BÁT THÁNH ĐẾ

Từ điển Đạo Uyển


八聖諦; C: bāshèngdì; J: hachishōtai;

Bát đế (八諦).