阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận
Quyển 30
迦Ca 栴Chiên 延Diên 子Tử 造Tạo 符Phù 秦Tần 僧Tăng 伽Già 提Đề 婆Bà 共Cộng 竺Trúc 佛Phật 念Niệm 譯Dịch

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 犍Kiền 度Độ 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập

迦ca 旃chiên 延diên 子tử 造tạo

符phù 秦tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 僧Tăng 伽già 提đề 婆bà 共cộng 竺trúc 佛Phật 念niệm 譯dịch

見kiến 犍kiền 度độ 想tưởng 跋bạt 渠cừ 第đệ 三tam 。

十thập 想tưởng 。 無vô 常thường 想tưởng 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 不bất 淨tịnh 想tưởng 。 觀quán 食thực 想tưởng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 死tử 想tưởng 斷đoạn 想tưởng 無vô 婬dâm 想tưởng 盡tận 想tưởng 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 耶da 。 設thiết 諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 耶da 。 乃nãi 至chí 盡tận 想tưởng 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。 設thiết 諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 耶da 。 乃nãi 至chí 盡tận 想tưởng 亦diệc 如như 是thị 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 不bất 修tu 不bất 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 不bất 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 不bất 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 不bất 修tu 不bất 作tác 證chứng 耶da 。 頗phả 法pháp 無vô 緣duyên 緣duyên 因nhân 無vô 緣duyên 緣duyên 。 法pháp 緣duyên 俱câu 生sanh 有hữu 有hữu 像tượng 非phi 不bất 有hữu 非phi 不bất 有hữu 像tượng 。 餘dư 色sắc 餘dư 痛thống 餘dư 想tưởng 餘dư 識thức 餘dư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 。 彼bỉ 法pháp 於ư 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 因nhân 耶da 。 當đương 言ngôn 緣duyên 耶da 。

復phục 次thứ 當đương 言ngôn 緣duyên 。 當đương 言ngôn 非phi 因nhân 耶da 。 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 不bất 善thiện 耶da 無vô 記ký 耶da 。 彼bỉ 法pháp 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。 幾kỷ 結kết 繫hệ 。 若nhược 法pháp 心tâm 俱câu 生sanh 非phi 不bất 用dụng 心tâm 。 如như 是thị 心tâm 生sanh 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。 如như 心tâm 盡tận 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。 如như 彼bỉ 得đắc 心tâm 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。 如như 彼bỉ 棄khí 心tâm 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。 如như 彼bỉ 心tâm 受thọ 報báo 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 見kiến 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。 見kiến 不bất 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。 疑nghi 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。 因nhân 道đạo 緣duyên 生sanh 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 眼nhãn 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 除trừ 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 耳nhĩ 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 除trừ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 鼻tị 舌thiệt 身thân 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 除trừ 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 意ý 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 除trừ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 。

十thập 想tưởng 。 無vô 常thường 想tưởng 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng 。 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng 不bất 淨tịnh 想tưởng 觀quán 食thực 想tưởng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 可khả 樂lạc 想tưởng 。 死tử 想tưởng 斷đoạn 想tưởng 無vô 婬dâm 想tưởng 盡tận 想tưởng 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 。 想tưởng 生sanh 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 諸chư 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 想tưởng 諸chư 相tướng 應ưng 法pháp 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 想tưởng 諸chư 相tướng 應ưng 法pháp 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 想tưởng 諸chư 相tướng 應ưng 法pháp 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 想tưởng 諸chư 相tướng 應ưng 法pháp 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 相tương 應ứng 。 乃nãi 至chí 盡tận 想tưởng 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 無vô 常thường 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 此thử 緣duyên 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 也dã 。 云vân 何hà 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 盡tận 。 猶do 如như 餘dư 想tưởng 在tại 前tiền 必tất 生sanh 。 彼bỉ 有hữu 餘dư 緣duyên 。 是thị 謂vị 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 生sanh 。 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 常thường 想tưởng 一nhất 緣duyên 。 乃nãi 至chí 盡tận 想tưởng 亦diệc 如như 是thị 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 不bất 修tu 不bất 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 虛hư 空không 非phi 數số 緣duyên 盡tận 也dã 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 不bất 修tu 作tác 證chứng 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 數số 緣duyên 盡tận 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 不bất 斷đoạn 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 無vô 漏lậu 有hữu 為vi 法pháp 也dã 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 善thiện 有hữu 漏lậu 法pháp 也dã 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 不bất 修tu 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 也dã 。 頗phả 法pháp 智trí 分phân 別biệt 斷đoạn 不bất 修tu 不bất 作tác 證chứng 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 除trừ 天thiên 眼nhãn 天thiên 耳nhĩ 也dã 。 諸chư 餘dư 無vô 記ký 有hữu 為vi 法pháp 若nhược 不bất 善thiện 法Pháp 也dã 。 頗phả 法pháp 無vô 緣duyên 緣duyên 因nhân 無vô 緣duyên 緣duyên 法pháp 緣duyên 俱câu 生sanh 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 諸chư 五ngũ 識thức 身thân 俱câu 相tương 應ứng 。 諸chư 意ý 識thức 身thân 俱câu 相tương 應ứng 。 色sắc 無vô 為vi 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 緣duyên 彼bỉ 法pháp 諸chư 得đắc 。 生sanh 老lão 無vô 常thường 。 是thị 謂vị 法pháp 無vô 緣duyên 緣duyên 因nhân 無vô 緣duyên 緣duyên 法pháp 緣duyên 俱câu 生sanh 。 有hữu 有hữu 像tượng 有hữu 彼bỉ 法pháp 非phi 無vô 彼bỉ 法pháp 。 是thị 故cố 有hữu 有hữu 像tượng 非phi 不bất 有hữu 非phi 不bất 有hữu 像tượng 。 然nhiên 有hữu 彼bỉ 法pháp 非phi 不bất 有hữu 彼bỉ 法pháp 。 是thị 故cố 非phi 不bất 有hữu 非phi 不bất 有hữu 像tượng 。 餘dư 色sắc 彼bỉ 法pháp 非phi 色sắc 。 餘dư 痛thống 彼bỉ 法pháp 非phi 痛thống 。 餘dư 想tưởng 彼bỉ 法pháp 非phi 想tưởng 。 餘dư 識thức 彼bỉ 法pháp 非phi 識thức 。 餘dư 彼bỉ 相tương 應ứng 法pháp 彼bỉ 法pháp 非phi 相tướng 應ưng 。 是thị 故cố 餘dư 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 彼bỉ 法pháp 於ư 彼bỉ 法pháp 。 當đương 言ngôn 因nhân 。 當đương 言ngôn 緣duyên 耶da 。 或hoặc 當đương 言ngôn 緣duyên 。 當đương 言ngôn 非phi 因nhân 耶da 。

答đáp 曰viết 。

前tiền 生sanh 後hậu 生sanh 當đương 言ngôn 因nhân 當đương 言ngôn 緣duyên 。 後hậu 生sanh 前tiền 生sanh 當đương 言ngôn 緣duyên 。 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 彼bỉ 法pháp 當đương 言ngôn 善thiện 耶da 。 不bất 善thiện 耶da 當đương 言ngôn 無vô 記ký 耶da 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 法pháp 善thiện 中trung 當đương 言ngôn 善thiện 。 不bất 善thiện 中trung 當đương 言ngôn 不bất 善thiện 。 無vô 記ký 中trung 當đương 言ngôn 無vô 記ký 。 彼bỉ 法pháp 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。

答đáp 曰viết 。

三tam 界giới 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 幾kỷ 結kết 繫hệ 。 答đáp 曰viết 九cửu 。 諸chư 法pháp 心tâm 俱câu 生sanh 非phi 不bất 用dụng 心tâm 。 如như 彼bỉ 心tâm 生sanh 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

先tiên 心tâm 生sanh 後hậu 彼bỉ 法pháp 也dã 。 如như 彼bỉ 心tâm 盡tận 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。 答đáp 曰viết 先tiên 。 心tâm 盡tận 後hậu 彼bỉ 法pháp 也dã 。 如như 彼bỉ 得đắc 心tâm 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

先tiên 得đắc 心tâm 後hậu 彼bỉ 法pháp 也dã 。 如như 彼bỉ 棄khí 心tâm 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

先tiên 棄khí 法pháp 後hậu 棄khí 彼bỉ 心tâm 也dã 。 如như 彼bỉ 心tâm 受thọ 報báo 彼bỉ 法pháp 亦diệc 然nhiên 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 是thị 或hoặc 非phi 。 見kiến 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 漏lậu 緣duyên 。 亦diệc 見kiến 無vô 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 也dã 。 見kiến 不bất 相tương 應ứng 痛thống 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 見kiến 無vô 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 疑nghi 相tương 應ứng 痛thống 。 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 諦Đế 斷đoạn 有hữu 漏lậu 緣duyên 。 亦diệc 疑nghi 無vô 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 也dã 。 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 痛thống 。 幾kỷ 使sử 所sở 使sử 。

答đáp 曰viết 。

除trừ 疑nghi 無vô 漏lậu 緣duyên 。 若nhược 彼bỉ 相tương 應ứng 無vô 明minh 。 諸chư 餘dư 一nhất 切thiết 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 因nhân 道đạo 緣duyên 生sanh 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 也dã 。 眼nhãn 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 。 除trừ 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 耳nhĩ 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 。 除trừ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 鼻tị 舌thiệt 身thân 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 。 除trừ 心tâm 相tương 應ứng 法pháp 。 意ý 更cánh 等đẳng 生sanh 想tưởng 痛thống 。 除trừ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 也dã 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 想tưởng 品phẩm 第đệ 四tứ 十thập 一nhất 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 一nhất 百bách 四tứ 首thủ 盧lô 秦tần 一nhất 千thiên 六lục 百bách 二nhị 十thập 二nhị 言ngôn )# 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 見kiến 犍kiền 度độ 智trí 時thời 跋bạt 渠cừ 第đệ 四tứ 。

諸chư 聚tụ 智trí 時thời 彼bỉ 聚tụ 斷đoạn 耶da 。 設thiết 聚tụ 斷đoạn 彼bỉ 聚tụ 智trí 耶da 。 諸chư 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 無vô 欲dục 耶da 。 設thiết 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 厭yếm 耶da 。 諸chư 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 耶da 。 設thiết 聚tụ 修tu 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 厭yếm 耶da 。 諸chư 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 耶da 。 設thiết 聚tụ 修tu 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 無vô 欲dục 耶da 。 若nhược 法pháp 諸chư 法pháp 因nhân 或hoặc 時thời 法pháp 彼bỉ 法pháp 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 耶da 。 若nhược 法pháp 諸chư 法pháp 次thứ 第đệ 緣duyên 增tăng 上thượng 。 或hoặc 時thời 彼bỉ 法pháp 彼bỉ 法pháp 不bất 當đương 言ngôn 次thứ 第đệ 緣duyên 增tăng 上thượng 耶da 。 諸chư 意ý 更cánh 彼bỉ 一nhất 切thiết 三tam 等đẳng 更cánh 。 設thiết 三tam 等đẳng 更cánh 彼bỉ 一nhất 切thiết 意ý 更cánh 耶da 。 諸chư 慢mạn 彼bỉ 作tác 慢mạn 耶da 。 設thiết 作tác 慢mạn 彼bỉ 慢mạn 耶da 。 諸chư 慢mạn 心tâm 增tăng 上thượng 設thiết 心tâm 增tăng 上thượng 彼bỉ 慢mạn 耶da 。 諸chư 行hành 非phi 護hộ 耶da 。 設thiết 非phi 護hộ 彼bỉ 行hành 耶da 。 諸chư 行hành 彼bỉ 護hộ 耶da 。 設thiết 護hộ 彼bỉ 行hành 耶da 。 若nhược 聚tụ 不bất 得đắc 不bất 成thành 就tựu 彼bỉ 聚tụ 耶da 。 設thiết 聚tụ 不bất 成thành 就tựu 不bất 得đắc 彼bỉ 聚tụ 耶da 。 諸chư 聚tụ 得đắc 成thành 就tựu 彼bỉ 聚tụ 耶da 。 設thiết 聚tụ 成thành 就tựu 不bất 得đắc 彼bỉ 聚tụ 耶da 。 除trừ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 耶da 。 習tập 亦diệc 如như 是thị 。 除trừ 盡tận 聖Thánh 諦Đế 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 道đạo 亦diệc 如như 是thị 。 除trừ 色sắc 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 無vô 色sắc 可khả 見kiến 不bất 可khả 見kiến 。 有hữu 對đối 無vô 對đối 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 除trừ 無vô 斷đoạn 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 除trừ 起khởi 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 未vị 生sanh 色sắc 無vô 色sắc 。 可khả 見kiến 不bất 可khả 見kiến 。 有hữu 對đối 無vô 對đối 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 善thiện 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 欲dục 界giới 繫hệ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 學học 無Vô 學Học 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 見kiến 諦Đế 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 除trừ 不bất 斷đoạn 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 幾kỷ 持trì 幾kỷ 入nhập 幾kỷ 陰ấm 。 頗phả 一nhất 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 耶da 。 此thử 章chương 義nghĩa 願nguyện 具cụ 演diễn 說thuyết 。

諸chư 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 不bất 斷đoạn 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 盡tận 道đạo 智trí 不bất 除trừ 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 不bất 斷đoạn 。 云vân 何hà 聚tụ 斷đoạn 彼bỉ 聚tụ 不bất 智trí 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 忍nhẫn 盡tận 忍nhẫn 道đạo 忍nhẫn 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 斷đoạn 彼bỉ 聚tụ 不bất 智trí 。 云vân 何hà 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 斷đoạn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 盡tận 道đạo 智trí 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 智trí 彼bỉ 聚tụ 斷đoạn 。 云vân 何hà 聚tụ 不bất 智trí 彼bỉ 聚tụ 不bất 斷đoạn 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 盡tận 道đạo 忍nhẫn 不bất 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 不bất 智trí 彼bỉ 聚tụ 不bất 斷đoạn 。 諸chư 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 無vô 欲dục 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。 云vân 何hà 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 忍nhẫn 。 以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 智trí 不bất 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。 云vân 何hà 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 厭yếm 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 盡tận 忍nhẫn 道đạo 忍nhẫn 以dĩ 盡tận 智trí 道đạo 智trí 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 厭yếm 。 云vân 何hà 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 無vô 欲dục 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 忍nhẫn 。 以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 智trí 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 無vô 欲dục 也dã 。 云vân 何hà 聚tụ 非phi 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 盡tận 忍nhẫn 道đạo 忍nhẫn 以dĩ 盡tận 智trí 道đạo 智trí 不bất 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 非phi 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。 諸chư 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 諸chư 聚tụ 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 也dã 。 頗phả 聚tụ 修tu 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 厭yếm 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 以dĩ 盡tận 智trí 道đạo 智trí 斷đoạn 垢cấu 也dã 。 諸chư 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 修tu 厭yếm 。 云vân 何hà 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 修tu 厭yếm 。 答đáp 曰viết 以dĩ 盡tận 忍nhẫn 道đạo 忍nhẫn 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 修tu 厭yếm 。 云vân 何hà 聚tụ 修tu 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 耶da 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 忍nhẫn 以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 智trí 不bất 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 修tu 厭yếm 彼bỉ 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。 云vân 何hà 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 彼bỉ 修tu 厭yếm 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 苦khổ 忍nhẫn 習tập 忍nhẫn 以dĩ 苦khổ 智trí 習tập 盡tận 道đạo 智trí 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 修tu 厭yếm 。 云vân 何hà 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 。 彼bỉ 聚tụ 非phi 修tu 厭yếm 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 盡tận 忍nhẫn 道đạo 忍nhẫn 不bất 斷đoạn 垢cấu 。 是thị 謂vị 聚tụ 非phi 無vô 欲dục 彼bỉ 聚tụ 非phi 修tu 厭yếm 。 若nhược 法pháp 諸chư 法pháp 因nhân 或hoặc 時thời 彼bỉ 法pháp 彼bỉ 法pháp 不bất 當đương 言ngôn 因nhân 。 答đáp 曰viết 無vô 。 若nhược 法pháp 諸chư 法pháp 次thứ 第đệ 或hoặc 時thời 彼bỉ 法pháp 彼bỉ 法pháp 不bất 當đương 言ngôn 次thứ 第đệ 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 彼bỉ 法pháp 未vị 生sanh 也dã 。 若nhược 法pháp 諸chư 法pháp 緣duyên 增tăng 上thượng 。 或hoặc 時thời 彼bỉ 法pháp 彼bỉ 法pháp 不bất 當đương 言ngôn 緣duyên 增tăng 上thượng 耶da 。 答đáp 曰viết 無vô 。 諸chư 意ý 更cánh 彼bỉ 一nhất 切thiết 三tam 等đẳng 更cánh 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 諸chư 意ý 更cánh 彼bỉ 一nhất 切thiết 三tam 等đẳng 更cánh 。 頗phả 三tam 等đẳng 更cánh 彼bỉ 非phi 意ý 更cánh 耶da 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 五ngũ 識thức 身thân 相tương 應ứng 更cánh 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 有hữu 意ý 持trì 法Pháp 持trì 。 有hữu 無vô 明minh 持trì 無vô 明minh 痛thống 更cánh 。 觸xúc 有hữu 得đắc 耶da 無vô 得đắc 耶da 有hữu 無vô 得đắc 耶da 。 諸chư 慢mạn 彼bỉ 一nhất 切thiết 自tự 己kỷ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 諸chư 慢mạn 彼bỉ 一nhất 切thiết 自tự 己kỷ 也dã 。 頗phả 自tự 己kỷ 非phi 慢mạn 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 見kiến 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 是thị 自tự 己kỷ 。 於ư 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 是thị 自tự 己kỷ 。 諸chư 慢mạn 彼bỉ 增tăng 上thượng 盛thịnh 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 諸chư 慢mạn 彼bỉ 增tăng 上thượng 盛thịnh 也dã 。 頗phả 增tăng 上thượng 盛thịnh 非phi 慢mạn 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 除trừ 慢mạn 諸chư 餘dư 垢cấu 現hiện 在tại 前tiền 。 世Thế 尊Tôn 亦diệc 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 若nhược 增tăng 上thượng 者giả 。 是thị 魔ma 所sở 繫hệ 不bất 增tăng 上thượng 者giả 是thị 解giải 脫thoát 波Ba 旬Tuần 也dã 。 諸chư 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 行hành 彼bỉ 非phi 不bất 護hộ 。 云vân 何hà 行hành 彼bỉ 非phi 不bất 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

身thân 護hộ 口khẩu 護hộ 。 是thị 謂vị 行hành 彼bỉ 非phi 不bất 護hộ 。 云vân 何hà 非phi 護hộ 彼bỉ 非phi 行hành 。

答đáp 曰viết 。

根căn 非phi 護hộ 。 是thị 謂vị 非phi 護hộ 彼bỉ 非phi 行hành 。 云vân 何hà 行hành 非phi 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

身thân 非phi 護hộ 口khẩu 非phi 護hộ 。 是thị 謂vị 行hành 非phi 護hộ 。 云vân 何hà 非phi 行hành 彼bỉ 非phi 不bất 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

根căn 護hộ 。 是thị 謂vị 非phi 行hành 彼bỉ 非phi 不bất 護hộ 。 諸chư 行hành 彼bỉ 護hộ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

或hoặc 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 。 云vân 何hà 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

身thân 不bất 護hộ 口khẩu 不bất 護hộ 。 是thị 謂vị 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 。 云vân 何hà 護hộ 彼bỉ 非phi 行hành 。

答đáp 曰viết 。

根căn 護hộ 。 是thị 謂vị 護hộ 彼bỉ 非phi 行hành 。 云vân 何hà 行hành 彼bỉ 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

身thân 護hộ 口khẩu 護hộ 。 是thị 謂vị 行hành 彼bỉ 護hộ 。 云vân 何hà 非phi 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 。

答đáp 曰viết 。

根căn 非phi 護hộ 。 是thị 謂vị 非phi 行hành 彼bỉ 非phi 護hộ 。 若nhược 聚tụ 不bất 得đắc 不bất 成thành 就tựu 彼bỉ 聚tụ 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 聚tụ 不bất 得đắc 不bất 成thành 就tựu 彼bỉ 聚tụ 頗phả 聚tụ 不bất 成thành 就tựu 彼bỉ 聚tụ 非phi 不bất 得đắc 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 若nhược 聚tụ 得đắc 便tiện 失thất 也dã 。 若nhược 聚tụ 得đắc 彼bỉ 聚tụ 成thành 就tựu 耶da 。

答đáp 曰viết 。

如như 是thị 。 若nhược 聚tụ 成thành 就tựu 彼bỉ 得đắc 聚tụ 也dã 。 頗phả 聚tụ 得đắc 彼bỉ 聚tụ 非phi 成thành 就tựu 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 若nhược 聚tụ 得đắc 便tiện 失thất 也dã 。 除trừ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 二nhị 持trì (# 意ý 識thức )# 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 習tập 亦diệc 如như 是thị 。 除trừ 盡tận 聖Thánh 諦Đế 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 道đạo 亦diệc 如như 是thị 。 除trừ 色sắc 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 七thất 持trì 一nhất 入nhập (# 意ý 也dã )# 一nhất 陰ấm 。 除trừ 無vô 色sắc 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 持trì 十thập 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 可khả 見kiến 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 六lục 持trì 十thập 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 不bất 可khả 見kiến 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 一nhất 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 有hữu 對đối 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 七thất 持trì (# 意ý 識thức 竟cánh )# 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 無vô 對đối 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 持trì 十thập 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 有hữu 漏lậu 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 二nhị 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 無vô 漏lậu 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 有hữu 為vi 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 聚tụ 空không 論luận 。 除trừ 無vô 為vi 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm (# 色sắc 識thức )# 。 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 未vị 來lai 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 無vô 記ký 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 九cửu 持trì 三tam 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 三tam 持trì 九cửu 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 法pháp 。 學Học 無Vô 學Học 法Pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 二nhị 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 法pháp 無vô 斷đoạn 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 二nhị 陰ấm 。 除trừ 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 及cập 法pháp 入nhập 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 二nhị 持trì 一nhất 入nhập 。 一nhất 陰ấm 除trừ 起khởi 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 起khởi 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 未vị 生sanh 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 聚tụ 空không 論luận 。 除trừ 色sắc 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 八bát 持trì 二nhị 入nhập 四tứ 陰ấm 。 除trừ 無vô 色sắc 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 一nhất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 可khả 見kiến 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 七thất 持trì 十thập 一nhất 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 不bất 可khả 見kiến 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 一nhất 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 有hữu 對đối 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 八bát 持trì 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 無vô 對đối 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 持trì 十thập 入nhập 一nhất 陰ấm 。 除trừ 有hữu 漏lậu 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 三tam 持trì 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 無vô 漏lậu 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 有hữu 為vi 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 聚tụ 空không 論luận 。 除trừ 無vô 為vi 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 未vị 來lai 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 除trừ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 聚tụ 空không 論luận 。 除trừ 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 。 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 無vô 記ký 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 持trì 四tứ 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 欲dục 界giới 繫hệ 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 四tứ 持trì 十thập 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 繫hệ 法pháp 學Học 無Vô 學Học 法Pháp 。 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 法Pháp 。 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 三tam 持trì 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 見kiến 諦Đế 斷đoạn 法pháp 無vô 斷đoạn 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 十thập 八bát 持trì 。 十thập 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 除trừ 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 法pháp 及cập 諸chư 法pháp 必tất 不bất 生sanh 。 諸chư 餘dư 法pháp 攝nhiếp 三tam 持trì 二nhị 入nhập 五ngũ 陰ấm 。 頗phả 有hữu 一nhất 持trì 一nhất 入nhập 一nhất 陰ấm 。 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp 耶da 。 答đáp 曰viết 有hữu 。 一nhất 持trì 法Pháp 攝nhiếp 一nhất 入nhập 意ý 入nhập 一nhất 陰ấm 色sắc 陰ấm 也dã 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 智trí 跋bạt 渠cừ 第đệ 四tứ 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 一nhất 百bách 七thất 十thập 八bát 首thủ 盧lô 秦tần 二nhị 千thiên 三tam 百bách 。 四tứ 十thập 一nhất 言ngôn )# 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 見kiến 犍kiền 度độ 見kiến 跋bạt 渠cừ 第đệ 五ngũ

邪tà 見kiến 斷đoạn 垢cấu 淨tịnh 。 無vô 因nhân 無vô 智trí 見kiến 。

智trí 力lực 無vô 精tinh 進tấn 。 作tác 七thất 士sĩ 身thân 因nhân 。

四tứ 本bổn 緣duyên 豪hào 無vô 。 無vô 因nhân 自tự 亦diệc 他tha 。

我ngã 作tác 作tác 無vô 因nhân 。 此thử 彼bỉ 我ngã 六lục 見kiến 。

欲dục 樂lạc 及cập 諸chư 禪thiền 。 空không 有hữu 無vô 非phi 風phong 。

我ngã 作tác 亦diệc 有hữu 慢mạn 。 若nhược 得đắc 若nhược 當đương 得đắc 。

故cố 說thuyết 是thị 見kiến 品phẩm 。

所sở 謂vị 此thử 見kiến 無vô 施thí 無vô 福phước 無vô 說thuyết 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 。 無vô 善thiện 惡ác 行hành 果quả 報báo 。 此thử 邪tà 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 無vô 今kim 世thế 後hậu 世thế 。 無vô 父phụ 無vô 母mẫu 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 無vô 世thế 阿A 羅La 漢Hán 樂nhạo 法Pháp 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 無vô 等đẳng 法pháp 此thử 邪tà 見kiến 盡Tận 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 無vô 趣thú 得đắc 諸chư 。 今kim 世thế 後hậu 世thế 。 自tự 智trí 作tác 證chứng 成thành 就tựu 遊du 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 於ư 此thử 命mạng 活hoạt 。 餘dư 處xứ 斷đoạn 壞hoại 無vô 有hữu 死tử 。 此thử 邊biên 見kiến 攝nhiếp 斷đoạn 滅diệt 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 四tứ 大đại 人nhân 身thân 。 彼bỉ 若nhược 命mạng 終chung 時thời 。 彼bỉ 當đương 爾nhĩ 時thời 。 地địa 即tức 屬thuộc 地địa 。 身thân 水thủy 即tức 屬thuộc 水thủy 。 身thân 火hỏa 即tức 屬thuộc 火hỏa 。 身thân 風phong 即tức 屬thuộc 風phong 。 身thân 空không 五ngũ 人nhân 持trì 屍thi 往vãng 棄khí 塚trủng 間gian 。 跡tích 現hiện 根căn 歸quy 虛hư 空không 。 此thử 邊biên 見kiến 攝nhiếp 。 有hữu 常thường 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 骨cốt 白bạch 鴿cáp 色sắc 我ngã 變biến 為vi 灰hôi 。 若nhược 火hỏa 我ngã 緣duyên 此thử 非phi 見kiến 是thị 邪tà 智trí 。 若nhược 有hữu 漏lậu 行hành 我ngã 緣duyên 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 若nhược 無vô 漏lậu 行hành 我ngã 見kiến 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 貪tham 者giả 歎thán 施thí 。 智trí 者giả 歎thán 受thọ 。 誹phỉ 謗báng 智trí 法pháp 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 彼bỉ 空không 妄vọng 語ngữ 此thử 愚ngu 非phi 智trí 。 諸chư 作tác 是thị 說thuyết 有hữu 於ư 此thử 命mạng 活hoạt 。 餘dư 處xứ 斷đoạn 壞hoại 曾tằng 無vô 有hữu 死tử 。 此thử 愚ngu 邊biên 見kiến 攝nhiếp 。 有hữu 常thường 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 有hữu 垢cấu 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 有hữu 垢cấu 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 眾chúng 生sanh 淨tịnh 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 眾chúng 生sanh 淨tịnh 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 無vô 智trí 無vô 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 無vô 智trí 無vô 見kiến 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 智trí 見kiến 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 智trí 見kiến 。 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 無vô 力lực 無vô 精tinh 進tấn 。 無vô 力lực 精tinh 進tấn 。 無vô 自tự 作tác 無vô 他tha 作tác 無vô 士sĩ 作tác 。 非phi 自tự 作tác 非phi 他tha 作tác 非phi 士sĩ 作tác 。 士sĩ 力lực 士sĩ 精tinh 進tấn 士sĩ 方phương 便tiện 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 蟲trùng 一nhất 切thiết 神thần 。 無vô 力lực 無vô 自tự 在tại 無vô 精tinh 進tấn 無vô 方phương 便tiện 。 有hữu 行hành 報báo 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 受thọ 苦khổ 樂nhạo/nhạc/lạc 。 於ư 六lục 六lục 生sanh 若nhược 誹phỉ 謗báng 有hữu 漏lậu 力lực 精tinh 進tấn 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 若nhược 誹phỉ 謗báng 無vô 漏lậu 力lực 精tinh 進tấn 此thử 邪tà 見kiến 道Đạo 諦Đế 斷đoạn 也dã 所sở 謂vị 此thử 見kiến 造tạo 教giáo 造tạo 斷đoạn 教giáo 斷đoạn 煮chử 教giáo 煮chử 愁sầu 煩phiền 椎chùy 胸hung 呻thân 吟ngâm 志chí 亂loạn 。 害hại 眾chúng 生sanh 不bất 與dữ 取thủ 婬dâm 邪tà 行hành 。 妄vọng 語ngữ 飲ẩm 酒tửu 。 穿xuyên 牆tường 壞hoại 藏tạng 偷thâu 金kim 婬dâm 他tha 妻thê 。 害hại 村thôn 害hại 城thành 害hại 眾chúng 生sanh 。 作tác 如như 是thị 者giả 此thử 非phi 惡ác 。 以dĩ 刀đao 以dĩ 輪luân 此thử 地địa 上thượng 。 所sở 有hữu 諸chư 蟲trùng 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 一nhất 日nhật 之chi 中trung 。 斷đoạn 截tiệt 撾qua 捶chúy 作tác 一nhất 肉nhục 聚tụ 。 彼bỉ 無vô 有hữu 惡ác 無vô 因nhân 緣duyên 惡ác 報báo 。 於ư 恆hằng 水thủy 左tả 施thí 福phước 說thuyết 法Pháp 於ư 恆hằng 水thủy 右hữu 斷đoạn 截tiệt 撾qua 打đả 來lai 。 彼bỉ 無vô 福phước 無vô 惡ác 。 施thí 與dữ 戒giới 完hoàn 具cụ 歡hoan 喜hỷ 說thuyết 錢tiền 財tài 。 彼bỉ 因nhân 緣duyên 無vô 福phước 。 彼bỉ 因nhân 緣duyên 無vô 福phước 報báo 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 七thất 士sĩ 身thân 不bất 作tác 作tác 不bất 化hóa 化hóa 實thật 住trụ 。 聚tụ 常thường 住trụ 彼bỉ 立lập 非phi 移di 動động 各các 不bất 相tương 干can 。 若nhược 福phước 若nhược 惡ác 福phước 惡ác 。 若nhược 苦khổ 若nhược 樂lạc 苦khổ 樂lạc 。 彼bỉ 何hà 者giả 。 所sở 謂vị 地địa 身thân 水thủy 身thân 火hỏa 身thân 風phong 身thân 苦khổ 樂lạc 命mạng 七thất 。 是thị 謂vị 七thất 士sĩ 身thân 不bất 作tác 作tác 不bất 化hóa 化hóa 實thật 住trụ 聚tụ 常thường 住trụ 彼bỉ 立lập 不bất 移di 動động 各các 不bất 相tương 干can 。 若nhược 福phước 若nhược 惡ác 福phước 惡ác 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 樂nhạo/nhạc/lạc 苦khổ 。 若nhược 士sĩ 樂nhạo/nhạc/lạc 士sĩ 苦khổ 不bất 豫dự 世thế 事sự 。 七thất 身thân 中trung 間gian 乃nãi 得đắc 過quá 去khứ 亦diệc 不bất 害hại 命mạng 。 彼bỉ 無vô 作tác 是thị 說thuyết 。 若nhược 害hại 若nhược 殺sát 不bất 到đáo 命mạng 終chung 而nhi 到đáo 命mạng 終chung 。 此thử 邊biên 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 攝nhiếp 。 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 因nhân 四tứ 百bách 千thiên 生sanh 門môn 。 六lục 十thập 百bách 千thiên 大đại 劫kiếp 。 六lục 百bách 三tam 行hàng 行hàng 半bán 行hành 。 六lục 十thập 二nhị 跡tích 向hướng 。 六lục 十thập 二nhị 塵trần 持trì 。 六lục 十thập 二nhị 中trung 劫kiếp 。 百bách 二nhị 十thập 根căn 。 百bách 三tam 十thập 六lục 大đại 地địa 獄ngục 。 四tứ 十thập 九cửu 百bách 千thiên 梵Phạm 志Chí 家gia 。 四tứ 十thập 九cửu 百bách 千thiên 裸lõa 形hình 村thôn 。 四tứ 十thập 九cửu 百bách 千thiên 龍long 國quốc 。 於ư 中trung 入nhập 六lục 六lục 生sanh 八bát 士sĩ 地địa 。 七thất 想tưởng 行hành 七thất 無vô 想tưởng 行hành 。 七thất 尼ni 犍kiền 子tử 行hành 。 七thất 阿a 須tu 倫luân 七thất 非phi 阿a 須tu 倫luân 。 七thất 天thiên 七thất 恚khuể 七thất 人nhân 七thất 非phi 人nhân 。 七thất 泉tuyền 七thất 百bách 泉tuyền 。 七thất 嶮hiểm 七thất 百bách 嶮hiểm 。 七thất 山sơn 七thất 百bách 山sơn 。 七thất 夢mộng 七thất 百bách 夢mộng 。 是thị 謂vị 八bát 十thập 四tứ 。 百bách 千thiên 大đại 劫kiếp 。 若nhược 愚ngu 若nhược 智trí 往vãng 來lai 經kinh 歷lịch 盡tận 其kỳ 苦khổ 際tế 。 彼bỉ 無vô 有hữu 作tác 是thị 說thuyết 。 我ngã 以dĩ 此thử 戒giới 果quả 淨tịnh 行hạnh 。 不bất 行hành 熟thục 行hành 當đương 熟thục 已dĩ 熟thục 。 當đương 倍bội 已dĩ 倍bội 二nhị 倍bội 苦khổ 樂lạc 已dĩ 進tiến 無vô 退thoái 。 譬thí 如như 縷lũ 丸hoàn 執chấp 縷lũ 放phóng 走tẩu 。 如như 是thị 八bát 十thập 。 四tứ 百bách 千thiên 大đại 劫kiếp 。 若nhược 愚ngu 若nhược 智trí 往vãng 來lai 經kinh 歷lịch 盡tận 其kỳ 苦khổ 際tế 。 無vô 作tác 作tác 緣duyên 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 諸chư 此thử 人nhân 所sở 更cánh 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 本bổn 所sở 作tác 因nhân 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 此thử 人nhân 所sở 更cánh 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 富phú 者giả 化hóa 因nhân 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 此thử 人nhân 所sở 更cánh 。 彼bỉ 一nhất 切thiết 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 我ngã 作tác 苦khổ 樂lạc 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 他tha 作tác 苦khổ 樂lạc 。 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 我ngã 作tác 他tha 作tác 。 苦khổ 樂lạc 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 非phi 自tự 作tác 非phi 他tha 作tác 。 非phi 我ngã 作tác 非phi 教giáo 他tha 作tác 。 無vô 因nhân 無vô 緣duyên 。 眾chúng 生sanh 苦khổ 樂lạc 所sở 更cánh 。 此thử 邪tà 見kiến 習Tập 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 彼bỉ 是thị 我ngã 。 彼bỉ 是thị 世thế 我ngã 。 是thị 彼bỉ 常thường 法pháp 非phi 變biến 易dị 法pháp 。 此thử 邊biên 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 攝nhiếp 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 實thật 有hữu 此thử 我ngã 。 此thử 邊biên 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 攝nhiếp 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 實thật 無vô 此thử 我ngã 。 此thử 邊biên 見kiến 斷đoạn 滅diệt 見kiến 攝nhiếp 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 我ngã 觀quán 我ngã 眼nhãn 色sắc 我ngã 住trụ 。 此thử 身thân 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 我ngã 觀quán 非phi 我ngã 眼nhãn 我ngã 住trụ 色sắc 眾chúng 具cụ 因nhân 。 此thử 身thân 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 無vô 我ngã 見kiến 我ngã 。 色sắc 我ngã 住trụ 眼nhãn 眾chúng 具cụ 因nhân 。 此thử 身thân 見kiến 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 此thử 是thị 我ngã 。 若nhược 語ngữ 若nhược 覺giác 作tác 教giáo 作tác 生sanh 等đẳng 生sanh 。 於ư 彼bỉ 彼bỉ 作tác 善thiện 惡ác 行hành 受thọ 報báo 。 此thử 邊biên 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 攝nhiếp 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 。 若nhược 五ngũ 欲dục 樂lạc 娛ngu 樂lạc 以dĩ 穢uế 法pháp 盜đạo 為vi 最tối 。 此thử 見kiến 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 。 若nhược 解giải 脫thoát 欲dục 乃nãi 至chí 第đệ 四tứ 禪thiền 成thành 就tựu 遊du 。 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 我ngã 豪hào 依y 空không 見kiến 起khởi 增tăng 慢mạn 。 我ngã 相tương 似tự 依y 空không 見kiến 起khởi 慢mạn 。 我ngã 卑ty 依y 空không 見kiến 起khởi 小tiểu 慢mạn 。 有hữu 勝thắng 我ngã 者giả 。 依y 見kiến 起khởi 小tiểu 慢mạn 。 有hữu 似tự 我ngã 者giả 依y 見kiến 起khởi 慢mạn 。 有hữu 卑ty 我ngã 者giả 依y 見kiến 起khởi 增tăng 慢mạn 。 無vô 豪hào 我ngã 者giả 依y 見kiến 起khởi 增tăng 慢mạn 。 無vô 似tự 我ngã 者giả 依y 見kiến 起khởi 增tăng 慢mạn 。 無vô 卑ty 我ngã 者giả 依y 見kiến 起khởi 小tiểu 慢mạn 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 無vô 風phong 無vô 雨vũ 無vô 射xạ 懷hoài 妊nhâm 不bất 孕dựng 河hà 不bất 流lưu 火hỏa 不bất 然nhiên 。 日nhật 月nguyệt 不bất 出xuất 不bất 沒một 。 垢cấu 淨tịnh 無vô 住trú 處xứ 。 此thử 邊biên 見kiến 斷đoạn 滅diệt 見kiến 攝nhiếp 。 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 所sở 謂vị 此thử 見kiến 。

我ngã 造tạo 眾chúng 生sanh 。 他tha 亦diệc 有hữu 造tạo 。 一nhất 一nhất 無vô 有hữu 見kiến 。

不bất 觀quán 此thử 是thị 箭tiễn 。

依y 我ngã 造tạo 眾chúng 生sanh 者giả 。 我ngã 作tác 我ngã 造tạo 。 我ngã 化hóa 故cố 曰viết 我ngã 造tạo 眾chúng 生sanh 。 他tha 亦diệc 有hữu 造tạo 者giả 。 他tha 作tác 他tha 造tạo 他tha 化hóa 故cố 曰viết 他tha 亦diệc 有hữu 造tạo 。 一nhất 一nhất 無vô 有hữu 見kiến 者giả 。 一nhất 一nhất 非phi 一nhất 切thiết 箭tiễn 者giả 。 見kiến 彼bỉ 不bất 看khán 不bất 視thị 不bất 覺giác 。 故cố 曰viết 一nhất 一nhất 無vô 有hữu 見kiến 。 不bất 觀quán 此thử 是thị 箭tiễn 當đương 觀quán 此thử 箭tiễn 緣duyên 。 若nhược 觸xúc 於ư 生sanh 受thọ 我ngã 作tác 彼bỉ 非phi 有hữu 他tha 作tác 。 彼bỉ 非phi 有hữu 當đương 觀quán 此thử 箭tiễn 緣duyên 者giả 。 此thử 箭tiễn 謂vị 之chi 見kiến 。 此thử 箭tiễn 緣duyên 別biệt 生sanh 別biệt 老lão 別biệt 病bệnh 別biệt 死tử 。 視thị 此thử 見kiến 箭tiễn 視thị 覺giác 也dã 。 故cố 曰viết 觀quán 箭tiễn 緣duyên 。 若nhược 觸xúc 於ư 生sanh 受thọ 者giả 生sanh 謂vị 之chi 依y 。 學học 於ư 彼bỉ 此thử 見kiến 染nhiễm 著trước 觸xúc 。 故cố 曰viết 若nhược 觸xúc 於ư 生sanh 受thọ 也dã 。 我ngã 作tác 彼bỉ 非phi 有hữu 者giả 。 彼bỉ 非phi 有hữu 我ngã 作tác 我ngã 造tạo 我ngã 化hóa 。 故cố 曰viết 我ngã 作tác 彼bỉ 非phi 有hữu 他tha 。 作tác 彼bỉ 非phi 有hữu 者giả 。 彼bỉ 非phi 有hữu 他tha 作tác 。 他tha 造tạo 他tha 化hóa 故cố 曰viết 他tha 作tác 彼bỉ 非phi 有hữu 。 慢mạn 住trụ 此thử 眾chúng 生sanh 。 慢mạn 取thủ 慢mạn 縛phược 見kiến 。 逆nghịch 生sanh 死tử 不bất 過quá 。 慢mạn 住trụ 此thử 眾chúng 生sanh 者giả 。 七thất 慢mạn 彼bỉ 住trụ 屬thuộc 成thành 就tựu 。 故cố 曰viết 慢mạn 住trụ 此thử 眾chúng 生sanh 。 慢mạn 取thủ 者giả 。 彼bỉ 取thủ 重trọng/trùng 取thủ 恆hằng 取thủ 故cố 曰viết 慢mạn 取thủ 。 慢mạn 縛phược 者giả 。 彼bỉ 縛phược 重trọng 縛phược 恆hằng 縛phược 故cố 曰viết 慢mạn 縛phược 。 見kiến 逆nghịch 者giả 。 斷đoạn 滅diệt 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 俱câu 。 逆nghịch 有hữu 常thường 見kiến 斷đoạn 滅diệt 見kiến 。 俱câu 逆nghịch 故cố 曰viết 見kiến 逆nghịch 。 生sanh 死tử 不bất 過quá 者giả 。 無vô 窮cùng 彼bỉ 不bất 越việt 不bất 等đẳng 越việt 。 故cố 曰viết 生sanh 死tử 不bất 過quá 。

若nhược 得đắc 若nhược 當đương 得đắc 。 二nhị 塵trần 雜tạp 俱câu 散tán 。 異dị 學học 戒giới 。 諸chư 學học 。

諸chư 持trì 戒giới 諸chư 活hoạt 。 諸chư 梵Phạm 活hoạt 諸chư 養dưỡng 全toàn 。

若nhược 得đắc 若nhược 當đương 得đắc 者giả 。 已dĩ 得đắc 持trì 陰ấm 入nhập 故cố 曰viết 若nhược 得đắc 。 若nhược 當đương 得đắc 者giả 。 不bất 得đắc 持trì 陰ấm 入nhập 必tất 當đương 得đắc 。 故cố 曰viết 若nhược 當đương 得đắc 。 二nhị 塵trần 雜tạp 俱câu 散tán 者giả 。 二nhị 塵trần 欲dục 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 散tán 雲vân 多đa 散tán 。 故cố 曰viết 二nhị 塵trần 雜tạp 俱câu 散tán 。 異dị 學học 戒giới 者giả 。 學học 彼bỉ 從tùng 彼bỉ 故cố 曰viết 異dị 學học 戒giới 。 諸chư 學học 者giả 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 諸chư 學học 象tượng 頸cảnh 馬mã 脊tích 車xa 弓cung 地địa 。 鉤câu 強cường/cưỡng 諸chư 輦liễn 出xuất 入nhập 。 故cố 曰viết 諸chư 學học 也dã 。 諸chư 持trì 戒giới 者giả 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 若nhược 持trì 牛ngưu 戒giới 守thủ 狗cẩu 戒giới 鹿lộc 戒giới 象tượng 戒giới 禿ngốc 梟kiêu 戒giới 裸lõa 形hình 戒giới 。 故cố 曰viết 諸chư 持trì 戒giới 也dã 。 諸chư 活hoạt 者giả 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 彼bỉ 多đa 活hoạt 久cửu 活hoạt 。 若nhược 洗tẩy 人nhân 泉tuyền 不bất 人nhân 泉tuyền 上thượng 人nhân 泉tuyền 。 恆hằng 門môn 三tam 藕ngẫu 泉tuyền 。 故cố 曰viết 活hoạt 。 諸chư 梵Phạm 活hoạt 者giả 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 諸chư 兩lưỡng 。 兩lưỡng 梵Phạm 行hạnh 改cải 往vãng 等đẳng 愛ái 。 故cố 曰viết 諸chư 梵Phạm 活hoạt 。 諸chư 養dưỡng 全toàn 者giả 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 彼bỉ 淨tịnh 脫thoát 出xuất 。 若nhược 事sự 火hỏa 日nhật 月nguyệt 。 星tinh 宿tú 藥dược 嚴nghiêm 飾sức 宮cung 。 故cố 曰viết 諸chư 養dưỡng 全toàn 。 此thử 一nhất 邊biên 無vô 作tác 作tác 緣duyên 。 此thử 戒giới 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 也dã 。 諸chư 眾chúng 生sanh 如như 是thị 。 見kiến 如như 是thị 語ngữ 。 好hiếu 欲dục 淨tịnh 欲dục 食thực 欲dục 。 充sung 根căn 欲dục 欲dục 中trung 無vô 事sự 。 此thử 二nhị 邊biên 以dĩ 穢uế 法pháp 盜đạo 為vi 最tối 。 此thử 見kiến 盜đạo 苦Khổ 諦Đế 斷đoạn 。 此thử 二nhị 邊biên 不bất 知tri 戒giới 盜đạo 見kiến 盜đạo 。 如như 實thật 不bất 知tri 如như 實thật 不bất 見kiến 。 彼bỉ 取thủ 彼bỉ 受thọ 彼bỉ 走tẩu 見kiến 起khởi 眼nhãn 成thành 見kiến 。 彼bỉ 眼nhãn 成thành 者giả 。 謂vị 之chi 佛Phật 世Thế 尊Tôn 彼bỉ 見kiến 取thủ 時thời 受thọ 時thời 走tẩu 時thời 。 見kiến 起khởi 故cố 曰viết 眼nhãn 成thành 見kiến 。 彼bỉ 此thử 二nhị 邊biên 知tri 戒giới 盜đạo 見kiến 盜đạo 。 如như 實thật 知tri 如như 實thật 見kiến 。 不bất 取thủ 彼bỉ 不bất 受thọ 彼bỉ 不bất 走tẩu 彼bỉ 見kiến 不bất 起khởi 。 眼nhãn 成thành 見kiến 彼bỉ 眼nhãn 成thành 者giả 。 謂vị 之chi 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 彼bỉ 見kiến 不bất 取thủ 時thời 不bất 受thọ 時thời 不bất 走tẩu 時thời 不bất 起khởi 時thời 。 故cố 曰viết 眼nhãn 成thành 見kiến 。 彼bỉ 此thử 非phi 染nhiễm 非phi 穢uế 非phi 愚ngu 。 彼bỉ 不bất 欲dục 淨tịnh 解giải 脫thoát 出xuất 。 彼bỉ 不bất 復phục 輪luân 轉chuyển 。 輪luân 轉chuyển 謂vị 無vô 量lượng 生sanh 死tử 。 彼bỉ 非phi 不bất 盡tận 非phi 有hữu 餘dư 故cố 。 故cố 曰viết 不bất 復phục 輪luân 轉chuyển 。 此thử 邊biên 我ngã 說thuyết 苦khổ 苦khổ 者giả 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 。 彼bỉ 此thử 邊biên 後hậu 邊biên 最tối 後hậu 邊biên 。 故cố 曰viết 此thử 邊biên 我ngã 說thuyết 苦khổ 也dã 。

見kiến 品phẩm 第đệ 四tứ 十thập 三tam 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 二nhị 百bách 七thất 十thập 六lục 首thủ 盧lô 秦tần 三tam 千thiên 三tam 百bách 七thất 言ngôn )# 。

阿a 毘tỳ 曇đàm 見kiến 犍kiền 度độ 中trung 偈kệ 跋bạt 渠cừ 第đệ 六lục

見kiến 婆Bà 羅La 門Môn 。 二nhị 母mẫu 盡tận 灑sái 若nhược 負phụ 一nhất 。 不bất 信tín 三tam 十thập 六lục 惡ác 見kiến 。 無vô 望vọng 沫mạt 講giảng 堂đường 墮đọa 皮bì 。

視thị 者giả 視thị 時thời 視thị 。 不bất 視thị 時thời 亦diệc 視thị 。

不bất 視thị 者giả 亦diệc 視thị 。 不bất 視thị 視thị 亦diệc 視thị 。

視thị 者giả 視thị 時thời 視thị 。 視thị 謂vị 之chi 諸chư 已dĩ 見kiến 。 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 視thị 時thời 視thị 謂vị 之chi 諸chư 餘dư 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 彼bỉ 亦diệc 見kiến 此thử 見kiến 。 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 故cố 曰viết 視thị 者giả 視thị 時thời 視thị 。 不bất 視thị 時thời 亦diệc 視thị 者giả 。 謂vị 之chi 諸chư 餘dư 。 不bất 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 彼bỉ 視thị 此thử 不bất 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 故cố 曰viết 不bất 視thị 時thời 亦diệc 視thị 。 不bất 視thị 者giả 亦diệc 視thị 不bất 視thị 。 謂vị 之chi 不bất 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 視thị 謂vị 之chi 諸chư 見kiến 。 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 故cố 曰viết 不bất 視thị 者giả 亦diệc 視thị 不bất 視thị 視thị 亦diệc 視thị 。 彼bỉ 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 此thử 不bất 見kiến 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 故cố 曰viết 不bất 視thị 視thị 亦diệc 視thị (# 見kiến 竟cánh )# 。

不bất 應ưng 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 。 亦diệc 不bất 放phóng 婆Bà 羅La 門Môn 。

不bất 是thị 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 。 亦diệc 不bất 是thị 放phóng 婆Bà 羅La 門Môn 。

不bất 應ưng 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 者giả 。 婆Bà 羅La 門Môn 者giả 。 謂vị 之chi 阿A 羅La 漢Hán 。 彼bỉ 不bất 捶chúy 若nhược 手thủ 若nhược 石thạch 若nhược 刀đao 若nhược 杖trượng 。 故cố 曰viết 不bất 應ưng 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 。 亦diệc 不bất 放phóng 婆Bà 羅La 門Môn 者giả 。 彼bỉ 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 放phóng 不bất 敬kính 。 衣y 食thực 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 故cố 曰viết 亦diệc 不bất 放phóng 婆Bà 羅La 門Môn 。 不bất 是thị 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 者giả 。 彼bỉ 不bất 是thị 弊tệ 醜xú 。 諸chư 捶chúy 阿A 羅La 漢Hán 若nhược 手thủ 若nhược 石thạch 若nhược 刀đao 若nhược 杖trượng 。 故cố 曰viết 不bất 是thị 捶chúy 婆Bà 羅La 門Môn 。 亦diệc 不bất 是thị 放phóng 。 婆Bà 羅La 門Môn 者giả 。 彼bỉ 不bất 是thị 弊tệ 醜xú 。 諸chư 放phóng 阿A 羅La 漢Hán 不bất 敬kính 衣y 食thực 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 故cố 曰viết 亦diệc 不bất 是thị 放phóng 婆Bà 羅La 門Môn 二nhị 竟cánh )# 。

捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 。 亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 。

捨xả 邦bang 土thổ/độ 翼dực 從tùng 。 無vô 礙ngại 過quá 梵Phạm 志Chí 。

捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 者giả 。 母mẫu 謂vị 之chi 愛ái 生sanh 故cố 也dã 。 如như 說thuyết 。 愛ái 為vi 生sanh 士sĩ 。 彼bỉ 心tâm 馳trì 走tẩu 。 人nhân 因nhân 生sanh 死tử 。 彼bỉ 苦khổ 大đại 畏úy 。 父phụ 謂vị 之chi 有hữu 漏lậu 行hành 。 有hữu 彼bỉ 當đương 捨xả 離ly 斷đoạn 。 故cố 曰viết 捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 也dã 。 亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 者giả 。 王vương 謂vị 之chi 有hữu 漏lậu 心tâm 意ý 識thức 。 如như 說thuyết 。 六lục 增tăng 上thượng 王vương 。 染nhiễm 著trước 諸chư 塵trần 。 非phi 染nhiễm 無vô 污ô 。 染nhiễm 謂vị 之chi 愚ngu 。 二nhị 學học 謂vị 之chi 戒giới 盜đạo 見kiến 盜đạo 。 故cố 曰viết 亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 也dã 。 捨xả 邦bang 土thổ/độ 翼dực 從tùng 者giả 。 邦bang 土thổ/độ 謂vị 之chi 垢cấu 。 翼dực 從tùng 謂vị 之chi 彼bỉ 相tương 應ứng 有hữu 覺giác 有hữu 觀quán 。 彼bỉ 當đương 捨xả 離ly 斷đoạn 。 故cố 曰viết 捨xả 邦bang 土thổ/độ 翼dực 從tùng 。 無vô 礙ngại 過quá 梵Phạm 志Chí 者giả 。 三tam 礙ngại 貪tham 欲dục 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 盡tận 於ư 欲dục 界giới 中trung 過quá 出xuất 要yếu 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 過quá 出xuất 要yếu 。 梵Phạm 志Chí 者giả 於ư 此thử 見kiến 盡tận 要yếu 。 故cố 曰viết 無vô 礙ngại 過quá 梵Phạm 志Chí 也dã (# 三tam 竟cánh )# 。

捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 。 亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 。

已dĩ 害hại 於ư 五ngũ 虎hổ 。 彼bỉ 謂vị 之chi 清thanh 淨tịnh 。

捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 者giả 。 母mẫu 謂vị 之chi 愛ái 生sanh 故cố 也dã 。 如như 說thuyết 。

愛ái 為vi 生sanh 士sĩ 。 彼bỉ 心tâm 馳trì 走tẩu 。 人nhân 因nhân 生sanh 死tử 。

彼bỉ 苦khổ 大đại 畏úy 。

父phụ 謂vị 之chi 有hữu 漏lậu 行hành 。 有hữu 彼bỉ 當đương 捨xả 離ly 斷đoạn 。 故cố 曰viết 捐quyên 捨xả 於ư 父phụ 母mẫu 也dã 。

亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 者giả 。 王vương 謂vị 之chi 有hữu 漏lậu 心tâm 意ý 識thức 。 如như 說thuyết 。

六lục 增tăng 上thượng 王vương 。 染nhiễm 著trước 諸chư 塵trần 。 非phi 染nhiễm 無vô 污ô 。

染nhiễm 謂vị 之chi 愚ngu 。

二nhị 學học 謂vị 之chi 戒giới 盜đạo 見kiến 盜đạo 。 故cố 曰viết 亦diệc 王vương 及cập 二nhị 學học 也dã 。 已dĩ 害hại 於ư 五ngũ 虎hổ 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 瞋sân 恚khuể 。 如như 彼bỉ 虎hổ 兇hung 惡ác 無vô 慈từ 。 如như 是thị 瞋sân 恚khuể 纏triền 。 眾chúng 生sanh 兇hung 惡ác 無vô 慈từ 。 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 現hiện 當đương 盡tận 。 云vân 何hà 五ngũ 。

答đáp 曰viết 。

數số 為vi 五ngũ 。 五ngũ 蓋cái 中trung 五ngũ 。 五ngũ 下hạ 分phần/phân 結kết 中trung 五ngũ 。 彼bỉ 當đương 捨xả 離ly 斷đoạn 。 故cố 曰viết 已dĩ 害hại 於ư 五ngũ 虎hổ 也dã 。 彼bỉ 謂vị 之chi 清thanh 淨tịnh 者giả 。 盡tận 欲dục 清thanh 淨tịnh 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 已dĩ 盡tận 謂vị 之chi 清thanh 淨tịnh 。 彼bỉ 故cố 謂vị 之chi 清thanh 淨tịnh 。 也dã (# 四tứ 竟cánh )# 。

若nhược 已dĩ 盡tận 不bất 生sanh 。 已dĩ 盡tận 不bất 將tương 隨tùy 。

彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 。 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương 。

若nhược 已dĩ 盡tận 不bất 生sanh 者giả 。 結kết 盡tận 無vô 餘dư 謂vị 之chi 盡tận 。 或hoặc 生sanh 或hoặc 不bất 生sanh 誰thùy 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 彼bỉ 結kết 盡tận 退thoái 。 此thử 生sanh 誰thùy 不bất 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 彼bỉ 結kết 盡tận 不bất 退thoái 此thử 不bất 生sanh 。 故cố 曰viết 若nhược 已dĩ 盡tận 不bất 生sanh 也dã 。 已dĩ 盡tận 不bất 將tương 隨tùy 者giả 。 此thử 結kết 不bất 盡tận 有hữu 餘dư 以dĩ 二nhị 事sự 將tương 隨tùy 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 樂nhạo/nhạc/lạc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 。 若nhược 身thân 壞hoại 有hữu 苦khổ 生sanh 。 彼bỉ 盡tận 無vô 餘dư 不bất 將tương 隨tùy 。 故cố 曰viết 已dĩ 盡tận 不bất 將tương 隨tùy 也dã 。 彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 者giả 。 云vân 何hà 佛Phật 。

答đáp 曰viết 。

如như 彼bỉ 如Như 來Lai 。 無vô 餘dư 智trí 見kiến 明minh 覺giác 思tư 惟duy 。 已dĩ 得đắc 度độ 成thành 就tựu 謂vị 之chi 佛Phật 。 二nhị 邊biên 有hữu 著trước 常thường 斷đoạn 此thử 非phi 佛Phật 世Thế 尊Tôn 行hành 也dã 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 無vô 限hạn 此thử 佛Phật 世Thế 尊Tôn 行hành 。 故cố 曰viết 彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 也dã 。 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương 者giả 。 迹tích 謂vị 之chi 垢cấu 。 彼bỉ 垢cấu 無vô 一nhất 可khả 將tương 。 若nhược 染nhiễm 若nhược 穢uế 若nhược 愚ngu 。 故cố 曰viết 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương (# 五ngũ 竟cánh )# 。

若nhược 叢tùng 染nhiễm 枝chi 灑sái 。 無vô 愛ái 可khả 將tương 隨tùy 。

彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 。 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương 。

若nhược 叢tùng 染nhiễm 枝chi 灑sái 者giả 。 叢tùng 謂vị 之chi 愛ái 。 如như 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 今kim 當đương 說thuyết 。 愛ái 叢tùng 水thủy 枝chi 灑sái 。 若nhược 彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh 。 覆phú 隱ẩn 沒một 蔭ấm 蓋cái 纏triền 。 云vân 何hà 灑sái 。

答đáp 曰viết 。

此thử 愛ái 不bất 盡tận 有hữu 餘dư 灑sái 。 若nhược 生sanh 五ngũ 趣thú 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 也dã 。 彼bỉ 盡tận 無vô 餘dư 不bất 灑sái 。 故cố 曰viết 若nhược 叢tùng 染nhiễm 枝chi 灑sái 也dã 。 無vô 愛ái 可khả 將tương 隨tùy 者giả 愛ái 盡tận 無vô 餘dư 也dã 。 此thử 愛ái 不bất 盡tận 有hữu 餘dư 二nhị 事sự 將tương 隨tùy 。 於ư 現hiện 法Pháp 中trung 。 樂nhạo/nhạc/lạc 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 細tế 滑hoạt 法pháp 。 若nhược 身thân 壞hoại 有hữu 苦khổ 生sanh 。 彼bỉ 盡tận 無vô 餘dư 不bất 將tương 隨tùy 。 故cố 曰viết 無vô 愛ái 可khả 將tương 隨tùy 也dã 。 彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 者giả 。 云vân 何hà 佛Phật 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 彼bỉ 如Như 來Lai 無vô 餘dư 智trí 見kiến 明minh 覺giác 思tư 惟duy 。 已dĩ 得đắc 度độ 成thành 就tựu 謂vị 之chi 佛Phật 。 二nhị 邊biên 斷đoạn 滅diệt 有hữu 常thường 。 彼bỉ 非phi 佛Phật 世Thế 尊Tôn 行hành 也dã 。 四Tứ 意Ý 止Chỉ 無vô 邊biên 無vô 限hạn 無vô 量lượng 。 此thử 佛Phật 世Thế 尊Tôn 行hành 。 故cố 曰viết 彼bỉ 佛Phật 無vô 量lượng 行hành 也dã 。 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương 者giả 。 迹tích 謂vị 之chi 垢cấu 。 彼bỉ 垢cấu 無vô 一nhất 可khả 將tương 。 若nhược 染nhiễm 若nhược 穢uế 若nhược 愚ngu 。 故cố 曰viết 無vô 迹tích 何hà 迹tích 將tương (# 六lục 竟cánh )# 。

已dĩ 截tiệt 繩thằng 束thúc 高cao 。 亦diệc 意ý 等đẳng 相tương 依y 。

覺giác 為vi 已dĩ 度độ 塹tiệm 。 彼bỉ 是thị 世thế 梵Phạm 志Chí 。

已dĩ 截tiệt 繩thằng 束thúc 高cao 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 高cao 慢mạn 繩thằng 愛ái 。 譬thí 如như 車xa 載tái 現hiện 高cao 繩thằng 繫hệ 。 如như 是thị 眾chúng 生sanh 。 高cao 慢mạn 愛ái 繫hệ 。 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 現hiện 當đương 滅diệt 。 故cố 曰viết 已dĩ 截tiệt 繩thằng 束thúc 高cao 。 亦diệc 意ý 等đẳng 相tương 依y 者giả 。 三tam 意ý 欲dục 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 也dã 。 等đẳng 相tương 依y 謂vị 之chi 彼bỉ 相tương 應ứng 覺giác 觀quán 。 故cố 曰viết 亦diệc 意ý 等đẳng 相tương 依y 也dã 。 覺giác 為vi 已dĩ 度độ 塹tiệm 者giả 。 佛Phật 世Thế 尊Tôn 現hiện 。 當đương 斷đoạn 無vô 明minh 。 如như 說thuyết 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 度độ 岸ngạn 。

答đáp 曰viết 。

無vô 明minh 塹tiệm 盡tận 無vô 餘dư 。 故cố 曰viết 覺giác 為vi 已dĩ 度độ 塹tiệm 也dã 。 彼bỉ 是thị 世thế 梵Phạm 志Chí 者giả 。 梵Phạm 志Chí 現hiện 已dĩ 滅diệt 惡ác 法pháp 。 故cố 曰viết 彼bỉ 是thị 世thế 梵Phạm 志Chí 也dã (# 七thất 竟cánh )# 。

一nhất 本bổn 二nhị 展triển 轉chuyển 。 三tam 垢cấu 五ngũ 彌di 廣quảng 。

諸chư 海hải 十thập 二nhị 轉chuyển 。 文văn 尼ni 度độ 沃ốc 焦tiêu 。

一nhất 本bổn 二nhị 展triển 轉chuyển 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 無vô 明minh 是thị 本bổn 。 如như 說thuyết 。

諸chư 餘dư 惡ác 趣thú 。 今kim 世thế 後hậu 世thế 。 彼bỉ 無vô 明minh 本bổn 。

慳san 貪tham 等đẳng 生sanh 。

二nhị 展triển 轉chuyển 謂vị 之chi 名danh 色sắc 。 故cố 曰viết 一nhất 本bổn 二nhị 展triển 轉chuyển 也dã 。 三tam 垢cấu 五ngũ 彌di 廣quảng 者giả 。 三tam 垢cấu 貪tham 婬dâm 瞋sân 恚khuể 。 愚ngu 癡si 五ngũ 彌di 廣quảng 也dã 。 謂vị 之chi 五ngũ 趣thú 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 天thiên 人nhân 。 故cố 曰viết 三tam 垢cấu 五ngũ 彌di 廣quảng 也dã 。 諸chư 海hải 十thập 二nhị 轉chuyển 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 海hải 六lục 入nhập 是thị 海hải 也dã 。 如như 說thuyết 。 海hải 海hải 比Bỉ 丘Khâu 愚ngu 凡phàm 人nhân 說thuyết 語ngữ 此thử 非phi 聖thánh 典điển 海hải 。 大đại 水thủy 處xứ 大đại 水thủy 聚tụ 數số 。 眼nhãn 入nhập 為vi 海hải 。 波ba 色sắc 迴hồi 使sử 若nhược 忍nhẫn 彼bỉ 色sắc 使sử 。 不bất 度độ 眼nhãn 海hải 俱câu 迴hồi 使sử 俱câu 神thần 俱câu 羅la 剎sát 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 入nhập 海hải 。 彼bỉ 法pháp 迴hồi 使sử 若nhược 忍nhẫn 彼bỉ 法pháp 使sử 。 彼bỉ 不bất 度độ 意ý 海hải 俱câu 迴hồi 使sử 。 俱câu 神thần 俱câu 羅la 剎sát 。 十thập 二nhị 轉chuyển 者giả 謂vị 之chi 十thập 二nhị 入nhập 。 若nhược 眼nhãn 色sắc 中trung 迴hồi 色sắc 眼nhãn 中trung 迴hồi 。 乃nãi 至chí 意ý 法pháp 。 中trung 迴hồi 法pháp 意ý 中trung 迴hồi 。 故cố 曰viết 諸chư 海hải 十thập 二nhị 轉chuyển 也dã 。 文văn 尼ni 度độ 沃ốc 焦tiêu 。 沃ốc 焦tiêu 者giả 。 無vô 限hạn 生sanh 死tử 彼bỉ 無Vô 學Học 文văn 尼ni 已dĩ 度độ 。 學học 文văn 尼ni 方phương 度độ 。 故cố 曰viết 文văn 尼ni 度độ 沃ốc 焦tiêu (# 八bát 竟cánh )# 。

不bất 信tín 不bất 往vãng 知tri 。 若nhược 那na 羅la 斷đoạn 際tế 。

害hại 婬dâm 捨xả 離ly 婬dâm 。 彼bỉ 是thị 無Vô 上Thượng 士Sĩ 。

不bất 信tín 不bất 往vãng 知tri 者giả 。 世Thế 尊Tôn 弟đệ 子tử 。 已dĩ 實thật 見kiến 四Tứ 諦Đế 。 謂vị 之chi 不bất 信tín 。 何hà 故cố 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 不bất 信tín 餘dư 。 若nhược 佛Phật 若nhược 法pháp 若nhược 僧Tăng 若nhược 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 也dã 。 不bất 往vãng 知tri 者giả 。 謂vị 之chi 泥Nê 洹Hoàn 。 如như 說thuyết 。 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 不bất 生sanh 不bất 往vãng 不bất 有hữu 。 無vô 為vi 於ư 此thử 長trường 久cửu 遠viễn 。 不bất 得đắc 今kim 得đắc 因nhân 道đạo 因nhân 迹tích 。 故cố 曰viết 不bất 信tín 不bất 往vãng 知tri 也dã 。 若nhược 那na 羅la 斷đoạn 際tế 者giả 。 彼bỉ 斷đoạn 一nhất 切thiết 三tam 界giới 際tế 。 若nhược 那na 羅la 者giả 名danh 也dã 。 如như 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 謂vị 之chi 那na 羅la 。 磨ma 㝹nậu 舍xá 三tam 磨ma 納nạp 婆bà 四tứ 富phú 樓lâu 沙sa 五ngũ 福phước 伽già 羅la 六lục 祁kỳ 披phi 七thất 禪thiền 豆đậu (# 八bát 人nhân 名danh 字tự 也dã )# 。 故cố 曰viết 若nhược 那na 羅la 斷đoạn 際tế 也dã 。 害hại 婬dâm 捨xả 離ly 婬dâm 者giả 。 害hại 婬dâm 現hiện 形hình 盡tận 。 捨xả 離ly 婬dâm 現hiện 命mạng 婬dâm 盡tận 。 故cố 曰viết 害hại 婬dâm 捨xả 離ly 婬dâm 也dã 。 彼bỉ 是thị 無Vô 上Thượng 士Sĩ 者giả 。 彼bỉ 第đệ 一nhất 士sĩ 大Đại 士Sĩ 妙diệu 士sĩ 高cao 士sĩ 無Vô 上Thượng 士Sĩ 。 故cố 曰viết 彼bỉ 是thị 無Vô 上Thượng 士Sĩ 九cửu 竟cánh )# 。

諸chư 三tam 十thập 六lục 水thủy 。 意ý 流lưu 有hữu 倍bội 。 順thuận 流lưu 二nhị 見kiến 。

由do 婬dâm 覺giác 出xuất 。

諸chư 三tam 十thập 六lục 水thủy 者giả 。 水thủy 謂vị 之chi 三tam 十thập 六lục 愛ái 種chủng 也dã 。 故cố 曰viết 諸chư 三tam 十thập 六lục 水thủy 也dã 。 意ý 流lưu 有hữu 倍bội 者giả 。 意ý 生sanh 意ý 首thủ 意ý 所sở 縛phược 著trước 。 倍bội 者giả 極cực 增tăng 上thượng 滿mãn 。 故cố 曰viết 意ý 流lưu 有hữu 倍bội 。 順thuận 流lưu 二nhị 見kiến 者giả 。 二nhị 見kiến 謂vị 之chi 斷đoạn 滅diệt 見kiến 有hữu 常thường 見kiến 。 彼bỉ 流lưu 至chí 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 故cố 曰viết 順thuận 流lưu 二nhị 見kiến 。 由do 婬dâm 覺giác 出xuất 者giả 。 三tam 覺giác 欲dục 覺giác 瞋sân 。 恚khuể 覺giác 害hại 覺giác 。 欲dục 生sanh 欲dục 首thủ 欲dục 所sở 縛phược 著trước 。 故cố 曰viết 由do 婬dâm 覺giác 出xuất 也dã (# 十thập 竟cánh )# 。

棄khí 身thân 惡ác 行hành 。 及cập 口khẩu 惡ác 行hành 。 棄khí 意ý 惡ác 行hành 。

諸chư 穢uế 雜tạp 想tưởng 。

棄khí 身thân 惡ác 行hành 者giả 。 現hiện 滅diệt 身thân 三tam 惡ác 行hành 。 故cố 曰viết 棄khí 身thân 惡ác 行hành 也dã 。 及cập 口khẩu 惡ác 行hành 者giả 。 現hiện 滅diệt 口khẩu 四tứ 惡ác 行hành 。 故cố 曰viết 及cập 口khẩu 惡ác 行hành 也dã 。 棄khí 意ý 惡ác 行hành 者giả 。 現hiện 滅diệt 意ý 三tam 惡ác 行hành 也dã 。 故cố 曰viết 棄khí 意ý 惡ác 行hành 也dã 。 諸chư 穢uế 雜tạp 想tưởng 者giả 。 若nhược 知tri 諸chư 餘dư 雜tạp 想tưởng 亦diệc 當đương 滅diệt 。 故cố 曰viết 諸chư 穢uế 雜tạp 想tưởng (# 十thập 一nhất 也dã )# 。

如như 鬘man 童đồng 子tử 。 見kiến 見kiến 有hữu 足túc 聞văn 聞văn 足túc 知tri 知tri 足túc 識thức 識thức 足túc 如như 非phi 此thử 。 如như 非phi 此thử 者giả 如như 非phi 彼bỉ 。 如như 非phi 彼bỉ 者giả 。 如như 非phi 下hạ 非phi 上thượng 非phi 兩lưỡng 中trung 間gian 。 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 。 或hoặc 鬘man 童đồng 子tử 見kiến 見kiến 有hữu 足túc 。 或hoặc 無vô 誰thùy 有hữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 眼nhãn 見kiến 色sắc 不bất 起khởi 垢cấu 。 是thị 謂vị 有hữu 。 誰thùy 無vô 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 眼nhãn 見kiến 色sắc 起khởi 垢cấu 。 是thị 謂vị 無vô 。 聞văn 聞văn 足túc 知tri 知tri 足túc 識thức 識thức 足túc 亦diệc 如như 是thị 。 如như 彼bỉ 鬘man 童đồng 子tử 。 見kiến 見kiến 有hữu 足túc 聞văn 聞văn 足túc 知tri 知tri 足túc 識thức 識thức 足túc 如như 非phi 此thử 。 若nhược 染nhiễm 若nhược 穢uế 若nhược 愚ngu 若nhược 非phi 此thử 。 若nhược 染nhiễm 若nhược 穢uế 若nhược 愚ngu 者giả 如như 是thị 非phi 彼bỉ 取thủ 縛phược 。 若nhược 如như 非phi 彼bỉ 取thủ 縛phược 者giả 。 如như 是thị 如như 非phi 下hạ 。 欲dục 界giới 非phi 上thượng 。 無vô 色sắc 界giới 非phi 兩lưỡng 中trung 間gian 。 色sắc 界giới 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 苦khổ 。 謂vị 之chi 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 。 彼bỉ 是thị 邊biên 後hậu 邊biên 最tối 後hậu 邊biên 。 故cố 曰viết 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 。 十thập 二nhị 竟cánh )# 。

磨ma 舍xá (# 一nhất )# 兜đâu 舍xá (# 二nhị )# 僧Tăng 貰thế 磨ma (# 三tam )# 薩tát 披phi 多đa 羅la 毘tỳ 比tỉ 栗lật 多đa (# 四tứ 。 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 。

磨ma 舍xá 者giả 。 不bất 悕hy 望vọng 。 若nhược 欲dục 若nhược 恚khuể 若nhược 愚ngu 故cố 曰viết 磨ma 舍xá 也dã 。 兜đâu 舍xá 者giả 。 喜hỷ 佛Phật 道Đạo 喜hỷ 善thiện 說thuyết 法Pháp 。 順thuận 聖thánh 憎tăng 別biệt 。 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 色sắc 無vô 常thường 痛thống 想tưởng 行hành 識thức 無vô 常thường 。 故cố 曰viết 兜đâu 舍xá 也dã 。 僧Tăng 貰thế 磨ma 者giả 。 欲dục 生sanh 制chế 息tức 之chi 。 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 生sanh 制chế 息tức 之chi 。 故cố 曰viết 僧Tăng 貰thế 磨ma 也dã 。 薩tát 披phi 多đa 羅la 毘tỳ 比tỉ 栗lật 多đa 者giả (# 曇đàm 蜜mật 羅la 國quốc 語ngữ 也dã )# 。 一nhất 切thiết 欲dục 界giới 心tâm 脫thoát 離ly 。 一nhất 切thiết 色sắc 無vô 色sắc 界giới 心tâm 脫thoát 離ly 。 故cố 曰viết 薩tát 披phi 多đa 羅la 毘tỳ 比tỉ 栗lật 多đa 也dã 。 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 者giả 。 苦khổ 謂vị 之chi 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 。 彼bỉ 是thị 邊biên 後hậu 邊biên 最tối 後hậu 邊biên 。 故cố 曰viết 此thử 是thị 苦khổ 邊biên 。 也dã (# 十thập 三tam 竟cánh )# 。

知tri 身thân 如như 聚tụ 沫mạt 。 覺giác 法pháp 如như 野dã 馬mã 。

斷đoạn 魔ma 華hoa 小tiểu 華hoa 。 不bất 往vãng 見kiến 死tử 王vương 。

知tri 身thân 如như 聚tụ 沫mạt 者giả 。 如như 彼bỉ 沫mạt 聚tụ 無vô 力lực 羸luy 虛hư 空không 不bất 堅kiên 。 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 如như 是thị 。 無vô 力lực 羸luy 虛hư 空không 不bất 堅kiên 。 故cố 曰viết 知tri 身thân 如như 聚tụ 沫mạt 也dã 。 覺giác 法pháp 如như 野dã 馬mã 。 如như 野dã 馬mã 者giả 。 從tùng 日nhật 光quang 出xuất 不bất 久cửu 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 不bất 住trụ 。 本bổn 無vô 忽hốt 有hữu 設thiết 有hữu 便tiện 盡tận 。 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 如như 是thị 斯tư 須tu 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 不bất 住trụ 。 本bổn 無vô 忽hốt 有hữu 設thiết 有hữu 便tiện 盡tận 。 故cố 曰viết 覺giác 法pháp 如như 野dã 馬mã 也dã 。 斷đoạn 魔ma 華hoa 小tiểu 華hoa 者giả 。 四tứ 魔ma 陰ấm 魔ma 垢cấu 魔ma 死tử 魔ma 。 自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử 。 世Thế 尊Tôn 為vi 彼bỉ 現hiện 見kiến 諦Đế 斷đoạn 。 華hoa 垢cấu 盡tận 小tiểu 華hoa 思tư 惟duy 斷đoạn 。 故cố 曰viết 斷đoạn 魔ma 華hoa 小tiểu 華hoa 也dã 。 不bất 往vãng 見kiến 死tử 王vương 者giả 。 如như 是thị 見kiến 諦Đế 思tư 惟duy 。 斷đoạn 結kết 已dĩ 盡tận 無vô 餘dư 。 自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử 。 不bất 隨tùy 意ý 自tự 恣tứ 。 故cố 曰viết 不bất 往vãng 見kiến 死tử 王vương 也dã (# 十thập 四tứ 竟cánh )# 。

守thủ 堂đường 若nhược 彼bỉ 此thử 。 諸chư 覺giác 喜hỷ 足túc 我ngã 。

知tri 世thế 間gian 興hưng 衰suy 。 善thiện 心tâm 盡tận 解giải 脫thoát 。

守thủ 堂đường 若nhược 彼bỉ 此thử 者giả 。 三tam 講giảng 堂đường 空không 。 無vô 願nguyện 無vô 相tướng 。 諸chư 緣duyên 內nội 生sanh 外ngoại 緣duyên 。 故cố 曰viết 守thủ 堂đường 。 若nhược 彼bỉ 此thử 也dã 。 諸chư 覺giác 喜hỷ 足túc 我ngã 者giả 。 覺giác 謂vị 之chi 智trí 達đạt 。 聰thông 明minh 智trí 慧tuệ 成thành 。 喜hỷ 於ư 佛Phật 道Đạo 善thiện 說thuyết 法Pháp 順thuận 聖thánh 僧Tăng 別biệt 。 苦Khổ 習Tập 盡Tận 道Đạo 。 色sắc 無vô 常thường 痛thống 想tưởng 行hành 識thức 。 無vô 常thường 想tưởng 妙diệu 。 我ngã 具cụ 身thân 口khẩu 意ý 行hành 成thành 就tựu 。 故cố 曰viết 諸chư 覺giác 喜hỷ 足túc 我ngã 也dã 。 知tri 世thế 間gian 興hưng 衰suy 者giả 。 世thế 間gian 謂vị 之chi 五ngũ 盛thịnh 陰ấm 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 遊du 觀quan 興hưng 衰suy 。 如như 此thử 色sắc 如như 此thử 色sắc 習tập 如như 此thử 色sắc 盡tận 如như 此thử 。 痛thống 想tưởng 行hành 識thức 。 此thử 識thức 習tập 此thử 識thức 盡tận 。 故cố 曰viết 知tri 世thế 間gian 興hưng 衰suy 也dã 。 善thiện 心tâm 盡tận 解giải 脫thoát 者giả 。 彼bỉ 思tư 義nghĩa 思tư 法pháp 思tư 善thiện 思tư 妙diệu 一nhất 切thiết 有hữu 道đạo 沒một 。 生sanh 脫thoát 當đương 脫thoát 已dĩ 脫thoát 。 故cố 曰viết 善thiện 心tâm 盡tận 解giải 脫thoát (# 十thập 五ngũ 竟cánh )# 。

脫thoát 若nhược 墮đọa 已dĩ 墮đọa 。 貪tham 餮thiết 復phục 來lai 還hoàn 。

已dĩ 逮đãi 安an 隱ẩn 處xứ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 往vãng 至chí 樂nhạo/nhạc/lạc 所sở 。

脫thoát 若nhược 墮đọa 已dĩ 墮đọa 者giả 。 脫thoát 謂vị 欲dục 界giới 也dã 。 已dĩ 墮đọa 謂vị 生sanh 色sắc 界giới 。 若nhược 墮đọa 謂vị 辦biện 色sắc 界giới 中trung 五ngũ 陰ấm 也dã 。 故cố 曰viết 脫thoát 若nhược 墮đọa 已dĩ 墮đọa 也dã 。 貪tham 餮thiết 復phục 來lai 還hoàn 者giả 。 有hữu 世thế 間gian 道đạo 垢cấu 盡tận 聖thánh 智trí 未vị 生sanh 。 彼bỉ 自tự 身thân 娛ngu 樂lạc 自tự 身thân 恃thị 怙hộ 。 復phục 墮đọa 地địa 獄ngục 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 故cố 曰viết 貪tham 餮thiết 復phục 來lai 還hoàn 也dã 。 已dĩ 逮đãi 安an 隱ẩn 處xứ 。 已dĩ 逮đãi 者giả 。 謂vị 佛Phật 佛Phật 弟đệ 子tử 。 安an 隱ẩn 者giả 。 謂vị 之chi 泥Nê 洹Hoàn 彼bỉ 娛ngu 樂lạc 。 故cố 曰viết 已dĩ 逮đãi 安an 隱ẩn 處xứ 也dã 。 樂nhạo/nhạc/lạc 往vãng 至chí 樂nhạo/nhạc/lạc 所sở 者giả 。 彼bỉ 道đạo 樂nhạo/nhạc/lạc 至chí 泥Nê 洹Hoàn 。 故cố 曰viết 樂nhạo/nhạc/lạc 往vãng 至chí 樂nhạo/nhạc/lạc 所sở 也dã (# 十thập 六lục 竟cánh )# 。

若nhược 無vô 根căn 無vô 皮bì 。 葉diệp 無vô 況huống 有hữu 枝chi 。

彼bỉ 猛mãnh 縛phược 解giải 脫thoát 。 誰thùy 堪kham 能năng 誹phỉ 謗báng 。

若nhược 無vô 根căn 無vô 皮bì 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 無vô 明minh 根căn 。 如như 說thuyết 。

諸chư 此thử 惡ác 趣thú 今kim 世thế 後hậu 世thế 。 彼bỉ 無vô 明minh 本bổn 慳san 貪tham 等đẳng 生sanh 。

皮bì 者giả 四tứ 識thức 住trụ 彼bỉ 不bất 盡tận 有hữu 餘dư 不bất 欲dục 不bất 忍nhẫn 。 故cố 曰viết 若nhược 無vô 根căn 無vô 皮bì 也dã 。 葉diệp 無vô 況huống 有hữu 枝chi 者giả 。 世Thế 尊Tôn 現hiện 葉diệp 我ngã 慢mạn 。 如như 說thuyết 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 燒thiêu 葉diệp 。

答đáp 曰viết 。

我ngã 慢mạn 。 盡tận 無vô 餘dư 枝chi 者giả 。 愛ái 如như 說thuyết 比Bỉ 丘Khâu 我ngã 今kim 當đương 說thuyết 。 愛ái 叢tùng 水thủy 枝chi 灑sái 。 於ư 此thử 眾chúng 生sanh 。 覆phú 隱ẩn 況huống 陰ấm 蓋cái 纏triền 。 故cố 曰viết 葉diệp 無vô 況huống 有hữu 枝chi 也dã 。 彼bỉ 猛mãnh 縛phược 解giải 脫thoát 者giả 。 猛mãnh 謂vị 佛Phật 弟đệ 子tử 猛mãnh 勇dũng 。 智trí 慧tuệ 成thành 就tựu 。 猛mãnh 勝thắng 除trừ 惡ác 法pháp 三tam 縛phược 。 欲dục 瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 。 彼bỉ 脫thoát 已dĩ 脫thoát 當đương 脫thoát 。 故cố 曰viết 彼bỉ 猛mãnh 縛phược 解giải 脫thoát 也dã 誰thùy 堪kham 能năng 誹phỉ 謗báng 者giả 。 彼bỉ 人nhân 當đương 稱xưng 譽dự 不bất 可khả 毀hủy 訾tí 也dã 。 若nhược 毀hủy 訾tí 者giả 受thọ 罪tội 多đa 。 如như 說thuyết 。 若nhược 毀hủy 便tiện 譽dự 若nhược 譽dự 便tiện 毀hủy 口khẩu 招chiêu 禍họa 殃ương 不bất 覺giác 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 。 曰viết 。

若nhược 無vô 根căn 無vô 皮bì 葉diệp 無vô 況huống 有hữu 枝chi 。 彼bỉ 猛mãnh 縛phược 解giải 脫thoát 誰thùy 堪kham 能năng 誹phỉ 謗báng 。

偈kệ 品phẩm 第đệ 四tứ 十thập 四tứ 竟cánh (# 梵Phạm 本bổn 二nhị 百bách 一nhất 十thập 。 首thủ 盧lô 秦tần 三tam 千thiên 九cửu 百bách 五ngũ 十thập 七thất 言ngôn )# 。

見kiến 犍kiền 度độ 第đệ 八bát 盡tận 。

八bát 犍kiền 度độ 共cộng 四tứ 十thập 四tứ 品phẩm 。

阿A 毘Tỳ 曇Đàm 八Bát 揵Kiền 度Độ 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập

Print Friendly, PDF & Email