Bốn Điều Cần Ghi Nhớ (PH194)

Bốn Điều Cần Ghi Nhớ (PH194)
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Bốn Điều Cần Ghi Nhớ

Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa

 

 

Bài Viết Liên Quan

Đọc Luật Tạng, Pháp âm

Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải (Audio)

OAI NGHI CẢNH SÁCH YẾU GIẢI Sa môn Thích Minh Thành biên soạn Diễn đọc: Chiếu Thành  
Thích Nữ Trí Hải PT

Vô Niệm

VÔ NIỆM Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải  
Đọc Sách, Pháp âm

Phật Học Phổ Thông

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh   
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Vì Sao Tu Không Tiến (445)

VÌ SAO TU KHÔNG TIẾN Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Bà Lão Dị Kỳ

Bà Lão Dị Kỳ   “Tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục, xao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mìmh mới được yên vui”. Câu thứ 35 ấy trong kinh Pháp cú có duyên khởi như sau:...
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Duyên Xưa Nghiệp Cũ

Duyên Xưa Nghiệp Cũ Câu chuyện xẩy ra ở một nhà giàu tại Trung Quốc ngày xưa. Truyền thống “Cải gia vi tự” (biến nhà thành chùa) bắt nguồn từ đấy. Một gia đình rất giàu sửa soạn nhà cửa đón dâu. Phú ông đang...