Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
Tác giả: Đại Sư Ấn Quang – Việt dịch: Như Hòa
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Như Quỳnh, Kim Phượng, Tâm Hiếu