BỨC TRANH LINH HOẠT

Thân tặng Văn Dũng & Hải Đường

Tóc thương lả lướt mây huyền
Thướt tha bên gió trăng nghiêng lược cài
Trái xoan khuôn mặt xuân đầy
Hồn nhiên điểm mộng trang đài thanh tao
Lung linh mắt ngọc ngời sao
Nụ cười hoa thắm lối vào cõi an
Cội Tùng 1 nương bóng Cát Đằng 2
Tương lai hoà khúc nhạc vàng chân tâm
Sáng soi có trí trăng rằm
Hành trang sẵn có Pháp Âm nhiệm mầu
Cùng nhau đi nốt nhịp cầu
Dư hương hạnh phúc nghìn sau lưu truyền.

CHÚ THÍCH

  1. Cội Tùng: tượng trưng cho Văn Dũng
  2. Cát Đằng: tượng trưng cho Hải Đường