阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 20
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

十Thập 法Pháp 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất 之chi 二nhị

問vấn 青thanh 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 或hoặc 取thủ 青thanh 樹thụ 。 或hoặc 取thủ 青thanh 葉diệp 或hoặc 取thủ 青thanh 花hoa 或hoặc 取thủ 青thanh 果quả 。 或hoặc 取thủ 青thanh 衣y 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 青thanh 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 或hoặc 取thủ 青thanh 雲vân 或hoặc 取thủ 青thanh 水thủy 。 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 諸chư 餘dư 青thanh 物vật 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 青thanh 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 。 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 青thanh 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 青thanh 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 青thanh 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 青thanh 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 青thanh 非phi 為vi 黃hoàng 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 青thanh 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 青thanh 相tương/tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 青thanh 相tương/tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 青thanh 定định 。 而nhi 未vị 能năng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 青thanh 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 青thanh 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 。 復phục 想tưởng 此thử 青thanh 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 是thị 青thanh 。 彼bỉ 想tưởng 此thử 青thanh 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 青thanh 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 青thanh 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 是thị 青thanh 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 青thanh 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 青thanh 非phi 遍biến 黃hoàng 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 如như 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 。 青thanh 遍biến 處xứ 定định 精tinh 勤cần 數số 習tập 。 此thử 加gia 行hành 已dĩ 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 青thanh 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 青thanh 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 。 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 青thanh 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 。 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 。 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 。 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 者giả 。 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 五ngũ 者giả 。 謂vị 諸chư 定định 中trung 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 五ngũ 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 。 謂vị 此thử 定định 中trung 。 所sở 有hữu 善thiện 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。

問vấn 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 或hoặc 取thủ 黃hoàng 樹thụ 。 或hoặc 取thủ 黃hoàng 葉diệp 或hoặc 取thủ 黃hoàng 花hoa 或hoặc 取thủ 黃hoàng 果quả 。 或hoặc 取thủ 黃hoàng 衣y 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 黃hoàng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 或hoặc 取thủ 黃hoàng 雲vân 或hoặc 取thủ 黃hoàng 水thủy 。 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 諸chư 餘dư 黃hoàng 物vật 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 黃hoàng 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 黃hoàng 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 黃hoàng 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 黃hoàng 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 黃hoàng 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 黃hoàng 非phi 為vi 青thanh 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 黃hoàng 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 黃hoàng 相tương/tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 黃hoàng 相tương/tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 黃hoàng 定định 。 而nhi 未vị 能năng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 黃hoàng 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 復phục 想tưởng 此thử 黃hoàng 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 。 是thị 黃hoàng 彼bỉ 想tưởng 此thử 黃hoàng 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 黃hoàng 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 黃hoàng 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 是thị 黃hoàng 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 黃hoàng 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 黃hoàng 非phi 遍biến 青thanh 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 黃hoàng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 黃hoàng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 黃hoàng 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 。 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 。 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 。 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 者giả 。 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 六lục 者giả 。 謂vị 諸chư 定định 中trung 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 六lục 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 。 謂vị 此thử 定định 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。

問vấn 赤xích 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 或hoặc 取thủ 赤xích 樹thụ 。 或hoặc 取thủ 赤xích 葉diệp 或hoặc 取thủ 赤xích 花hoa 或hoặc 取thủ 赤xích 果quả 。 或hoặc 取thủ 赤xích 衣y 。 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 赤xích 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 或hoặc 取thủ 赤xích 雲vân 或hoặc 取thủ 赤xích 水thủy 。 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 諸chư 餘dư 赤xích 物vật 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 赤xích 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 。 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 赤xích 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 赤xích 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 赤xích 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 赤xích 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 赤xích 非phi 為vi 黃hoàng 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 赤xích 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 赤xích 相tương/tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 赤xích 相tương/tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 赤xích 定định 。 而nhi 未vị 能năng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 赤xích 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 赤xích 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 復phục 想tưởng 此thử 赤xích 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 是thị 赤xích 彼bỉ 想tưởng 此thử 赤xích 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 赤xích 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 赤xích 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 是thị 赤xích 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 赤xích 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 赤xích 非phi 遍biến 黃hoàng 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 赤xích 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 。 遍biến 皆giai 是thị 赤xích 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 。 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 赤xích 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 者giả 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 七thất 者giả 謂vị 諸chư 定định 中trung 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 七thất 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 謂vị 此thử 定định 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。

問vấn 白bạch 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 或hoặc 取thủ 白bạch 樹thụ 。 或hoặc 取thủ 白bạch 葉diệp 或hoặc 取thủ 白bạch 花hoa 或hoặc 取thủ 白bạch 菓quả 。 或hoặc 取thủ 白bạch 衣y 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 白bạch 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 或hoặc 取thủ 白bạch 雲vân 或hoặc 取thủ 白bạch 水thủy 。 或hoặc 取thủ 種chủng 種chủng 諸chư 餘dư 白bạch 物vật 。 彼bỉ 於ư 如như 是thị 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 白bạch 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 。 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 白bạch 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 白bạch 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 白bạch 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 白bạch 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 白bạch 非phi 為vi 赤xích 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 白bạch 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 白bạch 相tương/tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 白bạch 相tương/tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 白bạch 定định 。 而nhi 未vị 能năng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 白bạch 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 白bạch 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 復phục 想tưởng 此thử 白bạch 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 是thị 白bạch 彼bỉ 想tưởng 此thử 白bạch 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 白bạch 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 白bạch 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 是thị 白bạch 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 白bạch 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 白bạch 非phi 遍biến 赤xích 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 白bạch 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 白bạch 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 白bạch 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 者giả 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 八bát 者giả 謂vị 諸chư 定định 中trung 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 八bát 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 謂vị 此thử 定định 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。

問vấn 空không 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 取thủ 舍xá 上thượng 空không 。 或hoặc 地địa 上thượng 空không 或hoặc 樹thụ 上thượng 空không 。 或hoặc 巖nham 上thượng 空không 或hoặc 山sơn 上thượng 空không 。 或hoặc 川xuyên 中trung 空không 或hoặc 谷cốc 中trung 空không 。 於ư 此thử 等đẳng 空không 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 空không 相tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 。 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 空không 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 空không 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 空không 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 空không 相tướng 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 空không 非phi 為vi 識thức 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 空không 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 空không 相tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 空không 相tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 空không 定định 。 而nhi 未vị 證chứng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 空không 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 空không 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 復phục 想tưởng 此thử 空không 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 是thị 空không 。 彼bỉ 想tưởng 此thử 空không 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 空không 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 空không 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 是thị 空không 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 空không 相tướng 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 空không 非phi 遍biến 識thức 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 空không 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 空không 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 空không 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 者giả 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 九cửu 者giả 謂vị 諸chư 定định 中trung 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 九cửu 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 謂vị 此thử 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 。 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。

問vấn 識thức 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 而nhi 能năng 證chứng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 初sơ 修tu 業nghiệp 者giả 創sáng/sang 修tu 觀quán 時thời 。 於ư 此thử 身thân 中trung 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 識thức 相tương/tướng 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 耳nhĩ 識thức 相tương/tướng 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 鼻tị 識thức 相tương/tướng 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 舌thiệt 識thức 相tương/tướng 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 身thân 識thức 相tương/tướng 。 或hoặc 取thủ 清thanh 淨tịnh 意ý 識thức 相tương/tướng 。 於ư 此thử 諸chư 識thức 隨tùy 取thủ 一nhất 相tương/tướng 。 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 識thức 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 於ư 此thử 以dĩ 勝thắng 解giải 力lực 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 假giả 想tưởng 觀quán 察sát 。 安an 立lập 信tín 解giải 是thị 某mỗ 識thức 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 是thị 識thức 非phi 餘dư 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 識thức 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 一nhất 識thức 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 謂vị 此thử 是thị 識thức 非phi 為vi 空không 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 能năng 入nhập 識thức 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 識thức 相tương/tướng 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 定định 是thị 識thức 相tương/tướng 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 能năng 入nhập 識thức 定định 。 而nhi 未vị 能năng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 問vấn 若nhược 此thử 未vị 能năng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 者giả 。 識thức 遍biến 處xứ 定định 加gia 行hành 云vân 何hà 。 修tu 觀quán 行hành 者giả 。 由do 何hà 方phương 便tiện 。 乃nãi 能năng 證chứng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 答đáp 即tức 依y 如như 前tiền 所sở 入nhập 識thức 定định 。 令linh 心tâm 隨tùy 順thuận 調điều 伏phục 趣thú 向hướng 。 漸tiệm 次thứ 柔nhu 和hòa 周chu 遍biến 柔nhu 和hòa 。 一nhất 趣thú 定định 已dĩ 復phục 想tưởng 此thử 識thức 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 皆giai 是thị 識thức 彼bỉ 想tưởng 此thử 識thức 。 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 東đông 南nam 西tây 北bắc 。 遍biến 是thị 識thức 故cố 。 心tâm 便tiện 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 識thức 。 彼bỉ 心tâm 散tán 動động 馳trì 流lưu 諸chư 相tướng 。 不bất 能năng 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 識thức 故cố 。 未vị 能năng 證chứng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 為vi 攝nhiếp 散tán 動động 馳trì 流lưu 心tâm 故cố 。 於ư 遍biến 識thức 相tương/tướng 。 繫hệ 念niệm 思tư 惟duy 。 此thử 遍biến 是thị 識thức 非phi 遍biến 空không 等đẳng 。 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 乃nãi 至chí 令linh 心tâm 相tương 續tục 久cửu 住trụ 。 由do 斯tư 加gia 行hành 乃nãi 漸tiệm 能năng 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 精tinh 勤cần 數số 習tập 此thử 加gia 行hành 已dĩ 。 復phục 進tiến 修tu 行hành 此thử 定định 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 加gia 行hành 所sở 引dẫn 生sanh 道đạo 。 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 既ký 於ư 加gia 行hành 數số 習tập 數số 修tu 數số 多đa 所sở 作tác 。 心tâm 便tiện 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 。 遍biến 皆giai 是thị 識thức 。 由do 心tâm 安an 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 。 相tương 續tục 一nhất 趣thú 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 。 思tư 惟duy 此thử 境cảnh 遍biến 皆giai 是thị 識thức 。 無vô 二nhị 無vô 轉chuyển 從tùng 此thử 乃nãi 入nhập 識thức 遍biến 處xứ 定định 。 言ngôn 上thượng 下hạ 者giả 謂vị 上thượng 下hạ 方phương 。 言ngôn 傍bàng 布bố 者giả 謂vị 東đông 南nam 等đẳng 。 言ngôn 無vô 二nhị 者giả 謂vị 無vô 間gian 雜tạp 。 無vô 邊biên 無vô 際tế 。 者giả 謂vị 邊biên 際tế 難nan 測trắc 。 是thị 第đệ 十thập 者giả 謂vị 諸chư 定định 中trung 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 十thập 。 言ngôn 遍biến 處xứ 者giả 謂vị 此thử 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 定Định 中trung 。 所sở 有hữu 善thiện 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 皆giai 名danh 遍biến 處xứ 。 十thập 無Vô 學Học 法Pháp 。 者giả 云vân 何hà 為vi 十thập 。 答đáp 一nhất 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 二nhị 無Vô 學Học 正chánh 思tư 惟duy 。 三tam 無Vô 學Học 正chánh 語ngữ 。 四tứ 無Vô 學Học 正chánh 業nghiệp 。 五ngũ 無Vô 學Học 正chánh 命mạng 。 六lục 無Vô 學Học 正chánh 勤cần 。 七thất 無Vô 學Học 正chánh 念niệm 。 八bát 無Vô 學Học 正chánh 定định 。 九cửu 無Vô 學Học 正chánh 解giải 脫thoát 。 十thập 無Vô 學Học 正chánh 智trí 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 答đáp 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 。 盡tận 所sở 不bất 攝nhiếp 無Vô 學Học 慧tuệ 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 思tư 惟duy 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 所sở 有hữu 思tư 惟duy 。 等đẳng 思tư 惟duy 近cận 思tư 惟duy 。 尋tầm 求cầu 等đẳng 尋tầm 求cầu 近cận 尋tầm 求cầu 。 推thôi 覓mịch 等đẳng 推thôi 覓mịch 近cận 推thôi 覓mịch 。 令linh 心tâm 於ư 法pháp 麁thô 動động 而nhi 轉chuyển 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 思tư 惟duy 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 語ngữ 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 簡giản 擇trạch 力lực 故cố 。 除trừ 趣thú 邪tà 命mạng 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 。 於ư 餘dư 語ngữ 惡ác 行hành 所sở 得đắc 。 無Vô 學Học 遠viễn 離ly 勝thắng 遠viễn 離ly 近cận 遠viễn 離ly 極cực 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 無vô 作tác 無vô 造tạo 。 棄khí 捨xả 防phòng 護hộ 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 船thuyền 筏phiệt 橋kiều 樑lương 堤đê 塘đường 牆tường 塹tiệm 。 於ư 所sở 制chế 約ước 不bất 踰du 不bất 踰du 性tánh 。 不bất 越việt 不bất 越việt 性tánh 無vô 表biểu 語ngữ 業nghiệp 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 語ngữ 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 業nghiệp 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 簡giản 擇trạch 力lực 故cố 。 除trừ 趣thú 邪tà 命mạng 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 於ư 餘dư 身thân 惡ác 行hành 所sở 得đắc 。 無Vô 學Học 遠viễn 離ly 勝thắng 遠viễn 離ly 近cận 遠viễn 離ly 極cực 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 無vô 作tác 無vô 造tạo 。 棄khí 捨xả 防phòng 護hộ 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 船thuyền 筏phiệt 橋kiều 梁lương 隄đê 塘đường 牆tường 塹tiệm 。 於ư 所sở 制chế 約ước 不bất 踰du 不bất 踰du 性tánh 。 不bất 越việt 不bất 越việt 性tánh 。 無vô 表biểu 身thân 業nghiệp 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 業nghiệp 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 命mạng 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 簡giản 擇trạch 力lực 故cố 。 於ư 趣thú 邪tà 命mạng 身thân 語ngữ 惡ác 行hành 所sở 得đắc 。 無Vô 學Học 遠viễn 離ly 勝thắng 遠viễn 離ly 近cận 遠viễn 離ly 極cực 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 無vô 作tác 無vô 造tạo 。 棄khí 捨xả 防phòng 護hộ 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 船thuyền 筏phiệt 橋kiều 梁lương 隄đê 塘đường 牆tường 塹tiệm 。 於ư 所sở 制chế 約ước 不bất 踰du 不bất 踰du 性tánh 。 不bất 越việt 不bất 越việt 性tánh 無vô 表biểu 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 命mạng 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 勤cần 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 所sở 有hữu 勤cần 精tinh 進tấn 。 勇dũng 健kiện 勢thế 猛mãnh 熾sí 盛thịnh 難nan 制chế 勵lệ 意ý 不bất 息tức 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 勤cần 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 念niệm 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 所sở 有hữu 念niệm 。 隨tùy 念niệm 專chuyên 念niệm 憶ức 念niệm 。 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 不bất 遺di 不bất 漏lậu 。 不bất 失thất 法pháp 性tánh 。 心tâm 明minh 記ký 性tánh 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 念niệm 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 定định 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 所sở 有hữu 心tâm 。 住trụ 等đẳng 住trụ 近cận 住trụ 安an 住trụ 。 不bất 散tán 不bất 亂loạn 攝nhiếp 止chỉ 等đẳng 持trì 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 定định 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 解giải 脫thoát 。 答đáp 諸chư 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 所sở 有hữu 心tâm 勝thắng 解giải 。 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 解giải 脫thoát 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 正chánh 智trí 。 答đáp 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 智trí 。

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 告cáo 苾Bật 芻Sô 眾chúng 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 當đương 知tri 。 佛Phật 於ư 一nhất 法pháp 乃nãi 至chí 十thập 法pháp 。 現hiện 等Đẳng 覺Giác 已dĩ 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 我ngã 與dữ 大đại 眾chúng 。 皆giai 共cộng 和hòa 合hợp 。 親thân 對đối 世Thế 尊Tôn 已dĩ 結kết 集tập 竟cánh 。 諸chư 苾Bật 芻Sô 眾chúng 。 皆giai 應ưng 受thọ 持trì 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 廣quảng 令linh 流lưu 布bố 。 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu 。 勿vật 有hữu 乖quai 違vi 。 當đương 令linh 隨tùy 順thuận 梵Phạm 行hạnh 法pháp 律luật 。 久cửu 住trụ 利lợi 樂lạc 無vô 量lượng 有hữu 情tình 。 哀ai 愍mẫn 世thế 間gian 。 諸chư 天thiên 人nhân 眾chúng 。 令linh 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 義nghĩa 利lợi 安an 樂lạc 。

讚Tán 勸Khuyến 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 知tri 舍Xá 利Lợi 子Tử 為vi 苾Bật 芻Sô 眾chúng 說thuyết 法Pháp 已dĩ 訖ngật 。 從tùng 臥ngọa 而nhi 起khởi 。 身thân 心tâm 調điều 暢sướng 。 整chỉnh 理lý 衣y 服phục 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 讚tán 舍Xá 利Lợi 子Tử 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 汝nhữ 今kim 善thiện 能năng 。 於ư 此thử 臺đài 觀quán 與dữ 苾Bật 芻Sô 眾chúng 和hòa 合hợp 。 結kết 集tập 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 增tăng 一nhất 法Pháp 門môn 。 汝nhữ 可khả 從tùng 今kim 為vì 諸chư 大đại 眾chúng 。 數số 復phục 宣tuyên 說thuyết 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 此thử 法Pháp 能năng 令linh 。 諸chư 天thiên 人nhân 等đẳng 。 長trường 夜dạ 證chứng 會hội 義nghĩa 利lợi 安an 樂lạc 。 世Thế 尊Tôn 復phục 告cáo 。 苾Bật 芻Sô 眾chúng 言ngôn 。 汝nhữ 等đẳng 皆giai 應ưng 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết 集tập 異dị 法Pháp 門môn 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 能năng 引dẫn 大đại 善thiện 大đại 義nghĩa 大đại 法pháp 。 清thanh 白bạch 梵Phạm 行hạnh 。 復phục 證chứng 通thông 慧tuệ 。 菩Bồ 提Đề 涅Niết 槃Bàn 。 淨tịnh 信tín 出xuất 家gia 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 不bất 久cửu 定định 當đương 辦biện 所sở 辦biện 事sự 。

時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm 。 說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ 。 諸chư 苾Bật 芻Sô 眾chúng 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc 。 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập

Print Friendly, PDF & Email