菩Bồ 提Đề 場Tràng 所Sở 說Thuyết 一Nhất 字Tự 頂Đảnh 輪Luân 王Vương 經Kinh
Quyển 1
唐Đường 不Bất 空Không 譯Dịch

菩Bồ 提Đề 場Tràng 所Sở 說Thuyết 一Nhất 字Tự 頂Đảnh 輪Luân 王Vương 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 三tam 司ty 特đặc 進tiến 試thí 鴻hồng 臚lư 卿khanh 肅túc 國quốc 公công 。 食thực 邑ấp 三tam 千thiên 戶hộ 。 賜tứ 紫tử 贈tặng 司ty 空không 。 謚ích 大đại 鑒giám 正chánh 號hiệu 大đại 廣quảng 智trí 。 大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 三Tam 藏Tạng 沙Sa 門Môn 不bất 空không 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

序Tự 品Phẩm 第đệ 一nhất

如như 是thị 我ngã 聞văn 。

一nhất 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm 。 住trụ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 與dữ 大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 所sở 謂vị 金Kim 剛Cang 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 得Đắc 大Đại 勢Thế 至Chí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 寂tịch 靜tĩnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 堅kiên 固cố 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 虛hư 空không 無vô 垢cấu 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 垢cấu 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無Vô 盡Tận 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 虛Hư 空Không 庫Khố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 超Siêu 三Tam 界Giới 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 持trì 無Vô 能Năng 勝Thắng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 持trì 世thế 間gian 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 天Thiên 冠Quan 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 真Chân 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 月nguyệt 光quang 童đồng 真chân 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 不bất 思tư 議nghị 慧tuệ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 除Trừ 一Nhất 切Thiết 蓋Cái 障Chướng 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 大đại 進tiến 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 慈Từ 氏Thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 寶Bảo 髻Kế 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 寶Bảo 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 妙Diệu 臂Tý 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 如như 是thị 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。

復phục 與dữ 大đại 苾Bật 芻Sô 眾chúng 。 所sở 謂vị 具Cụ 壽thọ 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 具Cụ 壽thọ 迦Ca 葉Diếp 波ba 。 具Cụ 壽thọ 那Na 提Đề 迦Ca 葉Diếp 波ba 。 具Cụ 壽thọ 大Đại 迦Ca 葉Diếp 波ba 。 具Cụ 壽thọ 伽Già 耶Da 迦Ca 葉Diếp 波ba 。 具Cụ 壽thọ 目mục 鍵kiện 連liên 。 具Cụ 壽thọ 大đại 目mục 鍵kiện 連liên 。 具Cụ 壽thọ 滿Mãn 慈Từ 子Tử 。 具Cụ 壽thọ 難Nan 陀Đà 。 具Cụ 壽thọ 烏Ô 波Ba 難Nan 陀Đà 。 具Cụ 壽thọ 賢hiền 善thiện 。 具Cụ 壽thọ 阿a 泥nê 樓lâu 馱đà 。 具Cụ 壽thọ 迦ca 旃chiên 延diên 子tử 。 具Cụ 壽thọ 俱Câu 郗Hi 羅La 。 具Cụ 壽thọ 驕kiêu 梵Phạm 波ba 提đề 。 具Cụ 壽thọ 大đại 驕kiêu 梵Phạm 波ba 提đề 。 具Cụ 壽thọ 孫tôn 陀đà 羅la 。 具Cụ 壽thọ 大đại 孫tôn 陀đà 羅la 。 具Cụ 壽thọ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 具Cụ 壽thọ 耆kỳ 宿túc 驕kiêu 陳trần 如như 。 具Cụ 壽thọ 制chế 底để 象tượng 。 具Cụ 壽thọ 羅la 睺hầu 羅la 。 如như 是thị 等đẳng 大đại 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。

復phục 與dữ 無vô 量lượng 。 諸chư 天thiên 及cập 諸chư 天thiên 子tử 。 所sở 謂vị 帝Đế 釋Thích 。 梵Phạm 王Vương 。 大đại 梵Phạm 王Vương 。 夜dạ 摩ma 天thiên 。 水thủy 天thiên 。 俱câu 尾vĩ 羅la 天thiên 。 善Thiện 界Giới 天Thiên 子Tử 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 乃nãi 至chí 光Quang 音Âm 。 淨Tịnh 居Cư 天thiên 眾chúng 。 如như 是thị 等đẳng 大đại 威uy 德đức 天thiên 。 子tử 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。

復phục 有hữu 無vô 量lượng 阿a 蘇tô 羅la 。 無vô 量lượng 蘖nghiệt 路lộ 茶trà 。 無vô 量lượng 緊khẩn 那na 羅la 。 無vô 量lượng 羅la 剎sát 娑sa 。 無vô 量lượng 比tỉ 舍xá 遮già 。 無vô 量lượng 母mẫu 天thiên 眾chúng 。 無vô 量lượng 部bộ 多đa 眾chúng 。 那Na 羅La 延Diên 天Thiên 。 伊y 舍xá 那na 天thiên 。 與dữ 無vô 量lượng 部bộ 多đa 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 。 難Nan 提Đề 自tự 在tại 為vi 上thượng 首thủ 。 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 為vi 上thượng 首thủ 。 與dữ 無vô 量lượng 瘧ngược 鬼quỷ 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 。 拏noa 枳chỉ 儞nễ 毘tỳ 紐nữu 天thiên 。 亦diệc 與dữ 無vô 量lượng 。 瘧ngược 鬼quỷ 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 。 於ư 彼bỉ 眾chúng 會hội 。 天thiên 及cập 天thiên 子tử 阿a 蘇tô 羅la 阿a 蘇tô 羅la 子tử 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 天thiên 龍long 藥dược 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 睺hầu 羅la 伽già 羅la 剎sát 眾chúng 等đẳng 。

復phục 有hữu 持trì 明minh 成thành 就tựu 者giả 。 所sở 謂vị 輪luân 成thành 就tựu 者giả 。 劍kiếm 成thành 就tựu 者giả 。 金kim 剛cang 杵xử 成thành 就tựu 者giả 。 蓮liên 華hoa 成thành 就tựu 者giả 。 鉞việt 斧phủ 成thành 就tựu 者giả 。 如Như 來Lai 部bộ 明minh 成thành 就tựu 者giả 。 蓮liên 華hoa 部bộ 明minh 成thành 就tựu 者giả 。 金kim 剛cang 部bộ 明minh 成thành 就tựu 者giả 。 盧lô 陀đà 羅la 天thiên 成thành 就tựu 者giả 。 毘tỳ 紐nữu 天thiên 成thành 就tựu 者giả 。 母mẫu 天thiên 眾chúng 成thành 就tựu 者giả 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 成thành 就tựu 者giả 。 蘖nghiệt 路lộ 荼đồ 成thành 就tựu 者giả 。 龍long 成thành 就tựu 者giả 。 拏noa 枳chỉ 儞nễ 成thành 就tựu 者giả 。 藥dược 叉xoa 成thành 就tựu 者giả 。 摩ma 尼ni 跋bạt 捺nại 羅la 成thành 就tựu 者giả 。 俱câu 尾vĩ 羅la 成thành 就tựu 者giả 。 水thủy 天thiên 成thành 就tựu 者giả 。 梵Phạm 王Vương 成thành 就tựu 者giả 。 如như 是thị 無vô 量lượng 。 持trì 明minh 成thành 就tựu 者giả 為vi 上thượng 首thủ 。 各các 與dữ 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu 。

復phục 有hữu 日nhật 月nguyệt 天thiên 子tử 為vi 上thượng 首thủ 。 與dữ 無vô 量lượng 百bách 千thiên 。 宿túc 曜diệu 圍vi 遶nhiễu 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 俱câu 。

復phục 有hữu 無vô 量lượng 如Như 來Lai 族tộc 。 蓮liên 華hoa 族tộc 。 金kim 剛cang 族tộc 。 無vô 量lượng 明minh 王vương 使sứ 者giả 女nữ 使sứ 者giả 眾chúng 。 金kim 剛cang 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 盡tận 無vô 餘dư 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 眾chúng 。 一nhất 切thiết 山sơn 河hà 池trì 園viên 苑uyển 街nhai 道đạo 四tứ 衢cù 。 林lâm 神thần 樹thụ 神thần 江giang 神thần 城thành 郭quách 神thần 。 村thôn 神thần 屍thi 林lâm 神thần 鳥điểu 娑sa 跢đa 囉ra 迦ca 神thần 。 惡ác 夢mộng 神thần 地địa 底để 神thần 宮cung 殿điện 神thần 。 如như 是thị 等đẳng 上thượng 首thủ 。 乃nãi 至chí 於ư 此thử 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 中trung 。 天thiên 龍long 藥dược 叉xoa 。 羅la 剎sát 娑sa 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 荼đồ 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 呼hô 羅la 伽già 。 及cập 諸chư 母mẫu 天thiên 瘧ngược 大đại 瘧ngược 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 餓ngạ 鬼quỷ 大đại 餓ngạ 鬼quỷ 必tất 舍xá 遮già 藥dược 叉xoa 羅la 剎sát 。 娑sa 等đẳng 大đại 威uy 德đức 者giả 。 各các 與dữ 大đại 威uy 德đức 眷quyến 屬thuộc 俱câu 。 皆giai 於ư 菩Bồ 提Đề 。 場tràng 而nhi 住trụ 於ư 五ngũ 百bách 由do 旬tuần 內nội 。 大đại 集tập 會hội 眾chúng 以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 。 加gia 持trì 互hỗ 不bất 相tương 逼bức 惱não 。

於ư 是thị 世Thế 尊Tôn 。 住trụ 於ư 如Như 來Lai 。 莊trang 嚴nghiêm 吉cát 祥tường 。 摩ma 尼ni 寶bảo 藏tạng 大đại 寶bảo 樓lâu 閣các 。 告cáo 慈Từ 氏Thị 等đẳng 上thượng 首thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 此thử 菩Bồ 提Đề 場Tràng 莊trang 嚴nghiêm 樹thụ 。 我ngã 所sở 坐tọa 處xứ 。 我ngã 於ư 此thử 坐tọa 已dĩ 。 摧tồi 四tứ 魔ma 證chứng 成thành 。 無vô 上thượng 佛Phật 智trí 。 汝nhữ 等đẳng 咸hàm 應ưng 坐tọa 於ư 是thị 處xứ 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 佛Phật 智trí 皆giai 得đắc 生sanh 出xuất 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ 。 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ 。

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 祕bí 密mật 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 。 及cập 本bổn 願nguyện 力lực 。 從tùng 座tòa 而nhi 起khởi 。 偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật 。 世Thế 尊Tôn 作tác 禮lễ 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 我ngã 問vấn 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 修tu 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 異dị 方phương 便tiện 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 真chân 言ngôn 明minh 教giáo 。 加gia 行hành 修tu 習tập 。 曼mạn 茶trà 羅la 印ấn 契khế 安an 布bố 。 異dị 成thành 就tựu 事sự 業nghiệp 。 一nhất 字tự 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 入nhập 於ư 大đại 三tam 摩ma 地địa 。 印ấn 曼mạn 荼đồ 羅la 。 成thành 就tựu 處xứ 軌quỹ 則tắc 。 念niệm 誦tụng 印ấn 安an 布bố 。 最tối 勝thắng 事sự 業nghiệp 。 祕bí 密mật 畫họa 像tượng 法pháp 。 止chỉ 魔ma 息tức 災tai 增tăng 益ích 調điều 伏phục 法pháp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 部bộ 真chân 實thật 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 明minh 真chân 言ngôn 。 最tối 勝thắng 不bất 被bị 他tha 淩# 突đột 。 無vô 盡tận 眾chúng 生sanh 界giới 菩Bồ 薩Tát 真chân 言ngôn 行hạnh 成thành 就tựu 。 由do 此thử 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 獲hoạch 得đắc 安an 樂lạc 。 由do 此thử 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương 於ư 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 眾chúng 生sanh 。 修tu 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 真chân 言ngôn 者giả 。 作tác 大đại 佛Phật 事sự 故cố 。 由do 此thử 世thế 界giới 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 眾chúng 生sanh 。 獲hoạch 一nhất 切thiết 安an 樂lạc 。 能năng 堪kham 任nhậm 成thành 就tựu 故cố 。 一nhất 切thiết 天thiên 一nhất 切thiết 天thiên 族tộc 。 一nhất 切thiết 藥dược 叉xoa 。 一nhất 切thiết 藥dược 叉xoa 。 族tộc 一nhất 切thiết 緊khẩn 那na 羅la 一nhất 切thiết 。 摩ma 呼hô 羅la 伽già 。 一nhất 切thiết 龍long 一nhất 切thiết 龍long 族tộc 。 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 。 藥dược 叉xoa 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 荼đồ 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 呼hô 羅la 伽già 人nhân 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 印ấn 真chân 言ngôn 。 作tác 利lợi 益ích 故cố 成thành 就tựu 故cố 。 不bất 令linh 欺khi 淩# 令linh 安an 尊tôn 位vị 故cố 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 修tu 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 者giả 。 除trừ 一nhất 切thiết 苦khổ 惱não 。 令linh 我ngã 真chân 言ngôn 族tộc 成thành 就tựu 故cố 。 觀Quán 自Tự 在Tại 等đẳng 。 大đại 菩Bồ 薩Tát 真chân 言ngôn 行hạnh 光quang 顯hiển 故cố 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 說thuyết 。 印ấn 曼mạn 荼đồ 羅la 法Pháp 要yếu 成thành 就tựu 故cố 。 無vô 量lượng 如Như 來Lai 。 所sở 說thuyết 真chân 言ngôn 印ấn 曼mạn 荼đồ 羅la 難nạn/nan 成thành 就tựu 者giả 令linh 易dị 成thành 故cố 。 理lý 趣thú 法pháp 句cú 法Pháp 要yếu 。 唯duy 願nguyện 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 說thuyết 。 啟khải 白bạch 是thị 已dĩ 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 誥# 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 言ngôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 祕bí 密mật 主chủ 。 汝nhữ 為vi 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 成thành 就tựu 真chân 言ngôn 行hạnh 。 精tinh 勤cần 住trụ 持trì 者giả 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 真chân 言ngôn 。 汝nhữ 能năng 問vấn 如Như 來Lai 如như 是thị 事sự 。 是thị 故cố 金kim 剛cang 。 手thủ 我ngã 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 先tiên 佛Phật 已dĩ 說thuyết 未vị 來lai 當đương 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 觀quán 已dĩ 為vì 未vị 來lai 有hữu 情tình 。 本bổn 願nguyện 福phước 力lực 加gia 持trì 觀quán 已dĩ 。 告cáo 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 等đẳng 。 憶ức 念niệm 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 輪Luân 王Vương 一nhất 字tự 。 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 三tam 摩ma 地địa 。 作tác 不bất 思tư 議nghị 。 奇kỳ 特đặc 神thần 變biến 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 作tác 大đại 佛Phật 事sự 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 中trung 最tối 勝thắng 句cú 。 咸hàm 皆giai 作tác 意ý 。

時thời 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 咸hàm 皆giai 憶ức 念niệm 一nhất 切thiết 。 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương 大đại 真chân 言ngôn 王vương 及cập 三tam 摩ma 地địa 句cú 。 唯duy 除trừ 祕bí 密mật 主chủ 。 觀Quán 自Tự 在Tại 大Đại 菩Bồ 薩Tát 。 由do 如Như 來Lai 加gia 持trì 故cố 。

時thời 世Thế 尊Tôn 坐tọa 大đại 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 。 於ư 大đại 福phước 生sanh 地địa 。 如Như 來Lai 入nhập 佛Phật 遊du 戲hí 三tam 摩ma 地địa 時thời 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 悉tất 皆giai 同đồng 入nhập 。 是thị 三tam 摩ma 地địa 。 世Thế 尊Tôn 彼bỉ 時thời 。 憶ức 念niệm 攝nhiếp 受thọ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 無vô 量lượng 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 俱câu 胝chi 劫kiếp 積tích 集tập 。 施thí 戒giới 忍nhẫn 進tiến 。 等đẳng 波Ba 羅La 蜜Mật 。 無vô 量lượng 難nan 行hành 苦khổ 行hạnh 。 從tùng 大đại 丈trượng 夫phu 相tướng 出xuất 光quang 明minh 。 所sở 謂vị 後hậu 頂đảnh 。 從tùng 白bạch 毫hào 相tướng 。 從tùng 眉mi 從tùng 眼nhãn 從tùng 鼻tị 從tùng 耳nhĩ 從tùng 唇thần 從tùng 頭đầu 。 從tùng 袈ca 裟sa 從tùng 髆bác 從tùng 手thủ 從tùng 臍tề 輪luân 從tùng 二nhị 乳nhũ 從tùng 二nhị 乳nhũ 間gian 。 從tùng 項hạng 從tùng 二nhị 髀bễ 從tùng 二nhị 膝tất 從tùng 二nhị 脛hĩnh 從tùng 二nhị 踝hõa 。 如như 是thị 從tùng 坐tọa 處xứ 從tùng 二nhị 足túc 。 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 印ấn 處xứ 。 如như 是thị 真chân 多đa 摩ma 尼ni 寶bảo 處xứ 。 如Như 來Lai 鑠thước 訖ngật 底để 三tam 昧muội 處xứ 。 錫tích 杖trượng 印ấn 處xứ 。 從tùng 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 心tâm 印ấn 處xứ 。 從tùng 無vô 能năng 勝thắng 忿phẫn 怒nộ 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 入nhập 三tam 摩ma 地địa 。 無vô 能năng 勝thắng 印ấn 處xứ 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 大đại 慈từ 。 處xử 大đại 悲bi 處xứ 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 三tam 摩ma 地địa 處xứ 。 如như 是thị 從tùng 無vô 畏úy 處xứ 從tùng 記ký 䇷# 處xứ 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 明minh 真chân 言ngôn 處xứ 。 放phóng 光quang 。 於ư 一nhất 一nhất 光quang 。 明minh 無vô 量lượng 光quang 明minh 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 從tùng 佛Phật 頂đảnh 出xuất 。 無vô 量lượng 百bách 千thiên 光quang 明minh 。 種chủng 種chủng 色sắc 類loại 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 紫tử 色sắc 。 照chiếu 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát 。 照chiếu 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 一nhất 切thiết 地địa 獄ngục 傍bàng 生sanh 。 悉tất 除trừ 息tức 塵trần 翳ế 。 息tức 一nhất 切thiết 苦khổ 。 建kiến 立lập 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 行hạnh 。 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 作tác 一nhất 切thiết 義nghĩa 利lợi 。 成thành 就tựu 大đại 福phước 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 切thiết 安an 樂lạc 易dị 成thành 就tựu 。 於ư 剎sát 那na 頃khoảnh 。 作tác 一nhất 切thiết 義nghĩa 利lợi 成thành 就tựu 已dĩ 。 於ư 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 佛Phật 世thế 界giới 魔ma 宮cung 殿điện 。 咸hàm 令linh 萎nuy 顇# 。 映ánh 蔽tế 一nhất 切thiết 魔ma 光quang 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 下hạ 至chí 無vô 間gian 大đại 地địa 獄ngục 。 邊biên 際tế 一nhất 切thiết 處xứ 。 照chiếu 曜diệu 光quang 曜diệu 驚kinh 覺giác 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 復phục 來lai 旋toàn 遶nhiễu 世Thế 尊Tôn 三tam 匝táp 已dĩ 。 各các 各các 沒một 入nhập 本bổn 處xứ 。

菩Bồ 提Đề 場Tràng 所Sở 說Thuyết 一Nhất 字Tự 頂Đảnh 輪Luân 王Vương 經Kinh 示Thị 現Hiện 真Chân 言Ngôn 大Đại 威Uy 德Đức 品Phẩm 第Đệ 二Nhị

爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 從tùng 三tam 摩ma 地địa 起khởi 。 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 。 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 天thiên 集tập 會hội 。 如như 師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 。 而nhi 顧cố 視thị 誥# 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 言ngôn 。 金kim 剛cang 手thủ 汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính 。 一nhất 字tự 佛Phật 頂đảnh 大đại 明minh 王vương 及cập 四tứ 大đại 佛Phật 頂đảnh 及cập 毫hào 相tướng 等đẳng 。 作tác 大đại 利lợi 益ích 。 成thành 就tựu 者giả 明minh 妃phi 。 如Như 來Lai 手thủ 。 如Như 來Lai 鉢bát 。 如Như 來Lai 唇thần 。 如Như 來Lai 口khẩu 。 法Pháp 輪luân 等đẳng 大đại 明minh 王vương 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới 。 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 勤cần 修tu 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 行hạnh 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 及cập 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 受thọ 持trì 者giả 。 苾Bật 芻Sô 苾Bật 芻Sô 尼Ni 塢ổ 波ba 塞tắc 迦ca 。 塢Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 不bất 被bị 一nhất 切thiết 天thiên 世thế 間gian 沮trở 壞hoại 。 獲hoạch 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 一nhất 切thiết 皆giai 獲hoạch 安an 樂lạc 。 一nhất 切thiết 處xứ 一nhất 切thiết 苦khổ 惱não 。 悉tất 皆giai 除trừ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 皆giai 悉tất 。 起khởi 大đại 慈từ 行hành 。 同đồng 一nhất 味vị 相tướng 。 不bất 被bị 火hỏa 燒thiêu 不bất 被bị 水thủy 漂phiêu 。 不bất 被bị 刀đao 傷thương 不bất 被bị 毒độc 中trung 。 不bất 被bị 蛇xà 齧niết 不bất 被bị 一nhất 切thiết 難nạn/nan 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 大đại 真chân 言ngôn 明minh 王vương 。 受thọ 持trì 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 餘dư 淨tịnh 信tín 。 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 有hữu 情tình 。 從tùng 此thử 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 三tam 摩ma 地địa 出xuất 生sanh 。 大đại 真chân 言ngôn 受thọ 持trì 者giả 。 及cập 餘dư 大đại 明minh 王vương 受thọ 持trì 者giả 。 應ưng 以dĩ 牛ngưu 黃hoàng 於ư 樺hoa 皮bì 上thượng 。 寫tả 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 安an 頭đầu 髻kế 中trung 。 若nhược 是thị 苾Bật 芻Sô 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 寫tả 此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 繫hệ 在tại 袈ca 裟sa 中trung 。 若nhược 塢ổ 波ba 塞tắc 迦ca 塢Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 繫hệ 在tại 手thủ 臂tý 。 或hoặc 在tại 頸cảnh 下hạ 。 若nhược 國quốc 王vương 帶đái 。 不bất 被bị 他tha 敵địch 之chi 所sở 侵xâm 擾nhiễu 。 晝trú 夜dạ 臥ngọa 安an 覺giác 安an 。 大đại 威uy 德đức 賢hiền 聖thánh 諸chư 天thiên 。 而nhi 常thường 擁ủng 護hộ 。 如như 是thị 及cập 餘dư 有hữu 情tình 。 若nhược 能năng 持trì 此thử 者giả 。 勤cần 修tu 真chân 言ngôn 行hạnh 者giả 。 一nhất 切thiết 處xứ 獲hoạch 得đắc 無vô 礙ngại 。 一nhất 切thiết 人nhân 見kiến 。 悉tất 皆giai 歡hoan 喜hỷ 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 苦khổ 。 得đắc 一nhất 切thiết 安an 樂lạc 。 一nhất 切thiết 人nhân 天thiên 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 茶trà 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 呼hô 羅la 伽già 餓ngạ 鬼quỷ 必tất 舍xá 遮già 。 一nhất 切thiết 難nan 調điều 障chướng 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 不bất 敢cảm 逼bức 近cận 。 離ly 惡ác 趣thú 怖bố 。 祕bí 密mật 主chủ 此thử 大đại 明minh 王vương 。 及cập 明minh 妃phi 真chân 言ngôn 句cú 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 勤cần 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 者giả 。 及cập 修tu 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 者giả 。 以dĩ 此thử 作tác 息tức 災tai 吉cát 祥tường 事sự 。 惡ác 星tinh 淩# 逼bức 皆giai 得đắc 息tức 滅diệt 。 作tác 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 義nghĩa 利lợi 。 鉤câu 召triệu 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 藥dược 叉xoa 。 祕bí 密mật 主chủ 我ngã 略lược 說thuyết 為vi 修tu 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 者giả 。 速tốc 疾tật 得đắc 悉tất 地địa 。 令linh 作tác 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 是thị 已dĩ 。 告cáo 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 此thử 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 所sở 說thuyết 大đại 真chân 言ngôn 王vương 。 大đại 佛Phật 頂đảnh 。 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 。 高cao 佛Phật 頂đảnh 。 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 。 光quang 聚tụ 佛Phật 頂đảnh 。 如như 是thị 大đại 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 王vương 。 入nhập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 三tam 摩ma 地địa 。 勤cần 勇dũng 力lực 等đẳng 敵địch 。 皆giai 殊thù 勝thắng 三tam 摩ma 地địa 成thành 就tựu 。 一nhất 字tự 頂đảnh 輪Luân 王Vương 佛Phật 眼nhãn 。 毫hào 相tướng 大đại 慈từ 大đại 悲bi 佛Phật 牙nha 。 并tinh 無vô 能năng 勝thắng 如Như 來Lai 手thủ 如Như 來Lai 鉢bát 如Như 來Lai 袈ca 裟sa 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 。 并tinh 明minh 妃phi 等đẳng 說thuyết 。 從tùng 大đại 悲bi 奮phấn 迅tấn 大đại 人nhân 相tướng 師sư 子tử 吼hống 流lưu 出xuất 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 能năng 摧tồi 壞hoại 。 一nhất 切thiết 佛Phật 加gia 持trì 共cộng 隨tùy 喜hỷ 。 大đại 慧tuệ 照chiếu 耀diệu 幽u 暗ám 者giả 。 令linh 作tác 光quang 明minh 。 以dĩ 甚thậm 深thâm 智trí 作tác 無vô 塵trần 垢cấu 。 令linh 作tác 吉cát 祥tường 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 中trung 。 最tối 勝thắng 尊tôn 貴quý 。 作tác 最tối 勝thắng 無vô 塵trần 無vô 垢cấu 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 令linh 作tác 端đoan 嚴nghiêm 慧tuệ 。 令linh 作tác 廣quảng 大đại 無vô 量lượng 殊thù 勝thắng 智trí 。 令linh 作tác 堅kiên 固cố 勇dũng 猛mãnh 。 金kim 剛cang 鉤câu 鎖tỏa 身thân 。 令linh 作tác 十Thập 力Lực 。 令linh 作tác 大đại 威uy 德đức 。 令linh 拂phất 除trừ 愚ngu 暗ám 。 令linh 作tác 一nhất 切thiết 佛Phật 智trí 。 令linh 作tác 大đại 護hộ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 藏tạng 。 能năng 令linh 一nhất 切thiết 智trí 智trí 。 能năng 令linh 寂tịch 靜tĩnh 句cú 。 令linh 作tác 無vô 礙ngại 。 勇dũng 猛mãnh 威uy 德đức 。 令linh 作tác 最tối 勝thắng 慧tuệ 。 難nan 調điều 眾chúng 生sanh 種chủng 性tánh 。 令linh 生sanh 慈từ 心tâm 。 能năng 作tác 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 熾sí 盛thịnh 三tam 摩ma 地địa 。 大đại 真chân 言ngôn 明minh 王vương 一nhất 字tự 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương 。 而nhi 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam 唵án 步bộ 嚕rô 唵án (# 引dẫn )#

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 纔tài 說thuyết 是thị 真chân 言ngôn 。 譬thí 如như 贍Thiệm 部Bộ 洲Châu 大đại 風phong 。 吹xuy 一nhất 切thiết 樹thụ 林lâm 藂tùng 林lâm 藥dược 草thảo 葉diệp 及cập 花hoa 果quả 。 悉tất 皆giai 振chấn 動động 。 如như 是thị 纔tài 說thuyết 是thị 輪Luân 王Vương 一nhất 字tự 真chân 言ngôn 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 六lục 種chủng 振chấn 動động 。 須Tu 彌Di 盧Lô 山Sơn 。 亦diệc 皆giai 大đại 動động 。 大đại 海hải 騰đằng 沸phí 。 及cập 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 世thế 界giới 悉tất 皆giai 振chấn 動động 。 山sơn 谷cốc 及cập 海hải 猶do 如như 草thảo 葉diệp 。 一nhất 切thiết 山sơn 林lâm 。 河hà 海hải 皆giai 悉tất 振chấn 動động 。 一nhất 切thiết 魔ma 宮cung 。 如như 一nhất 熾sí 盛thịnh 火hỏa 聚tụ 。 以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 。 加gia 持trì 力lực 故cố 。 悉tất 皆giai 恐khủng 怖bố 。 魔ma 眾chúng 諸chư 天thiên 。 皆giai 自tự 不bất 安an 。 歸quy 依y 於ư 佛Phật 。

世Thế 尊Tôn 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 那na 洛lạc 迦ca 趣thú 有hữu 情tình 。 悉tất 皆giai 獲hoạch 得đắc 安an 樂lạc 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 作tác 如như 是thị 神thần 力lực 加gia 持trì 。 為vi 令linh 顯hiển 現hiện 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 故cố 。 自tự 身thân 作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 形hình 。 功công 德đức 相tương/tướng 莊trang 嚴nghiêm 。 七thất 寶bảo 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 光quang 明minh 熾sí 盛thịnh 。 晃hoảng 曜diệu 照chiếu 曜diệu 。 以dĩ 無vô 量lượng 法Pháp 。 莊trang 嚴nghiêm 間gian 錯thác 。 嚴nghiêm 飾sức 大đại 輪Luân 王Vương 師sư 子tử 座tòa 而nhi 坐tọa 。 熾sí 盛thịnh 照chiếu 曜diệu 一nhất 切thiết 圓viên 光quang 。 如như 輪luân 周chu 匝táp 形hình 成thành 一nhất 聚tụ 光quang 。 無vô 有hữu 一nhất 有hữu 情tình 有hữu 情tình 眾chúng 。 當đương 彼bỉ 之chi 際tế 而nhi 敢cảm 不bất 瞬thuấn 目mục 瞻chiêm 暏trưa 。 彼bỉ 所sở 有hữu 慈Từ 氏Thị 等đẳng 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 彼bỉ 皆giai 剎sát 那na 頃khoảnh 。 亦diệc 不bất 能năng 不bất 瞬thuấn 目mục 而nhi 瞻chiêm 視thị 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 佛Phật 威uy 力lực 。 悶muộn 絕tuyệt 躄tích 地địa 。 剎sát 那na 謨mô 呼hô 律luật 間gian 。 則tắc 彼bỉ 大đại 威uy 德đức 。 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 天Thiên 。 帝Đế 釋Thích 天thiên 。 毘tỳ 紐nữu 天thiên 。 夜dạ 摩ma 天thiên 。 水thủy 天thiên 俱câu 尾vĩ 羅la 天thiên 。 風phong 天thiên 。 蘖nghiệt 路lộ 茶trà 。 緊khẩn 那na 羅la 。 摩ma 呼hô 羅la 伽già 等đẳng 。 一nhất 切thiết 器khí 仗trượng 。 悉tất 皆giai 墮đọa 落lạc 。 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 。 三tam 戟kích 叉xoa 墮đọa 落lạc 。 帝Đế 釋Thích 金kim 剛cang 杵xử 墮đọa 落lạc 。 毘tỳ 紐nữu 天thiên 輪luân 。 俱câu 尾vĩ 羅la 棒bổng 。 水thủy 天thiên 羂quyến 索sách 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 大đại 威uy 德đức 天thiên 。 一nhất 切thiết 器khí 仗trượng 。 墮đọa 落lạc 於ư 地địa 。 精tinh 氣khí 威uy 力lực 神thần 通thông 皆giai 奪đoạt 。 由do 轉chuyển 輪luân 大đại 真chân 言ngôn 明minh 王vương 加gia 持trì 故cố 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 憶ức 念niệm 菩Bồ 提Đề 。 遊du 戲hí 三tam 摩ma 地địa 。 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 。 藥dược 叉xoa 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 茶trà 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 呼hô 羅la 伽già 等đẳng 。 皆giai 歸quy 依y 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 悉tất 皆giai 戰chiến 掉trạo 。 如như 芭ba 蕉tiêu 葉diệp 。 身thân 毛mao 竦tủng 竪thụ 。 不bất 能năng 堪kham 忍nhẫn 。 觀quán 大đại 輪Luân 王Vương 真chân 言ngôn 色sắc 形hình 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 隱ẩn 大đại 輪Luân 王Vương 色sắc 形hình 。 剎sát 那na 頃khoảnh 說thuyết 此thử 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 大đại 明minh 妃phi 。 能năng 息tức 一nhất 切thiết 。 難nan 調điều 有hữu 情tình 。 能năng 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương 。 能năng 息tức 一nhất 切thiết 。 鬪đấu 諍tranh 言ngôn 訟tụng 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 部bộ 真chân 言ngôn 母mẫu 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 母mẫu 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 。 為vi 令linh 起khởi 故cố 。 說thuyết 此thử 佛Phật 眼nhãn 。 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 說thuyết 。 能năng 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 義nghĩa 利lợi 。 速tốc 疾tật 成thành 就tựu 。 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 故cố 。 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 底để 瓢biều (# 一nhất )# 曷hạt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp 二nhị )# 三tam 藐miệu 三tam 沒một 第đệ 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp 三tam )# 唵án (# 引dẫn 四tứ )# 嚕rô 嚕rô 塞tắc 普phổ (# 二nhị 合hợp )# 嚕rô (# 五ngũ )# 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la (# 六lục )# 底để 瑟sắt 姹# (# 二nhị 合hợp 七thất )# 悉tất 馱đà 魯lỗ 左tả 儞nễ (# 八bát )# 薩tát 嚩phạ 囉ra 他tha (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 怛đát 儞nễ (# 九cửu )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 訶ha (# 引dẫn 十thập )#

說thuyết 是thị 佛Phật 眼nhãn 陀đà 羅la 尼ni 已dĩ 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 等đẳng 悉tất 皆giai 而nhi 起khởi 。 乃nãi 至chí 所sở 有hữu 。 一nhất 切thiết 天thiên 等đẳng 眾chúng 會hội 。 各các 各các 復phục 得đắc 本bổn 神thần 通thông 。 各các 還hoàn 執chấp 本bổn 器khí 仗trượng 。 皆giai 歸quy 依y 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 瞋sân 視thị 觀quán 察sát 如Như 來Lai 。 各các 作tác 是thị 讚tán 言ngôn 。 嗚ô 呼hô 奇kỳ 哉tai 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 。 白bạch 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 應Ứng 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 是thị 何hà 奇kỳ 特đặc 。 世Thế 尊Tôn 曾tằng 所sở 未vị 見kiến 如Như 來Lai 持trì 此thử 頂đảnh 輪Luân 王Vương 形hình 光quang 明minh 聚tụ 。 是thị 何hà 希hy 奇kỳ 。 佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 。 持trì 頂đảnh 輪Luân 王Vương 色sắc 形hình 三tam 摩ma 地địa 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 遊du 戲hí 神thần 通thông 。 善thiện 男nam 子tử 如như 於ư 大đại 曼mạn 茶trà 羅la 集tập 會hội 。 汝nhữ 等đẳng 作tác 真chân 言ngôn 身thân 變biến 化hóa 。 住trụ 不bất 思tư 議nghị 。 顯hiển 示thị 大đại 威uy 德đức 。 如như 是thị 如như 是thị 。 如Như 來Lai 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 真chân 言ngôn 色sắc 形hình 身thân 住trụ 。 而nhi 顯hiển 示thị 。 善thiện 男nam 子tử 此thử 佛Phật 頂đảnh 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 真chân 言ngôn 身thân 。 住trụ 最Tối 勝Thắng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 一nhất 切thiết 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 明minh 王vương 明minh 妃phi 。 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 。 無vô 能năng 違vi 越việt 。 善thiện 男nam 子tử 有hữu 此thử 真chân 言ngôn 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 。 若nhược 有hữu 人nhân 誦tụng 持trì 處xứ 。 五ngũ 百bách 由do 旬tuần 。 內nội 一nhất 切thiết 明minh 。 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 不bất 流lưu 通thông 。 不bất 成thành 就tựu 。 汝nhữ 等đẳng 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 真chân 言ngôn 。 所sở 加gia 持trì 真chân 言ngôn 。 不bất 成thành 就tựu 亦diệc 不bất 往vãng 。 亦diệc 不bất 現hiện 威uy 德đức 。 若nhược 纔tài 憶ức 念niệm 此thử 真chân 言ngôn 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 真chân 言ngôn 悉tất 地địa 皆giai 成thành 就tựu 。 汝nhữ 等đẳng 所sở 說thuyết 加gia 持trì 真chân 言ngôn 身thân 。 一nhất 切thiết 不bất 可khả 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 應ưng 驗nghiệm 者giả 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 應ưng 成thành 就tựu 之chi 。 五ngũ 百bách 由do 旬tuần 內nội 地địa 方phương 。 天thiên 龍long 藥dược 叉xoa 。 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 荼đồ 迦ca 婁lâu 羅la 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 。 呼hô 羅la 伽già 菩Bồ 薩Tát 。 住trụ 真chân 言ngôn 身thân 者giả 。 於ư 處xứ 不bất 堪kham 忍nhẫn 住trụ 。 不bất 遊du 行hành 不bất 成thành 就tựu 。 不bất 與dữ 現hiện 驗nghiệm 不bất 與dữ 悉tất 地địa 。 何hà 以dĩ 故cố 由do 住trụ 此thử 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương 三tam 摩ma 地địa 。 無vô 能năng 欺khi 凌lăng 。 除trừ 佛Phật 眼nhãn 真chân 言ngôn 三tam 昧muội 耶da 。 用dụng 此thử 真chân 言ngôn 七thất 遍biến 誦tụng 之chi 。 則tắc 其kỳ 身thân 寂tịch 靜tĩnh 。 若nhược 不bất 然nhiên 者giả 。 其kỳ 威uy 德đức 無vô 能năng 堪kham 忍nhẫn 。 其kỳ 修tu 真chân 言ngôn 者giả 。 必tất 須tu 初sơ 後hậu 誦tụng 此thử 佛Phật 眼nhãn 真chân 言ngôn 。 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 尚thượng 不bất 能năng 堪kham 忍nhẫn 。 此thử 輪Luân 王Vương 威uy 德đức 。 何hà 況huống 餘dư 天thiên 王vương 小tiểu 類loại 有hữu 情tình 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 顯hiển 佛Phật 頂đảnh 威uy 德đức 故cố 。 欲dục 現hiện 佛Phật 傘tản 蓋cái 威uy 德đức 故cố 。 一nhất 切thiết 佛Phật 傘tản 蓋cái 加gia 持trì 故cố 。 是thị 時thời 住trụ 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 身thân 如như 傘tản 蓋cái 形hình 。 蓋cái 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 無vô 一nhất 有hữu 情tình 。 而nhi 作tác 質chất 礙ngại 。 白bạch 傘tản 蓋cái 形hình 悉tất 皆giai 覆phú 於ư 佛Phật 頂đảnh 。 其kỳ 傘tản 蓋cái 頂đảnh 。 當đương 於ư 如Như 來Lai 頂đảnh 中trung 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。 問vấn 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 世Thế 尊Tôn 此thử 是thị 何hà 。 傘tản 蓋cái 色sắc 形hình 蓋cái 覆phú 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 而nhi 住trụ 。 住trụ 於ư 世Thế 尊Tôn 頂đảnh 上thượng 。 不bất 見kiến 其kỳ 邊biên 際tế 。 不bất 可khả 得đắc 以dĩ 觀quán 察sát 瞻chiêm 睹đổ 。 不bất 可khả 往vãng 其kỳ 邊biên 際tế 。 佛Phật 言ngôn 仁nhân 者giả 此thử 名danh 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 無vô 量lượng 如Như 來Lai 。 所sở 共cộng 宣tuyên 說thuyết 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 無vô 量lượng 色sắc 寶bảo 。 普phổ 遍biến 音âm 聲thanh 。 一nhất 切thiết 真chân 多đa 摩ma 尼ni 寶bảo 間gian 錯thác 。 寶bảo 珠châu 網võng 普phổ 遍biến 現hiện 前tiền 不bất 思tư 議nghị 莊trang 嚴nghiêm 。 而nhi 作tác 影ảnh 現hiện 。 是thị 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 傘tản 蓋cái 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 之chi 傘tản 蓋cái 。 成thành 佛Phật 頂đảnh 王vương 傘tản 蓋cái 。 作tác 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 速tốc 疾tật 成thành 就tựu 。 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 傘tản 蓋cái 。 名danh 為vi 白bạch 傘tản 蓋cái 。 大Đại 威Uy 德Đức 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 得đắc 其kỳ 邊biên 際tế 。 於ư 千thiên 俱câu 胝chi 劫kiếp 度độ 量lương 。 亦diệc 不bất 得đắc 其kỳ 邊biên 際tế 。 亦diệc 不bất 能năng 見kiến 邊biên 際tế 。

時thời 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 觀quán 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 以dĩ 自tự 神thần 通thông 。 威uy 力lực 加gia 持trì 。 住trụ 真chân 言ngôn 身thân 形hình 而nhi 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam 唵án 怛đát 他tha 蘖nghiệt 覩đổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 沙sa 阿a 娜na 嚩phạ 路lộ 吉cát 多đa 母mẫu 㗚lật 馱đà (# 二nhị 合hợp )# 唵án 摩ma 摩ma 摩ma 摩ma 吽hồng 匿nặc (# 儞nễ 戈qua 反phản )#

當đương 彼bỉ 之chi 時thời 。 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 皆giai 動động 搖dao 震chấn 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 誥# 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 此thử 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 。 能năng 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 能năng 鉤câu 台thai 。 是thị 大đại 明minh 王vương 。 不bất 空không 無vô 礙ngại 勇dũng 猛mãnh 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 顯hiển 揚dương 佛Phật 頂đảnh 王vương 威uy 德đức 故cố 。 作tác 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 利lợi 益ích 故cố 。 能năng 息tức 除trừ 一nhất 切thiết 災tai 禍họa 逼bức 迫bách 。 能năng 斷đoạn 壞hoại 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 真chân 言ngôn 。 以dĩ 此thử 真chân 言ngôn 句cú 作tác 加gia 持trì 。 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 稱xưng 讚tán 。 無vô 量lượng 俱câu 胝chi 佛Phật 。 說thuyết 此thử 佛Phật 頂đảnh 王vương 光quang 聚tụ 。 令linh 現hiện 大đại 威uy 德đức 故cố 。 是thị 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 之chi 威uy 光quang 金kim 剛cang 句cú 。 而nhi 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 一nhất )# 唵án (# 二nhị )# 怛đát 他tha 蘖nghiệt 覩đổ 瑟sắt 尼ni (# 二nhị 合hợp )# 沙sa (# 三tam )# 阿a 娜na 嚩phạ 路lộ 枳chỉ 帝đế (# 四tứ )# 母mẫu 㗚lật 馱đà (# 二nhị 合hợp 五ngũ )# 帝đế 儒nho 囉ra 始thỉ (# 六lục )# 吽hồng (# 七thất )# 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la (# 八bát )# 馱đà 迦ca 馱đà 迦ca (# 九cửu )# 娜na 囉ra 娜na 囉ra (# 十thập )# 尾vĩ 娜na 囉ra 尾vĩ 娜na 囉ra (# 十thập 一nhất )# 瞋sân 那na 瞋sân 那na (# 十thập 二nhị )# 頻tần 那na 頻tần 那na (# 十thập 三tam )# 吽hồng 吽hồng 泮phấn 吒tra 泮phấn 吒tra (# 十thập 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 訶ha (# 引dẫn )#

說thuyết 此thử 真chân 言ngôn 已dĩ 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 如như 寶bảo 爓# 燈đăng 形hình 。 無vô 量lượng 間gian 錯thác 照chiếu 曜diệu 。 與dữ 蓮liên 花hoa 色sắc 。 帝đế 青thanh 寶bảo 蘂nhị 。 為vi 爓# 晃hoảng 曜diệu 。 而nhi 現hiện 一nhất 切thiết 虛hư 空không 際tế 。 一nhất 切thiết 寶bảo 聚tụ 為vi 寶bảo 帳trướng 。 間gian 錯thác 鈴linh 鐸đạc 。 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 。 光quang 聚tụ 以dĩ 變biến 化hóa 力lực 。 為vi 門môn 界giới 道đạo 。 種chủng 種chủng 令linh 普phổ 遍biến 。 佛Phật 威uy 德đức 示thị 現hiện 。 遍biến 覆phú 虛hư 空không 界giới 。 加gia 持trì 而nhi 住trụ 。 令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 作tác 歡hoan 喜hỷ 。 一nhất 切thiết 獲hoạch 得đắc 安an 樂lạc 。 從tùng 佛Phật 頂đảnh 出xuất 光quang 明minh 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 真chân 言ngôn 明minh 。 威uy 皆giai 斷đoạn 壞hoại 令linh 破phá 奪đoạt 其kỳ 加gia 持trì 。 令linh 不bất 成thành 就tựu 。 何hà 以dĩ 故cố 大đại 威uy 光quang 藏tạng 故cố 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 誥# 金kim 剛cang 手thủ 祕bí 密mật 主chủ 言ngôn 。 祕bí 密mật 主chủ 此thử 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 光quang 明minh 照chiếu 曜diệu 。 光quang 聚tụ 佛Phật 頂đảnh 。 由do 此thử 光quang 明minh 。 照chiếu 曜diệu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 下hạ 至chí 無Vô 間Gián 地Địa 獄Ngục 邊biên 際tế 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 照chiếu 曜diệu 。 一nhất 切thiết 魔ma 宮cung 。 悉tất 皆giai 萎nuy 悴tụy 。 於ư 虛hư 空không 際tế 作tác 照chiếu 曜diệu 。 金kim 剛cang 手thủ 此thử 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 能năng 斷đoạn 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 纔tài 誦tụng 此thử 真chân 言ngôn 。 修tu 行hành 者giả 隨tùy 意ý 。 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 真chân 言ngôn 。 令linh 斷đoạn 令linh 破phá 令linh 壞hoại 。 唯duy 除trừ 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 。 白bạch 傘tản 蓋cái 主chủ 佛Phật 頂đảnh 。 高cao 佛Phật 頂đảnh 。 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 。 佛Phật 眼nhãn 。 五ngũ 字tự 如Như 來Lai 心tâm 。 除trừ 此thử 餘dư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 真chân 言ngôn 明minh 。 斷đoạn 壞hoại 令linh 打đả 令linh 伏phục 令linh 縛phược 令linh 攝nhiếp 。 修tu 行hành 者giả 若nhược 纔tài 稱xưng 名danh 纔tài 誦tụng 。 隨tùy 意ý 難nan 調điều 鬼quỷ 魅mị 。 令linh 壞hoại 令linh 打đả 令linh 馳trì 走tẩu 令linh 挫tỏa 辱nhục 。 金kim 剛cang 手thủ 此thử 光quang 聚tụ 佛Phật 頂đảnh 。 不bất 應ưng 非phi 處xứ 誦tụng 持trì 。 應ưng 於ư 有hữu 舍xá 利lợi 處xứ 誦tụng 持trì 。 賢hiền 聖thánh 諸chư 尊tôn 所sở 攝nhiếp 受thọ 處xứ 。 何hà 以dĩ 故cố 此thử 威uy 德đức 光quang 聚tụ 佛Phật 頂đảnh 。 等đẳng 同đồng 輪Luân 王Vương 威uy 德đức 故cố 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 即tức 被bị 傷thương 損tổn 。 即tức 聖thánh 眾chúng 不bất 降giáng/hàng 臨lâm 。 諸chư 魔ma 得đắc 便tiện 。 當đương 知tri 於ư 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 及cập 有hữu 舍xá 利lợi 處xứ 。 聖thánh 人nhân 得đắc 道Đạo 處xứ 。 先tiên 以dĩ 三tam 昧muội 耶da 加gia 持trì 。 復phục 以dĩ 輪Luân 王Vương 三tam 昧muội 耶da 佛Phật 眼nhãn 加gia 持trì 。 若nhược 異dị 此thử 者giả 即tức 被bị 傷thương 損tổn 。 雖tuy 久cửu 修tu 行hành 。 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 。 此thử 光quang 聚tụ 大đại 真chân 言ngôn 王vương 。 於ư 修tu 餘dư 真chân 言ngôn 者giả 。 不bất 得đắc 輒triếp 誦tụng 。 何hà 以dĩ 故cố 彼bỉ 真chân 言ngôn 主chủ 威uy 德đức 損tổn 故cố 。 當đương 知tri 於ư 閑nhàn 靜tĩnh 處xứ 。 或hoặc 於ư 河hà 側trắc 或hoặc 於ư 池trì 邊biên 。 或hoặc 於ư 海hải 岸ngạn 或hoặc 於ư 山sơn 間gian 。 或hoặc 於ư 窟quật 或hoặc 於ư 聖thánh 人nhân 作tác 制chế 底để 處xứ 。 其kỳ 修tu 行hành 者giả 。 獲hoạch 大đại 威uy 德đức 。 具cụ 力lực 具cụ 大đại 精tinh 進tấn 。 具cụ 念niệm 具cụ 慧tuệ 等đẳng 同đồng 餘dư 部bộ 得đắc 悉tất 地địa 者giả 。 威uy 光quang 威uy 德đức 猶do 如như 輪Luân 王Vương 真chân 言ngôn 成thành 就tựu 。 祕bí 密mật 主chủ 此thử 明minh 王vương 。 能năng 生sanh 不bất 思tư 議nghị 威uy 德đức 。 祕bí 密mật 主chủ 此thử 是thị 如Như 來Lai 威uy 。 如Như 來Lai 光quang 。 如Như 來Lai 加gia 持trì 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 之chi 光quang 明minh 威uy 德đức 。 光quang 明minh 體thể 。 光quang 明minh 性tánh 。 與dữ 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 威uy 德đức 。 能năng 生sanh 威uy 光quang 性tánh 。 金kim 剛cang 手thủ 能năng 斷đoạn 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 能năng 調điều 難nan 調điều 者giả 。 能năng 壞hoại 他tha 真chân 言ngôn 威uy 。 此thử 是thị 大đại 威uy 德đức 大đại 神thần 通thông 。 能năng 成thành 辦biện 一nhất 切thiết 事sự 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 復phục 觀quán 無vô 盡tận 法Pháp 界Giới 知tri 已dĩ 。 眾chúng 生sanh 利lợi 益ích 故cố 。 能năng 令linh 如Như 來Lai 。 力lực 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 流lưu 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 邊biên 力lực 勇dũng 猛mãnh 故cố 。 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 加gia 持trì 。 修tu 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 與dữ 安an 樂lạc 故cố 。 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 謨mô 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam 唵án 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 儞nễ 比tỉ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ 比tỉ 庾dữu (# 二nhị 合hợp )# 那na 蘖nghiệt (# 二nhị 合hợp )# 都đô 瑟sắt 尼ni (# 二nhị 合hợp )# 沙sa 度độ 那na 度độ 那na 吽hồng (# 引dẫn )#

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 。 世thế 界giới 悉tất 皆giai 震chấn 動động 。 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 。 藥dược 叉xoa 乾càn 闥thát 婆bà 阿a 蘇tô 羅la 蘖nghiệt 路lộ 茶trà 緊khẩn 那na 羅la 摩ma 呼hô 羅la 伽già 。 迷mê 悶muộn 癡si 亂loạn 皆giai 失thất 神thần 通thông 。 難nan 調điều 者giả 被bị 燒thiêu 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 出xuất 呵ha 呵ha 聲thanh 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 誥# 祕bí 密mật 主chủ 言ngôn 。 祕bí 密mật 主chủ 此thử 名danh 高cao 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 三tam 摩ma 地địa 力lực 。 勇dũng 猛mãnh 大đại 精tinh 進tấn 大đại 力lực 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 修tu 習tập 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 者giả 。 及cập 餘dư 淨tịnh 信tín 者giả 。 所sở 往vãng 處xứ 鬪đấu 戰chiến 論luận 理lý 諍tranh 訟tụng 。 一nhất 切thiết 處xứ 若nhược 誦tụng 。 所sở 去khứ 處xứ 悉tất 皆giai 得đắc 勝thắng 。 或hoặc 餘dư 有hữu 大đại 國quốc 王vương 。 淨tịnh 信tín 佛Phật 法Pháp 者giả 。 用dụng 牛ngưu 黃hoàng 於ư 樺hoa 皮bì 上thượng 或hoặc 素tố 上thượng 。 書thư 此thử 真chân 言ngôn 。 繫hệ 旗kỳ 纛# 上thượng 。 或hoặc 於ư 頸cảnh 下hạ 。 則tắc 往vãng 。 他tha 敵địch 若nhược 見kiến 則tắc 便tiện 破phá 敗bại 。 他tha 軍quân 消tiêu 融dung 互hỗ 不bất 相tương 救cứu 。 何hà 以dĩ 故cố 以dĩ 如Như 來Lai 神thần 力lực 加gia 持trì 故cố 。 或hoặc 餘dư 塢ổ 波ba 塞tắc 迦ca 。 塢Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 於ư 頭đầu 上thượng 帶đái 持trì 。 彼bỉ 人nhân 吉cát 祥tường 清thanh 淨tịnh 威uy 德đức 。 吉cát 慶khánh 威uy 光quang 威uy 力lực 。 不bất 被bị 他tha 凌lăng 突đột 。 獲hoạch 得đắc 吉cát 祥tường 辯biện 才tài 。 祕bí 密mật 主chủ 我ngã 略lược 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 持trì 此thử 者giả 。 獲hoạch 得đắc 無vô 量lượng 力lực 勇dũng 健kiện 。 獲hoạch 得đắc 如Như 來Lai 加gia 持trì 。 一nhất 切thiết 魔ma 無vô 能năng 沮trở 壞hoại 。 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 。 不bất 敢cảm 逼bức 近cận 。 修tu 此thử 大đại 真chân 言ngôn 者giả 。 無vô 有hữu 與dữ 等đẳng 。 威uy 力lực 皆giai 得đắc 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 等đẳng 同đồng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 真chân 言ngôn 。 何hà 以dĩ 故cố 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 神thần 力lực 所sở 加gia 持trì 。 三tam 摩ma 地địa 力lực 故cố 。 是thị 為vi 高cao 頂đảnh 王vương 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 現hiện 神thần 通thông 威uy 德đức 故cố 。 一nhất 切thiết 罪tội 息tức 滅diệt 故cố 。 一nhất 切thiết 惡ác 趣thú 摧tồi 壞hoại 故cố 。 一nhất 切thiết 那na 洛lạc 迦ca 苦khổ 息tức 除trừ 故cố 。 現hiện 不bất 思tư 議nghị 行hành 神thần 通thông 故cố 。 現hiện 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 神thần 通thông 威uy 德đức 積tích 集tập 故cố 。 此thử 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 王vương 。 一nhất 切thiết 佛Phật 之chi 所sở 宣tuyên 說thuyết 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 謨mô 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam 唵án 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 惹nhạ 庾dữu 瑟sắt 尼ni (# 二nhị 合hợp )# 沙sa 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 滿mãn 馱đà 娜na 麼ma 滿mãn 馱đà 娜na 麼ma 弩nỗ 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 弩nỗ 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 弩nỗ 嚕rô 麼ma 郝# 賀hạ 那na 吽hồng (# 引dẫn )#

纔tài 說thuyết 是thị 真chân 言ngôn 。 此thử 世thế 界giới 及cập 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 。 六lục 種chủng 震chấn 動động 。 無vô 有hữu 一nhất 有hữu 情tình 。 受thọ 飢cơ 渴khát 苦khổ 。 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 威uy 神thần 力lực 。 現hiện 大đại 威uy 德đức 故cố 。 一nhất 切thiết 地địa 獄ngục 。 中trung 一nhất 切thiết 飢cơ 渴khát 。 悉tất 皆giai 止chỉ 息tức 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 悉tất 令linh 獲hoạch 得đắc 飲ẩm 食thực 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 等đẳng 如Như 來Lai 。 同đồng 共cộng 宣tuyên 說thuyết 。 為vi 大đại 怖bố 畏úy 有hữu 情tình 。 作tác 利lợi 益ích 故cố 。 示thị 現hiện 大đại 神thần 通thông 。 金kim 剛cang 手thủ 有hữu 此thử 佛Phật 頂đảnh 王vương 。 所sở 流lưu 布bố 處xứ 。 一nhất 切thiết 魔ma 不bất 得đắc 其kỳ 便tiện 。 何hà 況huống 修tu 行hành 者giả 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 若nhược 能năng 常thường 憶ức 念niệm 此thử 真chân 言ngôn 王vương 。 復phục 能năng 持trì 誦tụng 。 彼bỉ 獲hoạch 得đắc 不bất 思tư 議nghị 。 神thần 通thông 成thành 就tựu 。 具cụ 大đại 精tinh 進tấn 。 神thần 通thông 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 。 禮lễ 敬kính 彼bỉ 人nhân 。 不bất 久cửu 獲hoạch 不bất 思tư 議nghị 功công 德đức 。 若nhược 有hữu 成thành 就tựu 。 真chân 言ngôn 王vương 者giả 。 或hoặc 有hữu 大Đại 乘Thừa 淨tịnh 信tín 者giả 。 或hoặc 修tu 習tập 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 者giả 。 彼bỉ 獲hoạch 得đắc 不bất 思tư 議nghị 。 神thần 通thông 相tương 應ứng 。 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 中trung 為vi 最tối 勝thắng 。 不bất 應ưng 疑nghi 惑hoặc 。 獲hoạch 佛Phật 神thần 通thông 。 所sở 求cầu 欲dục 願nguyện 獲hoạch 得đắc 無vô 礙ngại 。 一nhất 切thiết 神thần 通thông 。 平bình 等đẳng 真chân 實thật 無vô 畏úy 。 一nhất 切thiết 時thời 等đẳng 同đồng 諸chư 佛Phật 。 金kim 剛cang 手thủ 若nhược 修tu 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 者giả 。 不bất 久cửu 神thần 通thông 自tự 在tại 成thành 就tựu 。 於ư 剎sát 那na 頃khoảnh 。 諸chư 難nạn 調điều 有hữu 情tình 見kiến 者giả 。 悉tất 皆giai 馳trì 走tẩu 。 所sở 有hữu 魔ma 眾chúng 諸chư 天thiên 見kiến 彼bỉ 。 皆giai 失thất 神thần 通thông 而nhi 悉tất 馳trì 走tẩu 。 若nhược 有hữu 修tu 習tập 。 此thử 真chân 言ngôn 成thành 就tựu 者giả 。 與dữ 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 真chân 言ngôn 成thành 就tựu 。 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。 於ư 地địa 獄ngục 中trung 。 亦diệc 作tác 神thần 通thông 。 為vi 處xứ 地địa 獄ngục 有hữu 情tình 。 作tác 利lợi 益ích 故cố 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 息tức 除trừ 飢cơ 苦khổ 。 我ngã 略lược 說thuyết 少thiểu 分phần 。 佛Phật 頂đảnh 王vương 三tam 摩ma 地địa 。 神thần 通thông 熾sí 盛thịnh 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 一nhất 劫kiếp 不bất 能năng 說thuyết 其kỳ 福phước 利lợi 功công 德đức 。 我ngã 少thiểu 分phần 說thuyết 世Thế 尊Tôn 所sở 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 告cáo 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。

善thiện 男nam 子tử 佛Phật 頂đảnh 王vương 等đẳng 。 住trụ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 三tam 摩ma 地địa 真chân 言ngôn 身thân 者giả 。 千thiên 俱câu 胝chi 劫kiếp 。 不bất 能năng 盡tận 說thuyết 其kỳ 功công 德đức 。 矜căng 愍mẫn 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 故cố 而nhi 說thuyết 少thiểu 分phần 。 是thị 佛Phật 頂đảnh 王vương 族tộc 稱xưng 揚dương 。 不bất 思tư 議nghị 功công 德đức 。 千thiên 俱câu 胝chi 劫kiếp 。 若nhược 如Như 來Lai 說thuyết 。 無vô 能năng 盡tận 其kỳ 邊biên 際tế 。 如Như 來Lai 親thân 自tự 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 王vương 輪Luân 王Vương 大đại 威uy 德đức 。 若nhược 千thiên 佛Phật 於ư 俱câu 胝chi 劫kiếp 讚tán 歎thán 。 亦diệc 不bất 能năng 盡tận 其kỳ 邊biên 際tế 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 若nhược 以dĩ 飲ẩm 食thực 。 衣y 服phục 湯thang 藥dược 。 種chủng 種chủng 資tư 具cụ 。 供cúng 養dường 百bách 佛Phật 。 若nhược 有hữu 人nhân 誦tụng 此thử 輪Luân 王Vương 受thọ 持trì 福phước 聚tụ 。 無vô 能năng 與dữ 等đẳng 。 即tức 說thuyết 伽già 陀đà 曰viết 。

若nhược 復phục 智trí 修tu 行hành 。 最tối 勝thắng 真chân 言ngôn 王vương 。

則tắc 成thành 為vi 菩Bồ 提Đề 。 獲hoạch 地địa 位vị 不bất 疑nghi 。

為vi 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 持trì 此thử 佛Phật 頂đảnh 者giả 。

無vô 有hữu 等đẳng 威uy 德đức 。 不bất 思tư 儀nghi 色sắc 力lực 。

三tam 世thế 無vô 與dữ 等đẳng 。 眾chúng 生sanh 身thân 界giới 異dị 。

成thành 就tựu 佛Phật 頂đảnh 人nhân 。 無vô 有hữu 等đẳng 同đồng 者giả 。

若nhược 帝Đế 釋Thích 自tự 身thân 。 或hoặc 餘dư 威uy 德đức 天thiên 。

一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 。 欲dục 界giới 大đại 力lực 者giả 。

見kiến 修tu 頂đảnh 輪luân 人nhân 。 若nhược 不bất 起khởi 承thừa 迎nghênh 。

頭đầu 破phá 作tác 七thất 分phần 。 猶do 如như 蘭lan 香hương 梢# 。

自tự 在tại 及cập 帝Đế 釋Thích 。 水thủy 天thiên 俱câu 尾vĩ 羅la 。

藥dược 叉xoa 大đại 威uy 德đức 。 奪đoạt 彼bỉ 光quang 萎nuy 悴tụy 。

千thiên 光quang 而nhi 熾sí 盛thịnh 。 照chiếu 曜diệu 於ư 諸chư 天thiên 。

若nhược 有hữu 大đại 丈trượng 夫phu 。 成thành 就tựu 大đại 真chân 言ngôn 王vương 。 若nhược 讀đọc 若nhược 誦tụng 若nhược 受thọ 持trì 。 乃nãi 至chí 書thư 寫tả 經Kinh 卷quyển 。 或hoặc 書thư 於ư 樺hoa 皮bì 。 帶đái 持trì 或hoặc 塗đồ 壇đàn 或hoặc 香hương 泥nê 塗đồ 地địa 。 散tán 花hoa 燒thiêu 香hương 末mạt 香hương 。 以dĩ 經Kinh 卷quyển 置trí 於ư 壇đàn 中trung 。 而nhi 作tác 供cúng 養dường 。 此thử 法Pháp 要yếu 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 觀quán 其kỳ 眾chúng 生sanh 根căn 性tánh 。 勝thắng 劣liệt 而nhi 為vi 宣tuyên 說thuyết 。 勤cần 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 者giả 。 慇ân 懃cần 而nhi 敷phu 演diễn 。 畢tất 獲hoạch 得đắc 如Như 來Lai 。 熾sí 盛thịnh 三tam 摩ma 地địa 。 淨tịnh 信tín 究cứu 竟cánh 大Đại 乘Thừa 堅kiên 固cố 者giả 。 應ưng 授thọ 與dữ 之chi 。 如Như 來Lai 言ngôn 教giáo 。 可khả 為vi 敷phu 演diễn 。 而nhi 為vi 說thuyết 之chi 。 不bất 應ưng 慳san 悋lận 。 常thường 得đắc 宿Túc 命Mạng 智trí 。 不bất 墮đọa 於ư 惡ác 趣thú 。 超siêu 千thiên 劫kiếp 生sanh 死tử 流lưu 轉chuyển 。 證chứng 無vô 上thượng 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 一nhất 切thiết 天thiên 龍long 。 常thường 當đương 擁ủng 護hộ 。 言ngôn 音âm 威uy 肅túc 。 令linh 人nhân 樂nhạo 聞văn 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 愛ái 樂nhạo 憐lân 愍mẫn 安an 樂lạc 捨xả 壽thọ 。 不bất 為vị 諸chư 魔ma 。 之chi 所sở 侵xâm 擾nhiễu 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 大đại 有hữu 情tình 。 堅kiên 固cố 入nhập 大Đại 乘Thừa 由do 滿mãn 願nguyện 故cố 。 修tu 如Như 來Lai 族tộc 真chân 言ngôn 。 是thị 人nhân 具cụ 福phước 大đại 威uy 德đức 。 賢hiền 聖thánh 所sở 攝nhiếp 受thọ 。 不bất 歸quy 依y 餘dư 類loại 。 唯duy 歸quy 趣thú 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 超siêu 越việt 一nhất 切thiết 魔ma 道đạo 。 意ý 趣thú 諸chư 根căn 不bất 缺khuyết 者giả 。 身thân 色sắc 光quang 潤nhuận 黃hoàng 白bạch 。 生sanh 於ư 勝thắng 族tộc 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 生sanh 於ư 吉cát 宿túc 。 大đại 勤cần 勇dũng 身thân 相tướng 圓viên 滿mãn 。 不bất 太thái 肥phì 不bất 太thái 瘦sấu 。 亦diệc 不bất 乾can/kiền/càn 悴tụy 。 爪trảo 如như 赤xích 銅đồng 踝hõa 骨cốt 平bình 滿mãn 。 身thân 形hình 長trường 大đại 。 肌cơ 膚phu 潔khiết 白bạch 。 不bất 太thái 團đoàn 圝# 齒xỉ 不bất 疎sơ 黑hắc 。 眼nhãn 目mục 不bất 睞lãi 亦diệc 不bất 黃hoàng 綠lục 。 不bất 疥giới 癩lại 不bất 貪tham 染nhiễm 。 不bất 被bị 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 所sở 持trì 。 身thân 相tướng 應ưng 頭đầu 圓viên 平bình 滿mãn 筋cân 脈mạch 平bình 正chánh 。 我ngã 今kim 略lược 說thuyết 其kỳ 相tương/tướng 。 生sanh 於ư 大đại 族tộc 大đại 福phước 大đại 威uy 德đức 有hữu 情tình 。 說thuyết 此thử 法Pháp 要yếu 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 若nhược 得đắc 此thử 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 。 必tất 當đương 成thành 就tựu 。 為vì 彼bỉ 有hữu 情tình 。 而nhi 敷phu 演diễn 之chi 。 而nhi 當đương 敬kính 禮lễ 慎thận 勿vật 不bất 與dữ 。 必tất 當đương 與dữ 之chi 。 若nhược 得đắc 此thử 佛Phật 頂đảnh 真chân 言ngôn 。 必tất 當đương 成thành 就tựu 。 若nhược 有hữu 人nhân 得đắc 。 此thử 堅kiên 固cố 有hữu 情tình 。 輪Luân 王Vương 佛Phật 頂đảnh 必tất 當đương 成thành 就tựu 。 此thử 甚thậm 深thâm 法Pháp 要yếu 。 餘dư 世thế 界giới 中trung 。 甚thậm 難nan 得đắc 聞văn 。 此thử 由do 如Như 來Lai 加gia 持trì 。 於ư 餘dư 多đa 世thế 界giới 中trung 得đắc 聞văn 。 若nhược 有hữu 人nhân 一nhất 經kinh 於ư 耳nhĩ 根căn 。 應ưng 知tri 皆giai 是thị 。 輪Luân 王Vương 三tam 摩ma 地địa 。 之chi 所sở 加gia 持trì 。 應ưng 如như 是thị 知tri 。 若nhược 有hữu 人nhân 得đắc 。 此thử 如Như 來Lai 族tộc 法Pháp 要yếu 修tu 行hành 者giả 。 得đắc 至chí 於ư 手thủ 中trung 。 皆giai 是thị 如Như 來Lai 加gia 持trì 。 何hà 以dĩ 故cố 皆giai 是thị 如Như 來Lai 。 不bất 思tư 議nghị 真chân 言ngôn 三tam 摩ma 地địa 頂đảnh 輪luân 真chân 言ngôn 身thân 。 之chi 所sở 建kiến 立lập 。 此thử 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 。 中trung 最tối 大đại 真chân 言ngôn 句cú 。 頂đảnh 王vương 三tam 摩ma 地địa 不bất 思tư 議nghị 法Pháp 要yếu 。 應ưng 當đương 知tri 。 是thị 故cố 彼bỉ 有hữu 情tình 。 必tất 當đương 求cầu 如Như 來Lai 。 真chân 言ngôn 成thành 就tựu 。 若nhược 此thử 法Pháp 要yếu 書thư 寫tả 經Kinh 卷quyển 。 或hoặc 誦tụng 所sở 在tại 之chi 處xứ 。 無vô 量lượng 人nhân 天thiên 。 世thế 間gian 皆giai 作tác 供cúng 養dường 。 獲hoạch 得đắc 此thử 三tam 摩ma 地địa 。 熾sí 盛thịnh 法pháp 句cú 。 彼bỉ 人nhân 無vô 增tăng 上thượng 嗔sân 恚khuể 之chi 心tâm 。

菩Bồ 提Đề 場Tràng 所Sở 說Thuyết 一Nhất 字Tự 頂Đảnh 輪Luân 王Vương 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

此thử 經Kinh 此thử 卷quyển 國quốc 本bổn 有hữu 三tam 處xứ 文văn 義nghĩa 斷đoạn 絕tuyệt 。 第đệ 七thất 幅# 八bát 九cửu 行hành 云vân 大đại 福phước 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 。 安an (# 之chi 下hạ 便tiện 云vân )# 王vương 身thân 如như 傘tản 蓋cái (# 等đẳng )# 第đệ 十thập 三tam 幅# 十thập 九cửu 行hành 云vân 神thần 通thông 熾sí 盛thịnh 無vô 量lượng (# 之chi 下hạ 便tiện 云vân )# 樂nhạo/nhạc/lạc 易dị 成thành 就tựu (# 等đẳng )# 第đệ 二nhị 十thập 幅# 八bát 行hành 云vân 白bạch 傘tản 佛Phật 頂đảnh 之chi 下hạ 便tiện 云vân )# 無vô 邊biên 一nhất 劫kiếp 不bất 能năng 說thuyết (# 等đẳng )# 今kim 按án 丹đan 本bổn 。 則tắc 國quốc 本bổn 錯thác 將tương 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 之chi 下hạ )# 王vương 身thân 如như 傘tản 蓋cái (# 乃nãi 至chí )# 神thần 通thông 熾sí 盛thịnh 無vô 量lượng (# 等đẳng )# 凡phàm 一nhất 百bách 四tứ 十thập 九cửu 行hành 之chi 文văn 。 進tiến 而nhi 安an 于vu 一nhất 切thiết 安an (# 之chi 下hạ )# 卻khước 將tương 一nhất 切thiết 安an (# 之chi 下hạ )# 樂nhạo/nhạc/lạc 易dị 成thành 就tựu (# 乃nãi 至chí )# 白bạch 傘tản 蓋cái 佛Phật 頂đảnh 等đẳng )# 凡phàm 一nhất 百bách 五ngũ 十thập 行hành 之chi 文văn 。 退thoái 而nhi 安an 于vu 神thần 通thông 熾sí 盛thịnh 無vô 量lượng (# 之chi 下hạ )# 致trí 使sử 如như 是thị 三tam 節tiết 文văn 斷đoạn 。 今kim 依y 丹đan 本bổn 進tiến 退thoái 正chánh 之chi 。

Print Friendly, PDF & Email