阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận
Quyển 5
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

辯Biện 隨Tùy 眠Miên 品Phẩm 第đệ 五ngũ 之chi 餘dư

於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 亦diệc 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 及cập 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 亦diệc 爾nhĩ 。 於ư 修tu 所sở 斷đoạn 貪tham 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 修tu 所sở 斷đoạn 貪tham 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 無vô 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 貪tham 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 及cập 見kiến 滅diệt 道đạo 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 修tu 所sở 斷đoạn 貪tham 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 無vô 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 貪tham 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 及cập 見kiến 滅diệt 道đạo 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 修tu 所sở 斷đoạn 瞋sân 慢mạn 亦diệc 爾nhĩ 。 於ư 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 明minh 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 無vô 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 亦diệc 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 及cập 見kiến 滅diệt 道đạo 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 無vô 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 及cập 見kiến 滅diệt 道đạo 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 修tu 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。

有hữu 四tứ 十thập 八bát 無vô 明minh 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 不bất 定định 繫hệ 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 亦diệc 爾nhĩ 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 。 及cập 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 及cập 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 。 及cập 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 若nhược 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 及cập 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 并tinh 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 隨tùy 增tăng 。 答đáp 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 一nhất 切thiết 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 不bất 定định 繫hệ 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 亦diệc 爾nhĩ 。

於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 無vô 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 若nhược 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 疑nghi 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 若nhược 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 於ư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 。 幾kỷ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 答đáp 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 無vô 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 。 及cập 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 并tinh 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 所sở 緣duyên 故cố 者giả 。 謂vị 除trừ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 無vô 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 亦diệc 相tương 應ứng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 隨tùy 眠miên 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 邪tà 見kiến 疑nghi 。 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 若nhược 見kiến 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 非phi 遍biến 行hành 。 若nhược 見kiến 道đạo 修tu 所sở 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 起khởi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 及cập 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 所sở 緣duyên 故cố 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 諸chư 餘dư 隨tùy 眠miên 。 於ư 彼bỉ 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 隨tùy 增tăng 非phi 相tướng 應ưng 故cố 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 不bất 定định 繫hệ 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 隨tùy 眠miên 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 彼bỉ 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 若nhược 隨tùy 眠miên 所sở 緣duyên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 彼bỉ 隨tùy 眠miên 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 有hữu 隨tùy 眠miên 有hữu 漏lậu 緣duyên 彼bỉ 隨tùy 眠miên 非phi 所sở 緣duyên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 謂vị 緣duyên 異dị 界giới 地địa 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 色sắc 界giới 繫hệ 。 緣duyên 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 異dị 地địa 緣duyên 亦diệc 爾nhĩ 。 諸chư 隨tùy 眠miên 無vô 漏lậu 緣duyên 。 彼bỉ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 耶da 。 答đáp 若nhược 隨tùy 眠miên 無vô 漏lậu 緣duyên 。 彼bỉ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 。 有hữu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 故cố 隨tùy 增tăng 彼bỉ 隨tùy 眠miên 非phi 無vô 漏lậu 緣duyên 。 謂vị 緣duyên 異dị 界giới 地địa 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 色sắc 界giới 繫hệ 。 緣duyên 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 諸chư 隨tùy 眠miên 欲dục 界giới 繫hệ 。 緣duyên 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 異dị 地địa 緣duyên 亦diệc 爾nhĩ 。

品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 辯Biện 攝Nhiếp 等Đẳng 品Phẩm 第đệ 六lục 之chi 一nhất

有hữu 所sở 知tri 法pháp 。 所sở 識thức 法pháp 。 所sở 通thông 達đạt 法pháp 。 所sở 緣duyên 法pháp 。 增tăng 上thượng 法pháp 。 有hữu 色sắc 法pháp 無vô 色sắc 法pháp 。 有hữu 見kiến 法pháp 。 無vô 見kiến 法pháp 。 有hữu 對đối 法pháp 。 無vô 對đối 法pháp 。 有hữu 漏lậu 法pháp 。 無vô 漏lậu 法pháp 。 有hữu 為vi 法pháp 。 無vô 為vi 法pháp 。 有hữu 諍tranh 法pháp 。 無vô 諍tranh 法pháp 。 世thế 間gian 法pháp 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 墮đọa 界giới 法pháp 。 不bất 墮đọa 界giới 法pháp 。 有hữu 味vị 著trước 法pháp 。 無vô 味vị 著trước 法pháp 。 耽đam 嗜thị 依y 法pháp 。 出xuất 離ly 依y 法pháp 。 心tâm 法pháp 。 非phi 心tâm 法pháp 。 心tâm 所sở 法pháp 。 非phi 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 心tâm 俱câu 有hữu 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 有hữu 法pháp 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 法pháp 。 非phi 隨tùy 心tâm 轉chuyển 法pháp 。 心tâm 為vi 因nhân 法pháp 。 非phi 心tâm 為vi 因nhân 法pháp 。 心tâm 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 非phi 心tâm 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 心tâm 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 非phi 心tâm 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 心tâm 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 非phi 心tâm 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 心tâm 果quả 法pháp 。 非phi 心tâm 果quả 法pháp 。 心tâm 異dị 熟thục 法pháp 。 非phi 心tâm 異dị 熟thục 法pháp 。 業nghiệp 法pháp 。 非phi 業nghiệp 法pháp 。 業nghiệp 相tương 應ứng 法pháp 。 業nghiệp 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 業nghiệp 俱câu 有hữu 法pháp 。 非phi 業nghiệp 俱câu 有hữu 法pháp 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 法pháp 。 非phi 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 法pháp 。 業nghiệp 為vi 因nhân 法pháp 。 非phi 業nghiệp 為vi 因nhân 法pháp 。 業nghiệp 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 非phi 業nghiệp 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 業nghiệp 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 非phi 業nghiệp 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 業nghiệp 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 非phi 業nghiệp 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 業nghiệp 果quả 法pháp 。 非phi 業nghiệp 果quả 法pháp 。 業nghiệp 異dị 熟thục 法pháp 。 非phi 業nghiệp 異dị 熟thục 法pháp 。 有hữu 法pháp 。 非phi 有hữu 法pháp 。 有hữu 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 有hữu 俱câu 有hữu 法pháp 。 非phi 有hữu 俱câu 有hữu 法pháp 。 隨tùy 有hữu 轉chuyển 法pháp 。 非phi 隨tùy 有hữu 轉chuyển 法pháp 。 有hữu 為vi 因nhân 法pháp 。 非phi 有hữu 為vi 因nhân 法pháp 。 有hữu 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 非phi 有hữu 為vi 等đẳng 無vô 間gian 法pháp 。 有hữu 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 非phi 有hữu 為vi 所sở 緣duyên 法pháp 。 有hữu 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 非phi 有hữu 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 。 有hữu 果quả 法pháp 。 非phi 有hữu 果quả 法pháp 。 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 非phi 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 非phi 所sở 遍biến 知tri 法pháp 。 所sở 應ưng 斷đoạn 法pháp 。 非phi 所sở 應ưng 斷đoạn 法pháp 。 所sở 應ưng 修tu 法pháp 。 非phi 所sở 應ưng 修tu 法pháp 。 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 非phi 所sở 應ưng 證chứng 法pháp 。 所sở 應ưng 習tập 法pháp 。 非phi 所sở 應ưng 習tập 法pháp 。 有hữu 罪tội 法pháp 。 無vô 罪tội 法pháp 。 黑hắc 法pháp 。 白bạch 法Pháp 。 有hữu 覆phú 法pháp 。 無vô 覆phú 法pháp 。 順thuận 退thoái 法pháp 。 非phi 順thuận 退thoái 法pháp 。 有hữu 記ký 法pháp 。 無vô 記ký 法pháp 。 已dĩ 生sanh 法pháp 。 非phi 已dĩ 生sanh 法pháp 。 正chánh 生sanh 法pháp 。 非phi 正chánh 生sanh 法pháp 。 已dĩ 滅diệt 法pháp 。 非phi 已dĩ 滅diệt 法pháp 。 正chánh 滅diệt 法pháp 。 非phi 正chánh 滅diệt 法pháp 。 緣duyên 起khởi 法pháp 。 非phi 緣duyên 起khởi 法pháp 。 緣duyên 已dĩ 生sanh 法pháp 。 非phi 緣duyên 已dĩ 生sanh 法pháp 。 因nhân 法pháp 。 非phi 因nhân 法pháp 。 有hữu 因nhân 法pháp 。 非phi 有hữu 因nhân 法pháp 。 因nhân 已dĩ 生sanh 法pháp 。 非phi 因nhân 已dĩ 生sanh 法pháp 。 因nhân 相tương 應ứng 法pháp 。 因nhân 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 結kết 法pháp 。 非phi 結kết 法pháp 。 順thuận 結kết 法pháp 。 非phi 順thuận 結kết 法pháp 。 取thủ 法pháp 。 非phi 取thủ 法pháp 。 有hữu 執chấp 受thọ 法pháp 。 無vô 執chấp 受thọ 法pháp 。 順thuận 取thủ 法pháp 。 非phi 順thuận 取thủ 法pháp 。 煩phiền 惱não 法pháp 。 非phi 煩phiền 惱não 法pháp 。 染nhiễm 污ô 法pháp 。 不bất 染nhiễm 污ô 法pháp 。 雜tạp 染nhiễm 法pháp 。 非phi 雜tạp 染nhiễm 法pháp 。 纏triền 法pháp 。 非phi 纏triền 法pháp 。 所sở 纏triền 法pháp 。 非phi 所sở 纏triền 法pháp 。 順thuận 纏triền 法pháp 。 非phi 順thuận 纏triền 法pháp 。 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 有hữu 尋tầm 法pháp 。 無vô 尋tầm 法pháp 。 有hữu 伺tứ 法pháp 。 無vô 伺tứ 法pháp 。 有hữu 喜hỷ 法pháp 。 無vô 喜hỷ 法pháp 。 有hữu 警cảnh 覺giác 法pháp 。 無vô 警cảnh 覺giác 法pháp 。 有hữu 事sự 法pháp 。 無vô 事sự 法pháp 。 有hữu 緣duyên 法pháp 。 無vô 緣duyên 法pháp 。 有hữu 上thượng 法pháp 。 無vô 上thượng 法pháp 。 遠viễn 法pháp 。 近cận 法pháp 。 有hữu 量lượng 法pháp 。 無vô 量lượng 法pháp 。 見kiến 法pháp 。 非phi 見kiến 法pháp 。 見kiến 處xứ 法pháp 。 非phi 見kiến 處xứ 法pháp 。 見kiến 相tương 應ứng 法pháp 。 見kiến 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 異dị 生sanh 法pháp 法pháp 。 非phi 異dị 生sanh 法pháp 法pháp 。 共cộng 異dị 生sanh 法pháp 。 不bất 共cộng 異dị 生sanh 法pháp 。 定định 法pháp 。 非phi 定định 法pháp 。 順thuận 熱nhiệt 惱não 法pháp 。 非phi 順thuận 熱nhiệt 惱não 法pháp 。 根căn 法pháp 。 非phi 根căn 法pháp 。 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 法pháp 。 非phi 聖Thánh 諦Đế 所sở 攝nhiếp 法pháp 。 俱câu 有hữu 法pháp 。 非phi 俱câu 有hữu 法pháp 。 相tương 應ứng 法pháp 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 果quả 法pháp 。 非phi 果quả 法pháp 。 有hữu 果quả 法pháp 。 無vô 果quả 法pháp 。 異dị 熟thục 法pháp 。 非phi 異dị 熟thục 法pháp 。 有hữu 異dị 熟thục 法pháp 。 無vô 異dị 熟thục 法pháp 。 因nhân 緣duyên 法pháp 。 非phi 因nhân 緣duyên 法pháp 。 有hữu 因nhân 緣duyên 法pháp 。 無vô 因nhân 緣duyên 法pháp 。 離ly 法pháp 。 非phi 離ly 法pháp 。 有hữu 離ly 法pháp 。 無vô 離ly 法pháp 。 相tương 續tục 法pháp 。 非phi 相tướng 續tục 法pháp 。 有hữu 相tương 續tục 法pháp 。 無vô 相tướng 續tục 法pháp 。 有hữu 三tam 法pháp 。 謂vị 善thiện 法Pháp 。 不bất 善thiện 法Pháp 。 無vô 記ký 法pháp 。 學học 法pháp 。 無Vô 學Học 法pháp 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 非phi 所sở 斷đoạn 法pháp 。 見kiến 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 修tu 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 非phi 所sở 斷đoạn 為vi 因nhân 法pháp 。 有hữu 見kiến 有hữu 對đối 法pháp 。 無vô 見kiến 有hữu 對đối 法pháp 。 無vô 見kiến 無vô 對đối 法pháp 。 異dị 熟thục 法pháp 。 異dị 熟thục 法pháp 法pháp 。 非phi 異dị 熟thục 非phi 異dị 熟thục 法pháp 法pháp 。 劣liệt 法pháp 中trung 法pháp 妙diệu 法Pháp 。 小tiểu 法pháp 大đại 法pháp 無vô 量lượng 法pháp 。 可khả 意ý 法pháp 。 不bất 可khả 意ý 法pháp 。 非phi 可khả 意ý 非phi 。 不bất 可khả 意ý 法pháp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 俱câu 行hành 法pháp 。 苦khổ 俱câu 行hành 法pháp 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 俱câu 行hành 法pháp 。 俱câu 生sanh 法pháp 。 俱câu 住trụ 法pháp 。 俱câu 滅diệt 法pháp 。 非phi 俱câu 生sanh 法pháp 。 非phi 俱câu 住trụ 法pháp 。 非phi 俱câu 滅diệt 法pháp 。 心tâm 俱câu 生sanh 法pháp 。 心tâm 俱câu 住trụ 法pháp 。 心tâm 俱câu 滅diệt 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 生sanh 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 住trụ 法pháp 。 非phi 心tâm 俱câu 滅diệt 法pháp 。 有hữu 三tam 界giới 。 謂vị 欲dục 界giới 恚khuể 界giới 害hại 界giới 。

復phục 有hữu 三tam 界giới 。 謂vị 出xuất 離ly 界giới 無vô 恚khuể 界giới 無vô 害hại 界giới 。

復phục 有hữu 三tam 界giới 。 謂vị 欲dục 界giới 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。

復phục 有hữu 三tam 界giới 。 謂vị 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 滅diệt 界giới 。 有hữu 三tam 有hữu 。 謂vị 欲dục 有hữu 色sắc 有hữu 無vô 色sắc 有hữu 。 有hữu 三tam 漏lậu 。 謂vị 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 有hữu 三tam 世thế 。 謂vị 過quá 去khứ 世thế 未vị 來lai 世thế 現hiện 在tại 世thế 。 有hữu 三tam 言ngôn 依y 事sự 。 謂vị 過quá 去khứ 言ngôn 依y 事sự 。 未vị 來lai 言ngôn 依y 事sự 。 現hiện 在tại 言ngôn 依y 事sự 。 有hữu 三tam 苦khổ 性tánh 。 謂vị 苦khổ 苦khổ 性tánh 壞hoại 苦khổ 性tánh 行hành 苦khổ 性tánh 。 有hữu 三tam 法pháp 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 法pháp 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 法pháp 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 法pháp 。 有hữu 三tam 地địa 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 地địa 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 地địa 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 地địa 。 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 善thiện 業nghiệp 不bất 善thiện 業nghiệp 。 無vô 記ký 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 學học 業nghiệp 無Vô 學Học 業nghiệp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 修tu 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。 非phi 所sở 斷đoạn 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 後hậu 次thứ 受thọ 業nghiệp 。

復phục 有hữu 三tam 業nghiệp 。 謂vị 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 苦khổ 受thọ 業nghiệp 。 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 業nghiệp 。

有hữu 四tứ 念niệm 住trụ 。 謂vị 身thân 念niệm 住trụ 。 受thọ 念niệm 住trụ 。 心tâm 念niệm 住trụ 。 法pháp 念niệm 住trụ 。 有hữu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 謂vị 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 得đắc 永vĩnh 斷đoạn 故cố 。 勤cần 修tu 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 永vĩnh 不bất 生sanh 故cố 。 勤cần 修tu 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 生sanh 故cố 。 勤cần 修tu 正Chánh 斷Đoạn 。 為vi 令linh 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 堅kiên 住trụ 不bất 忘vong 。 修tu 滿mãn 倍bội 復phục 增tăng 廣quảng 智trí 作tác 證chứng 故cố 。 勤cần 修tu 正Chánh 斷Đoạn 。 有hữu 四Tứ 神Thần 足Túc 。 謂vị 欲dục 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 勤cần 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 心tâm 三tam 摩ma 地địa 。 斷đoạn 行hành 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 觀quán 三tam 摩ma 地địa 斷đoạn 行hành 。 成thành 就tựu 神thần 足túc 。 有hữu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 有hữu 四Tứ 聖Thánh 諦Đế 。 謂vị 苦Khổ 聖Thánh 諦Đế 。 集tập 聖Thánh 諦Đế 。 滅diệt 聖Thánh 諦Đế 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 有hữu 四tứ 無vô 量lượng 。 謂vị 慈từ 無vô 量lượng 。 悲bi 無vô 量lượng 。 喜hỷ 無vô 量lượng 。 捨xả 無vô 量lượng 。 有hữu 四tứ 無vô 色sắc 。 謂vị 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 有hữu 四tứ 聖thánh 種chủng 。 謂vị 隨tùy 所sở 得đắc 衣y 。 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 隨tùy 所sở 得đắc 食thực 。 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 隨tùy 所sở 得đắc 臥ngọa 具cụ 。 喜hỷ 足túc 聖thánh 種chủng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 斷đoạn 樂nhạo/nhạc/lạc 修tu 聖thánh 種chủng 。 有hữu 四tứ 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 預dự 流lưu 果quả 一nhất 來lai 果quả 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 有hữu 四Tứ 智Trí 。 謂vị 法pháp 智trí 類loại 智trí 他tha 心tâm 智trí 世thế 俗tục 智trí 。

復phục 有hữu 四Tứ 智Trí 。 謂vị 苦khổ 智trí 集tập 智trí 滅diệt 智trí 道đạo 智trí 。 有hữu 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 謂vị 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 。 有hữu 四tứ 緣duyên 。 謂vị 因nhân 緣duyên 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 。 有hữu 四tứ 食thực 。 謂vị 段đoạn 食thực 若nhược 麁thô 若nhược 細tế 。 觸xúc 食thực 意ý 思tư 食thực 識thức 食thực 。 有hữu 四tứ 瀑bộc 流lưu 。 謂vị 欲dục 瀑bộc 流lưu 。 有hữu 瀑bộc 流lưu 。 見kiến 瀑bộc 流lưu 。 無vô 明minh 瀑bộc 流lưu 。 有hữu 四tứ 軛ách 。 謂vị 欲dục 軛ách 有hữu 軛ách 見kiến 軛ách 無vô 明minh 軛ách 。 有hữu 四tứ 取thủ 。 謂vị 欲dục 取thủ 見kiến 取thủ 戒giới 禁cấm 取thủ 我ngã 語ngữ 取thủ 。 有hữu 四tứ 法pháp 。 謂vị 過quá 去khứ 法pháp 未vị 來lai 法pháp 現hiện 在tại 法pháp 。 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 法pháp 。

復phục 有hữu 四tứ 法Pháp 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 。 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 不bất 繫hệ 法pháp 。

復phục 有hữu 四tứ 法Pháp 。 謂vị 善thiện 為vi 因nhân 法pháp 。 不bất 善thiện 為vi 因nhân 法pháp 。 無vô 記ký 為vi 因nhân 法pháp 。 非phi 善thiện 為vi 因nhân 非phi 不bất 善thiện 為vi 因nhân 非phi 無vô 記ký 為vi 因nhân 法pháp 。

復phục 有hữu 四tứ 法Pháp 。 謂vị 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 法pháp 。 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。 非phi 緣duyên 有hữu 所sở 緣duyên 非phi 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 法pháp 。

有hữu 五ngũ 蘊uẩn 。 謂vị 色sắc 蘊uẩn 受thọ 蘊uẩn 想tưởng 蘊uẩn 行hành 蘊uẩn 識thức 蘊uẩn 。 有hữu 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 。 謂vị 色sắc 取thủ 蘊uẩn 。 受thọ 取thủ 蘊uẩn 想tưởng 取thủ 蘊uẩn 行hành 取thủ 蘊uẩn 識thức 取thủ 蘊uẩn 。 有hữu 五ngũ 趣thú 。 謂vị 捺nại 落lạc 迦ca 趣thú 傍bàng 生sanh 趣thú 鬼quỷ 趣thú 人nhân 趣thú 天thiên 趣thú 。 有hữu 五ngũ 煩phiền 惱não 部bộ 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 修tu 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 部bộ 。 有hữu 五ngũ 法pháp 。 謂vị 色sắc 法pháp 心tâm 法pháp 心tâm 所sở 法pháp 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 法pháp 。 無vô 為vi 法pháp 。 有hữu 六lục 界giới 。 謂vị 地địa 界giới 水thủy 界giới 。 火hỏa 界giới 風phong 界giới 。 空không 界giới 識thức 界giới 。 有hữu 六lục 法pháp 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 法pháp 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 法pháp 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 法pháp 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 法pháp 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 非phi 所sở 斷đoạn 法pháp 。 有hữu 七thất 隨tùy 眠miên 。 謂vị 欲dục 貪tham 隨tùy 眠miên 。 瞋sân 隨tùy 眠miên 。 有hữu 貪tham 隨tùy 眠miên 。 慢mạn 隨tùy 眠miên 。 無vô 明minh 隨tùy 眠miên 。 見kiến 隨tùy 眠miên 。 疑nghi 隨tùy 眠miên 。 有hữu 七thất 識thức 住trụ 。 謂vị 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 。 身thân 異dị 想tưởng 異dị 。 如như 人nhân 一nhất 分phần/phân 天thiên 。 是thị 初sơ 識thức 住trụ 。 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 異dị 想tưởng 一nhất 。 如như 梵Phạm 眾chúng 天thiên 劫kiếp 初sơ 時thời 。 是thị 第đệ 二nhị 識thức 住trụ 。 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 一nhất 想tưởng 異dị 。 如như 極Cực 光Quang 淨Tịnh 天Thiên 。 是thị 第đệ 三tam 識thức 住trụ 。 有hữu 色sắc 有hữu 情tình 身thân 一nhất 想tưởng 一nhất 。 如như 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên 。 是thị 第đệ 四tứ 識thức 住trụ 。 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 。 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 有hữu 對đối 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 種chủng 種chủng 想tưởng 入nhập 無vô 邊biên 空không 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 天Thiên 。 是thị 第đệ 五ngũ 識thức 住trụ 。 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 一nhất 切thiết 空không 無vô 。 邊biên 處xứ 入nhập 無vô 邊biên 識thức 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 天Thiên 。 是thị 第đệ 六lục 識thức 住trụ 。 無vô 色sắc 有hữu 情tình 超siêu 一nhất 切thiết 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 入nhập 無vô 所sở 有hữu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 如như 無vô 所sở 有hữu 處xứ 天thiên 。 是thị 第đệ 七thất 識thức 住trụ 。 有hữu 七thất 覺giác 支chi 。 謂vị 念niệm 等đẳng 覺giác 支chi 。 擇trạch 法pháp 等đẳng 覺giác 支chi 。 精tinh 進tấn 等đẳng 覺giác 支chi 。 喜hỷ 等đẳng 覺giác 支chi 。 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 。 定định 等đẳng 覺giác 支chi 。 捨xả 等đẳng 覺giác 支chi 。 有hữu 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 謂vị 有hữu 色sắc 觀quán 諸chư 色sắc 。 是thị 初sơ 解giải 脫thoát 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 觀quán 外ngoại 色sắc 。 是thị 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 。 淨tịnh 解giải 脫thoát 身thân 作tác 證chứng 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 色sắc 想tưởng 。 滅diệt 有hữu 對đối 想tưởng 。 不bất 思tư 惟duy 種chủng 種chủng 想tưởng 。 入nhập 無vô 邊biên 空không 。 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 四tứ 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 空không 無vô 。 邊biên 處xứ 入nhập 無vô 邊biên 識thức 。 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 五ngũ 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 入nhập 無vô 所sở 有hữu 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 六lục 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 入nhập 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 七thất 解giải 脫thoát 。 超siêu 一nhất 切thiết 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 入nhập 想tưởng 受thọ 滅diệt 身thân 作tác 證chứng 具cụ 足túc 住trụ 。 是thị 第đệ 八bát 解giải 脫thoát 。 有hữu 八bát 勝thắng 處xứ 。 謂vị 內nội 有hữu 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 少thiểu 。 若nhược 好hảo/hiếu 顯hiển 色sắc 。 若nhược 惡ác 顯hiển 色sắc 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 初sơ 勝thắng 處xứ 。 內nội 有hữu 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 多đa 。 若nhược 好hảo/hiếu 顯hiển 色sắc 。 若nhược 惡ác 顯hiển 色sắc 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 二nhị 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 少thiểu 。 若nhược 好hảo/hiếu 顯hiển 色sắc 若nhược 惡ác 顯hiển 色sắc 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 三tam 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 多đa 。 若nhược 好hảo/hiếu 顯hiển 色sắc 。 若nhược 惡ác 顯hiển 色sắc 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 四tứ 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 青thanh 青thanh 顯hiển 。 青thanh 現hiện 青thanh 光quang 。 猶do 如như 烏ô 莫mạc 迦ca 華hoa 。 或hoặc 如như 婆bà 羅la 痆na 斯tư 深thâm 染nhiễm 青thanh 衣y 。 若nhược 青thanh 青thanh 顯hiển 。 青thanh 現hiện 青thanh 光quang 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 青thanh 青thanh 顯hiển 。 青thanh 現hiện 青thanh 光quang 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 五ngũ 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 黃hoàng 黃hoàng 顯hiển 。 黃hoàng 現hiện 黃hoàng 光quang 。 猶do 如như 羯yết 尼ni 迦ca 花hoa 。 或hoặc 如như 婆bà 羅la 痆na 斯tư 深thâm 染nhiễm 黃hoàng 衣y 。 若nhược 黃hoàng 黃hoàng 顯hiển 。 黃hoàng 現hiện 黃hoàng 光quang 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 黃hoàng 黃hoàng 顯hiển 。 黃hoàng 現hiện 黃hoàng 光quang 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 六lục 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 赤xích 赤xích 顯hiển 。 赤xích 現hiện 赤xích 光quang 。 猶do 如như 槃bàn 豆đậu 時thời 縛phược 迦ca 花hoa 。 或hoặc 如như 婆bà 羅la 痆na 斯tư 深thâm 染nhiễm 赤xích 衣y 。 若nhược 赤xích 赤xích 顯hiển 。 赤xích 現hiện 赤xích 光quang 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 赤xích 赤xích 顯hiển 。 赤xích 現hiện 赤xích 光quang 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 七thất 勝thắng 處xứ 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 白bạch 白bạch 顯hiển 。 白bạch 現hiện 白bạch 光quang 。 猶do 如như 烏ô 殺sát 斯tư 星tinh 。 或hoặc 如như 婆bà 羅la 痆na 斯tư 極cực 鮮tiên 白bạch 衣y 。 若nhược 白bạch 白bạch 顯hiển 。 白bạch 現hiện 白bạch 光quang 。 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 諸chư 色sắc 。 若nhược 白bạch 白bạch 顯hiển 。 白bạch 現hiện 白bạch 光quang 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 彼bỉ 諸chư 色sắc 勝thắng 知tri 勝thắng 見kiến 。 具cụ 如như 是thị 想tưởng 是thị 第đệ 八bát 勝thắng 處xứ 。 有hữu 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 謂vị 正chánh 見kiến 正chánh 思tư 惟duy 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 精tinh 進tấn 正chánh 念niệm 正chánh 定định 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 品Phẩm 類Loại 足Túc 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email