Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục

Thích Thiền Tâm soạn dịch
Giọng đọc: Tâm Từ