鸚鵡經 ( 鸚anh 鵡vũ 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)有人名鸚鵡摩牢兜羅。佛嘗於此家乞食,為說法,謂之佛說鸚鵡經。一卷,宋求那跋陀羅譯。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 有hữu 人nhân 名danh 鸚anh 鵡vũ 摩ma 牢lao 兜đâu 羅la 。 佛Phật 嘗thường 於ư 此thử 家gia 乞khất 食thực 為vi 說thuyết 法Pháp 。 謂vị 之chi 佛Phật 說thuyết 鸚anh 鵡vũ 經kinh 。 一nhất 卷quyển , 宋tống 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch 。