BẤT ĐỘNG HẠNH

Từ điển Đạo Uyển


不動行; C: bùdòngxíng; J: fudōgyō;
Như Bất động nghiệp.