阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 6
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 六lục

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

三Tam 法Pháp 品Phẩm 第đệ 四tứ 之chi 餘dư

三tam 住trụ 者giả 。 一nhất 天thiên 住trụ 。 二nhị 梵Phạm 住trụ 。 三tam 聖thánh 住trụ 。 天thiên 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

謂vị 離ly 欲dục 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 入nhập 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 吠phệ 那na 補bổ 梨lê 。 婆Bà 羅La 門Môn 說thuyết 。 梵Phạm 志Chí 當đương 知tri 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 世thế 間gian 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 靜tĩnh 慮lự 故cố 行hành 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 天thiên 住trụ 而nhi 行hành 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 世thế 間gian 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 靜tĩnh 慮lự 故cố 住trụ 。 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 天thiên 住trụ 而nhi 住trụ 。 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。 如như 是thị 世thế 間gian 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 中trung 。 隨tùy 於ư 一nhất 靜tĩnh 慮lự 親thân 近cận 數số 習tập 。 殷ân 重trọng 無vô 間gian 勤cần 修tu 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 天thiên 住trụ 。 梵Phạm 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 四tứ 無vô 量lượng 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

謂vị 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 吠phệ 那na 補bổ 梨lê 。 婆Bà 羅La 門Môn 說thuyết 。 梵Phạm 志Chí 當đương 知tri 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 無vô 量lượng 故cố 行hành 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 梵Phạm 住trụ 而nhi 行hành 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 無vô 量lượng 故cố 住trụ 。 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 梵Phạm 住trụ 而nhi 住trụ 。 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。 如như 是thị 四Tứ 無Vô 量Lượng 中trung 。 隨tùy 於ư 一nhất 無vô 量lượng 親thân 近cận 數số 習tập 殷ân 重trọng 無vô 間gian 勤cần 修tu 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 梵Phạm 住trụ 。 聖thánh 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 謂vị 四tứ 念niệm 住trụ 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 四Tứ 神Thần 足Túc 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 如như 世Thế 尊Tôn 為vi 吠phệ 那na 補bổ 梨lê 。 婆Bà 羅La 門Môn 說thuyết 。 梵Phạm 志Chí 當đương 知tri 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 故cố 行hành 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 聖thánh 住trụ 而nhi 行hành 。 若nhược 時thời 我ngã 於ư 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 中trung 。 隨tùy 為vi 一nhất 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 故cố 住trụ 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。

爾nhĩ 時thời 我ngã 為vi 聖thánh 住trụ 而nhi 住trụ 。 或hoặc 坐tọa 或hoặc 臥ngọa 。 如như 是thị 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 中trung 。 隨tùy 於ư 一nhất 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 親thân 近cận 數số 習tập 殷ân 重trọng 無vô 間gian 勤cần 修tu 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 聖thánh 住trụ 。

三tam 定định 者giả 。 一nhất 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 二nhị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 三tam 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 答đáp 若nhược 三tam 摩ma 地địa 尋tầm 俱câu 伺tứ 俱câu 。 尋tầm 等đẳng 起khởi 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 相tương 應ứng 伺tứ 相tương 應ứng 。 依y 尋tầm 伺tứ 轉chuyển 心tâm 住trụ 等đẳng 住trụ 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 答đáp 若nhược 三tam 摩ma 地địa 非phi 尋tầm 俱câu 唯duy 伺tứ 俱câu 。 非phi 尋tầm 等đẳng 起khởi 唯duy 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 唯duy 伺tứ 相tương 應ứng 。 尋tầm 已dĩ 止chỉ 息tức 唯duy 依y 伺tứ 轉chuyển 心tâm 住trụ 等đẳng 住trụ 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 答đáp 若nhược 三tam 摩ma 地địa 非phi 尋tầm 俱câu 非phi 伺tứ 俱câu 。 非phi 尋tầm 等đẳng 起khởi 非phi 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 伺tứ 不bất 相tương 應ứng 。 若nhược 尋tầm 若nhược 伺tứ 。 俱câu 已dĩ 止chỉ 息tức 心tâm 住trụ 等đẳng 住trụ 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。

三tam 示thị 導đạo 者giả 。 一nhất 神thần 變biến 示thị 導đạo 。 二nhị 記ký 心tâm 示thị 導đạo 。 三tam 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 。 神thần 變biến 示thị 導đạo 者giả 。 云vân 何hà 神thần 變biến 云vân 何hà 示thị 導đạo 。 而nhi 說thuyết 神thần 變biến 示thị 導đạo 耶da 。 答đáp 神thần 變biến 者giả 。 謂vị 諸chư 神thần 變biến 現hiện 神thần 變biến 已dĩ 。 神thần 變biến 當đương 神thần 變biến 。 謂vị 諸chư 所sở 有hữu 變biến 一nhất 為vi 多đa 變biến 多đa 為vi 一nhất 。 或hoặc 顯hiển 或hoặc 隱ẩn 。 若nhược 知tri 若nhược 見kiến 。 各các 別biệt 領lãnh 受thọ 牆tường 壁bích 山sơn 巖nham 崖nhai 岸ngạn 等đẳng 障chướng 身thân 過quá 無vô 礙ngại 。 如như 是thị 廣quảng 說thuyết 。 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 身thân 自tự 在tại 轉chuyển 。 是thị 名danh 神thần 變biến 。 示thị 導đạo 者giả 。 謂vị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 雖tuy 於ư 多đa 種chủng 神thần 變biến 境cảnh 界giới 各các 別biệt 領lãnh 受thọ 。 若nhược 不bất 令linh 他tha 知tri 見kiến 。 但đãn 名danh 神thần 變biến 自tự 在tại 。 不bất 名danh 示thị 導đạo 。 若nhược 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 能năng 於ư 多đa 種chủng 神thần 變biến 境cảnh 界giới 各các 別biệt 領lãnh 受thọ 。 亦diệc 能năng 令linh 他tha 。 知tri 見kiến 名danh 神thần 變biến 自tự 在tại 。 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 是thị 故cố 所sở 說thuyết 神thần 變biến 示thị 導đạo 。 要yếu 能năng 令linh 他tha 見kiến 等đẳng 見kiến 了liễu 等đẳng 了liễu 調điều 伏phục 隨tùy 順thuận 。 乃nãi 名danh 神thần 變biến 。 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 由do 此thử 說thuyết 名danh 神thần 變biến 示thị 導đạo 。 記ký 心tâm 示thị 導đạo 者giả 。 云vân 何hà 記ký 心tâm 云vân 何hà 示thị 導đạo 。 而nhi 說thuyết 記ký 心tâm 示thị 導đạo 耶da 。 答đáp 記ký 心tâm 者giả 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 謂vị 有hữu 一nhất 類loại 或hoặc 。 由do 占chiêm 相tướng 或hoặc 由do 言ngôn 說thuyết 。 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 彼bỉ 意ý 如như 此thử 。 彼bỉ 意ý 如như 是thị 。 彼bỉ 意ý 轉chuyển 變biến 。 或hoặc 隨tùy 記ký 過quá 去khứ 。 或hoặc 隨tùy 記ký 未vị 來lai 。 或hoặc 隨tùy 記ký 現hiện 在tại 。 或hoặc 隨tùy 記ký 久cửu 所sở 作tác 。 或hoặc 隨tùy 記ký 久cửu 所sở 說thuyết 。 或hoặc 隨tùy 記ký 少thiểu 。 謂vị 隨tùy 記ký 心tâm 。 或hoặc 隨tùy 記ký 多đa 。 謂vị 隨tùy 記ký 心tâm 所sở 法pháp 。 諸chư 所sở 隨tùy 記ký 一nhất 切thiết 如như 實thật 。 非phi 不bất 如như 實thật 。 或hoặc 有hữu 一nhất 類loại 。 不bất 由do 占chiêm 相tướng 不bất 由do 言ngôn 說thuyết 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 然nhiên 由do 天thiên 神thần 或hoặc 由do 非phi 人nhân 。 聞văn 彼bỉ 聲thanh 故cố 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 彼bỉ 意ý 如như 此thử 。 彼bỉ 意ý 如như 是thị 。 彼bỉ 意ý 轉chuyển 變biến 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 或hoặc 有hữu 一nhất 類loại 。 不bất 由do 天thiên 神thần 不bất 由do 非phi 人nhân 。 聞văn 彼bỉ 聲thanh 故cố 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 然nhiên 由do 內nội 心tâm 知tri 他tha 有hữu 情tình 心tâm 所sở 尋tầm 伺tứ 。 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 彼bỉ 意ý 如như 此thử 。 彼bỉ 意ý 如như 是thị 。 彼bỉ 意ý 轉chuyển 變biến 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。

復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 不bất 由do 內nội 心tâm 。 知tri 他tha 有hữu 情tình 心tâm 所sở 尋tầm 伺tứ 。 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 然nhiên 由do 現hiện 見kiến 他tha 有hữu 情tình 住trụ 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 三tam 摩ma 地địa 。 見kiến 已dĩ 念niệm 言ngôn 。 如như 是thị 具Cụ 壽thọ 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 意ý 行hành 微vi 妙diệu 。 如như 是thị 具Cụ 壽thọ 從tùng 此thử 定định 出xuất 。 當đương 起khởi 如như 此thử 如như 此thử 尋tầm 伺tứ 。 諸chư 所sở 隨tùy 記ký 一nhất 切thiết 如như 實thật 。 非phi 不bất 如như 實thật 。 如như 是thị 具Cụ 壽thọ 從tùng 此thử 定định 出xuất 。 當đương 起khởi 如như 是thị 如như 是thị 尋tầm 伺tứ 。 諸chư 所sở 隨tùy 記ký 一nhất 切thiết 如như 實thật 。 非phi 不bất 如như 實thật 。 是thị 名danh 記ký 心tâm 。 示thị 導đạo 者giả 。 謂vị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 雖tuy 由do 占chiêm 相tướng 或hoặc 由do 言ngôn 說thuyết 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 如như 是thị 具Cụ 壽thọ 從tùng 此thử 定định 出xuất 。 當đương 起khởi 如như 是thị 如như 是thị 尋tầm 伺tứ 。 諸chư 所sở 隨tùy 記ký 一nhất 切thiết 如như 實thật 。 非phi 不bất 如như 實thật 。 若nhược 不bất 令linh 他tha 知tri 見kiến 。 但đãn 名danh 記ký 心tâm 自tự 在tại 。 不bất 名danh 示thị 導đạo 若nhược 。 有hữu 苾Bật 芻Sô 或hoặc 由do 。 占chiêm 相tướng 或hoặc 由do 言ngôn 說thuyết 隨tùy 記ký 他tha 心tâm 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 如như 是thị 具Cụ 壽thọ 從tùng 此thử 定định 出xuất 。 當đương 起khởi 如như 是thị 如như 是thị 尋tầm 伺tứ 。 諸chư 所sở 隨tùy 記ký 一nhất 切thiết 如như 實thật 。 非phi 不bất 如như 實thật 。 亦diệc 能năng 令linh 他tha 。 知tri 見kiến 名danh 記ký 心tâm 自tự 在tại 。 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 是thị 故cố 所sở 說thuyết 記ký 心tâm 示thị 導đạo 。 要yếu 能năng 令linh 他tha 見kiến 等đẳng 見kiến 了liễu 等đẳng 了liễu 調điều 伏phục 隨tùy 順thuận 。 乃nãi 名danh 記ký 心tâm 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 由do 此thử 說thuyết 名danh 記ký 心tâm 示thị 導đạo 。 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 者giả 。 云vân 何hà 教giáo 誡giới 云vân 何hà 示thị 導đạo 。 而nhi 說thuyết 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 耶da 。 答đáp 教giáo 誡giới 者giả 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 謂vị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 為vì 他tha 宣tuyên 說thuyết 。 此thử 是thị 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 應ưng 遍biến 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 集tập 。 聖Thánh 諦Đế 應ưng 永vĩnh 斷đoạn 。 此thử 是thị 苦khổ 滅diệt 。 聖Thánh 諦Đế 應ưng 作tác 證chứng 。 此thử 是thị 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 應ưng 修tu 習tập 。 是thị 名danh 教giáo 誡giới 。 示thị 導đạo 者giả 。 謂vị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 雖tuy 能năng 為vì 他tha 宣tuyên 說thuyết 。 此thử 是thị 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 應ưng 遍biến 知tri 。 乃nãi 至chí 此thử 是thị 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 應ưng 修tu 習tập 。 若nhược 他tha 聞văn 已dĩ 不bất 起khởi 諦đế 順thuận 忍nhẫn 。 不bất 得đắc 現hiện 觀quán 邊biên 世thế 俗tục 智trí 。 但đãn 名danh 教giáo 誡giới 自tự 在tại 不bất 名danh 示thị 導đạo 。 若nhược 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 能năng 為vì 他tha 宣tuyên 說thuyết 。 此thử 是thị 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 應ưng 遍biến 知tri 。 乃nãi 至chí 此thử 是thị 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 應ưng 修tu 習tập 。 亦diệc 能năng 令linh 他tha 。 聞văn 已dĩ 起khởi 諦đế 順thuận 忍nhẫn 。 得đắc 現hiện 觀quán 邊biên 世thế 俗tục 智trí 。 名danh 教giáo 誡giới 自tự 在tại 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 是thị 故cố 所sở 說thuyết 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 。 要yếu 能năng 令linh 他tha 見kiến 等đẳng 見kiến 了liễu 等đẳng 了liễu 調điều 伏phục 隨tùy 順thuận 。 乃nãi 名danh 教giáo 誡giới 亦diệc 名danh 示thị 導đạo 。 由do 此thử 說thuyết 名danh 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 。

三tam 清thanh 淨tịnh 者giả 。 一nhất 身thân 清thanh 淨tịnh 。 二nhị 語ngữ 清thanh 淨tịnh 。 三tam 意ý 清thanh 淨tịnh 。 身thân 清thanh 淨tịnh 云vân 何hà 。 答đáp 離ly 害hại 生sanh 命mạng 。 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。

復phục 次thứ 離ly 害hại 生sanh 命mạng 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 離ly 非phi 梵Phạm 行hạnh 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 學học 身thân 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 無vô 學học 身thân 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 善thiện 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 身thân 業nghiệp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 身thân 清thanh 淨tịnh 。 語ngữ 清thanh 淨tịnh 云vân 何hà 。 答đáp 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 學học 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 無vô 學học 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 善thiện 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 語ngữ 業nghiệp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 語ngữ 清thanh 淨tịnh 。 意ý 清thanh 淨tịnh 云vân 何hà 。 答đáp 無vô 貪tham 無vô 瞋sân 正chánh 見kiến 。

復phục 次thứ 諸chư 所sở 有hữu 學học 意ý 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 無vô 學học 意ý 業nghiệp 。 諸chư 所sở 有hữu 善thiện 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 意ý 業nghiệp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 意ý 清thanh 淨tịnh 。 如như 是thị 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

身thân 語ngữ 意ý 淨tịnh 中trung 。 我ngã 說thuyết 無vô 漏lậu 淨tịnh 。

名danh 圓viên 滿mãn 清thanh 淨tịnh 。 能năng 永vĩnh 淨tịnh 諸chư 惡ác 。

三tam 寂tịch 默mặc 者giả 。 一nhất 身thân 寂tịch 默mặc 。 二nhị 語ngữ 寂tịch 默mặc 。 三tam 意ý 寂tịch 默mặc 。 身thân 寂tịch 默mặc 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 學Học 身thân 律luật 。 儀nghi 名danh 身thân 寂tịch 默mặc 。 語ngữ 寂tịch 默mặc 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 學Học 語ngữ 律luật 儀nghi 。 名danh 語ngữ 寂tịch 默mặc 。 意ý 寂tịch 默mặc 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 學Học 心tâm 。 名danh 意ý 寂tịch 默mặc 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

身thân 語ngữ 意ý 默mặc 中trung 。 我ngã 說thuyết 無vô 漏lậu 默mặc 。

名danh 圓viên 滿mãn 寂tịch 默mặc 。 永vĩnh 寂tịch 諸chư 惡ác 故cố 。

三tam 增tăng 上thượng 者giả 。 一nhất 世thế 增tăng 上thượng 。 二nhị 自tự 增tăng 上thượng 。 三tam 法pháp 增tăng 上thượng 。 世thế 增tăng 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 有hữu 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 居cư 阿a 練luyện 若nhã 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 。 或hoặc 住trụ 空không 閑nhàn 。 學học 所sở 學học 法pháp 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。 今kim 此thử 世thế 間gian 。 有hữu 多đa 眾chúng 集tập 。 夫phu 眾chúng 集tập 處xứ 必tất 有hữu 天thiên 神thần 。 成thành 就tựu 天thiên 眼nhãn 具cụ 他tha 心tâm 智trí 。 若nhược 近cận 若nhược 遠viễn 。 皆giai 能năng 覩đổ 見kiến 。 心tâm 劣liệt 心tâm 勝thắng 。 悉tất 能năng 了liễu 知tri 。 我ngã 若nhược 發phát 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 則tắc 諸chư 天thiên 神thần 現hiện 知tri 見kiến 我ngã 。 既ký 知tri 見kiến 已dĩ 。 互hỗ 相tương 謂vị 言ngôn 。 今kim 應ưng 共cộng 觀quán 。 此thử 善thiện 男nam 子tử 。 已dĩ 能năng 厭yếm 俗tục 。 正chánh 信tín 出xuất 家gia 。 云vân 何hà 復phục 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 又hựu 於ư 世thế 間gian 。 大đại 眾chúng 集tập 處xứ 。 或hoặc 現hiện 有hữu 佛Phật 。 及cập 佛Phật 弟đệ 子tử 。 成thành 就tựu 天thiên 眼nhãn 具cụ 他tha 心tâm 智trí 。 若nhược 近cận 若nhược 遠viễn 。 皆giai 能năng 覩đổ 見kiến 。 心tâm 劣liệt 心tâm 勝thắng 。 悉tất 能năng 了liễu 知tri 。 我ngã 若nhược 發phát 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 則tắc 諸chư 聖thánh 眾chúng 現hiện 知tri 見kiến 我ngã 。 既ký 知tri 見kiến 已dĩ 。 互hỗ 相tương 謂vị 言ngôn 。 今kim 應ưng 共cộng 觀quán 。 此thử 善thiện 男nam 子tử 。 已dĩ 能năng 厭yếm 俗tục 。 正chánh 信tín 出xuất 家gia 。 云vân 何hà 復phục 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 彼bỉ 諸chư 世thế 間gian 。 雖tuy 見kiến 知tri 我ngã 而nhi 不bất 及cập 我ngã 自tự 審thẩm 了liễu 知tri 。 故cố 我ngã 今kim 應ưng 。 自tự 審thẩm 觀quán 察sát 。 勿vật 生sanh 如như 是thị 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 彼bỉ 因nhân 如như 是thị 自tự 審thẩm 知tri 見kiến 。 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 身thân 心tâm 輕khinh 安an 。 遠viễn 離ly 惛hôn 沈trầm 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 心tâm 定định 一nhất 趣thú 制chế 伏phục 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 由do 世thế 間gian 增tăng 上thượng 力lực 故cố 。 能năng 斷đoạn 不bất 善thiện 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 如như 是thị 世thế 間gian 。 增tăng 上thượng 勢thế 力lực 。 起khởi 善thiện 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 道Đạo 。 名danh 世thế 增tăng 上thượng 。 自tự 增tăng 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 有hữu 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 居cư 阿a 練luyện 若nhã 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 。 或hoặc 住trụ 空không 閑nhàn 。 學học 所sở 學học 法pháp 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 已dĩ 厭yếm 俗tục 。 正chánh 信tín 出xuất 家gia 。 不bất 應ưng 復phục 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 數sác 數sác 宜nghi 應ưng 自tự 審thẩm 觀quán 察sát 。 勿vật 生sanh 如như 是thị 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 彼bỉ 因nhân 如như 是thị 自tự 審thẩm 知tri 見kiến 。 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 身thân 心tâm 輕khinh 安an 。 遠viễn 離ly 惛hôn 沈trầm 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 心tâm 定định 一nhất 趣thú 制chế 伏phục 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 由do 自tự 我ngã 。 增tăng 上thượng 力lực 故cố 。 能năng 斷đoạn 不bất 善thiện 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 如như 是thị 自tự 我ngã 增tăng 上thượng 勢thế 力lực 。 起khởi 善thiện 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 道Đạo 。 名danh 自tự 增tăng 上thượng 。 法pháp 增tăng 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 有hữu 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 居cư 阿a 練luyện 若nhã 。 或hoặc 在tại 樹thụ 下hạ 。 或hoặc 住trụ 空không 閑nhàn 。 學học 所sở 學học 法pháp 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 所sở 說thuyết 之chi 法Pháp 。 善thiện 說thuyết 現hiện 見kiến 。 離ly 諸chư 熱nhiệt 惱não 。 隨tùy 順thuận 應ứng 時thời 。 來lai 觀quán 來lai 嘗thường 智trí 者giả 內nội 證chứng 。 如như 是thị 正Chánh 法Pháp 。 我ngã 已dĩ 了liễu 知tri 。 不bất 應ưng 復phục 生sanh 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 數sác 數sác 宜nghi 應ưng 自tự 審thẩm 觀quán 察sát 。 勿vật 生sanh 如như 是thị 不bất 善thiện 尋tầm 伺tứ 。 能năng 為vi 諸chư 惡ác 耽đam 嗜thị 所sở 依y 。 彼bỉ 因nhân 如như 是thị 自tự 審thẩm 知tri 見kiến 。 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 身thân 心tâm 輕khinh 安an 。 遠viễn 離ly 惛hôn 沈trầm 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 心tâm 定định 一nhất 趣thú 制chế 伏phục 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 由do 正Chánh 法Pháp 增tăng 上thượng 力lực 故cố 。 能năng 斷đoạn 不bất 善thiện 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 如như 是thị 正Chánh 法Pháp 。 增tăng 上thượng 勢thế 力lực 。 起khởi 善thiện 有hữu 漏lậu 或hoặc 無vô 漏lậu 道Đạo 。 名danh 法pháp 增tăng 上thượng 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

世thế 無vô 有hữu 智trí 者giả 。 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 諸chư 惡ác 業nghiệp 。

彼bỉ 能năng 自tự 通thông 達đạt 。 諦đế 實thật 虛hư 妄vọng 故cố 。

賢hiền 善thiện 者giả 能năng 證chứng 。 不bất 應ưng 自tự 輕khinh 篾miệt 。

應ưng 常thường 省tỉnh 己kỷ 惡ác 。 有hữu 便tiện 無vô 隱ẩn 覆phú 。

世thế 現hiện 有hữu 天thiên 神thần 。 佛Phật 及cập 佛Phật 弟đệ 子tử 。

恆hằng 見kiến 知tri 愚ngu 者giả 。 造tạo 作tác 諸chư 惡ác 行hành 。

是thị 故cố 世thế 增tăng 上thượng 。 自tự 法pháp 增tăng 上thượng 力lực 。

能năng 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 修tu 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。

我ngã 說thuyết 有hữu 勇dũng 健kiện 。 能năng 摧tồi 伏phục 魔ma 軍quân 。

度độ 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 證chứng 彼bỉ 永vĩnh 寂tịch 滅diệt 。

三tam 無vô 上thượng 者giả 。 一nhất 行hành 無vô 上thượng 。 二nhị 智trí 無vô 上thượng 。 三tam 解giải 脫thoát 無vô 上thượng 。 行hành 無vô 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 學Học 八Bát 支Chi 聖Thánh 道Đạo 。 是thị 名danh 行hành 無vô 上thượng 。 智trí 無vô 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 學Học 八bát 智trí 。 是thị 名danh 智trí 無vô 上thượng 。 解giải 脫thoát 無vô 上thượng 云vân 何hà 。 答đáp 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 解giải 脫thoát 無vô 上thượng 。

三Tam 明Minh 者giả 。 謂vị 無Vô 學Học 三Tam 明Minh 。 一nhất 無Vô 學Học 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 二nhị 無Vô 學Học 死tử 生sanh 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 三tam 無Vô 學Học 漏lậu 盡tận 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 答đáp 如như 實thật 憶ức 知tri 。 諸chư 宿túc 住trụ 事sự 。 謂vị 如như 實thật 憶ức 。 知tri 過quá 去khứ 世thế 。 或hoặc 一nhất 生sanh 。 或hoặc 十thập 生sanh 。 或hoặc 百bách 生sanh 。 或hoặc 千thiên 生sanh 。 或hoặc 百bách 千thiên 生sanh 。 或hoặc 多đa 百bách 生sanh 。 或hoặc 多đa 千thiên 生sanh 。 或hoặc 多đa 百bách 千thiên 生sanh 。 或hoặc 壞hoại 劫kiếp 或hoặc 成thành 劫kiếp 。 或hoặc 壞hoại 成thành 劫kiếp 。 或hoặc 多đa 壞hoại 劫kiếp 。 或hoặc 多đa 成thành 劫kiếp 。 或hoặc 多đa 壞hoại 成thành 劫kiếp 。 我ngã 於ư 如như 是thị 。 有hữu 情tình 聚tụ 中trung 。 曾tằng 作tác 如như 是thị 名danh 如như 是thị 種chủng 如như 是thị 姓tánh 。 曾tằng 食thực 如như 是thị 食thực 。 曾tằng 受thọ 如như 是thị 苦khổ 如như 是thị 樂nhạo/nhạc/lạc 。 曾tằng 如như 是thị 長trường 壽thọ 如như 是thị 久cửu 住trụ 。 如như 是thị 壽thọ 量lượng 邊biên 際tế 。 我ngã 曾tằng 從tùng 彼bỉ 處xứ 死tử 生sanh 於ư 此thử 處xứ 。 復phục 從tùng 此thử 處xứ 死tử 。 生sanh 於ư 彼bỉ 處xứ 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 若nhược 形hình 相tướng 若nhược 因nhân 緣duyên 若nhược 言ngôn 說thuyết 無vô 量lượng 種chủng 宿túc 住trụ 事sự 。 皆giai 能năng 隨tùy 念niệm 。 如như 實thật 憶ức 知tri 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 。 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 問vấn 此thử 中trung 何hà 者giả 是thị 明minh 。 答đáp 知tri 前tiền 生sanh 相tương 續tục 智trí 。 是thị 名danh 明minh 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 死tử 生sanh 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 答đáp 以dĩ 淨tịnh 天thiên 眼nhãn 。 超siêu 過quá 於ư 人nhân 。 見kiến 諸chư 有hữu 情tình 。 死tử 時thời 生sanh 時thời 。 若nhược 好hảo/hiếu 色sắc 若nhược 惡ác 色sắc 。 若nhược 劣liệt 若nhược 勝thắng 。 若nhược 往vãng 善thiện 趣thú 。 若nhược 往vãng 惡ác 趣thú 。 如như 是thị 有hữu 情tình 。 成thành 就tựu 身thân 惡ác 行hành 。 成thành 就tựu 語ngữ 惡ác 行hành 。 成thành 就tựu 意ý 惡ác 行hành 。 發phát 起khởi 邪tà 見kiến 。 毀hủy 謗báng 賢hiền 聖thánh 。 成thành 就tựu 邪tà 見kiến 。 業nghiệp 法pháp 受thọ 因nhân 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 墮đọa 諸chư 惡ác 趣thú 。 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 如như 是thị 有hữu 情tình 。 成thành 就tựu 身thân 妙diệu 行hạnh 。 成thành 就tựu 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 成thành 就tựu 意ý 妙diệu 行hạnh 。 發phát 起khởi 正chánh 見kiến 讚tán 歎thán 賢hiền 聖thánh 。 成thành 就tựu 正chánh 見kiến 。 業nghiệp 法pháp 受thọ 因nhân 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 昇thăng 諸chư 善thiện 趣thú 。 生sanh 於ư 天thiên 中trung 。 於ư 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 業nghiệp 果quả 差sai 別biệt 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 。 死tử 生sanh 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 問vấn 此thử 中trung 何hà 者giả 是thị 明minh 。 答đáp 知tri 自tự 業nghiệp 智trí 。 是thị 名danh 明minh 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 漏lậu 盡tận 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 答đáp 如như 實thật 知tri 。 此thử 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 此thử 苦Khổ 集Tập 聖Thánh 諦Đế 。 此thử 苦Khổ 滅Diệt 聖Thánh 諦Đế 。 此thử 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 。 彼bỉ 如như 是thị 知tri 如như 是thị 見kiến 。 心tâm 解giải 脫thoát 。 欲dục 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 有hữu 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 無vô 明minh 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 已dĩ 如như 實thật 知tri 見kiến 。 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 。 漏lậu 盡tận 智trí 作tác 證chứng 明minh 。 問vấn 此thử 中trung 何hà 者giả 是thị 明minh 。 答đáp 知tri 漏lậu 盡tận 智trí 。 是thị 名danh 明minh 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。

牟Mâu 尼Ni 如như 宿túc 住trụ 。 見kiến 善thiện 惡ác 趣thú 別biệt 。

了liễu 生sanh 死tử 已dĩ 盡tận 。 得đắc 究cứu 竟cánh 通thông 慧tuệ 。

知tri 心tâm 永vĩnh 解giải 脫thoát 。 貪tham 等đẳng 一nhất 切thiết 漏lậu 。

成thành 就tựu 三Tam 明Minh 故cố 。 名danh 具cụ 三Tam 明Minh 者giả 。

集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 四Tứ 法Pháp 品Phẩm 第đệ 五ngũ 之chi 一nhất

時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 復phục 告cáo 眾chúng 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 當đương 知tri 。 佛Phật 於ư 四tứ 法pháp 自tự 善thiện 通thông 達đạt 。 現hiện 等Đẳng 覺Giác 已dĩ 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 我ngã 等đẳng 今kim 應ưng 。 和hòa 合hợp 結kết 集tập 。 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu 。 勿vật 有hữu 乖quai 諍tranh 。 當đương 令linh 隨tùy 順thuận 梵Phạm 行hạnh 法pháp 律luật 久cửu 住trụ 利lợi 樂lạc 。 無vô 量lượng 有hữu 情tình 。 哀ai 愍mẫn 世thế 間gian 。 諸chư 天thiên 人nhân 眾chúng 。 令linh 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 義nghĩa 利lợi 安an 樂lạc 。 四tứ 法pháp 云vân 何hà 。 此thử 中trung 有hữu 五ngũ 嗢ốt 拕tha 南nam 頌tụng 初sơ 嗢ốt 拕tha 南nam 曰viết 。

初sơ 四tứ 法pháp 有hữu 十thập 。 念niệm 斷đoạn 神thần 慮lự 諦đế 。

想tưởng 無vô 量lượng 無vô 色sắc 。 聖thánh 種chủng 果quả 各các 四tứ 。

有hữu 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 聖Thánh 諦Đế 。 四tứ 想tưởng 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 。 四tứ 聖thánh 種chủng 。 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。

四tứ 念niệm 住trụ 者giả 。 一nhất 身thân 念niệm 住trụ 。 二nhị 受thọ 念niệm 住trụ 。 三tam 心tâm 念niệm 住trụ 。 四tứ 法pháp 念niệm 住trụ 。 身thân 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 十thập 有hữu 色sắc 處xứ 及cập 。 法pháp 處xứ 所sở 攝nhiếp 色sắc 。 是thị 名danh 身thân 念niệm 住trụ 。 受thọ 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 六lục 受thọ 身thân 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 乃nãi 至chí 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 念niệm 住trụ 。 心tâm 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 六lục 識thức 身thân 。 謂vị 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 心tâm 念niệm 住trụ 。 法pháp 念niệm 住trụ 云vân 何hà 。 答đáp 受thọ 蘊uẩn 所sở 不bất 攝nhiếp 無vô 色sắc 法pháp 處xứ 。 是thị 名danh 法pháp 念niệm 住trụ 。

復phục 次thứ 身thân 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 身thân 念niệm 住trụ 。 受thọ 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 受thọ 念niệm 住trụ 。 心tâm 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 心tâm 念niệm 住trụ 。 法pháp 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 法pháp 念niệm 住trụ 。

復phục 次thứ 緣duyên 身thân 慧tuệ 名danh 身thân 念niệm 住trụ 。 緣duyên 受thọ 慧tuệ 名danh 受thọ 念niệm 住trụ 。 緣duyên 心tâm 慧tuệ 名danh 心tâm 念niệm 住trụ 。 緣duyên 法pháp 慧tuệ 名danh 法pháp 念niệm 住trụ 。

四tứ 正Chánh 斷Đoạn 者giả 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 斷đoạn 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 不bất 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 堅kiên 住trụ 不bất 忘vong 。 修tu 滿mãn 倍bội 增tăng 廣quảng 大đại 智trí 作tác 證chứng 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 斷đoạn 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 正Chánh 斷Đoạn 云vân 何hà 。 答đáp 為vi 斷đoạn 已dĩ 生sanh 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 增tăng 上thượng 所sở 起khởi 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 第đệ 一nhất 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 不bất 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 正Chánh 斷Đoạn 云vân 何hà 。 答đáp 為vi 遮già 未vị 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 增tăng 上thượng 所sở 起khởi 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 第đệ 二nhị 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 生sanh 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 正Chánh 斷Đoạn 云vân 何hà 。 答đáp 為vi 起khởi 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 增tăng 上thượng 所sở 起khởi 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 第đệ 三tam 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 堅kiên 住trụ 不bất 忘vong 。 修tu 滿mãn 倍bội 增tăng 廣quảng 大đại 智trí 作tác 證chứng 故cố 。 起khởi 欲dục 發phát 勤cần 精tinh 進tấn 。 策sách 心tâm 持trì 心tâm 。 正Chánh 斷Đoạn 云vân 何hà 。 答đáp 為vi 增tăng 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 增tăng 上thượng 所sở 起khởi 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 第đệ 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。

四Tứ 神Thần 足Túc 者giả 。 一nhất 欲dục 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 二nhị 勤cần 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 三tam 心tâm 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 四tứ 觀quán 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 云vân 何hà 欲dục 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 答đáp 欲dục 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 欲dục 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 云vân 何hà 勤cần 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 答đáp 勤cần 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 勤cần 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 云vân 何hà 心tâm 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 答đáp 心tâm 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 心tâm 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 云vân 何hà 觀quán 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 答đáp 觀quán 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 觀quán 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。

四tứ 靜tĩnh 慮lự 者giả 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 答đáp 初sơ 靜tĩnh 慮lự 所sở 攝nhiếp 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 。 是thị 名danh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 答đáp 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 所sở 攝nhiếp 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 答đáp 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 所sở 攝nhiếp 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 云vân 何hà 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 答đáp 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 所sở 攝nhiếp 善thiện 五ngũ 蘊uẩn 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。

四Tứ 聖Thánh 諦Đế 者giả 。 一nhất 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 二nhị 苦Khổ 集Tập 聖Thánh 諦Đế 。 三tam 苦Khổ 滅Diệt 聖Thánh 諦Đế 。 四tứ 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 答đáp 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 。 謂vị 色sắc 取thủ 蘊uẩn 。 受thọ 取thủ 蘊uẩn 。 想tưởng 取thủ 蘊uẩn 。 行hành 取thủ 蘊uẩn 。 識thức 取thủ 蘊uẩn 。 是thị 名danh 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 苦Khổ 集Tập 聖Thánh 諦Đế 。 答đáp 諸chư 有hữu 漏lậu 因nhân 。 是thị 名danh 苦Khổ 集Tập 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 苦Khổ 滅Diệt 聖Thánh 諦Đế 。 答đáp 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 是thị 名danh 苦Khổ 滅Diệt 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 趣thú 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 。 答đáp 諸chư 學học 法pháp 無Vô 學Học 法pháp 是thị 名danh 趣thú 。 苦Khổ 滅Diệt 道Đạo 聖Thánh 諦Đế 。

四tứ 想tưởng 者giả 。 一nhất 小tiểu 想tưởng 二nhị 大đại 想tưởng 。 三tam 無vô 量lượng 想tưởng 。 四tứ 無vô 所sở 有hữu 想tưởng 。 小tiểu 想tưởng 云vân 何hà 。 答đáp 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 狹hiệp 小tiểu 諸chư 色sắc 。 謂vị 或hoặc 思tư 惟duy 青thanh 瘀ứ 。 或hoặc 思tư 惟duy 膿nùng 爛lạn 。 或hoặc 思tư 惟duy 破phá 壞hoại 。 或hoặc 思tư 惟duy 膖phùng 脹trướng 。 或hoặc 思tư 惟duy 骸hài 骨cốt 。 或hoặc 思tư 惟duy 骨cốt 鎖tỏa 。 或hoặc 思tư 惟duy 地địa 。 或hoặc 思tư 惟duy 水thủy 。 或hoặc 思tư 惟duy 火hỏa 。 或hoặc 思tư 惟duy 風phong 。 或hoặc 思tư 惟duy 青thanh 。 或hoặc 思tư 惟duy 黃hoàng 。 或hoặc 思tư 惟duy 赤xích 。 或hoặc 思tư 惟duy 白bạch 。 或hoặc 思tư 惟duy 諸chư 欲dục 過quá 患hoạn 。 或hoặc 思tư 惟duy 出xuất 離ly 功công 德đức 。 與dữ 此thử 俱câu 行hành 諸chư 想tưởng 等đẳng 想tưởng 。 現hiện 前tiền 等đẳng 想tưởng 已dĩ 想tưởng 當đương 想tưởng 。 是thị 名danh 小tiểu 想tưởng 。 大đại 想tưởng 云vân 何hà 。 答đáp 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 廣quảng 大đại 諸chư 色sắc 而nhi 非phi 無vô 邊biên 。 謂vị 或hoặc 思tư 惟duy 青thanh 瘀ứ 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 是thị 名danh 大đại 想tưởng 。 無vô 量lượng 想tưởng 云vân 何hà 。 答đáp 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 廣quảng 大đại 諸chư 色sắc 。 其kỳ 量lượng 無vô 邊biên 。 謂vị 或hoặc 思tư 惟duy 青thanh 瘀ứ 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 是thị 名danh 無vô 量lượng 想tưởng 。 無vô 所sở 有hữu 想tưởng 云vân 何hà 。 答đáp 此thử 即tức 顯hiển 示thị 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 想tưởng 。

四Tứ 無Vô 量Lượng 者giả 。 一nhất 慈từ 無vô 量lượng 。 二nhị 悲bi 無vô 量lượng 。 三tam 喜hỷ 無vô 量lượng 。 四tứ 捨xả 無vô 量lượng 。 慈từ 無vô 量lượng 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 慈từ 及cập 慈từ 相tương 應ứng 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 名danh 慈từ 無vô 量lượng 。 悲bi 無vô 量lượng 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 悲bi 及cập 悲bi 相tương 應ứng 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 名danh 悲bi 無vô 量lượng 。 喜hỷ 無vô 量lượng 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 喜hỷ 及cập 喜hỷ 相tương 應ứng 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 名danh 喜hỷ 無vô 量lượng 。 捨xả 無vô 量lượng 云vân 何hà 。 答đáp 諸chư 捨xả 及cập 捨xả 相tương 應ứng 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 若nhược 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 是thị 名danh 捨xả 無vô 量lượng 。

四tứ 無vô 色sắc 者giả 。 一nhất 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 二nhị 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 三tam 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 四tứ 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 云vân 何hà 。 答đáp 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 定định 二nhị 生sanh 。 若nhược 定định 若nhược 生sanh 所sở 有hữu 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 云vân 何hà 。 答đáp 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 定định 二nhị 生sanh 。 若nhược 定định 若nhược 生sanh 所sở 有hữu 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 云vân 何hà 。 答đáp 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 定định 二nhị 生sanh 。 若nhược 定định 若nhược 生sanh 所sở 有hữu 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 云vân 何hà 。 答đáp 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 定định 二nhị 生sanh 。 若nhược 定định 若nhược 生sanh 所sở 有hữu 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 及cập 有hữu 一nhất 類loại 定định 所sở 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 即tức 滅diệt 想tưởng 受thọ 定định 。 是thị 名danh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。

四tứ 聖thánh 種chủng 者giả 。 一nhất 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 隨tùy 得đắc 衣y 服phục 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 讚tán 歎thán 喜hỷ 足túc 不bất 為vi 求cầu 覓mịch 衣y 服phục 因nhân 緣duyên 。 令linh 諸chư 世thế 間gian 。 而nhi 生sanh 譏cơ 論luận 。 若nhược 求cầu 不bất 得đắc 終chung 不bất 懊áo 歎thán 。 引dẫn 頸cảnh 希hy 望vọng 撫phủ 胸hung 迷mê 悶muộn 。 若nhược 求cầu 得đắc 已dĩ 如như 法Pháp 受thọ 用dụng 。 不bất 生sanh 染nhiễm 著trước 。 耽đam 嗜thị 迷mê 悶muộn 藏tạng 護hộ 貯trữ 積tích 。 於ư 受thọ 用dụng 時thời 能năng 見kiến 過quá 患hoạn 。 正chánh 知tri 出xuất 離ly 。 彼bỉ 由do 隨tùy 得đắc 衣y 服phục 喜hỷ 足túc 。 終chung 不bất 自tự 舉cử lăng 篾miệt 於ư 他tha 。 而nhi 能năng 策sách 勤cần 正chánh 知tri 繫hệ 念niệm 。 是thị 名danh 安an 住trụ 古cổ 昔tích 聖thánh 種chủng 。 二nhị 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 隨tùy 得đắc 飲ẩm 食thực 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 三tam 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 隨tùy 得đắc 臥ngọa 具cụ 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 四tứ 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 愛ái 斷đoạn 樂nhạo/nhạc/lạc 斷đoạn 精tinh 勤cần 隨tùy 學học 於ư 斷đoạn 愛ái 樂nhạo 。 愛ái 修tu 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 精tinh 勤cần 隨tùy 學học 於ư 修tu 愛ái 樂nhạo 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 斷đoạn 修tu 愛ái 樂nhạo 。 終chung 不bất 自tự 舉cử lăng 篾miệt 於ư 他tha 。 而nhi 能năng 策sách 勤cần 正chánh 知tri 繫hệ 念niệm 。 是thị 名danh 安an 住trụ 古cổ 昔tích 聖thánh 種chủng 。 隨tùy 得đắc 衣y 服phục 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 云vân 何hà 。 答đáp 隨tùy 得đắc 衣y 服phục 喜hỷ 足túc 增tăng 上thượng 。 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 隨tùy 得đắc 衣y 服phục 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 隨tùy 得đắc 飲ẩm 食thực 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 云vân 何hà 。 答đáp 隨tùy 得đắc 飲ẩm 食thực 喜hỷ 足túc 增tăng 上thượng 。 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 隨tùy 得đắc 飲ẩm 食thực 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 隨tùy 得đắc 臥ngọa 具cụ 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 云vân 何hà 。 答đáp 隨tùy 得đắc 臥ngọa 具cụ 喜hỷ 足túc 增tăng 上thượng 。 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 隨tùy 得đắc 臥ngọa 具cụ 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 愛ái 樂nhạo 斷đoạn 修tu 聖thánh 種chủng 云vân 何hà 。 答đáp 愛ái 樂nhạo 斷đoạn 修tu 增tăng 上thượng 所sở 生sanh 諸chư 善thiện 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 道Đạo 。 是thị 名danh 愛ái 樂nhạo 斷đoạn 修tu 聖thánh 種chủng 。

四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 者giả 。 一nhất 預dự 流lưu 果quả 。 二nhị 一nhất 來lai 果quả 。 三tam 不bất 還hoàn 果quả 。 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 預dự 流lưu 果quả 云vân 何hà 。 答đáp 預dự 流lưu 果quả 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 有hữu 為vi 二nhị 無vô 為vi 。 有hữu 為vi 預Dự 流Lưu 果Quả 者giả 。 謂vị 證chứng 預dự 流lưu 果quả 時thời 所sở 有hữu 學học 法pháp 。 或hoặc 已dĩ 得đắc 或hoặc 今kim 得đắc 或hoặc 當đương 得đắc 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 預dự 流lưu 果quả 。 無vô 為vi 預Dự 流Lưu 果Quả 者giả 。 謂vị 證chứng 預dự 流lưu 果quả 時thời 所sở 有hữu 擇trạch 滅diệt 。 或hoặc 已dĩ 得đắc 或hoặc 今kim 得đắc 或hoặc 當đương 得đắc 。 是thị 名danh 無vô 為vi 預dự 流lưu 果quả 。 一nhất 來lai 果quả 不bất 還hoàn 果quả 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 云vân 何hà 。 答đáp 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 有hữu 為vi 二nhị 無vô 為vi 。 有hữu 為vi 阿A 羅La 漢Hán 果quả 者giả 。 謂vị 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 時thời 所sở 有hữu 無Vô 學Học 法pháp 。 或hoặc 已dĩ 得đắc 或hoặc 今kim 得đắc 或hoặc 當đương 得đắc 。 是thị 名danh 有hữu 為vi 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 無vô 為vi 阿A 羅La 漢Hán 果quả 者giả 。 謂vị 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 時thời 所sở 有hữu 擇trạch 滅diệt 。 或hoặc 已dĩ 得đắc 或hoặc 今kim 得đắc 或hoặc 當đương 得đắc 。 是thị 名danh 無vô 為vi 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

第đệ 二nhị 嗢ốt 柁đả 南nam 曰viết 。

二nhị 四tứ 法pháp 有hữu 九cửu 。 謂vị 支chi 淨tịnh 智trí 力lực 。

處xứ 蘊uẩn 依y 迹tích 法pháp 。 各các 四Tứ 智Trí 有hữu 二nhị 。

有hữu 四tứ 預dự 流lưu 支chi 四tứ 證chứng 淨tịnh 四Tứ 智Trí 四tứ 力lực 四tứ 處xứ 四tứ 蘊uẩn 四tứ 依y 四tứ 法pháp 迹tích 四tứ 應ưng 證chứng 法pháp 。 智trí 有hữu 二nhị 門môn 餘dư 八bát 各các 一nhất 。

四tứ 預dự 流lưu 支chi 者giả 。 一nhất 親thân 近cận 善thiện 士sĩ 。 二nhị 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 三tam 如như 理lý 作tác 意ý 。 四tứ 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 云vân 何hà 親thân 近cận 善thiện 士sĩ 。 答đáp 善thiện 士sĩ 者giả 。 謂vị 佛Phật 及cập 弟đệ 子tử 。

復phục 次thứ 諸chư 有hữu 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 具cụ 戒giới 具cụ 德đức 。 離ly 諸chư 瑕hà 穢uế 成thành 調điều 善thiện 法Pháp 。 堪kham 紹thiệu 師sư 位vị 成thành 就tựu 勝thắng 德đức 。 知tri 羞tu 悔hối 過quá 善thiện 守thủ 好hiếu 學học 。 具cụ 知tri 具cụ 見kiến 樂nhạo/nhạc/lạc 思tư 擇trạch 愛ái 稱xưng 量lượng 喜hỷ 觀quán 察sát 。 性tánh 聰thông 敏mẫn 具cụ 覺giác 慧tuệ 。 息tức 追truy 求cầu 有hữu 慧tuệ 類loại 。 離ly 貪tham 趣thú 貪tham 滅diệt 。 離ly 瞋sân 趣thú 瞋sân 滅diệt 。 離ly 癡si 趣thú 癡si 滅diệt 。 調điều 順thuận 趣thú 調điều 順thuận 。 寂tịch 靜tĩnh 趣thú 寂tịch 靜tĩnh 。 解giải 脫thoát 趣thú 解giải 脫thoát 。 具cụ 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 勝thắng 功công 德đức 。 是thị 名danh 善thiện 士sĩ 。 若nhược 能năng 於ư 此thử 。 所sở 說thuyết 善thiện 士sĩ 。 親thân 近cận 承thừa 事sự 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 親thân 近cận 善thiện 士sĩ 。 云vân 何hà 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 答đáp 正Chánh 法Pháp 者giả 謂vị 前tiền 說thuyết 善thiện 士sĩ 未vị 顯hiển 了liễu 處xứ 為vi 正chánh 顯hiển 了liễu 。 未vị 開khai 悟ngộ 處xứ 為vi 正chánh 開khai 悟ngộ 。 以dĩ 慧tuệ 通thông 達đạt 深thâm 妙diệu 句cú 義nghĩa 。 方phương 便tiện 為vì 他tha 宣tuyên 說thuyết 。 施thi 設thiết 安an 立lập 開khai 示thị 。 以dĩ 無vô 量lượng 門môn 。 正chánh 為vi 開khai 示thị 。 苦khổ 真chân 是thị 苦khổ 。 集tập 真chân 是thị 集tập 。 滅diệt 真chân 是thị 滅diệt 。 道đạo 真chân 是thị 道đạo 。 如như 是thị 等đẳng 名danh 正Chánh 法Pháp 。 若nhược 能năng 於ư 此thử 。 所sở 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 樂nhạo 聽thính 樂nhạo 聞văn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 持trì 樂nhạo/nhạc/lạc 究cứu 竟cánh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 解giải 了liễu 樂nhạo/nhạc/lạc 觀quán 察sát 。 樂nhạo/nhạc/lạc 尋tầm 思tư 樂nhạo/nhạc/lạc 推thôi 究cứu 。 樂nhạo/nhạc/lạc 通thông 達đạt 樂nhạo/nhạc/lạc 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 證chứng 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 證chứng 。 為vì 聞văn 法Pháp 故cố 。 不bất 憚đạn 艱gian 辛tân 。 為vi 受thọ 持trì 故cố 數số 以dĩ 耳nhĩ 根căn 。 對đối 說thuyết 法Pháp 音âm 發phát 勝thắng 耳nhĩ 識thức 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 云vân 何hà 如như 理lý 作tác 意ý 。 答đáp 於ư 耳nhĩ 所sở 聞văn 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 無vô 倒đảo 法pháp 義nghĩa 。 耳nhĩ 識thức 所sở 引dẫn 令linh 心tâm 專chuyên 注chú 。 隨tùy 攝nhiếp 等đẳng 攝nhiếp 作tác 意ý 發phát 意ý 。 審thẩm 正chánh 思tư 惟duy 心tâm 警cảnh 覺giác 性tánh 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 如như 理lý 作tác 意ý 。 云vân 何hà 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 答đáp 如như 理lý 作tác 意ý 。 所sở 引dẫn 出xuất 離ly 。 遠viễn 離ly 所sở 生sanh 諸chư 勝thắng 善thiện 法Pháp 。 修tu 習tập 堅kiên 住trụ 無vô 間gian 精tinh 勤cần 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。

四tứ 證chứng 淨tịnh 者giả 。 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 成thành 就tựu 四tứ 法Pháp 。 說thuyết 名danh 預dự 流lưu 。 何hà 等đẳng 為vi 四tứ 。

一nhất 佛Phật 證chứng 淨tịnh 。 二nhị 法pháp 證chứng 淨tịnh 。 三tam 僧Tăng 證chứng 淨tịnh 。 四tứ 聖thánh 所sở 愛ái 戒giới 。 云vân 何hà 佛Phật 證chứng 淨tịnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 此thử 聖thánh 弟đệ 子tử 。 以dĩ 如như 是thị 相tướng 。 隨tùy 念niệm 諸chư 佛Phật 。 謂vị 此thử 世Thế 尊Tôn 是thị 如Như 來Lai 。 阿A 羅La 漢Hán 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 明Minh 行Hạnh 圓Viên 滿Mãn 。 善Thiện 逝Thệ 世Thế 間Gian 解Giải 。 無Vô 上Thượng 丈Trượng 夫Phu 。 調điều 御ngự 士sĩ 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 佛Phật 薄Bạc 伽Già 梵Phạm 。 彼bỉ 以dĩ 此thử 相tương 隨tùy 念niệm 諸chư 佛Phật 。 見kiến 為vi 根căn 本bổn 證chứng 智trí 相tương 應ứng 諸chư 信tín 信tín 性tánh 。 現hiện 前tiền 信tín 性tánh 隨tùy 順thuận 印ấn 可khả 。 愛ái 慕mộ 愛ái 慕mộ 性tánh 心tâm 澄trừng 心tâm 淨tịnh 。 是thị 名danh 佛Phật 證chứng 淨tịnh 。 云vân 何hà 法pháp 證chứng 淨tịnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 此thử 聖thánh 弟đệ 子tử 。 以dĩ 如như 是thị 相tướng 。 隨tùy 念niệm 正Chánh 法Pháp 。 謂vị 佛Phật 正Chánh 法Pháp 善thiện 說thuyết 現hiện 見kiến 無vô 熱nhiệt 應ứng 時thời 。 引dẫn 導đạo 近cận 觀quán 智trí 者giả 內nội 證chứng 。 彼bỉ 以dĩ 此thử 相tương 隨tùy 念niệm 正Chánh 法Pháp 。 見kiến 為vi 根căn 本bổn 證chứng 智trí 。 相tương 應ứng 諸chư 信tín 信tín 性tánh 。 現hiện 前tiền 信tín 性tánh 隨tùy 順thuận 印ấn 可khả 。 愛ái 慕mộ 愛ái 慕mộ 性tánh 心tâm 澄trừng 心tâm 淨tịnh 。 是thị 名danh 法pháp 證chứng 淨tịnh 。 云vân 何hà 僧Tăng 證chứng 淨tịnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 此thử 聖thánh 弟đệ 子tử 。 以dĩ 如như 是thị 相tướng 。 隨tùy 念niệm 於ư 僧Tăng 。 謂vị 佛Phật 弟đệ 子tử 。 具cụ 足túc 妙diệu 行hạnh 質chất 直trực 行hành 。 如như 理lý 行hành 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 和hòa 敬kính 行hành 。 隨tùy 法pháp 行hành 。 於ư 此thử 僧Tăng 中trung 有hữu 預dự 流lưu 向hướng 有hữu 預dự 流lưu 果quả 。 有hữu 一nhất 來lai 向hướng 有hữu 一nhất 來lai 果quả 。 有hữu 不bất 還hoàn 向hướng 有hữu 不bất 還hoàn 果quả 。 有hữu 阿A 羅La 漢Hán 。 向hướng 有hữu 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 如như 是thị 總tổng 有hữu 四tứ 雙song 八bát 隻chỉ 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 佛Phật 弟đệ 子tử 眾chúng 。 戒giới 具cụ 足túc 。 定định 具cụ 足túc 。 慧tuệ 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 具cụ 足túc 。 應ưng 請thỉnh 應ưng 屈khuất 應ưng 恭cung 敬kính 。 無vô 上thượng 福phước 田điền 。 世thế 所sở 應Ứng 供Cúng 。 彼bỉ 以dĩ 此thử 相tương 隨tùy 念niệm 於ư 僧Tăng 。 見kiến 為vi 根căn 本bổn 證chứng 智trí 相tương 應ứng 諸chư 信tín 信tín 性tánh 。 現hiện 前tiền 信tín 性tánh 隨tùy 順thuận 印ấn 可khả 。 愛ái 慕mộ 愛ái 慕mộ 性tánh 心tâm 澄trừng 心tâm 淨tịnh 。 是thị 名danh 僧Tăng 證chứng 淨tịnh 。 云vân 何hà 聖thánh 所sở 愛ái 戒giới 。 答đáp 無vô 漏lậu 身thân 律luật 儀nghi 語ngữ 律luật 儀nghi 命mạng 清thanh 淨tịnh 。 是thị 名danh 聖thánh 所sở 愛ái 戒giới 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 為vi 。 聖thánh 所sở 愛ái 戒giới 。 答đáp 聖thánh 謂vị 諸chư 佛Phật 。 及cập 佛Phật 弟đệ 子tử 。 彼bỉ 於ư 此thử 戒giới 愛ái 慕mộ 欣hân 喜hỷ 忍nhẫn 順thuận 不bất 逆nghịch 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 聖thánh 所sở 愛ái 戒giới 。 諸chư 預Dự 流Lưu 者giả 。 成thành 就tựu 此thử 四tứ 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 六lục

Print Friendly, PDF & Email