BÁT DANH PHỔ MẬT ĐÀ-LA-NI KINH

Từ điển Đạo Uyển


八名普密陀羅尼經; C: bāmíng pǔmì tuó-luóní jīng; J: hachimyō fumitsu darani kyō;

Kinh, 1 quyển, Huyền Trang dịch năm 654. Nội dung Đức Phật giảng dạy 8 loại đà-la-ni cho Bồ Tát Kim Cương Thủ (金剛手; s: vajrasattva).