Ca Ấn

Ca Ấn Chẳng sửa Ấn trước, từ phía trước đưa đến miệng rồi mở tán, hướng về phía trước rũ 2 bàn tay xuống như phát ra tiếng ca.

Chân Ngôn là :

“Án- Luật lô đát la tháo khê”