阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 12
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

五Ngũ 法Pháp 品Phẩm 第đệ 六lục 之chi 二nhị

五ngũ 蓋cái 者giả 。 一nhất 貪tham 欲dục 蓋cái 。 二nhị 瞋sân 恚khuể 蓋cái 。 三tam 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 蓋cái 。 四tứ 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 蓋cái 。 五ngũ 疑nghi 蓋cái 。 貪tham 欲dục 蓋cái 者giả 。 云vân 何hà 貪tham 欲dục 。 答đáp 於ư 諸chư 欲dục 境cảnh 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 。 堅kiên 著trước 愛ái 樂nhạo 迷mê 悶muộn 耽đam 嗜thị 。 遍biến 耽đam 嗜thị 內nội 縛phược 希hy 求cầu 。 耽đam 湎miện 苦khổ 集tập 貪tham 類loại 貪tham 生sanh 。 是thị 名danh 貪tham 欲dục 。 云vân 何hà 貪tham 欲dục 蓋cái 。 答đáp 由do 此thử 貪tham 欲dục 障chướng 心tâm 蔽tế 心tâm 。 鎮trấn 心tâm 隱ẩn 心tâm 蓋cái 心tâm 覆phú 心tâm 纏triền 心tâm 裹khỏa 心tâm 。 故cố 名danh 貪tham 欲dục 蓋cái 。 瞋sân 恚khuể 蓋cái 者giả 。 云vân 何hà 瞋sân 恚khuể 。 答đáp 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 欲dục 為vi 損tổn 害hại 。 內nội 懷hoài 栽tài 孽nghiệt 欲dục 為vi 擾nhiễu 惱não 。 已dĩ 瞋sân 當đương 瞋sân 現hiện 瞋sân 。 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 過quá 患hoạn 極cực 為vi 過quá 患hoạn 意ý 極cực 憤phẫn 恚khuể 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 各các 相tương 違vi 戾lệ 。 欲dục 為vi 過quá 患hoạn 。 已dĩ 為vi 過quá 患hoạn 當đương 為vi 過quá 患hoạn 現hiện 為vi 過quá 患hoạn 。 是thị 名danh 瞋sân 恚khuể 。 云vân 何hà 瞋sân 恚khuể 蓋cái 。 答đáp 由do 此thử 瞋sân 恚khuể 障chướng 心tâm 蔽tế 心tâm 鎮trấn 心tâm 。 隱ẩn 心tâm 蓋cái 心tâm 覆phú 心tâm 纏triền 心tâm 裹khỏa 心tâm 。 故cố 名danh 瞋sân 恚khuể 蓋cái 。 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 蓋cái 者giả 。 云vân 何hà 惛hôn 沈trầm 。 答đáp 所sở 有hữu 身thân 重trọng/trùng 性tánh 心tâm 重trọng/trùng 性tánh 。 身thân 不bất 調điều 柔nhu 性tánh 心tâm 不bất 調điều 柔nhu 性tánh 。 身thân 惛hôn 沈trầm 心tâm 惛hôn 沈trầm # 瞢măng 憒hội 悶muộn 。 是thị 名danh 惛hôn 沈trầm 。 云vân 何hà 睡thụy 眠miên 。 答đáp 染nhiễm 污ô 心tâm 中trung 所sở 有hữu 眠miên 夢mộng 。 不bất 能năng 任nhậm 持trì 。 心tâm 昧muội 略lược 性tánh 是thị 名danh 睡thụy 眠miên 。 云vân 何hà 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 蓋cái 。 答đáp 由do 此thử 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 。 障chướng 心tâm 蔽tế 心tâm 鎮trấn 心tâm 。 隱ẩn 心tâm 蓋cái 心tâm 覆phú 心tâm 纏triền 心tâm 裹khỏa 心tâm 。 故cố 名danh 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 蓋cái 。 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 蓋cái 者giả 。 云vân 何hà 掉trạo 舉cử 。 答đáp 諸chư 有hữu 令linh 心tâm 不bất 寂tịch 不bất 靜tĩnh 。 掉trạo 舉cử 等đẳng 掉trạo 舉cử 心tâm 掉trạo 舉cử 性tánh 。 是thị 名danh 掉trạo 舉cử 。 云vân 何hà 惡ác 作tác 。 答đáp 染nhiễm 污ô 心tâm 中trung 所sở 有hữu 令linh 心tâm 變biến 悔hối 惡ác 作tác 惡ác 作tác 性tánh 。 是thị 名danh 惡ác 作tác 。 云vân 何hà 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 蓋cái 。 答đáp 由do 此thử 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 障chướng 心tâm 蔽tế 心tâm 鎮trấn 心tâm 。 隱ẩn 心tâm 蓋cái 心tâm 覆phú 心tâm 纏triền 心tâm 裹khỏa 心tâm 。 故cố 名danh 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 蓋cái 。 疑nghi 蓋cái 者giả 云vân 何hà 疑nghi 。 答đáp 於ư 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 及cập 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 生sanh 起khởi 疑nghi 惑hoặc 二nhị 分phần 二nhị 路lộ 。 躊trù 躇trừ 猶do 豫dự 猶do 豫dự 箭tiễn 不bất 悅duyệt 。 不bất 悅duyệt 行hành 不bất 決quyết 度độ 不bất 悟ngộ 入nhập 。 非phi 已dĩ 一nhất 趣thú 非phi 當đương 一nhất 趣thú 非phi 現hiện 一nhất 趣thú 。 是thị 名danh 疑nghi 。 云vân 何hà 疑nghi 蓋cái 。 答đáp 由do 此thử 疑nghi 故cố 障chướng 心tâm 蔽tế 心tâm 鎮trấn 心tâm 。 隱ẩn 心tâm 蓋cái 心tâm 覆phú 心tâm 纏triền 心tâm 裹khỏa 心tâm 。 故cố 名danh 疑nghi 蓋cái 。

五ngũ 心tâm 栽tài 者giả 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 具Cụ 壽thọ 當đương 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 不bất 悟ngộ 入nhập 。 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 若nhược 於ư 大đại 師sư 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 於ư 大đại 師sư 所sở 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 不bất 悟ngộ 入nhập 。 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 若nhược 於ư 正Chánh 法Pháp 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 所sở 學học 處xứ 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 不bất 悟ngộ 入nhập 。 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 若nhược 於ư 所sở 學học 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 於ư 所sở 學học 處xứ 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 教giáo 誡giới 所sở 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 不bất 悟ngộ 入nhập 。 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 若nhược 於ư 教giáo 誡giới 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 於ư 教giáo 誡giới 所sở 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 諸chư 苾Bật 芻Sô 上thượng 座tòa 聰thông 慧tuệ 。 久cửu 入nhập 佛Phật 法Pháp 久cửu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 乃nãi 至chí 大đại 師sư 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 共cộng 所sở 稱xưng 讚tán 護hộ 念niệm 敬kính 愛ái 。 於ư 是thị 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 若nhược 於ư 苾Bật 芻Sô 上thượng 座tòa 聰thông 慧tuệ 。 久cửu 入nhập 佛Phật 法Pháp 久cửu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 乃nãi 至chí 大đại 師sư 。 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 共cộng 所sở 稱xưng 讚tán 護hộ 念niệm 敬kính 愛ái 。 如như 是thị 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 。 於ư 諸chư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 若nhược 於ư 大đại 師sư 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 於ư 大đại 師sư 所sở 。 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 者giả 。 云vân 何hà 大đại 師sư 。 答đáp 謂vị 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 是thị 名danh 大đại 師sư 。 云vân 何hà 於ư 大đại 師sư 所sở 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 答đáp 於ư 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 發phát 起khởi 種chủng 種chủng 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 是thị 名danh 於ư 大đại 師sư 所sở 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 云vân 何hà 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 答đáp 若nhược 於ư 大đại 師sư 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 斷đoạn 。 不bất 能năng 發phát 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 信tín 。 隨tùy 順thuận 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 云vân 何hà 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 答đáp 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 一nhất 。 云vân 何hà 於ư 大đại 師sư 所sở 心tâm 栽tài 。 答đáp 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 心tâm 自tự 作tác 栽tài 事sự 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 雖tuy 有hữu 良lương 田điền 。 若nhược 不bất 耕canh 墾khẩn 即tức 便tiện 堅kiên 硬ngạnh 。 多đa 諸chư 栽tài 孽nghiệt 穢uế 草thảo 不bất 植thực 何hà 況huống 嘉gia 苗miêu 。 於ư 大đại 師sư 所sở 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 覆phú 蔽tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 心tâm 剛cang 強cường 作tác 栽tài 孽nghiệt 事sự 。 尚thượng 不bất 令linh 心tâm 得đắc 邪tà 決quyết 定định 況huống 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 於ư 大đại 師sư 所sở 心tâm 栽tài 。 云vân 何hà 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 答đáp 彼bỉ 於ư 心tâm 栽tài 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 是thị 名danh 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 若nhược 於ư 正Chánh 法Pháp 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 者giả 。 云vân 何hà 正Chánh 法Pháp 。 答đáp 愛ái 盡tận 離ly 滅diệt 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 正Chánh 法Pháp 。 云vân 何hà 於ư 正Chánh 法Pháp 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 答đáp 若nhược 於ư 愛ái 盡tận 離ly 滅diệt 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 是thị 名danh 於ư 正Chánh 法Pháp 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 云vân 何hà 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 答đáp 若nhược 於ư 正Chánh 法Pháp 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 斷đoạn 。 不bất 能năng 發phát 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 欲dục 。 隨tùy 順thuận 信tín 隨tùy 順thuận 勝thắng 解giải 。 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 云vân 何hà 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 答đáp 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 二nhị 。 云vân 何hà 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 心tâm 栽tài 。 答đáp 若nhược 於ư 愛ái 盡tận 離ly 滅diệt 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 心tâm 自tự 作tác 栽tài 事sự 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 雖tuy 有hữu 良lương 田điền 。 若nhược 不bất 耕canh 墾khẩn 即tức 便tiện 堅kiên 硬ngạnh 。 多đa 諸chư 栽tài 孽nghiệt 穢uế 草thảo 不bất 植thực 何hà 況huống 嘉gia 苗miêu 。 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 覆phú 蔽tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 心tâm 剛cang 強cường 。 作tác 栽tài 孽nghiệt 事sự 尚thượng 不bất 令linh 心tâm 得đắc 邪tà 決quyết 定định 。 況huống 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 於ư 正Chánh 法Pháp 所sở 心tâm 栽tài 。 云vân 何hà 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 如như 。 答đáp 彼bỉ 於ư 心tâm 栽tài 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 是thị 名danh 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 若nhược 於ư 所sở 學học 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 於ư 所sở 學học 處xứ 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 者giả 。 云vân 何hà 所sở 學học 。 答đáp 若nhược 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 正chánh 知tri 正chánh 見kiến 施thi 設thiết 學học 處xứ 。 是thị 名danh 所sở 學học 。 如như 說thuyết 我ngã 如như 是thị 學học 我ngã 學học 此thử 事sự 。 於ư 理lý 善thiện 法Pháp 不bất 能năng 證chứng 得đắc 。 我ngã 如như 是thị 學học 我ngã 學học 此thử 事sự 。 於ư 理lý 善thiện 法Pháp 則tắc 能năng 證chứng 得đắc 。 云vân 何hà 於ư 所sở 學học 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 答đáp 於ư 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 施thi 設thiết 學học 處xứ 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 是thị 名danh 於ư 所sở 學học 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 云vân 何hà 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 答đáp 若nhược 於ư 所sở 學học 生sanh 。 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 斷đoạn 。 不bất 能năng 發phát 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 信tín 。 隨tùy 順thuận 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 云vân 何hà 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 答đáp 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 三tam 。 云vân 何hà 於ư 所sở 學học 心tâm 栽tài 。 答đáp 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 正chánh 知tri 正chánh 見kiến 施thi 設thiết 學học 處xứ 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 心tâm 自tự 作tác 栽tài 事sự 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 雖tuy 有hữu 良lương 田điền 。 若nhược 不bất 耕canh 墾khẩn 即tức 便tiện 堅kiên 硬ngạnh 。 多đa 諸chư 栽tài 孽nghiệt 穢uế 草thảo 不bất 植thực 何hà 況huống 嘉gia 苗miêu 。 於ư 所sở 學học 處xứ 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 覆phú 蔽tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 心tâm 剛cang 強cường 。 作tác 栽tài 孽nghiệt 事sự 尚thượng 不bất 令linh 心tâm 得đắc 邪tà 決quyết 定định 。 況huống 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 於ư 所sở 學học 處xứ 心tâm 栽tài 。 云vân 何hà 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 答đáp 彼bỉ 於ư 心tâm 栽tài 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 是thị 名danh 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 若nhược 於ư 教giáo 誡giới 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 於ư 教giáo 誡giới 所sở 心tâm 栽tài 。 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 者giả 。 云vân 何hà 教giáo 誡giới 。 答đáp 若nhược 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 正chánh 知tri 正chánh 見kiến 。 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 所sở 說thuyết 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 經kinh 。 是thị 名danh 教giáo 誡giới 。 如như 說thuyết 我ngã 如như 是thị 教giáo 誡giới 。 我ngã 教giáo 誡giới 此thử 事sự 於ư 理lý 善thiện 法Pháp 。 不bất 能năng 證chứng 得đắc 。 我ngã 如như 是thị 教giáo 誡giới 我ngã 教giáo 誡giới 此thử 事sự 。 於ư 理lý 善thiện 法Pháp 則tắc 能năng 證chứng 得đắc 。 云vân 何hà 於ư 教giáo 誡giới 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 答đáp 於ư 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 所sở 說thuyết 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 經kinh 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 是thị 名danh 於ư 教giáo 誡giới 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 云vân 何hà 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 答đáp 若nhược 於ư 教giáo 誡giới 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 斷đoạn 。 不bất 能năng 發phát 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 信tín 。 隨tùy 順thuận 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 云vân 何hà 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 答đáp 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 四tứ 。 云vân 何hà 於ư 教giáo 誡giới 所sở 心tâm 栽tài 。 答đáp 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 正chánh 知tri 正chánh 見kiến 。 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 所sở 說thuyết 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 經kinh 。 生sanh 起khởi 種chủng 種chủng 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 便tiện 於ư 彼bỉ 心tâm 自tự 作tác 栽tài 事sự 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 雖tuy 有hữu 良lương 田điền 。 若nhược 不bất 耕canh 墾khẩn 即tức 便tiện 堅kiên 硬ngạnh 。 多đa 諸chư 栽tài 孽nghiệt 穢uế 草thảo 不bất 植thực 何hà 況huống 嘉gia 苗miêu 。 於ư 教giáo 誡giới 所sở 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 覆phú 蔽tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 心tâm 剛cang 強cường 作tác 栽tài 孽nghiệt 事sự 。 尚thượng 不bất 令linh 心tâm 得đắc 邪tà 決quyết 定định 。 況huống 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 於ư 教giáo 誡giới 所sở 心tâm 栽tài 。 云vân 何hà 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 答đáp 彼bỉ 於ư 心tâm 栽tài 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 是thị 名danh 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 若nhược 於ư 苾Bật 芻Sô 上thượng 座tòa 聰thông 慧tuệ 。 久cửu 入nhập 佛Phật 法Pháp 久cửu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 乃nãi 至chí 大đại 師sư 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 共cộng 所sở 稱xưng 讚tán 護hộ 念niệm 敬kính 愛ái 。 如như 是thị 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 。 於ư 諸chư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 心tâm 栽tài 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 者giả 。 云vân 何hà 大đại 師sư 。 答đáp 謂vị 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 云vân 何hà 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 答đáp 謂vị 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 大đại 採thải 菽# 氏thị 。 大đại 營doanh 搆câu 氏thị 。 大đại 飲ẩm 光quang 。 大đại 執chấp 藏tạng 。 大đại 劫kiếp 庀# 那na 。 大đại 迦ca 多đa 衍diễn 那na 。 大đại 准chuẩn 陀đà 。 大đại 善thiện 見kiến 。 大đại 路lộ 。 大đại 名danh 。 無vô 滅diệt 欲dục 樂lạc 金kim 毘tỳ 羅la 等đẳng 。 賢hiền 聖thánh 弟đệ 子tử 。 是thị 名danh 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 若nhược 為vi 大đại 師sư 及cập 諸chư 有hữu 智trí 。 同đồng 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 共cộng 所sở 稱xưng 讚tán 護hộ 念niệm 敬kính 愛ái 。 是thị 名danh 苾Bật 芻Sô 上thượng 座tòa 聰thông 慧tuệ 久cửu 入nhập 佛Phật 法Pháp 。 久cửu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 即tức 此thử 苾Bật 芻Sô 名danh 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 云vân 何hà 如như 是thị 。 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 所sở 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 答đáp 於ư 彼bỉ 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 起khởi 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 發phát 不bất 隨tùy 順thuận 語ngữ 。 不bất 隨tùy 順thuận 語ngữ 表biểu 毀hủy 辱nhục lăng 突đột 。 是thị 名danh 如như 是thị 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 云vân 何hà 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 答đáp 若nhược 於ư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 便tiện 於ư 彼bỉ 斷đoạn 。 不bất 能năng 發phát 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 信tín 。 隨tùy 順thuận 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 勝thắng 解giải 無vô 淨tịnh 信tín 。 云vân 何hà 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 。 答đáp 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 五ngũ 。 云vân 何hà 於ư 諸chư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 心tâm 栽tài 。 答đáp 若nhược 於ư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 便tiện 於ư 彼bỉ 心tâm 自tự 作tác 栽tài 事sự 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 雖tuy 有hữu 良lương 田điền 若nhược 不bất 耕canh 墾khẩn 。 即tức 便tiện 堅kiên 硬ngạnh 多đa 諸chư 栽tài 孽nghiệt 。 穢uế 草thảo 不bất 植thực 何hà 況huống 嘉gia 苗miêu 。 於ư 諸chư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 。 瞋sân 恚khuể 毀hủy 罵mạ lăng 辱nhục 觸xúc 惱não 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 覆phú 蔽tế 其kỳ 心tâm 。 令linh 心tâm 剛cang 強cường 。 作tác 栽tài 孽nghiệt 事sự 。 尚thượng 不bất 令linh 心tâm 得đắc 邪tà 決quyết 定định 。 況huống 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 名danh 於ư 諸chư 有hữu 智trí 梵Phạm 行hạnh 者giả 所sở 心tâm 栽tài 。 云vân 何hà 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 答đáp 彼bỉ 於ư 心tâm 栽tài 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 是thị 名danh 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。

五ngũ 心tâm 縛phược 者giả 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 具Cụ 壽thọ 當đương 知tri 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 。 未vị 離ly 欲dục 未vị 離ly 親thân 未vị 離ly 愛ái 未vị 離ly 渴khát 。 彼bỉ 由do 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 故cố 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 。 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 。 若nhược 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 等đẳng 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 乃nãi 至chí 無vô 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 。 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 。 心tâm 縛phược 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。

復phục 次thứ 具Cụ 壽thọ 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 諸chư 欲dục 境cảnh 未vị 離ly 貪tham 。 未vị 離ly 欲dục 未vị 離ly 親thân 未vị 離ly 愛ái 未vị 離ly 渴khát 。 彼bỉ 由do 於ư 欲dục 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 故cố 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 。 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 。 若nhược 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 等đẳng 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 乃nãi 至chí 無vô 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 於ư 欲dục 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 。 心tâm 縛phược 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。

復phục 次thứ 具Cụ 壽thọ 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 在tại 家gia 出xuất 家gia 離ly 住trụ 。 於ư 樂nhạo/nhạc/lạc 同đồng 樂nhạo/nhạc/lạc 於ư 苦khổ 同đồng 苦khổ 。 同đồng 喜hỷ 同đồng 憂ưu 。 於ư 諸chư 事sự 務vụ 皆giai 共cộng 興hưng 起khởi 。 究cứu 竟cánh 隨tùy 轉chuyển 。 不bất 相tương 捨xả 離ly 。 彼bỉ 由do 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 雜tạp 住trụ 等đẳng 故cố 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 。 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 。 若nhược 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 等đẳng 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 乃nãi 至chí 無vô 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 第đệ 三tam 。 樂lạc 相tướng 雜tạp 住trụ 。 心tâm 縛phược 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。

復phục 次thứ 具Cụ 壽thọ 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 於ư 諸chư 正chánh 論luận 是thị 聖thánh 除trừ 遣khiển 。 能năng 趣thú 向hướng 心tâm 離ly 蓋cái 可khả 樂lạc 所sở 。 謂vị 戒giới 論luận 定định 論luận 慧tuệ 論luận 解giải 脫thoát 論luận 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 論luận 。 少thiểu 欲dục 論luận 喜hỷ 足túc 論luận 損tổn 減giảm 論luận 省tỉnh 事sự 論luận 。 永vĩnh 斷đoạn 論luận 離ly 染nhiễm 論luận 寂tịch 滅diệt 論luận 。 隨tùy 順thuận 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 等đẳng 論luận 。 彼bỉ 於ư 宣tuyên 說thuyết 如như 是thị 論luận 時thời 。 不bất 恭cung 敬kính 聽thính 不bất 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 。 不bất 住trụ 受thọ 教giáo 心tâm 不bất 行hành 法pháp 隨tùy 法pháp 越việt 大đại 師sư 教giáo 。 於ư 諸chư 學học 處xứ 。 不bất 樂nhạo 受thọ 學học 。 彼bỉ 由do 宣tuyên 說thuyết 如như 是thị 論luận 時thời 。 不bất 恭cung 敬kính 聽thính 等đẳng 故cố 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 。 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 。 若nhược 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 等đẳng 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 乃nãi 至chí 無vô 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 於ư 諸chư 正chánh 論luận 心tâm 縛phược 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。

復phục 次thứ 具Cụ 壽thọ 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 少thiếu 小tiểu 證chứng 得đắc 。 雖tuy 有hữu 後hậu 時thời 所sở 作tác 勝thắng 事sự 。 而nhi 中trung 止chỉ 息tức 。 彼bỉ 由do 少thiếu 小tiểu 證chứng 得đắc 等đẳng 故cố 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 。 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 。 若nhược 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 等đẳng 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 乃nãi 至chí 無vô 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 。 於ư 後hậu 勝thắng 所sở 作tác 。 心tâm 縛phược 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 。 此thử 中trung 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 。 未vị 離ly 欲dục 未vị 離ly 親thân 未vị 離ly 愛ái 未vị 離ly 渴khát 者giả 。 謂vị 顧cố 戀luyến 身thân 令linh 心tâm 被bị 縛phược 不bất 得đắc 出xuất 離ly 故cố 。 說thuyết 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 者giả 。 云vân 何hà 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 勢thế 用dụng 策sách 勵lệ 不bất 可khả 制chế 伏phục 策sách 心tâm 相tương 續tục 。 是thị 名danh 熾sí 然nhiên 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 。 云vân 何hà 便tiện 於ư 加gia 行hành 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 若nhược 習tập 若nhược 修tu 若nhược 多đa 所sở 作tác 是thị 名danh 加gia 行hành 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 加gia 行hành 。 云vân 何hà 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 是thị 名danh 永vĩnh 斷đoạn 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 云vân 何hà 便tiện 於ư 寂tịch 靜tĩnh 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 住trụ 空không 閑nhàn 室thất 是thị 名danh 寂tịch 靜tĩnh 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 寂tịch 靜tĩnh 。 云vân 何hà 便tiện 於ư 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 證chứng 得đắc 愛ái 盡tận 離ly 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 。 無vô 淨tịnh 信tín 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 者giả 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 生sanh 顧cố 戀luyến 者giả 。 彼bỉ 於ư 永vĩnh 斷đoạn 不bất 起khởi 。 隨tùy 順thuận 心tâm 隨tùy 順thuận 信tín 。 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 心tâm 。 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 故cố 說thuyết 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 等đẳng 。 是thị 名danh 第đệ 一nhất 者giả 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 一nhất 。 於ư 身thân 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 心tâm 縛phược 者giả 。 謂vị 若nhược 於ư 身thân 深thâm 生sanh 顧cố 戀luyến 。 彼bỉ 心tâm 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 如như 被bị 壯tráng 人nhân 以dĩ 堅kiên 繩thằng 索sách 縛phược 已dĩ 水thủy 澆kiêu 。 彼bỉ 名danh 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 如như 是thị 於ư 身thân 深thâm 生sanh 顧cố 戀luyến 。 彼bỉ 心tâm 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 言ngôn 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 者giả 。 謂vị 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 於ư 欲dục 未vị 離ly 貪tham 等đẳng 。 心tâm 縛phược 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 在tại 家gia 出xuất 家gia 雜tạp 住trụ 者giả 。 謂vị 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 與dữ 在tại 家gia 出xuất 家gia 諠huyên 雜tạp 。 而nhi 住trụ 於ư 樂nhạo/nhạc/lạc 同đồng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 於ư 苦khổ 同đồng 苦khổ 者giả 。 謂vị 於ư 樂nhạo/nhạc/lạc 事sự 同đồng 受thọ 其kỳ 樂nhạo/nhạc/lạc 。 於ư 諸chư 苦khổ 事sự 。 同đồng 受thọ 其kỳ 苦khổ 。 同đồng 喜hỷ 同đồng 憂ưu 者giả 。 謂vị 於ư 喜hỷ 事sự 同đồng 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 於ư 諸chư 憂ưu 事sự 同đồng 起khởi 愁sầu 憂ưu 。 於ư 諸chư 事sự 務vụ 皆giai 共cộng 興hưng 起khởi 。 究cứu 竟cánh 隨tùy 轉chuyển 不bất 相tương 捨xả 離ly 者giả 。 謂vị 於ư 種chủng 種chủng 所sở 作tác 事sự 業nghiệp 。 皆giai 共cộng 相tương 助trợ 身thân 心tâm 無vô 怠đãi 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 於ư 諸chư 正chánh 論luận 者giả 。 云vân 何hà 正chánh 論luận 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 發phát 起khởi 語ngữ 論luận 。 言ngôn 說thuyết 宣tuyên 唱xướng 評bình 議nghị 顯hiển 了liễu 。 詞từ 辯biện 語ngữ 路lộ 語ngữ 音âm 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 是thị 名danh 正chánh 論luận 。 言ngôn 是thị 聖thánh 者giả 有hữu 二nhị 種chủng 。 聖thánh 謂vị 由do 善thiện 故cố 及cập 無vô 漏lậu 故cố 。 此thử 中trung 言ngôn 論luận 由do 善thiện 故cố 聖thánh 。 非phi 由do 無vô 漏lậu 故cố 說thuyết 是thị 聖thánh 言ngôn 。 除trừ 遣khiển 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 。 長trường 夜dạ 能năng 引dẫn 少thiểu 欲dục 喜hỷ 足túc 。 易dị 滿mãn 易dị 養dưỡng 損tổn 減giảm 除trừ 遣khiển 。 杜đỗ 多đa 功công 德đức 。 知tri 量lương 清thanh 淨tịnh 。 故cố 名danh 除trừ 遣khiển 。 能năng 趣thú 向hướng 心tâm 離ly 蓋cái 可khả 樂lạc 者giả 。 今kim 此thử 義nghĩa 中trung 說thuyết 心tâm 名danh 心tâm 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 令linh 心tâm 斷đoạn 蓋cái 。 清thanh 淨tịnh 可khả 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 能năng 趣thú 向hướng 心tâm 離ly 蓋cái 可khả 樂lạc 。 言ngôn 戒giới 論luận 者giả 謂vị 此thử 正chánh 論luận 。 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 犯phạm 戒giới 過quá 患hoạn 。 持trì 戒giới 功công 德đức 。 故cố 名danh 戒giới 論luận 。 言ngôn 定định 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 散tán 動động 過quá 患hoạn 正chánh 定định 功công 德đức 。 故cố 名danh 定định 論luận 。 言ngôn 慧tuệ 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 惡ác 慧tuệ 過quá 患hoạn 妙diệu 慧tuệ 功công 德đức 。 故cố 名danh 慧tuệ 論luận 解giải 脫thoát 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 邪tà 解giải 脫thoát 過quá 患hoạn 正chánh 。 解giải 脫thoát 功công 德đức 。 故cố 名danh 解giải 脫thoát 論luận 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 邪tà 智trí 過quá 患hoạn 正chánh 智trí 功công 德đức 。 故cố 名danh 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 論luận 。 少thiểu 欲dục 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 多đa 欲dục 過quá 患hoạn 少thiểu 欲dục 功công 德đức 。 故cố 名danh 少thiểu 欲dục 論luận 。 喜hỷ 足túc 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 不bất 喜hỷ 足túc 過quá 患hoạn 喜hỷ 足túc 功công 德đức 。 故cố 名danh 喜hỷ 足túc 論luận 。 損tổn 減giảm 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 增tăng 益ích 生sanh 死tử 過quá 患hoạn 。 損tổn 減giảm 生sanh 死tử 功công 德đức 。 故cố 名danh 損tổn 減giảm 論luận 。 省tỉnh 事sự 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 多đa 事sự 過quá 患hoạn 省tỉnh 事sự 功công 德đức 。 故cố 名danh 省tỉnh 事sự 論luận 。 永vĩnh 斷đoạn 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 諸chư 結kết 過quá 患hoạn 斷đoạn 結kết 功công 德đức 。 故cố 名danh 永vĩnh 斷đoạn 論luận 。 離ly 染nhiễm 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 貪tham 染nhiễm 過quá 患hoạn 離ly 染nhiễm 功công 德đức 。 故cố 名danh 離ly 染nhiễm 論luận 。 寂tịch 滅diệt 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 顯hiển 了liễu 。 有hữu 身thân 過quá 患hoạn 滅diệt 有hữu 身thân 功công 德đức 。 故cố 名danh 寂tịch 滅diệt 論luận 。 隨tùy 順thuận 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 論luận 者giả 。 謂vị 此thử 正chánh 論luận 能năng 正chánh 宣tuyên 說thuyết 施thi 設thiết 建kiến 立lập 顯hiển 了liễu 。 緣duyên 起khởi 緣duyên 已dĩ 生sanh 法pháp 。 及cập 彼bỉ 善thiện 忍nhẫn 故cố 名danh 隨tùy 順thuận 緣duyên 性tánh 緣duyên 起khởi 論luận 。 彼bỉ 於ư 宣tuyên 說thuyết 如như 是thị 論luận 時thời 。 不bất 恭cung 敬kính 聽thính 不bất 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 。 不bất 住trụ 受thọ 教giáo 心tâm 。 不bất 行hành 法pháp 隨tùy 法pháp 。 越việt 大đại 師sư 教giáo 於ư 論luận 學học 處xứ 不bất 樂nhạo 受thọ 學học 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 勢thế 用dụng 。 策sách 勵lệ 不bất 可khả 制chế 伏phục 策sách 心tâm 相tương 續tục 是thị 名danh 熾sí 然nhiên 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 便tiện 於ư 加gia 行hành 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 若nhược 習tập 若nhược 修tu 若nhược 多đa 所sở 作tác 。 是thị 名danh 加gia 行hành 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 加gia 行hành 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 是thị 名danh 永vĩnh 斷đoạn 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 便tiện 於ư 寂tịch 靜tĩnh 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 住trụ 空không 閑nhàn 室thất 。 是thị 名danh 寂tịch 靜tĩnh 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 寂tịch 靜tĩnh 。 便tiện 於ư 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 證chứng 得đắc 愛ái 盡tận 。 離ly 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 名danh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 。 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 無vô 淨tịnh 信tín 不bất 安an 住trụ 無vô 勝thắng 解giải 者giả 。 謂vị 纏triền 所sở 纏triền 於ư 諸chư 正chánh 論luận 。 不bất 能năng 恭cung 敬kính 。 屬thuộc 耳nhĩ 聽thính 等đẳng 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 不bất 起khởi 隨tùy 順thuận 心tâm 。 隨tùy 順thuận 信tín 隨tùy 順thuận 欲dục 隨tùy 順thuận 心tâm 勝thắng 解giải 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 故cố 說thuyết 心tâm 不bất 悟ngộ 入nhập 等đẳng 。 是thị 名danh 第đệ 四tứ 。 及cập 心tâm 縛phược 言ngôn 准chuẩn 前tiền 應ưng 說thuyết 。 少thiếu 小tiểu 證chứng 得đắc 雖tuy 有hữu 後hậu 時thời 所sở 作tác 勝thắng 事sự 。 而nhi 中trung 止chỉ 息tức 者giả 。 云vân 何hà 少thiếu 小tiểu 證chứng 得đắc 。 謂vị 如như 一nhất 類loại 唯duy 得đắc 戒giới 禁cấm 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 或hoặc 復phục 乃nãi 至chí 。 唯duy 證chứng 少thiểu 分phần 。 死tử 生sanh 智trí 通thông 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 如như 是thị 等đẳng 名danh 。 少thiếu 小tiểu 證chứng 得đắc 。 雖tuy 有hữu 後hậu 時thời 所sở 作tác 勝thắng 事sự 者giả 。 謂vị 彼bỉ 未vị 能năng 永vĩnh 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 亦diệc 未vị 證chứng 得đắc 。 諸chư 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 。 雖tuy 有hữu 後hậu 時thời 所sở 作tác 勝thắng 事sự 。 而nhi 中trung 止chỉ 息tức 者giả 。 謂vị 捨xả 善thiện 軛ách 精tinh 進tấn 懈giải 廢phế 。 由do 此thử 故cố 名danh 而nhi 中trung 止chỉ 息tức 。 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 界giới 。 未vị 作tác 劬cù 勞lao 未vị 斷đoạn 諸chư 結kết 。 便tiện 於ư 永vĩnh 斷đoạn 。 精tinh 勤cần 勇dũng 猛mãnh 。 勢thế 用dụng 策sách 勵lệ 。 不bất 可khả 制chế 伏phục 策sách 心tâm 相tương 續tục 。 是thị 名danh 熾sí 然nhiên 。 彼bỉ 於ư 此thử 中trung 。 不bất 起khởi 欲dục 樂lạc 。 由do 斯tư 故cố 說thuyết 便tiện 於ư 熾sí 然nhiên 。 便tiện 於ư 加gia 行hành 永vĩnh 斷đoạn 寂tịch 靜tĩnh 證chứng 得đắc 上thượng 義nghĩa 等đẳng 。 皆giai 准chuẩn 前tiền 應ưng 說thuyết 。 是thị 名danh 第đệ 五ngũ 者giả 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 數số 為vi 第đệ 五ngũ 。 於ư 後hậu 勝thắng 所sở 作tác 心tâm 縛phược 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 界giới 未vị 作tác 劬cù 勞lao 未vị 斷đoạn 諸chư 結kết 。 心tâm 便tiện 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 如như 被bị 壯tráng 人nhân 以dĩ 堅kiên 繩thằng 索sách 縛phược 已dĩ 水thủy 澆kiêu 。 彼bỉ 名danh 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 如như 是thị 有hữu 後hậu 勝thắng 所sở 作tác 者giả 。 彼bỉ 於ư 此thử 界giới 未vị 作tác 劬cù 勞lao 未vị 斷đoạn 諸chư 結kết 。 心tâm 便tiện 被bị 縛phược 甚thậm 縛phược 極cực 縛phược 。 言ngôn 未vị 降hàng 伏phục 未vị 永vĩnh 害hại 者giả 。 謂vị 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。

五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 一nhất 欲dục 貪tham 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 二nhị 嗔sân 恚khuể 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 三tam 有hữu 身thân 見kiến 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 四tứ 戒giới 禁cấm 取thủ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 五ngũ 疑nghi 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 欲dục 貪tham 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 欲dục 貪tham 云vân 何hà 答đáp 於ư 諸chư 欲dục 境cảnh 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 貪tham 類loại 貪tham 生sanh 。 是thị 名danh 欲dục 貪tham 。 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 欲dục 貪tham 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 故cố 。 便tiện 往vãng 欲dục 界giới 生sanh 於ư 欲dục 界giới 。 結kết 欲dục 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 欲dục 貪tham 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 嗔sân 恚khuể 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 嗔sân 恚khuể 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 欲dục 為vi 損tổn 害hại 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 現hiện 為vi 過quá 患hoạn 。 是thị 名danh 嗔sân 恚khuể 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 有hữu 身thân 見kiến 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 有hữu 身thân 見kiến 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 等đẳng 。 隨tùy 觀quán 見kiến 我ngã 或hoặc 我ngã 所sở 。 從tùng 此thử 起khởi 忍nhẫn 欲dục 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 有hữu 身thân 見kiến 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 戒giới 禁cấm 取thủ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 戒giới 禁cấm 取thủ 云vân 何hà 。 答đáp 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 執chấp 取thủ 於ư 戒giới 。 謂vị 由do 此thử 戒giới 能năng 得đắc 清thanh 淨tịnh 解giải 脫thoát 出xuất 離ly 。 超siêu 諸chư 苦khổ 樂lạc 及cập 能năng 證chứng 得đắc 超siêu 苦khổ 樂lạc 處xứ 。

復phục 有hữu 一nhất 類loại 。 執chấp 取thủ 於ư 禁cấm 。 謂vị 由do 此thử 禁cấm 能năng 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 解giải 脫thoát 出xuất 離ly 超siêu 諸chư 苦khổ 樂lạc 。 及cập 能năng 證chứng 得đắc 超siêu 苦khổ 樂lạc 處xứ 。 或hoặc 有hữu 一nhất 類loại 。 執chấp 取thủ 戒giới 禁cấm 。 謂vị 由do 戒giới 禁cấm 能năng 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 解giải 脫thoát 出xuất 離ly 超siêu 諸chư 苦khổ 樂lạc 。 及cập 能năng 證chứng 得đắc 超siêu 苦khổ 樂lạc 處xứ 。 是thị 名danh 戒giới 禁cấm 取thủ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 疑nghi 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 疑nghi 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 。 及cập 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 生sanh 起khởi 疑nghi 惑hoặc 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 。 非phi 現hiện 一nhất 趣thú 。 是thị 名danh 疑nghi 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 疑nghi 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 故cố 便tiện 往vãng 欲dục 界giới 生sanh 於ư 欲dục 界giới 。 結kết 欲dục 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 疑nghi 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。

五ngũ 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 一nhất 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 二nhị 無vô 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 三tam 掉trạo 舉cử 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 四tứ 慢mạn 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 五ngũ 無vô 明minh 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 色sắc 貪tham 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 色sắc 界giới 繫hệ 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 耽đam 著trước 貪tham 愛ái 。 是thị 名danh 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 色sắc 貪tham 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 故cố 便tiện 往vãng 色sắc 界giới 生sanh 於ư 色sắc 界giới 。 結kết 色sắc 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 無vô 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 無vô 色sắc 貪tham 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 耽đam 著trước 貪tham 愛ái 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 貪tham 。 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 無vô 色sắc 貪tham 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 故cố 便tiện 往vãng 無vô 色sắc 界giới 生sanh 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 結kết 無vô 色sắc 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 無vô 色sắc 貪tham 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 掉trạo 舉cử 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 掉trạo 舉cử 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 繫hệ 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 諸chư 不bất 寂tịch 靜tĩnh 不bất 極cực 寂tịch 靜tĩnh 。 掉trạo 舉cử 生sanh 性tánh 等đẳng 。 掉trạo 舉cử 生sanh 性tánh 心tâm 躁táo 擾nhiễu 性tánh 。 是thị 名danh 掉trạo 舉cử 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 掉trạo 舉cử 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 。 故cố 便tiện 往vãng 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 生sanh 於ư 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 結kết 色sắc 無vô 色sắc 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 掉trạo 舉cử 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 慢mạn 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 慢mạn 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 繫hệ 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 諸chư 慢mạn 恃thị 執chấp 慢mạn 性tánh 心tâm 高cao 舉cử 心tâm 輕khinh 蔑miệt 。 是thị 名danh 慢mạn 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 無vô 明minh 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 無vô 明minh 云vân 何hà 。 答đáp 於ư 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 繫hệ 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 諸chư 無vô 智trí 愚ngu 癡si 。 無vô 明minh 黑hắc 闇ám 。 是thị 名danh 無vô 明minh 。 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 。 下hạ 分phần/phân 謂vị 欲dục 界giới 。 上thượng 分phần/phân 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 由do 此thử 無vô 明minh 。 未vị 斷đoạn 未vị 遍biến 知tri 故cố 。 便tiện 往vãng 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 生sanh 於ư 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 結kết 色sắc 無vô 色sắc 界giới 生sanh 。 故cố 名danh 無vô 明minh 。 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。

後hậu 嗢ốt 拕tha 南nam 曰viết 。

後hậu 五ngũ 法pháp 十thập 四tứ 。 謂vị 不bất 忍nhẫn 及cập 忍nhẫn 。

損tổn 減giảm 與dữ 圓viên 滿mãn 。 語ngữ 路lộ 無vô 能năng 處xứ 。

勝thắng 支chi 解giải 脫thoát 想tưởng 。 解giải 脫thoát 處xứ 根căn 力lực 。

不bất 還hoàn 及cập 淨tịnh 居cư 。 出xuất 離ly 界giới 各các 五ngũ 。

有hữu 五ngũ 不bất 忍nhẫn 過quá 失thất 。 五ngũ 能năng 忍nhẫn 功công 德đức 。 五ngũ 損tổn 減giảm 。 五ngũ 圓viên 滿mãn 。 五ngũ 語ngữ 路lộ 。 五ngũ 無vô 堪kham 能năng 處xứ 。 五ngũ 勝thắng 支chi 。 五ngũ 成thành 熟thục 解giải 脫thoát 想tưởng 。 五ngũ 解giải 脫thoát 處xứ 。 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 五ngũ 不bất 還hoàn 。 五ngũ 淨tịnh 居cư 天thiên 。 五ngũ 出xuất 離ly 界giới 。

五ngũ 不bất 忍nhẫn 過quá 失thất 者giả 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 一nhất 者giả 暴bạo 惡ác 。 二nhị 者giả 憂ưu 悔hối 。 三tam 者giả 眾chúng 生sanh 不bất 愛ái 不bất 樂lạc 。 四tứ 者giả 十thập 方phương 惡ác 名danh 流lưu 布bố 。 五ngũ 者giả 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 當đương 墮đọa 惡ác 趣thú 地địa 獄ngục 。 云vân 何hà 暴bạo 惡ác 。 答đáp 諸chư 不bất 能năng 忍nhẫn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 不bất 忍nhẫn 因nhân 緣duyên 。 集tập 諸chư 刀đao 杖trượng 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 損tổn 害hại 。 故cố 名danh 暴bạo 惡ác 。 云vân 何hà 憂ưu 悔hối 。 答đáp 諸chư 不bất 能năng 忍nhẫn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 不bất 忍nhẫn 因nhân 緣duyên 行hành 身thân 惡ác 行hành 行hành 語ngữ 惡ác 行hành 行hành 意ý 惡ác 行hành 。 彼bỉ 行hành 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 已dĩ 。 多đa 生sanh 憂ưu 悔hối 。 身thân 心tâm 熱nhiệt 惱não 。 故cố 名danh 憂ưu 悔hối 。 云vân 何hà 眾chúng 生sanh 。 不bất 愛ái 不bất 樂lạc 。 答đáp 諸chư 不bất 能năng 忍nhẫn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 不bất 忍nhẫn 因nhân 緣duyên 若nhược 被bị 他tha 罵mạ 即tức 還hoàn 反phản 罵mạ 。 若nhược 被bị 他tha 嗔sân 即tức 還hoàn 反phản 嗔sân 。 若nhược 被bị 他tha 打đả 即tức 還hoàn 反phản 打đả 。 若nhược 被bị 他tha 害hại 即tức 還hoàn 反phản 害hại 。 若nhược 被bị 他tha 弄lộng 即tức 還hoàn 反phản 弄lộng 。 由do 此thử 眾chúng 生sanh 不bất 愛ái 不bất 樂lạc 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 反phản 罵mạ 等đẳng 緣duyên 故cố 。 說thuyết 眾chúng 生sanh 不bất 愛ái 不bất 樂lạc 。 云vân 何hà 十thập 方phương 。 惡ác 名danh 流lưu 布bố 。 答đáp 諸chư 不bất 能năng 忍nhẫn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 不bất 忍nhẫn 因nhân 緣duyên 常thường 與dữ 鬪đấu 諍tranh 。 好hảo 相tướng 言ngôn 。 訟tụng 輕khinh 弄lộng 毀hủy 蔑miệt 。 由do 此thử 惡ác 名danh 十thập 方phương 流lưu 布bố 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 鬪đấu 諍tranh 等đẳng 緣duyên 。 故cố 說thuyết 十thập 方phương 惡ác 名danh 流lưu 布bố 。 云vân 何hà 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 當đương 墮đọa 惡ác 趣thú 地địa 獄ngục 。 答đáp 諸chư 不bất 能năng 忍nhẫn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 不bất 忍nhẫn 因nhân 緣duyên 多đa 行hành 增tăng 上thượng 身thân 惡ác 行hành 語ngữ 惡ác 行hành 意ý 惡ác 行hành 。 彼bỉ 行hành 增tăng 上thượng 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 已dĩ 。 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 當đương 墮đọa 惡ác 趣thú 。 大đại 地địa 獄ngục 中trung 。 受thọ 諸chư 劇kịch 苦khổ 故cố 。 說thuyết 身thân 壞hoại 命mạng 終chung 。 當đương 墮đọa 惡ác 趣thú 地địa 獄ngục 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị

Print Friendly, PDF & Email