阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 15
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 五ngũ

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

六Lục 法Pháp 品Phẩm 第đệ 七thất 之chi 一nhất

時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 復phục 告cáo 眾chúng 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 當đương 知tri 。 佛Phật 於ư 六lục 法pháp 自tự 善thiện 通thông 達đạt 。 現hiện 等Đẳng 覺Giác 已dĩ 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 開khai 示thị 。 我ngã 等đẳng 今kim 應ưng 。 和hòa 合hợp 結kết 集tập 。 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu 。 勿vật 有hữu 乖quai 諍tranh 。 當đương 令linh 隨tùy 順thuận 梵Phạm 行hạnh 法pháp 律luật 。 久cửu 住trụ 利lợi 樂lạc 無vô 量lượng 有hữu 情tình 。 哀ai 愍mẫn 世thế 間gian 。 諸chư 天thiên 人nhân 眾chúng 。 令linh 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 義nghĩa 利lợi 安an 樂lạc 。 六lục 法pháp 云vân 何hà 。 此thử 中trung 有hữu 二nhị 嗢ốt 柁đả 南nam 頌tụng 。 初sơ 嗢ốt 柁đả 南nam 曰viết 。

初sơ 六lục 法pháp 十thập 種chủng 。 謂vị 內nội 外ngoại 識thức 觸xúc 。

及cập 受thọ 想tưởng 思tư 愛ái 。 退thoái 不bất 退thoái 各các 六lục 。

有hữu 六lục 內nội 處xứ 。 六lục 外ngoại 處xứ 。 六lục 識thức 身thân 。 六lục 觸xúc 身thân 。 六lục 受thọ 身thân 。 六lục 想tưởng 身thân 。 六lục 思tư 身thân 。 六lục 愛ái 身thân 。 六lục 順thuận 退thoái 法pháp 。 六lục 順thuận 不bất 退thoái 法pháp 。 六lục 內nội 處xứ 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 內nội 處xứ 。 二nhị 耳nhĩ 內nội 處xứ 。 三tam 鼻tị 內nội 處xứ 。 四tứ 舌thiệt 內nội 處xứ 。 五ngũ 身thân 內nội 處xứ 。 六lục 意ý 內nội 處xứ 。 云vân 何hà 眼nhãn 內nội 處xứ 。 答đáp 若nhược 眼nhãn 於ư 色sắc 。 或hoặc 已dĩ 見kiến 或hoặc 今kim 見kiến 或hoặc 當đương 見kiến 。 或hoặc 彼bỉ 同đồng 分phân 是thị 名danh 眼nhãn 內nội 處xứ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 內nội 處xứ 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 外ngoại 處xứ 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 色sắc 外ngoại 處xứ 。 二nhị 聲thanh 外ngoại 處xứ 。 三tam 香hương 外ngoại 處xứ 。 四tứ 味vị 外ngoại 處xứ 。 五ngũ 觸xúc 外ngoại 處xứ 。 六lục 法pháp 外ngoại 處xứ 。 云vân 何hà 色sắc 外ngoại 處xứ 。 答đáp 若nhược 色sắc 為vi 眼nhãn 。 或hoặc 已dĩ 見kiến 或hoặc 今kim 見kiến 或hoặc 當đương 見kiến 。 或hoặc 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 是thị 名danh 色sắc 外ngoại 處xứ 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 外ngoại 處xứ 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 識thức 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 識thức 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 識thức 身thân 。 三tam 鼻tị 識thức 身thân 。 四tứ 舌thiệt 識thức 身thân 。 五ngũ 身thân 識thức 身thân 。 六lục 意ý 識thức 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 。 諸chư 了liễu 別biệt 性tánh 。 極cực 了liễu 別biệt 性tánh 。 了liễu 別biệt 色sắc 性tánh 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 觸xúc 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 觸xúc 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 身thân 。 三tam 鼻tị 觸xúc 身thân 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 身thân 。 五ngũ 身thân 觸xúc 身thân 。 六lục 意ý 觸xúc 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 。 諸chư 觸xúc 等đẳng 觸xúc 等đẳng 觸xúc 性tánh 。 已dĩ 觸xúc 當đương 觸xúc 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 受thọ 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 三tam 者giả 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 故cố 受thọ 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 眼nhãn 觸xúc 等đẳng 起khởi 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 受thọ 等đẳng 受thọ 。 別biệt 受thọ 已dĩ 受thọ 當đương 受thọ 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。 六lục 想tưởng 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 故cố 想tưởng 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 眼nhãn 觸xúc 等đẳng 起khởi 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 想tưởng 等đẳng 想tưởng 。 現hiện 前tiền 等đẳng 想tưởng 已dĩ 想tưởng 當đương 想tưởng 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 思tư 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 故cố 思tư 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 眼nhãn 觸xúc 等đẳng 起khởi 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 眼nhãn 觸xúc 所sở 起khởi 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 。 諸chư 思tư 等đẳng 思tư 。 現hiện 前tiền 等đẳng 思tư 已dĩ 思tư 當đương 思tư 。 作tác 心tâm 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 愛ái 身thân 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 答đáp 眼nhãn 及cập 諸chư 色sắc 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 故cố 受thọ 。 受thọ 為vi 緣duyên 故cố 愛ái 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 耽đam 著trước 愛ái 樂nhạo 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

六lục 順thuận 退thoái 法pháp 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 於ư 佛Phật 不bất 恭cung 敬kính 住trụ 。 二nhị 於ư 法pháp 不bất 恭cung 敬kính 住trụ 。 三tam 於ư 僧Tăng 不bất 恭cung 敬kính 住trụ 。 四tứ 於ư 學học 不bất 恭cung 敬kính 住trụ 。 五ngũ 具cụ 惡ác 言ngôn 。 六lục 遇ngộ 惡ác 友hữu 。 於ư 佛Phật 不bất 恭cung 敬kính 住trụ 者giả 。 云vân 何hà 於ư 佛Phật 不bất 恭cung 敬kính 性tánh 。 答đáp 於ư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 諸chư 不bất 恭cung 敬kính 性tánh 。 不bất 等đẳng 恭cung 敬kính 性tánh 。 不bất 與dữ 自tự 在tại 性tánh 。 不bất 等đẳng 與dữ 自tự 在tại 性tánh 。 是thị 名danh 於ư 佛Phật 不bất 恭cung 敬kính 性tánh 。 於ư 法Pháp 於ư 僧Tăng 。 於ư 學học 亦diệc 爾nhĩ 。 具cụ 惡ác 言ngôn 者giả 。 云vân 何hà 惡ác 言ngôn 性tánh 。 答đáp 如như 前tiền 惡ác 語ngữ 說thuyết 。 遇ngộ 惡ác 友hữu 者giả 云vân 何hà 惡ác 友hữu 性tánh 。 答đáp 如như 前tiền 惡ác 友hữu 說thuyết 。

六lục 順thuận 不bất 退thoái 法Pháp 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 於ư 佛Phật 有hữu 恭cung 敬kính 住trụ 。 二nhị 於ư 法pháp 有hữu 恭cung 敬kính 住trụ 。 三tam 於ư 僧Tăng 有hữu 恭cung 敬kính 住trụ 。 四tứ 於ư 學học 有hữu 恭cung 敬kính 住trụ 。 五ngũ 具cụ 善thiện 言ngôn 。 六lục 遇ngộ 善thiện 友hữu 。 於ư 佛Phật 有hữu 恭cung 敬kính 住trụ 者giả 。 云vân 何hà 於ư 佛Phật 有hữu 恭cung 敬kính 性tánh 。 答đáp 於ư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 諸chư 恭cung 敬kính 性tánh 。 有hữu 恭cung 敬kính 性tánh 。 有hữu 與dữ 自tự 在tại 性tánh 。 有hữu 怖bố 隨tùy 自tự 在tại 轉chuyển 性tánh 。 是thị 名danh 於ư 佛Phật 有hữu 恭cung 敬kính 性tánh 。 於ư 法Pháp 於ư 僧Tăng 。 於ư 學học 亦diệc 爾nhĩ 。 具cụ 善thiện 言ngôn 者giả 云vân 何hà 善thiện 言ngôn 性tánh 。 答đáp 如như 前tiền 善thiện 語ngữ 說thuyết 。 遇ngộ 善thiện 友hữu 者giả 云vân 何hà 善thiện 友hữu 性tánh 。 答đáp 善thiện 友hữu 謂vị 佛Phật 。 及cập 佛Phật 弟đệ 子tử 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 行hành 遠viễn 離ly 癡si 調điều 伏phục 癡si 行hành 。 是thị 名danh 善thiện 友hữu 性tánh 。 若nhược 於ư 如như 是thị 善thiện 友hữu 。 諸chư 習tập 近cận 等đẳng 習tập 近cận 。 親thân 近cận 等đẳng 親thân 近cận 。 恭cung 敬kính 承thừa 事sự 。 是thị 名danh 遇ngộ 善thiện 友hữu 。 後hậu 嗢ốt 柁đả 南nam 曰viết 。

後hậu 六lục 有hữu 十thập 四tứ 。 謂vị 喜hỷ 憂ưu 捨xả 恆hằng 。

界giới 出xuất 根căn 喜hỷ 通thông 。 明minh 念niệm 上thượng 觀quán 類loại 。

有hữu 六lục 喜hỷ 近cận 行hành 。 六lục 憂ưu 近cận 行hành 。 六lục 捨xả 近cận 行hành 。 六lục 恆hằng 住trụ 。 六lục 界giới 。 六lục 出xuất 離ly 界giới 。 六lục 諍tranh 根căn 法pháp 。 六lục 可khả 喜hỷ 法pháp 。 六Lục 通Thông 。 六lục 順thuận 明minh 分phần/phân 想tưởng 。 六lục 隨tùy 念niệm 。 六lục 無vô 上thượng 法pháp 。 六lục 觀quán 待đãi 。 六lục 生sanh 類loại 。

六lục 喜hỷ 近cận 行hành 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 二nhị 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 聲thanh 近cận 行hành 。 三tam 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 香hương 近cận 行hành 。 四tứ 舌thiệt 嘗thường 味vị 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 味vị 近cận 行hành 。 五ngũ 身thân 覺giác 觸xúc 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 觸xúc 近cận 行hành 。 六lục 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 法pháp 近cận 行hành 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 色sắc 近cận 行hành 者giả 。 謂vị 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 。 於ư 一nhất 向hướng 可khả 愛ái 一nhất 向hướng 可khả 樂lạc 一nhất 向hướng 可khả 欣hân 一nhất 向hướng 可khả 意ý 色sắc 。 以dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 若nhược 於ư 此thử 色sắc 由do 順thuận 喜hỷ 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 所sở 生sanh 喜hỷ 受thọ 。 是thị 名danh 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 喜hỷ 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 喜hỷ 近cận 行hành 亦diệc 爾nhĩ 。

六lục 憂ưu 近cận 行hành 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 二nhị 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 聲thanh 近cận 行hành 。 三tam 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 香hương 近cận 行hành 。 四tứ 舌thiệt 嘗thường 味vị 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 味vị 近cận 行hành 。 五ngũ 身thân 覺giác 觸xúc 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 觸xúc 近cận 行hành 。 六lục 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 法pháp 近cận 行hành 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 色sắc 近cận 行hành 者giả 。 謂vị 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 。 於ư 一nhất 向hướng 不bất 可khả 愛ái 一nhất 向hướng 不bất 可khả 樂lạc 一nhất 向hướng 不bất 可khả 欣hân 一nhất 向hướng 不bất 可khả 意ý 色sắc 。 以dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 若nhược 於ư 此thử 色sắc 由do 順thuận 憂ưu 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 所sở 生sanh 憂ưu 受thọ 。 是thị 名danh 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 憂ưu 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 憂ưu 近cận 行hành 亦diệc 爾nhĩ 。

六lục 捨xả 近cận 行hành 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 二nhị 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 聲thanh 近cận 行hành 。 三tam 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 香hương 近cận 行hành 。 四tứ 舌thiệt 嘗thường 味vị 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 味vị 近cận 行hành 。 五ngũ 身thân 覺giác 觸xúc 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 觸xúc 近cận 行hành 。 六lục 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 法pháp 近cận 行hành 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 色sắc 近cận 行hành 者giả 。 謂vị 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 。 於ư 非phi 可khả 愛ái 非phi 不bất 可khả 愛ái 。 非phi 可khả 樂lạc 非phi 不bất 可khả 樂lạc 。 非phi 可khả 欣hân 非phi 不bất 可khả 欣hân 。 非phi 可khả 意ý 非phi 不bất 可khả 意ý 色sắc 。 以dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 若nhược 於ư 此thử 色sắc 由do 順thuận 捨xả 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 所sở 生sanh 捨xả 受thọ 。 是thị 名danh 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 色sắc 近cận 行hành 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 捨xả 近cận 行hành 亦diệc 爾nhĩ 。

六lục 恆hằng 住trụ 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 二nhị 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 三tam 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 四tứ 舌thiệt 嘗thường 味vị 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 五ngũ 身thân 覺giác 觸xúc 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 六lục 意ý 了liễu 法pháp 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 。 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 者giả 。 謂vị 眼nhãn 見kiến 色sắc 。 於ư 可khả 愛ái 不bất 可khả 愛ái 。 可khả 樂lạc 不bất 可khả 樂lạc 。 可khả 欣hân 不bất 可khả 欣hân 。 可khả 意ý 不bất 可khả 意ý 。 或hoặc 所sở 依y 止chỉ 。 或hoặc 等đẳng 無vô 間gian 。 或hoặc 所sở 緣duyên 。 或hoặc 處xứ 所sở 。 或hoặc 增tăng 上thượng 色sắc 。 以dĩ 順thuận 捨xả 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 若nhược 於ư 此thử 色sắc 由do 順thuận 捨xả 處xứ 。 作tác 意ý 思tư 惟duy 。 所sở 生sanh 妙diệu 捨xả 。 是thị 名danh 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 不bất 喜hỷ 不bất 憂ưu 具cụ 念niệm 正chánh 知tri 恆hằng 安an 住trụ 捨xả 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 恆hằng 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 問vấn 此thử 中trung 捨xả 者giả 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 心tâm 平bình 等đẳng 性tánh 。 心tâm 正chánh 直trực 性tánh 。 心tâm 無vô 驚kinh 覺giác 任nhậm 運vận 住trụ 性tánh 。 應ưng 知tri 此thử 中trung 說thuyết 名danh 為vi 捨xả 。

復phục 次thứ 有hữu 說thuyết 。 六lục 識thức 相tương 應ứng 緣duyên 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 境cảnh 。 捨xả 受thọ 名danh 捨xả 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 應ưng 知tri 意ý 說thuyết 。 心tâm 平bình 等đẳng 性tánh 。 心tâm 正chánh 直trực 性tánh 。 心tâm 無vô 驚kinh 覺giác 任nhậm 運vận 住trụ 性tánh 。 行hành 捨xả 名danh 捨xả 。 六lục 界giới 者giả 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 地địa 界giới 。 二nhị 水thủy 界giới 。 三tam 火hỏa 界giới 。 四tứ 風phong 界giới 。 五ngũ 空không 界giới 。 六lục 識thức 界giới 。 分phân 別biệt 此thử 六lục 如như 法Pháp 蘊uẩn 論luận 。 六lục 出xuất 離ly 界giới 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 一nhất 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 於ư 慈từ 心tâm 定định 。 雖tuy 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 嗔sân 所sở 纏triền 縛phược 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 於ư 慈từ 心tâm 定định 。 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 。 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 嗔sân 所sở 纏triền 縛phược 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 嗔sân 所sở 纏triền 縛phược 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 慈từ 心tâm 定định 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 嗔sân 縛phược 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 嗔sân 縛phược 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 嗔sân 縛phược 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 諸chư 慈từ 心tâm 定định 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 慈từ 心tâm 定định 名danh 出xuất 離ly 。 二nhị 有hữu 具Cụ 壽thọ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 於ư 悲bi 心tâm 定định 。 雖tuy 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 害hại 所sở 纏triền 縛phược 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 於ư 悲bi 心tâm 定định 。 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 。 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 害hại 所sở 纏triền 縛phược 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 害hại 所sở 纏triền 縛phược 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 悲bi 心tâm 定định 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 害hại 縛phược 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 害hại 縛phược 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 害hại 縛phược 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 諸chư 悲bi 心tâm 定định 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 悲bi 心tâm 定định 名danh 出xuất 離ly 。 三tam 有hữu 具Cụ 壽thọ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 於ư 喜hỷ 心tâm 定định 。 雖tuy 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 不bất 樂nhạo 纏triền 縛phược 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 於ư 喜hỷ 心tâm 定định 。 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 。 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 不bất 樂nhạo 纏triền 縛phược 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 不bất 樂nhạo 纏triền 縛phược 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 喜hỷ 心tâm 定định 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 不bất 樂lạc 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 不bất 樂nhạo 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 不bất 樂nhạo 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 諸chư 喜hỷ 心tâm 定định 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 喜hỷ 心tâm 定định 名danh 出xuất 離ly 。 四tứ 有hữu 具Cụ 壽thọ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 於ư 捨xả 心tâm 定định 雖tuy 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 欲dục 貪tham 嗔sân 纏triền 縛phược 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 於ư 捨xả 心tâm 定định 。 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 。 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 欲dục 貪tham 嗔sân 纏triền 縛phược 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 欲dục 貪tham 嗔sân 纏triền 縛phược 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 捨xả 心tâm 定định 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 欲dục 貪tham 嗔sân 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 欲dục 貪tham 嗔sân 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 欲dục 貪tham 嗔sân 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 諸chư 捨xả 心tâm 定định 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 捨xả 心tâm 定định 名danh 出xuất 離ly 。 五ngũ 有hữu 具Cụ 壽thọ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 於ư 無vô 相tướng 心tâm 定định 。 雖tuy 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 隨tùy 相tương/tướng 識thức 纏triền 縛phược 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 於ư 無vô 相tướng 心tâm 定định 。 已dĩ 習tập 已dĩ 修tu 。 已dĩ 多đa 所sở 作tác 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 隨tùy 相tương/tướng 識thức 纏triền 縛phược 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 隨tùy 相tương/tướng 識thức 纏triền 縛phược 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 無vô 相tướng 心tâm 定định 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 隨tùy 相tương/tướng 識thức 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 隨tùy 相tương/tướng 識thức 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 隨tùy 相tương/tướng 識thức 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 無vô 相tướng 心tâm 定định 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 無vô 相tướng 心tâm 定định 名danh 出xuất 離ly 。 六lục 有hữu 具Cụ 壽thọ 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 我ngã 雖tuy 遠viễn 離ly 我ngã 慢mạn 不bất 觀quán 見kiến 我ngã 我ngã 所sở 。 而nhi 我ngã 心tâm 猶do 為vi 疑nghi 猶do 豫dự 箭tiễn 纏triền 縛phược 損tổn 害hại 。 應ưng 告cáo 彼bỉ 曰viết 。 勿vật 作tác 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 有hữu 具Cụ 壽thọ 。 遠viễn 離ly 我ngã 慢mạn 不bất 觀quán 見kiến 我ngã 我ngã 所sở 。 無vô 處xứ 無vô 容dung 。 其kỳ 心tâm 猶do 為vi 疑nghi 猶do 豫dự 箭tiễn 纏triền 縛phược 損tổn 害hại 。 若nhược 心tâm 猶do 為vi 疑nghi 猶do 豫dự 箭tiễn 纏triền 縛phược 損tổn 害hại 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 謂vị 遠viễn 離ly 我ngã 慢mạn 不bất 觀quán 見kiến 。 我ngã 我ngã 所sở 者giả 。 必tất 能năng 出xuất 離ly 一nhất 切thiết 疑nghi 猶do 豫dự 箭tiễn 。 問vấn 此thử 中trung 出xuất 離ly 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 我ngã 慢mạn 永vĩnh 斷đoạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 超siêu 越việt 我ngã 慢mạn 亦diệc 名danh 出xuất 離ly 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 意ý 說thuyết 。 超siêu 越việt 諸chư 慢mạn 名danh 出xuất 離ly 。

六lục 諍tranh 根căn 法pháp 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 謂vị 有hữu 一nhất 類loại 。 有hữu 忿phẫn 有hữu 恨hận 。 若nhược 有hữu 忿phẫn 恨hận 。 便tiện 於ư 大đại 師sư 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 供cúng 養dường 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 若nhược 於ư 大đại 師sư 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 供cúng 養dường 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 即tức 不bất 見kiến 法Pháp 。 若nhược 不bất 見kiến 法pháp 即tức 不bất 顧cố 沙Sa 門Môn 。 若nhược 不bất 顧cố 沙Sa 門Môn 便tiện 起khởi 染nhiễm 著trước 。 輕khinh 弄lộng 鬪đấu 諍tranh 由do 起khởi 染nhiễm 著trước 。 輕khinh 弄lộng 鬪đấu 諍tranh 。 為vi 所sở 依y 止chỉ 。 令linh 多đa 眾chúng 生sanh 。 無vô 義nghĩa 無vô 利lợi 。 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não 。 由do 此thử 能năng 引dẫn 。 無vô 量lượng 天thiên 人nhân 。 無vô 義nghĩa 無vô 利lợi 。 諸chư 苦khổ 惱não 事sự 。 如như 是thị 諍tranh 根căn 。 汝nhữ 等đẳng 若nhược 見kiến 。 或hoặc 內nội 或hoặc 外ngoại 有hữu 所sở 未vị 斷đoạn 。 即tức 應ưng 聚tụ 集tập 和hòa 合hợp 精tinh 勤cần 。 方phương 便tiện 求cầu 斷đoạn 。 無vô 得đắc 放phóng 逸dật 。 汝nhữ 等đẳng 應ưng 使sử 如như 是thị 諍tranh 根căn 無vô 餘dư 斷đoạn 滅diệt 。 如như 先tiên 未vị 起khởi 如như 是thị 諍tranh 根căn 。 汝nhữ 等đẳng 若nhược 見kiến 。 或hoặc 內nội 或hoặc 外ngoại 皆giai 悉tất 已dĩ 斷đoạn 。 即tức 應ưng 發phát 起khởi 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 猛mãnh 利lợi 之chi 心tâm 精tinh 勤cần 防phòng 護hộ 。 令linh 當đương 來lai 世thế 。 永vĩnh 不bất 復phục 起khởi 。 是thị 為vi 正Chánh 斷Đoạn 。 善thiện 斷đoạn 諍tranh 根căn 如như 有hữu 忿phẫn 恨hận 。 若nhược 有hữu 覆phú 惱não 若nhược 有hữu 嫉tật 慳san 。 若nhược 有hữu 誑cuống 諂siểm 若nhược 有hữu 邪tà 見kiến 倒đảo 見kiến 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 取thủ 著trước 自tự 見kiến 。 起khởi 堅kiên 固cố 執chấp 難nạn/nan 教giáo 棄khí 捨xả 。 若nhược 取thủ 著trước 自tự 見kiến 起khởi 堅kiên 固cố 執chấp 難nạn/nan 教giáo 棄khí 捨xả 。 便tiện 於ư 大đại 師sư 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 供cúng 養dường 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 若nhược 於ư 大đại 師sư 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 供cúng 養dường 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 即tức 不bất 見kiến 法Pháp 。 若nhược 不bất 見kiến 法pháp 即tức 不bất 顧cố 沙Sa 門Môn 。 若nhược 不bất 顧cố 沙Sa 門Môn 便tiện 起khởi 染nhiễm 著trước 輕khinh 弄lộng 鬪đấu 諍tranh 。 由do 起khởi 染nhiễm 著trước 輕khinh 弄lộng 鬪đấu 諍tranh 。 為vi 所sở 依y 止chỉ 。 令linh 多đa 眾chúng 生sanh 。 無vô 義nghĩa 無vô 利lợi 。 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não 。 由do 此thử 能năng 引dẫn 無vô 量lượng 天thiên 人nhân 。 無vô 義nghĩa 無vô 利lợi 。 諸chư 苦khổ 惱não 事sự 。 如như 是thị 諍tranh 根căn 汝nhữ 等đẳng 若nhược 見kiến 。 或hoặc 內nội 或hoặc 外ngoại 。 有hữu 所sở 未vị 斷đoạn 。 即tức 應ưng 聚tụ 集tập 和hòa 合hợp 精tinh 勤cần 。 方phương 便tiện 求cầu 斷đoạn 。 無vô 得đắc 放phóng 逸dật 。 汝nhữ 等đẳng 應ưng 使sử 如như 是thị 諍tranh 根căn 無vô 餘dư 斷đoạn 滅diệt 。 如như 先tiên 未vị 起khởi 如như 是thị 諍tranh 根căn 。 汝nhữ 等đẳng 若nhược 見kiến 。 或hoặc 內nội 或hoặc 外ngoại 皆giai 悉tất 已dĩ 斷đoạn 。 即tức 應ưng 發phát 起khởi 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 猛mãnh 利lợi 之chi 心tâm 。 精tinh 勤cần 防phòng 護hộ 令linh 當đương 來lai 世thế 。 永vĩnh 不bất 復phục 起khởi 。 是thị 為vi 正Chánh 斷Đoạn 善thiện 斷đoạn 諍tranh 根căn 。 有hữu 忿phẫn 有hữu 恨hận 若nhược 有hữu 覆phú 惱não 。 若nhược 有hữu 嫉tật 慳san 若nhược 有hữu 誑cuống 諂siểm 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 邪tà 見kiến 倒đảo 見kiến 者giả 。 云vân 何hà 邪tà 見kiến 。 答đáp 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 。 無vô 施thí 與dữ 無vô 祠từ 祀tự 。 無vô 愛ái 樂nhạo 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 無vô 自tự 覺giác 知tri 我ngã 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 立lập 。 所sở 作tác 已dĩ 辦biện 。 不bất 受thọ 後hậu 有hữu 。 是thị 名danh 邪tà 見kiến 。 言ngôn 倒đảo 見kiến 者giả 。 謂vị 即tức 邪tà 見kiến 。 所sở 見kiến 顛điên 倒đảo 。 取thủ 著trước 自tự 見kiến 起khởi 堅kiên 固cố 執chấp 難nạn/nan 教giáo 棄khí 捨xả 者giả 。 云vân 何hà 取thủ 著trước 自tự 見kiến 。 答đáp 執chấp 我ngã 及cập 世thế 間gian 常thường 。 唯duy 此thử 諦đế 實thật 。 餘dư 皆giai 愚ngu 妄vọng 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 執chấp 如Như 來Lai 死tử 後hậu 。 非phi 有hữu 非phi 非phi 有hữu 。 唯duy 此thử 諦đế 實thật 。 餘dư 皆giai 愚ngu 妄vọng 。 是thị 名danh 取thủ 著trước 自tự 見kiến 。 云vân 何hà 起khởi 堅kiên 固cố 執chấp 。 答đáp 即tức 由do 取thủ 著trước 自tự 見kiến 。 是thị 故cố 起khởi 堅kiên 執chấp 。 云vân 何hà 難nạn/nan 教giáo 棄khí 捨xả 。 答đáp 由do 於ư 自tự 見kiến 起khởi 愛ái 樂nhạo 等đẳng 愛ái 樂nhạo 現hiện 前tiền 愛ái 樂nhạo 。 是thị 故cố 難nạn/nan 教giáo 厭yếm 離ly 解giải 脫thoát 。

六lục 可khả 喜hỷ 法pháp 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 答đáp 若nhược 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 起khởi 慈từ 身thân 業nghiệp 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 能năng 發phát 尊tôn 重trọng 能năng 發phát 可khả 意ý 。 能năng 引dẫn 可khả 愛ái 尊tôn 重trọng 可khả 意ý 悅duyệt 意ý 。 攝nhiếp 受thọ 歡hoan 喜hỷ 無vô 違vi 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。

復phục 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 起khởi 慈từ 語ngữ 業nghiệp 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。

復phục 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 起khởi 慈từ 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。

復phục 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 以dĩ 法pháp 獲hoạch 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 。 下hạ 至chí 鉢bát 中trung 。 所sở 受thọ 飲ẩm 食thực 。 於ư 此thử 利lợi 養dưỡng 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 用dụng 不bất 別biệt 藏tàng 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。

復phục 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 諸chư 所sở 有hữu 戒giới 。 無vô 缺khuyết 無vô 隙khích 無vô 雜tạp 無vô 穢uế 。 應Ứng 供Cúng 無vô 執chấp 善thiện 究cứu 竟cánh 善thiện 。 受thọ 取thủ 諸chư 有hữu 智trí 者giả 。 稱xưng 讚tán 無vô 毀hủy 。 於ư 如như 是thị 戒giới 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 持trì 無vô 所sở 藏tàng 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。

復phục 有hữu 苾Bật 芻Sô 。 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 。 是thị 聖thánh 出xuất 離ly 能năng 善thiện 通thông 達đạt 。 若nhược 起khởi 作tác 彼bỉ 能năng 正chánh 盡tận 苦khổ 。 於ư 如như 是thị 見kiến 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 修tu 學học 無vô 所sở 藏tàng 隱ẩn 。 是thị 名danh 第đệ 六lục 可khả 喜hỷ 法pháp 。 由do 此thử 法pháp 故cố 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 能năng 發phát 尊tôn 重trọng 能năng 發phát 可khả 意ý 。 能năng 引dẫn 可khả 愛ái 尊tôn 重trọng 可khả 意ý 悅duyệt 意ý 。 攝nhiếp 受thọ 歡hoan 喜hỷ 無vô 違vi 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 。 於ư 大đại 師sư 所sở 者giả 。 云vân 何hà 大đại 師sư 。 答đáp 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 說thuyết 名danh 大đại 師sư 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 云vân 何hà 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 答đáp 解giải 憍kiêu 陳trần 那na 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 是thị 名danh 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 起khởi 慈từ 身thân 業nghiệp 者giả 。 云vân 何hà 慈từ 身thân 業nghiệp 。 答đáp 興hưng 起khởi 俱câu 行hành 哀ai 愍mẫn 俱câu 行hành 所sở 有hữu 身thân 業nghiệp 。 此thử 中trung 意ý 說thuyết 名danh 慈từ 身thân 業nghiệp 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 此thử 慈từ 身thân 業nghiệp 和hòa 合hợp 現hiện 前tiền 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 於ư 大đại 師sư 所sở 及cập 諸chư 有hữu 智trí 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 起khởi 慈từ 身thân 業nghiệp 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 可khả 喜hỷ 法pháp 者giả 。 謂vị 如như 是thị 法pháp 是thị 能năng 隨tùy 順thuận 。 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 長trưởng 養dưỡng 端đoan 嚴nghiêm 應Ứng 供Cúng 常thường 委ủy 支chi 具cụ 資tư 糧lương 。 是thị 故cố 名danh 可khả 喜hỷ 法pháp 。 能năng 發phát 可khả 愛ái 者giả 。 謂vị 由do 此thử 法pháp 。 能năng 發phát 可khả 愛ái 。 能năng 發phát 尊tôn 重trọng 者giả 。 謂vị 由do 此thử 法pháp 能năng 發phát 尊tôn 重trọng 。 能năng 發phát 可khả 意ý 者giả 。 謂vị 由do 此thử 法pháp 能năng 發phát 可khả 意ý 。 能năng 引dẫn 可khả 愛ái 尊tôn 重trọng 可khả 意ý 悅duyệt 意ý 攝nhiếp 受thọ 歡hoan 喜hỷ 無vô 違vi 無vô 諍tranh 一nhất 趣thú 者giả 。 謂vị 由do 此thử 法Pháp 能năng 引dẫn 。 可khả 愛ái 尊tôn 重trọng 可khả 意ý 悅duyệt 意ý 攝nhiếp 受thọ 歡hoan 喜hỷ 無vô 違vi 無vô 諍tranh 。 一nhất 趣thú 此thử 中trung 攝nhiếp 受thọ 。 謂vị 令linh 和hòa 合hợp 。 言ngôn 一nhất 趣thú 者giả 。 謂vị 趣thú 一nhất 境cảnh 一nhất 味vị 現hiện 前tiền 。 如như 慈từ 身thân 業nghiệp 。 慈từ 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 以dĩ 法pháp 獲hoạch 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 者giả 。 云vân 何hà 以dĩ 法Pháp 。 獲hoạch 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 。 答đáp 若nhược 諸chư 利lợi 養dưỡng 不bất 由do 矯kiểu 妄vọng 而nhi 得đắc 。 不bất 由do 詭quỷ 詐trá 而nhi 得đắc 。 不bất 由do 現hiện 相tướng 而nhi 得đắc 。 不bất 由do 激kích 發phát 而nhi 得đắc 。 不bất 由do 以dĩ 利lợi 求cầu 利lợi 而nhi 得đắc 。 然nhiên 受thọ 用dụng 時thời 無vô 罪tội 生sanh 長trưởng 。 故cố 名danh 以dĩ 法pháp 獲hoạch 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 。 下hạ 至chí 鉢bát 中trung 所sở 受thọ 飲ẩm 食thực 者giả 。 謂vị 下hạ 至chí 墮đọa 鉢bát 中trung 飲ẩm 食thực 。 尚thượng 共cộng 受thọ 用dụng 。 況huống 餘dư 財tài 物vật 。 於ư 此thử 利lợi 養dưỡng 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 用dụng 不bất 別biệt 藏tàng 隱ẩn 者giả 。 謂vị 以dĩ 法pháp 獲hoạch 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 。 是thị 名danh 於ư 此thử 利lợi 養dưỡng 。 若nhược 苾Bật 芻Sô 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 正chánh 學học 勤cần 策sách 勤cần 策sách 女nữ 。 近cận 事sự 近cận 事sự 女nữ 。 是thị 名danh 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 以dĩ 法pháp 所sở 得đắc 如như 法Pháp 利lợi 養dưỡng 。 應ưng 與dữ 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 用dụng 不bất 應ưng 各các 別biệt 藏tàng 隱ẩn 受thọ 用dụng 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 可khả 喜hỷ 法pháp 等đẳng 。 如như 前tiền 廣quảng 說thuyết 。 諸chư 所sở 有hữu 戒giới 者giả 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 諸chư 所sở 有hữu 戒giới 。 答đáp 無vô 漏lậu 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 及cập 命mạng 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 皆giai 名danh 諸chư 所sở 有hữu 戒giới 。 無vô 缺khuyết 無vô 隙khích 無vô 雜tạp 無vô 穢uế 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 戒giới 恆hằng 隨tùy 作tác 恆hằng 隨tùy 轉chuyển 。 平bình 等đẳng 共cộng 作tác 平bình 等đẳng 共cộng 轉chuyển 。 故cố 名danh 無vô 缺khuyết 無vô 隙khích 。 無vô 雜tạp 無vô 穢uế 。 言ngôn 應Ứng 供Cúng 者giả 。 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 。 有hữu 貪tham 嗔sân 癡si 名danh 為vi 給cấp 使sử 。 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 離ly 貪tham 嗔sân 癡si 。 名danh 為vi 應Ứng 供Cúng 。 應ưng 受thọ 給cấp 使sử 以dĩ 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 臥ngọa 具cụ 醫y 藥dược 。 等đẳng 常thường 供cúng 養dường 故cố 。 言ngôn 無vô 執chấp 者giả 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 於ư 戒giới 不bất 起khởi 若nhược 取thủ 若nhược 執chấp 。 善thiện 究cứu 竟cánh 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 戒giới 善thiện 守thủ 善thiện 護hộ 至chí 極cực 究cứu 竟cánh 。 善thiện 受thọ 取thủ 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 戒giới 殷ân 重trọng 恭cung 敬kính 。 具cụ 足túc 攝nhiếp 受thọ 。 諸chư 有hữu 智trí 者giả 。 稱xưng 讚tán 無vô 毀hủy 者giả 。 謂vị 諸chư 佛Phật 及cập 弟đệ 子tử 。 名danh 有hữu 智trí 者giả 。 此thử 諸chư 智trí 者giả 。 皆giai 共cộng 稱xưng 讚tán 。 無vô 訶ha 毀hủy 者giả 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 諸chư 有hữu 智trí 者giả 。 稱xưng 讚tán 無vô 毀hủy 。 於ư 如như 是thị 戒giới 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 持trì 無vô 所sở 藏tàng 隱ẩn 者giả 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 於ư 如như 是thị 戒giới 。 答đáp 謂vị 平bình 等đẳng 戒giới 。 平bình 等đẳng 戒giới 者giả 。 謂vị 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 中trung 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 名danh 平bình 等đẳng 戒giới 。 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 謂vị 解giải 憍kiêu 陳trần 那na 等đẳng 。 皆giai 名danh 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 受thọ 持trì 無vô 所sở 藏tàng 隱ẩn 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 戒giới 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 共cộng 一nhất 義nghĩa 利lợi 共cộng 一nhất 所sở 趣thú 。 彼bỉ 此thử 相tương 似tự 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 。 可khả 喜hỷ 法pháp 等đẳng 。 如như 前tiền 廣quảng 說thuyết 。 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 者giả 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 。 答đáp 若nhược 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 於ư 諸chư 法pháp 相tướng 。 諸chư 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 諸chư 所sở 有hữu 見kiến 。 是thị 聖thánh 出xuất 離ly 等đẳng 。 如như 前tiền 廣quảng 說thuyết 。 於ư 如như 是thị 見kiến 與dữ 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 等đẳng 共cộng 修tu 學học 無vô 所sở 藏tàng 隱ẩn 者giả 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 於ư 如như 是thị 見kiến 。 答đáp 謂vị 平bình 等đẳng 見kiến 。 平bình 等đẳng 見kiến 者giả 。 謂vị 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 中trung 正chánh 見kiến 名danh 平bình 等đẳng 見kiến 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 如như 是thị 亦diệc 名danh 。 六Lục 和Hòa 敬Kính 法Pháp 。

六Lục 通Thông 者giả 。 云vân 何hà 為vi 六lục 。 一nhất 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 。 二nhị 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 。 三tam 他tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 。 四tứ 宿túc 住trụ 智trí 證chứng 通thông 。 五ngũ 死tử 生sanh 智trí 證chứng 通thông 。 六lục 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 。 云vân 何hà 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 領lãnh 受thọ 示thị 現hiện 種chủng 種chủng 神thần 境cảnh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 是thị 名danh 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 。 問vấn 此thử 中trung 通thông 者giả 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 於ư 諸chư 神thần 境cảnh 所sở 有hữu 妙diệu 智trí 。 云vân 何hà 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 以dĩ 天thiên 耳nhĩ 聞văn 。 種chủng 種chủng 音âm 聲thanh 。 謂vị 人nhân 聲thanh 非phi 人nhân 聲thanh 遠viễn 聲thanh 近cận 聲thanh 等đẳng 。 是thị 名danh 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 。 問vấn 此thử 中trung 通thông 者giả 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 於ư 天thiên 耳nhĩ 境cảnh 所sở 有hữu 妙diệu 智trí 。 云vân 何hà 他tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 於ư 他tha 有hữu 情tình 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 尋tầm 伺tứ 心tâm 等đẳng 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 謂vị 有hữu 貪tham 心tâm 如như 實thật 知tri 。 有hữu 貪tham 心tâm 離ly 貪tham 心tâm 如như 實thật 知tri 。 離ly 貪tham 心tâm 。 如như 是thị 。 有hữu 嗔sân 心tâm 離ly 嗔sân 心tâm 。 有hữu 癡si 心tâm 離ly 癡si 心tâm 。 略lược 心tâm 散tán 心tâm 。 下hạ 心tâm 舉cử 心tâm 。 掉trạo 心tâm 不bất 掉trạo 心tâm 。 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 不bất 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 。 不bất 定định 心tâm 定định 心tâm 。 不bất 修tu 心tâm 修tu 心tâm 。 不bất 解giải 脫thoát 心tâm 解giải 脫thoát 心tâm 。 皆giai 如như 實thật 知tri 。 是thị 名danh 他tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 。 問vấn 此thử 中trung 通thông 者giả 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 於ư 他tha 心tâm 等đẳng 所sở 有hữu 妙diệu 智trí 。 云vân 何hà 宿túc 住trụ 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 能năng 隨tùy 憶ức 念niệm 過quá 去khứ 。 無vô 量lượng 諸chư 宿túc 住trụ 事sự 。 謂vị 或hoặc 一nhất 生sanh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 是thị 名danh 宿túc 住trụ 智trí 證chứng 通thông 。 問vấn 此thử 中trung 通thông 者giả 何hà 所sở 謂vị 耶da 。 答đáp 於ư 諸chư 宿túc 住trụ 所sở 有hữu 妙diệu 智trí 。 云vân 何hà 死tử 生sanh 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 如như 明minh 廣quảng 說thuyết 。 云vân 何hà 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 。 答đáp 亦diệc 如như 明minh 廣quảng 說thuyết 。

說thuyết 一nhất 切thiết 有hữu 部bộ 集tập 異dị 門môn 足túc 論luận 第đệ 十thập 五ngũ