Bản Thánh Ấn

Gia trì Tam Muội Hình

Hai tay cài chéo ngoài

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) đều duỗi thẳng

Co lóng trên hai ngón

Giống như dạng mũi kiếm

Tim, trán, họng với đỉnh

Đều tụng đây một biến

“Án, nậu khư thử ná, đạm”

OṂ_ DUḤKHA CCHEDA _DHAṂ