阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 26
迦Ca 旃Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 五Ngũ 百Bách 羅La 漢Hán 釋Thích 北Bắc 涼Lương 浮Phù 陀Đà 跋Bạt 摩Ma 共Cộng 道Đạo 泰Thái 等Đẳng 譯Dịch

阿a 毘tỳ 曇đàm 毘tỳ 婆bà 沙sa 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo 。 五ngũ 百bách 羅La 漢Hán 釋thích 。

北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 浮phù 陀đà 跋bạt 摩ma 共cộng 道đạo 泰thái 等đẳng 譯dịch

使Sử 揵Kiền 度Độ 不Bất 善Thiện 品Phẩm 第đệ 一nhất 之chi 二nhị

三tam 漏lậu 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 問vấn 曰viết 。 此thử 三tam 漏lậu 體thể 性tánh 是thị 何hà 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 百bách 八bát 種chủng 。 欲dục 漏lậu 有hữu 四tứ 十thập 一nhất 種chủng 。 欲dục 愛ái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 恚khuể 有hữu 五ngũ 種chủng 。 慢mạn 有hữu 五ngũ 種chủng 。 見kiến 有hữu 十thập 二nhị 種chủng 。 疑nghi 有hữu 四tứ 種chủng 。 纏triền 有hữu 十thập 種chủng 。 此thử 四tứ 十thập 一nhất 種chủng 。 是thị 欲dục 漏lậu 體thể 。 有hữu 漏lậu 有hữu 五ngũ 十thập 二nhị 種chủng 。 愛ái 有hữu 十thập 種chủng 。 慢mạn 有hữu 十thập 種chủng 。 疑nghi 有hữu 八bát 種chủng 。 見kiến 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 種chủng 。 此thử 五ngũ 十thập 二nhị 種chủng 。 是thị 有hữu 漏lậu 體thể 。 無vô 明minh 漏lậu 有hữu 十thập 五ngũ 種chủng 。 欲dục 界giới 無vô 明minh 有hữu 五ngũ 。 色sắc 界giới 無vô 明minh 有hữu 五ngũ 。 無vô 色sắc 界giới 無vô 明minh 有hữu 五ngũ 此thử 十thập 五ngũ 種chủng 。 是thị 無vô 明minh 漏lậu 體thể 。 此thử 百bách 八bát 種chủng 。 是thị 三tam 漏lậu 體thể 。 亦diệc 名danh 百bách 八bát 煩phiền 惱não 。 波ba 伽già 羅la 那na 經kinh 亦diệc 說thuyết 。 云vân 何hà 欲dục 漏lậu 。

答đáp 言ngôn 。

除trừ 欲dục 界giới 繫hệ 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 欲dục 界giới 繫hệ 結kết 縛phược 使sử 垢cấu 纏triền 。 是thị 名danh 欲dục 漏lậu 。 云vân 何hà 有hữu 漏lậu 。 除trừ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 結kết 縛phược 使sử 垢cấu 纏triền 。 是thị 名danh 有hữu 漏lậu 。 云vân 何hà 無vô 明minh 漏lậu 。

答đáp 言ngôn 。

三tam 界giới 無vô 知tri 。 是thị 名danh 無vô 明minh 漏lậu 。 無vô 明minh 漏lậu 。 是thị 三tam 界giới 無vô 知tri 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 云vân 何hà 無vô 明minh 漏lậu 。

答đáp 言ngôn 。

緣duyên 三tam 界giới 無vô 知tri 。 作tác 是thị 說thuyết 者giả 。 則tắc 不bất 攝nhiếp 無vô 漏lậu 緣duyên 使sử 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 無vô 漏lậu 緣duyên 使sử 。 不bất 緣duyên 在tại 三tam 界giới 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 為vi 是thị 煩phiền 惱não 。 為vi 非phi 煩phiền 惱não 。 若nhược 是thị 煩phiền 惱não 。 此thử 中trung 何hà 故cố 不bất 說thuyết 。 若nhược 非phi 煩phiền 惱não 。 識thức 身thân 經kinh 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 是thị 不bất 善thiện 法pháp 。 結kết 非phi 使sử 非phi 縛phược 是thị 煩phiền 惱não 非phi 纏triền 。 應ưng 捨xả 應ưng 斷đoạn 應ưng 知tri 。 能năng 生sanh 苦khổ 報báo 故cố 。 或hoặc 有hữu 作tác 是thị 答đáp 者giả 。 是thị 煩phiền 惱não 體thể 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 識thức 身thân 。 經kinh 說thuyết 善thiện 通thông 。 此thử 中trung 何hà 以dĩ 不bất 說thuyết 。

答đáp 曰viết 。

應ưng 說thuyết 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 在tại 欲dục 漏lậu 中trung 。 欲dục 漏lậu 有hữu 四tứ 十thập 三tam 種chủng 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 法pháp 體thể 是thị 煩phiền 惱não 體thể 亦diệc 是thị 纏triền 。 說thuyết 在tại 欲dục 漏lậu 中trung 。 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 雖tuy 是thị 煩phiền 惱não 。 而nhi 體thể 非phi 纏triền 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。 在tại 欲dục 漏lậu 中trung 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 體thể 非phi 煩phiền 惱não 。 是thị 以dĩ 不bất 說thuyết 在tại 欲dục 漏lậu 中trung 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 識thức 身thân 經kinh 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。

答đáp 曰viết 。

識thức 身thân 經kinh 文văn 。 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 是thị 不bất 善thiện 非phi 結kết 非phi 縛phược 非phi 使sử 非phi 煩phiền 惱não 非phi 纏triền 。 應ưng 捨xả 應ưng 斷đoạn 應ưng 知tri 。 生sanh 苦khổ 報báo 故cố 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 有hữu 何hà 意ý 耶da 。

答đáp 曰viết 。

身thân 口khẩu 惡ác 行hành 。 雖tuy 非phi 煩phiền 惱não 。 為vi 煩phiền 惱não 所sở 惱não 故cố 。 說thuyết 是thị 煩phiền 惱não 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 非phi 煩phiền 惱não 。 為vi 煩phiền 惱não 所sở 惱não 。 說thuyết 是thị 煩phiền 惱não 者giả 。 非phi 結kết 為vi 結kết 所sở 繫hệ 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 是thị 結kết 。 非phi 縛phược 為vị 縛phược 所sở 縛phược 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 是thị 縛phược 。 非phi 使sử 為vị 使sử 所sở 使sử 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 是thị 使sử 。 非phi 纏triền 為vi 纏triền 所sở 纏triền 。 何hà 故cố 不bất 說thuyết 是thị 纏triền 耶da 。

答đáp 曰viết 。

應ưng 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 說thuyết 有hữu 餘dư 。

復phục 次thứ 欲dục 現hiện 種chủng 種chủng 說thuyết 種chủng 種chủng 文văn 。 若nhược 以dĩ 種chủng 種chủng 。 說thuyết 種chủng 種chủng 文văn 莊trang 嚴nghiêm 於ư 義nghĩa 。 義nghĩa 則tắc 易dị 解giải 。

復phục 次thứ 為vi 現hiện 二nhị 種chủng 門môn 二nhị 種chủng 略lược 二nhị 種chủng 始thỉ 入nhập 二nhị 種chủng 炬cự 二nhị 種chủng 相tướng 貌mạo 二nhị 種chủng 文văn 影ảnh 二nhị 種chủng 俱câu 通thông 故cố 。 如như 非phi 煩phiền 惱não 為vi 煩phiền 惱não 所sở 惱não 。 說thuyết 是thị 煩phiền 惱não 。 非phi 結kết 為vi 結kết 所sở 繫hệ 。 說thuyết 是thị 結kết 。 乃nãi 至chí 非phi 纏triền 為vi 纏triền 所sở 纏triền 。 說thuyết 是thị 纏triền 。 如như 非phi 結kết 為vi 結kết 所sở 繫hệ 。 不bất 說thuyết 是thị 結kết 。 乃nãi 至chí 非phi 纏triền 為vi 纏triền 所sở 纏triền 。 不bất 說thuyết 是thị 纏triền 。 如như 是thị 非phi 煩phiền 惱não 為vi 煩phiền 惱não 所sở 惱não 。 應ưng 說thuyết 非phi 煩phiền 惱não 。 是thị 故cố 現hiện 二nhị 種chủng 門môn 。 乃nãi 至chí 現hiện 二nhị 種chủng 俱câu 通thông 。 此thử 是thị 漏lậu 體thể 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

已dĩ 說thuyết 體thể 性tánh 。 所sở 以dĩ 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 漏lậu 。 漏lậu 是thị 何hà 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 浸tẩm 漬tí 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 流lưu 出xuất 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 持trì 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 在tại 內nội 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 醉túy 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 放phóng 逸dật 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 誰thùy 令linh 眾chúng 生sanh 留lưu 住trú 欲dục 色sắc 無vô 色sắc 界giới 耶da 。

答đáp 曰viết 。

漏lậu 也dã 。 浸tẩm 漬tí 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 如như 於ư 糟tao 中trung 浸tẩm 漬tí 種chủng 子tử 其kỳ 牙nha 便tiện 生sanh 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 業nghiệp 種chủng 子tử 。 浸tẩm 漬tí 煩phiền 惱não 糟tao 中trung 。 便tiện 生sanh 未vị 來lai 有hữu 牙nha 。 流lưu 出xuất 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 如như 泉tuyền 出xuất 水thủy 乳nhũ 房phòng 出xuất 乳nhũ 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 於ư 六lục 入nhập 門môn 。 流lưu 出xuất 諸chư 漏lậu 。 持trì 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 如như 人nhân 為vi 他tha 人nhân 所sở 持trì 。 則tắc 不bất 能năng 隨tùy 意ý 遊du 行hành 四tứ 方phương 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 為vi 煩phiền 惱não 所sở 持trì 。 於ư 諸chư 界giới 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 生sanh 死tử 法pháp 中trung 。 不bất 能năng 自tự 出xuất 。 在tại 內nội 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 如như 人nhân 鬼quỷ 在tại 身thân 內nội 故cố 。 不bất 應ưng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 不bất 應ưng 作tác 而nhi 作tác 。 不bất 應ưng 取thủ 而nhi 取thủ 。 不bất 應ưng 觸xúc 而nhi 觸xúc 。 眾chúng 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 煩phiền 惱não 鬼quỷ 在tại 內nội 。 不bất 應ưng 說thuyết 而nhi 說thuyết 。 不bất 應ưng 作tác 而nhi 作tác 。 不bất 應ưng 觸xúc 而nhi 觸xúc 。 醉túy 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 如như 人nhân 飲ẩm 根căn 莖hành 枝chi 葉diệp 。 花hoa 菓quả 等đẳng 酒tửu 則tắc 便tiện 醉túy 亂loạn 。 無vô 所sở 覺giác 知tri 。 眾chúng 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 飲ẩm 煩phiền 惱não 酒tửu 。 便tiện 無vô 所sở 知tri 。 放phóng 逸dật 義nghĩa 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 故cố 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 乃nãi 至chí 放phóng 逸dật 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 聲thanh 論luận 者giả 說thuyết 曰viết 。 漏lậu 名danh 阿a 羅la 婆bà 。 阿a 亦diệc 言ngôn 分phân 齊tề 。 羅la 婆bà 亦diệc 言ngôn 漏lậu 。 如như 說thuyết 。 天thiên 雨vũ 分phân 齊tề 。 至chí 婆bà 吒tra 梨lê 城thành 。 布bố 施thí 分phân 齊tề 。 至chí 旃chiên 陀đà 羅la 。 如như 是thị 有hữu 漏lậu 分phân 齊tề 。 至chí 於ư 有hữu 頂đảnh 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 者giả 。 業nghiệp 亦diệc 令linh 眾chúng 生sanh 。 留lưu 住trú 生sanh 死tử 。 如như 說thuyết 二nhị 因nhân 二nhị 緣duyên 而nhi 有hữu 生sanh 死tử 。 亦diệc 令linh 增tăng 長trưởng 。 謂vị 業nghiệp 煩phiền 惱não 。 業nghiệp 與dữ 煩phiền 惱não 為vi 生sanh 死tử 種chủng 子tử 。 是thị 以dĩ 生sanh 死tử 難nan 斷đoạn 難nạn/nan 壞hoại 。 而nhi 不bất 滅diệt 沒một 。 若nhược 人nhân 或hoặc 八bát 歲tuế 。 或hoặc 十thập 歲tuế 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 從tùng 是thị 已dĩ 後hậu 。 百bách 年niên 壽thọ 中trung 。 煩phiền 惱não 永vĩnh 斷đoạn 。 以dĩ 業nghiệp 力lực 故cố 。 留lưu 住trú 生sanh 死tử 。 何hà 故cố 唯duy 說thuyết 煩phiền 惱não 是thị 漏lậu 。 不bất 說thuyết 業nghiệp 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 煩phiền 惱não 是thị 業nghiệp 根căn 。 不bất 可khả 不bất 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 而nhi 捨xả 於ư 業nghiệp 。 是thị 故cố 說thuyết 煩phiền 惱não 為vi 漏lậu 。 不bất 說thuyết 於ư 業nghiệp 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 能năng 造tạo 業nghiệp 。 猶do 能năng 生sanh 報báo 。 如như 以dĩ 濕thấp 泥nê 團đoàn 打đả 於ư 壁bích 上thượng 。 以dĩ 濕thấp 故cố 著trước 。 乾can/kiền/càn 猶do 不bất 墮đọa 。 是thị 濕thấp 時thời 力lực 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 有hữu 。 煩phiền 惱não 故cố 造tạo 業nghiệp 。 煩phiền 惱não 雖tuy 斷đoạn 。 業nghiệp 猶do 生sanh 報báo 。

復phục 次thứ 業nghiệp 是thị 壞hoại 法pháp 業nghiệp 。 或hoặc 令linh 眾chúng 生sanh 留lưu 住trú 生sanh 死tử 業nghiệp 。 或hoặc 為vi 生sanh 死tử 。 而nhi 作tác 對đối 治trị 煩phiền 惱não 。 非phi 是thị 壞hoại 法pháp 。 但đãn 為vì 眾chúng 生sanh 。 作tác 留lưu 住trú 法pháp 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 盡tận 故cố 。 能năng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 必tất 業nghiệp 盡tận 。 阿A 羅La 漢Hán 業nghiệp 。 其kỳ 猶do 如như 山sơn 。 然nhiên 更cánh 不bất 受thọ 有hữu 。 於ư 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 是thị 等đẳng 諸chư 因nhân 緣duyên 故cố 。 說thuyết 煩phiền 惱não 是thị 漏lậu 。 不bất 說thuyết 於ư 業nghiệp 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 欲dục 漏lậu 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 有hữu 漏lậu 。 無vô 明minh 立lập 無vô 明minh 漏lậu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 留lưu 住trú 欲dục 界giới 者giả 。 以dĩ 期kỳ 心tâm 於ư 欲dục 。 憙hí 樂lạc 於ư 欲dục 。 染nhiễm 著trước 於ư 欲dục 。 專chuyên 求cầu 於ư 欲dục 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 欲dục 漏lậu 。 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 留lưu 住trú 色sắc 無vô 色sắc 界giới 者giả 。 以dĩ 期kỳ 心tâm 於ư 有hữu 。 乃nãi 至chí 專chuyên 求cầu 於ư 有hữu 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 有hữu 漏lậu 。 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 留lưu 住trú 。 以dĩ 無vô 明minh 故cố 。 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 眾chúng 生sanh 。 所sở 以dĩ 留lưu 住trú 。 以dĩ 無vô 明minh 故cố 。 是thị 故cố 三tam 界giới 無vô 明minh 。 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 雖tuy 有hữu 。 然nhiên 眾chúng 生sanh 多đa 求cầu 於ư 欲dục 。 以dĩ 多đa 求cầu 欲dục 故cố 。 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 欲dục 漏lậu 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 無vô 有hữu 欲dục 。 然nhiên 彼bỉ 眾chúng 生sanh 。 多đa 求cầu 於ư 有hữu 。 以dĩ 多đa 求cầu 有hữu 故cố 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 有hữu 漏lậu 。 諸chư 求cầu 欲dục 求cầu 有hữu 。 皆giai 因nhân 無vô 明minh 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 三tam 界giới 無vô 明minh 。 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

復phục 次thứ 若nhược 界giới 有hữu 成thành 有hữu 壞hoại 。 是thị 界giới 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 立lập 欲dục 漏lậu 。 若nhược 界giới 有hữu 成thành 無vô 壞hoại 。 是thị 界giới 煩phiền 惱não 除trừ 無vô 明minh 立lập 有hữu 漏lậu 。 三tam 禪thiền 以dĩ 下hạ 。 雖tuy 有hữu 成thành 有hữu 壞hoại 。 第đệ 四tứ 禪thiền 及cập 無vô 色sắc 界giới 。 有hữu 成thành 無vô 壞hoại 。 若nhược 界giới 有hữu 成thành 有hữu 壞hoại 。 眾chúng 生sanh 留lưu 住trú 。 亦diệc 因nhân 無vô 明minh 。 若nhược 界giới 有hữu 成thành 無vô 壞hoại 。 眾chúng 生sanh 留lưu 住trú 。 亦diệc 因nhân 無vô 明minh 。 是thị 故cố 三tam 界giới 無vô 明minh 。 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

復phục 有hữu 別biệt 說thuyết 。 有hữu 漏lậu 者giả 何hà 故cố 名danh 有hữu 漏lậu 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 眾chúng 生sanh 於ư 此thử 處xứ 求cầu 彼bỉ 有hữu 。 不bất 於ư 彼bỉ 處xứ 求cầu 此thử 有hữu 。 譬thí 喻dụ 者giả 說thuyết 二nhị 漏lậu 。 謂vị 無vô 明minh 漏lậu 。 有hữu 愛ái 漏lậu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 此thử 二nhị 結kết 是thị 根căn 本bổn 使sử 故cố 。 無vô 明minh 是thị 過quá 去khứ 緣duyên 起khởi 因nhân 故cố 。 有hữu 愛ái 是thị 未vị 來lai 緣duyên 起khởi 因nhân 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 云vân 何hà 具cụ 三tam 漏lậu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 作tác 是thị 說thuyết 。 愛ái 有hữu 二nhị 種chủng 。 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 或hoặc 生sanh 一nhất 果quả 或hoặc 生sanh 二nhị 果quả 。 或hoặc 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 相tương 應ứng 。 或hoặc 不bất 相tương 應ứng 。 諸chư 不bất 善thiện 有hữu 報báo 生sanh 二nhị 果quả 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 相tương 應ứng 。 愛ái 立lập 欲dục 漏lậu 。 以dĩ 愛ái 故cố 。 諸chư 餘dư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 使sử 。 亦diệc 名danh 欲dục 漏lậu 。 諸chư 無vô 記ký 無vô 報báo 生sanh 一nhất 果quả 。 不bất 與dữ 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 相tương 應ứng 。 愛ái 立lập 有hữu 漏lậu 。 以dĩ 愛ái 故cố 。 諸chư 餘dư 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 使sử 。 亦diệc 名danh 有hữu 漏lậu 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 以dĩ 愛ái 故cố 。 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 使sử 。 立lập 欲dục 漏lậu 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 以dĩ 愛ái 故cố 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 無vô 明minh 使sử 。 立lập 有hữu 漏lậu 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 愛ái 故cố 。 界giới 有hữu 差sai 別biệt 。 地địa 有hữu 差sai 別biệt 。 種chủng 有hữu 差sai 別biệt 。 生sanh 諸chư 煩phiền 惱não 。 廣quảng 解giải 如như 愛ái 處xứ 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 三tam 界giới 無vô 明minh 。 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 若nhược 法pháp 堪kham 任nhậm 獨độc 立lập 漏lậu 者giả 。 使sử 獨độc 立lập 漏lậu 。 若nhược 法pháp 不bất 堪kham 任nhậm 獨độc 立lập 漏lậu 者giả 。 彼bỉ 合hợp 集tập 為vi 漏lậu 。

復phục 次thứ 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 更cánh 無vô 有hữu 結kết 留lưu 住trú 眾chúng 生sanh 如như 無vô 明minh 者giả 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 知tri 速tốc 疾tật 偏thiên 重trọng 親thân 近cận 。 留lưu 住trú 眾chúng 生sanh 莫mạc 若nhược 無vô 明minh 。 是thị 故cố 獨độc 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

復phục 次thứ 以dĩ 因nhân 無vô 明minh 。 有hữu 貪tham 有hữu 恚khuể 有hữu 癡si 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 。 能năng 令linh 眾chúng 生sanh 。 於ư 前tiền 際tế 愚ngu 。 後hậu 際tế 愚ngu 。 前tiền 後hậu 際tế 愚ngu 。 於ư 內nội 法pháp 愚ngu 外ngoại 法pháp 愚ngu 內nội 外ngoại 法pháp 愚ngu 不bất 知tri 業nghiệp 不bất 知tri 報báo 。 不bất 知tri 業nghiệp 報báo 。 不bất 知tri 作tác 善thiện 行hành 。 不bất 知tri 作tác 惡ác 行hành 。 不bất 知tri 作tác 善thiện 惡ác 行hành 。 不bất 知tri 因nhân 。 不bất 知tri 從tùng 因nhân 生sanh 法pháp 。 不bất 識thức 佛Phật 。 不bất 知tri 法pháp 。 不bất 識thức 僧Tăng 。 不bất 知tri 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 不bất 知tri 有hữu 過quá 。 不bất 知tri 無vô 過quá 。 不bất 知tri 親thân 近cận 處xứ 。 不bất 知tri 不bất 親thân 近cận 處xứ 。 不bất 知tri 好hảo 惡ác 白bạch 法Pháp 黑hắc 法pháp 。 不bất 知tri 總tổng 別biệt 。 不bất 知tri 因nhân 緣duyên 生sanh 法pháp 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 見kiến 六lục 觸xúc 處xứ 法pháp 。

復phục 次thứ 以dĩ 無vô 明minh 難nan 離ly 是thị 大đại 過quá 患hoạn 。 愛ái 雖tuy 難nan 離ly 。 而nhi 非phi 大đại 過quá 患hoạn 。 恚khuể 雖tuy 大đại 過quá 患hoạn 。 而nhi 非phi 難nan 離ly 。 無vô 明minh 是thị 大đại 過quá 患hoạn 。 亦diệc 難nan 可khả 離ly 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 說thuyết 在tại 前tiền 法pháp 。 如như 說thuyết 。 無vô 明minh 在tại 前tiền 為vi 相tương/tướng 故cố 。 生sanh 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 無vô 有hữu 慚tàm 愧quý 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 自tự 體thể 是thị 重trọng/trùng 所sở 作tác 。 亦diệc 重trọng/trùng 自tự 體thể 。 重trọng/trùng 者giả 與dữ 一nhất 切thiết 使sử 俱câu 。 亦diệc 有hữu 不bất 共cộng 者giả 。 所sở 作tác 重trọng/trùng 者giả 。 與dữ 一nhất 切thiết 使sử 俱câu 作tác 業nghiệp 。 亦diệc 有hữu 不bất 共cộng 作tác 業nghiệp 者giả 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 說thuyết 是thị 根căn 本bổn 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

今kim 世thế 若nhược 後hậu 世thế 。 所sở 以dĩ 墮đọa 惡ác 趣thú 。

無vô 明minh 為vi 根căn 本bổn 。 亦diệc 因nhân 於ư 貪tham 欲dục 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 說thuyết 名danh 槾# 祇kỳ 。 有hữu 蛇xà 名danh 槾# 祇kỳ 。 自tự 身thân 盲manh 生sanh 子tử 亦diệc 盲manh 。 所sở 螫thích 之chi 處xứ 。 亦diệc 令linh 他tha 盲manh 。 無vô 明minh 亦diệc 爾nhĩ 。 自tự 盲manh 亦diệc 令linh 相tương 應ứng 法pháp 盲manh 。 於ư 眾chúng 生sanh 身thân 中trung 。 亦diệc 能năng 令linh 盲manh 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 在tại 三tam 界giới 。 緣duyên 一nhất 界giới 生sanh 愚ngu 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 。 在tại 九cửu 地địa 。 緣duyên 一nhất 地địa 生sanh 愚ngu 。 謂vị 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 四tứ 陰ấm 有hữu 九cửu 種chủng 。 緣duyên 一nhất 種chủng 生sanh 愚ngu 。 謂vị 下hạ 下hạ 種chủng 。 問vấn 曰viết 。 如như 所sở 說thuyết 餘dư 他tha 界giới 一nhất 切thiết 遍biến 使sử 所sở 作tác 亦diệc 爾nhĩ 。 如như 邪tà 見kiến 在tại 三tam 界giới 。 緣duyên 一nhất 界giới 謗báng 無vô 色sắc 界giới 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 四tứ 陰ấm 。 見kiến 取thủ 在tại 三tam 界giới 緣duyên 一nhất 界giới 計kế 最tối 勝thắng 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 四tứ 陰ấm 。 戒giới 取thủ 在tại 三tam 界giới 。 緣duyên 一nhất 界giới 計kế 能năng 淨tịnh 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 四tứ 陰ấm 。 疑nghi 在tại 三tam 界giới 。 緣duyên 一nhất 界giới 生sanh 猶do 豫dự 。 謂vị 無vô 色sắc 界giới 四tứ 陰ấm 。 地địa 種chủng 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 無vô 明minh 有hữu 何hà 異dị 事sự 耶da 。

答đáp 曰viết 。

雖tuy 同đồng 是thị 事sự 。 而nhi 無vô 明minh 更cánh 有hữu 異dị 義nghĩa 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 欲dục 界giới 他tha 界giới 緣duyên 一nhất 切thiết 遍biến 。 無vô 明minh 使sử 有hữu 九cửu 種chủng 。 七thất 與dữ 他tha 界giới 緣duyên 遍biến 使sử 相tương 應ứng 。 二nhị 是thị 不bất 共cộng 。 一nhất 一nhất 無vô 明minh 。

復phục 有hữu 九cửu 種chủng 。 上thượng 上thượng 乃nãi 至chí 下hạ 下hạ 。 如như 欲dục 界giới 無vô 明minh 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 明minh 亦diệc 如như 是thị 。 如như 欲dục 界giới 地địa 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 地địa 亦diệc 如như 是thị 。 以dĩ 無vô 明minh 有hữu 如như 是thị 無vô 量lượng 。 門môn 無vô 量lượng 處xứ 所sở 。 令linh 眾chúng 生sanh 愚ngu 。 是thị 故cố 三tam 界giới 無vô 明minh 。 獨độc 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 在tại 前tiền 。 普phổ 遍biến 通thông 一nhất 切thiết 處xứ 。 在tại 前tiền 者giả 為vi 。 無vô 明minh 所sở 覆phú 。 於ư 苦khổ 不bất 忍nhẫn 不bất 可khả 。 不bất 欲dục 聞văn 說thuyết 。 於ư 集tập 滅diệt 道đạo 亦diệc 爾nhĩ 。 猶do 如như 飢cơ 餓ngạ 之chi 人nhân 食thực 惡ác 食thực 飽bão 。 彼bỉ 雖tuy 得đắc 美mỹ 食thực 。 而nhi 不bất 忍nhẫn 可khả 。 如như 無vô 明minh 惡ác 食thực 。 先tiên 在tại 眾chúng 生sanh 身thân 中trung 。 彼bỉ 雖tuy 遇ngộ 四Tứ 諦Đế 美mỹ 妙diệu 之chi 食thực 。 而nhi 不bất 忍nhẫn 可khả 。 以dĩ 不bất 忍nhẫn 可khả 故cố 。 於ư 諦đế 便tiện 生sanh 疑nghi 心tâm 。 為vi 有hữu 是thị 苦khổ 。 為vi 無vô 是thị 苦khổ 。 乃nãi 至chí 為vi 有hữu 是thị 道đạo 。 為vi 無vô 是thị 道đạo 。 如như 是thị 因nhân 無vô 明minh 。 生sanh 於ư 疑nghi 心tâm 。 必tất 當đương 決quyết 定định 。 若nhược 遇ngộ 正chánh 說thuyết 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 言ngôn 有hữu 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 若nhược 遇ngộ 邪tà 說thuyết 。 得đắc 邪tà 決quyết 定định 。 言ngôn 無vô 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 如như 是thị 疑nghi 心tâm 生sanh 於ư 邪tà 見kiến 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 若nhược 無vô 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 應ưng 當đương 有hữu 我ngã 。 如như 是thị 邪tà 見kiến 。 生sanh 於ư 身thân 見kiến 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 我ngã 為vi 斷đoạn 為vi 常thường 。 若nhược 見kiến 我ngã 相tương 似tự 相tương 續tục 。 便tiện 謂vị 是thị 常thường 。 是thị 名danh 常thường 見kiến 。 若nhược 我ngã 破phá 壞hoại 不bất 相tương 續tục 。 便tiện 謂vị 為vi 斷đoạn 。 是thị 名danh 斷đoạn 見kiến 。 是thị 二nhị 見kiến 名danh 為vi 邊biên 見kiến 。 如như 是thị 身thân 見kiến 生sanh 於ư 邊biên 見kiến 。 於ư 此thử 三tam 見kiến 。 一nhất 一nhất 計kế 能năng 淨tịnh 。 此thử 見kiến 能năng 淨tịnh 。 能năng 得đắc 解giải 脫thoát 。 能năng 出xuất 要yếu 。 是thị 名danh 戒giới 取thủ 。 如như 是thị 邊biên 見kiến 生sanh 於ư 戒giới 取thủ 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 此thử 見kiến 能năng 淨tịnh 能năng 解giải 脫thoát 能năng 出xuất 要yếu 者giả 。 此thử 見kiến 便tiện 為vi 第đệ 一nhất 。 是thị 名danh 見kiến 取thủ 。 如như 是thị 戒giới 取thủ 生sanh 於ư 見kiến 取thủ 。 自tự 可khả 所sở 見kiến 生sanh 愛ái 。 不bất 可khả 他tha 見kiến 生sanh 恚khuể 。 於ư 諸chư 見kiến 起khởi 高cao 是thị 慢mạn 。 是thị 名danh 無vô 明minh 。 生sanh 使sử 使sử 生sanh 纏triền 。 纏triền 者giả 十thập 纏triền 。 謂vị 忿phẫn 乃nãi 至chí 無vô 愧quý 。 忿phẫn 纏triền 。 愱# 纏triền 依y 於ư 恚khuể 。 覆phú 纏triền 或hoặc 有hữu 說thuyết 依y 於ư 愛ái 者giả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 愛ái 故cố 覆phú 藏tàng 其kỳ 罪tội 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 依y 無vô 明minh 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 無vô 知tri 覆phú 藏tàng 其kỳ 罪tội 。 睡thụy 纏triền 眠miên 纏triền 無vô 慚tàm 纏triền 依y 無vô 明minh 。 掉trạo 纏triền 慳san 纏triền 無vô 愧quý 纏triền 依y 愛ái 。 悔hối 纏triền 依y 疑nghi 。 六lục 使sử 垢cấu 亦diệc 依y 於ư 使sử 。 恨hận 使sử 垢cấu 害hại 使sử 垢cấu 依y 恚khuể 。 佷hận 使sử 垢cấu 依y 見kiến 取thủ 。 誑cuống 使sử 垢cấu 高cao 使sử 垢cấu 依y 愛ái 。 諂siểm 使sử 垢cấu 依y 五ngũ 見kiến 。 無vô 明minh 生sanh 如như 是thị 等đẳng 諸chư 煩phiền 惱não 。 是thị 故cố 說thuyết 在tại 前tiền 。 普phổ 遍biến 見kiến 從tùng 。 阿A 毘Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 上thượng 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 於ư 中trung 盡tận 有hữu 。 通thông 一nhất 切thiết 處xứ 者giả 。 不bất 以dĩ 一nhất 剎sát 那na 頃khoảnh 。 能năng 為vì 一nhất 切thiết 。 五ngũ 行hành 作tác 因nhân 緣duyên 。 一nhất 切thiết 五ngũ 行hành 所sở 斷đoạn 使sử 。 一nhất 切thiết 五ngũ 行hành 所sở 斷đoạn 。 以dĩ 通thông 一nhất 切thiết 處xứ 故cố 。 一nhất 切thiết 遍biến 中trung 。 他tha 地địa 一nhất 切thiết 遍biến 中trung 。 緣duyên 有hữu 漏lậu 中trung 。 緣duyên 無vô 漏lậu 中trung 。 緣duyên 有hữu 為vi 中trung 。 緣duyên 無vô 為vi 中trung 。 如như 是thị 等đẳng 處xứ 皆giai 有hữu 。 與dữ 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 共cộng 俱câu 共cộng 合hợp 。 如như 油du 在tại 麻ma 中trung 膩nị 在tại 摶đoàn 中trung 。 以dĩ 無vô 明minh 在tại 前tiền 。 普phổ 遍biến 通thông 一nhất 切thiết 處xứ 。 是thị 故cố 三tam 界giới 無vô 明minh 。 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。

佛Phật 經Kinh 說thuyết 。 以dĩ 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 未vị 生sanh 欲dục 漏lậu 令linh 生sanh 。 已dĩ 生sanh 欲dục 漏lậu 令linh 增tăng 廣quảng 。 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 有hữu 爾nhĩ 所sở 煩phiền 惱não 生sanh 即tức 爾nhĩ 所sở 煩phiền 惱não 滅diệt 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 前tiền 後hậu 不bất 俱câu 生sanh 故cố 。 云vân 何hà 欲dục 漏lậu 生sanh 而nhi 得đắc 增tăng 廣quảng 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 下hạ 中trung 上thượng 故cố 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 下hạ 煩phiền 惱não 為vi 中trung 作tác 緣duyên 。 中trung 為vi 上thượng 作tác 緣duyên 。 以dĩ 下hạ 中trung 上thượng 作tác 緣duyên 。 故cố 名danh 增tăng 廣quảng 。

復phục 次thứ 與dữ 次thứ 第đệ 緣duyên 故cố 。 名danh 為vi 增tăng 廣quảng 。 若nhược 前tiền 煩phiền 惱não 未vị 生sanh 。 則tắc 不bất 與dữ 後hậu 煩phiền 惱não 作tác 次thứ 第đệ 緣duyên 。 若nhược 生sanh 者giả 作tác 緣duyên 。

復phục 次thứ 若nhược 前tiền 煩phiền 惱não 未vị 生sanh 。 則tắc 不bất 與dữ 後hậu 煩phiền 惱não 作tác 相tương 似tự 因nhân 一nhất 切thiết 遍biến 因nhân 。 若nhược 生sanh 者giả 。 作tác 相tương 似tự 因nhân 一nhất 切thiết 遍biến 因nhân 。

復phục 次thứ 若nhược 煩phiền 惱não 未vị 生sanh 。 則tắc 不bất 能năng 與dữ 果quả 取thủ 果quả 。 若nhược 生sanh 則tắc 能năng 取thủ 果quả 與dữ 果quả 。 尊tôn 者giả 和hòa 須tu 蜜mật 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 經Kinh 說thuyết 不bất 正chánh 思tư 惟duy 故cố 。 便tiện 生sanh 欲dục 漏lậu 。 已dĩ 生sanh 欲dục 漏lậu 。 能năng 令linh 增tăng 廣quảng 。 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 此thử 煩phiền 惱não 為vi 多đa 不phủ 耶da 。

答đáp 言ngôn 。

不bất 多đa 。 煩phiền 惱não 未vị 生sanh 而nhi 生sanh 。 已dĩ 生sanh 復phục 生sanh 。 故cố 名danh 增tăng 廣quảng 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 不bất 多đa 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 未vị 來lai 有hữu 煩phiền 惱não 生sanh 已dĩ 生sanh 。 不bất 更cánh 名danh 未vị 來lai 。 故cố 名danh 增tăng 廣quảng 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 不bất 多đa 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 以dĩ 數sác 數sác 生sanh 故cố 。 若nhược 一nhất 煩phiền 惱não 生sanh 。 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 不bất 依y 對đối 治trị 。 則tắc 二nhị 生sanh 三tam 生sanh 。 乃nãi 至chí 百bách 生sanh 千thiên 生sanh 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 不bất 多đa 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 但đãn 以dĩ 數sác 數sác 生sanh 轉chuyển 重trọng/trùng 故cố 。 生sanh 下hạ 煩phiền 惱não 。 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 不bất 依y 對đối 治trị 。 便tiện 生sanh 於ư 中trung 。 中trung 便tiện 生sanh 上thượng 。

復phục 次thứ 煩phiền 惱não 不bất 多đa 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 但đãn 轉chuyển 行hành 境cảnh 界giới 故cố 。 如như 緣duyên 色sắc 生sanh 煩phiền 惱não 。 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 不bất 依y 對đối 治trị 。 復phục 緣duyên 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 生sanh 。 尊tôn 者giả 佛Phật 陀Đà 提đề 婆bà 說thuyết 曰viết 。 於ư 一nhất 生sanh 中trung 。 多đa 行hành 煩phiền 惱não 。 說thuyết 名danh 增tăng 廣quảng 。 具cụ 縛phược 之chi 人nhân 。 煩phiền 惱não 無vô 有hữu 增tăng 減giảm 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 煩phiền 惱não 悉tất 等đẳng 。 等đẳng 生sanh 阿A 毘Tỳ 地Địa 獄Ngục 。 上thượng 至chí 有Hữu 頂Đảnh 。 但đãn 諸chư 煩phiền 惱não 。 有hữu 多đa 行hành 者giả 。 有hữu 少thiểu 行hành 者giả 。 誰thùy 多đa 行hành 耶da 。 諸chư 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 不bất 依y 對đối 治trị 者giả 。 誰thùy 少thiểu 行hành 耶da 。 諸chư 正chánh 思tư 惟duy 依y 對đối 治trị 者giả 。 佛Phật 經Kinh 說thuyết 此thử 七thất 漏lậu 。 常thường 為vi 損tổn 害hại 。 能năng 生sanh 熱nhiệt 惱não 及cập 諸chư 憂ưu 苦khổ 。 或hoặc 有hữu 漏lậu 是thị 見kiến 道đạo 斷đoạn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 實thật 義nghĩa 有hữu 三tam 漏lậu 。 謂vị 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 何hà 故cố 說thuyết 七thất 漏lậu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

世Thế 尊Tôn 以dĩ 漏lậu 具cụ 說thuyết 漏lậu 。 如như 處xứ 處xứ 經kinh 中trung 說thuyết 。 彼bỉ 具cụ 是thị 漏lậu 。 彼bỉ 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。 此thử 亦diệc 如như 是thị 。 漏lậu 具cụ 說thuyết 漏lậu 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 說thuyết 三tam 漏lậu 竟cánh 。 更cánh 有hữu 異dị 眾chúng 生sanh 來lai 在tại 會hội 中trung 。 佛Phật 憐lân 愍mẫn 故cố 。 即tức 以dĩ 此thử 義nghĩa 。 更cánh 以dĩ 異dị 句cú 異dị 文văn 。 令linh 彼bỉ 來lai 眾chúng 。 堪kham 任nhậm 受thọ 化hóa 。 故cố 說thuyết 七thất 漏lậu 。

復phục 次thứ 利lợi 根căn 者giả 已dĩ 解giải 。 為vi 鈍độn 根căn 者giả 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 如như 利lợi 根căn 鈍độn 根căn 。 因nhân 力lực 緣duyên 力lực 。 內nội 力lực 外ngoại 力lực 。 依y 內nội 正chánh 思tư 惟duy 力lực 。 依y 外ngoại 聞văn 法Pháp 力lực 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。 尊tôn 者giả 富phú 那na 耶da 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 經Kinh 實thật 義nghĩa 說thuyết 二nhị 漏lậu 。 謂vị 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 漏lậu 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 漏lậu 。 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 即tức 漏lậu 自tự 名danh 說thuyết 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 漏lậu 。 以dĩ 對đối 治trị 名danh 說thuyết 。 彼bỉ 對đối 治trị 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 須tu 臾du 斷đoạn 。 二nhị 根căn 本bổn 斷đoạn 。 初sơ 五ngũ 種chủng 說thuyết 是thị 須tu 臾du 斷đoạn 對đối 治trị 。 後hậu 一nhất 種chủng 說thuyết 是thị 根căn 本bổn 斷đoạn 對đối 治trị 。

佛Phật 經Kinh 說thuyết 若nhược 有hữu 如như 是thị 見kiến 。 於ư 欲dục 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 於ư 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 問vấn 曰viết 。 如như 離ly 欲dục 愛ái 時thời 。 欲dục 漏lậu 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 愛ái 時thời 。 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 佛Phật 何hà 故cố 於ư 一nhất 時thời 中trung 。 說thuyết 於ư 三tam 漏lậu 。 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。

答đáp 曰viết 。

已dĩ 解giải 脫thoát 說thuyết 今kim 解giải 脫thoát 。 如như 說thuyết 。 大đại 王vương 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 已dĩ 來lai 說thuyết 來lai 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

復phục 次thứ 此thử 二nhị 法pháp 。 是thị 俱câu 一nhất 時thời 滅diệt 故cố 。 更cánh 不bất 復phục 現hiện 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 俱câu 者giả 謂vị 欲dục 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 離ly 欲dục 愛ái 時thời 。 雖tuy 斷đoạn 其kỳ 俱câu 而nhi 未vị 永vĩnh 滅diệt 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 愛ái 時thời 。 其kỳ 俱câu 永vĩnh 滅diệt 。

復phục 次thứ 通thông 證chứng 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 離ly 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 證chứng 欲dục 漏lậu 斷đoạn 。 離ly 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 欲dục 時thời 。 通thông 證chứng 三tam 漏lậu 斷đoạn 。

復phục 次thứ 同đồng 證chứng 一nhất 味vị 解giải 脫thoát 得đắc 故cố 。 離ly 欲dục 時thời 。 證chứng 欲dục 漏lậu 一nhất 味vị 解giải 脫thoát 得đắc 。 離ly 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 愛ái 時thời 。 證chứng 三tam 漏lậu 一nhất 味vị 解giải 脫thoát 得đắc 。

復phục 次thứ 以dĩ 滅diệt 作tác 證chứng 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 說thuyết 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 時thời 。 證chứng 九cửu 十thập 八bát 使sử 滅diệt 。

復phục 次thứ 阿A 羅La 漢Hán 得đắc 法Pháp 智trí 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 學học 人nhân 得đắc 法Pháp 智trí 。 是thị 欲dục 界giới 對đối 治trị 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 無Vô 學Học 得đắc 法Pháp 智trí 。 是thị 欲dục 界giới 對đối 治trị 。

復phục 次thứ 無Vô 學Học 人nhân 。 得đắc 無Vô 學Học 離ly 縛phược 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 離ly 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 學học 人nhân 得đắc 離ly 縛phược 。 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 無Vô 學Học 人nhân 得đắc 離ly 縛phược 。

復phục 次thứ 斷đoạn 不bất 相tương 續tục 。 還hoàn 相tương 續tục 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 無vô 有hữu 前tiền 際tế 。 數sác 數sác 斷đoạn 欲dục 漏lậu 。 還hoàn 與dữ 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 相tương 續tục 。 若nhược 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 相tương 續tục 法pháp 。 更cánh 不bất 相tương 續tục 。

復phục 次thứ 緣duyên 不bất 具cụ 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 不bất 說thuyết 前tiền 際tế 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 與dữ 欲dục 漏lậu 作tác 三tam 緣duyên 。 謂vị 次thứ 第đệ 境cảnh 界giới 威uy 勢thế 緣duyên 。 若nhược 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 則tắc 緣duyên 不bất 具cụ 。

復phục 次thứ 為vi 過quá 患hoạn 對đối 治trị 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 行hành 者giả 離ly 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 欲dục 時thời 。 於ư 欲dục 漏lậu 生sanh 過quá 患hoạn 想tưởng 。 言ngôn 其kỳ 穢uế 惡ác 。 而nhi 捐quyên 棄khí 之chi 。 此thử 漏lậu 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 常thường 隱ẩn 沒một 我ngã 常thường 欺khi 誑cuống 我ngã 。 今kim 已dĩ 脫thoát 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 是thị 故cố 為vi 過quá 患hoạn 對đối 治trị 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 如như 何hà 阿A 羅La 漢Hán 五ngũ 陰ấm 得đắc 解giải 脫thoát 。 世Thế 尊Tôn 何hà 以dĩ 但đãn 說thuyết 。 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。

答đáp 曰viết 。

世Thế 尊Tôn 以dĩ 心tâm 為vi 首thủ 。 說thuyết 心tâm 得đắc 解giải 脫thoát 。 五ngũ 陰ấm 亦diệc 得đắc 解giải 脫thoát 。

復phục 次thứ 以dĩ 心tâm 名danh 勝thắng 義nghĩa 亦diệc 勝thắng 故cố 。 彼bỉ 聚tụ 中trung 何hà 者giả 最tối 勝thắng 。 心tâm 是thị 最tối 勝thắng 。 猶do 如như 王vương 與dữ 眷quyến 屬thuộc 俱câu 。 走tẩu 人nhân 但đãn 言ngôn 王vương 走tẩu 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 以dĩ 心tâm 故cố 數số 法pháp 名danh 心tâm 數số 。 以dĩ 心tâm 大đại 故cố 。 數số 法pháp 名danh 大đại 地địa 。

復phục 次thứ 證chứng 他tha 心tâm 智trí 通thông 時thời 。 無vô 礙ngại 道đạo 中trung 唯duy 緣duyên 於ư 心tâm 。 不bất 緣duyên 心tâm 數số 。 廣quảng 說thuyết 如như 心tâm 處xứ 說thuyết 。

四tứ 流lưu 。 欲dục 流lưu 有hữu 流lưu 見kiến 流lưu 無vô 明minh 流lưu 。 問vấn 曰viết 。 四tứ 流lưu 體thể 性tánh 是thị 何hà 答đáp 曰viết 。 有hữu 百bách 八bát 種chủng 。 欲dục 流lưu 有hữu 二nhị 十thập 九cửu 種chủng 。 愛ái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 恚khuể 有hữu 五ngũ 種chủng 。 慢mạn 有hữu 五ngũ 種chủng 。 疑nghi 有hữu 四tứ 種chủng 。 纏triền 有hữu 十thập 種chủng 。 有hữu 流lưu 有hữu 二nhị 十thập 八bát 種chủng 。 愛ái 有hữu 十thập 種chủng 。 慢mạn 有hữu 十thập 種chủng 。 疑nghi 有hữu 八bát 種chủng 。 見kiến 流lưu 有hữu 三tam 十thập 六lục 種chủng 。 欲dục 界giới 有hữu 十thập 二nhị 種chủng 。 色sắc 界giới 有hữu 十thập 二nhị 種chủng 。 無vô 色sắc 界giới 有hữu 十thập 二nhị 種chủng 。 無vô 明minh 流lưu 有hữu 十thập 五ngũ 種chủng 。 欲dục 界giới 有hữu 五ngũ 種chủng 。 色sắc 界giới 有hữu 五ngũ 種chủng 。 無vô 色sắc 界giới 有hữu 五ngũ 種chủng 。 此thử 百bách 八bát 種chủng 。 是thị 四tứ 流lưu 體thể 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 亦diệc 名danh 百bách 八bát 煩phiền 惱não 。 已dĩ 說thuyết 體thể 性tánh 。 所sở 以dĩ 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 流lưu 。 有hữu 何hà 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

漂phiêu 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 。 流lưu 下hạ 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 。 墮đọa 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 。 漂phiêu 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 者giả 。 漂phiêu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 墮đọa 在tại 諸chư 界giới 。 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 生sanh 死tử 中trung 。 流lưu 下hạ 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 者giả 。 流lưu 下hạ 諸chư 眾chúng 生sanh 諸chư 界giới 。 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 生sanh 死tử 中trung 。 墮đọa 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 者giả 。 墮đọa 諸chư 眾chúng 生sanh 諸chư 界giới 。 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 生sanh 死tử 中trung 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 漂phiêu 義nghĩa 流lưu 下hạ 義nghĩa 墮đọa 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 者giả 。 上thượng 分phần/phân 結kết 則tắc 無vô 上thượng 分phần/phân 義nghĩa 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 上thượng 分phần/phân 結kết 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 趣thú 上thượng 向hướng 上thượng 使sử 上thượng 生sanh 相tương 續tục 。

答đáp 曰viết 。

上thượng 分phần/phân 義nghĩa 異dị 。 流lưu 義nghĩa 異dị 。 以dĩ 界giới 故cố 立lập 上thượng 分phần/phân 結kết 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 此thử 結kết 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 趣thú 上thượng 向hướng 上thượng 使sử 上thượng 生sanh 相tương 續tục 。 以dĩ 解giải 脫thoát 正chánh 行hạnh 聖thánh 道Đạo 善thiện 法Pháp 分phần/phân 故cố 說thuyết 流lưu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 眾chúng 生sanh 雖tuy 生sanh 有hữu 頂đảnh 中trung 。 猶do 為vị 流lưu 所sở 漂phiêu 。 不bất 至chí 解giải 脫thoát 。 正chánh 行hạnh 聖thánh 道Đạo 善thiện 法Pháp 分phần/phân 故cố 。 是thị 故cố 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 雖tuy 久cửu 生sanh 上thượng 地địa 。 猶do 為vị 流lưu 所sở 漂phiêu 。 為vi 扼ách 所sở 扼ách 。 尊tôn 者giả 婆bà 摩ma 勒lặc 說thuyết 曰viết 。 以dĩ 數sác 數sác 現hiện 行hành 。 增tăng 上thượng 煩phiền 惱não 。 故cố 名danh 流lưu 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 諸chư 見kiến 流lưu 中trung 立lập 見kiến 流lưu 。 扼ách 中trung 立lập 見kiến 扼ách 。 取thủ 中trung 立lập 見kiến 取thủ 。 漏lậu 中trung 何hà 故cố 不bất 立lập 見kiến 漏lậu 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 若nhược 法pháp 堪kham 能năng 別biệt 立lập 者giả 。 便tiện 別biệt 立lập 之chi 。 若nhược 法pháp 合hợp 集tập 堪kham 能năng 立lập 者giả 。 便tiện 合hợp 集tập 立lập 之chi 。

復phục 次thứ 諸chư 見kiến 輕khinh 躁táo 所sở 行hành 猛mãnh 利lợi 。 不bất 住trụ 一nhất 處xứ 。 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 與dữ 諸chư 愚ngu 鈍độn 久cửu 住trụ 煩phiền 惱não 合hợp 故cố 立lập 漏lậu 。 諸chư 見kiến 隨tùy 順thuận 漂phiêu 義nghĩa 。 立lập 在tại 流lưu 中trung 。 漂phiêu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 墮đọa 在tại 諸chư 界giới 諸chư 趣thú 諸chư 生sanh 生sanh 死tử 中trung 。 是thị 故cố 別biệt 立lập 見kiến 流lưu 。 猶do 如như 一nhất 車xa 駕giá 以dĩ 二nhị 牛ngưu 性tánh 俱câu 躁táo 疾tật 其kỳ 車xa 必tất 破phá 。 若nhược 一nhất 遲trì 一nhất 疾tật 。 則tắc 相tương/tướng 持trì 御ngự 其kỳ 車xa 不bất 破phá 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 此thử 諸chư 見kiến 。 其kỳ 性tánh 躁táo 動động 。 隨tùy 順thuận 離ly 欲dục 法pháp 。 不bất 隨tùy 順thuận 留lưu 住trú 法pháp 。 留lưu 住trú 義nghĩa 是thị 漏lậu 義nghĩa 。 與dữ 諸chư 愚ngu 鈍độn 久cửu 住trụ 煩phiền 惱não 合hợp 故cố 立lập 漏lậu 。 隨tùy 順thuận 漂phiêu 義nghĩa 故cố 立lập 流lưu 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 諸chư 見kiến 性tánh 躁táo 動động 。 隨tùy 順thuận 離ly 欲dục 法pháp 。 何hà 故cố 立lập 見kiến 流lưu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

為vi 外ngoại 道đạo 故cố 。 諸chư 外ngoại 道đạo 。 伺tứ 求cầu 諸chư 見kiến 。 於ư 生sanh 死tử 中trung 。 而nhi 轉chuyển 覆phú 沒một 。 譬thí 如như 老lão 象tượng 墮đọa 泥nê 。 若nhược 欲dục 動động 身thân 求cầu 出xuất 。 轉chuyển 復phục 覆phú 沒một 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 毘tỳ 婆bà 闍xà 婆bà 提đề 。 立lập 諸chư 見kiến 為vi 見kiến 漏lậu 說thuyết 有hữu 四tứ 漏lậu 。 謂vị 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 見kiến 漏lậu 無vô 明minh 漏lậu 。 如như 我ngã 等đẳng 欲dục 流lưu 。 彼bỉ 為vi 欲dục 漏lậu 。 乃nãi 至chí 我ngã 等đẳng 無vô 明minh 漏lậu 。 是thị 彼bỉ 無vô 明minh 漏lậu 。 彼bỉ 雖tuy 作tác 是thị 說thuyết 。 亦diệc 不bất 須tu 問vấn 。 亦diệc 不bất 須tu 答đáp 。

四tứ 扼ách 。 欲dục 扼ách 有hữu 扼ách 見kiến 扼ách 無vô 明minh 扼ách 。 如như 說thuyết 。 流lưu 扼ách 亦diệc 如như 是thị 。 體thể 無vô 有hữu 異dị 。 而nhi 義nghĩa 有hữu 異dị 。 漂phiêu 義nghĩa 是thị 流lưu 義nghĩa 。 繫hệ 義nghĩa 是thị 扼ách 義nghĩa 。 眾chúng 生sanh 為vị 流lưu 所sở 漂phiêu 。 為vi 扼ách 所sở 繫hệ 。 負phụ 生sanh 死tử 車xa 。 如như 牛ngưu 以dĩ 靷dẫn 繫hệ 扼ách 鞅ưởng 。 以dĩ 杖trượng 捶chúy 之chi 。 然nhiên 後hậu 挽vãn 車xa 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 故cố 諸chư 經kinh 論luận 中trung 說thuyết 流lưu 。 後hậu 次thứ 說thuyết 扼ách 。

四tứ 取thủ 。 欲dục 取thủ 見kiến 取thủ 戒giới 取thủ 我ngã 語ngữ 取thủ 。 問vấn 曰viết 。 四tứ 取thủ 體thể 性tánh 是thị 何hà 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 百bách 八bát 種chủng 。 欲dục 取thủ 有hữu 三tam 十thập 四tứ 種chủng 。 愛ái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 恚khuể 有hữu 五ngũ 種chủng 。 慢mạn 有hữu 五ngũ 種chủng 。 無vô 明minh 有hữu 五ngũ 種chủng 。 疑nghi 有hữu 四tứ 種chủng 。 纏triền 有hữu 十thập 種chủng 。 見kiến 取thủ 有hữu 三tam 十thập 種chủng 。 欲dục 界giới 有hữu 十thập 種chủng 。 色sắc 界giới 有hữu 十thập 種chủng 。 無vô 色sắc 界giới 有hữu 十thập 種chủng 。 戒giới 取thủ 有hữu 六lục 種chủng 。 欲dục 界giới 有hữu 二nhị 種chủng 。 色sắc 界giới 有hữu 二nhị 種chủng 。 無vô 色sắc 界giới 有hữu 二nhị 種chủng 。 我ngã 語ngữ 取thủ 有hữu 三tam 十thập 八bát 種chủng 。 愛ái 有hữu 十thập 種chủng 。 慢mạn 有hữu 十thập 種chủng 。 無vô 明minh 有hữu 十thập 種chủng 。 疑nghi 有hữu 八bát 種chủng 。 此thử 百bách 八bát 種chủng 。 是thị 四tứ 取thủ 體thể 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 亦diệc 名danh 百bách 八bát 煩phiền 惱não 。

已dĩ 說thuyết 體thể 性tánh 。 所sở 以dĩ 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 取thủ 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 三tam 事sự 故cố 名danh 取thủ 。 一nhất 以dĩ 屬thuộc 故cố 。 二nhị 以dĩ 搊# 持trì 故cố 。 三tam 以dĩ 選tuyển 擇trạch 故cố 。

復phục 次thứ 以dĩ 二nhị 事sự 故cố 名danh 取thủ 。 一nhất 能năng 熾sí 然nhiên 業nghiệp 。 二nhị 體thể 性tánh 猛mãnh 利lợi 。 熾sí 然nhiên 業nghiệp 者giả 。 令linh 五ngũ 趣thú 眾chúng 生sanh 。 諸chư 業nghiệp 常thường 然nhiên 。 體thể 性tánh 猛mãnh 利lợi 者giả 。 以dĩ 黠hiệt 慧tuệ 故cố 。 取thủ 是thị 何hà 義nghĩa 。 薪tân 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 。 纏triền 裹khỏa 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 。 刺thứ 害hại 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 。 薪tân 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 者giả 。 如như 緣duyên 薪tân 故cố 火hỏa 熾sí 。 眾chúng 生sanh 亦diệc 爾nhĩ 。 因nhân 煩phiền 惱não 故cố 業nghiệp 火hỏa 燃nhiên 。 纏triền 裹khỏa 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 者giả 。 如như 虫trùng 以dĩ 繭kiển 自tự 裹khỏa 即tức 於ư 中trung 死tử 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 煩phiền 惱não 自tự 裹khỏa 。 惡ác 趣thú 中trung 死tử 。 刺thứ 害hại 義nghĩa 是thị 取thủ 義nghĩa 者giả 。 如như 利lợi 刺thứ 入nhập 身thân 而nhi 為vi 惱não 害hại 。 取thủ 荊kinh 刺thứ 於ư 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 故cố 薪tân 義nghĩa 纏triền 裹khỏa 義nghĩa 刺thứ 義nghĩa 。 是thị 取thủ 義nghĩa 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 漏lậu 中trung 立lập 無vô 明minh 漏lậu 。 流lưu 中trung 立lập 無vô 明minh 流lưu 。 扼ách 中trung 立lập 無vô 明minh 扼ách 。 取thủ 中trung 何hà 故cố 不bất 立lập 無vô 明minh 取thủ 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 世Thế 尊Tôn 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 若nhược 法pháp 堪kham 任nhậm 獨độc 立lập 者giả 。 便tiện 獨độc 立lập 之chi 。 若nhược 法pháp 合hợp 集tập 堪kham 任nhậm 立lập 者giả 。 便tiện 合hợp 集tập 立lập 之chi 。

復phục 次thứ 先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 三tam 事sự 故cố 。 一nhất 以dĩ 屬thuộc 故cố 。 二nhị 以dĩ 搊# 持trì 故cố 。 三tam 以dĩ 選tuyển 擇trạch 故cố 。 無vô 明minh 雖tuy 有hữu 屬thuộc 義nghĩa 搊# 持trì 義nghĩa 無vô 選tuyển 擇trạch 義nghĩa 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 猛mãnh 利lợi 者giả 能năng 選tuyển 擇trạch 。 無vô 明minh 不bất 猛mãnh 利lợi 。

復phục 次thứ 先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 二nhị 事sự 故cố 名danh 取thủ 。 一nhất 熾sí 然nhiên 業nghiệp 。 二nhị 所sở 行hành 猛mãnh 利lợi 。 無vô 明minh 雖tuy 能năng 熾sí 然nhiên 業nghiệp 。 所sở 行hành 不bất 猛mãnh 利lợi 。 以dĩ 愚ngu 小tiểu 不bất 猛mãnh 利lợi 。 不bất 決quyết 定định 故cố 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 五ngũ 見kiến 中trung 。 四tứ 見kiến 立lập 見kiến 取thủ 。 一nhất 見kiến 立lập 戒giới 取thủ 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 世Thế 尊Tôn 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 若nhược 法pháp 堪kham 任nhậm 獨độc 立lập 取thủ 者giả 。 便tiện 獨độc 立lập 之chi 。 若nhược 法pháp 合hợp 集tập 堪kham 任nhậm 立lập 者giả 。 便tiện 合hợp 集tập 立lập 之chi 。

復phục 次thứ 先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 以dĩ 二nhị 事sự 故cố 名danh 取thủ 。 一nhất 能năng 熾sí 然nhiên 業nghiệp 。 二nhị 所sở 行hành 猛mãnh 利lợi 。 戒giới 取thủ 一nhất 見kiến 熾sí 然nhiên 五ngũ 趣thú 眾chúng 生sanh 業nghiệp 。 與dữ 餘dư 四tứ 見kiến 等đẳng 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 知tri 戒giới 取thủ 一nhất 見kiến 速tốc 疾tật 偏thiên 重trọng 親thân 近cận 熾sí 然nhiên 眾chúng 生sanh 業nghiệp 。 非phi 餘dư 四tứ 見kiến 。 是thị 故cố 獨độc 立lập 戒giới 取thủ 。

復phục 次thứ 以dĩ 戒giới 取thủ 與dữ 道đạo 競cạnh 故cố 。 遠viễn 於ư 解giải 脫thoát 。 與dữ 道đạo 競cạnh 者giả 。 捨xả 八bát 正chánh 妙diệu 道đạo 。 行hành 種chủng 種chủng 苦khổ 行hạnh 。 以dĩ 為vi 淨tịnh 想tưởng 。 如như 不bất 食thực 臥ngọa 灰hôi 。 向hướng 日nhật 曝bộc 身thân 。 服phục 氣khí 飲ẩm 水thủy 。 食thực 果quả 裸lõa 行hành 臥ngọa 柴sài 棘cức 上thượng 。 著trước 弊tệ 衣y 等đẳng 。 遠viễn 解giải 脫thoát 者giả 。 以dĩ 修tu 邪tà 道đạo 故cố 。 轉chuyển 遠viễn 解giải 脫thoát 。

復phục 次thứ 以dĩ 戒giới 取thủ 能năng 欺khi 誑cuống 二nhị 種chủng 人nhân 故cố 。 謂vị 內nội 道đạo 外ngoại 道đạo 。 云vân 何hà 欺khi 誑cuống 內nội 道đạo 。 如như 洗tẩy 手thủ 足túc 行hành 十thập 二nhị 頭đầu 陀đà 。 以dĩ 為vi 淨tịnh 想tưởng 。 云vân 何hà 欺khi 誑cuống 外ngoại 道đạo 。 如như 自tự 餓ngạ 臥ngọa 灰hôi 種chủng 種chủng 苦khổ 行hạnh 以dĩ 為vi 淨tịnh 想tưởng 。 是thị 以dĩ 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 淨tịnh 行hạnh 。 皆giai 是thị 世thế 間gian 。 所sở 行hành 現hiện 見kiến 之chi 法pháp 。 欺khi 誑cuống 內nội 道đạo 外ngoại 道đạo 。 如như 欺khi 小tiểu 兒nhi 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 說thuyết 我ngã 語ngữ 取thủ 。 為vi 以dĩ 所sở 行hành 故cố 。 為vi 以dĩ 境cảnh 界giới 故cố 。 若nhược 以dĩ 所sở 行hành 為vi 我ngã 語ngữ 取thủ 者giả 。 身thân 見kiến 亦diệc 應ưng 是thị 我ngã 語ngữ 取thủ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 行hành 我ngã 行hành 故cố 。 若nhược 以dĩ 境cảnh 界giới 者giả 。 境cảnh 界giới 中trung 無vô 我ngã 。 或hoặc 有hữu 作tác 是thị 答đáp 者giả 。 不bất 以dĩ 所sở 行hành 故cố 。 亦diệc 不bất 以dĩ 境cảnh 故cố 。 若nhược 以dĩ 所sở 行hành 是thị 我ngã 語ngữ 取thủ 者giả 。 身thân 見kiến 應ưng 是thị 我ngã 語ngữ 取thủ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 行hành 我ngã 行hành 故cố 。 亦diệc 不bất 以dĩ 境cảnh 界giới 。 境cảnh 界giới 中trung 無vô 有hữu 我ngã 故cố 。 但đãn 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 餘dư 立lập 欲dục 取thủ 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 立lập 。 我ngã 語ngữ 取thủ 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 立lập 欲dục 取thủ 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 立lập 我ngã 語ngữ 取thủ 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 因nhân 欲dục 造tạo 自tự 身thân 時thời 。 須tu 俱câu 。 須tu 境cảnh 界giới 。 須tu 具cụ 。 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 造tạo 自tự 身thân 時thời 。 不bất 因nhân 欲dục 。 不bất 須tu 俱câu 。 不bất 須tu 境cảnh 界giới 。 不bất 須tu 具cụ 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 因nhân 欲dục 故cố 生sanh 。 因nhân 境cảnh 界giới 故cố 生sanh 。 因nhân 具cụ 故cố 生sanh 。 因nhân 他tha 故cố 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 不bất 因nhân 欲dục 。 不bất 因nhân 境cảnh 界giới 。 不bất 因nhân 具cụ 。 不bất 因nhân 他tha 生sanh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 但đãn 因nhân 我ngã 生sanh 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 不bất 因nhân 定định 。 能năng 造tạo 自tự 身thân 。 亦diệc 因nhân 內nội 物vật 。 亦diệc 因nhân 外ngoại 物vật 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 因nhân 定định 造tạo 自tự 身thân 。 因nhân 內nội 物vật 。 不bất 因nhân 外ngoại 物vật 。

復phục 次thứ 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 不bất 能năng 造tạo 廣quảng 大đại 自tự 身thân 。 亦diệc 不bất 久cửu 遠viễn 相tương 續tục 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 能năng 造tạo 廣quảng 大đại 身thân 。 久cửu 遠viễn 相tương 續tục 。 如như 阿A 迦Ca 貳Nhị 吒Tra 天Thiên 。 身thân 長trường 萬vạn 六lục 千thiên 由do 旬tuần 。 是thị 故cố 欲dục 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 立lập 欲dục 取thủ 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 煩phiền 惱não 。 除trừ 見kiến 立lập 我ngã 語ngữ 取thủ 。

佛Phật 經Kinh 說thuyết 此thử 四tứ 取thủ 皆giai 以dĩ 無vô 明minh 為vi 本bổn 。 因nhân 無vô 明minh 生sanh 。 因nhân 無vô 明minh 集tập 。 問vấn 曰viết 。 如như 諸chư 經kinh 說thuyết 。 皆giai 愛ái 緣duyên 取thủ 。 此thử 中trung 何hà 故cố 說thuyết 無vô 明minh 為vi 本bổn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 近cận 因nhân 故cố 。 說thuyết 愛ái 緣duyên 取thủ 。 以dĩ 遠viễn 因nhân 故cố 。 說thuyết 無vô 明minh 為vi 本bổn 因nhân 集tập 。 如như 近cận 遠viễn 。 在tại 此thử 在tại 彼bỉ 。 俱câu 不bất 俱câu 。 此thử 身thân 他tha 身thân 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 以dĩ 相tương 似tự 因nhân 故cố 。 說thuyết 愛ái 緣duyên 取thủ 。 以dĩ 相tương 似tự 因nhân 一nhất 切thiết 遍biến 因nhân 故cố 。 說thuyết 無vô 明minh 為vi 本bổn 因nhân 集tập 。

復phục 次thứ 為vi 諸chư 外ngoại 道đạo 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 諸chư 外ngoại 道đạo 無vô 有hữu 居cư 家gia 。 亦diệc 不bất 積tích 聚tụ 。 不bất 以dĩ 貪tham 著trước 境cảnh 界giới 。 作tác 諸chư 惡ác 行hành 故cố 。 墮đọa 於ư 惡ác 趣thú 。 以dĩ 無vô 明minh 故cố 。 漂phiêu 著trước 諸chư 見kiến 。 墮đọa 於ư 惡ác 道đạo 。 問vấn 曰viết 。 如như 愛ái 攝nhiếp 在tại 趣thú 中trung 。 何hà 以dĩ 說thuyết 愛ái 緣duyên 取thủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

始thỉ 生sanh 愛ái 名danh 。 愛ái 增tăng 廣quảng 名danh 取thủ 。 故cố 名danh 愛ái 緣duyên 取thủ 。

復phục 次thứ 下hạ 者giả 名danh 愛ái 。 上thượng 者giả 名danh 取thủ 。

四tứ 縛phược 。 貪tham 身thân 縛phược 。 恚khuể 身thân 縛phược 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 。 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 問vấn 曰viết 。 四tứ 縛phược 體thể 性tánh 是thị 何hà 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 二nhị 十thập 八bát 種chủng 。 貪tham 身thân 縛phược 是thị 欲dục 愛ái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 通thông 六lục 識thức 身thân 。 恚khuể 身thân 縛phược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 通thông 六lục 識thức 身thân 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 。 三tam 界giới 有hữu 六lục 種chủng 。 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 三tam 界giới 有hữu 十thập 二nhị 種chủng 。 此thử 二nhị 十thập 八bát 種chủng 。 是thị 四tứ 縛phược 體thể 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

已dĩ 說thuyết 體thể 性tánh 所sở 以dĩ 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 縛phược 縛phược 有hữu 何hà 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

繫hệ 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 。 相tương 續tục 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 。 繫hệ 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 者giả 。 此thử 四tứ 縛phược 等đẳng 繫hệ 眾chúng 生sanh 。 繫hệ 已dĩ 復phục 繫hệ 。 集tập 法pháp 經kinh 亦diệc 說thuyết 。 若nhược 不bất 斷đoạn 貪tham 。 不bất 知tri 貪tham 皆giai 是thị 一nhất 切thiết 。 處xử 愛ái 身thân 因nhân 緣duyên 。 等đẳng 繫hệ 眾chúng 生sanh 繫hệ 已dĩ 復phục 繫hệ 。 譬thí 如như 善thiện 巧xảo 繫hệ 花hoa 鬘man 師sư 花hoa 鬘man 弟đệ 子tử 。 以dĩ 種chủng 種chủng 花hoa 。 集tập 於ư 前tiền 然nhiên 後hậu 經kinh 縷lũ 。 作tác 種chủng 種chủng 鬘man 縷lũ 。 是thị 花hoa 因nhân 。 亦diệc 是thị 花hoa 緣duyên 。 等đẳng 繫hệ 諸chư 花hoa 。 繫hệ 已dĩ 復phục 繫hệ 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 恚khuể 身thân 縛phược 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 。 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 相tương 續tục 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 者giả 。 如như 經kinh 說thuyết 。 以dĩ 三tam 事sự 合hợp 故cố 入nhập 母mẫu 胎thai 。 一nhất 父phụ 母mẫu 俱câu 有hữu 染nhiễm 心tâm 。 二nhị 其kỳ 母mẫu 無vô 病bệnh 亦diệc 復phục 值trị 時thời 。 三tam 愛ái 身thân 者giả 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 有hữu 欲dục 心tâm 。 或hoặc 有hữu 恚khuể 心tâm 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 相tương 續tục 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 繫hệ 義nghĩa 是thị 縛phược 義nghĩa 者giả 。 縛phược 所sở 不bất 攝nhiếp 餘dư 煩phiền 惱não 。 亦diệc 繫hệ 眾chúng 生sanh 。 於ư 生sanh 死tử 中trung 等đẳng 縛phược 。 縛phược 已dĩ 復phục 縛phược 。 四tứ 縛phược 有hữu 何hà 異dị 義nghĩa 。 世Thế 尊Tôn 別biệt 立lập 縛phược 耶da 。

答đáp 曰viết 。

此thử 是thị 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 餘dư 之chi 說thuyết 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 世Thế 尊Tôn 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 若nhược 法pháp 有hữu 縛phược 相tương/tướng 者giả 立lập 縛phược 。 無vô 者giả 不bất 立lập 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 知tri 四tứ 縛phược 等đẳng 繫hệ 眾chúng 生sanh 繫hệ 已dĩ 復phục 繫hệ 速tốc 疾tật 偏thiên 重trọng 親thân 近cận 非phi 餘dư 煩phiền 惱não 。 是thị 故cố 立lập 縛phược 。

復phục 次thứ 此thử 縛phược 。 於ư 諸chư 煩phiền 惱não 。 偏thiên 繫hệ 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 貪tham 身thân 縛phược 。 恚khuể 身thân 纏triền 。 偏thiên 繫hệ 在tại 家gia 人nhân 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 。 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 偏thiên 繫hệ 出xuất 家gia 人nhân 。 如như 在tại 家gia 出xuất 家gia 。 有hữu 家gia 無vô 家gia 。 有hữu 積tích 聚tụ 無vô 積tích 聚tụ 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 復phục 次thứ 四tứ 縛phược 。 偏thiên 重trọng 繫hệ 縛phược 三tam 界giới 眾chúng 生sanh 。 貪tham 身thân 縛phược 恚khuể 身thân 縛phược 。 偏thiên 重trọng 繫hệ 縛phược 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 偏thiên 重trọng 繫hệ 縛phược 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 眾chúng 生sanh 。

復phục 次thứ 此thử 四tứ 縛phược 是thị 二nhị 種chủng 使sử 。 鬪đấu 諍tranh 根căn 本bổn 。 貪tham 身thân 縛phược 恚khuể 身thân 縛phược 。 能năng 起khởi 愛ái 恚khuể 使sử 。 鬪đấu 諍tranh 根căn 本bổn 。 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 能năng 起khởi 見kiến 使sử 。 鬪đấu 諍tranh 根căn 本bổn 。 如như 經kinh 說thuyết 。 執chấp 杖trượng 持trì 澡táo 盥quán 婆Bà 羅La 門Môn 。 往vãng 詣nghệ 尊tôn 者giả 。 迦ca 旃chiên 延diên 所sở 。 作tác 如như 是thị 問vấn 。 何hà 因nhân 何hà 緣duyên 。 剎sát 利lợi 還hoàn 共cộng 剎sát 利lợi 鬪đấu 諍tranh 。 婆Bà 羅La 門Môn 還hoàn 共cộng 婆Bà 羅La 門Môn 鬪đấu 。 毘tỳ 舍xá 還hoàn 共cộng 毘tỳ 舍xá 鬪đấu 。 首thủ 陀đà 還hoàn 共cộng 首thủ 陀đà 鬪đấu 。 彼bỉ 尊tôn 者giả 答đáp 言ngôn 。 婆Bà 羅La 門Môn 。 彼bỉ 因nhân 貪tham 著trước 欲dục 愛ái 故cố 。 剎sát 利lợi 還hoàn 共cộng 剎sát 利lợi 鬪đấu 。 乃nãi 至chí 首thủ 陀đà 首thủ 陀đà 共cộng 鬪đấu 。

又hựu 問vấn 。

出xuất 家gia 之chi 人nhân 。 無vô 有hữu 居cư 家gia 。 無vô 所sở 積tích 聚tụ 。 以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên 。 而nhi 共cộng 鬪đấu 耶da 。 迦ca 旃chiên 延diên 答đáp 言ngôn 。 以dĩ 各các 於ư 所sở 見kiến 而nhi 起khởi 愛ái 著trước 。 如như 二nhị 鬪đấu 諍tranh 根căn 本bổn 。 二nhị 邊biên 二nhị 箭tiễn 二nhị 戲hí 論luận 二nhị 道đạo 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 此thử 現hiện 門môn 現hiện 略lược 現hiện 始thỉ 入nhập 。 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 見kiến 道đạo 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 斷đoạn 。 若nhược 說thuyết 戒giới 取thủ 身thân 縛phược 見kiến 取thủ 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 見kiến 道đạo 所sở 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。 若nhược 說thuyết 貪tham 身thân 縛phược 恚khuể 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 所sở 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 是thị 一nhất 切thiết 遍biến 。 或hoặc 非phi 一nhất 切thiết 遍biến 。 若nhược 說thuyết 後hậu 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 一nhất 切thiết 遍biến 煩phiền 惱não 。 若nhược 說thuyết 前tiền 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 非phi 一nhất 切thiết 遍biến 諸chư 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 是thị 見kiến 性tánh 。 或hoặc 非phi 見kiến 性tánh 。 若nhược 說thuyết 後hậu 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 見kiến 性tánh 諸chư 煩phiền 惱não 。 若nhược 說thuyết 前tiền 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 非phi 見kiến 性tánh 諸chư 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 凡phàm 夫phu 人nhân 所sở 行hành 。 或hoặc 凡phàm 夫phu 聖thánh 人nhân 所sở 行hành 。 若nhược 說thuyết 後hậu 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 凡phàm 夫phu 所sở 行hành 諸chư 煩phiền 惱não 。 若nhược 說thuyết 前tiền 二nhị 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 凡phàm 夫phu 聖thánh 人nhân 。 所sở 行hành 諸chư 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 性tánh 欣hân 踊dũng 。 或hoặc 性tánh 憂ưu 慼thích 。 若nhược 說thuyết 恚khuể 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 憂ưu 慼thích 諸chư 煩phiền 惱não 。 若nhược 說thuyết 餘dư 身thân 縛phược 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 欣hân 踊dũng 性tánh 諸chư 煩phiền 惱não 。 是thị 故cố 說thuyết 為vi 。 現hiện 門môn 現hiện 略lược 現hiện 初sơ 入nhập 。

五ngũ 蓋cái 。 欲dục 愛ái 蓋cái 。 恚khuể 蓋cái 。 睡thụy 眠miên 蓋cái 。 掉trạo 悔hối 蓋cái 。 疑nghi 蓋cái 。 問vấn 曰viết 。 蓋cái 性tánh 是thị 何hà 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 三tam 十thập 種chủng 。 欲dục 愛ái 蓋cái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 通thông 六lục 識thức 身thân 。 恚khuể 蓋cái 有hữu 五ngũ 種chủng 。 通thông 六lục 識thức 身thân 。 睡thụy 掉trạo 俱câu 在tại 三tam 界giới 五ngũ 種chủng 斷đoạn 。 通thông 六lục 識thức 身thân 。 是thị 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 不bất 善thiện 者giả 立lập 蓋cái 。 無vô 記ký 者giả 不bất 立lập 。 有hữu 十thập 種chủng 。 眠miên 在tại 欲dục 界giới 。 五ngũ 行hành 所sở 斷đoạn 。 是thị 意ý 地địa 。 是thị 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 不bất 善thiện 者giả 立lập 蓋cái 。 無vô 記ký 不bất 立lập 。 有hữu 五ngũ 種chủng 。 悔hối 是thị 欲dục 界giới 。 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 。 在tại 意ý 地địa 。 是thị 善thiện 不bất 善thiện 。 不bất 善thiện 者giả 立lập 蓋cái 。 善thiện 者giả 不bất 立lập 。 有hữu 一nhất 種chủng 。 疑nghi 在tại 三tam 界giới 。 四tứ 種chủng 所sở 斷đoạn 。 在tại 意ý 地địa 。 是thị 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 不bất 善thiện 者giả 立lập 蓋cái 。 無vô 記ký 不bất 立lập 。 有hữu 四tứ 種chủng 。 此thử 三tam 十thập 種chủng 。 是thị 五ngũ 蓋cái 體thể 。 蓋cái 有hữu 何hà 相tương/tướng 。 尊tôn 者giả 和hòa 須tu 蜜mật 說thuyết 曰viết 。 體thể 即tức 是thị 相tương/tướng 。 相tương/tướng 即tức 是thị 體thể 。 諸chư 法pháp 不bất 可khả 離ly 體thể 別biệt 說thuyết 於ư 相tương/tướng 。

復phục 次thứ 專chuyên 求cầu 欲dục 。 是thị 欲dục 愛ái 相tương/tướng 。 於ư 眾chúng 生sanh 生sanh 恚khuể 害hại 是thị 恚khuể 相tương/tướng 。 令linh 身thân 心tâm 覆phú 沒một 是thị 睡thụy 相tương/tướng 。 不bất 動động 是thị 眠miên 相tương/tướng 。 不bất 休hưu 息tức 是thị 掉trạo 相tương/tướng 。 剋khắc 心tâm 悔hối 是thị 悔hối 相tương/tướng 。 心tâm 於ư 所sở 行hành 不bất 決quyết 定định 是thị 疑nghi 相tương/tướng 。

已dĩ 說thuyết 蓋cái 體thể 相tướng 。 所sở 以dĩ 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 蓋cái 。 蓋cái 是thị 何hà 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

障chướng 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 破phá 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 壞hoại 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 墮đọa 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 臥ngọa 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 障chướng 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 者giả 。 障chướng 於ư 聖thánh 道Đạo 及cập 聖thánh 道Đạo 方phương 便tiện 善thiện 根căn 。 如như 經kinh 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 當đương 知tri 。 此thử 五ngũ 種chủng 樹thụ 。 名danh 為vi 大đại 樹thụ 。 種chủng 子tử 雖tuy 小tiểu 。 而nhi 枝chi 體thể 大đại 。 覆phú 餘dư 小tiểu 樹thụ 。 令linh 餘dư 小tiểu 樹thụ 破phá 壞hoại 墮đọa 臥ngọa 。 云vân 何hà 為vi 五ngũ 。 一nhất 名danh 千thiên 闍xà 那na 。 二nhị 名danh 迦ca 毘tỳ 多đa 羅la 。 三tam 名danh 阿a 濕thấp 婆bà 多đa 。 四tứ 名danh 優ưu 曇đàm 跋bạt 羅la 。 五ngũ 名danh 尼ni 拘câu 陀đà 。 諸chư 小tiểu 樹thụ 為vi 此thử 諸chư 大đại 樹thụ 所sở 覆phú 。 不bất 能năng 生sanh 於ư 花hoa 果quả 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 欲dục 界giới 心tâm 樹thụ 。 為vi 蓋cái 所sở 覆phú 。 不bất 能năng 生sanh 覺giác 意ý 花hoa 。 及cập 沙Sa 門Môn 果Quả 。 是thị 故cố 障chướng 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 破phá 義nghĩa 壞hoại 義nghĩa 墮đọa 義nghĩa 臥ngọa 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 障chướng 聖thánh 道Đạo 及cập 聖thánh 道Đạo 方phương 便tiện 善thiện 根căn 是thị 蓋cái 義nghĩa 者giả 。 蓋cái 所sở 不bất 攝nhiếp 餘dư 煩phiền 惱não 。 亦diệc 障chướng 聖thánh 道Đạo 及cập 聖thánh 道Đạo 方phương 便tiện 善thiện 根căn 。 亦diệc 應ưng 是thị 蓋cái 。 此thử 諸chư 煩phiền 惱não 。 有hữu 何hà 異dị 義nghĩa 。 世Thế 尊Tôn 獨độc 立lập 蓋cái 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 是thị 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 餘dư 之chi 說thuyết 。 乃nãi 至chí 為vi 受thọ 化hóa 者giả 故cố 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 知tri 此thử 五ngũ 蓋cái 。 乃nãi 至chí 障chướng 眾chúng 生sanh 聖thánh 道Đạo 及cập 聖thánh 道Đạo 方phương 便tiện 善thiện 根căn 非phi 餘dư 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 此thử 蓋cái 亦diệc 障chướng 因nhân 時thời 。 亦diệc 障chướng 果quả 時thời 。 因nhân 時thời 障chướng 者giả 。 五ngũ 蓋cái 一nhất 一nhất 蓋cái 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 則tắc 不bất 得đắc 生sanh 有hữu 漏lậu 善thiện 心tâm 及cập 不bất 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 心tâm 。 何hà 況huống 聖thánh 道Đạo 及cập 聖thánh 道Đạo 方phương 便tiện 善thiện 根căn 。 果quả 時thời 障chướng 者giả 。 以dĩ 五ngũ 蓋cái 果quả 故cố 。 生sanh 惡ác 趣thú 中trung 。 則tắc 障chướng 一nhất 切thiết 諸chư 善thiện 功công 德đức 。

復phục 次thứ 此thử 五ngũ 蓋cái 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 數số 行hành 。 數số 行hành 時thời 微vi 細tế 。 欲dục 界giới 所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 。 行hành 慢mạn 者giả 甚thậm 少thiểu 。 如như 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 能năng 起khởi 是thị 慢mạn 。 我ngã 受thọ 苦khổ 勝thắng 他tha 耶da 。 畜súc 生sanh 中trung 。 如như 蝦hà 蟇# 等đẳng 以dĩ 愚ngu 癡si 。 故cố 不bất 能năng 起khởi 諸chư 見kiến 。 是thị 故cố 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 盡tận 障chướng 聖thánh 道Đạo 。 與dữ 聖thánh 道Đạo 相tương 違vi 。 但đãn 五ngũ 蓋cái 數số 行hành 。 數số 行hành 時thời 微vi 細tế 。 世Thế 尊Tôn 立lập 蓋cái 。

復phục 次thứ 此thử 蓋cái 為vi 定định 及cập 為vi 定định 果quả 。 而nhi 作tác 留lưu 難nạn 。

復phục 次thứ 此thử 蓋cái 障chướng 三tam 界giới 離ly 欲dục 法pháp 。 障chướng 九cửu 斷đoạn 知tri 無vô 漏lậu 果quả 。 障chướng 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。

復phục 次thứ 欲dục 愛ái 蓋cái 。 遠viễn 離ly 欲dục 愛ái 寂tịch 滅diệt 法pháp 。 恚khuể 蓋cái 遠viễn 離ly 恚khuể 寂tịch 滅diệt 法pháp 。 睡thụy 眠miên 蓋cái 遠viễn 離ly 慧tuệ 法pháp 。 掉trạo 悔hối 蓋cái 遠viễn 離ly 定định 法pháp 。 遠viễn 離ly 欲dục 愛ái 恚khuể 寂tịch 滅diệt 定định 慧tuệ 故cố 。 令linh 疑nghi 箭tiễn 在tại 心tâm 中trung 生sanh 。 為vi 有hữu 善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo 。 為vi 無vô 耶da 。

復phục 次thứ 愛ái 恚khuể 壞hoại 於ư 戒giới 身thân 。 睡thụy 眠miên 壞hoại 於ư 慧tuệ 身thân 。 掉trạo 悔hối 壞hoại 於ư 定định 身thân 。 壞hoại 三tam 種chủng 身thân 故cố 。 疑nghi 心tâm 猶do 豫dự 。 為vi 有hữu 善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo 不phủ 耶da 。 如như 壞hoại 三tam 戒giới 。 害hại 三tam 戒giới 亦diệc 如như 是thị 。 如như 三tam 戒giới 三tam 修tu 三tam 淨tịnh 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 此thử 現hiện 門môn 現hiện 略lược 現hiện 始thỉ 入nhập 。 此thử 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 一nhất 種chủng 斷đoạn 。 或hoặc 四tứ 種chủng 斷đoạn 。 或hoặc 五ngũ 種chủng 斷đoạn 。 若nhược 說thuyết 悔hối 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 一nhất 種chủng 斷đoạn 者giả 。 若nhược 說thuyết 疑nghi 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 四tứ 種chủng 斷đoạn 者giả 。 若nhược 說thuyết 餘dư 者giả 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 五ngũ 種chủng 斷đoạn 者giả 。

復phục 次thứ 此thử 諸chư 煩phiền 惱não 。 或hoặc 見kiến 道đạo 斷đoạn 。 或hoặc 修tu 道Đạo 斷đoạn 。 或hoặc 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 斷đoạn 。 若nhược 說thuyết 疑nghi 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 見kiến 道đạo 斷đoạn 者giả 。 若nhược 說thuyết 悔hối 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 修tu 道Đạo 斷đoạn 者giả 。 若nhược 說thuyết 餘dư 。 當đương 知tri 已dĩ 說thuyết 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 斷đoạn 者giả 。 問vấn 曰viết 。 蓋cái 名danh 有hữu 五ngũ 。 體thể 有hữu 幾kỷ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

名danh 有hữu 五ngũ 體thể 有hữu 七thất 。 欲dục 愛ái 蓋cái 。 名danh 有hữu 一nhất 體thể 有hữu 一nhất 。 恚khuể 蓋cái 疑nghi 蓋cái 亦diệc 如như 是thị 。 睡thụy 眠miên 蓋cái 。 名danh 有hữu 一nhất 體thể 有hữu 二nhị 。 掉trạo 悔hối 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 為vi 五ngũ 蓋cái 名danh 有hữu 五ngũ 體thể 有hữu 七thất 。 如như 名danh 體thể 數số 體thể 。 名danh 異dị 體thể 異dị 。 名danh 異dị 相tướng 體thể 異dị 相tướng 。 分phân 別biệt 名danh 分phân 別biệt 體thể 。 知tri 名danh 知tri 體thể 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 欲dục 愛ái 蓋cái 恚khuể 蓋cái 疑nghi 蓋cái 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 。 二nhị 體thể 立lập 蓋cái 。 尊tôn 者giả 波ba 奢xa 說thuyết 曰viết 。 佛Phật 決quyết 定định 知tri 法pháp 相tướng 。 亦diệc 知tri 勢thế 用dụng 。 餘dư 人nhân 所sở 不bất 知tri 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 次thứ 若nhược 是thị 使sử 性tánh 亦diệc 是thị 纏triền 性tánh 者giả 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 若nhược 是thị 纏triền 性tánh 非phi 是thị 使sử 性tánh 。 二nhị 體thể 立lập 蓋cái 。

復phục 次thứ 有hữu 滿mãn 足túc 煩phiền 惱não 。 不bất 滿mãn 足túc 煩phiền 惱não 。 滿mãn 足túc 煩phiền 惱não 者giả 。 謂vị 結kết 縛phược 使sử 垢cấu 纏triền 。 與dữ 此thử 相tương 違vi 。 名danh 不bất 滿mãn 足túc 。 諸chư 滿mãn 足túc 者giả 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 不bất 滿mãn 足túc 者giả 。 二nhị 體thể 立lập 蓋cái 。

復phục 次thứ 以dĩ 三tam 事sự 故cố 立lập 蓋cái 。 一nhất 食thực 一nhất 對đối 治trị 一nhất 等đẳng 重trọng 擔đảm 。 欲dục 蓋cái 。 以dĩ 何hà 為vi 食thực 。

答đáp 曰viết 。

食thực 於ư 淨tịnh 想tưởng 。 以dĩ 何hà 為vi 對đối 治trị 。

答đáp 曰viết 。

不bất 淨tịnh 以dĩ 一nhất 食thực 一nhất 對đối 治trị 故cố 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 恚khuể 蓋cái 以dĩ 何hà 為vi 食thực 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 害hại 相tương/tướng 為vi 食thực 。 以dĩ 何hà 為vi 對đối 治trị 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 慈từ 以dĩ 一nhất 食thực 一nhất 對đối 治trị 故cố 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 疑nghi 以dĩ 何hà 為vi 食thực 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 於ư 世thế 相tương/tướng 猶do 豫dự 為vi 食thực 。 以dĩ 何hà 為vi 對đối 治trị 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 觀quán 緣duyên 起khởi 法pháp 。 以dĩ 一nhất 食thực 一nhất 對đối 治trị 故cố 。 一nhất 體thể 立lập 蓋cái 。 睡thụy 眠miên 以dĩ 何hà 為vi 食thực 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 五ngũ 法pháp 為vi 食thực 。 一nhất 瞪trừng 瞢măng 。 二nhị 愁sầu 憒hội 。 三tam 欠khiếm 呿khư 。 四tứ 食thực 不bất 消tiêu 化hóa 。 五ngũ 心tâm 悶muộn 。 以dĩ 何hà 為vi 對đối 治trị 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 慧tuệ 。 以dĩ 五ngũ 食thực 一nhất 對đối 治trị 故cố 。 二nhị 體thể 立lập 蓋cái 。 掉trạo 悔hối 以dĩ 何hà 為vi 食thực 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 四tứ 法pháp 為vi 食thực 。 一nhất 念niệm 親thân 屬thuộc 。 二nhị 念niệm 國quốc 土độ 。 三tam 念niệm 不bất 欲dục 死tử 。 四tứ 念niệm 曾tằng 所sở 更cánh 喜hỷ 笑tiếu 遊du 戲hí 種chủng 種chủng 樂nhạo/nhạc/lạc 事sự 。 以dĩ 何hà 為vi 對đối 治trị 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 定định 。 以dĩ 四tứ 食thực 一nhất 對đối 治trị 故cố 。 二nhị 體thể 立lập 蓋cái 。 等đẳng 重trọng 擔đảm 者giả 。 欲dục 愛ái 蓋cái 恚khuể 蓋cái 疑nghi 蓋cái 。 一nhất 體thể 能năng 負phụ 蓋cái 義nghĩa 重trọng 擔đảm 。 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 蓋cái 。 二nhị 體thể 能năng 負phụ 義nghĩa 蓋cái 重trọng 擔đảm 。 猶do 如như 村thôn 中trung 事sự 務vụ 。 一nhất 人nhân 能năng 辦biện 。 則tắc 立lập 一nhất 人nhân 。 一nhất 人nhân 不bất 能năng 辦biện 者giả 。 則tắc 立lập 多đa 人nhân 。 亦diệc 如như 以dĩ 椽chuyên 蓋cái 屋ốc 強cường/cưỡng 者giả 用dụng 一nhất 。 弱nhược 者giả 用dụng 二nhị 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 故cố 一nhất 食thực 一nhất 對đối 治trị 一nhất 等đẳng 重trọng 擔đảm 者giả 。 立lập 一nhất 蓋cái 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 世Thế 尊Tôn 。 先tiên 說thuyết 欲dục 愛ái 蓋cái 。 次thứ 說thuyết 恚khuể 蓋cái 。 後hậu 說thuyết 疑nghi 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 說thuyết 者giả 。 則tắc 文văn 隨tùy 順thuận 。

復phục 次thứ 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 師sư 授thọ 則tắc 易dị 。 弟đệ 子tử 受thọ 亦diệc 易dị 。

復phục 次thứ 隨tùy 順thuận 生sanh 時thời 故cố 。 蓋cái 生sanh 時thời 。 先tiên 生sanh 欲dục 愛ái 。 後hậu 生sanh 恚khuể 疑nghi 。 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 說thuyết 恚khuể 疑nghi 。 尊tôn 者giả 和hòa 須tu 蜜mật 說thuyết 曰viết 。 愛ái 著trước 妙diệu 境cảnh 界giới 故cố 。 生sanh 欲dục 愛ái 蓋cái 。 失thất 妙diệu 境cảnh 界giới 故cố 。 生sanh 恚khuể 蓋cái 失thất 妙diệu 境cảnh 界giới 。 心tâm 沒một 故cố 。 故cố 生sanh 睡thụy 蓋cái 。 睡thụy 覆phú 心tâm 故cố 生sanh 眠miên 蓋cái 。 從tùng 眠miên 起khởi 生sanh 掉trạo 蓋cái 掉trạo 心tâm 生sanh 悔hối 。 隨tùy 順thuận 疑nghi 蓋cái 便tiện 生sanh 。

佛Phật 經Kinh 說thuyết 。 五ngũ 蓋cái 或hoặc 復phục 有hữu 十thập 。 問vấn 曰viết 。 五ngũ 蓋cái 云vân 何hà 或hoặc 時thời 有hữu 十thập 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 三tam 事sự 故cố 。 一nhất 以dĩ 緣duyên 內nội 緣duyên 外ngoại 。 二nhị 以dĩ 體thể 性tánh 。 三tam 以dĩ 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 。 緣duyên 內nội 緣duyên 外ngoại 者giả 欲dục 愛ái 體thể 。 有hữu 緣duyên 內nội 生sanh 。 有hữu 緣duyên 外ngoại 生sanh 。 內nội 外ngoại 生sanh 愛ái 俱câu 亦diệc 是thị 蓋cái 。 亦diệc 障chướng 於ư 慧tuệ 。 不bất 生sanh 菩Bồ 提Đề 。 不bất 到đáo 涅Niết 槃Bàn 。 恚khuể 蓋cái 亦diệc 如như 是thị 。 體thể 性tánh 者giả 睡thụy 眠miên 掉trạo 悔hối 蓋cái 。 亦diệc 障chướng 於ư 慧tuệ 。 不bất 生sanh 菩Bồ 提Đề 。 不bất 到đáo 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 者giả 。 有hữu 疑nghi 於ư 善thiện 法Pháp 猶do 豫dự 。 有hữu 疑nghi 於ư 不bất 善thiện 法pháp 猶do 豫dự 。 俱câu 是thị 疑nghi 蓋cái 。 亦diệc 障chướng 於ư 慧tuệ 。 不bất 生sanh 菩Bồ 提Đề 。 不bất 到đáo 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 是thị 三tam 事sự 故cố 。 立lập 蓋cái 或hoặc 說thuyết 有hữu 十thập 。

七thất 使sử 中trung 。 慢mạn 使sử 。 見kiến 使sử 。 無vô 明minh 使sử 。 一nhất 切thiết 色sắc 無vô 色sắc 界giới 使sử 。 不bất 立lập 蓋cái 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 慢mạn 使sử 不bất 立lập 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

蓋cái 覆phú 沒một 於ư 心tâm 。 慢mạn 令linh 心tâm 高cao 。 問vấn 曰viết 。 無vô 明minh 何hà 故cố 不bất 立lập 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

等đẳng 負phụ 重trọng 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 無vô 明minh 負phụ 重trọng 偏thiên 多đa 。 問vấn 曰viết 。 見kiến 使sử 何hà 故cố 不bất 立lập 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

蓋cái 能năng 滅diệt 慧tuệ 。 見kiến 體thể 是thị 慧tuệ 。 不bất 可khả 以dĩ 慧tuệ 滅diệt 慧tuệ 。 如như 是thị 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 如như 蓋cái 能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 。 善thiện 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 此thử 中trung 何hà 以dĩ 但đãn 說thuyết 滅diệt 慧tuệ 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 慧tuệ 名danh 勝thắng 義nghĩa 亦diệc 勝thắng 故cố 。 彼bỉ 聚tụ 中trung 。 誰thùy 為vi 最tối 勝thắng 。 慧tuệ 為vi 最tối 勝thắng 。 若nhược 滅diệt 於ư 慧tuệ 。 何hà 況huống 餘dư 者giả 。 猶do 如như 健kiện 夫phu 能năng 害hại 千thiên 人nhân 敵địch 者giả 。 何hà 況huống 餘dư 小tiểu 者giả 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 使sử 不bất 立lập 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 無vô 蓋cái 義nghĩa 故cố 。 是thị 以dĩ 不bất 立lập 。

復phục 次thứ 蓋cái 障chướng 礙ngại 三tam 界giới 離ly 欲dục 法pháp 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 不bất 障chướng 礙ngại 三tam 界giới 離ly 欲dục 法pháp 。

復phục 次thứ 蓋cái 障chướng 礙ngại 九cửu 斷đoạn 知tri 果quả 無vô 漏lậu 道Đạo 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 不bất 障chướng 礙ngại 九cửu 斷đoạn 知tri 果quả 無vô 漏lậu 道Đạo 。

復phục 次thứ 蓋cái 能năng 障chướng 礙ngại 。 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 煩phiền 惱não 不bất 能năng 障chướng 礙ngại 。 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。

復phục 次thứ 蓋cái 能năng 為vi 定định 作tác 留lưu 難nạn 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 不bất 為vi 定định 作tác 留lưu 難nạn 。

復phục 次thứ 蓋cái 能năng 障chướng 礙ngại 三tam 道đạo 。 謂vị 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 無Vô 學Học 道đạo 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 不bất 障chướng 礙ngại 三tam 道đạo 。

復phục 次thứ 蓋cái 能năng 障chướng 礙ngại 三tam 根căn 。 謂vị 未vị 知tri 欲dục 知tri 根căn 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 煩phiền 惱não 。 不bất 障chướng 礙ngại 三tam 根căn 。 如như 三tam 根căn 三tam 種chủng 菩Bồ 提Đề 。 三tam 種chủng 慧tuệ 。 三tam 種chủng 戒giới 。 三tam 種chủng 身thân 。 三tam 修tu 三tam 淨tịnh 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 蓋cái 一nhất 向hướng 不bất 善thiện 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 煩phiền 惱não 非phi 不bất 善thiện 。 如như 是thị 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 何hà 故cố 唯duy 立lập 不bất 善thiện 為vi 蓋cái 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 對đối 善thiện 法Pháp 聚tụ 故cố 。 世Thế 尊Tôn 獨độc 立lập 不bất 善thiện 為vi 蓋cái 。 如như 經kinh 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 何hà 等đẳng 是thị 善thiện 法Pháp 聚tụ 。 應ưng 答đáp 四tứ 念niệm 處xứ 是thị 。 若nhược 問vấn 誰thùy 是thị 其kỳ 對đối 。 應ưng 答đáp 不bất 善thiện 法Pháp 聚tụ 是thị 。 若nhược 問vấn 何hà 者giả 是thị 不bất 善thiện 法pháp 聚tụ 。 應ưng 答đáp 五ngũ 蓋cái 是thị 。 是thị 故cố 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 。 數sác 數sác 行hành 此thử 煩phiền 惱não 行hành 時thời 。 微vi 細tế 不bất 覺giác 是thị 過quá 。 是thị 故cố 為vì 於ư 眾chúng 生sanh 。 說thuyết 名danh 不bất 善thiện 。

佛Phật 經Kinh 說thuyết 。 無vô 明minh 覆phú 。 愛ái 結kết 縛phược 。 愚ngu 者giả 所sở 行hành 。 聰thông 明minh 亦diệc 然nhiên 。 問vấn 曰viết 。 如như 無vô 明minh 亦diệc 能năng 覆phú 。 亦diệc 能năng 繫hệ 愛ái 。 亦diệc 能năng 覆phú 。 亦diệc 能năng 繫hệ 。 何hà 故cố 說thuyết 無vô 明minh 能năng 覆phú 。 不bất 說thuyết 繫hệ 。 說thuyết 愛ái 能năng 繫hệ 。 不bất 說thuyết 覆phú 。

答đáp 曰viết 。

應ưng 說thuyết 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 是thị 。 如Như 來Lai 有hữu 餘dư 之chi 說thuyết 。

復phục 次thứ 欲dục 以dĩ 種chủng 種chủng 說thuyết 種chủng 種chủng 文văn 莊trang 嚴nghiêm 於ư 義nghĩa 。 若nhược 以dĩ 種chủng 種chủng 。 說thuyết 種chủng 種chủng 文văn 莊trang 嚴nghiêm 於ư 義nghĩa 。 義nghĩa 則tắc 易dị 解giải 。

復phục 次thứ 欲dục 現hiện 二nhị 門môn 。 如như 說thuyết 無vô 明minh 是thị 覆phú 。 愛ái 亦diệc 是thị 覆phú 。 如như 是thị 愛ái 是thị 繫hệ 。 無vô 明minh 亦diệc 是thị 繫hệ 。 是thị 故cố 欲dục 現hiện 二nhị 門môn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 次thứ 先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 障chướng 義nghĩa 是thị 蓋cái 義nghĩa 。 更cánh 無vô 有hữu 使sử 障chướng 眾chúng 生sanh 慧tuệ 眼nhãn 。 與dữ 無vô 明minh 等đẳng 。 繫hệ 義nghĩa 是thị 結kết 義nghĩa 。 更cánh 無vô 有hữu 使sử 繫hệ 於ư 眾chúng 生sanh 如như 愛ái 結kết 者giả 。 如như 眾chúng 生sanh 為vi 無vô 明minh 所sở 盲manh 。 愛ái 結kết 所sở 繫hệ 。 以dĩ 盲manh 以dĩ 繫hệ 故cố 。 不bất 能năng 得đắc 趣thú 涅Niết 槃Bàn 。 此thử 中trung 應ưng 說thuyết 二nhị 賊tặc 喻dụ 。 是thị 故cố 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 無vô 明minh 盲manh 眾chúng 生sanh 。 愛ái 能năng 繫hệ 。 是thị 以dĩ 不bất 善thiện 法pháp 得đắc 生sanh 。 是thị 中trung 應ưng 說thuyết 二nhị 賊tặc 喻dụ 。

復phục 次thứ 從tùng 多đa 分phần 故cố 。 無vô 明minh 多đa 覆phú 眾chúng 生sanh 。 愛ái 多đa 繫hệ 眾chúng 生sanh 。

復phục 次thứ 無vô 明minh 覆phú 義nghĩa 多đa 。 愛ái 繫hệ 義nghĩa 多đa 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 毘tỳ 婆bà 沙sa 論luận 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục