表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao
Quyển 3
唐Đường 釋Thích 窺Khuy 基Cơ 撰Soạn

表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao 卷quyển 第đệ 三tam

第đệ 五ngũ 得đắc 捨xả 分phân 齊tề 二nhị 。 初sơ 標tiêu 分phần/phân 。

(# 章chương 一nhất 差sai 別biệt 緣duyên 二nhị 無vô 羌khương 別biệt 緣duyên 者giả 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 謂vị 或hoặc 自tự 然nhiên 得đắc 或hoặc 見kiến 諦Đế 得đắc 等đẳng 十thập 種chủng 有hữu 羌khương 別biệt 故cố 言ngôn 差sai 別biệt 緣duyên 出xuất 家gia 五ngũ 眾chúng 從tùng 他tha 義nghĩa 齊tề 等đẳng 在tại 家gia 二nhị 眾chúng 自tự 受thọ 從tùng 他tha 義nghĩa 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 故cố 云vân 言ngôn 無vô 羌khương 別biệt 緣duyên 章chương 初sơ 羌khương 別biệt 緣duyên 唯duy 在tại 具cụ 足túc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 等đẳng 者giả 謂vị 此thử 中trung 但đãn 明minh 大đại 僧Tăng 尼ni 具cụ 足túc 戒giới 得đắc 緣duyên 不bất 通thông 餘dư 戒giới 故cố 言ngôn 唯duy 在tại 具cụ 足túc 戒giới 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 緣duyên 通thông 七thất 眾chúng 戒giới 等đẳng 故cố 言ngôn 通thông 在tại 一nhất 切thiết 章chương 一nhất 得đắc 具cụ 足túc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 緣duyên 等đẳng 者giả 謂vị 自tự 然nhiên 善thiện 來lai 等đẳng 非phi 羊dương 石thạch 得đắc 皆giai 是thị 具cụ 足túc 別biệt 脫thoát 緣duyên 問vấn 俱câu 得đắc 具cụ 足túc 大đại 戒giới 。 緣duyên 何hà 限hạn 初sơ 緣duyên 安an 具cụ 足túc 別biệt 脫thoát 稱xưng 耶da 答đáp 揔# 即tức 別biệt 名danh (# 文văn )# 章chương 初sơ 緣duyên 通thông 在tại 佛Phật 及cập 第đệ 子tử 者giả 謂vị 於ư 得đắc 具cụ 足túc 緣duyên 中trung 自tự 然nhiên 得đắc 在tại 佛Phật 獨Độc 覺Giác 善thiện 來lai 等đẳng 在tại 佛Phật 及cập 弟đệ 子tử 故cố (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 章chương 然nhiên 二nhị 皆giai 通thông 現hiện 在tại 滅diệt 後hậu 者giả 問vấn 初sơ 緣duyên 之chi 中trung 八bát 敬kính 三Tam 歸Quy 等đẳng 緣duyên 云vân 何hà 通thông 滅diệt 後hậu 哉tai 答đáp 今kim 通thông 者giả 約ước 多đa 分phần 也dã 謂vị 二nhị 皆giai 通thông 者giả 十thập 種chủng 緣duyên 等đẳng 悉tất 通thông 義nghĩa ニ# ア# ラ# ス# 此thử 十thập 種chủng 緣duyên 之chi 中trung 以dĩ 有hữu 通thông 物vật 云vân 通thông 也dã 可khả 思tư 之chi (# 云vân 云vân )# 光quang 然nhiên 二nhị 皆giai 通thông 之chi 二nhị 一nhất 義nghĩa 有hữu 羌khương 無vô 差sai 之chi 二nhị 也dã 一nhất 義nghĩa 得đắc 具cụ 足túc 羊dương 石thạch 得đắc 二nhị 也dã 後hậu 義nghĩa 不bất 叶# 下hạ 文văn 連liên 續tục 得đắc 具cụ 足túc 在tại 世thế 羊dương 石thạch 滅diệt 後hậu 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 且thả 下hạ 正chánh 釋thích 二nhị 。 初sơ 得đắc 二nhị 。 初sơ 得đắc 緣duyên 二nhị 初sơ 有hữu 差sai 別biệt 緣duyên 二nhị 。 初sơ 得đắc 具cụ 足túc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 緣duyên 二nhị 初sơ 泛phiếm 列liệt 律luật 論luận 異dị 說thuyết 二nhị 。 初sơ 標tiêu 。

(# 私tư 云vân 四tứ 律luật 者giả 一nhất 十thập 誦tụng 律luật 二nhị 四tứ 分phần/phân 律luật 三tam 僧Tăng 衹chỉ 律luật 四tứ 五ngũ 分phần/phân 律luật 也dã 五ngũ 論luận 者giả 一nhất 毘tỳ 尼ni 。 )+# 〡# 。

二nhị 四tứ 下hạ 釋thích 二nhị 。 初sơ 四tứ 律luật 四tứ 。 初sơ 十thập 誦tụng 律luật 二nhị 初sơ 標tiêu 同đồng 宗tông 。

(# 章chương 是thị 薩tát 婆bà 多đa 宗tông 者giả 宗tông 輪luân 論luận 異dị 執chấp 論luận 云vân 說thuyết 一nhất 切thiết 有hữu 部bộ 十thập 八bát 部bộ 論luận 名danh 曰viết 薩tát 婆bà 多đa 此thử 言ngôn 有hữu 亦diệc 言ngôn 一nhất 切thiết 有hữu 從tùng 計kế 為vi 名danh (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 同đồng 俱câu 舎# 第đệ 十thập 四tứ 同đồng 同đồng 宗tông 歟# 同đồng 得đắc 緣duyên 歟# 尋tầm ナ# レ# ト# モ# 同đồng 得đắc 緣duyên 也dã 律luật 毘tỳ 婆bà 娑sa 事sự 一nhất 義nghĩa 善thiện 見kiến 論luận 也dã 四tứ 分phần/phân 同đồng 也dã 一nhất 義nghĩa 指chỉ 律luật 疏sớ/sơ 也dã 問vấn 四tứ 律luật 中trung 何hà 初sơ 舉cử 十thập 誦tụng 哉tai 答đáp 小tiểu 乗# 中trung 薩tát 婆bà 多đa 宗tông 大đại 々# 乗# [商*欠]# 對đối 故cố 初sơ 舉cử 之chi (# 一nhất 義nghĩa )# 或hoặc 諸chư 律luật 中trung 此thử 律luật 十thập 種chủng 具cụ 足túc 圎# 備bị 故cố (# 一nhất 義nghĩa )# )# 。

二nhị 十thập 下hạ 列liệt 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 佛Phật 標tiêu 。

(# 如như 文văn 可khả 解giải 之chi )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 正chánh 列liệt 十thập 。 初sơ 自tự 然nhiên 得đắc 二nhị 。 初sơ 准chuẩn 論luận 標tiêu 。

(# 光quang 云vân 自tự 然nhiên 得đắc 自tự 然nhiên 者giả 不bất 藉tạ 眾chúng 緣duyên 故cố 云vân 自tự 然nhiên 歟# 冥minh 自tự 然nhiên 法pháp 性tánh 理lý 故cố 云vân 自tự 然nhiên 歟# 章chương 主chủ 御ngự 意ý 不bất 藉tạ 眾chúng 緣duyên 故cố 云vân 自tự 然nhiên 歟# (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 佛Phật 與dữ 獨Độc 覺Giác 一nhất 座tòa 經kinh 三tam 十thập 四tứ 念niệm 成thành 道Đạo 第đệ 三tam 十thập 四tứ 念niệm (# 解giải 脫thoát 道đạo )# 位vị 得đắc 戒giới 但đãn 獨Độc 覺Giác 有hữu 二nhị 類loại 麟lân 喻dụ 一nhất 座tòa 成thành 正chánh 覺giác 與dữ 佛Phật 同đồng 也dã 部bộ 行hành 先tiên 證chứng 前tiền 三tam 果quả 證chứng 第đệ 四Tứ 果Quả 時thời 不bất 從tùng 師sư 故cố 云vân 部bộ 行hành 也dã 此thử 第đệ 四tứ 位vị 自tự 然nhiên 得đắc 戒giới 也dã (# 私tư 云vân 部bộ 行hành 自tự 然nhiên 得đắc 論luận 義nghĩa 也dã )# 七thất 帖# 鈔sao 云vân 無vô 間gian 道đạo 位vị 自tự 然nhiên 得đắc 戒giới (# 云vân 云vân )# 此thử 誤ngộ 也dã 又hựu 獨Độc 覺Giác 見kiến 道đạo 初sơ 念niệm 自tự 然nhiên 得đắc 戒giới (# 云vân 云vân )# 此thử 又hựu 誤ngộ 也dã 彼bỉ 明minh 了liễu 論luận ナ# キ# ラ# カ# せ# ル# 歟# 彼bỉ 論luận 佛Phật 獨Độc 覺Giác 見kiến 道đạo 得đắc 也dã 至chí 下hạ 可khả 知tri 之chi (# 云vân 云vân )# 問vấn 佛Phật 因nhân 中trung 得đắc 戒giới 歟# 果quả 中trung 得đắc 戒giới 歟# 答đáp 一nhất 義nghĩa 剃thế 髮phát 染nhiễm 衣y 。 位vị 得đắc 戒giới ナ# レ# ハ# 因nhân 中trung 得đắc 戒giới 也dã (# 五ngũ 分phần/phân 律luật 意ý )# 一nhất 義nghĩa 十thập 六lục 心tâm 中trung 初sơ 苦khổ 法pháp 智trí 忍nhẫn 位vị 得đắc 戒giới (# 明minh 了liễu 論luận 意ý )# 一nhất 義nghĩa 小tiểu 乗# 意ý 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 。 道đạo 初sơ 念niệm 盡tận 智trí 第đệ 二nhị 念niệm 無vô 生sanh 智trí 大đại 乗# 意ý 於ư 一nhất 念niệm 望vọng 義nghĩa 得đắc 名danh 也dã 大đại 小tiểu 雖tuy 異dị 何hà 盡tận 智trí 心tâm 位vị 得đắc 戒giới 也dã (# 今kim 章chương 意ý 也dã )# 一nhất 光quang 云vân 佛Phật 果Quả 戒giới 自tự 受thọ 從tùng 他tha 中trung 何hà 云vân 題đề 守thủ 千thiên 云vân 相tương/tướng 即tức 可khả 尒# 理lý 即tức 不bất 然nhiên (# 云vân 云vân )# 於ư 相tương/tướng 佛Phật 者giả 化hóa 身thân 從tùng 他tha 也dã 自tự 受thọ 用dụng 自tự 受thọ 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 佛Phật 三tam 十thập 四tứ 心tâm 断# 結kết 成thành 道Đạo 小tiểu 乗# 性tánh 相tướng 也dã 見kiến 道đạo 十thập 六lục 心tâm 修tu 道Đạo 九cửu 無vô 間gian 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 也dã 獨Độc 覺Giác 百bách 六lục 十thập 心tâm 者giả 見kiến 道đạo 十thập 六lục 心tâm 入nhập 地địa 各các 起khởi 九cửu 無vô 間gian 九cửu 解giải 脫thoát 故cố (# 云vân 云vân )# 一nhất 顯hiển 業nghiệp 云vân 問vấn 獨Độc 覺Giác 自tự 然nhiên 得đắc 通thông 二nhị 種chủng 獨Độc 覺Giác 哉tai 答đáp 俱câu 舎# 等đẳng 意ý 部bộ 行hành 獨Độc 覺Giác 自tự 然nhiên 得đắc 事sự 雖tuy 論luận 義nghĩa 不bất 自tự 然nhiên 得đắc 之chi 。 義nghĩa 成thành 立lập (# 文văn )# 大đại 乗# 意ý 二nhị 種chủng 獨Độc 覺Giác 皆giai 應ưng 自tự 然nhiên 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 盡tận 下hạ 章chương 家gia 述thuật 意ý 二nhị 。 初sơ 正chánh 釋thích 。

(# 賢hiền 聖thánh 義nghĩa 私tư 記ký 云vân 無Vô 學Học 位vị 中trung 永vĩnh 断# 煩phiền 惱não 令linh 無vô 有hữu 餘dư 。 所sở 得đắc 智trí 名danh 盡tận 智trí 亦diệc 緣duyên 集Tập 諦Đế 盡tận 為vi 境cảnh 故cố 名danh 盡tận 智trí 當đương 來lai 一nhất 切thiết 苦khổ 果quả 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 之chi 處xứ 所sở 得đắc 智trí 名danh 無vô 生sanh 智trí 亦diệc 緣duyên 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 故cố 名danh 無vô 生sanh 智trí 也dã 光quang 云vân 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 事sự 小tiểu 乗# 非phi 相tướng 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 。 道đạo ラ# イ# テ# 分phần/phân 前tiền 後hậu 念niệm 二nhị 智trí 立lập 別biệt 體thể 二nhị 智trí 也dã 大đại 乗# 一nhất 念niệm 一nhất 慧tuệ ヲ# イ# テ# 分phần/phân 二nhị 智trí 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 問vấn 下hạ 决# 疑nghi

(# 光quang 云vân 羅La 漢Hán 有hữu 沙sa 弥# 歟# 否phủ/bĩ 事sự 二nhị 義nghĩa 也dã 一nhất 得đắc 通thông 無vô 戒giới 事sự 兩lưỡng 訓huấn 之chi 內nội 得đắc 通thông 無vô 戒giới 云vân 訓huấn 意ý 也dã 一nhất 訓huấn 得đắc 通thông 無vô 戒giới 云vân (# 私tư 云vân 是thị 古cổ 點điểm 也dã )# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 古cổ 點điểm 意ý 通thông 者giả 神thần 通thông 也dã 意ý 云vân 阿A 羅La 漢Hán 沙sa 弥# 得đắc 通thông 而nhi 無vô 戒giới 也dã 云vân 意ý 也dã 此thử 引dẫn 付phó 法Pháp 藏tạng 傳truyền ウ# ハ# 崛quật 多đa 因nhân 緣duyên 彼bỉ 云vân ウ# ハ# 崛quật 多đa 養dưỡng 二nhị 虎hổ 子tử 弟đệ 子tử 嫌hiềm 之chi 何hà 老lão 僧Tăng 事sự 養dưỡng 虎hổ 子tử 乎hồ 其kỳ 虎hổ 子tử 死tử 生sanh 人nhân 間gian 從tùng 崛quật 多đa 出xuất 家gia 八bát 歲tuế 成thành 羅La 漢Hán 果quả 而nhi 沙sa 弥# 也dã 崛quật 多đa 令linh 彼bỉ 摘trích 花hoa 彼bỉ 二nhị 沙sa 弥# 乗# 神thần 通thông 昇thăng 虛hư 空không 迴hồi 木mộc 採thải 花hoa 見kiến 者giả 奇kỳ 之chi 崛quật 多đa 告cáo 弟đệ 子tử 云vân 汝nhữ 等đẳng 見kiến 所sở 嫌hiềm 虎hổ 子tử (# 云vân 云vân )# 師sư 云vân 彼bỉ 文văn 點điểm 不bất 足túc 言ngôn 也dã 。 (# 云vân 云vân )# 章chương 以dĩ 利lợi 根căn 故cố 言ngôn 答đáp 詞từ 也dã 可khả 知tri 之chi )# 。

二nhị 見kiến 諦Đế 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 開khai 宗tông 記ký 云vân 聞văn 法Pháp 思tư 惟duy 四Tứ 諦Đế 。 理lý 既ký 見kiến 諦Đế 理lý 戒giới 品phẩm 得đắc 生sanh 故cố 曰viết 見kiến 諦Đế (# 文văn )# 光quang 云vân 見kiến 諦Đế 得đắc 諦đế 亽# 理lý ナ# ハ# 所sở 緣duyên 也dã 見kiến 能năng 緣duyên 正chánh 智trí 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 定định 賔# 等đẳng 意ý 見kiến 道đạo 第đệ 十thập 六lục 心tâm 得đắc 戒giới (# 云vân 云vân )# 今kim 云vân 苦khổ 忍nhẫn 初sơ 心tâm 得đắc 之chi 俱câu 舎# 雖tuy 論luận 義nghĩa 以dĩ 初sơ 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 位vị 得đắc 戒giới 義nghĩa 為vi 正chánh 義nghĩa (# 云vân 云vân )# 一nhất 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 事sự 俱câu 舎# 二nhị 十thập 三tam 云vân 經kinh 說thuyết 正chánh 性tánh 所sở 謂vị 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 正chánh 性tánh 言ngôn 目mục 諸chư 聖thánh 道Đạo 生sanh 謂vị 煩phiền 惱não 或hoặc 根căn 未vị [就/火]# 聖thánh 能năng 越việt 故cố 名danh 離ly 生sanh (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 亽# 五ngũ 趣thú 生sanh 歟# 又hựu 生sanh 義nghĩa 歟# 生sanh 申thân 指chỉ 煩phiền 惱não 也dã 世thế 間gian 生sanh 物vật 食thực 病bệnh 生sanh 樣# 煩phiền 惱não 身thân 心tâm 擾nhiễu 惱não 離ly 此thử 煩phiền 惱não 故cố 云vân 離ly 生sanh (# 離ly 生sanh 生sanh 五ngũ 趣thú 欤# 煩phiền 惱não 欤# 二nhị 義nghĩa 欤# )# 。 一nhất 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 事sự 一nhất 憍kiêu 陳trần 如như 二nhị 十Thập 力Lực 迦ca 業nghiệp 三tam 馬mã 勝thắng 四tứ 跋bạt 提đề 五ngũ 摩ma 訶ha 男nam (# 云vân 云vân )# 問vấn 何hà 故cố 成thành 道Đạo 冣# 初sơ 得đắc 道Đạo 得đắc 戒giới 哉tai 答đáp 鄰lân 云vân 然nhiên 此thử 五ngũ 人nhân 并tinh 於ư 先tiên 時thời 給cấp 仕sĩ 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 成thành 道Đạo 已dĩ 追truy 念niệm 先tiên 恩ân 乃nãi 徃# 鹿lộc 野dã 薗viên 中trung 轉chuyển 四Tứ 諦Đế 法pháp 五ngũ 人nhân 證chứng 道đạo 得đắc 具cụ 足túc 戒giới 故cố 曰viết 見kiến 諦Đế 得đắc 戒giới (# 文văn )# 或hoặc 云vân 迦Ca 葉Diếp 佛Phật 時thời 。 九cửu 人nhân 發phát 心tâm 四tứ 人nhân 利lợi 根căn 得đắc 戒giới 餘dư 五ngũ 人nhân 鈍độn 不bất 得đắc 戒giới 仍nhưng 誓thệ 願nguyện 吾ngô 釋Thích 迦Ca 文Văn 佛Phật 出xuất 世thế 。 之chi 時thời 冣# 前tiền 得đắc 戒giới ス# ヘ# 。 レ# ト# ア# リ# 隨tùy 冣# 前tiền 發phát 心tâm 得đắc 戒giới 歟# 哉tai 經Kinh 云vân 釋Thích 迦Ca 過quá 去khứ 於ư 飢cơ 饉cận 世thế 作tác 大đại 魚ngư 身thân 自tự 誓thệ 言ngôn 前tiền 食thực 我ngã 肉nhục 者giả 。 當đương 先tiên 度độ 之chi 五ngũ 人nhân 前tiền 來lai 食thực 之chi 故cố 前tiền 度độ 也dã 一nhất 顯hiển 業nghiệp 云vân 問vấn 今kim 文văn 見kiến 諦Đế 得đắc 局cục 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 無vô 通thông 餘dư 云vân 義nghĩa 哉tai 答đáp 義nghĩa 灯# 釋thích 通thông 餘dư 見kiến 彼bỉ 文văn 云vân 入nhập 見kiến 道đạo 前tiền 有hữu 祈kỳ 願nguyện 心tâm 動động 發phát 身thân 語ngữ 後hậu 入nhập 見kiến 道đạo 依y 此thử 種chủng 立lập 不bất 尒# 即tức 無vô (# 文văn )# 問vấn 云vân 何hà 會hội 通thông 哉tai 答đáp 今kim 章chương 且thả 依y 十thập 誦tụng 一nhất 徃# 如như 此thử 釋thích 也dã 實thật 如như 義nghĩa 灯# 釋thích 也dã (# 云vân 云vân )# 有hữu 義nghĩa 今kim 章chương 為vi 定định 可khả 會hội 義nghĩa 灯# 約ước 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 云vân 入nhập 見kiến 道đạo 前tiền 等đẳng 也dã 此thử 義nghĩa 聊liêu 難nan 思tư 灯# 釋thích 強cường/cưỡng 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 事sự 不bất 見kiến 者giả 也dã 大đại 賢hiền 等đẳng 意ý 又hựu 分phân 明minh 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 之chi 外ngoại 通thông 見kiến 集tập 解giải 釋thích 隨tùy 要yếu 期kỳ 有hữu 得đắc 戒giới 不bất 得đắc 戒giới 之chi 別biệt (# 云vân 云vân )# (# 取thủ 意ý )# 光quang 云vân 一nhất 見kiến 諦Đế 得đắc 身thân 語ngữ 表biểu 事sự 義nghĩa 灯# 第đệ 二nhị (# 表biểu 無vô 表biểu 段đoạn )# 問vấn 答đáp 身thân 語ngữ 表biểu 作tác 此thử 章chương 下hạ 文văn 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 哉tai 可khả 意ý 得đắc 合hợp 樣# 有hữu (# 云vân 云vân )# 。 一nhất 見kiến 諦Đế 得đắc 漏lậu 無vô 漏lậu 事sự 古cổ 無vô 决# 判phán 歟# 沙sa 汰# 决# 跡tích 不bất 見kiến 先tiên 見kiến 諦Đế 得đắc 無vô 漏lậu 入nhập 見kiến 位vị 得đắc 戒giới ナ# レ# ハ# 定định 道đạo 戒giới 似tự 隨tùy 左tả 樣# 古cổ 跡tích 沙sa 汰# レ# タ# ル# 樣# ア# ル# 歟# 僻tích 事sự 十thập 種chủng 戒giới 俱câu 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 也dã 付phó 之chi 義nghĩa 灯# 釋thích 樣# 入nhập 見kiến 已dĩ 前tiền 有hữu 漏lậu 加gia 行hành 位vị 有hữu 祈kỳ 願nguyện 身thân 語ngữ 其kỳ 位vị 身thân 語ngữ 思tư 立lập 無vô 表biểu 見kiến サ# テ# ハ# 所sở 依y 有hữu 漏lậu ナ# レ# ハ# 有hữu 漏lậu 戒giới 歟# 又hựu 見kiến 道đạo 內nội 證chứng 見kiến 諦Đế 緣duyên 得đắc ナ# レ# ハ# 無vô 漏lậu 戒giới ト# コ# ソ# 可khả 申thân サ# テ# ハ# 能năng 依y 分phần/phân 無vô 漏lậu 歟# 此thử 事sự 不bất 意ý 得đắc 但đãn 凢# 佛Phật 果Quả 戒giới サ# ヘ# 用dụng 期kỳ 有hữu 見kiến 諦Đế 得đắc 定định 可khả 有hữu 用dụng 期kỳ 用dụng 期kỳ 見kiến 道đạo 已dĩ 前tiền 加gia 行hành 位vị ナ# ル# ヘ# レ# 此thử 事sự 古cổ 跡tích 分phân 明minh 沙sa 汰# 不bất 見kiến 及cập 又hựu 口khẩu 傳truyền ナ# レ# 不bất 存tồn 知tri (# 云vân 云vân )# 一nhất 光quang 云vân 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 事sự 南nam 山sơn 見kiến 道đạo 轉chuyển 成thành 慈từ 恩ân 佛Phật 果Quả 轉chuyển 成thành 也dã 抑ức 佛Phật 果Quả 始thỉ 轉chuyển 成thành 義nghĩa 意ý 離ly 因nhân 位vị 無vô 漏lậu 別biệt 脫thoát 許hứa 歟# 答đáp 云vân 勿vật 論luận 也dã 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 申thân 有hữu 漏lậu 戒giới 成thành 無vô 漏lậu 事sự 也dã 其kỳ 新tân 古cổ 二nhị 家gia 見kiến 道đạo 云vân 佛Phật 果Quả 云vân 論luận 有hữu サ# レ# ハ# ト# テ# 本bổn 來lai 無vô 漏lậu 。 別biệt 脫thoát 戒giới 因nhân 位vị 有hữu 事sự 勿vật 論luận 也dã 私tư 云vân 於ư 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 燸nhu 火hỏa 金kim 竹trúc 喻dụ ヘ# ト# ノ# 沙sa 汰# 有hữu 燸nhu 火hỏa 傳truyền 依y 有hữu 漏lậu 道đạo 火hỏa 力lực 無vô 漏lậu 種chủng 上thượng 自tự 然nhiên 發phát 無vô 表biểu 也dã 金kim 竹trúc 傳truyền 種chủng 所sở 依y 戒giới 能năng 依y 也dã 種chủng 漏lậu 無vô 漏lậu カ# ハ# レ# ト# モ# 能năng 依y 戒giới 有hữu 漏lậu 種chủng 有hữu 無vô 表biểu 移di 無vô 漏lậu 種chủng 上thượng 也dã 移di 後hậu 無vô 漏lậu 戒giới 也dã 喻dụ 竹trúc 樋# 有hữu 漏lậu 種chủng 金kim 樋# (# 無vô 滿mãn 種chủng )# 水thủy 流lưu 時thời 樋# 金kim ▆# 替thế レ# ト# モ# 水thủy 一nhất 如như 無vô 差sai 別biệt 此thử 有hữu 漏lậu 種chủng 無vô 表biểu 移di 無vô 漏lậu 種chủng 上thượng 云vân 轉chuyển 成thành 無vô 漏lậu 也dã ▆# 此thử 金kim 竹trúc 喻dụ 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 過quá ア# リ# ト# テ# 嫌hiềm 之chi 青thanh 葉diệp 黃hoàng 葉diệp 喻dụ ト# テ# 賓tân 翫ngoạn レ# テ# 申thân 樣# 間gian 雜tạp 過quá 申thân 有hữu 漏lậu 種chủng 上thượng ア# リ# レ# 時thời 無vô 子tử 細tế 有hữu 漏lậu 戒giới タ# リ# レ# 無vô 表biểu 移di 無vô 漏lậu 種chủng 上thượng 故cố 能năng 所sở 依y 漏lậu 無vô 漏lậu 間gian 雜tạp 云vân 難nạn/nan 也dã 青thanh 黃hoàng 喻dụ 申thân 有hữu 漏lậu 青thanh 葉diệp 無vô 漏lậu 黃hoàng 葉diệp 反phản 時thời 青thanh (# 漏lậu )# 黃hoàng (# 無vô 漏lậu )# カ# ハ# レ# ト# モ# 戒giới 體thể 一nhất ナ# ル# カ# コ# ト# レ# 取thủ 喻dụ 也dã 此thử 無vô 間gian 雜tạp 過quá 已dĩ 上thượng 口khẩu 傳truyền 先tiên 年niên 傳truyền 授thọ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 問vấn 下hạ 章chương 家gia 决# 疑nghi 二nhị 。 初sơ 僧Tăng 尼ni 相tương 對đối 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 問vấn 意ý 可khả 知tri 勝thắng 劣liệt 異dị 故cố 此thử 答đáp 詞từ 也dã 女nữ 其kỳ 性tánh 弱nhược 雖tuy 有hữu 得đắc 道Đạo 義nghĩa 而nhi 信tín 心tâm 淺thiển 不bất 能năng 與dữ 理lý 俱câu 得đắc 戒giới 比Bỉ 丘Khâu 其kỳ 性tánh 強cường/cưỡng 勝thắng 煩phiền 惱não 薄bạc 信tín 心tâm 深thâm 故cố 果quả 俱câu 得đắc 戒giới )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 師sư 弟đệ 相tương 對đối

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 問vấn 意ý 可khả 知tri 言ngôn 彼bỉ 初sơ 解giải 法pháp 信tín 法pháp 憎tăng 故cố 等đẳng 者giả 答đáp 詞từ 也dã 謂vị 初sơ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 時thời 出xuất 世thế 成thành 道Đạo 希hy 有hữu 事sự 故cố 。 五ngũ 人nhân 信tín 心tâm 深thâm 故cố 見kiến 諦Đế 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 答đáp 意ý 信tín 法pháp 信tín 解giải 弟đệ 子tử 位vị 增tăng 故cố 佛Phật 無vô 可khả 信tín 境cảnh 故cố 或hoặc 弟đệ 子tử 今kim 始thỉ 信tín ア# リ# 佛Phật 徃# 昔tích ヨ# リ# 信tín 仍nhưng 云vân 尒# 歟# (# 云vân 云vân )# 餘dư 即tức 不bất 尒# 者giả 五ngũ 人nhân 外ngoại 也dã 信tín 不bất 及cập 五ngũ 人nhân 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 善thiện 來lai 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 鄰lân 云vân 言ngôn 善thiện 來lai 者giả 有hữu 二nhị 釋thích 一nhất 謂vị 此thử 人nhân 軰# 深thâm 厭yếm 生sanh 死tử 希hy 求cầu 出xuất 家gia 佛Phật 言ngôn 來lai 則tắc 得đắc 具cụ 戒giới 故cố 曰viết 善thiện 來lai 善thiện 則tắc 求cầu 戒giới 者giả 心tâm 來lai 謂vị 如Như 來Lai 言ngôn 教giáo 。 二nhị 云vân 佛Phật 知tri 此thử 人nhân 願nguyện 樂nhạo 出xuất 家gia 命mạng 之chi 善thiện 來lai 則tắc 發phát 具cụ 戒giới 此thử 則tắc 善thiện 來lai 之chi 言ngôn 俱câu 在tại 如Như 來Lai 言ngôn 教giáo 。 (# 云vân 云vân )# 母mẫu 論luận 第đệ 一nhất 云vân 在tại 家gia 所sở 著trước 衣y 服phục 。 (# 乃nãi 至chí )# 鬚tu 髮phát 自tự 落lạc 。 沙Sa 門Môn 法Pháp [月*(艮-日+口)]# 自tự 然nhiên 成thành 就tựu 。 威uy 儀nghi 如như 法Pháp 手thủ 持trì 鉢bát 如như 二nhị 十thập 年niên 學học 法pháp (# 云vân 云vân )# 慧tuệ 暉huy 云vân 耶da 捨xả 此thử 云vân 名danh 譽dự 則tắc 耶da 輸du 伽già 童đồng 子tử (# 云vân 云vân )# 或hoặc 抄sao 云vân 耶da 捨xả 唐đường 云vân 子tử 須tu 提đề 耶da 子tử ト# レ# ハ# 云vân 耶da 捨xả 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 古cổ 料liệu 蕳# 云vân 須tu 提đề 耶da 子tử 也dã (# 云vân 云vân )# 師sư 云vân 勘khám 彼bỉ 律luật 非phi 須tu 提đề 耶da 子tử 見kiến 五ngũ 分phần/phân 須tu 提đề 耶da 善thiện 來lai 得đắc 也dã 十thập 誦tụng 意ý 非phi 須tu 提đề 耶da 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 善thiện 來lai 得đắc 人nhân 善thiện 見kiến 論luận 云vân 一nhất 千thiên 三tam 百bách 四tứ 十thập 一nhất 人nhân (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 唯duy 下hạ 章chương 主chủ 解giải 釋thích

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 唯duy 佛Phật 自tự 作tác 者giả 開khai 宗tông 記ký 云vân 具cụ 二nhị 義nghĩa 故cố 唯duy 佛Phật 秉bỉnh 一nhất 惑hoặc 盡tận 智trí 圎# 威uy 德đức 力lực 大đại 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 受thọ 法pháp 成thành 道Đạo 故cố 二nhị 善thiện 議nghị 根căn 性tánh 應ứng 器khí 授thọ 藥dược 謂vị 於ư 此thử 身thân 必tất 證chứng 無Vô 學Học 故cố 諸chư 弟đệ 子tử 等đẳng 。 闕khuyết 此thử 二nhị 義nghĩa 故cố 不bất 能năng 作tác 也dã 問vấn 善thiện 來lai 度độ 人nhân 既ký 通thông 弟đệ 子tử 何hà 言ngôn 唯duy 佛Phật 自tự 作tác 等đẳng 付phó 法pháp 傳truyền 中trung 阿A 難Nan 恆Hằng 河Hà 邊biên 入nhập 涅Niết 槃Bàn 時thời 。 從tùng 雪Tuyết 山Sơn 五ngũ 百bách 仙tiên 人nhân 。 來lai 至chí 尒# 時thời 阿A 難Nan 秉bỉnh 善thiện 來lai [鬃-示+(尸@貝)]# 髮phát 自tự 落lạc 執chấp 持trì 應ứng 器khí 。 宛uyển 如như 世Thế 尊Tôn 秉bỉnh 即tức 證chứng 第đệ 四Tứ 果Quả 與dữ 阿A 難Nan 共cộng 入nhập 圎# 寂tịch (# 云vân 云vân )# 若nhược 尒# 何hà 言ngôn 不bất 通thông 弟đệ 子tử 佛Phật 獨độc 秉bỉnh 哉tai 答đáp 開khai 宗tông 記ký 云vân 彼bỉ 且thả 據cứ 別biệt 緣duyên 異dị 說thuyết 既ký 非phi 本bổn 文văn 不bất 繁phồn 會hội 釋thích 或hoặc 阿A 難Nan 是thị 法Pháp 藏tạng 主chủ 替thế 佛Phật 處xứ 故cố 得đắc 秉bỉnh 善thiện 來lai 或hoặc 仙tiên 人nhân 根căn [就/火]# 守thủ 此thử 為vi 緣duyên 等đẳng (# 文văn )# 更cánh 有hữu 餘dư 釋thích 廣quảng 可khả 見kiến 彼bỉ 文văn 言ngôn 滿mãn 道đạo 者giả 佛Phật 断# 二nhị 障chướng 證chứng 二nhị 空không 故cố 名danh 滿mãn 道đạo 二nhị 乗# 新tân 煩phiền 惱não 障chướng 證chứng 生sanh 空không 理lý 故cố 不bất 滿mãn 道đạo (# 云vân 云vân )# )# 。

四tứ 自tự 誓thệ 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 章chương 四tứ 自tự 誓thệ 得đắc 等đẳng 者giả 謂vị 大đại 迦Ca 葉Diếp 聞văn 世Thế 尊Tôn 出xuất 世thế 。 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 自tự 誓thệ 言ngôn 佛Phật 是thị 我ngã 師sư 。 我ngã 是thị 佛Phật 弟đệ 子tử 。 也dã 時thời 佛Phật 為vi 說thuyết 。 略lược 教giáo 汝nhữ 可khả 發phát 慙tàm 愧quý 心tâm 迦Ca 葉Diếp 聞văn 此thử 略lược 言ngôn 信tín 心tâm 徹triệt 骨cốt 精tinh 勤cần 苦khổ 修tu 後hậu 時thời 證chứng 無Vô 學Học 果Quả 。 彼bỉ 證chứng 無Vô 學Học 果Quả 。 時thời 得đắc 戒giới 更cánh 非phi 自tự 誓thệ 時thời 得đắc 戒giới 從tùng 始thỉ 為vi 名danh 言ngôn 自tự 誓thệ 得đắc 也dã 問vấn 若nhược 言ngôn 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 者giả 既ký 從tùng 他tha 何hà 名danh 自tự 誓thệ 哉tai 答đáp 雖tuy 對đối 世Thế 尊Tôn 自tự 發phát 誓thệ 言ngôn 故cố 名danh 自tự 誓thệ 又hựu 有hữu 不bất 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 章chương 主chủ 問vấn 答đáp

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 言ngôn 何hà 故cố 四tứ 分phần/phân 至chí 受thọ 具cụ 足túc 者giả 問vấn 詞từ 也dã 意ý 言ngôn 如như 薩tát 婆bà 多đa 名danh 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 或hoặc 名danh 自tự 誓thệ 得đắc 何hà 故cố 四tứ 分phần/phân 中trung 名danh 上thượng 法pháp 受thọ 具cụ 足túc 哉tai 言ngôn 以dĩ 宗tông 別biệt 故cố 者giả 答đáp 詞từ 也dã 謂vị 四tứ 分phần/phân 從tùng 終chung 立lập 名danh 薩tát 婆bà 多đa 從tùng 自tự 誓thệ 為vi 名danh 正chánh 得đắc 戒giới 位vị 在tại 證chứng 無Vô 學Học 果Quả 。 時thời 非phi 自tự 誓thệ 時thời 故cố 如như 此thử 有hữu 或hoặc 依y 始thỉ 或hoặc 據cứ 終chung 不bất 同đồng 故cố 開khai 宗tông 記ký 云vân 善thiện 見kiến 從tùng 始thỉ 名danh 為vi 教giáo 授thọ 故cố 論luận 文văn 云vân 佛Phật 告cáo 迦ca 業nghiệp 汝nhữ 當đương 發phát 慙tàm 愧quý 心tâm 因nhân 此thử 立lập 誓thệ 要yếu 名danh 為vi 自tự 誓thệ 。 )+# 〡# 。 謂vị 能năng 證chứng 智trí 所sở 證chứng 理lý 皆giai 勝thắng 故cố 云vân 上thượng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 言ngôn 餘dư 人nhân 何hà 故cố 不bất 自tự 誓thệ 得đắc 者giả 此thử 重trùng 問vấn 也dã 意ý 言ngôn 何hà 故cố 自tự 誓thệ 限hạn 迦Ca 葉Diếp 不bất 通thông 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 哉tai 言ngôn 信tín 不bất 增tăng 故cố 者giả 答đáp 詞từ 也dã 賓tân 云vân 多đa 論luận 云vân 自tự 誓thệ 唯dụy 大Đại 迦Ca 葉Diếp 。 一nhất 人nhân 更cánh 無vô 得đắc 者giả 述thuật 曰viết 意ý 說thuyết 彼bỉ 時thời 無vô 可khả 自tự 誓thệ 得đắc 人nhân 故cố 無vô 餘dư 人nhân 也dã 更cánh 佛Phật 非phi 不bất 能năng 餘dư 人nhân 自tự 誓thệ 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

五ngũ 論luận 義nghĩa 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 開khai 宗tông 記ký (# 六lục 末mạt )# 云vân 論luận 義nghĩa 者giả 若nhược 從tùng 餘dư 部bộ 。 名danh 號hiệu 不bất 同đồng 。 )+# 〡# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 章chương 主chủ 解giải 釋thích 二nhị 。 初sơ 正chánh 解giải 。

(# 粦# 云vân 增Tăng 一Nhất 阿A 含Hàm 。 廣quảng 明minh 其kỳ 相tương 謂vị 於ư 摩Ma 竭Kiệt 提Đề 國Quốc 。 世Thế 尊Tôn 告cáo 蘇tô 陀đà 夷di 言ngôn 有hữu 常thường 色sắc 無vô 常thường 色sắc 為vi 一nhất 義nghĩa 為vi 若nhược 于vu 答đáp 曰viết 若nhược 于vu 非phi 一nhất 義nghĩa 也dã (# 解giải 云vân 常thường 色sắc 如Như 來Lai 色sắc 無vô 常thường 色sắc 外ngoại 色sắc 聲thanh )# 又hựu 問vấn 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 義nghĩa 為vi 一nhất 為vi 若nhược 干can 答đáp 曰viết 若nhược 于vu 非phi 一nhất 也dã (# 有hữu 漏lậu 生sanh 死tử 無vô 漏lậu 涅Niết 槃Bàn 也dã )# 如như 是thị 多đa 問vấn 彼bỉ 皆giai 具cụ 答đáp 稱xưng 可khả 佛Phật 心tâm 由do 善thiện 巧xảo 酬thù 答đáp 故cố 別biệt 開khai 此thử 緣duyên (# 文văn )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 問vấn 决#

(# 如như 文văn )# 。

六lục 受thọ 重trọng/trùng 法pháp 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 光quang 胤dận 鈔sao 云vân 八bát 敬kính 得đắc 事sự 大đại 生sanh 主chủ 善thiện 覺giác 長trưởng 者giả 女nữ 中trung 末mạt 子tử 也dã 嫡đích ▆# 佛Phật 母mẫu 也dã 大đại 生sanh 主chủ 佛Phật 伯bá 母mẫu 也dã 八bát 尊tôn 重trọng 請thỉnh 歟# 時thời 即tức 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 記ký 云vân 舊cựu 云vân 大Đại 愛Ái 道Đạo 者giả 。 訛ngoa 也dã 梵Phạm 云vân 摩Ma 訶Ha 波Ba 闍Xà 波Ba 提Đề 。 摩ma 訶ha 此thử 云vân 大đại 波ba 闍xà 此thử 云vân 生sanh 波ba 提đề 此thử 云vân 主chủ 是thị 大đại 梵Phạm 王Vương 千thiên 名danh 中trung 一nhất 種chủng 也dã 眾chúng 生sanh 多đa 故cố 曰viết 大đại 生sanh 梵Phạm 王Vương 能năng 生sanh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 與dữ 大đại 生sanh 為vi 主chủ 名danh 大đại 生sanh 主chủ 從tùng 所sở 乞khất 處xứ 天thiên 神thần 為vi 名danh 故cố 名danh 大đại 生sanh 主chủ 是thị 佛Phật 夷di 母mẫu 佛Phật 遣khiển 阿A 難Nan 為vi 說thuyết 八bát 尊tôn 重trọng 法pháp 彼bỉ 即tức 敬kính 受thọ 尒# 時thời 得đắc 戒giới 此thử 八bát 是thị 應ưng 尊tôn 重trọng 法Pháp 故cố 。 名danh 尊tôn 重trọng 法pháp 於ư 尼ni 眾chúng 中trung 冣# 初sơ 出xuất 家gia 廣quảng 如như 律luật 辯biện 八bát 尊tôn 重trọng 法pháp 舊cựu 云vân 八bát 敬kính (# 文văn )# 慧tuệ 云vân 佛Phật 母mẫu 生sanh 佛Phật 七thất 日nhật 即tức 命mạng 終chung 姨di 母mẫu 乳nhũ 養dưỡng 後hậu 成thành 佛Phật 道đạo 欲dục 求cầu 出xuất 家gia 。 佛Phật 抑ức 不bất 許hứa 自tự 剃thế 髮phát 倚ỷ 立lập 祇kỳ 桓hoàn 門môn 阿A 難Nan 見kiến 之chi 。 白bạch 佛Phật 三tam 請thỉnh 佛Phật 許hứa 言ngôn 若nhược 行hành 八bát 敬kính 即tức 不bất 减# 我ngã 正Chánh 法Pháp 五ngũ 百bách 年niên 阿A 難Nan 為vi 傳truyền 八bát 敬kính (# 云vân 云vân )# 八bát 敬kính 事sự 惠huệ 云vân 八bát 敬kính 頌tụng 曰viết 百bách 罵mạ 舉cử 受thọ 懺sám 請thỉnh 安an 恣tứ (# 文văn )# 粦# 云vân 八bát 法pháp 者giả 一nhất 百bách 歲tuế 尼ni 應ưng 禮lễ 敬kính 初sơ 歲tuế 比Bỉ 丘Khâu 二nhị 不bất 得đắc 罵mạ 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 三tam 不bất 得đắc 舉cử 說thuyết 比Bỉ 丘Khâu 過quá 四tứ 從tùng 大đại 僧Tăng 受thọ 戒giới 五ngũ 半bán 月nguyệt 從tùng 大đại 僧Tăng 乞khất 行hành 摩ma 那na 埵đóa 六lục 半bán 月nguyệt 從tùng 僧Tăng 求cầu 請thỉnh 敬kính 戒giới 人nhân 七thất 依y 僧Tăng 安an 居cư 八bát 詣nghệ 僧Tăng 自tự 恣tứ (# 文văn )# )# 。

二nhị 十thập 下hạ 章chương 主chủ 問vấn 答đáp 二nhị 。 初sơ 問vấn 難nạn/nan 。

(# 私tư 云vân 優ưu 婆bà 離ly 問vấn 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 迄hất 十thập 誦tụng 律luật 文văn 也dã 於ư 中trung 二nhị 初sơ 餘dư 尼ni 云vân 何hà ウ# ハ# リ# ノ# 間gian 也dã 意ý 言ngôn 大Đại 愛Ái 道Đạo 五ngũ 百bách 尼ni 外ngoại 餘dư 尼ni 如như 何hà 得đắc 戒giới 耶da 云vân 問vấn 意ý 也dã 或hoặc 指chỉ 五ngũ 百bách 尼ni 云vân 餘dư 尼ni 也dã 佛Phật 言ngôn 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 迄hất 佛Phật 答đáp 也dã 餘dư 尼ni 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 作tác ヘ# レ# ト# 云vân 答đáp 也dã 若nhược 尒# 于vu 時thời 眾chúng 既ký 未vị 滿mãn 以dĩ 下hạ 十thập 誦tụng 律luật 付phó 疑nghi 之chi 也dã 意ý 此thử 時thời 無vô 尼ni 眾chúng 不bất 可khả 成thành 羯yết 磨ma 羯yết 磨ma 尼ni 眾chúng ア# ▆# タ# ナ# ク# テ# ハ# 作tác 法pháp 辨biện 事sự 不bất 叶# 故cố 若nhược 許hứa 初sơ 受thọ 等đẳng 者giả 若nhược 愛ái 道đạo 外ngoại 餘dư 尼ni 愛ái 道đạo 同đồng 時thời 八bát 敬kính 得đắc 云vân 八bát 十thập 誦tụng 羯yết 磨ma 得đắc 可khả 作tác 云vân 違vi 云vân 疑nghi 意ý 也dã (# 以dĩ 上thượng 光quang 胤dận 抄sao 前tiền 後hậu 取thủ 意ý 載tái 之chi )# )# 。

二nhị 薩tát 下hạ 决# 疑nghi

(# 私tư 云vân 以dĩ 下hạ 答đáp 文văn 也dã 即tức 薩tát 婆bà 多đa 上thượng 問vấn 難nan 會hội 云vân 十thập 四tứ 年niên 前tiền 八bát 敬kính 得đắc 故cố 羯yết 磨ma 得đắc ナ# レ# 仍nhưng 尼ni 眾chúng ナ# ケ# レ# ト# モ# ▆# ▆# ミ# ナ# レ# 成thành 道Đạo 八bát 年niên 八bát 敬kính 得đắc 始thỉ 十thập 三tam 年niên 。 迄hất 八bát 敬kính 得đắc 也dã 十thập 四tứ 年niên 後hậu 羯yết 磨ma 得đắc 也dã 一nhất 義nghĩa 也dã 此thử 義nghĩa 無vô 所sở 據cứ 十thập 四tứ 年niên 尼ni 眾chúng 度độ 始thỉ 見kiến ▆# 年niên 至chí 十thập 三tam 年niên 八bát 敬kính 得đắc 無vô 所sở 據cứ 也dã 仍nhưng 南nam 山sơn 寳# 勵lệ 等đẳng 十thập 四tứ 年niên 內nội 於ư 春xuân 之chi 時thời 分phần/phân 八bát 敬kính 得đắc 也dã 夏hạ 比tỉ 羯yết 磨ma 得đắc 也dã 料liệu 蕳# ア# リ# 重trọng/trùng 意ý 云vân 成thành 道Đạo 十thập 四tứ 年niên 春xuân 時thời 分phần/phân (# 十thập 四tứ 年niên 前tiền 者giả 春xuân 時thời 分phần/phân 也dã )# 大Đại 愛Ái 道Đạo 五ngũ 百bách 尼ni 同đồng 時thời 得đắc 戒giới 八bát 敬kính 得đắc 也dã 十thập 誦tụng 餘dư 尼ni 羯yết 磨ma 得đắc 者giả 十thập 四tứ 年niên 夏hạ 比tỉ (# 十thập 四tứ 歲tuế 後hậu 者giả 夏hạ 事sự 也dã )# 大Đại 愛Ái 道Đạo 五ngũ 百bách 尼ni 外ngoại 餘dư 尼ni 羯yết 磨ma 得đắc 夏hạ 之chi 比tỉ 五ngũ 百bách 尼ni 僧Tăng 有hữu 故cố 作tác 法pháp 辯biện 事sự 成thành 也dã (# 上thượng 以dĩ 光quang 抄sao 取thủ 意ý )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 章chương 五ngũ 分phần/phân 亦diệc 云vân 等đẳng 者giả 現hiện 流lưu 布bố 五ngũ 分phần/phân 律luật 愛ái 道đạo 為vi 和hòa 上thượng 僧Tăng 十thập 師sư 合hợp 十thập 一nhất 眾chúng 也dã 四tứ 分phần/phân 律luật 五ngũ 百bách 舎# 夷di 皆giai 八bát 敬kính 得đắc 見kiến 御ngự 所sở 覧# 異dị 歟# 或hoặc 勘khám 文văn 者giả 誤ngộ 歟# 或hoặc 四tứ 五ngũ 誤ngộ 歟# (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 五ngũ 誤ngộ 也dã 四tứ 字tự ナ# ル# ヘ# レ# 四tứ 分phần/phân 律luật 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

七thất 遣khiển 信tín 得đắc 三tam 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 俱câu 舎# 論luận 云vân 七thất 由do 遣khiển 使sứ 謂vị 法pháp 授thọ 尼ni (# 云vân 云vân )# 信tín 者giả 是thị 使sử 也dã (# 顯hiển 業nghiệp 意ý )# )# 。

二nhị 五ngũ 下hạ 引dẫn 他tha 本bổn 緣duyên

(# 粦# 云vân 此thử 尼ni 本bổn 是thị [婬-壬+(工/山)]# 女nữ 容dung 貌mạo 端đoan 正chánh 。 價giá 直trực 半bán 國quốc 出xuất 家gia 受thọ 具cụ 。 恐khủng 徃# 僧Tăng 寺tự 路lộ 有hữu 難nạn/nan 緣duyên 故cố 開khai 遣khiển 使sứ 緣duyên (# 文văn )# )# 。

二nhị 先tiên 下hạ 教giáo 其kỳ 作tác 法pháp

(# 光quang 云vân 假giả 令linh 當đương 時thời 一nhất 處xứ 指chỉ 申thân 法pháp 花hoa 寺tự 朝triêu 本bổn 法pháp 勒lặc 行hành 此thử 云vân 本bổn 法pháp 也dã 然nhiên 後hậu 十thập 尼ni 眾chúng 將tương 來lai 西tây 大đại 寺tự 云vân 徃# 蘭lan 若nhã 處xứ 其kỳ 後hậu 又hựu 歸quy 尼ni 寺tự 云vân 還hoàn 至chí 本bổn 處xứ 。 (# 乃nãi 至chí )# 和hòa 上thượng 當đương 為vi 說thuyết 也dã 於ư 此thử 南nam 山sơn 十thập 二nhị 語ngữ 得đắc 慈từ 恩ân 八bát 語ngữ 也dã 尼ni 寺tự 白bạch 四tứ 羯yết 摩ma (# 四tứ 語ngữ )# 徃# 蘭lan 若nhã 處xứ 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 (# 四tứ 語ngữ )# 又hựu 歸quy 尼ni 寺tự 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 (# 四tứ 語ngữ )# 以dĩ 上thượng 十thập 二nhị 語ngữ 也dã 此thử 第đệ 三Tam 歸Quy 尼ni 寺tự 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 竟cánh 時thời 得đắc 云vân 故cố 十thập 二nhị 語ngữ 得đắc 申thân 也dã (# 以dĩ 上thượng 南nam 山sơn 之chi 義nghĩa )# 次thứ 慈từ 恩ân 八bát 語ngữ 者giả 徃# 蘭lan 若nhã 處xứ 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 竟cánh 時thời 得đắc 故cố 八bát 語ngữ 得đắc 也dã (# 除trừ 第đệ 三Tam 歸Quy 尼ni 寺tự 四tứ 語ngữ 也dã )# 和hòa 上thượng 闍xà 梨lê 。 將tương 十thập 尼ni 者giả 尼ni 和hòa 上thượng 闍xà 梨lê 。 也dã 䠒# 跪quỵ 長trường/trưởng キ# ノ# 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 二nhị 八bát 兩lưỡng 四tứ 者giả 二nhị 八bát 即tức 下hạ 八bát 墮đọa 八bát 敬kính (# 八bát 不bất 可khả 越việt 者giả 八bát 敬kính 也dã )# 也dã 兩lưỡng 四tứ 者giả 四tứ 依y 四tứ 喻dụ 也dã 八bát 墮đọa 者giả 八bát 波ba 羅la 夷di 也dã (# 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 制chế 八bát 重trọng/trùng )# 四tứ 喻dụ 者giả 八bát 波ba 羅la 夷di 之chi 中trung 初sơ 四tứ 重trọng/trùng (# 此thử 當đương 比Bỉ 丘Khâu 四tứ 重trọng/trùng 也dã )# 各các 有hữu 一nhất 喻dụ 故cố 也dã 五ngũ 分phân 第đệ 一nhất 出xuất 四tứ 喻dụ 云vân 犯phạm [婬-壬+(工/山)]# 者giả 如như 針châm 鼻tị 缺khuyết 不bất 可khả 復phục 用dụng 。 如như 人nhân 命mạng [書-曰+皿]# 不bất 復phục 活hoạt 如như 石thạch 破phá 不bất 可khả 復phục 合hợp 如như 断# 多đa 羅la 樹thụ 心tâm 不bất 可khả 復phục 生sanh (# 云vân 云vân )# 四tứ 依y 者giả 一nhất 常thường 乞khất 食thực 二nhị 糞phẩn 掃tảo 衣y 三tam 樹thụ 下hạ 座tòa 四tứ 腐hủ 爛lạn 藥dược (# 已dĩ 上thượng )# )# 。

八bát 邊biên 五ngũ 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 頌tụng 疏sớ/sơ 云vân 邊biên 國quốc 僧Tăng 少thiểu 許hứa 五ngũ 人nhân 受thọ 要yếu 須tu 一nhất 旃chiên 延diên 因nhân 傳truyền 五ngũ 年niên 白bạch 佛Phật 遂toại 開khai 邊biên 方phương 五ngũ 人nhân 受thọ 戒giới 四tứ 分phần/phân 云vân 東đông 方phương 有hữu 國quốc 。 名danh 曰viết 木mộc 調điều 南nam 方phương 有hữu 塔tháp 名danh 靜tĩnh 善thiện 西tây 方phương 國quốc 山sơn 名danh 師sư 梨lê 仙tiên 人nhân 種chủng 山sơn 北bắc 方phương 有hữu 國quốc 名danh 桂quế 自tự 此thử 之chi 外ngoại 為vi 邊biên 國quốc (# 文văn )# 光quang 鈔sao 云vân 邊biên 五ngũ 得đắc 事sự 羯yết 磨ma 師sư タ# ニ# モ# 明minh 律luật ナ# ラ# ハ# 發phát 歟# 五ngũ 人nhân 俱câu 明minh 律luật 發phát 歟# 尋tầm 也dã 正chánh 義nghĩa 羯yết 磨ma 師sư タ# ニ# モ# 明minh 律luật ナ# レ# ハ# 餘dư 雖tuy 非phi 明minh 律luật 得đắc 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 主chủ 解giải 釋thích 二nhị 。 初sơ 僧Tăng 少thiểu 如như 法Pháp 二nhị 。 初sơ 表biểu 有hữu 義nghĩa 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 章chương 和hòa 上thượng 不bất 入nhập 等đẳng 者giả 五ngũ 人nhân 之chi 外ngoại 加gia 和hòa 上thượng 六lục 人nhân 也dã 僧Tăng 祇kỳ 意ý 十thập 師sư 之chi 外ngoại 置trí 和hòa 上thượng 十thập 一nhất 眾chúng 受thọ 也dã 今kim 准chuẩn 彼bỉ 故cố 云vân 同đồng 僧Tăng 祇kỳ 律luật 也dã 續tục 後hậu 抄sao 云vân 邊biên 五ngũ 中trung 有hữu 釋thích 取thủ 僧Tăng 體thể 同đồng 南nam 山sơn 但đãn 六lục 人nhân 是thị 異dị 也dã 南nam 山sơn 四tứ 人nhân 僧Tăng 體thể 慈từ 恩ân 三tam 人nhân 僧Tăng 體thể 遂toại 同đồng 也dã 且thả 於ư 布bố 薩tát 一nhất 法pháp 者giả 慈từ 恩ân 意ý 三tam 人nhân 僧Tăng 體thể 也dã 一nhất 人nhân 作tác 羯yết 磨ma 人nhân 也dã 共cộng 四tứ 人nhân 一nhất 切thiết 作tác 法pháp 事sự 四tứ 人nhân ナ# ル# ヘ# レ# 作tác 法pháp 人nhân 僧Tăng 體thể 外ngoại 故cố 自tự 恣tứ 時thời 三tam 人nhân 僧Tăng 体# 也dã 一nhất 人nhân 所sở 羌khương 也dã 一nhất 人nhân 作tác 羯yết 磨ma 者giả 也dã 故cố 共cộng 五ngũ 人nhân 也dã 是thị 以dĩ 南nam 山sơn 慈từ 恩ân 用dụng 人nhân 同đồng 也dã 慈từ 恩ân 意ý 云vân 體thể 三tam 人nhân 也dã 云vân 用dụng 時thời 四tứ 人nhân 也dã 但đãn 致trí 捨xả 隨tùy 慚tàm 愧quý 有hữu 不bất 同đồng 南nam 山sơn 意ý 懺sám 主chủ 單đơn 白bạch 四tứ 人nhân 懺sám 主chủ 共cộng 五ngũ 人nhân 也dã 慈từ 恩ân 意ý 者giả 四tứ 人nhân 一nhất 人nhân 懺sám 主chủ 三tam 人nhân 僧Tăng 體thể 也dã 慈từ 恩ân 意ý 眾chúng 者giả 唐đường 土thổ/độ 習tập 三tam 人nhân 以dĩ 上thượng 也dã 約ước 彼bỉ 以dĩ 三tam 人nhân 翻phiên 之chi 為vi 僧Tăng 體thể 也dã )# 。

二nhị 既ký 下hạ 立lập 正chánh 義nghĩa 二nhị 。 初sơ 難nan 有hữu 義nghĩa 。

(# 光quang 云vân 上thượng 有hữu 釋thích 義nghĩa 二nhị 過quá 四tứ 人nhân 僧Tăng 體thể 過quá 和hòa 上thượng 不bất 入nhập 其kỳ 數số 過quá 也dã 揔# 意ý 云vân 四tứ 人nhân 僧Tăng 體thể 習tập 而nhi 和hòa 上thượng 不bất 入nhập 其kỳ 數số 四tứ 人nhân 內nội 一nhất 人nhân 能năng 自tự 體thể 大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 時thời 三tam 人nhân ナ# ラ# テ# ハ# 非phi 僧Tăng 體thể 能năng 白bạch 非phi 僧Tăng 體thể 和hòa 上thượng 不bất 入nhập 其kỳ 數số 故cố サ# テ# ハ# 四tứ 人nhân 僧Tăng 體thể 不bất 可khả 成thành (# 為vi 言ngôn )# 餘dư 三tam 非phi 僧Tăng 者giả 此thử 意ý 也dã 餘dư 三tam 非phi 僧Tăng 者giả 一nhất 人nhân 不bất 足túc 故cố 云vân 尒# 也dã 若nhược 事sự 闕khuyết 故cố 可khả 白bạch 自tự (# 為vi 言ngôn )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 立lập 自tự 義nghĩa

(# 光quang 云vân 故cố 五ngũ 人nhân 中trung 以dĩ 下hạ 述thuật 三tam 人nhân 僧Tăng 体# 正chánh 義nghĩa 也dã 五ngũ 人nhân 中trung 一nhất 人nhân 和hòa 上thượng 一nhất 人nhân 持trì 羯yết 磨ma 故cố 餘dư 三tam 人nhân 所sở 和hòa 白bạch 之chi 僧Tăng 体# 三tam 人nhân 僧Tăng 体# 云vân 也dã 或hoặc 一nhất 義nghĩa 南nam 山sơn 慈từ 恩ân 和hòa 會hội 南nam 山sơn 加gia 能năng 秉bỉnh 四tứ 人nhân 云vân 慈từ 恩ân 和hòa 上thượng 能năng 秉bỉnh 除trừ 云vân 三tam 人nhân 也dã 能năng 秉bỉnh 加gia 不bất 加gia ハ# カ# リ# 也dã 慈từ 恩ân 義nghĩa 盡tận 理lý せ# リ# 南nam 山sơn 義nghĩa 叶# 律luật 文văn 互hỗ 文văn 理lý 德đức ア# リ# 可khả 用dụng 慈từ 恩ân (# 云vân 云vân )# 一nhất 布bố 薩tát 四tứ 人nhân 法pháp 自tự 恣tứ 五ngũ 人nhân 法pháp 也dã )# 。

(# 布bố 薩tát 時thời 學học 悔hối 秉bỉnh 羯yết 磨ma 此thử 時thời 三tam 人nhân 僧Tăng 體thể 又hựu 不bất 審thẩm 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 磨ma 下hạ 僧Tăng 多đa 得đắc 罪tội

(# 光quang 云vân 可khả 呵ha 罪tội 者giả [穴/(犮-乂+又)]# 吉cát 羅la 罪tội 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

九cửu 羯yết 磨ma 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 如như 文văn 可khả 解giải 之chi )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 會hội 釋thích 律luật 論luận 二nhị 。 初sơ 唯duy 約ước 僧Tăng 。

(# 私tư 云vân 十thập 誦tụng 律luật 云vân 羯yết 磨ma 得đắc 俱câu 舎# 云vân 十thập 眾chúng 得đắc 會hội 此thử 相tương 違vi 此thử 二nhị 義nghĩa 初sơ 會hội 通thông 意ý 十thập 誦tụng 僧Tăng 與dữ 尼ni 通thông 說thuyết 故cố 云vân 羯yết 磨ma 得đắc 俱câu 舎# 論luận 唯duy 約ước 僧Tăng 故cố 云vân 十thập 眾chúng 得đắc )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 約ước 二nhị 部bộ

(# 私tư 云vân 第đệ 二nhị 會hội 釋thích 意ý 俱câu 舎# 十thập 眾chúng 得đắc 者giả 僧Tăng 尼ni 各các 十thập 人nhân ナ# レ# ト# モ# 合hợp 十thập 眾chúng 得đắc 云vân 也dã 邊biên 五ngũ 尼ni 五ngũ 僧Tăng 五ngũ 合hợp 云vân 五ngũ コ# ト# レ# )# 。

十thập 三Tam 歸Quy 得đắc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 引dẫn 論luận 。

(# 如như 文văn 或hoặc 鈔sao 云vân 十thập 三Tam 歸Quy 等đẳng 者giả 歸quy 敬kính 章chương 云vân 具cụ 歸quy 三tam 寳# 方phương 名danh 歸quy 依y 但đãn 歸quy 一nhất 寳# 即tức 名danh 敬kính 禮lễ (# 文văn )# 此thử 釋thích 意ý 者giả 一nhất 歸quy ニ# レ# テ# ハ# 不bất 可khả 得đắc 見kiến 。 タ# ル# 歟# )# 。

二nhị 謂vị 下hạ 章chương 主chủ 解giải 釋thích 三tam 。 初sơ 釋thích 俱câu 舎# 文văn 。

(# 慧tuệ 云vân 六lục 十thập 賢hiền 部bộ 謂vị 六lục 十thập 人nhân 賢hiền 眾chúng 部bộ 共cộng 集tập 受thọ 戒giới 也dã 有hữu 釋thích 六lục 十thập 人nhân 共cộng 為vi 部bộ 黨đảng 眾chúng 首thủ 名danh 賢hiền 也dã (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 六lục 十thập 人nhân 賢hiền 七thất 方phương 便tiện 位vị 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# 又hựu 頌tụng 疏sớ/sơ 佛Phật 遣khiển 阿A 難Nan 為vi 說thuyết 三Tam 歸Quy (# 云vân 云vân )# 此thử 義nghĩa 誤ngộ 也dã 成thành 道Đạo 二nhị 十thập 年niên 後hậu 正chánh 有hữu 阿A 難Nan 成thành 道Đạo 八bát 年niên 三Tam 歸Quy 始thỉ 故cố 非phi 阿A 難Nan 只chỉ 阿A 羅La 漢Hán ナ# ル# ヘ# レ# 此thử 事sự 惠huệ 暉huy 并tinh 粦# 記ký 見kiến タ# リ# )# 。

二nhị 毘tỳ 下hạ 引dẫn 他tha 示thị 次thứ

(# 如như 文văn 可khả 知tri 之chi )# 。

三tam 何hà 下hạ 問vấn 答đáp 决# 疑nghi

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 南nam 山sơn 意ý 尼ni 眾chúng 十thập 四tứ 年niên 始thỉ 出xuất 家gia 三Tam 歸Quy 得đắc 八bát 年niên 制chế 断# 尼ni 不bất 及cập 三Tam 歸Quy 教giáo 故cố 也dã 已dĩ 上thượng 今kim 師sư 意ý 若nhược 有hữu 仁nhân 賢hiền 尼ni 不bất 可khả 有hữu 三Tam 歸Quy 得đắc 歟# )# 。

二nhị 四tứ 分phần/phân 律luật 二nhị 。 初sơ 舉cử 宗tông 標tiêu 數số 。

(# 戒giới 疏sớ/sơ 曰viết 言ngôn 四tứ 分phần/phân 者giả 顯hiển 宗tông 目mục 也dã 佛Phật 滅diệt 百bách 年niên 興hưng 斯tư 名danh 教giáo 相tương/tướng 傳truyền 云vân 於ư 上thượng 座tòa 部bộ 搜sưu 括quát 博bác 要yếu 契khế 同đồng 己kỷ 見kiến 者giả 集tập 為vi 一nhất 部bộ 四tứ 度độ 傳truyền 文văn 盡tận 所sở 詮thuyên 相tương/tướng 故cố 云vân 四tứ 分phần/phân (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 章chương 二nhị 四tứ 分phần/phân 律luật 是thị 法Pháp 藏tạng 部bộ 等đẳng 者giả 南nam 山sơn 等đẳng 意ý 五ngũ 部bộ 之chi 隨tùy 一nhất 也dã 章chương 主chủ 意ý 十thập 八bát 部bộ 中trung 法Pháp 藏tạng 部bộ 也dã (# 云vân 云vân )# 藏tạng 者giả 南nam 山sơn 釋thích 覆phú 隱ẩn 之chi 義nghĩa 也dã 覆phú 隱ẩn 三tam 藏tạng 故cố (# 云vân 云vân )# 章chương 主chủ 意ý 法Pháp 藏tạng 亽# 是thị 三tam 藏tạng 也dã 此thử 人nhân 能năng 通thông 達đạt 三Tam 藏Tạng 。 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 次thứ 第đệ 列liệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 列liệt 五ngũ 緣duyên 五ngũ 。 初sơ 善thiện 來lai 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 上thượng 法pháp 二nhị 。 初sơ 標tiêu 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 古cổ 下hạ 釋thích 三tam 初sơ 立lập 義nghĩa

(# 礪# 疏sớ/sơ 云vân 無vô 欲dục 迦ca 業nghiệp ○# 會hội 增tăng 上thượng 法pháp 而nhi 發phát 具cụ 戒giới 故cố 曰viết 上thượng 法pháp 亦diệc 可khả 盡tận 無vô 生sanh 智trí 超siêu 出xuất 學học 表biểu 會hội 而nhi 得đắc 戒giới 故cố 曰viết 上thượng 法pháp (# 文văn )# 餙# 宗tông 記ký 云vân 前tiền 釋thích 約ước 聖thánh 智trí 境cảnh 名danh 為vi 上thượng 法pháp 論luận 其kỳ 後hậu 釋thích 則tắc 能năng 證chứng 智trí 名danh 上thượng 法pháp (# 文văn )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 引dẫn 文văn

(# 如như 文văn )# 。

三tam 羅la 下hạ 會hội 違vi

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 羅La 漢Hán 沙Sa 彌Di 非phi 此thử 宗tông 義nghĩa 者giả 南nam 山sơn 等đẳng 意ý 隨tùy 要yếu 期kỳ 有hữu 無vô 得đắc 戒giới 羌khương 別biệt 謂vị 證chứng 果Quả 之chi 位vị 誓thệ 得đắc 戒giới 得đắc 戒giới 無vô 此thử 要yếu 期kỳ 不bất 得đắc 戒giới 然nhiên 則tắc 四tứ 分phân 之chi 前tiền 無vô 要yếu 期kỳ 者giả 應ưng 有hữu 羅La 漢Hán 沙sa 弥# 他tha 部bộ 之chi 前tiền 有hữu 要yếu 期kỳ 者giả 應ưng 上thượng 法pháp 得đắc 戒giới 也dã (# 云vân 云vân )# 章chương 主chủ 意ý 別biệt 異dị 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 三Tam 歸Quy

(# 如như 文văn )# 。

四tứ 八bát 敬kính

(# 如như 文văn 可khả 解giải 之chi )# 。

五ngũ 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 會hội 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 會hội 釋thích 三tam 。 初sơ 自tự 然nhiên 會hội 上thượng 法pháp 。

(# 彼bỉ 宗tông 意ý 說thuyết 者giả 古cổ 料liệu 蕳# 彼bỉ 宗tông 者giả 十thập 誦tụng 也dã (# 云vân 云vân )# 此thử 義nghĩa 下hạ 文văn 不bất 隣lân 次thứ 彼bỉ 十thập 誦tụng 自tự 然nhiên 唯duy 局cục 佛Phật 獨Độc 覺Giác 故cố 今kim 云vân 彼bỉ 宗tông 者giả 四tứ 分phần/phân 宗tông 意ý 也dã (# 為vi 言ngôn )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 自tự 然nhiên 則tắc 上thượng 法pháp 者giả 約ước 法pháp 同đồng 會hội 之chi 自tự 然nhiên 上thượng 法pháp 皆giai 得đắc 無Vô 學Học 位vị 得đắc 故cố 約ước 無Vô 學Học 法pháp 同đồng 云vân 自tự 然nhiên 則tắc 上thượng 法pháp 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 見kiến 諦Đế 會hội 善thiện 來lai 二nhị 。 初sơ 正chánh 會hội 。

(# 顕# 業nghiệp 云vân 是thị 約ước 人nhân 同đồng 會hội 之chi 見kiến 諦Đế 善thiện 來lai 其kỳ 法pháp 雖tuy 羌khương 別biệt 十thập 誦tụng 見kiến 諦Đế 得đắc 四tứ 分phần/phân 善thiện 來lai 得đắc 皆giai 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 故cố 其kỳ 人nhân 体# 同đồng 也dã 故cố 云vân 則tắc 善thiện 來lai 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 律luật 下hạ 引dẫn 證chứng 三tam 。 初sơ 舉cử 本bổn 文văn 。

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 引dẫn 律luật 以dĩ 不bất 如như 憍kiêu 陳trần 善thiện 來lai 受thọ 戒giới 證chứng 見kiến 諦Đế 則tắc 善thiện 來lai 也dã 多đa 子tử 塔tháp 林lâm 名danh 歟# 律luật 中trung 自tự 云vân 等đẳng 者giả 律luật 中trung 無vô 文văn 體thể 文văn 集tập 云vân 未vị 勘khám 得đắc 之chi (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 或hoặc 勘khám 文văn 者giả 誤ngộ 歟# 又hựu 四tứ 分phần/phân 梵Phạm 本bổn 具cụ 譯dịch 應ưng 百bách 餘dư 卷quyển (# 云vân 云vân )# 現hiện 行hành 唯duy 六lục 十thập 卷quyển 也dã 梵Phạm 本bổn 廣quảng 本bổn 有hữu 之chi 歟# (# 云vân 云vân )# 六lục 群quần 比Bỉ 丘Khâu 。 事sự 餙# 宗tông 記ký 云vân 六lục 群quần 比Bỉ 丘Khâu 。 者giả 多đa 論luận 第đệ 四tứ 云vân 一nhất 難nạn/nan 途đồ 二nhị 跋bạt 難Nan 陀Đà 三tam 迦Ca 留Lưu 陀Đà 夷Di 。 四tứ 闡xiển 陀đà 五ngũ 馬mã 師sư 六lục 滿mãn 宿túc (# 文văn )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 正chánh 合hợp 證chứng

(# 如như 文văn 可khả 知tri 之chi )# 。

三tam 由do 下hạ 點điểm 無vô

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 問vấn 約ước 人nhân 同đồng 何hà 無vô 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 哉tai 十thập 誦tụng 信tín 佛Phật 為vi 師sư 四tứ 分phần/phân 上thượng 法pháp 皆giai 迦ca 業nghiệp 故cố 也dã 如như 何hà 答đáp 約ước 人nhân 應ưng 有hữu 如như 所sở 問vấn 也dã 約ước 法pháp 云vân 無vô 思tư 之chi (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 其kỳ 下hạ 四tứ 緣duyên 會hội 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 故cố 下hạ 揔# 結kết

(# 如như 文văn )# 。

三tam 僧Tăng 祇kỳ 律luật 二nhị 。 初sơ 舉cử 宗tông 標tiêu 數số 。

(# 戒giới 疏sớ/sơ 曰viết 大đại 集tập 云vân 廣quảng 博bác 徧biến 覧# 五ngũ 部bộ 經Kinh 典điển 是thị 故cố 名danh 曰viết 。 摩ma 訶ha 僧Tăng 祇kỳ 此thử 云vân 大đại 眾chúng 此thử 有hữu 其kỳ 律luật (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 是thị 大đại 眾chúng 部bộ 者giả 問vấn 堀# 內nội 堀# 外ngoại 何hà 耶da 答đáp 南nam 山sơn 意ý 堀# 內nội 根căn 本bổn 上thượng 座tòa 部bộ 也dã 大đại 眾chúng 名danh 言ngôn 五ngũ 百bách 亦diệc 大đại 眾chúng 故cố (# 云vân 云vân )# 章chương 主chủ 意ý 堀# 外ngoại 大đại 眾chúng 部bộ 也dã 堀# 內nội 結kết 集tập 三tam 藏tạng 。 堀# 外ngoại 結kết 集tập 四tứ 藏tạng 諸chư 藏tạng 章chương 見kiến 而nhi 僧Tăng 祇kỳ 之chi 中trung 說thuyết 四tứ 藏tạng 故cố 今kim 僧Tăng 祇kỳ 則tắc 堀# 外ngoại 大đại 眾chúng 部bộ 也dã 章chương 主chủ 得đắc 意ý 給cấp 也dã 但đãn 僧Tăng 祇kỳ 又hựu 明minh 堀# 內nội 五ngũ 百bách 結kết 集tập 之chi 樣# 順thuận 南nam 山sơn 意ý 兩lưỡng 方phương 難nan 思tư 者giả 也dã (# 云vân 云vân )# (# 四tứ 藏tạng 者giả 經kinh 律luật 論luận 三tam 藏tạng 并tinh 雜tạp 藏tạng 也dã )# )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 次thứ 第đệ 列liệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 木mộc 叉xoa 戒giới 四tứ 種chủng 等đẳng 者giả 具cụ 波ba 羅la 提đề 毘tỳ 木mộc 叉xoa 云vân ヘ# キ# 也dã 是thị 別Biệt 解Giải 脫Thoát 梵Phạn 語ngữ 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 正chánh 列liệt 二nhị 。 初sơ 列liệt 五ngũ 緣duyên 二nhị 。 初sơ 依y 文văn 列liệt 四tứ 緣duyên 四tứ 。 初sơ 自tự 覺giác 具cụ 足túc 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 善thiện 來lai 二nhị 。 初sơ 正chánh 釋thích 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 時thời 下hạ 生sanh 後hậu

(# 如như 文văn )# 。

三tam 十thập 眾chúng 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 示thị 異dị

(# 私tư 云vân 僧Tăng 祇kỳ 律luật 意ý 十thập 眾chúng 之chi 外ngoại 加gia 和hòa 上thượng 合hợp 十thập 一nhất 眾chúng 也dã 四tứ 分phần/phân 十thập 眾chúng 之chi 內nội 不bất 同đồng 有hữu 和hòa 上thượng 也dã )# 。

四tứ 五ngũ 眾chúng

(# 知tri 文văn )# 。

二nhị 彼bỉ 下hạ 以dĩ 義nghĩa 加gia 八bát 敬kính

(# 章chương 初sơ 六lục 與dữ 四tứ 分phân 別biệt 者giả 集tập 解giải 曰viết 前tiền 六lục 與dữ 四tứ 分phần/phân 有hữu 三tam 別biệt 謂vị 一nhất 名danh 字tự 別biệt 二nhị 說thuyết 有hữu 廣quảng 略lược 別biệt 三tam 亙# 有hữu 無vô 有hữu 別biệt 故cố 揔# 名danh 別biệt 謂vị 前tiền 五ngũ 雖tuy 與dữ 四tứ 分phần/phân 相tương 似tự 隨tùy 應ứng 有hữu 二nhị 不bất 同đồng 餘dư 一nhất 有hữu 無vô 有hữu 別biệt 故cố 也dã 後hậu 二nhị 名danh 字tự 及cập 說thuyết 共cộng 同đồng 故cố 言ngôn 同đồng 也dã 委ủy 細tế 如như 文văn 集tập )# 。

二nhị 此thử 下hạ 會hội 十thập 緣duyên 二nhị 初sơ 會hội 有hữu 二nhị 初sơ 見kiến 諦Đế 自tự [櫛-即+言]# 會hội 自tự 覚#

(# 顕# 業nghiệp 云vân 見kiến 諦Đế 信tín 佛Phật ○# 亦diệc 自tự 覺giác 等đẳng 者giả 約ước 人nhân 同đồng 會hội 之chi 謂vị 十thập 誦tụng 見kiến 諦Đế 得đắc 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 自tự 誓thệ 得đắc 迦ca 業nghiệp 此thử 部bộ 意ý 自tự 覺giác 得đắc 也dã 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 迦Ca 葉Diếp 皆giai 成thành 阿A 羅La 漢Hán 。 之chi 時thời 成thành 受thọ 具cụ 故cố (# 為vi 言ngôn )# 問vấn 見kiến 現hiện 流lưu 布bố 僧Tăng 祇kỳ 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 迦Ca 葉Diếp 並tịnh 善thiện 來lai 得đắc 也dã 何hà 不bất 會hội 善thiện 來lai 會hội 自tự 覺giác 哉tai 答đáp 誠thành 如như 所sở 問vấn 難nan 思tư 者giả 也dã 強cường/cưỡng 設thiết 會hội 釋thích 御ngự 所sở 覧# 不bất 同đồng 也dã 又hựu 勘khám 文văn 者giả 誤ngộ 歟# 或hoặc 善thiện 來lai 之chi 位vị 反phản 俗tục 相tương/tướng 自tự 覺giác 之chi 時thời 發phát 具cụ 戒giới 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 問vấn 答đáp 遣khiển 使sứ 會hội 十thập 眾chúng

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 無vô 下hạ 點điểm 無vô

(# 如như 文văn )# 。

四tứ 五ngũ 分phần/phân 律luật 二nhị 。 初sơ 標tiêu 宗tông 舉cử 數số 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 四tứ 五ngũ 分phần/phân 律luật 是thị 化hóa 地địa 部bộ 者giả 是thị 又hựu 十thập 八bát 中trung 有hữu 之chi 上thượng 法Pháp 藏tạng 部bộ 者giả 從tùng 此thử 部bộ 中trung 分phần/phân 出xuất 也dã 化hóa 地địa 者giả 從tùng 王vương 為vi 名danh 謂vị 此thử 部bộ 主chủ 本bổn 為vi 國quốc 王vương 治trị 國quốc 故cố 云vân 化hóa 地địa 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 次thứ 第đệ 列liệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 列liệt 五ngũ 緣duyên 二nhị 。 初sơ 揔# 列liệt 五ngũ 緣duyên 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 別biệt 示thị 八bát 敬kính

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 五ngũ 分phần/phân 中trung 彼bỉ 律luật 云vân 為vì 汝nhữ 制chế 八bát 不bất 可khả 越việt 者giả 四tứ 分phần/phân 文văn 也dã 四tứ 分phần/phân 意ý 五ngũ 百bách 尼ni 同đồng 八bát 敬kính 得đắc 故cố 四tứ 分phần/phân 云vân 我ngã 及cập 五ngũ 百bách 舎# 夷di 女nữ 人nhân 當đương 共cộng 頂đảnh 載tái (# 文văn )# 五ngũ 分phần/phân 意ý 五ngũ 百bách 尼ni 十thập 一nhất 眾chúng 也dã 非phi 八bát 敬kính 得đắc 也dã (# 云vân 云vân )# 文văn 集tập 注chú 云vân 私tư 云vân 舎# 夷di 諸chư 尼ni 八bát 敬kính 得đắc 戒giới 四tứ 分phần/phân 律luật 有hữu 五ngũ 分phần/phân 律luật 無vô 三tam 所sở 摽phiếu/phiêu 五ngũ 分phần/phân 說thuyết 若nhược 四tứ 五ngũ 字tự 傳truyền 冩# 誤ngộ 歟# (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 而nhi 此thử 處xứ 無vô 標tiêu 五ngũ 分phần/phân 以dĩ 義nghĩa 云vân 三tam 所sở 標tiêu 五ngũ 分phần/phân 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 會hội 他tha 緣duyên 二nhị 。 初sơ 會hội 十thập 誦tụng 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 見kiến 信tín 會hội 自tự 然nhiên 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 二nhị 種chủng 皆giai 自tự 然nhiên 者giả 問vấn 五ngũ 分phần/phân 意ý 佛Phật 因nhân 中trung 得đắc 戒giới 也dã 謂vị 剃thế 髮phát 出xuất 家gia 。 之chi 時thời 得đắc 戒giới (# 云vân 云vân )# 見kiến 諦Đế 自tự 誓thệ 果quả 位vị 得đắc 戒giới 也dã 何hà 云vân 二nhị 種chủng 皆giai 自tự 然nhiên 哉tai 答đáp 御ngự 所sở 覧# 五ngũ 分phần/phân 佛Phật 自tự 然nhiên 得đắc 有hữu 果quả 位vị 歟# 又hựu 五ngũ 分phần/phân 說thuyết 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 善thiện 來lai 也dã 是thị 御ngự 所sở 覧# 異dị 歟# 章chương 此thử 中trung 自tự 然nhiên 與dữ 上thượng 受thọ 等đẳng 者giả 五ngũ 分phần/phân 童Đồng 子tử 迦Ca 葉Diếp 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 第đệ 一nhất 受thọ 具cụ (# 云vân 云vân )# 取thủ 意ý 是thị 大đại 迦Ca 葉Diếp 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 問vấn 遣khiển 五ngũ 十thập 會hội 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn 可khả 解giải 之chi )# 。

二nhị 此thử 下hạ 會hội 四tứ 分phần/phân 上thượng 法pháp

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 五ngũ 論luận 二nhị 。 初sơ 標tiêu 章chương 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 解giải 釋thích 五ngũ 。 初sơ 毘tỳ 尼ni 。 )+# 〡# 。 初sơ 舉cử 數số 。

(# 光quang 云vân 章chương 二nhị 眾chúng 各các 五ngũ 者giả 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 眾chúng 。 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 毘tỳ 尼ni 。 )+# 〡# 。

二nhị 比tỉ 下hạ 別biệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 別biệt 列liệt 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 比Bỉ 丘Khâu 五ngũ 緣duyên 二nhị 。 初sơ 列liệt 五ngũ 緣duyên 。

(# 續tục 後hậu 云vân 。 )+# 〡# [# 母mẫu -(# 。 )+# 〡# [# 母mẫu -(# 。 )+# 〡# [# 母mẫu -(# 。 )+# 〡# [# 田điền /# 八bát /# 力lực 。

二nhị 其kỳ 下hạ 會hội 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 三tam 緣duyên 會hội 上thượng 受thọ 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 其kỳ 見kiến 諦Đế 信tín 佛Phật 等đẳng 者giả 約ước 人nhân 同đồng 也dã 自tự 然nhiên 約ước 法pháp 也dã 問vấn 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 者giả 此thử 論luận 善thiện 來lai 得đắc 何hà 攝nhiếp 上thượng 受thọ 哉tai 答đáp 所sở 覧# 異dị 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 邊biên 下hạ 二nhị 緣duyên 會hội 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 尼ni 下hạ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 五ngũ 緣duyên

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 尼ni 善thiện 來lai 得đắc 者giả 唯duy 此thử 論luận 有hữu 之chi 餘dư 部bộ 所sở 無vô 也dã 問vấn 餘dư 部bộ 何hà 尼ni 無vô 善thiện 來lai 得đắc 哉tai 答đáp 業nghiệp 疏sớ/sơ 云vân 如như 多đa 論luận 中trung 佛Phật 尼ni 不bất 度độ 為vi 止chỉ 傍bàng 故cố 若nhược 善thiện 來lai 度độ 外ngoại 道đạo 當đương 言ngôn 本bổn 在tại 王vương 宮cung [婬-壬+(工/山)]# 女nữ 自tự 好hảo/hiếu 出xuất 家gia 還hoàn 度độ (# 文văn )# 續tục 後hậu 云vân 尼ni 善thiện 來lai 者giả 廣quảng 章chương 云vân 摩ma 蹬đẳng 祈kỳ 女nữ 也dã (# 云vân 云vân )# (# 師sư 法pháp 者giả 八bát 敬kính 也dã )# )# 。

二nhị 合hợp 下hạ 合hợp 列liệt 七thất 種chủng

(# 光quang 云vân 合hợp 有hữu 七thất 種chủng 者giả 尼ni 比Bỉ 丘Khâu 合hợp 其kỳ 品phẩm 盡tận 也dã 同đồng 不bất 計kế (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 私tư 云vân 八bát 敬kính 遣khiển 信tín 僧Tăng 異dị 也dã 故cố 加gia 之chi 七thất 也dã )# 。

二nhị 摩ma 得đắc 勒lặc 伽già 論luận 二nhị 。 初sơ 列liệt 十thập 緣duyên 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân フ# ト# ロ# カ# ト# 者giả 是thị 十thập 誦tụng 同đồng 計kế 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 章chương 十thập 二nhị 部bộ 謂vị 諸chư 尼ni 事sự 異dị 本bổn 章chương 謂vị 法pháp (# 云vân 云vân )# 意ý 尼ni 法pháp 則tắc 云vân 也dã 此thử 事sự 相tướng 違vi 之chi 由do 古cổ 疑nghi (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 示thị 同đồng 異dị

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 章chương 來lai 捨xả 俗tục 相tương/tướng 後hậu 更cánh 與dữ 受thọ 故cố 者giả 佛Phật 召triệu 善thiện 來lai 時thời 唯duy 落lạc 鬢mấn 髮phát 俗tục 衣y 反phản 法Pháp 衣y 成thành 沙Sa 門Môn 相tương/tướng 然nhiên 而nhi 戒giới 不bất 成thành 後hậu 時thời 作tác 羯yết 磨ma 令linh 受thọ 故cố 攝nhiếp 羯yết 磨ma 得đắc 善thiện 來lai 無vô 也dã 章chương 即tức 是thị 十thập 眾chúng 二nhị 十thập 眾chúng 者giả 邊biên 五ngũ 十thập 眾chúng 也dã 中trung 十thập 二nhị 十thập 眾chúng 也dã 合hợp 二nhị 部bộ 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 善thiện 見kiến 論luận 二nhị 。 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 善thiện 見kiến 論luận 者giả 是thị 四tứ 分phần/phân 同đồng 計kế 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 私tư 云vân 善thiện 見kiến 論luận 者giả 此thử 論luận 自tự 初sơ 至chí [婬-壬+(工/山)]# 戒giới 四tứ 分phần/phân 律luật 釋thích 也dã 已dĩ 後hậu 宗tông 論luận 何hà 宗tông 不bất 定định 也dã )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 列liệt 緣duyên 二nhị 。 初sơ 列liệt 釋thích 八bát 緣duyên 八bát 。 初sơ 善thiện 來lai 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 三Tam 歸Quy

(# 如như 文văn )# 。

三tam 敬kính 授thọ 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 即tức 下hạ 章chương 釋thích

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 章chương 敬kính 授thọ 即tức 見kiến 諦Đế 者giả 問vấn 彼bỉ 論luận 意ý 敬kính 授thọ 即tức 迦ca 業nghiệp 自tự 誓thệ 得đắc 也dã 何hà 相tương 違vi 哉tai 答đáp 所sở 覧# 異dị 也dã (# 云vân 云vân )# 授thọ 字tự 誤ngộ 也dã 受thọ 字tự ナ# ル# ペ# レ# ト# (# 云vân 云vân )# )# 。

四tứ 問vấn 答đáp

(# 如như 文văn )# 。

五ngũ 授thọ 重trọng/trùng

(# 私tư 云vân 受thọ 法pháp 者giả 八bát 敬kính 重trọng 也dã )# 。

六lục 遣khiển 使sứ

(# 如như 文văn )# 。

七thất 八bát 語ngữ 二nhị 。 初sơ 標tiêu 緣duyên 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 謂vị 下hạ 章chương 釋thích 二nhị 。 初sơ 正chánh 釋thích 當đương 緣duyên 。

(# 續tục 後hậu 云vân 善thiện 見kiến 中trung 八bát 語ngữ 者giả 尼ni 受thọ 戒giới 也dã 本bổn 法pháp 僧Tăng 中trung 作tác 白bạch 四tứ 故cố 云vân 八bát 語ngữ (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 義nghĩa 下hạ 因nhân 點điểm 前tiền 緣duyên

(# 續tục 後hậu 云vân 遣khiển 信tín 即tức 十thập 二nhị 語ngữ 者giả 本bổn 法pháp 僧Tăng 中trung 還hoàn 告cáo 三tam 度độ 作tác 白bạch 四tứ 故cố 云vân 十thập 二nhị 語ngữ 三tam 四tứ 十thập 二nhị 也dã 白bạch 四tứ 即tức 四tứ 語ngữ 者giả 一nhất 白bạch 三tam 羯yết 磨ma 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

八bát 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 此thử 下hạ 通thông 會hội 十thập 緣duyên

(# 續tục 後hậu 云vân 此thử 說thuyết 弟đệ 子tử 无# 自tự 然nhiên 者giả 獨Độc 覺Giác 應ưng 弟đệ 子tử 如như 何hà 云vân 尒# 哉tai 答đáp 雖tuy 弟đệ 子tử 未vị 必tất 受thọ 佛Phật 教giáo 故cố 略lược 也dã 又hựu 云vân 獨Độc 覺Giác 攝nhiếp 佛Phật 也dã 章chương 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 即tức 羯yết 磨ma 者giả 自tự 誓thệ 位vị 不bất 得đắc 戒giới 自tự 誓thệ 了liễu 作tác 羯yết 磨ma 得đắc 戒giới 也dã 章chương 或hoặc 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 即tức 敬kính 受thọ 得đắc (# 云vân 云vân )# 上thượng 云vân 敬kính 受thọ 即tức 見kiến 諦Đế 十thập 誦tụng 見kiến 諦Đế 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 也dã 見kiến 論luận 意ý 迦ca 業nghiệp 也dã 是thị 以dĩ 敬kính 授thọ 可khả 攝nhiếp 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 迦ca 業nghiệp 也dã 此thử 六lục 人nhân 敬kính 受thọ 時thời 果quả 戒giới 俱câu 得đắc 也dã (# 敬kính 受thọ 果quả 戒giới 同đồng 時thời 也dã 七thất 帖# 如như 此thử )# )# 。

四tứ 薩tát 婆bà 多đa 論luận 二nhị 。 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 薩tát 婆bà 多đa 者giả 是thị 十thập 誦tụng 同đồng 計kế 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 別biệt 釋thích 三tam 。 初sơ 列liệt 七thất 種chủng 。 (# 文văn 如như )# 。

二nhị 此thử 下hạ 會hội 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 點điểm 無vô 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 三tam 下hạ 會hội 有hữu 二nhị 。 初sơ 遣khiển 信tín 會hội 三tam 語ngữ 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 三tam 語ngữ 即tức 遣khiển 信tín 此thử 初sơ 一nhất 至chí 彼bỉ 一nhất 來lai 後hậu 一nhất (# 云vân 云vân )# 初sơ 一nhất 者giả 本bổn 法pháp 也dã 至chí 彼bỉ 者giả 僧Tăng 中trung 也dã 來lai 後hậu 者giả 還hoàn 告cáo 也dã 問vấn 彼bỉ 論luận 意ý 三tam 語ngữ 者giả 三Tam 歸Quy 也dã 三Tam 歸Quy 者giả 三tam 結kết 也dã (# 歸quy 依y 佛Phật 竟cánh 。 等đẳng 也dã )# 彼bỉ 論luận 本bổn 云vân 或hoặc 三tam 語ngữ 受thọ 戒giới 或hoặc 三Tam 歸Quy 受thọ 戒giới ○# 若nhược 應ưng 三tam 語ngữ 得đắc 戒giới 者giả 三tam 語ngữ 別biệt 止chỉ 若nhược 應ưng 三Tam 歸Quy 得đắc 戒giới 者giả 三Tam 歸Quy 便tiện 止chỉ 以dĩ 業nghiệp 力lực 故cố 。 自tự 然nhiên 使sử 尒# (# 体# 文văn 集tập 引dẫn 之chi )# 業nghiệp 疏sớ/sơ 云vân 問vấn 四tứ 分phần/phân 律luật 文văn 但đãn 云vân 三tam 語ngữ 此thử 文văn 更cánh 列liệt 三Tam 歸Quy 者giả 答đáp 以dĩ 義nghĩa 約ước 之chi 歸quy 猶do 結kết 也dã (# 云vân 云vân )# (# 体# 文văn 集tập 引dẫn 之chi )# 本bổn 論luận 并tinh 南nam 山sơn 釋thích 一nhất 同đồng 也dã 今kim 師sư 以dĩ 何hà 約ước 遣khiển 信tín 釋thích 之chi 哉tai 答đáp 難nan 思tư 也dã 梵Phạm 本bổn 有hữu 其kỳ 義nghĩa 歟# (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 又hựu 御ngự 所sở 覧# 異dị 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 三tam 緣duyên 會hội 羯yết 磨ma

(# 如như 文văn )# 。

三tam 此thử 下hạ 示thị 同đồng 異dị

(# 如như 文văn )# 。

五ngũ 明minh 了liễu 論luận 二nhị 。 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 明minh 了liễu 論luận 者giả 是thị 正chánh 量lượng 所sở 宗tông 論luận 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 四tứ 萬vạn 二nhị 千thiên 。 㓛# 德đức 事sự 明minh 了liễu 論luận 曰viết 偈kệ 曰viết 倍bội 二nhị 十thập 一nhất 千thiên 福phước 河hà 流lưu 善thiện 法Pháp 水thủy 洗tẩy 除trừ 汙ô 釋thích 曰viết 云vân 何hà 倍bội 二nhị 十thập 一nhất 千thiên 福phước 河hà 成thành 四tứ 萬vạn 二nhị 千thiên 。 福phước 河hà 律luật 中trung 如Như 來Lai 所sở 立lập 戒giới 有hữu 四tứ 百bách 二nhị 十thập 於ư 婆bà 藪tẩu 計kế 律luật 有hữu 二nhị 百bách 戒giới 於ư 優ưu 波ba 提đề 舎# 律luật 有hữu 一nhất 百bách 二nhị 十thập 一nhất 戒giới 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 律luật 有hữu 九cửu 十thập 九cửu 。 戒giới 此thử 四tứ 百bách 二nhị 十thập 戒giới 中trung 隨tùy 一nhất 一nhất 戒giới 各các 能năng 生sanh 攝nhiếp 僧Tăng 等đẳng 十thập 種chủng 㓛# 德đức 一nhất 一nhất 㓛# 德đức 能năng 生sanh 十thập 種chủng 正Chánh 法Pháp 謂vị 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 無vô 貪tham 等đẳng 三tam 善thiện 根căn 及cập 身thân 口khẩu 二nhị 護hộ 合hợp 成thành 四tứ 萬vạn 二nhị 千thiên 。 福phước 河hà 由do 此thử 福phước 河hà 恆hằng 能năng 洗tẩy 浣hoán 破phá 戒giới 垢cấu 汙ô (# 云vân 云vân )# 制chế 戒giới 十thập 利lợi 者giả 一nhất 攝nhiếp 取thủ 於ư 僧Tăng 二nhị 令linh 僧Tăng 歡hoan 喜hỷ 三tam 令linh 僧Tăng 安an 樂lạc 四tứ 未vị 信tín 令linh 信tín 五ngũ 已dĩ 信tín 令linh 增tăng 長trưởng 六lục 難nan 調điều 者giả 令linh 調điều 順thuận 七thất 慚tàm 愧quý 者giả 得đắc 安an 樂lạc 八bát 断# 現hiện 在tại 有hữu 漏lậu 九cửu 断# 未vị 來lai 有hữu 漏lậu 十thập 正Chánh 法Pháp 得đắc 久cửu 住trụ )# 。

二nhị 聲thanh 下hạ 列liệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 聲Thanh 聞Văn 七thất 圎# 德đức 二nhị 。 初sơ 列liệt 緣duyên 二nhị 。 初sơ 比Bỉ 丘Khâu 四tứ 緣duyên 二nhị 。 初sơ 列liệt 四tứ 緣duyên 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 略lược 下hạ 會hội 十thập 緣duyên 二nhị 。 初sơ 見kiến 諦Đế 會hội 略lược 羯yết 磨ma 。

(# 光quang 云vân 略lược 羯yết 磨ma 事sự 初sơ 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 時thời 聞văn 四Tứ 諦Đế 得đắc 戒giới 見kiến 諦Đế 也dã (# 云vân 云vân )# 南nam 山sơn 云vân 羯yết 磨ma 十thập 人nhân レ# テ# 成thành ス# ル# ヲ# 四tứ 人nhân レ# テ# 秉bỉnh (# 力lực )# 故cố 云vân 略lược 羯yết 磨ma )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 四tứ 緣duyên 會hội 廣quảng 羯yết 磨ma

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 其kỳ 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 皆giai 廣quảng 羯yết 磨ma 者giả 此thử 部bộ 意ý 迦ca 業nghiệp 白bạch 四tứ 得đắc 也dã 是thị 約ước 人nhân 同đồng 會hội 之chi 也dã )# 。

二nhị 尼ni 下hạ 尼ni 三tam 緣duyên

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 明minh 了liễu 論luận 意ý 僧Tăng 善thiện 來lai 得đắc 通thông 凡phàm 聖thánh 尼ni 善thiện 來lai 得đắc 限hạn 聖thánh 者giả 若nhược 通thông 凢# 夫phu 外ngoại 道đạo 當đương 言ngôn 本bổn 在tại 王vương 宮cung [婬-壬+(工/山)]# 女nữ 自tự 好hảo/hiếu 出xuất 家gia 還hoàn 度độ (# 文văn )# 光quang 云vân 遣khiển 使sứ 即tức 法pháp 授thọ 尼ni 事sự 如như 明minh 了liễu 論luận 法pháp 授thọ 尼ni 法pháp 授thọ 尼ni 讀đọc ヘ# レ# 非phi 人nhân 名danh 亦diệc 此thử 遣khiển 使sứ 非phi 遣khiển 信tín 得đắc 不bất 可khả 混hỗn 亂loạn 此thử 八bát 敬kính 得đắc 也dã 遣khiển 阿A 難Nan 八bát 敬kính 得đắc セ# レ# メ# レ# 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 瞿cù 婁lâu 多đa 達đạt 摩ma 者giả 梵Phạn 語ngữ 也dã 此thử 云vân 敬kính 尊tôn 重trọng 法pháp 今kim 章chương 梵Phạm 漢hán 並tịnh 舉cử 厲lệ 師sư 翻phiên 云vân 尊tôn 法pháp 古cổ 料liệu 蕳# 云vân 瞿cù 婁lâu 多đa 達đạt 摩ma 此thử 云vân 半bán 迦ca 尸thi 尼ni 又hựu 云vân 尼ni 揔# 名danh 歟# (# 云vân 云vân )# 師sư 云vân 皆giai 誤ngộ 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 廣quảng 羯yết 磨ma 即tức 遣khiển 信tín 者giả 唐đường 本bổn 章chương 遣khiển 信tín 得đắc 蓮liên 花hoa 色sắc 尼ni 也dã (# 云vân 云vân )# 問vấn 尒# 者giả 半bán 迦ca 尸thi 者giả 蓮liên 花hoa 色sắc 尼ni 異dị 名danh 歟# 哉tai 答đáp 可khả 勘khám 之chi 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 二nhị 部bộ 者giả 尼ni 受thọ 戒giới 時thời 僧Tăng 尼ni 對đối 故cố 云vân 尒# 也dã )# 。

二nhị 上thượng 下hạ 揔# 結kết

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 第đệ 下hạ 獨Độc 覺Giác 與dữ 佛Phật 德đức

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 獨Độc 覺Giác 有hữu 量lượng 㓛# 德đức 者giả 餙# 宗tông 記ký 第đệ 二nhị 引dẫn 了liễu 論luận 疏sớ/sơ 云vân 獨Độc 覺Giác 有hữu 量lượng 㓛# 德đức 至chí 得đắc 者giả 先tiên 於ư 多đa 刧# 已dĩ 修tu 戒giới 行hạnh 冣# 後hậu 生sanh 身thân 五Ngũ 戒Giới 性tánh 成thành 後hậu 入nhập 見kiến 道đạo 苦khổ 忍nhẫn 初sơ 心tâm 得đắc 出xuất 家gia 戒giới 鬚tu 髮phát 自tự 落lạc 。 衣y 鉢bát 自tự 然nhiên 尒# 時thời 具cụ 有hữu 木mộc 叉xoa 定định 生sanh 及cập 無vô 漏lậu 戒giới 若nhược 類loại 佛Phật 德đức 猶do 是thị 有hữu 量lượng (# 文văn )# 此thử 釋thích 意ý 佛Phật 獨Độc 覺Giác 自tự 然nhiên 得đắc 者giả 苦khổ 忍nhẫn 初sơ 心tâm 得đắc 也dã 十thập 誦tụng 自tự 然nhiên 得đắc 者giả 盡tận 智trí 心tâm 位vị 得đắc 云vân ヘ# リ# 部bộ 別biệt ナ# ル# ヘ# レ# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 大đại 乗# 下hạ 別biệt 撰soạn 大đại 乗# 所sở 用dụng

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 多đa 分phần 且thả 用dụng 薩tát 婆bà 多đa 宗tông 者giả 問vấn 諸chư 宗tông 異dị 說thuyết 中trung 何hà 用dụng 十thập 誦tụng 十thập 種chủng 得đắc 戒giới 哉tai 答đáp 諸chư 部bộ 中trung 此thử 部bộ 說thuyết 相tương/tướng 委ủy 悉tất 故cố 別biệt 用dụng 之chi 未vị 必tất 同đồng 一nhất 切thiết 彼bỉ 宗tông 義nghĩa 也dã 此thử 事sự 四tứ 帖# 問vấn 答đáp 有hữu 之chi (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 神thần 州châu 一nhất 同đồng 用dụng 四tứ 分phần/phân 律luật 見kiến タ# リ# 今kim 何hà 用dụng 十thập 誦tụng 哉tai 云vân 疑nghi ア# リ# 此thử 疑nghi 答đáp 非phi 用dụng 宗tông 只chỉ 十thập 種chủng 圎# 滿mãn 十thập 誦tụng 故cố 且thả 用dụng 之chi 也dã 且thả 字tự 此thử 意ý 也dã (# 云vân 云vân )# 亦diệc 同đồng 五ngũ 分phần/phân 者giả 五ngũ 字tự 應ưng 四tứ 字tự 也dã (# 云vân 云vân )# 文văn 集tập ニ# ア# リ# )# 。

二nhị 上thượng 下hạ 羯yết 磨ma 得đắc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 緣duyên 三tam 。 初sơ 結kết 前tiền 標tiêu 章chương 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 昔tích 下hạ 引dẫn 文văn 解giải 釋thích 三tam 。 初sơ 依y 四tứ 分phần/phân 出xuất 四tứ 緣duyên 二nhị 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 昔tích 來lai 相tương/tướng 傳truyền 等đẳng 者giả 得đắc 具cụ 足túc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 緣duyên 以dĩ 十thập 誦tụng 為vi 本bổn 餘dư 部bộ 會hội 同đồng 十thập 誦tụng 羯yết 磨ma 得đắc 別Biệt 解Giải 脫Thoát 緣duyên 以dĩ 四tứ 分phân 為vi 本bổn 餘dư 部bộ 會hội 同đồng 四tứ 分phần/phân 也dã 何hà 以dĩ 然nhiên 者giả 昔tích 漢hán 土thổ/độ 受thọ 法pháp 用dụng 四tứ 分phần/phân 羯yết 磨ma 故cố 也dã 故cố 云vân 昔tích 來lai 相tương/tướng 傳truyền 也dã 即tức 南nam 山sơn 云vân 神thần 州châu 一nhất 統thống 約ước 受thọ 並tịnh 誦tụng 四tứ 分phân 之chi 文văn 是thị 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 唐đường 土thổ/độ 一nhất 州châu 併tinh 用dụng 四tứ 分phần/phân 律luật 隨tùy 又hựu 瑜du 伽già 聲Thanh 聞Văn 地địa 律luật 併tinh 同đồng 四tứ 分phần/phân 律luật 故cố 四tứ 律luật 中trung 令linh 依y 此thử 律luật 釋thích 之chi (# 云vân 云vân )# 一nhất 八bát 比Bỉ 丘Khâu 之chi 事sự (# 四tứ 分phần/phân 律luật )# 一nhất 名danh 字tự 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 此thử 是thị 揔# 名danh 通thông 邪tà 正chánh 及cập 未vị 具cụ 也dã (# 云vân 云vân )# 二nhị 相tương 似tự 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 犯phạm 重trọng/trùng 者giả 內nội 實thật 破phá 戒giới 威uy 儀nghi 相tướng 貌mạo 似tự 持trì 戒giới 者giả 其kỳ 實thật 破phá 戒giới 故cố 名danh 也dã (# 云vân 云vân )# 三tam 自tự 稱xưng 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 有hữu [貝*戒]# 住trụ 者giả 剃thế 髮phát 披phi 衣y 自tự 言ngôn 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 也dã (# 云vân 云vân )# 四tứ 善thiện 來lai 比Bỉ 丘Khâu 。 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 道đạo 成thành 初sơ 果quả 親thân 感cảm 至chí 聖thánh 金kim 言ngôn 命mạng 之chi 便tiện 得đắc 具cụ 戒giới 。 故cố (# 云vân 云vân )# 五ngũ 乞khất 求cầu 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 既ký 出xuất 家gia 已dĩ 。 隨tùy 須tu 衣y 食thực 如như 法Pháp 。 行hành 乞khất 以dĩ 四tứ 海hải 為vi 家gia 居cư 離ly 於ư 邪tà 命mạng 故cố 曰viết 求cầu 乞khất (# 云vân 云vân )# 六lục 著trước 割cát 截tiệt 衣y 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 有hữu 二nhị 利lợi 故cố 一nhất 毀hủy 全toàn 相tương 離ly 自tự 貪tham 故cố 二nhị 既ký 碎toái 雜tạp 不bất 為vi 王vương [貝*戒]# 所sở 剥# 故cố (# 云vân 云vân )# 七thất 破phá 結kết 使sử 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 疏sớ/sơ 云vân 修tu 道Đạo 進tiến 德đức 惑hoặc 盡tận 解giải 滿mãn 理lý 解giải 心tâm 明minh 永vĩnh 無vô 業nghiệp 惡ác 則tắc 發phát 具cụ 戒giới 從tùng 緣duyên 而nhi 感cảm 故cố 曰viết 也dã (# 云vân 云vân )# 八bát 受thọ 大đại 戒giới 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 得đắc 處xứ 所sở 比Bỉ 丘Khâu 是thị 中trung 丘khâu 比tỉ 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 得đắc 處xứ 所sở 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 中trung 是thị 比Bỉ 丘Khâu 義nghĩa (# 云vân 云vân )# 如như 文văn 集tập 私tư 云vân 今kim 章chương 八bát 比Bỉ 丘Khâu 中trung 第đệ 八bát 比Bỉ 丘Khâu 釋thích 之chi 可khả 知tri 之chi )# 。

二nhị 一nhất 下hạ 引dẫn 釋thích 二nhị 。 初sơ 依y 八bát 比Bỉ 丘Khâu 列liệt 四tứ 緣duyên 二nhị 初sơ 牒điệp 文văn 四tứ 初sơ 僧Tăng 眾chúng 滿mãn 足túc 緣duyên 三tam 。 初sơ 標tiêu 舉cử 。

(# 續tục 後hậu 云vân 一nhất 羯yết 磨ma 者giả 比Bỉ 丘Khâu 者giả 非phi 律luật 文văn 。 章chương 釋thích 也dã 科khoa 文văn 云vân 標tiêu 舉cử 是thị 也dã )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 引dẫn 文văn

(# 續tục 後hậu 云vân 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 者giả 。 等đẳng 以dĩ 下hạ 律luật 文văn 也dã 問vấn 律luật 文văn 意ý 若nhược 大đại 戒giới 者giả 受thọ 者giả 事sự 也dã 謂vị 行hành 受thọ 戒giới 法pháp 具cụ 足túc 僧Tăng 數số 滿mãn 足túc 等đẳng 緣duyên 云vân 事sự 也dã 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 言ngôn 揔# 標tiêu 見kiến 何hà [尸@勺]# 能năng 秉bỉnh 僧Tăng 哉tai 若nhược 一nhất 羯yết 磨ma 者giả 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 律luật 文văn 者giả 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 言ngôn 尤vưu 屬thuộc 能năng 秉bỉnh 僧Tăng 律luật 文văn 意ý 不bất 尒# 如như 何hà 答đáp 師sư 云vân 此thử 難nạn/nan 尤vưu 尒# 者giả 律luật 文văn 意ý 八bát 比Bỉ 丘Khâu 中trung 第đệ 八bát 比Bỉ 丘Khâu 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 成thành 就tựu 如như 法Pháp 比Bỉ 丘Khâu 也dã 此thử 大đại 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 大đại 戒giới 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 結kết 界giới 成thành 就tựu 受thọ 也dã 無vô 難nạn/nan 也dã 如như 此thử 受thọ 戒giới 如như 法Pháp 成thành 就tựu 是thị 第đệ 八bát 比Bỉ 丘Khâu 也dã 而nhi 今kim 引dẫn 成thành 四tứ 緣duyên 以dĩ 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 言ngôn 證chứng 能năng 秉bỉnh 僧Tăng 也dã 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 言ngôn 可khả 通thông 能năng 所sở 今kim 以dĩ 所sở 顯hiển 能năng 也dã 釋thích 家gia 巧xảo 如như 此thử 也dã 羯yết 磨ma 者giả 比Bỉ 丘Khâu 者giả 三tam 師sư 七thất 證chứng 師sư 也dã )# 。

三tam 僧Tăng 下hạ 章chương 釋thích

(# 光quang 云vân 若nhược 受thọ 大đại 戒giới 者giả 。 羯yết 磨ma 文văn 也dã 僧Tăng 眾chúng 滿mãn 足túc 者giả 章chương 主chủ 詞từ 也dã )# 。

二nhị 教giáo 法pháp 成thành 就tựu 緣duyên 二nhị 。 初sơ 引dẫn 文văn 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 教giáo 下hạ 章chương 釋thích 。 (# 文văn 如như )# 。

三tam 結kết 界giới 成thành 就tựu 緣duyên 二nhị 。 初sơ 引dẫn 文văn 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 結kết 下hạ 章chương 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

四tứ 身thân 無vô 遮già 難nạn/nan 緣duyên 二nhị 。 初sơ 引dẫn 文văn 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 年niên 下hạ 章chương 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 要yếu 下hạ 揔# 結kết

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 亦diệc 下hạ 准chuẩn 滅diệt 諍tranh 取thủ 四tứ 緣duyên

(# 光quang 云vân 亦diệc 即tức 滅diệt 諍tranh 五ngũ 法pháp 現hiện 前tiền 事sự 多đa 除trừ ア# ル# 中trung 戒giới 以dĩ 滅diệt 諍tranh 緣duyên ナ# レ# ハ# 云vân 別biệt 所sở 為vi 也dã 戒giới 別biệt 緣duyên ナ# レ# ハ# 云vân 別biệt 所sở 為vi 也dã 私tư 云vân 所sở 秉bỉnh 法pháp 別biệt 所sở 為vi 異dị ナ# ル# ヘ# レ# 所sở 秉bỉnh 法pháp 者giả 羯yết 磨ma 以dĩ 秉bỉnh 法pháp 也dã 別biệt 所sở 為vi 者giả 十thập 眾chúng 五ngũ 人nhân ナ# レ# ト# ノ# 事sự 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 滅diệt 諍tranh 五ngũ 法pháp 現hiện 前tiền 事sự (# 私tư 云vân 界giới 內nội 不bất 別biệt 眾chúng 等đẳng 者giả 此thử 付phó 受thọ 戒giới 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 通thông 論luận 義nghĩa 也dã 雖tuy 然nhiên 通thông 義nghĩa 正chánh 也dã 不bất 別biệt 眾chúng 緣duyên 者giả 別biệt 眾chúng 不bất 別biệt 眾chúng 結kết 界giới 上thượng 在tại 之chi 故cố 結kết 界giới 成thành 就tựu 中trung 不bất 別biệt 眾chúng 云vân 也dã )# 七thất 滅diệt 諍tranh 者giả 言ngôn 覓mịch 犯phạm 事sự 四tứ 諍tranh 以dĩ 七thất 毘tỳ 尼ni 滅diệt ス# ル# 也dã 言ngôn 諍tranh 者giả 付phó 言ngôn 音âm 諍tranh 理lý 有hữu 無vô 也dã 覓mịch 諍tranh 者giả 諍tranh 犯phạm 不bất 犯phạm 也dã 犯phạm 諍tranh 者giả 犯phạm 總tổng 定định 其kỳ 上thượng 諍tranh 輕khinh 重trọng 也dã 事sự 諍tranh 者giả 諍tranh 羯yết 磨ma 如như 非phi 也dã 此thử 四tứ 諍tranh 以dĩ 七thất 毘tỳ 尼ni 滅diệt 也dã 七thất 毘tỳ 尼ni 者giả 一nhất 現hiện 前tiền 毘Tỳ 尼Ni 。 二nhị 憶ức 念niệm 毘Tỳ 尼Ni 。 三tam 不bất 癡si 毘Tỳ 尼Ni 。 四tứ 自tự 言ngôn 治trị 毘tỳ 尼ni 五ngũ 多đa 覓mịch 毘tỳ 尼ni 六lục 覓mịch 罪tội 毘tỳ 尼ni 七thất 草thảo 覆phú 地địa 毘tỳ 尼ni 也dã 羯yết 磨ma 五ngũ 句cú 有hữu 一nhất 三tam 五ngũ 三tam 句cú 何hà 羯yết 磨ma 定định レ# リ# 二nhị 四tứ 二nhị 句cú 依y 緣duyên 替thế 也dã 此thử 一nhất 三tam 五ngũ 綱cương 骨cốt 二nhị 四tứ 緣duyên 成thành 云vân 也dã 重trọng/trùng 能năng 能năng 問vấn 定định 具cụ 可khả 書thư 入nhập )# 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 別biệt 所sở 為vi 事sự 者giả 除trừ 滅diệt 諍tranh 屬thuộc 受thọ 戒giới 也dã 具cụ 四tứ 現hiện 前tiền 者giả 五ngũ 現hiện 前tiền 中trung 除trừ 毘tỳ 尼ni 現hiện 前tiền 毘Tỳ 尼Ni 。 滅diệt 也dã 即tức 滅diệt 四tứ 諍tranh 也dã 受thọ 戒giới 不bất 諍tranh 故cố 除trừ 毘tỳ 尼ni 現hiện 前tiền 而nhi 集tập 解giải 釋thích 意ý 以dĩ 別biệt 所sở 為vi 屬thuộc 滅diệt 諍tranh 歟# 彼bỉ 所sở 為vi 有hữu 二nhị ○# 蕳# 受thọ 戒giới 之chi 所sở 為vi 故cố 別biệt 也dã (# 文văn )# 此thử 釋thích 意ý ナ# ラ# ハ# 者giả 除trừ 其kỳ 滅diệt 諍tranh 別biệt 所sở 為vi 者giả 可khả 訓huấn 也dã 而nhi 今kim 不bất 然nhiên 下hạ 今kim 此thử 受thọ 戒giới 即tức 別biệt 所sở 為vi 此thử 別biệt 所sở 為vi 必tất 屬thuộc 受thọ 戒giới 見kiến タ# リ# 尒# 者giả 集tập 解giải 釋thích 不bất 合hợp 前tiền 後hậu 歟# 然nhiên 共cộng 除trừ 滅diệt 諍tranh 可khả 訓huấn 也dã 人nhân 現hiện 前tiền 者giả 受thọ 者giả 也dã 此thử 四tứ 現hiện 前tiền 同đồng 上thượng 四tứ 緣duyên 故cố 引dẫn 合hợp ス# ル# 也dã 凢# 七thất 滅diệt 諍tranh 事sự 今kim 非phi 所sở 用dụng 故cố 略lược 之chi 或hoặc 私tư 云vân 滅diệt 諍tranh 五ngũ 法pháp 現hiện 前tiền 中trung 毘tỳ 尼ni 現hiện 前tiền 諍tranh 滅diệt ス# ル# 歟# 今kim 受thọ 戒giới 別biệt 所sở 為vi ナ# レ# ハ# 四tứ 現hiện 前tiền 具cụ 毘tỳ 尼ni 現hiện 前tiền ヲ# ハ# 除trừ 歟# 愚ngu 推thôi 也dã )# 。

(# 已dĩ 上thượng 冩# 本bổn 押áp 紙chỉ 有hữu 之chi 仍nhưng 書thư 入nhập 之chi )# 。

二nhị 僧Tăng 下hạ 引dẫn 律luật 論luận 相tương/tướng 攝nhiếp 二nhị 。 初sơ 引dẫn 文văn 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 章chương 是thị 八bát 比Bỉ 丘Khâu 者giả 僧Tăng 祇kỳ 中trung 无# 明minh 八bát 比Bỉ 丘Khâu 今kim 文văn 者giả 解giải 羯yết 磨ma 中trung 文văn 也dã 四tứ 分phần/phân 八bát 比Bỉ 丘Khâu 之chi 中trung 解giải 羯yết 磨ma 者giả 文văn 相tương 似tự 故cố 比tỉ 擬nghĩ 四tứ 分phần/phân 云vân 是thị 釋thích 八bát 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# 僧Tăng 祇kỳ 六lục 緣duyên 者giả 彼bỉ 第đệ 二nhị 云vân 受thọ 具cụ 足túc 善thiện 受thọ 具cụ 足túc 是thị 揔# 標tiêu 也dã 如như 法Pháp (# 僧Tăng 眾chúng 滿mãn 足túc )# 非phi 不bất 如như 法Pháp 。 (# 羯yết 磨ma 成thành 就tựu )# 和hòa 合hợp (# 法Pháp 界Giới 成thành 就tựu )# 非phi 不bất 和hòa 合hợp 。 (# 不bất 別biệt 眾chúng 緣duyên )# 可khả 稱xưng 歎thán 不bất 可khả 稱xưng 歎thán 。 (# 身thân 無vô 遮già 難nạn/nan 緣duyên )# 滿mãn 二nhị 十thập 非phi 不bất 滿mãn (# 年niên 歲tuế 滿mãn 足túc )# 是thị 則tắc 六lục 緣duyên 也dã 四tứ 分phần/phân 四tứ 緣duyên 開khai 合hợp 不bất 同đồng )# 。

二nhị 比tỉ 下hạ 相tương/tướng 攝nhiếp

(# 光quang 云vân 四tứ 分phần/phân 律luật 四tứ 緣duyên 此thử 五ngũ 緣duyên 交giao 合hợp 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 今kim 下hạ 判phán 四tứ 分phân 為vi 所sở 用dụng 二nhị 。 初sơ 正chánh 依y 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 於ư 下hạ 別biệt 釋thích 二nhị 。 初sơ 身thân 無vô 遮già 難nạn/nan 。

(# 由do 六lục 因nhân 故cố 者giả 五ngũ 十thập 三tam 云vân 一nhất 云vân 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 損tổn 害hại (# 私tư 云vân 為vi 王vương 所sở 逼bức 錄lục 或hoặc 畏úy 不bất 活hoạt 出xuất 家gia 類loại 也dã )# 二nhị 依y 止chỉ 損tổn 害hại (# 私tư 云vân 身thân 有hữu 癰ung 腫thũng 等đẳng 病bệnh 類loại 也dã )# 三tam 男nam 形hình 損tổn 害hại (# 私tư 云vân 扇thiên/phiến 搋trỉ 半bán 擇trạch 迦ca 類loại )# 四tứ 白bạch 法Pháp 損tổn 害hại (# 私tư 云vân 造tạo 無vô 間gián 業nghiệp 。 如như 汙ô 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 類loại 也dã )# 五ngũ 繫hệ 屬thuộc 於ư 他tha 。 (# 私tư 云vân 王vương 臣thần 所sở 惡ác 或hoặc 為vì 父phụ 母mẫu 。 不bất 開khai 許hứa 類loại 也dã )# 六lục 為vi 護hộ 他tha 故cố (# 私tư 云vân 護hộ 他tha 故cố 反phản 化hóa 物vật 不bất 授thọ 戒giới 也dã )# 委ủy 細tế 如như 文văn 集tập 可khả 見kiến 之chi )# 。

(# 章chương 至chí 後hậu 當đương 釋thích 者giả 應ưng 成thành 羌khương 別biệt 門môn 也dã )# 。

二nhị 於ư 下hạ 僧Tăng 眾chúng 滿mãn 足túc 二nhị 。 初sơ 標tiêu 舉cử 引dẫn 論luận 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 又hựu 除trừ 闕khuyết 减# 謂vị 十thập 師sư 中trung 一nhất 人nhân 闕khuyết 减# 不bất 成thành 就tựu 故cố 也dã 阿a 遮già 利lợi 耶da 此thử 云vân 正chánh 行hạnh 正chánh 云vân 軌quỹ 範phạm 或hoặc 云vân 教giáo 授thọ (# 開khai 宗tông 記ký 意ý )# 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da 唐đường 云vân 依y 學học 或hoặc 云vân 親thân 教giáo 古cổ 云vân 力lực 生sanh 此thử 云vân 翻phiên 對đối 不bất 詳tường 所sở 以dĩ (# 開khai 宗tông 記ký 意ý )# 謂vị 和hòa 上thượng 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 光quang 云vân 和hòa 上thượng 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 不bất 清thanh 淨tịnh 訓huấn 阿a 闍xà 利lợi 耶da 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da 住trụ 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 圎# 滿mãn 僧Tăng 眾chúng (# 云vân 云vân )# (# 付phó 上thượng )# 僧Tăng 眾chúng 大đại 眾chúng 也dã (# 阿a 闍xà 利lợi 大đại 眾chúng 內nội 也dã )# 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 清thanh 淨tịnh 訓huấn 阿a 闍xà 利lợi 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da 住trụ 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 圎# 滿mãn 僧Tăng 眾chúng (# 云vân 云vân )# (# 付phó 下hạ )# 俱câu 清thanh 淨tịnh 訓huấn 住trụ 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 ウ# カ# ラ# カ# レ# テ# ヲ# ク# 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da イ# 。 ト# 。 イ# 。 ノ# 點điểm ヲ# 此thử 義nghĩa 讀đọc 也dã 光quang 云vân 阿a 闍xà 利lợi 羯yết 磨ma 師sư )# 。

(# 一nhất 私tư 云vân 阿a 闍xà 利lợi 耶da 大đại 眾chúng 內nội 也dã 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da 則tắc 和hòa 上thượng 也dã 一nhất 住trụ 清thanh 淨tịnh 言ngôn 上thượng 付phó 者giả 鄔ổ 波ba 陀đà 耶da 付phó 也dã 下hạ 付phó 者giả 圎# 滿mãn 僧Tăng 眾chúng 付phó 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 准chuẩn 部bộ 計kế 釋thích 二nhị 。 初sơ 依y 小tiểu 乗# 解giải 二nhị 。 初sơ 明minh 大đại 眾chúng 清thanh 淨tịnh 。 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh 成thành 計kế 二nhị 。 初sơ 准chuẩn 上thượng 座tòa 薩tát 婆bà 多đa 三tam 。 初sơ 大đại 眾chúng 清thanh 淨tịnh 。 和hòa 上thượng 不bất 定định 成thành 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 上thượng 座tòa 部bộ 者giả 十thập 八bát 部bộ 中trung 雪tuyết 轉chuyển 部bộ 是thị 也dã 是thị 三tam 纏triền 不bất 失thất 戒giới 之chi 計kế 也dã 故cố 雖tuy 犯phạm 重trọng 戒giới 體thể 不bất 失thất 故cố 許hứa 作tác 受thọ 者giả 所sở 依y 也dã 十thập 誦tụng 善thiện 見kiến 等đẳng 無vô 和hòa 上thượng 得đắc 戒giới 明minh 謂vị 受thọ 者giả 得đắc 戒giới 眾chúng 僧Tăng 得đắc 罪tội 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 章chương 必tất 須tu 清thanh 淨tịnh 者giả 約ước 四tứ 重trọng/trùng 也dã 約ước 犯phạm 重trọng/trùng 捨xả 不bất 捨xả 作tác 之chi 故cố 下hạ 清thanh 淨tịnh 言ngôn 者giả 皆giai 如như 此thử 也dã 彼bỉ 部bộ 意ý 和hòa 上thượng 雖tuy 犯phạm 重trọng/trùng 不bất 捨xả 戒giới 故cố 成thành 戒giới 闍xà 梨lê 大đại 眾chúng 必tất 不bất 犯phạm 重trọng/trùng 而nhi 成thành 戒giới 云vân 事sự 也dã )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 資tư 具cụ 定định 具cụ 和hòa 上thượng 不bất 定định 成thành 二nhị 。 初sơ 資tư 緣duyên 不bất 具cụ 不bất 成thành 二nhị 。 初sơ 出xuất 不bất 成thành 義nghĩa 。 (# 文văn 如như )# 。

虧khuy 。 闕khuyết 。 二nhị 大đại 下hạ 釋thích 不bất 成thành 由do 。

(# 光quang 云vân 非phi 和hòa 合hợp 故cố 。 事sự 大đại 眾chúng 非phi 清thanh 淨tịnh 闕khuyết 和hòa 合hợp 義nghĩa 故cố 不bất 得đắc 戒giới 。 和hòa 上thượng 只chỉ 能năng 授thọ 體thể 也dã 非phi 發phát 戒giới 緣duyên (# 云vân 云vân )# 。 撿kiểm (# カ# ニ# カ# ウ# ヲ# サ# ム# )# 驗nghiệm (# コ# 。 ロ# ミ# ル# レ# ル# レ# )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 和hòa 上thượng 如như 不bất 皆giai 成thành 三tam 。 初sơ 述thuật 成thành 義nghĩa 。

(# 續tục 後hậu 云vân 問vấn 和hòa 上thượng 不bất 有hữu 眾chúng 亦diệc 不bất 牒điệp 名danh 羯yết 磨ma 文văn 云vân 從tùng 和hòa 上thượng 不bất 牒điệp 和hòa 上thượng 名danh 如như 何hà 哉tai 答đáp 彼bỉ 部bộ 行hành 事sự 不bất 知tri 旨chỉ 也dã )# 。

二nhị 大đại 下hạ 釋thích 所sở 以dĩ

(# 如như 文văn )# 。

三tam 然nhiên 下hạ 罪tội 有hữu 無vô 二nhị 初sơ 如như 法Pháp 成thành 無vô 罪tội

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 不bất 如như 成thành 有hữu 罪tội 二nhị 初sơ 得đắc 戒giới 得đắc 罪tội

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 若nhược 知tri 和hòa 上thượng 無vô 戒giới 破phá 戒giới 等đẳng 者giả 問vấn 破phá 戒giới 者giả 雖tuy 犯phạm 戒giới 有hữu 戒giới 體thể 故cố 成thành 無vô 戒giới 者giả 之chi 所sở 依y 無vô 戒giới 者giả 何hà 為vi 和hòa 上thượng 哉tai 答đáp 有hữu 義nghĩa 云vân 無vô 戒giới 者giả 本bổn 受thọ 不bất 得đắc 者giả 也dã 外ngoại 相tướng 是thị 比Bỉ 丘Khâu 故cố 從tùng 受thọ 得đắc 戒giới (# 云vân 云vân )# 又hựu 義nghĩa 云vân 雖tuy 舉cử 無vô 戒giới 實thật 不bất 許hứa 無vô 戒giới 和hòa 上thượng 也dã (# 云vân 云vân )# 思tư 之chi )# 。

二nhị 羯yết 磨ma 下hạ 得đắc 戒giới 所sở 以dĩ

(# 如như 文văn )# 。

三tam 設thiết 下hạ 和hòa 上thượng 如như 大đại 眾chúng 不bất 如như 不bất 成thành

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 制chế 下hạ 指chỉ 制chế 多đa 山sơn 等đẳng 同đồng

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 此thử 釋thích 意ý 謂vị 上thượng 座tòa 薩tát 婆bà 多đa 制chế 多đa 山sơn 西tây 山sơn 北bắc 山sơn 以dĩ 上thượng 五ngũ 部bộ 同đồng 計kế 也dã (# 云vân 云vân )# 問vấn 義nghĩa 灯# 二nhị 十thập 部bộ 中trung 西tây 山sơn 住trụ 北bắc 山sơn 住trụ 制chế 多đa 山sơn 三tam 部bộ 同đồng 云vân 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh (# 乃nãi 至chí )# 餘dư 十thập 七thất 部bộ 皆giai 不bất 許hứa 之chi (# 云vân 云vân )# 與dữ 今kim 章chương 釋thích 相tương 違vi 如như 何hà 會hội 通thông 哉tai 答đáp 上thượng 座tòa 薩tát 婆bà 多đa 各các 其kỳ 部bộ 類loại 多đa 之chi 其kỳ 中trung 許hứa 不bất 清thanh 淨tịnh 和hòa 上thượng 不bất 許hứa 二nhị 計kế 在tại 之chi 歟# 章chương 約ước 許hứa 不bất 清thanh 淨tịnh 和hòa 上thượng 部bộ 計kế 義nghĩa 灯# 約ước 不bất 許hứa 計kế 故cố 不bất 相tương 違vi 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 光quang 云vân 四tứ 種chủng サ# ハ# タ# 計kế 不bất 同đồng 故cố 出xuất 一nhất 計kế 歟# )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 明minh 和hòa 上thượng 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 不bất 淨tịnh 成thành 計kế 二nhị 。 初sơ 標tiêu 宗tông 。

(# 或hoặc 抄sao 云vân 又hựu 有hữu 諸chư 部bộ 說thuyết 者giả 倫luân 記ký 十thập 四tứ 云vân 薩tát 婆bà 多đa 等đẳng 要yếu 須tu 和hòa 上thượng 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 不bất 必tất 清thanh 淨tịnh (# 文văn )# 今kim 章chương 家gia 薩tát 婆bà 多đa 等đẳng 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 清thanh 淨tịnh 云vân ヘ# リ# 何hà 相tương 違vi 哉tai 答đáp 師sư 云vân 於ư 薩tát 婆bà 多đa 計kế 有hữu 多đa 不bất 同đồng 或hoặc 大đại 眾chúng 清thanh 淨tịnh 。 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh 云vân 或hoặc 和hòa 上thượng 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 不bất 清thanh 淨tịnh 云vân 不bất 同đồng 在tại 之chi 故cố 各các 依y 一nhất 師sư 計kế 引dẫn 釋thích 也dã 現hiện 流lưu 布bố 本bổn 章chương 家gia 上thượng 大đại 眾chúng 清thanh 淨tịnh 。 和hòa 上thượng 不bất 清thanh 淨tịnh 計kế 符phù 合hợp 也dã )# 。

二nhị 和hòa 下hạ 解giải 由do 二nhị 。 初sơ 直trực 立lập 道Đạo 理lý 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 故cố 下hạ 准chuẩn 羯yết 磨ma 解giải

(# 如như 文văn )# 。

三tam 其kỳ 下hạ 明minh 和hòa 上thượng 清thanh 淨tịnh 大đại 眾chúng 。 清thanh 淨tịnh 成thành 計kế 二nhị 。 初sơ 揔# 標tiêu 宗tông 。

(# 大đại 眾chúng 部bộ 律luật 等đẳng 者giả 二nhị 十thập 部bộ 中trung 大đại 眾chúng 部bộ 正chánh 量lượng 部bộ 經kinh 量lượng 部bộ 三tam 部bộ 三tam 纏triền 共cộng 失thất 戒giới 義nghĩa 也dã 故cố 和hòa 上thượng 大đại 眾chúng 并tinh 須tu 清thanh 淨tịnh 謂vị 犯phạm 重trọng/trùng 者giả 戒giới 體thể 失thất 故cố 不bất 成thành 發phát 戒giới 所sở 依y (# 云vân 云vân )# (# 顯hiển 業nghiệp 意ý 也dã )# )# 。

二nhị 然nhiên 下hạ 別biệt 釋thích 由do 二nhị 。 初sơ 別biệt 解giải 二nhị 。 初sơ 解giải 和hòa 上thượng 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 解giải 眾chúng 僧Tăng 三tam 。 初sơ 約ước 師sư 義nghĩa 釋thích 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 又hựu 下hạ 約ước 所sở 乞khất 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

三tam 又hựu 下hạ 緣duyên 勝thắng 緣duyên 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 故cố 下hạ 揔# 結kết

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 今kim 下hạ 約ước 大đại 乗# 解giải 二nhị 。 初sơ 泛phiếm 標tiêu 二nhị 義nghĩa 。

(# 顯hiển 業nghiệp 云vân 今kim 者giả 大đại 乗# 略lược 有hữu 二nhị 義nghĩa 等đẳng 者giả 問vấn 此thử 二nhị 義nghĩa 中trung 章chương 不bất 判phán 正chánh 不bất 何hà 者giả 是thị 正chánh 哉tai 答đáp 古cổ 義nghĩa 云vân 第đệ 二nhị 義nghĩa 是thị 正chánh 也dã 所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 章chương 主chủ 釋thích 犯phạm 重trọng/trùng 捨xả 上thượng 纏triền 失thất 戒giới 中trung 下hạ 不bất 失thất 之chi 義nghĩa 也dã 故cố 知tri 第đệ 二nhị 義nghĩa 者giả 。 是thị 章chương 主chủ 本bổn 意ý 今kim 云vân 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 應ưng 為vi 正chánh 義nghĩa 何hà 以dĩ 知tri 然nhiên 。 者giả 此thử 處xứ 唐đường 本bổn 章chương 云vân 此thử 中trung 二nhị 釋thích 一nhất 云vân 和hòa 上thượng 僧Tăng 眾chúng 必tất 皆giai 清thanh 淨tịnh 方phương 可khả 得đắc 戒giới 住trụ 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 者giả 此thử 句cú 向hướng 上thượng 屬thuộc 和hòa 上thượng 故cố 僧Tăng 眾chúng 清thanh 淨tịnh 更cánh 何hà 須tu 道đạo 二nhị 解giải 但đãn 僧Tăng 眾chúng 清thanh 淨tịnh 由do 彼bỉ 得đắc 戒giới 與dữ 彼bỉ 戒giới 故cố 得đắc 戒giới 和hòa 上thượng 但đãn 是thị 同đồng 教giáo 授thọ 之chi 緣duyên 也dã 今kim 取thủ 前tiền 解giải (# 文văn )# 此thử 文văn 分phân 明minh 也dã 不bất 足túc 更cánh 疑nghi 三tam 纏triền 捨xả 戒giới 之chi 正chánh 否phủ/bĩ 不bất 可khả 關quan 今kim 和hòa 上thượng 二nhị 義nghĩa 也dã (# 云vân 云vân )# 今kim 大đại 乗# 者giả 大đại 乗# 師sư 意ý 以dĩ 談đàm 彼bỉ 二nhị 十thập 部bộ 異dị 見kiến 也dã 問vấn 小tiểu 乗# 之chi 中trung 列liệt 三tam 義nghĩa 大đại 乗# 義nghĩa 中trung 但đãn 出xuất 二nhị 義nghĩa 今kim 一nhất 義nghĩa 者giả 大đại 乗# 之chi 中trung 無vô 之chi 哉tai 答đáp 有hữu 文văn 集tập 引dẫn 倫luân 記ký 釋thích 是thị 大đại 乗# 義nghĩa 意ý 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 別biệt 隨tùy 義nghĩa 釋thích 二nhị 。 初sơ 述thuật 和hòa 上thượng 不bất 淨tịnh 大đại 眾chúng 淨tịnh 成thành 義nghĩa 二nhị 。 初sơ 立lập 義nghĩa 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 從tùng 下hạ 釋thích 由do

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 章chương 設thiết 知tri 不bất 清thanh 淨tịnh 等đẳng 者giả 師sư 云vân 依y 不bất 清thanh 淨tịnh 和hòa 上thượng 不bất 知tri 不bất 得đắc 得đắc 戒giới 也dã 若nhược 不bất 得đắc 戒giới 乍sạ 知tri 受thọ 戒giới 不phủ 得đắc 。 戒giới 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 述thuật 和hòa 上thượng 大đại 眾chúng 必tất 須tu 清thanh 淨tịnh 成thành 二nhị 。 初sơ 立lập 義nghĩa 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 和hòa 下hạ 釋thích 由do 三tam 。 初sơ 和hòa 上thượng 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 未vị 禮lễ 僧Tăng 前tiền ○# 乞khất 大đại 戒giới 故cố 者giả 內nội 亽# 所sở 望vọng 蒙mông 和hòa 上thượng 許hứa 後hậu 行hành 受thọ 戒giới 作tác 法pháp 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 且thả 下hạ 大đại 眾chúng

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 無vô 僧Tăng 者giả 上thượng 闕khuyết 一nhất 也dã 四tứ 人nhân 中trung 一nhất 人nhân 闕khuyết 不bất 成thành 戒giới 故cố 非phi 僧Tăng 者giả 上thượng 犯phạm 重trọng/trùng 也dã 雖tuy 有hữu 非phi 僧Tăng 體thể 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 瑜du 下hạ 會hội 論luận

(# 如như 文văn 點điểm 上thượng 如như 文văn 可khả 解giải 之chi )# 。

三tam 上thượng 下hạ 上thượng 來lai 揔# 結kết

(# 續tục 後hậu 云vân 除trừ [木*蜀]# 覺giác 果quả 者giả [木*蜀]# 覺giác 自tự 然nhiên 得đắc 非phi 羯yết 磨ma 受thọ 故cố 除trừ 之chi 也dã 非phi 謂vị 一nhất 切thiết 是thị 意ý 也dã )# 。

二nhị 上thượng 來lai 下hạ 無vô 差sai 別biệt 緣duyên 二nhị 。 初sơ 結kết 前tiền 標tiêu 章chương 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 無vô 差sai 別biệt 緣duyên 者giả 師sư 云vân 揔# 定định 道đạo 別biệt 解giải 不bất 律luật 儀nghi 處xứ 中trung 無vô 表biểu 同đồng 通thông 自tự 受thọ 從tùng 他tha 故cố 云vân 無vô 羌khương 別biệt 緣duyên 其kỳ 中trung 別Biệt 解Giải 脫Thoát 中trung 別biệt 受thọ 出xuất 家gia 五ngũ 眾chúng 戒giới 從tùng 他tha 近cận 事sự 近cận 住trụ 并tinh 通thông 受thọ 七thất 眾chúng 上thượng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 通thông 自tự 受thọ 從tùng 他tha 如như 此thử 別Biệt 解Giải 脫Thoát 中trung 有hữu 不bất 同đồng 不bất 可khả 遮già 之chi 今kim 揔# 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 有hữu 自tự 受thọ 從tùng 他tha 二nhị 受thọ 云vân 故cố 無vô 羌khương 別biệt 緣duyên 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 諸chư 戒giới 通thông 緣duyên 攝nhiếp 不bất 律luật 儀nghi 歟# 御ngự 科khoa 文văn 樣# 左tả 樣# 見kiến 慈từ 恩ân 不bất 許hứa 惡ác 戒giới 何hà 攝nhiếp 哉tai 但đãn 先tiên 依y 世thế 間gian 名danh 目mục 諸chư 戒giới 詞từ 攝nhiếp 不bất 律luật 也dã 惡ác 戒giới 意ý 得đắc ヘ# ヌ# レ# ハ# 惡ác 戒giới 申thân モ# 苦khổ 見kiến ナ# キ# カ# コ# ト# レ# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 應ưng 下hạ 依y 章chương 別biệt 釋thích 三tam 。 初sơ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 二nhị 。 初sơ 略lược 頌tụng 三tam 。 初sơ 標tiêu 。

(# 今kim 頌tụng 與dữ 樞xu 要yếu 略lược 頌tụng 少thiểu 異dị 哉tai 樞xu 要yếu 云vân 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ 從tùng 他tha 蕳# 擇trạch 故cố 近cận 事sự 及cập 近cận 住trụ 自tự 受thọ 亦diệc 從tùng 他tha 表biểu 業nghiệp 定định 從tùng 他tha 無vô 表biểu 通thông 二nhị 受thọ 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 非phi 表biểu 示thị 他tha 故cố (# 文văn )# 私tư 云vân (# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 注chú 也dã )# 樞xu 要yếu # 別biệt 受thọ 故cố 曰viết 近cận 事sự 及cập 近cận 住trụ 今kim 文văn 通thông 二nhị 受thọ 故cố 曰viết 近cận 住trụ 等đẳng 諸chư 戒giới 又hựu 樞xu 要yếu 通thông 方phương 便tiện 故cố 曰viết 無vô 表biểu 通thông 二nhị 受thọ 今kim 文văn # 得đắc 時thời 故cố 曰viết 無vô 表biểu 准chuẩn 自tự 受thọ 也dã (# 云vân 云vân )# (# 私tư 云vân 方phương 便tiện 通thông 者giả 三tam 思tư 表biểu 傳truyền 從tùng 他tha 意ý 欤# )# )# 。

二nhị 苾bật 下hạ 頌tụng

(# 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ 等đẳng 私tư 云vân 此thử 二nhị 頌tụng 有hữu 四tứ 相tương 對đối 初sơ 一nhất 頌tụng 七thất 眾chúng 相tướng 對đối 簡giản 自tự 受thọ 從tùng 他tha 出xuất 家gia 五ngũ 眾chúng 通thông 云vân 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ 等đẳng 近cận 住trụ 等đẳng 者giả 等đẳng 取thủ 近cận 事sự 并tinh 通thông 受thọ 七thất 眾chúng 表biểu 業nghiệp 名danh 從tùng 他tha 等đẳng 二nhị 句cú 於ư 上thượng 通thông 別biệt 二nhị 受thọ 表biểu 無vô 表biểu 相tương 對đối 簡giản 自tự 受thọ 從tùng 他tha 表biểu 表biểu 示thị 他tha 故cố 云vân 從tùng 他tha 無vô 表biểu 不bất 表biểu 示thị 他tha 名danh 自tự 受thọ 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 等đẳng 二nhị 句cú 付phó 自tự 他tha 二nhị 受thọ 表biểu 三tam 表biểu 相tương 對đối 簡giản 之chi 從tùng 他tha 通thông 身thân 語ngữ 意ý 三tam 表biểu 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 無vô 表biểu 示thị 他tha 審thẩm 慮lự 决# 定định 動động 發phát 勝thắng 思tư 三tam 思tư 通thông 名danh 意ý 表biểu 是thị 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 一nhất 句cú 三tam 種chủng 律luật 儀nghi 相tương 對đối 結kết 上thượng 文văn (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ 別biệt 受thọ 也dã 表biểu 業nghiệp 名danh 從tùng 他tha 從tùng 他tha 自tự 受thọ 從tùng 他tha 從tùng 他tha ア# ラ# ス# 設thiết 自tự 受thọ ナ# レ# ト# モ# 表biểu 必tất 表biểu 示thị 義nghĩa 故cố 不bất 簡giản 自tự 受thọ 從tùng 他tha 表biểu 云vân 從tùng 他tha 也dã 無vô 表biểu 唯duy 自tự 受thọ 自tự 受thọ 非phi 自tự 受thọ 從tùng 他tha 自tự 受thọ 從tùng 他tha 受thọ 戒giới 無vô 表biểu 不bất 表biểu 示thị 他tha 故cố 揔# 一nhất 切thiết 無vô 表biểu 。 云vân 唯duy 自tự 受thọ 也dã 故cố 上thượng 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ (# 乃nãi 至chí )# 自tự 受thọ 亦diệc 從tùng 他tha 下hạ 表biểu 無vô 表biểu 自tự 受thọ 從tùng 他tha 異dị 也dã 不bất 可khả 混hỗn 亂loạn )# 。

(# 一nhất 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 對đối 從tùng 他tha 通thông 身thân 語ngữ ア# ル# ヘ# キ# ヲ# 略lược 不bất 云vân 之chi 也dã 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 者giả 招chiêu 提đề 寺tự 及cập 知tri 足túc 坊phường 之chi 義nghĩa 意ý 謂vị 自tự 受thọ 之chi 時thời 雖tuy 有hữu 動động 身thân 發phát 語ngữ 唯duy 名danh 身thân 語ngữ 業nghiệp 不bất 名danh 表biểu 决# 定định 思tư 名danh 表biểu 故cố 云vân 自tự 受thọ 唯duy 意ý 表biểu 也dã 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 謂vị 動động 身thân 發phát 語ngữ 並tịnh 名danh 意ý 表biểu 無vô 令linh 他tha 表biểu 知tri 之chi 義nghĩa 故cố 雖tuy 不bất 名danh 身thân 語ngữ 之chi 表biểu 身thân 語ngữ 所sở 作tác 之chi 事sự 。 自tự 意ý 表biểu 知tri 故cố 然nhiên 則tắc 自tự 受thọ 之chi 時thời 三tam 業nghiệp 同đồng 應ưng 名danh 意ý 表biểu 故cố 云vân 自tự 意ý 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 近cận 住trụ 等đẳng 諸chư 戒giới 等đẳng 言ngôn 事sự 新tân 家gia 古cổ 家gia 義nghĩa 異dị 也dã 古cổ 義nghĩa 他tha 門môn 意ý 等đẳng 別biệt 受thọ 五Ngũ 戒Giới 此thử 義nghĩa 叶# 樞xu 要yếu (# 但đãn 菩Bồ 薩Tát 御ngự 會hội 通thông 要yếu 說thuyết 別biệt 受thọ 門môn 也dã 不bất 說thuyết 通thông 受thọ 邊biên )# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 近cận 住trụ 等đẳng 亽# 等đẳng 別biệt 受thọ 五Ngũ 戒Giới 菩Bồ 薩Tát 通thông 受thọ 七thất 眾chúng 也dã 此thử 等đẳng 言ngôn 自tự 他tha 門môn 大đại 論luận 也dã 遂toại 於ư 常thường 喜hỷ 院viện 章chương 談đàm 義nghĩa 時thời 菩Bồ 薩Tát 十thập 支chi 論luận 判phán 悉tất 御ngự 披phi 覧# 遂toại 御ngự 義nghĩa 成thành 立lập 畢tất 。 一nhất 樞xu 要yếu 無vô 表biểu 通thông 二nhị 受thọ (# 云vân 云vân )# 章chương 無vô 表biểu 唯duy 自tự 受thọ (# 云vân 云vân )# 要yếu 通thông 方phương 便tiện 根căn 本bổn 釋thích 故cố 根căn 本bổn 時thời 自tự 受thọ ナ# レ# ト# モ# 方phương 便tiện 時thời 通thông 表biểu 故cố 云vân 尒# 也dã 章chương 限hạn 根căn 本bổn 故cố 唯duy 自tự 受thọ 云vân 也dã 此thử 會hội 通thông 不bất 意ý 得đắc 追truy 可khả 尋tầm 之chi (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 照chiếu 珍trân 私tư 云vân 要yếu 無vô 表biểu 通thông 二nhị 受thọ 者giả 自tự 受thọ 從tùng 他tha 二nhị 受thọ 見kiến タ# リ# 鈔sao 物vật 不bất 審thẩm 也dã 但đãn 重trọng/trùng 而nhi 要yếu 意ý 可khả 尋tầm 者giả 也dã )# 。

三tam 是thị 下hạ 結kết

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 瑜du 下hạ 廣quảng 釋thích 三tam 。 初sơ 釋thích 初sơ 二nhị 句cú 三tam 。 初sơ 正chánh 明minh 出xuất 家gia 必tất 從tùng 他tha 二nhị 。 初sơ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 泛phiếm 標tiêu 諸chư 戒giới 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 此thử 中trung 或hoặc 有hữu 等đẳng 者giả 私tư 云vân 遁độn 倫luân 記ký 意ý 云vân 初sơ 三tam 句cú 通thông 明minh 七thất 眾chúng 戒giới 并tinh 近cận 住trụ 戒giới 通thông 二nhị 受thọ 即tức 通thông 自tự 受thọ 從tùng 他tha 二nhị 受thọ 次thứ 或hoặc 復phục 云vân 下hạ 三tam 句cú 別biệt 明minh 別biệt 受thọ 五ngũ 眾chúng 唯duy 限hạn 從tùng 他tha 以dĩ 上thượng 三tam 句cú 通thông 證chứng 前tiền 二nhị 頌tụng 以dĩ 下hạ 三tam 句cú 別biệt 證chứng 前tiền 初sơ 一nhất 頌tụng 也dã 苾bật 芻sô 言ngôn 通thông 攝nhiếp 五ngũ 眾chúng 者giả 遁độn 倫luân 意ý 也dã 又hựu 此thử 下hạ 文văn 結kết 云vân 此thử 說thuyết 出xuất 家gia 五ngũ 眾chúng 戒giới (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 此thử 中trung 或hoặc 有hữu ○# 而nhi 受thọ 律luật 儀nghi 者giả 從tùng 他tha 受thọ 也dã 或hoặc 有hữu 由do 他tha 者giả 動động 發phát 勝thắng 思tư 也dã 令linh 他tha 表biểu 知tri 故cố 云vân 由do 他tha 由do 自tự 而nhi 受thọ 者giả 决# 定định 思tư 也dã 自tự 意ý 表biểu 知tri 故cố 云vân 由do 自tự 也dã 或hoặc 復phục 有hữu 一nhất 已dĩ 下hạ 自tự 然nhiên 受thọ 也dã 唯duy 有hữu 意ý 表biểu 業nghiệp 故cố 云vân 有hữu 一nhất 也dã 自tự 受thọ 之chi 時thời 雖tuy 有hữu 三tam 業nghiệp 同đồng 名danh 意ý 表biểu 故cố 一nhất 意ý 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# 除trừ 苾bật 芻sô 律luật 儀nghi 者giả 是thị 別biệt 受thọ 門môn 也dã 謂vị 別biệt 受thọ 苾bật 芻sô 律luật 儀nghi 必tất 從tùng 他tha 受thọ 故cố 也dã 通thông 受thọ 七thất 眾chúng 並tịnh 許hứa 自tự 受thọ 非phi 此thử 所sở 明minh 也dã (# 云vân 云vân )# 一nhất 唯duy 自tự 然nhiên 受thọ 文văn 事sự 續tục 後hậu 鈔sao 問vấn 唯duy 自tự 然nhiên 受thọ 者giả 必tất 定định 自tự 誓thệ 受thọ 不bất 通thông 從tùng 他tha 哉tai 唯duy 字tự 遮già 餘dư 故cố 答đáp 師sư 云vân 苾bật 芻sô 必tất 從tùng 他tha 也dã 唯duy 近cận 事sự 近cận 住trụ 或hoặc 通thông 對đối 苾bật 芻sô 云vân 唯duy 自tự 然nhiên 受thọ 也dã 自tự 受thọ 之chi 事sự 也dã 師sư 云vân 古cổ 料liệu 蕳# 云vân 唯duy 自tự 然nhiên 受thọ 者giả 自tự 然nhiên 見kiến 諦Đế 也dã 此thử 定định 非phi 從tùng 他tha 故cố 下hạ 云vân 此thử 除trừ 自tự 然nhiên 及cập 見kiến 諦Đế 二nhị 故cố 師sư 云vân 此thử 料liệu 簡giản 不bất 正chánh 也dã 只chỉ 次thứ 云vân 除trừ 苾bật 芻sô 律luật 儀nghi 自tự 然nhiên 見kiến 諦Đế 豈khởi 非phi 苾bật 芻sô 律luật 儀nghi 哉tai 下hạ 文văn 但đãn 於ư 五ngũ 眾chúng 簡giản 自tự 受thọ 從tùng 他tha 故cố 云vân 除trừ 自tự 然nhiên 見kiến 諦Đế 等đẳng 也dã 今kim 文văn 七thất 眾chúng 通thông 顯hiển 加gia 之chi 云vân 除trừ 苾bật 芻sô 故cố 古cổ 料liệu 簡giản 云vân 除trừ 苾bật 芻sô 律luật 儀nghi 者giả 除trừ 羯yết 磨ma 受thọ 戒giới 苾bật 芻sô 也dã 一nhất 光quang 云vân 他tha 門môn 意ý 成thành 七thất 眾chúng 性tánh 別biệt 受thọ 軌quỹ 則tắc 也dã 章chương 及cập 菩Bồ 薩Tát 戒giới 皆giai 通thông 二nhị 受thọ 揔# 菩Bồ 薩Tát 戒giới 自tự 受thọ 事sự 釋thích 也dã サ# レ# ハ# ト# テ# 自tự 受thọ 菩Bồ 薩Tát 。 戒giới 非phi 成thành 七thất 眾chúng 性tánh (# 云vân 云vân )# 自tự 門môn 意ý 菩Bồ 薩Tát 戒giới 律luật 儀nghi 七thất 眾chúng 戒giới ナ# レ# ト# モ# 瑜du 伽già 一nhất 羯yết 磨ma 以dĩ 成thành 七thất 眾chúng 性tánh 必tất 不bất 可khả 假giả 別biệt 受thọ 儀nghi 故cố 一nhất 羯yết 磨ma ○# 七thất 眾chúng 無vô 別biệt 羯yết 磨ma 一nhất 故cố 七thất 眾chúng 無vô 別biệt 也dã 乍sạ 去khứ 隨tùy 相tương/tướng 門môn 七thất 眾chúng 條điều 然nhiên 無vô 乱# 強cường/cưỡng 用dụng 別biệt 受thọ 軌quỹ 則tắc 別biệt 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 盡tận 形hình 捨xả 也dã 通thông 受thọ 豈khởi 尒# 哉tai )# 。

(# 一nhất 抑ức 於ư 聲Thanh 聞Văn 戒giới 自tự 他tha 門môn 意ý 異dị 也dã 他tha 門môn 點điểm 少thiểu 即tức 大đại ト# テ# 日nhật 比tỉ 於ư 鹿lộc 薗viên 小tiểu 乗# 戒giới 受thọ 五ngũ 比Bỉ 丘Khâu 於ư 法pháp 花hoa 會hội 廻hồi 心tâm 向hướng 大đại 時thời 前tiền 受thọ 別biệt 受thọ 點điểm 小tiểu 即tức 大đại ト# レ# テ# 大đại 乗# 戒giới ト# ナ# ル# 也dã 自tự 門môn 者giả 三tam 聚tụ 中trung 攝nhiếp 律luật 儀nghi 分phần/phân 取thủ 聲Thanh 聞Văn 令linh 受thọ 故cố 菩Bồ 薩Tát 戒giới 時thời 。 不bất 經kinh 別biệt 受thọ 儀nghi (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 天thiên 台thai 戒giới 百bách 失thất 有hữu リ# ト# 見kiến タ# リ# 其kỳ 中trung 二nhị 十thập 七thất 過quá 付phó 難nan 時thời 七thất 眾chúng 混hỗn 亂loạn 云vân 過quá 有hữu 見kiến タ# リ# 今kim 瑜du 伽già 一nhất 羯yết 磨ma 門môn 七thất 眾chúng 無vô 別biệt 習tập 自tự 門môn 義nghĩa 勢thế 天thiên 台thai 戒giới 如như 何hà 羌khương 別biệt ア# ル# 哉tai 傳truyền 教giáo 此thử 二nhị 十thập 七thất 過quá 蒙mông 不bất 立lập 戒giới 壇đàn 至chí 義nghĩa 真chân 和hòa 尚thượng 立lập 戒giới 壇đàn (# 云vân 云vân )# 禪thiền 識thức 房phòng 不bất 審thẩm 云vân 菩Bồ 薩Tát 戒giới 讓nhượng ル# ハ# 聲Thanh 聞Văn 部bộ 戒giới 相tương/tướng 讓nhượng 非phi 讓nhượng 軌quỹ 則tắc 云vân 事sự 難nan 思tư 軌quỹ 則tắc ヲ# ハ# 何hà 不bất 讓nhượng 哉tai 答đáp 羯yết 磨ma 異dị 故cố 也dã 攝nhiếp 律luật 一nhất 聚tụ 別biệt 受thọ 時thời 雖tuy 用dụng 聲Thanh 聞Văn 軌quỹ 則tắc 三tam 聚tụ 通thông 受thọ 時thời 用dụng 瑜du 伽già 羯yết 磨ma 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 徵trưng 釋thích 出xuất 家gia

(# 倫luân 記ký 曰viết 以dĩ 非phi 一nhất 切thiết 皆giai 堪kham 受thọ 者giả 非phi 黃hoàng 門môn 等đẳng 之chi 所sở 能năng 受thọ 故cố (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 云vân 如như 是thị 聖thánh 教giáo 便tiện 無vô 軌quỹ 則tắc 者giả 師sư 云vân 不bất 簡giản 堪kham 不bất 堪kham 通thông 一nhất 切thiết 自tự 然nhiên 。 出xuất 家gia 此thử 聖thánh 教giáo 無vô 軌quỹ 則tắc (# 云vân 云vân )# 亦diệc 無vô 善thiện 說thuyết ○# 而nhi 可khả 了liễu 知tri 。 師sư 云vân 必tất 從tùng 他tha 受thọ 從tùng 師sư 可khả 學học 知tri 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 戒giới 相tương/tướng 犯phạm 不bất 犯phạm 而nhi 自tự 受thọ 從tùng 他tha 不bất 學học 故cố 云vân 無vô 善thiện 說thuyết 法Pháp 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 而nhi 可khả 了liễu 知tri 。 (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 善thiện 說thuyết 法Pháp 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 者giả 對đối 外ngoại 道đạo 不bất 善thiện 說thuyết 法Pháp 故cố 。 云vân 尒# 也dã )# 。

二nhị 以dĩ 下hạ 章chương 釋thích 二nhị 。 初sơ 依y 論luận 立lập 宗tông 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 此thử 下hạ 依y 律luật 簡giản 濫lạm 二nhị 。 初sơ 正chánh 簡giản 二nhị 。 初sơ 無vô 簡giản 擇trạch 故cố 。

(# 光quang 云vân 或hoặc 可khả 除trừ 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 事sự 自tự 然nhiên 見kiến 諦Đế 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 一nhất 具cụ ニ# ア# ル# ヘ# キ# ニ# 何hà 別biệt 置trí 或hoặc 言ngôn 出xuất 此thử 一nhất 種chủng 哉tai 此thử 有hữu 二nhị 義nghĩa 一nhất 義nghĩa 雖tuy 可khả 一nhất 具cụ 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 聊liêu フ# キ# ラ# ハ# レ# キ# 故cố 置trí 或hoặc 言ngôn 別biệt 出xuất 之chi 一nhất 義nghĩa 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 歸quy 依y 佛Phật 佛Phật 字tự 時thời 得đắc 見kiến 樣# ア# リ# サ# テ# ハ# 從tùng 他tha 故cố 別biệt 置trí 或hoặc 言ngôn 有hữu 從tùng 他tha 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 云vân 信tín 佛Phật 為vi 大đại 師sư 亦diệc 有hữu 云vân 羯yết 磨ma 得đắc 若nhược 羯yết 摩ma 得đắc 不bất 在tại 所sở 除trừ 單đơn 自tự 誓thệ 得đắc ▆# 除trừ 故cố 云vân 或hoặc 可khả 非phi 自tự 然nhiên 見kiến 。 諦đế 一nhất 准chuẩn 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 然nhiên 下hạ 無vô 遮già 難nạn/nan 故cố

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 由do 無vô 遮già 難nạn/nan 等đẳng 者giả 師sư 云vân 頓đốn 悟ngộ 菩Bồ 薩Tát 得đắc 反phản 易dị 身thân 必tất 受thọ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 彼bỉ 身thân 則tắc 廣quảng 果quả 天thiên 依y 身thân 也dã 既ký 天thiên 眾chúng 也dã 十thập 三tam 難nạn/nan 中trung 非phi 人nhân 難nạn/nan 攝nhiếp 也dã 何hà 受thọ 別biệt 受thọ 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 哉tai 答đáp 初Sơ 地Địa 以dĩ 上thượng 菩Bồ 薩Tát 。 受thọ 廣quảng 果quả 身thân 後hậu 於ư 淨tịnh 土độ 受thọ 別biệt 受thọ 戒giới 時thời 不bất 可khả 簡giản 十thập 三tam 難nạn/nan 等đẳng 是thị 聖thánh 者giả 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# 問vấn 今kim 無vô 遮già 難nạn/nan 者giả 從tùng 他tha 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 戒giới 者giả [打-丁+(央/馬)]# 屈khuất 摩ma 羅la 害hại 母mẫu 阿a 逸dật 多đa 造tạo 三tam 逆nghịch 彼bỉ 既ký 如Như 來Lai 親thân 善thiện 來lai 度độ 見kiến タ# リ# 何hà 十thập 種chủng 得đắc 戒giới 中trung 無vô 遮già 難nạn/nan 者giả 云vân 從tùng 他tha 受thọ 哉tai 答đáp 鴦ương 掘quật 有hữu 害hại 母mẫu 不bất 害hại 之chi 異dị 義nghĩa 阿a 逸dật 事sự 可khả 思tư 之chi (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 遮già 難nạn/nan 者giả 十thập 三tam 難nạn/nan 十thập 六lục 遮già 也dã 十thập 三tam 難nạn/nan 者giả 一nhất 邊biên 罪tội 難nạn/nan (# 四tứ 重trọng/trùng 違vi 犯phạm 人nhân 也dã )# 二nhị 污ô 尼ni 難nạn/nan 三tam 賊tặc 住trụ 難nạn/nan 四tứ 破phá 內nội 外ngoại 道đạo 難nạn/nan 五ngũ 黃hoàng 門môn 難nạn/nan 六lục 殺sát 父phụ 難nạn/nan 七thất 殺sát 母mẫu 難nạn/nan 八bát 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 難nạn/nan 九cửu 破phá 法Pháp 輪luân 僧Tăng 難nạn/nan 十thập 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 難nạn/nan 十thập 一nhất 非phi 人nhân 難nạn/nan 天thiên 修tu 鬼quỷ 獄ngục 四tứ 趣thú 十thập 二nhị 畜súc 生sanh 難nạn/nan 十thập 三tam 二nhị 形hình 難nạn/nan 也dã 十thập 六lục 遮già 者giả 一nhất 不bất 稱xưng 自tự 名danh 二nhị 不bất 稱xưng 和hòa 尚thượng 三tam 年niên 不bất 滿mãn 四tứ 衣y 不bất 具cụ 五ngũ 鉢bát 不bất 具cụ 六lục 父phụ 不bất 聽thính 七thất 母mẫu 不bất 聽thính 八bát 負phụ 債trái 九cửu 奴nô 十thập 官quan 人nhân 十thập 一nhất 非phi 丈trượng 夫phu 十thập 二nhị 癩lại 十thập 三tam 癰ung 疽thư 十thập 四tứ 白bạch 癩lại 十thập 五ngũ 乾can/kiền/càn 痟tiêu 十thập 六lục 癲điên 狂cuồng (# 云vân 云vân )# 。 私tư 云vân 邊biên 罪tội 難nạn/nan 人nhân 懺sám 悔hối 之chi 後hậu 發phát 具cụ 戒giới 歟# 否phủ/bĩ 事sự 論luận 義nghĩa 也dã 聽thính 聞văn 鈔sao 可khả 見kiến 之chi )# 。

二nhị 俱câu 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 。

(# 光quang 云vân 俱câu 舎# 十thập 三tam 卷quyển 表biểu 無vô 表biểu 許hứa 十thập 六lục 卷quyển 必tất 依y 表biểu 得đắc 無vô 表biểu 此thử 兩lưỡng 卷quyển 正chánh 否phủ/bĩ 異dị 義nghĩa 今kim 十thập 三tam 卷quyển 為vi 正chánh 引dẫn 之chi 也dã 非phi 必tất 定định 依y 表biểu 業nghiệp 而nhi 發phát 事sự 有hữu 多đa 義nghĩa 或hoặc 定định 散tán 相tương 對đối 定định 云vân 尒# 或hoặc 自tự 受thọ 從tùng 他tha 相tương 對đối 自tự 受thọ 云vân 尒# 或hoặc 自tự 然nhiên 見kiến 諦Đế 等đẳng 云vân 尒# 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 何hà 下hạ 章chương 釋thích

(# 光quang 云vân 不bất 依y 表biểu 無vô 表biểu ア# リ# ト# 俱câu 舎# 說thuyết 以dĩ 思tư 何hà 况# 從tùng 他tha ナ# ラ# レ# セ# 可khả 有hữu 自tự 受thọ 云vân 意ý 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 即tức 下hạ 因nhân 明minh 餘dư 自tự 受thọ 從tùng 他tha 二nhị 。 初sơ 明minh 自tự 受thọ 從tùng 他tha 二nhị 。 初sơ 正chánh 顯hiển 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 上thượng 釋thích 苾bật 芻sô 戒giới 必tất 從tùng 他tha 畢tất 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 對đối 之chi 因nhân 顯hiển 餘dư 戒giới 通thông 自tự 他tha (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 論luận 文văn 。

(# 光quang 云vân 受thọ 隨tùy 護hộ 支chi 隨tùy 行hành 也dã 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 受thọ 隨tùy 者giả 隨tùy 受thọ 護hộ 事sự 也dã 於ư 他tha 處xứ 者giả 以dĩ 他tha 為vi 境cảnh 殺sát 盜đạo 等đẳng 也dã 於ư 自tự 處xứ 者giả 自tự 以dĩ 為vi 境cảnh 故cố 漏lậu 失thất 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 今kim 此thử 於ư 瑜du 伽già 問vấn 答đáp 問vấn 意ý 顯hiển 也dã 正chánh 其kỳ 答đáp 意ý 如như 何hà 答đáp 倫luân 記ký 云vân 測trắc 云vân 隨tùy 護hộ 支chi 中trung 慚tàm 愧quý 二nhị 法pháp 有hữu 具cụ 不bất 具cụ 故cố 從tùng 他tha 受thọ 若nhược 有hữu 慙tàm 者giả 必tất 有hữu 愧quý 故cố 自tự 受thọ 若nhược 有hữu 愧quý 者giả 未vị 必tất 有hữu 慙tàm 是thị 故cố 此thử 人nhân 。 不bất 能năng 自tự 受thọ 依y 他tha 方phương 起khởi 愧quý 得đắc 受thọ 戒giới 為vì 此thử 人nhân 故cố 。 制chế 從tùng 他tha 受thọ (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 慙tàm 愧quý 是thị 俱câu 起khởi 法pháp (# 云vân 云vân )# 然nhiên 者giả 今kim 文văn 違vi 歟# 如như 何hà 可khả 意ý 得đắc 哉tai 答đáp 此thử 事sự 義nghĩa 燈đăng 之chi 問vấn 答đáp 也dã 則tắc 燈đăng 問vấn 云vân 若nhược 許hứa 慚tàm 愧quý 定định 俱câu 起khởi 者giả 何hà 故cố 五ngũ 十thập 二nhị 云vân 若nhược 有hữu 慚tàm 正chánh 現hiện 前tiền 必tất 亦diệc 有hữu 愧quý 非phi 有hữu 愧quý 者giả 必tất 定định 有hữu 慚tàm 是thị 故cố 慚tàm 法pháp 冣# 為vi 強cường/cưỡng 勝thắng 哉tai 答đáp 彼bỉ 據cứ 別biệt 義nghĩa ○# 或hoặc 隨tùy 增tăng 說thuyết ▆# 違vi 准chuẩn 此thử (# 云vân 云vân )# 委ủy 細tế 如như 文văn 集tập 可khả 見kiến 之chi )# 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 慚tàm 愧quý 二nhị 法pháp 必tất 俱câu 起khởi 對đối 治trị 無vô 慚tàm 愧quý 等đẳng 為vi 止chỉ 惡ác 所sở 依y 而nhi 今kim 分phân 別biệt 自tự 受thọ 從tùng 他tha 事sự 約ước 增tăng 勝thắng 釋thích 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 慚tàm 愧quý 自tự 他tha 配phối 自tự 受thọ 從tùng 他tha 事sự 自tự 受thọ 耻sỉ 冥minh 故cố 慙tàm 增tăng 上thượng 人nhân 也dã 從tùng 他tha 耻sỉ 師sư 故cố 愧quý 增tăng 上thượng 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 顯hiển 意ý 二nhị 。 初sơ 自tự 他tha 單đơn 配phối 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 問vấn 於ư 慚tàm 愧quý 單đơn 配phối 雙song 配phối 二nhị 義nghĩa ア# リ# ト# (# 云vân 云vân )# 十thập 一nhất 善thiện 中trung 十thập 遍biến 善thiện 心tâm (# 云vân 云vân )# 尒# 者giả 何hà 有hữu 單đơn 配phối 之chi 義nghĩa 哉tai 答đáp 誠thành 慚tàm 愧quý 二nhị 法pháp 雖tuy 必tất 俱câu 起khởi 以dĩ 為vi 面diện 邊biên 云vân 尒# 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 或hoặc 下hạ 自tự 他tha 雙song 配phối

(# 崇sùng 賢hiền 善thiện 者giả 述thuật 記ký 云vân 謂vị 於ư 有hữu 賢hiền 德đức 者giả 若nhược 凢# 若nhược 聖thánh 而nhi 生sanh 崇sùng 敬kính 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 。 漏lậu 無vô 漏lậu 善thiện 法Pháp 。 而nhi 生sanh 崇sùng 重trọng/trùng (# 云vân 云vân )# 輕khinh 拒cự 暴bạo 惡ác 者giả 述thuật 記ký 云vân 有hữu 惡ác 者giả 名danh 暴bạo 染nhiễm 法pháp 體thể 名danh 惡ác 於ư 彼bỉ 二nhị 法pháp 輕khinh 有hữu 惡ác 者giả 不bất 親thân 拒cự 惡ác 法pháp 業nghiệp 而nhi 不bất 作tác (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 顯hiển 自tự 受thọ 德đức 等đẳng 二nhị 。 初sơ 瑜du 伽già 意ý 二nhị 。 初sơ 慚tàm 愧quý 勝thắng 劣liệt 。

(# 如như 文văn 可khả 知tri 之chi )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 正chánh 顯hiển 㓛# 等đẳng

(# 一nhất 所sở 生sanh 福phước 德đức 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 事sự 光quang 云vân 於ư 受thọ 體thể 釋thích 歟# 於ư 隨tùy 行hành 釋thích 歟# 於ư 隨tùy 行hành 釋thích 時thời 耻sỉ 他tha 受thọ 戒giới 人nhân 耻sỉ 和hòa 上thượng 遂toại 不bất 作tác 惡ác 故cố 隨tùy 又hựu 耻sỉ 自tự 也dã 耻sỉ 自tự 受thọ 戒giới 人nhân 不bất 耻sỉ 他tha 故cố 隨tùy 行hành 之chi 時thời 從tùng 他tha 勝thắng 自tự 受thọ 劣liệt 受thọ 體thể 時thời 自tự 受thọ 勝thắng 從tùng 他tha 劣liệt 也dã 互hỗ 有hữu 勝thắng 劣liệt 故cố 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 云vân 也dã 私tư 云vân 耻sỉ 自tự 受thọ 戒giới 人nhân 隨tùy 行hành 時thời 不bất 耻sỉ 他tha 故cố 有hữu 作tác 惡ác 事sự 故cố 隨tùy 行hành 自tự 受thọ 劣liệt 也dã 云vân 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 由do 下hạ 章chương 家gia 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

三tam 此thử 下hạ 揔# 結kết 初sơ 二nhị 句cú 所sở 被bị

(# 私tư 云vân 苾bật 芻sô 非phi 自tự 受thọ 從tùng 他tha 簡giản 擇trạch 故cố 二nhị 句cú 結kết 也dã )# 。

二nhị 近cận 下hạ 釋thích 三tam 四tứ 句cú 二nhị 。 初sơ 標tiêu 宗tông 。

(# 私tư 云vân 是thị 以dĩ 下hạ 近cận 住trụ 等đẳng 諸chư 戒giới 自tự 受thọ 亦diệc 從tùng 他tha 二nhị 句cú 釋thích 也dã 。 光quang 云vân 近cận 事sự 近cận 住trụ 及cập 菩Bồ 薩Tát 戒giới 皆giai 通thông 二nhị 受thọ 之chi 文văn 事sự 於ư 常thường 喜hỷ 院viện 談đàm 義nghĩa 砌# 讀đọc 師sư 招chiêu 提đề 開khai 山sơn (# イ# 一nhất タ# 白bạch 衣y ノ# 時thời )# 聽thính 眾chúng 菩Bồ 薩Tát 其kỳ 外ngoại 不bất 空không 院viện 紫tử 野dã 以dĩ 下hạ 也dã 菩Bồ 薩Tát 戒giới 自tự 誓thệ 受thọ 事sự 及cập 諍tranh 論luận 此thử 文văn 叶# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 云vân 及cập 菩Bồ 薩Tát 戒giới 皆giai 通thông 二nhị 受thọ 許hứa 菩Bồ 薩Tát 戒giới 自tự 受thọ 故cố 近cận 住trụ 等đẳng 諸chư 戒giới 等đẳng 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 云vân 事sự 至chí 此thử 文văn 顯hiển タ# リ# )# 。

(# 一nhất 傳truyền 教giáo 大đại 師sư 於ư 梵Phạm 綱cương 本bổn 業nghiệp 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 建kiến 立lập 菩Bồ 薩Tát 戒giới 壇đàn 故cố 法pháp 相tướng 一nhất 同đồng 舉cử 難nạn/nan 菩Bồ 薩Tát 戒giới 七thất 眾chúng 戒giới 由do 成thành 瑜du 伽già 論luận 本bổn 地địa 决# 擇trạch ニ# ヲ# イ# テ# 第đệ 四tứ 十thập 卷quyển 說thuyết 從tùng 他tha 羯yết 磨ma 第đệ 四tứ 十thập 一nhất 卷quyển 說thuyết 自tự 受thọ 羯yết 磨ma 攝nhiếp 律luật 儀nghi 被bị 讓nhượng 五ngũ 部bộ 律luật 藏tạng 此thử 自tự 門môn 之chi 證chứng 據cứ 也dã 攝nhiếp 律luật 儀nghi 七thất 眾chúng ナ# レ# ハ# ユ# ソ# 五ngũ 部bộ 律luật 讓nhượng ラ# メ# 但đãn 南nam 都đô 學học 者giả 達đạt 梵Phạm 網võng 本bổn 業nghiệp 十thập 重trọng/trùng コ# フ# 菩Bồ 薩Tát 戒giới ナ# レ# 不bất 尒# 七thất 眾chúng 混hỗn 亂loạn 妨phương ア# リ# ト# 盛thịnh 意ý 得đắc ラ# レ# タ# リ# 但đãn 後hậu 崆# 峒# 記ký (# 寽# 千thiên 釋thích )# 唐đường 渡độ 生sanh 馬mã 上thượng 人nhân 此thử 記ký 御ngự 覽lãm 候hậu 處xứ 七thất 眾chúng 戒giới 以dĩ 瑜du 伽già 羯yết 磨ma 可khả 受thọ 律luật 儀nghi 必tất 七thất 眾chúng 見kiến 仍nhưng 生sanh 馬mã 御ngự 詞từ 雲vân 晴tình 如như 見kiến 月nguyệt (# 云vân 云vân )# 南nam 都đô 悉tất 歸quy 伏phục 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 其kỳ 後hậu 實thật 寬khoan 入nhập 菩Bồ 薩Tát 門môn 室thất 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 次thứ 第đệ 興hưng 盛thịnh 戒giới 法pháp 于vu 今kim 傳truyền 來lai )# 。

(# 先tiên 曰viết 覆phú 講giảng 云vân 實thật 寬khoan 入nhập 菩Bồ 薩Tát 門môn 室thất 因nhân 緣duyên 事sự 戒giới 圖đồ 云vân 物vật 被bị 懸huyền 門môn 跡tích 實thật 寬khoan 御ngự 覧# レ# テ# 何hà タ# ル# 誑cuống 惑hoặc 者giả 宗tông 大đại 事sự 卒thốt 尒# 沙sa 汰# 強cường/cưỡng 通thông レ# ヌ# 覧# 或hoặc 西tây 大đại 寺tự 侯hầu 仁nhân 沙sa 汰# 申thân サ# ラ# ▆# 實thật 寬khoan 行hành 向hướng 可khả 相tương 尋tầm )# 。

(# 五ngũ 十thập 箇cá 條điều 不bất 審thẩm 御ngự 意ý サ# レ# ハ# サ# ミ# テ# 巳tị 心tâm 寺tự 御ngự 出xuất 菩Bồ 薩Tát 其kỳ 時thời 長trưởng 老lão 坊phường 奥# ▆# 御ngự 座tòa ア# リ# 御ngự 對đối 面diện ア# リ# テ# 五ngũ 十thập 箇cá 不bất 審thẩm ヲ# ア# ケ# ラ# ル# 一nhất 亽# 對đối 决# 其kỳ 外ngoại 才tài 覺giác 不bất 可khả 勝thắng 計kế 。 實thật 寬khoan 歸quy 敬kính 渴khát 仰ngưỡng 之chi 御ngự 心tâm 切thiết 悔hối 前tiền 非phi 入nhập 菩Bồ 薩Tát 門môn 室thất 被bị 懸huyền 大đại 衣y 御ngự 蟄chập 居cư 干can 小tiểu 塔tháp 院viện (# 云vân 云vân )# 一nhất 或hoặc 鈔sao 云vân 不bất 同đồng 餘dư 宗tông 者giả 師sư 云vân 薩tát 婆bà 多đa 者giả 近cận 住trụ 戒giới 要yếu 從tùng 他tha 受thọ 故cố 今kim 指chỉ 薩tát 婆bà 多đa 宗tông )# 。

二nhị 故cố 下hạ 引dẫn 證chứng 二nhị 。 初sơ 證chứng 菩Bồ 薩Tát 從tùng 他tha 。

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 故cố 菩Bồ 薩Tát 地địa 等đẳng 者giả 引dẫn 瑜du 伽già 論luận 證chứng 通thông 受thọ 也dã 有hữu 智trí 有hữu 力lực 。 者giả 師sư 云vân 能năng 解giải 了liễu 教giáo 文văn 而nhi 可khả 授thọ 戒giới 有hữu 德đức 力lực 人nhân 云vân 事sự 也dã (# 云vân 云vân )# 。 一nhất 受thọ 戒giới 五ngũ 相tương/tướng 者giả 菩Bồ 薩Tát 御ngự 注chú 云vân 受thọ 戒giới 五ngũ 相tương/tướng 未vị 見kiến 科khoa 釋thích 今kim 私tư 科khoa 分phần/phân 且thả 救cứu 新tân 學học 一nhất 受thọ 人nhân 遠viễn 方phương 便tiện 或hoặc 私tư 云vân 先tiên 發phát 菩Bồ 薩Tát 願nguyện 。 二nhị 受thọ 人nhân 近cận 方phương 便tiện 私tư 云vân 請thỉnh 佛Phật 礼# 拜bái 等đẳng 也dã 三tam 戒giới 師sư 近cận 方phương 便tiện 啟khải 白bạch 教giáo 發phát 戒giới 緣duyên 也dã 四tứ 正chánh 受thọ 戒giới 私tư 云vân 三Tam 聚Tụ 淨Tịnh 戒Giới 。 羯yết 磨ma 也dã 五ngũ 後hậu 方phương 便tiện 歟# (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 說thuyết 相tương/tướng 等đẳng 也dã )# 。

二nhị 第đệ 下hạ 證chứng 菩Bồ 薩Tát 自tự 受thọ 三tam 。 初sơ 正chánh 顯hiển 自tự 受thọ 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 四tứ 十thập 下hạ 因nhân 簡giản 師sư 德đức

(# 光quang 云vân 有hữu 慳san 貪tham 者giả 。 壇đàn 波ba 羅la 密mật 障chướng 大đại 欲dục 他tha 世thế 欲dục 無vô 足túc 今kim 世thế 欲dục 毀hủy 戒giới 戒giới 度độ 障chướng 忿phẫn 根căn 忍nhẫn 度độ 障chướng 懶lãn 墮đọa 懈giải 怠đãi 。 精tinh 進tấn 障chướng 心tâm 多đa 散tán 亂loạn 定định 障chướng 暗ám 昧muội 愚ngu 癡si 般Bát 若Nhã 障chướng 也dã (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 不bất 善thiện 思tư 惟duy 。 者giả 設thiết 信tín 解giải 戒giới 委ủy 細tế 不bất 思tư 惟duy 犯phạm 不bất 犯phạm 等đẳng 也dã 大đại 欲dục 者giả 於ư 未vị 得đắc 財tài 多đa 希hy 望vọng 也dã 簡giản 小tiểu 欲dục 故cố 云vân 大đại 欲dục 無vô 足túc 者giả 於ư 已dĩ 得đắc 財tài 不bất 知tri 足túc 也dã 慢mạn 緩hoãn 者giả 於ư 教giáo 慢mạn 緩hoãn 也dã 師sư 云vân 慢mạn 人nhân 緩hoãn 戒giới (# 云vân 云vân )# 不bất 耐nại 他tha 犯phạm 者giả 師sư 云vân 不bất 忍nhẫn 內nội 心tâm 起khởi 嫌hiềm 恨hận 外ngoại 隨tùy 當đương 向hướng 人nhân 說thuyết 之chi 等đẳng 也dã 懶lãn 隨tùy (# 身thân )# 懈giải 怠đãi (# 心tâm )# 好hảo/hiếu 合hợp 徒đồ 侶lữ 者giả 性tánh 欲dục 雜tạp 合hợp 徒đồ 眾chúng 也dã (# 云vân 云vân )# 心tâm 多đa 散tán 亂loạn ○# 住trụ 修tu 習tập 者giả 。 者giả 師sư 云vân 欲dục 修tu 慈từ 悲bi 觀quán 數sổ 息tức 觀quán 散tán 亂loạn 頻tần 多đa 冣# 下hạ 品phẩm 搆câu 牛ngưu 乳nhũ 程# 不bất 能năng 住trụ 一nhất 緣duyên 暗ám 昧muội 者giả 師sư 云vân 愚ngu 昧muội 於ư 教giáo 也dã 愚ngu 癡si 者giả 設thiết 明minh 教giáo 不bất 恐khủng 惡ác 可khả 怖bố 不bất 信tín 善thiện 可khả 修tu 即tức 愚ngu 癡si 人nhân 也dã 疑nghi 云vân 上thượng 揔# 標tiêu 若nhược 雖tuy 聡# 慧tuệ 何hà 下hạ 云vân 暗ám 昧muội 千thiên 教giáo 哉tai 師sư 云vân 上thượng 云vân 聡# 慧tuệ 不bất 必tất 明minh 教giáo 性tánh 心tâm 利lợi 也dã 劣liệt 心tâm 者giả 師sư 云vân 於ư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 卑ty 下hạ 退thoái 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

三tam 瓔anh 下hạ 尋tầm 千thiên 里lý 三tam 。 初sơ 牒điệp 文văn 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 令linh 下hạ 正chánh 會hội

(# 如như 文văn )# 。

三tam 瑜du 下hạ 證chứng 意ý

(# 如như 文văn )# 。

三tam 此thử 下hạ 釋thích 後hậu 四tứ 句cú 二nhị 。 初sơ 從tùng 他tha 有hữu 表biểu 無vô 表biểu 。

(# 如như 文văn )# 。

(# 私tư 云vân 後hậu 四tứ 句cú 者giả 表biểu 業nghiệp 名danh 從tùng 他tha ○# 無vô 表biểu 示thị 他tha 故cố 四tứ 句cú )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 自tự 受thọ 唯duy 有hữu 無vô 表biểu 二nhị 。 初sơ 無vô 傍bàng 人nhân 自tự 受thọ 二nhị 初sơ 立lập 義nghĩa 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 若nhược 自tự 受thọ 者giả 唯duy 有hữu 意ý 表biểu 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 可khả 成thành 無vô 表biểu 師sư 云vân 自tự 受thọ 之chi 時thời 雖tuy 發phát 身thân 語ngữ 不bất 表biểu 示thị 他tha 不bất 名danh 身thân 語ngữ 表biểu 三tam 業nghiệp 合hợp 名danh 意ý 表biểu 其kỳ 中trung 審thẩm 决# 二nhị 思tư 名danh 意ý 表biểu 憐lân 近cận 釋thích 也dã 動động 發phát 勝thắng 思tư 位vị 名danh 意ý 表biểu 時thời 表biểu 知tri 意ý 故cố 名danh 意ý 表biểu 即tức 意ý 之chi 表biểu 依y 主chủ 釋thích 歟# (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 若nhược 自tự 受thọ 者giả 唯duy 有hữu 意ý 表biểu 付phó 之chi 知tri 足túc 房phòng 招chiêu 提đề 寺tự 等đẳng 義nghĩa 意ý 謂vị ▆# 受thọ 之chi 時thời 禮lễ 佛Phật 發phát 言ngôn 等đẳng 身thân 語ngữ 業nghiệp 雖tuy 有hữu 之chi 無vô 現hiện 前tiền 師sư 長trưởng 故cố 無vô 令linh 他tha 表biểu 知tri 之chi 義nghĩa 是thị 故cố 不bất 名danh 身thân 語ngữ 表biểu 也dã 雖tuy 不bất 名danh 表biểu 唯duy 名danh 身thân 語ngữ 業nghiệp 此thử 身thân 語ngữ 業nghiệp 之chi 上thượng 發phát 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 决# 定định 思tư 自tự 意ý 表biểu 知tri 故cố 名danh 表biểu 即tức 發phát 無vô 表biểu 也dã ○# 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 意ý 云vân 自tự 受thọ 時thời 雖tuy 有hữu 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 無vô 令linh 他tha 表biểu 知tri 故cố 不bất 名danh 身thân 語ngữ 表biểu 而nhi 自tự 意ý 表biểu 知tri 故cố 身thân 語ngữ 同đồng 應ưng 名danh 意ý 表biểu 故cố 云vân 若nhược 自tự 受thọ 者giả 唯duy 有hữu 意ý 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# 光quang 云vân 唯duy 有hữu 意ý 表biểu 者giả 此thử 意ý 表biểu 審thẩm 决# 意ý 表biểu 云vân 義nghĩa 此thử 義nghĩa 非phi 也dã 其kỳ 故cố 上thượng 三tam 師sư 第đệ 三tam 師sư 意ý 决# 定định 思tư 意ý 不bất 發phát 無vô 表biểu 見kiến タ# リ# サ# テ# ハ# 此thử 意ý 表biểu 决# 定định 思tư 定định 第đệ 三tam 師sư 自tự 受thọ 無vô 表biểu 如như 何hà 意ý 得đắc 哉tai 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 故cố 菩Bồ 薩Tát 御ngự 義nghĩa 此thử 意ý 表biểu 禮lễ 佛Phật 乞khất 戒giới 身thân 語ngữ 表biểu 自tự 意ý 表biểu 知tri 之chi 義nghĩa 名danh 意ý 表biểu 此thử 意ý 表biểu 可khả 發phát 無vô 表biểu 意ý 得đắc 第đệ 三tam 師sư 成thành 立lập 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 引dẫn 證chứng

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 縱túng/tung 下hạ 有hữu 傍bàng 人nhân 自tự 受thọ 二nhị 初sơ 唯duy 無vô 表biểu 義nghĩa

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 或hoặc 下hạ 亦diệc 有hữu 表biểu 義nghĩa 三tam 。 初sơ 標tiêu 宗tông 。

(# 光quang 云vân 傍bàng 人nhân 表biểu 者giả 身thân 語ngữ 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# 兩lưỡng ▆# 山sơn 御ngự 自tự 受thọ 時thời 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 瑜du 伽già 自tự 受thọ 羯yết 磨ma 御ngự 受thọ 戒giới 招chiêu 提đề 以dĩ 從tùng 他tha 羯yết 磨ma 御ngự 受thọ 戒giới 見kiến タ# リ# )# 。

二nhị 論luận 下hạ 會hội 論luận

(# 如như 文văn )# 。

三tam 如như 下hạ 述thuật 理lý

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 如như 今kim 對đối 眾chúng 者giả 師sư 云vân 設thiết 雖tuy 有hữu 傍bàng 人nhân 非phi 同đồng 位vị 菩Bồ 薩Tát 比Bỉ 丘Khâu 者giả 不bất 可khả 有hữu 表biểu 示thị 義nghĩa 若nhược 是thị 同đồng 位vị 比Bỉ 丘Khâu 設thiết 雖tuy 有hữu 一nhất 人nhân 可khả 成thành 表biểu 示thị 義nghĩa 也dã )# 。

二nhị 定định 下hạ 靜tĩnh 慮lự 無vô 漏lậu 二nhị 。 初sơ 揔# 明minh 受thọ 所sở 引dẫn 色sắc 二nhị 初sơ 明minh 色sắc 名danh 二nhị 。 初sơ 從tùng 方phương 便tiện 。

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 遠viễn 前tiền 方phương 便tiện 亦diệc 從tùng 他tha 受thọ 者giả 問vấn 他tha 者giả 何hà 哉tai 答đáp 古cổ 義nghĩa 云vân 他tha 者giả 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 也dã 依y 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 得đắc 定định 道đạo 無vô 表biểu 故cố 云vân 亦diệc 從tùng 他tha 今kim 云vân 不bất 然nhiên 師sư 教giáo 云vân 他tha (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 云vân 従# 前tiền 方phương 便tiện 名danh 色sắc 者giả 從tùng 師sư 學học 坐tọa 禪thiền 義nghĩa 等đẳng 也dã 其kỳ 時thời 動động 身thân 語ngữ 故cố 假giả 彼bỉ 時thời 身thân 語ngữ 名danh 色sắc 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 一nhất 法pháp 處xứ 五ngũ 種chủng 色sắc 者giả 極cực 略lược 極cực 逈huýnh 受thọ 所sở 引dẫn 反phản 化hóa 所sở 起khởi 色sắc 定định 所sở 生sanh 也dã 委ủy 細tế )# 。

(# 如như 文văn 集tập )# 。

二nhị 正chánh 下hạ 從tùng 正chánh 發phát

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 正chánh 發phát 無vô 表biểu 等đẳng 者giả 聞văn 佛Phật 教giáo 領lãnh 納nạp 是thị 受thọ 義nghĩa 也dã 從tùng 此thử 亦diệc 得đắc 色sắc 名danh (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 得đắc 入nhập 見kiến 道đạo (# 即tức 道đạo 戒giới )# 遠viễn 塵trần (# 煩phiền 惱não 種chủng 子tử )# 離ly 垢cấu (# 習tập 氣khí )# 得đắc 入nhập 三tam 昧muội 。 (# 定định 戒giới )# 疑nghi 云vân 不bất 說thuyết 煩phiền 惱não 現hiện 行hành 。 哉tai 師sư 云vân 其kỳ 時thời 煩phiền 惱não 不bất 現hiện 行hành 故cố 。 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 問vấn 答đáp 决# 二nhị 。 初sơ 約ước 表biểu 業nghiệp 正chánh 問vấn 决# 。 二nhị 初sơ 問vấn 。

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 今kim 此thử 問vấn 意ý 正chánh 發phát 無vô 表biểu 之chi 位vị 問vấn 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 答đáp

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 答đáp 意ý 正chánh 智trí 緣duyên 如như 位vị 不bất 發phát 外ngoại 身thân 語ngữ 故cố 三tam 乗# 正chánh 智trí 揔# 無vô 歸quy 依y 二nhị 乗# 後hậu 得đắc 多đa 緣duyên 諦đế 理lý 亦diệc 無vô 動động 身thân 語ngữ 菩Bồ 薩Tát 後hậu 得đắc 八bát 地địa 以dĩ 上thượng 發phát 身thân 語ngữ 表biểu 今kim 見kiến 道đạo 根căn 本bổn 智trí 也dã 故cố 必tất 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 多đa 緣duyên 諦đế 理lý 者giả 簡giản 小tiểu 也dã 少thiểu 分phần 事sự 法pháp 以dĩ 利lợi 益ích ス# ル# 也dã 無vô 漏lậu 以dĩ 後hậu 菩Bồ 薩Tát 無vô 漏lậu ニ# テ# 利lợi 益ích 自tự 由do ナ# ル# 故cố 也dã 小tiểu 乗# 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 行hành 合hợp 次thứ 第đệ 利lợi 益ích 少thiểu 氣khí 故cố 也dã )# 。

二nhị 然nhiên 下hạ 約ước 受thọ 得đắc 轉chuyển 問vấn 二nhị 。 初sơ 問vấn 。

(# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 此thử 問vấn 意ý 約ước 正chánh 發phát 起khởi 問vấn 約ước 前tiền 方phương 便tiện 答đáp 之chi 也dã (# 云vân 云vân )# 又hựu 料liệu 簡giản 云vân 今kim 二nhị 問vấn 答đáp 攝nhiếp 遠viễn 前tiền 方phương 便tiện 正chánh 起khởi 無vô 表biểu 二nhị 義nghĩa 問vấn 此thử 二nhị 有hữu 表biểu 否phủ/bĩ 答đáp 意ý 二nhị 共cộng 正chánh 發phát 無vô 表biểu 位vị 無vô 表biểu 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 從tùng 下hạ 答đáp

(# 續tục 後hậu 云vân 此thử 答đáp 意ý 遠viễn 前tiền 正chánh 起khởi 二nhị 共cộng 從tùng 方phương 便tiện 受thọ 得đắc 也dã 遠viễn 前tiền 方phương 便tiện 隨tùy 教giáo 師sư 云vân 方phương 便tiện 正chánh 起khởi 無vô 表biểu 從tùng 佛Phật 云vân 方phương 便tiện 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 五ngũ 下hạ 別biệt 明minh 定định 道đạo 生sanh 緣duyên 二nhị 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 二nhị 。 初sơ 正chánh 明minh 二nhị 。 初sơ 明minh 有hữu 得đắc 緣duyên 二nhị 。 初sơ 明minh 持trì 戒giới 為vi 緣duyên 二nhị 初sơ 論luận 文văn 。

(# 續tục 後hậu 云vân 修tu 無vô 悔hối 等đẳng 者giả 非phi 犯phạm 戒giới 時thời 正chánh 無vô 悔hối 也dã (# 云vân 云vân )# 或hoặc 鈔sao 名danh 一nhất 切thiết 犯phạm 戒giới 等đẳng 者giả 入nhập 初sơ 禪thiền 定định 必tất 伏phục 欲dục 惑hoặc 故cố 云vân 一nhất 切thiết 犯phạm 戒giới 也dã )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích

(# 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 心tâm 喜hỷ 者giả 師sư 云vân 麤thô 淺thiển 有hữu 分phân 別biệt 樂nhạo/nhạc/lạc 云vân 喜hỷ 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 者giả 細tế 深thâm 無vô 分phân 別biệt 至chí 極cực 云vân 樂nhạo/nhạc/lạc 安an 者giả 由do 喜hỷ 樂lạc 身thân 心tâm 安an 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 若nhược 下hạ 明minh 犯phạm 重trọng/trùng 不bất 得đắc 。 初sơ 標tiêu 。

(# 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 問vấn 外ngoại 道đạo 等đẳng 依y 何hà 戒giới 得đắc 定định 哉tai 答đáp 依y 十Thập 善Thiện 戒giới 得đắc 定định 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 大đại 下hạ 釋thích 三tam 。 初sơ 引dẫn 經kinh 准chuẩn 證chứng 。

(# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 大đại 集tập 經kinh 中trung 等đẳng 疑nghi 云vân 引dẫn 此thử 文văn 證chứng 意ý 如như 何hà 師sư 云vân 以dĩ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 障chướng 心tâm 不bất 得đắc 定định 證chứng 戒giới 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 得đắc 定định 以dĩ 懺sám 五ngũ 逆nghịch 罪tội 作tác 清thanh 淨tịnh 得đắc 定định 證chứng 戒giới 淨tịnh 得đắc 定định 以dĩ 五ngũ 逆nghịch 證chứng 戒giới 罪tội 故cố 非phi 直trực 證chứng 也dã (# 云vân 云vân )# 顯hiển 業nghiệp 云vân 方phương 得đắc 樿# 定định 等đẳng 者giả 依y 神thần 咒chú 力lực 滅diệt 逆nghịch 罪tội 依y 十Thập 善Thiện 力lực 得đắc 禪thiền 定định 也dã 縦# 雖tuy 誦tụng 神thần 咒chú 不bất 持trì 戒giới 者giả 。 終chung 不bất 可khả 得đắc 。 定định 也dã 俱câu 舎# 無vô 戒giới 得đắc 定định 者giả 希hy 有hữu 之chi 許hứa 義nghĩa 有hữu (# 云vân 云vân )# 此thử 宗tông 意ý 有hữu 無vô 戒giới 得đắc 定định 者giả 者giả 無vô 七thất 眾chúng 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 故cố 也dã 非phi 無vô 十Thập 善Thiện 戒giới 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 依y 論luận 反phản 釋thích

(# 如như 文văn )# 。

三tam 若nhược 下hạ 述thuật 不bất 得đắc 意ý 二nhị 初sơ 正chánh 述thuật 意ý

(# 聽thính 聞văn 抄sao 云vân 不bất 善thiện 思tư 廣quảng 損tổn 障chướng 深thâm 故cố 師sư 云vân 犯phạm 罪tội 心tâm 即tức 輕khinh 聖thánh 教giáo 也dã 輕khinh 聖thánh 教giáo 意ý 設thiết 犯phạm 一nhất 罪tội 可khả 犯phạm 一nhất 切thiết 戒giới 心tâm 故cố 云vân 不bất 善thiện 思tư 廣quảng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 由do 下hạ 會hội 集tập 法pháp

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 上thượng 下hạ 明minh 無vô 得đắc 緣duyên

(# 顯hiển 業nghiệp 鈔sao 云vân 如như 劫kiếp 壞hoại 時thời 冣# 初sơ 一nhất 人nhân 等đẳng 者giả 千thiên 師sư 釋thích 云vân 問vấn 如như 刧# 壞hoại 時thời 自tự 然nhiên 得đắc 定định 及cập 修tu 無vô 想tưởng 豈khởi 先tiên 戒giới 哉tai 答đáp 壞hoại 刧# 初sơ 起khởi 亦diệc 有hữu 菩Bồ 薩Tát 獨Độc 覺Giác 令linh 修tu 先tiên 戒giới 十thập 惡ác 便tiện 是thị 其kỳ 戒giới ○# 言ngôn 自tự 然nhiên 者giả 。 不bất 須tu 強cường/cưỡng 緣duyên 又hựu 無vô 佛Phật 法Pháp 名danh 為vi 自Tự 然Nhiên 。 非phi 不bất 修tu 作tác 准chuẩn 此thử 亦diệc 先tiên 修tu 十Thập 善Thiện 戒giới 方phương 得đắc 初sơ 定định (# 文văn )# 此thử 釋thích 意ý 冣# 初sơ 一nhất 人nhân 必tất 依y 戒giới 得đắc 定định (# 云vân 云vân )# 續tục 後hậu 鈔sao 云vân 問vấn 既ký 云vân 冣# 初sơ 一nhất 人nhân 第đệ 二nhị 人nhân 以dĩ 去khứ 可khả 依y 戒giới 哉tai 若nhược 云vân 依y 戒giới 者giả 其kỳ 時thời 誰thùy 歟# 授thọ 戒giới 哉tai 若nhược 云vân 不bất 依y 戒giới 者giả 何hà 必tất 云vân 不bất 依y 戒giới 者giả 冣# 初sơ 一nhất 人nhân 哉tai 答đáp 師sư 云vân 第đệ 二nhị 人nhân 以dĩ 後hậu 依y 戒giới 也dã 冣# 初sơ 人nhân 出xuất 定định 畢tất 教giáo 餘dư 人nhân 行hành 十Thập 善Thiện 入nhập 定định 以dĩ 此thử 十Thập 善Thiện 。 為vi 因nhân 也dã 瑜du 伽già 論luận 說thuyết 律luật 儀nghi 出xuất 百bách 行hành 七thất 眾chúng 依y 止chỉ 此thử 得đắc 定định (# 云vân 云vân )# 縱túng/tung 雖tuy 不bất 依y 七thất 眾chúng 戒giới 必tất 可khả 依y 十Thập 善Thiện 也dã 初sơ 定định 者giả 師sư 云vân 初sơ 禪thiền 定định 也dã 私tư 云vân 小tiểu 乗# 意ý 得đắc 初sơ 禪thiền 定định 大đại 乗# 意ý 得đắc 第đệ 二nhị 禪thiền 。 定định (# 初sơ 禪thiền 為vi 火hỏa 災tai 所sở 燒thiêu 故cố ユ# カ# 說thuyết 也dã )# 故cố 云vân 初sơ 定định 冣# 初sơ 人nhân 云vân 事sự 歟# (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 故cố 下hạ 揔# 結kết

(# 或hoặc 抄sao 云vân 亦diệc 有hữu 他tha 緣duyên 者giả 冣# 初sơ 得đắc 以dĩ 後hậu 人nhân 亦diệc 有hữu 不bất 由do 者giả 冣# 初sơ 得đắc 定định 人nhân 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 其kỳ 下hạ 無vô 漏lậu 二nhị 。 初sơ 標tiêu 。

(# 如như 文văn )# 。

二nhị 瑜du 下hạ 釋thích 二nhị 初sơ 引dẫn 論luận

(# 或hoặc 抄sao 云vân 入nhập 諦đế 現hiện 觀quán 者giả 入nhập 見kiến 道đạo 位vị 廣quảng 賢hiền 聖thánh 章chương 云vân 現hiện 謂vị 顯hiển 現hiện 觀quán 謂vị 觀quán 察sát 謂vị 於ư 真chân 相tương/tướng 二nhị 見kiến 道đạo 中trung 無vô 漏lậu 聖thánh 慧tuệ 初sơ 得đắc 契khế 會hội 是thị 故cố 復phục 名danh 。 於ư 法pháp 現hiện 觀quán (# 文văn )# 得đắc 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 者giả 超siêu 初sơ 二nhị 果Quả 。 得đắc 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 類loại 故cố 一nhất 切thiết 惡ác 戒giới 種chủng 子tử 悉tất 害hại 之chi 也dã 於ư 超siêu 越việt 有hữu 三tam 類loại 今kim 舉cử 一nhất 類loại 超siêu 初sơ 二nhị 果Quả 。 者giả (# 云vân 云vân )# 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 師sư 云vân 第đệ 三tam 果quả 三tam 界giới 見kiến 惑hoặc 欲dục 界giới 九cửu 品phẩm 修tu 惑hoặc 悉tất 断# 故cố 云vân 一nhất 切thiết 惡ác 戒giới 種chủng 子tử 即tức 欲dục 界giới 見kiến 修tu 二nhị 惑hoặc 皆giai 犯phạm 戒giới 之chi 煩phiền 惱não 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# 私tư 云vân 若nhược 依y 未vị 至chí 定định 以dĩ 下hạ 次thứ 第đệ 證chứng 人nhân 釋thích 也dã 聽thính 聞văn 鈔sao 云vân 一nhất 切thiết 能năng 徃# 惡ác 趣thú 惑hoặc 師sư 云vân 未vị 断# 欲dục 界giới 修tu 惑hoặc 犯phạm 戒giới 煩phiền 惱não 断# 正chánh 發phát 業nghiệp 欲dục 界giới 見kiến 惑hoặc 故cố 云vân 徃# 惡ác 趣thú 惑hoặc 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

二nhị 此thử 下hạ 章chương 釋thích

(# 或hoặc 鈔sao 云vân 依y 根căn 本bổn 定định 者giả 約ước 超siêu 越việt 不bất 還hoàn 及cập 未vị 至chí 定định 者giả 約ước 次thứ 第đệ 證chứng 初sơ 果quả 也dã 顯hiển 業nghiệp 抄sao 云vân 其kỳ 四tứ 善thiện 根căn 色sắc 界giới 繫hệ 者giả 若nhược 次thứ 第đệ 證chứng 人nhân 四tứ 善thiện 根căn 位vị 依y 初sơ 未vị 至chí 定định 得đắc 入nhập 見kiến 道đạo 證chứng 初sơ 果quả 故cố 超siêu 越việt 不bất 還hoàn 通thông 依y 五ngũ 地địa 謂vị 初sơ 未vị 至chí 四tứ 根căn 本bổn 定định 也dã 未vị 至chí 根căn 本bổn 雖tuy 羌khương 別biệt 四tứ 善thiện 根căn 位vị 必tất 依y 色sắc 界giới 定định 得đắc 入nhập 見kiến 道đạo 故cố 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

(# 私tư 云vân 小tiểu 乗# 意ý 見kiến 道đạo 依y 地địa 六lục 地địa 也dã 謂vị 未vị 至chí 中trung 間gian 。 四tứ 根căn 本bổn 也dã 大đại 乗# 除trừ 中trung 間gian 禪thiền 以dĩ 五ngũ 地địa 為vi 見kiến 道đạo 依y 地địa 也dã 五ngũ 地địa 見kiến 道đạo 依y 地địa 生sanh ス# ル# コ# ト# ハ# 第đệ 四tứ 禪thiền 種chủng 子tử ヨ# リ# 生sanh 勝thắng タ# ル# 故cố 也dã 論luận 義nghĩa 也dã 付phó 之chi 然nhiên ラ# ハ# 下hạ 三tam 天thiên 種chủng 子tử 終chung 不bất 生sanh 也dã ナ# レ# ハ# 至chí テ# 修tu 道Đạo 生sanh ス# ル# ト# 云vân 也dã )# 。

三tam 其kỳ 下hạ 不bất 律luật 儀nghi 處xứ 中trung

(# 續tục 後hậu 抄sao 云vân 自tự 發phát 期kỳ 心tâm 者giả 下hạ 云vân 或hoặc 不bất 由do 他tha 得đắc 。 是thị 也dã 父phụ 子tử 等đẳng 相tương 教giáo 等đẳng 者giả 下hạ 云vân 故cố 得đắc 外ngoại 緣duyên 是thị 也dã 不bất 同đồng 小tiểu 乗# 者giả 婆bà 娑sa 出xuất 二nhị 師sư 義nghĩa 一nhất 二nhị 緣duyên 得đắc 師sư 謂vị 生sanh 不bất 律luật 儀nghi 家gia 者giả 必tất 待đãi 作tác 業nghiệp 成thành 時thời 成thành 無vô 表biểu 生sanh 餘dư 家gia 者giả 受thọ 時thời 成thành 無vô 表biểu 也dã 謂vị 要yếu 期kỳ 時thời 也dã 二nhị 一nhất 緣duyên 得đắc 師sư 生sanh 彼bỉ 家gia 不bất 生sanh 彼bỉ 家gia 必tất 作tác 業nghiệp 成thành 時thời 發phát 無vô 表biểu 也dã 此thử 婆bà 娑sa 二nhị 師sư 皆giai 俱câu 無vô 父phụ 子tử 相tương/tướng 習tập 義nghĩa 但đãn 皆giai 自tự 受thọ 也dã 非phi 從tùng 他tha 緣duyên 故cố 云vân 不bất 同đồng 小tiểu 乗# 等đẳng 也dã (# 云vân 云vân )# )# 。

表Biểu 無Vô 表Biểu 章Chương 詮Thuyên 要Yếu 鈔Sao 卷quyển 第đệ 三tam 終chung

Print Friendly, PDF & Email