ÂM VANG TỰ TÌNH
Hạnh Phương

 

Bao la biển rộng sông dài.
Tháng Tư ấm dậm tình người Việt Nam
Lũy tre hiện mái chùa làng
Câu kinh tiếng mõ âm vang tự tình
Việt Nam mình, Phật Giáo mình
Ngàn năm cố kết nghĩa tình sắt son
Dặm ngàn bao nước bao non
Thủy chung câu hát vẹn tròn tình thương.

Ra đi xuôi ngược dặm trường
Tháng tư trời đất khói sương giao mùa
Mặc ai được mất hơn thua
Nhớ ngày Phật Đản lên chùa nghe em
Cho hồn trong trắng hoa sen
Cho tâm ngời sáng hoa đèn tự thân.

Sen nâng chân Bụt đến gần
Cho ta vô lượng hồng ân đó mà
Niềm vui khánh Đản đơm hoa
Non sông tươi nhuận bao la đất trời