菩Bồ 提Đề 心Tâm 義Nghĩa


菩Bồ 提Đề 心tâm 義nghĩa (# 海hải 運vận )#

菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 成thành 佛Phật 之chi 本bổn 。 發phát 起khởi 之chi 相tướng 。 具cụ 在tại 眾chúng 經kinh 。 大đại 事sự 因nhân 緣duyên 。 莫mạc 過quá 於ư 此thử 。 欲dục 正chánh 修tu 覺giác 。 不bất 可khả 不bất 知tri 。 隨tùy 所sở 見kiến 聞văn 略lược 辨biện 其kỳ 相tương/tướng 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 義nghĩa 。 五ngũ 門môn 分phân 別biệt 。 一nhất 釋thích 名danh 義nghĩa 。 二nhị 識thức 體thể 性tánh 。 三tam 辨biện 一nhất 異dị 。 四tứ 明minh 相tướng 狀trạng 。 五ngũ 述thuật 行hạnh 願nguyện 。 初sơ 釋thích 名danh 義nghĩa 者giả 。 梵Phạm 云vân 菩Bồ 提Đề 此thử 翻phiên 名danh 覺giác 。 眾chúng 生sanh 迷mê 覆phú 名danh 為vi 不bất 覺giác 。 今kim 遇ngộ 善thiện 友hữu 開khai 發phát 無vô 明minh 。 省tỉnh 除trừ 迷mê 覆phú 求cầu 覺giác 之chi 心tâm 。 名danh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 發phát 求cầu 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 名danh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 依y 主chủ 釋thích 也dã 。 若nhược 悟ngộ 名danh 覺giác 迷mê 為vi 不bất 覺giác 。 譬thí 如như 迷mê 人nhân 。 依y 方phương 故cố 迷mê 。 眾chúng 生sanh 爾nhĩ 耳nhĩ 。 依y 覺giác 故cố 迷mê 。 若nhược 離ly 於ư 覺giác 則tắc 無vô 不bất 覺giác 。 猶do 是thị 言ngôn 之chi 。 菩Bồ 提Đề 與dữ 心tâm 不bất 得đắc 為vi 二nhị 。 菩Bồ 提Đề 與dữ 心tâm 。 相tương 違vi 釋thích 也dã 。 二nhị 釋thích 體thể 性tánh 者giả 。 如như 義nghĩa 府phủ 說thuyết 。 三tam 辨biện 一nhất 異dị 者giả 。 心tâm 與dữ 菩Bồ 提Đề 性tánh 無vô 有hữu 二nhị 。 由do 無vô 二nhị 故cố 。 不bất 可khả 分phân 別biệt 。 此thử 就tựu 理lý 體thể 無vô 差sai 別biệt 門môn 。 故cố 華hoa 嚴nghiêm 云vân 。 如như 心tâm 佛Phật 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 佛Phật 眾chúng 生sanh 然nhiên 。 心tâm 佛Phật 與dữ 眾chúng 生sanh 。 是thị 三tam 無vô 差sai 別biệt 。 虛Hư 空Không 藏Tạng 經kinh 第đệ 四tứ 亦diệc 云vân 。 世Thế 尊Tôn 常thường 演diễn 說thuyết 法Pháp 無vô 盡tận 。 有hữu 情tình 及cập 虛hư 空không 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 佛Phật 法Pháp 。 若nhược 依y 進tiến 修tu 起khởi 行hạnh 願nguyện 門môn 。 即tức 發phát 起khởi 妄vọng 心tâm 求cầu 菩Bồ 提Đề 故cố 名danh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 故cố 起khởi 信tín 云vân 。 云vân 何hà 熏huân 習tập 。 起khởi 淨tịnh 法pháp 不bất 斷đoạn 。 所sở 謂vị 以dĩ 有hữu 真Chân 如Như 法pháp 故cố 。 能năng 熏huân 習tập 無vô 明minh 。 以dĩ 熏huân 習tập 因nhân 緣duyên 力lực 故cố 。 則tắc 令linh 妄vọng 心tâm 。 厭yếm 生sanh 死tử 苦khổ 。 樂nhạo 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 妄vọng 心tâm 有hữu 厭yếm 求cầu 因nhân 緣duyên 故cố 。 即tức 熏huân 習tập 真Chân 如Như 。 自tự 信tín 已dĩ 性tánh 。 知tri 心tâm 妄vọng 動động 無vô 前tiền 境cảnh 界giới 。 修tu 遠viễn 離ly 法pháp 。 以dĩ 如như 實thật 知tri 。 無vô 前tiền 境cảnh 界giới 故cố 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 起khởi 隨tùy 順thuận 行hành 。 不bất 取thủ 不bất 念niệm 。 乃nãi 至chí 久cửu 遠viễn 。 熏huân 習tập 力lực 故cố 。 無vô 明minh 則tắc 滅diệt 。 以dĩ 無vô 明minh 滅diệt 故cố 。 心tâm 無vô 有hữu 起khởi 。 心tâm 無vô 起khởi 故cố 境cảnh 界giới 隨tùy 滅diệt 。 以dĩ 因nhân 緣duyên 俱câu 滅diệt 故cố 心tâm 相tương/tướng 皆giai 盡tận 。 名danh 得đắc 涅Niết 槃Bàn 成thành 自tự 然nhiên 業nghiệp 等đẳng 。 此thử 則tắc 棄khí 妄vọng 成thành 真chân 。 發phát 起khởi 妄vọng 心tâm 。 求cầu 起khởi 真chân 覺giác 。 即tức 真chân 妄vọng 為vi 異dị 也dã 。 而nhi 實thật 離ly 真chân 無vô 妄vọng 。 妄vọng 體thể 即tức 真chân 。 以dĩ 不bất 覺giác 者giả 即tức 本bổn 覺giác 故cố 。 是thị 非phi 異dị 也dã 。 四tứ 明minh 相tướng 狀trạng 者giả 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 之chi 相tướng 狀trạng 有hữu 二nhị 。 一nhất 明minh 行hành 位vị 相tương/tướng 。 二nhị 辨biện 功công 用dụng 相tương/tướng 。 行hành 位vị 相tướng 狀trạng 者giả 。 長trường/trưởng 耳nhĩ 三tam 藏tạng 云vân 。 初sơ 習tập 種chủng 性tánh 發phát 心tâm 有hữu 三tam 。 一nhất 假giả 想tưởng 發phát 。 二nhị 輕khinh 想tưởng 發phát 。 三tam 信tín 想tưởng 發phát 。 初sơ 假giả 想tưởng 發phát 者giả 。 由do 三tam 種chủng 力lực 。 一nhất 善thiện 友hữu 力lực 。 謂vị 善Thiện 知Tri 識Thức 。 二nhị 行hành 力lực 。 謂vị 受thọ 律luật 儀nghi 。 三tam 法pháp 力lực 。 通thông 別biệt 二nhị 因nhân 。 通thông 謂vị 如Như 來Lai 藏tạng 內nội 熏huân 之chi 性tánh 。 別biệt 謂vị 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 由do 此thử 三tam 力lực 。 假giả 起khởi 求cầu 菩Bồ 提Đề 想tưởng 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 譬thí 如như 輕khinh 毛mao 。 無vô 所sở 倚ỷ 著trước 。 名danh 輕khinh 想tưởng 發phát 。 後hậu 漸tiệm 漸tiệm 修tu 。 信tín 心tâm 澄trừng 淨tịnh 得đắc 入nhập 十thập 住trụ 。 名danh 信tín 想tưởng 發phát 。 起khởi 信tín 論luận 云vân 。 發phát 心tâm 有hữu 三tam 。 一nhất 者giả 信tín 成thành 就tựu 發phát 心tâm 。 二nhị 者giả 解giải 脫thoát 發phát 心tâm 。 三tam 者giả 證chứng 發phát 心tâm 。 初sơ 信tín 成thành 就tựu 發phát 心tâm 者giả 。 謂vị 不bất 定định 聚tụ 眾chúng 生sanh 。 有hữu 熏huân 習tập 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 信tín 業nghiệp 果quả 報báo 。 能năng 起khởi 十Thập 善Thiện 。 厭yếm 生sanh 死tử 苦khổ 。 欲dục 求cầu 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 乃nãi 至chí 云vân 。 經kinh 一nhất 萬vạn 劫kiếp 。 信tín 心tâm 成thành 就tựu 故cố 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 教giáo 令linh 發phát 心tâm 。 或hoặc 以dĩ 大đại 悲bi 。 能năng 自tự 發phát 心tâm 。 或hoặc 因nhân 正Chánh 法Pháp 欲dục 滅diệt 。 以dĩ 護hộ 法Pháp 因nhân 緣duyên 。 能năng 自tự 發phát 心tâm 得đắc 入nhập 十thập 住trụ 。 此thử 則tắc 同đồng 前tiền 信tín 想tưởng 發phát 心tâm 也dã 。 本bổn 業nghiệp 經Kinh 云vân 。 是thị 信tín 想tưởng 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 十thập 千thiên 劫kiếp 。 行hành 十thập 戒giới 法pháp 。 當đương 入nhập 十thập 信tín 心tâm 。 入nhập 初sơ 住trụ 位vị 。 即tức 發phát 心tâm 住trụ 也dã 。 仁nhân 王vương 經Kinh 云vân 。 習tập 種chủng 性tánh 有hữu 十thập 信tín 。 已dĩ 超siêu 二Nhị 乘Thừa 一nhất 切thiết 善thiện 地địa 。 起khởi 信tín 又hựu 云vân 。 發phát 何hà 等đẳng 心tâm 。 略lược 說thuyết 有hữu 三tam 。 一nhất 者giả 直trực 心tâm 。 正chánh 念niệm 真Chân 如Như 法pháp 故cố 。 二nhị 者giả 深thâm 心tâm 。 樂nhạo/nhạc/lạc 集tập 一nhất 切thiết 諸chư 善thiện 行hành 故cố 。 三tam 者giả 大đại 悲bi 心tâm 。 欲dục 拔bạt 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 苦khổ 故cố 。 乃nãi 至chí 云vân 。 菩Bồ 薩Tát 發phát 是thị 心tâm 故cố 。 則tắc 得đắc 少thiểu 分phần 見kiến 於ư 法Pháp 身thân 。 以dĩ 見kiến 法Pháp 身thân 故cố 。 隨tùy 其kỳ 願nguyện 力lực 。 能năng 現hiện 八bát 種chủng 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 等đẳng 。 二nhị 解giải 行hành 發phát 心tâm 者giả 。 當đương 知tri 轉chuyển 勝thắng 。 以dĩ 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 初sơ 正chánh 信tín 已dĩ 來lai 。 於ư 第đệ 一nhất 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 將tương 欲dục 滿mãn 故cố 。 於ư 真Chân 如Như 法pháp 中trung 。 深thâm 解giải 現hiện 前tiền 。 所sở 修tu 離ly 相tương/tướng 等đẳng 。 三tam 證chứng 發phát 心tâm 者giả 。 從tùng 淨tịnh 心tâm 地địa 。 乃nãi 至chí 菩Bồ 薩Tát 究cứu 竟cánh 地địa 。 證chứng 何hà 境cảnh 界giới 。 所sở 謂vị 真Chân 如Như 。 乃nãi 至chí 云vân 。 又hựu 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 發phát 心tâm 相tương/tướng 者giả 。 有hữu 三tam 種chủng 心tâm 微vi 細tế 之chi 相tướng 。 一nhất 者giả 真chân 心tâm 。 無vô 分phân 別biệt 名danh 。 二nhị 者giả 方phương 便tiện 心tâm 。 自tự 然nhiên 遍biến 行hành 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 故cố 。 三tam 者giả 業nghiệp 識thức 心tâm 。 微vi 細tế 起khởi 滅diệt 故cố 等đẳng 。 二nhị 辨biện 功công 用dụng 相tương/tướng 者giả 。 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 。 欲dục 得đắc 佛Phật 身thân 。 斷đoạn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 病bệnh 者giả 。 當đương 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 華hoa 嚴nghiêm 七thất 十thập 八bát 云vân 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 種chủng 子tử 。 能năng 生sanh 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 良lương 田điền 。 能năng 長trường/trưởng 眾chúng 生sanh 白bạch 淨tịnh 法pháp 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 大đại 地địa 。 能năng 持trì 一nhất 切thiết 。 諸chư 世thế 間gian 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 淨tịnh 水thủy 。 能năng 洗tẩy 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 垢cấu 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 大đại 風phong 。 普phổ 於ư 世thế 間gian 。 無vô 所sở 礙ngại 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 盛thịnh 火hỏa 。 能năng 燒thiêu 一nhất 切thiết 。 諸chư 見kiến 薪tân 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 淨tịnh 日nhật 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 諸chư 世thế 間gian 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 盛thịnh 月nguyệt 諸chư 白bạch 淨tịnh 法pháp 。 悉tất 圓viên 滿mãn 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 明minh 燈đăng 。 能năng 放phóng 種chủng 種chủng 淨tịnh 光quang 明minh 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 淨tịnh 目mục 。 普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 。 安an 危nguy 處xứ 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 大Đại 道Đạo 。 普phổ 令linh 得đắc 入nhập 大đại 智trí 城thành 故cố 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 由do 如như 正chánh 濟tế 。 令linh 其kỳ 得đắc 離ly 。 諸chư 邪tà 法pháp 故cố 。 乃nãi 至chí 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 若nhược 有hữu 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 則tắc 已dĩ 出xuất 生sanh 無vô 量lượng 功công 德đức 。 普phổ 能năng 攝nhiếp 取thủ 一Nhất 切Thiết 智Trí 道đạo 。

善thiện 男nam 子tử 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 得đắc 無vô 畏úy 藥dược 離ly 五ngũ 恐khủng 怖bố 。 何hà 等đẳng 為vi 五ngũ 。

所sở 謂vị 。 火hỏa 不bất 能năng 燒thiêu 。 毒độc 不bất 能năng 中trung 。 刀đao 不bất 能năng 傷thương 。 水thủy 不bất 能năng 漂phiêu 。 煙yên 不bất 能năng 熏huân 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 藥dược 。 貪tham 火hỏa 不bất 燒thiêu 。 瞋sân 毒độc 不bất 中trung 。 惑hoặc 刀đao 不bất 傷thương 。 有hữu 流lưu 不bất 漂phiêu 。 諸chư 覺giác 觀quán 煙yên 。 不bất 能năng 熏huân 害hại 。

善thiện 男nam 子tử 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 得đắc 解giải 脫thoát 藥dược 終chung 無vô 橫hoạnh/hoành 難nạn/nan 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 得đắc 菩Bồ 提Đề 心tâm 解giải 脫thoát 智trí 藥dược 。 永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 。 生sanh 死tử 橫hoạnh/hoành 難nạn/nan 。

善thiện 男nam 子tử 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 持trì 摩ma 訶ha 應ưng 伽già 藥dược 。 毒độc 蛇xà 聞văn 氣khí 即tức 皆giai 遠viễn 去khứ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 持trì 菩Bồ 提Đề 心tâm 大đại 應ưng 伽già 藥dược 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 諸chư 惡ác 毒độc 蛇xà 。 聞văn 其kỳ 氣khí 者giả 。 悉tất 皆giai 散tán 滅diệt 。 第đệ 五ngũ 明minh 行hạnh 願nguyện 者giả 。 顯hiển 揚dương 云vân 。 世thế 俗tục 發phát 心tâm 者giả 。 為vi 對đối 智trí 者giả 前tiền 。 發phát 弘hoằng 誓thệ 願nguyện 。 乃nãi 至chí 云vân 。 我ngã 從tùng 今kim 日nhật 。 發phát 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 為vì 欲dục 饒nhiêu 益ích 。 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 從tùng 今kim 已dĩ 往vãng 。 凡phàm 我ngã 所sở 修tu 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 皆giai 為vi 證chứng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 故cố 。 我ngã 今kim 與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 和hòa 合hợp 出xuất 家gia 。 願nguyện 尊tôn 證chứng 知tri 。 我ngã 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 疏sớ/sơ 云vân 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 謂vị 生sanh 決quyết 定định 誓thệ 願nguyện 。 一nhất 向hướng 志chí 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 必tất 當đương 普phổ 度độ 。 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 此thử 心tâm 由do 如như 幢tràng 旗kỳ 。 是thị 眾chúng 行hành 導đạo 首thủ 。 由do 如như 種chủng 子tử 。 是thị 萬vạn 德đức 根căn 本bổn 。 若nhược 不bất 發phát 此thử 心tâm 。 亦diệc 如như 未vị 託thác 歌ca 羅la 羅la 。 則tắc 大đại 悲bi 胎thai 藏tạng 。 何hà 所sở 養dưỡng 育dục 。 又hựu 云vân 。 日nhật 喻dụ 本bổn 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 即tức 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 自tự 體thể 。 月nguyệt 喻dụ 菩Bồ 提Đề 行hành 。 白bạch 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 眾chúng 行hành 圓viên 滿mãn 。 喻dụ 成thành 菩Bồ 提Đề 。 黑hắc 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 眾chúng 行hành 皆giai 息tức 。 喻dụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 中trung 間gian 與dữ 時thời 昇thăng 降giáng/hàng 。 喻dụ 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 等đẳng 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 經Kinh 云vân 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 修tu 習tập 善thiện 根căn 。 志chí 求cầu 勝thắng 法Pháp 。 心tâm 常thường 柔nhu 和hòa 。 遭tao 苦khổ 能năng 忍nhẫn 。 慈từ 悲bi 淳thuần 厚hậu 。 深thâm 心tâm 平bình 等đẳng 。 信tín 樂nhạo 大Đại 乘Thừa 。 求cầu 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 若nhược 人nhân 能năng 具cụ 。 如như 是thị 十thập 方phương 。 乃nãi 能năng 發phát 於ư 。 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。

復phục 有hữu 四tứ 緣duyên 。 能năng 發phát 是thị 心tâm 。 一nhất 者giả 思tư 惟duy 諸chư 佛Phật 。 二nhị 者giả 觀quán 身thân 過quá 患hoạn 。 三tam 者giả 慈từ 愍mẫn 眾chúng 生sanh 。 四tứ 者giả 求cầu 最tối 勝thắng 果quả 。 一nhất 思tư 惟duy 諸chư 佛Phật 者giả 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 初sơ 始thỉ 發phát 心tâm 具cụ 煩phiền 惱não 性tánh 。 亦diệc 如như 我ngã 今kim 。 發phát 大đại 明minh 慧tuệ 。 於ư 無vô 明minh 㲉xác 。 建kiến 立lập 勝thắng 心tâm 。 積tích 集tập 苦khổ 行hạnh 。 度độ 生sanh 死tử 海hải 。 捨xả 身thân 命mạng 財tài 。 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 今kim 皆giai 成thành 就tựu 。 若nhược 此thử 菩Bồ 提Đề 。 是thị 可khả 得đắc 法Pháp 。 我ngã 亦diệc 應ưng 得đắc 故cố 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 二nhị 觀quán 身thân 過quá 患hoạn 者giả 。 自tự 觀quán 我ngã 身thân 。 九cửu 孔khổng 常thường 流lưu 。 臭xú 穢uế 不bất 淨tịnh 。 生sanh 厭yếm 離ly 故cố 。 又hựu 觀quán 五ngũ 陰ấm 四tứ 大đại 。 俱câu 能năng 興hưng 造tạo 無vô 量lượng 惡ác 業nghiệp 。 具cụ 貪tham 瞋sân 癡si 。 無vô 量lượng 煩phiền 惱não 。 如như 泡bào 如như 沫mạt 。 念niệm 念niệm 無vô 常thường 。 求cầu 捨xả 離ly 故cố 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 三tam 慈từ 愍mẫn 眾chúng 生sanh 者giả 。 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 。 無vô 明minh 所sở 縛phược 。 眾chúng 苦khổ 所sở 纏triền 。 集tập 不bất 善thiện 業nghiệp 。 受thọ 大đại 劇kịch 苦khổ 。 捨xả 離ly 正Chánh 法Pháp 。 信tín 受thọ 邪tà 道đạo 。 沒một 煩phiền 惱não 河hà 。 不bất 求cầu 解giải 脫thoát 。 轉chuyển 造tạo 眾chúng 惡ác 。 愍mẫn 念niệm 彼bỉ 故cố 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 四tứ 求cầu 最tối 勝thắng 果quả 者giả 。 見kiến 諸chư 如Như 來Lai 。 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 。 有hữu 戒giới 定định 慧tuệ 。 知tri 見kiến 清thanh 淨tịnh 。 十Thập 力Lực 無Vô 畏Úy 。 大đại 悲bi 三tam 念niệm 。 具cụ 一nhất 切thiết 智trí 。 憐lân 愍mẫn 眾chúng 生sanh 。 常thường 住trụ 法Pháp 身thân 。 清thanh 淨tịnh 無vô 染nhiễm 。 為vi 修tu 習tập 故cố 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 又hựu 云vân 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 先tiên 當đương 堅kiên 固cố 發phát 於ư 正chánh 願nguyện 。 所sở 謂vị 四tứ 弘hoằng 誓thệ 等đẳng 。 立lập 志chí 堅kiên 強cường 。 作tác 大đại 要yếu 誓thệ 。 常thường 修tu 正chánh 行hạnh 。 所sở 謂vị 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng 。 故cố 此thử 佛Phật 剎sát 經kinh 中trung 。 虛hư 空không 王vương 立lập 誓thệ 云vân 。 對đối 於ư 大đại 眾chúng 前tiền 。 我ngã 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 誓thệ 度độ 諸chư 群quần 生sanh 。 皆giai 離ly 於ư 眾chúng 苦khổ 。 願nguyện 從tùng 今kim 已dĩ 後hậu 。 若nhược 我ngã 有hữu 染nhiễm 污ô 。 瞋sân 恚khuể 嫉tật 妬đố 心tâm 。 並tịnh 我ngã 慢mạn 貪tham 愛ái 。 是thị 欺khi 誑cuống 十thập 方phương 。 及cập 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 。 乃nãi 至chí 云vân 。 由do 斯tư 誠thành 實thật 言ngôn 。 地địa 動động 六lục 種chủng 。 我ngã 若nhược 不bất 實thật 語ngữ 。 四tứ 大đại 互hỗ 遷thiên 易dị 等đẳng 。 又hựu 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 經Kinh 云vân 。 立lập 決quyết 定định 誓thệ 。 有hữu 五ngũ 事sự 持trì 故cố 。 一nhất 者giả 能năng 堅kiên 固cố 其kỳ 心tâm 。 二nhị 者giả 能năng 制chế 伏phục 煩phiền 惱não 。 三tam 者giả 能năng 遮già 放phóng 逸dật 。 四tứ 者giả 能năng 破phá 五ngũ 蓋cái 。 五ngũ 者giả 能năng 勤cần 修tu 行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng 。 若nhược 具cụ 如như 是thị 誓thệ 願nguyện 。 堅kiên 固cố 勇dũng 猛mãnh 。 修tu 施thí 戒giới 忍nhẫn 進tiến 定định 。 慧tuệ 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển 。 是thị 名danh 真chân 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 也dã 。 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 。 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 是thị 即tức 出xuất 家gia 。 是thị 即tức 具cụ 足túc 也dã 。

菩Bồ 提Đề 心tâm 義nghĩa