Át Già Khí

 

Át già khí là một trong lục khí (Hỏa xá, Át già khí, Đồ hương khí, Hoa mạn khí, Đặng minh khí, Ấm thực khí), chỉ vật đựng chứa Át già, phấn thơm, bông hoa cúng dường.

Ở bốn góc và hai bên lư hương ở trung ương trên đàn Tu pháp trong Mật giáo, mỗi nơi đều bày ba vật này.

Về chất liệu của Át già khí, theo ghi chép trong “Tô Tất Địa Yết La kinh – Phụng Thỉnh phẩm”: “Vật để đựng Át già, dùng vàng bạc, hoặc đồng, hoặc đá tạo thành, hoặc dùng thổ mộc, hoặc dùng vỏ ốc tạo thành, hoặc để lót đáy, hoặc dùng cánh sen chắp nối thành vật khí, hoặc dùng lá của cây non tạo thành”.

Hình thể của Át già khí giống cái bát có đế cao, kết hợp với một khay đỡ ở dưới thành một tổ hợp hoàn chỉnh, thường được chế tác từ kim loại. Hoa văn trên bát chia thành hai loại, loại trơn và loại hoa văn hoa sen, thông thường có vân trơn.

Chùa Nham ốc Nhật Bản có cất giữ lục khí và nhị khí bằng kim loại trang trí hoa sen.