Bước Đầu Học Phật

Bước Đầu Học Phật
Bước đầu học Phật, Phật Học Cơ Bản

Bước Đầu Học Phật
Hòa thượng Thích Thanh Từ

Lời đầu sách

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.

Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.

Kính ghi
Thích Thanh Từ

 

MỤC LỤC

Bài Viết Liên Quan

Những Đóa Hoa Vô Ưu Tập 1

Chapter 171 - 180

THE SORROWLESS FLOWERS Thiện Phúc VOLUME I 171. Content with few Desires and Satisfy With What We Have At This Very Moment 172. Unlimited Seeking 173. Disadvantages of the Sensual Pleasures 174. Non-Seeking 175. Seek to Learn and Practice Dharma 176. The Theory of Causation...
Pháp Ngữ Lục của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Phật Học, Phật Học Cơ Bản

Pháp Ngữ Lục Của Hóa Thượng Thích Đức Niệm

Lời nói không thể diễn tả trọn vẹn chân lý đạo. Thảo nào Ðạt Ma Thiền Tổ chín năm im lặng xoay mặt vào vách để quán tâm.

Phật Học Tinh Yếu

Thiên I Chương 10: Tiểu thừa và Ðại thừa

Căn cứ mấy đoạn kinh trên, thì từ trước đến sau

Những Đóa Hoa Vô Ưu Tập 1

Chapter 261 - 270

THE SORROWLESS FLOWERS Thiện Phúc VOLUME II 261. Virya-Paramita 262. Prajna-Paramita 263. Dhyana-Paramita 264. Recompensations 265. Six Recompensations 266. Bodhisattva Precepts 267. Arrogance 268. Bhutatathata 269. Pride 270. Self-Mastery 261. Virya-Paramita Virya-paramita or “making right efforts.” means to proceed straight torward an important target without...
Pháp Ngữ Lục của Hòa Thượng Thích Đức Niệm

13. Cây Nào Quả Nấy

Mỗi tuần quý vị về Phật Học Viện Quốc Tế để nghe giảng kinh thuyết pháp tu tập, chắc quý vị cảm thấy lòng vơi nhẹ đi bao nỗi nặng nhọc suốt tuần lặn lội với đời vì kế sinh nhai.

Bước đầu học Phật

[15] Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan

-15- Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan Hôm nay nhân ngày lễ Vu-lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài "TINH THẦN GIÁC NGỘ CỦA ÐẠO PHẬT". Chúng tôi sẽ chỉ rõ tinh thần giác ngộ của...