菩Bồ 薩Tát 善Thiện 戒Giới 經Kinh
Quyển 4
劉Lưu 宋Tống 求Cầu 那Na 跋Bạt 摩Ma 譯Dịch

菩Bồ 薩Tát 善Thiện 戒Giới 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ

宋tống 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 求cầu 那na 跋bạt 摩ma 譯dịch

菩Bồ 薩Tát 地địa 施thí 品phẩm 第đệ 十thập 。

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 所sở 謂vị 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật 。 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật 。 毘Tỳ 梨Lê 耶Da 波Ba 羅La 蜜Mật 。 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 菩Bồ 薩Tát 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 菩Bồ 薩Tát 布bố 施thí 有hữu 九cửu 種chủng 。 一nhất 者giả 性tánh 施thí 。 二nhị 者giả 一nhất 切thiết 施thí 。 三tam 者giả 難nạn/nan 施thí 。 四tứ 者giả 一nhất 切thiết 自tự 施thí 。 五ngũ 者giả 善thiện 人nhân 施thí 。 六lục 者giả 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 七thất 者giả 為vi 除trừ 施thí 。 八bát 者giả 自tự 利lợi 利lợi 他tha 施thí 。 九cửu 者giả 寂tịch 靜tĩnh 施thí 。 性tánh 施thí 者giả 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 自tự 他tha 俱câu 利lợi 。 內nội 發phát 善thiện 心tâm 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 善thiện 於ư 財tài 物vật 中trung 。 心tâm 無vô 貪tham 著trước 。 是thị 名danh 為vi 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 施thí 持trì 戒giới 精tinh 進tấn 。 信tín 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 信tín 因nhân 信tín 果quả 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 所sở 求cầu 之chi 物vật 。 心tâm 無vô 悋lận 惜tích 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 施thí 心tâm 財tài 物vật 。 如như 是thị 五ngũ 事sự 。 即tức 是thị 五ngũ 陰ấm 。 是thị 名danh 性tánh 施thí 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 施thí 。 一nhất 切thiết 施thí 者giả 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 內nội 物vật 。 二nhị 者giả 外ngoại 物vật 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 無vô 量lượng 世thế 。 為vi 施thí 眾chúng 生sanh 受thọ 是thị 陰ấm 身thân 。 是thị 名danh 內nội 物vật 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 食thực 吐thổ 鬼quỷ 。 自tự 服phục 食thực 已dĩ 吐thổ 施thí 於ư 彼bỉ 。 是thị 名danh 內nội 物vật 。 離ly 是thị 二nhị 事sự 是thị 名danh 外ngoại 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 捨xả 身thân 布bố 施thí 有hữu 二nhị 事sự 。 一nhất 者giả 菩Bồ 薩Tát 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 二nhị 者giả 屬thuộc 他tha 。 有hữu 求cầu 不bất 施thí 不bất 能năng 得đắc 成thành 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 屬thuộc 他tha 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 菩Bồ 提Đề 故cố 。 身thân 屬thuộc 眾chúng 生sanh 。 如như 世thế 間gian 人nhân 。 以dĩ 衣y 食thực 故cố 。 為vi 他tha 僕bộc 使sử 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 自tự 身thân 中trung 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 頭đầu 目mục 髓tủy 腦não 。 乃nãi 至chí 手thủ 足túc 。 隨tùy 意ý 取thủ 用dụng 。 而nhi 得đắc 自tự 在tại 。 外ngoại 施thí 有hữu 二nhị 事sự 。 一nhất 者giả 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 。 二nhị 者giả 心tâm 無vô 貪tham 悋lận 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 是thị 內nội 外ngoại 有hữu 施thí 不bất 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh 。 受thọ 施thí 之chi 後hậu 不bất 得đắc 利lợi 樂lạc 則tắc 不bất 行hành 施thí 。 受thọ 施thí 之chi 後hậu 必tất 得đắc 利lợi 樂lạc 則tắc 便tiện 行hành 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 知tri 緣duyên 以dĩ 身thân 施thí 令linh 眾chúng 生sanh 受thọ 苦khổ 。 妨phương 行hành 善thiện 法Pháp 。 及cập 非phi 法pháp 求cầu 亦diệc 不bất 應ưng 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 見kiến 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 眾chúng 生sanh 。 非phi 法pháp 因nhân 緣duyên 求cầu 不bất 得đắc 故cố 。 喪táng 失thất 身thân 命mạng 。 終chung 不bất 為vi 此thử 。 而nhi 行hành 惠huệ 施thí 。 非phi 法pháp 求cầu 者giả 。 所sở 謂vị 若nhược 殺sát 若nhược 誑cuống 若nhược 偷thâu 若nhược 害hại 。 是thị 名danh 不bất 施thí 。

復phục 有hữu 不bất 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 知tri 身thân 自tự 。 能năng 多đa 利lợi 益ích 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 有hữu 來lai 求cầu 者giả 。 則tắc 不bất 應ưng 施thí 。 是thị 亦diệc 名danh 施thí 。

何hà 以dĩ 故cố 。 有hữu 淨tịnh 心tâm 故cố 。 若nhược 知tri 是thị 魔ma 及cập 魔ma 眷quyến 屬thuộc 。 則tắc 不bất 應ưng 施thí 。 若nhược 有hữu 為vi 魔ma 所sở 迷mê 亂loạn 者giả 。 來lai 求cầu 索sách 時thời 亦diệc 不bất 應ưng 施thí 。 若nhược 有hữu 狂cuồng 癡si 及cập 欲dục 惱não 亂loạn 。 如như 是thị 乞khất 者giả 。 亦diệc 不bất 應ưng 施thí 。 是thị 名danh 內nội 不bất 施thí 。 外ngoại 不bất 施thí 者giả 。 火hỏa 毒độc 刀đao 酒tửu 能năng 為vì 眾chúng 生sanh 。 作tác 惡ác 因nhân 緣duyên 。 菩Bồ 薩Tát 終chung 不phủ 。 以dĩ 此thử 施thí 人nhân 。 若nhược 作tác 利lợi 益ích 則tắc 以dĩ 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 終chung 不bất 為vi 他tha 作tác 惡ác 業nghiệp 使sử 。 若nhược 知tri 受thọ 者giả 受thọ 施thí 之chi 後hậu 必tất 行hành 惡ác 業nghiệp 。 亦diệc 不bất 施thí 之chi 是thị 亦diệc 名danh 施thí 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 淨tịnh 心tâm 故cố 。 手thủ 雖tuy 不bất 施thí 其kỳ 心tâm 已dĩ 捨xả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 菩Bồ 薩Tát 定định 知tri 受thọ 施thí 之chi 人nhân 。 受thọ 已dĩ 必tất 作tác 無vô 量lượng 惡ác 業nghiệp 。 墮đọa 三tam 惡ác 道đạo 。 是thị 故cố 不bất 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 知tri 受thọ 者giả 得đắc 物vật 。 其kỳ 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 然nhiên 知tri 不bất 免miễn 。 三tam 惡ác 道đạo 苦khổ 。 是thị 故cố 不bất 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 終chung 不bất 教giáo 人nhân 張trương 弶cương 捕bộ 獵liệp 。 亦diệc 不bất 教giáo 人nhân 。 事sự 婆bà 藪tẩu 天thiên 。 自tự 不bất 殺sát 羊dương 祀tự 祠từ 天thiên 神thần 。 亦diệc 不bất 教giáo 他tha 。 殺sát 羊dương 祠từ 天thiên 。 不bất 以dĩ 羅la 網võng 。 施thí 來lai 求cầu 者giả 。 一nhất 切thiết 怨oán 惡ác 打đả 罵mạ 繫hệ 縛phược 。 悉tất 不bất 施thí 人nhân 。 若nhược 有hữu 困khốn 厄ách 。 貧bần 窮cùng 愁sầu 惱não 欲dục 自tự 刑hình 戮lục 。 或hoặc 求cầu 刀đao 槊sóc 亦diệc 不bất 施thí 之chi 。 亦diệc 不bất 教giáo 人nhân 。 自tự 墜trụy 高cao 巖nham 。 投đầu 淵uyên 赴phó 火hỏa 。 以dĩ 喪táng 身thân 命mạng 。 若nhược 有hữu 病bệnh 人nhân 。 所sở 須tu 之chi 物vật 。 是thị 醫y 禁cấm 者giả 悉tất 不bất 施thí 之chi 。 貪tham 食thực 之chi 人nhân 食thực 飽bão 已dĩ 不bất 施thí 。 是thị 名danh 不bất 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 以dĩ 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 布bố 施thí 。 若nhược 為vi 國quốc 主chủ 不bất 應ưng 自tự 在tại 取thủ 他tha 妻thê 息tức 。 以dĩ 施thí 於ư 人nhân 。 唯duy 除trừ 城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc 國quốc 土độ 。 若nhược 自tự 妻thê 息tức 及cập 以dĩ 僮đồng 僕bộc 眷quyến 屬thuộc 宗tông 族tộc 。 先tiên 以dĩ 軟nhuyễn 語ngữ 慰úy 喻dụ 。 其kỳ 心tâm 若nhược 不bất 肯khẳng 者giả 則tắc 不bất 應ưng 施thí 。 設thiết 其kỳ 肯khẳng 者giả 終chung 不bất 施thí 與dữ 怨oán 家gia 。 惡ác 人nhân 羅la 剎sát 惡ác 鬼quỷ 。 旃chiên 陀đà 羅la 種chủng 。 雖tuy 以dĩ 城thành 邑ấp 國quốc 土độ 聚tụ 落lạc 惠huệ 施thí 於ư 他tha 。 終chung 不bất 施thí 與dữ 。 暴bạo 惡ác 之chi 人nhân 。 亦diệc 不bất 私tư 以dĩ 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 。 兄huynh 弟đệ 妻thê 子tử 。 僮đồng 僕bộc 奴nô 婢tỳ 所sở 有hữu 財tài 物vật 。 布bố 施thí 於ư 人nhân 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 以dĩ 。 非phi 法pháp 求cầu 財tài 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 行hành 施thí 之chi 時thời 於ư 己kỷ 眷quyến 屬thuộc 。 不bất 瞋sân 不bất 打đả 不bất 罵mạ 不bất 呵ha 。 善thiện 言ngôn 教giáo 導đạo 令linh 其kỳ 歡hoan 喜hỷ 。 如như 是thị 福phước 報báo 。 汝nhữ 亦diệc 有hữu 分phần/phân 。 菩Bồ 薩Tát 施thí 時thời 其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 。 不bất 觀quán 福phước 田điền 。 及cập 非phi 福phước 田điền 。 不bất 觀quán 怨oán 親thân 種chủng 姓tánh 尊tôn 卑ty 。 已dĩ 許hứa 之chi 物vật 終chung 不bất 生sanh 悔hối 。 多đa 許hứa 之chi 物vật 終chung 不bất 少thiểu 與dữ 。 不bất 先tiên 許hứa 好hảo/hiếu 後hậu 以dĩ 惡ác 施thí 。 雖tuy 許hứa 惡ác 與dữ 好hảo/hiếu 許hứa 少thiểu 施thí 多đa 。 菩Bồ 薩Tát 施thí 時thời 無vô 不bất 喜hỷ 心tâm 瞋sân 心tâm 亂loạn 心tâm 。 施thí 已dĩ 終chung 不bất 於ư 受thọ 者giả 所sở 計kế 於ư 恩ân 報báo 。 行hành 施thí 之chi 時thời 不bất 以dĩ 受thọ 者giả 是thị 尊tôn 貴quý 故cố 恭cung 敬kính 手thủ 奉phụng 。 受thọ 者giả 卑ty 賤tiện 撩# 擲trịch 而nhi 與dữ 。 若nhược 其kỳ 受thọ 者giả 。 打đả 罵mạ 劫kiếp 奪đoạt 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 是thị 。 終chung 不bất 生sanh 瞋sân 。 但đãn 責trách 煩phiền 惱não 不bất 訶ha 其kỳ 人nhân 。 於ư 是thị 人nhân 所sở 。 深thâm 生sanh 憐lân 愍mẫn 。 終chung 不bất 念niệm 言ngôn 。 因nhân 是thị 施thí 故cố 我ngã 。 當đương 得đắc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 施thí 亦diệc 能năng 莊trang 嚴nghiêm 菩Bồ 提Đề 。 不bất 為vi 求cầu 果quả 故cố 。 而nhi 行hành 於ư 施thí 。 一nhất 切thiết 所sở 施thí 。 悉tất 以dĩ 迴hồi 向hướng 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 不bất 為vi 他tha 教giáo 故cố 。 行hành 於ư 布bố 施thí 。 不bất 以dĩ 聞văn 有hữu 施thí 果quả 報báo 故cố 。 而nhi 行hành 於ư 施thí 。 如như 經Kinh 中trung 說thuyết 。 施thí 食thực 得đắc 力lực 。 施thí 衣y 得đắc 色sắc 。 施thí 乘thừa 者giả 得đắc 樂lạc 。 施thí 燈đăng 得đắc 好hảo/hiếu 眼nhãn 。 施thí 房phòng 舍xá 者giả 得đắc 隨tùy 意ý 物vật 。 終chung 不bất 悕hy 得đắc 如như 是thị 等đẳng 。 果quả 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 唯duy 以dĩ 憐lân 愍mẫn 。 而nhi 行hành 於ư 施thí 。 為vi 破phá 貧bần 窮cùng 故cố 。 而nhi 行hành 於ư 施thí 。 為vì 調điều 眾chúng 生sanh 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố 。 而nhi 行hành 於ư 施thí 。 不bất 施thí 非phi 施thí 。 非phi 施thí 者giả 。 不bất 以dĩ 殘tàn 食thực 以dĩ 施thí 聖thánh 人nhân 。 非phi 聖thánh 人nhân 者giả 不bất 求cầu 不bất 施thí 。 不bất 以dĩ 殘tàn 食thực 施thí 於ư 父phụ 母mẫu 師sư 長trưởng 。 耆kỳ 宿túc 有hữu 德đức 之chi 人nhân 。 如như 其kỳ 求cầu 者giả 則tắc 應ưng 施thí 之chi 。 終chung 不bất 以dĩ 吐thổ 膿nùng 汗hãn 涕thế 唾thóa 糞phẩn 土thổ 雜tạp 食thực 。 而nhi 以dĩ 施thí 人nhân 。 不bất 以dĩ 穢uế 食thực 。 而nhi 以dĩ 施thí 人nhân 。 凡phàm 所sở 施thí 食thực 。 若nhược 多đa 若nhược 少thiểu 。 先tiên 語ngữ 後hậu 施thí 不bất 語ngữ 不bất 施thí 。 不bất 食thực 葱thông 者giả 不bất 以dĩ 雜tạp 葱thông 食thực 施thí 。 不bất 食thực 肉nhục 者giả 。 不bất 以dĩ 雜tạp 肉nhục 食thực 施thí 。 不bất 飲ẩm 酒tửu 者giả 不bất 以dĩ 雜tạp 酒tửu 食thực 施thí 。 若nhược 有hữu 酒tửu 香hương 亦diệc 不bất 以dĩ 施thí 。 是thị 名danh 不bất 淨tịnh 之chi 物vật 。 不bất 以dĩ 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 來lai 乞khất 者giả 求cầu 時thời 即tức 施thí 。 終chung 不bất 以dĩ 施thí 要yếu 他tha 策sách 使sử 。 不bất 為vi 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 以dĩ 名danh 稱xưng 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 求cầu 恩ân 報báo 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 以dĩ 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 身thân 故cố 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 以dĩ 魔ma 天thiên 梵Phạm 天Thiên 身thân 故cố 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 為vi 國quốc 王vương 長trưởng 者giả 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 尊tôn 重trọng 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 少thiểu 物vật 尚thượng 施thí 。 何hà 況huống 有hữu 多đa 。 不bất 為vi 誑cuống 故cố 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 不bất 為vi 壞hoại 他tha 眷quyến 屬thuộc 成thành 己kỷ 眷quyến 屬thuộc 乃nãi 至chí 聚tụ 落lạc 城thành 邑ấp 。 國quốc 土độ 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 施thí 時thời 手thủ 奉phụng 上thượng 座tòa 。 乃nãi 至chí 沙Sa 彌Di 及cập 持trì 戒giới 毀hủy 戒giới 。 心tâm 無vô 疲bì 厭yếm 。 菩Bồ 薩Tát 施thí 時thời 終chung 不bất 呵ha 毀hủy 乞khất 求cầu 之chi 人nhân 。 不bất 為vi 憍kiêu 慢mạn 。 故cố 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 物vật 。 常thường 生sanh 捨xả 心tâm 。 所sở 畜súc 之chi 物vật 。 常thường 為vì 眾chúng 生sanh 。 若nhược 有hữu 審thẩm 知tri 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 捨xả 於ư 己kỷ 有hữu 分phần/phân 。 作tác 己kỷ 分phần/phân 取thủ 則tắc 無vô 有hữu 罪tội 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 求cầu 者giả 時thời 。 心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 如như 重trọng 病bệnh 人nhân 見kiến 大đại 良lương 醫y 。 隨tùy 其kỳ 所sở 須tu 。 自tự 恣tứ 聽thính 取thủ 。 三tam 時thời 歡hoan 喜hỷ 。 所sở 謂vị 未vị 施thí 施thí 時thời 施thí 已dĩ 。 菩Bồ 薩Tát 施thí 時thời 常thường 發phát 是thị 心tâm 。 設thiết 有hữu 貧bần 富phú 俱câu 來lai 乞khất 者giả 。 應ưng 自tự 思tư 惟duy 。 若nhược 多đa 有hữu 物vật 當đương 等đẳng 施thí 之chi 。 如như 其kỳ 少thiểu 者giả 先tiên 救cứu 貧bần 苦khổ 。 作tác 是thị 願nguyện 者giả 。 即tức 是thị 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 因nhân 。 慳san 有hữu 三tam 種chủng 。 謂vị 下hạ 中trung 上thượng 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 先tiên 壞hoại 下hạ 慳san 。 以dĩ 壞hoại 下hạ 慳san 則tắc 能năng 破phá 壞hoại 中trung 上thượng 二nhị 慳san 。 既ký 自tự 破phá 慳san 復phục 為vì 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 破phá 慳san 法pháp 。 以dĩ 說thuyết 法Pháp 故cố 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 不bất 求cầu 者giả 強cường/cưỡng 以dĩ 物vật 施thí 。 若nhược 無vô 財tài 物vật 應ưng 以dĩ 方phương 便tiện 役dịch 力lực 求cầu 覓mịch 。 而nhi 行hành 惠huệ 施thí 。 若nhược 無vô 財tài 施thí 應ưng 行hành 法Pháp 施thí 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 汝nhữ 今kim 何hà 故cố 。 不bất 行hành 惠huệ 施thí 。 前tiền 人nhân 若nhược 隨tùy 行hành 布bố 施thí 者giả 。 深thâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 身thân 力lực 佐tá 助trợ 代đại 其kỳ 策sách 使sử 。 又hựu 無vô 財tài 者giả 應ưng 以dĩ 智trí 慧tuệ 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 開khai 示thị 善thiện 惡ác 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 以dĩ 正chánh 典điển 施thí 邪tà 見kiến 者giả 。 不bất 為vi 活hoạt 命mạng 衒huyễn 賣mại 經kinh 律luật 。 若nhược 讀đọc 誦tụng 者giả 。 則tắc 應ưng 施thí 與dữ 。 若nhược 悋lận 不bất 與dữ 名danh 曰viết 法pháp 慳san 。 若nhược 能năng 說thuyết 法Pháp 不bất 為vì 說thuyết 者giả 。 亦diệc 名danh 法pháp 慳san 。 若nhược 我ngã 不bất 能năng 。 以dĩ 法Pháp 施thí 人nhân 。 云vân 何hà 能năng 破phá 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 。 菩Bồ 薩Tát 終chung 不phủ 。 作tác 是thị 說thuyết 言ngôn 。 我ngã 今kim 無vô 財tài 。 不bất 能năng 行hành 施thí 。 亦diệc 不bất 瞋sân 惱não 自tự 燋tiều 其kỳ 心tâm 。 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện 。 慰úy 喻dụ 求cầu 者giả 。 我ngã 今kim 未vị 有hữu 不bất 稱xưng 來lai 意ý 。

何hà 以dĩ 故cố 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 自tự 言ngôn 當đương 施thí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 求cầu 者giả 來lai 。 即tức 出xuất 承thừa 迎nghênh 為vi 施thí 床sàng 座tòa 。 既ký 得đắc 相tương 見kiến 先tiên 意ý 共cộng 語ngữ 軟nhuyễn 言ngôn 問vấn 訊tấn 。 隨tùy 所sở 須tu 物vật 事sự 事sự 供cúng 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 自tự 言ngôn 。 我ngã 今kim 所sở 有hữu 之chi 物vật 。 當đương 施thí 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 及cập 諸chư 眾chúng 生sanh 。 譬thí 如như 弟đệ 子tử 。 以dĩ 衣y 鉢bát 物vật 奉phụng 施thí 於ư 師sư 。 師sư 雖tuy 不bất 取thủ 而nhi 此thử 弟đệ 子tử 。 得đắc 福phước 無vô 量lượng 。 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 所sở 有hữu 之chi 物vật 。 奉phụng 施thí 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 雖tuy 不bất 受thọ 取thủ 。 亦diệc 令linh 施thí 者giả 。 得đắc 無vô 量lượng 福phước 。 常thường 隨tùy 菩Bồ 薩Tát 。 如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 己kỷ 財tài 物vật 。 如như 十thập 方phương 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 所sở 寄ký 。 知tri 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 於ư 是thị 。 物vật 所sở 心tâm 無vô 慳san 悋lận 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 在tại 隨tùy 意ý 。 以dĩ 施thí 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 復phục 深thâm 觀quán 不bất 應ưng 施thí 者giả 。 應ưng 當đương 諫gián 喻dụ 。 如như 此thử 物vật 者giả 實thật 非phi 我ngã 有hữu 。 乃nãi 是thị 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 所sở 有hữu 。 以dĩ 柔nhu 軟nhuyễn 語ngữ 。 曉hiểu 喻dụ 求cầu 者giả 不bất 令linh 瞋sân 恨hận 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 就tựu 具cụ 足túc 。 財tài 法pháp 二nhị 施thí 。 具cụ 二nhị 施thí 已dĩ 知tri 性tánh 知tri 因nhân 知tri 果quả 知tri 分phân 別biệt 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 施thí 於ư 怨oán 憎tăng 者giả 。 慈từ 因nhân 緣duyên 故cố 。 若nhược 施thí 苦khổ 者giả 。 悲bi 因nhân 緣duyên 故cố 。 若nhược 施thí 有hữu 德đức 者giả 。 喜hỷ 因nhân 緣duyên 故cố 。 若nhược 施thí 眷quyến 屬thuộc 。 兄huynh 弟đệ 僮đồng 僕bộc 。 捨xả 因nhân 緣duyên 故cố 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 因nhân 智trí 慧tuệ 施thí 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 害hại 施thí 心tâm 。 害hại 施thí 心tâm 者giả 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 者giả 無vô 量lượng 世thế 來lai 。 不bất 習tập 施thí 故cố 。 二nhị 者giả 財tài 物vật 少thiểu 故cố 。 三tam 者giả 貪tham 著trước 好hảo/hiếu 物vật 故cố 。 四tứ 者giả 不bất 求cầu 後hậu 世thế 善thiện 果quả 報báo 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 來lai 求cầu 者giả 。 富phú 有hữu 財tài 物vật 不bất 即tức 發phát 施thí 心tâm 。 是thị 則tắc 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 世thế 來lai 。 不bất 習tập 施thí 心tâm 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 應ưng 以dĩ 智trí 力lực 。 而nhi 自tự 思tư 惟duy 。 以dĩ 我ngã 從tùng 昔tích 無vô 量lượng 世thế 來lai 。 不bất 習tập 施thí 故cố 不bất 即tức 發phát 心tâm 。 我ngã 於ư 今kim 者giả 。 多đa 有hữu 財tài 物vật 。 兼kiêm 有hữu 求cầu 者giả 。 若nhược 不bất 惠huệ 施thí 。 於ư 未vị 來lai 世thế 。 復phục 當đương 增tăng 長trưởng 慳san 悋lận 之chi 心tâm 。 終chung 不bất 隨tùy 順thuận 不bất 修tu 施thí 心tâm 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 來lai 求cầu 者giả 。 財tài 物vật 少thiểu 故cố 不bất 即tức 發phát 施thí 心tâm 。 菩Bồ 薩Tát 復phục 應ưng 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực 。 而nhi 自tự 思tư 惟duy 。 我ngã 以dĩ 無vô 量lượng 惡ác 業nghiệp 因nhân 緣duyên 。 無vô 量lượng 世thế 中trung 。 身thân 屬thuộc 於ư 他tha 。 受thọ 大đại 苦khổ 惱não 。 飢cơ 渴khát 寒hàn 熱nhiệt 。 不bất 能năng 利lợi 益ích 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 是thị 業nghiệp 緣duyên 。 令linh 身thân 少thiểu 財tài 。 今kim 若nhược 不bất 施thí 復phục 增tăng 來lai 世thế 。 貧bần 窮cùng 困khốn 苦khổ 。 我ngã 今kim 以dĩ 是thị 少thiểu 物vật 施thí 人nhân 。 雖tuy 當đương 貧bần 苦khổ 終chung 不bất 至chí 於ư 三tam 惡ác 道đạo 苦khổ 。 作tác 是thị 思tư 惟duy 。

能năng 壞hoại 少thiểu 物vật 慳san 悋lận 之chi 心tâm 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 有hữu 求cầu 者giả 。 於ư 好hảo/hiếu 物vật 中trung 心tâm 生sanh 貪tham 著trước 不bất 即tức 發phát 施thí 心tâm 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 應ưng 以dĩ 智trí 慧tuệ 。 而nhi 自tự 思tư 惟duy 。 我ngã 於ư 無vô 常thường 而nhi 作tác 常thường 想tưởng 。 無vô 我ngã 所sở 中trung 作tác 我ngã 所sở 想tưởng 。 我ngã 若nhược 不bất 施thí 則tắc 長trường/trưởng 貪tham 著trước 。 是thị 我ngã 顛điên 倒đảo 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 壞hoại 貪tham 著trước 好hảo/hiếu 物vật 之chi 心tâm 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 。 故cố 不bất 行hành 布bố 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 應ưng 思tư 惟duy 言ngôn 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 無vô 常thường 無vô 定định 。 若nhược 常thường 定định 者giả 則tắc 不bất 須tu 施thí 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 因nhân 果quả 故cố 。 以dĩ 無vô 常thường 故cố 。 則tắc 有hữu 因nhân 果quả 。 今kim 若nhược 不bất 施thí 云vân 何hà 當đương 得đắc 。 菩Bồ 提Đề 道Đạo 果quả 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 則tắc 能năng 破phá 壞hoại 不bất 求cầu 果quả 心tâm 。 而nhi 行hành 惠huệ 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 四tứ 顛điên 倒đảo 。 法pháp 無vô 決quyết 定định 無vô 有hữu 常thường 相tương/tướng 。 是thị 故cố 能năng 壞hoại 四tứ 怨oán 惡ác 心tâm 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 內nội 身thân 寂tịch 靜tĩnh 。 至chí 心tâm 思tư 惟duy 。 常thường 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 設thiết 有hữu 財tài 當đương 以dĩ 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 施thí 法pháp 僧Tăng 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 慧tuệ 布bố 施thí 。 有hữu 財tài 無vô 財tài 常thường 作tác 如như 是thị 。 繫hệ 心tâm 思tư 惟duy 。 法Pháp 施thí 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 施thí 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 。 難nạn/nan 施thí 能năng 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 有hữu 少thiểu 物vật 常thường 以dĩ 惠huệ 施thí 。 是thị 名danh 難nạn/nan 施thí 。 心tâm 所sở 愛ái 重trọng 貪tham 著trước 之chi 物vật 。 無vô 量lượng 世thế 中trung 。 勤cần 求cầu 得đắc 者giả 。 及cập 大đại 方phương 便tiện 役dịch 力lực 得đắc 者giả 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 。 惠huệ 施thí 他tha 人nhân 。 是thị 名danh 難nạn/nan 施thí 。 云vân 何hà 一nhất 切thiết 自tự 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 自tự 行hành 施thí 。 若nhược 教giáo 父phụ 母mẫu 兄huynh 弟đệ 妻thê 子tử 。 眷quyến 屬thuộc 奴nô 婢tỳ 。 令linh 行hành 布bố 施thí 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 自tự 施thí 。 云vân 何hà 善thiện 人nhân 施thí 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 以dĩ 善thiện 心tâm 施thí 。 信tín 心tâm 施thí 。 至chí 心tâm 施thí 。 自tự 手thủ 施thí 。 應ứng 時thời 施thí 。 如như 法Pháp 得đắc 財tài 施thí 。 是thị 名danh 善thiện 人nhân 施thí 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 故cố 。 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 常thường 施thí 故cố 。 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 福phước 田điền 施thí 故cố 。 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 不bất 觀quán 福phước 田điền 及cập 非phi 福phước 田điền 施thí 故cố 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 不bất 觀quán 時thời 與dữ 非phi 時thời 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 不bất 觀quán 財tài 物vật 是thị 可khả 施thí 是thị 不bất 可khả 施thí 。 是thị 名danh 一nhất 切thiết 行hành 施thí 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 除trừ 故cố 施thí 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 飢cơ 渴khát 苦khổ 惱não 。 為vi 除trừ 此thử 事sự 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 寒hàn 者giả 施thí 衣y 。 求cầu 乘thừa 施thí 乘thừa 。 求cầu 瓔anh 珞lạc 者giả 施thí 以dĩ 瓔anh 珞lạc 。 塗đồ 香hương 末mạt 香hương 。 雜tạp 華hoa 燈đăng 明minh 。 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 為vi 除trừ 故cố 施thí 。 云vân 何hà 自tự 利lợi 利lợi 他tha 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 以dĩ 財tài 法Pháp 施thí 於ư 彼bỉ 者giả 。 能năng 為vì 己kỷ 身thân 及cập 以dĩ 眾chúng 生sanh 。 作tác 二nhị 世thế 樂lạc 。 常thường 施thí 眾chúng 生sanh 。 無vô 畏úy 之chi 樂lạc 。 所sở 謂vị 虎hổ 狼lang 師sư 子tử 。 水thủy 火hỏa 王vương 難nạn 怨oán 賊tặc 。 能năng 為vi 救cứu 濟tế 。 是thị 名danh 無vô 畏úy 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 法Pháp 施thí 者giả 。 凡phàm 有hữu 所sở 說thuyết 。 初sơ 無vô 顛điên 倒đảo 。 是thị 名danh 法Pháp 施thí 。 善thiện 能năng 教giáo 誡giới 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 淨tịnh 法Pháp 施thí 。 菩Bồ 薩Tát 財tài 施thí 利lợi 益ích 現hiện 在tại 。 行hành 法Pháp 施thí 者giả 則tắc 能năng 利lợi 益ích 。 現hiện 在tại 他tha 世thế 。

復phục 有hữu 財tài 施thí 。 或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh 。 作tác 現hiện 世thế 苦khổ 。 法Pháp 施thí 不bất 爾nhĩ 。 能năng 作tác 現hiện 在tại 他tha 世thế 樂lạc 事sự 。 財tài 施thí 不bất 淨tịnh 法Pháp 施thí 清thanh 淨tịnh 。 行hành 財tài 施thí 者giả 不bất 名danh 無vô 邊biên 。 法Pháp 施thí 之chi 施thí 名danh 無vô 邊biên 施thí 。 財tài 施thí 易dị 得đắc 法Pháp 施thí 難nan 遇ngộ 。 是thị 名danh 自tự 他tha 利lợi 施thí 。 云vân 何hà 名danh 寂tịch 靜tĩnh 施thí 。 寂tịch 靜tĩnh 施thí 者giả 有hữu 十thập 種chủng 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。

一nhất 者giả 無vô 礙ngại 施thí 。 二nhị 者giả 無vô 錯thác 謬mậu 施thí 。 三tam 者giả 非phi 莊trang 嚴nghiêm 施thí 。 四tứ 者giả 無vô 高cao 心tâm 施thí 。 五ngũ 者giả 無vô 著trước 心tâm 施thí 。 六lục 者giả 無vô 羞tu 施thí 。 七thất 者giả 無vô 愁sầu 施thí 。 八bát 者giả 無vô 䫌# 面diện 施thí 。 九cửu 者giả 無vô 求cầu 恩ân 報báo 施thí 。 十thập 者giả 不bất 求cầu 果quả 報báo 。 施thí 無vô 礙ngại 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 施thí 之chi 時thời 。 不bất 為vị 一nhất 切thiết 。 劇kịch 務vụ 世thế 事sự 之chi 所sở 障chướng 礙ngại 。 雖tuy 知tri 求cầu 者giả 心tâm 無vô 悒ấp 遲trì 。 然nhiên 能năng 疾tật 捨xả 稱xưng 其kỳ 所sở 求cầu 。 是thị 名danh 無vô 礙ngại 施thí 。 無vô 錯thác 謬mậu 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 終chung 不bất 念niệm 言ngôn 。 施thí 無vô 果quả 報báo 。 無vô 善thiện 惡ác 報báo 。 亦diệc 不bất 念niệm 言ngôn 。 殺sát 生sanh 行hành 施thí 得đắc 善thiện 果quả 報báo 如như 婆bà 藪tẩu 所sở 說thuyết 。 以dĩ 不bất 貪tham 著trước 施thí 因nhân 緣duyên 故cố 。 得đắc 世thế 間gian 樂nhạo/nhạc/lạc 及cập 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 果quả 。 是thị 名danh 無vô 錯thác 謬mậu 施thí 非phi 莊trang 嚴nghiêm 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 終chung 不bất 聚tụ 物vật 為vi 好hảo/hiếu 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 隨tùy 得đắc 隨tùy 施thí 終chung 不bất 貯trữ 積tích 。

何hà 以dĩ 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 深thâm 知tri 財tài 命mạng 二nhị 法pháp 無vô 常thường 難nan 保bảo 故cố 。 有hữu 來lai 求cầu 者giả 。 遇ngộ 已dĩ 便tiện 施thí 。 終chung 不bất 語ngữ 言ngôn 。 待đãi 我ngã 莊trang 嚴nghiêm 然nhiên 後hậu 乃nãi 與dữ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 莊trang 嚴nghiêm 施thí 者giả 則tắc 不bất 得đắc 名danh 。 莊trang 嚴nghiêm 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 待đãi 莊trang 嚴nghiêm 施thí 者giả 。 則tắc 令linh 眾chúng 生sanh 大đại 受thọ 苦khổ 惱não 。 是thị 名danh 非phi 莊trang 嚴nghiêm 施thí 。 無vô 高cao 心tâm 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 見kiến 來lai 求cầu 者giả 。 生sanh 謙khiêm 下hạ 心tâm 。 不bất 自tự 讚tán 言ngôn 我ngã 是thị 施thí 主chủ 。 不bất 求cầu 恩ân 報báo 不bất 為vi 勝thắng 他tha 。 行hành 施thí 名danh 稱xưng 。 而nhi 行hành 布bố 施thí 。 是thị 名danh 無vô 高cao 心tâm 施thí 。 無vô 著trước 心tâm 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 著trước 名danh 稱xưng 。 菩Bồ 薩Tát 善thiện 觀quán 是thị 名danh 稱xưng 者giả 。 如như 空không 如như 風phong 藕ngẫu 根căn 中trung 絲ti 。 若nhược 求cầu 名danh 施thí 者giả 我ngã 則tắc 不phủ 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 不bất 求cầu 名danh 稱xưng 。 是thị 名danh 無vô 著trước 心tâm 施thí 。 無vô 羞tu 施thí 者giả 。 行hành 施thí 之chi 時thời 三tam 時thời 歡hoan 喜hỷ 。 是thị 名danh 無vô 羞tu 施thí 。 無vô 愁sầu 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 所sở 重trọng/trùng 物vật 施thí 已dĩ 無vô 悔hối 。 是thị 故cố 無vô 愁sầu 。 是thị 名danh 無vô 愁sầu 施thí 。 無vô 䫌# 面diện 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 。 無vô 不bất 喜hỷ 見kiến 。 是thị 名danh 無vô 䫌# 面diện 施thí 。 不bất 求cầu 恩ân 報báo 施thí 者giả 。 以dĩ 憐lân 愍mẫn 故cố 。 修tu 集tập 慈từ 故cố 。 施thí 安an 樂lạc 故cố 。 不bất 求cầu 報báo 故cố 。 是thị 名danh 不bất 求cầu 恩ân 報báo 施thí 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 施thí 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 施thí 之chi 時thời 。 不bất 求cầu 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 身thân 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 魔ma 天thiên 梵Phạm 天Thiên 財tài 物vật 自tự 在tại 。

何hà 以dĩ 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 深thâm 觀quán 有hữu 為vi 之chi 法pháp 。 如như 芭ba 蕉tiêu 樹thụ 。 是thị 故cố 施thí 時thời 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 不bất 求cầu 果quả 報báo 施thí 。 如như 是thị 十thập 事sự 。 能năng 令linh 菩Bồ 薩Tát 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

菩Bồ 薩Tát 地địa 戒giới 品phẩm 第đệ 十thập 一nhất 。

云vân 何hà 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 戒giới 。 戒giới 者giả 有hữu 九cửu 種chủng 。 一nhất 者giả 自tự 性tánh 戒giới 。 二nhị 者giả 一nhất 切thiết 戒giới 。 三tam 者giả 難nạn/nan 戒giới 。 四tứ 者giả 一nhất 切thiết 自tự 戒giới 。 五ngũ 者giả 善thiện 人nhân 戒giới 。 六lục 者giả 一nhất 切thiết 行hành 戒giới 。 七thất 者giả 除trừ 戒giới 。 八bát 者giả 自tự 利lợi 利lợi 他tha 戒giới 。 九cửu 者giả 寂tịch 靜tĩnh 戒giới 。 自tự 性tánh 戒giới 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 具cụ 自tự 性tánh 戒giới 有hữu 四tứ 功công 德đức 。 一nhất 者giả 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 從tùng 他tha 而nhi 受thọ 。 二nhị 者giả 其kỳ 心tâm 不bất 淨tịnh 毀hủy 所sở 受thọ 戒giới 。 應ưng 當đương 至chí 心tâm 。 慚tàm 愧quý 懺sám 悔hối 。 悔hối 已dĩ 專chuyên 心tâm 更cánh 不bất 敢cảm 犯phạm 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 從tùng 他tha 受thọ 戒giới 。 生sanh 慚tàm 愧quý 心tâm 。 心tâm 慚tàm 愧quý 故cố 護hộ 持trì 不bất 犯phạm 。 若nhược 心tâm 不bất 淨tịnh 毀hủy 所sở 受thọ 戒giới 。 心tâm 慚tàm 愧quý 故cố 不bất 敢cảm 覆phú 藏tàng 。 乃nãi 至chí 一nhất 宿túc 。 菩Bồ 薩Tát 犯phạm 戒giới 。 若nhược 經kinh 一nhất 宿túc 。 若nhược 欲dục 懺sám 者giả 不bất 應ưng 直trực 作tác 一nhất 犯phạm 懺sám 悔hối 。 應ưng 作tác 念niệm 念niệm 無vô 量lượng 犯phạm 悔hối 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 是thị 多đa 犯phạm 作tác 一nhất 犯phạm 懺sám 者giả 。 不bất 得đắc 名danh 懺sám 。 受thọ 者giả 得đắc 罪tội 。 菩Bồ 薩Tát 從tùng 他tha 受thọ 持trì 戒giới 時thời 有hữu 四tứ 事sự 。 一nhất 者giả 慚tàm 愧quý 。 二nhị 者giả 至chí 心tâm 堅kiên 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 至chí 心tâm 持trì 戒giới 。 終chung 不bất 生sanh 於ư 。 毀hủy 犯phạm 之chi 心tâm 。 三tam 者giả 受thọ 已dĩ 一nhất 心tâm 護hộ 持trì 。 四tứ 者giả 淨tịnh 心tâm 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 具cụ 足túc 。 四tứ 功công 德đức 戒giới 能năng 作tác 四tứ 事sự 。 何hà 等đẳng 四tứ 。 一nhất 者giả 不bất 犯phạm 。 二nhị 者giả 設thiết 犯phạm 尋tầm 悔hối 。 三tam 者giả 心tâm 生sanh 慚tàm 愧quý 。 四tứ 者giả 不bất 生sanh 悔hối 恨hận 。 是thị 名danh 性tánh 戒giới 。 性tánh 戒giới 菩Bồ 薩Tát 名danh 真chân 實thật 戒giới 。 名danh 自tự 他tha 利lợi 戒giới 。 名danh 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 戒giới 。 名danh 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 義nghĩa 戒giới 。 名danh 增tăng 長trưởng 人nhân 天thiên 戒giới 。 名danh 無vô 量lượng 功công 德đức 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 。 如như 是thị 戒giới 者giả 。 生sanh 心tâm 憐lân 愍mẫn 則tắc 能năng 教giáo 化hóa 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 以dĩ 客khách 塵trần 煩phiền 惱não 。 不bất 懺sám 悔hối 者giả 。 應ưng 常thường 為vi 人nhân 讚tán 歎thán 持trì 戒giới 呵ha 責trách 破phá 戒giới 說thuyết 毀hủy 禁cấm 者giả 所sở 得đắc 過quá 罪tội 。 若nhược 能năng 如như 是thị 。 雖tuy 名danh 毀hủy 犯phạm 罪tội 過quá 輕khinh 微vi 。 亦diệc 能năng 畢tất 竟cánh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 自tự 性tánh 戒giới 。 一nhất 切thiết 戒giới 者giả 。 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 所sở 受thọ 持trì 者giả 名danh 一nhất 切thiết 戒giới 。 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 戒giới 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 戒giới 。 二nhị 者giả 受thọ 善thiện 法Pháp 戒giới 。 三tam 者giả 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 故cố 行hành 戒giới 。 云vân 何hà 名danh 戒giới 。 所sở 謂vị 七thất 種chủng 戒giới 。 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 沙Sa 彌Di 沙Sa 彌Di 尼ni 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 優Ưu 婆Bà 夷Di 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 欲dục 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 先tiên 當đương 淨tịnh 心tâm 受thọ 七thất 種chủng 戒giới 。 七thất 種chủng 戒giới 者giả 。 即tức 是thị 淨tịnh 心tâm 趣thú 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 如như 世thế 間gian 人nhân 。 欲dục 請thỉnh 大đại 王vương 。 先tiên 當đương 淨tịnh 持trì 。 所sở 居cư 屋ốc 宅trạch 。 是thị 七thất 種chủng 戒giới 俱câu 是thị 在tại 家gia 出xuất 家gia 所sở 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 俱câu 是thị 出xuất 家gia 在tại 家gia 所sở 受thọ 。 是thị 名danh 為vi 戒giới 。 云vân 何hà 名danh 受thọ 善thiện 法Pháp 戒giới 。 善thiện 法Pháp 戒giới 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 離ly 七thất 種chủng 戒giới 。 為vì 菩Bồ 提Đề 故cố 。 修tu 身thân 口khẩu 意ý 。 十thập 種chủng 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 受thọ 善thiện 法Pháp 戒giới 。 身thân 口khẩu 意ý 者giả 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 戒giới 地địa 已dĩ 。 讀đọc 誦tụng 書thư 寫tả 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 思tư 惟duy 修tu 集tập 。 舍xá 摩ma 他tha 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 師sư 長trưởng 和hòa 上thượng 耆kỳ 舊cựu 有hữu 德đức 。

時thời 時thời 供cung 給cấp 瞻chiêm 視thị 走tẩu 使sử 。 若nhược 病bệnh 若nhược 老lão 。 或hoặc 道đạo 路lộ 疲bì 頓đốn 。 代đại 擔đảm 衣y 鉢bát 。 若nhược 見kiến 說thuyết 法Pháp 及cập 經kinh 唄bối 者giả 稱xưng 歎thán 善thiện 哉tai 。 見kiến 持trì 戒giới 者giả 。 盡tận 力lực 擁ủng 護hộ 讚tán 歎thán 於ư 戒giới 。 願nguyện 諸chư 眾chúng 生sanh 。 悉tất 持trì 淨tịnh 戒giới 。 見kiến 破phá 戒giới 者giả 。 深thâm 生sanh 憐lân 愍mẫn 。 善thiện 語ngữ 呵ha 責trách 。 教giáo 令linh 懺sám 悔hối 。 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 所sở 作tác 諸chư 善thiện 。 悉tất 發phát 誓thệ 願nguyện 。 迴hồi 向hướng 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 隨tùy 身thân 口khẩu 意ý 。 有hữu 氣khí 力lực 時thời 。 懃cần 心tâm 供cúng 養dường 佛Phật 法pháp 僧Tăng 寶bảo 。 為vi 增tăng 善thiện 法Pháp 懃cần 修tu 精tinh 進tấn 。 為vi 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 善thiện 。 法pháp 故cố 修tu 不bất 放phóng 逸dật 。 常thường 當đương 至chí 心tâm 。 念niệm 戒giới 護hộ 戒giới 。 調điều 伏phục 諸chư 根căn 。 飲ẩm 食thực 知tri 足túc 。 不bất 樂nhạo 眠miên 臥ngọa 。 初sơ 夜dạ 後hậu 夜dạ 。 讀đọc 誦tụng 經Kinh 典điển 。 憶ức 念niệm 三Tam 寶Bảo 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 樂nhạo 聞văn 其kỳ 說thuyết 自tự 省tỉnh 已dĩ 過quá 。 知tri 已dĩ 懺sám 悔hối 。 深thâm 生sanh 慚tàm 愧quý 。 至chí 心tâm 憶ức 念niệm 。 更cánh 不bất 毀hủy 犯phạm 。 向hướng 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 同đồng 師sư 同đồng 法pháp 同đồng 戒giới 同đồng 學học 。 發phát 露lộ 懺sám 悔hối 。 是thị 名danh 受thọ 善thiện 法Pháp 戒giới 。 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 行hành 戒giới 者giả 。 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 欲dục 修tu 善thiện 者giả 。 即tức 往vãng 勸khuyến 喻dụ 共cộng 為vi 伴bạn 侶lữ 。 共cộng 作tác 善thiện 業nghiệp 。 有hữu 瞻chiêm 病bệnh 者giả 亦diệc 往vãng 勸khuyến 喻dụ 。 共cộng 為vi 伴bạn 侶lữ 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 欲dục 解giải 世thế 法pháp 出xuất 世thế 法pháp 義nghĩa 。 即tức 以dĩ 方phương 便tiện 。 而nhi 為vi 解giải 說thuyết 。 有hữu 受thọ 恩ân 處xứ 念niệm 欲dục 酬thù 報báo 。 酬thù 報báo 者giả 。 所sở 謂vị 堅kiên 持trì 禁cấm 戒giới 。 讀đọc 誦tụng 書thư 寫tả 。 十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh 。 思tư 惟duy 正chánh 義nghĩa 。 分phân 別biệt 解giải 說thuyết 。 能năng 救cứu 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 恐khủng 怖bố 。 所sở 謂vị 師sư 子tử 虎hổ 狼lang 。 水thủy 火hỏa 王vương 賊tặc 。 擁ủng 護hộ 眾chúng 生sanh 。 令linh 得đắc 遠viễn 離ly 。 如như 是thị 等đẳng 畏úy 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 喪táng 失thất 所sở 親thân 捐quyên 棄khí 財tài 物vật 。 所sở 愛ái 別biệt 離ly 心tâm 生sanh 愁sầu 憂ưu 。 能năng 為vi 說thuyết 法Pháp 。 令linh 離ly 苦khổ 惱não 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 貧bần 窮cùng 困khốn 苦khổ 。 則tắc 能năng 施thí 其kỳ 。 所sở 須tu 之chi 物vật 。 為vi 持trì 法Pháp 故cố 受thọ 畜súc 弟đệ 子tử 不bất 為vi 名danh 利lợi 。 為vi 持trì 法Pháp 故cố 往vãng 來lai 四tứ 眾chúng 。 與dữ 共cộng 講giảng 論luận 。 不bất 為vì 利lợi 養dưỡng 。 為vi 持trì 法Pháp 故cố 親thân 近cận 國quốc 王vương 大đại 臣thần 。 長trưởng 者giả 不bất 為vì 利lợi 養dưỡng 。 不bất 為vi 檀đàn 越việt 曲khúc 從tùng 人nhân 情tình 造tạo 作tác 非phi 法Pháp 身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 。 不bất 得đắc 非phi 時thời 往vãng 來lai 他tha 家gia 。 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 俱câu 有hữu 非phi 時thời 。 非phi 時thời 者giả 。 所sở 謂vị 貪tham 時thời 恚khuể 時thời 癡si 時thời 。 大đại 風phong 時thời 大đại 雨vũ 時thời 。 嫁giá 娶thú 時thời 歡hoan 會hội 時thời 發phát 行hạnh 時thời 。 除trừ 上thượng 非phi 時thời 則tắc 名danh 為vi 時thời 。 隨tùy 已dĩ 所sở 得đắc 善thiện 法Pháp 功công 德đức 。 悉tất 以dĩ 轉chuyển 教giáo 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 心tâm 無vô 貪tham 妬đố 。 見kiến 毀hủy 戒giới 者giả 。 深thâm 生sanh 憐lân 愍mẫn 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 善thiện 語ngữ 教giáo 告cáo 。 猶do 如như 父phụ 母mẫu 。 教giáo 告cáo 諸chư 子tử 。 汝nhữ 所sở 犯phạm 者giả 宜nghi 應ưng 發phát 露lộ 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 若nhược 彼bỉ 不bất 受thọ 不bất 宜nghi 如như 本bổn 受thọ 其kỳ 供cung 給cấp 身thân 力lực 作tác 役dịch 。 復phục 應ưng 隨tùy 事sự 舉cử 處xứ 謫# 罰phạt 。 若nhược 故cố 不bất 受thọ 應ưng 當đương 驅khu 遣khiển 令linh 出xuất 寺tự 廟miếu 。 為vi 令linh 佛Phật 法Pháp 得đắc 增tăng 長trưởng 故cố 。 如như 其kỳ 不bất 能năng 。 教giáo 呵ha 罰phạt 擯bấn 故cố 共cộng 住trú 者giả 。 是thị 名danh 破phá 戒giới 。 名danh 非phi 沙Sa 門Môn 非phi 婆Bà 羅La 門Môn 。 佛Phật 法Pháp 中trung 臭xú 名danh 旃Chiên 陀Đà 羅La 。 名danh 為vi 屠đồ 兒nhi 。 旃chiên 陀đà 羅la 等đẳng 。 及cập 以dĩ 屠đồ 兒nhi 。 雖tuy 行hành 惡ác 業nghiệp 不bất 能năng 破phá 壞hoại 。 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 。 不bất 必tất 定định 墮đọa 三tam 惡ác 道đạo 中trung 。 為vi 師sư 不bất 能năng 教giáo 訶ha 弟đệ 子tử 則tắc 破phá 佛Phật 法Pháp 。 必tất 定định 當đương 墮đọa 。 地địa 獄ngục 之chi 中trung 。 為vi 名danh 譽dự 故cố 聚tụ 畜súc 徒đồ 眾chúng 。 是thị 名danh 邪tà 見kiến 。 名danh 魔ma 弟đệ 子tử 。 不bất 畜súc 弟đệ 子tử 不bất 能năng 破phá 壞hoại 。 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 。 畜súc 惡ác 弟đệ 子tử 則tắc 壞hoại 佛Phật 法Pháp 。 壞hoại 佛Phật 法Pháp 故cố 名danh 魔ma 弟đệ 子tử 。 為vì 利lợi 養dưỡng 故cố 。 聚tụ 畜súc 徒đồ 眾chúng 。 是thị 名danh 邪tà 見kiến 。 若nhược 有hữu 神thần 通thông 及cập 他tha 心tâm 智trí 識thức 宿túc 命mạng 智trí 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 能năng 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 教giáo 化hóa 他tha 人nhân 。 是thị 人nhân 則tắc 能năng 。 畜súc 惡ác 弟đệ 子tử 。

何hà 以dĩ 故cố 。 知tri 方phương 便tiện 故cố 。 知tri 方phương 便tiện 故cố 破phá 壞hoại 惡ác 法pháp 。 開khai 示thị 善thiện 法Pháp 。 若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 具cụ 如như 是thị 三tam 種chủng 智trí 慧tuệ 。 而nhi 言ngôn 我ngã 具cụ 是thị 三tam 種chủng 智trí 堪kham 能năng 受thọ 畜súc 惡ác 弟đệ 子tử 者giả 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 則tắc 為vi 犯phạm 重trọng/trùng 。 若nhược 離ly 此thử 事sự 名danh 利lợi 他tha 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 成thành 就tựu 如như 是thị 。 戒giới 善thiện 戒giới 利lợi 益ích 他tha 戒giới 。 名danh 為vi 好hảo/hiếu 戒giới 攝nhiếp 一nhất 切thiết 戒giới 。 名danh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 戒giới 。 名danh 解giải 脫thoát 戒giới 。 名danh 無vô 上thượng 戒giới 。 名danh 無vô 因nhân 果quả 戒giới 。 名danh 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 戒giới 。 名danh 畢tất 竟cánh 無vô 邊biên 戒giới 。 名danh 一nhất 切thiết 善thiện 方phương 便tiện 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 能năng 。 至chí 心tâm 憶ức 念niệm 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 勝thắng 於ư 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 若nhược 能năng 具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 亦diệc 得đắc 勝thắng 於ư 。 六Lục 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 捨xả 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị 。 出xuất 家gia 學học 道Đạo 。 受thọ 解giải 脫thoát 戒giới 。 放phóng 捨xả 五ngũ 欲dục 。 如như 棄khí 涕thế 唾thóa 。 不bất 念niệm 不bất 求cầu 不bất 生sanh 悔hối 惜tích 。 乃nãi 至chí 天thiên 上thượng 。 五ngũ 欲dục 之chi 樂lạc 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 不bất 為vi 人nhân 天thiên 受thọ 快khoái 樂lạc 故cố 。 受thọ 持trì 禁cấm 戒giới 。 觀quán 五ngũ 欲dục 樂lạc 。 如như 火hỏa 毒độc 蛇xà 。 如như 三tam 惡ác 趣thú 。 得đắc 他tha 供cúng 養dường 。 觀quán 如như 吐thổ 食thực 。 心tâm 不bất 貪tham 著trước 。 世thế 人nhân 若nhược 為vi 人nhân 天thiên 受thọ 樂lạc 。 利lợi 養dưỡng 名danh 譽dự 受thọ 禁cấm 戒giới 者giả 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 不bất 名danh 得đắc 戒giới 。 成thành 就tựu 戒giới 者giả 若nhược 住trụ 僧Tăng 中trung 若nhược 住trụ 空không 處xứ 。 是thị 名danh 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 能năng 教giáo 化hóa 。 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 惜tích 身thân 命mạng 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 貪tham 利lợi 養dưỡng 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 為vi 怨oán 隙khích 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 為vi 怖bố 畏úy 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 為vi 憍kiêu 慢mạn 故cố 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 不bất 受thọ 法pháp 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 憐lân 愍mẫn 心tâm 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 懼cụ 慚tàm 恥sỉ 故cố 。 不bất 能năng 護hộ 法Pháp 。 是thị 名danh 破phá 戒giới 。 名danh 不Bất 寂Tịch 靜Tĩnh 。 若nhược 有hữu 於ư 戒giới 生sanh 知tri 足túc 者giả 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 不bất 名danh 持trì 戒giới 。 知tri 因nhân 戒giới 故cố 得đắc 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 三tam 昧muội 。 若nhược 無vô 戒giới 者giả 則tắc 不bất 增tăng 長trưởng 無vô 量lượng 三tam 昧muội 。 為vi 三tam 昧muội 故cố 。 護hộ 持trì 禁cấm 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 寧ninh 失thất 身thân 命mạng 。 終chung 不bất 聽thính 用dụng 非phi 法pháp 之chi 言ngôn 。 與dữ 惡ác 人nhân 住trụ 。 不bất 念niệm 不bất 起khởi 諸chư 惡ác 覺giác 觀quán 。 如như 其kỳ 起khởi 者giả 心tâm 生sanh 慚tàm 愧quý 。 呵ha 責trách 懺sám 悔hối 。 若nhược 坐tọa 眾chúng 中trung 設thiết 聞văn 惡ác 語ngữ 惡ác 事sự 惡ác 法pháp 惡ác 聲thanh 惡ác 義nghĩa 。 即tức 應ưng 起khởi 去khứ 。 若nhược 力lực 能năng 制chế 。 置trí 不bất 教giáo 呵ha 。 而nhi 捨xả 去khứ 者giả 。 名danh 之chi 為vi 犯phạm 。 若nhược 力lực 不bất 能năng 制chế 而nhi 住trụ 聽thính 者giả 。 是thị 亦diệc 名danh 犯phạm 。 若nhược 得đắc 不bất 聽thính 心tâm 。 是thị 名danh 持trì 戒giới 。 作tác 聽thính 心tâm 者giả 是thị 名danh 破phá 戒giới 。 若nhược 樂nhạo 聽thính 者giả 是thị 名danh 破phá 戒giới 。 不bất 樂nhạo 聽thính 者giả 是thị 名danh 持trì 戒giới 。 生sanh 悔hối 心tâm 者giả 。 是thị 名danh 持trì 戒giới 。 心tâm 不bất 悔hối 者giả 。 是thị 名danh 破phá 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 終chung 不bất 自tự 念niệm 我ngã 所sở 受thọ 戒giới 齊tề 從tùng 和hòa 上thượng 師sư 邊biên 受thọ 得đắc 。 自tự 念niệm 乃nãi 從tùng 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 邊biên 受thọ 。 我ngã 若nhược 從tùng 師sư 及cập 和hòa 上thượng 邊biên 受thọ 得đắc 戒giới 者giả 。 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 若nhược 從tùng 十thập 方phương 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 邊biên 所sở 受thọ 得đắc 者giả 。 乃nãi 名danh 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 分phân 別biệt 十thập 八bát 部bộ 僧Tăng 不bất 名danh 得đắc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 若nhược 能năng 等đẳng 觀quán 悉tất 是thị 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 弟đệ 子tử 者giả 。 是thị 名danh 得đắc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 若nhược 觀quán 一nhất 切thiết 悉tất 是thị 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 弟đệ 子tử 。 住trụ 於ư 大đại 地địa 。 以dĩ 住trụ 大đại 地địa 因nhân 緣duyên 故cố 。 悉tất 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 眾chúng 生sanh 界giới 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 眾chúng 生sanh 法Pháp 界Giới 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 眾chúng 生sanh 性tánh 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 眾chúng 生sanh 戒giới 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 我ngã 既ký 未vị 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 云vân 何hà 分phân 別biệt 。 是thị 十thập 八bát 部bộ 。 我ngã 若nhược 分phân 別biệt 則tắc 不bất 能năng 得đắc 。 一nhất 切thiết 戒giới 無vô 礙ngại 戒giới 無vô 上thượng 戒giới 。 以dĩ 能năng 如như 是thị 觀quán 。 故cố 得đắc 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 如như 過quá 去khứ 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 得đắc 禁cấm 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 能năng 如như 是thị 觀quán 者giả 。 則tắc 得đắc 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 福phước 德đức 。 能năng 知tri 十thập 方phương 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 心tâm 。 亦diệc 知tri 具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 。 戒giới 者giả 得đắc 無vô 上thượng 道Đạo 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 觀quán 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 未vị 得đắc 成thành 就tựu 。 無vô 上thượng 道Đạo 時thời 。 具cụ 足túc 煩phiền 惱não 。 學học 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 具cụ 足túc 成thành 已dĩ 得đắc 無vô 上thượng 道đạo 。 我ngã 今kim 此thử 身thân 。 亦diệc 是thị 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 有hữu 五ngũ 陰ấm 。 亦diệc 具cụ 煩phiền 惱não 。 亦diệc 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 修tu 集tập 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 應ưng 當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 我ngã 亦diệc 能năng 調điều 身thân 口khẩu 意ý 惡ác 。 必tất 亦diệc 當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 至chí 心tâm 專chuyên 念niệm 自tự 省tỉnh 已dĩ 過quá 。 不bất 訟tụng 彼bỉ 短đoản 。 見kiến 行hành 惡ác 者giả 。 心tâm 不bất 瞋sân 恨hận 。 見kiến 破phá 戒giới 者giả 。 心tâm 生sanh 憐lân 愍mẫn 。 無vô 有hữu 瞋sân 惱não 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 若nhược 為vị 惡ác 人nhân 。 之chi 所sở 打đả 擲trịch 。 手thủ 拳quyền 刀đao 杖trượng 惡ác 聲thanh 罵mạ 詈lị 。 於ư 是thị 人nhân 所sở 。 不bất 起khởi 惡ác 心tâm 。 麁thô 言ngôn 加gia 報báo 。 菩Bồ 薩Tát 若nhược 學học 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 者giả 有hữu 五ngũ 不bất 放phóng 逸dật 。 一nhất 者giả 觀quán 已dĩ 犯phạm 罪tội 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 二nhị 者giả 觀quán 當đương 犯phạm 罪tội 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 三tam 者giả 觀quán 現hiện 犯phạm 罪tội 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 四tứ 者giả 至chí 心tâm 堅kiên 持trì 不bất 作tác 犯phạm 想tưởng 。 五ngũ 者giả 犯phạm 已dĩ 。 至chí 心tâm 懺sám 悔hối 。 是thị 名danh 五ngũ 不bất 放phóng 逸dật 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 所sở 有hữu 功công 德đức 。 應ưng 當đương 覆phú 藏tàng 。 諸chư 所sở 犯phạm 罪tội 應ưng 當đương 發phát 露lộ 。 少thiểu 欲dục 知tri 足túc 。 堪kham 忍nhẫn 眾chúng 苦khổ 。 常thường 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 。 心tâm 無vô 悔hối 恨hận 。 不bất 自tự 高cao 不bất 輕khinh 躁táo 。 修tu 寂tịch 滅diệt 行hạnh 。 及cập 微vi 細tế 行hành 破phá 壞hoại 邪tà 命mạng 。 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 。 如như 是thị 法Pháp 者giả 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 學học 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 不bất 念niệm 過quá 去khứ 。 五ngũ 欲dục 之chi 樂lạc 。 不bất 求cầu 未vị 來lai 。 五ngũ 欲dục 之chi 樂lạc 。 於ư 現hiện 在tại 五ngũ 欲dục 心tâm 不bất 生sanh 著trước 。 常thường 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 。 破phá 惡ác 覺giác 觀quán 。 成thành 就tựu 具cụ 足túc 。 不bất 放phóng 逸dật 行hạnh 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 敢cảm 輕khinh 慢mạn 。 成thành 就tựu 忍nhẫn 辱nhục 。 具cụ 足túc 淨tịnh 心tâm 。 學học 淨tịnh 戒giới 者giả 不bất 惜tích 身thân 命mạng 。 不bất 悋lận 財tài 賄hối 。 善thiện 知tri 破phá 戒giới 。 煩phiền 惱não 因nhân 緣duyên 。 善thiện 能năng 調điều 伏phục 。 破phá 戒giới 煩phiền 惱não 。 調điều 伏phục 瞋sân 心tâm 。 能năng 調điều 眾chúng 生sanh 。 惱não 害hại 之chi 心tâm 。 了liễu 知tri 顛điên 倒đảo 知tri 善thiện 因nhân 果quả 。 知tri 善thiện 因nhân 果quả 故cố 懃cần 心tâm 求cầu 之chi 。 破phá 壞hoại 不bất 信tín 善thiện 因nhân 果quả 倒đảo 。 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 常thường 我ngã 相tương/tướng 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 淨tịnh 相tương/tướng 。 破phá 於ư 眾chúng 生sanh 無vô 常thường 常thường 倒đảo 無vô 樂nhạo 樂lạc 倒đảo 無vô 我ngã 我ngã 倒đảo 不bất 淨tịnh 淨tịnh 倒đảo 。 修tu 學học 善thiện 戒giới 修tu 集tập 施thí 因nhân 戒giới 因nhân 忍nhẫn 因nhân 精tinh 進tấn 因nhân 禪thiền 定định 因nhân 智trí 慧tuệ 因nhân 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 利lợi 益ích 他tha 戒giới 故cố 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 令linh 行hành 善thiện 業nghiệp 。 共cộng 修tu 善thiện 者giả 。 而nhi 為vi 伴bạn 侶lữ 。 常thường 教giáo 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。 若nhược 見kiến 離ly 別biệt 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện 。 還hoàn 令linh 和hòa 合hợp 。 見kiến 有hữu 病bệnh 苦khổ 身thân 自tự 供cung 給cấp 。 見kiến 盲manh 瞽# 者giả 供cung 給cấp 所sở 須tu 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 示thị 導đạo 徑kính 路lộ 。 善thiện 為vì 說thuyết 法Pháp 。 見kiến 有hữu 聾lung 者giả 畫họa 地địa 示thị 義nghĩa 。 見kiến 有hữu 躄tích 者giả 施thí 其kỳ 車xa 乘thừa 。 若nhược 無vô 車xa 乘thừa 身thân 自tự 荷hà 負phụ 。 見kiến 有hữu 貪tham 者giả 以dĩ 貪tham 受thọ 苦khổ 能năng 為vi 說thuyết 法Pháp 。 令linh 除trừ 貪tham 苦khổ 。 瞋sân 恚khuể 癡si 疑nghi 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 行hành 路lộ 疲bì 乏phạp 代đại 其kỳ 擔đảm 負phụ 。 施thí 以dĩ 水thủy 漿tương 床sàng 褥nhục 所sở 須tu 調điều 身thân 按án 摩ma 。

復phục 有hữu 眾chúng 生sanh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 罪tội 業nghiệp 菩Bồ 薩Tát 見kiến 已dĩ 。 應ưng 善thiện 說thuyết 法Pháp 。 善thiện 辭từ 善thiện 義nghĩa 。 辭từ 合hợp 句cú 合hợp 。 辭từ 義nghĩa 次thứ 第đệ 增tăng 長trưởng 。 善thiện 法Pháp 說thuyết 義nghĩa 圓viên 足túc 。 為vì 欲dục 莊trang 嚴nghiêm 。 菩Bồ 提Đề 道Đạo 故cố 。 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện 。 教giáo 破phá 惡ác 業nghiệp 。 為vi 慳san 貪tham 者giả 說thuyết 破phá 慳san 法pháp 。 增tăng 長trưởng 善thiện 法Pháp 。 及cập 諸chư 財tài 物vật 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 不bất 信tín 佛Phật 法Pháp 。 善thiện 為vì 說thuyết 法Pháp 。 令linh 生sanh 信tín 心tâm 。 為vi 破phá 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 惡ác 業nghiệp 。 得đắc 八bát 正Chánh 道Đạo 故cố 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。

復phục 次thứ 菩Bồ 薩Tát 。 學học 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 發phát 大đại 誓thệ 願nguyện 。 為vi 破phá 眾chúng 生sanh 諸chư 惡ác 邪tà 見kiến 。 知tri 恩ân 報báo 恩ân 。 忍nhẫn 語ngữ 軟nhuyễn 語ngữ 。 先tiên 意ý 問vấn 訊tấn 。 供cúng 養dường 師sư 長trưởng 耆kỳ 舊cựu 有hữu 德đức 。 能năng 破phá 愁sầu 怖bố 。 所sở 謂vị 師sư 子tử 虎hổ 狼lang 。 水thủy 火hỏa 王vương 難nạn 怨oán 賊tặc 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 喪táng 失thất 父phụ 母mẫu 兄huynh 弟đệ 。 眷quyến 屬thuộc 妻thê 子tử 僮đồng 僕bộc 。 捐quyên 棄khí 財tài 物vật 。 親thân 愛ái 別biệt 離ly 。 能năng 以dĩ 方phương 便tiện 。 如như 應ứng 說thuyết 法Pháp 。 除trừ 其kỳ 苦khổ 惱não 。 常thường 施thí 眾chúng 生sanh 。 所sở 須tu 之chi 物vật 。 所sở 謂vị 衣y 服phục 。 食thực 飲ẩm 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 香hương 華hoa 瓔anh 珞lạc 。 燈đăng 燭chúc 等đẳng 物vật 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 受thọ 持trì 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 畜súc 養dưỡng 弟đệ 子tử 不bất 能năng 善thiện 教giáo 說thuyết 法Pháp 示thị 導đạo 令linh 其kỳ 調điều 伏phục 。 貪tham 瞋sân 癡si 等đẳng 。 不bất 能năng 供cung 給cấp 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 房phòng 舍xá 醫y 藥dược 。 不bất 能năng 為vi 求cầu 善thiện 厚hậu 檀đàn 越việt 。 若nhược 為vi 檀đàn 越việt 。 善thiện 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 所sở 得đắc 財tài 物vật 。 不bất 能năng 等đẳng 分phần/phân 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 為vi 名danh 譽dự 故cố 。 畜súc 養dưỡng 弟đệ 子tử 不bất 名danh 為vi 法pháp 。 若nhược 能năng 隨tùy 時thời 說thuyết 法Pháp 教giáo 告cáo 。 為vi 性tánh 為vi 力lực 為vi 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 。 為vì 欲dục 具cụ 足túc 。 菩Bồ 薩Tát 禁cấm 戒giới 。 修tu 八Bát 正Chánh 道Đạo 。 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 真chân 畜súc 弟đệ 子tử 不bất 為vi 名danh 譽dự 。 菩Bồ 薩Tát 受thọ 學học 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 先tiên 當đương 觀quán 知tri 眾chúng 生sanh 性tánh 界giới 。 然nhiên 後hậu 共cộng 住trú 為vi 轉chuyển 性tánh 界giới 。 如như 應ứng 說thuyết 法Pháp 。 隨tùy 意ý 共cộng 行hành 。 令linh 其kỳ 調điều 伏phục 。 不bất 造tạo 諸chư 惡ác 。 能năng 破phá 惡ác 法pháp 增tăng 長trưởng 善thiện 法Pháp 。 所sở 須tu 之chi 物vật 。 能năng 以dĩ 惠huệ 施thí 。 見kiến 作tác 惡ác 者giả 。 深thâm 生sanh 憐lân 愍mẫn 。 不bất 受thọ 語ngữ 者giả 深thâm 生sanh 悲bi 惱não 。 於ư 己kỷ 所sở 作tác 。 諸chư 惡ác 業nghiệp 等đẳng 。 心tâm 不bất 生sanh 愁sầu 。 見kiến 他tha 造tạo 作tác 特đặc 生sanh 悲bi 愍mẫn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 自tự 於ư 身thân 口khẩu 意ý 惡ác 。 能năng 疾tật 調điều 伏phục 開khai 心tâm 懺sám 悔hối 。 以dĩ 有hữu 大đại 智trí 。 因nhân 緣duyên 力lực 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 為vi 他tha 亦diệc 復phục 造tạo 作tác 身thân 口khẩu 惡ác 業nghiệp 。 為vì 欲dục 調điều 伏phục 。 他tha 惡ác 業nghiệp 故cố 。 隨tùy 他tha 心tâm 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 或hoặc 時thời 。 現hiện 受thọ 歡hoan 樂lạc 。 為vi 調điều 他tha 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 為vi 他tha 故cố 不bất 早tảo 取thủ 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 隨tùy 眾chúng 生sanh 。 不bất 輕khinh 不bất 笑tiếu 不bất 打đả 不bất 罵mạ 不bất 說thuyết 惡ác 事sự 不bất 讚tán 己kỷ 德đức 。 以dĩ 自tự 高cao 人nhân 。 不bất 親thân 近cận 人nhân 非phi 不bất 親thân 近cận 。 雖tuy 復phục 親thân 近cận 非phi 時thời 不bất 為vi 。 他tha 所sở 愛ái 著trước 。 不bất 說thuyết 其kỳ 過quá 。 所sở 不bất 愛ái 者giả 復phục 不bất 讚tán 歎thán 。 未vị 知tri 人nhân 根căn 。 不bất 說thuyết 深thâm 義nghĩa 。 不bất 從tùng 求cầu 乞khất 他tha 雖tuy 多đa 施thí 。 應ưng 生sanh 知tri 足túc 。 心tâm 不bất 甘cam 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 人nhân 供cúng 養dường 常thường 。 樂nhạo/nhạc/lạc 捨xả 財tài 供cung 給cấp 他tha 人nhân 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 讚tán 歎thán 。 他tha 人nhân 善thiện 事sự 。 見kiến 犯phạm 禁cấm 者giả 不bất 為vi 說thuyết 戒giới 。 無vô 信tín 心tâm 者giả 不bất 讚tán 於ư 信tín 。 有hữu 貪tham 心tâm 者giả 不bất 讚tán 惠huệ 施thí 。 不bất 樂nhạo 讀đọc 誦tụng 不bất 讚tán 多đa 聞văn 。 癡si 闇ám 之chi 人nhân 不bất 讚tán 智trí 慧tuệ 。 若nhược 為vi 犯phạm 禁cấm 讚tán 歎thán 戒giới 者giả 。 不bất 喜hỷ 不bất 樂nhạo 生sanh 於ư 瞋sân 恚khuể 。 羞tu 恥sỉ 之chi 心tâm 。 以dĩ 瞋sân 恚khuể 故cố 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 及cập 說thuyết 者giả 所sở 生sanh 大đại 惡ác 心tâm 。 以dĩ 惡ác 心tâm 故cố 。 增tăng 長trưởng 地địa 獄ngục 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 則tắc 施thí 眾chúng 生sanh 地địa 獄ngục 因nhân 緣duyên 。 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 隨tùy 意ý 說thuyết 法Pháp 。 乃nãi 至chí 癡si 者giả 為vi 讚tán 智trí 慧tuệ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 大đại 神thần 足túc 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 乃nãi 能năng 為vi 彼bỉ 不bất 信tín 之chi 人nhân 。 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 人nhân 能năng 以dĩ 神thần 通thông 之chi 力lực 。 示thị 彼bỉ 熱nhiệt 地địa 獄ngục 寒hàn 地địa 獄ngục 大đại 地địa 獄ngục 小tiểu 地địa 獄ngục 。 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 汝nhữ 今kim 云vân 何hà 。 不bất 信tín 我ngã 語ngữ 。 觀quán 是thị 惡ác 果quả 。 人nhân 中trung 造tạo 作tác 令linh 地địa 獄ngục 受thọ 。 汝nhữ 今kim 若nhược 復phục 不bất 信tín 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 今kim 當đương 復phục 得đắc 如như 是thị 惡ác 果quả 。 彼bỉ 不bất 信tín 者giả 。 見kiến 是thị 事sự 已dĩ 。 心tâm 驚kinh 怖bố 畏úy 即tức 生sanh 信tín 心tâm 。

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 彼bỉ 不bất 信tín 。 以dĩ 神thần 通thông 力lực 。 現hiện 羅la 剎sát 像tượng 。 而nhi 作tác 是thị 言ngôn 。 我ngã 今kim 求cầu 覓mịch 諸chư 不bất 信tín 者giả 。 欲dục 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 如như 其kỳ 信tín 者giả 我ngã 當đương 護hộ 念niệm 。 彼bỉ 不bất 信tín 者giả 見kiến 聞văn 如như 是thị 。 即tức 生sanh 怖bố 畏úy 。 以dĩ 怖bố 畏úy 故cố 。 信tín 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 復phục 以dĩ 神thần 力lực 。 現hiện 密mật 跡tích 像tượng 執chấp 金kim 剛cang 杵xử 。 復phục 作tác 是thị 言ngôn 。 若nhược 有hữu 不bất 信tín 。 菩Bồ 薩Tát 戒giới 者giả 。 當đương 破phá 其kỳ 頭đầu 令linh 作tác 七thất 分phần 。 彼bỉ 不bất 信tín 者giả 見kiến 聞văn 如như 是thị 。 即tức 生sanh 怖bố 畏úy 。 以dĩ 怖bố 畏úy 故cố 。 即tức 便tiện 信tín 之chi 。 復phục 以dĩ 神thần 力lực 。 作tác 種chủng 種chủng 身thân 。 或hoặc 作tác 一nhất 身thân 。 或hoặc 作tác 多đa 身thân 。 或hoặc 作tác 樹thụ 木mộc 山sơn 河hà 等đẳng 身thân 。 無vô 礙ngại 之chi 身thân 。 大đại 身thân 小tiểu 身thân 。 身thân 出xuất 水thủy 火hỏa 。 彼bỉ 不bất 信tín 者giả 。 見kiến 已dĩ 即tức 問vấn 。 如như 是thị 等đẳng 事sự 。 悉tất 是thị 何hà 果quả 。

答đáp 言ngôn 。

悉tất 是thị 菩Bồ 薩Tát 戒giới 果quả 。 彼bỉ 人nhân 聞văn 已dĩ 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 生sanh 大đại 信tín 心tâm 。 若nhược 無vô 神thần 通thông 為vi 彼bỉ 不bất 信tín 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 得đắc 無vô 量lượng 罪tội 。 無vô 量lượng 罪tội 者giả 於ư 無vô 量lượng 世thế 受thọ 。 是thị 名danh 無vô 量lượng 。 雖tuy 有hữu 五ngũ 逆nghịch 未vị 足túc 為ví 喻dụ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 五ngũ 逆nghịch 罪tội 者giả 則tắc 可khả 移di 轉chuyển 。 如như 阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 。 彼bỉ 不bất 信tín 者giả 罪tội 不bất 可khả 轉chuyển 。 五ngũ 逆nghịch 罪tội 者giả 極cực 至chí 一nhất 世thế 。 不bất 信tín 者giả 罪tội 無vô 量lượng 世thế 受thọ 。 是thị 故cố 我ngã 言ngôn 。 不bất 可khả 為ví 喻dụ 。 若nhược 取thủ 佛Phật 物vật 。 法Pháp 物vật 僧Tăng 物vật 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 物vật 。 如như 是thị 罪tội 報báo 。 亦diệc 不bất 得đắc 喻dụ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 是thị 罪tội 報báo 。 極cực 至chí 一nhất 世thế 。 不bất 信tín 者giả 罪tội 至chí 無vô 量lượng 世thế 。 如như 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 眾chúng 生sanh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 假giả 使sử 有hữu 人nhân 。 能năng 令linh 如như 是thị 。 恆Hằng 沙sa 眾chúng 生sanh 。 退thoái 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 教giáo 以dĩ 邪tà 見kiến 。 如như 是thị 罪tội 報báo 。 及cập 不bất 信tín 者giả 。 罪tội 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 復phục 令linh 如như 是thị 恆Hằng 沙sa 眾chúng 生sanh 皆giai 住trụ 五ngũ 地địa 。 假giả 使sử 有hữu 人nhân 。 盡tận 奪đoạt 其kỳ 眼nhãn 。 如như 是thị 罪tội 報báo 。 不bất 信tín 者giả 罪tội 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 復phục 有hữu 人nhân 。 能năng 破phá 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 塔tháp 廟miếu 。 殺sát 害hại 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 弟đệ 子tử 。 焚phần 燒thiêu 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 經Kinh 典điển 。 如như 是thị 罪tội 報báo 。 為vì 不bất 信tín 者giả 。 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 所sở 得đắc 罪tội 報báo 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

何hà 以dĩ 故cố 。 從tùng 因nhân 故cố 生sanh 地địa 獄ngục 。 從tùng 因nhân 故cố 入nhập 涅Niết 槃Bàn 。 因nhân 於ư 說thuyết 者giả 得đắc 無vô 量lượng 苦khổ 。 是thị 故cố 說thuyết 者giả 。 得đắc 無vô 量lượng 罪tội 。 雖tuy 知tri 大đại 眾chúng 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 堪kham 任nhậm 能năng 作tác 人nhân 天thiên 善thiện 業nghiệp 及cập 發phát 信tín 心tâm 。 於ư 是thị 眾chúng 中trung 。 若nhược 有hữu 一nhất 人nhân 。 心tâm 無vô 信tín 者giả 。 亦diệc 不bất 可khả 說thuyết 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 善thiện 戒giới 。

菩Bồ 薩Tát 善Thiện 戒Giới 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ