A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 185

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 185
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 185
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 八bát 十thập 五ngũ

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 一nhất 行hành 納nạp 息tức 第đệ 五ngũ 之chi 三tam 。

若nhược 修tu 空không 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 為vi 止chỉ 撥bát 無vô 去khứ 來lai 二nhị 世thế 。 及cập 說thuyết 無vô 未vị 來lai 修tu 者giả 意ý 。 欲dục 顯hiển 有hữu 去khứ 來lai 世thế 亦diệc 有hữu 未vị 來lai 修tu 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 修tu 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 得đắc 修tu 。 二nhị 習tập 修tu 。 三tam 對đối 治trị 修tu 。 四tứ 除trừ 遣khiển 修tu 。 此thử 中trung 依y 二nhị 修tu 作tác 論luận 。 謂vị 得đắc 修tu 習tập 修tu 。 若nhược 修tu 空không 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 願nguyện 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 空không 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 此thử 是thị 佛Phật 或hoặc 獨Độc 覺Giác 聲Thanh 聞Văn 。 為vi 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 等đẳng 故cố 。 起khởi 已dĩ 得đắc 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 現hiện 在tại 前tiền 。

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 勢thế 力lực 尚thượng 不bất 及cập 自tự 類loại 無vô 間gian 剎sát 那na 。 況huống 能năng 修tu 餘dư 未vị 來lai 功công 德đức 。 然nhiên 現hiện 前tiền 位vị 即tức 是thị 修tu 習tập 。 有hữu 修tu 無vô 願nguyện 非phi 空không 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 。 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 者giả 。 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 者giả 。 謂vị 見kiến 道đạo 中trung 集tập 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 道đạo 現hiện 觀quán 三tam 心tâm 頃khoảnh 。 以dĩ 見kiến 道đạo 中trung 對đối 治trị 決quyết 定định 及cập 是thị 不bất 共cộng 對đối 治trị 故cố 。 不bất 異dị 諦đế 修tu 有hữu 俱câu 修tu 。 謂vị 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 。 無vô 願nguyện 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 者giả 。 謂vị 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 或hoặc 以dĩ 空không 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 或hoặc 以dĩ 空không 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 起khởi 念niệm 住trụ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 義nghĩa 辯biện 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 有hữu 說thuyết 。 唯duy 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 於ư 如như 是thị 時thời 。 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 亦diệc 修tu 無vô 願nguyện 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 者giả 謂vị 依y 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 道đạo 類loại 智trí 時thời 。 若nhược 依y 無vô 願nguyện 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 或hoặc 無vô 願nguyện 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 願nguyện 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。

時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 或hoặc 無vô 願nguyện 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 願nguyện 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 起khởi 無vô 漏lậu 他tha 心tâm 智trí 通thông 。 若nhược 依y 無vô 願nguyện 起khởi 念niệm 住trụ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 義nghĩa 辯biện 二nhị 無vô 礙ngại 解giải 。 於ư 如như 是thị 時thời 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 亦diệc 修tu 空không 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 無vô 願nguyện 者giả 見kiến 道đạo 中trung 無vô 於ư 修tu 道Đạo 無Vô 學Học 道đạo 中trung 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 或hoặc 無vô 相tướng 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 或hoặc 無vô 相tướng 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 及cập 時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 起khởi 念niệm 住trụ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 於ư 如như 是thị 時thời 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 無vô 願nguyện 者giả 。 謂vị 聖thánh 者giả 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 或hoặc 世thế 俗tục 道đạo 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 及cập 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。

時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 以dĩ 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 心tâm 頃khoảnh 引dẫn 發phát 五ngũ 通thông 諸chư 加gia 行hành 道Đạo 。 五ngũ 無vô 間gián 道đạo 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 有hữu 漏lậu 他tha 心tâm 智trí 通thông 解giải 脫thoát 道đạo 。 起khởi 無vô 量lượng 世thế 俗tục 解giải 脫thoát 勝thắng 處xứ 。 遍biến 處xứ 不bất 淨tịnh 觀quán 持trì 息tức 念niệm 。 世thế 俗tục 念niệm 住trụ 七thất 處xứ 善thiện 三tam 義nghĩa 觀quán 世thế 俗tục 無vô 礙ngại 解giải 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 智trí 。 空không 空không 無vô 願nguyện 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 無vô 相tướng 入nhập 滅diệt 定định 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 。 於ư 如như 是thị 時thời 。 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 及cập 無vô 願nguyện 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 若nhược 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 者giả 。 謂vị 見kiến 道đạo 中trung 滅diệt 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 如như 前tiền 釋thích 。 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 願nguyện 者giả 。 謂vị 聖thánh 者giả 聞văn 思tư 所sở 成thành 慧tuệ 。 入nhập 滅diệt 定định 微vi 微vi 心tâm 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 者giả 謂vị 此thử 中trung 所sở 說thuyết 三tam 三tam 摩ma 地địa 。 唯duy 無vô 漏lậu 故cố 。 異dị 生sanh 皆giai 無vô 故cố 無vô 修tu 義nghĩa 。 染nhiễm 污ô 心tâm 者giả 謂vị 染nhiễm 污ô 心tâm 是thị 順thuận 退thoái 分phần/phân 性tánh 。 沈trầm 重trọng 懈giải 怠đãi 相tương 應ứng 。 要yếu 順thuận 勝thắng 進tiến 性tánh 輕khinh 舉cử 精tinh 進tấn 相tương 應ứng 心tâm 方phương 能năng 修tu 故cố 。 無vô 記ký 心tâm 者giả 謂vị 無vô 記ký 心tâm 不bất 堅kiên 不bất 住trụ 不bất 實thật 羸luy 劣liệt 如như 朽hủ 敗bại 種chủng 。 要yếu 堅kiên 住trụ 實thật 強cường 盛thịnh 心tâm 。 方phương 能năng 修tu 故cố 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 謂vị 彼bỉ 無vô 心tâm 。 要yếu 有hữu 心tâm 位vị 方phương 能năng 修tu 故cố 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 者giả 。 有hữu 說thuyết 。 生sanh 彼bỉ 於ư 一nhất 切thiết 。 時thời 不bất 起khởi 善thiện 心tâm 。 有hữu 說thuyết 。 生sanh 彼bỉ 雖tuy 起khởi 善thiện 心tâm 而nhi 非phi 修tu 所sở 依y 。 雖tuy 前tiền 已dĩ 遮già 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 而nhi 復phục 遮già 無vô 想tưởng 定định 。 無vô 想tưởng 天thiên 者giả 以dĩ 彼bỉ 是thị 世thế 俗tục 所sở 尚thượng 。 或hoặc 疑nghi 有hữu 修tu 故cố 於ư 如như 是thị 時thời 。 不bất 修tu 空không 及cập 無vô 願nguyện 。

若nhược 修tu 空không 彼bỉ 無vô 相tướng 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 相tướng 彼bỉ 空không 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 空không 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 非phi 無vô 相tướng 。 已dĩ 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 空không 非phi 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 依y 無vô 願nguyện 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 有hữu 修tu 無vô 相tướng 非phi 空không 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 者giả 。 謂vị 見kiến 道đạo 中trung 滅diệt 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 有hữu 俱câu 修tu 謂vị 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 無vô 相tướng 。 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 修tu 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 廣quảng 如như 前tiền 兼kiêm 修tu 無vô 願nguyện 說thuyết 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 者giả 。 謂vị 依y 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 或hoặc 無vô 相tướng 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 以dĩ 無vô 相tướng 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 時thời 解giải 脫thoát 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 除trừ 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 頃khoảnh 。 若nhược 依y 無vô 相tướng 起khởi 念niệm 住trụ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 於ư 如như 是thị 時thời 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 亦diệc 修tu 空không 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 道đạo 類loại 智trí 時thời 。 若nhược 依y 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 廣quảng 如như 前tiền 兼kiêm 修tu 空không 說thuyết 。 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 修tu 空không 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 聖thánh 者giả 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 廣quảng 如như 前tiền 兼kiêm 修tu 空không 無vô 願nguyện 說thuyết 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 。 若nhược 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 見kiến 道đạo 中trung 集tập 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 道đạo 現hiện 觀quán 三tam 心tâm 頃khoảnh 。 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 空không 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 聖thánh 者giả 聞văn 思tư 所sở 成thành 慧tuệ 。 入nhập 滅diệt 定định 微vi 微vi 心tâm 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 乃nãi 至chí 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 者giả 如như 前tiền 釋thích 。

若nhược 修tu 無vô 願nguyện 彼bỉ 無vô 相tướng 耶da 。 設thiết 修tu 無vô 相tướng 彼bỉ 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 修tu 無vô 願nguyện 非phi 無vô 相tướng 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 及cập 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 相tướng 。 已dĩ 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 依y 無vô 願nguyện 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 集tập 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 道đạo 現hiện 觀quán 三tam 心tâm 頃khoảnh 。 未vị 得đắc 空không 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 相tướng 者giả 。 謂vị 依y 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 苦khổ 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 有hữu 修tu 無vô 相tướng 非phi 無vô 願nguyện 。 謂vị 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 願nguyện 。 已dĩ 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 者giả 如như 前tiền 釋thích 。 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 無vô 願nguyện 者giả 。 謂vị 見kiến 道đạo 中trung 滅diệt 現hiện 觀quán 四tứ 心tâm 頃khoảnh 。 有hữu 俱câu 修tu 謂vị 未vị 得đắc 無vô 願nguyện 現hiện 在tại 前tiền 修tu 無vô 相tướng 。 若nhược 未vị 得đắc 無vô 相tướng 現hiện 在tại 前tiền 修tu 無vô 願nguyện 。 若nhược 未vị 得đắc 空không 及cập 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 修tu 。 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 此thử 隨tùy 所sở 應ưng 如như 前tiền 廣quảng 釋thích 。 有hữu 俱câu 不bất 修tu 。 謂vị 已dĩ 得đắc 空không 及cập 已dĩ 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 未vị 得đắc 世thế 俗tục 智trí 現hiện 在tại 前tiền 不bất 修tu 。 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 一nhất 切thiết 異dị 生sanh 。 染nhiễm 污ô 心tâm 無vô 記ký 心tâm 。 在tại 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 生sanh 無Vô 想Tưởng 天Thiên 。 此thử 亦diệc 隨tùy 應ứng 如như 前tiền 廣quảng 釋thích 。

頗phả 有hữu 結kết 空không 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 有hữu 二nhị 種chủng 決quyết 定định 。 一nhất 對đối 治trị 決quyết 定định 。 二nhị 作tác 用dụng 決quyết 定định 。 此thử 中trung 依y 對đối 治trị 決quyết 定định 而nhi 作tác 論luận 非phi 作tác 用dụng 決quyết 定định 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 無vô 有hữu 道Đạo 理lý 。 二nhị 三tam 摩ma 地địa 俱câu 時thời 作tác 用dụng 。 何hà 況huống 有hữu 三tam 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 無vô 。 以dĩ 無vô 如như 是thị 類loại 結kết 唯duy 是thị 空không 所sở 對đối 治trị 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 願nguyện 所sở 斷đoạn 非phi 空không 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 集tập 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 無vô 願nguyện 斷đoạn 。 以dĩ 彼bỉ 唯duy 是thị 無vô 願nguyện 所sở 對đối 治trị 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 非phi 空không 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 無vô 相tướng 斷đoạn 。 以dĩ 彼bỉ 唯duy 是thị 無vô 相tướng 所sở 對đối 治trị 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 願nguyện 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 相tướng 耶da 。 答đáp 有hữu 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 結kết 空không 無vô 願nguyện 斷đoạn 。 以dĩ 彼bỉ 唯duy 是thị 空không 無vô 願nguyện 所sở 對đối 治trị 故cố 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 非phi 無vô 願nguyện 耶da 。 答đáp 無vô 以dĩ 無vô 如như 是thị 類loại 結kết 唯duy 是thị 空không 無vô 相tướng 所sở 對đối 治trị 非phi 無vô 願nguyện 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 所sở 斷đoạn 非phi 空không 耶da 。 答đáp 無vô 。 以dĩ 無vô 如như 是thị 類loại 結kết 唯duy 是thị 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 所sở 對đối 治trị 非phi 空không 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 斷đoạn 即tức 是thị 聖thánh 者giả 三tam 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 以dĩ 彼bỉ 是thị 三tam 三tam 摩ma 地địa 。 所sở 對đối 治trị 故cố 。 頗phả 有hữu 結kết 非phi 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 所sở 斷đoạn 。 而nhi 是thị 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 有hữu 。 謂vị 異dị 生sanh 所sở 斷đoạn 結kết 。 即tức 諸chư 異dị 生sanh 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 見kiến 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 。 是thị 世thế 俗tục 道đạo 所sở 對đối 治trị 故cố 。 問vấn 彼bỉ 結kết 豈khởi 非phi 空không 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 所sở 對đối 治trị 耶da 。 答đáp 是thị 所sở 對đối 治trị 。 然nhiên 在tại 聖thánh 者giả 非phi 異dị 生sanh 。 彼bỉ 在tại 異dị 生sanh 故cố 說thuyết 非phi 空không 等đẳng 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 前tiền 依y 對đối 治trị 決quyết 定định 而nhi 作tác 論luận 。 今kim 依y 作tác 用dụng 決quyết 定định 作tác 論luận 。 異dị 生sanh 相tương 續tục 中trung 三tam 三tam 摩ma 地địa 。 定định 無vô 作tác 用dụng 故cố 。 說thuyết 彼bỉ 結kết 非phi 空không 等đẳng 斷đoạn 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 聖thánh 相tương 續tục 中trung 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 修tu 所sở 斷đoạn 結kết 亦diệc 世thế 俗tục 道đạo 斷đoạn 。 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 空không 等đẳng 斷đoạn 耶da 。 答đáp 前tiền 文văn 應ưng 說thuyết 彼bỉ 結kết 亦diệc 是thị 世thế 俗tục 道đạo 斷đoạn 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 有hữu 何hà 意ý 耶da 。 應ưng 知tri 聖thánh 者giả 無vô 漏lậu 道Đạo 所sở 顯hiển 故cố 不bất 說thuyết 世thế 俗tục 道đạo 。 異dị 生sanh 無vô 無vô 漏lậu 道Đạo 故cố 依y 世thế 俗tục 道đạo 說thuyết 。 是thị 以dĩ 前tiền 說thuyết 無vô 過quá 。

云vân 何hà 作tác 意ý 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 他tha 宗tông 顯hiển 己kỷ 義nghĩa 故cố 。 謂vị 或hoặc 有hữu 說thuyết 。 三tam 三tam 摩ma 地địa 。 隨tùy 一nhất 皆giai 能năng 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 今kim 遮già 彼bỉ 意ý 顯hiển 唯duy 二nhị 三tam 摩ma 地địa 隨tùy 一nhất 能năng 入nhập 。 而nhi 非phi 無vô 相tướng 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 唯duy 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 能năng 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 如như 達đạt 摩ma 毱cúc 多đa 部bộ 說thuyết 。 彼bỉ 說thuyết 以dĩ 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 於ư 涅Niết 槃Bàn 起khởi 寂tịch 靜tĩnh 作tác 意ý 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 為vi 遮già 彼bỉ 執chấp 顯hiển 唯duy 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 不bất 能năng 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 云vân 何hà 作tác 意ý 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 答đáp 或hoặc 無vô 常thường 或hoặc 苦khổ 或hoặc 空không 或hoặc 無vô 我ngã 。 由do 此thử 則tắc 止chỉ 三tam 三tam 摩ma 地địa 。 及cập 唯duy 無vô 相tướng 。 能năng 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 者giả 意ý 。 此thử 中trung 無vô 常thường 苦khổ 作tác 意ý 與dữ 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 空không 無vô 我ngã 作tác 意ý 與dữ 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 相tương 應ứng 。 問vấn 何hà 故cố 唯duy 此thử 行hành 相tương/tướng 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 非phi 餘dư 耶da 。 答đáp 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 者giả 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 愛ái 行hành 。 二nhị 見kiến 行hành 。 愛ái 行hành 者giả 依y 無vô 願nguyện 入nhập 見kiến 行hành 者giả 依y 空không 入nhập 。 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 是thị 愛ái 行hành 而nhi 能năng 依y 空không 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 愛ái 行hành 者giả 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 謂vị 我ngã 慢mạn 增tăng 。 懈giải 怠đãi 增tăng 。 我ngã 慢mạn 增tăng 者giả 以dĩ 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 入nhập 。 懈giải 怠đãi 增tăng 者giả 以dĩ 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 入nhập 。 見kiến 行hành 者giả 亦diệc 有hữu 二nhị 種chủng 。 謂vị 我ngã 見kiến 增tăng 。 我ngã 所sở 見kiến 增tăng 。 我ngã 見kiến 增tăng 者giả 以dĩ 無vô 我ngã 行hành 相tương/tướng 入nhập 。 我ngã 所sở 見kiến 增tăng 者giả 以dĩ 空không 行hành 相tương/tướng 入nhập 。 是thị 故cố 唯duy 作tác 此thử 四tứ 行hành 相tương/tướng 。 問vấn 此thử 四tứ 行hành 相tương/tướng 與dữ 何hà 位vị 法pháp 相tướng 應ưng 。 有hữu 說thuyết 。 與dữ 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 相tương 應ứng 。 以dĩ 說thuyết 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 與dữ 苦khổ 法pháp 智trí 忍nhẫn 相tương 應ứng 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 何hà 故cố 言ngôn 入nhập 。 答đáp 此thử 說thuyết 已dĩ 入nhập 名danh 入nhập 。 於ư 近cận 說thuyết 遠viễn 聲thanh 。 如như 言ngôn 大đại 王vương 。 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 彼bỉ 於ư 已dĩ 來lai 名danh 來lai 。 此thử 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 爾nhĩ 時thời 亦diệc 有hữu 。 餘dư 心tâm 所sở 法pháp 。 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 作tác 意ý 耶da 。 答đáp 以dĩ 唯duy 作tác 意ý 能năng 引dẫn 發phát 心tâm 心tâm 所sở 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 作tác 意ý 於ư 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 最tối 隨tùy 順thuận 故cố 。

思tư 惟duy 何hà 繫hệ 行hành 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 尊tôn 者giả 達đạt 磨ma 怛đát 邏la 多đa 說thuyết 頓đốn 思tư 惟duy 三tam 界giới 。 行hành 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 又hựu 為vi 止chỉ 說thuyết 思tư 惟duy 涅Niết 槃Bàn 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 者giả 意ý 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 問vấn 思tư 惟duy 何hà 繫hệ 行hành 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 答đáp 欲dục 界giới 繫hệ 。 由do 此thử 則tắc 止chỉ 如như 前tiền 二nhị 執chấp 。 問vấn 何hà 故cố 但đãn 思tư 惟duy 欲dục 界giới 繫hệ 行hành 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 耶da 。 答đáp 欲dục 界giới 苦khổ 麁thô 顯hiển 現hiện 見kiến 易dị 觀quán 察sát 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 界giới 苦khổ 是thị 彼bỉ 相tương 續tục 現hiện 成thành 就tựu 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 界giới 繫hệ 行hành 具cụ 三tam 苦khổ 故cố 。 是thị 以dĩ 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 者giả 。 說thuyết 觀quán 三tam 苦khổ 諸chư 行hành 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 非phi 如như 譬thí 喻dụ 者giả 唯duy 說thuyết 觀quán 行hành 苦khổ 諸chư 行hành 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 此thử 中trung 不bất 可khả 意ý 諸chư 行hành 名danh 苦khổ 苦khổ 。 可khả 意ý 諸chư 行hành 名danh 壞hoại 苦khổ 。 順thuận 捨xả 諸chư 行hành 名danh 行hành 苦khổ 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 界giới 苦khổ 於ư 修tu 行hành 者giả 現hiện 為vi 逼bức 惱não 極cực 所sở 厭yếm 背bối/bội 故cố 。 先tiên 觀quán 彼bỉ 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 問vấn 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 是thị 極cực 所sở 欣hân 樂nhạo 。 何hà 不bất 觀quán 彼bỉ 入nhập 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 耶da 。 答đáp 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 厭yếm 苦khổ 心tâm 勝thắng 非phi 欣hân 涅Niết 槃Bàn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 現hiện 逼bức 惱não 故cố 。 不bất 現hiện 見kiến 故cố 。 如như 諸chư 有hữu 情tình 無vô 不bất 畏úy 苦khổ 有hữu 不bất 貪tham 樂nhạo/nhạc/lạc 。 問vấn 緣duyên 何hà 諦đế 忍nhẫn 後hậu 能năng 入nhập 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 有hữu 說thuyết 。 緣duyên 道Đạo 諦Đế 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 緣duyên 苦Khổ 諦Đế 。 廣quảng 說thuyết 如như 雜tạp 蘊uẩn 初sơ 納nạp 息tức 。

盡tận 智trí 當đương 言ngôn 於ư 身thân 循tuần 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 耶da 。 乃nãi 至chí 當đương 言ngôn 於ư 法pháp 循tuần 法pháp 觀quán 念niệm 住trụ 耶da 。 答đáp 盡tận 智trí 應ưng 言ngôn 或hoặc 於ư 身thân 循tuần 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 。 或hoặc 於ư 受thọ 或hoặc 於ư 心tâm 或hoặc 於ư 法pháp 循tuần 法pháp 觀quán 念niệm 住trụ 。 如như 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 亦diệc 爾nhĩ 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 為vi 令linh 疑nghi 者giả 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 謂vị 有hữu 生sanh 如như 是thị 疑nghi 。 盡tận 無vô 生sanh 智trí 非phi 見kiến 性tánh 故cố 。 亦diệc 應ưng 非phi 念niệm 住trụ 性tánh 。 今kim 欲dục 決quyết 定định 明minh 此thử 二nhị 智trí 。 雖tuy 非phi 見kiến 性tánh 。 而nhi 是thị 念niệm 住trụ 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

復phục 次thứ 見kiến 蘊uẩn 中trung 分phân 別biệt 見kiến 自tự 性tánh 念niệm 住trụ 。 今kim 定định 蘊uẩn 中trung 分phân 別biệt 非phi 見kiến 自tự 性tánh 念niệm 住trụ 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

復phục 次thứ 加gia 行hành 地địa 中trung 說thuyết 修tu 念niệm 住trụ 有hữu 因nhân 此thử 故cố 。 謂vị 無Vô 學Học 地địa 無vô 有hữu 念niệm 住trụ 。 今kim 欲dục 明minh 無Vô 學Học 地địa 中trung 有hữu 念niệm 住trụ 故cố 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

復phục 次thứ 經kinh 說thuyết 盡tận 無vô 生sanh 智trí 。 緣duyên 生sanh 及cập 後hậu 有hữu 為vi 境cảnh 。 有hữu 因nhân 此thử 故cố 。 謂vị 彼bỉ 但đãn 緣duyên 生sanh 及cập 後hậu 有hữu 。 今kim 欲dục 顯hiển 彼bỉ 緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 。 唯duy 除trừ 虛hư 空không 及cập 非phi 擇trạch 滅diệt 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

復phục 次thứ 有hữu 執chấp 。 盡tận 無vô 生sanh 智trí 唯duy 總tổng 緣duyên 五ngũ 蘊uẩn 。 今kim 遮già 彼bỉ 意ý 顯hiển 盡tận 無vô 生sanh 智trí 。 或hoặc 總tổng 緣duyên 五ngũ 蘊uẩn 或hoặc 復phục 別biệt 緣duyên 。 故cố 為vi 此thử 論luận 。 盡tận 智trí 應ưng 言ngôn 或hoặc 於ư 身thân 循tuần 身thân 觀quán 念niệm 住trụ 者giả 謂vị 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 。 或hoặc 於ư 受thọ 循tuần 受thọ 觀quán 念niệm 住trụ 者giả 謂vị 緣duyên 受thọ 蘊uẩn 。 或hoặc 於ư 心tâm 循tuần 心tâm 觀quán 念niệm 住trụ 者giả 謂vị 緣duyên 識thức 蘊uẩn 。 或hoặc 於ư 法pháp 循tuần 法pháp 觀quán 念niệm 住trụ 者giả 謂vị 緣duyên 想tưởng 蘊uẩn 行hành 蘊uẩn 及cập 擇trạch 滅diệt 。 此thử 說thuyết 不bất 雜tạp 緣duyên 法pháp 念niệm 住trụ 。 若nhược 雜tạp 緣duyên 法pháp 念niệm 住trụ 則tắc 於ư 五ngũ 蘊uẩn 。 或hoặc 二nhị 二nhị 緣duyên 。 或hoặc 三tam 三tam 緣duyên 。 或hoặc 四tứ 四tứ 緣duyên 。 或hoặc 五ngũ 總tổng 緣duyên 。 二nhị 二nhị 緣duyên 者giả 謂vị 色sắc 受thọ 緣duyên 。 色sắc 想tưởng 緣duyên 色sắc 行hành 緣duyên 。 色sắc 識thức 緣duyên 。 受thọ 想tưởng 緣duyên 。 受thọ 行hành 緣duyên 。 受thọ 識thức 緣duyên 。 想tưởng 行hành 緣duyên 。 想tưởng 識thức 緣duyên 。 行hành 識thức 緣duyên 。 三tam 三tam 緣duyên 者giả 。 謂vị 色sắc 受thọ 想tưởng 緣duyên 。 色sắc 受thọ 行hành 緣duyên 。 色sắc 受thọ 識thức 緣duyên 。 色sắc 想tưởng 識thức 緣duyên 。 色sắc 行hành 識thức 緣duyên 。 受thọ 想tưởng 行hành 緣duyên 。 受thọ 想tưởng 識thức 緣duyên 。 受thọ 行hành 識thức 緣duyên 。 想tưởng 行hành 識thức 緣duyên 。 四tứ 四tứ 緣duyên 者giả 。 謂vị 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 緣duyên 。 色sắc 受thọ 想tưởng 識thức 緣duyên 。 色sắc 受thọ 行hành 識thức 緣duyên 。 色sắc 想tưởng 行hành 識thức 緣duyên 。 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 緣duyên 。 或hoặc 五ngũ 總tổng 緣duyên 者giả 。 謂vị 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 一nhất 切thiết 總tổng 緣duyên 。 其kỳ 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 若nhược 有hữu 漏lậu 法pháp 念niệm 住trụ 。 亦diệc 與dữ 色sắc 等đẳng 餘dư 法pháp 合hợp 緣duyên 。 此thử 中trung 所sở 說thuyết 是thị 無vô 漏lậu 故cố 唯duy 不bất 雜tạp 緣duyên 。 諸chư 無vô 漏lậu 初sơ 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 諸chư 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 此thử 何hà 差sai 別biệt 。 答đáp 無vô 差sai 別biệt 。 諸chư 無vô 漏lậu 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 。 諸chư 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 此thử 何hà 差sai 別biệt 。 答đáp 無vô 差sai 別biệt 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 為vi 止chỉ 說thuyết 初sơ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 有hữu 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 者giả 意ý 。 顯hiển 彼bỉ 二nhị 地địa 無vô 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 若nhược 有hữu 者giả 不bất 應ưng 答đáp 言ngôn 此thử 無vô 差sai 別biệt 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 。 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 輕khinh 安an 為vi 自tự 性tánh 。 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 大đại 地địa 法pháp 中trung 受thọ 。 為vi 自tự 性tánh 故cố 。 又hựu 輕khinh 安an 等đẳng 覺giác 支chi 樂nhạo/nhạc/lạc 行hành 蘊uẩn 攝nhiếp 。 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 受thọ 蘊uẩn 攝nhiếp 。 如như 是thị 二nhị 樂nhạo/nhạc/lạc 便tiện 有hữu 差sai 別biệt 。 而nhi 說thuyết 無vô 差sai 別biệt 。 故cố 知tri 彼bỉ 二nhị 地địa 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 者giả 即tức 輕khinh 安an 樂lạc 。 是thị 故cố 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 非phi 彼bỉ 地địa 所sở 有hữu 。 若nhược 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 彼bỉ 所sở 緣duyên 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 出xuất 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 地địa 二nhị 行hành 相tương/tướng 三tam 所sở 緣duyên 四tứ 異dị 類loại 心tâm 五ngũ 剎sát 那na 。 此thử 中trung 但đãn 依y 二nhị 出xuất 作tác 論luận 。 謂vị 地địa 所sở 緣duyên 。 若nhược 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 彼bỉ 所sở 緣duyên 耶da 。 設thiết 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 彼bỉ 等đẳng 持trì 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 復phục 思tư 惟duy 。 此thử 相tương/tướng 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 此thử 中trung 所sở 緣duyên 以dĩ 相tương/tướng 聲thanh 說thuyết 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 非phi 所sở 緣duyên 。 問vấn 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 是thị 等đẳng 持trì 。 何hà 故cố 言ngôn 出xuất 。 答đáp 以dĩ 地địa 別biệt 故cố 。 是thị 故cố 前tiền 說thuyết 依y 二nhị 出xuất 作tác 論luận 。 謂vị 地địa 所sở 緣duyên 。 有hữu 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 非phi 等đẳng 持trì 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 不bất 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 復phục 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 受thọ 蘊uẩn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 非phi 等đẳng 持trì 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 受thọ 蘊uẩn 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 名danh 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 所sở 緣duyên 。 有hữu 非phi 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 住trụ 經kinh 多đa 時thời 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 流lưu 注chú 相tương 續tục 多đa 時thời 現hiện 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 蘊uẩn 非phi 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 初sơ 靜tĩnh 慮lự 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 別biệt 義nghĩa 。 若nhược 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 彼bỉ 行hành 相tương/tướng 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 非phi 行hành 相tương/tướng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 復phục 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 如như 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 餘dư 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 從tùng 行hành 相tương/tướng 出xuất 非phi 等đẳng 持trì 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 不bất 出xuất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 復phục 作tác 餘dư 行hành 相tương/tướng 。 如như 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 。 餘dư 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 行hành 相tương/tướng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 以dĩ 餘dư 行hành 相tương/tướng 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 如như 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 無vô 間gian 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 現hiện 在tại 前tiền 餘dư 。 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 非phi 從tùng 等đẳng 持trì 出xuất 亦diệc 非phi 行hành 相tương/tướng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 住trụ 經kinh 多đa 時thời 。 如như 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 流lưu 注chú 相tương 續tục 多đa 時thời 現hiện 前tiền 。 餘dư 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 初sơ 靜tĩnh 慮lự 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 別biệt 義nghĩa 。 若nhược 從tùng 行hành 相tương/tướng 出xuất 彼bỉ 所sở 緣duyên 耶da 。 答đáp 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 有hữu 從tùng 行hành 相tương/tướng 出xuất 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 彼bỉ 不bất 捨xả 此thử 相tương/tướng 復phục 作tác 餘dư 行hành 相tương/tướng 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 色sắc 蘊uẩn 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 餘dư 。 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 從tùng 所sở 緣duyên 出xuất 非phi 行hành 相tương/tướng 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 即tức 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 復phục 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 受thọ 蘊uẩn 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 。 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 餘dư 。 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 從tùng 行hành 相tương/tướng 出xuất 亦diệc 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 。 復phục 以dĩ 餘dư 行hành 相tương/tướng 思tư 惟duy 餘dư 相tương/tướng 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 受thọ 蘊uẩn 苦khổ 行hạnh 相tương/tướng 現hiện 在tại 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 餘dư 。 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 非phi 從tùng 行hành 相tương/tướng 出xuất 亦diệc 非phi 所sở 緣duyên 。 謂vị 如như 有hữu 一nhất 以dĩ 此thử 行hành 相tương/tướng 思tư 惟duy 此thử 相tương/tướng 住trụ 經kinh 多đa 時thời 。 如như 緣duyên 色sắc 蘊uẩn 無vô 常thường 行hành 相tương/tướng 流lưu 注chú 相tương 續tục 多đa 時thời 現hiện 前tiền 。 緣duyên 餘dư 蘊uẩn 餘dư 。 行hành 相tướng 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 蘊uẩn 非phi 蘊uẩn 亦diệc 爾nhĩ 。

如như 說thuyết 苾Bật 芻Sô 乃nãi 至chí 想tưởng 定định 能năng 達đạt 聖thánh 旨chỉ 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 生sanh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 彼bỉ 依y 何hà 定định 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 答đáp 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 令linh 疑nghi 者giả 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 有hữu 七thất 依y 定định 。 我ngã 說thuyết 依y 彼bỉ 。 能năng 盡tận 諸chư 漏lậu 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 又hựu 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 苾Bật 芻Sô 乃nãi 至chí 想tưởng 定định 能năng 達đạt 聖thánh 旨chỉ 。 想tưởng 定định 者giả 。 謂vị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 三tam 無vô 色sắc 。 能năng 達đạt 聖thánh 旨chỉ 者giả 。 謂vị 能năng 起khởi 智trí 斷đoạn 煩phiền 惱não 修tu 道Đạo 盡tận 漏lậu 。 或hoặc 有hữu 生sanh 如như 是thị 疑nghi 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 既ký 無vô 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 生sanh 彼bỉ 處xứ 者giả 。 依y 何hà 能năng 盡tận 諸chư 漏lậu 。 將tương 無vô 彼bỉ 類loại 不bất 由do 聖thánh 道Đạo 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 耶da 。 為vi 令linh 此thử 疑nghi 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 說thuyết 彼bỉ 依y 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

復phục 次thứ 為vi 止chỉ 分phân 別biệt 論luận 者giả 說thuyết 齊tề 有hữu 頂đảnh 阿A 羅La 漢Hán 故cố 。 彼bỉ 說thuyết 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 生sanh 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 於ư 命mạng 終chung 時thời 。 煩phiền 惱não 業nghiệp 命mạng 三tam 事sự 俱câu 盡tận 。 不bất 由do 聖thánh 道Đạo 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 為vi 止chỉ 彼bỉ 意ý 顯hiển 盡tận 非phi 俱câu 必tất 由do 聖thánh 道Đạo 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 問vấn 何hà 故cố 但đãn 說thuyết 依y 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 非phi 餘dư 地địa 耶da 。 答đáp 此thử 於ư 有hữu 頂đảnh 最tối 隣lân 近cận 故cố 。 問vấn 生sanh 下hạ 諸chư 地địa 亦diệc 有hữu 隣lân 近cận 。 下hạ 地địa 無vô 漏lậu 何hà 故cố 不bất 說thuyết 依y 之chi 盡tận 漏lậu 。 而nhi 但đãn 說thuyết 生sanh 有hữu 頂đảnh 者giả 耶da 。 答đáp 下hạ 諸chư 地địa 中trung 有hữu 自tự 地địa 惑hoặc 上thượng 地địa 聖thánh 道Đạo 易dị 可khả 現hiện 前tiền 非phi 於ư 下hạ 地địa 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 下hạ 地địa 繫hệ 善thiện 皆giai 已dĩ 捨xả 故cố 聖thánh 道Đạo 難nạn/nan 起khởi 。 由do 此thử 無vô 有hữu 起khởi 現hiện 前tiền 者giả 。 生sanh 有hữu 頂đảnh 不bất 爾nhĩ 。 自tự 地địa 無vô 聖thánh 道Đạo 。 又hựu 無vô 上thượng 地địa 可khả 依y 不bất 可khả 不bất 由do 聖thánh 道Đạo 而nhi 能năng 盡tận 漏lậu 。 是thị 故cố 下hạ 地địa 雖tuy 難nạn/nan 而nhi 起khởi 。 然nhiên 彼bỉ 聖thánh 道Đạo 由do 因nhân 力lực 強cường/cưỡng 非phi 加gia 行hành 力lực 。 暫tạm 起khởi 現hiện 前tiền 斷đoạn 餘dư 煩phiền 惱não 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 已dĩ 。 設thiết 更cánh 住trụ 壽thọ 經kinh 八bát 萬vạn 劫kiếp 。 終chung 不bất 重trọng/trùng 起khởi 以dĩ 無vô 用dụng 故cố 。 如như 說thuyết 尊Tôn 者giả 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 我ngã 自tự 憶ức 住trụ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 。 聞văn 曼mạn 陀đà 抧# 尼ni 池trì 邊biên 有hữu 眾chúng 多đa 龍long 象tượng 哮hao 吼hống 等đẳng 聲thanh 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 為vi 在tại 定định 聞văn 。 為vi 起khởi 定định 耶da 。 答đáp 起khởi 定định 聞văn 。 非phi 在tại 定định 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 為vi 令linh 疑nghi 者giả 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 如như 毘tỳ 柰nại 耶da 說thuyết 。 尊Tôn 者giả 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 。 告cáo 諸chư 苾Bật 芻Sô 言ngôn 。 具Cụ 壽thọ 我ngã 自tự 憶ức 在tại 鷲Thứu 峯Phong 山Sơn 住trụ 。 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 。 聞văn 曼mạn 陀đà 抧# 尼ni 池trì 邊biên 有hữu 眾chúng 多đa 龍long 象tượng 哮hao 吼hống 等đẳng 聲thanh 。

時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 共cộng 相tương 謂vị 言ngôn 。 今kim 此thử 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 。 自tự 稱xưng 得đắc 過quá 人nhân 法pháp 。 必tất 無vô 是thị 事sự 。 應ưng 共cộng 壞hoại 之chi 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 住trụ 初sơ 靜tĩnh 慮lự 者giả 尚thượng 不bất 聞văn 聲thanh 。 何hà 況huống 住trụ 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 。 便tiện 以dĩ 此thử 事sự 白bạch 佛Phật 。 佛Phật 時thời 告cáo 曰viết 。 汝nhữ 等đẳng 不bất 應ưng 。 壞hoại 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 。 如như 想tưởng 而nhi 說thuyết 。 故cố 毘tỳ 柰nại 耶da 雖tuy 作tác 是thị 說thuyết 。 而nhi 不bất 分phân 別biệt 。 由do 此thử 或hoặc 有hữu 疑nghi 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 在tại 定định 聞văn 聲thanh 。 欲dục 令linh 此thử 疑nghi 得đắc 決quyết 定định 故cố 。 顯hiển 彼bỉ 尊tôn 者giả 起khởi 定định 聞văn 聲thanh 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 問vấn 諸chư 餘dư 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 知tri 在tại 定định 不bất 聞văn 聲thanh 故cố 。 尚thượng 無vô 此thử 說thuyết 。 況huống 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 是thị 。 最tối 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 。 何hà 故cố 乃nãi 於ư 苾Bật 芻Sô 眾chúng 中trung 。 說thuyết 不bất 應ưng 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 不bất 必tất 須tu 通thông 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 此thử 是thị 偽ngụy 毘tỳ 柰nại 耶da 故cố 。 謂vị 佛Phật 滅diệt 後hậu 有hữu 於ư 素tố 怛đát 纜# 中trung 置trí 偽ngụy 素tố 怛đát 纜# 。 毘tỳ 柰nại 耶da 中trung 置trí 偽ngụy 毘tỳ 柰nại 耶da 。 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 中trung 置trí 偽ngụy 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 。 諸chư 偽ngụy 文văn 句cú 不bất 應ưng 通thông 釋thích 。 有hữu 說thuyết 。 定định 海hải 甚thậm 深thâm 。 聲Thanh 聞Văn 如như 兔thố 不bất 得đắc 其kỳ 底để 。 唯duy 佛Phật 能năng 盡tận 故cố 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 雖tuy 作tác 是thị 說thuyết 。 亦diệc 無vô 有hữu 過quá 。 問vấn 彼bỉ 尊tôn 者giả 豈khởi 不bất 知tri 在tại 定định 不bất 聞văn 聲thanh 耶da 。 何hà 故cố 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 答đáp 彼bỉ 尊tôn 者giả 於ư 定định 自tự 在tại 。 入nhập 出xuất 迅tấn 疾tật 。 雖tuy 起khởi 定định 聞văn 作tác 住trụ 定định 想tưởng 。 謂vị 彼bỉ 先tiên 從tùng 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 從tùng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 入nhập 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 從tùng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 起khởi 還hoàn 入nhập 識thức 處xứ 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 從tùng 此thử 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 現hiện 前tiền 聞văn 龍long 象tượng 等đẳng 聲thanh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 復phục 還hoàn 從tùng 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 從tùng 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 入nhập 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 從tùng 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 起khởi 還hoàn 入nhập 識thức 處xứ 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 入nhập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 從tùng 此thử 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 現hiện 前tiền 。 不bất 審thẩm 分phân 別biệt 便tiện 作tác 是thị 語ngữ 。 我ngã 自tự 憶ức 在tại 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 定Định 。 聞văn 曼mạn 陀đà 抧# 尼ni 池trì 。 邊biên 龍long 象tượng 等đẳng 聲thanh 。 彼bỉ 但đãn 於ư 二nhị 心tâm 起khởi 分phân 別biệt 知tri 。 謂vị 初sơ 入nhập 定định 心tâm 及cập 後hậu 出xuất 定định 心tâm 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 諸chư 心tâm 相tương 續tục 。 不bất 審thẩm 分phân 別biệt 故cố 作tác 是thị 說thuyết 。 亦diệc 無vô 有hữu 過quá 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 八bát 十thập 五ngũ

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Kim Cang Kinh Sớ -

金Kim 剛Cang 經Kinh 疏Sớ 金Kim 剛Cang 經Kinh 疏Sớ/sơ 故cố 女nữ 人nhân 以dĩ 嗔sân 為vi 力lực 。 欲dục 有hữu 所sở 索sách 必tất 先tiên 嗔sân 故cố 。 國quốc 王vương 以dĩ 嬌kiều 豪hào 為vi 力lực 。 羅La 漢Hán 以dĩ 精tinh 進tấn 為vi 力lực 。 諸chư 佛Phật 以dĩ 大đại...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Tục Đại Đường Nội Điển Lục -

續Tục 大Đại 唐Đường 內Nội 典Điển 錄Lục 唐Đường 道Đạo 宣Tuyên 撰Soạn 續tục 大đại 唐đường 內nội 典điển 錄lục 讚tán 序tự 夫phu 以dĩ 大đại 聖thánh 者giả 體thể 辯biện 而nhi 長trường/trưởng 幽u 寂tịch 。 普phổ 霑triêm 動động 植thực 同đồng 熟thục 氣khí 而nhi 登đăng 焉yên 。 幽u 蔽tế 而nhi 不bất...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Lượng Xứ Khinh Trọng Nghi - Quyển 1

量Lượng 處Xứ 輕Khinh 重Trọng 儀Nghi Quyển 1 唐Đường 道Đạo 宣Tuyên 緝Tập 新tân 刻khắc 量lượng 處xứ 輕khinh 重trọng 儀nghi 序tự 亡vong 僧Tăng 衣y 資tư 處xứ 斷đoạn 甚thậm 難nan 。 蓋cái 以dĩ 聖thánh 教giáo 廣quảng 博bác 而nhi 部bộ 計kế 不bất 同đồng 也dã 。 往vãng 古cổ 宗tông 師sư...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Nhiếp Đại Thừa Luận Thích - Quyển 10

攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 釋Thích Quyển 10 世Thế 親Thân 菩Bồ 薩Tát 釋Thích 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch 攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 釋Thích 卷quyển 第đệ 十thập 世thế 親thân 菩Bồ 薩Tát 釋thích 陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch 釋thích 入nhập 因nhân 果quả 修tu 差sai 別biệt 勝thắng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Đại Tỳ Lô Già Na Thành Phật Kinh Sớ - Quyển 19

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ Quyển 19 唐Đường 一Nhất 行Hành 記Ký 大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu 沙Sa 門Môn 一nhất 行hành 阿a 闍xà 梨lê 記ký 次thứ 百bách 字tự 位vị 成thành 品phẩm 。 第đệ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Lưỡng Bộ Đại Pháp Tướng Thừa Sư Tư Phó Pháp Ký - Quyển 0001

兩Lưỡng 部Bộ 大Đại 法Pháp 相Tướng 承Thừa 師Sư 資Tư 付Phó 法Pháp 記Ký Quyển 0001 唐Đường 海Hải 雲Vân 記Ký 兩lưỡng 部bộ 大đại 法pháp 相tướng 承thừa 師sư 資tư 付phó 法pháp 記ký 上thượng 兩lưỡng 部bộ 付phó 法pháp 次thứ 第đệ 記ký 海hải 雲vân 記ký 略lược 敘tự 金kim 剛cang 界giới 大đại...