BẢO LÂM TỰ

Từ điển Đạo Uyển


寶林寺; C: bǎolín-sì; J: hōrin-ji;

Một trong những ngôi chùa danh tiếng nhất Trung Quốc, được xây dựng năm 504 ở miền Nam. Lục tổ Huệ Năng trụ trì và hoằng hoá một thời gian ở đây.