阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận
Quyển 1
尊Tôn 者Giả 世Thế 友Hữu 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận 卷quyển 上thượng

尊tôn 者giả 世thế 友hữu 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

本Bổn 事Sự 品Phẩm 第đệ 一nhất

三tam 地địa 各các 十thập 種chủng 。 五ngũ 煩phiền 惱não 五ngũ 見kiến 。

五ngũ 觸xúc 五ngũ 根căn 法pháp 。 六lục 六lục 身thân 相tướng 應ưng 。

有hữu 十thập 大đại 地địa 法pháp 。 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 。 十thập 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 。 五ngũ 煩phiền 惱não 。 五ngũ 見kiến 。 五ngũ 觸xúc 。 五ngũ 根căn 。 五ngũ 法pháp 。 六lục 識thức 身thân 。 六lục 觸xúc 身thân 。 六lục 受thọ 身thân 。 六lục 想tưởng 身thân 。 六lục 思tư 身thân 。 六lục 愛ái 身thân 。 十thập 大đại 地địa 法pháp 云vân 何hà 。 一nhất 受thọ 。 二nhị 想tưởng 。 三tam 思tư 。 四tứ 觸xúc 。 五ngũ 作tác 意ý 。 六lục 欲dục 。 七thất 勝thắng 解giải 。 八bát 念niệm 。 九cửu 三tam 摩ma 地địa 。 十thập 慧tuệ 。 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 云vân 何hà 。 一nhất 不bất 信tín 。 二nhị 懈giải 怠đãi 。 三tam 失thất 念niệm 。 四tứ 心tâm 亂loạn 。 五ngũ 無vô 明minh 。 六lục 不bất 正chánh 知tri 。 七thất 非phi 理lý 作tác 意ý 。 八bát 邪tà 勝thắng 解giải 。 九cửu 掉trạo 舉cử 。 十thập 放phóng 逸dật 。 十thập 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 云vân 何hà 。 一nhất 忿phẫn 。 二nhị 恨hận 。 三tam 覆phú 。 四tứ 惱não 。 五ngũ 嫉tật 。 六lục 慳san 。 七thất 誑cuống 。 八bát 諂siểm 。 九cửu 憍kiêu 。 十thập 害hại 。 五ngũ 煩phiền 惱não 云vân 何hà 。 一nhất 欲dục 貪tham 。 二nhị 色sắc 貪tham 。 三tam 無vô 色sắc 貪tham 。 四tứ 瞋sân 。 五ngũ 疑nghi 。 五ngũ 見kiến 云vân 何hà 。 一nhất 有hữu 身thân 見kiến 。 二nhị 邊biên 執chấp 見kiến 。 三tam 邪tà 見kiến 。 四tứ 見kiến 取thủ 。 五Ngũ 戒Giới 禁cấm 取thủ 。 五ngũ 觸xúc 云vân 何hà 。 一nhất 有hữu 對đối 觸xúc 。 二nhị 增tăng 語ngữ 觸xúc 。 三Tam 明Minh 觸xúc 。 四tứ 無vô 明minh 觸xúc 。 五ngũ 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 。 五ngũ 根căn 云vân 何hà 。 一nhất 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 二nhị 苦khổ 根căn 。 三tam 喜hỷ 根căn 。 四tứ 憂ưu 根căn 。 五ngũ 捨xả 根căn 。 五ngũ 法pháp 云vân 何hà 。 一nhất 尋tầm 。 二nhị 伺tứ 。 三tam 識thức 。 四tứ 無vô 慚tàm 。 五ngũ 無vô 愧quý 。 六lục 識thức 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 識thức 。 二nhị 耳nhĩ 識thức 。 三tam 鼻tị 識thức 。 四tứ 舌thiệt 識thức 。 五ngũ 身thân 識thức 。 六lục 意ý 識thức 。 六lục 觸xúc 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 觸xúc 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 。 三tam 鼻tị 觸xúc 。 四tứ 舌thiệt 識thức 。 五ngũ 身thân 觸xúc 。 六lục 意ý 觸xúc 。 六lục 受thọ 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 六lục 想tưởng 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 六lục 思tư 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 六lục 愛ái 身thân 云vân 何hà 。 一nhất 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 二nhị 耳nhĩ 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 三tam 鼻tị 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 四tứ 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 五ngũ 身thân 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 六lục 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 受thọ 云vân 何hà 。 謂vị 受thọ 等đẳng 受thọ 各các 等đẳng 受thọ 已dĩ 受thọ 當đương 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 是thị 名danh 受thọ 。 想tưởng 云vân 何hà 。 謂vị 想tưởng 等đẳng 想tưởng 現hiện 想tưởng 已dĩ 想tưởng 當đương 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 。 思tư 云vân 何hà 。 謂vị 思tư 等đẳng 思tư 現hiện 思tư 已dĩ 思tư 當đương 思tư 。 思tư 所sở 攝nhiếp 造tạo 心tâm 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 思tư 。 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 等đẳng 觸xúc 現hiện 觸xúc 已dĩ 觸xúc 當đương 觸xúc 是thị 名danh 觸xúc 。 作tác 意ý 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 引dẫn 於ư 隨tùy 引dẫn 等đẳng 隨tùy 引dẫn 。 現hiện 作tác 意ý 已dĩ 作tác 意ý 當đương 作tác 意ý 。 警cảnh 覺giác 心tâm 是thị 名danh 作tác 意ý 。 欲dục 云vân 何hà 。 謂vị 欲dục 能năng 欲dục 性tánh 。 現hiện 欲dục 性tánh 。 喜hỷ 樂lạc 性tánh 。 趣thú 向hướng 性tánh 。 希hy 欲dục 性tánh 。 欣hân 求cầu 性tánh 。 欲dục 有hữu 所sở 作tác 性tánh 是thị 名danh 欲dục 。 勝thắng 解giải 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 勝thắng 解giải 性tánh 。 已dĩ 勝thắng 解giải 當đương 勝thắng 解giải 。 是thị 名danh 勝thắng 解giải 。 念niệm 云vân 何hà 。 謂vị 念niệm 隨tùy 念niệm 別biệt 念niệm 憶ức 念niệm 。 憶ức 念niệm 性tánh 不bất 忘vong 性tánh 。 不bất 忘vong 法pháp 不bất 失thất 性tánh 。 不bất 失thất 法pháp 不bất 忘vong 失thất 性tánh 。 心tâm 明minh 記ký 是thị 名danh 念niệm 。 三tam 摩ma 地địa 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 住trụ 等đẳng 住trụ 。 現hiện 住trụ 近cận 住trụ 。 不bất 亂loạn 不bất 散tán 。 攝nhiếp 持trì 寂tịch 止chỉ 等đẳng 持trì 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 三tam 摩ma 地địa 。 慧tuệ 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 法pháp 簡giản 擇trạch 。 最tối 極cực 簡giản 擇trạch 極cực 簡giản 擇trạch 。 法pháp 了liễu 相tương 近cận 了liễu 相tương/tướng 等đẳng 了liễu 相tương/tướng 。 聰thông 叡duệ 通thông 達đạt 。 審thẩm 察sát 決quyết 擇trạch 。 覺giác 明minh 慧tuệ 行hành 。 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 是thị 名danh 慧tuệ 。 不bất 信tín 云vân 何hà 。 謂vị 不bất 信tín 不bất 信tín 性tánh 。 不bất 現hiện 信tín 性tánh 。 不bất 印ấn 不bất 可khả 。 不bất 已dĩ 委ủy 信tín 。 不bất 當đương 委ủy 信tín 。 不bất 現hiện 委ủy 信tín 。 令linh 心tâm 不bất 淨tịnh 是thị 名danh 不bất 信tín 。 懈giải 怠đãi 云vân 何hà 。 謂vị 不bất 精tinh 進tấn 性tánh 。 劣liệt 精tinh 進tấn 性tánh 。 昧muội 精tinh 進tấn 性tánh 。 障chướng 礙ngại 精tinh 進tấn 。 止chỉ 息tức 精tinh 進tấn 。 心tâm 不bất 勇dũng 悍hãn 。 不bất 已dĩ 勇dũng 悍hãn 。 不bất 當đương 勇dũng 悍hãn 。 是thị 名danh 懈giải 怠đãi 。 失thất 念niệm 云vân 何hà 。 謂vị 空không 念niệm 性tánh 。 虛hư 念niệm 性tánh 。 忘vong 念niệm 性tánh 。 失thất 念niệm 性tánh 。 心tâm 不bất 明minh 記ký 性tánh 。 是thị 名danh 失thất 念niệm 。 心tâm 亂loạn 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 散tán 性tánh 。 心tâm 亂loạn 性tánh 。 心tâm 異dị 念niệm 性tánh 。 心tâm 迷mê 亂loạn 性tánh 。 心tâm 不bất 一nhất 境cảnh 性tánh 。 不bất 住trụ 一nhất 境cảnh 性tánh 。 是thị 名danh 心tâm 亂loạn 。 無vô 明minh 云vân 何hà 。 謂vị 三tam 界giới 無vô 智trí 。 不bất 正chánh 知tri 云vân 何hà 。 謂vị 非phi 理lý 所sở 引dẫn 慧tuệ 。 非phi 理lý 作tác 意ý 云vân 何hà 。 謂vị 染nhiễm 污ô 作tác 意ý 。 邪tà 勝thắng 解giải 云vân 何hà 。 謂vị 染nhiễm 污ô 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 心tâm 勝thắng 解giải 心tâm 印ấn 順thuận 。 是thị 名danh 邪tà 勝thắng 解giải 。 掉trạo 舉cử 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 不bất 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 極cực 寂tịch 靜tĩnh 。 不bất 寂tịch 靜tĩnh 性tánh 。 囂hiêu 舉cử 等đẳng 囂hiêu 舉cử 。 心tâm 囂hiêu 舉cử 性tánh 。 是thị 名danh 掉trạo 舉cử 。 放phóng 逸dật 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 斷đoạn 不bất 善thiện 法pháp 。 引dẫn 集tập 善thiện 法Pháp 。 不bất 堅kiên 住trụ 作tác 。 不bất 恆hằng 常thường 作tác 。 不bất 親thân 不bất 近cận 。 不bất 修tu 不bất 習tập 。 是thị 名danh 放phóng 逸dật 。 忿phẫn 云vân 何hà 。 謂vị 忿phẫn 等đẳng 忿phẫn 遍biến 忿phẫn 極cực 忿phẫn 。 已dĩ 忿phẫn 當đương 忿phẫn 是thị 名danh 忿phẫn 。 恨hận 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 結kết 恨hận 。 等đẳng 遍biến 結kết 恨hận 。 心tâm 怨oán 結kết 性tánh 是thị 名danh 恨hận 。 覆phú 云vân 何hà 。 謂vị 隱ẩn 所sở 作tác 罪tội 。 惱não 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 憤phẫn 惱não 。 堅kiên 執chấp 尤vưu 蛆thư 。 心tâm 俍# 戾lệ 性tánh 。 是thị 名danh 惱não 。 嫉tật 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 不bất 忍nhẫn 他tha 之chi 榮vinh 利lợi 。 慳san 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 財tài 法pháp 心tâm 著trước 不bất 捨xả 。 誑cuống 云vân 何hà 。 謂vị 矯kiểu 惑hoặc 他tha 諂siểm 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 曲khúc 。 憍kiêu 云vân 何hà 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。 我ngã 具cụ 妙diệu 色sắc 財tài 位vị 技kỹ 藝nghệ 淨tịnh 命mạng 功công 德đức 。 形hình 貌mạo 端đoan 嚴nghiêm 。 眾chúng 所sở 樂nhạo 見kiến 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 便tiện 起khởi 憍kiêu 傲ngạo 極cực 憍kiêu 傲ngạo 。 醉túy 悶muộn 等đẳng 醉túy 悶muộn 。 靦# 眩huyễn 等đẳng 靦# 眩huyễn 。 心tâm 踞cứ 傲ngạo 性tánh 是thị 名danh 憍kiêu 。 害hại 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 有hữu 情tình 。 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 捶chúy 撻thát 諸chư 損tổn 惱não 事sự 是thị 名danh 害hại 。 欲dục 貪tham 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 諸chư 欲dục 起khởi 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 愛ái 樂nhạo 耽đam 著trước 。 是thị 名danh 欲dục 貪tham 。 色sắc 貪tham 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 諸chư 色sắc 起khởi 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 。 愛ái 樂nhạo 耽đam 著trước 。 是thị 名danh 色sắc 貪tham 。 無vô 色sắc 貪tham 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 諸chư 無vô 色sắc 起khởi 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 。 愛ái 樂nhạo 耽đam 著trước 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 貪tham 。 瞋sân 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 有hữu 情tình 。 欲dục 為vi 逼bức 害hại 。 內nội 懷hoài 栽tài 蘗bách 。 極cực 瞋sân 恚khuể 。 遍biến 瞋sân 恚khuể 等đẳng 瞋sân 恚khuể 。 瞋sân 極cực 瞋sân 意ý 憤phẫn 恚khuể 。 現hiện 瞋sân 恚khuể 已dĩ 瞋sân 恚khuể 當đương 瞋sân 恚khuể 。 是thị 名danh 瞋sân 。 疑nghi 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 諸chư 諦đế 猶do 豫dự 。 有hữu 身thân 見kiến 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 等đẳng 。 隨tùy 觀quán 執chấp 我ngã 或hoặc 我ngã 所sở 由do 此thử 起khởi 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 有hữu 身thân 見kiến 。 邊biên 執chấp 見kiến 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 等đẳng 。 隨tùy 觀quán 執chấp 或hoặc 斷đoạn 或hoặc 常thường 。 由do 此thử 起khởi 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 邊biên 執chấp 見kiến 。 邪tà 見kiến 云vân 何hà 。 謂vị 謗báng 因nhân 謗báng 果quả 。 或hoặc 謗báng 作tác 用dụng 。 或hoặc 壞hoại 實thật 事sự 。 由do 此thử 起khởi 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 邪tà 見kiến 。 見kiến 取thủ 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 等đẳng 。 隨tùy 觀quán 執chấp 為vi 最tối 為vi 勝thắng 。 為vi 妙diệu 第đệ 一nhất 。 由do 此thử 起khởi 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 見kiến 取thủ 。 戒giới 禁cấm 取thủ 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 等đẳng 。 隨tùy 觀quán 執chấp 為vi 清thanh 淨tịnh 為vi 解giải 脫thoát 為vi 出xuất 離ly 。 由do 此thử 起khởi 忍nhẫn 樂nhạo/nhạc/lạc 慧tuệ 觀quán 見kiến 。 是thị 名danh 戒giới 禁cấm 取thủ 。 有hữu 對đối 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 觸xúc 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 識thức 相tương 應ứng 觸xúc 。 明minh 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 漏lậu 觸xúc 。 無vô 明minh 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 染nhiễm 污ô 觸xúc 。 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 不bất 染nhiễm 有hữu 漏lậu 觸xúc 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 順thuận 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 觸xúc 者giả 所sở 起khởi 身thân 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 苦khổ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 順thuận 苦khổ 受thọ 。 觸xúc 者giả 所sở 起khởi 身thân 苦khổ 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 是thị 名danh 苦khổ 根căn 。 喜hỷ 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 順thuận 喜hỷ 受thọ 。 觸xúc 者giả 所sở 起khởi 心tâm 喜hỷ 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 順thuận 憂ưu 受thọ 。 觸xúc 者giả 所sở 起khởi 心tâm 憂ưu 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 憂ưu 根căn 。 捨xả 根căn 云vân 何hà 。 謂vị 觸xúc 順thuận 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 觸xúc 者giả 所sở 起khởi 身thân 心tâm 捨xả 非phi 平bình 等đẳng 非phi 不bất 平bình 等đẳng 受thọ 。 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 捨xả 根căn 。 尋tầm 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 推thôi 覓mịch 遍biến 推thôi 覓mịch 顯hiển 示thị 極cực 顯hiển 示thị 。 現hiện 前tiền 顯hiển 示thị 。 尋tầm 求cầu 遍biến 尋tầm 求cầu 。 算toán 計kế 遍biến 算toán 計kế 。 搆câu 畫họa 遍biến 搆câu 畫họa 。 分phân 別biệt 等đẳng 分phân 別biệt 。 等đẳng 分phân 別biệt 性tánh 是thị 名danh 尋tầm 。 伺tứ 云vân 何hà 。 謂vị 心tâm 巡tuần 行hành 遍biến 巡tuần 行hành 。 隨tùy 遍biến 巡tuần 行hành 。 伺tứ 察sát 遍biến 伺tứ 察sát 。 隨tùy 遍biến 伺tứ 察sát 。 隨tùy 轉chuyển 隨tùy 流lưu 。 隨tùy 屬thuộc 彼bỉ 性tánh 是thị 名danh 伺tứ 。 識thức 云vân 何hà 。 謂vị 六lục 識thức 身thân 。 所sở 謂vị 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 無vô 慚tàm 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 慚tàm 無vô 所sở 慚tàm 無vô 別biệt 慚tàm 。 無vô 羞tu 無vô 所sở 羞tu 無vô 別biệt 羞tu 。 無vô 敬kính 無vô 所sở 敬kính 無vô 別biệt 敬kính 。 無vô 自tự 在tại 無vô 所sở 自tự 在tại 無vô 別biệt 自tự 在tại 。 無vô 所sở 畏úy 憚đạn 。 自tự 在tại 而nhi 轉chuyển 。 是thị 名danh 無vô 慚tàm 。 無vô 愧quý 云vân 何hà 。 謂vị 無vô 愧quý 無vô 所sở 愧quý 無vô 別biệt 愧quý 。 無vô 恥sỉ 無vô 所sở 恥sỉ 無vô 別biệt 恥sỉ 。 於ư 罪tội 不bất 怖bố 性tánh 。 於ư 罪tội 不bất 畏úy 性tánh 。 於ư 諸chư 罪tội 中trung 不bất 見kiến 怖bố 畏úy 。 是thị 名danh 無vô 愧quý 。 眼nhãn 識thức 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 眼nhãn 識thức 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 所sở 有hữu 了liễu 別biệt 。 各các 別biệt 了liễu 別biệt 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 意ý 識thức 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 所sở 有hữu 了liễu 別biệt 。 各các 別biệt 了liễu 別biệt 。 是thị 名danh 意ý 識thức 。 眼nhãn 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 觸xúc 等đẳng 觸xúc 現hiện 觸xúc 已dĩ 觸xúc 當đương 觸xúc 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 意ý 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 諸chư 觸xúc 等đẳng 觸xúc 現hiện 觸xúc 已dĩ 觸xúc 當đương 觸xúc 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 受thọ 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 集tập 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 受thọ 等đẳng 受thọ 各các 別biệt 等đẳng 受thọ 已dĩ 受thọ 當đương 受thọ 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 意ý 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 受thọ 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 意ý 觸xúc 為vi 因nhân 。 意ý 觸xúc 為vi 集tập 。 意ý 觸xúc 種chủng 類loại 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 。 諸chư 受thọ 等đẳng 受thọ 各các 別biệt 等đẳng 受thọ 已dĩ 受thọ 當đương 受thọ 受thọ 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 想tưởng 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 集tập 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 諸chư 想tưởng 等đẳng 想tưởng 各các 別biệt 等đẳng 想tưởng 。 現hiện 前tiền 等đẳng 想tưởng 已dĩ 想tưởng 當đương 想tưởng 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 。 為vi 緣duyên 生sanh 於ư 意ý 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 想tưởng 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 意ý 觸xúc 為vi 因nhân 。 意ý 觸xúc 為vi 集tập 。 意ý 觸xúc 種chủng 類loại 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 。 諸chư 想tưởng 等đẳng 想tưởng 各các 別biệt 等đẳng 想tưởng 。 現hiện 前tiền 等đẳng 想tưởng 已dĩ 想tưởng 當đương 想tưởng 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 想tưởng 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 思tư 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 因nhân 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 集tập 。 眼nhãn 觸xúc 種chủng 類loại 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 。 諸chư 思tư 等đẳng 思tư 各các 別biệt 等đẳng 思tư 。 現hiện 前tiền 等đẳng 思tư 已dĩ 思tư 當đương 思tư 。 思tư 所sở 攝nhiếp 造tạo 心tâm 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 意ý 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 思tư 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 意ý 觸xúc 為vi 因nhân 。 意ý 觸xúc 為vi 集tập 。 意ý 觸xúc 種chủng 類loại 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 作tác 意ý 相tương 應ứng 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 。 諸chư 思tư 等đẳng 思tư 各các 別biệt 等đẳng 思tư 。 現hiện 前tiền 等đẳng 思tư 已dĩ 思tư 當đương 思tư 。 思tư 所sở 攝nhiếp 造tạo 心tâm 意ý 業nghiệp 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 思tư 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 云vân 何hà 。 謂vị 眼nhãn 及cập 色sắc 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 故cố 受thọ 。 受thọ 為vi 緣duyên 愛ái 。 此thử 中trung 眼nhãn 為vi 增tăng 上thượng 色sắc 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 眼nhãn 所sở 識thức 色sắc 。 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 。 愛ái 樂nhạo 耽đam 著trước 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 云vân 何hà 。 謂vị 意ý 及cập 法pháp 為vi 緣duyên 。 生sanh 於ư 意ý 識thức 。 三tam 和hòa 合hợp 故cố 觸xúc 。 觸xúc 為vi 緣duyên 受thọ 。 受thọ 為vi 緣duyên 愛ái 。 此thử 中trung 意ý 為vi 增tăng 上thượng 法pháp 為vi 所sở 緣duyên 。 於ư 意ý 所sở 識thức 法pháp 。 諸chư 貪tham 等đẳng 貪tham 。 執chấp 藏tạng 防phòng 護hộ 。 愛ái 樂nhạo 耽đam 著trước 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。

分Phân 別Biệt 品Phẩm 第đệ 二nhị 中trung 初sơ 門môn

門môn 有hữu 八bát 十thập 八bát 。 初sơ 異dị 類loại 三tam 門môn 。

謂vị 受thọ 并tinh 識thức 身thân 。 及cập 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。

餘dư 門môn 八bát 十thập 五ngũ 。 謂vị 受thọ 等đẳng 次thứ 第đệ 。

相tương 應ứng 不bất 相tương 應ứng 。 一nhất 行hành 界giới 處xứ 蘊uẩn 。

五ngũ 受thọ 根căn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 與dữ 五ngũ 受thọ 根căn 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 乃nãi 至chí 意ý 觸xúc 。 所sở 生sanh 愛ái 與dữ 五ngũ 受thọ 根căn 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 五ngũ 受thọ 根căn 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 大đại 地địa 法pháp 想tưởng 五ngũ 受thọ 根căn 。 一nhất 切thiết 相tương 應ứng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 如như 想tưởng 思tư 觸xúc 作tác 意ý 欲dục 勝thắng 解giải 念niệm 三tam 摩ma 地địa 慧tuệ 亦diệc 爾nhĩ 。 不bất 信tín 五ngũ 受thọ 根căn 。 五ngũ 根căn 相tướng 應ưng 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 如như 不bất 信tín 。 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 忿phẫn 恨hận 惱não 嫉tật 害hại 。 二nhị 根căn 相tướng 應ưng 。 謂vị 憂ưu 捨xả 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 覆phú 誑cuống 諂siểm 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 苦khổ 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 憍kiêu 四tứ 根căn 相tướng 應ưng 除trừ 苦khổ 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 慳san 二nhị 根căn 相tướng 應ưng 。 謂vị 喜hỷ 捨xả 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 欲dục 貪tham 色sắc 貪tham 。 三tam 根căn 相tướng 應ưng 除trừ 苦khổ 憂ưu 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 色sắc 貪tham 一nhất 根căn 相tướng 應ưng 。 謂vị 捨xả 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 瞋sân 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 疑nghi 四tứ 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 五ngũ 見kiến 中trung 邪tà 見kiến 。 四tứ 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 餘dư 四tứ 見kiến 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 憂ưu 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 有hữu 對đối 觸xúc 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 喜hỷ 憂ưu 。 四tứ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 除trừ 苦khổ 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 四tứ 根căn 相tướng 應ưng 除trừ 。 苦khổ 三tam 根căn 不bất 相tương 應ứng 除trừ 喜hỷ 憂ưu 。 明minh 觸xúc 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 憂ưu 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 明minh 觸xúc 及cập 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 。 五ngũ 根căn 相tướng 應ưng 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 尋tầm 伺tứ 五ngũ 根căn 相tướng 應ưng 。 三tam 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 除trừ 苦khổ 憂ưu 。 識thức 五ngũ 根căn 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 五ngũ 根căn 相tướng 應ưng 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 眼nhãn 識thức 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 喜hỷ 憂ưu 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 亦diệc 爾nhĩ 意ý 識thức 四tứ 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 三tam 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 除trừ 喜hỷ 憂ưu 。 如như 六lục 識thức 身thân 。 六lục 觸xúc 身thân 六lục 想tưởng 身thân 六lục 思tư 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 五ngũ 受thọ 根căn 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 受thọ 餘dư 受thọ 身thân 亦diệc 爾nhĩ 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 二nhị 根căn 相tướng 應ưng 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 捨xả 。 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 亦diệc 爾nhĩ 。 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 三tam 根căn 相tướng 應ưng 。 除trừ 苦khổ 憂ưu 五ngũ 根căn 不bất 相tương 應ứng 。

分Phân 別Biệt 品Phẩm 第đệ 二nhị 中trung 第đệ 二nhị 門môn

六lục 識thức 身thân 。 謂vị 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 識thức 鼻tị 識thức 舌thiệt 識thức 身thân 識thức 意ý 識thức 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 與dữ 六lục 識thức 身thân 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 乃nãi 至chí 意ý 觸xúc 。 所sở 生sanh 愛ái 與dữ 六lục 識thức 身thân 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 六lục 識thức 身thân 。 一nhất 切thiết 相tương 應ứng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 如như 大đại 地địa 法pháp 受thọ 。 餘dư 大đại 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 不bất 信tín 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 如như 不bất 信tín 。 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 忿phẫn 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 如như 忿phẫn 餘dư 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 欲dục 貪tham 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 如như 欲dục 貪tham 瞋sân 亦diệc 爾nhĩ 。 色sắc 貪tham 四tứ 識thức 相tương 應ứng 。 除trừ 鼻tị 舌thiệt 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 色sắc 貪tham 疑nghi 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 五ngũ 見kiến 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 有hữu 對đối 觸xúc 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 除trừ 意ý 。 一nhất 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 增tăng 語ngữ 觸xúc 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 五ngũ 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 除trừ 意ý 。 明minh 觸xúc 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 明minh 觸xúc 及cập 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 。 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 捨xả 根căn 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 苦khổ 根căn 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 。 除trừ 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 尋tầm 伺tứ 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 一nhất 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 謂vị 意ý 。 識thức 法pháp 六lục 識thức 身thân 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 六lục 識thức 相tương 應ứng 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 眼nhãn 識thức 六lục 識thức 身thân 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 眼nhãn 觸xúc 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 眼nhãn 。 五ngũ 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 除trừ 眼nhãn 。 如như 眼nhãn 觸xúc 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 隨tùy 所sở 應ưng 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 六lục 觸xúc 身thân 。 六lục 受thọ 身thân 六lục 想tưởng 身thân 六lục 思tư 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 一nhất 識thức 相tương 應ứng 。 謂vị 眼nhãn 。 六lục 識thức 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 隨tùy 所sở 應ưng 亦diệc 爾nhĩ 。

分Phân 別Biệt 品Phẩm 第đệ 二nhị 中trung 第đệ 三tam 門môn

二nhị 法pháp 。 謂vị 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 。 與dữ 此thử 二nhị 法pháp 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 乃nãi 至chí 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 與dữ 此thử 二nhị 法pháp 。 幾kỷ 相tương 應ứng 幾kỷ 不bất 相tương 應ứng 。 大đại 地địa 法pháp 受thọ 。 諸chư 不bất 善thiện 者giả 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 受thọ 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 大đại 地địa 法pháp 受thọ 。 餘dư 大đại 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 不bất 信tín 諸chư 不bất 善thiện 者giả 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 不bất 信tín 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 不bất 信tín 餘dư 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 忿phẫn 恨hận 覆phú 惱não 嫉tật 慳san 害hại 。 皆giai 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 誑cuống 諂siểm 憍kiêu 諸chư 不bất 善thiện 者giả 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 誑cuống 諂siểm 憍kiêu 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 欲dục 貪tham 瞋sân 恚khuể 。 俱câu 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 色sắc 貪tham 無vô 色sắc 貪tham 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 俱câu 不bất 相tương 應ứng 。 疑nghi 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 疑nghi 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 定định 不bất 相tương 應ứng 。 五ngũ 見kiến 中trung 二nhị 見kiến 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 俱câu 不bất 相tương 應ứng 。 三tam 見kiến 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 皆giai 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 三tam 見kiến 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 有hữu 對đối 增tăng 語ngữ 無vô 明minh 觸xúc 。 諸chư 不bất 善thiện 者giả 皆giai 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 三tam 觸xúc 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 明minh 觸xúc 非phi 明minh 非phi 無vô 明minh 觸xúc 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 俱câu 不bất 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 定định 不bất 相tương 應ứng 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 喜hỷ 憂ưu 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 尋tầm 伺tứ 識thức 法pháp 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 皆giai 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 尋tầm 伺tứ 識thức 法pháp 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 慚tàm 與dữ 無vô 愧quý 定định 相tương 應ứng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 與dữ 無vô 慚tàm 定định 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 無vô 愧quý 與dữ 無vô 慚tàm 定định 相tương 應ứng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 與dữ 無vô 愧quý 定định 不bất 相tương 應ứng 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 眼nhãn 識thức 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 眼nhãn 識thức 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 如như 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 六lục 識thức 身thân 。 六lục 觸xúc 身thân 六lục 受thọ 身thân 六lục 想tưởng 身thân 六lục 思tư 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 眼nhãn 耳nhĩ 身thân 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 諸chư 不bất 善thiện 者giả 。 皆giai 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 餘dư 眼nhãn 耳nhĩ 身thân 意ý 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 無vô 相tướng 應ưng 者giả 。 皆giai 不bất 相tương 應ứng 。 鼻tị 舌thiệt 觸xúc 所sở 生sanh 愛ái 。 俱câu 二nhị 法pháp 相tướng 應ưng 。 無vô 不bất 相tương 應ứng 者giả 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 界Giới 身Thân 足Túc 論Luận 卷quyển 上thượng

Print Friendly, PDF & Email