阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận
Quyển 19
迦Ca 多Đa 衍Diễn 尼Ni 子Tử 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

尊tôn 者giả 迦ca 多đa 衍diễn 尼ni 子tử 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 一nhất 行hành 納nạp 息tức 第đệ 五ngũ

一nhất 行hành 六lục 七thất 修tu 。 斷đoạn 正chánh 性tánh 二nhị 智trí 。

二nhị 樂nhạo/nhạc/lạc 異dị 二nhị 起khởi 。 相tương/tướng 定định 出xuất 定định 聞văn 。

定định 不bất 定định 覺giác 支chi 。 斷đoạn 知tri 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 。

退thoái 得đắc 五ngũ 通thông 果quả 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

三tam 三tam 摩ma 地địa 。 謂vị 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 若nhược 成thành 就tựu 空không 。 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 空không 。 彼bỉ 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 無vô 相tướng 。 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 無vô 相tướng 。 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。

若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 空không 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 未vị 來lai 空không 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 未vị 來lai 空không 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 現hiện 在tại 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 成thành 就tựu 過quá 去khứ 。 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 空không 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 如như 空không 歷lịch 作tác 六lục 句cú 應ưng 知tri 。 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。

若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 願nguyện 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 願nguyện 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 成thành 就tựu 過quá 去khứ 。 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 及cập 未vị 來lai 無vô 願nguyện 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 及cập 未vị 來lai 無vô 願nguyện 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 非phi 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 願nguyện 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 願nguyện 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。

若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 現hiện 在tại 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 未vị 已dĩ 滅diệt 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 相tướng 。 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 相tướng 。 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 。 及cập 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 相tướng 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 。 及cập 未vị 來lai 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 者giả 。 謂vị 空không 無vô 相tướng 。 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 有hữu 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 成thành 就tựu 過quá 去khứ 空không 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 未vị 得đắc 無vô 相tướng 。 及cập 未vị 來lai 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 非phi 過quá 去khứ 者giả 。 謂vị 空không 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 非phi 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 相tướng 。 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 者giả 。 謂vị 空không 無vô 相tướng 。 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 無vô 相tướng 。 彼bỉ 過quá 去khứ 空không 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 已dĩ 滅diệt 。 設thiết 已dĩ 滅diệt 而nhi 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 如như 空không 對đối 無vô 相tướng 。 應ưng 知tri 無vô 願nguyện 對đối 無vô 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 小tiểu 七thất 。 應ưng 知tri 大đại 七thất 亦diệc 爾nhĩ 。 差sai 別biệt 者giả 。 以dĩ 二nhị 對đối 一nhất 。 如như 以dĩ 過quá 去khứ 空không 過quá 去khứ 無vô 願nguyện 對đối 過quá 去khứ 無vô 相tướng 有hữu 七thất 。

若nhược 修tu 空không 。 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 修tu 無vô 願nguyện 非phi 空không 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 若nhược 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 若nhược 修tu 空không 彼bỉ 。 無vô 相tướng 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 相tướng 。 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 空không 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 非phi 無vô 相tướng 。 有hữu 修tu 無vô 相tướng 非phi 空không 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 無vô 相tướng 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 。 若nhược 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 若nhược 修tu 無vô 願nguyện 。 彼bỉ 無vô 相tướng 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 相tướng 。 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 無vô 願nguyện 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 及cập 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 無vô 相tướng 。 有hữu 修tu 無vô 相tướng 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 無vô 願nguyện 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 無vô 願nguyện 。 若nhược 未vị 得đắc 空không 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 及cập 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。

頗phả 有hữu 結kết 空không 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 願nguyện 所sở 斷đoạn 非phi 空không 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 集tập 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 無vô 願nguyện 斷đoạn 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 非phi 空không 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 。 無vô 相tướng 斷đoạn 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 願nguyện 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 結kết 。 空không 無vô 願nguyện 斷đoạn 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 所sở 斷đoạn 非phi 空không 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 斷đoạn 。 頗phả 有hữu 結kết 非phi 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 所sở 斷đoạn 而nhi 是thị 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 所sở 斷đoạn 結kết 。

云vân 何hà 作tác 意ý 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 答đáp 或hoặc 無vô 常thường 。 或hoặc 苦khổ 。 或hoặc 空không 。 或hoặc 無vô 我ngã 思tư 惟duy 。 何hà 繫hệ 行hành 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 答đáp 欲dục 界giới 繫hệ 。 盡tận 智trí 當đương 言ngôn 於ư 身thân 循tuần 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 耶da 。 乃nãi 至chí 當đương 言ngôn 於ư 法pháp 循tuần 法pháp 觀quán 念niệm 住trụ 耶da 。 答đáp 盡tận 智trí 應ưng 言ngôn 。 或hoặc 於ư 身thân 循tuần 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 。 或hoặc 於ư 受thọ 。 或hoặc 於ư 心tâm 。 或hoặc 於ư 法pháp 。 循tuần 法pháp 觀quán 念niệm 住trụ 。 如như 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 。 諸chư 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 此thử 何hà 差sai 別biệt 。 答đáp 無vô 差sai 別biệt 。 諸chư 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 。 諸chư 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 此thử 何hà 差sai 別biệt 。 答đáp 無vô 差sai 別biệt 。

若nhược 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 。 彼bỉ 所sở 緣duyên 耶da 。 設thiết 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 。 彼bỉ 等đẳng 持trì 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 復phục 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 有hữu 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 非phi 等đẳng 持trì 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 不bất 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 復phục 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 有hữu 非phi 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 住trụ 經kinh 多đa 時thời 。 如như 說thuyết 苾Bật 芻Sô 。 乃nãi 至chí 想tưởng 定định 。 能năng 達đạt 聖thánh 旨chỉ 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 生sanh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 彼bỉ 依y 何hà 定định 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 答đáp 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。

如như 說thuyết 尊Tôn 者giả 大Đại 目Mục 乾Kiền 連Liên 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 我ngã 自tự 憶ức 住trụ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 。 聞văn 曼mạn 陀đà 枳chỉ 尼ni 池trì 側trắc 有hữu 眾chúng 多đa 龍long 象tượng 哮hao 吼hống 等đẳng 聲thanh 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 為vi 在tại 定định 聞văn 。 為vi 起khởi 定định 耶da 。 答đáp 起khởi 定định 聞văn 非phi 在tại 定định 。

諸chư 不bất 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 非phi 聰thông 慧tuệ 無vô 明minh 趣thú 耶da 。 答đáp 諸chư 不bất 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 非phi 聰thông 慧tuệ 無vô 明minh 趣thú 。 有hữu 非phi 聰thông 慧tuệ 無vô 明minh 趣thú 而nhi 非phi 不bất 定định 。 謂vị 邪tà 定định 。 諸chư 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 聰thông 慧tuệ 明minh 趣thú 耶da 。 答đáp 諸chư 聰thông 慧tuệ 明minh 趣thú 彼bỉ 一nhất 切thiết 定định 有hữu 定định 。 彼bỉ 非phi 聰thông 慧tuệ 無vô 明minh 趣thú 。 謂vị 邪tà 定định 。 諸chư 不bất 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 耶da 。 答đáp 諸chư 不bất 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 有hữu 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 而nhi 非phi 不bất 定định 。 謂vị 邪tà 定định 。 諸chư 定định 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 等đẳng 覺giác 支chi 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 定định 。 有hữu 定định 而nhi 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 謂vị 邪tà 定định 。

諸chư 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 法pháp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 法pháp 。 有hữu 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 法pháp 非phi 等đẳng 覺giác 支chi 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 。 諸chư 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 法pháp 耶da 。 答đáp 無vô 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 法pháp 。 有hữu 不bất 成thành 就tựu 等đẳng 覺giác 支chi 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 。 諸chư 得đắc 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 得đắc 無vô 漏lậu 法Pháp 耶da 。 答đáp 諸chư 得đắc 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 得đắc 無vô 漏lậu 法Pháp 。 有hữu 得đắc 無vô 漏lậu 法Pháp 。 非phi 等đẳng 覺giác 支chi 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 。 諸chư 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 捨xả 無vô 漏lậu 法pháp 耶da 。 答đáp 無vô 全toàn 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 。 亦diệc 無vô 全toàn 捨xả 無vô 漏lậu 法pháp 。 諸chư 退thoái 等đẳng 覺giác 支chi 。 彼bỉ 退thoái 無vô 漏lậu 法pháp 耶da 。 答đáp 無vô 全toàn 退thoái 等đẳng 覺giác 支chi 。 亦diệc 無vô 全toàn 退thoái 無vô 漏lậu 法pháp 。

諸chư 未vị 斷đoạn 。 彼bỉ 未vị 遍biến 知tri 耶da 。 答đáp 諸chư 未vị 遍biến 知tri 。 彼bỉ 未vị 斷đoạn 。 有hữu 未vị 斷đoạn 非phi 未vị 遍biến 知tri 。 謂vị 若nhược 智trí 遍biến 知tri 故cố 已dĩ 遍biến 知tri 非phi 斷đoạn 。 遍biến 知tri 故cố 已dĩ 斷đoạn 。 諸chư 已dĩ 斷đoạn 。 彼bỉ 已dĩ 遍biến 知tri 耶da 。 答đáp 諸chư 已dĩ 斷đoạn 。 彼bỉ 已dĩ 遍biến 知tri 。 有hữu 已dĩ 遍biến 知tri 非phi 已dĩ 斷đoạn 。 謂vị 若nhược 智trí 遍biến 知tri 故cố 已dĩ 遍biến 知tri 非phi 斷đoạn 。 遍biến 知tri 故cố 已dĩ 斷đoạn 。

諸chư 有hữu 此thử 生sanh 。 眼nhãn 不bất 見kiến 色sắc 。 彼bỉ 依y 何hà 法pháp 。 引dẫn 發phát 天thiên 眼nhãn 耶da 。 答đáp 如như 有hữu 一nhất 得đắc 自tự 性tánh 生sanh 。 念niệm 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 。 眼nhãn 曾tằng 見kiến 色sắc 。 彼bỉ 依y 此thử 故cố 。 引dẫn 發phát 天thiên 眼nhãn 。 諸chư 有hữu 此thử 生sanh 。 耳nhĩ 不bất 聞văn 聲thanh 。 彼bỉ 依y 何hà 法pháp 。 引dẫn 發phát 天thiên 耳nhĩ 耶da 。 答đáp 如như 有hữu 一nhất 得đắc 自tự 性tánh 生sanh 。 念niệm 先tiên 餘dư 生sanh 中trung 。 耳nhĩ 曾tằng 聞văn 聲thanh 。 彼bỉ 依y 此thử 故cố 。 引dẫn 發phát 天thiên 耳nhĩ 。 何hà 故cố 異dị 生sanh 退thoái 時thời 。 見kiến 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 增tăng 益ích 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 退thoái 時thời 。 唯duy 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 增tăng 益ích 耶da 。 答đáp 異dị 生sanh 用dụng 此thử 道đạo 。 斷đoạn 見kiến 所sở 斷đoạn 結kết 。 即tức 用dụng 此thử 道đạo 。 斷đoạn 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 故cố 彼bỉ 退thoái 時thời 。 二nhị 結kết 俱câu 增tăng 益ích 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 用dụng 此thử 道đạo 。 斷đoạn 見kiến 所sở 斷đoạn 結kết 。 彼bỉ 於ư 此thử 道đạo 。 定định 不bất 退thoái 。 用dụng 餘dư 道đạo 。 斷đoạn 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 彼bỉ 於ư 餘dư 道đạo 。 有hữu 退thoái 有hữu 不bất 退thoái 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 設thiết 用dụng 此thử 道đạo 。 斷đoạn 見kiến 所sở 斷đoạn 結kết 。 即tức 用dụng 此thử 道đạo 。 斷đoạn 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 者giả 。 彼bỉ 亦diệc 無vô 退thoái 。 何hà 故cố 上thượng 三tam 果quả 有hữu 退thoái 。 非phi 預dự 流lưu 果quả 耶da 。 答đáp 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 依y 有hữu 事sự 起khởi 。 謂vị 有hữu 淨tịnh 相tương/tướng 。 有hữu 不bất 淨tịnh 相tương/tướng 。 彼bỉ 由do 非phi 理lý 。 作tác 意ý 觀quán 淨tịnh 相tương/tướng 時thời 。 便tiện 於ư 不bất 淨tịnh 想tưởng 退thoái 。 見kiến 所sở 斷đoạn 結kết 。 依y 無vô 事sự 起khởi 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 是thị 我ngã 我ngã 所sở 。 可khả 令linh 彼bỉ 觀quán 於ư 無vô 我ngã 見kiến 退thoái 。

退thoái 上thượng 三tam 果quả 時thời 。 諸chư 所sở 得đắc 無vô 漏lậu 根Căn 力Lực 。 覺giác 支chi 道đạo 支chi 。 當đương 言ngôn 曾tằng 得đắc 得đắc 。 未vị 曾tằng 得đắc 得đắc 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 曾tằng 得đắc 得đắc 。 無vô 色sắc 界giới 沒một 。 生sanh 欲dục 界giới 時thời 。 諸chư 所sở 得đắc 蘊uẩn 界giới 處xứ 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 根căn 。 結kết 縛phược 隨tùy 眠miên 。 隨tùy 煩phiền 惱não 纏triền 。 當đương 言ngôn 曾tằng 得đắc 得đắc 。 未vị 曾tằng 得đắc 得đắc 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 善thiện 染nhiễm 污ô 法pháp 曾tằng 得đắc 得đắc 。 異dị 熟thục 法pháp 未vị 曾tằng 得đắc 得đắc 。 無vô 色sắc 界giới 沒một 。 生sanh 色sắc 界giới 時thời 。 諸chư 所sở 得đắc 蘊uẩn 界giới 處xứ 。 善thiện 無vô 記ký 根căn 。 結kết 縛phược 隨tùy 眠miên 。 隨tùy 煩phiền 惱não 纏triền 。 當đương 言ngôn 曾tằng 得đắc 得đắc 。 未vị 曾tằng 得đắc 得đắc 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 善thiện 染nhiễm 污ô 法pháp 曾tằng 得đắc 得đắc 。 異dị 熟thục 法pháp 未vị 曾tằng 得đắc 得đắc 。 色sắc 界giới 沒một 生sanh 。 欲dục 界giới 時thời 諸chư 所sở 得đắc 。 蘊uẩn 界giới 處xứ 等đẳng 如như 無vô 色sắc 界giới 沒một 生sanh 欲dục 界giới 說thuyết 。

依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 引dẫn 發phát 神thần 境cảnh 通thông 道đạo 時thời 。 彼bỉ 極cực 遠viễn 至chí 何hà 處xứ 耶da 。 答đáp 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 引dẫn 發phát 天thiên 耳nhĩ 通thông 道đạo 時thời 。 彼bỉ 極cực 遠viễn 聞văn 。 何hà 繫hệ 聲thanh 耶da 。 答đáp 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 引dẫn 發phát 他tha 心tâm 通thông 道đạo 時thời 。 彼bỉ 極cực 遠viễn 知tri 何hà 繫hệ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 耶da 。 答đáp 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 引dẫn 發phát 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 通thông 道đạo 時thời 。 彼bỉ 極cực 遠viễn 憶ức 。 何hà 繫hệ 宿túc 住trụ 事sự 耶da 。 答đáp 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 引dẫn 發phát 天thiên 眼nhãn 通thông 道đạo 時thời 。 彼bỉ 極cực 遠viễn 見kiến 。 何hà 繫hệ 色sắc 耶da 。 答đáp 乃nãi 至chí 梵Phạm 世Thế 。 如như 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 各các 隨tùy 自tự 處xứ 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

若nhược 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 思tư 惟duy 何hà 繫hệ 苦khổ 。 答đáp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 苦khổ 。 若nhược 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 思tư 惟duy 何hà 繫hệ 集tập 。 答đáp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 集tập 。 若nhược 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 思tư 惟duy 何hà 繫hệ 諸chư 行hành 滅diệt 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 諸chư 行hành 滅diệt 。 若nhược 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 彼bỉ 思tư 惟duy 何hà 繫hệ 諸chư 行hành 能năng 斷đoạn 道đạo 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 諸chư 行hành 能năng 斷đoạn 道đạo 。

見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 念niệm 住trụ 納nạp 息tức 第đệ 一nhất

念niệm 住trụ 有hữu 六lục 門môn 。 如như 實thật 知tri 有hữu 八bát 。

貪tham 瞋sân 癡si 增tăng 減giảm 。 死tử 受thọ 涅Niết 槃Bàn 心tâm 。

弟đệ 子tử 先tiên 涅Niết 槃Bàn 。 佛Phật 涅Niết 槃Bàn 出xuất 定định 。

四tứ 有hữu 三tam 有hữu 行hành 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

四tứ 念niệm 住trụ 。 謂vị 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 修tu 身thân 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 受thọ 耶da 。 設thiết 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 身thân 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 身thân 念niệm 住trụ 非phi 受thọ 。 謂vị 已dĩ 得đắc 身thân 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 非phi 身thân 。 謂vị 已dĩ 得đắc 受thọ 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 受thọ 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 身thân 。 若nhược 未vị 得đắc 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 受thọ 非phi 身thân 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 身thân 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 受thọ 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 修tu 身thân 。 若nhược 未vị 得đắc 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 身thân 受thọ 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 心tâm 法pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 身thân 受thọ 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 如như 身thân 念niệm 住trụ 受thọ 念niệm 住trụ 。 應ưng 知tri 。 身thân 念niệm 住trụ 心tâm 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 修tu 身thân 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 法pháp 耶da 。 設thiết 修tu 法pháp 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 身thân 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 身thân 念niệm 住trụ 非phi 法pháp 。 謂vị 已dĩ 得đắc 身thân 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 修tu 法pháp 念niệm 住trụ 非phi 身thân 。 謂vị 已dĩ 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 身thân 。 若nhược 未vị 得đắc 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 法pháp 非phi 身thân 。 有hữu 俱câu 修tu 謂vị 未vị 得đắc 身thân 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 身thân 。 若nhược 未vị 得đắc 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 身thân 法pháp 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 若nhược 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 心tâm 耶da 。 設thiết 修tu 心tâm 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 受thọ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 非phi 心tâm 。 謂vị 已dĩ 得đắc 受thọ 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 修tu 心tâm 念niệm 住trụ 非phi 受thọ 。 謂vị 已dĩ 得đắc 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 受thọ 心tâm 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 身thân 法pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 受thọ 心tâm 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 若nhược 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 法pháp 耶da 。 設thiết 修tu 法pháp 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 受thọ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 受thọ 念niệm 住trụ 非phi 法pháp 。 謂vị 已dĩ 得đắc 受thọ 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 修tu 法pháp 念niệm 住trụ 非phi 受thọ 。 謂vị 已dĩ 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 不bất 修tu 受thọ 。 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 身thân 受thọ 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 法Pháp 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 受thọ 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 身thân 心tâm 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 如như 受thọ 念niệm 住trụ 法pháp 念niệm 住trụ 。 應ưng 知tri 。 心tâm 念niệm 住trụ 法pháp 念niệm 住trụ 亦diệc 爾nhĩ 。

於ư 身thân 修tu 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 。 當đương 言ngôn 法pháp 類loại 世thế 俗tục 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 當đương 言ngôn 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 當đương 言ngôn 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 當đương 言ngôn 空không 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 俱câu 。 當đương 言ngôn 緣duyên 欲dục 色sắc 界giới 繫hệ 及cập 不bất 繫hệ 。 於ư 受thọ 修tu 受thọ 觀quán 念niệm 住trụ 。 當đương 言ngôn 法pháp 類loại 他tha 心tâm 世thế 俗tục 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 當đương 言ngôn 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 等đẳng 三tam 。 當đương 言ngôn 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 當đương 言ngôn 空không 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 俱câu 。 當đương 言ngôn 緣duyên 三tam 界giới 繫hệ 不bất 繫hệ 。 如như 於ư 受thọ 。 於ư 心tâm 亦diệc 爾nhĩ 。 於ư 法pháp 修tu 此thử 觀quán 念niệm 住trụ 。 當đương 言ngôn 法pháp 類loại 他tha 心tâm 世thế 俗tục 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 智trí 。 當đương 言ngôn 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 等đẳng 三tam 。 當đương 言ngôn 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 當đương 言ngôn 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 三tam 摩ma 地địa 俱câu 。 當đương 言ngôn 緣duyên 三tam 界giới 繫hệ 不bất 繫hệ 。 如như 說thuyết 受thọ 樂lạc 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 我ngã 受thọ 樂lạc 受thọ 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 受thọ 苦khổ 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 我ngã 受thọ 苦khổ 受thọ 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 我ngã 受thọ 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 受thọ 樂lạc 身thân 受thọ 苦khổ 身thân 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 身thân 受thọ 及cập 苦khổ 心tâm 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 受thọ 樂lạc 心tâm 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 心tâm 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 受thọ 樂lạc 有hữu 味vị 受thọ 苦khổ 有hữu 味vị 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 有hữu 味vị 受thọ 及cập 苦khổ 無vô 味vị 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 受thọ 樂lạc 無vô 味vị 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 無vô 味vị 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 受thọ 樂lạc 耽đam 嗜thị 依y 受thọ 苦khổ 耽đam 嗜thị 依y 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 耽đam 嗜thị 依y 受thọ 及cập 苦khổ 出xuất 離ly 依y 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 受thọ 樂lạc 出xuất 離ly 依y 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 出xuất 離ly 依y 受thọ 時thời 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。

如như 說thuyết 有hữu 貪tham 心tâm 。 如như 實thật 知tri 有hữu 貪tham 心tâm 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 離ly 貪tham 心tâm 。 如như 實thật 知tri 離ly 貪tham 心tâm 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 有hữu 貪tham 心tâm 離ly 貪tham 心tâm 。 應ưng 知tri 。 有hữu 癡si 心tâm 。 離ly 癡si 心tâm 。 染nhiễm 心tâm 不bất 染nhiễm 心tâm 。 略lược 心tâm 散tán 心tâm 。 下hạ 心tâm 舉cử 心tâm 。 小tiểu 心tâm 大đại 心tâm 。 掉trạo 心tâm 不bất 掉trạo 心tâm 。 不bất 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 心tâm 。 不bất 定định 心tâm 定định 心tâm 。 不bất 修tu 心tâm 修tu 心tâm 。 不bất 解giải 脫thoát 心tâm 解giải 脫thoát 心tâm 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 瞋sân 心tâm 。 如như 實thật 知tri 有hữu 瞋sân 心tâm 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 離ly 瞋sân 心tâm 。 如như 實thật 知tri 離ly 瞋sân 心tâm 。 此thử 三tam 智trí 。 謂vị 法pháp 世thế 俗tục 道đạo 。

如như 說thuyết 有hữu 內nội 貪tham 欲dục 蓋cái 。 如như 實thật 知tri 有hữu 內nội 貪tham 欲dục 蓋cái 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 無vô 內nội 貪tham 欲dục 蓋cái 。 如như 實thật 知tri 無vô 內nội 貪tham 欲dục 蓋cái 。 此thử 三tam 智trí 。 謂vị 法pháp 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 未vị 生sanh 內nội 貪tham 欲dục 蓋cái 而nhi 生sanh 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 生sanh 已dĩ 便tiện 斷đoạn 。 斷đoạn 已dĩ 後hậu 不bất 復phục 生sanh 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 三tam 智trí 。 謂vị 法pháp 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 貪tham 欲dục 蓋cái 。 應ưng 知tri 。 瞋sân 恚khuể 惛hôn 沈trầm 睡thụy 眠miên 。 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 疑nghi 蓋cái 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 說thuyết 有hữu 內nội 眼nhãn 結kết 。 如như 實thật 知tri 有hữu 內nội 眼nhãn 結kết 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 無vô 內nội 眼nhãn 結kết 。 如như 實thật 知tri 無vô 內nội 眼nhãn 結kết 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 未vị 生sanh 內nội 眼nhãn 結kết 而nhi 生sanh 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 生sanh 已dĩ 便tiện 斷đoạn 。 斷đoạn 已dĩ 後hậu 不bất 復phục 生sanh 。 如như 實thật 知tri 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 眼nhãn 結kết 。 應ưng 知tri 。 耳nhĩ 身thân 意ý 結kết 亦diệc 爾nhĩ 。 鼻tị 舌thiệt 結kết 如như 蓋cái 說thuyết 。

如như 說thuyết 有hữu 內nội 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 如như 實thật 知tri 有hữu 內nội 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 無vô 內nội 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 如như 實thật 知tri 無vô 內nội 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 此thử 一nhất 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 。 如như 未vị 生sanh 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 而nhi 生sanh 。 生sanh 已dĩ 住trụ 不bất 忘vong 。 令linh 圓viên 滿mãn 倍bội 增tăng 廣quảng 智trí 作tác 證chứng 。 此thử 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 。 如như 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 應ưng 知tri 擇trạch 法pháp 精tinh 進tấn 喜hỷ 安an 定định 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 亦diệc 爾nhĩ 。

如như 說thuyết 等đẳng 隨tùy 觀quán 自tự 貪tham 瞋sân 癡si 增tăng 。 云vân 何hà 貪tham 瞋sân 癡si 增tăng 。 答đáp 有hữu 下hạ 貪tham 瞋sân 癡si 纏triền 故cố 中trung 。 有hữu 中trung 故cố 上thượng 。 是thị 謂vị 增tăng 。 如như 說thuyết 等đẳng 隨tùy 觀quán 自tự 貪tham 瞋sân 癡si 減giảm 。 云vân 何hà 貪tham 瞋sân 癡si 減giảm 。 答đáp 無vô 上thượng 貪tham 瞋sân 癡si 纏triền 故cố 中trung 。 無vô 中trung 故cố 下hạ 。 是thị 謂vị 減giảm 。

云vân 何hà 死tử 邊biên 際tế 受thọ 。 答đáp 由do 此thử 末mạt 摩ma 斷đoạn 命mạng 根căn 滅diệt 。 齊tề 何hà 當đương 言ngôn 。 死tử 邊biên 際tế 受thọ 。 答đáp 齊tề 此thử 末mạt 摩ma 斷đoạn 命mạng 根căn 滅diệt 。 何hà 處xứ 攝nhiếp 。 答đáp 法pháp 處xứ 。 幾kỷ 識thức 相tương 應ứng 。 答đáp 身thân 識thức 意ý 識thức 。 初sơ 末mạt 摩ma 斷đoạn 受thọ 。 身thân 識thức 相tương 應ứng 。 最tối 後hậu 受thọ 。 意ý 識thức 相tương 應ứng 。

阿A 羅La 漢Hán 般bát 涅Niết 槃Bàn 心tâm 。 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 當đương 言ngôn 無vô 記ký 。

何hà 故cố 雙song 賢hiền 弟đệ 子tử 。 先tiên 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 然nhiên 後hậu 佛Phật 耶da 。 答đáp 彼bỉ 二nhị 尊tôn 者giả 。 先tiên 長trường 夜dạ 中trung 。 造tạo 作tác 增tăng 長trưởng 。 感cảm 無vô 斷đoạn 業nghiệp 。 勿vật 空không 無vô 果quả 異dị 熟thục 故cố 。

復phục 次thứ 由do 法pháp 爾nhĩ 故cố 。

如như 說thuyết 世Thế 尊Tôn 依y 不bất 動động hữu 寂tịch 靜tĩnh 定định 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 世thế 間gian 眼nhãn 滅diệt 。 此thử 為vi 在tại 定định 。 為vi 出xuất 定định 耶da 。 答đáp 出xuất 定định 。 如như 說thuyết 四tứ 有hữu 。 謂vị 本bổn 有hữu 死tử 有hữu 中trung 有hữu 生sanh 有hữu 。 云vân 何hà 本bổn 有hữu 。 答đáp 除trừ 生sanh 分phần/phân 死tử 分phần/phân 諸chư 蘊uẩn 中trung 間gian 諸chư 有hữu 。 云vân 何hà 死tử 有hữu 。 答đáp 死tử 分phần/phân 諸chư 蘊uẩn 。 云vân 何hà 中trung 有hữu 。 答đáp 除trừ 死tử 分phần/phân 生sanh 分phần/phân 諸chư 蘊uẩn 中trung 間gian 諸chư 有hữu 。 云vân 何hà 生sanh 有hữu 。 答đáp 生sanh 分phần/phân 諸chư 蘊uẩn 。

諸chư 欲dục 有hữu 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 五ngũ 行hành 耶da 。 設thiết 五ngũ 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 有hữu 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 欲dục 有hữu 非phi 五ngũ 行hành 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 及cập 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 五ngũ 行hành 非phi 欲dục 有hữu 。 謂vị 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 不bất 得đắc 無vô 想tưởng 。 有hữu 欲dục 有hữu 亦diệc 五ngũ 行hành 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 有hữu 非phi 欲dục 有hữu 亦diệc 非phi 五ngũ 行hành 。 謂vị 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 及cập 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 得đắc 無vô 想tưởng 。 若nhược 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 諸chư 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 五ngũ 行hành 耶da 設thiết 五ngũ 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 非phi 五ngũ 行hành 。 謂vị 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 及cập 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 五ngũ 行hành 非phi 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 不bất 得đắc 無vô 想tưởng 。 有hữu 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 亦diệc 五ngũ 行hành 謂vị 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 有hữu 非phi 色sắc 有hữu 有hữu 想tưởng 天thiên 亦diệc 非phi 五ngũ 行hành 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 及cập 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 得đắc 無vô 想tưởng 。 若nhược 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 諸chư 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 二nhị 行hành 耶da 設thiết 二nhị 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 非phi 二nhị 行hành 。 謂vị 無vô 想tưởng 天thiên 不bất 得đắc 無vô 想tưởng 。 有hữu 二nhị 行hành 非phi 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 及cập 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 有hữu 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 亦diệc 二nhị 行hành 。 謂vị 無vô 想tưởng 天thiên 得đắc 無vô 想tưởng 。 有hữu 非phi 色sắc 有hữu 無vô 想tưởng 天thiên 亦diệc 非phi 二nhị 行hành 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 若nhược 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 諸chư 無vô 色sắc 有hữu 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 四tứ 行hành 耶da 。 設thiết 四tứ 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 有hữu 耶da 。 答đáp 諸chư 四tứ 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 有hữu 。 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 非phi 四tứ 行hành 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。

頗phả 有hữu 有hữu 五ngũ 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 及cập 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 不bất 得đắc 無vô 想tưởng 。 頗phả 有hữu 有hữu 四tứ 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 頗phả 有hữu 有hữu 三tam 行hành 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 有hữu 二nhị 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 。 及cập 色sắc 界giới 有hữu 想tưởng 天thiên 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 若nhược 住trụ 無vô 想tưởng 滅diệt 盡tận 定định 。 若nhược 無Vô 想Tưởng 天Thiên 得đắc 無vô 想tưởng 。 頗phả 有hữu 有hữu 一nhất 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 有hữu 情tình 。 住trụ 不bất 同đồng 分phần/phân 心tâm 。 頗phả 有hữu 有hữu 無vô 行hành 耶da 。 答đáp 無vô 。

見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 三tam 有hữu 納nạp 息tức 第đệ 二nhị

三tam 有hữu 隨tùy 眠miên 想tưởng 。 六lục 尋tầm 明minh 無vô 明minh 。

對đối 因nhân 等đẳng 有hữu 無vô 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

諸chư 捨xả 欲dục 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 欲dục 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 欲dục 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 而nhi 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 。 法pháp 滅diệt 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 欲dục 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 欲dục 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 捨xả 欲dục 。 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 而nhi 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 諸chư 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 欲dục 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 欲dục 有hữu 相tương 續tục 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 耶da 。 答đáp 諸chư 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 非phi 捨xả 無vô 色sắc 有hữu 色sắc 有hữu 相tương 續tục 。 謂vị 不bất 命mạng 終chung 。 而nhi 無vô 色sắc 界giới 法pháp 滅diệt 。 色sắc 界giới 法pháp 現hiện 在tại 前tiền 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 隨tùy 眠miên 。 不bất 於ư 色sắc 無vô 色sắc 。 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 應ưng 不bất 可khả 施thi 設thiết 。 離ly 欲dục 染nhiễm 故cố 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 。 不bất 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 。 不bất 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 亦diệc 不bất 可khả 知tri 。 離ly 色sắc 染nhiễm 故cố 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 隨tùy 眠miên 。 不bất 於ư 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 界giới 應ưng 雜tạp 亂loạn 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 不bất 遍biến 於ư 欲dục 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 此thử 應ưng 成thành 遍biến 行hành 。 及cập 彼bỉ 非phi 此thử 所sở 緣duyên 故cố 。 何hà 故cố 色sắc 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 不bất 遍biến 於ư 色sắc 界giới 法pháp 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 如như 前tiền 說thuyết 無vô 色sắc 界giới 不bất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

有hữu 十thập 想tưởng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 。 若nhược 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 彼bỉ 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 餘dư 法pháp 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 有hữu 思tư 惟duy 無vô 常thường 。 想tưởng 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 修tu 餘dư 想tưởng 。 有hữu 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 亦diệc 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 緣duyên 無vô 常thường 想tưởng 。 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 有hữu 不bất 修tu 無vô 常thường 想tưởng 。 亦diệc 不bất 思tư 惟duy 無vô 常thường 想tưởng 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 。 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 餘dư 想tưởng 亦diệc 隨tùy 應ứng 當đương 知tri 。

若nhược 起khởi 欲dục 尋tầm 。 彼bỉ 思tư 惟duy 欲dục 尋tầm 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 起khởi 欲dục 尋tầm 不bất 思tư 惟duy 欲dục 尋tầm 。 謂vị 緣duyên 餘dư 法pháp 起khởi 欲dục 尋tầm 。 有hữu 思tư 惟duy 欲dục 尋tầm 不bất 起khởi 欲dục 尋tầm 。 謂vị 緣duyên 欲dục 尋tầm 起khởi 餘dư 尋tầm 。 有hữu 起khởi 欲dục 尋tầm 亦diệc 思tư 惟duy 欲dục 尋tầm 。 謂vị 緣duyên 欲dục 尋tầm 起khởi 欲dục 尋tầm 。 有hữu 不bất 起khởi 欲dục 尋tầm 亦diệc 不bất 思tư 惟duy 欲dục 尋tầm 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 如như 欲dục 尋tầm 。 恚khuể 尋tầm 害hại 尋tầm 出xuất 離ly 尋tầm 無vô 恚khuể 尋tầm 無vô 害hại 尋tầm 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 。 有hữu 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 及cập 善thiện 行hành 。 諸chư 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 。 有hữu 法pháp 緣duyên 明minh 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 。 及cập 諸chư 有hữu 漏lậu 行hành 。 諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 明minh 。 有hữu 法pháp 緣duyên 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 。 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 及cập 善thiện 行hành 。 諸chư 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 。 有hữu 法pháp 緣duyên 無vô 明minh 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 。 及cập 諸chư 有hữu 漏lậu 行hành 。 諸chư 法pháp 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 不bất 善thiện 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 不bất 善thiện 。 彼bỉ 法pháp 因nhân 無vô 明minh 有hữu 。 法pháp 因nhân 無vô 明minh 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 及cập 有hữu 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 諸chư 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 善thiện 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 因nhân 明minh 。 彼bỉ 法pháp 善thiện 。 有hữu 法pháp 善thiện 不bất 因nhân 明minh 。 謂vị 初sơ 明minh 及cập 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。 頗phả 有hữu 法pháp 。 不bất 因nhân 明minh 不bất 因nhân 無vô 明minh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 因nhân 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 除trừ 無vô 明minh 異dị 熟thục 。 諸chư 餘dư 無vô 覆phú 無vô 記ký 行hành 。 及cập 初sơ 明minh 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。

見kiến 蘊uẩn 第đệ 八bát 中trung 想tưởng 納nạp 息tức 第đệ 三tam

想tưởng 心tâm 知tri 等đẳng 四tứ 。 無vô 緣duyên 法pháp 見kiến 疑nghi 。

因nhân 道đạo 等đẳng 攝nhiếp 三tam 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 有hữu 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 無vô 常thường 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 無vô 常thường 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 有hữu 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 亦diệc 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 謂vị 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 滅diệt 。 餘dư 想tưởng 現hiện 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 如như 無vô 常thường 想tưởng 。 乃nãi 至chí 滅diệt 想tưởng 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 由do 心tâm 起khởi 。 非phi 不bất 由do 心tâm 。 若nhược 時thời 心tâm 起khởi 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 起khởi 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 時thời 心tâm 滅diệt 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 滅diệt 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 時thời 心tâm 得đắc 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 心tâm 先tiên 得đắc 後hậu 彼bỉ 法pháp 。 若nhược 時thời 心tâm 捨xả 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 先tiên 捨xả 後hậu 乃nãi 心tâm 。 若nhược 時thời 心tâm 受thọ 異dị 熟thục 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 法pháp 耶da 。 答đáp 或hoặc 爾nhĩ 時thời 。 或hoặc 餘dư 時thời 。

頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 非phi 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 非phi 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 非phi 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 擇trạch 滅diệt 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 非phi 所sở 斷đoạn 是thị 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 無vô 漏lậu 有hữu 為vi 法pháp 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 是thị 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 善thiện 有hữu 漏lậu 行hành 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 是thị 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 。 頗phả 有hữu 法pháp 是thị 所sở 通thông 達đạt 所sở 遍biến 知tri 是thị 所sở 斷đoạn 非phi 所sở 修tu 非phi 所sở 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 除trừ 定định 所sở 起khởi 天thiên 眼nhãn 耳nhĩ 。 餘dư 無vô 記ký 行hành 不bất 善thiện 法pháp 。

頗phả 有hữu 法pháp 無vô 緣duyên 因nhân 緣duyên 無vô 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 無vô 緣duyên 法pháp 俱câu 生sanh 是thị 有hữu 是thị 有hữu 性tánh 非phi 無vô 非phi 無vô 性tánh 異dị 色sắc 異dị 受thọ 想tưởng 識thức 異dị 相tướng 應ưng 行hành 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 五ngũ 識thức 身thân 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 及cập 緣duyên 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 意ý 識thức 身thân 。 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 有hữu 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 法pháp 無vô 緣duyên 因nhân 緣duyên 無vô 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 無vô 緣duyên 法pháp 俱câu 生sanh 。 是thị 有hữu 。 是thị 有hữu 性tánh 。 非phi 無vô 非phi 無vô 性tánh 。 異dị 色sắc 。 異dị 受thọ 想tưởng 識thức 。 異dị 相tướng 應ưng 行hành 。 此thử 法pháp 。 於ư 彼bỉ 法pháp 。 當đương 言ngôn 因nhân 。 當đương 言ngôn 緣duyên 耶da 。 答đáp 當đương 言ngôn 因nhân 。 當đương 言ngôn 緣duyên 。 此thử 法pháp 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 。 不bất 善thiện 耶da 。 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 於ư 善thiện 當đương 言ngôn 善thiện 。 於ư 不bất 善thiện 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。 於ư 無vô 記ký 當đương 言ngôn 無vô 記ký 。 此thử 法pháp 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 幾kỷ 結kết 繫hệ 。 答đáp 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 九cửu 結kết 繫hệ 。 見kiến 相tương 應ứng 受thọ 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 。 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 不bất 相tương 應ứng 受thọ 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 。 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 餘dư 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 疑nghi 相tương 應ứng 受thọ 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 三tam 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 。 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 受thọ 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 餘dư 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 因nhân 道đạo 緣duyên 起khởi 法pháp 幾kỷ 界giới 。 幾kỷ 處xứ 。 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 八bát 界giới 。 十thập 二nhị 處xứ 。 五ngũ 蘊uẩn 。 除trừ 眼nhãn 觸xúc 等đẳng 起khởi 想tưởng 受thọ 。 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 及cập 耳nhĩ 觸xúc 等đẳng 起khởi 想tưởng 受thọ 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 餘dư 法pháp 。 幾kỷ 界giới 。 幾kỷ 處xứ 。 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 八bát 界giới 。 十thập 二nhị 處xứ 。 五ngũ 蘊uẩn 。 乃nãi 至chí 除trừ 身thân 觸xúc 等đẳng 起khởi 想tưởng 受thọ 。 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 及cập 意ý 觸xúc 等đẳng 起khởi 想tưởng 受thọ 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 餘dư 法pháp 。 幾kỷ 界giới 。 幾kỷ 處xứ 。 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 八bát 界giới 。 十thập 二nhị 處xứ 。 五ngũ 蘊uẩn 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu