阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận
Quyển 14
迦Ca 多Đa 衍Diễn 尼Ni 子Tử 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ

尊tôn 者giả 迦ca 多đa 衍diễn 尼ni 子tử 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

大đại 種chủng 蘊uẩn 第đệ 五ngũ 中trung 執chấp 受thọ 納nạp 息tức 第đệ 四tứ

十thập 七thất 對đối 幾kỷ 緣duyên 。 對đối 自tự 他tha 有hữu 八bát 。

唯duy 對đối 他tha 有hữu 九cửu 。 八bát 何hà 義nghĩa 內nội 外ngoại 。

八bát 門môn 受thọ 相tương/tướng 攝nhiếp 。 九cửu 位vị 十thập 五ngũ 門môn 。

現hiện 在tại 未vị 來lai 修tu 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 與dữ 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 與dữ 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 與dữ 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 與dữ 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 與dữ 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 與dữ 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 與dữ 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 與dữ 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 與dữ 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 與dữ 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 與dữ 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 與dữ 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 色sắc 法pháp 。 與dữ 有hữu 色sắc 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 色sắc 法pháp 。 與dữ 無vô 色sắc 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 色sắc 法pháp 。 與dữ 無vô 色sắc 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 色sắc 法pháp 。 與dữ 有hữu 色sắc 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 見kiến 法pháp 。 與dữ 有hữu 見kiến 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 見kiến 法pháp 。 與dữ 無vô 見kiến 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 見kiến 法pháp 。 與dữ 無vô 見kiến 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 見kiến 法pháp 。 與dữ 有hữu 見kiến 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 對đối 法pháp 。 與dữ 有hữu 對đối 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 對đối 法pháp 。 與dữ 無vô 對đối 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 對đối 法pháp 。 與dữ 無vô 對đối 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 對đối 法pháp 。 與dữ 有hữu 對đối 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 增tăng 上thượng 。 有hữu 漏lậu 法pháp 。 與dữ 有hữu 漏lậu 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 漏lậu 法pháp 。 與dữ 無vô 漏lậu 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 法pháp 。 與dữ 無vô 漏lậu 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 無vô 漏lậu 法pháp 。 與dữ 有hữu 漏lậu 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 為vi 法pháp 。 與dữ 有hữu 為vi 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 有hữu 為vi 法pháp 。 與dữ 無vô 為vi 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 無vô 。 無vô 為vi 法pháp 。 與dữ 無vô 為vi 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 無vô 。 無vô 為vi 法pháp 。 與dữ 有hữu 為vi 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。

諸chư 纏triền 所sở 纏triền 續tục 地địa 獄ngục 有hữu 最tối 初sơ 所sở 得đắc 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 與dữ 彼bỉ 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 諸chư 纏triền 所sở 纏triền 續tục 傍bàng 生sanh 有hữu 鬼quỷ 有hữu 人nhân 有hữu 天thiên 有hữu 最tối 初sơ 所sở 得đắc 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 與dữ 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 生sanh 欲dục 界giới 。 入nhập 有hữu 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 長trưởng 養dưỡng 諸chư 根căn 。 增tăng 益ích 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 與dữ 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 生sanh 欲dục 界giới 。 入nhập 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 長trưởng 養dưỡng 諸chư 根căn 。 增tăng 益ích 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 與dữ 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 生sanh 色sắc 界giới 。 入nhập 有hữu 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 長trưởng 養dưỡng 諸chư 根căn 。 增tăng 益ích 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 與dữ 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 生sanh 色sắc 界giới 。 入nhập 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 長trưởng 養dưỡng 諸chư 根căn 。 增tăng 益ích 大đại 種chủng 。 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 與dữ 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。 彼bỉ 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 與dữ 彼bỉ 諸chư 根căn 大đại 種chủng 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 一nhất 增tăng 上thượng 。

有hữu 執chấp 受thọ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 墮đọa 自tự 體thể 法pháp 。 無vô 執chấp 受thọ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 非phi 墮đọa 自tự 體thể 法pháp 。 順thuận 取thủ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 有hữu 漏lậu 法pháp 。 非phi 順thuận 取thủ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 無vô 漏lậu 法pháp 。 順thuận 結kết 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 有hữu 漏lậu 法pháp 。 非phi 順thuận 結kết 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 無vô 漏lậu 法pháp 。 見kiến 處xứ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 有hữu 漏lậu 法pháp 。 非phi 見kiến 處xứ 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 此thử 增tăng 語ngữ 所sở 顯hiển 無vô 漏lậu 法pháp 。

若nhược 法pháp 是thị 內nội 。 彼bỉ 法pháp 內nội 處xứ 攝nhiếp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 是thị 內nội 非phi 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 內nội 受thọ 內nội 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 有hữu 法pháp 內nội 處xứ 攝nhiếp 非phi 內nội 。 如như 說thuyết 於ư 外ngoại 身thân 外ngoại 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 有hữu 法pháp 是thị 內nội 亦diệc 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 內nội 身thân 內nội 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 有hữu 法pháp 非phi 內nội 非phi 內nội 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 外ngoại 受thọ 外ngoại 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 若nhược 法pháp 是thị 外ngoại 。 彼bỉ 法pháp 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 是thị 外ngoại 非phi 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 外ngoại 身thân 外ngoại 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。 有hữu 法pháp 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 非phi 外ngoại 。 如như 說thuyết 於ư 內nội 受thọ 內nội 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 有hữu 法pháp 是thị 外ngoại 亦diệc 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 外ngoại 受thọ 外ngoại 法pháp 。 住trụ 循tuần 法pháp 觀quán 。 有hữu 法pháp 非phi 外ngoại 非phi 外ngoại 處xứ 攝nhiếp 。 如như 說thuyết 於ư 內nội 身thân 內nội 心tâm 住trụ 循tuần 心tâm 觀quán 。

有hữu 二nhị 受thọ 。 謂vị 身thân 受thọ 心tâm 受thọ 。 有hữu 三tam 受thọ 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 苦khổ 受thọ 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 三tam 。 三tam 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 四tứ 受thọ 。 謂vị 三tam 界giới 繫hệ 受thọ 。 及cập 不bất 繫hệ 受thọ 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 四tứ 四tứ 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 五ngũ 受thọ 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 五ngũ 五ngũ 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 六lục 受thọ 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 六lục 六lục 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 十thập 八bát 受thọ 。 謂vị 六lục 喜hỷ 意ý 近cận 行hành 六lục 憂ưu 意ý 近cận 行hành 六lục 捨xả 意ý 近cận 行hành 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 十thập 八bát 十thập 八bát 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 二nhị 攝nhiếp 十thập 八bát 。 非phi 十thập 八bát 攝nhiếp 二nhị 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 有hữu 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 捨xả 根căn 。 及cập 無vô 漏lậu 受thọ 。 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 三tam 十thập 六lục 受thọ 。 謂vị 六lục 依y 耽đam 嗜thị 喜hỷ 。 六lục 依y 出xuất 離ly 喜hỷ 。 六lục 依y 耽đam 嗜thị 憂ưu 。 六lục 依y 出xuất 離ly 憂ưu 。 六lục 依y 耽đam 嗜thị 捨xả 。 六lục 依y 出xuất 離ly 捨xả 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 三tam 十thập 六lục 。 三tam 十thập 六lục 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 二nhị 攝nhiếp 三tam 十thập 六lục 。 非phi 三tam 十thập 六lục 攝nhiếp 二nhị 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 。 二nhị 受thọ 如như 前tiền 說thuyết 。 有hữu 百bách 八bát 受thọ 。 謂vị 依y 三tam 世thế 。 各các 三tam 十thập 六lục 。 為vi 二nhị 攝nhiếp 百bách 八bát 百bách 八bát 攝nhiếp 二nhị 耶da 。 答đáp 二nhị 攝nhiếp 百bách 八bát 。 非phi 百bách 八bát 攝nhiếp 二nhị 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 三tam 受thọ 四tứ 受thọ 。 為vi 三tam 攝nhiếp 四tứ 四tứ 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 三tam 受thọ 五ngũ 受thọ 六lục 受thọ 。 為vi 三tam 攝nhiếp 五ngũ 六lục 五ngũ 六lục 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 三tam 受thọ 十thập 八bát 受thọ 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 三tam 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 三tam 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 。 非phi 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 三tam 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 四tứ 受thọ 五ngũ 受thọ 六lục 受thọ 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 五ngũ 六lục 五ngũ 六lục 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 四tứ 受thọ 十thập 八bát 受thọ 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 四tứ 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 。 非phi 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 四tứ 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 五ngũ 受thọ 六lục 受thọ 。 為vi 五ngũ 攝nhiếp 六lục 六lục 攝nhiếp 五ngũ 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 五ngũ 受thọ 十thập 八bát 受thọ 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 五ngũ 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 五ngũ 耶da 。 答đáp 五ngũ 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 。 非phi 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 五ngũ 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 六lục 受thọ 十thập 八bát 受thọ 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 六lục 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 六lục 耶da 。 答đáp 六lục 攝nhiếp 十thập 八bát 等đẳng 。 非phi 十thập 八bát 等đẳng 攝nhiếp 六lục 。 何hà 所sở 不bất 攝nhiếp 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 十thập 八bát 受thọ 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 十thập 八bát 攝nhiếp 三tam 十thập 六lục 等đẳng 二nhị 十thập 六lục 等đẳng 攝nhiếp 十thập 八bát 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 三tam 十thập 六lục 受thọ 百bách 八bát 受thọ 。 為vi 三tam 十thập 六lục 攝nhiếp 百bách 八bát 百bách 八bát 攝nhiếp 三tam 十thập 六lục 耶da 。 答đáp 互hỗ 相tương 攝nhiếp 。 隨tùy 其kỳ 事sự 。 以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 預dự 流lưu 果quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 七thất 覺giác 支chi 。 八bát 道đạo 支chi 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 。 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 。 八bát 智trí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 一nhất 來lai 果quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 若nhược 倍bội 離ly 欲dục 染nhiễm 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 現hiện 在tại 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 從tùng 預dự 流lưu 果quả 。 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 證chứng 一nhất 來lai 果quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 一nhất 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 從tùng 預dự 流lưu 果quả 。 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 。 證chứng 一nhất 來lai 果quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。

以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 若nhược 已dĩ 離ly 欲dục 染nhiễm 。 依y 未vị 至chí 定định 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。

若nhược 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 依y 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 依y 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 二nhị 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 依y 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 。 無vô 智trí 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 若nhược 從tùng 一nhất 來lai 果quả 。 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 證chứng 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 從tùng 一nhất 來lai 果quả 。 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 。 證chứng 不Bất 還Hoàn 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 六lục 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 無vô 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。

以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 神thần 境cảnh 智trí 通thông 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 若nhược 諸chư 異dị 生sanh 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 無vô 覺giác 支chi 。 無vô 道đạo 支chi 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 二nhị 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 等đẳng 持trì 。 若nhược 諸chư 聖thánh 者giả 。 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 二nhị 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 諸chư 異dị 生sanh 。 依y 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 無vô 覺giác 支chi 。 無vô 道đạo 支chi 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 色sắc 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 二nhị 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 等đẳng 持trì 。 若nhược 諸chư 聖thánh 者giả 。 依y 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 二nhị 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 色sắc 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 二nhị 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 諸chư 異dị 生sanh 。 依y 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 無vô 覺giác 支chi 。 無vô 道đạo 支chi 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 等đẳng 持trì 。 若nhược 諸chư 聖thánh 者giả 。 依y 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 無vô 色sắc 。 無vô 解giải 脫thoát 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 諸chư 異dị 生sanh 。 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 無vô 覺giác 支chi 。 無vô 道đạo 支chi 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 無vô 色sắc 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 一nhất 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 遍biến 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 智trí 現hiện 在tại 未vị 來lai 一nhất 。 無vô 等đẳng 持trì 。 若nhược 諸chư 聖thánh 者giả 。 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 量lượng 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 無vô 色sắc 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 一nhất 。 勝thắng 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 遍biến 處xứ 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 八bát 。 智trí 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 七thất 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。

以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 天thiên 耳nhĩ 智trí 通thông 他tha 心tâm 智trí 通thông 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 通thông 死tử 生sanh 智trí 通thông 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 如như 神thần 境cảnh 智trí 通thông 。 應ưng 隨tùy 相tương/tướng 說thuyết 。

以dĩ 無vô 間gian 道đạo 。 證chứng 漏lậu 盡tận 智trí 通thông 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 三tam 等đẳng 持trì 。 幾kỷ 現hiện 在tại 修tu 。 幾kỷ 未vị 來lai 修tu 。 答đáp 若nhược 依y 未vị 至chí 定định 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 依y 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 依y 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 依y 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 依y 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 七thất 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 若nhược 依y 無vô 色sắc 定định 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 修tu 彼bỉ 道đạo 時thời 。 念niệm 住trụ 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 四tứ 。 正Chánh 斷Đoạn 、 神Thần 足Túc 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 四tứ 。 根căn 力lực 。 現hiện 在tại 未vị 來lai 五ngũ 。 覺giác 支chi 。 現hiện 在tại 六lục 。 未vị 來lai 七thất 。 道đạo 支chi 。 現hiện 在tại 四tứ 。 未vị 來lai 八bát 。 靜tĩnh 慮lự 。 現hiện 在tại 無vô 。 未vị 來lai 四tứ 。 無vô 無vô 量lượng 。 無vô 色sắc 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 解giải 脫thoát 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。 無vô 勝thắng 處xứ 。 無vô 遍biến 處xứ 智trí 。 現hiện 在tại 二nhị 。 未vị 來lai 六lục 。 等đẳng 持trì 。 現hiện 在tại 一nhất 。 未vị 來lai 三tam 。

根căn 蘊uẩn 第đệ 六lục 中trung 根căn 納nạp 息tức 第đệ 一nhất

根căn 學học 善thiện 等đẳng 三tam 。 異dị 熟thục 三tam 六lục 斷đoạn 。

見kiến 等đẳng 有hữu 尋tầm 等đẳng 。 受thọ 相tương 應ứng 界giới 繫hệ 。

因nhân 緣duyên 四tứ 凡phàm 聖thánh 。 蘊uẩn 攝nhiếp 七thất 攝nhiếp 三tam 。

為vi 緣duyên 生sanh 幾kỷ 緣duyên 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 眼nhãn 根căn 耳nhĩ 根căn 鼻tị 根căn 舌thiệt 根căn 身thân 根căn 女nữ 根căn 男nam 根căn 命mạng 根căn 意ý 根căn 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 具cụ 知tri 根căn 。 此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 學học 。 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 答đáp 二nhị 學học 。 一nhất 無Vô 學Học 。 十thập 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 九cửu 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 意ý 根căn 。 或hoặc 學học 。 或hoặc 無Vô 學Học 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 學học 。 謂vị 學học 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 。 謂vị 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 有hữu 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 根căn 學học 。 彼bỉ 是thị 學học 者giả 根căn 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 根căn 學học 彼bỉ 非phi 學học 者giả 根căn 。 謂vị 學học 根căn 學học 者giả 不bất 成thành 就tựu 。 有hữu 是thị 學học 者giả 根căn 彼bỉ 根căn 非phi 學học 。 謂vị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 學học 者giả 成thành 就tựu 。 有hữu 根căn 學học 彼bỉ 亦diệc 學học 者giả 根căn 。 謂vị 學học 根căn 學học 者giả 成thành 就tựu 。 有hữu 根căn 非phi 學học 彼bỉ 亦diệc 非phi 學học 者giả 根căn 。 謂vị 無Vô 學Học 根căn 及cập 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 學học 者giả 不bất 成thành 就tựu 。 諸chư 根căn 無Vô 學Học 。 彼bỉ 是thị 無Vô 學Học 者giả 根căn 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 根căn 無Vô 學Học 彼bỉ 非phi 無Vô 學Học 者giả 根căn 。 謂vị 無Vô 學Học 根căn 無Vô 學Học 者giả 不bất 成thành 就tựu 。 有hữu 是thị 無Vô 學Học 者giả 根căn 彼bỉ 根căn 非phi 無Vô 學Học 。 謂vị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 無Vô 學Học 者giả 成thành 就tựu 。 有hữu 根căn 無Vô 學Học 彼bỉ 亦diệc 無Vô 學Học 者giả 根căn 。 謂vị 無Vô 學Học 根căn 無Vô 學Học 者giả 成thành 就tựu 。 有hữu 根căn 非phi 無Vô 學Học 彼bỉ 亦diệc 非phi 無Vô 學Học 者giả 根căn 。 謂vị 學học 根căn 及cập 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 無Vô 學Học 者giả 不bất 成thành 就tựu 。 諸chư 根căn 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 彼bỉ 是thị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 者giả 根căn 耶da 。 答đáp 諸chư 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 者giả 根căn 。 彼bỉ 是thị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 有hữu 根căn 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 彼bỉ 非phi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 者giả 根căn 。 謂vị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 根căn 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 者giả 不bất 成thành 就tựu 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 善thiện 。 幾kỷ 不bất 善thiện 。 幾kỷ 無vô 記ký 。 答đáp 八bát 善thiện 。 八bát 無vô 記ký 。 六lục 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 意ý 根căn 。 或hoặc 善thiện 。 或hoặc 不bất 善thiện 。 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 善thiện 。 謂vị 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 記ký 。 謂vị 無vô 記ký 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 憂ưu 根căn 。 或hoặc 善thiện 。 或hoặc 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 善thiện 。 謂vị 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 不bất 善thiện 。 謂vị 不bất 善thiện 作tác 意ý 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 有hữu 異dị 熟thục 。 幾kỷ 無vô 異dị 熟thục 。 答đáp 一nhất 有hữu 異dị 熟thục 。 十thập 一nhất 無vô 異dị 熟thục 。 十thập 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 意ý 根căn 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 。 或hoặc 無vô 異dị 熟thục 。 云vân 何hà 有hữu 異dị 熟thục 。 謂vị 不bất 善thiện 善thiện 有hữu 漏lậu 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 無vô 漏lậu 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 苦khổ 根căn 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 。 或hoặc 無vô 異dị 熟thục 。 云vân 何hà 有hữu 異dị 熟thục 。 謂vị 善thiện 不bất 善thiện 苦khổ 根căn 。 云vân 何hà 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 苦khổ 根căn 。 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 。 或hoặc 無vô 異dị 熟thục 。 云vân 何hà 有hữu 異dị 熟thục 。 謂vị 有hữu 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 云vân 何hà 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 見kiến 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 修tu 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 不bất 斷đoạn 。 答đáp 九cửu 修tu 所sở 斷đoạn 。 三tam 不bất 斷đoạn 。 十thập 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 意ý 根căn 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 八bát 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 十thập 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 二nhị 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 五ngũ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 五ngũ 十thập 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 學học 見kiến 迹tích 隨tùy 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 十thập 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 憂ưu 根căn 。 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 有hữu 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 修tu 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 不bất 斷đoạn 。 答đáp 九cửu 修tu 所sở 斷đoạn 。 三tam 不bất 斷đoạn 。 十thập 應ưng 分phân 別biệt 。 謂vị 意ý 根căn 。 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 二nhị 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 十thập 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 十thập 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 二nhị 十thập 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 十thập 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 七thất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 五ngũ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 。 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 十thập 七thất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 十thập 一nhất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 十thập 一nhất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 十thập 三tam 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 。 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 憂ưu 根căn 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 有hữu 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 見kiến 。 幾kỷ 非phi 見kiến 。 答đáp 一nhất 見kiến 。 十thập 七thất 非phi 見kiến 。 四tứ 應ưng 分phân 別biệt 。 慧tuệ 根căn 。 或hoặc 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 意ý 識thức 相tương 應ứng 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 餘dư 慧tuệ 根căn 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 或hoặc 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 餘dư 根căn 。 如như 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 具cụ 知tri 根căn 。 或hoặc 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 餘dư 根căn 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 幾kỷ 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 幾kỷ 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 答đáp 二nhị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 八bát 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 十thập 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 意ý 根căn 。 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 具cụ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 喜hỷ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 憂ưu 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 答đáp 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 。 九cửu 根căn 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 。 苦khổ 根căn 憂ưu 根căn 。 六lục 根căn 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 答đáp 四tứ 欲dục 界giới 繫hệ 。 三tam 不bất 繫hệ 。 十thập 五ngũ 應ưng 分phân 別biệt 。 眼nhãn 根căn 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 眼nhãn 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 眼nhãn 根căn 。 如như 眼nhãn 根căn 。 耳nhĩ 根căn 鼻tị 根căn 舌thiệt 根căn 身thân 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 命mạng 根căn 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 壽thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 壽thọ 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 壽thọ 。 意ý 根căn 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 喜hỷ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 因nhân 相tương 應ứng 。 答đáp 十thập 四tứ 。 幾kỷ 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 答đáp 八bát 。 幾kỷ 因nhân 相tương 應ứng 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 答đáp 即tức 前tiền 十thập 四tứ 。 少thiểu 分phần 因nhân 相tương 應ứng 。 少thiểu 分phần 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 因nhân 相tương 應ứng 。 非phi 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 答đáp 即tức 前tiền 十thập 四tứ 。 少thiểu 分phần 非phi 因nhân 相tương 應ứng 。 少thiểu 分phần 非phi 因nhân 不bất 相tương 應ứng 。 此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 緣duyên 有hữu 緣duyên 。 答đáp 十thập 三tam 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 緣duyên 無vô 緣duyên 。 答đáp 一nhất 十thập 三tam 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 緣duyên 有hữu 緣duyên 緣duyên 無vô 緣duyên 。 答đáp 即tức 前tiền 十thập 三tam 少thiểu 分phần 。 幾kỷ 非phi 緣duyên 有hữu 緣duyên 非phi 緣duyên 無vô 緣duyên 。 答đáp 八bát 。

諸chư 根căn 此thử 法pháp 。 彼bỉ 根căn 異dị 生sanh 耶da 。 設thiết 根căn 異dị 生sanh 。 彼bỉ 根căn 此thử 法pháp 耶da 。 答đáp 諸chư 根căn 此thử 法pháp 。 彼bỉ 根căn 非phi 異dị 生sanh 。 諸chư 根căn 異dị 生sanh 。 彼bỉ 根căn 非phi 此thử 法pháp 。

色sắc 蘊uẩn 攝nhiếp 幾kỷ 根căn 。 答đáp 七thất 。 受thọ 蘊uẩn 攝nhiếp 幾kỷ 根căn 。 答đáp 五ngũ 三tam 少thiểu 分phần 。 想tưởng 蘊uẩn 攝nhiếp 幾kỷ 根căn 。 答đáp 無vô 。 行hành 蘊uẩn 攝nhiếp 幾kỷ 根căn 。 答đáp 六lục 三tam 少thiểu 分phần 。 識thức 蘊uẩn 攝nhiếp 幾kỷ 根căn 。 答đáp 一nhất 三tam 少thiểu 分phần 。

善thiện 根căn 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 唯duy 善thiện 根căn 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 無vô 。 不bất 善thiện 根căn 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 八bát 界giới 二nhị 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 唯duy 不bất 善thiện 根căn 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 無vô 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 根căn 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 六lục 界giới 二nhị 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 唯duy 有hữu 覆phú 無vô 記ký 根căn 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 無vô 無vô 覆phú 無vô 記ký 根căn 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 三tam 界giới 七thất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 唯duy 無vô 覆phú 無vô 記ký 根căn 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 五ngũ 界giới 五ngũ 處xứ 。 非phi 蘊uẩn 根căn 法pháp 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 三tam 界giới 七thất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 唯duy 根căn 法pháp 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 二nhị 界giới 六lục 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 非phi 根căn 法pháp 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 六lục 界giới 六lục 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 唯duy 非phi 根căn 法pháp 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 五ngũ 界giới 五ngũ 處xứ 一nhất 蘊uẩn 。 根căn 非phi 根căn 法pháp 。 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 唯duy 根căn 非phi 根căn 法pháp 。 有hữu 幾kỷ 界giới 幾kỷ 處xứ 幾kỷ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 答đáp 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。

頗phả 根căn 為vi 緣duyên 生sanh 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 根căn 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 頗phả 非phi 根căn 為vi 緣duyên 生sanh 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 根căn 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 頗phả 根căn 非phi 根căn 為vi 緣duyên 生sanh 根căn 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 非phi 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。

頗phả 眼nhãn 根căn 為vi 緣duyên 生sanh 眼nhãn 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 耳nhĩ 根căn 乃nãi 至chí 具cụ 知tri 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 頗phả 乃nãi 至chí 具cụ 知tri 根căn 為vi 緣duyên 生sanh 具cụ 知tri 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。 生sanh 眼nhãn 根căn 乃nãi 至chí 已dĩ 知tri 根căn 耶da 。 答đáp 生sanh 。

眼nhãn 根căn 與dữ 眼nhãn 根căn 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 與dữ 耳nhĩ 根căn 乃nãi 至chí 具cụ 知tri 根căn 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 乃nãi 至chí 具cụ 知tri 根căn 。 與dữ 具cụ 知tri 根căn 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 與dữ 眼nhãn 根căn 乃nãi 至chí 已dĩ 知tri 根căn 。 為vi 幾kỷ 緣duyên 。 答đáp 眼nhãn 根căn 與dữ 眼nhãn 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 如như 眼nhãn 根căn 耳nhĩ 鼻tị 。 舌thiệt 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 身thân 根căn 與dữ 身thân 根căn 女nữ 根căn 男nam 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 女nữ 根căn 與dữ 女nữ 根căn 身thân 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 如như 女nữ 根căn 。 男nam 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 命mạng 根căn 與dữ 命mạng 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 意ý 根căn 與dữ 意ý 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 苦khổ 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 非phi 所sở 緣duyên 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 如như 意ý 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 信tín 根căn 精tinh 進tấn 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 苦khổ 根căn 與dữ 苦khổ 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 非phi 所sở 緣duyên 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 憂ưu 根căn 與dữ 憂ưu 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 。 為vi 因nhân 增tăng 上thượng 。 與dữ 苦khổ 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 增tăng 上thượng 。 非phi 所sở 緣duyên 。 與dữ 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 與dữ 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 具cụ 知tri 根căn 。 為vi 因nhân 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 非phi 等đẳng 無vô 間gian 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 憂ưu 根căn 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 已dĩ 知tri 根căn 。 與dữ 已dĩ 知tri 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 憂ưu 根căn 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 具cụ 知tri 根căn 。 與dữ 具cụ 知tri 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 七thất 色sắc 根căn 命mạng 根căn 苦khổ 根căn 。 為vi 一nhất 增tăng 上thượng 。 與dữ 憂ưu 根căn 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 已dĩ 知tri 根căn 。 為vi 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。 與dữ 餘dư 根căn 。 為vi 因nhân 等đẳng 無vô 間gian 所sở 緣duyên 增tăng 上thượng 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ

Print Friendly, PDF & Email