阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận
Quyển 19
迦Ca 旃Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 五Ngũ 百Bách 羅La 漢Hán 釋Thích 北Bắc 涼Lương 浮Phù 陀Đà 跋Bạt 摩Ma 共Cộng 道Đạo 泰Thái 等Đẳng 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo 。 五ngũ 百bách 羅La 漢Hán 釋thích 。

北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 浮phù 陀đà 跋bạt 摩ma 共cộng 道đạo 泰thái 等đẳng 譯dịch

雜tạp 揵kiền 度độ 無vô 慚tàm 愧quý 品phẩm 第đệ 五ngũ 。

云vân 何hà 無vô 慚tàm 云vân 何hà 無vô 愧quý 如như 此thử 章chương 及cập 解giải 章chương 義nghĩa 。 此thử 中trung 應ưng 廣quảng 說thuyết 優ưu 波ba 提đề 舍xá 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 所sở 行hành 相tương 似tự 故cố 。 世thế 人nhân 見kiến 行hành 無vô 慚tàm 言ngôn 是thị 無vô 愧quý 。 見kiến 行hành 無vô 愧quý 言ngôn 是thị 無vô 慚tàm 。 此thử 二nhị 法pháp 實thật 異dị 。 人nhân 謂vị 是thị 一nhất 。 欲dục 說thuyết 其kỳ 定định 體thể 亦diệc 說thuyết 差sai 別biệt 故cố 。 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 能năng 壞hoại 世thế 人nhân 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 有hữu 二nhị 黑hắc 法pháp 能năng 壞hoại 世thế 人nhân 。 謂vị 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 行hành 不bất 善thiện 法pháp 。 時thời 勢thế 力lực 最tối 勝thắng 。 如như 說thuyết 。 與dữ 何hà 纏triền 相tương 應ứng 。 此thử 心tâm 淳thuần 是thị 不bất 善thiện 謂vị 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 令linh 眾chúng 生sanh 有hữu 。 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 相tướng 。 如như 說thuyết 。 若nhược 世thế 無vô 此thử 二nhị 法pháp 。 則tắc 眾chúng 生sanh 無vô 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 相tướng 。 謂vị 猪trư 羊dương 雞kê 犬khuyển 等đẳng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 阿a 毘tỳ 曇đàm 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 一nhất 心tâm 中trung 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 尊tôn 者giả 迦ca 旃chiên 延diên 子tử 。 欲dục 說thuyết 其kỳ 體thể 及cập 差sai 別biệt 相tướng 故cố 。 而nhi 作tác 此thử 論luận 。 云vân 何hà 無vô 慚tàm 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 無vô 慚tàm 無vô 慚tàm 分phần/phân 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 盡tận 說thuyết 一nhất 無vô 慚tàm 體thể 。 而nhi 文văn 有hữu 種chủng 種chủng 。 問vấn 曰viết 。 雖tuy 說thuyết 無vô 慚tàm 體thể 。 亦diệc 應ưng 說thuyết 其kỳ 所sở 行hành 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 所sở 行hành 。 無vô 慚tàm 所sở 行hành 亦diệc 如như 是thị 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 與dữ 不bất 善thiện 法Pháp 相tương 應ứng 故cố 。 問vấn 曰viết 。 此thử 為vi 何hà 所sở 緣duyên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

緣duyên 於ư 四Tứ 諦Đế 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 先tiên 說thuyết 所sở 行hành 。 未vị 說thuyết 其kỳ 體thể 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 體thể 是thị 何hà 耶da 。

答đáp 曰viết 。

自tự 身thân 即tức 是thị 其kỳ 體thể 。 何hà 以dĩ 知tri 之chi 。 如như 說thuyết 。 自tự 身thân 法pháp 。 是thị 自tự 相tương 似tự 法pháp 。 是thị 總tổng 相tương/tướng 。 諸chư 作tác 是thị 說thuyết 。 先tiên 說thuyết 是thị 所sở 行hành 者giả 。 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 初sơ 句cú 者giả 。 無vô 慚tàm 行hành 。 餘dư 所sở 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 行hành 無vô 慚tàm 所sở 行hành 無vô 慚tàm 相tương 應ứng 法pháp 是thị 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 無vô 慚tàm 行hành 無vô 慚tàm 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 即tức 是thị 無vô 慚tàm 行hành 。 餘dư 行hành 相tương 應ứng 法pháp 是thị 也dã 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 。 如như 無vô 慚tàm 行hành 作tác 四tứ 句cú 。 餘dư 行hành 亦diệc 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 先tiên 說thuyết 所sở 緣duyên 。 未vị 說thuyết 其kỳ 體thể 。 未vị 說thuyết 所sở 行hành 。 如như 說thuyết 。 無vô 慚tàm 無vô 慚tàm 分phần/phân 。 無vô 惡ác 賤tiện 無vô 惡ác 賤tiện 分phần/phân 。 是thị 緣duyên 苦khổ 集Tập 諦Đế 。 如như 說thuyết 。 不bất 尊tôn 重trọng 不bất 善thiện 尊tôn 重trọng 。 不bất 避tị 他tha 不bất 善thiện 避tị 他tha 。 是thị 緣duyên 滅diệt 道Đạo 諦Đế 。

云vân 何hà 無vô 愧quý 。

答đáp 曰viết 。

無vô 愧quý 無vô 愧quý 分phần/phân 。 無vô 愧quý 他tha 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 。 盡tận 說thuyết 一nhất 無vô 愧quý 體thể 。 而nhi 文văn 有hữu 種chủng 種chủng 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 所sở 行hành 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

如như 不bất 善thiện 法Pháp 所sở 行hành 。 無vô 愧quý 所sở 行hành 亦diệc 如như 是thị 。 餘dư 如như 無vô 慚tàm 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 所sở 緣duyên 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

緣duyên 四tứ 聖Thánh 諦Đế 。 廣quảng 說thuyết 如như 無vô 慚tàm 。 諸chư 作tác 是thị 說thuyết 。 先tiên 說thuyết 是thị 所sở 行hành 者giả 。 亦diệc 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 初sơ 句cú 者giả 。 無vô 愧quý 行hành 餘dư 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 無vô 愧quý 相tương 應ứng 法pháp 行hành 無vô 愧quý 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 無vô 愧quý 行hành 無vô 愧quý 行hành 也dã 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 即tức 無vô 愧quý 行hành 餘dư 行hành 相tương 應ứng 法pháp 是thị 也dã 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 。 如như 無vô 愧quý 行hành 作tác 四tứ 句cú 。 餘dư 行hành 亦diệc 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 先tiên 說thuyết 所sở 緣duyên 。 未vị 說thuyết 其kỳ 體thể 。 未vị 說thuyết 所sở 行hành 。 如như 說thuyết 無vô 愧quý 無vô 愧quý 分phần/phân 。 不bất 愧quý 他tha 。 不bất 數sác 數sác 愧quý 。 無vô 羞tu 無vô 羞tu 分phần/phân 。 不bất 羞tu 他tha 。 是thị 緣duyên 滅diệt 道Đạo 諦Đế 。 如như 說thuyết 行hành 惡ác 不bất 畏úy 。 行hành 惡ác 不bất 怖bố 。 不bất 見kiến 惡ác 事sự 可khả 畏úy 怖bố 。 是thị 緣duyên 苦khổ 集Tập 諦Đế 。

問vấn 曰viết 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 何hà 故cố 復phục 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 相tương 似tự 故cố 。 雖tuy 說thuyết 其kỳ 體thể 相tướng 。 而nhi 故cố 須tu 說thuyết 差sai 別biệt 。 不bất 避tị 他tha 是thị 無vô 慚tàm 。 不bất 見kiến 惡ác 事sự 可khả 畏úy 怖bố 是thị 無vô 愧quý 。

復phục 次thứ 不bất 尊tôn 重trọng 是thị 無vô 慚tàm 。 不bất 見kiến 惡ác 事sự 可khả 畏úy 怖bố 是thị 無vô 愧quý 。

復phục 次thứ 不bất 惡ác 賤tiện 煩phiền 惱não 是thị 無vô 慚tàm 。 不bất 惡ác 賤tiện 惡ác 行hành 是thị 無vô 愧quý 。

復phục 次thứ 自tự 於ư 身thân 作tác 惡ác 是thị 無vô 慚tàm 。 於ư 他tha 身thân 作tác 惡ác 是thị 無vô 愧quý 。

復phục 次thứ 若nhược 於ư 一nhất 人nhân 前tiền 作tác 惡ác 不bất 羞tu 是thị 無vô 慚tàm 。 於ư 多đa 人nhân 前tiền 作tác 惡ác 不bất 羞tu 是thị 無vô 愧quý 。

復phục 次thứ 造tạo 智trí 者giả 所sở 呵ha 責trách 因nhân 時thời 不bất 羞tu 是thị 無vô 慚tàm 。 造tạo 智trí 者giả 所sở 呵ha 責trách 果quả 時thời 不bất 羞tu 是thị 無vô 愧quý 。 是thị 名danh 差sai 別biệt 。 問vấn 曰viết 。 如như 此thử 惡ác 法pháp 。 何hà 以dĩ 不bất 名danh 為vi 使sử 耶da 。

答đáp 曰viết 。

此thử 所sở 行hành 麁thô 使sử 性tánh 微vi 細tế 。

復phục 次thứ 此thử 習tập 氣khí 不bất 牢lao 固cố 。 如như 燒thiêu 樺hoa 皮bì 。 使sử 習tập 氣khí 牢lao 固cố 。 如như 燒thiêu 佉khư 陀đà 羅la 木mộc 。

復phục 次thứ 此thử 不bất 能năng 自tự 立lập 。 使sử 能năng 自tự 立lập 。

復phục 次thứ 此thử 依y 於ư 使sử 。 無vô 慚tàm 依y 貪tham 欲dục 。 無vô 愧quý 依y 無vô 明minh 。 使sử 是thị 根căn 本bổn 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 不bất 名danh 為vi 使sử 。

云vân 何hà 為vi 慚tàm 。 云vân 何hà 為vi 愧quý 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

此thử 二nhị 法pháp 所sở 行hành 相tương 似tự 。 世thế 人nhân 見kiến 行hành 於ư 慚tàm 名danh 之chi 為vi 愧quý 。 見kiến 行hành 於ư 愧quý 名danh 之chi 為vi 慚tàm 。 此thử 二nhị 法pháp 實thật 異dị 。 人nhân 謂vị 是thị 一nhất 。 欲dục 說thuyết 其kỳ 定định 體thể 亦diệc 說thuyết 差sai 別biệt 故cố 。 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 慚tàm 愧quý 是thị 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 近cận 對đối 治trị 。 先tiên 說thuyết 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 。 今kim 說thuyết 慚tàm 愧quý 是thị 彼bỉ 近cận 對đối 治trị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 是thị 佛Phật 經Kinh 。 佛Phật 經Kinh 中trung 說thuyết 。 有hữu 二nhị 白bạch 法Pháp 守thủ 護hộ 世thế 人nhân 。 所sở 謂vị 慚tàm 愧quý 。 若nhược 世thế 人nhân 無vô 此thử 二nhị 法pháp 。 則tắc 謂vị 不bất 施thi 設thiết 父phụ 母mẫu 兄huynh 弟đệ 。 姊tỷ 妹muội 男nam 女nữ 眷quyến 屬thuộc 。 有hữu 眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 形hình 差sai 別biệt 。 謂vị 猪trư 羊dương 雞kê 犬khuyển 驢lư 馬mã 狐hồ 狼lang 等đẳng 禽cầm 狩thú 。 以dĩ 有hữu 此thử 二nhị 法Pháp 故cố 。 施thi 設thiết 有hữu 父phụ 母mẫu 兄huynh 弟đệ 。 姊tỷ 妹muội 男nam 女nữ 眷quyến 屬thuộc 。 亦diệc 應ưng 有hữu 猪trư 羊dương 等đẳng 種chủng 種chủng 形hình 差sai 別biệt 。 佛Phật 經Kinh 雖tuy 說thuyết 慚tàm 愧quý 。 不bất 分phân 別biệt 其kỳ 體thể 亦diệc 不bất 說thuyết 差sai 別biệt 。 佛Phật 經Kinh 是thị 此thử 論luận 所sở 為vi 根căn 本bổn 。 彼bỉ 中trung 所sở 不bất 說thuyết 者giả 。 今kim 欲dục 說thuyết 故cố 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

云vân 何hà 為vi 慚tàm 若nhược 慚tàm 慚tàm 分phần/phân 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 語ngữ 。 盡tận 說thuyết 慚tàm 體thể 。 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 慚tàm 體thể 如như 此thử 。 所sở 行hành 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

如như 善thiện 法Pháp 所sở 行hành 。 此thử 亦diệc 復phục 爾nhĩ 。 與dữ 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 相tương 應ứng 故cố 。 問vấn 曰viết 。 為vi 緣duyên 何hà 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 。 諸chư 作tác 是thị 說thuyết 。 先tiên 說thuyết 是thị 所sở 行hành 者giả 。 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 初sơ 句cú 者giả 。 慚tàm 行hành 餘dư 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 慚tàm 相tương 應ứng 法pháp 行hành 慚tàm 所sở 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 慚tàm 行hành 慚tàm 是thị 也dã 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 即tức 慚tàm 相tương 應ứng 法pháp 行hành 餘dư 行hành 是thị 也dã 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 。 如như 是thị 餘dư 行hành 。 亦diệc 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 說thuyết 所sở 緣duyên 。 如như 說thuyết 。 慚tàm 慚tàm 分phần/phân 惡ác 賤tiện 惡ác 賤tiện 分phần/phân 。 此thử 緣duyên 苦khổ 集Tập 諦Đế 。 尊tôn 重trọng 善thiện 尊tôn 重trọng 。 避tị 他tha 善thiện 避tị 他tha 。 能năng 制chế 惡ác 事sự 。 是thị 緣duyên 滅diệt 道Đạo 諦Đế 。

云vân 何hà 愧quý 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 愧quý 愧quý 分phần/phân 。 愧quý 他tha 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 等đẳng 語ngữ 。 盡tận 說thuyết 愧quý 體thể 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 已dĩ 說thuyết 體thể 。 所sở 行hành 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

如như 諸chư 善thiện 法Pháp 所sở 行hành 。 此thử 亦diệc 復phục 爾nhĩ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 先tiên 說thuyết 是thị 所sở 行hành 者giả 。 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。 初sơ 句cú 者giả 。 愧quý 行hành 餘dư 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 愧quý 相tương 應ứng 法pháp 行hành 愧quý 所sở 行hành 是thị 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 愧quý 行hành 愧quý 是thị 也dã 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 即tức 愧quý 相tương 應ứng 法pháp 行hành 餘dư 行hành 是thị 也dã 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 。 餘dư 行hành 亦diệc 應ưng 作tác 四tứ 句cú 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 說thuyết 所sở 緣duyên 。 如như 說thuyết 。 愧quý 愧quý 分phần/phân 愧quý 他tha 。 羞tu 羞tu 分phần/phân 羞tu 他tha 。 是thị 緣duyên 滅diệt 道Đạo 諦Đế 。 如như 說thuyết 。 見kiến 可khả 惡ác 事sự 是thị 可khả 怖bố 畏úy 。 是thị 緣duyên 苦khổ 集Tập 諦Đế 。

問vấn 曰viết 。 慚tàm 愧quý 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 何hà 故cố 復phục 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 相tương 似tự 故cố 。 雖tuy 說thuyết 其kỳ 體thể 相tướng 。 故cố 須tu 說thuyết 差sai 別biệt 。 避tị 他tha 是thị 慚tàm 。 見kiến 惡ác 事sự 可khả 畏úy 是thị 愧quý 。 餘dư 答đáp 與dữ 上thượng 相tương 違vi 。 是thị 慚tàm 是thị 愧quý 。 有hữu 無vô 慚tàm 與dữ 慚tàm 相tương 似tự 。 有hữu 慚tàm 與dữ 無vô 慚tàm 相tương 似tự 。 有hữu 無vô 慚tàm 與dữ 無vô 慚tàm 相tương 似tự 。 有hữu 慚tàm 與dữ 慚tàm 相tương 似tự 。 無vô 慚tàm 與dữ 慚tàm 相tương 似tự 者giả 。 不bất 可khả 慚tàm 事sự 而nhi 慚tàm 。 慚tàm 與dữ 無vô 慚tàm 相tương 似tự 者giả 。 不bất 可khả 慚tàm 事sự 。 而nhi 不bất 慚tàm 。 無vô 慚tàm 與dữ 無vô 慚tàm 相tương 似tự 者giả 。 可khả 慚tàm 事sự 而nhi 不bất 慚tàm 。 慚tàm 與dữ 慚tàm 相tương 似tự 者giả 。 可khả 慚tàm 事sự 而nhi 慚tàm 。 愧quý 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

界giới 者giả 。 無vô 慚tàm 無vô 愧quý 在tại 欲dục 界giới 。 慚tàm 愧quý 在tại 三tam 界giới 。 若nhược 是thị 無vô 漏lậu 不bất 繫hệ 。 如như 法Pháp 身thân 論luận 說thuyết 。 信tín 力lực 乃nãi 至chí 慧tuệ 力lực 。 是thị 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 慚tàm 愧quý 力lực 是thị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 慚tàm 愧quý 是thị 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 人nhân 者giả 。 凡phàm 夫phu 人nhân 有hữu 聖thánh 人nhân 亦diệc 有hữu 。 以dĩ 有hữu 此thử 法pháp 故cố 。 當đương 知tri 是thị 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 云vân 何hà 增tăng 上thượng 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 微vi 不bất 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 說thuyết 增tăng 上thượng 不bất 善thiện 根căn 。 不bất 說thuyết 中trung 耶da 。 答đáp 曰viết 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 作tác 經kinh 者giả 意ý 欲dục 爾nhĩ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 應ưng 作tác 是thị 問vấn 。 云vân 何hà 增tăng 上thượng 不bất 善thiện 根căn 。 云vân 何hà 中trung 。 云vân 何hà 微vi 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 說thuyết 有hữu 餘dư 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 已dĩ 說thuyết 初sơ 後hậu 。 當đương 知tri 亦diệc 略lược 說thuyết 中trung 間gian 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 已dĩ 說thuyết 在tại 此thử 二nhị 中trung 根căn 。 所sở 以dĩ 者giả 。 何hà 若nhược 說thuyết 上thượng 。 當đương 知tri 中trung 分phần/phân 在tại 微vi 分phần/phân 中trung 。 若nhược 說thuyết 微vi 。 當đương 知tri 中trung 分phần/phân 在tại 上thượng 分phần/phân 中trung 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 易dị 見kiến 易dị 知tri 者giả 則tắc 說thuyết 。 中trung 法pháp 難nan 見kiến 難nan 知tri 。 是thị 故cố 不bất 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 是thị 世thế 現hiện 見kiến 者giả 即tức 說thuyết 。 若nhược 不bất 現hiện 見kiến 則tắc 不bất 說thuyết 。 世Thế 尊Tôn 必tất 知tri 二nhị 法pháp 。 謂vị 上thượng 與dữ 微vi 。 何hà 以dĩ 知tri 之chi 。 如như 說thuyết 。 利lợi 根căn 者giả 謂vị 央Ương 掘Quật 魔Ma 羅La 。 鈍độn 根căn 者giả 謂vị 薩tát 波ba 達đạt 婆bà 。 而nhi 不bất 說thuyết 中trung 者giả 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 說thuyết 於ư 中trung 則tắc 文văn 重trọng/trùng 不bất 便tiện 。 若nhược 不bất 說thuyết 中trung 則tắc 文văn 輕khinh 便tiện 。

云vân 何hà 增tăng 上thượng 不bất 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

不bất 善thiện 根căn 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 是thị 邪tà 見kiến 。 何hà 以dĩ 言ngôn 是thị 不bất 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 不bất 善thiện 根căn 斷đoạn 善thiện 根căn 方phương 便tiện 時thời 勢thế 勝thắng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 內nội 外ngoại 法pháp 。 方phương 便tiện 時thời 功công 。 勝thắng 於ư 成thành 時thời 。 如như 菩Bồ 薩Tát 見kiến 眾chúng 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 苦khổ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 此thử 心tâm 能năng 荷hà 負phụ 三tam 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 善thiện 行hành 。 使sử 不bất 散tán 壞hoại 。 亦diệc 無vô 留lưu 難nạn 。 此thử 心tâm 甚thậm 難nan 。 後hậu 得đắc 盡tận 智trí 。 三tam 界giới 善thiện 根căn 。 未vị 來lai 中trung 修tu 。 未vị 足túc 為vi 難nan 。 復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 邪tà 見kiến 所sở 以dĩ 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 皆giai 以dĩ 不bất 善thiện 根căn 力lực 。 不bất 善thiện 根căn 。 能năng 令linh 善thiện 根căn 。 羸luy 劣liệt 微vi 薄bạc 。 更cánh 無vô 勢thế 力lực 。 亦diệc 令linh 因nhân 緣duyên 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 然nhiên 後hậu 邪tà 見kiến 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 文văn 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 不bất 善thiện 根căn 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 何hà 等đẳng 不bất 善thiện 根căn 。 答đáp 言ngôn 邪tà 見kiến 相tương 應ứng 癡si 。 不bất 善thiện 根căn 。 亦diệc 斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 最tối 初sơ 滅diệt 者giả 是thị 也dã 。 問vấn 曰viết 。 斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 。 不bất 應ưng 言ngôn 亦diệc 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 即tức 是thị 一nhất 答đáp 故cố 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 答đáp 前tiền 所sở 說thuyết 。 何hà 等đẳng 邪tà 見kiến 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 答đáp 言ngôn 離ly 欲dục 界giới 欲dục 時thời 初sơ 滅diệt 者giả 。

云vân 何hà 微vi 不bất 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 最tối 後hậu 滅diệt 者giả 。 彼bỉ 滅diệt 已dĩ 得đắc 名danh 無vô 欲dục 。

問vấn 曰viết 。 不bất 善thiện 根căn 斷đoạn 善thiện 根căn 時thời 。 為vi 一nhất 種chủng 斷đoạn 。 為vi 九cửu 種chủng 斷đoạn 。 若nhược 一nhất 種chủng 斷đoạn 者giả 。 此thử 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 云vân 何hà 微vi 善thiện 根căn 。

答đáp 言ngôn 。

善thiện 根căn 斷đoạn 時thời 最tối 後hậu 滅diệt 者giả 。 彼bỉ 滅diệt 得đắc 名danh 善thiện 根căn 斷đoạn 。 若nhược 九cửu 種chủng 斷đoạn 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 云vân 何hà 增tăng 上thượng 不bất 善thiện 根căn 。 斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 最tối 初sơ 滅diệt 者giả 。 云vân 何hà 以dĩ 一nhất 種chủng 不bất 善thiện 根căn 。 斷đoạn 九cửu 種chúng 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 一nhất 種chủng 斷đoạn 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 云vân 何hà 微vi 善thiện 根căn 。 答đáp 言ngôn 斷đoạn 善thiện 根căn 時thời 最tối 後hậu 滅diệt 者giả 。 彼bỉ 滅diệt 得đắc 名danh 善thiện 根căn 斷đoạn 。

答đáp 曰viết 。

此thử 以dĩ 現hiện 在tại 不bất 行hành 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 如như 上thượng 上thượng 善thiện 根căn 。 先tiên 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 後hậu 得đắc 不bất 成thành 就tựu 。 乃nãi 至chí 第đệ 八bát 善thiện 根căn 亦diệc 如như 是thị 。 彼bỉ 下hạ 善thiện 根căn 。 於ư 一nhất 時thời 得đắc 二nhị 種chủng 現hiện 前tiền 。 不bất 行hành 亦diệc 得đắc 不bất 成thành 就tựu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 斷đoạn 下hạ 下hạ 善thiện 根căn 時thời 。 於ư 下hạ 下hạ 善thiện 根căn 。 一nhất 時thời 得đắc 二nhị 種chủng 。 一nhất 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 二nhị 得đắc 不bất 成thành 就tựu 。 於ư 八bát 種chúng 善thiện 根căn 。 得đắc 不bất 成thành 就tựu 。 不bất 得đắc 不bất 現hiện 前tiền 行hành 。 本bổn 已dĩ 得đắc 故cố 。 以dĩ 次thứ 第đệ 得đắc 不bất 現hiện 前tiền 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 斷đoạn 善thiện 根căn 時thời 。 最tối 後hậu 滅diệt 者giả 。 彼bỉ 滅diệt 得đắc 名danh 善thiện 根căn 斷đoạn 。 以dĩ 一nhất 時thời 得đắc 九cửu 種chủng 不bất 成thành 就tựu 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。 斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 時thời 。 最tối 初sơ 滅diệt 不bất 善thiện 根căn 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 此thử 二nhị 說thuyết 善thiện 通thông 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 九cửu 種chủng 斷đoạn 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 此thử 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 斷đoạn 欲dục 界giới 欲dục 。 最tối 初sơ 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 多đa 名danh 九cửu 種chủng 。 有hữu 因nhân 九cửu 種chủng 。 有hữu 對đối 治trị 九cửu 種chủng 。 有hữu 報báo 九cửu 種chủng 。 有hữu 善thiện 根căn 斷đoạn 九cửu 種chủng 。 因nhân 九cửu 種chủng 者giả 。 如như 下hạ 下hạ 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 能năng 為vi 上thượng 上thượng 善thiện 根căn 作tác 因nhân 。 上thượng 上thượng 與dữ 上thượng 上thượng 作tác 因nhân 。 不bất 為vi 餘dư 者giả 。 對đối 治trị 九cửu 種chủng 者giả 。 如như 下hạ 下hạ 對đối 治trị 道đạo 斷đoạn 上thượng 上thượng 煩phiền 惱não 。 上thượng 上thượng 對đối 治trị 道đạo 斷đoạn 下hạ 下hạ 煩phiền 惱não 。 報báo 九cửu 種chủng 者giả 。 如như 施thi 設thiết 論luận 所sở 說thuyết 。 修tu 行hành 上thượng 上thượng 殺sát 生sanh 。 生sanh 阿a 毘tỳ 大đại 地địa 獄ngục 中trung 。 轉chuyển 減giảm 者giả 。 生sanh 熱nhiệt 地địa 獄ngục 中trung 。 乃nãi 至chí 轉chuyển 轉chuyển 減giảm 者giả 。 生sanh 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 中trung 。 善thiện 根căn 斷đoạn 九cửu 種chủng 者giả 。 如như 下hạ 下hạ 邪tà 見kiến 斷đoạn 上thượng 上thượng 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 上thượng 上thượng 邪tà 見kiến 斷đoạn 下hạ 下hạ 善thiện 根căn 。 若nhược 以dĩ 斷đoạn 善thiện 根căn 邪tà 見kiến 。 則tắc 有hữu 九cửu 種chủng 。 若nhược 以dĩ 離ly 欲dục 邪tà 見kiến 則tắc 有hữu 一nhất 種chủng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 斷đoạn 善thiện 根căn 九cửu 種chủng 邪tà 見kiến 時thời 。 盡tận 從tùng 離ly 欲dục 一nhất 種chủng 中trung 起khởi 故cố 。 下hạ 下hạ 邪tà 見kiến 。 斷đoạn 上thượng 上thượng 善thiện 根căn 。 上thượng 上thượng 邪tà 見kiến 。 斷đoạn 下hạ 下hạ 善thiện 根căn 。 以dĩ 盡tận 從tùng 一nhất 種chủng 中trung 起khởi 故cố 。 此thử 二nhị 說thuyết 善thiện 通thông 。

問vấn 曰viết 。 斷đoạn 善thiện 根căn 體thể 是thị 何hà 耶da 。

答đáp 曰viết 。

是thị 不bất 成thành 就tựu 不bất 隱ẩn 沒một 無vô 記ký 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 行hàng 行hàng 陰ấm 所sở 攝nhiếp 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 。 非phi 如như 刀đao 之chi 斷đoạn 木mộc 。 若nhược 斷đoạn 善thiện 根căn 邪tà 見kiến 。 在tại 彼bỉ 身thân 中trung 時thời 。 成thành 就tựu 善thiện 根căn 得đắc 則tắc 滅diệt 。 不bất 成thành 就tựu 善thiện 根căn 得đắc 則tắc 生sanh 。 以dĩ 無vô 善thiện 根căn 得đắc 故cố 。 名danh 斷đoạn 善thiện 根căn 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 邪tà 見kiến 。 則tắc 是thị 其kỳ 體thể 。 若nhược 作tác 是thị 說thuyết 。 當đương 知tri 斷đoạn 善thiện 根căn 體thể 是thị 染nhiễm 污ô 法pháp 。 餘dư 義nghĩa 如như 上thượng 頂đảnh 退thoái 中trung 說thuyết 。

問vấn 曰viết 。 何hà 處xứ 斷đoạn 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

閻Diêm 浮Phù 提đề 。 弗phất 婆bà 提đề 。 瞿cù 陀đà 尼ni 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 尊tôn 者giả 僧Tăng 伽già 婆bà 修tu 說thuyết 曰viết 。 唯duy 閻Diêm 浮Phù 提Đề 能năng 斷đoạn 。 非phi 餘dư 方phương 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 閻Diêm 浮Phù 提Đề 人nhân 。 於ư 善thiện 分phần/phân 猛mãnh 利lợi 。 於ư 不bất 善thiện 分phần/phân 亦diệc 猛mãnh 利lợi 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 閻Diêm 浮Phù 提đề 成thành 就tựu 諸chư 根căn 。 極cực 多đa 有hữu 十thập 九cửu 。 極cực 少thiểu 八bát 。 如như 閻Diêm 浮Phù 提Đề 。 弗phất 婆bà 提đề 瞿cù 陀đà 尼ni 亦diệc 如như 是thị 。 彼bỉ 作tác 是thị 答đáp 。 此thử 文văn 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 弗phất 婆bà 提đề 瞿cù 陀đà 尼ni 。 極cực 多đa 十thập 九cửu 。 極cực 少thiểu 十thập 三tam 。 閻Diêm 浮Phù 提đề 如như 先tiên 說thuyết 。 評bình 曰viết 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 前tiền 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 如như 此thử 文văn 義nghĩa 。 閻Diêm 浮Phù 提đề 。 極cực 多đa 十thập 九cửu 。 極cực 少thiểu 八bát 。 弗phất 婆bà 提đề 瞿cù 陀đà 尼ni 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 曰viết 。 為vi 男nam 子tử 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 為vi 女nữ 人nhân 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 施thi 設thiết 論luận 所sở 說thuyết 。 以dĩ 三tam 事sự 勝thắng 故cố 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 女nữ 人nhân 三tam 事sự 不bất 如như 。 一nhất 男nam 子tử 造tạo 業nghiệp 勝thắng 於ư 女nữ 人nhân 。 二nhị 男nam 子tử 欲dục 有hữu 所sở 作tác 勝thắng 於ư 女nữ 人nhân 。 三tam 男nam 子tử 能năng 令linh 諸chư 根căn 利lợi 勝thắng 於ư 女nữ 人nhân 。 是thị 故cố 男nam 子tử 能năng 斷đoạn 。 女nữ 人nhân 不bất 能năng 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 此thử 文văn 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 若nhược 成thành 就tựu 女nữ 根căn 。 必tất 成thành 就tựu 八bát 根căn 。 彼bỉ 作tác 是thị 答đáp 。 此thử 文văn 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 成thành 就tựu 女nữ 根căn 。 必tất 成thành 就tựu 十thập 三tam 根căn 。 評bình 曰viết 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 男nam 子tử 女nữ 人nhân 。 俱câu 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 如như 此thử 文văn 義nghĩa 。 若nhược 成thành 就tựu 女nữ 根căn 。 必tất 成thành 就tựu 八bát 根căn 。 若nhược 女nữ 人nhân 作tác 斷đoạn 善thiện 根căn 方phương 便tiện 。 重trọng 於ư 男nam 子tử 。 如như 旃chiên 遮già 婆Bà 羅La 門Môn 女nữ 。 謗báng 於ư 世Thế 尊Tôn 。

問vấn 曰viết 。 為vi 愛ái 行hành 人nhân 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 為vi 見kiến 行hành 人nhân 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 行hành 人nhân 能năng 。 非phi 愛ái 行hành 者giả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 愛ái 行hành 人nhân 。 於ư 煩phiền 惱não 法pháp 。 不bất 堅kiên 固cố 。 於ư 出xuất 要yếu 法pháp 。 亦diệc 不bất 堅kiên 固cố 。 見kiến 行hành 人nhân 。 行hành 惡ác 堅kiên 固cố 。 是thị 故cố 見kiến 行hành 人nhân 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 非phi 愛ái 行hành 人nhân 。 問vấn 曰viết 。 黃hoàng 門môn 般bát 吒tra 。 無vô 形hình 二nhị 形hình 。 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 能năng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 見kiến 行hành 人nhân 能năng 。 彼bỉ 是thị 愛ái 行hành 。 多đa 恚khuể 人nhân 能năng 。 彼bỉ 是thị 多đa 欲dục 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 彼bỉ 心tâm 輕khinh 躁táo 故cố 。 不bất 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。

問vấn 曰viết 。 斷đoạn 何hà 界giới 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 界giới 善thiện 根căn 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 此thử 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 若nhược 人nhân 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 。 無vô 有hữu 悔hối 心tâm 。 當đương 言ngôn 此thử 人nhân 斷đoạn 三tam 界giới 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

此thử 文văn 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 此thử 人nhân 當đương 言ngôn 斷đoạn 三tam 界giới 中trung 善thiện 根căn 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 有hữu 何hà 意ý 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 令linh 三tam 數số 滿mãn 故cố 。 成thành 就tựu 欲dục 界giới 善thiện 根căn 。 不bất 成thành 就tựu 色sắc 無vô 色sắc 界giới 善thiện 根căn 。 若nhược 斷đoạn 欲dục 界giới 善thiện 根căn 。 則tắc 三tam 界giới 善thiện 根căn 不bất 成thành 就tựu 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 為vi 滿mãn 三tam 數số 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 以dĩ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 善thiện 根căn 依y 欲dục 界giới 善thiện 根căn 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 此thử 不bất 斷đoạn 。 彼bỉ 則tắc 生sanh 長trưởng 。 若nhược 此thử 斷đoạn 者giả 。 彼bỉ 則tắc 乾can/kiền/càn 萎nuy 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 復phục 更cánh 得đắc 不bất 成thành 就tựu 故cố 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 令linh 彼bỉ 轉chuyển 更cánh 遠viễn 故cố 。 問vấn 曰viết 。 為vi 斷đoạn 生sanh 得đắc 善thiện 根căn 。 為vi 斷đoạn 方phương 便tiện 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

斷đoạn 生sanh 得đắc 善thiện 根căn 。 非phi 方phương 便tiện 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 方phương 便tiện 善thiện 根căn 。 先tiên 已dĩ 不bất 成thành 就tựu 故cố 。

問vấn 曰viết 。 為vi 緣duyên 有hữu 漏lậu 。 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 。 為vi 緣duyên 無vô 漏lậu 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 漏lậu 緣duyên 。 非phi 無vô 漏lậu 緣duyên 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 無vô 漏lậu 緣duyên 使sử 。 其kỳ 性tánh 羸luy 劣liệt 。 有hữu 相tương 應ứng 使sử 。 無vô 緣duyên 使sử 故cố 。 有hữu 漏lậu 緣duyên 使sử 。 其kỳ 性tánh 強cường 盛thịnh 。 有hữu 緣duyên 使sử 相tương 應ứng 使sử 故cố 。

問vấn 曰viết 。 為vi 自tự 界giới 緣duyên 。 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 。 為vi 他tha 界giới 緣duyên 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

自tự 界giới 緣duyên 者giả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 前tiền 所sở 說thuyết 故cố 。

問vấn 曰viết 。 為vi 謗báng 因nhân 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 。 為vi 謗báng 果quả 邪tà 見kiến 斷đoạn 善thiện 根căn 耶da 。 答đáp 曰viết 或hoặc 有hữu 。 說thuyết 者giả 。 謗báng 因nhân 者giả 能năng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 說thuyết 。 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 無vô 有hữu 悔hối 心tâm 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 謗báng 果quả 者giả 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 說thuyết 。 若nhược 決quyết 定định 言ngôn 無vô 。 善thiện 惡ác 果quả 報báo 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 斷đoạn 三tam 界giới 善thiện 根căn 。 評bình 曰viết 。 俱câu 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 謗báng 因nhân 者giả 如như 無vô 礙ngại 道đạo 。 謗báng 果quả 者giả 如như 解giải 脫thoát 道đạo 。 謗báng 因nhân 者giả 與dữ 成thành 就tựu 得đắc 俱câu 滅diệt 。 謗báng 果quả 者giả 與dữ 不bất 成thành 就tựu 得đắc 俱câu 生sanh 。 是thị 故cố 俱câu 能năng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 以dĩ 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 為ví 喻dụ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 無vô 過quá 於ư 人nhân 故cố 。 殺sát 無vô 過quá 者giả 。 猶do 無vô 悔hối 心tâm 。 況huống 有hữu 過quá 者giả 。 是thị 故cố 引dẫn 以dĩ 為ví 喻dụ 。 問vấn 曰viết 。 住trụ 戒giới 人nhân 斷đoạn 善thiện 根căn 時thời 。 為vi 先tiên 捨xả 戒giới 後hậu 斷đoạn 。 為vi 俱câu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 先tiên 捨xả 戒giới 後hậu 斷đoạn 善thiện 根căn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 彼bỉ 人nhân 身thân 中trung 。 有hữu 一nhất 邪tà 見kiến 生sanh 。 捨xả 戒giới 後hậu 一nhất 邪tà 見kiến 生sanh 。 斷đoạn 善thiện 根căn 。 喻dụ 如như 猛mãnh 風phong 吹xuy 樹thụ 。 先tiên 折chiết 其kỳ 枝chi 葉diệp 。 後hậu 拔bạt 其kỳ 根căn 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 捨xả 彼bỉ 能năng 生sanh 戒giới 心tâm 。 當đương 知tri 戒giới 亦diệc 捨xả 。

問vấn 曰viết 。 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 時thời 。 為vi 九cửu 種chủng 一nhất 時thời 相tương 續tục 。 為vi 一nhất 一nhất 種chủng 續tục 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 一nhất 一nhất 種chủng 續tục 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 地địa 獄ngục 中trung 死tử 。 還hoàn 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 三tam 種chủng 相tương 續tục 。 生sanh 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 中trung 。 六lục 種chủng 相tương 續tục 生sanh 人nhân 天thiên 中trung 。 九cửu 種chủng 相tương 續tục 生sanh 。 評bình 曰viết 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 一nhất 時thời 九cửu 種chủng 相tương 續tục 。 次thứ 第đệ 現hiện 在tại 前tiền 。 喻dụ 如như 病bệnh 人nhân 。 一nhất 時thời 除trừ 病bệnh 。 漸tiệm 漸tiệm 生sanh 力lực 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 曰viết 。 善thiện 根căn 為vi 斷đoạn 者giả 多đa 。 為vi 相tương 續tục 者giả 多đa 耶da 。

答đáp 曰viết 。

隨tùy 其kỳ 所sở 斷đoạn 。 還hoàn 有hữu 爾nhĩ 許hứa 相tương 續tục 。 若nhược 斷đoạn 欲dục 界giới 善thiện 根căn 。 還hoàn 欲dục 界giới 善thiện 根căn 相tướng 續tục 。 若nhược 斷đoạn 生sanh 得đắc 善thiện 根căn 。 還hoàn 生sanh 得đắc 善thiện 根căn 相tướng 續tục 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 斷đoạn 善thiện 根căn 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 還hoàn 能năng 令linh 相tương 續tục 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 說thuyết 。 此thử 人nhân 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 不bất 能năng 還hoàn 令linh 善thiện 根căn 相tướng 續tục 決quyết 定định 。 地địa 獄ngục 中trung 生sanh 。 地địa 獄ngục 中trung 死tử 。 還hoàn 能năng 令linh 善thiện 根căn 相tương 續tục 。 問vấn 曰viết 。 何hà 等đẳng 人nhân 地địa 獄ngục 中trung 生sanh 時thời 相tương 續tục 。 何hà 等đẳng 人nhân 死tử 時thời 相tương 續tục 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 於ư 中trung 陰ấm 中trung 乃nãi 至chí 死tử 時thời 。 受thọ 邪tà 見kiến 報báo 。 以dĩ 報báo 盡tận 故cố 。 死tử 時thời 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。 若nhược 中trung 陰ấm 中trung 不bất 受thọ 邪tà 見kiến 報báo 者giả 。 則tắc 生sanh 時thời 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 邪tà 見kiến 與dữ 善thiện 根căn 相tướng 妨phương 。 報báo 亦diệc 復phục 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 或hoặc 有hữu 以dĩ 因nhân 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 或hoặc 有hữu 以dĩ 緣duyên 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 若nhược 以dĩ 因nhân 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 死tử 時thời 相tương 續tục 。 若nhược 以dĩ 緣duyên 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 生sanh 時thời 相tương 續tục 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 或hoặc 有hữu 自tự 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 或hoặc 有hữu 他tha 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 若nhược 以dĩ 自tự 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 死tử 時thời 相tương 續tục 。 若nhược 以dĩ 他tha 力lực 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 生sanh 時thời 相tương 續tục 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 或hoặc 以dĩ 常thường 見kiến 。 或hoặc 以dĩ 斷đoạn 見kiến 。 若nhược 以dĩ 常thường 見kiến 。 死tử 時thời 相tương 續tục 。 若nhược 以dĩ 斷đoạn 見kiến 。 生sanh 時thời 相tương 續tục 。 尊tôn 者giả 瞿cù 沙sa 說thuyết 曰viết 。 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 時thời 。 不bất 無vô 報báo 現hiện 在tại 前tiền 。 彼bỉ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 自tự 作tác 此thử 業nghiệp 。 當đương 受thọ 此thử 報báo 。 若nhược 受thọ 彼bỉ 報báo 。 亦diệc 作tác 是thị 念niệm 。 是thị 時thời 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 現hiện 法pháp 中trung 能năng 令linh 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。 尊tôn 者giả 佛Phật 陀Đà 提đề 婆bà 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 何hà 等đẳng 人nhân 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 能năng 令linh 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。 何hà 等đẳng 人nhân 轉chuyển 身thân 。

答đáp 言ngôn 。

若nhược 得đắc 如như 是thị 。 善Thiện 知Tri 識Thức 多đa 聞văn 。 能năng 為vì 是thị 人nhân 說thuyết 。 次thứ 第đệ 法pháp 語ngữ 如như 是thị 言ngôn 。 若nhược 於ư 我ngã 有hữu 信tín 敬kính 心tâm 。 於ư 諸chư 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 亦diệc 應ưng 生sanh 信tín 敬kính 心tâm 。 若nhược 能năng 生sanh 信tín 敬kính 心tâm 者giả 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 能năng 令linh 善thiện 根căn 還hoàn 相tương 續tục 。 何hà 等đẳng 人nhân 轉chuyển 身thân 者giả 。 斷đoạn 善thiện 根căn 人nhân 。 有hữu 作tác 無vô 間gián 罪tội 者giả 。 有hữu 不bất 作tác 者giả 。 若nhược 不bất 作tác 無vô 間gián 罪tội 。 是thị 人nhân 現hiện 法pháp 中trung 。 還hoàn 令linh 相tương 續tục 。 若nhược 作tác 無vô 間gián 罪tội 。 是thị 人nhân 轉chuyển 身thân 。 或hoặc 有hữu 破phá 見kiến 破phá 戒giới 。 或hoặc 有hữu 破phá 見kiến 不bất 破phá 戒giới 。 若nhược 破phá 見kiến 不bất 破phá 戒giới 。 是thị 人nhân 現hiện 法pháp 。 若nhược 破phá 見kiến 破phá 戒giới 。 是thị 人nhân 轉chuyển 身thân 。 破phá 其kỳ 心tâm 破phá 方phương 便tiện 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 現hiện 法pháp 能năng 生sanh 善thiện 根căn 者giả 。 彼bỉ 所sở 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 此thử 人nhân 於ư 現hiện 法pháp 。 不bất 能năng 還hoàn 生sanh 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

此thử 說thuyết 斷đoạn 善thiện 根căn 作tác 無vô 間gián 罪tội 者giả 。 若nhược 於ư 現hiện 法pháp 。 還hoàn 相tương 續tục 者giả 。 是thị 名danh 成thành 就tựu 。 善thiện 根căn 亦diệc 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 死tử 時thời 生sanh 時thời 。 還hoàn 相tương 續tục 者giả 。 是thị 名danh 成thành 就tựu 。 不bất 能năng 令linh 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 於ư 現hiện 法pháp 。 還hoàn 相tương 續tục 者giả 。 不bất 必tất 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 還hoàn 令linh 相tương 續tục 者giả 。 能năng 得đắc 正chánh 決quyết 定định 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 不bất 能năng 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 彼bỉ 身thân 中trung 曾tằng 斷đoạn 善thiện 根căn 故cố 。 使sử 善thiện 根căn 羸luy 劣liệt 。 善thiện 根căn 羸luy 劣liệt 故cố 。 不bất 能năng 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 而nhi 故cố 能năng 生sanh 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 能năng 生sanh 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 乃nãi 至chí 能năng 得đắc 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 如như 優ưu 仇cừu 吒tra 。 婆Bà 羅La 門Môn 居cư 士sĩ 。 曾tằng 斷đoạn 善thiện 根căn 。 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 還hoàn 令linh 其kỳ 人nhân 。 生sanh 於ư 善thiện 根căn 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 能năng 生sanh 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 亦diệc 能năng 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。

問vấn 曰viết 。 殺sát 斷đoạn 善thiện 根căn 人nhân 。 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 。 何hà 者giả 罪tội 重trọng 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 住trụ 等đẳng 纏triền 。 其kỳ 罪tội 亦diệc 等đẳng 。 是thị 為vi 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 斷đoạn 善thiện 根căn 人nhân 。 其kỳ 量lượng 正chánh 等đẳng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 罪tội 多đa 於ư 彼bỉ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 。 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 。 彼bỉ 人nhân 斷đoạn 善thiện 根căn 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 呵ha 責trách 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 。 若nhược 以dĩ 殺sát 生sanh 。 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 罪tội 重trọng 。 若nhược 以dĩ 得đắc 罪tội 。 殺sát 人nhân 罪tội 重trọng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 殺sát 於ư 人nhân 。 則tắc 得đắc 邊biên 罪tội 。 若nhược 殺sát 折chiết 脚cước 蟻nghĩ 子tử 。 不bất 得đắc 邊biên 罪tội 。 問vấn 曰viết 。 於ư 何hà 處xứ 受thọ 斷đoạn 善thiện 根căn 邪tà 見kiến 報báo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

於ư 阿A 毘Tỳ 地Địa 獄Ngục 受thọ 。 如như 阿A 羅La 漢Hán 所sở 趣thú 。 最tối 上thượng 到đáo 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 斷đoạn 善thiện 根căn 者giả 所sở 趣thú 。 最tối 下hạ 到đáo 阿a 毘tỳ 獄ngục 。

問vấn 曰viết 。 諸chư 斷đoạn 善thiện 根căn 盡tận 住trụ 邪tà 定định 聚tụ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 斷đoạn 善thiện 根căn 。 盡tận 住trụ 邪tà 定định 。 頗phả 有hữu 住trụ 邪tà 定định 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 如như 阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 是thị 也dã 。

復phục 有hữu 作tác 四tứ 句cú 者giả 。 或hoặc 斷đoạn 善thiện 根căn 非phi 邪tà 定định 。 或hoặc 邪tà 定định 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 廣quảng 作tác 四tứ 句cú 。 初sơ 句cú 者giả 。 富phú 蘭lan 那na 等đẳng 。 自tự 言ngôn 是thị 佛Phật 。 六lục 師sư 是thị 也dã 。 第đệ 二nhị 句cú 者giả 。 阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 是thị 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 者giả 。 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 是thị 也dã 。 第đệ 四tứ 句cú 者giả 。 除trừ 上thượng 爾nhĩ 所sở 事sự 。

問vấn 曰viết 。 為vi 不bất 起khởi 斷đoạn 九cửu 種chúng 善thiện 根căn 。 為vi 數sác 數sác 起khởi 斷đoạn 九cửu 種chúng 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 不bất 起khởi 斷đoạn 諸chư 善thiện 根căn 。 如như 見kiến 道đạo 中trung 不bất 起khởi 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 或hoặc 有hữu 斷đoạn 一nhất 二nhị 三tam 善thiện 根căn 而nhi 起khởi 已dĩ 復phục 斷đoạn 。 評bình 曰viết 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 說thuyết 不bất 起khởi 者giả 好hảo/hiếu 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 增tăng 上thượng 善thiện 根căn 云vân 何hà 微vi 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 問vấn 欲dục 界giới 繫hệ 善thiện 根căn 。 不bất 問vấn 色sắc 無vô 色sắc 界giới 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 作tác 經kinh 者giả 意ý 欲dục 爾nhĩ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 問vấn 初sơ 起khởi 方phương 便tiện 入nhập 法pháp 。 如như 問vấn 欲dục 界giới 。 當đương 知tri 亦diệc 問vấn 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 亦diệc 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 問vấn 有hữu 餘dư 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 先tiên 說thuyết 不bất 善thiện 根căn 。 誰thùy 是thị 不bất 善thiện 根căn 近cận 對đối 治trị 。 所sở 謂vị 欲dục 界giới 善thiện 根căn 也dã 。 是thị 故cố 問vấn 之chi 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 易dị 見kiến 易dị 施thi 設thiết 者giả 則tắc 問vấn 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 增tăng 上thượng 善thiện 根căn 。 雖tuy 易dị 見kiến 易dị 施thi 設thiết 。 而nhi 微vi 者giả 。 難nan 見kiến 難nạn/nan 施thi 設thiết 。 所sở 以dĩ 不bất 問vấn 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 欲dục 令linh 經kinh 文văn 便tiện 故cố 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 增tăng 上thượng 善thiện 根căn 。 雖tuy 易dị 顯hiển 現hiện 。 而nhi 微vi 者giả 難nan 見kiến 。 若nhược 顯hiển 現hiện 者giả 。 經kinh 文văn 煩phiền 亂loạn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 無vô 斷đoạn 善thiện 根căn 法pháp 故cố 。 欲dục 界giới 有hữu 斷đoạn 善thiện 根căn 法pháp 故cố 。 若nhược 說thuyết 微vi 者giả 。 則tắc 經kinh 文văn 不bất 煩phiền 是thị 以dĩ 問vấn 之chi 。

云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 上thượng 上thượng 善thiện 根căn 。

答đáp 曰viết 。

菩Bồ 薩Tát 得đắc 正chánh 決quyết 定định 時thời 。 見kiến 道đạo 邊biên 所sở 得đắc 等đẳng 智trí 。 如Như 來Lai 得đắc 盡tận 智trí 時thời 。 得đắc 欲dục 界giới 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 無vô 癡si 善thiện 根căn 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 此thử 二nhị 法pháp 等đẳng 而nhi 論luận 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 不bất 等đẳng 論luận 。 但đãn 欲dục 說thuyết 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 於ư 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 勝thắng 者giả 。 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 。 於ư 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 勝thắng 者giả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如như 辟Bích 支Chi 佛Phật 所sở 。 得đắc 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 則tắc 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 。 如như 佛Phật 所sở 得đắc 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 則tắc 勝thắng 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 則tắc 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 。 佛Phật 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 則tắc 勝thắng 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 欲dục 說thuyết 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 於ư 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 勝thắng 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 二nhị 法pháp 等đẳng 而nhi 論luận 之chi 。 俱câu 能năng 摧tồi 伏phục 過quá 於ư 有hữu 頂đảnh 而nhi 得đắc 之chi 故cố 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 摧tồi 伏phục 出xuất 過quá 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 有hữu 頂đảnh 。 得đắc 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 摧tồi 伏phục 出xuất 過quá 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 有hữu 頂đảnh 。 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 等đẳng 而nhi 論luận 之chi 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 欲dục 說thuyết 轉chuyển 勝thắng 法Pháp 故cố 。 如như 辟Bích 支Chi 佛Phật 得đắc 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 則tắc 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 則tắc 勝thắng 辟Bích 支Chi 佛Phật 得đắc 盡tận 智trí 時thời 善thiện 根căn 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 云vân 何hà 言ngôn 聲Thanh 聞Văn 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 有hữu 增tăng 上thượng 善thiện 根căn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 身thân 勝thắng 故cố 說thuyết 增tăng 上thượng 。 如như 在tại 辟Bích 支Chi 佛Phật 身thân 中trung 。 則tắc 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 如như 在tại 佛Phật 身thân 中trung 。 則tắc 勝thắng 辟Bích 支Chi 佛Phật 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 有hữu 二nhị 道đạo 。 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 。 若nhược 以dĩ 見kiến 道Đạo 力lực 得đắc 佛Phật 亦diệc 勝thắng 。 若nhược 以dĩ 修tu 道Đạo 力lực 得đắc 佛Phật 亦diệc 勝thắng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 中trung 亦diệc 不bất 說thuyết 勝thắng 。 亦diệc 不bất 說thuyết 等đẳng 。 但đãn 說thuyết 二nhị 種chủng 善thiện 根căn 。

問vấn 曰viết 。 如như 菩Bồ 薩Tát 得đắc 正chánh 決quyết 定định 已dĩ 。 得đắc 此thử 等đẳng 智trí 。 何hà 以dĩ 言ngôn 得đắc 正chánh 決quyết 定định 時thời 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 文văn 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 正chánh 決quyết 定định 已dĩ 。 得đắc 此thử 等đẳng 智trí 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 有hữu 何hà 意ý 。

答đáp 曰viết 。

此thử 中trung 得đắc 決quyết 定định 已dĩ 。 言ngôn 得đắc 決quyết 定định 時thời 。 已dĩ 來lai 言ngôn 來lai 。 如như 說thuyết 。 大đại 王vương 從tùng 何hà 處xứ 來lai 。 廣quảng 說thuyết 如như 上thượng 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 得đắc 決quyết 定định 時thời 。 得đắc 此thử 等đẳng 智trí 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 此thử 智trí 苦khổ 比tỉ 智trí 時thời 修tu 。 從tùng 苦khổ 比tỉ 忍nhẫn 決quyết 定định 。 得đắc 苦khổ 比tỉ 智trí 時thời 故cố 。 集tập 比tỉ 忍nhẫn 集tập 比tỉ 智trí 滅diệt 比tỉ 忍nhẫn 滅diệt 比tỉ 智trí 亦diệc 如như 是thị 。 同đồng 於ư 所sở 緣duyên 未vị 休hưu 息tức 故cố 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 言ngôn 此thử 智trí 是thị 見kiến 道đạo 邊biên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 二nhị 事sự 故cố 。 一nhất 從tùng 見kiến 道đạo 中trung 得đắc 。 二nhị 從tùng 見kiến 道đạo 後hậu 邊biên 得đắc 。 行hành 人nhân 見kiến 道đạo 中trung 得đắc 。 故cố 言ngôn 見kiến 道đạo 中trung 。 見kiến 苦khổ 集tập 滅diệt 最tối 後hậu 得đắc 。 故cố 言ngôn 後hậu 邊biên 。 問vấn 曰viết 。 如như 此thử 法pháp 體thể 。 是thị 四tứ 陰ấm 五ngũ 陰ấm 。 何hà 以dĩ 說thuyết 名danh 為vi 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

此thử 中trung 智trí 分phần/phân 多đa 。 從tùng 多đa 分phần 故cố 。 說thuyết 名danh 為vi 智trí 。 如như 見kiến 道đạo 亦diệc 體thể 是thị 五ngũ 陰ấm 。 以dĩ 見kiến 分phần/phân 多đa 故cố 。 說thuyết 名danh 見kiến 道đạo 。 四tứ 道đạo 通thông 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 此thử 智trí 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 見kiến 苦khổ 邊biên 欲dục 界giới 等đẳng 智trí 。 見kiến 集tập 邊biên 欲dục 界giới 等đẳng 智trí 。 此thử 二nhị 何hà 者giả 為vi 勝thắng 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 見kiến 集tập 邊biên 等đẳng 智trí 在tại 勝thắng 身thân 中trung 故cố 勝thắng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 見kiến 集tập 時thời 其kỳ 道đạo 轉chuyển 淨tịnh 。 勝thắng 見kiến 苦khổ 時thời 。 問vấn 曰viết 。 欲dục 界giới 見kiến 苦khổ 邊biên 等đẳng 智trí 。 色sắc 界giới 見kiến 苦khổ 邊biên 等đẳng 智trí 。 何hà 者giả 為vi 勝thắng 。

答đáp 曰viết 。

色sắc 界giới 者giả 勝thắng 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 色sắc 界giới 法pháp 勝thắng 於ư 欲dục 界giới 法pháp 故cố 。 欲dục 界giới 繫hệ 見kiến 集tập 邊biên 等đẳng 智trí 。 色sắc 界giới 繫hệ 見kiến 苦khổ 邊biên 等đẳng 智trí 。 何hà 者giả 為vi 勝thắng 。

答đáp 曰viết 。

欲dục 界giới 者giả 。 以dĩ 在tại 勝thắng 身thân 中trung 修tu 故cố 勝thắng 。 色sắc 界giới 者giả 。 以dĩ 界giới 勝thắng 故cố 勝thắng 。 問vấn 曰viết 。 見kiến 苦khổ 邊biên 欲dục 界giới 等đẳng 智trí 。 見kiến 集tập 邊biên 色sắc 界giới 等đẳng 智trí 。 此thử 二nhị 何hà 者giả 為vi 勝thắng 。

答đáp 曰viết 。

色sắc 界giới 者giả 。 以dĩ 二nhị 事sự 故cố 勝thắng 。 一nhất 以dĩ 界giới 勝thắng 。 二nhị 以dĩ 在tại 勝thắng 身thân 中trung 故cố 勝thắng 。 如như 以dĩ 苦khổ 問vấn 集tập 。 以dĩ 苦khổ 問vấn 滅diệt 。 以dĩ 集tập 問vấn 滅diệt 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 法pháp 智trí 邊biên 不bất 修tu 此thử 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 非phi 田điền 非phi 器khí 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 智trí 以dĩ 見kiến 道đạo 後hậu 邊biên 得đắc 故cố 。 名danh 見kiến 道đạo 邊biên 智trí 。 若nhược 當đương 法pháp 智trí 邊biên 亦diệc 修tu 者giả 。 此thử 智trí 當đương 言ngôn 見kiến 道đạo 中trung 智trí 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 智trí 能năng 摧tồi 伏phục 出xuất 過quá 有hữu 頂đảnh 。 然nhiên 後hậu 得đắc 之chi 。 如như 苦khổ 比tỉ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 此thử 智trí 便tiện 修tu 。 是thị 時thời 名danh 摧tồi 伏phục 出xuất 過quá 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 法pháp 。 見kiến 集tập 見kiến 滅diệt 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 所sở 作tác 已dĩ 竟cánh 。 不bất 作tác 方phương 便tiện 時thời 。 得đắc 此thử 等đẳng 智trí 。 如như 苦khổ 法pháp 智trí 現hiện 在tại 前tiền 。 此thử 智trí 則tắc 修tu 。 是thị 時thời 名danh 於ư 苦khổ 已dĩ 竟cánh 。 不bất 作tác 方phương 便tiện 。 集tập 比tỉ 智trí 滅diệt 比tỉ 智trí 。 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 法pháp 智trí 當đương 多đa 有hữu 所sở 作tác 。 雖tuy 知tri 欲dục 界giới 苦khổ 。 未vị 知tri 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 雖tuy 斷đoạn 欲dục 界giới 諸chư 行hành 集tập 。 證chứng 欲dục 界giới 諸chư 行hành 滅diệt 。 未vị 斷đoạn 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 行hành 集tập 。 未vị 證chứng 色sắc 無vô 色sắc 界giới 諸chư 行hành 滅diệt 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 苦khổ 比tỉ 智trí 。 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 此thử 智trí 修tu 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 愛ái 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 集tập 比tỉ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 此thử 智trí 修tu 見kiến 集tập 所sở 斷đoạn 愛ái 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 滅diệt 比tỉ 智trí 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 此thử 智trí 修tu 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 愛ái 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 法pháp 智trí 分phần/phân 時thời 。 見kiến 苦khổ 集tập 滅diệt 所sở 斷đoạn 愛ái 。 不bất 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 是thị 以dĩ 不bất 修tu 。 問vấn 曰viết 。 道đạo 比tỉ 智trí 邊biên 。 何hà 以dĩ 不bất 修tu 此thử 智trí 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 非phi 其kỳ 田điền 器khí 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 智trí 是thị 見kiến 道đạo 眷quyến 屬thuộc 隨tùy 從tùng 見kiến 道đạo 邊biên 。 比tỉ 智trí 是thị 修tu 道Đạo 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 依y 堅kiên 信tín 堅kiên 法Pháp 身thân 。 道đạo 比tỉ 智trí 。 依y 信tín 解giải 脫thoát 見kiến 到đáo 身thân 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 是thị 向hướng 道đạo 所sở 得đắc 。 道đạo 比tỉ 智trí 。 是thị 果quả 道đạo 所sở 得đắc 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 所sở 作tác 已dĩ 竟cánh 。 不bất 作tác 方phương 便tiện 。 是thị 時thời 此thử 智trí 修tu 。 道đạo 比tỉ 智trí 當đương 多đa 有hữu 所sở 作tác 。 為vi 作tác 何hà 等đẳng 。 謂vị 當đương 得đắc 未vị 曾tằng 得đắc 道đạo 。 捨xả 曾tằng 得đắc 道Đạo 。 所sở 斷đoạn 結kết 使sử 。 同đồng 一nhất 味vị 一nhất 時thời 得đắc 八bát 智trí 。 修tu 十thập 六lục 行hành 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 智trí 見kiến 道đạo 邊biên 得đắc 故cố 。 言ngôn 是thị 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 若nhược 諦đế 有hữu 邊biên 名danh 者giả 。 是thị 處xứ 便tiện 修tu 。 三tam 諦đế 有hữu 邊biên 名danh 非phi 道Đạo 諦Đế 。 如như 說thuyết 此thử 身thân 苦khổ 邊biên 此thử 身thân 集tập 邊biên 此thử 身thân 滅diệt 邊biên 。 不bất 說thuyết 此thử 身thân 道đạo 邊biên 。 問vấn 曰viết 。 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 何hà 故cố 佛Phật 經Kinh 不bất 說thuyết 道Đạo 邊biên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 能năng 盡tận 知tri 苦khổ 盡tận 斷đoạn 集tập 盡tận 證chứng 滅diệt 。 無vô 有hữu 能năng 盡tận 修tu 道Đạo 者giả 。 佛Phật 於ư 道đạo 盡tận 得đắc 修tu 。 不bất 能năng 盡tận 得đắc 行hành 修tu 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 諦đế 以dĩ 世thế 間gian 道đạo 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 能năng 見kiến 者giả 說thuyết 邊biên 。 無vô 有hữu 以dĩ 世thế 間gian 道đạo 見kiến 道Đạo 諦Đế 者giả 。 如như 世thế 間gian 道đạo 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 有hữu 味vị 無vô 味vị 。 有hữu 愛ái 出xuất 要yếu 。 繫hệ 不bất 繫hệ 。 當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 前tiền 無vô 有hữu 際tế 。 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 或hoặc 曾tằng 以dĩ 世thế 俗tục 道đạo 。 見kiến 於ư 三tam 諦đế 。 彼bỉ 世thế 俗tục 道đạo 。 亦diệc 言ngôn 我ngã 是thị 道Đạo 。 後hậu 若nhược 以dĩ 真chân 實thật 道đạo 。 見kiến 道Đạo 諦Đế 時thời 。 世thế 俗tục 道đạo 。 慚tàm 羞tu 捨xả 去khứ 。 如như 村thôn 落lạc 中trung 。 未vị 立lập 主chủ 時thời 。 自tự 貴quý 者giả 多đa 。 後hậu 若nhược 立lập 主chủ 諸chư 自tự 貴quý 者giả 。 慚tàm 羞tu 捨xả 去khứ 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 體thể 。 是thị 有hữu 苦Khổ 諦Đế 。 是thị 有hữu 。 是thị 有hữu 果quả 。 說thuyết 名danh 為vi 邊biên 。 苦khổ 集Tập 諦Đế 。 是thị 有hữu 是thị 有hữu 果quả 。 滅Diệt 諦Đế 雖tuy 非phi 有hữu 是thị 有hữu 果quả 。 道Đạo 諦Đế 非phi 有hữu 有hữu 。 亦diệc 非phi 有hữu 果quả 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 三tam 諦đế 有hữu 無vô 量lượng 過quá 患hoạn 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 苦khổ 集Tập 諦Đế 是thị 無vô 量lượng 過quá 患hoạn 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 無vô 量lượng 功công 德đức 。 道Đạo 諦Đế 亦diệc 無vô 無vô 量lượng 過quá 患hoạn 。 亦diệc 無vô 無vô 量lượng 功công 德đức 故cố 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 凡phàm 夫phu 於ư 無vô 始thỉ 生sanh 死tử 已dĩ 來lai 。 於ư 三tam 諦đế 曾tằng 已dĩ 有hữu 功công 。 後hậu 若nhược 得đắc 正chánh 決quyết 定định 時thời 。 皆giai 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 亦diệc 欲dục 證chứng 此thử 法pháp 。 猶do 如như 與dữ 欲dục 法pháp 。 我ngã 亦diệc 當đương 知tri 。 苦khổ 乃nãi 至chí 證chứng 滅diệt 。 然nhiên 無vô 有hữu 凡phàm 人nhân 曾tằng 修tu 聖thánh 道Đạo 者giả 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 見kiến 苦khổ 時thời 。 不bất 見kiến 真chân 道đạo 。 見kiến 集tập 滅diệt 時thời 。 亦diệc 不bất 見kiến 真chân 道đạo 。 見kiến 道Đạo 諦Đế 時thời 。 乃nãi 見kiến 真chân 道đạo 時thời 。 世thế 俗tục 道đạo 言ngôn 我ngã 非phi 道đạo 。 是thị 中trung 應ưng 說thuyết 烏ô 孔khổng 雀tước 等đẳng 喻dụ 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 見kiến 道Đạo 諦Đế 時thời 。 斷đoạn 緣duyên 道Đạo 諦Đế 道đạo 使sử 。 非phi 三tam 諦đế 。 是thị 故cố 世thế 俗tục 道đạo 於ư 三tam 諦đế 。 自tự 言ngôn 是thị 道đạo 。 後hậu 見kiến 道Đạo 諦Đế 。 而nhi 便tiện 退thoái 還hoàn 。 是thị 故cố 不bất 修tu 。 界giới 者giả 。 在tại 欲dục 色sắc 界giới 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 中trung 無vô 耶da 。

答đáp 曰viết 。

非phi 其kỳ 田điền 器khí 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 地địa 有hữu 見kiến 道đạo 。 則tắc 有hữu 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 無vô 色sắc 界giới 無vô 見kiến 道đạo 故cố 無vô 。 如như 是thị 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 何hà 故cố 無vô 色sắc 界giới 無vô 見kiến 道đạo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

非phi 其kỳ 田điền 故cố 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 次thứ 若nhược 有hữu 。 緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 。 行hành 是thị 中trung 則tắc 有hữu 見kiến 道đạo 。 無vô 色sắc 中trung 無vô 緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã 行hành 。 故cố 無vô 見kiến 道đạo 。

復phục 次thứ 若nhược 地địa 有hữu 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 。 則tắc 有hữu 見kiến 道đạo 。 無vô 色sắc 界giới 無vô 達đạt 分phần/phân 善thiện 根căn 故cố 。 無vô 見kiến 道đạo 。

復phục 次thứ 若nhược 地địa 有hữu 忍nhẫn 有hữu 智trí 。

復phục 次thứ 若nhược 地địa 有hữu 法pháp 智trí 分phần/phân 比tỉ 智trí 分phần/phân 。

復phục 次thứ 見kiến 道Đạo 法Pháp 。 決quyết 定định 應ưng 爾nhĩ 。 若nhược 依y 下hạ 地địa 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 則tắc 上thượng 地địa 不bất 修tu 。 無vô 色sắc 中trung 。 若nhược 有hữu 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 者giả 。 依y 第đệ 四tứ 禪thiền 。 入nhập 見kiến 諦Đế 道đạo 。 彼bỉ 則tắc 無vô 用dụng 故cố 不bất 修tu 。 地địa 者giả 。 七thất 地địa 中trung 有hữu 。 謂vị 欲dục 界giới 未vị 至chí 中trung 間gian 。 根căn 本bổn 四tứ 禪thiền 。 若nhược 依y 未vị 至chí 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 彼bỉ 一nhất 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 二nhị 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 若nhược 依y 初sơ 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 二nhị 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 三tam 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 若nhược 依y 中trung 間gian 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 三tam 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 四tứ 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 若nhược 依y 二nhị 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 四tứ 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 五ngũ 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 若nhược 依y 三tam 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 五ngũ 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 六lục 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 若nhược 依y 四tứ 禪thiền 。 得đắc 正chánh 決quyết 定định 。 六lục 地địa 見kiến 道đạo 修tu 。 七thất 地địa 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 修tu 。 依y 者giả 。 依y 欲dục 界giới 身thân 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 依y 色sắc 界giới 身thân 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 如Như 來Lai 展triển 轉chuyển 曾tằng 有hữu 色sắc 界giới 身thân 。 亦diệc 能năng 作tác 所sở 依y 故cố 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 聲thanh 。 聞văn 亦diệc 如như 是thị 。 報báo 者giả 。 後hậu 當đương 廣quảng 說thuyết 。 行hành 者giả 。 行hành 十thập 二nhị 行hành 。 苦khổ 邊biên 者giả 。 行hành 苦khổ 四tứ 行hành 。 集tập 邊biên 者giả 。 行hành 集tập 四tứ 行hành 。 滅diệt 邊biên 者giả 。 行hành 滅diệt 四tứ 行hành 。 緣duyên 者giả 。 欲dục 界giới 緣duyên 欲dục 界giới 苦khổ 。 色sắc 界giới 緣duyên 色Sắc 無vô 色sắc 界giới 苦khổ 。 緣duyên 集tập 滅diệt 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 是thị 總tổng 緣duyên 。 如như 緣duyên 欲dục 界giới 苦khổ 者giả 緣duyên 色sắc 界giới 苦khổ 者giả 。 此thử 總tổng 緣duyên 苦Khổ 諦Đế 。 乃nãi 至chí 滅Diệt 諦Đế 說thuyết 亦diệc 如như 是thị 。 評bình 曰viết 。 此thử 是thị 別biệt 緣duyên 非phi 總tổng 緣duyên 。 如như 前tiền 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 念niệm 處xứ 者giả 。 苦khổ 集tập 邊biên 是thị 四tứ 念niệm 處xứ 。 滅diệt 邊biên 是thị 法pháp 念niệm 處xứ 。 智trí 者giả 。 是thị 等đẳng 智trí 。 定định 者giả 不bất 與dữ 定định 俱câu 。 根căn 者giả 總tổng 而nhi 言ngôn 之chi 。 與dữ 三tam 根căn 相tướng 應ưng 謂vị 喜hỷ 樂lạc 捨xả 根căn 。 三tam 世thế 者giả 是thị 未vị 來lai 世thế 。 緣duyên 三tam 世thế 者giả 。 若nhược 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 緣duyên 於ư 三tam 世thế 。 滅diệt 邊biên 者giả 不bất 緣duyên 世thế 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 者giả 。 是thị 善thiện 緣duyên 善thiện 。 不bất 善thiện 無vô 記ký 者giả 。 緣duyên 欲dục 界giới 。 苦khổ 集tập 者giả 。 緣duyên 三tam 種chủng 。 色sắc 界giới 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 。 緣duyên 善thiện 無vô 記ký 。 滅diệt 邊biên 者giả 。 唯duy 緣duyên 善thiện 。 三tam 界giới 繫hệ 者giả 。 是thị 欲dục 色sắc 界giới 繫hệ 。 緣duyên 三tam 界giới 者giả 欲dục 界giới 苦khổ 集tập 者giả 緣duyên 欲dục 界giới 繫hệ 。 色sắc 界giới 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 。 緣duyên 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 滅diệt 邊biên 者giả 。 緣duyên 見kiến 不bất 繫hệ 是thị 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 。 非phi 無Vô 學Học 者giả 。 是thị 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 緣duyên 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 。 非phi 無Vô 學Học 者giả 。 是thị 緣duyên 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 道đạo 斷đoạn 修tu 道Đạo 斷đoạn 不bất 斷đoạn 者giả 。 是thị 修tu 道Đạo 斷đoạn 緣duyên 。 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 不bất 斷đoạn 者giả 。 若nhược 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 緣duyên 見kiến 道đạo 修tu 道Đạo 斷đoạn 。 若nhược 滅diệt 邊biên 者giả 緣duyên 不bất 斷đoạn 。 緣duyên 名danh 緣duyên 義nghĩa 者giả 。 若nhược 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 是thị 緣duyên 名danh 緣duyên 義nghĩa 。 若nhược 滅diệt 邊biên 者giả 是thị 緣duyên 義nghĩa 。 緣duyên 自tự 身thân 他tha 身thân 不bất 緣duyên 身thân 者giả 。 若nhược 苦khổ 集tập 邊biên 者giả 。 緣duyên 自tự 身thân 他tha 身thân 若nhược 滅diệt 邊biên 者giả 。 不bất 緣duyên 身thân 。 問vấn 曰viết 。 此thử 智trí 為vi 依y 凡phàm 夫phu 身thân 。 為vi 依y 聖thánh 人nhân 身thân 耶da 。 若nhược 依y 凡phàm 夫phu 身thân 者giả 。 何hà 以dĩ 不bất 名danh 凡phàm 夫phu 法pháp 。 若nhược 依y 聖thánh 人nhân 身thân 者giả 。 此thử 法pháp 終chung 不bất 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 起khởi 者giả 。 云vân 何hà 不bất 二nhị 道đạo 俱câu 現hiện 在tại 前tiền 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 應ưng 作tác 此thử 論luận 。 不bất 依y 凡phàm 夫phu 身thân 。 亦diệc 不bất 依y 聖thánh 人nhân 身thân 。 評bình 曰viết 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 云vân 何hà 名danh 善thiện 根căn 。 不bất 依y 凡phàm 夫phu 身thân 。 不bất 依y 聖thánh 人nhân 身thân 。 實thật 義nghĩa 者giả 當đương 言ngôn 依y 聖thánh 人nhân 身thân 。 問vấn 曰viết 。 聖thánh 人nhân 不bất 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。 何hà 以dĩ 言ngôn 依y 聖thánh 人nhân 身thân 耶da 。

答đáp 曰viết 。

雖tuy 不bất 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。 以dĩ 時thời 而nhi 言ngôn 。 應ưng 在tại 聖thánh 人nhân 身thân 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 依y 堅kiên 信tín 堅kiên 法Pháp 身thân 。 彼bỉ 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 人nhân 。 不bất 起khởi 所sở 期kỳ 心tâm 故cố 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 問vấn 曰viết 。 如như 堅kiên 信tín 堅kiên 法Pháp 身thân 雖tuy 智trí 忍nhẫn 所sở 依y 。 云vân 何hà 復phục 是thị 此thử 智trí 所sở 依y 耶da 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 有hữu 二nhị 種chủng 身thân 。 一nhất 種chủng 得đắc 見kiến 道đạo 。 亦diệc 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 亦diệc 現hiện 在tại 前tiền 。 即tức 此thử 身thân 得đắc 此thử 智trí 。 不bất 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 第đệ 二nhị 身thân 得đắc 等đẳng 智trí 。 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 亦diệc 現hiện 在tại 前tiền 。 即tức 此thử 身thân 得đắc 見kiến 道đạo 。 不bất 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 此thử 身thân 得đắc 見kiến 道đạo 。 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 是thị 智trí 。 不bất 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 如như 此thử 身thân 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 此thử 身thân 得đắc 是thị 智trí 。 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 見kiến 道đạo 不bất 在tại 身thân 中trung 成thành 就tựu 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 若nhược 起khởi 期kỳ 心tâm 。 堅kiên 信tín 堅kiên 法pháp 。 亦diệc 能năng 起khởi 此thử 。 身thân 現hiện 在tại 前tiền 。 是thị 聞văn 思tư 修tu 慧tuệ 者giả 。 欲dục 界giới 者giả 是thị 思tư 慧tuệ 以dĩ 勝thắng 故cố 。 非phi 是thị 聞văn 慧tuệ 。 以dĩ 欲dục 界giới 非phi 離ly 欲dục 地địa 非phi 定định 地địa 非phi 修tu 地địa 故cố 非phi 修tu 慧tuệ 。 若nhược 欲dục 修tu 時thời 。 墮đọa 思tư 慧tuệ 中trung 。 若nhược 色sắc 界giới 是thị 修tu 慧tuệ 。 非phi 聞văn 思tư 慧tuệ 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 勝thắng 故cố 非phi 聞văn 。 以dĩ 色sắc 界giới 是thị 離ly 欲dục 地địa 定định 地địa 修tu 地địa 故cố 非phi 思tư 慧tuệ 。 若nhược 欲dục 思tư 時thời 。 墮đọa 修tu 慧tuệ 中trung 。 為vi 在tại 意ý 識thức 五ngũ 識thức 者giả 。 在tại 意ý 地địa 非phi 五ngũ 識thức 身thân 。

問vấn 曰viết 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 捨xả 見kiến 道đạo 。 亦diệc 捨xả 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 捨xả 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 捨xả 無vô 漏lậu 時thời 異dị 。 捨xả 有hữu 漏lậu 時thời 異dị 。 無vô 漏lậu 法pháp 以dĩ 三tam 時thời 捨xả 。 謂vị 退thoái 時thời 。 得đắc 果quả 時thời 。 轉chuyển 根căn 時thời 。 有hữu 漏lậu 法pháp 亦diệc 三tam 時thời 捨xả 。 謂vị 退thoái 時thời 。 離ly 地địa 離ly 界giới 時thời 。 善thiện 根căn 斷đoạn 時thời 。 彼bỉ 時thời 非phi 退thoái 。 不bất 離ly 地địa 界giới 。 不bất 斷đoạn 善thiện 根căn 故cố 不bất 捨xả 。

復phục 次thứ 修tu 道Đạo 與dữ 見kiến 道đạo 。 二nhị 事sự 相tướng 妨phương 。 一nhất 不bất 得đắc 俱câu 成thành 就tựu 。 二nhị 不bất 俱câu 現hiện 在tại 前tiền 。 修tu 道Đạo 與dữ 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 一nhất 事sự 相tướng 妨phương 。 不bất 俱câu 現hiện 在tại 前tiền 。 得đắc 俱câu 成thành 就tựu 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 不bất 捨xả 者giả 。 於ư 修tu 道Đạo 中trung 。 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 不phủ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

不bất 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。 以dĩ 是thị 事sự 故cố 。 先tiên 作tác 是thị 說thuyết 。 修tu 道Đạo 於ư 見kiến 道đạo 邊biên 等đẳng 智trí 。 一nhất 事sự 相tướng 妨phương 。 成thành 就tựu 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。 以dĩ 不bất 妨phương 成thành 就tựu 故cố 不bất 捨xả 。 妨phương 現hiện 在tại 前tiền 行hành 故cố 。 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。

復phục 次thứ 以dĩ 是thị 見kiến 道đạo 眷quyến 屬thuộc 不bất 離ly 見kiến 道đạo 故cố 。 修tu 道Đạo 中trung 不bất 現hiện 在tại 前tiền 。

復phục 次thứ 以dĩ 依y 堅kiên 信tín 堅kiên 法Pháp 身thân 故cố 。 依y 餘dư 身thân 不bất 起khởi 現hiện 在tại 前tiền 。

復phục 次thứ 以dĩ 不bất 離ly 向hướng 道đạo 故cố 。 不bất 依y 餘dư 身thân 現hiện 在tại 前tiền 。

問vấn 曰viết 。 此thử 為vi 有hữu 報báo 無vô 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 報báo 。 問vấn 曰viết 。 此thử 報báo 為vi 在tại 何hà 處xứ 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 欲dục 界giới 者giả 。 報báo 在tại 欲dục 界giới 。 若nhược 色sắc 界giới 者giả 。 報báo 在tại 色sắc 界giới 。 若nhược 在tại 初sơ 禪thiền 。 報báo 在tại 初sơ 禪thiền 。 乃nãi 至chí 若nhược 在tại 四tứ 禪thiền 。 報báo 在tại 四tứ 禪thiền 。 問vấn 曰viết 。 如như 聲Thanh 聞Văn 可khả 爾nhĩ 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 聲Thanh 聞Văn 當đương 在tại 色sắc 界giới 身thân 故cố 。 佛Phật 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 云vân 何hà 可khả 爾nhĩ 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 亦diệc 有hữu 展triển 轉chuyển 凡phàm 夫phu 時thời 身thân 在tại 色sắc 界giới 受thọ 報báo 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 然nhiên 者giả 。 云vân 何hà 聖thánh 人nhân 身thân 作tác 因nhân 。 凡phàm 夫phu 身thân 受thọ 報báo 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 然nhiên 者giả 有hữu 何hà 過quá 。 有hữu 聖thánh 人nhân 身thân 作tác 因nhân 凡phàm 夫phu 身thân 受thọ 報báo 。 如như 惡ác 道Đạo 有hữu 二nhị 種chủng 因nhân 。 一nhất 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 。 二nhị 是thị 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 。 六lục 種chủng 煩phiền 惱não 。 如như 此thử 聖thánh 人nhân 身thân 作tác 因nhân 。 凡phàm 夫phu 身thân 應ưng 受thọ 報báo 無vô 過quá 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 佛Phật 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 亦diệc 有hữu 聲Thanh 聞Văn 陰ấm 界giới 入nhập 展triển 轉chuyển 色sắc 界giới 身thân 分phần/phân 。 而nhi 受thọ 此thử 報báo 。 評bình 曰viết 。 不bất 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 好hảo/hiếu 。 以dĩ 是thị 有hữu 漏lậu 善thiện 根căn 故cố 言ngôn 有hữu 報báo 。 而nhi 此thử 報báo 不bất 熟thục 。 未vị 曾tằng 有hữu 受thọ 之chi 者giả 。

得đắc 盡tận 智trí 時thời 。 三tam 界giới 善thiện 根căn 未vị 來lai 修tu 問vấn 曰viết 。 為vi 修tu 幾kỷ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 生sanh 欲dục 界giới 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 則tắc 三tam 界giới 善thiện 根căn 未vị 來lai 世thế 修tu 。 若nhược 生sanh 初sơ 禪thiền 。 則tắc 八bát 地địa 修tu 。 乃nãi 至chí 若nhược 生sanh 。 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 則tắc 一nhất 地địa 修tu 。 問vấn 曰viết 。 此thử 善thiện 根căn 為vi 是thị 生sanh 得đắc 。 為vi 是thị 方phương 便tiện 耶da 。

答đáp 曰viết 。

是thị 方phương 便tiện 非phi 生sanh 得đắc 。 為vi 是thị 聞văn 思tư 修tu 慧tuệ 者giả 。 若nhược 欲dục 界giới 者giả 。 是thị 聞văn 思tư 慧tuệ 。 若nhược 色sắc 界giới 是thị 聞văn 修tu 慧tuệ 。 若nhược 無vô 色sắc 界giới 是thị 修tu 慧tuệ 。 問vấn 曰viết 。 如như 欲dục 界giới 是thị 聞văn 思tư 慧tuệ 色sắc 界giới 是thị 聞văn 修tu 慧tuệ 。 聞văn 思tư 慧tuệ 羸luy 劣liệt 。 云vân 何hà 未vị 來lai 世thế 修tu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 他tha 力lực 故cố 。 未vị 來lai 世thế 修tu 。 非phi 自tự 力lực 。 為vi 是thị 意ý 地địa 是thị 六lục 識thức 身thân 。 是thị 意ý 地địa 非phi 五ngũ 識thức 身thân 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 方phương 便tiện 善thiện 在tại 意ý 地địa 。 生sanh 得đắc 善thiện 在tại 五ngũ 識thức 問vấn 曰viết 。 若nhược 唯duy 在tại 意ý 地địa 者giả 此thử 說thuyết 云vân 何hà 通thông 。 如như 說thuyết 。 漏lậu 盡tận 阿A 羅La 漢Hán 。 成thành 就tựu 六lục 識thức 支chi 。 幾kỷ 過quá 去khứ 成thành 就tựu 。 幾kỷ 未vị 來lai 成thành 就tựu 。 幾kỷ 現hiện 在tại 成thành 就tựu 。 為vi 有hữu 耶da 。 為vi 無vô 耶da 。 若nhược 有hữu 者giả 誰thùy 有hữu 耶da 。 云vân 何hà 有hữu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 初sơ 起khởi 善thiện 眼nhãn 識thức 現hiện 在tại 前tiền 。 一nhất 支chi 過quá 去khứ 。 六lục 支chi 未vị 來lai 。 一nhất 支chi 現hiện 在tại 。 彼bỉ 滅diệt 已dĩ 不bất 捨xả 。 若nhược 善thiện 耳nhĩ 識thức 現hiện 在tại 前tiền 。 二nhị 過quá 去khứ 。 六lục 未vị 來lai 。 一nhất 現hiện 在tại 。 彼bỉ 滅diệt 已dĩ 不bất 捨xả 。 乃nãi 至chí 善thiện 意ý 識thức 現hiện 在tại 前tiền 。 六lục 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 一nhất 現hiện 在tại 。 此thử 云vân 何hà 通thông 。

答đáp 曰viết 。

此thử 中trung 所sở 說thuyết 者giả 。 最tối 初sơ 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 清thanh 淨tịnh 身thân 所sở 得đắc 善thiện 根căn 。 不bất 取thủ 無vô 始thỉ 生sanh 死tử 已dĩ 來lai 者giả 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 說thuyết 阿A 羅La 漢Hán 。 六lục 常thường 住trụ 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 阿A 羅La 漢Hán 六lục 常thường 住trụ 法pháp 體thể 性tánh 是thị 何hà 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 體thể 性tánh 是thị 念niệm 慧tuệ 。 何hà 以dĩ 知tri 之chi 。

答đáp 曰viết 。

依y 佛Phật 經Kinh 故cố 。 佛Phật 經Kinh 中trung 說thuyết 阿A 羅La 漢Hán 。 若nhược 眼nhãn 見kiến 色sắc 。 以dĩ 念niệm 慧tuệ 力lực 住trụ 於ư 捨xả 。 心tâm 不bất 生sanh 憂ưu 喜hỷ 。 乃nãi 至chí 意ý 知tri 法pháp 。 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 取thủ 迴hồi 轉chuyển 相tương 應ứng 共cộng 有hữu 體thể 。 是thị 四tứ 陰ấm 五ngũ 陰ấm 。 此thử 是thị 六lục 常thường 住trụ 體thể 性tánh 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 已dĩ 說thuyết 體thể 性tánh 所sở 以dĩ 。 今kim 當đương 說thuyết 。 何hà 故cố 名danh 常thường 住trụ 。 云vân 何hà 常thường 住trụ 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

阿A 羅La 漢Hán 。 常thường 住trụ 此thử 法pháp 。 未vị 曾tằng 遠viễn 離ly 。 故cố 名danh 常thường 住trụ 。 問vấn 曰viết 。 一nhất 切thiết 阿A 羅La 漢Hán 。 盡tận 有hữu 此thử 常thường 住trụ 法pháp 不phủ 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 不bất 盡tận 有hữu 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 非phi 時thời 解giải 脫thoát 。 得đắc 種chủng 智trí 者giả 。 此thử 有hữu 常thường 住trụ 法pháp 。 評bình 曰viết 。 應ưng 作tác 是thị 說thuyết 。 一nhất 切thiết 阿A 羅La 漢Hán 盡tận 有hữu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 一nhất 切thiết 阿A 羅La 漢Hán 。 常thường 有hữu 念niệm 慧tuệ 故cố 。 界giới 者giả 。 是thị 欲dục 界giới 色sắc 界giới 。 地địa 者giả 五ngũ 地địa 。 謂vị 欲dục 界giới 四tứ 禪thiền 。

問vấn 曰viết 。 以dĩ 何hà 等đẳng 故cố 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 三tam 界giới 善thiện 根căn 。 未vị 來lai 世thế 修tu 。 非phi 餘dư 時thời 耶da 。

答đáp 曰viết 。

阿A 羅La 漢Hán 。 必tất 須tu 世thế 俗tục 出xuất 定định 入nhập 定định 心tâm 。

復phục 次thứ 當đương 於ư 爾nhĩ 時thời 。 不bất 滿mãn 解giải 脫thoát 。 得đắc 滿mãn 足túc 故cố 。 學học 人nhân 解giải 脫thoát 。 乃nãi 至chí 金kim 剛cang 喻dụ 定định 。 不bất 名danh 滿mãn 足túc 。 若nhược 得đắc 盡tận 智trí 乃nãi 名danh 滿mãn 足túc 。 猶do 如như 農nông 夫phu 灌quán 田điền 。 一nhất 畦huề 滿mãn 已dĩ 復phục 流lưu 一nhất 畦huề 。 若nhược 諸chư 畦huề 已dĩ 滿mãn 更cánh 不bất 復phục 流lưu 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 是thị 時thời 心tâm 得đắc 自tự 在tại 。 首thủ 繫hệ 解giải 脫thoát 羂quyến 。 是thị 時thời 所sở 修tu 善thiện 根căn 。 如như 貢cống 上thượng 法pháp 。 猶do 如như 國quốc 王vương 。 登đăng 位vị 首thủ 繫hệ 羂quyến 時thời 。 一nhất 切thiết 萬vạn 姓tánh 。 貢cống 上thượng 珍trân 寶bảo 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 是thị 時thời 能năng 折chiết 伏phục 未vị 曾tằng 。 折chiết 伏phục 煩phiền 惱não 。 力lực 士sĩ 諸chư 善thiện 根căn 。 皆giai 稱xưng 善thiện 故cố 修tu 。 猶do 如như 大đại 眾chúng 。 集tập 會hội 一nhất 處xứ 。 若nhược 能năng 撲phác 未vị 曾tằng 有hữu 力lực 士sĩ 者giả 。 大đại 眾chúng 稱xưng 慶khánh 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 是thị 時thời 能năng 破phá 未vị 曾tằng 破phá 煩phiền 惱não 怨oán 家gia 。 諸chư 善thiện 根căn 如như 迎nghênh 法pháp 故cố 修tu 。 猶do 如như 有hữu 人nhân 。 能năng 破phá 怨oán 家gia 歸quy 國quốc 之chi 時thời 多đa 人nhân 出xuất 迎nghênh 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 無vô 有hữu 前tiền 際tế 。 無vô 始thỉ 已dĩ 來lai 。 諸chư 善thiện 根căn 身thân 。 常thường 為vị 煩phiền 惱não 。 身thân 所sở 覆phú 蔽tế 沈trầm 沒một 。 不bất 能năng 自tự 免miễn 。 欲dục 界giới 煩phiền 惱não 盡tận 時thời 。 不bất 得đắc 止chỉ 息tức 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 八bát 種chủng 煩phiền 惱não 斷đoạn 時thời 。 猶do 不bất 得đắc 止chỉ 息tức 。 若nhược 九cửu 種chủng 煩phiền 惱não 盡tận 時thời 。 是thị 時thời 乃nãi 得đắc 止chỉ 息tức 。 如như 束thúc 絹quyên 法pháp 。 九cửu 處xứ 約ước 之chi 。 若nhược 斷đoạn 一nhất 約ước 乃nãi 至chí 八bát 約ước 。 其kỳ 束thúc 不bất 散tán 。 若nhược 九cửu 約ước 都đô 斷đoạn 然nhiên 後hậu 乃nãi 散tán 。 彼bỉ 亦diệc 如như 是thị 。

時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 時thời 二nhị 種chủng 慧tuệ 修tu 。 謂vị 盡tận 智trí 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 盡tận 智trí 。 行hành 十thập 四tứ 行hành 。 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 行hành 十thập 六lục 行hành 。 若nhược 依y 未vị 至chí 禪thiền 。 三tam 十thập 法pháp 智trí 修tu 。 三tam 十thập 比tỉ 智trí 修tu 。 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 禪thiền 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 依y 空không 處xứ 。 三tam 十thập 比tỉ 智trí 修tu 。 非phi 法pháp 智trí 。 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 亦diệc 如như 是thị 。 非phi 時thời 解giải 脫thoát 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 時thời 三tam 種chủng 慧tuệ 修tu 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 。 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 有hữu 十thập 四tứ 行hành 。 無Vô 學Học 正chánh 見kiến 。 有hữu 十thập 六lục 行hành 。 若nhược 依y 未vị 至chí 禪thiền 。 有hữu 四tứ 十thập 四tứ 法pháp 智trí 修tu 四tứ 十thập 四tứ 比tỉ 智trí 修tu 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 禪thiền 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 依y 空không 處xứ 。 有hữu 四tứ 十thập 四tứ 比tỉ 智trí 分phần/phân 修tu 。 非phi 法pháp 智trí 乃nãi 至chí 無vô 所sở 有hữu 。 處xử 亦diệc 如như 是thị 。

諸chư 心tâm 過quá 去khứ 。 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

為vi 止chỉ 於ư 世thế 中trung 愚ngu 言ngôn 無vô 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 世thế 是thị 無vô 為vi 法Pháp 。 為vi 止chỉ 如như 是thị 意ý 欲dục 明minh 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 是thị 有hữu 法pháp 故cố 。 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

諸chư 心tâm 過quá 去khứ 。 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。 心tâm 變biến 易dị 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 二nhị 法pháp 變biến 易dị 。 過quá 去khứ 染nhiễm 污ô 心tâm 有hữu 二nhị 種chủng 變biến 易dị 。 一nhất 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 二nhị 法pháp 變biến 易dị 。 不bất 染nhiễm 污ô 心tâm 。 唯duy 一nhất 種chủng 變biến 易dị 。 謂vị 隨tùy 世thế 變biến 易dị 非phi 法pháp 也dã 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 染nhiễm 污ô 心tâm 。 是thị 法pháp 變biến 易dị 非phi 隨tùy 世thế 也dã 。 不bất 染nhiễm 污ô 心tâm 非phi 法pháp 變biến 易dị 。 亦diệc 非phi 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 諸chư 心tâm 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 。 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。

答đáp 曰viết 。

諸chư 心tâm 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 。 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 。 若nhược 為vi 染nhiễm 污ô 者giả 。 有hữu 二nhị 種chủng 變biến 易dị 。 不bất 染nhiễm 污ô 者giả 。 有hữu 一nhất 種chủng 變biến 易dị 。 謂vị 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 頗phả 心tâm 變biến 易dị 。 彼bỉ 心tâm 非phi 過quá 去khứ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 欲dục 恚khuể 相tương 應ứng 心tâm 。 為vì 明minh 此thử 義nghĩa 。 引dẫn 佛Phật 經Kinh 為vi 證chứng 。 如như 說thuyết 佛Phật 告cáo 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 伺tứ 賊tặc 以dĩ 鋸cứ 截tiệt 汝nhữ 支chi 節tiết 。 是thị 時thời 心tâm 變biến 易dị 。 口khẩu 不bất 應ưng 惡ác 言ngôn 。 若nhược 心tâm 變biến 易dị 。 口khẩu 出xuất 惡ác 言ngôn 。 是thị 汝nhữ 留lưu 難nạn 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 恚khuể 相tương 應ứng 心tâm 。 是thị 名danh 變biến 易dị 。 如như 說thuyết 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 婬dâm 欲dục 變biến 心tâm 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 欲dục 相tương 應ứng 心tâm 。 是thị 名danh 變biến 易dị 。 問vấn 曰viết 。 一nhất 切thiết 染nhiễm 污ô 心tâm 盡tận 是thị 變biến 易dị 。 何hà 以dĩ 唯duy 說thuyết 欲dục 恚khuể 相tương 應ứng 心tâm 是thị 變biến 易dị 。 不bất 說thuyết 餘dư 使sử 相tương 應ứng 心tâm 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 說thuyết 有hữu 餘dư 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 應ưng 說thuyết 餘dư 使sử 相tương 應ứng 心tâm 。 而nhi 不bất 說thuyết 者giả 。 當đương 知tri 此thử 義nghĩa 有hữu 餘dư 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 正chánh 是thị 佛Phật 經Kinh 所sở 說thuyết 。 此thử 中trung 則tắc 說thuyết 。 此thử 二nhị 心tâm 正chánh 是thị 佛Phật 經Kinh 所sở 說thuyết 。 是thị 故cố 說thuyết 之chi 。 如như 是thị 因nhân 論luận 生sanh 論luận 。 何hà 故cố 世Thế 尊Tôn 。 說thuyết 欲dục 恚khuể 相tương 應ứng 心tâm 是thị 變biến 易dị 。 不bất 說thuyết 餘dư 使sử 相tương 應ứng 心tâm 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 欲dục 能năng 變biến 身thân 恚khuể 能năng 變biến 境cảnh 界giới 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 於ư 境cảnh 界giới 生sanh 愛ái 。 所sở 有hữu 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 馳trì 騁sính 緣duyên 中trung 。 是thị 時thời 此thử 身thân 猶do 無vô 情tình 物vật 。 若nhược 於ư 境cảnh 界giới 生sanh 恚khuể 。 猶do 不bất 能năng 以dĩ 面diện 向hướng 之chi 。 何hà 況huống 正chánh 視thị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 二nhị 能năng 變biến 身thân 。 能năng 變biến 生sanh 處xứ 。 欲dục 心tâm 能năng 變biến 身thân 者giả 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 起khởi 貪tham 欲dục 纏triền 。 能năng 變biến 男nam 形hình 使sử 滅diệt 。 女nữ 形hình 使sử 生sanh 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 起khởi 瞋sân 恚khuể 纏triền 。 能năng 使sử 人nhân 身thân 滅diệt 。 使sử 成thành 蛇xà 身thân 。 此thử 中trung 應ưng 說thuyết 外ngoại 道đạo 來lai 作tác 比Bỉ 丘Khâu 喻dụ 。 曾tằng 聞văn 有hữu 尼ni 揵kiền 子tử 。 來lai 詣nghệ 佛Phật 法Pháp 出xuất 家gia 時thời 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 在tại 其kỳ 人nhân 前tiền 。 說thuyết 惡ác 法pháp 中trung 。 種chủng 種chủng 過quá 患hoạn 。 其kỳ 人nhân 聞văn 已dĩ 。 於ư 佛Phật 法Pháp 生sanh 大đại 瞋sân 恚khuể 。 以dĩ 瞋sân 恚khuể 故cố 。 人nhân 身thân 即tức 滅diệt 。 便tiện 成thành 蛇xà 身thân 。 云vân 何hà 欲dục 心tâm 能năng 變biến 生sanh 處xứ 。 如như 世Thế 尊Tôn 說thuyết 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 遊du 戲hí 失thất 念niệm 天thiên 。 彼bỉ 天thiên 若nhược 快khoái 意ý 遊du 戲hí 受thọ 樂lạc 之chi 時thời 。 身thân 體thể 疲bì 惓# 心tâm 則tắc 失thất 念niệm 。 以dĩ 失thất 念niệm 故cố 。 於ư 彼bỉ 命mạng 終chung 。 云vân 何hà 恚khuể 變biến 生sanh 處xứ 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 有hữu 恚khuể 害hại 意ý 天thiên 。 彼bỉ 諸chư 天thiên 心tâm 懷hoài 恚khuể 時thời 。 以dĩ 惡ác 眼nhãn 相tương 視thị 。 惡ác 眼nhãn 相tương 視thị 。 故cố 恚khuể 心tâm 轉chuyển 盛thịnh 。 恚khuể 心tâm 轉chuyển 盛thịnh 故cố 。 於ư 彼bỉ 命mạng 終chung 。 瞋sân 恚khuể 復phục 能năng 變biến 生sanh 處xứ 。 如như 以dĩ 恚khuể 心tâm 打đả 他tha 他tha 人nhân 即tức 死tử 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 欲dục 能năng 變biến 時thời 。 恚khuể 能năng 變biến 形hình 。 欲dục 變biến 時thời 者giả 。 以dĩ 欲dục 故cố 有hữu 嬰anh 孩hài 少thiếu 壯tráng 男nam 女nữ 等đẳng 時thời 差sai 別biệt 。 恚khuể 變biến 形hình 者giả 。 以dĩ 恚khuể 故cố 。 鋸cứ 截tiệt 他tha 手thủ 足túc 耳nhĩ 鼻tị 。 種chủng 種chủng 身thân 分phần/phân 。 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 能năng 壞hoại 時thời 壞hoại 形hình 故cố 。 是thị 以dĩ 說thuyết 之chi 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 以dĩ 此thử 二nhị 法Pháp 。 能năng 生sanh 憎tăng 愛ái 種chủng 種chủng 過quá 患hoạn 故cố 。 是thị 以dĩ 說thuyết 之chi 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 此thử 二nhị 法pháp 。 速tốc 能năng 令linh 身thân 色sắc 變biến 異dị 。 是thị 以dĩ 說thuyết 之chi 。

若nhược 心tâm 有hữu 染nhiễm 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 作tác 此thử 論luận 。

答đáp 曰viết 。

先tiên 說thuyết 婬dâm 欲dục 心tâm 變biến 易dị 。 或hoặc 謂vị 唯duy 婬dâm 欲dục 心tâm 是thị 變biến 易dị 非phi 餘dư 。 今kim 說thuyết 三tam 界giới 欲dục 心tâm 盡tận 是thị 變biến 易dị 故cố 。 而nhi 作tác 此thử 論luận 。

若nhược 心tâm 有hữu 染nhiễm 。 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 心tâm 有hữu 染nhiễm 。 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 。 若nhược 過quá 去khứ 心tâm 。 有hữu 二nhị 種chủng 變biến 易dị 。 若nhược 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 有hữu 一nhất 種chủng 變biến 易dị 。 謂vị 法pháp 變biến 易dị 。 頗phả 有hữu 心tâm 變biến 易dị 彼bỉ 心tâm 非phi 有hữu 染nhiễm 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 過quá 去khứ 欲dục 不bất 相tương 應ứng 心tâm 。 若nhược 染nhiễm 污ô 。 有hữu 二nhị 種chủng 變biến 易dị 。 不bất 染nhiễm 污ô 一nhất 種chủng 謂vị 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 恚khuể 相tương 應ứng 心tâm 。 如như 說thuyết 。 伺tứ 賊tặc 以dĩ 鋸cứ 截tiệt 汝nhữ 身thân 體thể 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 心tâm 。 是thị 法pháp 變biến 易dị 非phi 有hữu 染nhiễm 。 問vấn 曰viết 。 現hiện 在tại 心tâm 至chí 過quá 去khứ 名danh 變biến 易dị 。 未vị 來lai 心tâm 至chí 現hiện 在tại 。 何hà 以dĩ 不bất 名danh 變biến 易dị 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 變biến 易dị 心tâm 。 更cánh 不bất 變biến 易dị 。 故cố 名danh 變biến 易dị 。 未vị 來lai 心tâm 至chí 現hiện 在tại 。 復phục 當đương 變biến 易dị 。 至chí 過quá 去khứ 故cố 不bất 名danh 變biến 易dị 。

復phục 有hữu 說thuyết 者giả 。 若nhược 所sở 作tác 變biến 易dị 。 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 是thị 名danh 變biến 易dị 。 現hiện 在tại 心tâm 。 雖tuy 有hữu 隨tùy 世thế 變biến 易dị 。 無vô 所sở 作tác 變biến 易dị 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 猶do 有hữu 所sở 作tác 。 復phục 當đương 變biến 易dị 。 至chí 過quá 去khứ 世thế 故cố 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 名danh 伺tứ 賊tặc 耶da 。

答đáp 曰viết 。

晝trú 伺tứ 其kỳ 便tiện 。 夜dạ 則tắc 偷thâu 劫kiếp 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 以dĩ 鋸cứ 為ví 喻dụ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 刀đao 截tiệt 人nhân 。 有hữu 入nhập 時thời 痛thống 出xuất 時thời 不bất 痛thống 。 有hữu 出xuất 時thời 痛thống 入nhập 時thời 不bất 痛thống 。 以dĩ 鋸cứ 截tiệt 人nhân 。 出xuất 入nhập 俱câu 痛thống 。 是thị 以dĩ 為ví 喻dụ 。 若nhược 心tâm 有hữu 恚khuể 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 耶da 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 心tâm 有hữu 恚khuể 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 變biến 易dị 。 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 盡tận 應ưng 說thuyết 之chi 。 頗phả 變biến 易dị 一nhất 切thiết 彼bỉ 心tâm 非phi 有hữu 恚khuể 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 過quá 去khứ 恚khuể 不bất 相tương 應ứng 心tâm 。 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 欲dục 相tương 應ứng 心tâm 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 心tâm 。 隨tùy 相tương 應ứng 說thuyết 。

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu