Anh Nếu Biết

Thơ: Tuệ Kiên & Mật Nghiêm, Thích Nữ Chân Thiền, Thích ThanhTừ, Tùy Anh
Nhạc sĩ: Nguyễn Hải Hà Lan Phương

doahong