阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận
Quyển 10
尊Tôn 者Giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說Thuyết 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử 說thuyết

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

四Tứ 法Pháp 品Phẩm 第đệ 五ngũ 之chi 五ngũ

四tứ 語ngữ 惡ác 行hành 者giả 。 一nhất 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 二nhị 離ly 間gian 語ngữ 。 三tam 麁thô 惡ác 語ngữ 。 四tứ 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 云vân 何hà 虛hư 誑cuống 語ngữ 惡ác 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 或hoặc 在tại 質chất 諒# 者giả 前tiền 。 或hoặc 在tại 大đại 眾chúng 中trung 。 或hoặc 在tại 王vương 家gia 。 或hoặc 在tại 執chấp 理lý 家gia 。 或hoặc 在tại 親thân 友hữu 家gia 。 為vi 令linh 證chứng 故cố 作tác 是thị 問vấn 言ngôn 。 汝nhữ 善thiện 男nam 子tử 。 應ưng 自tự 憶ức 念niệm 。 若nhược 知tri 便tiện 說thuyết 不bất 知tri 勿vật 說thuyết 。 若nhược 見kiến 便tiện 說thuyết 不bất 見kiến 勿vật 說thuyết 。 彼bỉ 得đắc 此thử 問vấn 。 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 或hoặc 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 或hoặc 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 彼bỉ 或hoặc 自tự 為vi 或hoặc 復phục 為vì 他tha 。 或hoặc 為vi 財tài 利lợi 。 正chánh 知tri 而nhi 說thuyết 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 不bất 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 謂vị 不bất 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 者giả 不bất 斷đoạn 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 不bất 厭yếm 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 或hoặc 在tại 質chất 諒# 者giả 前tiền 者giả 。 謂vị 或hoặc 村thôn 落lạc 質chất 諒# 者giả 。 或hoặc 城thành 邑ấp 質chất 諒# 者giả 。 或hoặc 邦bang 國quốc 質chất 諒# 者giả 。 如như 是thị 等đẳng 質chất 諒# 者giả 。 若nhược 會hội 遇ngộ 若nhược 和hòa 合hợp 若nhược 現hiện 前tiền 。 是thị 名danh 或hoặc 在tại 質chất 諒# 者giả 前tiền 。 或hoặc 在tại 大đại 眾chúng 中trung 者giả 。 謂vị 或hoặc 剎sát 帝đế 利lợi 眾chúng 。 或hoặc 婆Bà 羅La 門Môn 眾chúng 。 或hoặc 長trưởng 者giả 眾chúng 或hoặc 沙Sa 門Môn 眾chúng 。 如như 是thị 等đẳng 諸chư 大đại 眾chúng 。 若nhược 會hội 遇ngộ 若nhược 和hòa 合hợp 。 若nhược 現hiện 前tiền 是thị 名danh 或hoặc 。 在tại 大đại 眾chúng 中trung 。 或hoặc 在tại 王vương 家gia 者giả 。 謂vị 有hữu 國quốc 王vương 。 輔phụ 臣thần 圍vi 繞nhiễu 。 若nhược 會hội 遇ngộ 若nhược 和hòa 合hợp 若nhược 現hiện 前tiền 。 是thị 名danh 或hoặc 在tại 王vương 家gia 。 或hoặc 在tại 執chấp 理lý 家gia 者giả 。 謂vị 執chấp 理lý 眾chúng 聚tụ 集tập 評bình 議nghị 。 若nhược 會hội 遇ngộ 若nhược 和hòa 合hợp 若nhược 現hiện 前tiền 。 是thị 名danh 或hoặc 在tại 執chấp 理lý 家gia 。 或hoặc 在tại 親thân 友hữu 家gia 者giả 。 謂vị 諸chư 親thân 友hữu 聚tụ 集tập 言ngôn 論luận 。 若nhược 會hội 遇ngộ 若nhược 和hòa 合hợp 若nhược 現hiện 前tiền 。 是thị 名danh 或hoặc 在tại 親thân 友hữu 家gia 。 為vi 令linh 證chứng 故cố 作tác 是thị 問vấn 言ngôn 者giả 。 謂vị 勸khuyến 請thỉnh 彼bỉ 。 說thuyết 誠thành 諦đế 言ngôn 。 欲dục 決quyết 是thị 非phi 故cố 共cộng 審thẩm 問vấn 。 汝nhữ 善thiện 男nam 子tử 。 應ưng 自tự 憶ức 念niệm 。 若nhược 知tri 便tiện 說thuyết 不bất 知tri 勿vật 說thuyết 。 若nhược 見kiến 便tiện 說thuyết 不bất 見kiến 勿vật 說thuyết 者giả 。 謂vị 令linh 憶ức 念niệm 先tiên 所sở 受thọ 境cảnh 依y 實thật 而nhi 說thuyết 。 可khả 為vi 明minh 證chứng 此thử 勸khuyến 誡giới 言ngôn 。 若nhược 於ư 是thị 事sự 已dĩ 見kiến 已dĩ 聞văn 。 已dĩ 覺giác 已dĩ 知tri 。 便tiện 可khả 宣tuyên 說thuyết 建kiến 立lập 開khai 示thị 。 若nhược 於ư 是thị 事sự 不bất 見kiến 不bất 聞văn 。 不bất 覺giác 不bất 知tri 。 勿vật 謬mậu 宣tuyên 說thuyết 建kiến 立lập 開khai 示thị 。 故cố 作tác 是thị 言ngôn 。 汝nhữ 善thiện 男nam 子tử 。 應ưng 自tự 憶ức 念niệm 。 若nhược 知tri 便tiện 說thuyết 不bất 知tri 勿vật 說thuyết 若nhược 見kiến 便tiện 說thuyết 不bất 見kiến 勿vật 說thuyết 。 彼bỉ 得đắc 此thử 問vấn 。 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 或hoặc 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 或hoặc 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 者giả 。 此thử 中trung 不bất 知tri 言ngôn 知tri 者giả 。 謂vị 耳nhĩ 識thức 所sở 受thọ 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 聞văn 。 彼bỉ 實thật 耳nhĩ 識thức 未vị 聞văn 未vị 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 聞văn 。 此thử 等đẳng 名danh 為vi 。 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 或hoặc 知tri 言ngôn 不bất 知tri 者giả 。 謂vị 彼bỉ 耳nhĩ 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 不bất 聞văn 。 此thử 等đẳng 名danh 為vi 。 或hoặc 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 者giả 。 謂vị 眼nhãn 識thức 所sở 受thọ 眼nhãn 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 見kiến 。 彼bỉ 實thật 眼nhãn 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 。 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 已dĩ 見kiến 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 或hoặc 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 者giả 。 謂vị 彼bỉ 眼nhãn 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 或hoặc 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 彼bỉ 或hoặc 自tự 為vi 或hoặc 復phục 為vì 他tha 。 或hoặc 為vi 財tài 利lợi 。 正chánh 知tri 而nhi 說thuyết 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 此thử 中trung 彼bỉ 或hoặc 自tự 為vi 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 自tự 行hành 劫kiếp 盜đạo 被bị 執chấp 送tống 王vương 。 王vương 親thân 檢kiểm 問vấn 。 咄đốt 哉tai 男nam 子tử 。 汝nhữ 於ư 他tha 物vật 實thật 作tác 賊tặc 耶da 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 若nhược 實thật 答đáp 。 王vương 定định 瞋sân 忿phẫn 重trọng/trùng 加gia 刑hình 罰phạt 。 或hoặc 打đả 或hoặc 縛phược 。 或hoặc 驅khu 出xuất 國quốc 。 或hoặc 奪đoạt 資tư 財tài 或hoặc 復phục 斷đoạn 命mạng 。 我ngã 當đương 自tự 覆phú 自tự 等đẳng 覆phú 。 自tự 藏tạng 自tự 等đẳng 藏tạng 。 自tự 護hộ 自tự 等đẳng 護hộ 。 作tác 虛hư 誑cuống 語ngữ 可khả 免miễn 刑hình 罰phạt 。 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 便tiện 白bạch 王vương 言ngôn 。 我ngã 於ư 他tha 物vật 曾tằng 不bất 劫kiếp 盜đạo 。 願nguyện 王vương 鑑giám 照chiếu 我ngã 實thật 非phi 賊tặc 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 彼bỉ 或hoặc 自tự 為vi 。 或hoặc 復phục 為vì 他tha 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 親thân 友hữu 作tác 賊tặc 被bị 執chấp 送tống 王vương 。 王vương 親thân 檢kiểm 問vấn 不bất 得đắc 情tình 實thật 。 為vi 作tác 證chứng 故cố 追truy 檢kiểm 。 問vấn 言ngôn 汝nhữ 之chi 親thân 友hữu 實thật 作tác 賊tặc 不phủ 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 若nhược 實thật 答đáp 王vương 定định 瞋sân 忿phẫn 。 令linh 我ngã 親thân 友hữu 重trọng/trùng 遭tao 刑hình 罰phạt 。 或hoặc 打đả 或hoặc 縛phược 。 或hoặc 驅khu 出xuất 國quốc 。 或hoặc 奪đoạt 資tư 財tài 或hoặc 復phục 斷đoạn 命mạng 。 我ngã 為vi 親thân 友hữu 應ưng 覆phú 等đẳng 覆phú 。 應ưng 藏tạng 等đẳng 藏tạng 。 應ưng 護hộ 等đẳng 護hộ 。 作tác 虛hư 誑cuống 語ngữ 令linh 免miễn 刑hình 罰phạt 。 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 便tiện 白bạch 王vương 言ngôn 。 我ngã 之chi 親thân 友hữu 於ư 他tha 財tài 物vật 。 曾tằng 不bất 劫kiếp 盜đạo 。 願nguyện 王vương 鑑giám 照chiếu 彼bỉ 實thật 非phi 賊tặc 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 或hoặc 復phục 為vì 他tha 。 或hoặc 為vi 財tài 利lợi 者giả 。 如như 有hữu 一nhất 類loại 。 心tâm 懷hoài 貪tham 欲dục 。 作tác 是thị 思tư 惟duy 。 我ngã 當đương 施thi 設thiết 虛hư 誑cuống 妄vọng 語ngữ 。 方phương 便tiện 求cầu 覓mịch 。 可khả 愛ái 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 境cảnh 。 衣y 服phục 飲ẩm 食thực 。 臥ngọa 具cụ 醫y 藥dược 。 及cập 餘dư 資tư 財tài 。 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 即tức 便tiện 追truy 覓mịch 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 作tác 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 或hoặc 為vi 財tài 利lợi 。 正chánh 知tri 而nhi 說thuyết 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 謂vị 審thẩm 決quyết 已dĩ 數sác 數sác 宣tuyên 說thuyết 。 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 虛hư 誑cuống 語ngữ 言ngôn 。 是thị 名danh 正chánh 知tri 而nhi 說thuyết 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 不bất 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 惡ác 心tâm 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 惡ác 行hành 不bất 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 虛hư 誑cuống 語ngữ 惡ác 行hành 。

云vân 何hà 離ly 間gian 語ngữ 惡ác 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 為vì 破phá 此thử 故cố 。 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 。 為vì 破phá 彼bỉ 故cố 。 諸chư 和hòa 合hợp 者giả 令linh 其kỳ 乖quai 離ly 。 已dĩ 乖quai 離ly 者giả 令linh 永vĩnh 間gian 隔cách 。 愛ái 樂nhạo 離ly 間gian 說thuyết 離ly 間gian 語ngữ 。 不bất 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 離ly 間gian 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 不bất 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 不bất 斷đoạn 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 不bất 厭yếm 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 為vì 破phá 此thử 故cố 者giả 。 謂vị 聞văn 此thử 說thuyết 順thuận 破phá 壞hoại 語ngữ 。 順thuận 不bất 堅kiên 語ngữ 。 順thuận 不bất 攝nhiếp 語ngữ 。 順thuận 不bất 喜hỷ 語ngữ 。 向hướng 彼bỉ 宣tuyên 說thuyết 。 令linh 彼bỉ 聞văn 已dĩ 。 便tiện 於ư 此thử 處xứ 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 是thị 名danh 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 為vì 破phá 此thử 故cố 。 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 為vì 破phá 彼bỉ 故cố 者giả 。 謂vị 聞văn 彼bỉ 說thuyết 。 順thuận 破phá 壞hoại 語ngữ 。 順thuận 不bất 堅kiên 語ngữ 。 順thuận 不bất 攝nhiếp 語ngữ 。 順thuận 不bất 喜hỷ 語ngữ 。 向hướng 此thử 宣tuyên 說thuyết 令linh 此thử 聞văn 已dĩ 。 便tiện 於ư 彼bỉ 處xứ 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 是thị 名danh 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 。 為vì 破phá 彼bỉ 故cố 。 諸chư 和hòa 合hợp 者giả 令linh 其kỳ 乖quai 離ly 者giả 。 謂vị 往vãng 此thử 彼bỉ 。 展triển 轉chuyển 和hòa 合hợp 。 隨tùy 順thuận 喜hỷ 樂lạc 無vô 諍tranh 者giả 所sở 。 方phương 便tiện 破phá 壞hoại 令linh 其kỳ 乖quai 離ly 。 是thị 名danh 諸chư 和hòa 合hợp 者giả 令linh 其kỳ 乖quai 離ly 。 已dĩ 乖quai 離ly 者giả 令linh 永vĩnh 間gian 隔cách 者giả 。 謂vị 往vãng 此thử 彼bỉ 已dĩ 相tương/tướng 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 者giả 所sở 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 善thiện 哉tai 汝nhữ 等đẳng 。 已dĩ 能năng 展triển 轉chuyển 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 汝nhữ 等đẳng 長trường 夜dạ 。 更cánh 相tương 呰tử 毀hủy 。 言ngôn 不bất 具cụ 信tín 戒giới 聞văn 捨xả 慧tuệ 故cố 。 能năng 展triển 轉chuyển 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 甚thậm 為vi 善thiện 哉tai 。 此thử 彼bỉ 聞văn 已dĩ 轉chuyển 相tương/tướng 乖quai 反phản 轉chuyển 相tương 背bội 叛bạn 。 是thị 名danh 已dĩ 乖quai 離ly 者giả 令linh 永vĩnh 間gian 隔cách 。 愛ái 樂nhạo 離ly 間gian 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 彼bỉ 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 深thâm 生sanh 愛ái 樂nhạo 。 不bất 厭yếm 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 愛ái 樂nhạo 離ly 間gian 。 說thuyết 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 。 離ly 間gian 語ngữ 言ngôn 是thị 名danh 。 說thuyết 離ly 間gian 語ngữ 。 不bất 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 惡ác 心tâm 不bất 善thiện 心tâm 。 所sở 起khởi 惡ác 行hành 不bất 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 離ly 間gian 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 離ly 間gian 語ngữ 惡ác 行hành 。

云vân 何hà 麁thô 惡ác 語ngữ 惡ác 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 所sở 發phát 語ngữ 能năng 惱não 澁sáp 強cường/cưỡng 。 令linh 他tha 辛tân 楚sở 令linh 他tha 憤phẫn 恚khuể 。 眾chúng 生sanh 不bất 愛ái 眾chúng 生sanh 不bất 樂lạc 。 眾chúng 生sanh 不bất 喜hỷ 眾chúng 生sanh 不bất 悅duyệt 。 令linh 心tâm 擾nhiễu 亂loạn 。 能năng 障chướng 等đẳng 持trì 。 說thuyết 麁thô 惡ác 語ngữ 不phủ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 不bất 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 不bất 斷đoạn 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 不bất 厭yếm 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 所sở 發phát 語ngữ 能năng 惱não 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 鄙bỉ 穢uế 麁thô 獷quánh 。 是thị 名danh 能năng 惱não 。 澁sáp 強cường/cưỡng 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 不bất 滑hoạt 不bất 軟nhuyễn 亦diệc 不bất 調điều 順thuận 。 是thị 名danh 澁sáp 強cường/cưỡng 。 令linh 他tha 辛tân 楚sở 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 能năng 聞văn 者giả 無vô 利lợi 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 。 是thị 名danh 令linh 他tha 辛tân 楚sở 。 令linh 他tha 憤phẫn 恚khuể 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 先tiên 自tự 憤phẫn 恚khuể 忿phẫn 惱não 憂ưu 慼thích 。 亦diệc 令linh 他tha 生sanh 憤phẫn 恚khuể 等đẳng 事sự 。 是thị 名danh 令linh 他tha 憤phẫn 恚khuể 。 眾chúng 生sanh 不bất 愛ái 眾chúng 生sanh 不bất 樂nhạo 眾chúng 生sanh 不bất 喜hỷ 眾chúng 生sanh 不bất 悅duyệt 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 多đa 有hữu 情tình 不bất 愛ái 不bất 樂nhạo 不bất 喜hỷ 不bất 悅duyệt 。 是thị 名danh 眾chúng 生sanh 。 不bất 愛ái 乃nãi 至chí 不bất 悅duyệt 。 令linh 心tâm 擾nhiễu 亂loạn 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 心tâm 躁táo 動động 擾nhiễu 濁trược 不bất 得đắc 安an 定định 。 是thị 名danh 令linh 心tâm 擾nhiễu 亂loạn 。 能năng 障chướng 等đẳng 持trì 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 他tha 聞văn 已dĩ 。 其kỳ 心tâm 躁táo 動động 。 擾nhiễu 濁trược 不bất 得đắc 安an 定định 。 是thị 名danh 能năng 障chướng 等đẳng 持trì 。 說thuyết 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 麁thô 惡ác 語ngữ 言ngôn 。 是thị 名danh 說thuyết 麁thô 惡ác 語ngữ 。 不bất 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 惡ác 心tâm 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 惡ác 行hành 不bất 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 麁thô 惡ác 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 麁thô 惡ác 語ngữ 惡ác 行hành 。

云vân 何hà 雜tạp 穢uế 語ngữ 惡ác 行hành 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 說thuyết 非phi 時thời 語ngữ 。 非phi 實thật 語ngữ 非phi 真chân 語ngữ 。 無vô 法pháp 語ngữ 無vô 義nghĩa 語ngữ 。 不bất 寂tịch 語ngữ 不bất 靜tĩnh 語ngữ 。 無vô 喻dụ 無vô 釋thích 不bất 相tương 應ứng 不bất 相tương 近cận 。 雜tạp 亂loạn 無vô 法pháp 。 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 。 說thuyết 雜tạp 穢uế 語ngữ 不phủ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 不bất 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 不bất 斷đoạn 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 不bất 厭yếm 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 說thuyết 非phi 時thời 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 非phi 時thời 不bất 應ứng 時thời 。 非phi 節tiết 不bất 應ưng 節tiết 。 非phi 分phần/phân 不bất 應ưng 分phần/phân 。 是thị 名danh 說thuyết 非phi 時thời 語ngữ 。 非phi 實thật 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 不bất 實thật 不bất 稱xưng 實thật 。 是thị 名danh 非phi 實thật 語ngữ 。 非phi 真chân 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 虛hư 妄vọng 變biến 異dị 。 是thị 名danh 非phi 真chân 語ngữ 。 無vô 法pháp 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 宣tuyên 說thuyết 顯hiển 了liễu 表biểu 示thị 開khai 發phát 純thuần 非phi 法pháp 事sự 。 是thị 名danh 無vô 法pháp 語ngữ 。 無vô 義nghĩa 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 宣tuyên 說thuyết 顯hiển 了liễu 表biểu 示thị 開khai 發phát 純thuần 無vô 義nghĩa 事sự 。 是thị 名danh 無vô 義nghĩa 語ngữ 。 不bất 寂tịch 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 非phi 諸chư 智trí 者giả 先tiên 思tư 而nhi 說thuyết 率suất 爾nhĩ 而nhi 說thuyết 。 是thị 名danh 不bất 寂tịch 語ngữ 。 不bất 靜tĩnh 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 數sác 數sác 宣tuyên 唱xướng 告cáo 示thị 諠huyên 雜tạp 。 是thị 名danh 不bất 靜tĩnh 語ngữ 。 無vô 喻dụ 者giả 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 無vô 譬thí 喻dụ 無vô 釋thích 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 無vô 解giải 釋thích 。 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 義nghĩa 不bất 應ưng 文văn 文văn 不bất 應ưng 義nghĩa 。 是thị 名danh 不bất 相tương 應ứng 。 不bất 相tương 近cận 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 前tiền 後hậu 不bất 相tương 續tục 或hoặc 意ý 趣thú 有hữu 異dị 。 是thị 名danh 不bất 相tương 近cận 。 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 不bất 一nhất 不bất 定định 。 名danh 為vi 雜tạp 亂loạn 。 若nhược 所sở 說thuyết 語ngữ 純thuần 一nhất 決quyết 定định 名danh 無vô 雜tạp 亂loạn 。 無vô 法pháp 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 越việt 素tố 呾đát 纜# 及cập 毘tỳ 柰nại 耶da 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 。 是thị 名danh 無vô 法pháp 。 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 能năng 引dẫn 種chủng 種chủng 。 不bất 饒nhiêu 益ích 事sự 。 是thị 名danh 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 語ngữ 。 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 雜tạp 穢uế 語ngữ 言ngôn 。 是thị 名danh 說thuyết 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 不bất 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 惡ác 心tâm 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 惡ác 行hành 不bất 善thiện 行hành 所sở 攝nhiếp 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 雜tạp 穢uế 語ngữ 惡ác 行hành 。

四tứ 語ngữ 妙diệu 行hạnh 者giả 。 一nhất 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 二nhị 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 三tam 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 四tứ 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 云vân 何hà 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 斷đoạn 虛hư 誑cuống 語ngữ 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 諦đế 語ngữ 樂nhạo/nhạc/lạc 實thật 可khả 信tín 可khả 保bảo 可khả 住trụ 世thế 間gian 無vô 諍tranh 說thuyết 。 如như 是thị 語ngữ 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 斷đoạn 虛hư 誑cuống 語ngữ 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 斷đoạn 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 厭yếm 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 不bất 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 不bất 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 斷đoạn 虛hư 誑cuống 語ngữ 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 諦đế 語ngữ 者giả 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 是thị 實thật 非phi 不bất 實thật 。 是thị 真chân 非phi 不bất 真chân 。 不bất 虛hư 妄vọng 不bất 變biến 異dị 是thị 名danh 諦đế 語ngữ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 實thật 者giả 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 諦đế 語ngữ 。 愛ái 諦đế 語ngữ 。 不bất 厭yếm 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 實thật 。 可khả 信tín 可khả 保bảo 可khả 住trụ 世thế 間gian 無vô 諍tranh 者giả 。 謂vị 由do 諦đế 語ngữ 。 若nhược 天thiên 若nhược 魔ma 若nhược 梵Phạm 若nhược 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 天thiên 人nhân 。 眾chúng 生sanh 皆giai 共cộng 信tín 保bảo 安an 住trụ 無vô 諍tranh 。 是thị 名danh 可khả 信tín 可khả 保bảo 可khả 住trụ 世thế 間gian 無vô 諍tranh 說thuyết 。 如như 是thị 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 不bất 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 善thiện 心tâm 調điều 柔nhu 心tâm 所sở 起khởi 善thiện 行hành 。 調điều 柔nhu 行hành 所sở 攝nhiếp 。 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 是thị 名danh 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。

云vân 何hà 離ly 離ly 間gián 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 斷đoạn 離ly 間gian 語ngữ 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 不bất 欲dục 破phá 壞hoại 。 不bất 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 為vi 破phá 壞hoại 此thử 不bất 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 。 為vi 破phá 壞hoại 彼bỉ 諸chư 乖quai 離ly 者giả 令linh 其kỳ 和hòa 合hợp 。 已dĩ 和hòa 合hợp 者giả 令linh 永vĩnh 堅kiên 固cố 。 愛ái 樂nhạo 和hòa 合hợp 說thuyết 如như 是thị 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 斷đoạn 離ly 間gian 語ngữ 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 斷đoạn 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 厭yếm 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 不bất 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 不bất 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 斷đoạn 離ly 間gian 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 不bất 欲dục 破phá 壞hoại 者giả 。 謂vị 欲dục 和hòa 合hợp 不bất 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 為vi 破phá 壞hoại 此thử 者giả 。 謂vị 聞văn 此thử 說thuyết 順thuận 破phá 壞hoại 語ngữ 。 順thuận 不bất 堅kiên 語ngữ 。 順thuận 不bất 攝nhiếp 語ngữ 。 順thuận 不bất 喜hỷ 語ngữ 。 不bất 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 勿vật 彼bỉ 聞văn 已dĩ 便tiện 於ư 此thử 處xứ 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 是thị 名danh 不bất 聞văn 此thử 語ngữ 向hướng 彼bỉ 說thuyết 。 為vi 破phá 壞hoại 此thử 不bất 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 為vi 破phá 壞hoại 彼bỉ 者giả 。 謂vị 聞văn 彼bỉ 說thuyết 順thuận 破phá 壞hoại 語ngữ 順thuận 不bất 堅kiên 語ngữ 順thuận 不bất 攝nhiếp 語ngữ 順thuận 不bất 喜hỷ 語ngữ 。 不bất 向hướng 此thử 說thuyết 。 勿vật 此thử 聞văn 已dĩ 便tiện 於ư 彼bỉ 處xứ 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 。 是thị 名danh 不bất 聞văn 彼bỉ 語ngữ 向hướng 此thử 說thuyết 。 為vi 破phá 壞hoại 彼bỉ 諸chư 乖quai 離ly 者giả 。 令linh 其kỳ 和hòa 合hợp 者giả 。 謂vị 往vãng 此thử 彼bỉ 展triển 轉chuyển 乖quai 反phản 背bối/bội 叛bạn 者giả 所sở 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 令linh 其kỳ 和hòa 好hảo/hiếu 。 更cánh 相tương 愛ái 樂nhạo 。 是thị 名danh 諸chư 乖quai 離ly 者giả 令linh 其kỳ 和hòa 合hợp 。 已dĩ 和hòa 合hợp 者giả 令linh 永vĩnh 堅kiên 固cố 者giả 。 謂vị 往vãng 此thử 彼bỉ 展triển 轉chuyển 和hòa 合hợp 。 隨tùy 順thuận 憙hí 樂lạc 無vô 諍tranh 者giả 所sở 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。 善thiện 哉tai 汝nhữ 等đẳng 。 能năng 共cộng 和hòa 合hợp 隨tùy 順thuận 憙hí 樂lạc 不bất 相tương 乖quai 諍tranh 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 汝nhữ 等đẳng 長trường 夜dạ 。 更cánh 相tương 讚tán 美mỹ 。 言ngôn 具cụ 淨tịnh 信tín 戒giới 聞văn 捨xả 慧tuệ 故cố 無vô 乖quai 諍tranh 。 甚thậm 為vi 善thiện 哉tai 。 此thử 彼bỉ 聞văn 已dĩ 轉chuyển 共cộng 和hòa 合hợp 隨tùy 順thuận 憙hí 樂lạc 永vĩnh 無vô 乖quai 諍tranh 。 是thị 名danh 已dĩ 和hòa 合hợp 者giả 令linh 永vĩnh 堅kiên 固cố 。 愛ái 樂nhạo 和hòa 合hợp 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 彼bỉ 和hòa 合hợp 隨tùy 順thuận 憙hí 樂lạc 無vô 諍tranh 。 深thâm 生sanh 愛ái 樂nhạo 。 不bất 厭yếm 不bất 捨xả 。 是thị 名danh 愛ái 樂nhạo 和hòa 合hợp 。 說thuyết 如như 是thị 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 不bất 離ly 間gian 語ngữ 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 善thiện 心tâm 調điều 柔nhu 心tâm 所sở 起khởi 。 善thiện 行hành 調điều 柔nhu 行hành 所sở 攝nhiếp 。 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 離ly 離ly 間gián 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。

云vân 何hà 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 斷đoạn 麁thô 惡ác 語ngữ 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 所sở 發phát 語ngữ 。 無vô 過quá 悅duyệt 耳nhĩ 入nhập 心tâm 高cao 勝thắng 美mỹ 妙diệu 明minh 了liễu 。 易dị 解giải 樂nhạo 聞văn 可khả 尚thượng 無vô 依y 。 眾chúng 生sanh 所sở 愛ái 。 眾chúng 生sanh 所sở 樂lạc 。 眾chúng 生sanh 所sở 憙hí 眾chúng 生sanh 所sở 悅duyệt 。 令linh 心tâm 無vô 亂loạn 能năng 順thuận 等đẳng 持trì 。 說thuyết 如như 是thị 語ngữ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 斷đoạn 麁thô 惡ác 語ngữ 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 斷đoạn 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 厭yếm 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 斷đoạn 麁thô 惡ác 語ngữ 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 所sở 發phát 語ngữ 無vô 過quá 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 無vô 曲khúc 穢uế 濁trược 。 亦diệc 不bất 剛cang 強cường 是thị 名danh 無vô 過quá 。 悅duyệt 耳nhĩ 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 能năng 令linh 聞văn 者giả 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 是thị 名danh 悅duyệt 耳nhĩ 。 入nhập 心tâm 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 心tâm 離ly 蓋cái 。 及cập 隨tùy 煩phiền 惱não 。 安an 隱ẩn 而nhi 住trụ 。 是thị 名danh 入nhập 心tâm 。 高cao 勝thắng 者giả 謂vị 宮cung 城thành 語ngữ 如như 宮cung 城thành 中trung 人nhân 所sở 發phát 語ngữ 。 於ư 餘dư 城thành 邑ấp 人nhân 所sở 發phát 語ngữ 。 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 尊tôn 為vi 高cao 為vi 上thượng 為vi 妙diệu 。 故cố 名danh 高cao 勝thắng 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 餘dư 語ngữ 言ngôn 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 尊tôn 為vi 高cao 為vi 上thượng 為vi 妙diệu 。 是thị 名danh 高cao 勝thắng 。 美mỹ 妙diệu 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 。 不bất 疎sơ 不bất 密mật 不bất 隱ẩn 不bất 顯hiển 是thị 名danh 美mỹ 妙diệu 。 明minh 了liễu 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 不bất 急cấp 不bất 緩hoãn 。 是thị 名danh 明minh 了liễu 。 易dị 解giải 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 易dị 可khả 了liễu 知tri 是thị 名danh 易dị 解giải 。 樂nhạo 聞văn 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 軟nhuyễn 滑hoạt 調điều 順thuận 是thị 名danh 樂nhạo 聞văn 。 可khả 尚thượng 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 應ưng 可khả 供cúng 養dường 。 是thị 名danh 可khả 尚thượng 。 無vô 依y 者giả 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 不bất 希hy 名danh 利lợi 。 是thị 名danh 無vô 依y 。 眾chúng 生sanh 所sở 愛ái 眾chúng 生sanh 所sở 樂lạc 。 眾chúng 生sanh 所sở 憙hí 眾chúng 生sanh 所sở 悅duyệt 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 多đa 有hữu 情tình 愛ái 樂nhạo 憙hí 悅duyệt 。 是thị 名danh 眾chúng 生sanh 。 所sở 愛ái 乃nãi 至chí 所sở 悅duyệt 。 令linh 心tâm 無vô 亂loạn 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 。 令linh 心tâm 安an 定định 無vô 躁táo 無vô 動động 亦diệc 無vô 擾nhiễu 濁trược 。 是thị 名danh 令linh 心tâm 無vô 亂loạn 。 能năng 順thuận 等đẳng 持trì 者giả 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 令linh 他tha 聞văn 已dĩ 其kỳ 心tâm 安an 定định 。 無vô 躁táo 無vô 動động 亦diệc 無vô 擾nhiễu 濁trược 。 是thị 名danh 能năng 順thuận 等đẳng 持trì 說thuyết 。 如như 是thị 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 不bất 麁thô 惡ác 語ngữ 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 善thiện 心tâm 調điều 柔nhu 心tâm 所sở 起khởi 。 善thiện 行hành 調điều 柔nhu 行hành 所sở 攝nhiếp 。 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 是thị 名danh 離ly 麁thô 惡ác 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。

云vân 何hà 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 答đáp 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 當đương 知tri 。 有hữu 斷đoạn 雜tạp 穢uế 語ngữ 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 有hữu 時thời 語ngữ 實thật 語ngữ 真chân 語ngữ 法Pháp 語ngữ 義nghĩa 語ngữ 。 寂tịch 語ngữ 靜tĩnh 語ngữ 有hữu 喻dụ 有hữu 釋thích 相tương 應ứng 相tương 近cận 無vô 雜tạp 亂loạn 有hữu 法pháp 能năng 引dẫn 義nghĩa 說thuyết 如như 是thị 語ngữ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 此thử 中trung 有hữu 斷đoạn 雜tạp 穢uế 語ngữ 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 者giả 。 謂vị 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 斷đoạn 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 厭yếm 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 安an 住trụ 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 成thành 就tựu 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 是thị 名danh 有hữu 斷đoạn 雜tạp 穢uế 語ngữ 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 彼bỉ 有hữu 時thời 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 應ứng 時thời 離ly 非phi 時thời 。 應ưng 節tiết 離ly 非phi 節tiết 。 應ưng 分phân 離ly 非phi 分phần/phân 。 是thị 名danh 時thời 語ngữ 。 實thật 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 稱xưng 實thật 離ly 非phi 實thật 。 是thị 名danh 實thật 語ngữ 。 真chân 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 不bất 虛hư 妄vọng 不bất 變biến 異dị 是thị 名danh 真chân 語ngữ 。 法pháp 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 宣tuyên 說thuyết 顯hiển 了liễu 表biểu 示thị 開khai 發phát 。 純thuần 如như 法Pháp 事sự 是thị 名danh 法pháp 語ngữ 。 義nghĩa 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 宣tuyên 說thuyết 顯hiển 了liễu 表biểu 示thị 開khai 發phát 。 純thuần 有hữu 義nghĩa 事sự 是thị 名danh 義nghĩa 語ngữ 。 寂tịch 語ngữ 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 是thị 諸chư 智trí 者giả 先tiên 思tư 而nhi 說thuyết 非phi 率suất 爾nhĩ 說thuyết 。 是thị 名danh 寂tịch 語ngữ 。 靜tĩnh 語ngữ 者giả 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 非phi 數số 宣tuyên 唱xướng 告cáo 示thị 諠huyên 雜tạp 。 是thị 名danh 靜tĩnh 語ngữ 。 有hữu 喻dụ 有hữu 釋thích 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 有hữu 譬thí 喻dụ 有hữu 解giải 釋thích 。 是thị 名danh 有hữu 喻dụ 有hữu 釋thích 。 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 義nghĩa 應ưng 於ư 文văn 文văn 應ưng 於ư 義nghĩa 。 是thị 名danh 相tướng 應ưng 。 相tương 近cận 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 前tiền 後hậu 相tương 續tục 。 意ý 趣thú 無vô 異dị 。 是thị 名danh 相tướng 近cận 。 無vô 雜tạp 亂loạn 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 純thuần 一nhất 決quyết 定định 名danh 無vô 雜tạp 亂loạn 。 若nhược 所sở 說thuyết 語ngữ 。 不bất 一nhất 不bất 定định 名danh 為vi 雜tạp 亂loạn 。 有hữu 法pháp 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 。 不bất 越việt 素tố 呾đát 纜# 及cập 毘tỳ 柰nại 耶da 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 。 是thị 名danh 有hữu 法pháp 。 能năng 引dẫn 義nghĩa 者giả 。 謂vị 所sở 說thuyết 語ngữ 能năng 引dẫn 種chủng 種chủng 有hữu 饒nhiêu 益ích 事sự 。 是thị 名danh 能năng 引dẫn 義nghĩa 。 說thuyết 如như 是thị 語ngữ 者giả 。 謂vị 數số 宣tuyên 說thuyết 演diễn 暢sướng 表biểu 示thị 不bất 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 謂vị 於ư 善thiện 心tâm 調điều 柔nhu 心tâm 所sở 起khởi 。 善thiện 行hành 調điều 柔nhu 行hành 所sở 攝nhiếp 。 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 不bất 離ly 不bất 斷đoạn 。 不bất 厭yếm 不bất 息tức 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。 唱xướng 詞từ 評bình 論luận 。 語ngữ 音âm 語ngữ 路lộ 語ngữ 業nghiệp 語ngữ 表biểu 。 名danh 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 四tứ 非phi 聖thánh 言ngôn 者giả 。 一nhất 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 二nhị 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 。 三tam 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 。 四tứ 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 云vân 何hà 不bất 見kiến 。 言ngôn 見kiến 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 眼nhãn 識thức 所sở 受thọ 眼nhãn 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 見kiến 。 有hữu 實thật 眼nhãn 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 已dĩ 見kiến 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 見kiến 起khởi 不bất 見kiến 想tưởng 而nhi 隱ẩn 覆phú 。 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 已dĩ 見kiến 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 而nhi 不bất 名danh 。 不bất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 見kiến 故cố 。 云vân 何hà 不bất 聞văn 。 言ngôn 聞văn 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 耳nhĩ 識thức 所sở 受thọ 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 聞văn 。 有hữu 實thật 耳nhĩ 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 言ngôn 我ngã 已dĩ 聞văn 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 聞văn 起khởi 不bất 聞văn 想tưởng 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不bất 聞văn 言ngôn 聞văn 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 聞văn 故cố 。 云vân 何hà 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 三tam 識thức 所sở 受thọ 三tam 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 覺giác 。 有hữu 實thật 三tam 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 覺giác 起khởi 不bất 覺giác 想tưởng 。 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 覺giác 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不bất 覺giác 言ngôn 覺giác 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 覺giác 故cố 。 云vân 何hà 不bất 知tri 。 言ngôn 知tri 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 意ý 識thức 所sở 受thọ 意ý 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 知tri 。 有hữu 實thật 意ý 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 知tri 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 知tri 言ngôn 知tri 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 知tri 起khởi 不bất 知tri 想tưởng 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 知tri 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不bất 知tri 言ngôn 知tri 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 知tri 故cố 。

四tứ 聖thánh 言ngôn 者giả 。 一nhất 不bất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 二nhị 不bất 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 三tam 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 四tứ 不bất 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 云vân 何hà 不bất 見kiến 。 言ngôn 不bất 見kiến 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 眼nhãn 識thức 所sở 受thọ 眼nhãn 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 見kiến 。 有hữu 實thật 眼nhãn 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 未vị 見kiến 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 見kiến 起khởi 不bất 見kiến 想tưởng 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 而nhi 不bất 名danh 不phủ 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 見kiến 故cố 。 云vân 何hà 不bất 聞văn 。 言ngôn 不bất 聞văn 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 耳nhĩ 識thức 所sở 受thọ 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 聞văn 。 有hữu 實thật 耳nhĩ 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 聞văn 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 聞văn 起khởi 不bất 聞văn 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 聞văn 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不phủ 。 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 聞văn 故cố 。 云vân 何hà 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 三tam 識thức 所sở 受thọ 三tam 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 覺giác 。 有hữu 實thật 三tam 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 覺giác 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 覺giác 起khởi 不bất 覺giác 想tưởng 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 覺giác 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不bất 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 覺giác 故cố 。 云vân 何hà 不bất 知tri 。 言ngôn 不bất 知tri 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 意ý 識thức 所sở 受thọ 意ý 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 知tri 。 有hữu 實thật 意ý 識thức 未vị 受thọ 未vị 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 知tri 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 不bất 知tri 言ngôn 不bất 知tri 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 已dĩ 知tri 起khởi 不bất 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 知tri 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 不phủ 。 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 彼bỉ 實thật 已dĩ 知tri 故cố 。

復phục 次thứ 四tứ 非phi 聖thánh 言ngôn 者giả 。 一nhất 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 二nhị 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 三tam 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 四tứ 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 云vân 何hà 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 眼nhãn 識thức 所sở 受thọ 眼nhãn 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 見kiến 。 有hữu 實thật 眼nhãn 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 見kiến 而nhi 起khởi 見kiến 想tưởng 。 彼bỉ 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 見kiến 言ngôn 不bất 見kiến 。 彼bỉ 實thật 不bất 見kiến 故cố 。 云vân 何hà 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 耳nhĩ 識thức 所sở 受thọ 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 聞văn 。 有hữu 實thật 耳nhĩ 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 聞văn 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 聞văn 而nhi 起khởi 聞văn 想tưởng 。 彼bỉ 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 聞văn 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 聞văn 言ngôn 不bất 聞văn 。 彼bỉ 實thật 不bất 聞văn 故cố 。 云vân 何hà 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 三tam 識thức 所sở 受thọ 三tam 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 覺giác 。 有hữu 實thật 三tam 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 覺giác 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 覺giác 而nhi 起khởi 覺giác 想tưởng 。 彼bỉ 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 覺giác 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 覺giác 言ngôn 不bất 覺giác 。 彼bỉ 實thật 不bất 覺giác 故cố 。 云vân 何hà 知tri 言ngôn 不bất 知tri 非phi 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 意ý 識thức 所sở 受thọ 意ý 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 知tri 。 有hữu 實thật 意ý 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 而nhi 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 知tri 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 知tri 言ngôn 不bất 知tri 非phi 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 知tri 而nhi 起khởi 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 不bất 知tri 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 非phi 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 知tri 言ngôn 不bất 知tri 。 彼bỉ 實thật 不bất 知tri 故cố 。

復phục 次thứ 四tứ 聖thánh 言ngôn 者giả 。 一nhất 見kiến 言ngôn 見kiến 。 二nhị 聞văn 言ngôn 聞văn 。 三tam 覺giác 言ngôn 覺giác 。 四tứ 知tri 言ngôn 知tri 。 云vân 何hà 見kiến 言ngôn 見kiến 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 眼nhãn 識thức 所sở 受thọ 眼nhãn 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 見kiến 。 有hữu 實thật 眼nhãn 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 見kiến 如như 是thị 。 名danh 為vi 見kiến 言ngôn 見kiến 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 見kiến 而nhi 起khởi 見kiến 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 見kiến 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 見kiến 言ngôn 見kiến 。 彼bỉ 實thật 不bất 見kiến 故cố 。 云vân 何hà 聞văn 言ngôn 聞văn 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 耳nhĩ 識thức 所sở 受thọ 耳nhĩ 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 聞văn 。 有hữu 實thật 耳nhĩ 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 聞văn 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 聞văn 言ngôn 聞văn 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 聞văn 而nhi 起khởi 聞văn 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 聞văn 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 聞văn 言ngôn 聞văn 。 彼bỉ 實thật 不bất 聞văn 故cố 。 云vân 何hà 覺giác 言ngôn 覺giác 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 三tam 識thức 所sở 受thọ 三tam 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 覺giác 。 有hữu 實thật 三tam 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 覺giác 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 覺giác 言ngôn 覺giác 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 覺giác 而nhi 起khởi 覺giác 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 覺giác 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 覺giác 言ngôn 覺giác 。 彼bỉ 實thật 不bất 覺giác 故cố 。 云vân 何hà 知tri 言ngôn 知tri 聖thánh 言ngôn 。 答đáp 意ý 識thức 所sở 受thọ 意ý 識thức 所sở 了liễu 說thuyết 為vi 所sở 知tri 。 有hữu 實thật 意ý 識thức 已dĩ 受thọ 已dĩ 了liễu 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 知tri 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 知tri 言ngôn 知tri 聖thánh 言ngôn 。 有hữu 實thật 不bất 知tri 而nhi 起khởi 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 隱ẩn 覆phú 此thử 想tưởng 。 此thử 忍nhẫn 此thử 見kiến 此thử 質chất 直trực 事sự 。 言ngôn 我ngã 已dĩ 知tri 。 如như 是thị 雖tuy 名danh 聖thánh 言ngôn 。 而nhi 不bất 名danh 知tri 言ngôn 知tri 。 彼bỉ 實thật 不bất 知tri 故cố 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 集Tập 異Dị 門Môn 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập

Print Friendly, PDF & Email