阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận
Quyển 8
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

辯Biện 攝Nhiếp 等Đẳng 品Phẩm 第đệ 六lục 之chi 四tứ

正chánh 見kiến 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 法pháp 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 最tối 極cực 簡giản 擇trạch 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 遍biến 了liễu 近cận 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 。 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘tỳ 般bát 舍xá 那na 。 是thị 名danh 正chánh 見kiến 。 正chánh 思tư 惟duy 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 。 尋tầm 求cầu 遍biến 尋tầm 求cầu 。 搆câu 度độ 極cực 搆câu 度độ 現hiện 前tiền 搆câu 度độ 。 推thôi 究cứu 追truy 尋tầm 。 極cực 思tư 惟duy 。 思tư 惟duy 性tánh 。 是thị 名danh 正chánh 思tư 惟duy 。 正chánh 語ngữ 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 除trừ 趣thú 邪tà 命mạng 語ngữ 四tứ 惡ác 行hành 。 於ư 餘dư 語ngữ 惡ác 行hành 。 由do 決quyết 擇trạch 力lực 所sở 引dẫn 無vô 漏lậu 。 遠viễn 離ly 止chỉ 息tức 。 各các 別biệt 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 不bất 作tác 不bất 造tạo 。 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 不bất 毀hủy 分phần/phân 限hạn 。 堤đê 塘đường 橋kiều 梁lương 船thuyền 筏phiệt 。 棄khí 捨xả 軌quỹ 則tắc 。 不bất 違vi 不bất 越việt 。 不bất 違vi 越việt 住trụ 。 是thị 名danh 正chánh 語ngữ 。 正chánh 業nghiệp 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 除trừ 趣thú 邪tà 命mạng 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 於ư 餘dư 身thân 惡ác 行hành 。 由do 決quyết 擇trạch 力lực 所sở 引dẫn 無vô 漏lậu 。 遠viễn 離ly 止chỉ 息tức 各các 別biệt 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 不bất 作tác 不bất 造tạo 。 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 不bất 毀hủy 分phần/phân 限hạn 。 堤đê 塘đường 橋kiều 梁lương 船thuyền 筏phiệt 。 棄khí 捨xả 軌quỹ 則tắc 。 不bất 違vi 不bất 越việt 。 不bất 違vi 越việt 住trụ 。 是thị 名danh 正chánh 業nghiệp 。 正chánh 命mạng 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 於ư 趣thú 邪tà 命mạng 身thân 語ngữ 惡ác 行hành 。 由do 決quyết 擇trạch 力lực 所sở 引dẫn 無vô 漏lậu 。 遠viễn 離ly 止chỉ 息tức 。 各các 別biệt 遠viễn 離ly 。 寂tịch 靜tĩnh 律luật 儀nghi 。 不bất 作tác 不bất 造tạo 。 不bất 行hành 不bất 犯phạm 。 不bất 毀hủy 分phần/phân 限hạn 。 堤đê 塘đường 橋kiều 梁lương 船thuyền 筏phiệt 。 棄khí 捨xả 軌quỹ 則tắc 。 不bất 違vi 不bất 越việt 。 不bất 違vi 越việt 住trụ 。 是thị 名danh 正chánh 命mạng 。 正chánh 精tinh 進tấn 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 諸chư 勤cần 精tinh 進tấn 。 勇dũng 健kiện 勢thế 猛mãnh 。 熾sí 盛thịnh 難nan 制chế 。 勵lệ 意ý 不bất 息tức 。 心tâm 勇dũng 悍hãn 性tánh 。 是thị 名danh 正chánh 精tinh 進tấn 。 正chánh 念niệm 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 諸chư 念niệm 隨tùy 念niệm 。 別biệt 念niệm 憶ức 念niệm 。 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 不bất 遺di 不bất 漏lậu 。 不bất 忘vong 法pháp 性tánh 。 心tâm 明minh 記ký 性tánh 。 是thị 名danh 正chánh 念niệm 。 正chánh 定định 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 諸chư 令linh 心tâm 住trụ 等đẳng 住trụ 安an 住trụ 近cận 住trụ 堅kiên 住trụ 。 不bất 亂loạn 不bất 散tán 攝nhiếp 止chỉ 等đẳng 持trì 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 正chánh 定định 。

愛ái 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 界giới 貪tham 。 恚khuể 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 有hữu 情tình 。 能năng 為vi 損tổn 害hại 。 慢mạn 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 七thất 慢mạn 類loại 。 無vô 明minh 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 界giới 無vô 智trí 。 見kiến 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 見kiến 。 取thủ 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 二nhị 取thủ 。 疑nghi 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 諸chư 諦đế 。 疑nghi 惑hoặc 猶do 豫dự 。 嫉tật 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 妬đố 忌kỵ 。 慳san 結kết 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 鄙bỉ 悋lận 。

初sơ 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 。 身thân 異dị 想tưởng 異dị 。 如như 人nhân 一nhất 分phần/phân 天thiên 。 是thị 初sơ 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 初sơ 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 最tối 在tại 初sơ 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 。 於ư 此thử 居cư 止chỉ 各các 別biệt 居cư 止chỉ 。 由do 此thử 顯hiển 彼bỉ 受thọ 生sanh 處xứ 故cố 。 名danh 有hữu 情tình 居cư 。 第đệ 二nhị 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 異dị 想tưởng 一nhất 。 如như 梵Phạm 眾chúng 天thiên 劫kiếp 初sơ 時thời 。 是thị 第đệ 二nhị 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 二nhị 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 二nhị 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 三tam 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 一nhất 想tưởng 異dị 。 如như 極Cực 光Quang 淨Tịnh 天Thiên 。 是thị 第đệ 三tam 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 三tam 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 三tam 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 四tứ 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 一nhất 想tưởng 一nhất 。 如như 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên 。 是thị 第đệ 四tứ 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 四tứ 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 四tứ 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 五ngũ 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 無vô 想tưởng 無vô 異dị 想tưởng 。 如như 無Vô 想Tưởng 有Hữu 情Tình 天Thiên 。 是thị 第đệ 五ngũ 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 五ngũ 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 五ngũ 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 六lục 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 。 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 有hữu 對đối 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 種chủng 種chủng 想tưởng 。 入nhập 無vô 邊biên 空không 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 天Thiên 。 是thị 第đệ 六lục 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 六lục 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 六lục 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 七thất 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 一nhất 切thiết 空không 無vô 。 邊biên 處xứ 入nhập 無vô 邊biên 識thức 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 天Thiên 。 是thị 第đệ 七thất 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 七thất 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 七thất 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 八bát 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 一nhất 切thiết 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 入nhập 無vô 所sở 有hữu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 無vô 所sở 有hữu 處xứ 天thiên 。 是thị 第đệ 八bát 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 八bát 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 八bát 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。 第đệ 九cửu 有hữu 情tình 居cư 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 一nhất 切thiết 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 天Thiên 。 是thị 第đệ 九cửu 有hữu 情tình 居cư 。 此thử 中trung 第đệ 九cửu 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 九cửu 。 有hữu 情tình 居cư 者giả 。 義nghĩa 如như 前tiền 說thuyết 。

初sơ 遍biến 處xứ 云vân 何hà 。 謂vị 地địa 遍biến 滿mãn 一nhất 類loại 想tưởng 。 上thượng 下hạ 傍bàng 布bố 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 是thị 初sơ 遍biến 處xứ 。 此thử 中trung 初sơ 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 最tối 在tại 初sơ 。 又hựu 隨tùy 入nhập 定định 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 最tối 在tại 初sơ 。 如như 是thị 定định 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 遍biến 處xứ 。 水thủy 火hỏa 風phong 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 遍biến 處xứ 亦diệc 爾nhĩ 。 第đệ 九cửu 遍biến 處xứ 云vân 何hà 。 謂vị 空không 遍biến 滿mãn 一nhất 類loại 想tưởng 。 上thượng 下hạ 傍bàng 布bố 。 無vô 二nhị 無vô 量lượng 。 是thị 第đệ 九cửu 遍biến 處xứ 。 此thử 中trung 第đệ 九cửu 者giả 。 謂vị 隨tùy 算toán 數số 。 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 九cửu 。 又hựu 隨tùy 入nhập 定định 漸tiệm 次thứ 順thuận 次thứ 相tương 續tục 次thứ 第đệ 。 此thử 居cư 第đệ 九cửu 。 如như 是thị 定định 中trung 所sở 有hữu 善thiện 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 是thị 名danh 遍biến 處xứ 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 遍biến 處xứ 亦diệc 爾nhĩ 。 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 正chánh 思tư 惟duy 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 精tinh 進tấn 正chánh 念niệm 正chánh 定định 。 如như 八Bát 支Chi 聖Thánh 道Đạo 說thuyết 。 無Vô 學Học 正chánh 勝thắng 解giải 云vân 何hà 。 謂vị 聖thánh 弟đệ 子tử 等đẳng 。 於ư 苦khổ 思tư 惟duy 苦khổ 。 於ư 集tập 思tư 惟duy 集tập 。 於ư 滅diệt 思tư 惟duy 滅diệt 。 於ư 道đạo 思tư 惟duy 道đạo 。 無Vô 學Học 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 已dĩ 正chánh 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 勝thắng 解giải 。 無Vô 學Học 正chánh 智trí 云vân 何hà 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 。 是thị 名danh 無Vô 學Học 正chánh 智trí 。

有hữu 漏lậu 色sắc 云vân 何hà 。 謂vị 若nhược 諸chư 色sắc 。 有hữu 漏lậu 有hữu 取thủ 。 於ư 此thử 諸chư 色sắc 。 若nhược 過quá 去khứ 若nhược 未vị 來lai 若nhược 現hiện 在tại 。 或hoặc 欲dục 或hoặc 貪tham 。 或hoặc 瞋sân 或hoặc 癡si 。 或hoặc 隨tùy 一nhất 一nhất 心tâm 所sở 隨tùy 煩phiền 惱não 應ưng 生sanh 時thời 生sanh 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 色sắc 。 無vô 漏lậu 色sắc 云vân 何hà 。 謂vị 若nhược 諸chư 色sắc 。 無vô 漏lậu 無vô 取thủ 。 於ư 此thử 諸chư 色sắc 若nhược 過quá 去khứ 若nhược 未vị 來lai 若nhược 現hiện 在tại 。 或hoặc 欲dục 或hoặc 貪tham 。 或hoặc 瞋sân 或hoặc 癡si 。 或hoặc 隨tùy 一nhất 一nhất 心tâm 所sở 隨tùy 煩phiền 惱não 應ưng 生sanh 時thời 不bất 生sanh 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 色sắc 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 無vô 為vi 法pháp 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 無vô 為vi 。 即tức 虛hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 擇trạch 滅diệt 。 十thập 二nhị 處xứ 十thập 八bát 界giới 。 如như 辯biện 七thất 事sự 品phẩm 已dĩ 說thuyết 。

眼nhãn 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 於ư 色sắc 已dĩ 正chánh 當đương 見kiến 。 及cập 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 耳nhĩ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 耳nhĩ 於ư 聲thanh 已dĩ 正chánh 當đương 聞văn 。 及cập 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 鼻tị 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 鼻tị 於ư 香hương 已dĩ 正chánh 當đương 嗅khứu 。 及cập 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 舌thiệt 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 舌thiệt 於ư 味vị 已dĩ 正chánh 當đương 嘗thường 。 及cập 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 身thân 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 身thân 於ư 觸xúc 已dĩ 正chánh 當đương 觸xúc 。 及cập 彼bỉ 同đồng 分phần/phân 。 女nữ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 身thân 根căn 少thiểu 分phần 。 男nam 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 身thân 根căn 少thiểu 分phần 。 命mạng 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 界giới 壽thọ 。 意ý 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 六lục 識thức 身thân 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 觸xúc 所sở 觸xúc 時thời 所sở 起khởi 。 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 。 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 苦khổ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 順thuận 苦khổ 受thọ 觸xúc 所sở 觸xúc 時thời 所sở 起khởi 。 身thân 苦khổ 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 苦khổ 根căn 。 喜hỷ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 順thuận 喜hỷ 受thọ 觸xúc 所sở 觸xúc 時thời 所sở 起khởi 。 心tâm 喜hỷ 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 順thuận 憂ưu 受thọ 觸xúc 所sở 觸xúc 時thời 所sở 起khởi 。 心tâm 憂ưu 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 憂ưu 根căn 。 捨xả 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 順thuận 捨xả 受thọ 觸xúc 所sở 觸xúc 時thời 所sở 起khởi 。 身thân 捨xả 心tâm 捨xả 非phi 平bình 等đẳng 非phi 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 捨xả 根căn 。 信tín 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 諸chư 信tín 信tín 性tánh 。 增tăng 上thượng 信tín 性tánh 。 忍nhẫn 可khả 欲dục 作tác 。 欲dục 為vi 欲dục 造tạo 。 心tâm 澄trừng 淨tịnh 性tánh 。 是thị 名danh 信tín 根căn 。 精tinh 進tấn 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 諸chư 勤cần 精tinh 進tấn 。 勇dũng 健kiện 勢thế 猛mãnh 。 熾sí 盛thịnh 難nan 制chế 。 勵lệ 意ý 不bất 息tức 。 心tâm 勇dũng 悍hãn 性tánh 。 是thị 名danh 精tinh 進tấn 根căn 。 念niệm 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 諸chư 念niệm 隨tùy 念niệm 。 別biệt 念niệm 憶ức 念niệm 。 不bất 忘vong 不bất 失thất 。 不bất 遺di 不bất 漏lậu 。 不bất 忘vong 法pháp 性tánh 。 心tâm 明minh 記ký 性tánh 。 是thị 名danh 念niệm 根căn 。 定định 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 諸chư 念niệm 心tâm 住trụ 。 等đẳng 住trụ 安an 住trụ 。 近cận 住trụ 堅kiên 住trụ 。 不bất 亂loạn 不bất 散tán 。 攝nhiếp 止chỉ 等đẳng 持trì 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 定định 根căn 。 慧tuệ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 依y 出xuất 離ly 遠viễn 離ly 。 所sở 生sanh 善thiện 法Pháp 。 於ư 法pháp 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 最tối 極cực 簡giản 擇trạch 。 解giải 了liễu 等đẳng 了liễu 遍biến 了liễu 近cận 了liễu 。 機cơ 黠hiệt 通thông 達đạt 。 審thẩm 察sát 聰thông 叡duệ 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 是thị 名danh 慧tuệ 根căn 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 已dĩ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 諸chư 學học 慧tuệ 慧tuệ 等đẳng 根căn 。 由do 此thử 諸chư 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 於ư 未vị 現hiện 觀quán 四tứ 聖Thánh 諦Đế 能năng 現hiện 觀quán 。 是thị 名danh 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 具cụ 見kiến 已dĩ 現hiện 觀quán 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 諸chư 學học 慧tuệ 慧tuệ 等đẳng 根căn 。 由do 此thử 諸chư 根căn 。 信tín 勝thắng 解giải 見kiến 至chí 身thân 證chứng 。 於ư 已dĩ 現hiện 觀quán 四tứ 聖Thánh 諦Đế 。 能năng 趣thú 上thượng 勝thắng 所sở 證chứng 功công 德đức 。 是thị 名danh 已dĩ 知tri 根căn 。 具cụ 知tri 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 漏lậu 盡tận 阿A 羅La 漢Hán 。 諸chư 無Vô 學Học 慧tuệ 慧tuệ 等đẳng 根căn 。 由do 此thử 諸chư 根căn 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 能năng 得đắc 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。 是thị 名danh 具cụ 知tri 根căn 。 九cửu 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 如như 前tiền 說thuyết 。

所sở 知tri 法pháp 所sở 識thức 法pháp 。 所sở 通thông 達đạt 法pháp 。 所sở 緣duyên 法pháp 增tăng 上thượng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 隨tùy 增tăng 有hữu 色sắc 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 色sắc 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 見kiến 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 二nhị 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 見kiến 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 五ngũ 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 對đối 法pháp 。 十thập 界giới 十thập 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 對đối 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 漏lậu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 漏lậu 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 為vi 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 為vi 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 諍tranh 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 諍tranh 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 法pháp 。 墮đọa 界giới 不bất 墮đọa 界giới 法pháp 。 有hữu 味vị 著trước 無vô 味vị 著trước 法pháp 。 耽đam 嗜thị 依y 出xuất 離ly 依y 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。

心tâm 法pháp 。 七thất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 所sở 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 所sở 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 相tương 應ứng 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 心tâm 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 為vi 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 果quả 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 果quả 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 一nhất 智trí 知tri 。 謂vị 世thế 俗tục 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 心tâm 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 除trừ 耳nhĩ 識thức 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 心tâm 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 法pháp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 謂vị 眼nhãn 耳nhĩ 意ý 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 攝nhiếp 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 隨tùy 增tăng 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 隨tùy 增tăng 業nghiệp 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 五ngũ 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 為vi 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 業nghiệp 果quả 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 果quả 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 一nhất 智trí 知tri 。 謂vị 世thế 俗tục 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 業nghiệp 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 除trừ 耳nhĩ 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

有hữu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 相tương 應ứng 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 俱câu 有hữu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 俱câu 有hữu 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 隨tùy 有hữu 轉chuyển 法pháp 有hữu 為vi 因nhân 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 隨tùy 轉chuyển 法pháp 。 非phi 有hữu 為vi 因nhân 法pháp 。 三tam 界giới 三tam 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 果quả 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 果quả 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 除trừ 耳nhĩ 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 智trí 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 非phi 界giới 非phi 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 非phi 智trí 知tri 非phi 識thức 識thức 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 以dĩ 如như 是thị 法Pháp 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 即tức 是thị 所sở 應ưng 斷đoạn 法pháp 。 此thử 法pháp 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 斷đoạn 遍biến 知tri 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 即tức 是thị 非phi 所sở 應ưng 斷đoạn 法pháp 。 此thử 法pháp 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 所sở 應ưng 修tu 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 應ưng 修tu 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 智trí 作tác 證chứng 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 智trí 作tác 證chứng 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 非phi 界giới 非phi 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 非phi 智trí 知tri 非phi 識thức 識thức 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 以dĩ 如như 是thị 法Pháp 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 得đắc 作tác 證chứng 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 十thập 二nhị 界giới 六lục 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 得đắc 作tác 證chứng 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 所sở 應ưng 習tập 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 應ưng 習tập 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 罪tội 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 罪tội 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 黑hắc 白bạch 法Pháp 。 有hữu 覆phú 無vô 覆phú 法pháp 。 順thuận 退thoái 非phi 順thuận 退thoái 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 記ký 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 三tam 識thức 識thức 。 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 記ký 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 二nhị 部bộ 。 及cập 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

已dĩ 生sanh 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 已dĩ 生sanh 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 正chánh 生sanh 非phi 正chánh 生sanh 法pháp 已dĩ 滅diệt 非phi 已dĩ 滅diệt 法pháp 正chánh 滅diệt 非phi 正chánh 滅diệt 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 緣duyên 起khởi 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 緣duyên 起khởi 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 緣duyên 已dĩ 生sanh 非phi 緣duyên 已dĩ 生sanh 法pháp 因nhân 法pháp 非phi 因nhân 法pháp 有hữu 因nhân 非phi 有hữu 因nhân 法pháp 因nhân 已dĩ 生sanh 非phi 因nhân 已dĩ 生sanh 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

結kết 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 不bất 共cộng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 結kết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 結kết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 順thuận 結kết 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 取thủ 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 取thủ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 執chấp 受thọ 法pháp 。 九cửu 界giới 九cửu 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 七thất 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 滅diệt 道đạo 智trí 。 五ngũ 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 執chấp 受thọ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 取thủ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 順thuận 取thủ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 煩phiền 惱não 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 煩phiền 惱não 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 染nhiễm 污ô 法pháp 。 十thập 界giới 四tứ 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 三tam 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 不bất 染nhiễm 污ô 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 遍biến 行hành 。 及cập 修tu 所sở 斷đoạn 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 染nhiễm 污ô 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 雜tạp 染nhiễm 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 纏triền 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 一nhất 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 纏triền 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 所sở 纏triền 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 纏triền 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 順thuận 纏triền 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 順thuận 纏triền 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 非phi 隨tùy 增tăng 。

有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 二nhị 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 。 緣duyên 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 尋tầm 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 欲dục 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 尋tầm 法pháp 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 伺tứ 無vô 伺tứ 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 喜hỷ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 除trừ 欲dục 界giới 無vô 漏lậu 緣duyên 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 欲dục 界giới 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 喜hỷ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 警cảnh 覺giác 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 警cảnh 覺giác 法pháp 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 事sự 法pháp 。 有hữu 緣duyên 法pháp 。 有hữu 上thượng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 無vô 事sự 法pháp 。 無vô 緣duyên 法pháp 。 無vô 上thượng 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 非phi 蘊uẩn 攝nhiếp 。 六lục 智trí 知tri 。 除trừ 他tha 心tâm 苦khổ 集tập 道đạo 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 遠viễn 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 近cận 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 有hữu 量lượng 無vô 量lượng 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 見kiến 法pháp 。 二nhị 界giới 二nhị 處xứ 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 見kiến 法pháp 。 十thập 七thất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 處xứ 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 。 六lục 識thức 識thức 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 非phi 見kiến 處xứ 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 八bát 智trí 知tri 。 除trừ 苦khổ 集tập 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 非phi 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 九cửu 智trí 知tri 。 除trừ 滅diệt 智trí 。 一nhất 識thức 識thức 。 三tam 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 無vô 漏lậu 緣duyên 。 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 見kiến 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 一nhất 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 十thập 智trí 知tri 。 六lục 識thức 識thức 。 除trừ 無vô 漏lậu 緣duyên 見kiến 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 八bát

Print Friendly, PDF & Email