Bộ Mẫu Phật Nhãn Tôn Ấn

Chắp hai tay lại, đem hai Cái (2 ngón trỏ) đều vịn lưng hai Quang (2 ngón giữa) khiến như hình con mắt, co kèm hai Luân (2 ngón cái) vào lòng bàn tay.

Chân Ngôn là:

Na mạc tam mãn đa một đà nẫm (1) Úm, rô rô, sa-phổ rô (2) nhập-phạ la, để sắt-xá (3) tất đà, lộ tả ninh (4) tát phạ ra-tha (5) sa đà ninh, sa-phạ hạ