阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 33
迦Ca 旃Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 五Ngũ 百Bách 羅La 漢Hán 釋Thích 北Bắc 涼Lương 浮Phù 陀Đà 跋Bạt 摩Ma 共Cộng 道Đạo 泰Thái 等Đẳng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 三tam

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo 。 五ngũ 百bách 羅La 漢Hán 釋thích 。

北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 浮phù 陀đà 跋bạt 摩ma 共cộng 道đạo 泰thái 等đẳng 譯dịch 使sử 犍kiền 度độ 一nhất 行hành 品phẩm 下hạ

退thoái 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 得đắc 退thoái 。 二nhị 不bất 得đắc 退thoái 。 三tam 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 得đắc 退thoái 者giả 。 得đắc 諸chư 善thiện 功công 德đức 而nhi 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 者giả 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 若nhược 勤cần 方phương 便tiện 。 皆giai 應ưng 得đắc 聖thánh 慧tuệ 眼nhãn 。 以dĩ 貪tham 著trước 名danh 色sắc 故cố 。 不bất 勤cần 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 不bất 得đắc 退thoái 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

一nhất 切thiết 天thiên 世thế 人nhân 。 皆giai 應ưng 得đắc 慧tuệ 眼nhãn 。

貪tham 著trước 名danh 色sắc 故cố 。 不bất 得đắc 見kiến 真Chân 諦Đế 。

又hựu 如như 偈kệ 說thuyết 。

愚ngu 小tiểu 眾chúng 所sở 敬kính 。 是thị 則tắc 名danh 失thất 利lợi 。

亡vong 失thất 諸chư 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 為vi 頂đảnh 墮đọa 。

世Thế 尊Tôn 為vi 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 故cố 。 而nhi 說thuyết 此thử 偈kệ 。 彼bỉ 已dĩ 起khởi 煖noãn 善thiện 根căn 不bất 久cửu 當đương 得đắc 頂Đảnh 法Pháp 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 貪tham 著trước 利lợi 養dưỡng 故cố 。 於ư 善thiện 法Pháp 退thoái 。 如như 是thị 名danh 不bất 得đắc 退thoái 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 已dĩ 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 如như 佛Phật 不bất 起khởi 佛Phật 菩Bồ 提Đề 現hiện 在tại 前tiền 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 不bất 起khởi 辟Bích 支Chi 佛Phật 菩Bồ 提Đề 現hiện 在tại 前tiền 。 聲Thanh 聞Văn 不bất 起khởi 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 提Đề 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 名danh 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 此thử 三tam 種chủng 退thoái 。 幾kỷ 是thị 佛Phật 幾kỷ 是thị 辟Bích 支Chi 佛Phật 幾kỷ 是thị 聲Thanh 聞Văn 。

答đáp 曰viết 。

佛Phật 有hữu 一nhất 種chủng 退thoái 。 謂vị 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 本bổn 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 故cố 。 無vô 不bất 得đắc 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 中trung 。 得đắc 最tối 勝thắng 根căn 故cố 無vô 得đắc 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 非phi 是thị 退thoái 法pháp 故cố 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 有hữu 二nhị 種chủng 退thoái 。 一nhất 不bất 得đắc 退thoái 。 二nhị 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 者giả 。 不bất 得đắc 佛Phật 根căn 故cố 。 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 本bổn 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 故cố 無vô 得đắc 退thoái 。 非phi 是thị 退thoái 法pháp 故cố 。 聲Thanh 聞Văn 是thị 非phi 時thời 解giải 脫thoát 者giả 。 有hữu 二nhị 種chủng 退thoái 。 一nhất 不bất 得đắc 退thoái 。 二nhị 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 者giả 。 不bất 得đắc 佛Phật 辟Bích 支Chi 佛Phật 根căn 故cố 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 本bổn 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 故cố 。 無vô 得đắc 退thoái 者giả 非phi 退thoái 法pháp 故cố 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 有hữu 三tam 種chủng 退thoái 。 得đắc 退thoái 者giả 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 而nhi 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 者giả 。 不bất 得đắc 三tam 種chủng 根căn 。 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 無vô 一nhất 種chủng 退thoái 。 無vô 得đắc 退thoái 。 非phi 是thị 退thoái 法pháp 故cố 。 無vô 不bất 得đắc 退thoái 。 以dĩ 住trụ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 中trung 最tối 勝thắng 根căn 故cố 。 無vô 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 佛Phật 於ư 無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 集tập 諸chư 難nạn 行hành 苦khổ 行hạnh 。 皆giai 欲dục 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 法pháp 故cố 。 無vô 有hữu 少thiểu 時thời 。 不bất 為vì 眾chúng 生sanh 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 有hữu 一nhất 種chủng 退thoái 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 無vô 得đắc 退thoái 。 非phi 退thoái 法pháp 故cố 。 無vô 不bất 得đắc 退thoái 。 若nhược 於ư 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 根căn 已dĩ 定định 。 無vô 求cầu 佛Phật 根căn 故cố 。 非phi 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 有hữu 一nhất 種chủng 退thoái 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 無vô 得đắc 退thoái 。 非phi 退thoái 法pháp 故cố 。 無vô 不bất 得đắc 退thoái 。 若nhược 於ư 非phi 時thời 解giải 脫thoát 根căn 已dĩ 定định 。 不bất 求cầu 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 佛Phật 根căn 故cố 。

時thời 解giải 脫thoát 。 有hữu 二nhị 種chủng 退thoái 。 得đắc 退thoái 者giả 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 而nhi 退thoái 。 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 先tiên 得đắc 善thiện 法Pháp 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 無vô 不bất 得đắc 退thoái 。 若nhược 於ư 時thời 解giải 脫thoát 根căn 已dĩ 定định 。 則tắc 不bất 求cầu 上thượng 三tam 種chủng 根căn 故cố 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 有hữu 一nhất 種chủng 退thoái 。 謂vị 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 有hữu 二nhị 種chủng 退thoái 。 謂vị 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 。 非phi 時thời 解giải 脫thoát 。 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 有hữu 三tam 種chủng 退thoái 。 謂vị 得đắc 退thoái 。 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 不bất 得đắc 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 知tri 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。

答đáp 曰viết 。

依y 佛Phật 經Kinh 故cố 。 如như 經kinh 說thuyết 。

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan 。

如Như 來Lai 有hữu 四tứ 種chủng 增tăng 上thượng 心tâm 。 受thọ 現hiện 法Pháp 樂lạc 。 於ư 此thử 四tứ 心tâm 。 展triển 轉chuyển 有hữu 退thoái 。 如như 諸chư 弟đệ 子tử 聚tụ 會hội 。 為vi 說thuyết 法Pháp 時thời 。 若nhược 不bất 動động 法pháp 。 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 身thân 作tác 證chứng 。 不bất 說thuyết 有hữu 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 此thử 中trung 為vi 說thuyết 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 為vi 說thuyết 得đắc 退thoái 。 若nhược 說thuyết 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 者giả 。 不bất 動động 法pháp 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 亦diệc 應ưng 有hữu 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 不bất 能năng 一nhất 切thiết 。 時thời 令linh 不bất 動động 法pháp 。 常thường 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 說thuyết 得đắc 退thoái 者giả 。 四tứ 種chủng 增tăng 上thượng 心tâm 。 亦diệc 不bất 應ưng 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如Như 來Lai 是thị 不bất 退thoái 法pháp 。 應ưng 作tác 此thử 論luận 。 是thị 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 不bất 動động 法pháp 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 亦diệc 應ưng 有hữu 退thoái 。

答đáp 曰viết 。

不bất 動động 法pháp 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 者giả 。 以dĩ 得đắc 為vi 勝thắng 。 若nhược 得đắc 彼bỉ 法pháp 。 更cánh 無vô 所sở 作tác 。 增tăng 上thượng 心tâm 。 以dĩ 現hiện 前tiền 行hành 為vi 勝thắng 。 若nhược 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 便tiện 言ngôn 是thị 退thoái 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 依y 未vị 至chí 。 是thị 說thuyết 不bất 動động 法pháp 。 若nhược 依y 根căn 本bổn 禪thiền 。 是thị 說thuyết 增tăng 上thượng 心tâm 。 如Như 來Lai 依y 未vị 來lai 現hiện 在tại 前tiền 多đa 。 若nhược 食thực 時thời 若nhược 食thực 後hậu 。 為vì 他tha 說thuyết 法Pháp 時thời 。 說thuyết 法Pháp 已dĩ 。 欲dục 入nhập 定định 時thời 。 如Như 來Lai 雖tuy 於ư 禪thiền 定định 速tốc 疾tật 。 於ư 未vị 至chí 禪thiền 速tốc 疾tật 。 勝thắng 根căn 本bổn 禪thiền 。 猶do 如như 疾tật 行hành 之chi 人nhân 。 於ư 行hành 法pháp 疾tật 。 然nhiên 近cận 處xứ 疾tật 。 勝thắng 於ư 遠viễn 疾tật 。

復phục 次thứ 自tự 利lợi 益ích 。 是thị 說thuyết 增tăng 上thượng 心tâm 。 利lợi 益ích 他tha 。 是thị 說thuyết 不bất 動động 。 如Như 來Lai 利lợi 益ích 他tha 多đa 。 自tự 利lợi 益ích 少thiểu 。

復phục 次thứ 慈từ 悲bi 是thị 說thuyết 不bất 動động 。 喜hỷ 捨xả 是thị 說thuyết 增tăng 上thượng 。 如Như 來Lai 多đa 起khởi 慈từ 悲bi 。 少thiểu 起khởi 喜hỷ 捨xả 。

復phục 次thứ 大đại 悲bi 是thị 說thuyết 不bất 動động 。 大đại 捨xả 是thị 說thuyết 增tăng 上thượng 心tâm 。 如Như 來Lai 多đa 起khởi 大đại 悲bi 。 少thiểu 起khởi 大đại 捨xả 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết 結kết 。 是thị 說thuyết 不bất 動động 。 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 時thời 。 彼bỉ 得đắc 現hiện 在tại 前tiền 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 有hữu 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 佛Phật 多đa 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 多đa 。 聲Thanh 聞Văn 多đa 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如Như 來Lai 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 多đa 。 非phi 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 如Như 來Lai 一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh 。 現hiện 前tiền 行hành 退thoái 。 勝thắng 辟Bích 支Chi 佛Phật 聲thanh 。 聞văn 盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ 退thoái 。 以dĩ 如Như 來Lai 有hữu 廣quảng 大đại 無vô 邊biên 。 甚thậm 深thâm 明minh 淨tịnh 幽u 隱ẩn 之chi 法pháp 。 譬thí 如như 王vương 四tứ 天thiên 下hạ 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 若nhược 於ư 一nhất 日nhật 。 離ly 自tự 國quốc 土độ 。 勝thắng 於ư 小tiểu 王vương 盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ 。 離ly 自tự 國quốc 土độ 。

定định 揵kiền 度độ 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 退thoái 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 退thoái 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 退thoái 。 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 耶da 。

答đáp 曰viết 。

即tức 彼bỉ 文văn 說thuyết 。 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 法pháp 。 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 。 云vân 何hà 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 。

答đáp 曰viết 。

因nhân 無vô 法pháp 起khởi 。 云vân 何hà 因nhân 無vô 法pháp 起khởi 。

答đáp 曰viết 。

因nhân 於ư 我ngã 起khởi 實thật 義nghĩa 中trung 無vô 有hữu 我ngã 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 法pháp 。 緣duyên 於ư 有hữu 法pháp 。 云vân 何hà 緣duyên 於ư 有hữu 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

因nhân 於ư 有hữu 起khởi 。 云vân 何hà 因nhân 於ư 有hữu 起khởi 。

答đáp 曰viết 。

因nhân 淨tịnh 故cố 。 淨tịnh 有hữu 少thiểu 淨tịnh 。 如như 髮phát 爪trảo 齒xỉ 脣thần 形hình 色sắc 淨tịnh 。 等đẳng 觀quán 此thử 法pháp 。 作tác 淨tịnh 想tưởng 故cố 。 於ư 不bất 淨tịnh 法pháp 退thoái 。 無vô 有hữu 法pháp 少thiểu 分phần 。 是thị 我ngã 我ngã 所sở 。 而nhi 計kế 於ư 我ngã 。 觀quán 此thử 法pháp 時thời 。 無vô 有hữu 於ư 無vô 我ngã 法pháp 退thoái 。 是thị 故cố 不bất 退thoái 。

復phục 次thứ 斷đoạn 三tam 界giới 見kiến 道đạo 。 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 者giả 。

復phục 次thứ 斷đoạn 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 者giả 。 此thử 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。

答đáp 曰viết 。

非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 煩phiền 惱não 。 難nạn/nan 斷đoạn 難nạn/nan 破phá 難nạn/nan 過quá 。 以dĩ 難nạn/nan 斷đoạn 難nạn/nan 破phá 難nạn/nan 過quá 故cố 。 還hoàn 令linh 相tương 續tục 亦diệc 難nạn/nan 。

復phục 次thứ 以dĩ 忍nhẫn 作tác 對đối 治trị 。 斷đoạn 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 煩phiền 惱não 。 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 無vô 有hữu 退thoái 忍nhẫn 作tác 對đối 治trị 斷đoạn 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 煩phiền 惱não 者giả 。

復phục 次thứ 以dĩ 見kiến 道đạo 。 能năng 到đáo 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 見kiến 道đạo 者giả 。 如như 是thị 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 見kiến 道đạo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 道đạo 是thị 速tốc 疾tật 道đạo 。 不bất 起khởi 道đạo 。 無vô 有hữu 勢thế 力lực 。 起khởi 彼bỉ 道đạo 者giả 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 入nhập 見kiến 道đạo 名danh 入nhập 大đại 法pháp 河hà 大đại 法pháp 流lưu 中trung 。 猶do 不bất 能năng 起khởi 善thiện 不bất 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 心tâm 現hiện 在tại 前tiền 。 何hà 況huống 染nhiễm 污ô 心tâm 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 墮đọa 山sơn 間gian 河hà 峻tuấn 流lưu 之chi 中trung 。 猶do 不bất 能năng 據cứ 彼bỉ 此thử 岸ngạn 。 何hà 況huống 能năng 渡độ 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 見kiến 道đạo 是thị 三tam 界giới 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 對đối 治trị 法pháp 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 者giả 。

復phục 次thứ 見kiến 道đạo 是thị 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 對đối 治trị 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 煩phiền 惱não 者giả 。

復phục 次thứ 見kiến 道đạo 。 是thị 忍nhẫn 作tác 對đối 治trị 。 斷đoạn 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 煩phiền 惱não 。 無vô 有hữu 能năng 退thoái 忍nhẫn 作tác 對đối 治trị 斷đoạn 緣duyên 無vô 所sở 有hữu 煩phiền 惱não 者giả 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 退thoái 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 住trụ 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 時thời 。 當đương 言ngôn 退thoái 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

當đương 言ngôn 退thoái 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 從tùng 三tam 重trọng/trùng 屋ốc 上thượng 。 墮đọa 至chí 於ư 地địa 。 當đương 言ngôn 此thử 人nhân 墮đọa 三tam 重trọng/trùng 屋ốc 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 彼bỉ 二nhị 沙Sa 門Môn 果quả 。 本bổn 不bất 成thành 就tựu 。 何hà 以dĩ 言ngôn 退thoái 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 不bất 成thành 就tựu 。 復phục 不bất 成thành 就tựu 故cố 。 云vân 何hà 以dĩ 不bất 成thành 就tựu 。 復phục 不bất 成thành 就tựu 。

答đáp 曰viết 。

本bổn 遠viễn 今kim 復phục 遠viễn 故cố 。

復phục 次thứ 以dĩ 斷đoạn 爾nhĩ 所sở 結kết 故cố 。 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 果quả 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 以dĩ 退thoái 結kết 故cố 。 果quả 亦diệc 名danh 退thoái 。

復phục 次thứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 以dĩ 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 為vi 對đối 治trị 。 彼bỉ 煩phiền 惱não 本bổn 得đắc 成thành 就tựu 。 成thành 就tựu 煩phiền 惱não 故cố 。 彼bỉ 對đối 治trị 名danh 退thoái 。

復phục 次thứ 以dĩ 無vô 礙ngại 解giải 脫thoát 道đạo 。 能năng 到đáo 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 於ư 彼bỉ 道đạo 退thoái 果quả 亦diệc 名danh 退thoái 。

復phục 次thứ 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 因nhân 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 退thoái 彼bỉ 果quả 。 因nhân 亦diệc 名danh 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 亦diệc 是thị 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 因nhân 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 亦diệc 是thị 彼bỉ 果quả 。 何hà 以dĩ 退thoái 彼bỉ 果quả 時thời 。 不bất 退thoái 因nhân 耶da 。

答đáp 曰viết 。

須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 前tiền 。 更cánh 無vô 有hữu 果quả 。 若nhược 彼bỉ 退thoái 時thời 。 更cánh 無vô 住trú 處xứ 。 若nhược 當đương 退thoái 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 者giả 。 本bổn 是thị 見kiến 諦Đế 。 今kim 非phi 見kiến 諦Đế 。 本bổn 是thị 得đắc 果quả 。 今kim 非phi 得đắc 果quả 。 本bổn 是thị 決quyết 定định 。 今kim 非phi 決quyết 定định 。 本bổn 是thị 聖thánh 人nhân 。 今kim 非phi 聖thánh 人nhân 。 欲dục 令linh 無vô 如như 是thị 過quá 故cố 。 說thuyết 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 不bất 退thoái 。

退thoái 根căn 本bổn 沙Sa 門Môn 果quả 不bất 命mạng 終chung 。 果quả 中trung 間gian 退thoái 命mạng 終chung 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 退thoái 根căn 本bổn 沙Sa 門Môn 果quả 不bất 命mạng 終chung 。 果quả 中trung 間gian 退thoái 命mạng 終chung 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 易dị 見kiến 易dị 施thi 設thiết 。 謂vị 此thử 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 乃nãi 至chí 謂vị 是thị 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 果quả 中trung 間gian 。 不bất 易dị 見kiến 。 不bất 易dị 施thi 設thiết 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 於ư 果quả 。 生sanh 大đại 悅duyệt 適thích 。 譬thí 如như 農nông 夫phu 。 於ư 六lục 月nguyệt 中trung 。 修tu 治trị 田điền 業nghiệp 後hậu 獲hoạch 子tử 實thật 。 積tích 聚tụ 場tràng 上thượng 。 心tâm 大đại 悅duyệt 適thích 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 復phục 次thứ 是thị 時thời 有hữu 三tam 事sự 故cố 。 一nhất 得đắc 未vị 曾tằng 得đắc 道đạo 。 二nhị 捨xả 曾tằng 得đắc 道Đạo 。 三tam 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 同đồng 於ư 一nhất 味vị 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 有hữu 五ngũ 事sự 。 一nhất 得đắc 未vị 曾tằng 得đắc 。 道đạo 二nhị 捨xả 曾tằng 得đắc 道Đạo 。 三tam 斷đoạn 煩phiền 惱não 同đồng 於ư 一nhất 味vị 。 四tứ 頓đốn 得đắc 八bát 智trí 。 五ngũ 修tu 十thập 六lục 行hành 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 是thị 止chỉ 息tức 處xứ 。 最tối 勝thắng 止chỉ 息tức 處xứ 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 斷đoạn 結kết 事sự 事sự 成thành 。 道đạo 方phương 便tiện 方phương 便tiện 成thành 。 果quả 中trung 間gian 斷đoạn 結kết 事sự 未vị 成thành 。 道đạo 方phương 便tiện 未vị 成thành 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 容dung 廣quảng 修tu 道Đạo 。 果quả 中trung 間gian 不bất 容dung 廣quảng 修tu 道Đạo 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 善thiện 知tri 功công 德đức 過quá 惡ác 。 知tri 功công 德đức 者giả 。 是thị 道đạo 道Đạo 果Quả 。 知tri 過quá 惡ác 者giả 。 是thị 生sanh 死tử 法pháp 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 善thiện 取thủ 相tướng 貌mạo 。 如như 人nhân 道đạo 中trung 行hành 時thời 。 不bất 能năng 善thiện 取thủ 四tứ 方phương 相tướng 貌mạo 。 若nhược 坐tọa 一nhất 處xứ 。 則tắc 能năng 善thiện 取thủ 四tứ 方phương 相tướng 貌mạo 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 有hữu 隨tùy 從tùng 知tri 見kiến 者giả 。 猶do 如như 有hữu 人nhân 。 於ư 村thôn 落lạc 中trung 間gian 。 為vi 人nhân 所sở 劫kiếp 。 無vô 有hữu 隨tùy 從tùng 知tri 見kiến 者giả 。 若nhược 在tại 村thôn 落lạc 。 為vi 人nhân 所sở 劫kiếp 。 多đa 有hữu 隨tùy 從tùng 知tri 見kiến 者giả 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 先tiên 廣quảng 修tu 方phương 便tiện 道đạo 。 立lập 足túc 處xứ 牢lao 固cố 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 廣quảng 修tu 方phương 便tiện 道Đạo 者giả 。 先tiên 為vì 解giải 脫thoát 故cố 。 修tu 施thí 持trì 戒giới 。 聞văn 慧tuệ 思tư 慧tuệ 修tu 慧tuệ 。 煗noãn 頂đảnh 忍nhẫn 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 見kiến 道đạo 中trung 十thập 五ngũ 心tâm 頃khoảnh 是thị 也dã 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 廣quảng 修tu 方phương 便tiện 道Đạo 者giả 。 如như 上thượng 說thuyết 。 諸chư 善thiện 復phục 更cánh 有hữu 。 未vị 曾tằng 有hữu 者giả 。 離ly 欲dục 界giới 欲dục 方phương 便tiện 道đạo 六lục 無vô 礙ngại 道đạo 五ngũ 解giải 脫thoát 道đạo 是thị 也dã 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 廣quảng 修tu 方phương 便tiện 道Đạo 者giả 。 如như 上thượng 說thuyết 。 諸chư 善thiện 復phục 更cánh 有hữu 。 未vị 曾tằng 有hữu 者giả 。 離ly 欲dục 愛ái 時thời 。 方phương 便tiện 道đạo 三tam 無vô 礙ngại 道Đạo 。 二nhị 解giải 脫thoát 道đạo 是thị 也dã 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 廣quảng 修tu 方phương 便tiện 道Đạo 者giả 。 如như 上thượng 說thuyết 。 諸chư 善thiện 復phục 更cánh 有hữu 。 未vị 曾tằng 有hữu 者giả 。 離ly 初sơ 禪thiền 欲dục 時thời 。 方phương 便tiện 道đạo 九cửu 無vô 礙ngại 道đạo 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 。 乃nãi 至chí 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 欲dục 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 方phương 便tiện 道đạo 九cửu 無vô 礙ngại 道đạo 八bát 解giải 脫thoát 道đạo 是thị 也dã 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 斷đoạn 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 止chỉ 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 除trừ 欲dục 界giới 七thất 生sanh 分phần/phân 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 一nhất 生sanh 處xứ 。 除trừ 一nhất 生sanh 分phần/phân 。 餘dư 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 得đắc 非phi 數số 滅diệt 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 除trừ 欲dục 界giới 二nhị 生sanh 分phần/phân 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 一nhất 生sanh 處xứ 。 除trừ 一nhất 生sanh 分phần/phân 。 餘dư 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 得đắc 非phi 數số 滅diệt 。 阿A 那Na 含Hàm 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 一nhất 一nhất 生sanh 處xứ 。 除trừ 一nhất 生sanh 分phần/phân 。 餘dư 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 得đắc 非phi 數số 滅diệt 。 阿A 羅La 漢Hán 一nhất 切thiết 生sanh 分phần/phân 。 得đắc 非phi 數số 滅diệt 。

復phục 次thứ 行hành 者giả 。 是thị 時thời 頓đốn 證chứng 三tam 界giới 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 。 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 頓đốn 證chứng 三tam 界giới 見kiến 道đạo 。 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 頓đốn 證chứng 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 及cập 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 六lục 種chủng 煩phiền 惱não 。 阿A 那Na 含Hàm 頓đốn 證chứng 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 及cập 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 九cửu 種chủng 煩phiền 惱não 。 阿A 羅La 漢Hán 頓đốn 證chứng 三tam 界giới 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 。 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 以dĩ 如như 是thị 等đẳng 事sự 故cố 。 根căn 本bổn 沙Sa 門Môn 果quả 。 退thoái 不bất 命mạng 終chung 。 果quả 中trung 間gian 退thoái 者giả 命mạng 終chung 。 離ly 欲dục 界giới 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 欲dục 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 若nhược 退thoái 者giả 。 以dĩ 上thượng 地địa 煩phiền 惱não 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 退thoái 上thượng 地địa 煩phiền 惱não 。 不bất 退thoái 下hạ 地địa 者giả 耶da 。

答đáp 曰viết 。

下hạ 地địa 煩phiền 惱não 。 以dĩ 為vi 二nhị 種chủng 對đối 治trị 所sở 害hại 故cố 。 不bất 能năng 更cánh 生sanh 。

復phục 次thứ 彼bỉ 煩phiền 惱não 斷đoạn 已dĩ 。 更cánh 有hữu 重trọng 見kiến 道Đạo 法Pháp 墮đọa 上thượng 。 墮đọa 上thượng 故cố 不bất 能năng 更cánh 生sanh 。 如như 人nhân 偃yển 臥ngọa 在tại 地địa 。 大đại 山sơn 墮đọa 上thượng 。 猶do 不bất 能năng 動động 。 何hà 況huống 能năng 起khởi 。

復phục 次thứ 彼bỉ 結kết 斷đoạn 已dĩ 。 生sanh 於ư 忍nhẫn 智trí 。 無vô 有hữu 退thoái 忍nhẫn 智trí 者giả 。

復phục 次thứ 彼bỉ 結kết 斷đoạn 已dĩ 。 生sanh 法pháp 智trí 比tỉ 智trí 。 無vô 有hữu 畢tất 竟cánh 退thoái 法pháp 智trí 比tỉ 智trí 者giả 。

復phục 次thứ 彼bỉ 結kết 斷đoạn 已dĩ 。 生sanh 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 。 無vô 有hữu 退thoái 世Thế 第Đệ 一Nhất 法Pháp 者giả 。

復phục 次thứ 彼bỉ 結kết 斷đoạn 已dĩ 。 生sanh 增tăng 上thượng 忍nhẫn 。 無vô 有hữu 退thoái 增tăng 上thượng 忍nhẫn 者giả 。

復phục 次thứ 凡phàm 夫phu 人nhân 離ly 欲dục 界giới 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 欲dục 。 從tùng 欲dục 界giới 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 處xứ 。 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 合hợp 集tập 如như 刈ngải 草thảo 法pháp 。 作tác 九cửu 種chủng 一nhất 時thời 斷đoạn 。 後hậu 得đắc 果quả 時thời 。 於ư 對đối 治trị 退thoái 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 見kiến 道Đạo 。 所sở 斷đoạn 結kết 不phủ 耶da 。 若nhược 成thành 就tựu 者giả 。 無vô 有hữu 聖thánh 人nhân 退thoái 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 者giả 。 若nhược 不bất 成thành 就tựu 者giả 。 云vân 何hà 煩phiền 惱não 同đồng 一nhất 對đối 治trị 斷đoạn 。 於ư 彼bỉ 對đối 治trị 退thoái 。 或hoặc 有hữu 成thành 就tựu 。 或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 此thử 事sự 云vân 何hà 可khả 爾nhĩ 。

當đương 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 住trụ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 時thời 。 成thành 就tựu 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 若nhược 退thoái 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 還hoàn 成thành 就tựu 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 為vi 成thành 就tựu 金kim 剛cang 喻dụ 定định 不phủ 。

答đáp 曰viết 。

不bất 成thành 就tựu 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 當đương 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 住trụ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 時thời 。 成thành 就tựu 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 若nhược 退thoái 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 成thành 就tựu 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 成thành 就tựu 金kim 剛cang 喻dụ 定định 耶da 。

答đáp 曰viết 。

金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 多đa 用dụng 功công 多đa 用dụng 方phương 便tiện 。 然nhiên 後hậu 乃nãi 得đắc 。 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 多đa 用dụng 功công 。 不bất 多đa 用dụng 方phương 便tiện 。 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。

復phục 次thứ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 勝thắng 進tiến 時thời 得đắc 。 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 退thoái 失thất 時thời 得đắc 。

復phục 次thứ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 與dữ 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 妨phương 成thành 就tựu 。 妨phương 現hiện 前tiền 行hành 。 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 與dữ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 妨phương 成thành 就tựu 妨phương 現hiện 前tiền 行hành 。 如như 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 與dữ 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 妨phương 成thành 就tựu 。 如như 是thị 住trụ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 成thành 就tựu 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 如như 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 與dữ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 妨phương 成thành 就tựu 。 亦diệc 妨phương 現hiện 前tiền 行hành 。 如như 是thị 住trụ 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 成thành 就tựu 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。

復phục 次thứ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 是thị 無vô 礙ngại 道đạo 。 無vô 有hữu 住trụ 無vô 礙ngại 道đạo 退thoái 者giả 。 亦diệc 無vô 退thoái 已dĩ 住trụ 。 無vô 礙ngại 道đạo 者giả 。 皆giai 住trụ 解giải 脫thoát 道đạo 勝thắng 進tiến 道đạo 而nhi 退thoái 。 得đắc 已dĩ 還hoàn 住trụ 解giải 脫thoát 道đạo 勝thắng 進tiến 道đạo 。

問vấn 曰viết 。 於ư 何hà 處xứ 退thoái 。

答đáp 曰viết 。

界giới 者giả 在tại 欲dục 界giới 。 非phi 色sắc 界giới 。 非phi 無vô 色sắc 界giới 。 趣thú 者giả 在tại 人nhân 趣thú 非phi 餘dư 趣thú 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 六lục 欲dục 天thiên 中trung 無vô 退thoái 耶da 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 處xứ 無vô 退thoái 具cụ 故cố 。 問vấn 曰viết 。 彼bỉ 處xứ 非phi 不bất 多đa 諸chư 退thoái 具cụ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

佛Phật 經Kinh 中trung 所sở 說thuyết 退thoái 具cụ 。 彼bỉ 中trung 無vô 。 然nhiên 諸chư 天thiên 得đắc 果quả 者giả 。 多đa 是thị 利lợi 根căn 。 利lợi 根căn 者giả 不bất 退thoái 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 鈍độn 根căn 者giả 。 人nhân 中trung 得đắc 果quả 。 後hậu 生sanh 六lục 欲dục 天thiên 上thượng 。 在tại 彼bỉ 退thoái 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 聖thánh 人nhân 易dị 世thế 。 不bất 退thoái 不bất 轉chuyển 根căn 。 不bất 生sanh 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 聖thánh 道Đạo 在tại 彼bỉ 身thân 中trung 。 舊cựu 住trụ 牢lao 固cố 故cố 。

問vấn 曰viết 。 何hà 等đẳng 人nhân 退thoái 。 何hà 等đẳng 人nhân 不bất 退thoái 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 信tín 他tha 隨tùy 他tha 。 或hoặc 有hữu 自tự 信tín 自tự 欲dục 。 若nhược 信tín 他tha 隨tùy 他tha 。 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 退thoái 。 自tự 信tín 欲dục 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 不bất 退thoái 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 廣quảng 因nhân 力lực 廣quảng 方phương 便tiện 力lực 廣quảng 不bất 放phóng 逸dật 力lực 。 或hoặc 有hữu 不bất 爾nhĩ 。 若nhược 廣quảng 者giả 不bất 退thoái 。 不bất 爾nhĩ 者giả 退thoái 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 以dĩ 信tín 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 。 或hoặc 有hữu 以dĩ 慧tuệ 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 。 若nhược 以dĩ 信tín 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 退thoái 。 若nhược 以dĩ 慧tuệ 入nhập 聖thánh 道Đạo 者giả 不bất 退thoái 。 如như 以dĩ 信tín 以dĩ 慧tuệ 以dĩ 奢xa 摩ma 他tha 。 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 可khả 定định 可khả 慧tuệ 。 修tu 定định 修tu 慧tuệ 。 得đắc 定định 得đắc 慧tuệ 。 得đắc 內nội 心tâm 定định 不bất 得đắc 慧tuệ 。 得đắc 慧tuệ 不bất 得đắc 內nội 心tâm 定định 。 住trụ 堅kiên 信tín 法pháp 。 住trụ 堅kiên 法pháp 法pháp 。 鈍độn 根căn 利lợi 根căn 。 緣duyên 力lực 因nhân 力lực 。 內nội 枝chi 力lực 外ngoại 枝chi 力lực 。 內nội 正chánh 思tư 惟duy 。 從tùng 他tha 聞văn 法Pháp 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 不bất 貪tham 多đa 者giả 。 或hoặc 有hữu 不bất 愚ngu 多đa 者giả 。 不bất 貪tham 多đa 者giả 退thoái 。 不bất 愚ngu 多đa 者giả 不bất 退thoái 。

復phục 次thứ 或hoặc 有hữu 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 。 或hoặc 有hữu 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 不bất 善thiện 解giải 脫thoát 。 若nhược 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát 者giả 不bất 退thoái 。 若nhược 心tâm 善thiện 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 不bất 善thiện 解giải 脫thoát 者giả 退thoái 。

問vấn 曰viết 。 退thoái 者giả 經kinh 幾kỷ 時thời 。

答đáp 曰viết 。

經kinh 少thiểu 時thời 不bất 久cửu 。 乃nãi 至chí 不bất 自tự 知tri 退thoái 。 若nhược 自tự 知tri 退thoái 。 便tiện 修tu 勝thắng 進tiến 方phương 便tiện 。

復phục 次thứ 彼bỉ 煩phiền 惱não 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 心tâm 生sanh 慚tàm 愧quý 故cố 。 速tốc 修tu 方phương 便tiện 。 如như 明minh 目mục 人nhân 。 晝trú 於ư 平bình 地địa 而nhi 便tiện 顛điên 蹶quyết 。 尋tầm 即tức 還hoàn 起khởi 。 四tứ 方phương 顧cố 視thị 。 無vô 見kiến 我ngã 者giả 不phủ 耶da 。 如như 是thị 行hành 者giả 。 煩phiền 惱não 起khởi 時thời 。 心tâm 生sanh 慚tàm 愧quý 。 若nhược 佛Phật 若nhược 佛Phật 弟đệ 子tử 。 若nhược 諸chư 善thiện 人nhân 。 無vô 見kiến 我ngã 者giả 不phủ 耶da 。

復phục 次thứ 彼bỉ 煩phiền 惱não 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 身thân 心tâm 生sanh 熱nhiệt 。 欲dục 令linh 煩phiền 惱não 熱nhiệt 速tốc 滅diệt 故cố 。 尋tầm 修tu 方phương 便tiện 。 猶do 如như 軟nhuyễn 身thân 體thể 人nhân 小tiểu 火hỏa 墮đọa 上thượng 。 尋tầm 即tức 除trừ 卻khước 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 臭xú 穢uế 在tại 身thân 。 不bất 堪kham 忍nhẫn 故cố 。 尋tầm 修tu 方phương 便tiện 。 猶do 如như 好hảo/hiếu 淨tịnh 之chi 人nhân 。 有hữu 少thiểu 不bất 淨tịnh 。 墮đọa 於ư 身thân 上thượng 。 尋tầm 即tức 除trừ 卻khước 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 事sự 不bất 定định 。 或hoặc 有hữu 久cửu 者giả 。 乃nãi 至chí 令linh 根căn 猛mãnh 利lợi 。 信tín 解giải 脫thoát 為vi 見kiến 到đáo 。 然nhiên 後hậu 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

問vấn 曰viết 。 若nhược 退thoái 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 已dĩ 。 阿A 羅La 漢Hán 所sở 不bất 應ưng 作tác 者giả 。 彼bỉ 人nhân 作tác 耶da 。 退thoái 阿A 那Na 含Hàm 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 已dĩ 。 阿A 那Na 含Hàm 斯Tư 陀Đà 含Hàm 所sở 不bất 應ưng 作tác 。 彼bỉ 人nhân 作tác 耶da 。 答đáp 曰viết 不bất 作tác 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 得đắc 果quả 人nhân 所sở 作tác 所sở 行hành 。 異dị 於ư 凡phàm 夫phu 故cố 。

阿A 羅La 漢Hán 有hữu 六lục 種chủng 。 一nhất 退thoái 法pháp 。 二nhị 憶ức 法pháp 。 三tam 護hộ 法Pháp 。 四Tứ 等Đẳng 住trụ 。 五ngũ 能năng 進tiến 。 六lục 不bất 動động 。 退thoái 法pháp 者giả 退thoái 。 憶ức 法pháp 者giả 。 心tâm 生sanh 厭yếm 憶ức 。 持trì 刀đao 欲dục 自tự 害hại 。 護hộ 法Pháp 者giả 於ư 已dĩ 解giải 脫thoát 。 心tâm 生sanh 愛ái 樂nhạo 。 善thiện 守thủ 護hộ 故cố 。 等đẳng 住trụ 者giả 。 不bất 退thoái 不bất 進tiến 。 能năng 進tiến 者giả 能năng 進tiến 至chí 不bất 動động 。 不bất 動động 者giả 住trụ 本bổn 根căn 不bất 動động 。 問vấn 曰viết 。 退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 必tất 退thoái 耶da 。 憶ức 法pháp 者giả 。 必tất 憶ức 法pháp 耶da 。 護hộ 法Pháp 者giả 。 必tất 護hộ 法Pháp 耶da 。 等đẳng 住trụ 者giả 必tất 等đẳng 住trụ 耶da 。 能năng 進tiến 者giả 必tất 能năng 進tiến 至chí 不bất 動động 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 退thoái 法pháp 必tất 退thoái 。 乃nãi 至chí 能năng 進tiến 者giả 必tất 能năng 進tiến 至chí 不bất 動động 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 名danh 退thoái 。 乃nãi 至chí 名danh 能năng 進tiến 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 退thoái 法pháp 必tất 退thoái 。 乃nãi 至chí 能năng 進tiến 者giả 。 必tất 能năng 進tiến 者giả 。 以dĩ 有hữu 六lục 事sự 故cố 。 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 六lục 。 欲dục 界giới 有hữu 六lục 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 有hữu 二nhị 。 謂vị 等đẳng 住trụ 不bất 動động 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 不bất 必tất 退thoái 乃nãi 至chí 能năng 進tiến 者giả 。 不bất 必tất 能năng 進tiến 至chí 不bất 動động 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 何hà 故cố 名danh 退thoái 。 乃nãi 至chí 名danh 能năng 進tiến 耶da 。

答đáp 曰viết 。

退thoái 阿A 羅La 漢Hán 不bất 必tất 退thoái 若nhược 退thoái 者giả 。 是thị 退thoái 性tánh 。 乃nãi 至chí 能năng 進tiến 不bất 必tất 能năng 進tiến 。 若nhược 能năng 進tiến 者giả 。 是thị 能năng 進tiến 性tánh 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 退thoái 法pháp 者giả 不bất 必tất 退thoái 。 乃nãi 至chí 能năng 進tiến 者giả 不bất 必tất 能năng 進tiến 。 以dĩ 有hữu 六lục 性tánh 故cố 。 有hữu 六lục 種chủng 阿A 羅La 漢Hán 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 欲dục 界giới 有hữu 六lục 種chủng 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 亦diệc 有hữu 六lục 。

問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 立lập 六lục 種chủng 。 阿A 羅La 漢Hán 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 根căn 故cố 。 問vấn 曰viết 。 根căn 有hữu 九cửu 種chủng 。 上thượng 上thượng 至chí 下hạ 下hạ 。 先tiên 說thuyết 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 六lục 種chủng 。 云vân 何hà 以dĩ 根căn 故cố 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 九cửu 種chủng 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 成thành 就tựu 二nhị 種chủng 根căn 。 下hạ 下hạ 下hạ 中trung 。 憶ức 法pháp 成thành 就tựu 下hạ 上thượng 根căn 。 護hộ 法Pháp 成thành 就tựu 中trung 下hạ 根căn 。 等đẳng 住trụ 成thành 就tựu 中trung 中trung 根căn 。 能năng 進tiến 成thành 就tựu 中trung 上thượng 根căn 。 不bất 動động 成thành 就tựu 上thượng 下hạ 根căn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 成thành 就tựu 上thượng 中trung 根căn 。 佛Phật 成thành 就tựu 上thượng 上thượng 根căn 。 彼bỉ 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 一nhất 人nhân 。 成thành 就tựu 二nhị 種chủng 根căn 者giả 。 利lợi 根căn 者giả 尚thượng 不bất 能năng 。 何hà 況huống 鈍độn 根căn 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 成thành 就tựu 下hạ 下hạ 根căn 。 憶ức 法pháp 下hạ 中trung 。 護hộ 法Pháp 下hạ 上thượng 。 等đẳng 住trụ 中trung 下hạ 。 能năng 進tiến 中trung 中trung 。 不bất 動động 有hữu 二nhị 種chủng 。 有hữu 從tùng 時thời 解giải 脫thoát 至chí 不bất 動động 。 有hữu 性tánh 不bất 動động 。 從tùng 時thời 解giải 脫thoát 至chí 不bất 動động 者giả 。 中trung 上thượng 本bổn 性tánh 。 不bất 動động 者giả 上thượng 下hạ 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 上thượng 中trung 。 佛Phật 上thượng 上thượng 。

退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 作tác 一nhất 事sự 。 唯duy 退thoái 。 憶ức 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 作tác 二nhị 事sự 。 退thoái 法pháp 憶ức 法pháp 。 護hộ 法Pháp 阿A 羅La 漢Hán 作tác 三tam 事sự 。 退thoái 法pháp 憶ức 法pháp 護hộ 法Pháp 。 等đẳng 住trụ 阿A 羅La 漢Hán 作tác 四tứ 事sự 。 退thoái 法pháp 憶ức 法pháp 護hộ 法Pháp 等đẳng 住trụ 。 能năng 進tiến 阿A 羅La 漢Hán 作tác 五ngũ 事sự 。 退thoái 法pháp 憶ức 法pháp 護hộ 法Pháp 等đẳng 住trụ 能năng 進tiến 。

復phục 有hữu 說thuyết 。 退thoái 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 三tam 事sự 。 一nhất 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 二nhị 轉chuyển 至chí 勝thắng 根căn 。 三tam 即tức 住trụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 憶ức 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 四tứ 事sự 。 一nhất 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 二nhị 退thoái 住trụ 退thoái 法pháp 根căn 。 三tam 轉chuyển 至chí 勝thắng 根căn 。 四tứ 即tức 住trụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 護hộ 法Pháp 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 五ngũ 事sự 。 一nhất 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 二nhị 退thoái 住trụ 退thoái 法pháp 根căn 。 三tam 退thoái 住trụ 憶ức 法pháp 。 四tứ 轉chuyển 至chí 勝thắng 根căn 。 五ngũ 即tức 住trụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 等đẳng 住trụ 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 六lục 事sự 。 一nhất 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 二nhị 退thoái 住trụ 退thoái 法pháp 根căn 。 三tam 退thoái 住trụ 憶ức 法pháp 。 四tứ 退thoái 住trụ 護hộ 法Pháp 。 五ngũ 轉chuyển 至chí 勝thắng 根căn 。 六lục 即tức 住trụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 能năng 進tiến 羅La 漢Hán 有hữu 七thất 事sự 。 一nhất 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 二nhị 退thoái 住trụ 退thoái 法pháp 根căn 。 三tam 退thoái 住trụ 憶ức 法pháp 。 四tứ 退thoái 住trụ 護hộ 法Pháp 。 五ngũ 退thoái 住trụ 等đẳng 住trụ 。 六lục 轉chuyển 至chí 不bất 動động 。 七thất 即tức 住trụ 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 問vấn 曰viết 。 憶ức 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 退thoái 住trụ 學học 根căn 。 為vi 得đắc 何hà 等đẳng 學học 根căn 。 為vi 得đắc 退thoái 法pháp 學học 根căn 。 為vi 得đắc 憶ức 法pháp 學học 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

得đắc 退thoái 法pháp 學học 根căn 。 非phi 憶ức 法pháp 學học 根căn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 未vị 曾tằng 得đắc 憶ức 法pháp 學học 根căn 故cố 。 若nhược 得đắc 者giả 是thị 名danh 為vi 進tiến 。 不bất 名danh 為vi 退thoái 。 世Thế 尊Tôn 經kinh 說thuyết 。 尊tôn 者giả 瞿cù 醯hê 迦ca 。 是thị 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 六lục 反phản 退thoái 。 第đệ 七thất 反phản 還hoàn 得đắc 時thời 解giải 脫thoát 身thân 作tác 證chứng 。 以dĩ 刀đao 自tự 害hại 而nhi 死tử 。 問vấn 曰viết 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 瞿cù 醯hê 迦ca 。 為vi 是thị 退thoái 法pháp 性tánh 。 為vi 是thị 憶ức 法pháp 性tánh 。 若nhược 是thị 退thoái 法pháp 性tánh 者giả 。 何hà 故cố 以dĩ 刀đao 自tự 害hại 。 若nhược 是thị 憶ức 法pháp 性tánh 者giả 。 何hà 故cố 六lục 反phản 退thoái 耶da 。

答đáp 曰viết 。

應ưng 作tác 此thử 論luận 。 是thị 退thoái 法pháp 性tánh 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 以dĩ 刀đao 自tự 害hại 。

答đáp 曰viết 。

厭yếm 患hoạn 退thoái 故cố 。 以dĩ 刀đao 自tự 害hại 。 若nhược 不bất 退thoái 以dĩ 刀đao 自tự 害hại 者giả 。 是thị 憶ức 法pháp 。

所sở 可khả 用dụng 道đạo 。 斷đoạn 欲dục 界giới 結kết 。 退thoái 彼bỉ 道đạo 時thời 。 還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 。 諸chư 結kết 得đắc 離ly 欲dục 時thời 斷đoạn 。 退thoái 時thời 還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 。 所sở 可khả 用dụng 道đạo 。 斷đoạn 色sắc 無vô 色sắc 界giới 結kết 。 退thoái 彼bỉ 道đạo 時thời 。 還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 。 諸chư 結kết 得đắc 離ly 欲dục 時thời 斷đoạn 退thoái 時thời 還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 。 問vấn 曰viết 。 所sở 可khả 用dụng 斷đoạn 結kết 道đạo 。 於ư 彼bỉ 道đạo 不bất 退thoái 。 所sở 可khả 用dụng 退thoái 道đạo 。 彼bỉ 道đạo 不bất 能năng 斷đoạn 結kết 。 無vô 礙ngại 道đạo 能năng 斷đoạn 結kết 。 無vô 有hữu 退thoái 無vô 礙ngại 道đạo 者giả 。 住trụ 解giải 脫thoát 道đạo 退thoái 。 無vô 有hữu 以dĩ 解giải 脫thoát 道đạo 斷đoạn 結kết 者giả 。 何hà 故cố 作tác 是thị 說thuyết 。 所sở 可khả 用dụng 道đạo 。 斷đoạn 欲dục 界giới 結kết 。 退thoái 彼bỉ 道đạo 時thời 。 還hoàn 得đắc 彼bỉ 結kết 得đắc 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

答đáp 曰viết 。

無vô 礙ngại 道đạo 。 是thị 解giải 脫thoát 道Đạo 因nhân 。 解giải 脫thoát 道đạo 。 是thị 無vô 礙ngại 道Đạo 果Quả 。 若nhược 於ư 果quả 退thoái 時thời 。 亦diệc 應ưng 言ngôn 因nhân 退thoái 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 以dĩ 無vô 礙ngại 道Đạo 對đối 治trị 。 若nhược 成thành 就tựu 彼bỉ 煩phiền 惱não 時thời 。 亦diệc 當đương 言ngôn 退thoái 彼bỉ 對đối 治trị 道đạo 。

復phục 次thứ 以dĩ 煩phiền 惱não 故cố 。 立lập 斷đoạn 煩phiền 惱não 無vô 礙ngại 道đạo 。 若nhược 成thành 就tựu 煩phiền 惱não 時thời 。 亦diệc 當đương 言ngôn 退thoái 彼bỉ 無vô 礙ngại 道đạo 。 尊tôn 者giả 僧Tăng 伽già 婆bà 修tu 說thuyết 曰viết 。 住trụ 無vô 礙ngại 道đạo 退thoái 。 住trụ 解giải 脫thoát 道đạo 亦diệc 退thoái 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 斷đoạn 五ngũ 種chủng 結kết 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 退thoái 時thời 。 彼bỉ 非phi 是thị 退thoái 五ngũ 無vô 礙ngại 道đạo 五ngũ 解giải 脫thoát 道đạo 耶da 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 無vô 有hữu 住trụ 無vô 礙ngại 道đạo 退thoái 退thoái 已dĩ 住trụ 。 無vô 礙ngại 道đạo 者giả 。 退thoái 解giải 脫thoát 道đạo 。 還hoàn 住trụ 解giải 脫thoát 道đạo 。

九cửu 斷đoạn 智trí 。 欲dục 界giới 繫hệ 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 一nhất 斷đoạn 智trí 。 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 集tập 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 二nhị 斷đoạn 智trí 。 欲dục 界giới 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 三tam 斷đoạn 智trí 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 四tứ 斷đoạn 智trí 。 欲dục 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 五ngũ 斷đoạn 智trí 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 六lục 斷đoạn 智trí 。 五ngũ 下hạ 分phần/phân 結kết 斷đoạn 七thất 斷đoạn 智trí 。 色sắc 愛ái 斷đoạn 八bát 斷đoạn 智trí 一nhất 切thiết 結kết 斷đoạn 九cửu 斷đoạn 智trí 。 問vấn 曰viết 。 九cửu 斷đoạn 智trí 攝nhiếp 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 。 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 攝nhiếp 九cửu 斷đoạn 智trí 。 廣quảng 說thuyết 如như 經Kinh 本bổn 。 斷đoạn 者giả 是thị 無vô 為vi 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 斷đoạn 者giả 是thị 無vô 為vi 。 不bất 能năng 有hữu 所sở 緣duyên 。 何hà 故cố 斷đoạn 是thị 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

斷đoạn 是thị 智trí 果quả 故cố 說thuyết 智trí 。 業nghiệp 果quả 說thuyết 業nghiệp 。 如như 說thuyết 。 六lục 入nhập 是thị 舊cựu 業nghiệp 。 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 是thị 通thông 果quả 說thuyết 通thông 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 。 智trí 果quả 說thuyết 智trí 如như 是thị 智trí 果quả 故cố 說thuyết 斷đoạn 智trí 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 以dĩ 智trí 斷đoạn 故cố 是thị 智trí 果quả 。 可khả 言ngôn 斷đoạn 智trí 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 以dĩ 忍nhẫn 斷đoạn 是thị 忍nhẫn 果quả 。 云vân 何hà 言ngôn 斷đoạn 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 是thị 世thế 俗tục 智trí 果quả 故cố 言ngôn 斷đoạn 智trí 。 如như 先tiên 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 離ly 欲dục 界giới 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 欲dục 。 八bát 地địa 中trung 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 。 是thị 世thế 俗tục 智trí 果quả 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 世thế 俗tục 道đạo 。 能năng 有hữu 所sở 作tác 處xứ 可khả 爾nhĩ 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 世thế 俗tục 道đạo 。 不bất 能năng 有hữu 所sở 作tác 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 是thị 忍nhẫn 。 云vân 何hà 是thị 斷đoạn 智trí 耶da 。 尊tôn 者giả 僧Tăng 伽già 婆bà 修tu 說thuyết 曰viết 。 此thử 是thị 慧tuệ 果quả 說thuyết 斷đoạn 智trí 。 斷đoạn 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 是thị 慧tuệ 果quả 。 彼bỉ 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 佛Phật 經Kinh 說thuyết 二nhị 智trí 。 一nhất 知tri 智trí 。 二nhị 斷đoạn 智trí 。 不bất 說thuyết 斷đoạn 慧tuệ 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 實thật 義nghĩa 智trí 者giả 。 是thị 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 斷đoạn 是thị 彼bỉ 果quả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 以dĩ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 斷đoạn 三tam 界giới 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 頓đốn 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 從tùng 智trí 種chủng 中trung 生sanh 故cố 名danh 斷đoạn 智trí 。 如như 瞿Cù 曇Đàm 姓tánh 中trung 生sanh 故cố 名danh 瞿Cù 曇Đàm 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 彼bỉ 斷đoạn 性tánh 相tướng 是thị 斷đoạn 智trí 。 彼bỉ 斷đoạn 雖tuy 不bất 能năng 有hữu 所sở 緣duyên 。 而nhi 性tánh 相tướng 是thị 斷đoạn 智trí 。 說thuyết 名danh 斷đoạn 智trí 。 如như 過quá 去khứ 未vị 來lai 眼nhãn 根căn 。 雖tuy 不bất 能năng 見kiến 。 而nhi 性tánh 相tướng 是thị 眼nhãn 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 應ưng 言ngôn 正Chánh 斷Đoạn 是thị 最tối 勝thắng 斷đoạn 相tương 應ứng 斷đoạn 畢tất 竟cánh 斷đoạn 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 應ưng 言ngôn 棄khí 斷đoạn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 棄khí 一nhất 切thiết 生sanh 死tử 。 得đắc 此thử 斷đoạn 故cố 。 此thử 斷đoạn 亦diệc 可khả 言ngôn 斷đoạn 。 亦diệc 可khả 言ngôn 無vô 欲dục 。 亦diệc 可khả 言ngôn 滅diệt 。 亦diệc 可khả 言ngôn 諦đế 。 亦diệc 可khả 言ngôn 斷đoạn 智trí 。 亦diệc 可khả 言ngôn 沙Sa 門Môn 果quả 亦diệc 可khả 言ngôn 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 界giới 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 苦khổ 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 。 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 界giới 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 苦khổ 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 苦khổ 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 集tập 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 集tập 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 欲dục 界giới 見kiến 苦khổ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 集tập 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 集tập 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 見kiến 苦khổ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 滅diệt 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 滅diệt 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 欲dục 界giới 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 滅diệt 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 滅diệt 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 道Đạo 法Pháp 忍nhẫn 滅diệt 道Đạo 法Pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 欲dục 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 道đạo 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 道đạo 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 是thị 時thời 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 。 及cập 欲dục 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 同đồng 一nhất 味vị 。 頓đốn 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 當đương 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 。 乃nãi 至chí 五ngũ 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 第đệ 六lục 無vô 礙ngại 道đạo 滅diệt 。 第đệ 六lục 解giải 脫thoát 道đạo 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 是thị 時thời 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 。 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 先tiên 所sở 得đắc 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 五ngũ 種chủng 結kết 同đồng 一nhất 味vị 。 頓đốn 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 。 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 當đương 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 斷đoạn 第đệ 七thất 第đệ 八bát 種chủng 結kết 時thời 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 。 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 第đệ 九cửu 無vô 礙ngại 道đạo 滅diệt 。 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 即tức 彼bỉ 時thời 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 及cập 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 九cửu 種chủng 結kết 同đồng 一nhất 味vị 。 頓đốn 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 。 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 本bổn 得đắc 斷đoạn 智trí 五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 離ly 初sơ 禪thiền 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 。 乃nãi 至chí 斷đoạn 九cửu 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 乃nãi 至chí 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 。 乃nãi 至chí 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 第đệ 九cửu 無vô 礙ngại 道đạo 滅diệt 。 第đệ 九cửu 解giải 脫thoát 道đạo 生sanh 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 色sắc 愛ái 斷đoạn 斷đoạn 智trí 。 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 離ly 空không 處xứ 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 。 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 不bất 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 金kim 剛cang 喻dụ 定định 滅diệt 。 初sơ 盡tận 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 九cửu 種chủng 結kết 斷đoạn 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 一nhất 切thiết 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 不bất 名danh 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 即tức 彼bỉ 時thời 三tam 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 八bát 地địa 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 。 八bát 種chủng 結kết 同đồng 一nhất 味vị 。 頓đốn 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 一nhất 切thiết 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 果quả 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 不bất 名danh 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 陰ấm 界giới 入nhập 。 更cánh 不bất 相tương 續tục 。 入nhập 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 是thị 時thời 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 名danh 無vô 欲dục 名danh 滅diệt 名danh 諦đế 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 所sở 得đắc 斷đoạn 智trí 。 名danh 沙Sa 門Môn 果quả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 不bất 名danh 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 名danh 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。

問vấn 曰viết 。 諸chư 斷đoạn 是thị 無vô 為vi 。 何hà 以dĩ 有hữu 時thời 名danh 斷đoạn 智trí 。 有hữu 時thời 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。

答đáp 曰viết 。

爾nhĩ 時thời 或hoặc 有hữu 四tứ 事sự 。 或hoặc 有hữu 五ngũ 事sự 者giả 。 名danh 斷đoạn 智trí 。 四tứ 事sự 者giả 。 一nhất 害hại 俱câu 因nhân 。 二nhị 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 三tam 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 四tứ 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 五ngũ 事sự 者giả 。 即tức 上thượng 四tứ 事sự 。 五ngũ 永vĩnh 斷đoạn 於ư 界giới 。 見kiến 道đạo 中trung 有hữu 四tứ 事sự 。 修tu 道Đạo 中trung 有hữu 五ngũ 事sự 。 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 。 苦khổ 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 不bất 害hại 俱câu 因nhân 。 雖tuy 害hại 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 不bất 害hại 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 不bất 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 雖tuy 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 。 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。 雖tuy 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 不bất 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 一nhất 事sự 無vô 二nhị 事sự 。 是thị 故cố 彼bỉ 斷đoạn 。 名danh 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 苦khổ 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 苦khổ 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 不bất 害hại 俱câu 因nhân 。 雖tuy 斷đoạn 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 因nhân 。 不bất 害hại 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 因nhân 。 不bất 斷đoạn 俱câu 繫hệ 雖tuy 斷đoạn 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 繫hệ 。 不bất 斷đoạn 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 繫hệ 。 雖tuy 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 而nhi 不bất 畢tất 竟cánh 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 二nhị 事sự 。 無vô 有hữu 三tam 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 集tập 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 。 集tập 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 先tiên 害hại 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 因nhân 。 今kim 害hại 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 因nhân 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 先tiên 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 得đắc 解giải 脫thoát 。 今kim 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 亦diệc 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 是thị 時thời 得đắc 名danh 。 斷đoạn 智trí 集tập 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 集tập 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 先tiên 害hại 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 因nhân 。 今kim 害hại 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 因nhân 。 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 先tiên 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 今kim 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 是thị 時thời 具cụ 四tứ 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 智trí 。 滅diệt 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 。 滅diệt 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 先tiên 害hại 見kiến 苦khổ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 因nhân 。 今kim 害hại 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 因nhân 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 先tiên 見kiến 苦khổ 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 今kim 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 是thị 時thời 具cụ 四tứ 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 智trí 。 滅diệt 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 滅diệt 比tỉ 智trí 生sanh 。 道Đạo 法Pháp 忍nhẫn 滅diệt 。 道Đạo 法Pháp 智trí 生sanh 。 道đạo 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 道đạo 比tỉ 智trí 生sanh 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 如như 是thị 則tắc 說thuyết 見kiến 道đạo 斷đoạn 智trí 。 修tu 道Đạo 中trung 有hữu 五ngũ 事sự 名danh 斷đoạn 智trí 。 離ly 欲dục 界giới 一nhất 種chủng 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 八bát 種chủng 欲dục 。 是thị 時thời 不bất 害hại 俱câu 因nhân 。 雖tuy 斷đoạn 八bát 種chủng 因nhân 。 不bất 斷đoạn 下hạ 下hạ 因nhân 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 九cửu 種chủng 結kết 展triển 轉chuyển 為vi 因nhân 故cố 。 俱câu 繫hệ 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。 雖tuy 八bát 種chủng 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 一nhất 種chủng 繫hệ 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 九cửu 種chủng 結kết 展triển 轉chuyển 相tương/tướng 繫hệ 故cố 。 雖tuy 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 得đắc 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 而nhi 不bất 永vĩnh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 二nhị 事sự 無vô 三tam 事sự 。 是thị 故cố 彼bỉ 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 先tiên 斷đoạn 八bát 種chủng 因nhân 。 今kim 斷đoạn 下hạ 下hạ 因nhân 。 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 先tiên 八bát 種chủng 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 今kim 下hạ 下hạ 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 欲dục 界giới 。 是thị 時thời 有hữu 五ngũ 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 智trí 。 離ly 初sơ 禪thiền 欲dục 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 。 乃nãi 至chí 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 廣quảng 說thuyết 如như 欲dục 界giới 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 時thời 。 害hại 俱câu 因nhân 。 先tiên 斷đoạn 八bát 種chủng 因nhân 。 今kim 斷đoạn 下hạ 下hạ 因nhân 。 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 先tiên 八bát 種chủng 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 今kim 下hạ 下hạ 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 而nhi 非phi 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 四tứ 事sự 無vô 五ngũ 事sự 。 是thị 故cố 彼bỉ 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 禪thiền 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 。 乃nãi 至chí 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 不bất 害hại 俱câu 因nhân 。 俱câu 繫hệ 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。 雖tuy 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 得đắc 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 而nhi 不bất 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 二nhị 事sự 無vô 三tam 事sự 。 是thị 故cố 彼bỉ 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 結kết 。

時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 有hữu 五ngũ 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 。 如như 離ly 初sơ 禪thiền 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 三tam 禪thiền 欲dục 。 離ly 空không 處xứ 欲dục 。 乃nãi 至chí 離ly 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 欲dục 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 結kết 乃nãi 至chí 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 時thời 。 不bất 害hại 俱câu 因nhân 。 俱câu 繫hệ 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。 雖tuy 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 。 得đắc 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 而nhi 不bất 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 唯duy 有hữu 二nhị 事sự 而nhi 無vô 三tam 事sự 。 是thị 故cố 彼bỉ 斷đoạn 不bất 名danh 斷đoạn 智trí 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 害hại 俱câu 因nhân 。 俱câu 繫hệ 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 無vô 漏lậu 解giải 脫thoát 得đắc 。 害hại 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 是thị 時thời 有hữu 五ngũ 事sự 故cố 。 彼bỉ 斷đoạn 名danh 斷đoạn 智trí 。 謂vị 一nhất 切thiết 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 問vấn 曰viết 。 為vi 離ly 四tứ 禪thiền 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 。 為vi 唯duy 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 。 離ly 四tứ 禪thiền 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 。

復phục 有hữu 說thuyết 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 九cửu 種chủng 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 。

復phục 有hữu 說thuyết 唯duy 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 下hạ 下hạ 種chủng 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 離ly 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 愛ái 名danh 斷đoạn 智trí 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 下hạ 下hạ 愛ái 色sắc 界giới 一nhất 切thiết 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 愛ái 盡tận 。 乃nãi 名danh 斷đoạn 智trí 。 問vấn 曰viết 。 斷đoạn 法pháp 是thị 最tối 勝thắng 法Pháp 。 何hà 故cố 二nhị 斷đoạn 得đắc 通thông 證chứng 。 謂vị 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。

答đáp 曰viết 。

此thử 二nhị 時thời 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 亦diệc 得đắc 果quả 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 時thời 。 雖tuy 得đắc 果quả 不bất 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 欲dục 。 雖tuy 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 而nhi 非phi 得đắc 果quả 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 欲dục 界giới 得đắc 果quả 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 無vô 色sắc 界giới 得đắc 果quả 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 斷đoạn 下hạ 分phần/phân 上thượng 分phần/phân 結kết 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 時thời 。 不bất 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 不bất 斷đoạn 下hạ 分phần/phân 上thượng 分phần/phân 結kết 。 離ly 色sắc 愛ái 時thời 。 雖tuy 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 色sắc 界giới 不bất 畢tất 竟cánh 斷đoạn 上thượng 分phần/phân 結kết 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 欲dục 界giới 。 畢tất 竟cánh 斷đoạn 下hạ 分phần/phân 結kết 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 無vô 色sắc 界giới 。 畢tất 竟cánh 斷đoạn 上thượng 分phần/phân 結kết 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 畢tất 竟cánh 斷đoạn 不bất 善thiện 無vô 記ký 煩phiền 惱não 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 時thời 。 不bất 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 亦diệc 不bất 畢tất 竟cánh 。 斷đoạn 不bất 善thiện 煩phiền 惱não 離ly 色sắc 界giới 時thời 。 雖tuy 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 不bất 畢tất 竟cánh 斷đoạn 無vô 記ký 煩phiền 惱não 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 謂vị 離ly 欲dục 界giới 。 畢tất 竟cánh 斷đoạn 不bất 善thiện 煩phiền 惱não 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 畢tất 竟cánh 離ly 界giới 。 謂vị 離ly 無vô 色sắc 界giới 。 畢tất 竟cánh 斷đoạn 無vô 記ký 煩phiền 惱não 。 如như 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 有hữu 報báo 無vô 報báo 。 生sanh 二nhị 果quả 一nhất 果quả 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 相tương 應ứng 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 不bất 相tương 應ứng 。 當đương 知tri 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

九cửu 斷đoạn 智trí 誰thùy 捨xả 幾kỷ 誰thùy 得đắc 幾kỷ 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 無vô 捨xả 無vô 得đắc 者giả 。 如như 凡phàm 夫phu 人nhân 是thị 也dã 。 問vấn 曰viết 。 此thử 中trung 不bất 問vấn 凡phàm 夫phu 不bất 答đáp 凡phàm 夫phu 。

復phục 有hữu 聖thánh 人nhân 不bất 捨xả 不bất 得đắc 者giả 。 如như 住trụ 本bổn 性tánh 者giả 是thị 也dã 。 勝thắng 進tiến 者giả 亦diệc 是thị 如như 苦khổ 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 苦khổ 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 不bất 捨xả 不bất 得đắc 。 苦khổ 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 苦khổ 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 亦diệc 不bất 捨xả 不bất 得đắc 。 集tập 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 。 集tập 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 集tập 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 集tập 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 滅diệt 法Pháp 忍Nhẫn 滅diệt 。 滅diệt 法pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 滅diệt 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 滅diệt 比tỉ 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 道Đạo 法Pháp 忍nhẫn 滅diệt 。 道Đạo 法Pháp 智trí 生sanh 。 是thị 時thời 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 道đạo 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 。 道đạo 比tỉ 智trí 生sanh 。 若nhược 非phi 離ly 欲dục 人nhân 得đắc 一nhất 。 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 若nhược 是thị 離ly 欲dục 人nhân 。 捨xả 五ngũ 得đắc 一nhất (# 謂vị 道đạo 比tỉ 智trí 時thời 所sở 得đắc 斷đoạn 智trí 即tức 是thị 五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí )# 。 聖thánh 人nhân 離ly 欲dục 界giới 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 乃nãi 至chí 八bát 種chủng 結kết 。 無vô 得đắc 捨xả 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 結kết 。 是thị 時thời 捨xả 六lục 得đắc 一nhất 。 謂vị 五ngũ 下hạ 分phần 結kết 盡tận 。 斷đoạn 智trí 是thị 也dã 。 離ly 初sơ 禪thiền 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 乃nãi 至chí 九cửu 種chủng 結kết 。 無vô 得đắc 無vô 捨xả 。 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 禪thiền 亦diệc 如như 是thị 。 離ly 第đệ 四tứ 禪thiền 欲dục 。 斷đoạn 一nhất 種chủng 乃nãi 至chí 八bát 種chủng 。 無vô 得đắc 捨xả 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 。 得đắc 一nhất 而nhi 無vô 所sở 捨xả 。 如như 初sơ 禪thiền 二nhị 禪thiền 三tam 禪thiền 。 空không 處xứ 識thức 處xứ 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 亦diệc 如như 是thị 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 欲dục 斷đoạn 一nhất 種chủng 乃nãi 至chí 八bát 種chủng 結kết 。 亦diệc 無vô 得đắc 無vô 捨xả 。 斷đoạn 第đệ 九cửu 種chủng 時thời 。 捨xả 二nhị 得đắc 一nhất 。 謂vị 一nhất 切thiết 結kết 盡tận 斷đoạn 智trí 。 是thị 則tắc 說thuyết 勝thắng 進tiến 時thời 。 退thoái 時thời 亦diệc 有hữu 捨xả 有hữu 得đắc 。 阿A 羅La 漢Hán 起khởi 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 一nhất 得đắc 二nhị 。 起khởi 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 一nhất 得đắc 一nhất 。 起khởi 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 一nhất 得đắc 六lục 。 離ly 色sắc 愛ái 阿A 那Na 含Hàm 。 起khởi 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 一nhất 而nhi 無vô 所sở 得đắc 。 起khởi 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 二nhị 得đắc 六lục 。 未vị 離ly 色sắc 愛ái 阿A 那Na 含Hàm 。 起khởi 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 退thoái 時thời 。 捨xả 一nhất 得đắc 六lục 。 退thoái 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 時thời 。 無vô 捨xả 無vô 得đắc 。

此thử 九cửu 斷đoạn 智trí 。 幾kỷ 是thị 禪thiền 果quả 幾kỷ 是thị 無vô 色sắc 定định 果quả 。 幾kỷ 是thị 根căn 本bổn 禪thiền 果quả 。 幾kỷ 是thị 禪thiền 邊biên 果quả 。 幾kỷ 是thị 根căn 本bổn 無vô 色sắc 定định 果quả 。 幾kỷ 是thị 無vô 色sắc 定định 邊biên 果quả 。 幾kỷ 是thị 見kiến 道Đạo 果Quả 幾kỷ 是thị 修tu 道Đạo 果quả 。 幾kỷ 是thị 忍nhẫn 果quả 幾kỷ 是thị 智trí 果quả 。 幾kỷ 是thị 法pháp 智trí 果quả 。 幾kỷ 是thị 比tỉ 智trí 果quả 。 幾kỷ 是thị 法pháp 智trí 分phần/phân 果quả 幾kỷ 是thị 比tỉ 智trí 分phần/phân 果quả 。 幾kỷ 是thị 世thế 俗tục 道Đạo 果Quả 幾kỷ 是thị 無vô 漏lậu 道Đạo 果quả 。 幾kỷ 是thị 禪thiền 果quả 者giả 。

答đáp 曰viết 。

九cửu 是thị 禪thiền 。 及cập 眷quyến 屬thuộc 果quả 。 幾kỷ 是thị 無vô 色sắc 定định 果quả 者giả 。

答đáp 曰viết 。

二nhị 是thị 無vô 色sắc 定định 。 及cập 眷quyến 屬thuộc 果quả 。 幾kỷ 是thị 根căn 本bổn 禪thiền 果quả 者giả 。

答đáp 曰viết 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 者giả 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 五ngũ 是thị 根căn 本bổn 禪thiền 果quả 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 八bát 是thị 根căn 本bổn 禪thiền 果quả 。 幾kỷ 是thị 禪thiền 邊biên 果quả 者giả 。

答đáp 曰viết 。

九cửu 謂vị 未vị 至chí 依y 是thị 也dã 。 非phi 餘dư 禪thiền 邊biên 。 幾kỷ 是thị 根căn 本bổn 無vô 色sắc 定định 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 一nhất 。 幾kỷ 是thị 無vô 色sắc 定định 邊biên 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 一nhất 。 謂vị 空không 處xứ 邊biên 。 非phi 餘dư 處xứ 無vô 色sắc 定định 邊biên 。 幾kỷ 是thị 見kiến 道Đạo 果Quả 者giả 。 答đáp 曰viết 七thất 。 幾kỷ 是thị 修tu 道Đạo 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 三tam 。 幾kỷ 是thị 忍nhẫn 果quả 。 應ưng 說thuyết 如như 見kiến 道đạo 。 幾kỷ 是thị 智trí 果quả 者giả 。 應ưng 說thuyết 如như 修tu 道Đạo 。 幾kỷ 是thị 法pháp 智trí 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 三tam 。 幾kỷ 是thị 比tỉ 智trí 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 二nhị 。 幾kỷ 是thị 法pháp 智trí 分phần/phân 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 六lục 。 幾kỷ 是thị 比tỉ 智trí 分phần/phân 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 五ngũ 。 幾kỷ 是thị 世thế 俗tục 道Đạo 果Quả 者giả 。 答đáp 曰viết 二nhị 。 幾kỷ 是thị 無vô 漏lậu 道Đạo 果quả 者giả 。 答đáp 曰viết 九cửu 。 若nhược 離ly 色sắc 愛ái 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 何hà 時thời 得đắc 耶da 。 尊tôn 者giả 僧Tăng 伽già 婆bà 修tu 說thuyết 曰viết 。 道đạo 比tỉ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 時thời 得đắc 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 道đạo 比tỉ 智trí 亦diệc 是thị 向hướng 道đạo 。 亦diệc 是thị 果quả 道đạo 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 住trụ 果quả 而nhi 言ngôn 是thị 向hướng 。 彼bỉ 未vị 曾tằng 起khởi 一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh 。 向hướng 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 。 何hà 故cố 說thuyết 言ngôn 向hướng 道đạo 耶da 。

復phục 有hữu 說thuyết 。 若nhược 離ly 空không 處xứ 欲dục 。 是thị 時thời 於ư 未vị 來lai 世thế 。 修tu 無vô 漏lậu 禪thiền 。 是thị 時thời 得đắc 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 。 此thử 說thuyết 亦diệc 不bất 應ưng 爾nhĩ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 是thị 時thời 對đối 治trị 無vô 色sắc 界giới 禪thiền 未vị 來lai 修tu 。 不bất 對đối 治trị 色sắc 界giới 禪thiền 修tu 。

復phục 有hữu 說thuyết 。 當đương 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 住trụ 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 三tam 界giới 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 結kết 同đồng 一nhất 味vị 。 通thông 證chứng 解giải 脫thoát 得đắc 。 是thị 時thời 得đắc 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 從tùng 果quả 必tất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 得đắc 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 。 若nhược 不bất 從tùng 果quả 。 更cánh 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 者giả 。 離ly 三tam 禪thiền 欲dục 人nhân 依y 下hạ 地địa 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 彼bỉ 若nhược 命mạng 終chung 。 生sanh 四tứ 禪thiền 中trung 。 若nhược 無vô 色sắc 界giới 。 彼bỉ 不bất 應ưng 成thành 就tựu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 若nhược 然nhiên 者giả 則tắc 與dữ 十thập 門môn 所sở 說thuyết 相tương 違vi 。 如như 說thuyết 誰thùy 成thành 就tựu 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 若nhược 生sanh 遍biến 淨tịnh 。 若nhược 聖thánh 人nhân 生sanh 遍biến 淨tịnh 上thượng 。 欲dục 令linh 無vô 如như 是thị 過quá 故cố 。 從tùng 果quả 起khởi 必tất 起khởi 勝thắng 果quả 道đạo 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 時thời 得đắc 色sắc 愛ái 盡tận 斷đoạn 智trí 。

九cửu 斷đoạn 智trí 攝nhiếp 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 。 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 攝nhiếp 九cửu 斷đoạn 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

一nhất 切thiết 攝nhiếp 九cửu 非phi 九cửu 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 九cửu 者giả 如như 此thử 中trung 說thuyết 。 一nhất 切thiết 者giả 此thử 九cửu 。 及cập 諸chư 餘dư 斷đoạn 是thị 。 一nhất 切thiết 者giả 多đa 九cửu 者giả 少thiểu 。 一nhất 切thiết 斷đoạn 智trí 攝nhiếp 九cửu 斷đoạn 智trí 。 餘dư 者giả 猶do 多đa 。 譬thí 如như 大đại 器khí 覆phú 於ư 小tiểu 器khí 。 餘dư 者giả 猶do 多đa 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 不bất 攝nhiếp 何hà 者giả 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 諦Đế 具cụ 足túc 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 未vị 離ly 欲dục 者giả 。 欲dục 界giới 繫hệ 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 不bất 攝nhiếp 。 聖thánh 人nhân 離ly 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 斷đoạn 初sơ 種chủng 結kết 乃nãi 至chí 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 此thử 斷đoạn 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 已dĩ 離ly 欲dục 愛ái 。 未vị 離ly 色sắc 愛ái 。 色sắc 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 。 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 已dĩ 斷đoạn 色sắc 愛ái 。 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 禪thiền 。 斷đoạn 八bát 種chủng 結kết 。 彼bỉ 斷đoạn 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 已dĩ 離ly 色sắc 愛ái 。 未vị 離ly 無vô 色sắc 愛ái 無vô 色sắc 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 結kết 。 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 離ly 空không 處xứ 欲dục 。 乃nãi 至chí 斷đoạn 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 八bát 種chủng 結kết 。 彼bỉ 斷đoạn 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 問vấn 曰viết 。 苦khổ 智trí 已dĩ 生sanh 。 集tập 智trí 未vị 生sanh 。 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 結kết 斷đoạn 。 彼bỉ 斷đoạn 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 何hà 故cố 此thử 中trung 不bất 說thuyết 耶da 。

答đáp 曰viết 。

應ưng 說thuyết 此thử 文văn 。 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 攝nhiếp 九cửu 。 非phi 九cửu 攝nhiếp 一nhất 切thiết 。 不bất 攝nhiếp 何hà 等đẳng 。 答đáp 苦khổ 智trí 已dĩ 生sanh 。 集tập 智trí 未vị 生sanh 。 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 斷đoạn 。 彼bỉ 斷đoạn 非phi 九cửu 斷đoạn 智trí 所sở 攝nhiếp 。 餘dư 說thuyết 如như 上thượng 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。

答đáp 曰viết 。

此thử 中trung 所sở 說thuyết 斷đoạn 。 是thị 有hữu 斷đoạn 智trí 人nhân 斷đoạn 。 彼bỉ 雖tuy 是thị 斷đoạn 。 非phi 是thị 有hữu 斷đoạn 智trí 人nhân 斷đoạn 。 問vấn 曰viết 。 雖tuy 作tác 是thị 說thuyết 。 於ư 義nghĩa 不bất 盡tận 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 不bất 說thuyết 凡phàm 夫phu 人nhân 斷đoạn 故cố 。

答đáp 曰viết 。

此thử 是thị 略lược 說thuyết 現hiện 初sơ 入nhập 門môn 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。

八bát 人nhân 。 向hướng 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 果quả 證chứng 人nhân 住trụ 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 人nhân 。 向hướng 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 果quả 證chứng 人nhân 住trụ 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 向hướng 阿A 那Na 含Hàm 。 果quả 證chứng 人nhân 住trụ 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 向hướng 阿A 羅La 漢Hán 。 果quả 證chứng 人nhân 住trụ 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 問vấn 曰viết 。 人nhân 名danh 有hữu 八bát 實thật 體thể 有hữu 幾kỷ 。

答đáp 曰viết 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 者giả 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 人nhân 名danh 有hữu 八bát 實thật 體thể 有hữu 五ngũ 。 向hướng 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 證chứng 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 名danh 有hữu 二nhị 實thật 體thể 有hữu 二nhị 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 向hướng 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 證chứng 人nhân 。 名danh 有hữu 二nhị 實thật 體thể 有hữu 一nhất 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 向hướng 阿A 那Na 含Hàm 果quả 證chứng 人nhân 。 名danh 有hữu 二nhị 實thật 體thể 有hữu 一nhất 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 向hướng 阿A 羅La 漢Hán 果quả 證chứng 人nhân 。 名danh 有hữu 二nhị 實thật 體thể 有hữu 一nhất 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 八bát 人nhân 名danh 有hữu 八bát 。 實thật 體thể 有hữu 八bát 。 彼bỉ 作tác 是thị 說thuyết 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 住trụ 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 不bất 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 成thành 就tựu 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 人nhân 。 若nhược 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 向hướng 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 證chứng 人nhân 。 捨xả 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 人nhân 住trụ 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 不bất 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 成thành 就tựu 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 人nhân 。 若nhược 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 向hướng 阿A 那Na 含Hàm 果quả 證chứng 人nhân 。 捨xả 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 住trụ 阿A 那Na 含Hàm 果quả 。 不bất 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 成thành 就tựu 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 人nhân 。 若nhược 勝thắng 進tiến 時thời 。 名danh 向hướng 阿A 羅La 漢Hán 果quả 證chứng 人nhân 。 捨xả 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 根căn 故cố 。 說thuyết 人nhân 差sai 別biệt 。 是thị 故cố 生sanh 智trí 論luận 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 向hướng 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果quả 證chứng 人nhân 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 成thành 就tựu 。 乃nãi 至chí 向hướng 阿A 羅La 漢Hán 果quả 證chứng 人nhân 。 當đương 言ngôn 成thành 就tựu 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 成thành 就tựu 。 評bình 曰viết 八bát 人nhân 名danh 有hữu 八bát 實thật 體thể 有hữu 五ngũ 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 如như 名danh 體thể 名danh 數số 體thể 數số 。 名danh 差sai 別biệt 體thể 差sai 別biệt 。 名danh 異dị 體thể 異dị 。 名danh 別biệt 體thể 別biệt 。 知tri 名danh 知tri 義nghĩa 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 八bát 人nhân 身thân 有hữu 八bát 實thật 體thể 有hữu 五ngũ 。 云vân 何hà 說thuyết 八bát 人nhân 差sai 別biệt 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 行hành 聖thánh 道Đạo 故cố 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 若nhược 於ư 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 不bất 勝thắng 進tiến 時thời 。 於ư 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 名danh 得đắc 名danh 在tại 身thân 。 名danh 成thành 就tựu 名danh 現hiện 前tiền 行hành 。 若nhược 於ư 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 勝thắng 進tiến 者giả 。 是thị 時thời 住trụ 向hướng 於ư 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 名danh 得đắc 。 不bất 在tại 身thân 中trung 名danh 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 於ư 向hướng 。 名danh 得đắc 名danh 在tại 身thân 中trung 。 名danh 成thành 就tựu 。 名danh 現hiện 前tiền 行hành 。 乃nãi 至chí 若nhược 於ư 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 不bất 勝thắng 進tiến 時thời 。 於ư 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 名danh 得đắc 名danh 在tại 身thân 中trung 。 名danh 成thành 就tựu 名danh 現hiện 前tiền 行hành 。 若nhược 於ư 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 勝thắng 進tiến 者giả 。 是thị 時thời 住trụ 向hướng 於ư 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 名danh 得đắc 。 不bất 在tại 身thân 中trung 名danh 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 前tiền 行hành 於ư 向hướng 。 名danh 得đắc 名danh 在tại 身thân 中trung 。 名danh 成thành 就tựu 名danh 現hiện 前tiền 行hành 。 向hướng 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 證chứng 人nhân 。 於ư 此thử 九cửu 斷đoạn 智trí 。 成thành 就tựu 幾kỷ 。 不bất 成thành 就tựu 幾kỷ 。 此thử 中trung 以dĩ 人nhân 為vi 章chương 。 以dĩ 斷đoạn 智trí 為vi 門môn 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 不bất 成thành 就tựu 。 或hoặc 一nhất 二nhị 三tam 四tứ 五ngũ 。 廣quảng 說thuyết 如như 經Kinh 本bổn 。

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 三tam