Bế Tâm Môn Ấn

Bế Tâm Môn Ấn dựa theo Phộc Ấn trước, chỉ đưa 2 ngón trỏ nắm lóng tay của 2 ngón cái rồi đem An đó đặt chạm vào trái tim.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật-la mẫu sắt tri, hàm”

Liền quán đóng cửa (Bế Môn)