阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận
Quyển 17
迦Ca 多Đa 衍Diễn 尼Ni 子Tử 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 七thất

尊tôn 者giả 迦ca 多đa 衍diễn 尼ni 子tử 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 得đắc 納nạp 息tức 第đệ 一nhất

五ngũ 得đắc 四tứ 起khởi 支chi 。 味vị 入nhập 生sanh 無vô 量lượng 。

斷đoạn 結kết 受thọ 果quả 處xứ 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

諸chư 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 彼bỉ 得đắc 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 設thiết 得đắc 過quá 去khứ 。 彼bỉ 得đắc 過quá 去khứ 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 或hoặc 無vô 為vi 。 諸chư 得đắc 未vị 來lai 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 彼bỉ 得đắc 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 設thiết 得đắc 未vị 來lai 。 彼bỉ 得đắc 未vị 來lai 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 或hoặc 無vô 為vi 。 諸chư 得đắc 現hiện 在tại 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 彼bỉ 得đắc 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 設thiết 得đắc 現hiện 在tại 。 彼bỉ 得đắc 現hiện 在tại 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 無vô 為vi 。 諸chư 得đắc 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 得đắc 善thiện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 善thiện 。 彼bỉ 得đắc 善thiện 法Pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 得đắc 不bất 善thiện 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 不bất 善thiện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 不bất 善thiện 。 彼bỉ 得đắc 不bất 善thiện 法pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 得đắc 無vô 記ký 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無vô 記ký 。 彼bỉ 得đắc 無vô 記ký 法pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 得đắc 欲dục 界giới 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 欲dục 界giới 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 欲dục 界giới 。 彼bỉ 得đắc 欲dục 界giới 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 欲dục 界giới 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 諸chư 得đắc 色sắc 界giới 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 色sắc 界giới 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 色sắc 界giới 。 彼bỉ 得đắc 色sắc 界giới 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 諸chư 得đắc 無vô 色sắc 界giới 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 無vô 色sắc 界giới 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無vô 色sắc 界giới 。 彼bỉ 得đắc 無vô 色sắc 界giới 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 諸chư 得đắc 學học 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 學học 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 學học 。 彼bỉ 得đắc 學học 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 學học 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 諸chư 得đắc 無Vô 學Học 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 無Vô 學Học 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 無Vô 學Học 。 彼bỉ 得đắc 無Vô 學Học 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無Vô 學Học 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 諸chư 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 彼bỉ 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 耶da 。 答đáp 彼bỉ 得đắc 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 或hoặc 學học 。 或hoặc 無Vô 學Học 。 設thiết 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 彼bỉ 得đắc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 得đắc 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 見kiến 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 見kiến 所sở 斷đoạn 。 彼bỉ 得đắc 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 得đắc 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 修tu 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 得đắc 修tu 所sở 斷đoạn 。 彼bỉ 得đắc 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 諸chư 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 。 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 耶da 。 答đáp 彼bỉ 得đắc 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 設thiết 得đắc 不bất 斷đoạn 。 彼bỉ 得đắc 不bất 斷đoạn 法pháp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。

諸chư 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 善thiện 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 善thiện 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 善thiện 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 善thiện 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 善thiện 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 善thiện 無vô 色sắc 。 或hoặc 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 善thiện 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 善thiện 心tâm 勝thắng 進tiến 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 善thiện 心tâm 。 無vô 記ký 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 不bất 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 善thiện 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 或hoặc 善thiện 無vô 色sắc 。 或hoặc 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 善thiện 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 不bất 善thiện 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 不bất 善thiện 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 善thiện 心tâm 。 無vô 記ký 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 或hoặc 善thiện 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 無vô 記ký 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 善thiện 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 善thiện 心tâm 勝thắng 進tiến 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 善thiện 心tâm 。 無vô 記ký 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 善thiện 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 記ký 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 善thiện 心tâm 無vô 記ký 。 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 設thiết 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 記ký 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 記ký 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 或hoặc 善thiện 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 記ký 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 善thiện 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無vô 記ký 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 不bất 善thiện 法Pháp 得đắc 起khởi 。 諸chư 法pháp 欲dục 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 欲dục 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 生sanh 若nhược 勝thắng 進tiến 。 欲dục 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 色sắc 界giới 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 。 欲dục 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 繫hệ 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 設thiết 法pháp 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 起khởi 彼bỉ 法pháp 欲dục 界giới 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 退thoái 。 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 起khởi 。 諸chư 法pháp 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 色sắc 界giới 。 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 。 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 繫hệ 心tâm 。 色sắc 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 設thiết 法pháp 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 色sắc 界giới 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 生sanh 若nhược 勝thắng 進tiến 。 欲dục 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 色sắc 界giới 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 起khởi 。 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 色sắc 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 起khởi 。

諸chư 法pháp 學học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 學học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 學học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 學học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 學học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 學học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 學học 法pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 學học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 學học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 學học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 學học 無vô 色sắc 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 學học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 學học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 學học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 無Vô 學Học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 學học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 學học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 學học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 無Vô 學Học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 設thiết 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 或hoặc 學học 無vô 色sắc 。 或hoặc 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 學học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 學học 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 起khởi 。

諸chư 法pháp 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 修tu 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 見kiến 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 見kiến 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 修tu 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 見kiến 斷đoạn 心tâm 。 修tu 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 諸chư 法pháp 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 見kiến 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 修tu 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 見kiến 斷đoạn 心tâm 。 修tu 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 。 修tu 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 斷đoạn 心tâm 。 修tu 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 設thiết 法pháp 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 見kiến 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 修tu 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 見kiến 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 修tu 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 修tu 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 設thiết 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 不bất 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 。 修tu 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 斷đoạn 心tâm 。 修tu 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 。 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。

一nhất 切thiết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 五ngũ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 五ngũ 。 染nhiễm 污ô 無vô 五ngũ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 一nhất 切thiết 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 四tứ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 四tứ 。 染nhiễm 污ô 無vô 四tứ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 五ngũ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 五ngũ 。 染nhiễm 污ô 無vô 五ngũ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 一nhất 切thiết 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 四tứ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 四tứ 。 染nhiễm 污ô 無vô 四tứ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh 。

味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 出xuất 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 答đáp 於ư 能năng 味vị 。 當đương 言ngôn 入nhập 。 於ư 所sở 味vị 。 當đương 言ngôn 出xuất 。 乃nãi 至chí 味vị 相tương 應ứng 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 入nhập 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 出xuất 當đương 言ngôn 味vị 耶da 。 答đáp 於ư 能năng 味vị 。 當đương 言ngôn 入nhập 。 於ư 所sở 味vị 。 當đương 言ngôn 出xuất 。 諸chư 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 覆phú 無vô 記ký 耶da 。 設thiết 有hữu 覆phú 無vô 記ký 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 諸chư 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 皆giai 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 有hữu 有hữu 覆phú 無vô 記ký 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 。 謂vị 除trừ 愛ái 餘dư 煩phiền 惱não 現hiện 前tiền 。 乃nãi 至chí 諸chư 味vị 相tương 應ứng 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 皆giai 有hữu 覆phú 無vô 記ký 耶da 。 設thiết 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 皆giai 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 諸chư 味vị 相tương 應ứng 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 皆giai 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 有hữu 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 非phi 味vị 相tương 應ứng 。 謂vị 除trừ 愛ái 餘dư 煩phiền 惱não 現hiện 前tiền 。 頗phả 有hữu 不bất 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 耶da 。 答đáp 入nhập 。 乃nãi 至chí 頗phả 有hữu 不bất 入nhập 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 耶da 。 答đáp 入nhập 。 頗phả 有hữu 不bất 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 生sanh 梵Phạm 世Thế 耶da 。 答đáp 生sanh 。 乃nãi 至chí 頗phả 有hữu 不bất 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 生sanh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 耶da 。 答đáp 生sanh 。 若nhược 得đắc 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 非phi 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 命mạng 終chung 生sanh 何hà 處xứ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 遍biến 淨tịnh 。 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 乃nãi 至chí 若nhược 得đắc 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 彼bỉ 命mạng 終chung 生sanh 何hà 處xứ 。 答đáp 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。

思tư 惟duy 何hà 等đẳng 入nhập 慈từ 定định 。 答đáp 與dữ 有hữu 情tình 樂nhạo/nhạc/lạc 。 思tư 惟duy 何hà 等đẳng 入nhập 悲bi 定định 。 答đáp 拔bạt 有hữu 情tình 苦khổ 。 思tư 惟duy 何hà 等đẳng 入nhập 喜hỷ 定định 。 答đáp 慶khánh 諸chư 有hữu 情tình 。 思tư 惟duy 何hà 等đẳng 入nhập 捨xả 定định 。 答đáp 於ư 有hữu 情tình 捨xả 慈từ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 乃nãi 至chí 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 解giải 脫thoát 。 滅diệt 受thọ 想tưởng 解giải 脫thoát 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 初sơ 勝thắng 處xứ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 勝thắng 處xứ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 初sơ 遍biến 處xứ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 乃nãi 至chí 第đệ 十thập 遍biến 處xứ 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 。 法pháp 智trí 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 。 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 類loại 智trí 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 。 他tha 心tâm 智trí 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 無vô 世thế 俗tục 智trí 。 斷đoạn 何hà 繫hệ 結kết 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 。 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 或hoặc 無vô 。 如như 世thế 俗tục 智trí 。 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 智trí 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 三tam 摩ma 地địa 亦diệc 爾nhĩ 。

慈từ 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 遍biến 淨tịnh 。 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 如như 慈từ 悲bi 捨xả 亦diệc 爾nhĩ 。 喜hỷ 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 遍biến 淨tịnh 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 初sơ 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 解giải 脫thoát 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 解giải 脫thoát 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 自tự 地địa 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 滅diệt 受thọ 想tưởng 解giải 脫thoát 。 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 初sơ 四tứ 勝thắng 處xứ 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 如như 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 。 前tiền 八bát 遍biến 處xứ 亦diệc 爾nhĩ 。 後hậu 二nhị 遍biến 處xứ 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 自tự 地địa 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 他tha 心tâm 智trí 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 梵Phạm 世Thế 。 或hoặc 極cực 光quang 淨tịnh 。 或hoặc 遍biến 淨tịnh 。 或hoặc 廣quảng 果quả 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。 世thế 俗tục 智trí 異dị 熟thục 何hà 處xứ 受thọ 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 。 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 處xứ 所sở 。

定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 緣duyên 納nạp 息tức 第đệ 二nhị

八bát 味vị 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 成thành 不bất 成thành 得đắc 捨xả 。

退thoái 修tu 初sơ 入nhập 緣duyên 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

有hữu 八bát 定định 。 謂vị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 色sắc 。 有hữu 三tam 定định 。 謂vị 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 此thử 中trung 前tiền 七thất 。 各các 具cụ 三tam 種chủng 。 第đệ 八bát 唯duy 二nhị 。 謂vị 除trừ 無vô 漏lậu 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 愛ái 未vị 盡tận 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 梵Phạm 世Thế 上thượng 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 。 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。 及cập 生sanh 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 。 頗phả 有hữu 成thành 就tựu 。 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 界giới 。 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。 及cập 生sanh 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。

頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 。 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。 及cập 生sanh 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 未vị 盡tận 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 梵Phạm 世Thế 上thượng 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 。 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 愛ái 未vị 盡tận 。 頗phả 有hữu 不bất 成thành 就tựu 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 梵Phạm 世Thế 上thượng 。

頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 從tùng 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 退thoái 時thời 。 及cập 梵Phạm 世Thế 上thượng 沒một 。 生sanh 欲dục 界giới 時thời 。 頗phả 有hữu 得đắc 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 時thời 。 頗phả 有hữu 得đắc 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 依y 靜tĩnh 慮lự 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 及cập 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 梵Phạm 世Thế 上thượng 沒một 。 生sanh 梵Phạm 世Thế 時thời 。 頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 得đắc 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 時thời 。 頗phả 有hữu 得đắc 味vị 相tương 應ứng 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 耶da 。 答đáp 無vô 。

頗phả 有hữu 捨xả 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 梵Phạm 世Thế 愛ái 盡tận 時thời 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 從tùng 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 退thoái 時thời 。 及cập 欲dục 界giới 梵Phạm 世Thế 沒một 。 生sanh 梵Phạm 世Thế 上thượng 時thời 。 并tinh 梵Phạm 世Thế 沒một 。 生sanh 欲dục 界giới 時thời 。 頗phả 有hữu 捨xả 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 從tùng 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 餘dư 捨xả 耶da 。 答đáp 無vô 。

頗phả 有hữu 退thoái 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 無vô 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 無vô 漏lậu 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 從tùng 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 退thoái 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 味vị 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 聖thánh 者giả 。 從tùng 欲dục 界giới 愛ái 盡tận 退thoái 時thời 。 頗phả 有hữu 餘dư 退thoái 耶da 。 答đáp 無vô 。 如như 說thuyết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

若nhược 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 亦diệc 修tu 無vô 漏lậu 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 亦diệc 修tu 淨tịnh 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 無vô 漏lậu 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 。 有hữu 修tu 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 漏lậu 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 漏lậu 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 淨tịnh 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 。 及cập 未vị 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 無vô 漏lậu 智trí 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 。 有hữu 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 無vô 漏lậu 。 謂vị 未vị 得đắc 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 無vô 漏lậu 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 漏lậu 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 修tu 淨tịnh 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 無vô 漏lậu 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 及cập 無vô 漏lậu 。 有hữu 不bất 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 非phi 無vô 漏lậu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 無vô 漏lậu 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 無vô 漏lậu 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 及cập 無vô 漏lậu 。 若nhược 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 記ký 心tâm 。 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 如như 說thuyết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 說thuyết 。 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 亦diệc 修tu 無vô 漏lậu 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 亦diệc 修tu 淨tịnh 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 無vô 漏lậu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 無vô 漏lậu 。 有hữu 修tu 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 漏lậu 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 漏lậu 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 淨tịnh 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 。 及cập 未vị 得đắc 非phi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 漏lậu 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 非phi 淨tịnh 。 有hữu 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 無vô 漏lậu 。 謂vị 未vị 得đắc 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 無vô 漏lậu 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 漏lậu 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 而nhi 修tu 淨tịnh 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 漏lậu 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 及cập 無vô 漏lậu 。 有hữu 不bất 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 非phi 無vô 漏lậu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 非phi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 無vô 漏lậu 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 非phi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 世thế 俗tục 智trí 無vô 漏lậu 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 而nhi 不bất 修tu 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 及cập 無vô 漏lậu 。 若nhược 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 住trụ 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 如như 說thuyết 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 若nhược 最tối 初sơ 。 入nhập 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 或hoặc 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 。 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 攝nhiếp 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 攝nhiếp 。 若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 。 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 。 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 攝nhiếp 。 若nhược 最tối 初sơ 入nhập 無vô 漏lậu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 諸chư 餘dư 未vị 來lai 無vô 漏lậu 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 當đương 言ngôn 無vô 所sở 有hữu 處xứ 攝nhiếp 耶da 。 答đáp 彼bỉ 或hoặc 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 。 或hoặc 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 攝nhiếp 。 或hoặc 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 攝nhiếp 。

味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 無vô 漏lậu 味vị 相tương 應ứng 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 無vô 漏lậu 。 及cập 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 。 及cập 淨tịnh 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 無vô 色sắc 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 。 為vi 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 初sơ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 初sơ 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 。 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 淨tịnh 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 色sắc 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 初sơ 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 初sơ 第đệ 二nhị 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 上thượng 三tam 無vô 色sắc 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 上thượng 二nhị 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 初sơ 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 與dữ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 無vô 漏lậu 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 下hạ 二nhị 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 初sơ 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 初sơ 靜tĩnh 慮lự 後hậu 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 。 及cập 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 下hạ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 淨tịnh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 初sơ 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 無vô 漏lậu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 後hậu 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 下hạ 三tam 無vô 色sắc 後hậu 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 初sơ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 初sơ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 下hạ 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 及cập 無vô 漏lậu 下hạ 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 淨tịnh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 無vô 漏lậu 。 及cập 淨tịnh 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 及cập 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 下hạ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 與dữ 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 無vô 漏lậu 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 三tam 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 下hạ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 下hạ 三tam 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 及cập 淨tịnh 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 地địa 無vô 漏lậu 及cập 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 與dữ 淨tịnh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 。 及cập 淨tịnh 下hạ 二nhị 無vô 色sắc 。 并tinh 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 與dữ 無vô 漏lậu 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 無vô 漏lậu 三tam 無vô 色sắc 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 四tứ 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 無vô 漏lậu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 為vi 因nhân 。 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 味vị 相tương 應ứng 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 與dữ 味vị 相tương 應ứng 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 處xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 上thượng 二nhị 無vô 色sắc 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 一nhất 切thiết 地địa 無vô 漏lậu 。 及cập 下hạ 六lục 地địa 淨tịnh 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 淨tịnh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 與dữ 淨tịnh 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 處xứ 等đẳng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 與dữ 自tự 地địa 淨tịnh 為vi 因nhân 。 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 淨tịnh 無vô 漏lậu 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 及cập 自tự 地địa 味vị 相tương 應ứng 。 為vi 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 下hạ 五ngũ 地địa 淨tịnh 無vô 漏lậu 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 七thất