阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 9
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

四Tứ 法Pháp 品Phẩm 第đệ 五ngũ 之chi 四tứ

四tứ 攝nhiếp 事sự 者giả 。 一nhất 布bố 施thí 攝nhiếp 事sự 。 二nhị 愛ái 語ngữ 攝nhiếp 事sự 。 三tam 利lợi 行hành 攝nhiếp 事sự 。 四tứ 同đồng 事sự 攝nhiếp 事sự 。 云vân 何hà 布bố 施thí 攝nhiếp 事sự 。 答đáp 此thử 中trung 布bố 施thí 者giả 。 謂vị 諸chư 施thí 主chủ 布bố 施thí 沙Sa 門Môn 。 及cập 婆Bà 羅La 門Môn 。 貧bần 窮cùng 苦khổ 行hạnh 道Đạo 行hạnh 乞khất 者giả 。 飲ẩm 食thực 湯thang 藥dược 。 衣y 服phục 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 燈đăng 燭chúc 等đẳng 物vật 。 是thị 名danh 布bố 施thí 。

復phục 次thứ 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 手thủ 長trưởng 者giả 說thuyết 。 長trưởng 者giả 。 當đương 知tri 諸chư 布bố 施thí 中trung 。 法Pháp 施thí 最tối 勝thắng 。 是thị 名danh 布bố 施thí 。 攝nhiếp 事sự 者giả 。 謂vị 由do 此thử 布bố 施thí 於ư 他tha 等đẳng 。 攝nhiếp 近cận 攝nhiếp 近cận 持trì 令linh 相tương 親thân 附phụ 。 如như 是thị 布bố 施thí 。 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 等đẳng 攝nhiếp 能năng 近cận 攝nhiếp 。 能năng 近cận 持trì 能năng 令linh 親thân 附phụ 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 布bố 施thí 攝nhiếp 事sự 。 云vân 何hà 愛ái 語ngữ 攝nhiếp 事sự 。 答đáp 此thử 中trung 愛ái 語ngữ 者giả 謂vị 可khả 喜hỷ 語ngữ 可khả 味vị 語ngữ 。 舒thư 顏nhan 平bình 視thị 語ngữ 遠viễn 離ly 顰tần 蹙túc 。 語ngữ 含hàm 笑tiếu 前tiền 行hành 語ngữ 。 先tiên 言ngôn 慶khánh 慰úy 語ngữ 可khả 愛ái 語ngữ 善thiện 來lai 語ngữ 。 謂vị 作tác 是thị 言ngôn 善thiện 來lai 具Cụ 壽thọ 。 汝nhữ 於ư 世thế 事sự 可khả 忍nhẫn 。 可khả 度độ 安an 樂lạc 住trụ 不phủ 。 汝nhữ 於ư 飲ẩm 食thực 衣y 服phục 臥ngọa 具cụ 。 及cập 餘dư 資tư 緣duyên 勿vật 有hữu 乏phạp 少thiểu 。 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 種chủng 種chủng 安an 慰úy 。 問vấn 訊tấn 語ngữ 言ngôn 名danh 善thiện 來lai 語ngữ 。 此thử 及cập 前tiền 說thuyết 總tổng 名danh 愛ái 語ngữ 。

復phục 次thứ 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 手thủ 長trưởng 者giả 說thuyết 。 長trưởng 者giả 。 當đương 知tri 諸chư 愛ái 語ngữ 中trung 最tối 為vi 勝thắng 者giả 。 謂vị 善thiện 勸khuyến 導đạo 諸chư 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 法Pháp 時thời 時thời 說thuyết 法Pháp 。

時thời 時thời 教giáo 誨hối 時thời 時thời 決quyết 擇trạch 。 是thị 名danh 愛ái 語ngữ 。 攝nhiếp 事sự 者giả 。 謂vị 由do 此thử 愛ái 語ngữ 於ư 他tha 等đẳng 。 攝nhiếp 近cận 攝nhiếp 近cận 持trì 令linh 相tương 親thân 附phụ 。 如như 是thị 愛ái 語ngữ 。 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 等đẳng 攝nhiếp 能năng 近cận 攝nhiếp 能năng 近cận 持trì 能năng 令linh 親thân 附phụ 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 愛ái 語ngữ 攝nhiếp 事sự 。 云vân 何hà 利lợi 行hành 攝nhiếp 事sự 。 答đáp 此thử 中trung 利lợi 行hành 者giả 。 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 。 或hoặc 遭tao 重trọng 病bệnh 。 或hoặc 遭tao 厄ách 難nạn 困khốn 苦khổ 無vô 救cứu 。 便tiện 到đáo 其kỳ 所sở 。 起khởi 慈từ 愍mẫn 心tâm 。 以dĩ 身thân 語ngữ 業nghiệp 方phương 便tiện 供cung 侍thị 。 方phương 便tiện 救cứu 濟tế 是thị 名danh 利lợi 行hành 。

復phục 次thứ 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 手thủ 長trưởng 者giả 說thuyết 。 長trưởng 者giả 。 當đương 知tri 諸chư 利lợi 行hành 中trung 最tối 為vi 勝thắng 者giả 。 謂vị 不bất 信tín 者giả 方phương 便tiện 勸khuyến 導đạo 。 調điều 伏phục 安an 立lập 令linh 信tín 圓viên 滿mãn 。 若nhược 破phá 戒giới 者giả 方phương 便tiện 勸khuyến 導đạo 。 調điều 伏phục 安an 立lập 令linh 戒giới 圓viên 滿mãn 。 若nhược 慳san 貪tham 者giả 方phương 便tiện 勸khuyến 導đạo 。 調điều 伏phục 安an 立lập 令linh 施thí 圓viên 滿mãn 。 若nhược 惡ác 慧tuệ 者giả 方phương 便tiện 勸khuyến 導đạo 。 調điều 伏phục 安an 立lập 令linh 慧tuệ 圓viên 滿mãn 。 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 說thuyết 名danh 利lợi 行hành 。 攝nhiếp 事sự 者giả 。 謂vị 由do 此thử 利lợi 行hành 於ư 他tha 等đẳng 。 攝nhiếp 近cận 攝nhiếp 近cận 持trì 令linh 相tương 親thân 附phụ 。 如như 是thị 利lợi 行hành 。 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 等đẳng 攝nhiếp 能năng 近cận 攝nhiếp 能năng 近cận 持trì 能năng 令linh 親thân 附phụ 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 利lợi 行hành 攝nhiếp 事sự 。 云vân 何hà 同đồng 事sự 攝nhiếp 事sự 。 答đáp 此thử 中trung 同đồng 事sự 者giả 。 謂vị 於ư 斷đoạn 生sanh 命mạng 深thâm 厭yếm 離ly 者giả 。 為vi 善thiện 助trợ 伴bạn 令linh 離ly 斷đoạn 生sanh 命mạng 。 若nhược 於ư 不bất 與dữ 取thủ 深thâm 厭yếm 離ly 者giả 。 為vi 善thiện 助trợ 伴bạn 令linh 。 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 若nhược 於ư 欲dục 邪tà 行hành 深thâm 厭yếm 離ly 者giả 。 為vi 善thiện 助trợ 伴bạn 令linh 。 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 若nhược 於ư 虛hư 誑cuống 語ngữ 深thâm 厭yếm 離ly 者giả 。 為vi 善thiện 助trợ 伴bạn 令linh 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 若nhược 於ư 飲ẩm 諸chư 酒tửu 深thâm 厭yếm 離ly 者giả 。 為vi 善thiện 助trợ 伴bạn 令linh 離ly 飲ẩm 諸chư 酒tửu 。 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 說thuyết 名danh 同đồng 事sự 。

復phục 次thứ 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 手thủ 長trưởng 者giả 說thuyết 。 長trưởng 者giả 。 當đương 知tri 諸chư 同đồng 事sự 中trung 最tối 為vi 勝thắng 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 還hoàn 一nhất 來lai 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 。 與dữ 阿A 羅La 漢Hán 不bất 還hoàn 一nhất 來lai 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 。 而nhi 為vi 同đồng 事sự 是thị 名danh 同đồng 事sự 攝nhiếp 事sự 者giả 。 謂vị 由do 此thử 同đồng 事sự 於ư 他tha 等đẳng 。 攝nhiếp 近cận 攝nhiếp 近cận 持trì 令linh 相tương 親thân 附phụ 。 如như 是thị 同đồng 事sự 。 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 能năng 等đẳng 攝nhiếp 能năng 近cận 攝nhiếp 能năng 近cận 持trì 能năng 令linh 親thân 附phụ 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 同đồng 事sự 攝nhiếp 事sự 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

布bố 施thí 及cập 愛ái 語ngữ 。 利lợi 行hành 與dữ 同đồng 事sự 。

如như 應ưng 處xứ 處xứ 說thuyết 。 普phổ 攝nhiếp 諸chư 世thế 間gian 。

如như 是thị 四tứ 攝nhiếp 事sự 。 在tại 世thế 間gian 若nhược 無vô 。

子tử 於ư 其kỳ 父phụ 母mẫu 。 亦diệc 不bất 欲dục 孝hiếu 養dưỡng 。

以dĩ 有hữu 攝nhiếp 事sự 故cố 。 有hữu 法pháp 者giả 隨tùy 轉chuyển 。

故cố 得đắc 大đại 體thể 者giả 。 觀quán 益ích 而nhi 施thi 設thiết 。

四tứ 生sanh 者giả 。 一nhất 卵noãn 生sanh 二nhị 胎thai 生sanh 三tam 濕thấp 生sanh 四tứ 化hóa 生sanh 。 云vân 何hà 卵noãn 生sanh 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 從tùng 卵noãn 而nhi 生sanh 。 謂vị 在tại 卵noãn 㲉xác 先tiên 為vi 卵noãn 㲉xác 之chi 所sở 纏triền 裹khỏa 。 後hậu 破phá 卵noãn 㲉xác 方phương 得đắc 出xuất 生sanh 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 如như 鵝nga 鴈nhạn 孔khổng 雀tước 鸜# 鵒# 鸚anh 鵡vũ 春xuân 鸚anh 離ly 黃hoàng 。 命mạng 命mạng 鳥điểu 等đẳng 。 及cập 一nhất 類loại 龍long 一nhất 類loại 妙diệu 翅sí 并tinh 一nhất 類loại 人nhân 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 。 類loại 從tùng 卵noãn 而nhi 生sanh 。 謂vị 在tại 卵noãn 㲉xác 先tiên 為vi 卵noãn 㲉xác 之chi 所sở 纏triền 裹khỏa 。 後hậu 破phá 卵noãn 㲉xác 方phương 出xuất 生sanh 者giả 皆giai 名danh 卵noãn 生sanh 。 云vân 何hà 胎thai 生sanh 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 從tùng 胎thai 而nhi 生sanh 謂vị 在tại 胎thai 藏tạng 先tiên 為vi 胎thai 藏tạng 之chi 所sở 纏triền 裹khỏa 。 後hậu 破phá 胎thai 藏tạng 方phương 得đắc 出xuất 生sanh 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 如như 象tượng 馬mã 駝đà 牛ngưu 驢lư 羊dương 鹿lộc 水thủy 牛ngưu 猪trư 等đẳng 。 及cập 一nhất 類loại 龍long 一nhất 類loại 妙diệu 翅sí 一nhất 類loại 鬼quỷ 一nhất 類loại 人nhân 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 。 類loại 從tùng 胎thai 而nhi 生sanh 。 謂vị 在tại 胎thai 藏tạng 先tiên 為vi 胎thai 藏tạng 之chi 所sở 纏triền 裹khỏa 。 後hậu 破phá 胎thai 藏tạng 方phương 出xuất 生sanh 者giả 皆giai 名danh 胎thai 生sanh 。 云vân 何hà 濕thấp 生sanh 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 展triển 轉chuyển 溫ôn 暖noãn 。 展triển 轉chuyển 潤nhuận 濕thấp 展triển 轉chuyển 集tập 聚tụ 。 或hoặc 依y 糞phẩn 聚tụ 或hoặc 依y 注chú 道đạo 。 或hoặc 依y 穢uế 廁trắc 或hoặc 依y 腐hủ 肉nhục 。 或hoặc 依y 陳trần 粥chúc 或hoặc 依y 叢tùng 草thảo 。 或hoặc 依y 稠trù 林lâm 或hoặc 依y 草thảo 菴am 。 或hoặc 依y 葉diệp 窟quật 或hoặc 依y 池trì 沼chiểu 。 或hoặc 依y 陂bi 湖hồ 或hoặc 依y 江giang 河hà 。 或hoặc 依y 大đại 海hải 潤nhuận 濕thấp 地địa 等đẳng 方phương 得đắc 出xuất 生sanh 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 如như 蟋# 蟀# 飛phi 蛾nga 蚊văn 虻manh 蠓# 蚋nhuế 麻ma 生sanh 蟲trùng 等đẳng 。 及cập 一nhất 類loại 龍long 一nhất 類loại 妙diệu 翅sí 并tinh 一nhất 類loại 人nhân 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 。 類loại 展triển 轉chuyển 溫ôn 暖noãn 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 或hoặc 依y 大đại 海hải 潤nhuận 濕thấp 地địa 等đẳng 。 方phương 得đắc 生sanh 者giả 皆giai 名danh 濕thấp 生sanh 。 云vân 何hà 化hóa 生sanh 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 支chi 分phần/phân 具cụ 足túc 根căn 不bất 缺khuyết 減giảm 。 無vô 所sở 依y 託thác 欻hốt 爾nhĩ 而nhi 生sanh 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 天thiên 一nhất 切thiết 地địa 獄ngục 。 一nhất 切thiết 中trung 有hữu 。 及cập 一nhất 分phần/phân 龍long 一nhất 分phần/phân 妙diệu 翅sí 一nhất 分phần/phân 鬼quỷ 一nhất 分phần/phân 人nhân 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 支chi 分phần/phân 具cụ 足túc 根căn 不bất 缺khuyết 減giảm 。 無vô 所sở 依y 託thác 欻hốt 爾nhĩ 生sanh 者giả 皆giai 名danh 化hóa 生sanh 。

四tứ 得đắc 自tự 體thể 者giả 。 一nhất 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 唯duy 可khả 自tự 害hại 非phi 可khả 他tha 害hại 。 二nhị 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 唯duy 可khả 他tha 害hại 非phi 可khả 自tự 害hại 。 三tam 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 自tự 他tha 俱câu 可khả 害hại 。 四tứ 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 自tự 他tha 俱câu 不bất 可khả 害hại 。 云vân 何hà 有hữu 得đắc 自tự 體thể 唯duy 可khả 自tự 害hại 非phi 可khả 他tha 害hại 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 他tha 無vô 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 欲dục 界giới 戲hí 忘vong 念niệm 天thiên 或hoặc 時thời 遊du 戲hí 最tối 極cực 娛ngu 樂lạc 。 經kinh 於ư 多đa 時thời 。 身thân 疲bì 念niệm 失thất 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 則tắc 便tiện 命mạng 終chung 。

復phục 有hữu 欲dục 界giới 意ý 憤phẫn 恚khuể 天thiên 。 或hoặc 時thời 忿phẫn 怒nộ 最tối 極cực 憤phẫn 懣# 。 角giác 眼nhãn 相tương 視thị 經kinh 於ư 多đa 時thời 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 則tắc 便tiện 殞vẫn 沒một 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 無vô 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 是thị 名danh 有hữu 得đắc 自tự 體thể 唯duy 可khả 自tự 害hại 非phi 可khả 他tha 害hại 。 云vân 何hà 有hữu 得đắc 自tự 體thể 唯duy 可khả 他tha 害hại 非phi 可khả 自tự 害hại 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 自tự 無vô 勢thế 力lực 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 或hoặc 母mẫu 胎thai 中trung 。 若nhược 羯yết 剌lạt 藍lam 。 若nhược 頞át 部bộ 曇đàm 。 若nhược 閉bế 尸thi 。 若nhược 鍵kiện 南nam 。 若nhược 鉢bát 羅la 奢xa 佉khư 。 諸chư 根căn 未vị 滿mãn 諸chư 根căn 未vị 熟thục 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 自tự 無vô 勢thế 力lực 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 是thị 名danh 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 唯duy 可khả 他tha 害hại 非phi 可khả 自tự 害hại 。 云vân 何hà 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 自tự 他tha 俱câu 可khả 害hại 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 亦diệc 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 象tượng 馬mã 駝đà 牛ngưu 驢lư 羊dương 鹿lộc 水thủy 牛ngưu 猪trư 等đẳng 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 自tự 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 亦diệc 有hữu 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 是thị 名danh 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 自tự 他tha 俱câu 可khả 害hại 。 云vân 何hà 有hữu 得đắc 自tự 體thể 。 自tự 他tha 俱câu 不bất 可khả 害hại 。 答đáp 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 自tự 無vô 勢thế 力lực 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 亦diệc 無vô 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 一nhất 切thiết 色sắc 無vô 色sắc 界giới 天thiên 。 住trụ 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 定định 慈từ 定định 中trung 有hữu 有hữu 情tình 。 住trụ 最tối 後hậu 有hữu 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 佛Phật 使sử 佛Phật 記ký 。 諸chư 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 及cập 輪Luân 王Vương 母mẫu 懷hoài 彼bỉ 胎thai 時thời 。 後hậu 身thân 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 菩Bồ 薩Tát 母mẫu 。 懷hoài 彼bỉ 胎thai 時thời 。 殑căng 耆kỳ 羅la 嗢ốt 怛đát 羅la 婆bà 羅la 痆na 斯tư 長trưởng 者giả 子tử 。 王vương 舍xá 城thành 長trưởng 者giả 子tử 。 耶da 舍xá 童đồng 命mạng 哀ai 羅la 伐phạt 拏noa 龍long 王vương 。 善Thiện 住Trụ 龍Long 王Vương 。 婆bà 羅la 呼hô 馬mã 王vương 。 琰diêm 摩ma 王vương 等đẳng 。 一nhất 切thiết 地địa 獄ngục 。

復phục 有hữu 所sở 餘dư 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 自tự 無vô 勢thế 力lực 能năng 斷đoạn 自tự 命mạng 。 他tha 亦diệc 無vô 勢thế 力lực 。 能năng 斷đoạn 其kỳ 命mạng 。 是thị 名danh 有hữu 得đắc 自tự 體thể 自tự 他tha 俱câu 不bất 可khả 害hại 。

第đệ 五ngũ 嗢ốt 柁đả 南nam 曰viết 。

五ngũ 四tứ 法pháp 有hữu 八bát 。 謂vị 流lưu 利lợi 趣thú 苦khổ 。

四tứ 語ngữ 惡ác 妙diệu 行hạnh 。 四tứ 非phi 聖thánh 聖thánh 言ngôn 。

有hữu 順thuận 流lưu 行hành 等đẳng 。 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 利lợi 行hành 等đẳng 。 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 等đẳng 。 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 苦khổ 等đẳng 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 四tứ 語ngữ 惡ác 行hành 。 四tứ 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 四tứ 非phi 聖thánh 言ngôn 。 四tứ 聖thánh 言ngôn 。 順thuận 流lưu 行hành 等đẳng 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 者giả 。 一nhất 順thuận 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 二nhị 逆nghịch 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 三tam 自tự 住trụ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 四tứ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 順thuận 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 染nhiễm 習tập 諸chư 欲dục 。 造tạo 不bất 善thiện 業nghiệp 。 是thị 名danh 順thuận 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 順thuận 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 愛ái 是thị 生sanh 死tử 流lưu 。 此thử 補bổ 特đặc 伽già 羅la 順thuận 彼bỉ 趣thú 。 彼bỉ 臨lâm 至chí 於ư 彼bỉ 。 是thị 彼bỉ 道đạo 路lộ 是thị 彼bỉ 行hành 迹tích 。 故cố 名danh 順thuận 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 逆nghịch 流lưu 。 行hành 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 貪tham 瞋sân 癡si 為vi 性tánh 猛mãnh 利lợi 。 數sác 數sác 厭yếm 患hoạn 貪tham 瞋sân 癡si 生sanh 作tác 意ý 憂ưu 苦khổ 。 彼bỉ 由do 厭yếm 患hoạn 作tác 意ý 憂ưu 苦khổ 。 乃nãi 至chí 命mạng 終chung 。 常thường 勤cần 修tu 習tập 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 白bạch 梵Phạm 行hạnh 。 是thị 名danh 逆nghịch 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 逆nghịch 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 愛ái 是thị 生sanh 死tử 流lưu 。 此thử 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 斷đoạn 愛ái 法pháp 。 隨tùy 順thuận 趣thú 向hướng 臨lâm 至chí 於ư 彼bỉ 。 是thị 彼bỉ 道đạo 路lộ 是thị 彼bỉ 行hành 迹tích 。 故cố 名danh 逆nghịch 流lưu 行hành 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 自tự 住trụ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 住trụ 阿a 練luyện 若nhã 。 或hoặc 居cư 樹thụ 下hạ 。 或hoặc 處xứ 空không 閑nhàn 。 若nhược 習tập 若nhược 修tu 若nhược 多đa 所sở 作tác 。 若nhược 正chánh 思tư 惟duy 。 證chứng 得đắc 如như 是thị 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 定định 。 隨tùy 此thử 定định 心tâm 斷đoạn 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 當đương 受thọ 化hóa 生sanh 。 即tức 於ư 彼bỉ 處xứ 。 得đắc 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 復phục 退thoái 還hoàn 。 生sanh 此thử 欲dục 界giới 。 是thị 名danh 自tự 住trụ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 自tự 住trụ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 此thử 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 住trụ 化hóa 生sanh 界giới 。 得đắc 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 復phục 退thoái 還hoàn 。 生sanh 此thử 欲dục 界giới 。 故cố 名danh 自tự 住trụ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 住trụ 阿a 練luyện 若nhã 。 或hoặc 居cư 樹thụ 下hạ 。 或hoặc 處xứ 空không 閑nhàn 。 若nhược 習tập 若nhược 修tu 若nhược 多đa 所sở 作tác 。 若nhược 正chánh 思tư 惟duy 。 證chứng 得đắc 如như 是thị 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 定định 。 隨tùy 此thử 定định 心tâm 永vĩnh 盡tận 諸chư 漏lậu 。 證chứng 得đắc 無vô 漏lậu 。 心tâm 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 自tự 證chứng 通thông 慧tuệ 。 具cụ 足túc 領lãnh 受thọ 。 能năng 正chánh 了liễu 知tri 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。 是thị 名danh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 生sanh 死tử 有hữu 身thân 名danh 為vi 此thử 岸ngạn 。 愛ái 盡tận 離ly 染nhiễm 永vĩnh 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 名danh 為vi 彼bỉ 岸ngạn 。 此thử 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 於ư 彼bỉ 愛ái 盡tận 離ly 染nhiễm 永vĩnh 滅diệt 。 涅Niết 槃Bàn 彼bỉ 岸ngạn 。 能năng 得đắc 能năng 獲hoạch 能năng 觸xúc 能năng 證chứng 故cố 。 名danh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

於ư 欲dục 未vị 伏phục 離ly 。 沒một 欲dục 界giới 愛ái 中trung 。

我ngã 說thuyết 名danh 順thuận 流lưu 。 數sác 數sác 受thọ 生sanh 死tử 。

若nhược 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 不bất 染nhiễm 習tập 欲dục 惡ác 。

厭yếm 捨xả 欲dục 憂ưu 苦khổ 。 我ngã 說thuyết 名danh 逆nghịch 流lưu 。

學học 斷đoạn 五ngũ 煩phiền 惱não 。 滿mãn 無vô 退thoái 五ngũ 法pháp 。

得đắc 心tâm 勝thắng 定định 根căn 。 我ngã 說thuyết 名danh 自tự 住trụ 。

普phổ 於ư 勝thắng 劣liệt 法pháp 。 解giải 脫thoát 滅diệt 無vô 餘dư 。

智trí 者giả 至chí 世thế 邊biên 。 我ngã 說thuyết 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。

自tự 利lợi 行hành 等đẳng 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 者giả 。 一nhất 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 二nhị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 利lợi 他tha 行hành 無vô 自tự 利lợi 行hành 。 三tam 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 有hữu 利lợi 他tha 行hành 。 四tứ 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 無vô 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 云vân 何hà 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 有hữu 速tốc 諦đế 察sát 忍nhẫn 。 彼bỉ 於ư 諸chư 法pháp 。 為vi 知tri 義nghĩa 故cố 為vi 知tri 法pháp 故cố 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 和hòa 敬kính 行hành 隨tùy 法pháp 行hành 。 而nhi 言ngôn 詞từ 不bất 調điều 善thiện 語ngữ 具cụ 不bất 圓viên 滿mãn 。 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 。 上thượng 首thủ 語ngữ 美mỹ 妙diệu 語ngữ 。 顯hiển 了liễu 語ngữ 易dị 解giải 語ngữ 。 無vô 依y 語ngữ 無vô 盡tận 語ngữ 。 乃nãi 至chí 於ư 義nghĩa 為vi 令linh 他tha 知tri 。 不bất 能năng 示thị 現hiện 。 不bất 能năng 教giáo 導đạo 。 不bất 能năng 讚tán 勵lệ 不bất 能năng 慶khánh 慰úy 不bất 能năng 讚tán 歎thán 。 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 。 讚tán 勵lệ 慶khánh 慰úy 。 修tu 善thiện 者giả 者giả 。 不bất 能năng 勤cần 為vì 四tứ 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 是thị 名danh 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 云vân 何hà 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 利lợi 他tha 行hành 無vô 自tự 利lợi 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 無vô 速tốc 諦đế 察sát 忍nhẫn 。 彼bỉ 於ư 諸chư 法pháp 。 不bất 為vi 知tri 義nghĩa 不bất 為vi 知tri 法pháp 。 不bất 勤cần 修tu 習tập 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 和hòa 敬kính 行hành 隨tùy 法pháp 行hành 。 而nhi 言ngôn 詞từ 調điều 善thiện 語ngữ 具cụ 圓viên 滿mãn 。 亦diệc 成thành 就tựu 上thượng 首thủ 語ngữ 美mỹ 妙diệu 語ngữ 。 顯hiển 了liễu 語ngữ 易dị 解giải 語ngữ 。 無vô 依y 語ngữ 無vô 盡tận 語ngữ 。 乃nãi 至chí 於ư 義nghĩa 為vi 令linh 他tha 知tri 。 能năng 示thị 現hiện 能năng 教giáo 導đạo 能năng 讚tán 勵lệ 能năng 慶khánh 慰úy 。 亦diệc 能năng 讚tán 歎thán 。 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 。 讚tán 勵lệ 慶khánh 慰úy 。 修tu 善thiện 者giả 者giả 。 亦diệc 能năng 勤cần 為vì 四tứ 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 是thị 名danh 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 利lợi 他tha 行hành 無vô 自tự 利lợi 行hành 。 云vân 何hà 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 有hữu 利lợi 他tha 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 有hữu 速tốc 諦đế 察sát 忍nhẫn 。 彼bỉ 於ư 諸chư 法pháp 。 為vi 知tri 義nghĩa 故cố 為vi 知tri 法pháp 故cố 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 和hòa 敬kính 行hành 隨tùy 法pháp 行hành 。 言ngôn 詞từ 調điều 善thiện 語ngữ 具cụ 圓viên 滿mãn 。 亦diệc 成thành 就tựu 上thượng 首thủ 語ngữ 美mỹ 妙diệu 語ngữ 。 顯hiển 了liễu 語ngữ 易dị 解giải 語ngữ 。 無vô 依y 語ngữ 無vô 盡tận 語ngữ 。 乃nãi 至chí 於ư 義nghĩa 為vi 令linh 他tha 知tri 。 能năng 示thị 現hiện 能năng 教giáo 導đạo 能năng 讚tán 勵lệ 能năng 慶khánh 慰úy 。 亦diệc 能năng 讚tán 歎thán 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 。 讚tán 勵lệ 慶khánh 慰úy 。 修tu 善thiện 者giả 者giả 。 亦diệc 能năng 勤cần 為vì 四tứ 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 是thị 名danh 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 有hữu 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 有hữu 利lợi 他tha 行hành 。 云vân 何hà 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 無vô 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 無vô 速tốc 諦đế 察sát 忍nhẫn 。 彼bỉ 於ư 諸chư 法pháp 。 不bất 為vi 知tri 義nghĩa 不bất 為vi 知tri 法pháp 。 不bất 勤cần 修tu 習tập 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 和hòa 敬kính 行hành 隨tùy 法pháp 行hành 。 言ngôn 詞từ 不bất 調điều 善thiện 語ngữ 具cụ 不bất 圓viên 滿mãn 。 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 。 上thượng 首thủ 語ngữ 美mỹ 妙diệu 語ngữ 。 顯hiển 了liễu 語ngữ 易dị 解giải 語ngữ 乃nãi 至chí 於ư 義nghĩa 為vi 令linh 他tha 知tri 。 不bất 能năng 示thị 現hiện 。 不bất 能năng 教giáo 導đạo 不bất 能năng 讚tán 勵lệ 。 不bất 能năng 慶khánh 慰úy 不bất 能năng 讚tán 歎thán 。 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 。 讚tán 勵lệ 慶khánh 慰úy 。 修tu 善thiện 者giả 者giả 。 不bất 能năng 勤cần 為vì 四tứ 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 是thị 名danh 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 無vô 自tự 利lợi 行hành 亦diệc 無vô 利lợi 他tha 行hành 。 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 等đẳng 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 者giả 。 一nhất 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 。 二nhị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 闇ám 趣thú 明minh 。 三tam 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 明minh 趣thú 闇ám 。 四tứ 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 明minh 趣thú 明minh 。 云vân 何hà 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 生sanh 貧bần 賤tiện 家gia 。 謂vị 旃chiên 荼đồ 羅la 家gia 。 補bổ 羯yết 娑sa 家gia 工công 巧xảo 家gia 妓kỹ 樂nhạc 家gia 。 及cập 餘dư 隨tùy 一nhất 種chủng 姓tánh 。 穢uế 惡ác 貧bần 窮cùng 困khốn 苦khổ 。 衣y 食thực 乏phạp 少thiểu 下hạ 賤tiện 家gia 生sanh 。 形hình 色sắc 醜xú 陋lậu 。 人nhân 所sở 輕khinh 賤tiện 。 眾chúng 共cộng 策sách 使sử 是thị 名danh 為vi 闇ám 。 彼bỉ 依y 此thử 闇ám 造tạo 身thân 惡ác 行hành 。 造tạo 語ngữ 惡ác 行hành 造tạo 意ý 惡ác 行hành 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 惡ác 行hành 因nhân 緣duyên 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 嶮hiểm 惡ác 趣thú 。 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 從tùng 黑hắc 闇ám 處xứ 往vãng 黑hắc 闇ám 處xứ 。 從tùng 糞phẩn 穢uế 廁trắc 墮đọa 糞phẩn 穢uế 廁trắc 。 從tùng 惡ác 瀑bộc 流lưu 入nhập 惡ác 瀑bộc 流lưu 。 脫thoát 一nhất 牢lao 獄ngục 趣thú 一nhất 牢lao 獄ngục 。 用dụng 臭xú 穢uế 血huyết 洗tẩy 臭xú 穢uế 血huyết 。 依y 貧bần 賤tiện 身thân 造tạo 惡ác 行hành 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 從tùng 闇ám 趣thú 明minh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 生sanh 貧bần 賤tiện 家gia 。 謂vị 旃chiên 荼đồ 羅la 家gia 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 是thị 名danh 為vi 闇ám 。 彼bỉ 依y 此thử 闇ám 造tạo 身thân 妙diệu 行hạnh 造tạo 語ngữ 妙diệu 行hạnh 造tạo 意ý 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 妙diệu 行hạnh 因nhân 緣duyên 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 超siêu 昇thăng 善thiện 趣thú 。 生sanh 於ư 天thiên 中trung 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 從tùng 地địa 上thượng 隥đặng 從tùng 隥đặng 上thượng 座tòa 。 從tùng 座tòa 上thượng 輿dư 從tùng 輿dư 上thượng 馬mã 。 從tùng 馬mã 上thượng 象tượng 從tùng 象tượng 昇thăng 殿điện 。 依y 貧bần 賤tiện 身thân 造tạo 妙diệu 行hạnh 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 從tùng 闇ám 趣thú 明minh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 從tùng 明minh 趣thú 闇ám 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 生sanh 富phú 貴quý 家gia 。 謂vị 剎sát 帝đế 利lợi 。 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 或hoặc 婆Bà 羅La 門Môn 。 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 或hoặc 諸chư 長trưởng 者giả 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 或hoặc 諸chư 居cư 士sĩ 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 或hoặc 餘dư 隨tùy 一nhất 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 其kỳ 家gia 多đa 有hữu 種chủng 種chủng 珍trân 寶bảo 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 奴nô 婢tỳ 作tác 使sử 。 象tượng 馬mã 牛ngưu 羊dương 。 庫khố 藏tạng 財tài 穀cốc 。 及cập 餘dư 資tư 具cụ 。 無vô 不bất 充sung 滿mãn 。 生sanh 是thị 家gia 已dĩ 。 形hình 相tướng 端đoan 嚴nghiêm 。 言ngôn 詞từ 威uy 肅túc 。 眾chúng 所sở 敬kính 愛ái 是thị 名danh 為vi 明minh 。 彼bỉ 依y 此thử 明minh 造tạo 身thân 惡ác 行hành 造tạo 語ngữ 惡ác 行hành 造tạo 意ý 惡ác 行hành 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 惡ác 行hành 因nhân 緣duyên 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 嶮hiểm 惡ác 趣thú 。 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 下hạ 殿điện 乘thừa 象tượng 。 下hạ 象tượng 乘thừa 馬mã 下hạ 馬mã 乘thừa 輿dư 。 下hạ 輿dư 居cư 座tòa 下hạ 座tòa 居cư 隥đặng 從tùng 橙đắng 墮đọa 地địa 。 依y 富phú 貴quý 身thân 造tạo 惡ác 行hành 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 從tùng 明minh 趣thú 闇ám 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 從tùng 明minh 趣thú 明minh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 生sanh 富phú 貴quý 家gia 。 謂vị 剎sát 帝đế 利lợi 。 大đại 族tộc 姓tánh 家gia 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 是thị 名danh 為vi 明minh 。 彼bỉ 依y 此thử 明minh 造tạo 身thân 妙diệu 行hạnh 造tạo 語ngữ 妙diệu 行hạnh 造tạo 意ý 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 妙diệu 行hạnh 因nhân 緣duyên 。 超siêu 昇thăng 善thiện 趣thú 。 生sanh 於ư 天thiên 中trung 。 當đương 知tri 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 從tùng 隥đặng 趣thú 隥đặng 從tùng 座tòa 趣thú 座tòa 。 從tùng 輿dư 趣thú 輿dư 。 捨xả 馬mã 乘thừa 馬mã 捨xả 象tượng 乘thừa 象tượng 從tùng 殿điện 趣thú 殿điện 。 依y 富phú 貴quý 身thân 造tạo 妙diệu 行hạnh 者giả 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 名danh 從tùng 明minh 趣thú 明minh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

諸chư 有hữu 貧bần 賤tiện 人nhân 。 無vô 信tín 有hữu 瞋sân 忿phẫn 。

慳san 貪tham 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 惡ác 。 好hảo/hiếu 妄vọng 想tưởng 邪tà 見kiến 。

見kiến 沙Sa 門Môn 梵Phạm 志Chí 。 具cụ 戒giới 多đa 聞văn 者giả 。

不bất 恭cung 敬kính 呵ha 毀hủy 。 言ngôn 我ngã 無vô 可khả 施thí 。

毀hủy 施thí 受thọ 施thí 具cụ 。 彼bỉ 死tử 生sanh 隨tùy 業nghiệp 。

墮đọa 惡ác 趣thú 地địa 獄ngục 。 是thị 從tùng 闇ám 趣thú 闇ám 。

諸chư 有hữu 貧bần 賤tiện 人nhân 。 有hữu 信tín 無vô 瞋sân 忿phẫn 。

具cụ 慚tàm 愧quý 正chánh 見kiến 。 樂nhạo 施thí 離ly 慳san 貪tham 。

見kiến 沙Sa 門Môn 梵Phạm 志Chí 。 具cụ 戒giới 多đa 聞văn 者giả 。

歡hoan 喜hỷ 而nhi 迎nghênh 奉phụng 。 等đẳng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。

讚tán 施thí 受thọ 施thí 具cụ 。 彼bỉ 死tử 生sanh 隨tùy 業nghiệp 。

昇thăng 善thiện 趣thú 天thiên 處xứ 。 是thị 從tùng 闇ám 趣thú 明minh 。

諸chư 有hữu 富phú 貴quý 人nhân 。 無vô 信tín 有hữu 瞋sân 忿phẫn 。

慳san 貪tham 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 惡ác 。 好hảo/hiếu 妄vọng 想tưởng 邪tà 見kiến 。

見kiến 沙Sa 門Môn 梵Phạm 志Chí 。 具cụ 戒giới 多đa 聞văn 者giả 。

不bất 恭cung 敬kính 呵ha 毀hủy 。 言ngôn 我ngã 無vô 可khả 施thí 。

毀hủy 施thí 受thọ 施thí 具cụ 。 彼bỉ 死tử 生sanh 隨tùy 業nghiệp 。

墮đọa 惡ác 趣thú 地địa 獄ngục 。 是thị 從tùng 明minh 趣thú 闇ám 。

諸chư 有hữu 富phú 貴quý 人nhân 。 有hữu 信tín 無vô 瞋sân 忿phẫn 。

具cụ 慚tàm 愧quý 正chánh 見kiến 。 樂nhạo 施thí 離ly 慳san 貪tham 。

見kiến 沙Sa 門Môn 梵Phạm 志Chí 。 具cụ 戒giới 多đa 聞văn 者giả 。

歡hoan 喜hỷ 而nhi 迎nghênh 奉phụng 。 等đẳng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。

讚tán 施thí 受thọ 施thí 具cụ 。 彼bỉ 死tử 生sanh 隨tùy 業nghiệp 。

昇thăng 善thiện 趣thú 天thiên 處xứ 。 是thị 從tùng 明minh 趣thú 明minh 。

自tự 苦khổ 等đẳng 四tứ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 者giả 。 一nhất 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 二nhị 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 三tam 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 。 四tứ 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 亦diệc 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 云vân 何hà 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 世thế 有hữu 一nhất 類loại 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 受thọ 持trì 苦khổ 行hạnh 惡ác 自tự 存tồn 活hoạt 。 露lộ 體thể 無vô 衣y 不bất 居cư 宅trạch 舍xá 。 手thủ 捧phủng 飲ẩm 食thực 不bất 須tu 器khí 等đẳng 。 受thọ 飲ẩm 食thực 時thời 非phi 隔cách 刀đao 杖trượng 。 非phi 隔cách 鐺# 釜phủ 非phi 隔cách 盆bồn 瓮úng 。 非phi 狗cẩu 在tại 門môn 。 所sở 受thọ 飲ẩm 食thực 。 非phi 蠅dăng 依y 附phụ 非phi 雜tạp 穢uế 非phi 分phân 段đoạn 非phi 纏triền 裹khỏa 非phi 覆phú 蔽tế 。 授thọ 飲ẩm 食thực 者giả 不bất 言ngôn 進tiến 來lai 。 不bất 言ngôn 退thoái 去khứ 不bất 言ngôn 止chỉ 住trụ 。 非phi 懷hoài 胎thai 孕dựng 非phi 新tân 產sản 生sanh 。 非phi 飲ẩm 兒nhi 乳nhũ 所sở 得đắc 飲ẩm 食thực 。 非phi 故cố 為vi 造tạo 亦diệc 非phi 變biến 壞hoại 。 不bất 食thực 肉nhục 不bất 食thực 魚ngư 不bất 食thực 脯bô 腊# 不bất 飲ẩm 酒tửu 不bất 飲ẩm 漿tương 。 或hoặc 全toàn 不bất 飲ẩm 或hoặc 一nhất 受thọ 食thực 。 或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 或hoặc 五ngũ 或hoặc 六lục 或hoặc 七thất 。 或hoặc 一nhất 家gia 乞khất 或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 或hoặc 五ngũ 或hoặc 六lục 或hoặc 七thất 。 或hoặc 食thực 一nhất 摶đoàn 或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 或hoặc 五ngũ 或hoặc 六lục 或hoặc 七thất 。 或hoặc 隔cách 日nhật 食thực 或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 或hoặc 五ngũ 或hoặc 六lục 或hoặc 七thất 或hoặc 隔cách 半bán 月nguyệt 或hoặc 隔cách 一nhất 月nguyệt 。 或hoặc 食thực 草thảo 菜thái 或hoặc 食thực 稗bại 莠# 。 或hoặc 食thực 牛ngưu 糞phẩn 。 或hoặc 食thực 菓quả 蓏lỏa 。 或hoặc 食thực 糠khang 粃# 或hoặc 食thực 米mễ 臍tề 。 或hoặc 食thực 麥mạch 臍tề 或hoặc 食thực 穭# 豆đậu 。 或hoặc 處xứ 曠khoáng 野dã 食thực 諸chư 根căn 菓quả 。 乃nãi 至chí 或hoặc 食thực 零linh 菓quả 落lạc 葉diệp 。 有hữu 雖tuy 被bị 服phục 而nhi 著trước 麻ma 葈# 。 或hoặc 著trước 䔛# 紵# 或hoặc 著trước 茅mao 蒲bồ 或hoặc 著trước 莎sa 蔍# 或hoặc 著trước 毛mao 褐hạt 。 或hoặc 著trước 緂# 罽kế 或hoặc 著trước 獸thú 皮bì 。 或hoặc 著trước 鳥điểu 羽vũ 或hoặc 著trước 簡giản 牘độc 。 或hoặc 著trước 樹thụ 皮bì 。 或hoặc 有hữu 被bị 髮phát 或hoặc 復phục 蓬bồng 頭đầu 。 或hoặc 作tác 小tiểu 髻kế 或hoặc 作tác 大đại 髻kế 。 或hoặc 剃thế 鬚tu 留lưu 髮phát 或hoặc 剃thế 髮phát 留lưu 鬚tu 。 或hoặc 二nhị 處xứ 俱câu 留lưu 或hoặc 五ngũ 處xứ 俱câu 剃thế 。 或hoặc 唯duy 拔bạt 髮phát 或hoặc 唯duy 拔bạt 鬚tu 。 或hoặc 鬚tu 髮phát 俱câu 拔bạt 。 或hoặc 常thường 舉cử 兩lưỡng 手thủ 。 或hoặc 恆hằng 翹kiều 一nhất 足túc 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 常thường 立lập 或hoặc 捨xả 床sàng 座tòa 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 蹲tồn 坐tọa 而nhi 修tu 苦khổ 行hạnh 。 或hoặc 依y 臥ngọa 刺thứ 或hoặc 依y 臥ngọa 灰hôi 。 或hoặc 依y 臥ngọa 杵xử 或hoặc 依y 臥ngọa 板bản 。 或hoặc 適thích 牛ngưu 糞phẩn 塗đồ 地địa 而nhi 臥ngọa 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 事sự 火hỏa 乃nãi 至chí 日nhật 三tam 事sự 火hỏa 。 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 昇thăng 水thủy 乃nãi 至chí 日nhật 三tam 昇thăng 水thủy 。 或hoặc 翹kiều 一nhất 足túc 。 隨tùy 日nhật 轉chuyển 視thị 行hành 。 如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 。 勤cần 苦khổ 等đẳng 苦khổ 遍biến 苦khổ 自tự 苦khổ 諸chư 行hành 。 是thị 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 答đáp 由do 彼bỉ 自tự 苦khổ 而nhi 活hoạt 其kỳ 命mạng 故cố 。 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 若nhược 屠đồ 羊dương 若nhược 屠đồ 雞kê 若nhược 屠đồ 猪trư 。 若nhược 捕bộ 鳥điểu 若nhược 捕bộ 魚ngư 若nhược 獵liệp 獸thú 。 若nhược 作tác 賊tặc 若nhược 魁khôi 膾khoái 若nhược 縛phược 龍long 若nhược 司ty 獄ngục 。 若nhược 煮chử 狗cẩu 若nhược 罝ta 弶cương 等đẳng 。 是thị 名danh 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 答đáp 由do 彼bỉ 苦khổ 他tha 而nhi 自tự 活hoạt 命mạng 。 故cố 名danh 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 如như 王vương 祠từ 主chủ 欲dục 祠từ 祀tự 時thời 。 先tiên 於ư 城thành 內nội 結kết 置trí 祠từ 壇đàn 。 以dĩ 諸chư 酥tô 油du 自tự 塗đồ 支chi 體thể 。 散tán 髮phát 露lộ 頂đảnh 被bị 黑hắc 鹿lộc 皮bì 。 手thủ 執chấp 鹿lộc 角giác 揩khai 磨ma 支chi 體thể 。 或hoặc 時thời 祀tự 火hỏa 或hoặc 時thời 祭tế 天thiên 。 於ư 祠từ 壇đàn 中trung 自tự 餓ngạ 自tự 苦khổ 。 以dĩ 金kim 色sắc 犢độc 母mẫu 牛ngưu 置trí 前tiền 先tiên 構# 一nhất 乳nhũ 。 用dụng 祀tự 火hỏa 天thiên 。 第đệ 二nhị 為vi 王vương 第đệ 三tam 為vi 后hậu 第đệ 四tứ 為vi 宰tể 輔phụ 。 餘dư 為vi 餘dư 親thân 愛ái 。 於ư 祠từ 壇đàn 中trung 殺sát 害hại 種chủng 種chủng 牛ngưu 王vương 水thủy 牛ngưu 牸tự 牛ngưu 犢độc 子tử 雞kê 猪trư 羊dương 等đẳng 諸chư 傍bàng 生sanh 類loại 。 責trách 罰phạt 恐khủng 怖bố 親thân 屬thuộc 左tả 右hữu 。 令linh 其kỳ 悲bi 泣khấp 憂ưu 苦khổ 愁sầu 歎thán 。 是thị 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 。 答đáp 由do 彼bỉ 自tự 苦khổ 亦diệc 苦khổ 於ư 他tha 。 而nhi 活hoạt 其kỳ 命mạng 。 故cố 名danh 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 苦khổ 他tha 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 云vân 何hà 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 答đáp 謂vị 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 明Minh 行Hạnh 圓Viên 滿Mãn 。 善Thiện 逝Thệ 世Thế 間Gian 解Giải 。 無Vô 上Thượng 丈Trượng 夫Phu 。 調điều 御ngự 士sĩ 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 佛Phật 薄Bạc 伽Già 梵Phạm 。 出xuất 現hiện 世thế 間gian 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 開khai 示thị 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 後hậu 善thiện 。 文văn 義nghĩa 巧xảo 妙diệu 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 白bạch 梵Phạm 行hạnh 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 或hoặc 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 是thị 法Pháp 已dĩ 。 深thâm 生sanh 淨tịnh 信tín 。 生sanh 淨tịnh 信tín 已dĩ 作tác 是thị 思tư 惟duy 。 在tại 家gia 迫bách 迮trách 多đa 諸chư 塵trần 穢uế 。 猶do 如như 牢lao 獄ngục 。 出xuất 家gia 寬khoan 曠khoáng 離ly 諸chư 諠huyên 雜tạp 。 猶do 若nhược 虛hư 空không 。 染nhiễm 室thất 家gia 者giả 不bất 能năng 相tương 續tục 。 盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 白bạch 梵Phạm 行hạnh 。 是thị 故cố 我ngã 今kim 。 應ưng 以dĩ 正chánh 信tín 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 被bị 服phục 袈ca 裟sa 。 棄khí 捨xả 家gia 法pháp 出xuất 趣thú 非phi 家gia 。 既ký 思tư 惟duy 已dĩ 。 財tài 位vị 親thân 屬thuộc 。 若nhược 少thiểu 若nhược 多đa 。 悉tất 皆giai 棄khí 捨xả 。 既ký 棄khí 捨xả 已dĩ 以dĩ 正chánh 信tín 心tâm 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 被bị 服phục 袈ca 裟sa 。 遠viễn 離ly 家gia 法pháp 出xuất 趣thú 非phi 家gia 。 既ký 出xuất 家gia 已dĩ 。 受thọ 持trì 淨tịnh 戒giới 。 精tinh 勤cần 守thủ 護hộ 別biệt 解giải 律luật 儀nghi 。 軌quỹ 則tắc 所sở 行hành 。 無vô 不bất 圓viên 滿mãn 。 於ư 微vi 小tiểu 罪tội 深thâm 見kiến 怖bố 畏úy 。 於ư 諸chư 學học 處xứ 。 能năng 具cụ 受thọ 學học 。 離ly 害hại 生sanh 命mạng 棄khí 諸chư 刀đao 杖trượng 。 有hữu 慚tàm 有hữu 愧quý 。 具cụ 慈từ 具cụ 悲bi 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 下hạ 至chí 蟻nghĩ 卵noãn 。 亦diệc 深thâm 憐lân 愍mẫn 終chung 不bất 損tổn 害hại 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 害hại 生sanh 命mạng 法pháp 。 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 能năng 施thí 樂nhạo 施thí 。 若nhược 淨tịnh 施thí 物vật 知tri 量lương 而nhi 受thọ 。 於ư 諸chư 所sở 有hữu 。 不bất 生sanh 染nhiễm 著trước 。 攝nhiếp 受thọ 清thanh 淨tịnh 無vô 罪tội 自tự 體thể 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 不bất 與dữ 取thủ 法pháp 。 離ly 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 常thường 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 遠viễn 行hành 妙diệu 行hạnh 其kỳ 心tâm 清thanh 潔khiết 。 遠viễn 離ly 生sanh 臭xú 婬dâm 欲dục 穢uế 法pháp 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 非phi 梵Phạm 行hạnh 法pháp 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 實thật 語ngữ 。 諦đế 語ngữ 信tín 語ngữ 可khả 承thừa 受thọ 語ngữ 世thế 無vô 諍tranh 語ngữ 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 法pháp 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 不bất 破phá 壞hoại 他tha 。 不bất 聞văn 彼bỉ 語ngữ 為vi 破phá 壞hoại 故cố 向hướng 此thử 而nhi 說thuyết 。 不bất 聞văn 此thử 語ngữ 為vi 破phá 壞hoại 故cố 向hướng 彼bỉ 而nhi 說thuyết 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 和hòa 合hợp 。 已dĩ 破phá 壞hoại 者giả 。 諸chư 和hòa 好hảo/hiếu 者giả 讚tán 令linh 堅kiên 固cố 。 常thường 樂nhạo 宣tuyên 說thuyết 。 和hòa 合hợp 他tha 語ngữ 不bất 破phá 壞hoại 語ngữ 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 離ly 間gian 語ngữ 法pháp 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 所sở 發phát 語ngữ 言ngôn 。 不bất 麁thô 不bất 礦quáng 亦diệc 不bất 苦khổ 楚sở 令linh 他tha 嫌hiềm 恨hận 。 亦diệc 令linh 多đa 人nhân 不bất 愛ái 。 不bất 樂nhạo 不bất 欣hân 不bất 喜hỷ 。 障chướng 礙ngại 修tu 習tập 等đẳng 引dẫn 等đẳng 持trì 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 麁thô 惡ác 語ngữ 。 皆giai 能năng 斷đoạn 滅diệt 所sở 發phát 語ngữ 言ngôn 。 和hòa 軟nhuyễn 順thuận 耳nhĩ 悅duyệt 意ý 可khả 樂lạc 圓viên 滿mãn 清thanh 美mỹ 。 明minh 顯hiển 易dị 了liễu 令linh 他tha 樂nhạo 聞văn 。 無vô 依y 無vô 盡tận 令linh 多đa 有hữu 情tình 可khả 愛ái 可khả 樂lạc 可khả 欣hân 可khả 喜hỷ 。 能năng 令linh 修tu 習tập 等đẳng 引dẫn 等đẳng 持trì 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 美mỹ 妙diệu 語ngữ 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 發phát 起khởi 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 麁thô 惡ác 語ngữ 法pháp 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 凡phàm 所sở 發phát 言ngôn 。 應ứng 時thời 應ưng 處xứ 稱xưng 法pháp 稱xưng 義nghĩa 。 有hữu 實thật 有hữu 真chân 能năng 寂tịch 能năng 靜tĩnh 。 有hữu 次thứ 序tự 有hữu 所sở 為vi 。 應ưng 理lý 合hợp 儀nghi 無vô 雜tạp 無vô 穢uế 能năng 引dẫn 義nghĩa 利lợi 。 畢tất 竟cánh 遠viễn 離ly 。 雜tạp 穢uế 語ngữ 法pháp 。 遠viễn 離ly 買mãi 賣mại 偽ngụy 秤xứng 偽ngụy 斗đẩu 偽ngụy 斛hộc 凾# 等đẳng 。 終chung 不bất 攝nhiếp 養dưỡng 象tượng 馬mã 牛ngưu 驢lư 雞kê 猪trư 狗cẩu 等đẳng 諸chư 傍bàng 生sanh 類loại 。 亦diệc 不bất 攝nhiếp 養dưỡng 奴nô 婢tỳ 作tác 使sử 。 男nam 女nữ 大đại 小tiểu 。 朋bằng 友hữu 親thân 屬thuộc 。 終chung 不bất 受thọ 畜súc 穀cốc 麥mạch 豆đậu 等đẳng 。 亦diệc 不bất 受thọ 畜súc 。 金kim 銀ngân 等đẳng 寶bảo 。 不bất 非phi 時thời 食thực 或hoặc 唯duy 一nhất 食thực 。 非phi 時thời 非phi 處xứ 終chung 不bất 遊du 行hành 。 若nhược 語ngữ 若nhược 默mặc 。 不bất 生sanh 譏cơ 論luận 。 於ư 衣y 喜hỷ 足túc 粗thô 得đắc 蔽tế 身thân 。 於ư 食thực 喜hỷ 足túc 纔tài 除trừ 飢cơ 渴khát 。 凡phàm 所sở 遊du 住trụ 衣y 鉢bát 自tự 隨tùy 。 如như 鳥điểu 飛phi 止chỉ 不bất 捨xả 嗉# 翼dực 。 彼bỉ 由do 此thử 故cố 成thành 就tựu 戒giới 蘊uẩn 。 密mật 護hộ 根căn 門môn 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 由do 正chánh 念niệm 力lực 防phòng 守thủ 其kỳ 心tâm 。 眼nhãn 見kiến 諸chư 色sắc 。 耳nhĩ 聞văn 諸chư 聲thanh 。 鼻tị 嗅khứu 諸chư 香hương 。 舌thiệt 嘗thường 諸chư 味vị 。 身thân 覺giác 諸chư 觸xúc 意ý 了liễu 諸chư 法pháp 。 不bất 取thủ 其kỳ 相tướng 。 不bất 執chấp 隨tùy 好hảo/hiếu 。 於ư 此thử 諸chư 處xứ 住trụ 根căn 律luật 儀nghi 。 防phòng 護hộ 貪tham 憂ưu 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 畢tất 竟cánh 不bất 令linh 隨tùy 心tâm 生sanh 長trưởng 。 彼bỉ 由do 戒giới 蘊uẩn 密mật 護hộ 根căn 門môn 。 觀quán 顧cố 往vãng 來lai 。 屈khuất 申thân 俯phủ 仰ngưỡng 。 著trước 衣y 持trì 鉢bát 。 皆giai 住trụ 正chánh 知tri 。 彼bỉ 既ký 成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 戒giới 蘊uẩn 。 密mật 護hộ 根căn 門môn 。 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 隨tùy 所sở 依y 止chỉ 。 城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc 。 於ư 日nhật 初sơ 分phân 。 執chấp 持trì 衣y 鉢bát 。 守thủ 護hộ 諸chư 根căn 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 威uy 儀nghi 庠tường 序tự 。 修tu 行hành 乞khất 食thực 。 既ký 得đắc 食thực 已dĩ 。 還hoàn 至chí 本bổn 處xứ 。 飯phạn 食thực 訖ngật 收thu 衣y 鉢bát 洗tẩy 足túc 。 已dĩ 持trì 坐tọa 具cụ 往vãng 阿a 練luyện 若nhã 。 曠khoáng 野dã 山sơn 林lâm 遠viễn 惡ác 有hữu 情tình 。 捨xả 諸chư 臥ngọa 具cụ 其kỳ 處xứ 唯duy 有hữu 非phi 人nhân 所sở 居cư 。 或hoặc 住trụ 空không 閑nhàn 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 端đoan 直trực 其kỳ 身thân 。 捨xả 異dị 攀phàn 緣duyên 住trụ 對đối 面diện 念niệm 。 心tâm 恆hằng 專chuyên 注chú 遠viễn 離ly 貪tham 瞋sân 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 。 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 諸chư 隨tùy 煩phiền 惱não 。 能năng 礙ngại 善thiện 品phẩm 。 令linh 慧tuệ 力lực 羸luy 。 不bất 證chứng 涅Niết 槃Bàn 。 住trụ 生sanh 死tử 者giả 由do 斯tư 。 離ly 欲dục 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 乃nãi 至chí 得đắc 住trụ 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 殊thù 勝thắng 定định 心tâm 。 清thanh 白bạch 無vô 穢uế 。 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 堪kham 能năng 得đắc 住trụ 無vô 動động 。 其kỳ 心tâm 趣thú 向hướng 能năng 證chứng 漏lậu 盡tận 智trí 見kiến 明minh 覺giác 。 能năng 如như 實thật 知tri 。 見kiến 此thử 是thị 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 此thử 是thị 集tập 聖Thánh 諦Đế 。 此thử 是thị 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 此thử 是thị 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 由do 如như 是thị 知tri 如như 是thị 見kiến 故cố 。 心tâm 解giải 脫thoát 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 既ký 解giải 脫thoát 已dĩ 。 如như 實thật 知tri 見kiến 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。 是thị 名danh 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 問vấn 何hà 故cố 如như 是thị 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 名danh 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 答đáp 由do 彼bỉ 不bất 自tự 苦khổ 亦diệc 不bất 苦khổ 他tha 。 而nhi 活hoạt 其kỳ 命mạng 。 故cố 名danh 非phi 自tự 苦khổ 非phi 自tự 勤cần 苦khổ 亦diệc 非phi 苦khổ 他tha 非phi 勤cần 苦khổ 他tha 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu

Print Friendly, PDF & Email