般Bát 若Nhã 心Tâm 經Kinh 註Chú 講Giảng

清Thanh 行Hành 敏Mẫn 述Thuật

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 心Tâm 經Kinh

觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。

阿A 難Nan 說thuyết 。 我ngã 教giáo 有hữu 觀quán 自tự 在tại 者giả 。 變biến 化hóa 從tùng 心tâm 達đạt 觀quán 自tự 得đắc 也dã 。 觀quán 聽thính 圓viên 明minh 。 智trí 慧tuệ 無vô 礙ngại 。 觀quán 有hữu 不bất 住trụ 有hữu 。 觀quán 空không 不bất 住trụ 空không 。 心tâm 不bất 能năng 動động 。 境cảnh 不bất 能năng 隨tùy 。 動động 隨tùy 不bất 亂loạn 其kỳ 真chân 。 得đắc 大đại 自tự 在tại 圓viên 通thông 也dã 。 菩Bồ 薩Tát 即tức 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 之chi 省tỉnh 文văn 。 菩Bồ 提Đề 曰viết 覺giác 。 薩tát 埵đóa 曰viết 有hữu 情tình 。 謂vị 能năng 覺giác 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 自tự 覺giác 以dĩ 覺giác 眾chúng 生sanh 也dã 。 曰viết 菩Bồ 薩Tát 。 曰viết 大Đại 士Sĩ 。 皆giai 尊tôn 稱xưng 佛Phật 號hiệu 之chi 名danh 也dã 。 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 觀quán 世thế 音âm 大Đại 士Sĩ 也dã 。

行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。

行hành 深thâm 者giả 。 謂vị 清thanh 淨tịnh 因Nhân 地Địa 之chi 法pháp 行hành 已dĩ 深thâm 也dã 。 功công 行hành 最tối 深thâm 。 具cụ 大đại 智trí 慧tuệ 。 造tạo 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 之chi 時thời 。 多đa 者giả 定định 也dã 。

時thời 者giả 時thời 候hậu 也dã 。 菩Bồ 薩Tát 妙diệu 覺giác 圓viên 明minh 。 超siêu 出xuất 世thế 間gian 。 具cụ 足túc 三tam 昧muội 。 慧tuệ 定định 之chi 時thời 也dã 。

照chiếu 見kiến 五ngũ 蘊uẩn 皆giai 空không 。

照chiếu 者giả 。 本bổn 心tâm 智trí 慧tuệ 。 妙diệu 覺giác 明minh 照chiếu 也dã 。 見kiến 者giả 。 本bổn 心tâm 智trí 慧tuệ 。 明minh 圓viên 真chân 見kiến 也dã 。 五ngũ 蘊uẩn 者giả 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 之chi 五ngũ 陰ấm 也dã 。 空không 即tức 本bổn 心tâm 性tánh 體thể 。 寔thật 相tương/tướng 之chi 真chân 空không 也dã 。 照chiếu 見kiến 蘊uẩn 空không 。 則tắc 本bổn 心tâm 妙diệu 明minh 。 而nhi 性tánh 體thể 洞đỗng 見kiến 也dã 。

度độ 一nhất 切thiết 苦khổ 厄ách 。

謂vị 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 執chấp 著trước 。 生sanh 死tử 煩phiền 惱não 之chi 苦khổ 厄ách 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 圓viên 通thông 也dã 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。

即tức 舍Xá 利Lợi 弗Phất 母mẫu 名danh 舍xá 利lợi 。 因nhân 母mẫu 立lập 名danh 。 乃nãi 佛Phật 之chi 弟đệ 子tử 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 于vu 佛Phật 弟đệ 子tử 之chi 中trung 。 智trí 慧tuệ 第đệ 一nhất 。 而nhi 不bất 能năng 如như 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 究cứu 竟cánh 得đắc 證chứng 圓viên 通thông 。 而nhi 成thành 正chánh 覺giác 者giả 。 盖# 因nhân 滯trệ 于vu 智trí 慧tuệ 也dã 。 滯trệ 于vu 智trí 慧tuệ 。 有hữu 我ngã 相tương/tướng 我ngã 見kiến 。 空không 相tướng 空không 見kiến 。 佛Phật 故cố 覺giác 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 之chi 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 真chân 空không 。 無vô 相tướng 之chi 法pháp 。 以dĩ 證chứng 菩Bồ 提Đề 彼bỉ 岸ngạn 。 得đắc 為vi 圓viên 明minh 普phổ 照chiếu 之chi 標tiêu 榜bảng 。 呼hô 舍Xá 利Lợi 子Tử 而nhi 告cáo 之chi 欲dục 其kỳ 不bất 滯trệ 于vu 我ngã 相tương/tướng 我ngã 見kiến 。 空không 相tướng 空không 見kiến 。 而nhi 究cứu 竟cánh 于vu 人nhân 空không 法pháp 空không 空không 之chi 境cảnh 界giới 。 以dĩ 證chứng 無vô 上thượng 道Đạo 也dã 。

色sắc 不bất 異dị 空không 。

色sắc 乃nãi 夢mộng 幻huyễn 泡bào 影ảnh 。 故cố 不bất 異dị 于vu 空không 也dã 。

空không 不bất 異dị 色sắc 。

空không 乃nãi 一nhất 真chân 顯hiển 露lộ 。 故cố 不bất 異dị 于vu 色sắc 也dã 。

色sắc 即tức 是thị 空không 。

色sắc 有hữu 形hình 相tướng 。 凡phàm 所sở 有hữu 相tướng 。 皆giai 是thị 虗hư 妄vọng 。 終chung 有hữu 壞hoại 期kỳ 。 故cố 色sắc 即tức 是thị 空không 也dã 。

空không 即tức 是thị 色sắc 。

空không 性tánh 虗hư 無vô 。 無vô 形hình 無vô 聲thanh 者giả 也dã 。 道đạo 以dĩ 虗hư 無vô 之chi 體thể 。 視thị 之chi 不bất 見kiến 。 聽thính 之chi 不bất 聞văn 。 能năng 生sanh 有hữu 色sắc 有hữu 聲thanh 之chi 。 天thiên 地địa 萬vạn 物vật 。 故cố 空không 即tức 是thị 色sắc 。

受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

因nhân 色sắc 而nhi 有hữu 六lục 根căn 之chi 領lãnh 受thọ 。 六lục 根căn 領lãnh 受thọ 于vu 心tâm 。 而nhi 生sanh 思tư 量lượng 擬nghĩ 度độ 之chi 想tưởng 。 懸huyền 相tương/tướng 六lục 塵trần 。 而nhi 生sanh 運vận 用dụng 施thí 為vi 之chi 行hành 。 行hành 動động 遷thiên 流lưu 。 而nhi 生sanh 分phần/phân 辨biện 精tinh 粗thô 美mỹ 惡ác 之chi 識thức 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 五ngũ 者giả 相tương/tướng 因nhân 也dã 。 色sắc 有hữu 壞hoại 時thời 。 而nhi 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 終chung 歸quy 虗hư 妄vọng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 色sắc 即tức 是thị 空không 也dã 。 能năng 了liễu 悟ngộ 色sắc 即tức 是thị 空không 。 逢phùng 色sắc 不bất 受thọ 。 則tắc 無vô 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 諸chư 雜tạp 念niệm 。 一nhất 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 空không 若nhược 太thái 虗hư 。 以dĩ 無vô 相tướng 而nhi 生sanh 真chân 空không 之chi 寔thật 相tương/tướng 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 空không 即tức 是thị 色sắc 也dã 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 諸chư 法pháp 空không 相tướng 。

佛Phật 呼hô 舍Xá 利Lợi 子Tử 之chi 名danh 。 進tiến 一nhất 層tằng 以dĩ 告cáo 之chi 也dã 。 意ý 謂vị 。 不bất 但đãn 五ngũ 蘊uẩn 皆giai 空không 。 一nhất 切thiết 修tu 證chứng 。 菩Bồ 提Đề 之chi 法Pháp 。 莫mạc 不bất 皆giai 空không 。

不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。

真chân 性tánh 累lũy 劫kiếp 不bất 壞hoại 。 故cố 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。

不bất 垢cấu 不bất 淨tịnh 。

真chân 性tánh 本bổn 來lai 無vô 染nhiễm 。 故cố 不bất 垢cấu 不bất 淨tịnh 。

不bất 增tăng 不bất 減giảm 。

真chân 性tánh 不bất 著trước 一nhất 物vật 。 自tự 然nhiên 恰kháp 好hảo/hiếu 。 不bất 增tăng 不bất 減giảm 也dã 。

是thị 故cố 空không 中trung 無vô 色sắc 。

是thị 故cố 承thừa 上thượng 起khởi 下hạ 之chi 詞từ 。 是thị 故cố 真chân 空không 之chi 中trung 。 本bổn 無vô 我ngã 相tương/tướng 。 何hà 色sắc 之chi 有hữu 。

無vô 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。

既ký 無vô 我ngã 相tương/tướng 。 自tự 無vô 我ngã 見kiến 。 一nhất 切thiết 聲thanh 色sắc 。 何hà 能năng 入nhập 我ngã 真chân 空không 妙diệu 明minh 之chi 心tâm 。 自tự 無vô 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 矣hĩ 。

無vô 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。

既ký 無vô 我ngã 相tương/tướng 。 則tắc 六lục 根căn 亦diệc 非phi 我ngã 有hữu 。 無vô 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 矣hĩ 。

無vô 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。

六lục 根căn 既ký 無vô 則tắc 六lục 塵trần 無vô 。 安an 頓đốn 之chi 所sở 。 自tự 無vô 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 矣hĩ 。

無vô 眼nhãn 界giới 。 乃nãi 至chí 無vô 意ý 識thức 界giới 。

亦diệc 通thông 目mục 之chi 所sở 見kiến 。 為vi 眼nhãn 界giới 。 心tâm 之chi 所sở 之chi 。 為vi 意ý 識thức 界giới 。 眼nhãn 為vi 六lục 根căn 之chi 先tiên 鋒phong 。 意ý 為vi 六lục 識thức 之chi 主chủ 帥súy 。 而nhi 六lục 根căn 六lục 塵trần 。 無vô 識thức 不bất 顯hiển 。 無vô 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 無vô 意ý 識thức 界giới 。 則tắc 六lục 根căn 六lục 塵trần 六lục 識thức 之chi 十thập 八bát 界giới 。 皆giai 無vô 界giới 矣hĩ 。 今kim 眼nhãn 界giới 既ký 空không 。 則tắc 萬vạn 緣duyên 悉tất 泯mẫn 。 而nhi 意ý 識thức 胥# 忘vong 。 將tương 見kiến 由do 定định 而nhi 靜tĩnh 由do 靜tĩnh 而nhi 慧tuệ 。

無vô 無vô 明minh 。 亦diệc 無vô 無vô 明minh 盡tận 。

無vô 無vô 明minh 亦diệc 無vô 無vô 明minh 盡tận 。 無vô 無vô 者giả 。 無vô 昏hôn 昧muội 之chi 慮lự 也dã 。

乃nãi 至chí 無vô 老lão 死tử 。

由do 久cửu 而nhi 固cố 。 由do 固cố 而nhi 貞trinh 。 無vô 老lão 死tử 者giả 。 常thường 存tồn 不bất 壞hoại 也dã 。

亦diệc 無vô 老lão 死tử 盡tận 。

無vô 明minh 至chí 老lão 死tử 。 乃nãi 佛Phật 所sở 說thuyết 三tam 世thế 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 也dã 。 一nhất 曰viết 無vô 明minh 。 謂vị 過quá 去khứ 世thế 。 妄vọng 識thức 迷mê 性tánh 也dã 。 二nhị 曰viết 行hành 。 謂vị 過quá 去khứ 世thế 。 一nhất 切thiết 結kết 業nghiệp 。 隨tùy 無vô 明minh 妄vọng 識thức 流lưu 轉chuyển 也dã 。 三tam 曰viết 識thức 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 托thác 胎thai 識thức 靈linh 種chủng 子tử 也dã 。 四tứ 曰viết 名danh 色sắc 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 識thức 靈linh 在tại 胎thai 。 心tâm 但đãn 有hữu 名danh 。 而nhi 色sắc 身thân 已dĩ 有hữu 質chất 也dã 。 五ngũ 曰viết 六lục 入nhập 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 識thức 靈linh 在tại 胎thai 。 已dĩ 成thành 六lục 根căn 之chi 體thể 。 已dĩ 具cụ 六lục 入nhập 之chi 用dụng 也dã 。 六lục 曰viết 觸xúc 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 色sắc 身thân 出xuất 胎thai 之chi 後hậu 。 六lục 根căn 但đãn 有hữu 所sở 觸xúc 。 尚thượng 未vị 了liễu 知tri 六lục 塵trần 之chi 涉thiệp 入nhập 也dã 。 七thất 曰viết 受thọ 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 色sắc 身thân 日nhật 漸tiệm 長trường/trưởng 大đại 。 已dĩ 能năng 納nạp 受thọ 六lục 塵trần 諸chư 境cảnh 。 尚thượng 于vu 貪tham 淫dâm 等đẳng 。 心tâm 未vị 起khởi 也dã 。 八bát 曰viết 愛ái 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 色sắc 身thân 日nhật 益ích 長trưởng 成thành 。 貪tham 淫dâm 等đẳng 心tâm 已dĩ 開khai 。 而nhi 生sanh 種chủng 種chủng 愛ái 欲dục 。 尚thượng 未vị 寔thật 愛ái 欲dục 之chi 境cảnh 也dã 。 九cửu 曰viết 取thủ 。 謂vị 現hiện 在tại 世thế 。 色sắc 身thân 強cường 壯tráng 。 愛ái 欲dục 日nhật 盛thịnh 。 而nhi 馳trì 求cầu 恣tứ 取thủ 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 等đẳng 。 以dĩ 寔thật 愛ái 欲dục 之chi 境cảnh 也dã 。 十thập 曰viết 有hữu 。 謂vị 現hiện 在tại 色sắc 身thân 。 因nhân 馳trì 求cầu 恣tứ 取thủ 。 六lục 根căn 積tích 集tập 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。 三tam 界giới 之chi 因nhân 。 成thành 就tựu 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 。 無vô 色sắc 有hữu 三tam 界giới 之chi 業nghiệp 果quả 也dã 。 十thập 一nhất 曰viết 生sanh 。 謂vị 因nhân 果quả 不bất 亡vong 。 識thức 靈linh 又hựu 隨tùy 業nghiệp 流lưu 轉chuyển 。 受thọ 生sanh 衰suy 老lão 。 又hựu 壞hoại 而nhi 死tử 也dã 。 因nhân 無vô 明minh 緣duyên 行hành 。 因nhân 行hành 緣duyên 識thức 。 因nhân 識thức 緣duyên 名danh 色sắc 。 因nhân 名danh 色sắc 緣duyên 六lục 入nhập 。 因nhân 六lục 入nhập 緣duyên 觸xúc 。 因nhân 觸xúc 緣duyên 受thọ 。 因nhân 受thọ 緣duyên 愛ái 。 因nhân 愛ái 緣duyên 取thủ 。 因nhân 取thủ 緣duyên 有hữu 。 因nhân 有hữu 緣duyên 生sanh 。 因nhân 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 生sanh 滅diệt 無vô 常thường 。 有hữu 起khởi 有hữu 盡tận 。 盡tận 而nhi 復phục 起khởi 。 起khởi 而nhi 復phục 盡tận 。 循tuần 環hoàn 三tam 世thế 。 生sanh 滅diệt 輪luân 轉chuyển 。 若nhược 觀quán 此thử 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 皆giai 明minh 無vô 為vi 妄vọng 識thức 流lưu 轉chuyển 。 忽hốt 然nhiên 覺giác 悟ngộ 。 十thập 八bát 界giới 皆giai 空không 。 則tắc 本bổn 妙diệu 明minh 心tâm 。 如như 如như 不bất 動động 。 無vô 有hữu 生sanh 滅diệt 之chi 妄vọng 識thức 。 則tắc 無vô 無vô 明minh 明minh 矣hĩ 。 既ký 無vô 無vô 明minh 明minh 。 無vô 起khởi 無vô 盡tận 。 亦diệc 無vô 無vô 明minh 盡tận 矣hĩ 。 乃nãi 至chí 者giả 。 色sắc 無vô 行hành 亦diệc 無vô 行hành 盡tận 。 無vô 識thức 亦diệc 無vô 識thức 盡tận 。 無vô 名danh 色sắc 亦diệc 無vô 名danh 色sắc 盡tận 。 無vô 六lục 入nhập 亦diệc 無vô 六lục 入nhập 盡tận 。 無vô 所sở 觸xúc 亦diệc 無vô 觸xúc 盡tận 。 無vô 受thọ 亦diệc 無vô 受thọ 盡tận 。 無vô 愛ái 亦diệc 無vô 愛ái 盡tận 。 無vô 取thủ 亦diệc 無vô 取thủ 盡tận 。 無vô 有hữu 亦diệc 無vô 有hữu 盡tận 。 無vô 生sanh 亦diệc 無vô 生sanh 盡tận 。 無vô 老lão 死tử 亦diệc 無vô 老lão 死tử 盡tận 。

無vô 苦khổ 集tập 。

苦khổ 謂vị 生sanh 死tử 煩phiền 惱não 諸chư 苦khổ 。 集tập 謂vị 積tích 聚tụ 。 人nhân 生sanh 在tại 世thế 。 心tâm 為vi 形hình 役dịch 。 形hình 為vi 世thế 勞lao 。 積tích 聚tụ 五ngũ 蘊uẩn 中trung 之chi 根căn 塵trần 處xứ 界giới 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 生sanh 死tử 煩phiền 惱não 。 種chủng 種chủng 苦khổ 因nhân 。 今kim 既ký 無vô 五ngũ 蘊uẩn 根căn 塵trần 處xứ 界giới 。 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 則tắc 無vô 苦khổ 因nhân 之chi 積tích 聚tụ 也dã 。

滅diệt 道đạo 。

滅diệt 謂vị 集tập 滅diệt 。 道đạo 謂vị 真chân 常thường 不bất 息tức 之chi 道đạo 。 五ngũ 蘊uẩn 中trung 一nhất 切thiết 苦khổ 因nhân 。 一nhất 一nhất 皆giai 生sanh 滅diệt 無vô 常thường 。 今kim 生sanh 滅diệt 既ký 滅diệt 。 寂tịch 滅diệt 現hiện 前tiền 。 而nhi 當đương 體thể 妙diệu 明minh 。 寂tịch 靜tĩnh 之chi 真chân 性tánh 。 洞đỗng 徹triệt 圓viên 通thông 。 以dĩ 入nhập 真chân 常thường 不bất 息tức 之chi 大Đại 道Đạo 。

無vô 智trí 亦diệc 無vô 得đắc 。

謂vị 既ký 無vô 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 則tắc 已dĩ 入nhập 佛Phật 慧tuệ 。 明minh 了liễu 無vô 礙ngại 之chi 智trí 。 已dĩ 得đắc 菩Bồ 提Đề 之chi 果Quả 。 然nhiên 雖tuy 入nhập 佛Phật 智trí 。 乃nãi 本bổn 心tâm 般Bát 若Nhã 真chân 空không 之chi 本bổn 智trí 。 般Bát 若Nhã 無vô 智trí 。 無vô 所sở 不bất 知tri 。 無vô 漏lậu 之chi 智trí 。 如như 無vô 智trí 也dã 。 雖tuy 得đắc 菩Bồ 提Đề 之chi 果Quả 。 亦diệc 是thị 本bổn 心tâm 現hiện 量lượng 。 即tức 心tâm 即tức 佛Phật 。 不bất 假giả 外ngoại 求cầu 。 亦diệc 無vô 所sở 得đắc 也dã 。 若nhược 知tri 有hữu 智trí 。 乃nãi 曲khúc 心tâm 推thôi 測trắc 之chi 知tri 見kiến 。 非phi 真chân 空không 無vô 漏lậu 之chi 本bổn 智trí 也dã 。 若nhược 云vân 有hữu 所sở 得đắc 。 即tức 有hữu 所sở 失thất 。 亦diệc 有hữu 漏lậu 本bổn 心tâm 。 具cụ 足túc 本bổn 智trí 。 故cố 云vân 無vô 智trí 亦diệc 無vô 得đắc 也dã 。

以dĩ 無vô 所sở 得đắc 故cố 。

此thử 承thừa 上thượng 起khởi 下hạ 之chi 詞từ 。 謂vị 一nhất 心tâm 之chi 本bổn 智trí 本bổn 法pháp 。 本bổn 自tự 具cụ 足túc 。 無vô 心tâm 外ngoại 之chi 法pháp 可khả 得đắc 。 若nhược 有hữu 一nhất 法Pháp 可khả 得đắc 。 即tức 有hữu 一nhất 分phần/phân 識thức 心tâm 。 結kết 習tập 未vị 盡tận 。 識thức 心tâm 結kết 習tập 若nhược 盡tận 。 則tắc 萬vạn 法pháp 本bổn 具cụ 一nhất 心tâm 。 一nhất 心tâm 本bổn 具cụ 萬vạn 法pháp 。 一nhất 心tâm 與dữ 萬vạn 法pháp 不bất 二nhị 。 萬vạn 法pháp 與dữ 本bổn 心tâm 本bổn 一nhất 。 復phục 何hà 有hữu 所sở 得đắc 哉tai 。

菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。

菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 梵Phạn 語ngữ 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 華hoa 言ngôn 菩Bồ 薩Tát 。

依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 故cố 。

以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 為vi 修tu 行hành 之chi 法pháp 。 守thủ 其kỳ 六lục 根căn 。 絕tuyệt 其kỳ 六lục 塵trần 。 依y 因nhân 也dã 。 謂vị 依y 般Bát 若Nhã 之chi 本bổn 智trí 本bổn 慧tuệ 。 自tự 悟ngộ 自tự 修tu 。 以dĩ 登đăng 彼bỉ 岸ngạn 之chi 故cố 。

心tâm 無vô 罣quái 礙ngại 。

罣quái 者giả 懸huyền 擊kích 。 礙ngại 者giả 窒# 塞tắc 。 依y 一nhất 心tâm 之chi 本bổn 智trí 。 不bất 依y 緣duyên 起khởi 之chi 業nghiệp 識thức 。 不bất 住trụ 客khách 塵trần 之chi 妄vọng 法pháp 。 則tắc 心tâm 是thị 空không 心tâm 。 法pháp 皆giai 空không 法pháp 。 所sở 謂vị 不bất 依y 一nhất 法pháp 。 而nhi 心tâm 常thường 住trụ 。 已dĩ 得đắc 大đại 自tự 在tại 矣hĩ 。 復phục 何hà 罣quái 礙ngại 之chi 有hữu 乎hồ 。

無vô 罣quái 礙ngại 故cố 。

故cố 心tâm 無vô 牽khiên 罣quái 滯trệ 礙ngại 。

無vô 有hữu 恐khủng 怖bố 。

恐khủng 怖bố 如như 地địa 陷hãm 風phong 飄phiêu 。 火hỏa 燒thiêu 水thủy 溺nịch 。 及cập 殺sát 害hại 惡ác 死tử 。 五ngũ 蘊uẩn 非phi 有hữu 。 常thường 清thanh 常thường 靜tĩnh 。 不bất 動động 不bất 搖dao 。 一nhất 切thiết 如như 如như 。 復phục 何hà 驚kinh 恐khủng 怖bố 畏úy 之chi 有hữu 乎hồ 。

遠viễn 離ly 顛điên 倒đảo 夢mộng 想tưởng 。

顛điên 倒đảo 謂vị 六lục 塵trần 惑hoặc 亂loạn 。 妄vọng 想tưởng 成thành 業nghiệp 。 生sanh 滅diệt 施thí 復phục 。 虗hư 妄vọng 輪luân 轉chuyển 。 種chủng 種chủng 顛điên 倒đảo 也dã 。 夢mộng 想tưởng 謂vị 惑hoặc 于vu 見kiến 思tư 客khách 塵trần 。 而nhi 迷mê 夢mộng 妄vọng 想tưởng 也dã 。 若nhược 既ký 無vô 恐khủng 怖bố 。 則tắc 障chướng 垢cấu 已dĩ 盡tận 。 本bổn 性tánh 不bất 復phục 更cánh 迷mê 。 虗hư 妄vọng 不bất 復phục 更cánh 生sanh 。 復phục 何hà 三tam 界giới 感cảm 業nghiệp 。 而nhi 輪luân 轉chuyển 顛điên 倒đảo 。 復phục 何hà 見kiến 思tư 惑hoặc 亂loạn 。 而nhi 迷mê 夢mộng 妄vọng 想tưởng 乎hồ 。

究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。

涅niết 云vân 不bất 生sanh 。 槃bàn 云vân 不bất 滅diệt 。 謂vị 本bổn 心tâm 本bổn 無vô 罣quái 礙ngại 。 本bổn 無vô 恐khủng 怖bố 。 顛điên 倒đảo 夢mộng 想tưởng 。 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 。 皆giai 緣duyên 起khởi 於ư 無vô 始thỉ 無vô 明minh 。 虗hư 妄vọng 業nghiệp 識thức 耳nhĩ 。 今kim 既ký 依y 當đương 身thân 一nhất 心tâm 本bổn 智trí 。 外ngoại 息tức 諸chư 緣duyên 。 內nội 心tâm 無vô 喘suyễn 。 心tâm 如như 墻tường 壁bích 。 外ngoại 不bất 放phóng 入nhập 。 內nội 不bất 放phóng 出xuất 。 真chân 常thường 真chân 樂nhạo/nhạc/lạc 。 真chân 我ngã 真chân 靜tĩnh 。 究cứu 竟cánh 直trực 到đáo 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 涅Niết 槃Bàn 之chi 大Đại 道Đạo 。 至chí 于vu 不bất 生sanh 不bất 死tử 而nhi 後hậu 已dĩ 。 不bất 但đãn 菩Bồ 薩Tát 為vi 然nhiên 也dã 。

三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。

即tức 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 欲dục 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。

依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 故cố 。

亦diệc 無vô 有hữu 不phủ 。 依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。

得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

阿a 耨nậu 多đa 羅la 。 云vân 無vô 上thượng 也dã 。 三tam 藐miệu 云vân 正chánh 等đẳng 。 三tam 菩Bồ 提Đề 云vân 正chánh 覺giác 。 絕tuyệt 諸chư 對đối 待đãi 。 無vô 有hữu 而nhi 上thượng 之chi 者giả 。 故cố 名danh 阿a 耨nậu 多đa 羅la 無vô 上thượng 也dã 。 本bổn 心tâm 本bổn 智trí 。 各các 自tự 具cụ 足túc 。 故cố 名danh 三tam 藐miệu 正chánh 等đẳng 也dã 。 本bổn 心tâm 般Bát 若Nhã 智trí 慧tuệ 。 本bổn 不bất 為vị 塵trần 勞lao 所sở 蔽tế 。 故cố 名danh 三tam 菩Bồ 提Đề 正chánh 覺giác 也dã 。 謂vị 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 之chi 本bổn 心tâm 本bổn 智trí 。 到đáo 波ba 羅la 密mật 之chi 彼bỉ 岸ngạn 。 而nhi 證chứng 菩Bồ 提Đề 之chi 果quả 。 不bất 但đãn 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 而nhi 然nhiên 。 即tức 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 未vị 來lai 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 莫mạc 不bất 依y 般Bát 若Nhã 波ba 羅la 密mật 多đa 故cố 。 得đắc 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 之chi 大Đại 道Đạo 也dã 。

故cố 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。

是thị 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。

是thị 大đại 神thần 咒chú 。

是thị 變biến 化hóa 不bất 測trắc 之chi 密mật 語ngữ 。 統thống 妙diệu 萬vạn 法pháp 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 之chi 謂vị 神thần 。 咒chú 者giả 。 秘bí 密mật 心tâm 印ấn 也dã 。

是thị 大đại 明minh 咒chú 。

是thị 神thần 光quang 普phổ 照chiếu 之chi 密mật 語ngữ 。 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 。 而nhi 無vô 所sở 不bất 遍biến 。 之chi 謂vị 明minh 。

是thị 無vô 上thượng 咒chú 。

是thị 至chí 極cực 無vô 加gia 之chi 密mật 語ngữ 。 最tối 極cực 一nhất 切thiết 。 而nhi 無vô 上thượng 可khả 上thượng 。 之chi 謂vị 無vô 上thượng 。

是thị 無vô 等đẳng 等đẳng 咒chú 。

是thị 獨độc 絕tuyệt 無vô 倫luân 之chi 密mật 語ngữ 。 一nhất 切thiết 平bình 等đẳng 。 無vô 等đẳng 可khả 等đẳng 。 之chi 謂vị 等đẳng 等đẳng 。

能năng 除trừ 一nhất 切thiết 苦khổ 。

謂vị 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 。 生sanh 死tử 煩phiền 惱não 苦khổ 厄ách 也dã 。

真chân 實thật 不bất 虗hư 。

佛Phật 無vô 妄vọng 語ngữ 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 是thị 真chân 語ngữ 寔thật 語ngữ 如như 語ngữ 不bất 誑cuống 語ngữ 不bất 異dị 語ngữ 也dã 。

故cố 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 咒chú 。

更cánh 有hữu 密mật 咒chú 。 如như 其kỳ 誦tụng 之chi 。 可khả 以dĩ 生sanh 智trí 慧tuệ 。 可khả 以dĩ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 矣hĩ 。

即tức 說thuyết 咒chú 曰viết 。

揭yết 諦đế 揭yết 諦đế

揭yết 出xuất 妙diệu 諦đế 。 以dĩ 度độ 人nhân 也dã 。

波ba 羅la 揭yết 諦đế

重trọng/trùng 言ngôn 之chi 。 自tự 度độ 度độ 他tha 也dã 。

波ba 羅la 僧tăng 揭yết 諦đế

欲dục 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 必tất 須tu 賴lại 此thử 妙diệu 諦đế 也dã 。 僧Tăng 眾chúng 也dã 。 薩tát 婆bà 訶ha 疾tật 速tốc 也dã 。 謂vị 疾tật 速tốc 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 也dã 。

菩Bồ 提Đề 薩tát 婆bà 訶ha

大đại 凡phàm 一nhất 切thiết 咒chú 語ngữ 。 乃nãi 諸chư 佛Phật 總tổng 之chi 密mật 咒chú 。 雖tuy 修tu 行hành 之chi 徑kính 路lộ 。 而nhi 徑kính 路lộ 不bất 外ngoại 于vu 此thử 心tâm 。 人nhân 能năng 空không 其kỳ 五ngũ 蘊uẩn 。 則tắc 主chủ 翁ông 常thường 定định 。 而nhi 客khách 感cảm 自tự 清thanh 。 豈khởi 有hữu 不bất 得đắc 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 者giả 哉tai 。 微vi 妙diệu 秘bí 密mật 心tâm 印ấn 。 不bất 可khả 以dĩ 意ý 識thức 思tư 議nghị 。 而nhi 妄vọng 下hạ 注chú 解giải 。 不bất 但đãn 不bất 能năng 下hạ 注chú 解giải 。 亦diệc 不bất 必tất 下hạ 注chú 解giải 。 惟duy 當đương 沉trầm 沉trầm 靜tĩnh 靜tĩnh 。 無vô 思tư 無vô 慮lự 。 一nhất 心tâm 持trì 念niệm 。 無vô 記ký 無vô 數số 。 即tức 咒chú 是thị 心tâm 。 即tức 心tâm 是thị 咒chú 。 不bất 復phục 以dĩ 知tri 見kiến 立lập 知tri 見kiến 。 如như 此thử 持trì 念niệm 一nhất 心tâm 。 至chí 于vu 知tri 見kiến 無vô 見kiến 。 則tắc 群quần 魔ma 于vu 此thử 以dĩ 降giáng/hàng 。 真Chân 如Như 此thử 以dĩ 住trụ 。 罣quái 礙ngại 恐khủng 怖bố 。 于vu 此thử 而nhi 解giải 脫thoát 。 顛điên 倒đảo 夢mộng 想tưởng 。 于vu 此thử 而nhi 遠viễn 離ly 。 本bổn 智trí 本bổn 慧tuệ 。 于vu 此thử 而nhi 開khai 發phát 。 無vô 明minh 煩phiền 惱não 。 于vu 此thử 而nhi 盡tận 泯mẫn 。 即tức 無vô 明minh 是thị 大đại 智trí 。 即tức 煩phiền 惱não 是thị 菩Bồ 提Đề 。 即tức 菩Bồ 提Đề 是thị 五ngũ 蘊uẩn 。 即tức 五ngũ 蘊uẩn 是thị 法Pháp 身thân 。 即tức 法Pháp 身thân 是thị 諸chư 法pháp 。 即tức 諸chư 法pháp 是thị 空không 相tướng 。 即tức 空không 相tướng 是thị 當đương 身thân 一nhất 心tâm 。 即tức 當đương 身thân 一nhất 心tâm 。 是thị 如Như 來Lai 藏tạng 也dã 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 心tâm 經kinh 心tâm 咒chú 之chi 功công 德đức 。 寧ninh 可khả 思tư 議nghị 哉tai 。

願nguyện 以dĩ 此thử 功công 德đức 。 普phổ 及cập 於ư 一nhất 切thiết 。 我ngã 等đẳng 與dữ 眾chúng 生sanh 。

皆giai 共cộng 信tín 奉phụng 行hành 。

南Nam 無mô 祇kỳ 園viên 會hội 上thượng 佛Phật 菩Bồ 薩Tát (# 三tam 稱xưng )# 。

金kim 剛cang 神thần 咒chú

唵án 齒xỉ 臨lâm 。 唵án 部bộ 臨lâm 。 諸chư 佛Phật 現hiện 身thân 。 遮già 羅la 神thần 。 護hộ 羅la 神thần 。 念niệm 佛Phật 千thiên 遍biến 。 鬼quỷ 離ly 身thân 。 身thân 離ly 床sàng 。 病bệnh 離ly 身thân 。 一nhất 切thiết 邪tà 魔ma 化hóa 為vi 塵trần 。 也dã 有hữu 草thảo 神thần 陀đà 羅la 尼ni 。 也dã 有hữu 鬼quỷ 神thần 陀đà 羅la 尼ni 。 諸chư 惡ác 鬼quỷ 神thần 謗báng 不bất 得đắc 。 奉phụng 請thỉnh 十Thập 地Địa 金kim 剛cang 滅diệt 。 南Nam 無mô 動động 地địa 金kim 剛cang 。 南Nam 無mô 出xuất 山sơn 走tẩu 水thủy 金kim 剛cang 。 南Nam 無mô 天thiên 降giáng 四tứ 海hải 金kim 剛cang 。 南Nam 無mô 父phụ 母mẫu 金kim 剛cang 。 有hữu 人nhân 念niệm 得đắc 金kim 剛cang 咒chú 。 免miễn 了liễu 身thân 邊biên 災tai 。 天thiên 光quang 地địa 光quang 。 晝trú 夜dạ 神thần 光quang 。 神thần 佛Phật 自tự 至chí 。 邪tà 魔ma 消tiêu 亡vong 。 若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 每mỗi 日nhật 靜tĩnh 心tâm 念niệm 一nhất 卷quyển 。 如như 轉chuyển 金kim 剛cang 經kinh 三tam 十thập 萬vạn 卷quyển 。 又hựu 得đắc 神thần 明minh 加gia 護hộ 。 眾chúng 神thần 提đề 携huề 。 智trí 慧tuệ 知tri 天thiên 地địa 。 若nhược 有hữu 人nhân 書thư 寫tả 一nhất 本bổn 。 與dữ 人nhân 流lưu 傳truyền 。 功công 德đức 高cao 如như 須Tu 彌Di 山sơn 。 深thâm 如như 大đại 海hải 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 永vĩnh 世thế 不bất 踏đạp 地địa 獄ngục 門môn 。 處xứ 處xứ 難nạn/nan 聽thính 達đạt 摩ma 耶da 。 娑sa 婆bà 訶ha 。