A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận - Quyển 5

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận - Quyển 5
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận
Quyển 5
婆Bà 藪Tẩu 盤Bàn 豆Đậu 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

婆bà 藪tẩu 盤bàn 豆đậu 造tạo

陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch 釋thích 論luận 中trung 分phân 別biệt 根căn 品phẩm 之chi 四tứ

為vi 不bất 如như 此thử 耶da 。 是thị 因nhân 於ư 他tha 生sanh 有hữu 分phần/phân 。 皆giai 是thị 無vô 常thường 。 由do 此thử 言ngôn 此thử 無vô 為vi 法Pháp 。 唯duy 不bất 遮già 為vi 能năng 故cố 立lập 為vi 因nhân 。 此thử 義nghĩa 已dĩ 撥bát 。 於ư 餘dư 經kinh 中trung 說thuyết 所sở 緣duyên 境cảnh 不bất 說thuyết 不bất 能năng 遮già 為vi 因nhân 。 於ư 經kinh 中trung 無vô 為vi 法pháp 因nhân 義nghĩa 不bất 成thành 。 以dĩ 不bất 說thuyết 故cố 。 雖tuy 復phục 不bất 說thuyết 亦diệc 不bất 正chánh 撥bát 。 無vô 量lượng 餘dư 經Kinh 。 能năng 顯hiển 此thử 義nghĩa 。 皆giai 已dĩ 磨ma 滅diệt 。 云vân 何hà 決quyết 執chấp 此thử 義nghĩa 。 非phi 經kinh 所sở 說thuyết 。 若nhược 爾nhĩ 何hà 法pháp 名danh 離ly 滅diệt 。 為vi 於ư 前tiền 不bất 已dĩ 說thuyết 耶da 。 擇trạch 滅diệt 謂vị 永vĩnh 離ly 。 各các 各các 對đối 諸chư 結kết 。 於ư 前tiền 問vấn 何hà 法pháp 為vi 擇trạch 滅diệt 。 答đáp 是thị 離ly 滅diệt 。 今kim 問vấn 何hà 法pháp 為vi 離ly 滅diệt 。 答đáp 是thị 擇trạch 滅diệt 。 此thử 釋thích 更cánh 互hỗ 相tương 依y 。 終chung 不bất 能năng 顯hiển 自tự 性tánh 。 是thị 故cố 應ưng 引dẫn 別biệt 義nghĩa 顯hiển 其kỳ 體thể 性tánh 。 諸chư 聖thánh 人nhân 能năng 自tự 證chứng 此thử 法pháp 體thể 性tánh 。 若nhược 欲dục 說thuyết 如như 此thử 等đẳng 相tương/tướng 。 亦diệc 可khả 得đắc 說thuyết 。 謂vị 常thường 住trụ 善thiện 有hữu 別biệt 物vật 。 若nhược 思tư 量lượng 即tức 是thị 離ly 滅diệt 擇trạch 滅diệt 。 經kinh 部bộ 師sư 說thuyết 。 一nhất 切thiết 無vô 為vi 。 法pháp 皆giai 是thị 無vô 物vật 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 法pháp 不bất 如như 色sắc 受thọ 等đẳng 有hữu 別biệt 體thể 物vật 。 云vân 何hà 無vô 別biệt 物vật 。 唯duy 無vô 有hữu 觸xúc 。 說thuyết 名danh 虛hư 空không 。 何hà 故cố 如như 此thử 。 於ư 闇ám 中trung 彼bỉ 人nhân 不bất 得đắc 礙ngại 。 逆nghịch 說thuyết 為vi 虛hư 空không 。 由do 簡giản 擇trạch 力lực 。 現hiện 在tại 隨tùy 眠miên 惑hoặc 及cập 生sanh 離ly 滅diệt 。 後hậu 餘dư 集tập 苦khổ 不bất 更cánh 生sanh 。 說thuyết 名danh 擇trạch 滅diệt 。 離ly 此thử 簡giản 擇trạch 。 由do 緣duyên 不bất 具cụ 故cố 。 諸chư 法pháp 不bất 更cánh 生sanh 。 說thuyết 名danh 非phi 擇trạch 滅diệt 譬thí 如như 聚tụ 同đồng 分phần/phân 殘tàn 於ư 中trung 間gian 死tử 不bất 更cánh 生sanh 。 餘dư 部bộ 師sư 說thuyết 。 於ư 隨tùy 眠miên 惑hoặc 不bất 更cánh 生sanh 中trung 。 般Bát 若Nhã 有hữu 功công 能năng 。 唯duy 此thử 名danh 擇trạch 滅diệt 。 此thử 中trung 後hậu 苦khổ 不bất 更cánh 生sanh 。 由do 隨tùy 眠miên 惑hoặc 滅diệt 壞hoại 生sanh 緣duyên 不bất 具cụ 故cố 。 此thử 法pháp 得đắc 成thành 。 於ư 中trung 般Bát 若Nhã 無vô 功công 能năng 。 說thuyết 此thử 滅diệt 名danh 非phi 擇trạch 滅diệt 。 此thử 法pháp 若nhược 離ly 簡giản 擇trạch 則tắc 不bất 得đắc 成thành 。 是thị 故cố 此thử 滅diệt 即tức 是thị 擇trạch 滅diệt 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 若nhược 法pháp 先tiên 已dĩ 生sanh 後hậu 滅diệt 。 是thị 自tự 味vị 滅diệt 。 說thuyết 名danh 非phi 擇trạch 滅diệt 。 於ư 此thử 執chấp 中trung 非phi 擇trạch 滅diệt 應ưng 成thành 無vô 常thường 。 若nhược 法pháp 未vị 滅diệt 未vị 有hữu 非phi 擇trạch 滅diệt 故cố 。 為vi 不bất 如như 此thử 耶da 。 是thị 汝nhữ 擇trạch 滅diệt 同đồng 前tiền 難nạn/nan 不bất 異dị 。 以dĩ 簡giản 擇trạch 為vi 先tiên 故cố 。 若nhược 我ngã 等đẳng 不bất 執chấp 擇trạch 滅diệt 在tại 簡giản 擇trạch 後hậu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 非phi 先tiên 簡giản 擇trạch 後hậu 方phương 未vị 生sanh 諸chư 法pháp 不bất 得đắc 生sanh 。 所sở 執chấp 云vân 何hà 。 先tiên 時thời 已dĩ 有hữu 。 諸chư 法pháp 無vô 生sanh 。 若nhược 離ly 簡giản 擇trạch 是thị 法pháp 應ưng 生sanh 。 簡giản 擇trạch 起khởi 時thời 。 後hậu 永vĩnh 不bất 生sanh 。 於ư 此thử 中trung 是thị 簡giản 擇trạch 功công 能năng 。 謂vị 先tiên 未vị 有hữu 生sanh 障chướng 。 今kim 為vi 生sanh 障chướng 。 若nhược 汝nhữ 執chấp 唯duy 不bất 生sanh 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 云vân 何hà 會hội 釋thích 此thử 經Kinh 文văn 句cú 。 經kinh 言ngôn 若nhược 信tín 等đẳng 五ngũ 根căn 。 被bị 事sự 被bị 修tu 被bị 數số 習tập 。 為vi 離ly 滅diệt 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 世thế 眾chúng 苦khổ 故cố 。 生sanh 起khởi 離ly 滅diệt 。 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 生sanh 但đãn 約ước 未vị 來lai 。 於ư 過quá 去khứ 現hiện 世thế 無vô 不bất 生sanh 義nghĩa 。 實thật 有hữu 如như 此thử 。 雖tuy 然nhiên 能năng 緣duyên 三tam 世thế 惑hoặc 滅diệt 故cố 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 名danh 苦khổ 滅diệt 。 云vân 何hà 判phán 如như 此thử 。 如như 別biệt 經kinh 言ngôn 。 於ư 色sắc 貪tham 愛ái 汝nhữ 等đẳng 應ưng 除trừ 滅diệt 。 若nhược 貪tham 愛ái 已dĩ 滅diệt 。 此thử 色sắc 於ư 汝nhữ 等đẳng 則tắc 滅diệt 則tắc 離ly 。 廣quảng 說thuyết 如như 經kinh 。 乃nãi 至chí 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 爾nhĩ 於ư 三tam 世thế 苦khổ 離ly 滅diệt 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 有hữu 如như 此thử 執chấp 。 為vi 除trừ 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 世thế 惑hoặc 故cố 說thuyết 此thử 經Kinh 。 解giải 釋thích 道Đạo 理lý 悉tất 應ưng 如như 此thử 。 若nhược 有hữu 如như 此thử 執chấp 。 過quá 去khứ 惑hoặc 在tại 過quá 去khứ 生sanh 。 現hiện 世thế 惑hoặc 在tại 現hiện 世thế 生sanh 。 譬thí 如như 貪tham 愛ái 行hành 中trung 說thuyết 十thập 八bát 貪tham 愛ái 行hành 。 約ước 過quá 去khứ 世thế 謂vị 約ước 過quá 去khứ 生sanh 。 乃nãi 至chí 現hiện 世thế 亦diệc 爾nhĩ 。 由do 此thử 二nhị 世thế 惑hoặc 。 於ư 今kim 相tương 續tục 中trung 。 已dĩ 安an 立lập 種chủng 子tử 。 為vi 生sanh 未vị 來lai 惑hoặc 。 由do 種chủng 子tử 滅diệt 故cố 說thuyết 彼bỉ 亦diệc 滅diệt 。 譬thí 如như 由do 果quả 報báo 盡tận 故cố 亦diệc 說thuyết 業nghiệp 盡tận 。 是thị 未vị 來lai 苦khổ 。 及cập 未vị 來lai 惑hoặc 。 無vô 種chủng 子tử 故cố 。 永vĩnh 不bất 更cánh 生sanh 。 說thuyết 名danh 離ly 滅diệt 。 若nhược 執chấp 異dị 此thử 過quá 去khứ 及cập 現hiện 世thế 。 有hữu 何hà 可khả 滅diệt 。 於ư 已dĩ 滅diệt 及cập 定định 向hướng 滅diệt 。 是thị 滅diệt 功công 用dụng 復phục 有hữu 何hà 果quả 。 若nhược 無vô 為vi 實thật 無vô 有hữu 物vật 。 是thị 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 所sở 說thuyết 經Kinh 云vân 。 所sở 有hữu 諸chư 法pháp 。 謂vị 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 於ư 中trung 說thuyết 離ly 欲dục 法Pháp 無vô 等đẳng 。 云vân 何hà 於ư 無vô 中trung 無vô 法pháp 說thuyết 無vô 等đẳng 。 若nhược 我ngã 等đẳng 不bất 說thuyết 無vô 為vi 無vô 。 我ngã 說thuyết 如như 此thử 有hữu 。 如như 我ngã 所sở 說thuyết 。 如như 說thuyết 聲thanh 有hữu 先tiên 不bất 有hữu 有hữu 後hậu 不bất 有hữu 。 雖tuy 有hữu 有hữu 言ngôn 非phi 有hữu 物vật 。 終chung 不bất 成thành 有hữu 。 應ưng 知tri 無vô 為vi 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 有hữu 無vô 所sở 有hữu 。 最tối 可khả 稱xưng 歎thán 。 謂vị 一nhất 切thiết 。 災tai 橫hoạnh 永vĩnh 不bất 復phục 有hữu 。 此thử 不bất 有hữu 於ư 餘dư 。 不bất 有hữu 最tối 勝thắng 無vô 。 等đẳng 故cố 可khả 稱xưng 歎thán 。 為vi 令linh 應ưng 受thọ 化hóa 弟đệ 子tử 樂nhạo 求cầu 此thử 法pháp 。 若nhược 無vô 為vi 唯duy 無vô 所sở 有hữu 。 滅diệt 離ly 則tắc 非phi 聖Thánh 諦Đế 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 諦đế 有hữu 何hà 義nghĩa 。 為vi 不bất 如như 此thử 耶da 。 無vô 倒đảo 為vi 義nghĩa 。 此thử 二nhị 亦diệc 無vô 倒đảo 。 如như 聖thánh 人nhân 所sở 見kiến 苦khổ 如như 苦khổ 。 苦khổ 無vô 所sở 有hữu 。 如như 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 爾nhĩ 於ư 聖Thánh 諦Đế 有hữu 何hà 相tương 違vi 。 君quân 云vân 何hà 無vô 所sở 有hữu 。 成thành 第đệ 三tam 聖Thánh 諦Đế 。 成thành 聖Thánh 諦Đế 義nghĩa 。 已dĩ 說thuyết 第đệ 二nhị 次thứ 無vô 間gian 聖thánh 。 所sở 見kiến 所sở 說thuyết 。 故cố 成thành 第đệ 三tam 。 君quân 若nhược 無vô 為vi 唯duy 無vô 所sở 有hữu 。 緣duyên 虛hư 空không 涅Niết 槃Bàn 為vi 境cảnh 識thức 。 應ưng 成thành 無vô 境cảnh 界giới 。 此thử 義nghĩa 於ư 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 實thật 有hữu 思tư 量lượng 中trung 當đương 決quyết 判phán 。 君quân 若nhược 許hứa 無vô 為vi 法pháp 實thật 有hữu 別biệt 物vật 。 有hữu 何hà 所sở 有hữu 。 復phục 何hà 所sở 有hữu 。 毘tỳ 婆bà 沙sa 本bổn 義nghĩa 。 則tắc 便tiện 被bị 護hộ 。 諸chư 天thiên 應ưng 護hộ 。 若nhược 彼bỉ 知tri 此thử 。 必tất 應ưng 可khả 護hộ 。 此thử 執chấp 非phi 真chân 實thật 。 云vân 何hà 非phi 真chân 實thật 。 此thử 無vô 為vi 不bất 如như 色sắc 受thọ 等đẳng 自tự 性tánh 可khả 證chứng 。 不bất 如như 眼nhãn 根căn 等đẳng 可khả 以dĩ 事sự 證chứng 。 此thử 離ly 滅diệt 是thị 惑hoặc 苦khổ 離ly 滅diệt 。 如như 此thử 安an 立lập 。 云vân 何hà 可khả 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 離ly 滅diệt 與dữ 惑hoặc 等đẳng 不bất 相tương 關quan 。 因nhân 果quả 等đẳng 義nghĩa 不bất 有hữu 故cố 。 唯duy 遮già 撥bát 彼bỉ 。 是thị 義nghĩa 可khả 然nhiên 。 謂vị 某mỗ 甲giáp 某mỗ 甲giáp 不bất 有hữu 。 若nhược 執chấp 實thật 有hữu 別biệt 物vật 。 由do 惑hoặc 至chí 得đắc 斷đoạn 至chí 得đắc 此thử 離ly 滅diệt 故cố 。 說thuyết 此thử 是thị 惑hoặc 離ly 滅diệt 。

復phục 有hữu 何hà 因nhân 。 能năng 決quyết 定định 此thử 法pháp 至chí 得đắc 。 經kinh 中trung 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 至chí 得đắc 現hiện 法pháp 涅Niết 槃Bàn 。 若nhược 無vô 所sở 有hữu 。 云vân 何hà 至chí 得đắc 。 由do 至chí 得đắc 對đối 治trị 故cố 。 至chí 得đắc 煩phiền 惱não 及cập 後hậu 生sanh 永vĩnh 相tương 違vi 依y 止chỉ 故cố 。 故cố 說thuyết 至chí 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 諸chư 阿a 含hàm 顯hiển 此thử 法pháp 。 唯duy 無vô 所sở 有hữu 為vi 義nghĩa 。 阿a 含hàm 云vân 。 是thị 眾chúng 苦khổ 無vô 餘dư 滅diệt 。 棄khí 捨xả 無vô 際tế 。 盡tận 離ly 欲dục 離ly 滅diệt 。 寂tịch 靜tĩnh 斷đoạn 沒một 。 不bất 續tục 餘dư 苦khổ 不bất 取thủ 不bất 生sanh 。 是thị 法pháp 寂tịch 靜tĩnh 美mỹ 妙diệu 。 謂vị 捨xả 一nhất 切thiết 餘dư 愛ái 。 盡tận 離ly 欲dục 離ly 滅diệt 名danh 涅Niết 槃Bàn 。 云vân 何hà 不bất 許hứa 如như 此thử 於ư 彼bỉ 不bất 生sanh 故cố 名danh 無vô 生sanh 。 我ngã 等đẳng 見kiến 此thử 。 義nghĩa 與dữ 理lý 不bất 相tương 應ứng 。 此thử 文văn 何hà 所sở 顯hiển 。 若nhược 與dữ 已dĩ 有hữu 相tương 應ứng 。 本bổn 來lai 應ưng 無vô 生sanh 。 涅Niết 槃Bàn 常thường 住trụ 故cố 。 若nhược 與dữ 已dĩ 至chí 得đắc 相tương 應ứng 。 從tùng 此thử 至chí 得đắc 可khả 分phân 別biệt 此thử 法Pháp 。 已dĩ 有hữu 惑hoặc 已dĩ 得đắc 。 汝nhữ 應ưng 許hứa 若nhược 不bất 生sanh 。 是thị 譬thí 喻dụ 最tối 。 與dữ 理lý 相tương 應ứng 。 譬thí 如như 光quang 涅Niết 槃Bàn 心tâm 解giải 脫thoát 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 光quang 涅Niết 槃Bàn 非phi 有hữu 物vật 。 世Thế 尊Tôn 心tâm 解giải 脫thoát 亦diệc 爾nhĩ 。 阿a 毘tỳ 達đạt 磨ma 藏tạng 。 亦diệc 說thuyết 如như 此thử 。 彼bỉ 藏tạng 云vân 何hà 者giả 無vô 類loại 法pháp 。 答đáp 無vô 為vi 法pháp 。 無vô 類loại 謂vị 無vô 體thể 。 此thử 言ngôn 顯hiển 無vô 自tự 性tánh 。 毘tỳ 婆bà 沙sa 師sư 說thuyết 。 文văn 句cú 義nghĩa 不bất 如như 此thử 。 若nhược 爾nhĩ 何hà 義nghĩa 。 類loại 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 自tự 性tánh 類loại 。 如như 經kinh 言ngôn 。 若nhược 已dĩ 得đắc 此thử 類loại 。 是thị 人nhân 必tất 與dữ 其kỳ 相tương 應ứng 。 二nhị 境cảnh 類loại 。 如như 經kinh 言ngôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 如như 。 類loại 智trí 慧tuệ 所sở 知tri 。 三tam 結kết 類loại 。 如như 經kinh 言ngôn 。 若nhược 於ư 此thử 類loại 中trung 與dữ 欲dục 結kết 相tương 應ứng 。 即tức 與dữ 瞋sân 結kết 相tương 應ứng 不phủ 。 四tứ 因nhân 類loại 。 如như 經kinh 言ngôn 。 何hà 者giả 有hữu 類loại 法pháp 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 。 五ngũ 攝nhiếp 類loại 。 如như 經kinh 言ngôn 。 田điền 類loại 宅trạch 類loại 等đẳng 。 此thử 文văn 中trung 是thị 因nhân 以dĩ 類loại 名danh 顯hiển 之chi 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 無vô 為vi 實thật 有hữu 別biệt 物vật 。 毘tỳ 婆bà 沙sa 師sư 說thuyết 如như 此thử 。 無vô 為vi 法pháp 無vô 因nhân 無vô 果quả 。 說thuyết 三tam 無vô 為vi 已dĩ 。 果quả 有hữu 五ngũ 種chủng 。 於ư 中trung 此thử 果quả 何hà 因nhân 。 此thử 因nhân 何hà 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 後hậu 因nhân 果quả 報báo 果quả 。 釋thích 曰viết 。 果quả 報báo 因nhân 最tối 後hậu 說thuyết 故cố 稱xưng 後hậu 。 此thử 因nhân 以dĩ 果quả 報báo 果quả 為vi 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 前tiền 因nhân 增tăng 上thượng 果quả 。 釋thích 曰viết 。 隨tùy 造tạo 因nhân 最tối 初sơ 說thuyết 故cố 稱xưng 前tiền 。 此thử 因nhân 以dĩ 增tăng 上thượng 果quả 為vi 果quả 。 此thử 因nhân 唯duy 不bất 能năng 遮già 為vi 性tánh 。 有hữu 何hà 增tăng 上thượng 。 即tức 此thử 是thị 增tăng 上thượng 。 隨tùy 造tạo 因nhân 復phục 有hữu 助trợ 功công 能năng 。 譬thí 如như 於ư 五ngũ 識thức 十thập 入nhập 有hữu 功công 德đức 。 又hựu 於ư 器khí 世thế 界giới 諸chư 業nghiệp 有hữu 功công 能năng 。 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 於ư 眼nhãn 識thức 生sanh 中trung 。 傳truyền 傳truyền 有hữu 增tăng 上thượng 。 由do 聞văn 欲dục 見kiến 生sanh 故cố 。 如như 此thử 等đẳng 應ưng 思tư 。 偈kệ 曰viết 。 同đồng 類loại 及cập 遍biến 行hành 。 等đẳng 流lưu 。 釋thích 曰viết 。 此thử 二nhị 因nhân 果quả 皆giai 似tự 因nhân 故cố 。 悉tất 以dĩ 等đẳng 流lưu 果quả 為vi 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 功công 力lực 。 釋thích 曰viết 。 二nhị 謂vị 俱câu 有hữu 因nhân 相tương 應ứng 因nhân 。 同đồng 以dĩ 功công 力lực 果quả 為vi 果quả 。 不bất 過quá 丈trượng 夫phu 能năng 故cố 名danh 功công 力lực 。 此thử 功công 力lực 即tức 是thị 其kỳ 果quả 。 何hà 法pháp 名danh 功công 力lực 。 此thử 法pháp 於ư 餘dư 法pháp 所sở 有hữu 功công 能năng 。 此thử 功công 力lực 如như 丈trượng 夫phu 能năng 故cố 名danh 功công 力lực 。 如như 世thế 間gian 言ngôn 鴉# 足túc 草thảo 藥dược 醉túy 象tượng 將tướng 軍quân 。 為vi 餘dư 因nhân 亦diệc 有hữu 功công 力lực 果quả 。 為vi 唯duy 此thử 二nhị 餘dư 因nhân 亦diệc 有hữu 。 餘dư 果quả 報báo 因nhân 由do 功công 力lực 果quả 或hoặc 俱câu 生sanh 。 或hoặc 無vô 間gian 生sanh 。 果quả 報báo 果quả 不bất 爾nhĩ 。 此thử 果quả 報báo 因nhân 。 亦diệc 有hữu 遠viễn 功công 力lực 果quả 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 所sở 應ưng 得đắc 稻đạo 。 何hà 法pháp 名danh 果quả 報báo 果quả 。 乃nãi 至chí 何hà 法pháp 名danh 增tăng 上thượng 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 果quả 報báo 無vô 記ký 法pháp 。 釋thích 曰viết 。 是thị 無vô 覆phú 無vô 記ký 法pháp 。 此thử 果quả 報báo 為vi 非phi 眾chúng 生sanh 名danh 耶da 。 偈kệ 曰viết 。 眾chúng 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 此thử 法pháp 唯duy 屬thuộc 內nội 。 非phi 共cộng 得đắc 故cố 。 稱xưng 眾chúng 生sanh 名danh 。 此thử 法pháp 為vi 增tăng 長trưởng 為vi 等đẳng 流lưu 。 偈kệ 曰viết 。 有hữu 記ký 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 善thiện 惡ác 二nhị 法pháp 。 於ư 果quả 報báo 可khả 記ký 故cố 說thuyết 有hữu 記ký 。 從tùng 此thử 後hậu 時thời 生sanh 非phi 無vô 間gian 生sanh 。 是thị 名danh 果quả 報báo 。 果quả 報báo 相tương/tướng 如như 此thử 。 非phi 眾chúng 生sanh 名danh 法pháp 。 亦diệc 從tùng 業nghiệp 生sanh 。 云vân 何hà 不bất 名danh 果quả 報báo 。 共cộng 所sở 得đắc 故cố 。 此thử 法pháp 餘dư 人nhân 亦diệc 能năng 如như 此thử 共cộng 用dụng 。 果quả 報báo 無vô 共cộng 得đắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 彼bỉ 所sở 作tác 業nghiệp 果quả 報báo 。 此thử 得đắc 共cộng 用dụng 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 增tăng 上thượng 果quả 亦diệc 是thị 業nghiệp 所sở 生sanh 。 云vân 何hà 共cộng 用dụng 。 從tùng 共cộng 業nghiệp 生sanh 故cố 。 偈kệ 曰viết 。 等đẳng 流lưu 似tự 自tự 因nhân 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 果quả 與dữ 因nhân 相tương 似tự 。 是thị 名danh 等đẳng 流lưu 果quả 。 如như 同đồng 類loại 遍biến 行hành 因nhân 果quả 。 若nhược 同đồng 類loại 遍biến 行hành 因nhân 果quả 皆giai 同đồng 類loại 。 云vân 何hà 不bất 許hứa 皆giai 是thị 同đồng 類loại 因nhân 。 由do 此thử 果quả 約ước 地địa 約ước 染nhiễm 污ô 同đồng 本bổn 因nhân 。 不bất 由do 一nhất 切thiết 類loại 。 若nhược 法pháp 由do 一nhất 切thiết 類loại 與dữ 果quả 相tương 似tự 故cố 。 許hứa 此thử 法pháp 是thị 同đồng 類loại 因nhân 。 為vì 此thử 義nghĩa 故cố 立lập 四tứ 句cú 。 若nhược 法pháp 於ư 此thử 法pháp 是thị 同đồng 類loại 因nhân 。 於ư 此thử 法pháp 亦diệc 是thị 遍biến 行hành 因nhân 不phủ 。 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 者giả 。 非phi 遍biến 行hành 因nhân 。 但đãn 是thị 同đồng 類loại 因nhân 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 別biệt 部bộ 遍biến 行hành 因nhân 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 一nhất 部bộ 遍biến 行hành 因nhân 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 除trừ 前tiền 三tam 句cú 。 偈kệ 曰viết 。 離ly 滅diệt 由do 智trí 盡tận 。 釋thích 曰viết 。 盡tận 謂vị 永vĩnh 離ly 滅diệt 。 智trí 謂vị 三tam 道đạo 中trung 三tam 根căn 。 因nhân 此thử 智trí 苦khổ 集tập 次thứ 第đệ 盡tận 故cố 。 名danh 永vĩnh 離ly 滅diệt 。 即tức 是thị 擇trạch 滅diệt 。 說thuyết 名danh 離ly 滅diệt 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 若nhược 由do 法pháp 力lực 生sanh 。 是thị 果quả 名danh 功công 力lực 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 由do 此thử 法pháp 功công 能năng 彼bỉ 法pháp 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 是thị 此thử 法pháp 功công 力lực 果quả 。 如như 下hạ 地địa 加gia 行hành 心tâm 。 上thượng 地địa 三Tam 摩Ma 提Đề 有hữu 流lưu 無vô 流lưu 定định 心tâm 變biến 化hóa 心tâm 。 如như 是thị 等đẳng 擇trạch 滅diệt 者giả 。 由do 道đạo 功công 能năng 。 應ưng 但đãn 說thuyết 至chí 得đắc 。 偈kệ 曰viết 。 先tiên 未vị 有hữu 有hữu 為vi 。 有hữu 為vi 增tăng 上thượng 果quả 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 先tiên 已dĩ 生sanh 有hữu 為vi 法pháp 。 別biệt 生sanh 有hữu 為vi 法pháp 。 名danh 增tăng 上thượng 果quả 。 功công 力lực 果quả 與dữ 增tăng 上thượng 果quả 其kỳ 異dị 云vân 何hà 。 能năng 作tác 所sở 得đắc 果quả 名danh 功công 力lực 果quả 。 非phi 能năng 作tác 所sở 得đắc 果quả 名danh 增tăng 上thượng 果quả 。 如như 工công 巧xảo 師sư 所sở 得đắc 名danh 功công 力lực 果quả 亦diệc 增tăng 上thượng 果quả 。 若nhược 餘dư 所sở 得đắc 但đãn 是thị 增tăng 上thượng 果quả 。

復phục 次thứ 如như 此thử 六lục 因nhân 中trung 。 何hà 因nhân 何hà 時thời 能năng 取thủ 果quả 及cập 能năng 與dữ 果quả 。 偈kệ 曰viết 。 五ngũ 現hiện 世thế 取thủ 果quả 。 釋thích 曰viết 。 離ly 隨tùy 造tạo 因nhân 。 所sở 餘dư 五ngũ 因nhân 。 在tại 現hiện 世thế 能năng 取thủ 自tự 果quả 。 非phi 過quá 去khứ 果quả 已dĩ 取thủ 故cố 亦diệc 非phi 未vị 來lai 無vô 功công 力lực 故cố 。 隨tùy 造tạo 亦diệc 爾nhĩ 。 此thử 因nhân 不bất 定định 有hữu 果quả 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 是thị 時thời 與dữ 果quả 。 釋thích 曰viết 。 俱câu 有hữu 相tương 應ứng 二nhị 因nhân 。 亦diệc 在tại 現hiện 世thế 能năng 與dữ 果quả 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 二nhị 因nhân 取thủ 果quả 與dữ 果quả 同đồng 在tại 一nhất 時thời 故cố 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 現hiện 世thế 過quá 去khứ 。 釋thích 曰viết 。 與dữ 果quả 同đồng 類loại 遍biến 行hành 二nhị 因nhân 。 此thử 二nhị 因nhân 若nhược 過quá 去khứ 與dữ 果quả 。 此thử 義nghĩa 可khả 然nhiên 。 云vân 何hà 此thử 二nhị 因nhân 於ư 現hiện 世thế 與dữ 等đẳng 流lưu 果quả 。 由do 次thứ 第đệ 生sanh 故cố 。 若nhược 果quả 已dĩ 生sanh 此thử 二nhị 因nhân 即tức 謝tạ 過quá 去khứ 。 若nhược 與dữ 果quả 已dĩ 後hậu 不bất 更cánh 與dữ 。 有hữu 同đồng 類loại 因nhân 。 但đãn 能năng 取thủ 果quả 不bất 與dữ 果quả 不phủ 。 此thử 中trung 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 者giả 。 若nhược 人nhân 斷đoạn 善thiện 根căn 。 最tối 後hậu 所sở 斷đoạn 至chí 得đắc 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 若nhược 人nhân 還hoàn 接tiếp 善thiện 根căn 。 最tối 初sơ 所sở 得đắc 至chí 得đắc 。 應ưng 說thuyết 如như 此thử 是thị 人nhân 還hoàn 接tiếp 前tiền 至chí 得đắc 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 不bất 斷đoạn 善thiện 人nhân 於ư 所sở 餘dư 位vị 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 除trừ 前tiền 三tam 句cú 。 若nhược 惡ác 同đồng 類loại 因nhân 。 第đệ 一nhất 句cú 者giả 。 是thị 人nhân 正chánh 得đắc 離ly 欲dục 。 欲dục 界giới 最tối 後hậu 。 所sở 捨xả 至chí 得đắc 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 若nhược 人nhân 退thoái 欲dục 界giới 離ly 欲dục 。 最tối 初sơ 所sở 得đắc 至chí 得đắc 。 應ưng 說thuyết 如như 此thử 是thị 退thoái 人nhân 前tiền 至chí 得đắc 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 不bất 離ly 欲dục 欲dục 界giới 。 於ư 所sở 餘dư 位vị 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 除trừ 前tiền 三tam 句cú 。 如như 此thử 有hữu 覆phú 無vô 記ký 同đồng 類loại 。 因nhân 至chí 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 及cập 退thoái 。 於ư 中trung 如như 理lý 應ưng 思tư 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 無vô 後hậu 句cú 。 若nhược 因nhân 能năng 與dữ 果quả 必tất 能năng 取thủ 果quả 。 有hữu 能năng 取thủ 果quả 不bất 能năng 與dữ 果quả 。 如như 阿A 羅La 漢Hán 最tối 後hậu 陰ấm 。 若nhược 約ước 有hữu 境cảnh 界giới 同đồng 類loại 因nhân 。 隨tùy 剎sát 那na 判phán 。 有hữu 善thiện 同đồng 類loại 因nhân 。 但đãn 取thủ 果quả 不bất 與dữ 果quả 不phủ 。 此thử 中trung 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 者giả 。 若nhược 從tùng 善thiện 心tâm 次thứ 第đệ 起khởi 染nhiễm 污ô 無vô 記ký 心tâm 現hiện 前tiền 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 翻phiên 前tiền 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 善thiện 心tâm 次thứ 第đệ 起khởi 善thiện 心tâm 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 除trừ 前tiền 三tam 句cú 。 如như 善thiện 不bất 善thiện 等đẳng 四tứ 句cú 。 亦diệc 應ưng 如như 理lý 思tư 。 偈kệ 曰viết 。 一nhất 過quá 去khứ 與dữ 果quả 。 釋thích 曰viết 。 果quả 報báo 因nhân 在tại 過quá 去khứ 能năng 與dữ 果quả 。

何hà 以dĩ 故cố 。 果quả 報báo 無vô 俱câu 起khởi 。 無vô 無vô 間gian 起khởi 故cố 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 有hữu 四tứ 種chủng 果quả 。 一nhất 依y 止chỉ 果quả 。 譬thí 如như 水thủy 輪luân 為vi 風phong 輪luân 果quả 。 乃nãi 至chí 草thảo 等đẳng 為vi 地địa 果quả 。 二nhị 加gia 行hành 果quả 。 譬thí 如như 不bất 淨tịnh 觀quán 無vô 生sanh 智trí 。 三tam 集tập 果quả 。 譬thí 如như 眼nhãn 等đẳng 眼nhãn 識thức 等đẳng 。 四tứ 修tu 習tập 果quả 。 譬thí 如như 色sắc 界giới 道đạo 變biến 化hóa 為vi 果quả 。 此thử 四tứ 種chủng 果quả 。 屬thuộc 增tăng 上thượng 果quả 功công 力lực 果quả 攝nhiếp 。 說thuyết 因nhân 及cập 果quả 已dĩ 。 何hà 者giả 為vi 法pháp 。 由do 何hà 因nhân 生sanh 。 由do 幾kỷ 因nhân 生sanh 。 若nhược 略lược 說thuyết 法Pháp 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 染nhiễm 污ô 法pháp 二nhị 果quả 報báo 生sanh 法pháp 。 三tam 初sơ 無vô 流lưu 法pháp 。 四tứ 前tiền 二nhị 殘tàn 法pháp 。 何hà 者giả 為vi 殘tàn 法pháp 。 離ly 果quả 報báo 所sở 餘dư 無vô 記ký 。 離ly 初sơ 無vô 流lưu 所sở 餘dư 善thiện 法Pháp 。 此thử 四tứ 種chủng 法pháp 。 偈kệ 曰viết 。 染nhiễm 污ô 果quả 報báo 餘dư 。 初sơ 無vô 流lưu 次thứ 第đệ 。 除trừ 果quả 報báo 遍biến 行hành 。 二nhị 同đồng 類loại 餘dư 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 染nhiễm 污ô 法pháp 除trừ 一nhất 果quả 報báo 因nhân 。 從tùng 餘dư 五ngũ 因nhân 生sanh 。 果quả 報báo 生sanh 法pháp 。 除trừ 一nhất 遍biến 行hành 因nhân 。 從tùng 餘dư 五ngũ 因nhân 生sanh 。 所sở 餘dư 法pháp 除trừ 果quả 報báo 遍biến 行hành 二nhị 因nhân 。 從tùng 餘dư 四tứ 因nhân 生sanh 。 初sơ 無vô 流lưu 法pháp 。 除trừ 果quả 報báo 遍biến 行hành 二nhị 因nhân 。 又hựu 除trừ 同đồng 類loại 因nhân 。 從tùng 餘dư 三tam 因nhân 生sanh 。 此thử 四tứ 法pháp 是thị 何hà 法pháp 。 偈kệ 曰viết 。 心tâm 及cập 心tâm 法pháp 。 釋thích 曰viết 。 此thử 四tứ 法pháp 從tùng 餘dư 因nhân 生sanh 。 但đãn 是thị 心tâm 心tâm 法pháp 。 若nhược 爾nhĩ 非phi 相tướng 應ưng 法pháp 及cập 色sắc 。 此thử 云vân 何hà 。 偈kệ 曰viết 。 如như 餘dư 相tương 應ứng 所sở 離ly 。 釋thích 曰viết 。 除trừ 一nhất 相tương 應ứng 因nhân 。 是thị 染nhiễm 污ô 等đẳng 餘dư 法pháp 。 如như 心tâm 心tâm 法pháp 如như 此thử 生sanh 。 此thử 中trung 染nhiễm 污ô 法pháp 從tùng 四tứ 因nhân 生sanh 。 果quả 報báo 生sanh 法pháp 從tùng 四tứ 因nhân 生sanh 。 所sở 餘dư 法pháp 皆giai 從tùng 三tam 因nhân 生sanh 。 初sơ 無vô 流lưu 法pháp 從tùng 二nhị 因nhân 生sanh 。 無vô 一nhất 法pháp 從tùng 一nhất 因nhân 生sanh 。 廣quảng 解giải 因nhân 究cứu 竟cánh 。 緣duyên 是thị 何hà 法pháp 有hữu 幾kỷ 種chủng 。 偈kệ 曰viết 。 說thuyết 緣duyên 有hữu 四tứ 種chủng 。 釋thích 曰viết 。 何hà 處xứ 說thuyết 。 於ư 經kinh 中trung 說thuyết 。 經Kinh 云vân 有hữu 四tứ 緣duyên 類loại 。 一nhất 因nhân 緣duyên 類loại 。 二nhị 次thứ 第đệ 緣duyên 類loại 。 三tam 緣duyên 緣duyên 類loại 。 四tứ 增tăng 上thượng 緣duyên 類loại 。 此thử 中trung 類loại 者giả 。 是thị 緣duyên 自tự 性tánh 。 此thử 中trung 因nhân 緣duyên 者giả 。 偈kệ 曰viết 。 因nhân 緣duyên 是thị 五ngũ 因nhân 。 釋thích 曰viết 。 除trừ 一nhất 隨tùy 造tạo 因nhân 。 所sở 餘dư 五ngũ 因nhân 說thuyết 名danh 因nhân 緣duyên 。 偈kệ 曰viết 。 心tâm 心tâm 法pháp 非phi 後hậu 。 已dĩ 生sanh 次thứ 第đệ 緣duyên 。 釋thích 曰viết 。 除trừ 阿A 羅La 漢Hán 最tối 後hậu 心tâm 心tâm 法pháp 。 已dĩ 生sanh 餘dư 心tâm 心tâm 法pháp 。 名danh 次thứ 第đệ 緣duyên 。 云vân 何hà 名danh 次thứ 第đệ 緣duyên 。 此thử 法pháp 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 故cố 。 名danh 次thứ 第đệ 緣duyên 。 是thị 故cố 色sắc 非phi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 生sanh 不bất 等đẳng 故cố 。

何hà 以dĩ 故cố 。 從tùng 欲dục 界giới 色sắc 。 後hậu 時thời 次thứ 第đệ 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 無vô 教giáo 色sắc 生sanh 。 後hậu 時thời 欲dục 界giới 色sắc 無vô 流lưu 色sắc 生sanh 。 後hậu 時thời 三tam 種chủng 色sắc 生sanh 。 是thị 色sắc 現hiện 前tiền 亂loạn 過quá 因nhân 生sanh 。 次thứ 第đệ 緣duyên 無vô 過quá 亂loạn 。 是thị 緣duyên 生sanh 義nghĩa 。 大đại 德đức 婆Bà 須Tu 蜜Mật 多Đa 羅la 說thuyết 。 於ư 不bất 相tương 違vi 一nhất 相tương 續tục 增tăng 長trưởng 。 後hậu 二nhị 生sanh 故cố 。 大đại 德đức 說thuyết 。 後hậu 從tùng 因nhân 最tối 少thiểu 最tối 多đa 生sanh 故cố 。 後hậu 時thời 從tùng 大đại 色sắc 小tiểu 色sắc 生sanh 。 譬thí 如như 稻đạo 穰nhương 生sanh 灰hôi 。 或hoặc 從tùng 小tiểu 色sắc 大đại 色sắc 生sanh 譬thí 如như 貝bối 多đa 核hạch 中trung 人nhân 。 次thứ 第đệ 生sanh 乃nãi 至chí 垂thùy 條điều 繁phồn 茂mậu 。 轉chuyển 成thành 尼ni 瞿cù 盧lô 陀đà 樹thụ 。 為vi 不bất 如như 此thử 耶da 。 心tâm 心tâm 法pháp 有hữu 時thời 生sanh 多đa 有hữu 時thời 生sanh 少thiểu 。 謂vị 於ư 善thiện 惡ác 無vô 記ký 位vị 。 有hữu 覺giác 觀quán 等đẳng 位vị 。 於ư 三tam 定định 。 有hữu 如như 此thử 約ước 別biệt 類loại 。 不bất 約ước 自tự 類loại 無vô 時thời 受thọ 多đa 生sanh 。 想tưởng 等đẳng 亦diệc 爾nhĩ 。 為vi 約ước 自tự 類loại 立lập 次thứ 第đệ 緣duyên 不phủ 。 無vô 如như 此thử 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 具cụ 足túc 一nhất 聚tụ 。 於ư 具cụ 足túc 二nhị 。 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 非phi 從tùng 少thiểu 受thọ 等đẳng 法pháp 多đa 受thọ 等đẳng 生sanh 。 此thử 義nghĩa 已dĩ 如như 前tiền 說thuyết 。 說thuyết 相tương 續tục 同đồng 類loại 部bộ 。 作tác 如như 此thử 執chấp 。 自tự 類loại 是thị 次thứ 第đệ 緣duyên 非phi 餘dư 類loại 。 譬thí 如như 心tâm 為vi 心tâm 次thứ 第đệ 緣duyên 。 受thọ 等đẳng 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 廣quảng 應ưng 知tri 。 若nhược 從tùng 無vô 染nhiễm 污ô 。 次thứ 第đệ 生sanh 染nhiễm 污ô 法pháp 。 以dĩ 先tiên 滅diệt 染nhiễm 污ô 。 為vi 今kim 染nhiễm 污ô 次thứ 第đệ 緣duyên 。 如như 入nhập 無vô 心tâm 定định 心tâm 於ư 出xuất 定định 心tâm 。 今kim 不bất 弘hoằng 此thử 執chấp 。 非phi 相tướng 應ưng 行hành 法pháp 。 亦diệc 由do 現hiện 前tiền 亂loạn 過quá 因nhân 生sanh 故cố 。 不bất 成thành 次thứ 第đệ 緣duyên 。 屬thuộc 三tam 界giới 法pháp 及cập 無vô 繫hệ 屬thuộc 法pháp 。 一nhất 時thời 現hiện 前tiền 生sanh 故cố 。 云vân 何hà 不bất 許hứa 未vị 來lai 法pháp 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 次thứ 第đệ 緣duyên 雜tạp 亂loạn 故cố 。 未vị 來lai 世thế 無vô 前tiền 後hậu 差sai 別biệt 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 云vân 何hà 。 世Thế 尊Tôn 得đắc 如như 此thử 智trí 。 此thử 未vị 來lai 法pháp 應ưng 在tại 前tiền 生sanh 。 次thứ 此thử 法pháp 應ưng 在tại 後hậu 生sanh 。 約ước 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 乃nãi 至chí 窮cùng 生sanh 死tử 際tế 。 次thứ 第đệ 皆giai 知tri 。 由do 約ước 過quá 去khứ 現hiện 在tại 比tỉ 知tri 故cố 。 彼bỉ 言ngôn 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 見kiến 過quá 去khứ 世thế 。 從tùng 如như 此thử 類loại 業nghiệp 。 如như 此thử 類loại 果quả 報báo 已dĩ 生sanh 。 從tùng 法pháp 法pháp 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 今kim 世thế 亦diệc 有hữu 如như 此thử 類loại 業nghiệp 。 從tùng 此thử 類loại 業nghiệp 如như 此thử 類loại 果quả 報báo 。 來lai 世thế 當đương 生sanh 。 從tùng 法pháp 法pháp 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 得đắc 知tri 如như 此thử 如như 此thử 。 是thị 如Như 來Lai 願nguyện 智trí 非phi 比tỉ 智trí 。 由do 過quá 去khứ 現hiện 世thế 比tỉ 。 世Thế 尊Tôn 於ư 未vị 來lai 世thế 。 眾chúng 物vật 散tán 亂loạn 相tương/tướng 雜tạp 證chứng 見kiến 已dĩ 。 生sanh 如như 此thử 智trí 。 此thử 人nhân 作tác 如như 是thị 業nghiệp 已dĩ 。 必tất 應ưng 攝nhiếp 如như 是thị 等đẳng 未vị 來lai 果quả 報báo 。 若nhược 爾nhĩ 世Thế 尊Tôn 未vị 見kiến 前tiền 際tế 。 應ưng 不bất 能năng 知tri 後hậu 際tế 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 相tương 續tục 中trung 。 有hữu 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 有hữu 為vi 差sai 別biệt 法pháp 。 為vi 當đương 來lai 果quả 相tương/tướng 。 世Thế 尊Tôn 觀quán 此thử 。 知tri 未vị 來lai 果quả 。 若nhược 未vị 現hiện 前tiền 諸chư 定định 及cập 通thông 慧tuệ 。 若nhược 爾nhĩ 如Như 來Lai 則tắc 是thị 觀quán 相tương/tướng 故cố 知tri 。 不bất 能năng 更cánh 證chứng 。 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 。 隨tùy 欲dục 正chánh 遍biến 知tri 。 經kinh 部bộ 說thuyết 如như 此thử 。

何hà 以dĩ 故cố 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 若nhược 未vị 來lai 法pháp 。 無vô 次thứ 第đệ 成thành 立lập 。 云vân 何hà 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 次thứ 後hậu 苦khổ 法pháp 智trí 忍nhẫn 生sanh 。 非phi 餘dư 法pháp 生sanh 。 乃nãi 至chí 金kim 剛cang 譬thí 心tâm 次thứ 後hậu 盡tận 智trí 生sanh 。 非phi 餘dư 法pháp 生sanh 。 若nhược 法pháp 能năng 礙ngại 餘dư 法pháp 生sanh 。 從tùng 此thử 法pháp 無vô 間gian 餘dư 法pháp 得đắc 生sanh 。 譬thí 如như 從tùng 種chủng 子tử 等đẳng 芽nha 等đẳng 無vô 次thứ 第đệ 緣duyên 。 云vân 何hà 阿A 羅La 漢Hán 最tối 後hậu 心tâm 非phi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 不bất 與dữ 餘dư 心tâm 相tương 應ứng 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 無vô 間gian 滅diệt 心tâm 為vi 意ý 不phủ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 間gian 後hậu 識thức 不bất 生sanh 故cố 。 若nhược 不bất 立lập 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 亦diệc 應ưng 不bất 立lập 最tối 後hậu 心tâm 為vi 意ý 。 意ý 依y 止chỉ 性tánh 所sở 顯hiển 。 非phi 功công 能năng 所sở 顯hiển 。 故cố 有hữu 依y 義nghĩa 。 由do 餘dư 緣duyên 不bất 具cụ 故cố 。 餘dư 識thức 不bất 生sanh 不phủ 。 由do 彼bỉ 非phi 依y 止chỉ 故cố 識thức 不bất 生sanh 。 次thứ 第đệ 緣duyên 是thị 功công 能năng 所sở 顯hiển 。 若nhược 有hữu 法pháp 此thử 緣duyên 所sở 取thủ 為vi 果quả 。 此thử 法pháp 一nhất 切thiết 餘dư 法pháp 。 及cập 諸chư 眾chúng 生sanh 。 無vô 能năng 遮già 礙ngại 令linh 彼bỉ 不bất 生sanh 。 若nhược 法pháp 與dữ 心tâm 有hữu 次thứ 第đệ 。 可khả 說thuyết 與dữ 心tâm 無vô 間gian 不phủ 。 此thử 中trung 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 者giả 。 從tùng 無vô 心tâm 定định 出xuất 觀quán 心tâm 。 及cập 第đệ 二nhị 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 剎sát 那na 等đẳng 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 初sơ 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 剎sát 那na 。 於ư 後hậu 心tâm 位vị 及cập 生sanh 等đẳng 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 初sơ 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 剎sát 那na 。 及cập 有hữu 心tâm 位vị 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 第đệ 二nhị 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 剎sát 那na 等đẳng 。 及cập 生sanh 等đẳng 於ư 出xuất 定định 心tâm 。 若nhược 法pháp 與dữ 心tâm 次thứ 第đệ 。 與dữ 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 。 為vi 次thứ 第đệ 不phủ 。 此thử 中trung 有hữu 四tứ 句cú 。 前tiền 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 句cú 。 即tức 是thị 此thử 中trung 第đệ 一nhất 第đệ 二nhị 句cú 。 前tiền 第đệ 一nhất 第đệ 二nhị 句cú 。 即tức 是thị 此thử 中trung 第đệ 三tam 第đệ 四tứ 句cú 。 出xuất 滅diệt 定định 心tâm 。 於ư 前tiền 心tâm 斷đoạn 隔cách 極cực 遠viễn 時thời 。 今kim 云vân 何hà 從tùng 前tiền 心tâm 。 說thuyết 為vi 次thứ 第đệ 。 無vô 別biệt 心tâm 隔cách 故cố 。 說thuyết 次thứ 第đệ 緣duyên 已dĩ 。 緣duyên 緣duyên 相tương/tướng 云vân 何hà 。 偈kệ 曰viết 。 緣duyên 緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 。 釋thích 曰viết 。 一nhất 切thiết 法pháp 即tức 五ngũ 聚tụ 。 此thử 中trung 如như 理lý 應ưng 知tri 緣duyên 緣duyên 相tương/tướng 。 譬thí 如như 眼nhãn 識thức 及cập 相tương 應ứng 法pháp 。 以dĩ 色sắc 為vi 緣duyên 緣duyên 耳nhĩ 識thức 聲thanh 。 鼻tị 識thức 香hương 。 舌thiệt 識thức 味vị 。 身thân 識thức 觸xúc 。 意ý 識thức 一nhất 切thiết 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 法pháp 是thị 此thử 法pháp 緣duyên 緣duyên 。 此thử 法pháp 無vô 時thời 非phi 此thử 法pháp 緣duyên 緣duyên 。 若nhược 非phi 所sở 緣duyên 。 亦diệc 是thị 緣duyên 緣duyên 。 體thể 相tướng 一nhất 故cố 。 譬thí 如như 薪tân 非phi 所sở 燒thiêu 亦diệc 名danh 薪tân 。 體thể 相tướng 一nhất 故cố 。 心tâm 及cập 心tâm 法pháp 。 由do 定định 入nhập 物vật 剎sát 那na 。 於ư 如như 自tự 所sở 緣duyên 境cảnh 定định 。 為vi 由do 依y 止chỉ 定định 為vi 不bất 定định 。 爾nhĩ 定định 若nhược 生sanh 必tất 與dữ 依y 止chỉ 相tương 應ứng 。 未vị 生sanh 及cập 已dĩ 過quá 去khứ 。 與dữ 依y 止chỉ 相tương 離ly 。 餘dư 師sư 說thuyết 。 若nhược 過quá 去khứ 亦diệc 依y 止chỉ 所sở 立lập 。 說thuyết 緣duyên 緣duyên 已dĩ 。 偈kệ 曰viết 。 隨tùy 造tạo 增tăng 上thượng 緣duyên 。 釋thích 曰viết 。 隨tùy 造tạo 因nhân 即tức 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 故cố 增tăng 上thượng 緣duyên 即tức 是thị 緣duyên 緣duyên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 一nhất 切thiết 法pháp 是thị 緣duyên 緣duyên 故cố 。 此thử 二nhị 緣duyên 何hà 者giả 廣quảng 。 俱câu 有hữu 法pháp 為vi 緣duyên 緣duyên 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 有hữu 是thị 處xứ 。 得đắc 為vi 增tăng 上thượng 緣duyên 。 故cố 增tăng 上thượng 緣duyên 廣quảng 。 由do 緣duyên 義nghĩa 廣quảng 故cố 名danh 增tăng 上thượng 。 此thử 緣duyên 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 。 為vi 法pháp 離ly 自tự 性tánh 。 皆giai 是thị 增tăng 上thượng 緣duyên 。 有hữu 法pháp 於ư 餘dư 法pháp 。 由do 四tứ 緣duyên 成thành 緣duyên 。 不bất 有hữu 謂vị 自tự 性tánh 於ư 自tự 性tánh 。 他tha 性tánh 於ư 他tha 性tánh 。 無vô 為vi 於ư 有hữu 為vi 。 無vô 為vi 於ư 無vô 為vi 。 此thử 四tứ 緣duyên 若nhược 起khởi 功công 能năng 。 於ư 何hà 位vị 法pháp 中trung 起khởi 功công 能năng 。 因nhân 緣duyên 者giả 已dĩ 說thuyết 五ngũ 種chủng 。 偈kệ 曰viết 。 於ư 正chánh 滅diệt 二nhị 因nhân 。 作tác 功công 能năng 釋thích 曰viết 。 正chánh 滅diệt 者giả 。 謂vị 現hiện 世thế 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 現hiện 世thế 法pháp 已dĩ 得đắc 生sanh 。 今kim 向hướng 滅diệt 故cố 。 此thử 位vị 中trung 俱câu 有hữu 因nhân 。 及cập 相tương 應ứng 因nhân 作tác 功công 能năng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 於ư 俱câu 生sanh 果quả 中trung 此thử 因nhân 有hữu 功công 能năng 。 偈kệ 曰viết 。 三tam 因nhân 。 於ư 正chánh 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 正chánh 生sanh 者giả 。 謂vị 未vị 來lai 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 未vị 來lai 法pháp 未vị 得đắc 生sanh 。 今kim 向hướng 生sanh 故cố 。 此thử 位vị 中trung 同đồng 類loại 因nhân 。 遍biến 行hành 因nhân 果quả 報báo 因nhân 。 作tác 功công 能năng 。 因nhân 緣duyên 功công 能năng 如như 此thử 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 緣duyên 。 翻phiên 前tiền 有hữu 功công 能năng 。 釋thích 曰viết 。 由do 功công 能năng 道Đạo 理lý 。 分phần/phân 因nhân 緣duyên 為vi 二nhị 。 翻phiên 此thử 功công 能năng 。 應ưng 知tri 即tức 是thị 。 次thứ 第đệ 緣duyên 緣duyên 緣duyên 功công 能năng 位vị 。 次thứ 第đệ 緣duyên 。 於ư 正chánh 生sanh 作tác 功công 能năng 。 為vi 與dữ 彼bỉ 位vị 故cố 。 緣duyên 緣duyên 。 於ư 正chánh 滅diệt 作tác 功công 能năng 。 現hiện 世thế 心tâm 心tâm 法pháp 所sở 取thủ 故cố 。 增tăng 上thượng 緣duyên 於ư 一nhất 切thiết 位vị 。 由do 不bất 遮già 故cố 成thành 緣duyên 。 即tức 是thị 其kỳ 功công 能năng 。 說thuyết 諸chư 緣duyên 及cập 功công 能năng 已dĩ 。

復phục 次thứ 何hà 者giả 為vi 法pháp 。 由do 幾kỷ 緣duyên 得đắc 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 由do 四tứ 緣duyên 心tâm 法pháp 。 釋thích 曰viết 。 此thử 中trung 心tâm 及cập 心tâm 法pháp 。 因nhân 緣duyên 者giả 有hữu 五ngũ 因nhân 。 次thứ 第đệ 緣duyên 者giả 。 在tại 前tiền 心tâm 心tâm 法pháp 。 非phi 餘dư 心tâm 心tâm 法pháp 所sở 間gian 。 緣duyên 緣duyên 者giả 。 如như 應ưng 色sắc 等đẳng 五ngũ 塵trần 。 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 增tăng 上thượng 緣duyên 者giả 。 離ly 自tự 性tánh 一nhất 切thiết 餘dư 法pháp 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 定định 由do 三tam 緣duyên 。 釋thích 曰viết 。 滅diệt 心tâm 定định 無vô 想tưởng 定định 無vô 緣duyên 緣duyên 。 此thử 二nhị 定định 不bất 緣duyên 境cảnh 起khởi 故cố 。 此thử 中trung 因nhân 緣duyên 者giả 。 有hữu 二nhị 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 因nhân 。 即tức 生sanh 等đẳng 。 同đồng 類loại 因nhân 。 即tức 先tiên 已dĩ 生sanh 同đồng 地địa 善thiện 法Pháp 。 次thứ 第đệ 緣duyên 者giả 。 謂vị 共cộng 相tương 應ưng 法pháp 三tam 摩ma 跋bạt 提đề 心tâm 。 增tăng 上thượng 緣duyên 如như 前tiền 。 此thử 二nhị 定định 由do 心tâm 功công 用dụng 生sanh 故cố 。 故cố 以dĩ 心tâm 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 由do 能năng 遮già 心tâm 生sanh 故cố 。 自tự 外ngoại 非phi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 偈kệ 曰viết 。 餘dư 法pháp 由do 二nhị 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 餘dư 法pháp 。 謂vị 與dữ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 法pháp 及cập 有hữu 色sắc 法pháp 。 由do 因nhân 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 生sanh 。 從tùng 如như 前tiền 所sở 立lập 六lục 因nhân 四tứ 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 生sanh 法pháp 得đắc 生sanh 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 如như 自tự 在tại 我ngã 勝thắng 性tánh 等đẳng 為vi 一nhất 生sanh 因nhân 。 此thử 中trung 以dĩ 何hà 因nhân 為vi 證chứng 。 若nhược 汝nhữ 執chấp 一nhất 切thiết 成thành 立lập 事sự 因nhân 。 緣duyên 所sở 作tác 。 為vi 不bất 如như 此thử 耶da 。 由do 此thử 執chấp 則tắc 乖quai 棄khí 汝nhữ 所sở 說thuyết 本bổn 義nghĩa 。 謂vị 一nhất 自tự 在tại 等đẳng 。 為vì 一nhất 切thiết 世thế 間gian 因nhân 。

復phục 次thứ 偈kệ 曰viết 。 非phi 自tự 在tại 次thứ 故cố 。 釋thích 曰viết 。 世thế 間gian 不bất 從tùng 自tự 在tại 等đẳng 生sanh 。 次thứ 第đệ 生sanh 故cố 。 若nhược 汝nhữ 執chấp 唯duy 一nhất 自tự 在tại 是thị 一nhất 切thiết 世thế 間gian 生sanh 因nhân 。 或hoặc 執chấp 餘dư 因nhân 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 應ưng 一nhất 時thời 俱câu 起khởi 。 一nhất 切thiết 次thứ 第đệ 生sanh 。 皆giai 明minh 了liễu 可khả 見kiến 。 若nhược 汝nhữ 執chấp 此thử 次thứ 第đệ 隨tùy 自tự 在tại 欲dục 成thành 。 願nguyện 此thử 法pháp 於ư 今kim 生sanh 。 願nguyện 此thử 法pháp 於ư 今kim 滅diệt 。 願nguyện 此thử 法pháp 在tại 後hậu 生sanh 滅diệt 。 由do 欲dục 有hữu 異dị 。 此thử 義nghĩa 得đắc 成thành 。 謂vị 因nhân 不bất 一nhất 。 是thị 欲dục 有hữu 異dị 。 應ưng 一nhất 時thời 俱câu 起khởi 。 有hữu 欲dục 自tự 在tại 。 非phi 有hữu 異dị 故cố 。 若nhược 觀quán 餘dư 因nhân 差sai 別biệt 故cố 成thành 。 則tắc 非phi 自tự 在tại 為vi 因nhân 。 是thị 欲dục 次thứ 第đệ 生sanh 中trung 。 若nhược 觀quán 別biệt 因nhân 。 則tắc 有hữu 無vô 窮cùng 過quá 失thất 。 若nhược 不bất 觀quán 別biệt 因nhân 。 則tắc 無vô 次thứ 第đệ 義nghĩa 。 是thị 因nhân 傳truyền 傳truyền 無vô 邊biên 差sai 別biệt 。 由do 信tín 無vô 始thỉ 故cố 。 此thử 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 執chấp 自tự 在tại 為vi 因nhân 。 不bất 過quá 釋Thích 迦Ca 弟đệ 子tử 。 所sở 顯hiển 道Đạo 理lý 。 若nhược 汝nhữ 言ngôn 。 自tự 在tại 欲dục 雖tuy 復phục 俱câu 起khởi 。 世thế 間gian 不bất 俱câu 起khởi 。 隨tùy 欲dục 生sanh 故cố 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 是thị 自tự 在tại 欲dục 於ư 後hậu 世thế 無vô 所sở 以dĩ 故cố 。 由do 如như 此thử 大đại 功công 用dụng 化hóa 生sanh 世thế 間gian 。 自tự 在tại 得đắc 何hà 利lợi 益ích 。 若nhược 汝nhữ 言ngôn 常thường 喜hỷ 樂lạc 為vi 用dụng 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 此thử 樂nhạo/nhạc/lạc 若nhược 離ly 方phương 便tiện 自tự 在tại 。 則tắc 不bất 能năng 得đắc 故cố 。 於ư 樂nhạo/nhạc/lạc 自tự 在tại 非phi 自tự 在tại 。 於ư 餘dư 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 次thứ 若nhược 自tự 在tại 。 見kiến 地địa 獄ngục 等đẳng 世thế 間gian 多đa 為vi 抂cuồng 苦khổ 。 之chi 所sở 逼bức 惱não 。 由do 此thử 故cố 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 咄đốt 哉tai 何hà 用dụng 此thử 麁thô 惡ác 自tự 在tại 。 依y 自tự 在tại 天thiên 。 世thế 間gian 首thủ 盧lô 柯kha 。 則tắc 成thành 善thiện 哥ca 。

由do 能năng 燒thiêu 嶮hiểm 利lợi 。 可khả 畏úy 恆hằng 苦khổ 他tha 。

樂nhạo/nhạc/lạc 食thực 肉nhục 血huyết 髓tủy 。 令linh 啼đề 稱xưng 律luật 他tha 。

若nhược 汝nhữ 信tín 受thọ 自tự 在tại 等đẳng 為vi 世thế 間gian 一nhất 因nhân 。 有hữu 餘dư 法pháp 以dĩ 所sở 證chứng 見kiến 。 人nhân 功công 為vi 因nhân 。 則tắc 被bị 棄khí 捨xả 。 若nhược 汝nhữ 分phân 別biệt 執chấp 。 自tự 在tại 共cộng 餘dư 因nhân 成thành 因nhân 。 此thử 執chấp 但đãn 為vi 愛ái 敬kính 故cố 說thuyết 。

何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 眾chúng 因nhân 。 自tự 在tại 功công 能năng 。 不bất 可khả 見kiến 故cố 。 諸chư 因nhân 必tất 須tu 與dữ 餘dư 因nhân 和hòa 合hợp 故cố 。 能năng 作tác 自tự 在tại 。 若nhược 爾nhĩ 則tắc 非phi 自tự 在tại 。

復phục 次thứ 若nhược 初sơ 化hóa 作tác 。 以dĩ 自tự 在tại 為vi 因nhân 。 此thử 不bất 觀quán 餘dư 因nhân 故cố 。 應ưng 成thành 立lập 如như 自tự 在tại 無vô 初sơ 。 於ư 我ngã 及cập 勝thắng 性tánh 等đẳng 。 立lập 及cập 破phá 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 故cố 世thế 間gian 。 無vô 一nhất 因nhân 義nghĩa 。 是thị 自tự 所sở 造tạo 業nghiệp 。 於ư 道đạo 於ư 雜tạp 能năng 生sanh 世thế 間gian 。 不bất 學học 慧tuệ 人nhân 。 良lương 足túc 可khả 悲bi 。 自tự 受thọ 自tự 果quả 報báo 果quả 。 及cập 自tự 受thọ 功công 力lực 果quả 。 而nhi 起khởi 邪tà 分phân 別biệt 。 謂vị 自tự 在tại 等đẳng 為vi 因nhân 。 此thử 義nghĩa 已dĩ 去khứ 。 前tiền 云vân 餘dư 法pháp 由do 二nhị 生sanh 。 此thử 言ngôn 云vân 何hà 。 若nhược 大đại 於ư 大đại 成thành 因nhân 緣duyên 。 偈kệ 曰viết 。 二nhị 種chủng 大đại 大đại 因nhân 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 立lập 四tứ 大đại 為vi 四tứ 大đại 因nhân 。 則tắc 有hữu 二nhị 種chủng 因nhân 。 謂vị 同đồng 類loại 因nhân 。 俱câu 有hữu 因nhân 。 偈kệ 曰viết 。 於ư 所sở 造tạo 五ngũ 種chủng 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 四tứ 大đại 是thị 所sở 造tạo 色sắc 因nhân 。 則tắc 成thành 五ngũ 種chủng 因nhân 。 云vân 何hà 成thành 。 一nhất 能năng 生sanh 故cố 。 二nhị 能năng 為vi 依y 止chỉ 故cố 。 三tam 能năng 持trì 故cố 。 四tứ 令linh 住trụ 故cố 。 五ngũ 令linh 增tăng 長trưởng 故cố 。 是thị 隨tùy 造tạo 因nhân 。 由do 此thử 義nghĩa 分phân 為vi 五ngũ 種chủng 。 一nhất 能năng 生sanh 因nhân 。 從tùng 此thử 生sanh 故cố 。 二nhị 依y 止chỉ 因nhân 。 已dĩ 生sanh 隨tùy 逐trục 此thử 故cố 。 三tam 持trì 因nhân 。 為vi 此thử 所sở 持trì 故cố 。 譬thí 如như 畫họa 色sắc 與dữ 壁bích 。 四tứ 住trụ 因nhân 。 此thử 令linh 彼bỉ 相tương 續tục 不bất 斷đoạn 故cố 。 五ngũ 增tăng 長trưởng 因nhân 。 此thử 令linh 彼bỉ 圓viên 滿mãn 故cố 。 如như 此thử 四tứ 大đại 。 於ư 所sở 造tạo 色sắc 。 為vi 生sanh 變biến 異dị 持trì 住trụ 長trường/trưởng 因nhân 。 五ngũ 義nghĩa 得đắc 顯hiển 。 偈kệ 曰viết 。 所sở 造tạo 互hỗ 三tam 種chủng 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 所sở 造tạo 色sắc 作tác 所sở 造tạo 色sắc 。 由do 三tam 種chủng 因nhân 。 謂vị 俱câu 有hữu 因nhân 。 同đồng 類loại 因nhân 。 果quả 報báo 因nhân 。 隨tùy 造tạo 因nhân 平bình 等đẳng 起khởi 故cố 。 不bất 恆hằng 數số 之chi 。 此thử 中trung 俱câu 有hữu 更cánh 互hỗ 因nhân 者giả 。 隨tùy 心tâm 變biến 身thân 口khẩu 二nhị 業nghiệp 。 非phi 餘dư 所sở 造tạo 色sắc 。 同đồng 類loại 因nhân 者giả 。 一nhất 切thiết 前tiền 生sanh 。 於ư 後hậu 同đồng 類loại 。 果quả 報báo 因nhân 者giả 。 若nhược 身thân 口khẩu 二nhị 業nghiệp 。 感cảm 眼nhãn 等đẳng 根căn 為vi 果quả 報báo 。 偈kệ 曰viết 。 所sở 造tạo 大đại 因nhân 一nhất 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 所sở 造tạo 色sắc 造tạo 四tứ 大đại 但đãn 一nhất 因nhân 。 謂vị 果quả 報báo 因nhân 。 若nhược 身thân 業nghiệp 口khẩu 業nghiệp 。 以dĩ 四tứ 大đại 為vi 果quả 報báo 。 前tiền 已dĩ 總tổng 說thuyết 。 心tâm 及cập 心tâm 法pháp 。 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 未vị 說thuyết 決quyết 定định 。 何hà 心tâm 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 何hà 心tâm 從tùng 次thứ 第đệ 緣duyên 生sanh 。 今kim 當đương 說thuyết 此thử 義nghĩa 。 此thử 中trung 若nhược 略lược 說thuyết 有hữu 十thập 二nhị 心tâm 。 云vân 何hà 十thập 二nhị 。 偈kệ 曰viết 。 欲dục 界giới 心tâm 善thiện 惡ác 。 有hữu 覆phú 及cập 無vô 覆phú 。 釋thích 曰viết 。 欲dục 界giới 中trung 心tâm 有hữu 四tứ 種chủng 。 謂vị 善thiện 惡ác 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 偈kệ 曰viết 。 於ư 二nhị 界giới 除trừ 惡ác 。 餘dư 有hữu 。 釋thích 曰viết 。 於ư 色sắc 界giới 無vô 惡ác 有hữu 餘dư 三tam 。 無vô 色sắc 界giới 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 此thử 十thập 心tâm 皆giai 是thị 有hữu 流lưu 。 偈kệ 曰viết 。 無vô 流lưu 二nhị 。 釋thích 曰viết 。 謂vị 有hữu 學học 無vô 流lưu 。 無Vô 學Học 無vô 流lưu 。 由do 如như 此thử 心tâm 合hợp 成thành 十thập 二nhị 。 此thử 中trung 偈kệ 曰viết 。 於ư 欲dục 從tùng 善thiện 九cửu 。 釋thích 曰viết 。 次thứ 第đệ 言ngôn 後hậu 應ưng 說thuyết 。 於ư 欲dục 界giới 中trung 。 所sở 有hữu 善thiện 心tâm 。 從tùng 此thử 九cửu 心tâm 次thứ 第đệ 得đắc 生sanh 。 於ư 自tự 地địa 有hữu 四tứ 心tâm 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 有hữu 二nhị 心tâm 。 若nhược 正chánh 入nhập 觀quán 是thị 善thiện 心tâm 。 若nhược 託thác 生sanh 是thị 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 但đãn 有hữu 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 謂vị 託thác 生sanh 時thời 最tối 遠viễn 故cố 無vô 善thiện 。 無vô 色sắc 界giới 由do 四tứ 遠viễn 。 於ư 欲dục 界giới 最tối 為vi 遠viễn 。 謂vị 依y 止chỉ 取thủ 相tương/tướng 境cảnh 界giới 對đối 治trị 遠viễn 故cố 。 及cập 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 此thử 善thiện 從tùng 八bát 生sanh 。 釋thích 曰viết 。

復phục 次thứ 此thử 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 。 從tùng 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 色sắc 界giới 二nhị 心tâm 善thiện 心tâm 。 謂vị 出xuất 定định 時thời 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 謂vị 為vi 有hữu 染nhiễm 污ô 定định 所sở 逼bức 。 還hoàn 依y 下hạ 地địa 善thiện 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 謂vị 出xuất 觀quán 時thời 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 十thập 惡ác 心tâm 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 除trừ 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 人nhân 於ư 欲dục 界giới 託thác 生sanh 。 從tùng 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 。 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 。 心tâm 次thứ 第đệ 得đắc 生sanh 。 惡ác 心tâm 偈kệ 曰viết 。 從tùng 此thử 四tứ 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 欲dục 界giới 惡ác 心tâm 。 但đãn 自tự 地địa 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 如như 說thuyết 於ư 欲dục 界giới 惡ác 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 覆phú 爾nhĩ 。 釋thích 曰viết 。 欲dục 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 亦diệc 從tùng 三tam 界giới 十thập 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 從tùng 欲dục 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 亦diệc 但đãn 自tự 地địa 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 五ngũ 無vô 覆phú 心tâm 。 釋thích 曰viết 。 於ư 欲dục 界giới 所sở 有hữu 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 從tùng 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 謂vị 生sanh 欲dục 界giới 變biến 化hóa 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 復phục 從tùng 此thử 七thất 心tâm 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 欲dục 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 色sắc 界giới 二nhị 心tâm 善thiện 心tâm 。 謂vị 從tùng 變biến 化hóa 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 染nhiễm 污ô 心tâm 。 謂vị 託thác 生sanh 時thời 。 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 謂vị 託thác 生sanh 時thời 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 色sắc 善thiện 十thập 一nhất 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 色sắc 界giới 所sở 有hữu 善thiện 心tâm 。 十thập 一nhất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 除trừ 無vô 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 九cửu 此thử 復phục 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 從tùng 九cửu 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 除trừ 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 及cập 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 八bát 有hữu 覆phú 生sanh 。 釋thích 曰viết 。 色sắc 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 從tùng 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 除trừ 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 及cập 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 此thử 六lục 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 色sắc 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 欲dục 界giới 三tam 心tâm 。 除trừ 無vô 覆phú 無vô 記ký 。 偈kệ 曰viết 。 三tam 無vô 覆phú 。 釋thích 曰viết 。 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 但đãn 從tùng 自tự 地địa 三tam 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 此thử 六lục 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 如như 說thuyết 於ư 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 道Đạo 理lý 亦diệc 爾nhĩ 。 偈kệ 曰viết 。 無vô 色sắc 如như 是thị 理lý 。 釋thích 曰viết 。 無vô 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 於ư 自tự 地địa 亦diệc 但đãn 從tùng 三tam 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 從tùng 此thử 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 下hạ 地địa 三tam 染nhiễm 污ô 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 善thiện 九cửu 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 九cửu 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 除trừ 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 及cập 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 餘dư 心tâm 得đắc 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 此thử 從tùng 六lục 。 釋thích 曰viết 。 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 從tùng 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 有hữu 覆phú 七thất 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 及cập 染nhiễm 污ô 心tâm 。 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 此thử 爾nhĩ 。 釋thích 曰viết 。 此thử 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 從tùng 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 除trừ 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 染nhiễm 污ô 心tâm 及cập 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 從tùng 所sở 餘dư 心tâm 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 此thử 四tứ 。 有hữu 學học 。 釋thích 曰viết 。 此thử 有hữu 學học 心tâm 。 從tùng 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 三tam 界giới 善thiện 心tâm 及cập 有hữu 學học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 此thử 五ngũ 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 此thử 有hữu 學học 心tâm 。 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 即tức 前tiền 四tứ 及cập 無Vô 學Học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 無Vô 學Học 亦diệc 從tùng 五ngũ 。 釋thích 曰viết 。 此thử 無Vô 學Học 心tâm 。 從tùng 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。 從tùng 無Vô 學Học 四tứ 心tâm 。 釋thích 曰viết 。 從tùng 無Vô 學Học 心tâm 。 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 三tam 界giới 善thiện 心tâm 及cập 無Vô 學Học 心tâm 。 說thuyết 十thập 二nhị 心tâm 已dĩ 。 今kim 復phục 作tác 偈kệ 曰viết 。 十thập 二nhị 作tác 二nhị 十thập 。 釋thích 曰viết 。 云vân 何hà 作tác 。 偈kệ 曰viết 。 加gia 行hành 及cập 生sanh 得đắc 。 分phần/phân 三tam 界giới 善thiện 二nhị 。 釋thích 曰viết 。 於ư 三tam 界giới 中trung 善thiện 心tâm 。 各các 分phân 為vi 二nhị 心tâm 。 一nhất 加gia 行hành 得đắc 。 二nhị 生sanh 得đắc 。 偈kệ 曰viết 。 果quả 報báo 及cập 威uy 儀nghi 。 工công 巧xảo 并tinh 變biến 化hóa 。 欲dục 界giới 四tứ 無vô 記ký 。 釋thích 曰viết 。 欲dục 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 分phân 為vi 四tứ 。 一nhất 果quả 報báo 生sanh 心tâm 。 二nhị 作tác 威uy 儀nghi 心tâm 。 三tam 工công 巧xảo 處xứ 心tâm 。 四tứ 變biến 化hóa 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 色sắc 界giới 除trừ 工công 巧xảo 。 釋thích 曰viết 。 於ư 色sắc 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 分phân 為vi 三tam 。 除trừ 工công 巧xảo 處xứ 心tâm 。 於ư 彼bỉ 無vô 工công 巧xảo 故cố 。 如như 此thử 十thập 二nhị 心tâm 。 更cánh 分phần/phân 成thành 二nhị 十thập 心tâm 。 善thiện 有hữu 六lục 心tâm 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 有hữu 八bát 心tâm 。 威uy 儀nghi 等đẳng 心tâm 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 中trung 。 無vô 威uy 儀nghi 等đẳng 事sự 故cố 。 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 四tứ 塵trần 。 是thị 三tam 心tâm 境cảnh 界giới 。 工công 巧xảo 心tâm 亦diệc 以dĩ 聲thanh 為vi 境cảnh 。 此thử 四tứ 心tâm 唯duy 是thị 意ý 識thức 。 是thị 五ngũ 識thức 於ư 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 處xử 亦diệc 加gia 行hành 心tâm 所sở 引dẫn 。 餘dư 師sư 說thuyết 有hữu 意ý 識thức 威uy 儀nghi 所sở 引dẫn 起khởi 。 以dĩ 十thập 二nhị 入nhập 為vi 境cảnh 界giới 。 如như 此thử 二nhị 十thập 心tâm 中trung 。 何hà 心tâm 為vi 次thứ 第đệ 緣duyên 。 何hà 心tâm 從tùng 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 八bát 心tâm 中trung 。 從tùng 加gia 行hành 心tâm 。 十thập 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 於ư 自tự 地địa 有hữu 七thất 心tâm 。 除trừ 變biến 化hóa 心tâm 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 及cập 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 從tùng 自tự 地địa 善thiện 心tâm 染nhiễm 污ô 心tâm 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 染nhiễm 污ô 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 從tùng 生sanh 得đắc 心tâm 。 九cửu 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 七thất 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 十thập 一nhất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 從tùng 自tự 地địa 七thất 心tâm 生sanh 如như 前tiền 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 及cập 染nhiễm 污ô 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 從tùng 惡ác 心tâm 及cập 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 心tâm 如như 前tiền 。 此thử 二nhị 心tâm 從tùng 十thập 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 七thất 心tâm 。 色sắc 界giới 四tứ 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 及cập 通thông 果quả 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 三tam 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 。 從tùng 威uy 儀nghi 心tâm 果quả 報báo 心tâm 。 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 六lục 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 及cập 通thông 果quả 心tâm 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 二nhị 心tâm 從tùng 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 七thất 心tâm 如như 前tiền 。 從tùng 工công 巧xảo 心tâm 。 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 六lục 。 心tâm 除trừ 加gia 行hành 心tâm 及cập 通thông 果quả 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 七thất 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 從tùng 變biến 化hóa 心tâm 。 二nhị 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 通thông 果quả 心tâm 。 及cập 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 此thử 心tâm 亦diệc 從tùng 二nhị 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 即tức 前tiền 二nhị 心tâm 。 今kim 當đương 約ước 色sắc 界giới 說thuyết 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 。 從tùng 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 十thập 二nhị 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 二nhị 善thiện 心tâm 通thông 果quả 心tâm 。 自tự 地địa 六lục 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 十thập 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 加gia 行hành 心tâm 通thông 果quả 心tâm 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 除trừ 威uy 儀nghi 心tâm 果quả 報báo 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 染nhiễm 污ô 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 從tùng 生sanh 得đắc 心tâm 。 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 自tự 地địa 五ngũ 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 五ngũ 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 從tùng 染nhiễm 污ô 心tâm 。 九cửu 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 四tứ 心tâm 。 善thiện 心tâm 染nhiễm 污ô 心tâm 。 自tự 地địa 五ngũ 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 十thập 一nhất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 生sanh 得đắc 心tâm 。 威uy 儀nghi 心tâm 果quả 報báo 心tâm 。 自tự 地địa 五ngũ 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 三tam 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 。 從tùng 威uy 儀nghi 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 通thông 果quả 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 五ngũ 心tâm 。 除trừ 通thông 果quả 心tâm 果quả 報báo 心tâm 亦diệc 爾nhĩ 。 從tùng 通thông 果quả 心tâm 。 二nhị 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 加gia 行hành 心tâm 通thông 果quả 心tâm 。 此thử 心tâm 亦diệc 從tùng 二nhị 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 如như 前tiền 。 今kim 當đương 約ước 無vô 色sắc 界giới 說thuyết 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 除trừ 果quả 報báo 心tâm 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 。 心tâm 從tùng 生sanh 得đắc 心tâm 。 七thất 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 下hạ 地địa 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 從tùng 染nhiễm 污ô 心tâm 。 八bát 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 染nhiễm 污ô 心tâm 。 欲dục 界giới 二nhị 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 十thập 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 生sanh 得đắc 威uy 儀nghi 果quả 報báo 心tâm 。 從tùng 果quả 報báo 心tâm 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 自tự 地địa 三tam 心tâm 。 除trừ 加gia 行hành 心tâm 。 下hạ 地địa 染nhiễm 污ô 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 謂vị 自tự 地địa 四tứ 心tâm 。 從tùng 有hữu 學học 心tâm 。 六lục 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 三tam 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 欲dục 界giới 生sanh 得đắc 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 四tứ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 三tam 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 有hữu 學học 心tâm 。 從tùng 無Vô 學Học 心tâm 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 如như 有hữu 學học 五ngũ 心tâm 。 除trừ 有hữu 學học 心tâm 。 此thử 心tâm 從tùng 五ngũ 心tâm 次thứ 第đệ 生sanh 。 三tam 界giới 加gia 行hành 心tâm 。 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。

復phục 有hữu 何hà 因nhân 。 從tùng 加gia 行hành 心tâm 。 次thứ 第đệ 生sanh 果quả 報báo 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 心tâm 。 而nhi 此thử 心tâm 不bất 從tùng 彼bỉ 生sanh 。 由do 加gia 行hành 力lực 能năng 引dẫn 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 故cố 。 羸luy 弱nhược 心tâm 相tương 續tục 。 不bất 能năng 引dẫn 將tương 加gia 行hành 故cố 。 是thị 故cố 不bất 隨tùy 從tùng 加gia 行hành 心tâm 。 出xuất 觀quán 心tâm 不bất 由do 功công 用dụng 起khởi 。 從tùng 加gia 行hành 心tâm 後hậu 此thử 生sanh 可khả 然nhiên 。 若nhược 爾nhĩ 從tùng 染nhiễm 污ô 心tâm 不bất 應ưng 得đắc 生sanh 加gia 行hành 心tâm 。 無vô 德đức 故cố 。 雖tuy 然nhiên 若nhược 人nhân 厭yếm 極cực 。 或hoặc 逼bức 行hành 加gia 行hành 心tâm 。 能năng 令linh 相tương 離ly 故cố 。 從tùng 染nhiễm 污ô 心tâm 後hậu 。 得đắc 生sanh 加gia 行hành 心tâm 。 欲dục 界giới 生sanh 得đắc 心tâm 。 由do 明minh 了liễu 故cố 。 從tùng 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 色sắc 界giới 加gia 行hành 心tâm 次thứ 第đệ 得đắc 生sanh 。 不bất 由do 功công 用dụng 起khởi 故cố 。 從tùng 此thử 彼bỉ 心tâm 不bất 得đắc 生sanh 。 從tùng 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 欲dục 界giới 生sanh 得đắc 心tâm 得đắc 生sanh 。 由do 明minh 了liễu 故cố 。 從tùng 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 色sắc 界giới 生sanh 得đắc 心tâm 不bất 得đắc 生sanh 。 由do 不bất 明minh 了liễu 故cố 。 思tư 惟duy 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 自tự 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 如như 色sắc 以dĩ 變biến 壞hoại 為vi 相tương/tướng 。 乃nãi 至chí 識thức 以dĩ 了liễu 別biệt 為vi 相tương/tướng 。 如như 是thị 等đẳng 名danh 。 自tự 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 二nhị 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 謂vị 四Tứ 諦Đế 十thập 六lục 取thủ 相tương/tướng 相tương 應ứng 思tư 惟duy 。 三tam 欲dục 樂lạc 思tư 惟duy 。 不bất 淨tịnh 觀quán 。 無vô 量lượng 。 解giải 脫thoát 。 制chế 入nhập 。 遍biến 入nhập 等đẳng 思tư 惟duy 。 從tùng 三tam 思tư 惟duy 。 次thứ 第đệ 能năng 生sanh 聖thánh 道Đạo 令linh 現hiện 前tiền 。 從tùng 聖thánh 道Đạo 生sanh 思tư 惟duy 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 爾nhĩ 此thử 言ngôn 相tương 應ứng 不bất 相tương 違vi 。 謂vị 觀quán 行hành 人nhân 。 修tu 習tập 念niệm 覺giác 分phần/phân 。 與dữ 不bất 淨tịnh 觀quán 相tướng 應ưng 。 餘dư 師sư 說thuyết 。 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 現hiện 前tiền 即tức 是thị 聖thánh 道Đạo 。 從tùng 此thử 亦diệc 得đắc 次thứ 第đệ 生sanh 三tam 思tư 惟duy 。 若nhược 人nhân 由do 不bất 淨tịnh 觀quán 調điều 伏phục 心tâm 已dĩ 。 從tùng 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 次thứ 第đệ 生sanh 聖thánh 道Đạo 。 約ước 此thử 傳truyền 傳truyền 故cố 。 說thuyết 此thử 言ngôn 。 修tu 習tập 念niệm 覺giác 分phần/phân 與dữ 不bất 淨tịnh 觀quán 相tướng 應ưng 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 從tùng 聖thánh 道Đạo 次thứ 第đệ 但đãn 生sanh 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 此thử 義nghĩa 亦diệc 可khả 然nhiên 。 若nhược 依y 止chỉ 非phi 至chí 等đẳng 三tam 地địa 。 入nhập 正chánh 定định 聚tụ 。 從tùng 三tam 地địa 聖thánh 道Đạo 。 次thứ 第đệ 生sanh 欲dục 界giới 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 若nhược 依y 止chỉ 第đệ 二nhị 定định 等đẳng 。 入nhập 正chánh 定định 聚tụ 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 欲dục 界giới 心tâm 無vô 能năng 應ưng 此thử 道đạo 。 以dĩ 地địa 最tối 遠viễn 故cố 。 欲dục 界giới 地địa 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 非phi 第đệ 二nhị 定định 地địa 所sở 得đắc 。 除trừ 決quyết 擇trạch 分phần/phân 能năng 。

復phục 次thứ 聖thánh 人nhân 更cánh 生sanh 決quyết 擇trạch 分phần/phân 。 能năng 令linh 現hiện 前tiền 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 人nhân 已dĩ 至chí 得đắc 果quả 。 更cánh 令linh 加gia 行hành 果quả 向hướng 現hiện 前tiền 。 此thử 義nghĩa 亦diệc 不bất 相tương 應ứng 。 若nhược 爾nhĩ 此thử 言ngôn 云vân 何hà 相tương 應ứng 。 有hữu 別biệt 通thông 相tương/tướng 思tư 惟duy 。 與dữ 彼bỉ 同đồng 類loại 八bát 聖thánh 道Đạo 後hậu 。 之chi 所sở 修tu 習tập 。 謂vị 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 無vô 常thường 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 。 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 靜tĩnh 。 必tất 應ưng 令linh 此thử 現hiện 前tiền 。 毘tỳ 婆bà 沙sa 師sư 不bất 說thuyết 此thử 義nghĩa 若nhược 人nhân 依y 止chỉ 非phi 至chí 定định 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 後hậu 出xuất 觀quán 心tâm 。 或hoặc 以dĩ 非phi 至chí 定định 為vi 地địa 。 或hoặc 以dĩ 欲dục 界giới 為vi 地địa 。 若nhược 依y 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 為vi 地địa 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 後hậu 出xuất 觀quán 心tâm 。 或hoặc 以dĩ 無vô 所sở 有hữu 處xứ 為vi 地địa 。 或hoặc 以dĩ 有hữu 頂đảnh 為vi 地địa 。 於ư 所sở 餘dư 地địa 出xuất 觀quán 。 唯duy 依y 自tự 地địa 。 於ư 欲dục 界giới 有hữu 。 三tam 種chủng 思tư 惟duy 。 一nhất 聞văn 慧tuệ 思tư 惟duy 。 二nhị 思tư 慧tuệ 思tư 惟duy 。 三tam 生sanh 得đắc 慧tuệ 思tư 惟duy 。 於ư 色sắc 界giới 亦diệc 有hữu 三tam 種chủng 思tư 惟duy 。 謂vị 聞văn 修tu 生sanh 得đắc 。 無vô 思tư 慧tuệ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 彼bỉ 人nhân 作tác 功công 用dụng 思tư 惟duy 。 即tức 入nhập 三Tam 摩Ma 提Đề 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 二nhị 種chủng 思tư 惟duy 。 謂vị 修tu 得đắc 生sanh 得đắc 。 此thử 中trung 從tùng 五ngũ 思tư 惟duy 。 得đắc 次thứ 第đệ 生sanh 聖thánh 道Đạo 令linh 現hiện 前tiền 。 除trừ 三tam 生sanh 得đắc 。 由do 聖thánh 道Đạo 屬thuộc 加gia 行hành 故cố 。 從tùng 聖thánh 道Đạo 但đãn 得đắc 次thứ 第đệ 生sanh 一nhất 生sanh 得đắc 思tư 惟duy 。 謂vị 欲dục 界giới 生sanh 得đắc 。 以dĩ 明minh 了liễu 故cố 。 前tiền 所sở 說thuyết 十thập 二nhị 心tâm 。 於ư 中trung 何hà 心tâm 現hiện 前tiền 。 應ưng 得đắc 幾kỷ 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 三tam 界giới 染nhiễm 心tâm 中trung 。 得đắc 六lục 六lục 二nhị 心tâm 。 釋thích 曰viết 。 欲dục 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 正chánh 起khởi 現hiện 前tiền 。 應ưng 得đắc 六lục 心tâm 先tiên 與dữ 六lục 。 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 後hậu 還hoàn 得đắc 故cố 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 先tiên 已dĩ 相tương 離ly 。 由do 疑nghi 惑hoặc 還hoàn 接tiếp 善thiện 根căn 故cố 。 由do 退thoái 還hoàn 下hạ 界giới 。 更cánh 得đắc 不bất 善thiện 心tâm 有hữu 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 又hựu 得đắc 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 由do 退thoái 還hoàn 故cố 。 復phục 由do 退thoái 定định 故cố 。 又hựu 得đắc 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 及cập 退thoái 定định 故cố 。 又hựu 得đắc 有hữu 學học 心tâm 。 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 正chánh 起khởi 現hiện 前tiền 。 亦diệc 得đắc 六lục 心tâm 。 得đắc 色sắc 界giới 三tam 心tâm 。 又hựu 得đắc 欲dục 界giới 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 由do 退thoái 還hoàn 下hạ 界giới 故cố 。 又hựu 得đắc 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 及cập 有hữu 學học 心tâm 。 由do 退thoái 定định 故cố 。 無vô 色sắc 界giới 染nhiễm 污ô 心tâm 。 正chánh 起khởi 現hiện 前tiền 得đắc 二nhị 心tâm 。 由do 退thoái 定định 故cố 。 得đắc 染nhiễm 污ô 心tâm 及cập 有hữu 學học 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 於ư 色sắc 界giới 善thiện 三tam 。 釋thích 曰viết 。 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 正chánh 起khởi 現hiện 前tiền 得đắc 三tam 心tâm 。 得đắc 自tự 地địa 善thiện 心tâm 。 又hựu 得đắc 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 偈kệ 曰viết 。 學học 四tứ 。 釋thích 曰viết 。 有hữu 學học 心tâm 正chánh 起khởi 現hiện 前tiền 得đắc 四tứ 心tâm 。 謂vị 有hữu 學học 心tâm 。 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 由do 聖thánh 道Đạo 離ly 欲dục 欲dục 界giới 色sắc 界giới 時thời 。 偈kệ 曰viết 。 餘dư 准chuẩn 此thử 。 釋thích 曰viết 。 若nhược 有hữu 處xứ 不bất 說thuyết 得đắc 心tâm 。 於ư 中trung 應ưng 知tri 准chuẩn 得đắc 此thử 心tâm 。 有hữu 餘dư 師sư 說thuyết 。 不bất 分phân 別biệt 得đắc 心tâm 。 如như 偈kệ 言ngôn 。

染nhiễm 污ô 心tâm 起khởi 時thời 。 說thuyết 得đắc 九cửu 種chủng 心tâm 。

於ư 善thiện 得đắc 六lục 心tâm 。 於ư 無vô 記ký 准chuẩn 此thử 。

此thử 中trung 於ư 善thiện 心tâm 應ưng 說thuyết 得đắc 七thất 心tâm 。 一nhất 得đắc 欲dục 界giới 善thiện 心tâm 。 由do 正chánh 見kiến 接tiếp 善thiện 根căn 時thời 。 得đắc 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 無vô 覆phú 無vô 記ký 心tâm 。 由do 得đắc 離ly 欲dục 故cố 。 得đắc 色sắc 界giới 無vô 色sắc 界giới 善thiện 心tâm 。 由do 得đắc 彼bỉ 定định 故cố 。 得đắc 有Hữu 學Học 無Vô 學Học 心tâm 。 由do 入nhập 正chánh 定định 聚tụ 。 及cập 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 是thị 所sở 餘dư 由do 此thử 解giải 釋thích 。 應ưng 自tự 思tư 惟duy 。 為vi 攝nhiếp 前tiền 義nghĩa 。 故cố 說thuyết 此thử 偈kệ 。

託thác 生sanh 入nhập 觀quán 時thời 。 離ly 欲dục 退thoái 定định 時thời 。

接tiếp 善thiện 時thời 得đắc 心tâm 。 是thị 非phi 先tiên 所sở 得đắc 。

分phân 別biệt 四tứ 緣duyên 義nghĩa 究cứu 竟cánh 。

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa - Quyển 0013

一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa Quyển 0013 唐Đường 慧Tuệ 琳 撰Soạn 一Nhất 切Thiết 經Kinh 音Âm 義Nghĩa 卷quyển 第đệ 十thập 三tam 大Đại 唐Đường 翻Phiên 經Kinh 沙Sa 門Môn 慧Tuệ 琳# 撰Soạn 大Đại 寶Bảo 積Tích 經Kinh 音Âm 義Nghĩa 之Chi 三Tam 音âm 卷quyển 從tùng 三tam 十thập 七thất 盡tận 五ngũ...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Uyển Châu Lâm - Quyển 0001

法Pháp 苑Uyển 珠Châu 林Lâm Quyển 0001 唐Đường 道Đạo 世Thế 撰Soạn 法pháp 苑uyển 珠châu 林lâm 序tự 朝triêu 議nghị 大đại 夫phu 蘭lan 臺đài 侍thị 郎lang 隴# 西tây 李# 儼nghiễm 字tự 仲trọng 思tư 撰soạn 自tự 夫phu 六lục 爻hào 爰viên 起khởi 八bát 卦# 成thành 列liệt 。 肇triệu 有hữu 書thư...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Thượng Sanh Kinh Sớ Tùy Tân Sao Khoa Văn -

上Thượng 生Sanh 經Kinh 疏Sớ 隨Tùy 新Tân 抄Sao 科Khoa 文Văn 【# 上thượng 闕khuyết 】# -# 初sơ 正chánh 解giải 我ngã 聞văn 兩lưỡng 字tự (# 二nhị )# -# 初sơ 略lược 合hợp 解giải 我ngã 聞văn 兩lưỡng 字tự 言ngôn -# 後hậu 廣quảng 別biệt 解giải 我ngã 聞văn 兩lưỡng 字tự (# 三tam...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Hoằng Minh Tập - Quyển 0011

弘Hoằng 明Minh 集Tập Quyển 0011 梁Lương 僧Tăng 祐Hựu 撰Soạn 弘Hoằng 明Minh 集Tập 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất 梁lương 楊dương 都đô 建kiến 初sơ 寺tự 釋thích 僧Tăng 祐hựu 律luật 師sư 撰soạn -# 何hà 令linh 尚thượng 之chi 答đáp 宋tống 文văn 皇hoàng 帝đế 讚tán 揚dương 佛Phật 教giáo 事sự -# 高cao...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Chỉ Quán Đại Ý -

止Chỉ 觀Quán 大Đại 意Ý 唐Đường 湛Trạm 然Nhiên 述Thuật 止Chỉ 觀Quán 大đại 意ý 唐đường 天thiên 台thai 沙Sa 門Môn 釋thích 湛trạm 然nhiên 述thuật 因nhân 員# 外ngoại 李# 華hoa 欲dục 知tri 止Chỉ 觀Quán 大đại 意ý 略lược 報báo 綱cương 要yếu 。 略lược 述thuật 教giáo 觀quán 門môn 戶hộ 大đại 概khái...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận - Quyển 16

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận Quyển 16 婆Bà 藪Tẩu 盤Bàn 豆Đậu 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 俱Câu 舍Xá 釋Thích 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 六lục 婆bà 藪tẩu 盤bàn 豆đậu 造tạo 陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch 分Phân...