BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Ngày 03-08-2018: Con xin sám hối những tội lỗi con đã gây ra. Do mê mờ mà con đã phạm phải nhiều lỗi lầm, tội nghiệp. Con hút thuốc, uống rượu say. Con từng xem nhiều phim sex và thủ dâm, có ý tà dâm. Con sân hận và tham lam. Hôm nay con xin sám hối. Từ nay con không làm những việc đó nữa. Nguyện Tam bảo từ bi gia hộ cho con.

Nam mô a di đà phật.

Tuệ Hiếu Linh

Print Friendly, PDF & Email