DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

BÁI KINH CỨU MẸ
(Trích đọc các tác phẩm Hạnh Đoan dịch)
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

BÁI KINH CỨU MẸ

Toàn gia Cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả ba thế hệ đều là Giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm, đã chí thành phát tâm bái kinh hồi hướng cho mẹ, hiếu tâm này làm cảm động trời đất và lòng tinh tấn kia khiến cho người mẹ đã bước đến quỷ môn quan nhờ vậy mà được bảo toàn.

Mời quý vị nghe bà thuật lại những việc mình đã trải qua:

Cha mẹ tôi trước khi nghĩ hưu từng làm công tác giảng dạy về bộ môn “Bảo vệ thực vật, diệt côn trùng” tại một đại học ở triết giang. Mẹ tôi vốn là một nữ Bác học đa văn, từng cống hiến nhiều thành quả nghiên cứu khoa học lớn lao, góp công giảng dạy uyên thâm, có thể nói là môn sinh đầy khắp thiên hạ, bà được phong là “Giáo sư ưu tú”, được hưởng sự trợ cấp của chính phủ.

Hiện nay cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, dù đã nghỉ hưu nhiều năm. Nhưng vì họ đạt được thành tựu phi phàm về lãnh vực diệt côn trùng, nên luôn được Xưởng Nông dược mời thỉnh làm việc, tôi không rành về các việc sát sinh của song thân, do hai vị dù ở nhà vẫn nghiên cứu chế thuốc “Diệt côn trùng” cung cấp cho hãng Nông dược, thu được rất nhiều tiền nhờ vào nghề bào chế này.

Ngay từ nhỏ tôi đã từng chứng kiến, cha tôi tối nào cũng đều mơ thấy ác mộng, luôn kêu la kinh hãi rằng có người muốn giết ông, hơn nữa da ông không được tốt, sần sùi và hay bị lở giống như ghẻ chốc, trên đầu giường ông, quanh năm thường để lọ thuốc cao dán.

Lúc ba tôi dạy tại đại học thì hay bị bệnh tiện bí, thống khổ này không ngừng hành hạ ông, sau đó còn mắc chứng bệnh động mạch vành, thường xuyên ưu lao, kinh sợ, khiến ông thuốc chẳng lia miệng, mặt luôn u sầu chẳng có được nụ cười.

Tôi nhờ duyên lành, tình cờ đọc qua sách “Báo ứng Hiện Đời” của cư sĩ Quả Khanh, mới hiểu rõ chứng bệnh của ba tôi có liên quan đến công tác của ông. Cũng hiểu rằng: Do chúng tôi tạo sát nghiệp, ngày ngày ăn thịt, ăn hải sản… nên bị ác quả…

Thế là tôi bắt đầu vì những con vật mình và cha mẹ giết, ăn qua… mà tụng kinh Địa Tạng, hi vọng có thể siêu độ chúng, cầu chúng tha thứ.

Thời gian đầu thì không có kết quả gì rõ rệt, dù vậy hằng ngày tôi vẫn cố gắng tụng kinh Địa Tạng… không bao lâu, một ngày nọ mẹ tôi bảo:

– Ba con gần đây ngủ rất an, không còn thấy ác mộng nữa, chứng tiện bí cũng chuyển tốt. sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đã có vẻ hớn hở tươi tắn, hơn nữa ông còn cai hút thuốc.

Tôi mừng rỡ vô cùng, thầm cảm tạ công đức uy thần của kinh Địa Tạng. Quả là không thể nghĩ lường.

Sau đó tôi may được đọc “Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám ” của Quả Khanh, những chuyện có thực trong sách khiến tôi kinh tâm và chấn động bội phần. Tôi thầm biết cha mẹ mình tạo tội sát sinh quá nặng, cần phải lập tức dứt trừ ăn mặn, sám hối sát nghiệp, bước vào con đường học Phật, tập tu ngay.

Mặc dù cha mẹ tôi thân thể ngày càng suy yếu, nhưng chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tạo nghiệp sát không ngừng, vậy tôi phải làm sao đây?

Nghĩ thương cha mẹ nếm trải biết bao gian khổ mới nuôi tôi khôn lớn, hiện tôi học Phật ăn chay đã mấy năm, giờ tôi rất muốn thay cha mẹ sám hối với những chúng sinh đã bị hai vị giết. Trong kinh “Phật thuyết nghiệp báo sai biệt” từng giảng: Nếu có chúng sinh nào lễ tháp, miếu Phật, sẽ được mười công đức:

Được sắc đẹp tiếng tốt
Nếu có phát ngôn người đều tin phục
Được vô úy, không sợ hãi với chúng nhân
Được Thiên nhân ái hộ
Có đầy đủ uy thế
Chúng sinh thích đến gần
Thường được thân cận chư Phật, Bồ tát.
Có đủ phúc báo lớn
Mệnh chung sinh Thiên
Mau chứng Niết bàn

Kinh Phật là pháp bảo, đại diện cho trí huệ Phật, là pháp thân xá lợi Phật, nên công đức lễ bái kinh cùng lễ bái chư Phật không khác nhau, cũng giống như cồng đức lễ bái tháp Phật, cổ đức có vị nhờ lễ bái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v… mà khai ngộ… Thế là tôi quyết định vì cha mẹ lễ bái mỗi chữ trong “Kinh Địa Tạng”, dùng hùng tâm tha thiết tín thành lễ bái, ắt có thể cảm được Bồ tát gia trì, khiến những chúng sinh từng bị hại được lợi ích, tiêu trừ nghiệp sát cho cha mẹ.

Trong lúc bái kinh, tôi thầm sợ mình công đức không đủ, nên đồng thời cũng lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, theo phương thức “nhất tự nhất bái”. Mỗi bộ kinh mỗi lần tôi bái một trang (khoảng chừng năm trăm lễ). Thêm vào đó hằng ngày tôi còn tranh thủ tụng một quyển kinh Lăng Nghiêm, thời gian này mặc dù thân thể rất mỏi mệt, nhưng nội tâm tôi cảm thấy rất an ủi, pháp hỷ sung mãn.

Khi tôi bái xong bốn phẩm “Kinh Địa Tạng” thỉ mẹ tôi không cẩn thận bị té gãy chân trái, phải nhập viện để thay xương nhân tạo.

Tôi bỗng nhớ lại, trước đây khi mẹ tôi lên lớp giảng, vì muốn các sinh viên hiểu rõ hơn, bà thường dùng kim ghim vào đầu côn trùng, hoặc ghim chân chúng lên bảng để làm giáo cụ phụ họa cho tiết giảng, ôi chao! Nếu không biết Phật pháp thì rất dễ tạo tội, cử tâm động niệm không gì mà chẳng tạo ác, nhân như vậy thi quả phải như vậy, báo ứng nhân quả không sai mảy may, hiện tại hoa báo đã trổ trên thân, nếu không phải tôi phát nguyện lễ bái sám hối thay cho bà, khiến tội nặng được báo nhẹ, thi tương lai ác quả bà phải nhận trong ác đạo ắt là thảm chẳng nỡ nhìn.

Khi tôi bái xong phẩm 7, mẹ tôi lại té nữa, lần này là tổn thương phía sau đầu, kết quả khi chụp CT, não bị xuất huyết, da sưng phù, y viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp, mẹ tôi đã hiện tướng địa ngục, dáng vẻ sợ hãi, mắt mở không được..

Đồng thời ở nhà, tôi và con gái tôi đang dạy tại đại học mắt cũng mở không lên, cảm thấy bị khổ tương đương. Đây có khả năng là cảm ứng thâm tinh, cũng có thể lả tôi và con đồng thời phụ mẹ trả nghiệp. Em tôi muốn giúp mẹ mở mắt, bèn dùng vải đen che ánh sáng cho mẹ, cả nhà rất căng thẳng.

Tôi yêu cầu cả nhà đừng tiếp tục sát sinh nữa, em trai tôi phát nguyện: Xin vì mẹ ăn chay ba tháng.

Ngay buổi chiều mẹ nhập viện, thì tối đó chúng tôi bỏ ra khoảng 2.300 USD, cùng nhau đi phóng sinh, Đồng thời trong quá trình bái kinh, tôi còn ráng tụng thêm hai bộ “Địa Tạng”, xem như hằng ngày tụng bốn bộ “Địa Tạng”, bái một trang kinh “Địa Tạng”, một trang Pháp Hoa, tôi tin chắc thành tâm của tôi có thể cảm động những chúng sinh đòi nợ mẹ vả Phật Bồ tát sẽ gia trì cho.

Ngày thứ hai, sau khi phóng sinh, tôi gọi điện cho em trai, hỏi thăm tình trạng mẹ, em nói:

– vẫn thế, không tốt không xấu, bác sĩ đang theo dõi…

Tôi cảm thấy oan gia trái chủ không muốn lìa bà, vì oán hận khó tiêu mà! Ngay đó tôi quyết định bỏ ra 1.650 USD phóng sinh và hôm sau đi phóng sinh 600 kí ốc. Tôi quỳ trước Phật sám hối thay mẹ, mẫu tử tình thâm, nghĩ đến ân dưỡng dục nan báo, tôi rơi lệ đầm đìa, khẩn cầu chư Phật, Bồ tát từ bi cứu mẹ tôi, cứu độ những oan gia trái chủ của mẹ… cầu cho mẹ tôi có cơ hội sửa lỗi, đổi mới lại mình… Nếu như mẹ tôi ra đi, cả nhà tôi phải làm sao đây?

Xin chư Phật Bồ tát từ bi, các vị oan gia trái chủ rộng lượng tha thứ…

Mấy ngày sau bệnh tình của mẹ tôi dần chuyển tốt, hóa dữ thành an. Điều này khiến bác sĩ cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên. Tội chết mẹ tránh được, nhưng tội sống khó tha! Mẹ phải chịu thống khổ mài luyện, hơn nữa chứng trạng đau khổ của mẹ đồng thời cũng xuất hiện trên thân tôi, hễ mẹ tại bệnh viện nôn mửa, thì cùng lúc đó ở nhà tôi cũng nôn mửa, bị ói như điên…đến độ ngay cả nước cũng không thể uống. Tôi lúc đó tâm rất kiên cường, cầm thau để sát bên mình, thầm nghĩ: Cho dù là chết, thì cũng phải chết trước Phật, tôi cam tâm thay mẹ đền mạng… Nếu được thế thì rất tốt! Nhờ nghĩ vậy mà tôi kiên trì bái kinh “Địa Tạng” đến hoàn mãn.

Cư sĩ Quả Khanh nói: Có một số oan gia trái chủ dù chịu tha thứ cho bạn rồi, song trước khi đi có thể chúng sẽ cắn, rứt… hành hạ thân thể bạn, đây chính là đạo lý báo nặng trả nhẹ. Thế là suốt đêm ngót mấy tiếng, mẹ tôi toàn thân co rúm, bị hành đau đớn…bác sĩ phải túc trực cứu chữa cả đêm, nhưng sau đó khi kiềm tra sức khỏe, kết quả lại thấy bình thường.

Sáng hôm sau, lúc tôi vỉ mẹ tụng kinh “Địa Tạng”, thì phía trái trên đỉnh đầu tôi có một bóng đen, mãi đến khi tôi bắt đầu bái kinh “Địa Tạng”, thì bóng đen đó mới biến mất. Tôi biết là oan gia trái chủ trú đóng trên đầu mẹ đã đi rồi, cũng hiểu là mẹ không còn bị lưu di chứng gì nữa, bác sĩ từng nói: Người cao tuổi như mẹ, đã bị bệnh lại còn bị té chấn thương não nghiêm trọng đến thế, thực Sự chẳng có hi vọng gì cứu nổi, nếu mà sống được thì cũng sẽ lưu di chứng nặng nề, sinh hoạt không thể tự xử lý được…

Tôi biết ngành nghề cha mẹ làm đều phạm vào sát sinh, tội sâu nặng, nên quyết định vì cha mẹ bái một bộ kinh Địa Tạng, đồng thời bái từng chữ Trong kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa, tiếp tục…

Mỗi ngày tôi lễ một ngàn một trăm lạy, còn ráng tụng thêm bốn bộ “Địa Tạng”, một quyển “Lăng Nghiêm”, “Kim Cang” và kinh Bảo Kiếp Ấn, Chú Lăng Nghiêm, Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối…

Tôi đúng là liều mạng, oan gia của cha mẹ tôi đều xuất hiện trên thân tôi, cộng thêm nghiệp nợ của bản thân tôi vốn cũng sâu nặng, cho nên thân thể cực kỳ bất ổn, nhưng tôi thầm hiểu sâu rằng, thiếu nợ thì phải trả, đây là lẽ tự nhiên, huống nữa là chúng tôi thiếu nợ mạng vô biên vô bến bờ. Hiện tại những chúng sinh bị giết bị ăn không muốn đòi mệnh cha mẹ tôi, chỉ là muốn thân họ phải chịu thống khổ, nếu không nhờ Phật lực gia trì thì tôi làm chẳng được thấu đáo.

Do ngày xưa tạo ác không biết mỏi mệt thì ngày nay chuộc lỗi cũng phải chịu khổ chịu khó… Nhờ nghĩ vậy mà tôi tinh tấn tụng kinh, lễ Phật, tôi tin vào những gì Phật thuyết giảng, lời Ngài với tôi là chân lý, vì vậy mà tôi càng tăng thêm tín tâm kiên định.

Hiện tại, mẹ tôi đã sớm khỏe mạnh và xuất viện. Cách đây không lâu, lúc bà quay lại y viện kiểm tra, bác sĩ “Chuyên khoa Thần kinh não” trứ danh còn nói: Người bị chấn thương nơi đầu mà tuổi hơn bảy mươi như mẹ tôi, lại bị xuất huyết nhiều đến thế… nhưng không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào mà chứng sưng phù tự tiêu, máu bầm tích tụ lại có thể tự tan, tự vận hành thông suốt, không lưu bất kỳ di chứng nào… Phải nói rằng kể từ hồi thành lập bệnh viện tới nay, đây là vụ ông mới chứng kiến duy nhất lần đầu! Phải gọi đây là chuyện lạ trong nhân gian!

Xem ra, chuyện bị té, bệnh… nguy ách của mẫu thân, song thân tôi bị nhiều bệnh khổ mà được lành, mẹ tôi được sống lại, trở về từ cõi chết… đã khiến thân bằng quyến thuộc khó mà tin nổi. Chẳng ai dám tin bà bị té chấn thương nghiêm trọng như thế mà còn có thể sống và lại sống rất tốt nữa, vì không hề bị bất kỳ di chứng hậu chứng… nào hành hạ.

Bạn có tin không? Hiện giờ mẹ tôi đang lên net xem dò cổ phiếu (tôi không đề xướng chơi cổ phiếu, chỉ muốn kể chuyện này để chứng minh trình độ khỏe mạnh của mẹ), chứng tỏ rằng mọi nghĩ suy phán đoán của bà vẫn rất nhạy bén, lanh lẹ.

Tự bà cũng nói, đa số thân bằng quyến thuộc đến thăm bà, trước đó ai cũng tưởng rằng bà chắc bị mắt lệch, miệng méo, miệng trào bọt, nửa thân không động đậy được… Nhưng khi thấy bà khang kiện như không có gì, thảy đều kinh ngạc, ai cũng suýt xoa khen là chuyện lạ!

Mẹ tôi nhờ đây mà trở thành nhân vật nồi danh, vì được nơi nhiệm sở đại học của bà bàn tán um sùm, khi mọi người nghe kề nhờ con gái bà (là tôi) bái kinh, tụng kinh, lễ Phật… hồi hướng mà cứu được bà… thì nhiều người xúc động, cảm kích… vô kể. Họ cũng phát tâm tụng, bái kinh “Địa Tạng”. Ngay cả phụ thân tôi cũng bắt đầu lấy bút cung kính sao chép kinh “Địa Tạng”.

Tôi hi vọng những ai đọc đến bài viết này, cho dù hiện tại thân thể đang khang kiện, thì cũng nên: Mau mau từ bỏ ăn mặn, hãy vì những vật bạn từng giết, ăn qua… mà niệm Phật hoặc bái kinh, hồi hướng cho chúng… mới mong tránh khỏi cảnh giây phút tai nạn ập đến, lúc ấy dù có hối hận thì cũng đã muộn.

Nếu như tôi viết bài này có chút công đức nào, xin đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ. Nguyện song thân tôi sớm phát tâm đại sám hối, học Phật, ăn chay. Nguyện hai vị trường thọ mạnh khỏe, thân khang kiện.

Ngài Ấn Quang từng giảng:

Các hình thức tu trì như: Bái, tụng, trì niệm… đều lấy thành kính làm chủ. Cho dù đang ở vị phàm phu, nếu tâm thành đạt đến cực độ, thỉ sẽ chiêu cảm công đức không thể nghĩ bàn và thu được lợi ích rất lớn.

Bình: Cha mẹ có ân sâu nặng, khó báo đền. Phận làm con, lúc cha mẹ mang trọng bệnh, lâm nguyhãy vì cha mẹ an chay tụng kinh, bái kinh, phóng sinh khiến cha mẹ chuyền nguy thành an, không những bản thân mình được bồi phúc tăng huệ, mà cũng nhân đó hóa độ được song thân, đây mới là hiếu chân chính.