A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 145

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 145
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 145
五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 四tứ 十thập 五ngũ

五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng 造tạo

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 根căn 蘊uẩn 第đệ 六lục 中trung 根căn 納nạp 息tức 第đệ 一nhất 之chi 四tứ 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 。 根căn 幾kỷ 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 復phục 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 前tiền 門môn 遮già 說thuyết 頓đốn 斷đoạn 者giả 意ý 。 而nhi 猶do 未vị 遮già 說thuyết 頓đốn 現hiện 觀quán 。 又hựu 亦diệc 未vị 顯hiển 漸tiệm 次thứ 現hiện 觀quán 。 今kim 欲dục 遮già 顯hiển 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 有hữu 說thuyết 。 前tiền 門môn 亦diệc 遮già 頓đốn 現hiện 觀quán 亦diệc 顯hiển 漸tiệm 現hiện 觀quán 。 但đãn 不bất 明minh 了liễu 。 今kim 欲dục 令linh 明minh 了liễu 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 有hữu 說thuyết 。 所sở 以dĩ 作tác 論luận 者giả 。 欲dục 分phân 別biệt 五ngũ 部bộ 煩phiền 惱não 五ngũ 部bộ 對đối 治trị 。 故cố 造tạo 斯tư 論luận 。 五ngũ 部bộ 煩phiền 惱não 者giả 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 修tu 所sở 斷đoạn 。 五ngũ 部bộ 對đối 治trị 者giả 。 謂vị 苦khổ 忍nhẫn 苦khổ 智trí 。 乃nãi 至chí 道đạo 忍nhẫn 道đạo 智trí 。 此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 幾kỷ 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 修tu 所sở 斷đoạn 。 幾kỷ 不bất 斷đoạn 。 答đáp 九cửu 修tu 所sở 斷đoạn 。 三tam 不bất 斷đoạn 。 十thập 應ưng 分phân 別biệt 。 九cửu 修tu 所sở 斷đoạn 者giả 。 謂vị 七thất 色sắc 命mạng 苦khổ 根căn 。 三tam 不bất 斷đoạn 者giả 。 謂vị 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 十thập 應ưng 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 意ý 四tứ 受thọ 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 謂vị 意ý 根căn 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 二nhị 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 十thập 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 十thập 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 所sở 行hành 道Đạo 。 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 二nhị 十thập 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 意ý 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 十thập 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 意ý 根căn 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 九cửu 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 七thất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 五ngũ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 五ngũ 隨tùy 眠miên 者giả 。 謂vị 欲dục 界giới 貪tham 無vô 明minh 。 色sắc 界giới 貪tham 慢mạn 無vô 明minh 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 喜hỷ 根căn 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 十thập 七thất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 十thập 七thất 隨tùy 眠miên 者giả 。 謂vị 欲dục 界giới 除trừ 瞋sân 疑nghi 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 十thập 一nhất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 十thập 一nhất 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 道đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 十thập 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 喜hỷ 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 六lục 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 喜hỷ 根căn 。 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 有hữu 漏lậu 喜hỷ 根căn 。 六lục 隨tùy 眠miên 者giả 。 謂vị 欲dục 界giới 除trừ 瞋sân 。 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 或hoặc 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 云vân 何hà 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 苦khổ 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 四tứ 隨tùy 眠miên 者giả 。 謂vị 欲dục 界giới 邪tà 見kiến 瞋sân 疑nghi 無vô 明minh 。

云vân 何hà 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 。 集tập 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 滅diệt 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 隨tùy 信tín 隨tùy 法pháp 行hành 道Đạo 現hiện 觀quán 邊biên 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 四tứ 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 憂ưu 根căn 學học 見kiến 迹tích 修tu 所sở 斷đoạn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 修tu 所sở 斷đoạn 二nhị 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 憂ưu 根căn 及cập 不bất 染nhiễm 污ô 憂ưu 根căn 。 二nhị 隨tùy 眠miên 者giả 。 謂vị 欲dục 界giới 瞋sân 無vô 明minh 。 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 或hoặc 修tu 所sở 斷đoạn 。 或hoặc 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 修tu 所sở 斷đoạn 。 謂vị 有hữu 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 云vân 何hà 不bất 斷đoạn 。 謂vị 無vô 漏lậu 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。

已dĩ 分phân 別biệt 諸chư 根căn 。 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 等đẳng 。 彼bỉ 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 等đẳng 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 云vân 何hà 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 修tu 所sở 斷đoạn 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 對đối 治trị 。 決quyết 定định 對đối 治trị 。 所sở 緣duyên 決quyết 定định 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 對đối 治trị 不bất 決quyết 定định 。 對đối 治trị 所sở 緣duyên 不bất 決quyết 定định 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 處xứ 所sở 決quyết 定định 對đối 治trị 。 所sở 緣duyên 決quyết 定định 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 乃nãi 至chí 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 處xứ 所sở 不bất 決quyết 定định 對đối 治trị 。 所sở 緣duyên 不bất 決quyết 定định 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 苦khổ 忍nhẫn 苦khổ 智trí 為vi 對đối 治trị 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 若nhược 法pháp 道đạo 忍nhẫn 道đạo 智trí 為vi 對đối 治trị 名danh 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 諸chư 智trí 為vi 對đối 治trị 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 苦khổ 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 若nhược 法pháp 道đạo 忍nhẫn 所sở 斷đoạn 。 名danh 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 諸chư 智trí 所sở 斷đoạn 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 觀quán 苦Khổ 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 若nhược 法pháp 觀quán 道Đạo 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 名danh 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 或hoặc 觀quán 苦Khổ 諦Đế 。 或hoặc 觀quán 集tập 滅diệt 道Đạo 諦Đế 。 或hoặc 不bất 觀quán 諦đế 所sở 斷đoạn 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 與dữ 見kiến 苦Khổ 諦Đế 相tương 違vi 。 名danh 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 若nhược 法pháp 與dữ 見kiến 道Đạo 諦Đế 相tương 違vi 。 名danh 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 若nhược 法pháp 與dữ 見kiến 四Tứ 諦Đế 相tương 違vi 。 名danh 修tu 所sở 斷đoạn 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 見kiến 。 幾kỷ 非phi 見kiến 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 見kiến 性tánh 者giả 意ý 。 彼bỉ 作tác 是thị 說thuyết 。 所sở 作tác 猛mãnh 利lợi 說thuyết 名danh 為vi 見kiến 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 。 不bất 皆giai 於ư 自tự 事sự 猛mãnh 利lợi 故cố 悉tất 名danh 見kiến 。 為vi 遮già 彼bỉ 執chấp 。 顯hiển 諸chư 法pháp 中trung 唯duy 眼nhãn 根căn 及cập 慧tuệ 少thiểu 分phần 名danh 見kiến 非phi 餘dư 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 見kiến 。 幾kỷ 非phi 見kiến 。 答đáp 一nhất 見kiến 。 十thập 七thất 非phi 見kiến 。 四tứ 應ưng 分phân 別biệt 。 一nhất 見kiến 者giả 。 謂vị 眼nhãn 根căn 。 十thập 七thất 非phi 見kiến 者giả 。 謂vị 六lục 色sắc 命mạng 意ý 五ngũ 受thọ 信tín 等đẳng 四tứ 根căn 。 四tứ 應ưng 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 慧tuệ 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 慧tuệ 根căn 或hoặc 見kiến 。 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 意ý 識thức 相tương 應ứng 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 餘dư 慧tuệ 根căn 即tức 五ngũ 識thức 相tương 應ứng 慧tuệ 根căn 。 及cập 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 或hoặc 見kiến 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 所sở 攝nhiếp 餘dư 根căn 。 即tức 餘dư 八bát 根căn 。 如như 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 具cụ 知tri 根căn 或hoặc 見kiến 或hoặc 非phi 見kiến 。 云vân 何hà 見kiến 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。 云vân 何hà 非phi 見kiến 。 謂vị 具cụ 知tri 根căn 所sở 攝nhiếp 餘dư 根căn 。 即tức 餘dư 八bát 根căn 。 及cập 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 所sở 攝nhiếp 慧tuệ 根căn 。

已dĩ 分phân 別biệt 諸chư 根căn 見kiến 等đẳng 。 彼bỉ 見kiến 等đẳng 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 見kiến 見kiến 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 由do 四tứ 緣duyên 。 故cố 名danh 見kiến 。 一nhất 能năng 觀quán 故cố 。 二nhị 推thôi 決quyết 故cố 。 三tam 堅kiên 執chấp 故cố 。 四tứ 深thâm 入nhập 所sở 緣duyên 故cố 。 能năng 觀quán 故cố 者giả 。 謂vị 見kiến 自tự 性tánh 。 問vấn 邪tà 見kiến 顛điên 倒đảo 見kiến 。 彼bỉ 何hà 所sở 觀quán 。 答đáp 是thị 故cố 說thuyết 見kiến 自tự 性tánh 。 謂vị 雖tuy 邪tà 顛điên 倒đảo 見kiến 。 而nhi 是thị 見kiến 慧tuệ 自tự 性tánh 。 故cố 說thuyết 能năng 觀quán 。 如như 人nhân 隨tùy 有hữu 所sở 見kiến 即tức 名danh 能năng 觀quán 。 非phi 如như 盲manh 者giả 。 推thôi 決quyết 定định 者giả 。 謂vị 能năng 推thôi 求cầu 決quyết 定định 。 問vấn 一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh 。 如như 何hà 推thôi 求cầu 。 答đáp 性tánh 猛mãnh 利lợi 故cố 說thuyết 名danh 推thôi 求cầu 。 堅kiên 執chấp 故cố 者giả 。 謂vị 諸chư 見kiến 趣thú 僻tích 執chấp 堅kiên 牢lao 。 非phi 聖thánh 道Đạo 力lực 無vô 由do 令linh 捨xả 。 深thâm 入nhập 所sở 緣duyên 者giả 。 謂vị 於ư 境cảnh 猛mãnh 入nhập 。 如như 針châm 墮đọa 埿nê 。 有hữu 說thuyết 。 由do 二nhị 緣duyên 故cố 名danh 見kiến 。 一nhất 照chiếu 了liễu 性tánh 故cố 。 二nhị 推thôi 度độ 性tánh 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 由do 三tam 緣duyên 故cố 名danh 見kiến 。 一nhất 有hữu 見kiến 相tương/tướng 故cố 。 二nhị 成thành 見kiến 事sự 故cố 。 三tam 於ư 境cảnh 無vô 礙ngại 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 由do 三tam 緣duyên 故cố 名danh 見kiến 。 一nhất 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 。 二nhị 執chấp 著trước 故cố 。 三tam 推thôi 決quyết 故cố 。 有hữu 說thuyết 。 由do 三tam 緣duyên 故cố 名danh 見kiến 。 一nhất 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 。 二nhị 加gia 行hành 故cố 三tam 無vô 智trí 故cố 。 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 者giả 。 謂vị 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 壞hoại 者giả 。 加gia 行hành 故cố 者giả 。 謂vị 加gia 行hành 壞hoại 者giả 。 無vô 智trí 故cố 者giả 。 謂vị 俱câu 壞hoại 者giả 。

復phục 次thứ 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 者giả 。 謂vị 修tu 定định 者giả 。 加gia 行hành 故cố 者giả 。 謂vị 尋tầm 思tư 者giả 。 無vô 智trí 故cố 者giả 。 謂vị 隨tùy 聞văn 者giả 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 譬thí 喻dụ 者giả 所sở 說thuyết 故cố 。 彼bỉ 說thuyết 從tùng 欲dục 界giới 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 皆giai 有hữu 尋tầm 伺tứ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 契Khế 經Kinh 說thuyết 故cố 。 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 心tâm 麁thô 性tánh 是thị 尋tầm 。 心tâm 細tế 性tánh 是thị 伺tứ 。 心tâm 麁thô 細tế 性tánh 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 彼bỉ 大đại 德đức 說thuyết 曰viết 。 對đối 法pháp 諸chư 師sư 說thuyết 。 尋tầm 伺tứ 是thị 心tâm 麁thô 細tế 性tánh 。 此thử 麁thô 細tế 性tánh 相tướng 待đãi 而nhi 立lập 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 皆giai 現hiện 可khả 得đắc 。 而nhi 說thuyết 尋tầm 伺tứ 唯duy 在tại 欲dục 界giới 。 及cập 梵Phạm 世Thế 有hữu 。 此thử 是thị 惡ác 說thuyết 非phi 為vi 善thiện 說thuyết 。 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 諸chư 論luận 師sư 言ngôn 。 我ngã 等đẳng 善thiện 說thuyết 非phi 為vi 惡ác 說thuyết 。 以dĩ 依y 多đa 門môn 說thuyết 麁thô 細tế 性tánh 非phi 是thị 一nhất 種chủng 。 如như 說thuyết 。 纏triền 麁thô 隨tùy 眠miên 細tế 。 此thử 中trung 尋tầm 伺tứ 非phi 麁thô 非phi 細tế 。 以dĩ 俱câu 非phi 纏triền 隨tùy 眠miên 性tánh 故cố 。 如như 說thuyết 。 色sắc 蘊uẩn 麁thô 四tứ 蘊uẩn 細tế 。 此thử 中trung 尋tầm 伺tứ 俱câu 是thị 其kỳ 細tế 。 以dĩ 俱câu 攝nhiếp 在tại 行hành 蘊uẩn 中trung 故cố 。 如như 說thuyết 。 欲dục 界giới 麁thô 初sơ 靜tĩnh 慮lự 細tế 。 此thử 中trung 尋tầm 伺tứ 俱câu 通thông 麁thô 細tế 以dĩ 二nhị 俱câu 通thông 二nhị 地địa 攝nhiếp 故cố 。 如như 說thuyết 。 初sơ 靜tĩnh 慮lự 麁thô 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 細tế 。 此thử 中trung 尋tầm 伺tứ 俱câu 是thị 其kỳ 麁thô 。 以dĩ 依y 多đa 門môn 說thuyết 麁thô 細tế 性tánh 。 故cố 尋tầm 與dữ 伺tứ 非phi 至chí 有hữu 頂đảnh 。 若nhược 說thuyết 尋tầm 伺tứ 至chí 有hữu 頂đảnh 者giả 。 應ưng 不bất 說thuyết 有hữu 三tam 地địa 差sai 別biệt 。 譬thí 喻dụ 者giả 言ngôn 。 始thỉ 從tùng 欲dục 界giới 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 皆giai 有hữu 善thiện 染nhiễm 無vô 記ký 三tam 法pháp 。 一nhất 切thiết 地địa 染nhiễm 法pháp 皆giai 名danh 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 唯duy 善thiện 無vô 記ký 有hữu 三tam 地địa 別biệt 。 若nhược 爾nhĩ 。 何hà 故cố 說thuyết 尋tầm 伺tứ 滅diệt 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 入nhập 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 言ngôn 。 此thử 依y 善thiện 尋tầm 伺tứ 說thuyết 。 不bất 說thuyết 染nhiễm 污ô 。 此thử 說thuyết 不bất 然nhiên 。 何hà 緣duyên 乃nãi 說thuyết 滅diệt 善thiện 尋tầm 伺tứ 非phi 滅diệt 染nhiễm 污ô 。 而nhi 應ưng 先tiên 滅diệt 染nhiễm 污ô 尋tầm 伺tứ 。 以dĩ 離ly 染nhiễm 時thời 必tất 斷đoạn 彼bỉ 故cố 。 以dĩ 越việt 界giới 地địa 方phương 捨xả 於ư 善thiện 故cố 。 譬thí 喻dụ 者giả 真chân 為vi 惡ác 說thuyết 。 欲dục 止chỉ 彼bỉ 意ý 顯hiển 尋tầm 與dữ 伺tứ 唯duy 在tại 二nhị 地địa 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 。 根căn 幾kỷ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 幾kỷ 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 幾kỷ 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 答đáp 二nhị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 八bát 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 十thập 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 。 二nhị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 者giả 。 謂vị 苦khổ 憂ưu 根căn 。 八bát 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 者giả 。 謂vị 七thất 色sắc 命mạng 根căn 。 十thập 二nhị 應ưng 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 意ý 。 三tam 受thọ 。 信tín 等đẳng 五ngũ 。 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 意ý 根căn 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 欲dục 界giới 初sơ 靜tĩnh 慮lự 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 意ý 根căn 。

云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 從tùng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 意ý 根căn 。

如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 三tam 無vô 漏lậu 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 或hoặc 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 或hoặc 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 云vân 何hà 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 謂vị 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 欲dục 界giới 初sơ 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 謂vị 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 喜hỷ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 然nhiên 有hữu 差sai 別biệt 。 謂vị 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 喜hỷ 根căn 名danh 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。

已dĩ 分phân 別biệt 諸chư 根căn 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 等đẳng 。 彼bỉ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 等đẳng 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 云vân 何hà 名danh 。 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 與dữ 尋tầm 伺tứ 俱câu 。 尋tầm 伺tứ 相tương 應ứng 。 尋tầm 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 伺tứ 俱câu 轉chuyển 。 名danh 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 若nhược 法pháp 不bất 與dữ 尋tầm 俱câu 。 唯duy 與dữ 伺tứ 俱câu 。 尋tầm 不bất 相tương 應ứng 。 唯duy 伺tứ 相tương 應ứng 。 非phi 尋tầm 等đẳng 起khởi 。 唯duy 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 已dĩ 息tức 滅diệt 。 唯duy 伺tứ 俱câu 轉chuyển 。 名danh 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 若nhược 法pháp 不bất 與dữ 尋tầm 伺tứ 俱câu 。 非phi 尋tầm 伺tứ 相tương 應ứng 。 非phi 尋tầm 伺tứ 等đẳng 起khởi 。 尋tầm 伺tứ 已dĩ 息tức 名danh 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 有hữu 尋tầm 求cầu 。 有hữu 伺tứ 察sát 。 名danh 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 若nhược 法pháp 無vô 尋tầm 求cầu 。 有hữu 伺tứ 察sát 。 名danh 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 。 若nhược 法pháp 無vô 尋tầm 求cầu 無vô 伺tứ 察sát 。 名danh 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 他tha 宗tông 顯hiển 己kỷ 義nghĩa 故cố 。 如như 譬thí 喻dụ 者giả 說thuyết 心tâm 心tâm 所sở 。 次thứ 第đệ 而nhi 生sanh 。 彼bỉ 大đại 德đức 言ngôn 。 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 一nhất 一nhất 而nhi 起khởi 。 如như 經kinh 狹hiệp 路lộ 。 尚thượng 無vô 二nhị 並tịnh 。 何hà 況huống 有hữu 多đa 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 若nhược 法pháp 由do 彼bỉ 力lực 起khởi 即tức 說thuyết 與dữ 彼bỉ 相tương 應ứng 非phi 餘dư 。 謂vị 心tâm 能năng 生sanh 心tâm 及cập 心tâm 所sở 故cố 。 心tâm 心tâm 所sở 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 心tâm 所sở 唯duy 能năng 生sanh 於ư 心tâm 所sở 故cố 。 諸chư 心tâm 所sở 亦diệc 互hỗ 相tương 應ưng 。 心tâm 所sở 不bất 能năng 生sanh 於ư 心tâm 故cố 。 不bất 說thuyết 心tâm 與dữ 心tâm 所sở 相tương 應ứng 。 或hoặc 復phục 有hữu 執chấp 。 諸chư 法pháp 唯duy 與dữ 自tự 體thể 相tướng 應ưng 。 彼bỉ 作tác 是thị 言ngôn 。 遍biến 和hòa 合hợp 義nghĩa 是thị 相tương 應ứng 義nghĩa 。 更cánh 無vô 餘dư 遍biến 和hòa 合hợp 。 如như 自tự 體thể 於ư 自tự 體thể 者giả 。 故cố 說thuyết 自tự 體thể 相tướng 應ưng 非phi 他tha 。 有hữu 執chấp 。 諸chư 法pháp 自tự 體thể 於ư 自tự 體thể 。 非phi 相tướng 應ưng 非phi 不bất 相tương 應ứng 。 非phi 相tướng 應ưng 者giả 不bất 自tự 觀quán 故cố 。 非phi 不bất 相tương 應ứng 。 者giả 遍biến 和hòa 合hợp 故cố 。 為vi 止chỉ 如như 是thị 種chủng 種chủng 異dị 說thuyết 。 顯hiển 心tâm 心tâm 所sở 俱câu 時thời 而nhi 生sanh 展triển 轉chuyển 相tương 應ứng 。 非phi 於ư 自tự 體thể 唯duy 望vọng 他tha 說thuyết 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 此thử 二nhị 十thập 二nhị 。 根căn 幾kỷ 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 苦khổ 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 喜hỷ 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 憂ưu 根căn 相tướng 應ưng 。 幾kỷ 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 。 答đáp 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 喜hỷ 根căn 捨xả 根căn 九cửu 根căn 。 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 。 苦khổ 根căn 憂ưu 根căn 六lục 根căn 。 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 。 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 捨xả 根căn 九cửu 根căn 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 意ý 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 問vấn 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 捨xả 與dữ 此thử 九cửu 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 意ý 根căn 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 通thông 與dữ 五ngũ 受thọ 相tương 應ứng 。 此thử 中trung 但đãn 取thủ 三tam 受thọ 相tương 應ứng 故cố 言ngôn 少thiểu 分phần 。 三tam 無vô 漏lậu 根căn 多đa 法pháp 為vi 性tánh 。 今kim 除trừ 受thọ 體thể 與dữ 餘dư 相tương 應ứng 故cố 言ngôn 少thiểu 分phần 。 苦khổ 根căn 憂ưu 根căn 六lục 根căn 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 者giả 。 謂vị 意ý 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 問vấn 云vân 何hà 苦khổ 憂ưu 與dữ 此thử 六lục 少thiểu 分phần 相tương 應ứng 耶da 。 答đáp 此thử 六lục 根căn 與dữ 五ngũ 受thọ 相tương 應ứng 。 此thử 中trung 但đãn 取thủ 憂ưu 苦khổ 相tương 應ứng 故cố 言ngôn 少thiểu 分phần 。 問vấn 何hà 故cố 但đãn 問vấn 與dữ 受thọ 相tương 應ứng 。 不bất 問vấn 餘dư 心tâm 心tâm 所sở 耶da 。 答đáp 是thị 作tác 論luận 者giả 意ý 欲dục 爾nhĩ 故cố 。 隨tùy 彼bỉ 意ý 欲dục 而nhi 作tác 論luận 。 但đãn 不bất 違vi 法pháp 相tướng 。 便tiện 不bất 應ưng 責trách 。 有hữu 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 歸quy 趣thú 受thọ 是thị 以dĩ 問vấn 之chi 。 有hữu 說thuyết 。 一nhất 受thọ 有hữu 多đa 根căn 相tướng 。 謂vị 於ư 一nhất 受thọ 分phân 為vi 五ngũ 根căn 餘dư 法pháp 不bất 爾nhĩ 。 故cố 唯duy 問vấn 受thọ 。 有hữu 說thuyết 。 諸chư 受thọ 成thành 就tựu 不bất 相tương 違vi 。 現hiện 行hành 相tương 違vi 。 是thị 以dĩ 偏thiên 問vấn 。 成thành 就tựu 不bất 相tương 違vi 者giả 。 謂vị 一nhất 有hữu 情tình 成thành 就tựu 五ngũ 受thọ 。 現hiện 行hành 相tương 違vi 者giả 。 謂vị 一nhất 有hữu 情tình 。 一nhất 剎sát 那na 中trung 。 不bất 能năng 起khởi 二nhị 。 何hà 況huống 起khởi 多đa 。 有hữu 說thuyết 。 以dĩ 受thọ 是thị 緣duyên 起khởi 輪luân 轂cốc 。 是thị 以dĩ 偏thiên 問vấn 。 有hữu 說thuyết 。 除trừ 受thọ 更cánh 欲dục 問vấn 何hà 。 若nhược 問vấn 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 彼bỉ 唯duy 是thị 善thiện 。 非phi 與dữ 一nhất 切thiết 有hữu 相tương 應ứng 義nghĩa 。 若nhược 問vấn 命mạng 等đẳng 八bát 根căn 。 彼bỉ 唯duy 無vô 記ký 又hựu 不bất 相tương 應ứng 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 。 何hà 故cố 不bất 問vấn 意ý 根căn 。 答đáp 本bổn 由do 意ý 根căn 立lập 相tương 應ứng 法pháp 。 不bất 可khả 還hoàn 問vấn 與dữ 意ý 相tương 應ứng 。 是thị 故cố 此thử 中trung 。 唯duy 問vấn 與dữ 受thọ 相tương 應ứng 之chi 義nghĩa 。 五ngũ 受thọ 自tự 性tánh 非phi 自tự 相tương 應ứng 故cố 。 復phục 唯duy 以dĩ 餘dư 法pháp 問vấn 受thọ 。 已dĩ 分phân 別biệt 諸chư 根căn 。 與dữ 受thọ 相tương 應ứng 。 彼bỉ 相tương 應ứng 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 名danh 相tướng 應ưng 。 相tương 應ứng 是thị 何hà 義nghĩa 。 答đáp 等đẳng 義nghĩa 是thị 相tương 應ứng 義nghĩa 。 問vấn 諸chư 心tâm 品phẩm 中trung 。 心tâm 所sở 法pháp 有hữu 多đa 有hữu 少thiểu 。 云vân 何hà 名danh 等đẳng 。 謂vị 欲dục 界giới 多đa 色sắc 界giới 少thiểu 。 色sắc 界giới 多đa 無vô 色sắc 界giới 少thiểu 。 善thiện 多đa 不bất 善thiện 少thiểu 。 不bất 善thiện 多đa 無vô 記ký 少thiểu 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 多đa 無vô 覆phú 無vô 記ký 少thiểu 。 云vân 何hà 等đẳng 義nghĩa 是thị 相tương 應ứng 義nghĩa 。 答đáp 以dĩ 事sự 等đẳng 故cố 說thuyết 名danh 為vi 等đẳng 。 謂vị 一nhất 心tâm 品phẩm 中trung 。 若nhược 有hữu 二nhị 受thọ 。 一nhất 想tưởng 等đẳng 者giả 可khả 說thuyết 非phi 等đẳng 。 然nhiên 一nhất 心tâm 品phẩm 中trung 如như 受thọ 有hữu 一nhất 。 想tưởng 等đẳng 亦diệc 爾nhĩ 。 故cố 名danh 為vi 等đẳng 。 有hữu 說thuyết 。 五ngũ 種chủng 等đẳng 義nghĩa 是thị 相tương 應ứng 義nghĩa 。 謂vị 所sở 依y 等đẳng 。 所sở 緣duyên 等đẳng 。 行hành 相tương/tướng 等đẳng 。

時thời 等đẳng 。 事sự 等đẳng 。 餘dư 廣quảng 說thuyết 如như 結kết 蘊uẩn 初sơ 納nạp 息tức 此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。 答đáp 欲dục 止chỉ 他tha 宗tông 顯hiển 己kỷ 義nghĩa 故cố 。 謂vị 或hoặc 有hữu 執chấp 色sắc 界giới 有hữu 男nam 女nữ 根căn 。 彼bỉ 作tác 是thị 言ngôn 。 有hữu 色sắc 身thân 處xứ 皆giai 有hữu 女nữ 男nam 二nhị 根căn 可khả 得đắc 。 為vi 止chỉ 彼bỉ 意ý 顯hiển 女nữ 男nam 根căn 唯duy 欲dục 界giới 有hữu 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

復phục 有hữu 說thuyết 言ngôn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 五ngũ 地địa 可khả 得đắc 。 謂vị 欲dục 界giới 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 彼bỉ 說thuyết 有hữu 身thân 皆giai 有hữu 苦khổ 樂lạc 。 為vi 遮già 彼bỉ 執chấp 。 顯hiển 苦khổ 根căn 唯duy 欲dục 界giới 有hữu 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 唯duy 三tam 地địa 有hữu 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。 或hoặc 復phục 有hữu 說thuyết 。 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 九cửu 地địa 可khả 得đắc 。 謂vị 從tùng 欲dục 界giới 。 乃nãi 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 彼bỉ 說thuyết 有hữu 心tâm 皆giai 有hữu 憂ưu 喜hỷ 。 三tam 界giới 九cửu 地địa 皆giai 有hữu 心tâm 故cố 。 又hựu 欲dục 界giới 身thân 不bất 淨tịnh 可khả 厭yếm 。 尚thượng 於ư 合hợp 時thời 生sanh 喜hỷ 。 離ly 時thời 生sanh 憂ưu 。 況huống 上thượng 界giới 中trung 身thân 極cực 淨tịnh 妙diệu 猶do 如như 燈đăng 焰diễm 。 心tâm 無vô 嬈nhiễu 濁trược 。 如như 清thanh 涼lương 池trì 。 而nhi 於ư 離ly 合hợp 得đắc 無vô 憂ưu 喜hỷ 。 為vi 遮già 彼bỉ 執chấp 。 顯hiển 憂ưu 唯duy 欲dục 界giới 。 喜hỷ 至chí 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 上thượng 地địa 俱câu 無vô 。 故cố 作tác 斯tư 論luận 。

此thử 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 答đáp 四tứ 欲dục 界giới 繫hệ 。 三tam 不bất 繫hệ 。 十thập 五ngũ 應ưng 分phân 別biệt 。 四tứ 欲dục 界giới 繫hệ 者giả 。 謂vị 女nữ 男nam 苦khổ 憂ưu 根căn 。 三tam 不bất 繫hệ 者giả 。 謂vị 三tam 無vô 漏lậu 根căn 。 十thập 五ngũ 應ưng 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 五ngũ 色sắc 命mạng 意ý 三tam 受thọ 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 眼nhãn 根căn 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 眼nhãn 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 眼nhãn 根căn 。 如như 眼nhãn 根căn 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 命mạng 根căn 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 壽thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 壽thọ 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 壽thọ 。 意ý 根căn 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 意ý 根căn 。 如như 意ý 根căn 。 捨xả 根căn 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 。 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 。 謂vị 欲dục 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 。 謂vị 色sắc 界giới 繫hệ 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 。 謂vị 無vô 漏lậu 作tác 意ý 相tương 應ứng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 如như 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 喜hỷ 根căn 亦diệc 爾nhĩ 。

問vấn 何hà 故cố 色sắc 界giới 無vô 男nam 女nữ 根căn 。 答đáp 非phi 其kỳ 田điền 非phi 其kỳ 器khí 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 為vi 欲dục 棄khí 捨xả 男nam 女nữ 根căn 故cố 。 修tu 諸chư 靜tĩnh 慮lự 往vãng 色sắc 界giới 生sanh 。 若nhược 彼bỉ 亦diệc 有hữu 男nam 女nữ 根căn 者giả 。 則tắc 應ưng 無vô 有hữu 求cầu 生sanh 彼bỉ 界giới 。 若nhược 法pháp 下hạ 地địa 所sở 有hữu 上thượng 地địa 亦diệc 有hữu 者giả 。 應ưng 不bất 施thi 設thiết 有hữu 漸tiệm 次thứ 滅diệt 法pháp 。 若nhược 無vô 漸tiệm 次thứ 滅diệt 法pháp 。 亦diệc 應ưng 無vô 畢tất 竟cánh 滅diệt 法pháp 。 以dĩ 漸tiệm 次thứ 滅diệt 法pháp 能năng 引dẫn 畢tất 竟cánh 滅diệt 法pháp 故cố 。 若nhược 無vô 畢tất 竟cánh 滅diệt 法pháp 應ưng 無vô 解giải 脫thoát 。 若nhược 無vô 解giải 脫thoát 。 應ưng 無vô 出xuất 離ly 。 勿vật 有hữu 如như 斯tư 眾chúng 多đa 過quá 失thất 故cố 。 於ư 色sắc 界giới 無vô 男nam 女nữ 根căn 。 有hữu 說thuyết 。 女nữ 男nam 二nhị 根căn 段đoạn 食thực 所sở 引dẫn 。 如như 契Khế 經Kinh 說thuyết 。 劫kiếp 初sơ 時thời 人nhân 無vô 女nữ 男nam 根căn 形hình 相tướng 不bất 異dị 。 後hậu 食thực 地địa 味vị 男nam 女nữ 根căn 生sanh 。 由do 此thử 便tiện 有hữu 。 男nam 女nữ 相tướng 異dị 。 色sắc 界giới 離ly 段đoạn 食thực 故cố 無vô 此thử 二nhị 根căn 。 有hữu 說thuyết 。 男nam 女nữ 二nhị 根căn 。 欲dục 界giới 有hữu 用dụng 。 非phi 於ư 色sắc 界giới 。 是thị 故cố 彼bỉ 無vô 。 問vấn 鼻tị 舌thiệt 二nhị 根căn 於ư 彼bỉ 無vô 用dụng 。 云vân 何hà 得đắc 有hữu 。 答đáp 鼻tị 舌thiệt 二nhị 根căn 於ư 彼bỉ 有hữu 用dụng 。 令linh 端đoan 嚴nghiêm 故cố 。 非phi 女nữ 男nam 根căn 有hữu 端đoan 嚴nghiêm 義nghĩa 。 可khả 慚tàm 鄙bỉ 故cố 。 問vấn 色sắc 界giới 天thiên 眾chúng 為vi 女nữ 為vi 男nam 。 若nhược 爾nhĩ 何hà 失thất 。 若nhược 是thị 女nữ 者giả 應ưng 有hữu 女nữ 根căn 。 若nhược 是thị 男nam 者giả 應ưng 有hữu 男nam 根căn 。 若nhược 非phi 二nhị 者giả 便tiện 違vi 經kinh 說thuyết 。 如như 說thuyết 。 女nữ 身thân 不bất 得đắc 作tác 梵Phạm 王Vương 。 等đẳng 而nhi 不bất 遮già 男nam 。 答đáp 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 皆giai 是thị 男nam 。 問vấn 豈khởi 不bất 彼bỉ 類loại 不bất 成thành 就tựu 男nam 根căn 耶da 。 答đáp 雖tuy 無vô 男nam 根căn 而nhi 有hữu 餘dư 丈trượng 夫phu 相tương/tướng 。 又hựu 能năng 離ly 染nhiễm 。 故cố 說thuyết 為vi 男nam 。 如như 契Khế 經Kinh 中trung 說thuyết 。 諸chư 果quả 向hướng 皆giai 名danh 丈trượng 夫phu 。 非phi 無vô 女nữ 人nhân 行hành 向hướng 住trụ 果quả 。 當đương 知tri 亦diệc 以dĩ 能năng 離ly 染nhiễm 故cố 說thuyết 為vi 丈trượng 夫phu 。 毘tỳ 柰nại 耶da 中trung 。 亦diệc 作tác 是thị 說thuyết 。 佛Phật 以dĩ 兩lưỡng 手thủ 捧phủng 大đại 生sanh 主chủ 骨cốt 。 告cáo 苾Bật 芻Sô 眾chúng 。 汝nhữ 等đẳng 諦đế 聽thính 。 一nhất 切thiết 女nữ 人nhân 。 其kỳ 性tánh 輕khinh 轉chuyển 。 多đa 諸chư 嫉tật 妬đố 。 諂siểm 媚mị 慳san 貪tham 。 唯duy 大đại 生sanh 主chủ 雖tuy 是thị 女nữ 人nhân 。 而nhi 離ly 一nhất 切thiết 女nữ 人nhân 過quá 失thất 。 作tác 丈trượng 夫phu 所sở 作tác 。 得đắc 丈trượng 夫phu 所sở 得đắc 。 我ngã 說thuyết 是thị 輩bối 。 名danh 為vi 丈trượng 夫phu 。 色sắc 界giới 諸chư 天thiên 。 理lý 亦diệc 應ưng 爾nhĩ 。 能năng 離ly 染nhiễm 故cố 說thuyết 為vi 丈trượng 夫phu 。 由do 此thử 應ưng 作tác 四tứ 句cú 分phân 別biệt 。 有hữu 是thị 男nam 子tử 不bất 成thành 就tựu 男nam 根căn 。 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 天thiên 大đại 生sanh 主chủ 等đẳng 。 有hữu 成thành 就tựu 男nam 根căn 而nhi 非phi 男nam 子tử 。 謂vị 二nhị 形hình 是thị 。 有hữu 是thị 男nam 子tử 亦diệc 成thành 就tựu 男nam 根căn 。 謂vị 一nhất 切thiết 丈trượng 夫phu 。 成thành 就tựu 男nam 根căn 者giả 。 有hữu 非phi 男nam 子tử 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 男nam 根căn 。 謂vị 除trừ 前tiền 相tương/tướng 。 諸chư 是thị 女nữ 者giả 必tất 成thành 就tựu 女nữ 根căn 。 有hữu 成thành 就tựu 女nữ 根căn 而nhi 非phi 是thị 女nữ 。 謂vị 二nhị 形hình 者giả 。 若nhược 依y 所sở 引dẫn 毘tỳ 柰nại 耶da 義nghĩa 。 女nữ 亦diệc 四tứ 句cú 應ưng 推thôi 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 何hà 故cố 上thượng 界giới 無vô 憂ưu 苦khổ 根căn 。 答đáp 非phi 田điền 非phi 器khí 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 為vi 欲dục 棄khí 捨xả 憂ưu 苦khổ 根căn 故cố 。 修tu 諸chư 靜tĩnh 慮lự 往vãng 色sắc 界giới 生sanh 。 若nhược 彼bỉ 亦diệc 有hữu 憂ưu 苦khổ 根căn 者giả 。 則tắc 應ưng 無vô 有hữu 求cầu 生sanh 彼bỉ 界giới 。 若nhược 法pháp 下hạ 地địa 所sở 有hữu 上thượng 地địa 亦diệc 有hữu 者giả 。 應ưng 不bất 施thi 設thiết 有hữu 漸tiệm 次thứ 滅diệt 法pháp 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 勿vật 有hữu 斯tư 過quá 。 故cố 上thượng 界giới 無vô 憂ưu 苦khổ 根căn 。 有hữu 說thuyết 。 何hà 故cố 憂ưu 苦khổ 根căn 色sắc 界giới 無vô 者giả 。 以dĩ 是thị 欲dục 界giới 不bất 共cộng 過quá 失thất 故cố 。 諸chư 界giới 地địa 中trung 各các 有hữu 不bất 共cộng 功công 德đức 過quá 失thất 。 欲dục 界giới 過quá 失thất 者giả 。 謂vị 苦khổ 根căn 等đẳng 。 功công 德đức 者giả 。 謂vị 能năng 入nhập 見kiến 道đạo 等đẳng 。 上thượng 界giới 功công 德đức 過quá 失thất 。 隨tùy 地địa 應ưng 廣quảng 說thuyết 。 有hữu 說thuyết 。 欲dục 界giới 是thị 過quá 失thất 界giới 。 由do 是thị 過quá 失thất 界giới 故cố 雖tuy 殊thù 勝thắng 身thân 亦diệc 猶do 有hữu 苦khổ 。 如như 佛Phật 獨Độc 覺Giác 聲Thanh 聞Văn 輪Luân 王Vương 。 上thượng 界giới 是thị 功công 德đức 界giới 。 由do 是thị 功công 德đức 界giới 故cố 。 雖tuy 下hạ 劣liệt 身thân 亦diệc 無vô 有hữu 苦khổ 。 如như 遇ngộ 惡ác 歲tuế 雖tuy 有hữu 美mỹ 稼giá 不bất 能năng 無vô 災tai 。 若nhược 逢phùng 善thiện 歲tuế 雖tuy 諸chư 穢uế 草thảo 亦diệc 無vô 災tai 及cập 。 欲dục 界giới 上thượng 界giới 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 所sở 以dĩ 上thượng 界giới 亦diệc 無vô 憂ưu 者giả 。 以dĩ 諸chư 憂ưu 根căn 離ly 欲dục 捨xả 故cố 。 又hựu 是thị 重trọng/trùng 無vô 知tri 等đẳng 流lưu 果quả 故cố 。 生sanh 上thượng 界giới 者giả 離ly 重trọng/trùng 無vô 知tri 。 是thị 故cố 憂ưu 根căn 於ư 彼bỉ 非phi 有hữu 。

已dĩ 分phân 別biệt 諸chư 根căn 。 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 。 彼bỉ 欲dục 界giới 繫hệ 等đẳng 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 云vân 何hà 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 色sắc 界giới 繫hệ 。 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 耶da 。 答đáp 若nhược 法pháp 繫hệ 在tại 欲dục 界giới 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 繫hệ 在tại 色sắc 界giới 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 。 繫hệ 在tại 無vô 色sắc 界giới 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 如như 牛ngưu 繫hệ 在tại 柱trụ 等đẳng 名danh 柱trụ 等đẳng 繫hệ 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 繫hệ 屬thuộc 欲dục 界giới 足túc 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 繫hệ 屬thuộc 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 足túc 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 足túc 名danh 煩phiền 惱não 。 如như 說thuyết 。 佛Phật 無vô 邊biên 所sở 行hành 無vô 足túc 。 誰thùy 將tương 去khứ 如như 人nhân 有hữu 足túc 能năng 往vãng 四tứ 方phương 。 若nhược 無vô 足túc 者giả 則tắc 不bất 能năng 往vãng 。 如như 是thị 若nhược 有hữu 。 煩phiền 惱não 足túc 者giả 。 能năng 往vãng 諸chư 界giới 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 。 生sanh 死tử 流lưu 轉chuyển 。 無vô 煩phiền 惱não 足túc 則tắc 不bất 能năng 往vãng 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 為vi 欲dục 界giới 生sanh 死tử 縛phược 所sở 繫hệ 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 為vi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 生sanh 死tử 縛phược 所sở 繫hệ 。 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 為vi 欲dục 界giới 阿a 賴lại 耶da 所sở 藏tạng 。 摩ma 摩ma 异# 多đa 所sở 執chấp 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 為vi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 阿a 賴lại 耶da 所sở 藏tạng 。 摩ma 摩ma 异# 多đa 所sở 執chấp 。 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 阿a 賴lại 耶da 者giả 謂vị 愛ái 。 摩ma 摩ma 异# 多đa 者giả 謂vị 見kiến 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 為vi 欲dục 界giới 愛ái 所sở 潤nhuận 。 見kiến 執chấp 為vi 我ngã 我ngã 所sở 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 為vi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 愛ái 所sở 潤nhuận 。 見kiến 執chấp 為vi 我ngã 我ngã 所sở 。 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 欲dục 界giới 樂nhạo 欲dục 所sở 合hợp 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 樂nhạo 欲dục 所sở 合hợp 。 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 名danh 為vi 愛ái 。 欲dục 名danh 為vi 見kiến 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 法pháp 為vi 欲dục 界giới 垢cấu 所sở 垢cấu 。 毒độc 所sở 毒độc 。 穢uế 所sở 穢uế 。 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 。 為vi 色sắc 無vô 色sắc 界giới 垢cấu 所sở 垢cấu 。 毒độc 所sở 毒độc 。 穢uế 所sở 穢uế 。 名danh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 此thử 中trung 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 名danh 穢uế 。 非phi 但đãn 說thuyết 瞋sân 。

說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 發Phát 智Trí 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 四tứ 十thập 五ngũ

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký - Quyển 5

法Pháp 華Hoa 經Kinh 義Nghĩa 記Ký Quyển 5 梁Lương 法Pháp 雲Vân 撰Soạn 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 義Nghĩa 記Ký 卷quyển 第đệ 五ngũ 光quang 宅trạch 沙Sa 門Môn 法Pháp 雲vân 撰soạn 譬thí 喻dụ 品phẩm 之chi 餘dư 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 此thử 下hạ 是thị 第đệ 二nhị 。 即tức...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bảo Tích Kinh - Quyển 100

大Đại 寶Bảo 積Tích 經Kinh Quyển 100 唐Đường 菩Bồ 提Đề 流Lưu 志Chí 譯Dịch 大Đại 寶Bảo 積Tích 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 西Tây 晉Tấn 居Cư 士sĩ 聶Niếp 道Đạo 真Chân 譯dịch 無vô 垢cấu 施thí 菩Bồ 薩Tát 應ưng 辯biện 會hội 第Đệ 三Tam 十Thập 三Tam 序Tự 品Phẩm 第đệ 一nhất 如như...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Ca Diếp Tiên Nhân Thuyết Y Nữ Nhân Kinh -

迦Ca 葉Diếp 仙Tiên 人Nhân 說Thuyết 醫Y 女Nữ 人Nhân 經Kinh 宋Tống 法Pháp 賢Hiền 譯Dịch 迦Ca 葉Diếp 仙Tiên 人Nhân 說Thuyết 醫Y 女Nữ 人Nhân 經Kinh 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh 。 明minh 教giáo 大đại 師sư 臣thần 法pháp...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 521

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 521 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 五ngũ 百bách 二nhị 十thập 一nhất 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。 第Đệ 三Tam 分Phần/phân 見Kiến...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao - Quyển 56

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 隨Tùy 疏Sớ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao Quyển 56 唐Đường 澄Trừng 觀Quán 述Thuật 大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 隨Tùy 疏Sớ/sơ 演Diễn 義Nghĩa 鈔Sao 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 六lục 唐đường 清thanh 涼lương 山sơn 大đại 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 沙Sa 門Môn...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận - Quyển 4

佛Phật 母Mẫu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 圓Viên 集Tập 要Yếu 義Nghĩa 釋Thích 論Luận Quyển 4 三Tam 寶Bảo 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 大Đại 域Vực 龍Long 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 本Bổn 論Luận 宋Tống 施Thí 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch 佛Phật 母Mẫu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 圓Viên...