表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao
Quyển 4
唐Đường 釋Thích 窺Khuy 基Cơ 撰Soạn

表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao 卷quyển 第đệ 四tứ

二nhị 上thượng 下hạ 時thời 節tiết 二nhị 。 初sơ 結kết 標tiêu 分phần/phân 章chương 。

(# 光quang 胤dận 鈔sao 云vân 小tiểu 乗# 表biểu 無vô 表biểu 得đắc 時thời 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 時thời 得đắc 意ý 得đắc 大đại 乗# 表biểu 無vô 表biểu 得đắc 時thời 異dị 時thời ナ# レ# ハ# 表biểu 無vô 表biểu 別biệt 段đoạn 明minh (# 云vân 云vân )# 一nhất 上thượng 得đắc 緣duyên 不bất 出xuất 表biểu 得đắc 緣duyên 下hạ 時thời 並tịnh 出xuất 表biểu 無vô 表biểu 得đắc 時thời 事sự 如như 何hà 答đáp 意ý 得đắc 緣duyên 無vô 表biểu 得đắc 緣duyên 申thân 自tự 表biểu 緣duyên 顯hiển 故cố 別biệt 不bất 明minh 之chi )# 。

二nhị 且thả 下hạ 依y 章chương 別biệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 得đắc 表biểu 時thời 二nhị 。 初sơ 身thân 語ngữ 表biểu 四tứ 。 初sơ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 二nhị 。 初sơ 別biệt 受thọ 二nhị 。 初sơ 大đại 僧Tăng 大đại 尼ni 三tam 。 初sơ 標tiêu 義nghĩa 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 謂vị 從tùng 僧Tăng 眾chúng 乞khất 戒giới 時thời 得đắc 者giả 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 有hữu 二nhị 一nhất 云vân 通thông 指chỉ 三tam 反phản 之chi 乞khất 戒giới 云vân 乞khất 戒giới 無vô 表biểu 之chi 所sở 依y 雖tuy 是thị 初sơ 念niệm 表biểu 戒giới 之chi 成thành 滿mãn 第đệ 三tam 周chu 了liễu 故cố 也dã 二nhị 云vân 指chỉ 無vô 表biểu 所sở 依y 之chi 初sơ 念niệm 云vân 乞khất 戒giới 時thời 正chánh 是thị 無vô 表biểu 所sở 依y 故cố 也dã )# 。

(# 一nhất 今kim 此thử 表biểu 得đắc 時thời 申thân 別biệt 受thọ 事sự 歟# 通thông 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 歟# 一nhất 義nghĩa 別biệt 受thọ 也dã 非phi 通thông 受thọ 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 亘tuyên 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 說thuyết 得đắc 時thời 也dã 不bất 尒# 通thông 受thọ 表biểu 得đắc 時thời 何hà 處xứ 說thuyết 之chi 哉tai )# 。

(# 一nhất 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 俱câu 表biểu 戒giới 得đắc 時thời 禮lễ 拜bái 乞khất 戒giới 初sơ 一nhất 念niệm 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 動động 發phát 思tư 也dã 是thị 自tự 門môn 意ý 也dã 異dị 本bổn 章chương 出xuất 二nhị 義nghĩa 此thử 章chương 出xuất 正chánh 義nghĩa 要yếu 現hiện 行hành 思tư 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi (# 乃nãi 至chí )# 故cố 要yếu 此thử 時thời 文văn 動động 發phát 初sơ 念niệm 云vân 事sự 分phân 明minh 也dã )# 。

(# 一nhất 中trung 川xuyên 實thật 範phạm 戒giới 如như 上thượng 人nhân (# 知tri 足túc 坊phường 也dã 解giải 脫thoát 上thượng 人nhân 御ngự 弟đệ 子tử 云vân 云vân )# 。 并tinh 他tha 門môn 御ngự 義nghĩa 別biệt 受thọ 動động 發phát 初sơ 念niệm 得đắc 表biểu 戒giới 菩Bồ 薩Tát 戒giới 第đệ 三tam 周chu 了liễu 慈từ 愍mẫn 故cố 時thời 得đắc 表biểu 戒giới (# 云vân 云vân )# 其kỳ 故cố 菩Bồ 薩Tát 戒giới 請thỉnh 乞khất 合hợp 故cố 第đệ 三tam 周chu 時thời 得đắc 別biệt 受thọ 請thỉnh 師sư 乞khất 戒giới 各các 別biệt 故cố 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 初sơ 念niệm 時thời 得đắc 也dã )# 。

(# 一nhất 小tiểu 乗# 別biệt 受thọ 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 云vân 時thời 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 異dị 本bổn 章chương 准chuẩn 此thử 應ưng 知tri (# 云vân 云vân )# 可khả 准chuẩn 小tiểu 乗# (# 云vân 云vân )# 此thử 事sự 他tha 門môn 難nạn/nan 義nghĩa 也dã 但đãn 此thử 准chuẩn 樣# 非phi 表biểu 戒giới 得đắc 時thời (# 云vân 云vân )# 自tự 門môn 意ý 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 共cộng 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 初sơ 念niệm 表biểu 戒giới 得đắc 時thời 定định 也dã 付phó 之chi 章chương 第đệ 三tam 周chu 了liễu 慈từ 悲bi 故cố 字tự 時thời 得đắc 之chi 釋thích 成thành 滿mãn ▆# 表biểu 事sự 也dã 意ý 云vân 別biệt 受thọ 說thuyết 得đắc 時thời 通thông 受thọ 說thuyết 成thành 滿mãn 影ảnh 略lược 互hỗ 顯hiển 也dã 自tự 門môn 會hội 釋thích 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 五ngũ 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 引dẫn 文văn 二nhị 。 初sơ 引dẫn 瑜du 伽già 。

(# 光quang 云vân 五ngũ 十thập 三tam 文văn 說thuyết 別biệt 受thọ 見kiến タ# リ# 但đãn 自tự 門môn 意ý 此thử 文văn 兼kiêm 通thông 別biệt (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 五ngũ 十thập 三tam 文văn 徃# 趣thú 師sư 所sở 慇ân 懃cần 勸khuyến 請thỉnh 。 二nhị 句cú 事sự 上thượng 句cú 身thân 表biểu 次thứ 句cú 語ngữ 表biểu 云vân 義nghĩa 此thử 義nghĩa 勸khuyến 請thỉnh レ# テ# ト# 讀đọc 一nhất 義nghĩa 此thử 二nhị 句cú 揔# 摽phiếu/phiêu 取thủ 也dã 此thử 通thông ニ# テ# ハ# 勸khuyến 請thỉnh 讀đọc 切thiết 也dã 方phương 便tiện 前tiền 住trụ フ# テ# ノ# 四tứ 句cú 身thân 表biểu 也dã 又hựu 以dĩ 語ngữ 言ngôn 以dĩ 下hạ 語ngữ 表biểu 也dã 守thủ 千thiên 記ký 此thử 二nhị 句cú 樹thụ 石thạch 山sơn 林lâm 表biểu (# 云vân 云vân )# 此thử 樹thụ 石thạch 山sơn 林lâm 而nhi 乞khất 戒giới 已dĩ 前tiền 勸khuyến 請thỉnh ス# ル# 歟# 可khả 尋tầm 之chi 此thử 非phi 乞khất 戒giới 表biểu 一nhất 義nghĩa 內nội 請thỉnh 句cú 也dã 略lược 纂toản 釋thích 徃# 趣thú 師sư 所sở 等đẳng 二nhị 句cú 身thân 表biểu 語ngữ 表biểu 見kiến 又hựu 纂toản 釋thích 此thử 文văn 樣# 互hỗ 為vi 發phát 見kiến 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 又hựu 若nhược 起khởi 心tâm 徃# 趣thú 師sư 所sở 等đẳng 者giả 是thị 別biệt 受thọ 苾bật 芻sô 戒giới 也dã 始thỉ ヨ# リ# 勸khuyến 請thỉnh 迄hất 揔# 句cú 也dã 勸khuyến 請thỉnh 者giả 乞khất 戒giới 也dã 非phi 請thỉnh 師sư 也dã 方phương 便tiện 發phát 起khởi 以dĩ 下hạ 身thân 語ngữ 別biệt 明minh 故cố 別biệt 句cú 也dã 前tiền 住trụ 者giả 身thân 表biểu 也dã 禮lễ 拜bái 者giả 乞khất 戒giới 時thời 禮lễ 拜bái 也dã 又hựu 以dĩ 語ngữ 言ngôn ヨ# リ# 勝thắng 業nghiệp 迄hất 語ngữ 表biểu 是thị 乞khất 戒giới 也dã 勝thắng 業nghiệp 謂vị 受thọ 戒giới 之chi 業nghiệp 也dã 是thị 名danh 以dĩ 下hạ 揔# 結kết 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 成thành 下hạ 指chỉ 略lược 餘dư

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 要yếu 下hạ 釋thích 由do

(# 光quang 云vân 要yếu 現hiện 行hành 思tư 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 訓huấn 事sự 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 讀đọc 近cận 因nhân 因nhân 等đẳng 起khởi 等đẳng 起khởi 所sở 等đẳng 起khởi 也dã 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi ト# メ# ト# 讀đọc 八bát 四tứ 字tự 共cộng 因nhân 等đẳng 起khởi 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 為vi 轉chuyển 因nhân 者giả 轉chuyển 者giả 起khởi 之chi 義nghĩa 也dã 動động 發phát 勝thắng 思tư 是thị 發phát 起khởi 身thân 語ngữ 正chánh 因nhân 故cố 云vân 轉chuyển 因nhân 也dã 云vân 光quang 云vân 是thị 表biểu 業nghiệp 體thể 事sự 限hạn 別biệt 受thọ 表biểu 歟# 通thông 亽# 受thọ 歟# 事sự 尋tầm 也dã 亘tuyên 通thông 受thọ 能năng ▆# 也dã 此thử 外ngoại 通thông 受thọ 表biểu 釋thích 文văn ナ# キ# カ# 故cố (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 故cố 要yếu 此thử 時thời 者giả 菩Bồ 薩Tát 仰ngưỡng 云vân 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 三tam 反phản 乞khất 戒giới 揔# 云vân 此thử 時thời 二nhị 云vân 指chỉ 無vô 表biểu 所sở 依y 之chi 初sơ 念niệm 云vân 此thử 時thời 也dã 上thượng 戒giới 時thời 得đắc 下hạ 料liệu 蕳# 同đồng 也dã (# 云vân 云vân )# (# 私tư 云vân 此thử 下hạ 文văn 集tập 所sở 引dẫn 義nghĩa 燈đăng 問vấn 答đáp 并tinh 演diễn 秘bí 五ngũ 箇cá 釋thích 尤vưu 大đại 切thiết 也dã 必tất 可khả 見kiến 之chi 也dã )# )# 。

(# 一nhất 光quang 云vân 義nghĩa 燈đăng 前tiền 後hậu 各các 別biệt 種chủng 皆giai 於ư 初sơ 上thượng 立lập 異dị 義nghĩa 守thủ 千thiên 初sơ 上thượng 立lập 者giả 動động 身thân 發phát 語ngữ 次thứ 第đệ 時thời 動động 身thân 初sơ 上thượng 指chỉ 動động 身thân 思tư 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 立lập (# 云vân 云vân )# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 初sơ 上thượng 立lập 者giả 動động 身thân 初sơ 念niệm 發phát 語ngữ 初sơ 念niệm 合hợp 云vân 皆giai 於ư 初sơ 上thượng 立lập 也dã )# 。

(# 一nhất 剎sát 那na 等đẳng 起khởi 之chi 剎sát 那na 事sự 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 念niệm 剎sát 那na 思tư 故cố 云vân 剎sát 那na 歟# 又hựu 剎sát 那na 剎sát 那na 。 自tự 相tương/tướng 引dẫn 起khởi 義nghĩa 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 迄hất 剎sát 那na 等đẳng 起khởi 取thủ 歟# )# 。

(# 一nhất 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 身thân 語ngữ 同đồng 時thời 歟# 異dị 時thời 歟# 二nhị 義nghĩa 依y 意ý 得đắc カ# ヘ# タ# リ# 一nhất 無vô 表biểu 所sở 依y 種chủng 付phó 演diễn 秘bí 五ngũ 箇cá 釋thích 被bị 講giảng 讚tán 第đệ 一nhất 第đệ 三tam 釋thích 羌khương 別biệt 事sự 第đệ 一nhất 近cận 因nhân 不bất 亘tuyên 多đa 念niệm 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 念niệm 取thủ 也dã 第đệ 三tam 近cận 因nhân 多đa 念niệm 亘tuyên 也dã )# 。

(# 一nhất 他tha 門môn 意ý 別biệt 受thọ 動động 發phát 初sơ 念niệm 思tư 種chủng 立lập 無vô 表biểu 通thông 受thọ 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 思tư 立lập 之chi (# 周chu 了liễu 慈từ 悲bi 故cố 得đắc 也dã )# )# 。

(# 一nhất 自tự 門môn 義nghĩa 秘bí 第đệ 四tứ 釋thích 一nhất 向hướng 同đồng 歟# 有hữu 異dị 分phần/phân 歟# 事sự 所sở 依y 思tư 初sơ 念niệm 思tư 取thủ 邊biên 一nhất 向hướng 同đồng 也dã 秘bí 第đệ 四tứ 釋thích 近cận 因nhân 多đa 念niệm 亘tuyên 也dã 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 近cận 因nhân 限hạn 初sơ 念niệm 也dã 私tư 云vân 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa ナ# リ# ト# モ# 爭tranh 背bối/bội 秘bí 正chánh 釋thích 哉tai (# 此thử 事sự 可khả 尋tầm 之chi )# )# 。

三tam 若nhược 下hạ 遮già 小tiểu 二nhị 。 初sơ 牒điệp 小tiểu 義nghĩa 。

(# 光quang 云vân 若nhược 說thuyết 前tiền 位vị 從tùng 僧Tăng 乞khất 時thời (# 乃nãi 至chí )# 方phương 得đắc 表biểu 者giả 章chương 此thử 小tiểu 乗# 義nghĩa (# 云vân 云vân )# 小tiểu 乗# 表biểu 無vô 表biểu 同đồng 時thời 習tập 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 時thời 得đắc 表biểu 戒giới 習tập 也dã 一nhất 大đại 乗# 表biểu 不bất 相tương 讀đọc 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 位vị 無vô 表biểu 所sở 依y 表biểu 二nhị ハ# ア# ラ# ス# 表biểu 戒giới 只chỉ 一nhất 念niệm 思tư 也dã 但đãn 思tư 種chủng 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 也dã 小tiểu 乗# 許hứa 別biệt 體thể 戒giới 色sắc 表biểu 故cố 表biểu 相tương 續tục 至chí 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 心tâm 上thượng 中trung 下hạ 以dĩ 判phán 於ư 業nghiệp 等đẳng 者giả 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 上thượng 品phẩm ナ# レ# ハ# 所sở 得đắc 戒giới 上thượng 品phẩm 也dã 中trung 下hạ 亦diệc 尒# 也dã 判phán 業nghiệp 雖tuy ▆# 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 表biểu 戒giới 成thành 就tựu 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 也dã 是thị 雜tạp 心tâm 等đẳng 解giải 也dã 故cố 云vân 此thử 小tiểu 乗# 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 此thử 下hạ 遮già 非phi 違vi 二nhị 。 初sơ 直trực 遮già 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 表biểu 下hạ 述thuật 由do 三tam 。 初sơ 非phi 形hình 色sắc 故cố 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 表biểu 業nghiệp 非phi 是thị 形hình 色sắc 等đẳng 者giả 小tiểu 乗# 義nghĩa 俱câu 舎# 頌tụng 曰viết 身thân 表biểu 許hứa 別biệt 形hình 非phi 行hành 動động 為vi 體thể (# 文văn )# 是thị 報báo 得đắc 身thân 之chi 外ngoại 有hữu 別biệt 形hình 為vi 體thể 大đại 乗# 異dị 之chi 故cố 云vân 非phi 是thị 形hình 色sắc 也dã 正chánh 量lượng 部bộ 行hành 動động 為vi 體thể 經kinh 部bộ 師sư 以dĩ 思tư 為vi 體thể (# 云vân 云vân )# 俱câu 舎# 意ý 報báo 身thân 之chi 外ngoại 許hứa 有hữu 實thật 表biểu 色sắc 故cố 乞khất 戒giới 始thỉ 至chí 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 其kỳ 表biểu 相tương 續tục 而nhi 不bất 失thất 故cố 以dĩ 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 定định 表biểu 戒giới 成thành 就tựu 也dã (# 云vân 云vân )# 唯duy 識thức 論luận 云vân 且thả 身thân 表biểu 色sắc 若nhược 是thị 實thật 有hữu 以dĩ 何hà 為vi 徃# 若nhược 言ngôn 是thị 形hình 便tiện 非phi 實thật 有hữu 可khả 分phần/phân 折chiết 故cố 長trường/trưởng 等đẳng 極cực 微vi 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 (# 文văn )# 述thuật 記ký 云vân 破phá 薩tát 婆bà 多đa 實thật 有hữu 形hình 故cố 言ngôn 非phi 實thật 有hữu 可khả 分phần/phân 折chiết 故cố 如như 瓶bình 等đẳng 物vật (# 乃nãi 至chí )# 故cố 表biểu 是thị 假giả 寧ninh 為vi 實thật 有hữu (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 非phi 是thị 形hình 色sắc 攝nhiếp 故cố 嫌hiềm 小tiểu 乗# 形hình 色sắc 表biểu 也dã (# 一nhất 義nghĩa )# 或hoặc 一nhất 義nghĩa 非phi 是thị 形hình 色sắc 攝nhiếp 故cố 經kinh 部bộ 破phá 薩tát 婆bà 多đa 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 唯duy 下hạ 現hiện 思tư 攝nhiếp 故cố

(# 是thị 付phó 實thật 業nghiệp 難nạn/nan 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 其kỳ 下hạ 住trụ 餘dư 心tâm 故cố

(# 光quang 云vân 其kỳ 時thời 無vô 心tâm 或hoặc 染nhiễm 無vô 記ký 以dĩ 來lai 大đại 乗# 破phá 薩tát 婆bà 多đa 表biểu 戒giới 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 迄hất 相tương 續tục 云vân 義nghĩa 也dã 其kỳ 時thời 無vô 心tâm 者giả 義nghĩa 燈đăng 云vân 無vô 心tâm 得đắc 謂vị 那na 含hàm 沙Sa 彌Di 起khởi 心tâm 求cầu 戒giới 作tác 白bạch 已dĩ 後hậu 便tiện 入nhập 無vô 心tâm 定định 此thử 無vô 心tâm 時thời 作tác 羯yết 磨ma 竟cánh 祈kỳ 願nguyện 滿mãn 故cố 亦diệc 得đắc 具cụ 戒giới (# 文văn )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 或hoặc 異dị 緣duyên 者giả 設thiết 善thiện 心tâm 異dị 緣duyên 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 准chuẩn 下hạ 餘dư 五ngũ 眾chúng 時thời 二nhị 。 初sơ 從tùng 他tha 受thọ 二nhị 。 初sơ 定định 得đắc 時thời 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 出xuất 家gia 三tam 眾chúng 等đẳng 者giả 沙Sa 彌Di 受thọ 戒giới 之chi 時thời 無vô 別biệt 乞khất 戒giới 唯duy 有hữu 請thỉnh 師sư 故cố 為vi 請thỉnh 師sư 禮lễ 拜bái 是thị 身thân 表biểu 也dã 出xuất 請thỉnh 詞từ 是thị 語ngữ 表biểu 也dã 三Tam 歸Quy 竟cánh 應ưng 得đắc 無vô 表biểu 有hữu 義nghĩa 云vân ▆# 歸quy 之chi 始thỉ 為vi 語ngữ 表biểu 三Tam 歸Quy 之chi 竟cánh 得đắc 無vô 表biểu (# 云vân 云vân )# 此thử 義nghĩa 不bất 順thuận 今kim 文văn 歟# 云vân 禮lễ 拜bái 等đẳng 更cánh 非phi 轉chuyển 心tâm 故cố 文văn 故cố 也dã 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 近cận 事sự 近cận 住trụ 禮lễ 拜bái 時thời 成thành 身thân 表biểu 乞khất 戒giới 無vô 故cố 語ngữ 表biểu 無vô 但đãn 於ư 身thân 表biểu 上thượng 發phát 語ngữ 無vô 表biểu 也dã 此thử 互hỗ 為vi 發phát 證chứng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 遮già 後hậu 時thời

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 此thử 等đẳng 後hậu 時thời 雖tuy 隨tùy 師sư 言ngôn 等đẳng 者giả 師sư 云vân 禮lễ 拜bái 乞khất 戒giới 已dĩ 後hậu 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 時thời 云vân 後hậu 時thời 疑nghi 云vân 若nhược 無vô 心tâm 者giả 何hà 云vân 隨tùy 師sư 言ngôn 哉tai 師sư 云vân 不bất 違vi 逆nghịch 故cố 。 云vân 隨tùy 無vô 失thất 如như 那na 含hàm 沙sa 弥# 是thị 也dã (# 云vân 云vân )# 亦diệc 不bất 决# 定định 者giả 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 之chi 時thời 有hữu 心tâm 無vô 心tâm 。 善thiện 不bất 善thiện 等đẳng 。 心tâm 不bất 决# 定định (# 為vi 言ngôn )# 隨tùy 轉chuyển 非phi 轉chuyển 心tâm 者giả 或hoặc 鈔sao 云vân 前tiền 位vị 動động 發phát 勝thắng 思tư 相tương 續tục 剎sát 那na 剎sát 那na 。 相tương/tướng 引dẫn ▆# テ# ラ# 非phi 正chánh 發phát 身thân 語ngữ 思tư 表biểu 業nghiệp 故cố 是thị 隨tùy 轉chuyển 也dã 非phi 轉chuyển 心tâm 隨tùy 以dĩ 前tiền 現hiện 行hành 思tư 相tương/tướng 轉chuyển 後hậu 出xuất 語ngữ 言ngôn 故cố 先tiên 德đức 云vân 雖tuy 有hữu 相tương 續tục 不bất 名danh 發phát 無vô 表biểu 之chi 表biểu 但đãn 是thị 隨tùy 轉chuyển 非phi 定định 轉chuyển 故cố 不bất 由do 於ư 此thử 發phát 身thân 語ngữ 故cố 有hữu 之chi 三tam 性tánh 不bất 定định (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 自tự 然nhiên 受thọ

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 及cập 意ý 表biểu 等đẳng 者giả 上thượng 得đắc 緣duyên 之chi 段đoạn 自tự 受thọ 之chi 時thời 於ư 有hữu 傍bàng 人nhân 身thân 語ngữ 表biểu 有hữu 無vô 之chi 二nhị 師sư 有hữu 之chi 今kim 此thử 文văn 舉cử 彼bỉ 二nhị 師sư 義nghĩa 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 者giả 次thứ 師sư 義nghĩa 也dã 及cập 意ý 表biểu 者giả 初sơ 師sư 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 有hữu 一nhất 義nghĩa 云vân 但đãn 舉cử 第đệ 二nhị 師sư 義nghĩa 約ước 傍bàng 人nhân 云vân 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 指chỉ 决# 定định 思tư 云vân 及cập 意ý 表biểu 也dã 故cố 文văn 集tập 引dẫn 第đệ 二nhị 師sư 義nghĩa 玉ngọc ウ# (# 云vân 云vân )# 問vấn 二nhị 義nghĩa 之chi 義nghĩa 中trung 何hà 者giả 是thị 正chánh 哉tai 答đáp 並tịnh 舉cử 二nhị 師sư 之chi 義nghĩa 蕳# 好hảo/hiếu 也dã (# 云vân 云vân )# 文văn 集tập 且thả 舉cử 一nhất 師sư 義nghĩa 強cường/cưỡng 不bất 偏thiên 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 及cập 意ý 表biểu 者giả 事sự 决# 定định 思tư 云vân 意ý 表biểu 歟# 身thân 語ngữ 表biểu 假giả 云vân 意ý 表biểu 歟# 事sự 二nhị 義nghĩa ナ# レ# ト# モ# 自tự 門môn 義nghĩa 意ý 動động 色sắc 聲thanh 身thân 語ngữ 表biểu 假giả 云vân 意ý 表biểu 也dã 此thử 表biểu 知tri 表biểu 彰chương 挍giảo 合hợp 可khả 沙sa 汰# 之chi 付phó 之chi 决# 定định 思tư 意ý 表biểu 何hà 處xứ 說thuyết 哉tai ナ# レ# ハ# 下hạ 其kỳ 意ý 表biểu 業nghiệp 舉cử 心tâm 即tức 得đắc 此thử 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 通thông 受thọ

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 即tức 請thỉnh 受thọ 時thời 等đẳng 者giả 付phó 之chi 古cổ 來lai 料liệu 簡giản 非phi 一nhất 准chuẩn 揔# 束thúc 有hữu 其kỳ 三tam 義nghĩa 中trung 河hà 上thượng 人nhân 義nghĩa 云vân 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 通thông 別biệt 並tịnh 初sơ 念niệm 也dã 成thành 無vô 表biểu 所sở 依y 別biệt 受thọ 初sơ 念niệm 通thông 受thọ 第đệ 三tam 周chu 也dã 問vấn 何hà 故cố 不bất 同đồng 。 哉tai 答đáp 共cộng 不bất 共cộng 既ký 別biệt 也dã 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 又hựu 不bất 同đồng 也dã (# 云vân 云vân )# 招chiêu 提đề 寺tự 并tinh 知tri 足túc 坊phường 義nghĩa 云vân 別biệt 受thọ 之chi 時thời 動động 發phát 勝thắng 思tư 初sơ 念niệm 名danh 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 為vi 無vô 表biểu 所sở 依y 通thông 受thọ 之chi 時thời 第đệ 三tam 周chu 了liễu 即tức 名danh 近cận 因nhân 為vi 無vô 表biểu 所sở 依y 表biểu 戒giới 與dữ 近cận 因nhân 同đồng 體thể 異dị 名danh 也dã (# 云vân 云vân )# 興hưng 正chánh 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 云vân 已dĩ 上thượng 兩lưỡng 義nghĩa 難nan 思tư 今kim 云vân 通thông 受thọ 別biệt 受thọ 並tịnh 指chỉ 動động 發phát 勝thắng 思tư 初sơ 念niệm 名danh 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 云vân 無vô 表biểu 所sở 依y 之chi 表biểu 都đô 不bất 可khả 有hữu 羌khương 異dị 也dã 於ư 章chương 現hiện 文văn 者giả 別biệt 受thọ 之chi 時thời 但đãn 出xuất 表biểu 戒giới 之chi 得đắc 時thời 略lược 成thành 就tựu 之chi 位vị 今kim 此thử 通thông 受thọ 之chi 時thời 但đãn 舉cử 成thành 滿mãn 之chi 位vị 略lược 無vô 表biểu 所sở 依y 之chi 表biểu 得đắc 時thời 影ảnh 略lược 互hỗ 顯hiển 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 菩Bồ 薩Tát 戒giới 即tức 請thỉnh 受thọ 時thời ○# 慈từ 悲bi 故cố 字tự 得đắc 事sự 自tự 門môn 違vi 文văn 也dã 會hội 之chi 云vân 此thử 假giả 業nghiệp 成thành 滿mãn 位vị 也dã (# 事sự 究cứu 竟cánh 故cố 也dã )# 表biểu 戒giới 得đắc 時thời 實thật 業nghiệp 得đắc 故cố 近cận 因nhân 等đẳng 起khởi 正chánh 發phát 身thân 語ngữ 是thị 表biểu 業nghiệp 體thể 定định 也dã 章chương 前tiền 後hậu 不bất 相tương 違vi (# 云vân 云vân )# 無vô 表biểu 成thành 就tựu 云vân 假giả 業nghiệp 成thành 滿mãn 也dã 表biểu 戒giới 得đắc 時thời 初sơ 念niệm 思tư 也dã 表biểu 種chủng 立lập 無vô 表biểu 故cố 無vô 表biểu 所sở 依y 種chủng 初sơ 念niệm 思tư 也dã 但đãn 以dĩ 决# 定định 故cố 一nhất 句cú 實thật 業nghiệp 得đắc 見kiến タ# リ# 會hội 之chi 云vân 以dĩ 决# 定định 故cố 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 竟cánh 時thời 假giả 業nghiệp 成thành 滿mãn ス# レ# ハ# 初sơ 念niệm 思tư 種chủng 無vô 表biểu 所sở 依y 决# 定định 故cố 云vân 以dĩ 决# 定định 故cố 也dã 指chỉ 所sở 依y 初sơ 念niệm 種chủng 以dĩ 决# 定định 故cố 云vân 也dã )# 。

(# 一nhất 範phạm [冗-几+(尸/(罩-卓+心))]# 對đối 如như 空không 上thượng 人nhân 自tự 門môn 義nghĩa 以dĩ 决# 定định 故cố 不bất 意ý 得đắc 被bị 責trách 申thân (# 云vân 云vân )# 後hậu 如như 空không 上thượng 人nhân 南nam 山sơn 講giảng 問vấn 之chi 時thời 以dĩ 决# 定định 故cố 者giả 剎sát 那na 等đẳng 起khởi 三tam 性tánh 不bất 定định 對đối 初sơ 念niệm 思tư 云vân 以dĩ 决# 定định 故cố 也dã 小tiểu 乗# 三tam 性tánh 不bất 定định 位vị 表biểu 意ý 得đắc 對đối 初sơ 念niệm 善thiện 性tánh 决# 定định 事sự 顯hiển 也dã 得đắc 成thành 就tựu カ# ハ# ル# 事sự 小tiểu 乗# 得đắc 未vị 來lai 。 成thành 就tựu 現hiện 在tại 意ý 得đắc 事sự 被bị 出xuất 潤nhuận 色sắc (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 第đệ 三tam 周chu 了liễu 慈từ 悲bi 故cố 字tự 事sự 菩Bồ 提Đề 心tâm 集tập 曰viết 弟đệ 子tử 某mỗ 甲giáp 等đẳng 。 今kim 於ư 師sư 所sở 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 大đại 德đức 於ư 我ngã 不bất 憚đạn 勞lao 者giả 慈từ 悲bi 故cố (# 三tam 說thuyết )# 戒giới 師sư 答đáp 云vân 言ngôn 好hảo/hiếu (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 注chú 云vân 慈từ 悲bi 慈từ 愍mẫn 文văn 異dị 意ý 同đồng (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 定định 下hạ 遮già 定định 道đạo

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 表biểu 者giả 表biểu 內nội 心tâm 所sở 欲dục 而nhi 定định 道đạo 無vô 表biểu 得đắc 戒giới 內nội 心tâm 故cố 表biểu 無vô 也dã 八bát 地địa 已dĩ 上thượng 定định 中trung 雖tuy 發phát 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 得đắc 戒giới 內nội 心tâm 故cố 非phi 表biểu 義nghĩa 也dã 問vấn 定định 前tiền 作tác 結kết 跏già 趺phu 座tòa 。 等đẳng 威uy 儀nghi 是thị 可khả 云vân 表biểu 哉tai 答đáp 師sư 云vân 為vi 入nhập 定định 身thân 語ngữ 也dã 非phi 要yếu 期kỳ 無vô 表biểu 故cố 非phi 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 其kỳ 下hạ 不bất 律luật 儀nghi 二nhị 。 初sơ 標tiêu 宗tông 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 要yếu 作tác 事sự 時thời 者giả 自tự 作tác 也dã 處xứ 分phần/phân 時thời 者giả 教giáo 他tha 也dã )# 。

二nhị 五ngũ 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 明minh 表biểu 方phương 便tiện 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 二nhị 初sơ 審thẩm 慮lự 思tư 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 若nhược 有hữu 生sanh 在tại 不bất 律luật 儀nghi 家gia 等đẳng 者giả 科khoa 文văn 初sơ 審thẩm 慮lự 二nhị 决# 定định (# 云vân 云vân )# 伽già 攝nhiếp 并tinh 倫luân 記ký 釋thích 皆giai 决# 定định 思tư 見kiến タ# リ# 如như 科khoa 文văn 者giả 謂vị 我ngã 當đương 以dĩ ○# 活hoạt 讀đọc 是thị 審thẩm 慮lự 故cố (# 云vân 云vân )# 問vấn 違vi 伽già 攝nhiếp 等đẳng 文văn 云vân 何hà 會hội 通thông 哉tai 答đáp 依y 集tập 解giải 如như 此thử 科khoa ウ# カ# リ# 况# 伽già 攝nhiếp 此thử 當đương 八bát 律luật 儀nghi 中trung 能năng 起khởi 律luật 儀nghi 釋thích 者giả 何hà 必tất 是thị 决# 定định 思tư 哉tai 能năng 起khởi 律luật 儀nghi 者giả 應ưng 通thông 審thẩm 慮lự 思tư 故cố 今kim 科khoa 文văn 強cường/cưỡng 非phi 相tướng 違vi 哉tai 又hựu 不bất 律luật 儀nghi 得đắc 時thời 大đại 師sư 御ngự 釋thích 非phi 一nhất 准chuẩn 伽già 攝nhiếp 者giả 一nhất 義nghĩa 意ý 也dã 今kim 章chương 又hựu 別biệt 義nghĩa 也dã 何hà 須tu 會hội 通thông 哉tai (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 有hữu 所sở 了liễu 別biệt 者giả 蕳# 幼ấu 稚trĩ 無vô 了liễu 別biệt 也dã 倫luân 記ký 云vân 簡giản 狂cuồng 亂loạn 人nhân (# 文văn )# )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 决# 定định 思tư

(# 光quang 云vân 重trùng 復phục 起khởi 心tâm 欲dục 樂lạc 忍nhẫn 可khả 不bất 律luật 儀nghi 决# 定định 思tư 也dã 此thử 非phi 表biểu 戒giới (# 云vân 云vân )# 極cực 重trọng 不bất 如như 理lý 作tác 意ý 。 者giả 集tập 解giải 云vân 簡giản 中trung 下hạ 品phẩm 思tư 故cố 名danh 極cực 重trọng 必tất 上thượng 品phẩm 思tư 成thành 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 之chi 思tư 故cố (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 不bất 如như 理lý 作tác 意ý 。 者giả 非phi 善thiện 心tâm 所sở 作tác 故cố 然nhiên 未vị 成thành 就tựu 殺sát 生sanh 所sở 生sanh 者giả 謂vị 前tiền 二nhị 思tư 位vị 所sở 要yếu 期kỳ 事sự 未vị 究cứu 竟cánh 即tức 無vô 殺sát 生sanh 等đẳng 及cập 餘dư 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 等đẳng 者giả 謂vị 餘dư 盜đạo [婬-壬+(工/山)]# 等đẳng 諸chư 不bất 善thiện 業nghiệp 。 道đạo 也dã 此thử 位vị 前tiền 二nhị 思tư 故cố 未vị 現hiện 行hành 身thân 語ngữ 亦diệc 不bất 至chí 断# 命mạng 舉cử 離ly 處xứ 等đẳng 故cố 不bất 名danh 業nghiệp 道đạo 又hựu 云vân 所sở 期kỳ 事sự 未vị 現hiện 行hành 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích

(# 集tập 解giải 云vân 十thập 惡ác 業nghiệp 道đạo 。 正chánh 唯duy 取thủ 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 不bất 取thủ 加gia 行hành 後hậu 起khởi 何hà 初sơ 二nhị 思tư 亦diệc 名danh 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 等đẳng 耶da 觧# 云vân 是thị 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 之chi 前tiền 相tương/tướng 故cố 望vọng 於ư 當đương 所sở 起khởi 名danh 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 依y 想tưởng 欲dục 樂lạc 及cập 煩phiền 惱não 得đắc 成thành 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 故cố 隨tùy 當đương 可khả 起khởi 根căn 本bổn 名danh 不bất 律luật 儀nghi 文văn 即tức 由do 成thành 彼bỉ 不bất 善thiện 根căn 故cố 。 等đẳng 者giả 初sơ 二nhị 思tư 亦diệc 名danh 為vi 不bất 善thiện 故cố 言ngôn 成thành 彼bỉ 不bất 善thiện 根căn 然nhiên 不bất 律luật 儀nghi 之chi 名danh 唯duy 取thủ 根căn 本bổn 故cố 言ngôn 從tùng 當đương 所sở 起khởi (# 文văn )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 從tùng 當đương 所sở 起khởi 者giả 指chỉ 動động 發phát 位vị 無vô 表biểu 成thành 時thời 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 明minh 表biểu 根căn 本bổn 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 。

(# 如như 下hạ 釋thích 之chi )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích 二nhị 。 初sơ 直trực 釋thích 論luận 文văn 二nhị 。 初sơ 正chánh 明minh 得đắc 表biểu 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 若nhược 處xứ 分phần/phân 他tha 作tác 小tiểu 多đa 事sự 等đẳng 者giả 處xứ 分phần/phân 者giả 是thị 教giáo 他tha 也dã 假giả 令linh 殺sát 生sanh 者giả 打đả 立lập 刀đao 杖trượng 於ư 彼bỉ 身thân 之chi 位vị 成thành 不bất 善thiện 業nghiệp 故cố 。 云vân 雖tuy 未vị 命mạng 断# 等đẳng 也dã 其kỳ 無vô 表biểu 得đắc 時thời 者giả 至chí 下hạ 應ưng 明minh 之chi (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 傍bàng 示thị 無vô 表biểu

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 若nhược 後hậu 彼bỉ 事sự 等đẳng 者giả 此thử 因nhân 明minh 得đắc 無vô 表biểu 時thời 節tiết 謂vị 殺sát 生sanh 断# 命mạng 盜đạo 舉cử 離ly 處xứ 如như 此thử 圎# 滿mãn 所sở 期kỳ 時thời 方phương 發phát 無vô 表biểu 若nhược 教giáo 他tha 彼bỉ 所sở 教giáo 人nhân 若nhược 断# 前tiền 生sanh 命mạng 時thời 能năng 教giáo 人nhân 不bất 知tri 殺sát 不bất 殺sát 若nhược 命mạng 断# 畢tất 時thời 即tức 能năng 教giáo 人nhân 處xứ 發phát 不bất 善thiện 無vô 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 不bất 下hạ 遮già 小tiểu 義nghĩa 二nhị 。 初sơ 直trực 遮già 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 不bất 同đồng 他tha 宗tông 等đẳng 者giả 前tiền 事sự 究cứu 竟cánh 謂vị 作tác 始thỉ 其kỳ 事sự 時thời 也dã 非phi 命mạng 断# 等đẳng 也dã 小tiểu 乗# 意ý 打đả 立lập 刀đao 杖trượng 等đẳng 彼bỉ 身thân 之chi 位vị 表biểu 與dữ 無vô 表biểu 俱câu 時thời 成thành 就tựu 不bất 待đãi 命mạng 断# 也dã 意ý 謂vị 無vô 表biểu 先tiên 成thành 業nghiệp 道đạo 後hậu 成thành 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 初sơ 下hạ 顯hiển 由do

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 初sơ 發phát 至chí 即tức 是thị 表biểu 業nghiệp 者giả 此thử 釋thích 轉chuyển 因nhân 正chánh 是thị 位vị 名danh 無vô 表biểu 所sở 依y 表biểu 業nghiệp 也dã 其kỳ 事sự 至chí 非phi 轉chuyển 者giả 此thử 自tự 其kỳ 後hậu 亽# 相tương 續tục 相tương/tướng 引dẫn 令linh 發phát 身thân 語ngữ 非phi 定định 轉chuyển 非phi 能năng 發phát 身thân 語ngữ 表biểu 故cố 得đắc 無vô 表biểu 故cố 得đắc 名danh 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 以dĩ 断# 命mạng 舉cử 離ly 處xứ 等đẳng 得đắc 無vô 表biểu 時thời 正chánh 名danh 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 表biểu 時thời 名danh 不bất 律luật 儀nghi 事sự 隨tùy 當đương 所sở 起khởi 故cố 如như 前tiền 可khả 知tri 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 其kỳ 事sự 究cứu 竟cánh 者giả 。 命mạng 断# 位vị 也dã 是thị 大đại 乗# 之chi 義nghĩa 也dã 表biểu 業nghiệp 如như 今kim 說thuyết 者giả 古cổ 如như 今kim 說thuyết 字tự 屬thuộc 下hạ 處xứ 中trung 如như 科khoa 文văn 者giả 屬thuộc 上thượng 也dã 謂vị 指chỉ 上thượng 雖tuy 未vị 命mạng 断# 等đẳng (# 乃nãi 至chí )# 起khởi 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 即tức 是thị 表biểu 業nghiệp 也dã 無vô 有hữu 別biệt 意ý (# 云vân 云vân )# )# 。

四tứ 處xứ 下hạ 處xứ 中trung 業nghiệp

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 處xứ 中trung 表biểu 業nghiệp 或hoặc 發phát 期kỳ 願nguyện 等đẳng 者giả 或hoặc 發phát 期kỳ 願nguyện 是thị 揔# 句cú 也dã 貫quán 次thứ 句cú 也dã 次thứ 二nhị 句cú 別biệt 句cú 也dã 各các 應ưng 載tái 或hoặc 發phát 期kỳ 願nguyện 意ý 謂vị 發phát 期kỳ 願nguyện 以dĩ 後hậu 或hoặc 教giáo 他tha 作tác 。 或hoặc 自tự 作tác 方phương 得đắc (# 為vi 言ngôn )# )# 。

二nhị 上thượng 下hạ 意ý 表biểu 時thời

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 舉cử 心tâm 即tức 得đắc 者giả 决# 定định 思tư 初sơ 念niệm 故cố 云vân 即tức 也dã )# 。

二nhị 無vô 表biểu 時thời 二nhị 。 初sơ 結kết 前tiền 標tiêu 章chương 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 別biệt 下hạ 依y 章chương 別biệt 釋thích 四tứ 。 初sơ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 時thời 二nhị 。 初sơ 標tiêu 科khoa 。

(# 光quang 云vân 此thử 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 通thông 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 隨tùy 釋thích 三tam 。 初sơ 出xuất 家gia 大đại 戒giới 三tam 。 初sơ 准chuẩn 明minh 羯yết 磨ma 得đắc 戒giới 二nhị 。 初sơ 正chánh 定định 得đắc 時thời 二nhị 初sơ 別biệt 受thọ 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 時thời 得đắc 者giả 或hoặc 言ngôn 竟cánh 字tự 得đắc 或hoặc 云vân 說thuyết 字tự 得đắc 或hoặc 云vân 持trì 字tự 得đắc 如như 此thử 有hữu 三tam 箇cá 不bất 同đồng 也dã 然nhiên 今kim 章chương 家gia 以dĩ 持trì 字tự 定định 得đắc 無vô 表biểu 時thời 南nam 山sơn 義nghĩa 具cụ 足túc 戒giới 竟cánh 亽# 字tự 下hạ 得đắc (# 云vân 云vân )# (# 羯yết 磨ma 事sự 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 摂# 具cụ 足túc 句cú 云vân 說thuyết 戒giới 竟cánh 是thị 事sự 如như 是thị 持trì )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 通thông 受thọ

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 今kim 文văn 以dĩ 通thông 受thọ 羯yết 磨ma 受thọ 得đắc 大đại 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 。 證chứng 文văn 也dã 出xuất 家gia 大đại 戒giới 之chi 處xứ 明minh 之chi 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 先tiên 下hạ 明minh 得đắc 所sở 以dĩ 二nhị 。 初sơ 略lược 釋thích 二nhị 。 初sơ 心tâm 滿mãn 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 此thử 文văn 通thông 通thông 別biệt 二nhị 受thọ (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 僧Tăng 下hạ 緣duyên 具cụ

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 僧Tăng 眾chúng 等đẳng 者giả 別biệt 受thọ 也dã )# 。

二nhị 雖tuy 下hạ 廣quảng 釋thích 三tam 初sơ 正chánh 明minh 得đắc 戒giới 二nhị 。 初sơ 熏huân 種chủng 時thời 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 置trí 雖tuy 字tự 者giả 立lập 初sơ 念niệm 所sở 薰huân 思tư 種chủng 其kỳ 時thời 無vô 表biểu 可khả 得đắc 云vân 處xứ 痛thống 故cố 置trí 雖tuy 字tự 雖tuy 然nhiên 眾chúng 緣duyên 成thành 法pháp 故cố 今kim 法pháp 事sự 竟cánh 時thời 得đắc 之chi (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 法pháp 下hạ 得đắc 戒giới 時thời

(# 從tùng 初sơ 念niệm 者giả 集tập 解giải 云vân 第đệ 三tam 羯yết 磨ma 時thời 名danh 初sơ 念niệm 也dã (# 云vân 云vân )# (# 文văn )# )# 。

二nhị 有hữu 下hạ 標tiêu 蕳# 有hữu 義nghĩa 二nhị 初sơ 標tiêu

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 問vấn 用dụng 增tăng 體thể 增tăng 兩lưỡng 義nghĩa 誰thùy 人nhân 立lập 之chi 哉tai 答đáp 勝thắng 軍quân 論luận 師sư 存tồn 體thể 增tăng 之chi 義nghĩa 護hộ 法Pháp 菩Bồ 薩Tát 立lập 用dụng 增tăng 旨chỉ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 破phá

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 此thử 難nạn/nan 意ý 或hoặc 無vô 心tâm 或hoặc 不bất 善thiện 心tâm 非phi 具cụ 戒giới 心tâm 尒# 者giả 既ký 是thị 無vô 能năng 熏huân 思tư 何hà 所sở 熏huân 種chủng [木*蜀]# 有hữu 生sanh 哉tai )# 。

三tam 由do 下hạ 還hoàn 合hợp 自tự 義nghĩa 三tam 。 初sơ 正chánh 合hợp 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 隨tùy 彼bỉ 遇ngộ 緣duyên 者giả 緣duyên 者giả 謂vị 羯yết 磨ma 緣duyên 也dã 隨tùy 羯yết 磨ma 緣duyên 成thành 無vô 表biểu (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 新tân 舊cựu 種chủng 子tử 若nhược 別biệt 若nhược 揔# 者giả 師sư 云vân 立lập 諸chư 法pháp 親thân 因nhân 有hữu 三tam 師sư 義nghĩa 一nhất 唯duy 本bổn 有hữu 種chủng (# 護hộ 月nguyệt 論luận 師sư )# 二nhị 唯duy 新tân 薰huân 種chủng (# 勝thắng 軍quân 難Nan 陀Đà )# 三tam 新tân 舊cựu 兩lưỡng 種chủng (# 護hộ 法Pháp 論luận 師sư )# 今kim 文văn 唯duy 本bổn 有hữu 唯duy 新tân 薰huân 二nhị 義nghĩa 云vân 若nhược 別biệt 新tân 舊cựu 兩lưỡng 種chủng 之chi 正chánh 義nghĩa 云vân 若nhược 揔# (# 云vân 云vân )# (# 私tư 云vân 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 欤# 文văn 集tập 注chú 見kiến タ# リ# )# 集tập 解giải 意ý 云vân 於ư 護hộ 法Pháp 正chánh 義nghĩa 中trung 兩lưỡng 種chủng 中trung 唯duy 新tân 薰huân 用dụng 增tăng 云vân 若nhược 別biệt 新tân 舊cựu 兩lưỡng 種chủng 俱câu 用dụng 增tăng 云vân 若nhược 揔# 此thử 二nhị 義nghĩa 俱câu 有hữu 護hộ 法Pháp 義nghĩa 內nội (# 云vân 云vân )# (# 取thủ 意ý )# 現hiện 行hành 緣duyên 因nhân 思tư 所sở 熏huân 種chủng 者giả 師sư 云vân 現hiện 行hành 則tắc 為vi 種chủng 子tử 成thành 因nhân 緣duyên 謂vị 現hiện 行hành 思tư 因nhân 種chủng 子tử 果quả 則tắc 現hiện 行hành 熏huân 種chủng 子tử 之chi 因nhân 緣duyên 也dã 。 於ư 一nhất 法pháp 上thượng 望vọng 踈sơ 成thành 緣duyên 之chi 邊biên 云vân 緣duyên 望vọng 親thân 成thành 因nhân 之chi 邊biên 云vân 因nhân (# 云vân 云vân )# 疑nghi 云vân 付phó 云vân 現hiện 行hành 緣duyên 因nhân 等đẳng 於ư 唯duy 新tân 熏huân 師sư 新tân 舊cựu 兩lưỡng 種chủng 師sư 者giả 可khả 有hữu 現hiện 行hành 熏huân 種chủng 子tử 義nghĩa 付phó 唯duy 本bổn 有hữu 師sư 義nghĩa 種chủng 子tử 自tự 無vô 始thỉ 有hữu 何hà 云vân 現hiện 行hành 緣duyên ▆# ▆# 意ý 依y 能năng 熏huân 力lực 增tăng 長trưởng 舊cựu 種chủng 得đắc 意ý 故cố 不bất ▆# ▆# 種chủng 子tử 皆giai 本bổn 性tánh 有hữu 不bất 從tùng 熏huân 生sanh 由do 熏huân 習tập 力lực 但đãn 可khả 增tăng 長trưởng (# 云vân 云vân )# 體thể 增tăng 用dụng 增tăng 不bất 同đồng (# 揔# 別biệt 合hợp 有hữu 八bát 師sư 義nghĩa )# 唯duy 本bổn 有hữu 師sư (# 用dụng 增tăng 而nhi 体# 不bất 增tăng )# 唯duy 新tân 熏huân 師sư (# 体# 增tăng 而nhi 用dụng 不bất 增tăng )# 新tân 舊cựu 合hợp 成thành 師sư (# 付phó 此thử 義nghĩa 有hữu 五ngũ 解giải )# 一nhất 新tân 熏huân 體thể 增tăng (# 本bổn 有hữu 不bất 增tăng )# 二nhị 新tân 體thể 增tăng 舊cựu 用dụng 增tăng (# 依y 体# 增tăng 立lập 無vô 表biểu )# 三tam 新tân 舊cựu 悉tất 體thể 增tăng (# 依y 二nhị 增tăng 立lập )# 四tứ 新tân 用dụng 增tăng (# 体# 不bất 增tăng )# 本bổn 有hữu 體thể 用dụng 皆giai 不bất 增tăng 五ngũ 新tân 舊cựu 俱câu 用dụng 增tăng 體thể 不bất 增tăng 五ngũ 義nghĩa 中trung 第đệ 四tứ 是thị 正chánh 義nghĩa 也dã 故cố 疏sớ/sơ 云vân 今kim 所sở 立lập 無vô 表biểu 唯duy 依y 新tân 熏huân 上thượng 立lập 也dã 然nhiên 此thử 新tân 熏huân 亦diệc 唯duy 用dụng 增tăng 體thể 不bất 增tăng 為vi 勝thắng (# 云vân 云vân )# 演diễn 秘bí 揔# 結kết 云vân 三tam 師sư 合hợp 論luận 揔# 有hữu 八bát 釋thích 皆giai 用dụng 增tăng 為vi 勝thắng (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 文văn 集tập 可khả 見kiến 也dã 光quang 云vân 緣duyên 因nhân 事sự 御ngự 科khoa 文văn 樣# 三tam 師sư 中trung 護hộ 法Pháp 本bổn 有hữu 護hộ 月nguyệt 本bổn 有hữu 云vân 增tăng 上thượng 緣duyên 護hộ 法Pháp 新tân 種chủng 難Nan 陀Đà 新tân 種chủng 為vi 因nhân 緣duyên 此thử 義nghĩa 好hảo/hiếu 也dã 一nhất 護hộ 月nguyệt 體thể 增tăng 難Nan 陀Đà 用dụng 增tăng 護hộ 法Pháp 雖tuy 作tác 多đa 釋thích 用dụng 增tăng 為vi 正chánh (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 現hiện 行hành 緣duyên 因nhân 等đẳng 者giả 唯duy 本bổn 有hữu 種chủng 護hộ 月nguyệt 論luận 師sư 意ý 今kim 現hiện 思tư 為vi 本bổn 有hữu 種chủng 作tác 增tăng 上thượng 緣duyên 受thọ 得đắc 戒giới 故cố 緣duyên 字tự 屬thuộc 唯duy ▆# 有hữu 義nghĩa 唯duy 新tân 熏huân 種chủng 難Nan 陀Đà 師sư 義nghĩa 意ý 者giả 今kim 現hiện 思tư 作tác 新tân 因nhân 緣duyên 新tân 熏huân 種chủng 子tử 此thử 種chủng 子tử 之chi 上thượng 受thọ 得đắc 戒giới 故cố 因nhân 字tự 屬thuộc 唯duy 新tân 熏huân 師sư 義nghĩa 護hộ 法Pháp 正chánh 義nghĩa 意ý 者giả 本bổn 有hữu 種chủng 子tử 增tăng 上thượng 緣duyên 新tân 熏huân 種chủng 子tử 為vi 親thân 因nhân 緣duyên 生sanh 現hiện 行hành 此thử 現hiện 思tư 所sở 熏huân 種chủng 子tử 之chi 上thượng 得đắc 無vô 表biểu 其kỳ 㓛# 用dụng 運vận 亽# 增tăng 長trưởng 也dã 古cổ 料liệu 簡giản 云vân 此thử 一nhất 段đoạn 唯duy 出xuất 護hộ 法Pháp 正chánh 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 此thử 義nghĩa 難nan 思tư 今kim 文văn 云vân 若nhược 別biệt 若nhược 揔# 現hiện 行hành 緣duyên 因nhân 等đẳng 故cố 唯duy 一nhất 師sư 義nghĩa 者giả 若nhược 別biệt 若nhược 揔# 云vân 何hà 應ưng 得đắc 意ý 哉tai )# 。

二nhị 以dĩ 下hạ 微vi 反phản 二nhị 。 初sơ 以dĩ 無vô 現hiện 責trách 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 以dĩ 隨tùy 心tâm 戒giới 者giả 師sư 云vân 心tâm 者giả 要yếu 期kỳ 心tâm 也dã 謂vị 隨tùy 要yếu 期kỳ 心tâm 其kỳ 間gian 念niệm 亽# 增tăng 長trưởng 不bất 如như 定định 道đạo 隨tùy 心tâm 轉chuyển 戒giới (# 云vân 云vân )# 雖tuy 念niệm 亽# 中trung 未vị 曾tằng 得đắc 者giả 師sư 云vân 痛thống 念niệm 亽# 中trung 是thị 未vị 曾tằng 得đắc ナ# ラ# ハ# 可khả 是thị 體thể 增tăng 憶ức 之chi 處xứ 故cố 置trí 雖tuy 字tự (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 定định 下hạ 准chuẩn 定định 道đạo 責trách

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 定định 道đạo 無vô 表biểu 等đẳng 者giả 謂vị 汝nhữ 云vân 體thể 增tăng 如như 道đạo 定định ▆# ▆# 則tắc 戒giới 也dã 如như 種chủng 體thể 增tăng 思tư 當đương 體thể 可khả 倍bội 增tăng ▆# ▆# 不bất 許hứa 有hữu 多đa 思tư 置trí 若nhược 不bất 尒# 者giả 何hà 獨độc 種chủng 子tử 戒giới 體thể 有hữu 體thể 增tăng 義nghĩa 哉tai )# 。

三tam 准chuẩn 下hạ 結kết 成thành 二nhị 。 初sơ 正chánh 義nghĩa 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 定định 道đạo 無vô 表biểu 是thị 用dụng 增tăng 非phi 體thể 增tăng 自tự 他tha 共cộng 許hứa 故cố 云vân 准chuẩn 此thử 等đẳng 也dã 續tục 後hậu 云vân 初sơ 剎sát 那na 一nhất 七thất 支chi 第đệ 二nhị 剎sát 那na 二nhị 七thất 支chi (# 云vân 云vân )# 第đệ 三tam 剎sát 那na 如như 何hà 次thứ 第đệ 一nhất 箇cá 七thất 支chi 增tăng 三tam 七thất 支chi 第đệ 四tứ 剎sát 那na 四tứ 七thất 支chi 也dã 若nhược 倍bội 倍bội 增tăng 云vân 第đệ 三tam 剎sát 那na 四tứ 七thất 支chi 第đệ 四tứ 剎sát 那na 八bát 七thất 支chi 第đệ 五ngũ 剎sát 那na 十thập 六lục 七thất 支chi 哉tai 答đáp 師sư 云vân 古cổ 來lai 學học 者giả 異dị 義nghĩa 也dã 未vị 决# 事sự 也dã 而nhi 先tiên 年niên 之chi 北bắc 常thường 陸lục 三tam 村thôn 僧Tăng 詫# モ# ウ# 春xuân 月nguyệt 大đại 明minh 神thần 蓮liên 順thuận 房phòng 以dĩ 此thử 事sự 奉phụng 問vấn 大đại 明minh 神thần 詫# 宣tuyên 云vân 第đệ 三tam 剎sát 那na 四tứ 七thất 支chi 也dã (# 云vân 云vân )# 彼bỉ 僧Tăng 都đô 不bất 知tri 此thử 等đẳng 。 子tử 細tế 者giả 也dã 又hựu 詫# 云vân 此thử 僧Tăng 春xuân 日nhật 山sơn 鹿lộc 也dã 故cố 詫# 之chi (# 云vân 云vân )# 頌tụng 疏sớ/sơ 十thập 三tam 卷quyển 述thuật 經kinh 部bộ 義nghĩa 云vân 初sơ 念niệm 七thất 支chi 種chủng 子tử 第đệ 二nhị 念niệm 二nhị 七thất 支chi 種chủng 子tử 第đệ 三tam 念niệm 三tam 七thất 支chi 種chủng 子tử (# 文văn )# 後hậu 勘khám 諸chư 文văn 倫luân 記ký 釋thích 不bất 律luật 儀nghi 無vô 表biểu 云vân 初sơ 剎sát 那na 十thập 支chi 第đệ 二nhị 剎sát 那na 二nhị 十thập 支chi 第đệ 三tam 剎sát 那na 增tăng 至chí 四tứ 十thập (# 云vân 云vân )# (# 取thủ 意ý )# 託thác 宣tuyên 合hợp 倫luân 記ký 釋thích 自tự 尒# 以dĩ 後hậu 學học 者giả 存tồn 此thử 旨chỉ 異dị 論luận 既ký 止chỉ 畢tất (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 無vô 表biểu 倍bội 增tăng 申thân 倍bội 亽# 增tăng 一nhất 倍bội 增tăng テ# 二nhị 義nghĩa 倍bội 倍bội 增tăng 申thân 初sơ 念niệm (# 十thập 支chi )# 第đệ 二nhị 念niệm (# 廾# 支chi )# 第đệ 三tam 念niệm (# 卅# 支chi )# 第đệ 四tứ 念niệm (# 四tứ 十thập 支chi )# 如như 此thử 倍bội 也dã 一nhất 倍bội 增tăng 申thân 初sơ 念niệm (# 十thập 支chi )# 第đệ 二nhị 念niệm (# 廾# 支chi )# 第đệ 三tam 念niệm (# 四tứ 十thập 支chi )# 第đệ 四tứ 念niệm (# 八bát 十thập 支chi )# 如như 此thử 倍bội 也dã 此thử 二nhị 義nghĩa 中trung 一nhất 倍bội 增tăng 正chánh 義nghĩa 也dã 第đệ 四tứ 念niệm 八bát 十thập 支chi ヲ# イ# テ# 四tứ 十thập 曾tằng 得đắc 四tứ 十thập 支chi 未vị 曾tằng 得đắc 也dã )# 。

二nhị 决# 下hạ 例lệ 證chứng 二nhị 初sơ 論luận 二nhị 。 初sơ 立lập 塗đồ 染nhiễm 宗tông 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 引dẫn 當đương 苦khổ 果quả 惡ác 業nghiệp 因nhân 塗đồ 染nhiễm 我ngã 身thân 思tư 上thượng 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 徵trưng 釋thích 所sở 以dĩ 二nhị 。 初sơ 觸xúc 罪tội 二nhị 。 初sơ 塗đồ 染nhiễm 二nhị 初sơ 論luận 文văn 。

(# 倫luân 記ký 云vân 法pháp 中trung 意ý 謂vị 如như 殺sát 前tiền 生sanh 對đối 究cứu 竟cánh 時thời 彼bỉ 雖tuy 無vô 念niệm 令linh 他tha 得đắc 罪tội 然nhiên 由do ▆# ▆# 受thọ 苦khổ 威uy 力lực 念niệm 彼bỉ 能năng 殺sát 思tư 果quả 成thành 其kỳ 增tăng 上thượng 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 故cố 名danh 塗đồ 染nhiễm (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 他tha 不bất 可khả 愛ái 樂nhạo 。 欣hân 恱# 之chi 苦khổ 者giả 作tác 殺sát 盜đạo 等đẳng 惡ác 行hành 也dã 他tha 者giả 所sở 殺sát 生sanh 也dã 彼bỉ 隨tùy 苦khổ 心tâm 等đẳng (# 云vân 云vân )# 彼bỉ 者giả 所sở 殺sát 生sanh 也dã 能năng 引dẫn 發phát 苦khổ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 者giả 能năng 殺sát 人nhân 也dã 此thử 中trung 意ý 云vân 所sở 殺sát 生sanh 加gia 苦khổ 惱não 依y 彼bỉ 苦khổ 惱não 威uy 勢thế 力lực 故cố 能năng 殺sát 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 得đắc 廣quảng 大đại 罪tội 云vân 事sự 也dã 威uy 勢thế 者giả 所sở 殺sát 生sanh 威uy 勢thế 也dã 問vấn 引dẫn 决# 釋thích 六lục 十thập 證chứng 何hà 義nghĩa 哉tai 答đáp 證chứng 用dụng 增tăng 也dã 下hạ 云vân 切thiết 用dụng 便tiện 增tăng 名danh 思tư 轉chuyển 反phản 更cánh 無vô 別biệt 物vật 。 又hựu 云vân 故cố 成thành 塗đồ 染nhiễm 用dụng 倍bội 亽# 增tăng 方phương 成thành 無vô 表biểu 是thị 也dã 若nhược 體thể 增tăng 何hà 論luận 云vân 無vô 別biệt 有hữu 法pháp 哉tai 故cố 知tri 用dụng 增tăng 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 苦khổ 心tâm 威uy 勢thế 力lực 者giả 能năng 殺sát 心tâm 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 續tục 後hậu 鈔sao 意ý 少thiểu 異dị 歟# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 先tiên 心tâm 今kim 滿mãn 者giả 欲dục 殺sát 之chi 心tâm 也dã 命mạng 断# 之chi 位vị 死tử 苦khổ 極cực 苦khổ 故cố 云vân 苦khổ 滿mãn 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 塗đồ 染nhiễm 過quá 者giả 如như 殺sát 生sanh 自tự 作tác 教giáo 他tha 。 至chí 命mạng 断# 時thời 彼bỉ 所sở 殺sát 人nhân 苦khổ 心tâm 威uy 勢thế 力lực 所sở 引dẫn 能năng 殺sát 人nhân 不bất 善thiện 思tư 種chủng 上thượng 獲hoạch 得đắc 廣quảng 大đại 。 ▆# 善thiện 業nghiệp 云vân 塗đồ 染nhiễm 過quá 失thất 也dã 能năng 前tiền 所sở 殺sát 人nhân 苦khổ 心tâm 也dã 所sở 塗đồ 染nhiễm 是thị 能năng 殺sát 人nhân 現hiện 思tư 種chủng 也dã 是thị 即tức 依y 所sở 殺sát 人nhân 苦khổ 心tâm 增tăng 上thượng 威uy 力lực 若nhược 自tự 作tác 者giả 若nhược 教giáo 他tha 令linh 作tác 者giả 思tư 種chủng 上thượng 冥minh 廣quảng 大đại 不bất 善thiện 罪tội 塗đồ 染nhiễm 也dã 故cố 塗đồ 染nhiễm 云vân 也dã 謂vị 能năng 殺sát 人nhân 思tư 上thượng 當đương 果quả 可khả 引dẫn 引dẫn 果quả 用dụng 塗đồ 付phó 云vân 塗đồ 染nhiễm 過quá 也dã 此thử 塗đồ 染nhiễm 無vô 表biểu 也dã 心tâm 得đắc 非phi 也dã 元nguyên 今kim 例lệ 證chứng 引dẫn 故cố 非phi 全toàn 證chứng 也dã 下hạ 釋thích 無vô 表biểu 見kiến 其kỳ 准chuẩn 例lệ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 自tự 然nhiên 二nhị 。 初sơ 法pháp 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 彼bỉ 字tự 所sở 殺sát 人nhân 也dã 此thử 心tâm 所sở 殺sát 人nhân 必tất 雖tuy 不bất 思tư 能năng 殺sát 人nhân 受thọ 極cực 苦khổ 彼bỉ 能năng 殺sát 人nhân 自tự 然nhiên 觸xúc 得đắc (# 云vân 云vân )# 後hậu 彼bỉ 字tự 能năng 殺sát 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 譬thí 下hạ 喻dụ

(# 或hoặc 鈔sao 此thử 喻dụ 自tự 然nhiên 得đắc 罪tội 義nghĩa 也dã 所sở 殺sát 人nhân 者giả 不bất 念niệm 能năng 殺sát 受thọ 苦khổ 磁từ 石thạch 又hựu 不bất 作tác 意ý 鐵thiết 來lai 付phó 我ngã 雖tuy 然nhiên 近cận 鐵thiết 不bất 由do 磁từ 石thạch 作tác 意ý 切thiết 用dụng 自tự 然nhiên 來lai 至chí 。 付phó 磁từ 石thạch 也dã 又hựu 火hỏa 珠châu 不bất 念niệm 日nhật 光quang 付phó 我ngã 燸nhu 光quang 怱thông 有hữu 自tự 然nhiên 義nghĩa 顯hiển 也dã (# 云vân 云vân )# 倫luân 記ký 云vân 如như 有hữu 火hỏa 珠châu 待đãi 日nhật 光quang 照chiếu 即tức 出xuất 火hỏa 故cố 名danh 為vi 日nhật 珠châu (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 轉chuyển 變biến 二nhị 。 初sơ 法pháp 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 於ư 思tư 上thượng 無vô 別biệt 法pháp 者giả 師sư 云vân 於ư 能năng 殺sát 前tiền 加gia 行hành 思tư 所sở 熏huân 種chủng 上thượng 無vô 有hữu 別biệt 法pháp 只chỉ 依y 所sở 殺sát 受thọ 苦khổ 威uy 力lực 於ư 彼bỉ 種chủng 上thượng 塗đồ 染nhiễm 不bất 善thiện 無vô 表biểu 云vân 思tư 轉chuyển 變biến 云vân 塗đồ 染nhiễm 也dã 若nhược 體thể 增tăng 義nghĩa 思tư 上thượng 可khả 有hữu 別biệt 法pháp 故cố 知tri 用dụng 增tăng 也dã 遁độn 倫luân 記ký 云vân 離ly 思tư 無vô 別biệt 殺sát 生sanh 等đẳng 則tắc 發phát 業nghiệp 加gia 行hành 思tư 種chủng 為vi 他tha 生sanh 苦khổ 故cố 此thử 種chủng 轉chuyển 變biến 剎sát 那na 剎sát 那na 。 新tân 生sanh 惡ác 戒giới 無vô 表biểu 由do 彼bỉ 威uy 力lực 法pháp 尒# 發phát 起khởi 名danh 為vi 塗đồ 染nhiễm (# 云vân 云vân )# 思tư 轉chuyển 變biến 者giả 師sư 云vân 思tư 者giả 種chủng 子tử 種chủng 子tử 上thượng 不bất 善thiện 業nghiệp 切thiết 用dụng 增tăng 云vân 轉chuyển 變biến (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 猶do 下hạ 喻dụ

(# 續tục 後hậu 云vân 娑sa 梨lê 藥dược 迦ca 倫luân 記ký 云vân 此thử 翻phiên 族tộc 村thôn (# 云vân 云vân )# 村thôn 落lạc 也dã 屬thuộc 處xứ 也dã 測trắc 云vân 此thử 云vân 族tộc 性tánh (# 文văn )# 謂vị 人nhân 也dã 高cao 貴quý 人nhân (# 云vân 云vân )# 令linh 於ư 世Thế 尊Tôn 變biến 異dị 慕mộ 惡ác 者giả 占chiêm 遮già 婆Bà 羅La 門Môn 女nữ 。 懷hoài 瓫bồn 孕dựng 佛Phật 子tử 等đẳng 也dã 此thử 等đẳng 皆giai 魔ma 王vương 變biến 異dị 女nữ 意ý 於ư 世Thế 尊Tôn 令linh ▆# 暴bạo 惡ác 也dã (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 此thử 譬thí 之chi 心tâm 第đệ 六lục 天thiên 魔ma 。 王vương 惑hoặc 媚mị 此thử 婆Bà 羅La 門Môn 。 等đẳng 於ư 成thành 佛Phật 之chi 位vị 或hoặc 變biến 現hiện 女nữ 人nhân 形hình 或hoặc 妨phương 成thành 道Đạo 此thử 婆Bà 羅La 門Môn 。 心tâm 無vô 別biệt 惑hoặc 媚mị 法pháp 以dĩ 魔ma 變biến 動động 力lực 故cố 生sanh 暴bạo 惡ác 心tâm 能năng 殺sát 喻dụ 婆Bà 羅La 門Môn 所sở 。 殺sát 譬thí 魔ma 王vương 也dã (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 唯duy 除trừ 魔ma 王vương 加gia 行hành 威uy 勢thế 師sư 云vân 除trừ 字tự 集tập 觧# 釋thích 遣khiển (# 云vân 云vân )# 又hựu 有hữu 點điểm 自tự 下hạ 成thành 極cực 暴bạo 惡ác 字tự 令linh 返phản 除trừ 字tự (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 唯duy 除trừ 魔ma 王vương 加gia 行hành 威uy 勢thế 等đẳng 者giả 魔ma 王vương 是thị 體thể 非phi 用dụng 故cố 今kim 不bất 取thủ 之chi 唯duy 取thủ 威uy 勢thế 用dụng 也dã 威uy 勢thế 用dụng 即tức 七thất 支chi 用dụng 故cố 也dã 如như 此thử 如như 無vô 別biệt 體thể 無vô 表biểu 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 思tư 種chủng 子tử 上thượng 用dụng 勝thắng 後hậu 念niệm 於ư 前tiền 念niệm 剎sát 那na 剎sát 那na 。 未vị 曾tằng 得đắc 可khả 名danh 無vô 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 此thử 義nghĩa 意ý ナ# ラ# ハ# 唯duy 除trừ 魔ma 王vương 如như 此thử 可khả 訓huấn 歟# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 證chứng

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 如như 惡ác 有hữu 塗đồ 染nhiễm 善thiện 可khả 有hữu 塗đồ 染nhiễm 所sở 例lệ 立lập 乎hồ 其kỳ 意ý 如như 文văn 所sở 明minh (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 十thập 下hạ 廣quảng 明minh 十thập 種chủng 得đắc 戒giới 二nhị 。 初sơ 別biệt 釋thích 九cửu 。 初sơ 自tự 然nhiên 得đắc 三tam 。 初sơ 明minh 初sơ 得đắc 二nhị 。 初sơ 明minh 得đắc 時thời 。

(# 光quang 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 者giả 因nhân 位vị 得đắc 戒giới 至chí 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành 圎# 滿mãn 無vô 漏lậu 之chi 法Pháp 。 レ# タ# ル# ヲ# 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 歟# 佛Phật 果Quả 始thỉ 得đắc 戒giới 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 歟# 抑ức 因nhân 位vị 戒giới 從tùng 他tha ナ# ル# ヘ# キ# 至chí 佛Phật 果Quả ヌ# レ# ハ# ト# テ# 何hà 云vân 自tự 然nhiên 受thọ 哉tai ナ# レ# ハ# 佛Phật 果Quả 戒giới 因nhân 位vị ノ# コ# ト# ク# 從tùng 他tha イ# ハ# ▆# 佛Phật 果Quả 戒giới 劣liệt 過quá 仍nhưng 殊thù 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 或hoặc 鈔sao 云vân 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 漏lậu 之chi 法Pháp 。 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 也dã 不bất 定định 種chủng 姓tánh 等đẳng 以dĩ 下hạ 漸tiệm 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 也dã 亦diệc 頓đốn 悟ngộ 說thuyết 中trung 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 變biến 易dị 生sanh 死tử 迄hất 智trí 增tăng 菩Bồ 薩Tát 也dã 或hoặc 八bát 地địa 得đắc 更cánh 不bất 經kinh 生sanh 悲bi 增tăng 菩Bồ 薩Tát 也dã (# 云vân 云vân )# (# 取thủ 意ý 智trí 悲bi 平bình 等đẳng 略lược 不bất 說thuyết )# 光quang 云vân 初Sơ 地Địa 即tức 得đắc 變biến 易dị 生sanh 死tử 事sự 此thử 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 也dã 生sanh 廣quảng 果quả 天thiên (# 云vân 云vân )# 廣quảng 果quả 天thiên 受thọ 戒giới 自tự 受thọ 從tùng 他tha 中trung 何hà 哉tai 此thử 一nhất 題đề 也dã 一nhất 義nghĩa 自tự 受thọ 也dã 此thử 初sơ 得đắc 科khoa 文văn ア# リ# 因nhân 位vị 自tự 然nhiên 得đắc 也dã 一nhất 義nghĩa 從tùng 他tha 自tự 然nhiên 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 廣quảng 果quả 天thiên 別biệt 受thọ 事sự 無vô 漏lậu 心tâm 受thọ 戒giới 歟# 有hữu 漏lậu 心tâm 受thọ 戒giới 歟# 異dị 本bổn 章chương 或hoặc 通thông 無vô 漏lậu 受thọ 文văn 一nhất 訓huấn 或hoặc 通thông 無vô 漏lậu 心tâm 受thọ (# 云vân 云vân )# 此thử 通thông 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 受thọ 戒giới 也dã 一nhất 訓huấn 通thông 無vô 漏lậu 心tâm 以dĩ 受thọ (# 云vân 云vân )# 此thử 限hạn 無vô 漏lậu 意ý 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 生sanh 廣quảng 果quả 天thiên 第đệ 八bát 地địa 至chí 時thời 事sự 歟# 然nhiên 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 純thuần 無vô 漏lậu 相tương 續tục 故cố 有hữu 漏lậu 心tâm 受thọ 云vân 事sự 不bất 審thẩm 也dã 若nhược 第đệ 七thất 地địa 未vị 至chí 第đệ 八bát 地địa 時thời 事sự 歟# 至chí 第đệ 八bát 地địa 身thân 要yếu 生sanh 第đệ 四tứ 禪thiền 。 ト# ア# レ# ハ# 第đệ 八bát 地địa 至chí 後hậu 生sanh 廣quảng 果quả 見kiến タ# リ# )# 。

(# 一nhất 漸tiệm 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 事sự 凢# 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 事sự 今kim 章chương 一nhất 得đắc 不bất 捨xả 轉chuyển 成thành 圎# 滿mãn 無vô 漏lậu 之chi 法Pháp 。 文văn 正chánh 說thuyết 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 相tương/tướng 處xứ 也dã 凢# 別biệt 受thọ 有hữu 漏lậu 戒giới 得đắc 變biến 易dị 畢tất 其kỳ 任nhậm 不bất 捨xả 至chí 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu (# 云vân 云vân )# 抑ức 於ư 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 位vị 太thái 賢hiền 慈từ 恩ân 兩lưỡng 家gia 論luận ア# リ# 太thái 賢hiền 見kiến 道đạo 轉chuyển 成thành 慈từ 恩ân 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành (# 云vân 云vân )# 太thái 賢hiền 約ước 分phần/phân 轉chuyển 成thành 釋thích 慈từ 恩ân 滿mãn 轉chuyển 成thành 付phó 釋thích 故cố 互hỗ 不bất 相tương 違vi 和hòa 會hội 也dã 付phó 之chi 分phần 滿mãn 云vân 事sự 更cánh 無vô 所sở 據cứ 疑nghi 事sự 也dã 一nhất 義nghĩa 太thái 賢hiền 約ước 通thông 受thọ 云vân 見kiến 道đạo 慈từ 恩ân 付phó 別biệt 受thọ 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 已dĩ 上thượng 二nhị 義nghĩa 兩lưỡng 家gia 和hòa 會hội ス# ル# 意ý 也dã (# 注chú 云vân 三tam 祖tổ 御ngự 釋thích 通thông 受thọ 見kiến 道đạo 轉chuyển 成thành 釋thích タ# ル# 事sự 一nhất 處xứ モ# ナ# レ# 此thử 義nghĩa 不bất 審thẩm (# 云vân 云vân )# )# 菩Bồ 薩Tát 相tương/tướng 承thừa 御ngự 義nghĩa 兩lưỡng 師sư 釋thích 相tương 違vi せ# リ# 不bất 可khả 和hòa 會hội 慈từ 恩ân 通thông 別biệt 其kỳ 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành 習tập 太thái 賢hiền 通thông 別biệt 共cộng 見kiến 道đạo 轉chuyển 成thành (# 云vân 云vân )# 慈từ 恩ân 御ngự 義nghĩa 有hữu 其kỳ 理lý 佛Phật 果Quả ナ# レ# ハ# 有hữu 漏lậu 棄khí 捨xả 法pháp ナ# ル# 故cố 所sở 依y 種chủng 捨xả 時thời コ# ソ# 能năng 依y 戒giới 無vô 漏lậu 種chủng 移di ヘ# ケ# レ# 見kiến 道đạo 有hữu 漏lậu 種chủng 未vị 捨xả 位vị 也dã 何hà 能năng 依y 戒giới 移di 無vô 漏lậu 種chủng 哉tai 一nhất 抑ức 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 者giả 親thân 因nhân 緣duyên 即tức 體thể 轉chuyển 成thành 歟# 增tăng 上thượng 緣duyên 門môn 轉chuyển 成thành 談đàm 歟# 一nhất 義nghĩa 增tăng 上thượng 緣duyên 門môn 轉chuyển 成thành 也dã 一nhất 義nghĩa 親thân 因nhân 緣duyên 門môn 即tức 體thể 轉chuyển 成thành 也dã 付phó 之chi 金kim 竹trúc 燸nhu 火hỏa ト# テ# 二nhị 喻dụ ヘ# ア# リ# 金kim 竹trúc 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 過quá ト# テ# 嫌hiềm 其kỳ 意ý 所sở 依y 漏lậu 無vô 漏lậu 替thế ト# モ# 能năng 依y 同đồng 無vô 表biểu ナ# レ# ハ# 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 失thất 也dã 菩Bồ 薩Tát 相tương/tướng 承thừa 御ngự 義nghĩa 喻dụ 取thủ 替thế タ# リ# 其kỳ 喻dụ ヲ# ハ# 不bất 被bị 申thân 出xuất 推thôi 量lượng 青thanh 黃hoàng 喻dụ 事sự 歟# 一nhất 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 種chủng 子tử 無vô 表biểu 剎sát 那na 剎sát 那na 。 生sanh 滅diệt 故cố 金kim 剛cang 心tâm 位vị 有hữu 漏lậu 種chủng 子tử 能năng 依y 無vô 表biểu 有hữu 漏lậu ト# レ# テ# 一nhất 念niệm 謝tạ 滅diệt 次thứ 念niệm 後hậu 生sanh 無vô 表biểu 無vô 漏lậu 無vô 表biểu 也dã 前tiền 念niệm 迄hất 者giả 有hữu 漏lậu 也dã 所sở 依y 種chủng 被bị 棄khí 捨xả 故cố 間gian 雜tạp 過quá 念niệm 亽# 替thế 故cố )# 。

(# 一nhất 抑ức 餘dư 法pháp 有hữu 漏lậu 轉chuyển 後hậu 念niệm 無vô 漏lậu ト# ナ# ル# 事sự ナ# レ# 戒giới 體thể 爭tranh 轉chuyển 成thành 哉tai 云vân 疑nghi 有hữu 但đãn 戒giới 體thể 冣# 初sơ 誓thệ 願nguyện 思tư 未vị 來lai 際tế 期kỳ 故cố 異dị 餘dư 法pháp 轉chuyển 成thành 也dã 青thanh 黃hoàng 喻dụ 即tức 體thể 轉chuyển 成thành 能năng 喻dụ ト# テ# 被bị 嫌hiềm 金kim 竹trúc 事sự 不bất 審thẩm 也dã 青thanh 黃hoàng 漏lậu 無vô 漏lậu 替thế ト# モ# 業nghiệp 體thể 一nhất 也dã 申thân 時thời 間gian 雜tạp 過quá 同đồng 事sự 覺giác 此thử 事sự 大đại 事sự 可khả 料liệu 簡giản (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 付phó 二nhị 乗# 迴hồi 心tâm 菩Bồ 薩Tát 點điểm 少thiểu 即tức 大đại 違vi 乗# 性tánh 別biệt 故cố 不bất 轉chuyển 二nhị 乗# 性tánh 相tướng 云vân 事sự 菩Bồ 薩Tát 御ngự 料liệu 簡giản 通thông 受thọ 乗# 性tánh 別biệt 故cố 理lý 尒# 也dã 別biệt 受thọ 付phó 點điểm 少thiểu 即tức 大đại 義nghĩa 談đàm 也dã )# 。

(# 一nhất 抑ức 此thử 別biệt 受thọ 點điểm 少thiểu 即tức 大đại 時thời 所sở 依y 種chủng 子tử 取thủ 替thế 即tức 大đại 時thời 移di 大đại 乗# 種chủng 上thượng 歟# 將tương 又hựu 所sở 依y 種chủng 冣# 初sơ 自tự 乗# 位vị 一nhất 。 ニ# レ# テ# 而nhi モ# 即tức 大đại 歟# 此thử 二nhị 義nghĩa 也dã )# 。

(# 私tư 云vân 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 戒giới 事sự 光quang 鈔sao (# 覆phú 講giảng 之chi 處xứ )# 委ủy 細tế 也dã 事sự 長trường/trưởng 之chi 間gian 略lược 之chi 又hựu 分phân 段đoạn 變biến 易dị 事sự 文văn 集tập 委ủy 細tế 也dã 又hựu 轉chuyển 齊tề 轉chuyển 滅diệt 事sự 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 可khả 見kiến 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 釋thích 伏phục 難nạn/nan

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 此thử 說thuyết 別biệt 受thọ 等đẳng 者giả 通thông 伏phục 難nạn/nan 也dã 難nạn/nan 云vân 菩Bồ 薩Tát 禁cấm 戒giới 。 初sơ 心tâm 一nhất 念niệm 運vận 亽# 增tăng 長trưởng 至chí 佛Phật 果Quả 何hà 故cố 今kim 唯duy 約ước 受thọ 變biến 易dị 以dĩ 後hậu 說thuyết 耶da 今kim 通thông 此thử 難nạn/nan 也dã 通thông 云vân 是thị 約ước 聲Thanh 聞Văn 所sở 受thọ 別biệt 受thọ 共cộng 門môn 戒giới 彼bỉ 是thị 盡tận 形hình 戒giới 故cố 若nhược 捨xả 形hình 戒giới 可khả 隨tùy 捨xả 改cải 轉chuyển 分phân 段đoạn 生sanh 受thọ 變biến 易dị 身thân 故cố 不bất 經kinh 生sanh 故cố 其kỳ 所sở 受thọ 戒giới 故cố 不bất 棄khí 捨xả 遙diêu 盡tận 僧Tăng 祇kỳ 轉chuyển 成thành 圎# 滿mãn 無vô 漏lậu 法pháp 也dã (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 通thông 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 初sơ 發phát 心tâm 受thọ 戒giới 終chung 至chí 佛Phật 果Quả 故cố 也dã 以dĩ 不bất 可khả 論luận (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 明minh 自tự 然nhiên

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 何hà 故cố 得đắc 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 戒giới 者giả 此thử 正chánh 問vấn 難nạn/nan 也dã 謂vị 除trừ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 中trung 律luật 儀nghi 戒giới 餘dư 別biệt 受thọ 共cộng 門môn 戒giới 受thọ 變biến 易dị 身thân 之chi 後hậu 其kỳ 戒giới 不bất 捨xả 因nhân 位vị 既ký 受thọ 得đắc 何hà 至chí 佛Phật 果Quả 初sơ 可khả 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 前tiền 既ký 成thành 就tựu 故cố 若nhược 約ước 成thành 佛Phật 等đẳng 以dĩ 下hạ 此thử 正chánh 答đáp 也dã 答đáp 意ý 云vân 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 隨tùy 師sư 教giáo 更cánh 無vô 受thọ 得đắc 唯duy 捨xả 劣liệt 無vô 漏lậu 轉chuyển 上thượng 品phẩm 無vô 漏lậu 故cố 捨xả 劣liệt 得đắc 勝thắng 戒giới 故cố 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 也dã 問vấn 菩Bồ 薩Tát 來lai 際tế 戒giới 可khả 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 哉tai 佛Phật 果Quả 有hữu 捨xả 劣liệt 得đắc 勝thắng 故cố 答đáp 可khả 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 捨xả 因nhân 劣liệt 品phẩm 戒giới 自tự 然nhiên 得đắc 果quả 勝thắng 品phẩm 戒giới 故cố (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 亦diệc 名danh 自tự 然nhiên 得đắc 者giả 問vấn 此thử 亦diệc 字tự 對đối 何hà 云vân 亦diệc 哉tai 答đáp 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 亦diệc 初sơ 得đắc 受thọ 變biến 易dị 身thân 之chi 時thời 自tự 然nhiên 得đắc 戒giới 故cố 科khoa 文văn 云vân 初sơ 得đắc 對đối 此thử 初sơ 自tự 然nhiên 得đắc 佛Phật 果Quả 之chi 位vị 云vân 亦diệc 也dã 二nhị 云vân 對đối 小tiểu 乗# 云vân 亦diệc 也dã 如như 小tiểu 乗# 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 大đại 乗# 之chi 意ý 以dĩ 現hiện 非phi 受thọ 得đắc 之chi 邊biên 亦diệc 應ưng 名danh 自tự 然nhiên (# 為vi 言ngôn )# 此thử 義nghĩa 是thị 好hảo/hiếu 也dã 前tiền 義nghĩa 變biến 易dị 位vị 自tự 然nhiên 得đắc 者giả 文văn 釋thích 所sở 未vị 見kiến 也dã 但đãn 科khoa 文văn 意ý 謂vị 佛Phật 果Quả 之chi 位vị 自tự 然nhiên 得đắc 被bị 云vân 戒giới 初sơ 得đắc 變biến 易dị 身thân 之chi 後hậu 所sở 受thọ 得đắc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 也dã (# 云vân 云vân )# (# 為vi 言ngôn )# )# 。

三tam 自tự 下hạ 定định 得đắc 時thời 二nhị 。 初sơ 佛Phật 果Quả 。

(# 章chương 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 即tức 得đắc 無vô 表biểu 者giả 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 佛Phật 果Quả 初sơ 念niệm 自tự 然nhiên 捨xả 劣liệt 得đắc 勝thắng 無vô 表biểu 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 等đẳng 者giả 師sư 云vân 加gia 行hành 無vô 間gian 取thủ 因nhân 位vị 解giải 脫thoát 道đạo 成thành 佛Phật 冣# 初sơ 勝thắng 進tiến 道đạo 者giả 進tiến 修tu 勝thắng 品phẩm 道đạo 也dã 佛Phật 果Quả 勝thắng 進tiến 唯duy 識thức 論luận 所sở 說thuyết 諸chư 佛Phật 究cứu 竟cánh 道đạo 樂nhạo/nhạc/lạc 利lợi 樂lạc 他tha 故cố 是thị 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 設thiết 有hữu 表biểu 業nghiệp 者giả 一nhất 義nghĩa 云vân 設thiết 者giả 假giả 設thiết 談đàm 也dã 實thật 都đô 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 無vô 發phát 身thân 語ngữ 也dã 一nhất 義nghĩa 云vân 自tự 在tại 位vị 故cố 假giả 雖tuy 解giải 脫thoát 道đạo 一nhất 念niệm 發phát 身thân 語ngữ 有hữu 何hà 失thất 哉tai 但đãn 佛Phật 果Quả 位vị 有hữu 無vô 漏lậu 二nhị 表biểu 者giả 非phi 解giải 脫thoát 道đạo 位vị 也dã 後hậu 亽# 後hậu 得đắc 智trí 所sở 作tác 也dã 禮lễ 慮lự 舎# 那na 稱xưng 南Nam 無mô 佛Phật 。 是thị 也dã 非phi 發phát 無vô 表biểu 者giả 非phi 發phát 無vô 表biểu 表biểu 也dã 謂vị 成thành 無vô 表biểu 所sở 依y 種chủng 新tân 薰huân 也dã 佛Phật 果Quả 位vị 縱túng/tung 雖tuy 發phát 身thân 語ngữ 非phi 熏huân 種chủng 子tử 故cố 云vân 非phi 發phát 無vô 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 獨Độc 覺Giác

(# 或hoặc 抄sao 云vân 此thử 顯hiển 獨Độc 覺Giác 自tự 然nhiên 無vô 表biểu 唯duy 有hữu 無vô 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 見kiến 諦Đế 得đắc 二nhị 。 初sơ 正chánh 明minh 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 疑nghi 云vân 既ký 無vô 表biểu 業nghiệp 依y 何hà 立lập 無vô 表biểu 哉tai 答đáp 義nghĩa 燈đăng 云vân 問vấn 別Biệt 解Giải 脫Thoát 無vô 表biểu 依y 於ư 動động 發phát 思tư 種chủng 上thượng 立lập 如như 入nhập 見kiến 道đạo 得đắc 別biệt 解giải 戒giới 既ký 不bất 起khởi 身thân 語ngữ 依y 何hà 思tư 立lập 答đáp 入nhập 見kiến 道đạo 前tiền 有hữu 祈kỳ 願nguyện 心tâm 動động 發phát 身thân 語ngữ 後hậu 入nhập 見kiến 道đạo 依y 此thử 種chủng 立lập 不bất 尒# 即tức 無vô (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 初sơ 入nhập 見kiến 諦Đế 即tức 得đắc 無vô 表biểu 謂vị 苦khổ 法pháp 初sơ 得đắc 無vô 表biểu 得đắc 心tâm 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 點điểm 後hậu

(# 續tục 後hậu 云vân 初sơ 時thời 有hữu 等đẳng 者giả 局cục 初sơ 度độ 五ngũ 人nhân 。 也dã 初sơ 故cố 見kiến 諦Đế 得đắc 後hậu 有hữu 僧Tăng 故cố 若nhược 三Tam 歸Quy 得đắc 若nhược 羯yết 磨ma 得đắc 也dã 故cố 今kim 章chương 主chủ 見kiến 諦Đế 得đắc 局cục 五ngũ 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 善thiện 來lai 得đắc

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 善thiện 來lai 耶da 舎# 等đẳng 者giả 問vấn 由do 何hà 因nhân 緣duyên 。 善thiện 來lai 得đắc 哉tai 等đẳng 千thiên 師sư 釋thích 云vân 佛Phật 命mạng 善thiện 來lai 苾bật 芻sô 之chi 時thời 得đắc 戒giới 正chánh 理lý 論luận 云vân 由do 本bổn 願nguyện 力lực 。 佛Phật 威uy 加gia 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

四tứ 信tín 下hạ 自tự 誓thệ 得đắc 二nhị 。 初sơ 未vị 見kiến 佛Phật 時thời 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 有hữu 下hạ 見kiến 佛Phật 能năng 得đắc

(# 續tục 後hậu 云vân 問vấn 後hậu 釋thích 意ý 應ưng 有hữu 表biểu 見kiến 佛Phật 程# 應ưng 禮lễ 敬kính 故cố 如như 何hà 答đáp 然nhiên 非phi 為vi 求cầu 戒giới 故cố 非phi 無vô 表biểu 所sở 依y 尒# 者giả 遂toại 表biểu 無vô 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 問vấn 此thử 二nhị 解giải 中trung 何hà 者giả 正chánh 哉tai 答đáp 廣quảng 章chương 云vân 後hậu 說thuyết 者giả 善thiện 也dã (# 云vân 云vân )# (# 文văn )# )# 。

五ngũ 問vấn 下hạ 論luận 議nghị 得đắc 二nhị 。 初sơ 言ngôn 下hạ 得đắc 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 言ngôn 下hạ 者giả 勑# 聽thính 言ngôn 下hạ 也dã (# 文văn )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 廣quảng 章chương 云vân 論luận 義nghĩa 得đắc 戒giới 亦diệc 有hữu 二nhị 解giải 一nhất 當đương 論luận 義nghĩa 時thời 未vị 得đắc 戒giới 二nhị 論luận 義nghĩa 時thời 即tức 得đắc 戒giới 詳tường 云vân 如như 後hậu 說thuyết 勝thắng (# 文văn )# 。 (# 私tư 云vân 廣quảng 章chương 第đệ 二nhị 義nghĩa 今kim 章chương 初sơ 義nghĩa 之chi 義nghĩa 當đương 欤# )# )# 。

二nhị 亦diệc 下hạ 羯yết 摩ma 得đắc

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 次thứ 釋thích 意ý 問vấn 答đáp 羯yết 磨ma 得đắc 也dã 尒# 者giả 必tất 可khả 有hữu 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

六lục 敬kính 下hạ 八bát 敬kính 得đắc

(# 光quang 云vân 八bát 敬kính 得đắc 亽# 時thời 三tam 義nghĩa 事sự 頂đảnh 戴đái 時thời 持trì 字tự 表biểu 無vô 表biểu 一nhất 時thời 得đắc 一nhất 義nghĩa 頂đảnh 字tự 時thời 表biểu 得đắc 持trì 時thời 無vô 表biểu 得đắc 一nhất 義nghĩa 頂đảnh 戴đái 持trì ヨ# リ# サ# キ# ノ# 禮lễ 佛Phật 時thời 表biểu 得đắc 頂đảnh 戴đái 持trì 無vô 表biểu 得đắc (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 未vị 有hữu 尼ni 故cố 者giả 此thử 出xuất 敬kính 挍giảo 之chi 時thời 得đắc 無vô 表biểu 所sở 以dĩ 若nhược 有hữu 尼ni 者giả 可khả 從tùng 彼bỉ 受thọ 故cố 也dã 非phi 出xuất 表biểu 無vô 表biểu 俱câu 時thời 之chi 所sở 以dĩ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

七thất 遣khiển 下hạ 遣khiển 信tín 得đắc

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 在tại 所sở 使sử 之chi 尼ni 彼bỉ 受thọ 右hữu 點điểm 者giả 八bát 語ngữ 得đắc 義nghĩa 也dã 謂vị 彼bỉ 者giả 所sở 使sử 尼ni 也dã 或hoặc 僧Tăng 寺tự 也dã 左tả 點điểm 者giả 十thập 二nhị 語ngữ 得đắc 義nghĩa 也dã 彼bỉ 者giả 半bán 迦ca 尸thi 也dã 問vấn 用dụng 何hà 點điểm 哉tai 答đáp 應ứng 用dụng 右hữu 點điểm 也dã 章chương 主chủ 八bát 語ngữ 得đắc 義nghĩa 故cố 也dã 義nghĩa 寂tịch 南nam 山sơn 等đẳng 意ý 十thập 二nhị 語ngữ 得đắc 也dã 故cố 廣quảng 章chương 云vân 遣khiển 信tín 得đắc 戒giới 使sử 尼ni 徃# 大đại 僧Tăng 受thọ 羯yết 磨ma 法pháp 還hoàn 來lai 尼ni 寺tự 傳truyền 說thuyết 前tiền 法pháp 時thời 得đắc (# 文văn )# 光quang 云vân 遣khiển 信tín 滅diệt 後hậu モ# ア# リ# ト# 異dị 本bổn 章chương ア# リ# 今kim 章chương 不bất 許hứa 滅diệt 後hậu 機cơ ア# ラ# ハ# ノ# 事sự ヲ# 異dị 本bổn 章chương 釋thích 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

八bát 五ngũ 下hạ 羯yết 磨ma 得đắc

(# 或hoặc 抄sao 云vân 邊biên 國quốc 中trung 國quốc 二nhị 受thọ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

九cửu 三tam 下hạ 三Tam 歸Quy 得đắc

(# 如như 文văn 可khả 解giải 之chi 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 揔# 簡giản

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 佛Phật 無vô 之chi 後hậu 唯duy 有hữu 三tam 種chủng 等đẳng 者giả 若nhược 依y 唐đường 本bổn 章chương 者giả 遣khiển 信tín 受thọ 通thông 滅diệt 後hậu 見kiến タ# リ# 彼bỉ 文văn 十thập 種chủng 得đắc 戒giới 如như 今kim 次thứ 第đệ 釋thích 了liễu 云vân 今kim 解giải 佛Phật 在tại 具cụ 十thập 得đắc 戒giới 佛Phật 去khứ 世thế 無vô 初sơ 六lục 種chủng 由do 出xuất 家gia 戒giới 論luận 說thuyết 必tất 從tùng 他tha 受thọ 得đắc 故cố 唯duy 有hữu 三tam 種chủng 佛Phật 無vô 時thời 得đắc (# 文văn )# 周chu 記ký 釋thích 云vân 唯duy 有hữu 三tam 種chủng 佛Phật 無vô 時thời 得đắc 者giả ○# 彼bỉ 七thất 八bát 九cửu 三tam 也dã 沙Sa 彌Di 尼ni 等đẳng 三Tam 歸Quy 亦diệc 得đắc (# 文văn )# 此thử 文văn 意ý 自tự 然nhiên # 佛Phật 在tại 遣khiển 信tín 通thông 滅diệt 後hậu 見kiến タ# リ# 問vấn 此thử 相tương 違vi 云vân 何hà 哉tai 答đáp 唐đường 本bổn 章chương 自tự 然nhiên # 佛Phật 在tại 者giả 是thị 約ước 佛Phật 自tự 然nhiên 得đắc 也dã 故cố 非phi 相tướng 違vi 遣khiển 信tín 得đắc 應ưng 有hữu 通thông 局cục 二nhị 意ý 歟# 仍nhưng 兩lưỡng 出xuất 不bất 同đồng ナ# ル# ヲ# セ# (# 云vân 云vân )# 聞văn 抄sao 云vân 唯duy 有hữu 三tam 種chủng 者giả 問vấn 若nhược 尒# 者giả 付phó 法Pháp 藏tạng 傳truyền 至chí 滅diệt 後hậu 阿A 難Nan 以dĩ 善thiện 來lai 度độ 五ngũ 百bách 仙tiên 人nhân 。 如như 何hà 飾sức 宗tông 記ký 答đáp 之chi 云vân 彼bỉ 且thả 據cứ 別biệt 異dị 說thuyết 既ký 非phi 本bổn 文văn (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 上thượng 下hạ 揔# 結kết

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 第đệ 二nhị 類loại 二nhị 。 初sơ 揔# 明minh 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 問vấn 沙sa 弥# 沙sa 弥# 尼ni 應ưng 尒# 正chánh 學học 何hà 云vân 三Tam 歸Quy 竟cánh 得đắc 哉tai 答đáp 如như 上thượng 料liệu 簡giản 云vân )# 。

二nhị 俱câu 下hạ 別biệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 在tại 家gia 。

(# 續tục 後hậu 云vân 彼bỉ 云vân 慈từ 悲bi 後hậu 念niệm 與dữ 今kim 與dữ 作tác 法pháp 少thiểu 異dị 也dã 今kim 作tác 法pháp 初sơ 三Tam 歸Quy 下hạ 云vân 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 時thời 成thành 也dã 文văn 集tập 注chú 如như 此thử 也dã )# 。

二nhị 出xuất 下hạ 出xuất 家gia

(# 私tư 云vân 沙sa 弥# 沙sa 弥# 尼ni 式thức 刃nhận 三tam 種chủng 又hựu 三Tam 歸Quy 竟cánh 得đắc 非phi 說thuyết 相tương/tướng 得đắc 也dã )# 。

三tam 第đệ 三tam 類loại 二nhị 。 初sơ 三Tam 歸Quy 得đắc 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 二nhị 下hạ 說thuyết 相tương/tướng 得đắc 二nhị 。 初sơ 准chuẩn 論luận 難nạn/nan 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 連liên 環hoàn 三tam 周chu 等đẳng 者giả 於ư 連liên 環hoàn 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 三Tam 歸Quy 三tam 反phản 三tam 結kết 三tam 反phản 如như 常thường 授thọ 已dĩ 說thuyết 相tương/tướng 三tam 反phản (# 云vân 云vân )# 謂vị 如như 諸chư 佛Phật 盡tận 壽thọ 不bất 殺sát 生sanh 弟đệ 子tử 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 能năng 持trì (# 乃nãi 至chí )# 如như 諸chư 佛Phật 盡tận 壽thọ 不bất 過quá 中trung 食thực 。 弟đệ 子tử 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 能năng 持trì (# 三tam 說thuyết )# 二nhị 云vân 三Tam 歸Quy 三tam 結kết 說thuyết 相tương 連liên 環hoàn 也dã 謂vị 歸quy 依y 佛Phật (# 乃nãi 至chí )# 歸quy 依y 僧Tăng 歸quy 依y 佛Phật 竟cánh 。 (# 乃nãi 至chí )# 歸quy 依y 僧Tăng 章chương 如như 諸chư 佛Phật 盡tận 壽thọ 不bất 殺sát 生sanh 弟đệ 子tử 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 能năng 持trì 乃nãi 至chí 如như 諸chư 佛Phật 盡tận 壽thọ 不bất 過quá 中trung 食thực 。 弟đệ 子tử 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 能năng 持trì (# 三tam 說thuyết )# 問vấn 二nhị 義nghĩa 之chi 中trung 何hà 者giả 是thị 正chánh 哉tai 答đáp 後hậu 義nghĩa 為vi 勝thắng 連liên 環hoàn 之chi 義nghĩa 有hữu 其kỳ 理lý 故cố 也dã 前tiền 義nghĩa 意ý 無vô 連liên 環hoàn 之chi 義nghĩa 縱túng/tung 雖tuy 三tam 說thuyết 相tương/tướng 何hà 異dị 近cận 事sự 別biệt 說thuyết 五Ngũ 戒Giới 之chi 相tướng 哉tai 思tư 之chi )# 。

二nhị 故cố 下hạ 立lập 自tự 義nghĩa

(# 其kỳ 心tâm 廣quảng 遮già 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 故cố 等đẳng 者giả 時thời 分phần/phân 僅cận 雖tuy 一nhất 晝trú 夜dạ 戒giới 相tương/tướng 有hữu 八bát 故cố 云vân 廣quảng 又hựu 近cận 事sự 但đãn 離ly 惡ác 行hành 不bất 離ly 欲dục 行hành 近cận 住trụ 欲dục 惡ác 二nhị 行hành 俱câu 離ly 故cố 云vân 廣quảng 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 三Tam 歸Quy 得đắc 說thuyết 相tương/tướng 得đắc 二nhị 說thuyết 中trung 初sơ 義nghĩa 勝thắng 善thiện 珠châu 意ý 如như 此thử 文văn 集tập 見kiến タ# リ# )# 。

二nhị 定định 道đạo 得đắc 時thời 二nhị 。 初sơ 定định 道đạo 得đắc 時thời 初sơ 得đắc 二nhị 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 二nhị 。 初sơ 標tiêu 宗tông 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 初sơ 未vị 至chí 地địa 一nhất 品phẩm 之chi 心tâm 等đẳng 者giả 付phó 此thử 一nhất 品phẩm 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 了liễu 相tương/tướng 作tác 意ý 云vân 一nhất 品phẩm 了liễu 相tương/tướng 是thị 靜tĩnh 慮lự 初sơ 起khởi 故cố 云vân 初sơ 得đắc 也dã 二nhị 云vân 於ư 了liễu 相tương/tướng 中trung 伏phục 欲dục 界giới 上thượng 三tam 品phẩm 之chi 惑hoặc 之chi 時thời 伏phục 上thượng 上thượng 品phẩm 位vị 云vân 一nhất 品phẩm 之chi 心tâm (# 云vân 云vân )# 此thử 義nghĩa 稍sảo 踈sơ 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 別biệt 伏phục 之chi 時thời 可khả 然nhiên 揔# 伏phục 之chi 時thời 云vân 何hà 哉tai 故cố 唯duy 揔# 了liễu 相tương/tướng 作tác 意ý 云vân 一nhất 品phẩm 之chi 心tâm 無vô 妨phương 難nạn/nan 哉tai (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 何hà 地địa 根căn 本bổn 未vị 至chí 定định 心tâm (# 云vân 云vân )# 第đệ 二nhị 禪thiền 以dĩ 上thượng 未vị 至chí 也dã 一nhất 品phẩm 之chi 心tâm 後hậu 成thành 就tựu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 對đối 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 二nhị 。 初sơ 正chánh 文văn 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 發phát 起khởi 犯phạm 戒giới 煩phiền 惱não 種chủng 子tử 等đẳng 彼bỉ 文văn 自tự 釋thích 云vân 發phát 起khởi 犯phạm 戒giới 煩phiền 惱não 者giả 謂vị 貪tham 嗔sân 等đẳng 欲dục 界giới 所sở 繫hệ 煩phiền 惱não 隨tùy 煩phiền 惱não 也dã ○# 所sở 有hữu 遠viễn 離ly 者giả 謂vị 從tùng 彼bỉ 犯phạm 戒giới 所sở 得đắc 遠viễn 離ly 性tánh 離ly 初sơ 二nhị 三tam 靜tĩnh 慮lự 欲dục 者giả 由do 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị 力lực 令linh 彼bỉ 發phát 起khởi 犯phạm 戒giới 煩phiền 惱não 所sở 有hữu 種chủng 子tử 轉chuyển 更cánh 衰suy 損tổn 所sở 以dĩ 不bất 說thuyết 。 離ly 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 欲dục 者giả 由do 無vô 色sắc 界giới 麤thô 色sắc 無vô 故cố 略lược 不bất 建kiến 立lập 色sắc 戒giới 律luật 儀nghi (# 云vân 云vân )# 遁độn 倫luân 記ký 云vân 欲dục 有hữu 二nhị 種chủng 一nhất 煩phiền 惱não 謂vị 貪tham 嗔sân 等đẳng 二nhị 自tự 性tánh 欲dục 謂vị 九cửu 地địa 隨tùy 其kỳ 自tự 地địa 性tánh 不bất 相tương 厭yếm 義nghĩa 說thuyết 為vi 欲dục 隨tùy 應ứng 上thượng 地địa 所sở 有hữu 諸chư 法pháp 。 性tánh 厭yếm 下hạ 地địa 義nghĩa 說thuyết 離ly 欲dục (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 釋thích 文văn 二nhị 。 初sơ 標tiêu 章chương 。

(# 知tri 文văn )# 。

二nhị 離ly 下hạ 論luận 文văn

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 或hoặc 小tiểu 分phân 離ly 等đẳng 者giả 九cửu 品phẩm 之chi 中trung 小tiểu 分phần/phân 全toàn 分phần/phân 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 唯duy 下hạ 章chương 釋thích 二nhị 。 初sơ 立lập 自tự 宗tông 。

(# 續tục 後hậu 云vân 初sơ 未vị 至chí 断# 對đối 治trị 者giả 可khả 収thâu 伏phục 對đối 治trị 七thất 作tác 意ý 中trung 初sơ 二nhị 伏phục 故cố 已dĩ 上thượng 皆giai 是thị 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị 者giả 師sư 云vân 略lược 持trì 對đối 治trị 初sơ 禪thiền 持trì 對đối 治trị 故cố 断# 對đối 治trị 者giả 皆giai 是thị 伏phục 義nghĩa 也dã 唯duy 無vô 漏lậu 智trí 断# 故cố 也dã 有hữu 漏lậu 觀quán 門môn 六lục 行hành 智trí 云vân 断# 只chỉ 伏phục 分phần/phân 也dã 四tứ 對đối 治trị 中trung 伏phục 断# 在tại 初sơ 未vị 至chí 持trì 局cục 初sơ 禪thiền 第đệ 二nhị 。 未vị 至chí 以dĩ 上thượng 皆giai 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 且thả 下hạ 約ước 作tác 意ý 解giải 三tam 。 初sơ 標tiêu 揔# 義nghĩa 。

(# 一nhất 七thất 作tác 意ý 者giả (# 依y 對đối 法pháp 抄sao 者giả 作tác 意ý 者giả 是thị 五ngũ 数# 中trung 作tác 意ý 心tâm 所sở 也dã (# 云vân 云vân )# 古cổ 作tác 意ý 者giả 体# 即tức 惠huệ 也dã 云vân 此thử 義nghĩa 非phi 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 見kiến タ# リ# )# 一nhất 了liễu 相tương/tướng 作tác 意ý (# 謂vị 由do 作tác 意ý 故cố 了liễu 達đạt 欲dục 界giới 麤thô 相tương 及cập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 靜tĩnh 相tương/tướng 故cố 名danh 了liễu 相tương/tướng 作tác 意ý 於ư 此thử 了liễu 欲dục 界giới 六lục 事sự 如như 文văn 集tập 又hựu 此thử 作tác 意ý 有hữu 聞văn 思tư 間gian 雜tạp )# 二nhị 勝thắng 解giải 作tác 意ý (# 謂vị 如như 所sở 尋tầm 思tư 麁thô 靜tĩnh 相tương/tướng ヲ# イ# テ# 数# 起khởi 勝thắng 解giải 此thử 故cố 名danh 勝thắng 解giải 作tác 意ý 為vi 聞văn 思tư 不bất 所sở 間gian 雜tạp )# 三tam 遠viễn 離ly 作tác 意ý 。 (# 謂vị 為vi 欲dục 断# 欲dục 界giới 初sơ 分phần/phân 煩phiền 惱não 起khởi 對đối 治trị 道đạo 與dữ 此thử 能năng 對đối 治trị 道đạo 俱câu 生sanh 作tác 意ý 名danh 遠viễn 離ly )# 四tứ 勝thắng 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 意ý (# 謂vị 己kỷ 欲dục 断# 欲dục 界giới 初sơ 分phần/phân 煩phiền 惱não 及cập 已dĩ 遠viễn 離ly 彼bỉ 品phẩm ▆# 重trọng/trùng 於ư 後hậu 勝thắng 品phẩm 断# 及cập 遠viễn 離ly 起khởi 喜hỷ 樂lạc 故cố 名danh 勝thắng 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 意ý )# 五ngũ 觀quán 察sát 作tác 意ý (# 謂vị 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 為vi 有hữu 扵# 欲dục 界giới 中trung 貪tham 欲dục 煩phiền 惱não 。 不bất 覺giác 知tri 聊liêu 為vi 無vô 有hữu 哉tai 為vi 審thẩm 觀quán 察sát 如như 是thị 事sự 故cố 乃nãi 至chí 我ngã 今kim 。 復phục 應ưng 為vi 欲dục 永vĩnh 断# 餘dư 隨tùy 眠miên 故cố 心tâm 勒lặc 安an 住trụ 樂nhạo/nhạc/lạc 断# 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 如như 是thị 名danh 為vi 。 觀quán 察sát 作tác 意ý )# 六lục 方phương 便tiện 究cứu 竟cánh 作tác 意ý (# 謂vị 如như 上thượng 数# 亽# 觀quán 察sát 已dĩ 修tu 習tập 對đối 治trị 時thời 亽# 觀quán 察sát 断# 與dữ 未vị 断# 令linh 心tâm 遠viễn 離ly 欲dục 界giới 。 煩phiền 惱não 繫hệ 縳truyện 時thời 究cứu 竟cánh 永vĩnh 伏phục 種chủng 子tử 得đắc 初sơ 靜tĩnh 慮lự 方phương 便tiện 道đạo 究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 對đối 治trị 名danh 方phương 便tiện 究cứu 竟cánh 作tác 意ý )# 七thất 方phương 便tiện 究cứu 竟cánh 果quả 作tác 意ý (# 謂vị 由do 前tiền 方phương 便tiện 故cố 證chứng 入nhập 根căn 本bổn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 定định 此thử 初sơ 定định 俱câu 生sanh 作tác 意ý 名danh 方phương 便tiện 究cứu 竟cánh 果quả 作tác 意ý 也dã )# 一nhất 四tứ 道đạo 事sự 一nhất 加gia 行hành 道Đạo (# 於ư 諸chư 所sở 断# 加gia 功công 用dụng 力lực 順thuận 趣thú 能năng 断# 名danh 為vi 加gia 行hành ○# 道đạo 者giả 通thông 履lý 義nghĩa 也dã 加gia 行hành 即tức 道đạo 也dã 持trì 業nghiệp 釋thích 也dã )# 二nhị 無vô 間gian 道đạo (# 無vô 間gian 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 觀quán コ# ト# キ# 理lý 無vô 間gian 不bất 同đồng 加gia 行hành 猶do 帶đái 相tương/tướng 故cố 二nhị 断# 惑hoặc 無vô 間gian 不bất 同đồng 加gia 行hành 猶do 未vị 正chánh 断# 有hữu 此thử 後hậu 間gian )# 三tam 解giải 脫thoát 道Đạo 。 (# 解giải 脫thoát 有hữu 二nhị 一nhất 能năng 解giải 脫thoát 体# 得đắc 自tự 在tại 即tức 離ly 繫hệ 縳truyện 能năng 除trừ [鹿/(人*人)]# 重trọng/trùng 二nhị 所sở 顕# 理lý 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 自tự 性tánh 離ly 縳truyện 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 )# 四tứ 精tinh 進tấn 道đạo (# 勝thắng 謂vị 殊thù 勝thắng 進tiến 謂vị 昇thăng 進tiến 雜tạp 集tập 云vân 或hoặc 後hậu 進tiến 入nhập 余dư 勝thắng 品phẩm 定định 諸chư 如như 此thử 等đẳng 名danh 勝thắng 進tiến 道đạo 亦diệc 持trì 業nghiệp 也dã 或hoặc 望vọng 前tiền 為vi 勝thắng 趣thú 後hậu 為vi 進tiến 勝thắng 進tiến 即tức 道đạo 也dã )# 一nhất 四tứ 對đối 治trị 者giả 一nhất 猒# 患hoạn 治trị 二nhị 断# 對đối 治trị 三tam 持trì 對đối 治trị 四tứ 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị (# 持trì 對đối 治trị 者giả 任nhậm 持trì 所sở 得đắc 無vô 為vi 又hựu 持trì 所sở 断# 障chướng 不bất 令linh 起khởi 義nghĩa 也dã )# (# 文văn )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 列liệt 二nhị 義nghĩa 二nhị 。 初sơ 揔# 配phối 義nghĩa 。

(# 是thị 依y 對đối 法pháp 鈔sao (# 并tinh )# 義nghĩa 燈đăng 後hậu 釋thích 圖đồ 之chi 畢tất )# 。

(# 對đối 法pháp 鈔sao 第đệ 七thất 云vân 何hà 故cố 初sơ 品phẩm 断# 道đạo 說thuyết 二nhị 加gia 行hành 難nạn/nan 故cố 第đệ 二nhị 断# 道đạo 不bất 說thuyết 加gia 行hành 易dị 故cố 與dữ 一nhất 名danh 據cứ 實thật 亦diệc 有hữu 揔# 名danh 攝nhiếp 樂nhạo/nhạc/lạc 第đệ 三tam 断# 道đạo 亦diệc 以dĩ 觀quán 察sát 為vi 加gia 行hành 者giả 亦diệc 難nạn/nan 故cố 說thuyết 創sáng/sang 起khởi 冣# 難nạn/nan 須tu 二nhị 加gia 行hành 餘dư 易dị 揔# 一nhất 或hoặc 不bất 說thuyết 何hà 故cố 第đệ 三tam 断# 道đạo 說thuyết 解giải 脫thoát 道Đạo 。 餘dư 二nhị 不bất 說thuyết 者giả 即tức 後hậu 作tác 意ý 故cố 如như 初sơ 品phẩm 解giải 脫thoát 道đạo 即tức 攝nhiếp 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 已dĩ 攝nhiếp 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 亦diệc 尒# 俱câu 攝nhiếp 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 相tương/tướng 無vô 分phân 別biệt 更cánh 不bất 別biệt 說thuyết 或hoặc 即tức 第đệ 二nhị 觀quán 察sát 所sở 攝nhiếp 觀quán 察sát 為vi 後hậu 加gia 行hành 勝thắng 定định 長trường/trưởng 作tác 名danh 其kỳ 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 雖tuy 未vị [(共-八+隹)*見]# 察sát 短đoản 念niệm 從tùng 長trường/trưởng 作tác 名danh 亦diệc 無vô 妨phương 難nạn/nan 義nghĩa 燈đăng 後hậu 釋thích 如như 上thượng 引dẫn 也dã 燈đăng 又hựu 云vân 此thử 約ước 一nhất 相tương/tướng 據cứ 實thật 攝nhiếp 樂nhạo/nhạc/lạc 通thông 四tứ 對đối 治trị 觀quán 察sát 亦diệc 通thông 厭yếm 患hoạn 對đối 治trị (# 文văn )# 委ủy 細tế 猶do 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 可khả 見kiến 之chi 略lược 記ký 之chi 畢tất 章chương 為vi 聞văn 思tư 間gian 雜tạp 者giả 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 師sư 云vân 本bổn 體thể 修tu 慧tuệ 所sở 攝nhiếp 時thời 聞văn 思tư 間gian 雜tạp (# 云vân 云vân )# 或hoặc 私tư 云vân 勝thắng 解giải 作tác 意ý 以dĩ 下hạ 限hạn 唯duy 修tu 慧tuệ (# 云vân 云vân )# 又hựu 云vân 六lục 行hành 觀quán 中trung 且thả 出xuất 一nhất 對đối 故cố 云vân 為vi 麤thô 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# 章chương 故cố 名danh 厭yếm 壞hoại (# 文văn )# 。 或hoặc 鈔sao 云vân 厭yếm 壞hoại 者giả 伏phục 對đối 治trị 異dị 號hiệu 也dã (# 云vân 云vân )# 章chương 猶do 損tổn 伏phục 對đối 治trị 等đẳng 者giả 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 遮già 疑nghi 也dã 若nhược 未vị 断# 惑hoặc 何hà 得đắc 定định 戒giới 故cố 論luận 初sơ 得đắc 必tất 至chí 遠viễn 離ly 始thỉ 可khả 明minh 之chi 而nhi 何hà 故cố 前tiền 云vân 一nhất 品phẩm 心tâm 了liễu 相tương/tướng 初sơ 心tâm 怱thông 云vân 得đắc 戒giới 哉tai 為vi 明minh 此thử 疑nghi 已dĩ 是thị 修tu 慧tuệ 漸tiệm 伏phục 惑hoặc 故cố 雖tuy 非phi 正chánh 断# 了liễu 相tương/tướng 初sơ 心tâm 立lập 初sơ 得đắc 也dã (# 為vi 言ngôn )# )# 。

二nhị 二nhị 下hạ 別biệt 配phối 義nghĩa

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 此thử 第đệ 二nhị 釋thích 意ý 了liễu 相tương/tướng 初sơ 念niệm [(打-丁+匆)/心]# 伏phục 上thượng 三tam 品phẩm 第đệ 二nhị 念niệm 別biệt 断# 上thượng 亽# 品phẩm 惑hoặc 至chí 勝thắng 解giải 断# 上thượng 中trung 品phẩm 遠viễn 離ly 位vị 断# 上thượng 下hạ 品phẩm (# 云vân 云vân )# 是thị 揔# 伏phục 別biệt 断# 也dã 上thượng 釋thích 揔# 伏phục 揔# 断# 也dã 既ký 了liễu 相tương/tướng 位vị 有hữu 断# 惑hoặc 義nghĩa 初sơ 心tâm 正chánh 伏phục 故cố 其kỳ 時thời 分phần/phân 立lập 初sơ 得đắc 義nghĩa 都đô 無vô 妨phương (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 就tựu 別biệt 配phối 釋thích 圖đồ 云vân )# 。

(# 是thị 依y 章chương 第đệ 二nhị 釋thích 對đối 法pháp 抄sao 圖đồ 之chi 即tức 對đối 法pháp 抄sao 第đệ 七thất 云vân 又hựu 亦diệc 九cửu 品phẩm 了liễu 相tương/tướng 断# 上thượng 亽# 勝thắng 解giải 断# 上thượng 中trung 品phẩm 遠viễn 離ly 断# 上thượng 下hạ 品phẩm 上thượng 品phẩm 盡tận 時thời 與dữ 名danh 遠viễn 離ly 非phi 前tiền 不bất 断# 又hựu 第đệ 二nhị 三tam 品phẩm 准chuẩn 此thử 應ưng 知tri (# 文văn )# 以dĩ 上thượng 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 趣thú 也dã )# 。

(# 一nhất 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 問vấn 亦diệc 無vô 妨phương 難nạn/nan (# 云vân 云vân )# 痛thống 何hà 言ngôn 答đáp 此thử 亦diệc 通thông 伏phục 難nạn/nan 也dã 難nạn/nan 云vân 了liễu 相tương/tướng 後hậu 心tâm 断# 上thượng 品phẩm 其kỳ 時thời 初sơ 可khả 立lập 定định 戒giới 何hà 初sơ 心tâm 立lập 之chi 哉tai 通thông 云vân 了liễu 相tương/tướng 初sơ 心tâm 伏phục 煩phiền 惱não 故cố 初sơ 心tâm 立lập 之chi 無vô 妨phương 難nạn/nan 也dã 一nhất 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 二nhị 釋thích 中trung 或hoặc 料liệu 簡giản 云vân 二nhị 釋thích 差sai 別biệt 者giả 取thủ 初sơ 得đắc 羌khương 別biệt 也dã 第đệ 一nhất 釋thích 以dĩ 了liễu 相tương 勝thắng 解giải 二nhị 為vi 初sơ 得đắc 第đệ 二nhị 釋thích 以dĩ 了liễu 相tương/tướng 初sơ 心tâm 伏phục 位vị 為vi 初sơ 得đắc 第đệ 二nhị 念niệm 以dĩ 去khứ 成thành 就tựu 也dã (# 云vân 云vân )# 師sư 云vân 二nhị 釋thích 大đại 羌khương 別biệt 何hà 論luận 初sơ 得đắc 計kế 哉tai 唯duy 云vân 伏phục 断# 有hữu 二nhị 義nghĩa 也dã 初sơ 釋thích 揔# 伏phục 揔# 断# 也dã 謂vị 了liễu 相tương/tướng 作tác 意ý 勝thắng 解giải 作tác 意ý 二nhị 揔# 伏phục 上thượng 三tam 品phẩm 遠viễn 離ly 作tác 意ý 。 揔# 断# 上thượng 三tam 品phẩm 也dã 第đệ 二nhị 釋thích 揔# 伏phục 別biệt 斷đoạn 也dã 了liễu 相tương/tướng 初sơ 心tâm 揔# 伏phục 上thượng 三tam 品phẩm 了liễu 相tương/tướng 後hậu 心tâm 以dĩ 去khứ 三tam 作tác 意ý 各các 断# 一nhất 品phẩm 是thị 別biệt 断# 也dã 是thị 二nhị 釋thích 差sai 別biệt 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 問vấn 二nhị 釋thích 中trung 何hà 正chánh 哉tai 答đáp 私tư 云vân 初sơ 釋thích 合hợp 章chương 主chủ 義nghĩa 也dã 上thượng 云vân 了liễu 相tương 勝thắng 解giải 二nhị 作tác 意ý 為vi 損tổn 伏phục 對đối 治trị (# 乃nãi 至chí )# 遠viễn 離ly 作tác 意ý 。 方phương 始thỉ 断# 惑hoặc 故cố 是thị 又hựu 瑜du 伽già 等đẳng 意ý 也dã 初sơ 義nghĩa 合hợp 此thử 也dã 但đãn 不bất 断# 正chánh 不bất 之chi 上thượng 者giả 不bất 知tri 何hà 正chánh 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 應ưng 下hạ 說thuyết 略lược 頌tụng

(# 或hoặc 抄sao 云vân 應ưng 說thuyết 頌tụng 曰viết 等đẳng 謂vị 定định 戒giới 如như 別biệt 解giải 等đẳng 不bất 必tất 有hữu 表biểu 發phát 無vô 表biểu 故cố 唯duy 無vô 表biểu 未vị 至chí 是thị 為vi 欲dục 惑hoặc 断# 對đối 治trị 也dã 初sơ 禪thiền 持trì 對đối 治trị 餘dư 二nhị 禪thiền 以dĩ 上thượng 遠viễn 分phần/phân 故cố 云vân 初sơ 近cận 分phần/phân 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 無vô 漏lậu 二nhị 。 初sơ 依y 色sắc 界giới 五ngũ 地địa 類loại 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 無vô 間gian 道đạo 俱câu 即tức 名danh 為vi 得đắc 者giả 小tiểu 乗# 之chi 意ý 苦khổ 忍nhẫn 初sơ 心tâm 得đắc 無vô 漏lậu 律luật 儀nghi (# 云vân 云vân )# 大đại 乗# 意ý 真chân 見kiến 道đạo 無vô 間gian 道đạo 位vị 得đắc 無vô 漏lậu 律luật 儀nghi 故cố 云vân 無vô 間gian 道đạo 俱câu 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# 或hoặc 抄sao 云vân 言ngôn 五ngũ 地địa 者giả 初sơ 未vị 至chí 四tứ 根căn 本bổn 也dã 是thị 成thành 見kiến 惑hoặc 断# 道đạo 所sở 依y 地địa 故cố 皆giai 断# 對đối 治trị 餘dư 七thất 近cận 分phần/phân 四tứ 無vô 色sắc 則tắc 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị 故cố 云vân 皆giai 成thành 遠viễn 分phần/phân 也dã 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 若nhược 依y 未vị 至chí 地địa 入nhập 見kiến 道đạo 者giả 唯duy 初sơ 未vị 至chí 於ư 欲dục 界giới 。 非phi 是thị 断# 對đối 治trị 也dã 餘dư 四tứ 地địa 者giả 皆giai 遠viễn 分phần/phân 也dã 無vô 色sắc 者giả 必tất 遠viễn 分phần/phân 也dã 非phi 見kiến 道đạo 依y 地địa 故cố 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 依y 二nhị 界giới 九cửu 地địa 類loại 二nhị 。 初sơ 立lập 義nghĩa 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 此thử 長trường/trưởng 徒đồ 義nghĩa 者giả 謂vị 如như 云vân 常thường 事sự 也dã 若nhược 依y 色sắc 界giới 六lục 地địa 等đẳng 者giả 謂vị 修tu 道Đạo 之chi 依y 地địa 除trừ 有hữu 頂đảnh 九cửu 地địa 也dã 此thử 九cửu 地địa 中trung 依y 何hà 定định 證chứng 入nhập 其kỳ 定định 即tức 断# 對đối 治trị 也dã 尒# 時thời 所sở 依y 地địa 外ngoại 一nhất 切thiết 皆giai 遠viễn 分phần/phân 對đối 治trị 也dã (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 猶do 如như 刈ngải 竹trúc 撗hoàng 断# 煩phiền 惱não 者giả 師sư 云vân 預dự 流lưu 果quả 之chi 人nhân 未vị 断# 一nhất 品phẩm 修tu 惑hoặc 以dĩ 極cực 猛mãnh 利lợi 加gia 行hành 。 以dĩ 九cửu 地địa 煩phiền 惱não 合hợp 為vi 九cửu 品phẩm 以dĩ 欲dục 界giới 初sơ 品phẩm 煩phiền 惱não (# 乃nãi 至chí )# 非phi 想tưởng 地địa 初sơ 品phẩm 煩phiền 惱não 為vi 一nhất 品phẩm (# 乃nãi 至chí )# 以dĩ 欲dục 界giới 第đệ 九cửu 煩phiền 惱não (# 乃nãi 至chí )# 非phi 想tưởng 地địa 第đệ 九cửu 品phẩm 煩phiền 惱não 為vi 一nhất 品phẩm 以dĩ 九cửu 無vô 間gian 断# 之chi 以dĩ 九cửu 解giải 脫thoát 成thành 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 譬thí 如như 縳truyện 合hợp 九cửu 本bổn 之chi 竹trúc 同đồng 時thời 截tiệt 之chi 故cố 云vân 猶do 如như 刈ngải 竹trúc 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# 又hựu 賢hiền 聖thánh 義nghĩa 私tư 記ký 云vân 以dĩ 九cửu 無vô 間gian 道đạo 断# 三tam 界giới 九cửu 品phẩm 惑hoặc 以dĩ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 。 猶do 如như 刈ngải 竹trúc 節tiết 之chi 人nhân 以dĩ 九cửu 節tiết 竹trúc 九cửu [筋-月+耳]# 齊tề 並tịnh 其kỳ 節tiết 以dĩ 利lợi 刀đao 一nhất 度độ 刈ngải 九cửu [筋-月+耳]# 之chi 初sơ 節tiết 乃nãi 至chí 第đệ 九cửu 。 度độ 刈ngải 第đệ 九cửu 節tiết 言ngôn 也dã )# 。

二nhị 雖tuy 下hạ 遮già 難nạn/nan

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 有hữu 經kinh 者giả 指chỉ 端đoan 分phân 別biệt 二nhị 經kinh 也dã 彼bỉ 經kinh 意ý 依y 初sơ 未vị 至chí 超siêu 中trung 二nhị 果quả 證chứng 第đệ 四Tứ 果Quả 也dã 違vi 上thượng 依y 九cửu 地địa 義nghĩa 故cố 引dẫn 會hội 之chi 也dã 彼bỉ 經kinh 不bất 進tiến 修tu 上thượng 無vô 漏lậu 故cố 依y 初sơ 未vị 至chí 也dã 若nhược 進tiến 修tu 上thượng 無vô 漏lậu 者giả 隨tùy 意ý 可khả 依y 何hà 也dã 賢hiền 聖thánh 義nghĩa 私tư 記ký 云vân 得đắc 此thử 初sơ 果quả 初sơ 字tự 未vị 得đắc 其kỳ 意ý 可khả 撿kiểm 之chi (# 云vân 云vân )# 意ý 謂vị 初sơ 果quả 必tất 定định 依y 初sơ 未vị 至chí 證chứng 之chi 故cố 不bất 及cập 會hội 釋thích 超siêu 證chứng 第đệ 四tứ 時thời 依y 初sơ 未vị 至chí 是thị 相tương 違vi 也dã 故cố 今kim 會hội 之chi 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 得đắc 此thử 初sơ 果quả 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 云vân 初sơ 字tự 誤ngộ 也dã 應ưng 是thị 四tứ 字tự 二nhị 云vân 約ước 初sơ 得đắc 果quả 云vân 初sơ 果quả 今kim 其kỳ 詞từ 略lược 也dã 若nhược 具cụ 者giả 依y 未vị 至chí 地địa 得đắc 此thử 初sơ 果quả 得đắc 第đệ 四Tứ 果Quả 。 等đẳng 可khả 云vân 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 不bất 尒# 無vô 色sắc 等đẳng 者giả 一nhất 義nghĩa 云vân 如như 經kinh 若nhược 不bất 許hứa 依y 九cửu 地địa 者giả 無vô 色sắc 應ưng 無vô 断# 對đối 治trị 云vân 事sự 也dã 一nhất 義nghĩa 云vân 難nạn/nan 詞từ 也dã 師sư 云vân 前tiền 義nghĩa 正chánh 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 明minh 得đắc 時thời

(# 隨tùy 心tâm 轉chuyển 者giả 入nhập 定định 即tức 有hữu 出xuất 定định 即tức 無vô 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 不bất 下hạ 不bất 律luật 儀nghi 二nhị 。 初sơ 出xuất 種chủng 類loại 三tam 。 初sơ 出xuất 所sở 用dụng 三tam 。 初sơ 瑜du 伽già 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 問vấn 見kiến 處xứ 亽# 釋thích 不bất 律luật 儀nghi 者giả 。 支chi 具cụ 不bất 具cụ 雖tuy 有hữu 二nhị 師sư 諍tranh 且thả 付phó 正chánh 義nghĩa 支chi 不bất 具cụ 義nghĩa 於ư 其kỳ 支chi 中trung 盡tận 境cảnh 見kiến タ# リ# 今kim 所sở 出xuất 多đa 種chủng 不bất 律luật 儀nghi 於ư 一nhất 支chi 之chi 中trung 縱túng/tung 雖tuy 少thiểu 分phần 得đắc 不bất 律luật 儀nghi 名danh 歟# 若nhược 又hựu 是thị 應ưng 云vân 百bách 行hành 律luật 儀nghi 哉tai [前-刖+合]# 要yếu 誓thệ 雖tuy 普phổ 隨tùy 行hành 且thả 作tác 屠đồ 羊dương 等đẳng 事sự 也dã 故cố 是thị 單đơn 不bất 律luật 儀nghi 也dã 非phi 百bách 行hành 律luật 儀nghi 也dã 但đãn 中trung 縳truyện 馬mã 咒chú 龍long 等đẳng 不bất 作tác 殺sát 業nghiệp 者giả 應ưng 云vân 百bách 行hành 律luật 儀nghi 哉tai 或hoặc 鈔sao 云vân 屠đồ 羊dương 者giả 屠đồ 羊dương 活hoạt 命mạng 也dã 言ngôn 販phán 鷄kê 者giả 販phán 鷄kê 活hoạt 命mạng 也dã 販phán 謂vị 販phán 之chi 義nghĩa 也dã 與dữ 下hạ 養dưỡng 同đồng 也dã 養dưỡng 心tâm 為vi 販phán 賣mại 故cố 以dĩ 此thử 事sự 為vi 業nghiệp 活hoạt 身thân 命mạng 也dã 捕bộ 鳥điểu 罝ta 兔thố 以dĩ 網võng 罝ta 兔thố 也dã 以dĩ 盜đạo [貝*戒]# 為vi 業nghiệp 活hoạt 命mạng 者giả 也dã 魁khôi 膾khoái ナ# ▆# ス# ツ# ク# ル# 雖tuy 不bất 殺sát 生sanh 長trưởng 以dĩ 魁khôi 膾khoái 為vi 業nghiệp 活hoạt 命mạng 者giả 彼bỉ 天thiên 笁# 有hữu 也dã (# 云vân 云vân )# 第đệ 八bát 獄ngục 守thủ 九cửu 離ly 閒gian/nhàn 語ngữ 兩lưỡng 舌thiệt 也dã 第đệ 十thập 判phán 断# 獄ngục 出xuất 入nhập 等đẳng 之chi 人nhân 也dã 十thập 一nhất 象tượng 大đại 力lực 純thuần 縳truyện 之chi 活hoạt 命mạng 也dã 咒chú 龍long 亦diệc 如như 是thị 此thử 且thả 多đa 出xuất 殺sát 生sanh 偷thâu 盜đạo 。 兩lưỡng 舌thiệt 也dã 具cụ 可khả 通thông 七thất 支chi 十thập 惡ác 也dã )# 。

二nhị 對đối 法pháp

(# 或hoặc 抄sao 云vân 謂vị 自tự 一nhất 至chí 四tứ 與dữ 上thượng 同đồng 也dã 第đệ 十thập 四tứ 與dữ 上thượng 第đệ 九cửu 同đồng 也dã 第đệ 五ngũ 六lục 十thập 十thập 五ngũ 此thử 四tứ 種chủng 增tăng 上thượng 断# 獄ngục 一nhất 種chủng 此thử 闕khuyết 如như 也dã 顯hiển 業nghiệp 云vân 好hảo/hiếu 為vi 損tổn 等đẳng 者giả 謂vị 雖tuy 何hà 事sự 作tác 不bất 饒nhiêu 益ích 。 事sự 有hữu 活hoạt 命mạng 之chi 要yếu 期kỳ 者giả 皆giai 是thị 不bất 律luật 儀nghi 之chi 所sở 攝nhiếp 也dã 。 (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 涅Niết 槃Bàn

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 謂vị 於ư 初sơ 八bát 先tiên 四tứ 賣mại 買mãi 未vị 殺sát 後hậu 四tứ 加gia 殺sát 以dĩ 後hậu 八bát 如như 文văn 易dị 知tri (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 抄sao 初sơ 四tứ 賣mại 了liễu 取thủ 代đại 時thời 成thành 無vô 表biểu 也dã )# 。

二nhị 雜tạp 下hạ 指chỉ 不bất 用dụng

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 雜tạp 心tâm 小tiểu 乗# 也dã 故cố 云vân 非phi 所sở 宗tông 也dã (# 云vân 云vân )# (# 此thử 大đại 乗# 也dã )# )# 。

三tam 此thử 下hạ 揔# 結kết 上thượng

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 非phi 唯duy 定định 尒# 者giả 損tổn 害hại 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 應ưng 皆giai 不bất 律luật 儀nghi 何hà 必tất 上thượng 列liệt 乎hồ 故cố 云vân 非phi 唯duy 定định 尒# 也dã 對đối 法Pháp 樂lạc 為vi 損tổn 等đẳng 言ngôn 廣quảng 攝nhiếp 一nhất 切thiết 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 定định 得đắc 時thời 三tam 。 初sơ 得đắc 時thời 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 此thử 等đẳng 無vô 表biểu 得đắc 之chi 時thời 者giả 謂vị 一nhất 切thiết 事sự 先tiên 作tác 加gia 行hành 彼bỉ 事sự 究cứu 竟cánh 正chánh 發phát 無vô 表biểu (# 為vi 言ngôn )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 文văn 證chứng

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 故cố 對đối 法pháp 云vân 等đẳng 者giả 謂vị 言ngôn 彼bỉ 業nghiệp 者giả 則tắc 無vô 表biểu 業nghiệp 也dã 被bị 引dẫn 先tiên 表biểu 後hậu 無vô 表biểu 業nghiệp 現hiện 起khởi (# 為vi 言ngôn )# )# 。

三tam 故cố 下hạ 章chương 釋thích 二nhị 。 初sơ 揔# 述thuật 意ý 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 殺sát 下hạ 別biệt 配phối 釋thích

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 反phản 異dị 謂vị 壞hoại 色sắc 燒thiêu [工*里]# 等đẳng 也dã 續tục 後hậu 云vân 反phản 異dị 者giả 壞hoại 色sắc 也dã 盜đạo 類loại 也dã (# 云vân 云vân )# 覆phú 藏tàng 謂vị 以dĩ 他tha 物vật 覆phú 藏tàng 處xứ 處xứ 等đẳng 事sự 盜đạo 所sở 攝nhiếp 業nghiệp 也dã 養dưỡng 成thành 屬thuộc 己kỷ 者giả 上thượng 養dưỡng 鷄kê 等đẳng 也dã )# 。

四tứ 處xứ 下hạ 處xứ 中trung 業nghiệp

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 或hoặc 初sơ 發phát 願nguyện 言ngôn 貫quán 上thượng 下hạ 謂vị 處xứ 中trung 必tất 要yếu 期kỳ 上thượng 或hoặc 自tự 作tác 或hoặc 教giáo 他tha 此thử 事sự 成thành 滿mãn 時thời 發phát 無vô 表biểu 也dã 但đãn 發phát 願nguyện 計kế 非phi 發phát 無vô 表biểu 也dã 生sanh 後hậu 命mạng 断# 者giả 受thọ 疵tỳ 後hậu 五ngũ 日nhật 十thập 日nhật 後hậu 死tử 断# 命mạng 位vị 發phát 無vô 表biểu 也dã 未vị 死tử 間gian 表biểu 戒giới 分phân 齊tề 也dã )# 。

表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao 卷quyển 第đệ 四tứ 終chung

Print Friendly, PDF & Email