阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận
Quyển 2
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận 卷quyển 中trung

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

分phân 別biệt 品phẩm 第đệ 二nhị 中trung 第đệ 四tứ 門môn 。

受thọ 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 。 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 。 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 此thử 下hạ 二nhị 事sự 雖tuy 各các 除trừ 一nhất 而nhi 文văn 影ảnh 略lược 顯hiển 各các 除trừ 二nhị 不bất 爾nhĩ 不bất 應ưng 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 受thọ 等đẳng 自tự 體thể 不bất 被bị 除trừ 故cố 想tưởng 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 。 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 想tưởng 。 乃nãi 至chí 以dĩ 受thọ 對đối 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 受thọ 相tương 應ứng 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 。 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 不bất 信tín 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 不bất 信tín 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 不bất 信tín 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 不bất 信tín 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 不bất 信tín 。 對đối 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 欲dục 貪tham 瞋sân 無vô 明minh 觸xúc 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 亦diệc 爾nhĩ 。 受thọ 相tương 應ứng 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 忿phẫn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 忿phẫn 相tương 應ứng 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 忿phẫn 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 忿phẫn 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 忿phẫn 。 對đối 餘dư 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 無vô 色sắc 貪tham 疑nghi 五ngũ 見kiến 明minh 觸xúc 六lục 愛ái 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 受thọ 相tương 應ứng 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 色sắc 貪tham 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 六lục 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 有hữu 對đối 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 有hữu 對đối 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 七thất 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 有hữu 對đối 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 增tăng 語ngữ 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 增tăng 語ngữ 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 增tăng 語ngữ 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 尋tầm 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 尋tầm 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 尋tầm 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 尋tầm 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 尋tầm 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 尋tầm 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 尋tầm 。 對đối 伺tứ 亦diệc 爾nhĩ 。 受thọ 相tương 應ứng 。 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 識thức 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 識thức 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 識thức 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 識thức 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 所sở 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 識thức 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 識thức 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 眼nhãn 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 眼nhãn 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 眼nhãn 識thức 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 眼nhãn 識thức 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 所sở 法pháp 。 一nhất 界giới 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 眼nhãn 識thức 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 對đối 意ý 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 受thọ 相tương 應ứng 眼nhãn 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 。 五ngũ 蘊uẩn 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 受thọ 相tương 應ứng 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 相tương 應ứng 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 受thọ 自tự 性tánh 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 眼nhãn 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 眼nhãn 觸xúc 。 乃nãi 至chí 對đối 意ý 觸xúc 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 以dĩ 受thọ 對đối 六lục 觸xúc 身thân 。 對đối 六lục 想tưởng 身thân 六lục 思tư 身thân 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

分phân 別biệt 品phẩm 第đệ 二nhị 中trung 第đệ 五ngũ 門môn 。

想tưởng 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 思tư 。 乃nãi 至chí 對đối 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 想tưởng 相tương 應ứng 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 。 相tương 應ứng 及cập 不bất 信tín 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 不bất 信tín 相tương 應ứng 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 不bất 信tín 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 不bất 信tín 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 不bất 信tín 。 對đối 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 欲dục 貪tham 瞋sân 無vô 明minh 觸xúc 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 亦diệc 爾nhĩ 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 忿phẫn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 忿phẫn 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 忿phẫn 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 忿phẫn 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 忿phẫn 。 對đối 餘dư 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 無vô 色sắc 貪tham 疑nghi 五ngũ 見kiến 明minh 觸xúc 六lục 愛ái 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 色sắc 貪tham 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 六lục 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 有hữu 對đối 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 有hữu 對đối 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 七thất 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 有hữu 對đối 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 增tăng 語ngữ 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 增tăng 語ngữ 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 增tăng 語ngữ 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。

想tưởng 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 對đối 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 想tưởng 相tương 應ứng 。 苦khổ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 。 法pháp 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 。 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 苦khổ 根căn 不bất 相tương 應ứng 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 苦khổ 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 苦khổ 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 七thất 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 苦khổ 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 喜hỷ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 喜hỷ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 喜hỷ 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 喜hỷ 根căn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 喜hỷ 根căn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 喜hỷ 根căn 。 對đối 憂ưu 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 以dĩ 思tư 對đối 尋tầm 伺tứ 識thức 法pháp 六lục 識thức 身thân 六lục 觸xúc 身thân 六lục 思tư 身thân 。 皆giai 如như 受thọ 門môn 中trung 說thuyết 。 唯duy 於ư 受thọ 處xứ 應ưng 說thuyết 其kỳ 想tưởng 。 想tưởng 相tương 應ứng 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 想tưởng 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 想tưởng 相tương 應ứng 及cập 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 相tương 應ứng 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 七thất 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 想tưởng 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 想tưởng 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 三tam 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 相tương 應ứng 及cập 想tưởng 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 想tưởng 對đối 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 乃nãi 至chí 對đối 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

分Phân 別Biệt 品Phẩm 第đệ 二nhị 中trung 第đệ 六lục 門môn

思tư 相tương 應ứng 。 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 觸xúc 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 思tư 對đối 觸xúc 。 乃nãi 至chí 對đối 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 思tư 相tương 應ứng 。 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 不bất 信tín 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 不bất 信tín 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 不bất 信tín 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 不bất 信tín 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 不bất 信tín 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 不bất 信tín 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 思tư 對đối 不bất 信tín 。 對đối 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 欲dục 貪tham 瞋sân 無vô 明minh 觸xúc 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 亦diệc 爾nhĩ 。 思tư 相tương 應ứng 。 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 忿phẫn 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 忿phẫn 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 忿phẫn 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 忿phẫn 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 三tam 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 忿phẫn 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hành 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 忿phẫn 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 如như 以dĩ 思tư 對đối 忿phẫn 。 對đối 餘dư 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 無vô 色sắc 貪tham 疑nghi 五ngũ 見kiến 明minh 觸xúc 六lục 愛ái 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 思tư 相tương 應ứng 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 。 十thập 一nhất 處xứ 。 二nhị 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 色sắc 貪tham 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 六lục 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 色sắc 貪tham 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 色sắc 貪tham 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 相tương 應ứng 。 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 思tư 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 八bát 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 有hữu 對đối 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 思tư 相tương 應ứng 及cập 有hữu 對đối 觸xúc 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 。 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 七thất 界giới 二nhị 處xứ 四tứ 蘊uẩn 。 此thử 何hà 為vi 餘dư 。 謂vị 有hữu 對đối 觸xúc 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 三tam 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 何hà 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 思tư 自tự 性tánh 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 十thập 一nhất 界giới 十thập 一nhất 處xứ 二nhị 蘊uẩn 。 此thử 何hà 所sở 問vấn 。 謂vị 除trừ 有hữu 對đối 觸xúc 相tương 應ứng 及cập 思tư 。 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 即tức 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 相tương 應ứng 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 。 十thập 八bát 界giới 十thập 二nhị 處xứ 五ngũ 蘊uẩn 。 思tư 相tương 應ứng 如như 前tiền 。 乃nãi 至chí 二nhị 蘊uẩn 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 如như 前tiền 。 乃nãi 至chí 五ngũ 蘊uẩn 如như 思tư 相tương 應ứng 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 不bất 相tương 應ứng 如như 是thị 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 相tương 應ứng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 隨tùy 所sở 。 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。 思tư 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。 如như 以dĩ 思tư 對đối 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 對đối 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 思tư 相tương 應ứng 苦khổ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。 思tư 相tương 應ứng 。 喜hỷ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 思tư 不bất 相tương 應ứng 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。 如như 以dĩ 思tư 對đối 喜hỷ 根căn 。 對đối 憂ưu 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 以dĩ 思tư 對đối 尋tầm 伺tứ 識thức 法pháp 六lục 識thức 身thân 六lục 觸xúc 身thân 六lục 受thọ 身thân 六lục 想tưởng 身thân 。 隨tùy 所sở 應ưng 當đương 廣quảng 說thuyết 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận 卷quyển 中trung