阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận
Quyển 11
迦Ca 多Đa 衍Diễn 尼Ni 子Tử 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

尊tôn 者giả 迦ca 多đa 衍diễn 尼ni 子tử 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

業nghiệp 蘊uẩn 第đệ 四tứ 中trung 惡ác 行hành 納nạp 息tức 第đệ 一nhất

三tam 行hành 對đối 三tam 根căn 。 及cập 對đối 十thập 業nghiệp 道đạo 。

三tam 業nghiệp 對đối 十thập 道đạo 。 九cửu 門môn 業nghiệp 相tương/tướng 攝nhiếp 。

身thân 心tâm 受thọ 四tứ 句cú 。 三tam 障chướng 體thể 云vân 何hà 。

何hà 大đại 罪tội 大đại 果quả 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

三tam 惡ác 行hành 。 三tam 不bất 善thiện 根căn 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 惡ác 行hành 非phi 不bất 善thiện 根căn 。 謂vị 身thân 語ngữ 惡ác 行hành 邪tà 見kiến 不bất 善thiện 思tư 。 有hữu 不bất 善thiện 根căn 非phi 惡ác 行hành 。 謂vị 癡si 不bất 善thiện 根căn 。 有hữu 惡ác 行hành 亦diệc 不bất 善thiện 根căn 。 謂vị 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 。 有hữu 非phi 惡ác 行hành 非phi 不bất 善thiện 根căn 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 三tam 妙diệu 行hạnh 。 三tam 善thiện 根căn 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 妙diệu 行hạnh 非phi 善thiện 根căn 。 謂vị 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 及cập 善thiện 思tư 。 有hữu 善thiện 根căn 非phi 妙diệu 行hạnh 。 謂vị 正chánh 見kiến 不bất 攝nhiếp 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 有hữu 妙diệu 行hạnh 亦diệc 善thiện 根căn 。 謂vị 無vô 貪tham 無vô 瞋sân 正chánh 見kiến 。 有hữu 非phi 妙diệu 行hạnh 非phi 善thiện 根căn 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 三tam 惡ác 行hành 。 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 為vi 三tam 攝nhiếp 十thập 十thập 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 三tam 攝nhiếp 十thập 。 非phi 十thập 攝nhiếp 三tam 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 道đạo 所sở 攝nhiếp 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 所sở 餘dư 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 三tam 妙diệu 行hạnh 。 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 為vi 三tam 攝nhiếp 十thập 十thập 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 三tam 攝nhiếp 十thập 。 非phi 十thập 攝nhiếp 三tam 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 除trừ 業nghiệp 道đạo 所sở 攝nhiếp 身thân 語ngữ 意ý 妙diệu 行hạnh 。 所sở 餘dư 身thân 語ngữ 意ý 妙diệu 行hạnh 三tam 業nghiệp 十thập 業nghiệp 道đạo 。 為vi 三tam 攝nhiếp 十thập 十thập 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 業nghiệp 非phi 業nghiệp 道đạo 。 謂vị 意ý 業nghiệp 及cập 業nghiệp 道đạo 所sở 不bất 攝nhiếp 身thân 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 業nghiệp 道đạo 非phi 業nghiệp 。 謂vị 後hậu 三tam 業nghiệp 道đạo 。 有hữu 業nghiệp 亦diệc 業nghiệp 道đạo 。 謂vị 前tiền 七thất 業nghiệp 道đạo 。 有hữu 非phi 業nghiệp 非phi 業nghiệp 道đạo 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 三tam 業nghiệp 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 謂vị 黑hắc 黑hắc 異dị 熟thục 業nghiệp 。 白bạch 白bạch 異dị 熟thục 業nghiệp 。 黑hắc 白bạch 黑hắc 白bạch 異dị 熟thục 業nghiệp 。 非phi 黑hắc 非phi 白bạch 。 無vô 異dị 熟thục 業nghiệp 。 能năng 盡tận 諸chư 業nghiệp 。 為vi 三tam 攝nhiếp 四tứ 四tứ 攝nhiếp 三tam 耶da 。 答đáp 三tam 攝nhiếp 四tứ 。 非phi 四tứ 攝nhiếp 三tam 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 除trừ 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 餘dư 無vô 漏lậu 業nghiệp 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 一nhất 切thiết 無vô 記ký 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 非phi 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 不bất 定định 業nghiệp 。 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 業nghiệp 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 非phi 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 斷đoạn 業nghiệp 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 隨tùy 其kỳ 事sự 。 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 攝nhiếp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 非phi 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 如như 前tiền 說thuyết 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 等đẳng 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 三tam 三tam 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 不bất 善thiện 不bất 定định 業nghiệp 及cập 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 不bất 定định 業nghiệp 。 有hữu 三tam 非phi 四tứ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 決quyết 定định 業nghiệp 。 有hữu 四tứ 亦diệc 三tam 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 不bất 善thiện 決quyết 定định 業nghiệp 。 及cập 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 決quyết 定định 業nghiệp 。 有hữu 非phi 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 除trừ 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 餘dư 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 不bất 定định 業nghiệp 。 及cập 無vô 記ký 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 如như 前tiền 說thuyết 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 等đẳng 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 三tam 三tam 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 。 有hữu 三tam 非phi 四tứ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 有hữu 四tứ 亦diệc 三tam 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 不bất 善thiện 業nghiệp 。 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 有hữu 非phi 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 除trừ 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 餘dư 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 及cập 無vô 記ký 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 如như 前tiền 說thuyết 。 三tam 業nghiệp 謂vị 過quá 去khứ 等đẳng 善thiện 等đẳng 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 業nghiệp 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 三tam 三tam 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 三tam 攝nhiếp 四tứ 。 非phi 四tứ 攝nhiếp 三tam 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 除trừ 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 餘dư 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 及cập 無vô 記ký 業nghiệp 。 四tứ 業nghiệp 如như 前tiền 說thuyết 。 三tam 業nghiệp 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 。 為vi 四tứ 攝nhiếp 三tam 。 三tam 攝nhiếp 四tứ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 。 有hữu 三tam 非phi 四tứ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 及cập 無vô 記ký 業nghiệp 。 有hữu 四tứ 亦diệc 三tam 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 。 善thiện 不bất 善thiện 業nghiệp 。 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 有hữu 非phi 四tứ 非phi 三tam 。 謂vị 除trừ 能năng 斷đoạn 諸chư 業nghiệp 學học 思tư 餘dư 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 等đẳng 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 等đẳng 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 非phi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 不bất 定định 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 等đẳng 。

復phục 有hữu 諸chư 三tam 業nghiệp 。 謂vị 過quá 去khứ 等đẳng 善thiện 等đẳng 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 非phi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 不bất 定định 業nghiệp 。 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 等đẳng 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 前tiền 非phi 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 不bất 定định 業nghiệp 。 無vô 記ký 業nghiệp 。

三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 等đẳng 復phục 有hữu 諸chư 三tam 業nghiệp 。 謂vị 過quá 去khứ 等đẳng 善thiện 等đẳng 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 非phi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 等đẳng 。 復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 非phi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 記ký 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 過quá 去khứ 等đẳng 復phục 有hữu 諸chư 三tam 業nghiệp 。 謂vị 善thiện 等đẳng 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 隨tùy 其kỳ 事sự 。 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 攝nhiếp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 過quá 去khứ 等đẳng 。 復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 非phi 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 漏lậu 業nghiệp 。

三tam 業nghiệp 謂vị 善thiện 等đẳng 。 復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 非phi 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 善thiện 等đẳng 復phục 有hữu 諸chư 三tam 業nghiệp 。 謂vị 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 。 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 隨tùy 其kỳ 事sự 。 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 攝nhiếp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 復phục 有hữu 諸chư 三tam 業nghiệp 。 謂vị 學học 等đẳng 見kiến 斷đoạn 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 後hậu 攝nhiếp 前tiền 。 非phi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 。 不bất 攝nhiếp 者giả 何hà 。 謂vị 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 業nghiệp 謂vị 學học 等đẳng 。 復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 見kiến 斷đoạn 等đẳng 為vi 前tiền 攝nhiếp 後hậu 後hậu 攝nhiếp 前tiền 耶da 。 答đáp 隨tùy 其kỳ 事sự 。 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 攝nhiếp 。

頗phả 有hữu 業nghiệp 感cảm 身thân 受thọ 非phi 心tâm 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 不bất 善thiện 業nghiệp 。 頗phả 有hữu 業nghiệp 感cảm 心tâm 受thọ 非phi 身thân 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 善thiện 無vô 尋tầm 業nghiệp 。 頗phả 有hữu 業nghiệp 感cảm 身thân 心tâm 受thọ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 善thiện 有hữu 尋tầm 業nghiệp 。 頗phả 有hữu 業nghiệp 不bất 感cảm 身thân 心tâm 受thọ 而nhi 感cảm 異dị 熟thục 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 諸chư 業nghiệp 感cảm 色sắc 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 異dị 熟thục 。 如như 說thuyết 三tam 障chướng 。 謂vị 煩phiền 惱não 障chướng 。 業nghiệp 障chướng 。 異dị 熟thục 障chướng 。 云vân 何hà 煩phiền 惱não 障chướng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 本bổn 性tánh 具cụ 足túc 熾sí 然nhiên 貪tham 瞋sân 癡si 煩phiền 惱não 。 由do 如như 此thử 故cố 。 難nạn/nan 生sanh 厭yếm 離ly 。 難nan 可khả 教giáo 誨hối 。 難nan 可khả 開khai 悟ngộ 。 難nan 得đắc 免miễn 離ly 。 難nan 得đắc 解giải 脫thoát 。 云vân 何hà 業nghiệp 障chướng 。 謂vị 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 云vân 何hà 異dị 熟thục 障chướng 。 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 處xứ 。 那na 落lạc 迦ca 。 傍bàng 生sanh 。 鬼quỷ 界giới 。 北Bắc 拘Câu 盧Lô 洲Châu 。 無vô 想tưởng 天thiên 處xứ 。

三tam 惡ác 行hành 中trung 。 何hà 者giả 最tối 大đại 罪tội 。 謂vị 破phá 僧Tăng 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 此thử 業nghiệp 能năng 取thủ 無Vô 間Gián 地Địa 獄Ngục 。 一nhất 劫kiếp 壽thọ 果quả 。 三tam 妙diệu 行hạnh 中trung 。 何hà 者giả 最tối 大đại 果quả 。 謂vị 第đệ 一nhất 有hữu 等đẳng 至chí 中trung 思tư 。 此thử 業nghiệp 能năng 取thủ 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 八bát 萬vạn 劫kiếp 壽thọ 果quả 。

業nghiệp 蘊uẩn 第đệ 四tứ 中trung 邪tà 語ngữ 納nạp 息tức 第đệ 二nhị

三tam 邪tà 正chánh 一nhất 異dị 。 三tam 惡ác 行hành 曲khúc 等đẳng 。

妙diệu 淨tịnh 默mặc 相tương/tướng 攝nhiếp 。 非phi 理lý 等đẳng 六lục 句cú 。

業nghiệp 得đắc 果quả 三tam 世thế 。 八bát 句cú 異dị 熟thục 果quả 。

五ngũ 業nghiệp 非phi 前tiền 後hậu 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

諸chư 邪tà 語ngữ 。 彼bỉ 邪tà 命mạng 耶da 。 設thiết 邪tà 命mạng 。 彼bỉ 邪tà 語ngữ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 邪tà 語ngữ 非phi 邪tà 命mạng 。 謂vị 除trừ 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 諸chư 餘dư 語ngữ 惡ác 行hành 。 有hữu 邪tà 命mạng 非phi 邪tà 語ngữ 。 謂vị 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 惡ác 行hành 有hữu 邪tà 語ngữ 亦diệc 邪tà 命mạng 。 謂vị 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 。 有hữu 非phi 邪tà 語ngữ 非phi 邪tà 命mạng 。 謂vị 除trừ 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 諸chư 餘dư 身thân 惡ác 行hành 。 諸chư 邪tà 業nghiệp 彼bỉ 邪tà 命mạng 耶da 。 設thiết 邪tà 命mạng 彼bỉ 邪tà 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 邪tà 業nghiệp 非phi 邪tà 命mạng 。 謂vị 除trừ 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 諸chư 餘dư 身thân 惡ác 行hành 。 有hữu 邪tà 命mạng 非phi 邪tà 業nghiệp 。 謂vị 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 。 有hữu 邪tà 業nghiệp 亦diệc 邪tà 命mạng 。 謂vị 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 有hữu 非phi 邪tà 業nghiệp 非phi 邪tà 命mạng 。 謂vị 除trừ 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 。 諸chư 餘dư 語ngữ 惡ác 行hành 。 諸chư 正chánh 語ngữ 彼bỉ 正chánh 命mạng 耶da 。 設thiết 正chánh 命mạng 彼bỉ 正chánh 語ngữ 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 正chánh 語ngữ 非phi 正chánh 命mạng 。 謂vị 除trừ 無vô 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 妙diệu 行hạnh 。 諸chư 餘dư 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 正chánh 命mạng 非phi 正chánh 語ngữ 。 謂vị 無vô 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 正chánh 語ngữ 亦diệc 正chánh 命mạng 。 謂vị 無vô 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 非phi 正chánh 語ngữ 非phi 正chánh 命mạng 。 謂vị 除trừ 無vô 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 妙diệu 行hạnh 。 諸chư 餘dư 身thân 妙diệu 行hạnh 諸chư 正chánh 業nghiệp 彼bỉ 正chánh 命mạng 耶da 。 設thiết 正chánh 命mạng 彼bỉ 正chánh 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 正chánh 業nghiệp 非phi 正chánh 命mạng 。 謂vị 除trừ 無vô 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 妙diệu 行hạnh 。 諸chư 餘dư 身thân 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 正chánh 命mạng 非phi 正chánh 業nghiệp 。 謂vị 無vô 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 正chánh 業nghiệp 亦diệc 正chánh 命mạng 。 謂vị 無vô 貪tham 所sở 起khởi 身thân 三tam 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 非phi 正chánh 業nghiệp 非phi 正chánh 命mạng 。 謂vị 除trừ 無vô 貪tham 所sở 起khởi 語ngữ 四tứ 妙diệu 行hạnh 。 諸chư 餘dư 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 三tam 惡ác 行hành 三tam 曲khúc 穢uế 濁trược 。 謂vị 身thân 曲khúc 身thân 穢uế 身thân 濁trược 。 語ngữ 曲khúc 語ngữ 穢uế 語ngữ 濁trược 。 意ý 曲khúc 意ý 穢uế 意ý 濁trược 。 三tam 曲khúc 云vân 何hà 。 謂vị 諂siểm 所sở 起khởi 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 穢uế 云vân 何hà 。 謂vị 瞋sân 所sở 起khởi 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 濁trược 云vân 何hà 。 謂vị 貪tham 所sở 起khởi 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 為vi 三tam 惡ác 行hành 攝nhiếp 曲khúc 穢uế 濁trược 為vi 曲khúc 穢uế 濁trược 攝nhiếp 惡ác 行hành 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 惡ác 行hành 非phi 曲khúc 穢uế 濁trược 。 謂vị 除trừ 欲dục 界giới 諂siểm 嗔sân 貪tham 所sở 起khởi 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 諸chư 餘dư 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 有hữu 曲khúc 穢uế 濁trược 非phi 惡ác 行hành 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 諂siểm 貪tham 所sở 起khởi 。 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 及cập 餘dư 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 貪tham 所sở 起khởi 意ý 業nghiệp 。 有hữu 惡ác 行hành 亦diệc 曲khúc 穢uế 濁trược 。 謂vị 欲dục 界giới 諂siểm 瞋sân 貪tham 所sở 起khởi 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 有hữu 非phi 惡ác 行hành 非phi 曲khúc 穢uế 濁trược 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。

三tam 妙diệu 行hạnh 三tam 淨tịnh 。 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 淨tịnh 。 為vi 妙diệu 行hạnh 攝nhiếp 淨tịnh 。 為vi 淨tịnh 攝nhiếp 妙diệu 行hạnh 耶da 。 答đáp 隨tùy 其kỳ 事sự 。 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 攝nhiếp 。 三tam 妙diệu 行hạnh 三tam 寂tịch 默mặc 。 謂vị 身thân 語ngữ 意ý 寂tịch 默mặc 。 為vi 妙diệu 行hạnh 攝nhiếp 寂tịch 默mặc 。 為vi 寂tịch 默mặc 攝nhiếp 妙diệu 行hạnh 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 妙diệu 行hạnh 非phi 寂tịch 默mặc 。 謂vị 除trừ 無Vô 學Học 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 諸chư 餘dư 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 及cập 一nhất 切thiết 意ý 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 寂tịch 默mặc 非phi 妙diệu 行hạnh 。 謂vị 無Vô 學Học 心tâm 。 有hữu 妙diệu 行hạnh 亦diệc 寂tịch 默mặc 。 謂vị 無Vô 學Học 身thân 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 有hữu 非phi 妙diệu 行hạnh 非phi 寂tịch 默mặc 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 三tam 淨tịnh 三tam 寂tịch 默mặc 。 為vi 淨tịnh 攝nhiếp 寂tịch 默mặc 。 為vi 寂tịch 默mặc 攝nhiếp 淨tịnh 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 淨tịnh 非phi 寂tịch 默mặc 。 謂vị 除trừ 無Vô 學Học 身thân 語ngữ 淨tịnh 。 諸chư 餘dư 身thân 語ngữ 淨tịnh 。 及cập 一nhất 切thiết 意ý 淨tịnh 。 有hữu 寂tịch 默mặc 非phi 淨tịnh 。 謂vị 無Vô 學Học 心tâm 。 有hữu 淨tịnh 亦diệc 寂tịch 默mặc 。 謂vị 無Vô 學Học 身thân 語ngữ 淨tịnh 。 有hữu 非phi 淨tịnh 非phi 寂tịch 默mặc 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。

諸chư 身thân 惡ác 行hành 。 彼bỉ 盡tận 非phi 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 耶da 。 設thiết 非phi 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 彼bỉ 盡tận 身thân 惡ác 行hành 耶da 。 答đáp 諸chư 身thân 惡ác 行hành 。 彼bỉ 盡tận 非phi 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 。 有hữu 非phi 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 非phi 身thân 惡ác 行hành 。 謂vị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 身thân 業nghiệp 。 及cập 無vô 覆phú 無vô 記ký 非phi 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 。 諸chư 語ngữ 惡ác 行hành 。 彼bỉ 盡tận 非phi 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 耶da 。 設thiết 非phi 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 彼bỉ 盡tận 語ngữ 惡ác 行hành 耶da 。 答đáp 諸chư 語ngữ 惡ác 行hành 彼bỉ 盡tận 非phi 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 非phi 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 非phi 語ngữ 惡ác 行hành 。 謂vị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 語ngữ 業nghiệp 。 及cập 無vô 覆phú 無vô 記ký 非phi 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 意ý 惡ác 行hành 。 彼bỉ 盡tận 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 耶da 。 設thiết 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 盡tận 意ý 惡ác 行hành 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 意ý 惡ác 行hành 非phi 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 邪tà 見kiến 。 有hữu 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 非phi 意ý 惡ác 行hành 。 謂vị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 意ý 業nghiệp 。 及cập 無vô 覆phú 無vô 記ký 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 有hữu 意ý 惡ác 行hành 亦diệc 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 不bất 善thiện 意ý 業nghiệp 。 有hữu 非phi 意ý 惡ác 行hành 亦diệc 非phi 非phi 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。

諸chư 身thân 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 盡tận 如như 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 耶da 。 設thiết 如như 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 。 彼bỉ 盡tận 身thân 妙diệu 行hạnh 耶da 。 答đáp 諸chư 身thân 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 盡tận 如như 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 。 有hữu 如như 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 非phi 身thân 妙diệu 行hạnh 。 謂vị 無vô 覆phú 無vô 記ký 如như 理lý 所sở 引dẫn 身thân 業nghiệp 。 諸chư 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 盡tận 如như 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 耶da 。 設thiết 如như 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 彼bỉ 盡tận 語ngữ 妙diệu 行hạnh 耶da 。 答đáp 諸chư 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 盡tận 如như 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 如như 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 非phi 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 謂vị 無vô 覆phú 無vô 記ký 如như 理lý 所sở 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 。 諸chư 意ý 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 盡tận 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 耶da 。 設thiết 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 盡tận 意ý 妙diệu 行hạnh 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 意ý 妙diệu 行hạnh 非phi 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 無vô 貪tham 無vô 瞋sân 正chánh 見kiến 。 有hữu 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 非phi 意ý 妙diệu 行hạnh 。 謂vị 無vô 覆phú 無vô 記ký 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 有hữu 意ý 妙diệu 行hạnh 亦diệc 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 善thiện 意ý 業nghiệp 。 有hữu 非phi 意ý 妙diệu 行hạnh 。 亦diệc 非phi 如như 理lý 所sở 引dẫn 意ý 業nghiệp 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 諸chư 法pháp 由do 業nghiệp 得đắc 。 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 是thị 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 依y 異dị 熟thục 果quả 諸chư 法pháp 由do 業nghiệp 得đắc 。 彼bỉ 法pháp 是thị 無vô 記ký 定định 作tác 是thị 說thuyết 依y 異dị 熟thục 果quả 諸chư 法pháp 由do 業nghiệp 得đắc 。 彼bỉ 法pháp 是thị 無vô 記ký 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 為vi 何hà 所sở 欲dục 如Như 來Lai 善thiện 心tâm 說thuyết 語ngữ 妙diệu 音âm 美mỹ 音âm 和hòa 雅nhã 音âm 悅duyệt 意ý 音âm 。 此thử 語ngữ 是thị 善thiện 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 依y 異dị 熟thục 果quả 諸chư 法pháp 由do 業nghiệp 得đắc 彼bỉ 法pháp 是thị 無vô 記ký 。 則tắc 不bất 應ưng 言ngôn 如Như 來Lai 善thiện 心tâm 說thuyết 語ngữ 妙diệu 音âm 美mỹ 音âm 和hòa 雅nhã 音âm 悅duyệt 意ý 音âm 此thử 語ngữ 是thị 善thiện 。 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 不bất 應ưng 道Đạo 理lý 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 如Như 來Lai 善thiện 心tâm 說thuyết 語ngữ 妙diệu 音âm 美mỹ 音âm 和hòa 雅nhã 音âm 悅duyệt 意ý 音âm 。 此thử 語ngữ 是thị 善thiện 。 則tắc 不bất 應ưng 言ngôn 。 依y 異dị 熟thục 果quả 諸chư 法pháp 由do 業nghiệp 得đắc 彼bỉ 法pháp 是thị 無vô 記ký 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 應ưng 道Đạo 理lý 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 昔tích 餘dư 生sanh 中trung 。 造tạo 作tác 增tăng 長trưởng 。 感cảm 異dị 熟thục 果quả 大đại 宗tông 葉diệp 業nghiệp 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 展triển 轉chuyển 出xuất 生sanh 。 如Như 來Lai 咽yết 喉hầu 微vi 妙diệu 大đại 種chủng 。 從tùng 此thử 能năng 生sanh 妙diệu 語ngữ 音âm 聲thanh 。 而nhi 聲thanh 非phi 異dị 熟thục 。

諸chư 業nghiệp 過quá 去khứ 。 彼bỉ 果quả 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 彼bỉ 果quả 或hoặc 過quá 去khứ 。 或hoặc 未vị 來lai 。 或hoặc 現hiện 在tại 。 諸chư 業nghiệp 未vị 來lai 。 彼bỉ 果quả 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 諸chư 業nghiệp 現hiện 在tại 。 彼bỉ 果quả 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 彼bỉ 果quả 或hoặc 現hiện 在tại 或hoặc 未vị 來lai 。 頗phả 有hữu 如như 身thân 業nghiệp 感cảm 異dị 熟thục 語ngữ 意ý 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 又hựu 如như 身thân 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 頗phả 有hữu 如như 語ngữ 業nghiệp 感cảm 異dị 熟thục 身thân 意ý 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 如như 身thân 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 此thử 相tương 違vi 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。 頗phả 有hữu 如như 意ý 業nghiệp 感cảm 異dị 熟thục 身thân 語ngữ 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 身thân 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 頗phả 有hữu 如như 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 感cảm 異dị 熟thục 果quả 意ý 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 如như 身thân 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 或hoặc 無vô 記ký 心tâm 。 頗phả 有hữu 如như 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 感cảm 異dị 熟thục 果quả 語ngữ 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 如như 身thân 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 頗phả 有hữu 如như 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 感cảm 異dị 熟thục 果quả 身thân 業nghiệp 不bất 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 身thân 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。 頗phả 有hữu 如như 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 感cảm 異dị 熟thục 果quả 意ý 業nghiệp 亦diệc 爾nhĩ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 身thân 不bất 護hộ 語ngữ 不bất 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 不bất 善thiện 心tâm 。 如như 身thân 護hộ 語ngữ 護hộ 。 彼bỉ 於ư 爾nhĩ 時thời 。 有hữu 善thiện 心tâm 。

頗phả 有hữu 非phi 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 感cảm 異dị 熟thục 而nhi 感cảm 異dị 熟thục 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 感cảm 異dị 熟thục 色sắc 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。

頗phả 有hữu 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 等đẳng 三tam 業nghiệp 非phi 前tiền 非phi 後hậu 受thọ 異dị 熟thục 果quả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 色sắc 。 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 又hựu 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 色sắc 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 又hựu 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 色sắc 。 頗phả 有hữu 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 等đẳng 三tam 業nghiệp 非phi 前tiền 非phi 後hậu 受thọ 異dị 熟thục 果quả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 色sắc 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 又hựu 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 色sắc 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 業nghiệp 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 又hựu 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 業nghiệp 色sắc 。

頗phả 有hữu 三tam 界giới 業nghiệp 非phi 前tiền 非phi 後hậu 受thọ 異dị 熟thục 果quả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 色sắc 。 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 又hựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 又hựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 界giới 業nghiệp 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 無vô 色sắc 繫hệ 業nghiệp 色sắc 。

頗phả 有hữu 善thiện 不bất 善thiện 業nghiệp 。 非phi 前tiền 非phi 後hậu 受thọ 異dị 熟thục 果quả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 善thiện 業nghiệp 色sắc 。 不bất 善thiện 業nghiệp 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 又hựu 善thiện 業nghiệp 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 不bất 善thiện 業nghiệp 色sắc 。

頗phả 有hữu 見kiến 修tu 所sở 斷đoạn 業nghiệp 非phi 前tiền 非phi 後hậu 受thọ 異dị 熟thục 果quả 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 業nghiệp 色sắc 。 修tu 所sở 斷đoạn 業nghiệp 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 又hựu 見kiến 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 修tu 所sở 斷đoạn 業nghiệp 色sắc 。

業nghiệp 蘊uẩn 第đệ 四tứ 中trung 害hại 生sanh 納nạp 息tức 第đệ 三tam

害hại 生sanh 命mạng 四tứ 種chủng 。 二nhị 熟thục 二nhị 防phòng 護hộ 。

身thân 及cập 業nghiệp 成thành 就tựu 。 雜tạp 染nhiễm 果quả 異dị 熟thục 。

不bất 善thiện 顛điên 倒đảo 等đẳng 。 繫hệ 不bất 繫hệ 成thành 就tựu 。

命mạng 終chung 受thọ 生sanh 處xứ 。 此thử 章chương 願nguyện 具cụ 說thuyết 。

頗phả 有hữu 已dĩ 害hại 生sanh 殺sát 生sanh 未vị 滅diệt 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 已dĩ 斷đoạn 他tha 命mạng 彼bỉ 加gia 行hành 未vị 息tức 。 頗phả 有hữu 未vị 害hại 生sanh 殺sát 生sanh 已dĩ 滅diệt 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 未vị 斷đoạn 他tha 命mạng 彼bỉ 加gia 行hành 已dĩ 息tức 。 頗phả 有hữu 已dĩ 害hại 生sanh 殺sát 生sanh 已dĩ 滅diệt 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 已dĩ 斷đoạn 他tha 命mạng 彼bỉ 加gia 行hành 已dĩ 息tức 。 頗phả 有hữu 未vị 害hại 生sanh 殺sát 生sanh 未vị 滅diệt 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 未vị 斷đoạn 他tha 命mạng 彼bỉ 加gia 行hành 未vị 息tức 。

頗phả 有hữu 未vị 害hại 生sanh 殺sát 生sanh 未vị 滅diệt 。 此thử 業nghiệp 異dị 熟thục 定định 生sanh 地địa 獄ngục 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 作tác 無vô 間gián 業nghiệp 。 加gia 行hành 時thời 命mạng 終chung 。 頗phả 有hữu 業nghiệp 不bất 善thiện 順thuận 苦khổ 受thọ 。 異dị 熟thục 未vị 熟thục 非phi 不bất 初sơ 受thọ 異dị 熟thục 果quả 。 而nhi 起khởi 染nhiễm 污ô 心tâm 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 造tạo 作tác 增tăng 長trưởng 。 無vô 間gian 業nghiệp 已dĩ 。 此thử 業nghiệp 最tối 初sơ 受thọ 。 彼bỉ 地địa 獄ngục 中trung 。 有hữu 異dị 熟thục 果quả 生sanh 。

頗phả 有hữu 故cố 思tư 害hại 生sanh 命mạng 後hậu 。 不bất 受thọ 遠viễn 離ly 而nhi 於ư 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 得đắc 防phòng 護hộ 耶da 。 答đáp 有hữu 。 如như 起khởi 殺sát 加gia 行hành 。 致trí 彼bỉ 必tất 死tử 而nhi 中trung 間gian 證chứng 見kiến 法pháp 性tánh 。 若nhược 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 得đắc 防phòng 護hộ 。 彼bỉ 於ư 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 受thọ 遠viễn 離ly 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 得đắc 防phòng 護hộ 非phi 受thọ 遠viễn 離ly 。 如như 不bất 受thọ 學học 處xứ 而nhi 證chứng 見kiến 法pháp 性tánh 。 有hữu 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 受thọ 遠viễn 離ly 非phi 得đắc 防phòng 護hộ 如như 受thọ 學học 處xứ 而nhi 犯phạm 遠viễn 離ly 。 有hữu 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 得đắc 防phòng 護hộ 亦diệc 受thọ 遠viễn 離ly 。 如như 受thọ 學học 處xứ 不bất 犯phạm 遠viễn 離ly 。 有hữu 非phi 於ư 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 得đắc 防phòng 護hộ 亦diệc 非phi 受thọ 遠viễn 離ly 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 異dị 生sanh 住trụ 胎thai 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 無vô 身thân 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 非phi 身thân 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 亦diệc 身thân 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 住trú 胎thai 藏tạng 中trung 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 律luật 儀nghi 不bất 律luật 儀nghi 。 及cập 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 身thân 亦diệc 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 諸chư 異dị 生sanh 。 住trú 胎thai 藏tạng 中trung 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 都đô 無vô 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 非phi 身thân 。 謂vị 諸chư 聖Thánh 者giả 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 亦diệc 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 諸chư 聖Thánh 者giả 。 住trú 胎thai 藏tạng 中trung 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 住trụ 律luật 儀nghi 。 若nhược 住trụ 不bất 律luật 儀nghi 。 若nhược 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 身thân 亦diệc 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 有hữu 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 非phi 身thân 謂vị 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 身thân 非phi 。 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 異dị 生sanh 住trụ 胎thai 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 身thân 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 無vô 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 語ngữ 業nghiệp 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 無vô 身thân 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 。 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 住trụ 胎thai 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 律luật 儀nghi 若nhược 住trụ 不bất 律luật 儀nghi 。 及cập 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 設thiết 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 耶da 。 答đáp 或hoặc 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 云vân 何hà 成thành 就tựu 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 。 云vân 何hà 不bất 成thành 就tựu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 意ý 業nghiệp 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 異dị 生sanh 住trụ 胎thai 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 無vô 身thân 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 住trụ 胎thai 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 律luật 儀nghi 不bất 律luật 儀nghi 。 及cập 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 設thiết 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 耶da 。 答đáp 或hoặc 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 云vân 何hà 成thành 就tựu 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 。 云vân 何hà 不bất 成thành 就tựu 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 意ý 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 此thử 皆giai 如như 前tiền 身thân 對đối 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 中trung 說thuyết 。 差sai 別biệt 者giả 。 此thử 說thuyết 語ngữ 表biểu 。 設thiết 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 耶da 。 答đáp 或hoặc 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 亦diệc 如như 彼bỉ 說thuyết 。 若nhược 成thành 就tựu 身thân 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 意ý 業nghiệp 非phi 。 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 身thân 業nghiệp 意ý 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 非phi 身thân 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 及cập 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 此thử 皆giai 如như 前tiền 身thân 對đối 身thân 業nghiệp 。 語ngữ 業nghiệp 中trung 說thuyết 。 設thiết 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 耶da 。 答đáp 或hoặc 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 亦diệc 如như 彼bỉ 說thuyết 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 無vô 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 無vô 身thân 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 及cập 語ngữ 業nghiệp 謂vị 聖thánh 者giả 住trụ 胎thai 。 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 律luật 儀nghi 不bất 律luật 儀nghi 。 及cập 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 若nhược 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 及cập 語ngữ 業nghiệp 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 異dị 生sanh 住trụ 胎thai 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 無vô 身thân 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 若nhược 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 設thiết 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 非phi 身thân 業nghiệp 。 謂vị 處xứ 卵noãn 㲉xác 。 若nhược 異dị 生sanh 住trụ 胎thai 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 無vô 身thân 表biểu 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 若nhược 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 有hữu 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 及cập 意ý 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 無vô 語ngữ 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。 有hữu 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 及cập 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 住trụ 胎thai 若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 律luật 儀nghi 不bất 律luật 儀nghi 。 及cập 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 身thân 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。 若nhược 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 設thiết 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 耶da 。 答đáp 或hoặc 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 云vân 何hà 成thành 就tựu 。 謂vị 如như 前tiền 說thuyết 。 云vân 何hà 不bất 成thành 就tựu 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 住trụ 非phi 律luật 儀nghi 非phi 不bất 律luật 儀nghi 。 現hiện 有hữu 語ngữ 表biểu 。 或hoặc 先tiên 有hữu 不bất 失thất 。 無vô 身thân 表biểu 。 設thiết 有hữu 而nhi 失thất 。

若nhược 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 非phi 語ngữ 業nghiệp 。 此thử 如như 前tiền 身thân 業nghiệp 對đối 意ý 業nghiệp 說thuyết 。 差sai 別biệt 者giả 。 此thử 說thuyết 語ngữ 表biểu 。

若nhược 業nghiệp 未vị 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 耶da 。 答đáp 諸chư 業nghiệp 未vị 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 。 或hoặc 有hữu 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 彼bỉ 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 謂vị 預dự 流lưu 者giả 見kiến 所sở 斷đoạn 。 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 。

若nhược 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 異dị 熟thục 已dĩ 離ly 染nhiễm 耶da 。 答đáp 諸chư 異dị 熟thục 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 或hoặc 有hữu 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 彼bỉ 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 。 謂vị 預dự 流lưu 者giả 見kiến 所sở 斷đoạn 。 業nghiệp 已dĩ 離ly 染nhiễm 。 彼bỉ 異dị 熟thục 未vị 離ly 染nhiễm 。

若nhược 業nghiệp 有hữu 果quả 。 彼bỉ 業nghiệp 皆giai 有hữu 異dị 熟thục 耶da 。 答đáp 諸chư 業nghiệp 有hữu 異dị 熟thục 。 彼bỉ 業nghiệp 皆giai 有hữu 果quả 。 或hoặc 有hữu 業nghiệp 有hữu 果quả 彼bỉ 業nghiệp 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。

若nhược 業nghiệp 無vô 果quả 。 彼bỉ 業nghiệp 皆giai 無vô 異dị 熟thục 耶da 。 答đáp 無vô 有hữu 業nghiệp 無vô 果quả 。 或hoặc 有hữu 業nghiệp 無vô 異dị 熟thục 。 謂vị 無vô 記ký 業nghiệp 。 無vô 漏lậu 業nghiệp 。

若nhược 業nghiệp 不bất 善thiện 。 彼bỉ 業nghiệp 皆giai 顛điên 倒đảo 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 業nghiệp 不bất 善thiện 彼bỉ 業nghiệp 非phi 顛điên 倒đảo 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 起khởi 此thử 見kiến 立lập 此thử 論luận 。 有hữu 業nghiệp 有hữu 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 而nhi 行hành 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 又hựu 如như 有hữu 一nhất 於ư 見kiến 有hữu 不bất 見kiến 想tưởng 。 於ư 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 不bất 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 說thuyết 言ngôn 我ngã 見kiến 我ngã 聞văn 覺giác 知tri 。 或hoặc 於ư 不bất 見kiến 有hữu 見kiến 想tưởng 。 於ư 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 不bất 聞văn 。 覺giác 知tri 有hữu 業nghiệp 顛điên 倒đảo 彼bỉ 業nghiệp 非phi 不bất 善thiện 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 起khởi 此thử 見kiến 立lập 此thử 論luận 。 無vô 業nghiệp 無vô 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 而nhi 行hành 身thân 語ngữ 意ý 妙diệu 行hạnh 。 又hựu 如như 有hữu 一nhất 於ư 見kiến 有hữu 不bất 見kiến 想tưởng 。 於ư 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 不bất 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 說thuyết 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 我ngã 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 或hoặc 於ư 不bất 見kiến 有hữu 見kiến 想tưởng 。 於ư 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 說thuyết 言ngôn 我ngã 見kiến 我ngã 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 業nghiệp 不bất 善thiện 亦diệc 顛điên 倒đảo 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 起khởi 此thử 見kiến 立lập 此thử 論luận 。 無vô 業nghiệp 無vô 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 復phục 行hành 身thân 語ngữ 意ý 惡ác 行hành 。 又hựu 如như 有hữu 一nhất 於ư 見kiến 有hữu 見kiến 想tưởng 。 於ư 聞văn 覺giác 知tri 有hữu 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 或hoặc 於ư 不bất 見kiến 有hữu 不bất 見kiến 想tưởng 。 於ư 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 不bất 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 說thuyết 言ngôn 我ngã 見kiến 我ngã 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 業nghiệp 非phi 不bất 善thiện 非phi 顛điên 倒đảo 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 起khởi 此thử 見kiến 立lập 此thử 論luận 。 有hữu 業nghiệp 有hữu 業nghiệp 果quả 異dị 熟thục 。 復phục 行hành 身thân 語ngữ 意ý 妙diệu 行hạnh 。 又hựu 如như 有hữu 一nhất 於ư 見kiến 有hữu 見kiến 想tưởng 。 於ư 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 說thuyết 言ngôn 我ngã 見kiến 我ngã 聞văn 覺giác 知tri 。 或hoặc 於ư 不bất 見kiến 有hữu 不bất 見kiến 想tưởng 。 於ư 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 有hữu 不bất 聞văn 覺giác 知tri 想tưởng 。 彼bỉ 不bất 覆phú 此thử 想tưởng 此thử 忍nhẫn 此thử 欲dục 。 言ngôn 我ngã 不bất 見kiến 不bất 聞văn 覺giác 知tri 。 若nhược 業nghiệp 善thiện 彼bỉ 業nghiệp 不bất 顛điên 倒đảo 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 前tiền 第đệ 二nhị 句cú 。 作tác 此thử 第đệ 一nhất 句cú 。 前tiền 第đệ 一nhất 句cú 。 作tác 此thử 第đệ 二nhị 句cú 。 前tiền 第đệ 四tứ 句cú 。 作tác 此thử 第đệ 三tam 句cú 。 前tiền 第đệ 三tam 句cú 。 作tác 此thử 第đệ 四tứ 句cú 。 廣quảng 如như 前tiền 說thuyết 。 若nhược 成thành 就tựu 不bất 善thiện 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 不bất 善thiện 業nghiệp 。 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 業nghiệp 非phi 不bất 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 已dĩ 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 業nghiệp 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 斷đoạn 善thiện 根căn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 若nhược 生sanh 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 善thiện 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 非phi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 。 未vị 得đắc 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 有hữu 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 善thiện 業nghiệp 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 色sắc 界giới 。 得đắc 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 有hữu 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 亦diệc 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 。 得đắc 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 亦diệc 非phi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 善thiện 業nghiệp 。 謂vị 斷đoạn 善thiện 根căn 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。

若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。

若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 非phi 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 非phi 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 亦diệc 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 欲dục 界giới 繫hệ 業nghiệp 亦diệc 非phi 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。

若nhược 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 非phi 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 。 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 非phi 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 非phi 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 亦diệc 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 聖thánh 者giả 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 。 有hữu 非phi 成thành 就tựu 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 亦diệc 非phi 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 異dị 生sanh 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 耶da 。 答đáp 諸chư 成thành 就tựu 不bất 繫hệ 業nghiệp 彼bỉ 定định 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 。 有hữu 成thành 就tựu 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 業nghiệp 非phi 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 。 若nhược 成thành 就tựu 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 不bất 繫hệ 業nghiệp 。 彼bỉ 命mạng 終chung 生sanh 何hà 處xứ 。 答đáp 或hoặc 欲dục 界giới 。 或hoặc 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 。 或hoặc 無vô 生sanh 處xứ 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

Print Friendly, PDF & Email