鸚鵡請佛 ( 鸚anh 鵡vũ 請thỉnh 佛Phật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)鸚鵡請佛於林中說法宴坐,後得生天。見百緣經六,義楚二十三。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 鸚anh 鵡vũ 請thỉnh 佛Phật 於ư 林lâm 中trung 說thuyết 法Pháp 宴yến 坐tọa , 後hậu 得đắc 生sanh 天thiên 。 見kiến 百bách 緣duyên 經kinh 六lục , 義nghĩa 楚sở 二nhị 十thập 三tam 。