Bảo Kiếm Ấn

Chắp hai tay lại, co Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Co Thiền Trí (2 ngón cái) vào lòng bàn tay

Để ở hai bên trên vầng trán

Quán Đỉnh Chân Ngôn là:

“Án, la đát-nẵng, cú xá ngật-lý-dã, hồng”

OṂ_ RATNA-KUŚA AGRYA HŪṂ