阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận
Quyển 10
迦Ca 多Đa 衍Diễn 尼Ni 子Tử 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập

尊tôn 者giả 迦ca 多đa 衍diễn 尼ni 子tử 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

智trí 蘊uẩn 第đệ 三tam 中trung 七thất 聖thánh 納nạp 息tức 第đệ 五ngũ 之chi 二nhị

諸chư 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 非phi 世thế 俗tục 智trí 。 謂vị 世thế 俗tục 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 非phi 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 他tha 心tâm 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 世thế 俗tục 智trí 。 謂vị 他tha 心tâm 智trí 所sở 攝nhiếp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 世thế 俗tục 智trí 。 謂vị 他tha 心tâm 世thế 俗tục 智trí 。 及cập 他tha 心tâm 世thế 俗tục 智trí 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 對đối 道đạo 智trí 擇Trạch 法Pháp 覺Giác 支Chi 。 正chánh 見kiến 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 集tập 滅diệt 智trí 空không 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 及cập 無vô 願nguyện 不bất 相tương 應ứng 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 非phi 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 他tha 心tâm 智trí 。 及cập 他tha 心tâm 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 無vô 願nguyện 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 他tha 心tâm 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 無vô 願nguyện 不bất 相tương 應ứng 他tha 心tâm 智trí 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 念niệm 精tinh 進tấn 喜hỷ 輕khinh 安an 定định 捨xả 覺giác 支chi 正chánh 思tư 惟duy 正chánh 精tinh 進tấn 正chánh 念niệm 正chánh 定định 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 已dĩ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 非phi 已dĩ 知tri 根căn 。 謂vị 已dĩ 知tri 根căn 所sở 不bất 攝nhiếp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 已dĩ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 非phi 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 已dĩ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 他tha 心tâm 智trí 。 及cập 他tha 心tâm 智trí 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 已dĩ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法pháp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 已dĩ 知tri 根căn 。 謂vị 已dĩ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 他tha 心tâm 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 已dĩ 知tri 根căn 。 謂vị 已dĩ 知tri 根căn 所sở 不bất 攝nhiếp 他tha 心tâm 智trí 。 及cập 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 知tri 根căn 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 具cụ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 苦khổ 智trí 乃nãi 至chí 正chánh 定định 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 苦khổ 智trí 乃nãi 至chí 正chánh 定định 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 世thế 俗tục 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 滅diệt 道đạo 智trí 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 非phi 空không 。 謂vị 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 空không 。 及cập 空không 不bất 相tương 應ứng 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 相tương 應ứng 非phi 苦khổ 智trí 。 謂vị 空không 相tướng 應ưng 苦khổ 智trí 。 及cập 苦khổ 智trí 不bất 相tương 應ứng 空không 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法pháp 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 空không 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 有hữu 法pháp 非phi 苦khổ 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 空không 。 謂vị 苦khổ 智trí 不bất 相tương 應ứng 空không 。 空không 不bất 相tương 應ứng 苦khổ 智trí 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 無vô 願nguyện 亦diệc 爾nhĩ 。 對đối 三tam 無vô 漏lậu 根căn 七thất 覺giác 支chi 八bát 道đạo 支chi 。 如như 法Pháp 智trí 說thuyết 。

諸chư 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 道đạo 智trí 空không 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 集tập 智trí 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 有hữu 法pháp 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 非phi 集tập 智trí 。 謂vị 集tập 智trí 及cập 集tập 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 集tập 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 無vô 願nguyện 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 集tập 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 集tập 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 三tam 無vô 漏lậu 根căn 七thất 覺giác 支chi 八bát 道đạo 支chi 。 如như 法Pháp 智trí 說thuyết 。

諸chư 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 空không 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 無vô 相tướng 。 有hữu 法pháp 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 相tương 應ứng 非phi 滅diệt 智trí 。 謂vị 滅diệt 智trí 及cập 滅diệt 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 相tướng 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 無vô 相tướng 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 滅diệt 智trí 相tương 應ứng 。 亦diệc 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 滅diệt 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 相tướng 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 三tam 無vô 漏lậu 。 根căn 七thất 覺giác 支chi 八bát 道đạo 支chi 。 如như 法Pháp 智trí 說thuyết 。

諸chư 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 道đạo 智trí 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 有hữu 法pháp 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 非phi 道đạo 智trí 。 謂vị 道đạo 智trí 及cập 道đạo 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 道đạo 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 無vô 願nguyện 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 道đạo 智trí 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 道đạo 智trí 不bất 相tương 應ứng 無vô 願nguyện 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 三tam 無vô 漏lậu 根căn 七thất 覺giác 支chi 八bát 道đạo 支chi 。 如như 法Pháp 智trí 說thuyết 。

諸chư 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 無vô 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 非phi 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 空không 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 非phi 空không 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 空không 。 及cập 空không 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 亦diệc 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 空không 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 空không 相tướng 。 應ưng 亦diệc 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 空không 。 及cập 空không 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 已dĩ 知tri 具cụ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 非phi 念niệm 覺giác 支chi 。 謂vị 空không 相tướng 應ưng 念niệm 覺giác 支chi 。 有hữu 法pháp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 非phi 空không 。 謂vị 空không 及cập 空không 不bất 相tương 應ứng 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 亦diệc 念niệm 覺giác 支chi 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 空không 相tướng 。 應ưng 亦diệc 非phi 念niệm 覺giác 支chi 。 謂vị 空không 不bất 相tương 應ứng 念niệm 覺giác 支chi 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 擇trạch 法pháp 精tinh 進tấn 輕khinh 安an 捨xả 覺giác 支chi 正chánh 見kiến 正chánh 精tinh 進tấn 正chánh 念niệm 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法Pháp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 非phi 喜hỷ 。 謂vị 空không 相tướng 應ưng 喜hỷ 覺giác 支chi 。 及cập 喜hỷ 不bất 相tương 應ứng 空không 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法Pháp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 非phi 空không 。 謂vị 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 空không 。 及cập 空không 不bất 相tương 應ứng 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 空không 相tướng 應ưng 亦diệc 喜hỷ 。 謂vị 二nhị 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 空không 相tướng 。 應ưng 亦diệc 非phi 喜hỷ 。 謂vị 空không 不bất 相tương 應ứng 喜hỷ 覺giác 支chi 。 喜hỷ 覺giác 支chi 不bất 相tương 應ứng 空không 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 正chánh 思tư 惟duy 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 定định 覺giác 支chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 空không 相tướng 應ưng 。 彼bỉ 法pháp 亦diệc 定định 覺giác 支chi 相tương 應ứng 。 有hữu 法pháp 定định 覺giác 支chi 相tương 應ứng 非phi 空không 。 謂vị 空không 所sở 不bất 攝nhiếp 定định 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 對đối 正chánh 定định 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 空không 對đối 後hậu 。 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 對đối 後hậu 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 差sai 別biệt 者giả 。 如như 空không 對đối 喜hỷ 覺giác 支chi 。 正chánh 思tư 惟duy 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 對đối 喜hỷ 覺giác 支chi 正chánh 見kiến 正chánh 思tư 惟duy 亦diệc 爾nhĩ 。

諸chư 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 已dĩ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 設thiết 法pháp 已dĩ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 。 彼bỉ 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 不bất 爾nhĩ 。 對đối 具cụ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 非phi 念niệm 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 念niệm 覺giác 支chi 有hữu 法pháp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 非phi 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 爾nhĩ 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 念niệm 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 念niệm 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 念niệm 覺giác 支chi 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 擇trạch 法pháp 精tinh 進tấn 定định 覺giác 支chi 正chánh 見kiến 正chánh 精tinh 進tấn 正chánh 念niệm 正chánh 定định 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法Pháp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 非phi 喜hỷ 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 喜hỷ 覺giác 支chi 。 及cập 喜hỷ 覺giác 支chi 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法Pháp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 。 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 喜hỷ 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 喜hỷ 覺giác 支chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 喜hỷ 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 不bất 攝nhiếp 喜hỷ 覺giác 支chi 。 及cập 喜hỷ 覺giác 支chi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 諸chư 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 輕Khinh 安An 覺Giác 支Chi 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 非phi 輕khinh 安an 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 輕Khinh 安An 覺Giác 支Chi 。 有hữu 法pháp 輕khinh 安an 相tương 應ứng 非phi 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 輕Khinh 安An 覺Giác 支Chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 輕khinh 安an 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 輕Khinh 安An 覺Giác 支Chi 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 輕khinh 安an 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 輕Khinh 安An 覺Giác 支Chi 。 及cập 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 對đối 捨xả 覺giác 支chi 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 正chánh 思tư 惟duy 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 非phi 正chánh 思tư 惟duy 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 正chánh 思tư 惟duy 。 及cập 正chánh 思tư 惟duy 不bất 相tương 應ứng 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 正chánh 思tư 惟duy 相tương 應ứng 非phi 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 正chánh 思tư 惟duy 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 正chánh 思tư 惟duy 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 正chánh 思tư 惟duy 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 相tương 應ứng 亦diệc 非phi 正chánh 思tư 惟duy 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 正chánh 思tư 惟duy 。 及cập 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 正chánh 思tư 惟duy 。 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 如như 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 對đối 後hậu 。 已dĩ 知tri 具cụ 知tri 根căn 對đối 後hậu 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 差sai 別biệt 者giả 。 具cụ 知tri 根căn 對đối 正chánh 見kiến 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 法pháp 具cụ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 非phi 正chánh 見kiến 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 正chánh 見kiến 。 及cập 正chánh 見kiến 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 具cụ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 法pháp 。 有hữu 法pháp 正chánh 見kiến 相tương 應ứng 。 非phi 具cụ 知tri 根căn 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 不bất 攝nhiếp 正chánh 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 具cụ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 亦diệc 正chánh 見kiến 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 正chánh 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 法pháp 非phi 具cụ 知tri 根căn 相tướng 應ưng 亦diệc 非phi 正chánh 見kiến 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 不bất 攝nhiếp 正chánh 見kiến 。 及cập 正chánh 見kiến 具cụ 知tri 根căn 不bất 攝nhiếp 不bất 相tương 應ứng 諸chư 餘dư 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 念niệm 覺giác 支chi 乃nãi 至chí 正chánh 念niệm 對đối 後hậu 廣quảng 說thuyết 如như 覺giác 支chi 納nạp 息tức 。

如như 說thuyết 苾Bật 芻Sô 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 四tứ 十thập 四Tứ 智Trí 事sự 。 汝nhữ 應ưng 諦đế 聽thính 。 極cực 善thiện 作tác 意ý 。 云vân 何hà 四tứ 十thập 四tứ 智trí 事sự 。 謂vị 知tri 老lão 死tử 智trí 。 知tri 老lão 死tử 集tập 智trí 。 知tri 老lão 死tử 滅diệt 智trí 。 知tri 趣thú 老lão 死tử 滅diệt 行hành 智trí 。 如như 是thị 知tri 生sanh 有hữu 取thủ 愛ái 受thọ 觸xúc 六lục 處xứ 名danh 色sắc 識thức 行hành 智trí 。 知tri 行hành 集tập 智trí 。 知tri 行hành 滅diệt 智trí 。 知tri 趣thú 行hành 滅diệt 行hành 智trí 。 是thị 名danh 四tứ 十thập 四Tứ 智Trí 事sự 。 此thử 中trung 知tri 老lão 死tử 智trí 等đẳng 四tứ 十thập 四Tứ 智Trí 事sự 。 當đương 言ngôn 法pháp 智trí 乃nãi 至chí 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 知tri 老lão 死tử 智trí 是thị 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 苦khổ 智trí 。 知tri 老lão 死tử 集tập 智trí 是thị 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 集tập 智trí 。 知tri 老lão 死tử 滅diệt 智trí 是thị 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 滅diệt 智trí 。 知tri 趣thú 老lão 死tử 滅diệt 行hành 智trí 是thị 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 道đạo 智trí 。 生sanh 乃nãi 至chí 行hành 四Tứ 智Trí 亦diệc 爾nhĩ 。

如như 說thuyết 苾Bật 芻Sô 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 七thất 十thập 七thất 智trí 事sự 。 汝nhữ 應ưng 諦đế 觀quán 。 極cực 善thiện 作tác 意ý 。 云vân 何hà 七thất 十thập 七thất 智trí 事sự 。 謂vị 知tri 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 知tri 非phi 不bất 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 知tri 過quá 去khứ 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 知tri 彼bỉ 非phi 不bất 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 知tri 未vị 來lai 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 知tri 彼bỉ 非phi 不bất 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 智trí 。 及cập 法pháp 住trụ 智trí 。 遍biến 知tri 此thử 事sự 無vô 常thường 有hữu 為vi 心tâm 所sở 作tác 從tùng 緣duyên 生sanh 盡tận 法pháp 滅diệt 法pháp 離ly 法pháp 滅diệt 法pháp 。 如như 是thị 知tri 有hữu 取thủ 愛ái 受thọ 觸xúc 六lục 處xứ 名danh 色sắc 識thức 行hành 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 知tri 非phi 不bất 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 知tri 過quá 去khứ 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 知tri 彼bỉ 非phi 不bất 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 未vị 來lai 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 非phi 不bất 無vô 明minh 緣duyên 行hành 智trí 。 及cập 法pháp 住trụ 智trí 。 遍biến 知tri 此thử 事sự 是thị 無vô 常thường 有hữu 為vi 心tâm 所sở 作tác 從tùng 緣duyên 生sanh 盡tận 法pháp 滅diệt 法pháp 離ly 法pháp 滅diệt 法pháp 。 此thử 中trung 知tri 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 。 智trí 等đẳng 七thất 十thập 七thất 智trí 事sự 。 當đương 言ngôn 法pháp 智trí 乃nãi 至chí 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 應ưng 言ngôn 知tri 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 。 等đẳng 前tiền 六lục 智trí 。 皆giai 是thị 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 類loại 世thế 俗tục 集tập 智trí 。 第đệ 七thất 法pháp 住trụ 智trí 。 是thị 一nhất 世thế 俗tục 智trí 。 如như 知tri 生sanh 緣duyên 老lão 死tử 七thất 智trí 。 乃nãi 至chí 知tri 無vô 明minh 緣duyên 行hành 。 七thất 智trí 亦diệc 爾nhĩ 。

若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 法pháp 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 類loại 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 若nhược 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 若nhược 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 若nhược 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 若nhược 成thành 就tựu 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 不bất 失thất 。 若nhược 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 集tập 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 集tập 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 滅diệt 智trí 。 彼bỉ 道đạo 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 道đạo 智trí 。 彼bỉ 滅diệt 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 有hữu 未vị 來lai 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 已dĩ 得đắc 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 未vị 來lai 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 未vị 來lai 及cập 現hiện 在tại 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 未vị 來lai 及cập 。 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 亦diệc 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 現hiện 在tại 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 過quá 去khứ 。 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 如như 法Pháp 智trí 歷lịch 六lục 類loại 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 智trí 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 有hữu 未vị 來lai 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 已dĩ 得đắc 不bất 失thất 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 未vị 來lai 及cập 過quá 去khứ 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 未vị 來lai 及cập 。 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 彼bỉ 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 彼bỉ 過quá 去khứ 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 未vị 來lai 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 過quá 去khứ 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 彼bỉ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 若nhược 成thành 就tựu 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 彼bỉ 現hiện 在tại 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。

若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 得đắc 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 類loại 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 類loại 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 類loại 智trí 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 現hiện 在tại 類loại 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 類loại 智trí 現hiện 在tại 前tiền 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 類loại 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 。 不bất 失thất 未vị 得đắc 類loại 智trí 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 類loại 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 已dĩ 得đắc 類loại 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 未vị 得đắc 類loại 智trí 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 類loại 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 已dĩ 得đắc 類loại 智trí 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 類loại 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 未vị 得đắc 類loại 智trí 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 類loại 智trí 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 已dĩ 得đắc 類loại 智trí 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 類loại 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 現hiện 在tại 前tiền 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 類loại 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 類loại 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 謂vị 法pháp 類loại 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 類loại 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 類loại 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 如như 對đối 類loại 智trí 作tác 小tiểu 七thất 。 對đối 集tập 滅diệt 道đạo 智trí 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 得đắc 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 。 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 他tha 心tâm 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 未vị 來lai 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 未vị 得đắc 他Tha 心Tâm 智Trí 。 設thiết 得đắc 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 得đắc 不bất 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 未vị 得đắc 他Tha 心Tâm 智Trí 。 設thiết 得đắc 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 得đắc 不bất 失thất 。 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 他tha 心tâm 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 。 未vị 得đắc 他Tha 心Tâm 智Trí 。 設thiết 得đắc 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 他tha 心tâm 智trí 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 得đắc 不bất 失thất 。 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 他tha 心tâm 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 他tha 心tâm 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 他tha 心tâm 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 他tha 心tâm 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 過quá 去khứ 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 世thế 俗tục 智trí 耶da 。 答đáp 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 世thế 俗tục 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 如như 是thị 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 苦khổ 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 苦khổ 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 謂vị 法pháp 苦khổ 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 未vị 來lai 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 未vị 來lai 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 未vị 來lai 定định 成thành 就tựu 過quá 去khứ 。 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 若nhược 成thành 就tựu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 耶da 。 答đáp 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 苦khổ 智trí 。 非phi 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 未vị 滅diệt 。 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 苦khổ 智trí 非phi 過quá 去khứ 。 謂vị 法pháp 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 苦khổ 智trí 非phi 現hiện 在tại 。 謂vị 法pháp 苦khổ 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 有hữu 過quá 去khứ 法pháp 智trí 及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 謂vị 法pháp 苦khổ 智trí 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 苦khổ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 設thiết 成thành 就tựu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 苦khổ 智trí 。 彼bỉ 過quá 去khứ 法pháp 智trí 耶da 。 答đáp 若nhược 已dĩ 滅diệt 不bất 失thất 則tắc 成thành 就tựu 。 若nhược 未vị 滅diệt 設thiết 滅diệt 已dĩ 失thất 。 則tắc 不bất 成thành 就tựu 。 如như 法Pháp 智trí 對đối 後hậu 作tác 小tiểu 七thất 。 乃nãi 至chí 滅diệt 智trí 對đối 道đạo 智trí 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 作tác 小tiểu 七thất 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 小tiểu 七thất 。 大đại 七thất 亦diệc 爾nhĩ 。 差sai 別biệt 者giả 。 以dĩ 二nhị 或hoặc 多đa 對đối 一nhất 。 或hoặc 以dĩ 一nhất 對đối 二nhị 或hoặc 多đa 。 如như 過quá 去khứ 為vi 首thủ 有hữu 七thất 。 未vị 來lai 乃nãi 至chí 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 為vi 首thủ 。 亦diệc 各các 有hữu 七thất 。 如như 應ưng 當đương 知tri 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập

Print Friendly, PDF & Email