A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 160

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 160
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 160
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 六lục 十thập

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 定định 蘊uẩn 第đệ 七thất 中trung 得đắc 納nạp 息tức 第đệ 一nhất 之chi 四tứ 。

諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 欲dục 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 欲dục 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 釋thích 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 色sắc 界giới 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 釋thích 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 繫hệ 心tâm 勝thắng 進tiến 。 無vô 色sắc 界giới 法pháp 得đắc 起khởi 。 謂vị 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 離ly 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 九cửu 無vô 間gian 道đạo 。 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無vô 色sắc 界giới 道đạo 。 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 離ly 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 諸chư 加gia 行hành 道Đạo 。 九cửu 無vô 間gian 道đạo 。 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無vô 色sắc 界giới 道đạo 。 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 此thử 是thị 總tổng 說thuyết 。 於ư 中trung 若nhược 依y 未vị 至chí 定định 。 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 離ly 下hạ 三tam 無vô 色sắc 染nhiễm 者giả 。 除trừ 加gia 行hành 道Đạo 。 依y 下hạ 三tam 無vô 色sắc 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無vô 色sắc 界giới 道đạo 。 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 依y 一nhất 切thiết 地địa 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 盡tận 智trí 起khởi 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 無vô 色sắc 界giới 善thiện 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 依y 三tam 無vô 色sắc 。 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無vô 色sắc 界giới 道đạo 。 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 依y 一nhất 切thiết 地địa 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 無vô 色sắc 界giới 善thiện 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 起khởi 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 時thời 。 依y 無vô 色sắc 定định 無vô 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 起khởi 無vô 色sắc 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無vô 色sắc 界giới 道đạo 。 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 設thiết 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 無vô 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無vô 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 欲dục 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 欲dục 界giới 無vô 色sắc 起khởi 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 釋thích 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 住trụ 無vô 色sắc 界giới 心tâm 。 色sắc 界giới 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 色sắc 界giới 無vô 色sắc 。 起khởi 無vô 色sắc 界giới 心tâm 俱câu 釋thích 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無vô 色sắc 界giới 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 起khởi 。 無vô 色sắc 界giới 心tâm 退thoái 不bất 繫hệ 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 起khởi 無vô 色sắc 界giới 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 無vô 色sắc 界giới 心tâm 勝thắng 進tiến 不bất 繫hệ 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 諸chư 聖Thánh 者giả 。 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 離ly 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 若nhược 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 近cận 分phân 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 。 九cửu 無vô 間gian 道đạo 。 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 及cập 聖thánh 者giả 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 離ly 下hạ 三tam 無vô 色sắc 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 并tinh 依y 無vô 色sắc 定định 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 不bất 繫hệ 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 依y 無vô 色sắc 定định 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 若nhược 聖thánh 者giả 起khởi 無vô 色sắc 有hữu 漏lậu 解giải 脫thoát 二nhị 遍biến 處xứ 時thời 。 依y 無vô 色sắc 定định 有hữu 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 依y 無vô 色sắc 定định 起khởi 世thế 俗tục 念niệm 。 住trụ 空không 空không 無vô 願nguyện 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 無vô 相tướng 時thời 。 起khởi 入nhập 滅diệt 定định 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 不bất 繫hệ 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 問vấn 無vô 色sắc 界giới 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 繫hệ 法pháp 得đắc 亦diệc 起khởi 。 如như 無vô 色sắc 界giới 上thượng 地địa 歿một 生sanh 下hạ 地địa 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 所sở 生sanh 次thứ 下hạ 地địa 見kiến 修tu 所sở 斷đoạn 諸chư 染nhiễm 擇trạch 滅diệt 得đắc 俱câu 起khởi 。 此thử 中trung 何hà 故cố 不bất 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 應ưng 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 當đương 知tri 此thử 義nghĩa 有hữu 餘dư 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。

爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 擇trạch 滅diệt 雖tuy 不bất 繫hệ 。 而nhi 得đắc 是thị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 非phi 不bất 繫hệ 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。

諸chư 法pháp 學học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 學học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 學học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 學học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 學học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 學học 無vô 色sắc 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 學học 無vô 色sắc 者giả 。 謂vị 學học 心tâm 所sở 法pháp 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 學học 無vô 色sắc 者giả 。 謂vị 彼bỉ 法pháp 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 中trung 亦diệc 有hữu 同đồng 類loại 得đắc 起khởi 。 略lược 故cố 不bất 說thuyết 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 起khởi 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 學học 法pháp 得đắc 起khởi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 退thoái 。 學học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 起khởi 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 乃nãi 至chí 初sơ 靜tĩnh 慮lự 後hậu 八bát 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 上thượng 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 學học 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。

彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 諸chư 不Bất 還Hoàn 者giả 。 若nhược 起khởi 欲dục 界giới 下hạ 下hạ 下hạ 中trung 二nhị 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 來lai 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 下hạ 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 學học 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 一nhất 來lai 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 中trung 下hạ 乃nãi 至chí 上thượng 中trung 五ngũ 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 預dự 流lưu 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 上thượng 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 學học 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 預dự 流lưu 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 一nhất 來lai 者giả 前tiền 六lục 品phẩm 纏triền 。 隨tùy 起khởi 何hà 退thoái 彼bỉ 心tâm 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 學học 得đắc 俱câu 起khởi 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 學học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 諸chư 學học 者giả 。 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 學học 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 即tức 此thử 學học 者giả 引dẫn 發phát 諸chư 通thông 。 諸chư 加gia 行hành 道Đạo 。 五ngũ 無vô 間gián 道đạo 。 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 世thế 俗tục 他tha 心tâm 智trí 通thông 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 學học 者giả 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 心tâm 時thời 。 學học 者giả 起khởi 四tứ 無vô 量lượng 。 世thế 俗tục 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 時thời 。 學học 者giả 起khởi 入nhập 滅diệt 定định 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 學học 者giả 修tu 不bất 淨tịnh 觀quán 持trì 息tức 念niệm 。 世thế 俗tục 念niệm 住trụ 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 學học 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 設thiết 法pháp 學học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 學học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 學học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 學học 無vô 色sắc 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 學học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 學học 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 學học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 住trụ 見kiến 道đạo 三tam 類loại 智trí 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 苦khổ 集tập 滅diệt 三tam 現hiện 觀quán 邊biên 所sở 修tu 世thế 俗tục 智trí 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 俱câu 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 有hữu 說thuyết 。 及cập 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 學học 者giả 起khởi 無vô 漏lậu 他tha 心tâm 智trí 通thông 時thời 。 學học 者giả 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 時thời 。 學học 者giả 起khởi 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 學học 者giả 起khởi 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 時thời 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 與dữ 如như 前tiền 說thuyết 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 住trụ 學học 心tâm 乃nãi 至chí 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 者giả 。 謂vị 諸chư 學học 者giả 。 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 。 住trụ 色sắc 無vô 色sắc 無vô 漏lậu 定định 時thời 。 諸chư 根căn 大đại 種chủng 長trưởng 養dưỡng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 彼bỉ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 俱câu 起khởi 。

諸chư 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 起khởi 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 退thoái 。 無Vô 學Học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 退thoái 勝thắng 根căn 住trụ 劣liệt 根căn 時thời 。 彼bỉ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 與dữ 劣liệt 根căn 品phẩm 無Vô 學Học 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 有hữu 說thuyết 。 唯duy 煩phiền 惱não 現hiện 前tiền 故cố 退thoái 者giả 。 彼bỉ 說thuyết 此thử 中trung 但đãn 應ưng 言ngôn 勝thắng 進tiến 。 不bất 應ưng 言ngôn 退thoái 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 住trụ 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 亦diệc 退thoái 故cố 。 此thử 中trung 亦diệc 應ưng 說thuyết 退thoái 。 謂vị 住trụ 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 退thoái 堪kham 達đạt 根căn 住trụ 住trụ 法pháp 根căn 。 乃nãi 至chí 退thoái 思tư 法pháp 根căn 住trụ 退thoái 法pháp 根căn 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 勝thắng 進tiến 無Vô 學Học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無Vô 學Học 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 阿A 羅La 漢Hán 引dẫn 發phát 諸chư 通thông 。 諸chư 加gia 行hành 道Đạo 。 五ngũ 無vô 間gián 道đạo 。 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 世thế 俗tục 他tha 心tâm 智trí 通thông 。 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 心tâm 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 起khởi 四tứ 無vô 量lượng 。 世thế 俗tục 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 時thời 。 起khởi 無vô 礙ngại 解giải 。 及cập 世thế 俗tục 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 起khởi 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 定định 。 空không 空không 無vô 願nguyện 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 無vô 相tướng 。 及cập 增tăng 長trưởng 時thời 阿A 羅La 漢Hán 。 起khởi 不bất 淨tịnh 觀quán 。 持trì 息tức 念niệm 。 世thế 俗tục 念niệm 住trụ 。 并tinh 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 無Vô 學Học 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 設thiết 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 無Vô 學Học 心tâm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 金kim 剛cang 喻dụ 定định 滅diệt 。 盡tận 智trí 起khởi 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 世thế 俗tục 善thiện 。 及cập 或hoặc 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 或hoặc 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 世thế 俗tục 善thiện 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 阿A 羅La 漢Hán 起khởi 無vô 漏lậu 他tha 心tâm 智trí 通thông 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 依y 色sắc 界giới 定định 起khởi 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 。 及cập 無vô 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 阿A 羅La 漢Hán 起khởi 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 及cập 依y 無vô 色sắc 定định 起khởi 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 。 并tinh 無vô 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 餘dư 如như 前tiền 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 住trụ 無Vô 學Học 心tâm 乃nãi 至chí 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 者giả 。 謂vị 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 阿A 羅La 漢Hán 。 住trụ 色sắc 無vô 色sắc 無vô 漏lậu 定định 時thời 。 諸chư 根căn 大đại 種chủng 長trưởng 養dưỡng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 彼bỉ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 俱câu 起khởi 。 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 學học 心tâm 俱câu 。 或hoặc 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 學học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 學học 心tâm 勝thắng 進tiến 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 學học 心tâm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 學học 心tâm 俱câu 起khởi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 釋thích 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 無Vô 學Học 心tâm 勝thắng 進tiến 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 無Vô 學Học 心tâm 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 釋thích 。 設thiết 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 或hoặc 學học 無vô 色sắc 。 或hoặc 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 學học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 學học 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 學học 無vô 色sắc 起khởi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 釋thích 。 云vân 何hà 無Vô 學Học 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 無Vô 學Học 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 無Vô 學Học 無vô 色sắc 起khởi 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 俱câu 釋thích 。

諸chư 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 者giả 。 謂vị 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 所sở 法pháp 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 者giả 。 謂vị 彼bỉ 法pháp 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 中trung 亦diệc 有hữu 同đồng 類loại 得đắc 起khởi 。 略lược 故cố 不bất 說thuyết 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 退thoái 。 見kiến 所sở 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 已dĩ 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 染nhiễm 。 或hoặc 起khởi 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 修tu 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 。 或hoặc 乃nãi 至chí 起khởi 欲dục 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 或hoặc 與dữ 一nhất 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 。 或hoặc 乃nãi 至chí 與dữ 八bát 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 乃nãi 至chí 已dĩ 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 未vị 離ly 初sơ 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 起khởi 欲dục 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 生sanh 見kiến 所sở 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 從tùng 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 歿một 。 或hoặc 生sanh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 以dĩ 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 。 或hoặc 乃nãi 至chí 生sanh 欲dục 界giới 以dĩ 欲dục 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 時thời 。 彼bỉ 心tâm 或hoặc 與dữ 一nhất 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 。 或hoặc 乃nãi 至chí 與dữ 八bát 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 乃nãi 至chí 初sơ 靜tĩnh 慮lự 歿một 生sanh 欲dục 界giới 。 以dĩ 欲dục 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 地địa 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 設thiết 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 。 修tu 所sở 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 退thoái 修tu 所sở 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 諸chư 異dị 生sanh 已dĩ 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 染nhiễm 。 起khởi 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 見kiến 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 。 或hoặc 乃nãi 至chí 起khởi 欲dục 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 。 或hoặc 乃nãi 至chí 八bát 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 乃nãi 至chí 已dĩ 離ly 欲dục 界giới 染nhiễm 。 未vị 離ly 初sơ 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 起khởi 欲dục 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 生sanh 修tu 所sở 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 從tùng 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 歿một 。 或hoặc 生sanh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 以dĩ 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 。 或hoặc 乃nãi 至chí 生sanh 欲dục 界giới 。 以dĩ 欲dục 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 時thời 。 彼bỉ 心tâm 或hoặc 與dữ 一nhất 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 或hoặc 乃nãi 至chí 與dữ 八bát 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 乃nãi 至chí 初sơ 靜tĩnh 慮lự 歿một 生sanh 欲dục 界giới 。 以dĩ 欲dục 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 結kết 生sanh 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 地địa 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 住trụ 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 。 乃nãi 至chí 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 者giả 。 謂vị 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 見kiến 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 諸chư 根căn 大đại 種chủng 長trưởng 養dưỡng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 彼bỉ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 俱câu 起khởi 。

諸chư 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 。 修tu 所sở 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 見kiến 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 釋thích 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 不bất 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 斷đoạn 心tâm 。 修tu 所sở 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 不bất 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 修tu 所sở 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 住trụ 見kiến 道đạo 三tam 類loại 智trí 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 苦khổ 集tập 滅diệt 三tam 現hiện 觀quán 邊biên 所sở 修tu 世thế 俗tục 智trí 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 以dĩ 無vô 漏lậu 道Đạo 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 離ly 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 染nhiễm 。 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 滅diệt 盡tận 智trí 起khởi 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 世thế 俗tục 善thiện 。 及cập 或hoặc 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 有hữu 說thuyết 。 及cập 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 或hoặc 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 無vô 漏lậu 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 或hoặc 亦diệc 與dữ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 爾nhĩ 時thời 所sở 得đắc 世thế 俗tục 善thiện 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 起khởi 無vô 漏lậu 他tha 心tâm 智trí 通thông 時thời 。 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 初sơ 後hậu 心tâm 時thời 。 依y 色sắc 界giới 定định 起khởi 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 。 及cập 無vô 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 世thế 俗tục 道đạo 。 及cập 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 起khởi 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 及cập 依y 無vô 色sắc 定định 起khởi 無vô 漏lậu 念niệm 住trụ 。 并tinh 無vô 漏lậu 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 品phẩm 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 餘dư 如như 前tiền 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 斷đoạn 心tâm 。 乃nãi 至chí 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 者giả 。 謂vị 生sanh 欲dục 色sắc 界giới 住trụ 色sắc 無vô 色sắc 無vô 漏lậu 定định 時thời 。 諸chư 根căn 大đại 種chủng 長trưởng 養dưỡng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 彼bỉ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 俱câu 起khởi 。 設thiết 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 生sanh 。 見kiến 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 見kiến 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 釋thích 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 無vô 。 色sắc 答đáp 如như 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 。 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 退thoái 不bất 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 退thoái 勝thắng 根căn 住trụ 劣liệt 根căn 時thời 。 彼bỉ 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 與dữ 劣liệt 根căn 品phẩm 不bất 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 學học 退thoái 勝thắng 種chủng 性tánh 住trụ 劣liệt 種chủng 性tánh 亦diệc 爾nhĩ 。 阿A 羅La 漢Hán 起khởi 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 乃nãi 至chí 初sơ 靜tĩnh 慮lự 後hậu 八bát 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 上thượng 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 不bất 斷đoạn 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 諸chư 不Bất 還Hoàn 者giả 。 起khởi 欲dục 界giới 下hạ 下hạ 下hạ 中trung 二nhị 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 一nhất 來lai 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 下hạ 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 不bất 斷đoạn 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 一nhất 來lai 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 中trung 下hạ 乃nãi 至chí 上thượng 中trung 五ngũ 品phẩm 纏triền 退thoái 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 預dự 流lưu 果quả 及cập 勝thắng 果quả 道đạo 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 起khởi 上thượng 上thượng 品phẩm 纏triền 退thoái 。 猶do 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 亦diệc 與dữ 如như 前tiền 不bất 斷đoạn 得đắc 俱câu 起khởi 。 其kỳ 有hữu 不bất 能năng 護hộ 加gia 行hành 者giả 。 彼bỉ 心tâm 唯duy 與dữ 預dự 流lưu 果quả 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 不bất 斷đoạn 得đắc 起khởi 者giả 。 謂vị 諸chư 聖Thánh 者giả 。 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 離ly 欲dục 界giới 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 一nhất 切thiết 加gia 行hành 無vô 間gian 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 及cập 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 染nhiễm 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 不bất 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 信tín 勝thắng 解giải 練luyện 根căn 作tác 見kiến 至chí 。 及cập 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 練luyện 根căn 作tác 不bất 動động 。 若nhược 世thế 俗tục 為vi 加gia 行hành 。 彼bỉ 加gia 行hành 道Đạo 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 不bất 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。 若nhược 聖thánh 者giả 引dẫn 發phát 諸chư 通thông 諸chư 加gia 行hành 道Đạo 。 五ngũ 無vô 間gián 道đạo 。 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 。 及cập 世thế 俗tục 他tha 心tâm 智trí 通thông 。 解giải 脫thoát 道đạo 時thời 。 雜tạp 修tu 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 心tâm 時thời 。 聖thánh 者giả 起khởi 四tứ 無vô 量lượng 。 世thế 俗tục 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 十thập 遍biến 處xứ 時thời 。 起khởi 無vô 礙ngại 解giải 及cập 世thế 俗tục 無vô 礙ngại 解giải 增tăng 長trưởng 時thời 。 起khởi 無vô 諍tranh 願nguyện 智trí 邊biên 際tế 定định 。 空không 空không 無vô 願nguyện 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 無vô 相tướng 及cập 增tăng 長trưởng 時thời 。 聖thánh 者giả 起khởi 不bất 淨tịnh 觀quán 。 持trì 息tức 念niệm 。 世thế 俗tục 念niệm 住trụ 時thời 。 起khởi 入nhập 滅diệt 定định 想tưởng 微vi 細tế 心tâm 時thời 。 彼bỉ 心tâm 與dữ 未vị 來lai 所sở 修tu 不bất 斷đoạn 法pháp 諸chư 得đắc 俱câu 起khởi 。

諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 。 答đáp 如như 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 若nhược 退thoái 若nhược 勝thắng 進tiến 。 不bất 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 此thử 如như 前tiền 修tu 所sở 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 釋thích 。 設thiết 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 耶da 。 答đáp 諸chư 法pháp 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 起khởi 。 彼bỉ 法pháp 或hoặc 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 諸chư 法pháp 彼bỉ 心tâm 相tương 應ứng 。 彼bỉ 心tâm 俱câu 有hữu 。 不bất 斷đoạn 無vô 色sắc 義nghĩa 如như 前tiền 釋thích 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 。 答đáp 如như 不bất 斷đoạn 心tâm 勝thắng 進tiến 修tu 所sở 斷đoạn 法pháp 得đắc 起khởi 。 及cập 住trụ 不bất 斷đoạn 心tâm 修tu 所sở 斷đoạn 諸chư 根căn 長trưởng 養dưỡng 大đại 種chủng 增tăng 益ích 。 彼bỉ 法pháp 得đắc 生sanh 老lão 住trụ 無vô 常thường 。 此thử 如như 前tiền 修tu 所sở 斷đoạn 無vô 色sắc 起khởi 不bất 斷đoạn 心tâm 俱câu 釋thích 。

一nhất 切thiết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 有hữu 五ngũ 支chi 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 止chỉ 他tha 所sở 說thuyết 故cố 。 如như 分phân 別biệt 論luận 者giả 。 唯duy 許hứa 初sơ 靜tĩnh 慮lự 建kiến 立lập 支chi 非phi 餘dư 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 依y 契Khế 經Kinh 故cố 。 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 毘tỳ 舍xá 佉khư 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 往vãng 達đạt 磨ma 陣trận 那na 苾Bật 芻Sô 尼Ni 所sở 問vấn 言ngôn 。 聖thánh 者giả 初sơ 靜tĩnh 慮lự 有hữu 幾kỷ 支chi 。 答đáp 言ngôn 具Cụ 壽thọ 有hữu 五ngũ 支chi 。 謂vị 尋tầm 伺tứ 喜hỷ 樂lạc 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。 彼bỉ 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 既ký 不bất 問vấn 上thượng 靜tĩnh 慮lự 支chi 。 彼bỉ 苾Bật 芻Sô 尼Ni 又hựu 不bất 說thuyết 。 故cố 知tri 上thượng 諸chư 靜tĩnh 慮lự 不bất 建kiến 立lập 支chi 。 為vi 遮già 彼bỉ 意ý 顯hiển 上thượng 諸chư 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 建kiến 立lập 支chi 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 問vấn 若nhược 上thượng 諸chư 靜tĩnh 慮lự 亦diệc 立lập 支chi 者giả 。 何hà 故cố 毘tỳ 舍xá 佉khư 不bất 問vấn 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 不bất 說thuyết 耶da 。 有hữu 說thuyết 。 彼bỉ 疑nghi 者giả 問vấn 。 不bất 疑nghi 者giả 不bất 問vấn 。 隨tùy 問vấn 者giả 說thuyết 。 不bất 問vấn 者giả 不bất 說thuyết 。 由do 此thử 不bất 應ưng 責trách 其kỳ 所sở 以dĩ 。 有hữu 說thuyết 。 毘tỳ 舍xá 佉khư 欲dục 試thí 彼bỉ 苾Bật 芻Sô 尼Ni 於ư 此thử 事sự 為vi 能năng 知tri 不phủ 。 且thả 問vấn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 支chi 彼bỉ 既ký 無vô 滯trệ 而nhi 說thuyết 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 尊tôn 者giả 於ư 初sơ 靜tĩnh 慮lự 既ký 能năng 無vô 滯trệ 而nhi 說thuyết 於ư 餘dư 靜tĩnh 慮lự 必tất 亦diệc 能năng 知tri 。 是thị 故cố 不bất 問vấn 。 由do 彼bỉ 更cánh 不bất 問vấn 故cố 苾Bật 芻Sô 尼Ni 亦diệc 不bất 復phục 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 毘tỳ 舍xá 佉khư 是thị 利lợi 根căn 性tánh 。 聞văn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 即tức 知tri 餘dư 三tam 故cố 更cánh 不bất 問vấn 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 亦diệc 知tri 彼bỉ 已dĩ 悟ngộ 更cánh 不bất 為vi 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 毘tỳ 舍xá 佉khư 是thị 鈍độn 根căn 性tánh 。 極cực 作tác 意ý 力lực 纔tài 能năng 問vấn 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 力lực 更cánh 能năng 問vấn 餘dư 。 是thị 故cố 不bất 問vấn 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 亦diệc 知tri 彼bỉ 齊tề 是thị 能năng 受thọ 持trì 。 於ư 餘dư 非phi 器khí 故cố 更cánh 不bất 說thuyết 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 為vi 令linh 疑nghi 者giả 得đắc 決quyết 定định 解giải 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 謂vị 彼bỉ 經kinh 但đãn 說thuyết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 有hữu 五ngũ 支chi 。 不bất 說thuyết 上thượng 地địa 。 又hựu 但đãn 說thuyết 支chi 不bất 說thuyết 染nhiễm 與dữ 不bất 染nhiễm 。 今kim 欲dục 顯hiển 示thị 上thượng 地địa 亦diệc 有hữu 支chi 唯duy 不bất 染nhiễm 污ô 中trung 具cụ 有hữu 。 令linh 諸chư 疑nghi 者giả 生sanh 決quyết 定định 解giải 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 一nhất 切thiết 初sơ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 有hữu 五ngũ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 五ngũ 。 染nhiễm 污ô 無vô 五ngũ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 問vấn 何hà 故cố 染nhiễm 污ô 喜hỷ 於ư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 不bất 說thuyết 支chi 耶da 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 但đãn 應ưng 說thuyết 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 。 以dĩ 輕khinh 安an 樂lạc 染nhiễm 中trung 無vô 故cố 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 不bất 染nhiễm 初sơ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 五ngũ 支chi 。 染nhiễm 初sơ 靜tĩnh 慮lự 有hữu 四tứ 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 即tức 是thị 但đãn 說thuyết 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 。 由do 此thử 樂nhạo/nhạc/lạc 從tùng 離ly 生sanh 故cố 。 喜hỷ 相tương 應ứng 故cố 。 名danh 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 是thị 故cố 此thử 文văn 不bất 言ngôn 無vô 喜hỷ 。 有hữu 說thuyết 。 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 中trung 雖tuy 亦diệc 有hữu 喜hỷ 。 無vô 支chi 相tương/tướng 故cố 不bất 立lập 為vi 支chi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 初sơ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 五ngũ 支chi 。 染nhiễm 初sơ 靜tĩnh 慮lự 唯duy 有hữu 三tam 支chi 。 一nhất 切thiết 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 皆giai 有hữu 四tứ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 四tứ 。 染nhiễm 污ô 無vô 四tứ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 問vấn 內nội 等đẳng 淨tịnh 是thị 信tín 。 信tín 通thông 染nhiễm 污ô 不bất 染nhiễm 污ô 。 何hà 故cố 於ư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 不bất 說thuyết 支chi 耶da 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 應ưng 說thuyết 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 。 以dĩ 輕khinh 安an 樂lạc 染nhiễm 中trung 無vô 故cố 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 具cụ 四tứ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 有hữu 三tam 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 染nhiễm 信tín 名danh 不bất 信tín 。 此thử 於ư 染nhiễm 中trung 雖tuy 有hữu 無vô 支chi 相tương/tướng 故cố 不bất 立lập 為vi 支chi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 具cụ 四tứ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 唯duy 有hữu 二nhị 支chi 。 一nhất 切thiết 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 皆giai 有hữu 五ngũ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 五ngũ 。 染nhiễm 污ô 無vô 五ngũ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 問vấn 念niệm 慧tuệ 皆giai 通thông 染nhiễm 污ô 中trung 有hữu 。 何hà 故cố 不bất 立lập 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 應ưng 說thuyết 無vô 捨xả 。 大đại 善thiện 地địa 法pháp 染nhiễm 中trung 無vô 故cố 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 具cụ 五ngũ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 有hữu 四tứ 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 染nhiễm 念niệm 名danh 失thất 念niệm 。 染nhiễm 慧tuệ 名danh 不bất 正chánh 知tri 。 此thử 於ư 染nhiễm 中trung 雖tuy 有hữu 無vô 支chi 相tương/tướng 故cố 不bất 立lập 為vi 支chi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 具cụ 五ngũ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 唯duy 有hữu 二nhị 支chi 。 一nhất 切thiết 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 皆giai 有hữu 四tứ 支chi 耶da 。 答đáp 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 四tứ 。 染nhiễm 污ô 無vô 四tứ 。 無vô 何hà 等đẳng 。 答đáp 無vô 捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 問vấn 念niệm 通thông 染nhiễm 污ô 。 於ư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 何hà 故cố 非phi 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 此thử 文văn 但đãn 應ưng 說thuyết 無vô 捨xả 。 大đại 善thiện 地địa 法pháp 染nhiễm 中trung 無vô 故cố 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 四tứ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 有hữu 三tam 支chi 。 有hữu 說thuyết 。 染nhiễm 念niệm 名danh 失thất 念niệm 。 不bất 名danh 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 此thử 於ư 染nhiễm 中trung 雖tuy 有hữu 無vô 支chi 相tương/tướng 故cố 不bất 立lập 為vi 支chi 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 不bất 染nhiễm 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 具cụ 四tứ 支chi 。 染nhiễm 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 唯duy 有hữu 二nhị 支chi 。 此thử 中trung 有hữu 作tác 是thị 說thuyết 。 諸chư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 皆giai 不bất 立lập 支chi 。 而nhi 唯duy 說thuyết 無vô 喜hỷ 樂lạc 等đẳng 者giả 。 隨tùy 明minh 了liễu 義nghĩa 說thuyết 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 有hữu 離ly 生sanh 言ngôn 故cố 。 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 有hữu 淨tịnh 言ngôn 故cố 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 有hữu 正chánh 言ngôn 故cố 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 捨xả 念niệm 清thanh 淨tịnh 。 有hữu 清thanh 淨tịnh 言ngôn 故cố 。 此thử 皆giai 於ư 染nhiễm 明minh 了liễu 相tương 違vi 故cố 偏thiên 說thuyết 無vô 。 而nhi 實thật 染nhiễm 中trung 一nhất 切thiết 支chi 皆giai 非phi 。 有hữu 說thuyết 。 隨tùy 勝thắng 者giả 說thuyết 。 謂vị 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 出xuất 欲dục 界giới 重trọng/trùng 苦khổ 利lợi 益ích 支chi 勝thắng 。 上thượng 三tam 靜tĩnh 慮lự 於ư 勝thắng 妙diệu 離ly 染nhiễm 對đối 治trị 支chi 勝thắng 。 是thị 故cố 於ư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 隨tùy 勝thắng 者giả 說thuyết 無vô 。 然nhiên 其kỳ 餘dư 支chi 於ư 染nhiễm 靜tĩnh 慮lự 。 亦diệc 不bất 建kiến 立lập 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 六lục 十thập

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Bát Nhã Đăng Luận Thích - Quyển 11

般Bát 若Nhã 燈Đăng 論Luận 釋Thích Quyển 11 偈Kệ 本Bổn 龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 釋Thích 論Luận 分Phân 別Biệt 明Minh 菩Bồ 薩Tát 唐Đường 波Ba 羅La 頗Phả 蜜Mật 多Đa 羅La 譯Dịch 般Bát 若Nhã 燈Đăng 論Luận 釋Thích 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 偈kệ 本bổn 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 。 釋thích...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục - Quyển 0023

景Cảnh 德Đức 傳Truyền 燈Đăng 錄Lục Quyển 0023 宋Tống 道Đạo 原Nguyên 纂Toản 景cảnh 德đức 傳truyền 燈đăng 錄lục 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 三tam 吉cát 州châu 青thanh 原nguyên 山sơn 行Hành 思Tư 禪Thiền 師Sư 。 第đệ 七thất 世thế 下hạ -# 韶thiều 州châu 雲vân 門môn 山sơn 文văn 偃yển 禪thiền...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 95

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 95 五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập 五ngũ 五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tổ Thống Kỷ - Quyển 0041

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ Quyển 0041 宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn 佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 一nhất 宋tống 咸hàm 淳thuần 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa 門Môn 志chí 磐bàn 撰soạn 法pháp 運vận 通thông 塞tắc 志chí 第đệ 十thập 七thất 之chi 八bát 代đại 宗tông (# 豫dự...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Duy Ma Kinh Lược Sớ - Quyển 1

維Duy 摩Ma 經Kinh 略Lược 疏Sớ Quyển 1 隋Tùy 智Trí 顗 說Thuyết 唐Đường 湛Trạm 然Nhiên 略Lược 維Duy 摩Ma 經Kinh 略Lược 疏Sớ/sơ 序Tự 今kim 茲tư 疏sớ/sơ 文văn 即tức 隋tùy 煬# 帝đế 。 請thỉnh 天thiên 台thai 大đại 師sư 出xuất 之chi 。 用dụng 為vi 心tâm 要yếu 勅sắc 文văn 具cụ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Nhiếp Đại Thừa Giảng Sớ Quyển Đệ Ngũ Đệ Thất - Quyển 0002

攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 講Giảng 疏Sớ 卷Quyển 第Đệ 五Ngũ 第Đệ 七Thất Quyển 0002 攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 論Luận 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 七thất 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức 。 即tức 是thị 生sanh 行hành 解giải 力lực 。 □# □# □# □# □# 云vân 已dĩ 入nhập 決quyết 定định 信tín 樂nhạo □#...